Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009"

Transkript

1 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2 Nové město, Ršínovo nábřeží 390/42, IČ , z kterou jedná Ing. Krol Siwek - ředitel Územního prcoviště Ostrv jko vlstník, jejímž předmětem je dotčení pozemků p.č. 1301/1, 1301/19, 1630/4, 1657/2 v k.ú. Kopřivnice stvbou Rekonstrukce modernizce vily MUDr. Ignáce Bönische v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Ředitelství silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 56, IČ , zstoupené Ing.Alfredem Brunclíkem - generálním ředitelem, oprávněn k jednání Ing. Lubomír Hýbl, pověřen řízením Správy Ostrv jko vypůjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk pozemku p.č. 416/1 pozemku ve zjednodušené evidenci p.č.pk 546 v k.ú. Drnholec nd Lubinou k relizci stvebních objektů inženýrských sítí v rámci stvby Silnice I/58 Příbor obchvt, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Ředitelství silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 56, IČ , zstoupené Ing.Alfredem Brunclíkem - generálním ředitelem, oprávněn k jednání Ing. Lubomír Hýbl - pověřen řízením Správy Ostrv jko vypůjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk pozemků p.č.379/8, 379/24, 379/15, 383/3, 385/3, 420, 421/58, 421/61, 547/5, 547/6, 547/7, 548/3, 555/14, 612/2 626 v k.ú. Drnholec nd Lubinou k relizci stvebních objektů včetně inženýrských sítí v rámci stvby Okružní křižovtk sil. I/58 se sil. II/480 III/4824 v Kopřivnici-Lubině, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1

2 Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dohody o uznání vlstnického práv souhlsné prohlášení městem Kopřivnice n strně jedné BASPRO s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Školní 157/12, IČ , zstoupenou jedntelem společnosti Alešem Blžkem n strně druhé, společnost zpsná v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl C, vložk 27222, jejímž předmětem je uznání vlstnického práv k pozemkům, které vznikly n zákldě geometrického plánu č /2008 ze dne v k.ú. Kopřivnice - p.č. 446/3 osttní ploch - osttní komunikce o výměře 237 m² ve prospěch měst Kopřivnice - p.č. 446/10 osttní ploch - osttní komunikce o výměře 5 m² - p.č. 446/11 osttní ploch - osttní komunikce o výměře 3 m² - p.č. 446/12 osttní ploch - zeleň o výměře 61 m² - p.č. 446/13 osttní ploch - osttní komunikce o výměře 46 m² ve prospěch BASPRO s.r.o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující Jnou Prokopovou jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemků ve zjednodušené evidenci v k.ú.větřkovice u Lubiny p.č. PK 122/2 o výměře 635 m² p.č. PK 1144/1 o výměře 516 m², ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupních smluv 1.1 městem Kopřivnice jko kupující mnžely Peterem Mrtinou Grssegerovými jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/5 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 9 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 městem Kopřivnice jko kupující Zdenkou Dulvovou jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/6 - osttní ploch, 2

3 osttní komunikce o výměře 106 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.3 městem Kopřivnice jko kupující mnžely Richrdem Jnou Bučkovými jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/7 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 203 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 1.4 městem Kopřivnice jko kupující Jiřím Tománkem jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemků prc. č. 1134/8 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 79 m 2 prc. č. 1134/9 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 12 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu. 1.5 městem Kopřivnice jko kupující Vlstimilem Vrátným jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemků prc. č. 1134/12 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 31 m 2 prc. č. 1134/10 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 18 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu. 1.6 městem Kopřivnice jko kupující Jiřím Jdrníčkem jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/11 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 38 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu. 1.7 městem Kopřivnice jko kupující Eliškou Jroňkovou jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/13 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 73 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu. 1.8 městem Kopřivnice jko kupující Antonínem Jlůvkou jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/14 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 89 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, 3

4 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu. 1.9 městem Kopřivnice jko kupující Jiřím Jlůvkou jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/15 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 78 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu městem Kopřivnice jko kupující Ludmilou Krupicovou jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/16 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 87 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkldového mteriálu městem Kopřivnice jko kupující Jroslvem Jlůvkou jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/17 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 78 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 podkldového mteriálu městem Kopřivnice jko kupující Jrmilou Pvelkovou Václvem Pvelkou jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/18 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 9 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 12 podkldového mteriálu městem Kopřivnice jko kupující Ing. Věrou Demlovou Jrmilou Pvelkovou jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/19 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 2 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 13 podkldového mteriálu městem Kopřivnice jko kupující mnžely Jiřím Ivetou Křístkovými jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/20 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 160 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, 4

5 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 14 podkldového mteriálu městem Kopřivnice jko kupující Ing. Vojtěchem Hončem Ivo Buzkem jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 1134/21 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 69 m 2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 15 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e přidělení dárkového šeku v hodnotě ,- n relizci ktivity vybrné veřejností n kci Fórum Zdrvého měst Kopřivnice konné dne Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e projektovou fiši projekt Revitlizce zeleně sídliště Korej Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. u rčuje 2.1 grnt projektu Revitlizce zeleně sídliště Korej Kopřivnice Mgr. Zdeňk Krjčír 2.2 nositele projektu Revitlizce zeleně sídliště Korej Kopřivnice vedoucího odboru životního prostředí. 3. p o věřuje tjemník městského úřdu jmenováním projektového mnžer projektového týmu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e projektovou fiši projekt Modernizce rozšíření kompostárny Točn v Příboře ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. u rčuje 2.1 grnt projektu Modernizce rozšíření kompostárny Točn v Příboře Mgr. Zdeňk Krjčír 2.2 nositele projektu Modernizce rozšíření kompostárny Točn v Příboře vedoucího odboru životního prostředí. 3. p o věřuje tjemník městského úřdu jmenováním projektového mnžer projektového týmu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí výstupy doporučení z dokumentu Posouzení relizovtelnosti projektu - Rekonstrukce zjištění provozu Sportovně rekrečního reálu Pod Červeným kmenem zprcovné PPP Centrem.s. 5

6 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e přerušení prcí směřujících k relizci projektu formou prtnerství soukromého veřejného sektoru. 3. u rčuje pro projekt Sportovně - rekreční reál Pod Červeným kmenem 3.1 grnt Ing. Josef Jlůvku strostu měst 3.2 nositele vedoucího odboru vzdělávání vnějších vzthů 4. p o věřuje tjemník městského úřdu jmenováním projektového mnžer projektového týmu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo č. 14/2008/OSP n kci: Komplexní doprvní studie měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou UDIMO, spol.s r.o., se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Sokolská tř. 8, zpsnou u Krjského soudu v Ostrvě - oddíl C, vložk 2176, zstoupenou Ing. Pvlem Roháčem - jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jehož předmětem je provedení ktulizce doprvního průzkumu z listopdu 2008 v rámci Komplexní doprvní studie měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 rozpočtové optření odboru rozvoje měst k rozpočtu n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o provedení překládky ndzemního vedení zřízení veřejné telekomunikční sítě, vyvolné stvbou Rekonstrukce budovy ZŠ Mniší městem Kopřivnice jko objedntel Telefónicou O2 Czech Republic,.s., se sídlem v Prze 4, Z Brumlovkou 266/2, IČ , zstoupenou Ing. Břetislvem Boháčem, supervisorem pro výstvbu sítě, n zákldě pověření ze dne jko zhotovitel, jejímž předmětem je provedení překládky ndzemního vedení zřízení veřejné telekomunikční sítě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o příprvě etpizce projektu Komunikce přilehlá veřejná prostrnství ulic Štrmberská Štefánikov 6

7 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit rozpočtové optření odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2009, ve znění návrhu předloženého přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 udělení plné moci p. Krlu Horáčkovi, se sídlem Dolní Morvice 14, Dolní Morvice, IČ k zstupování ve věci zdvtelské činnosti při veřejné zkázce zdné podle zákon č. 137/2006Sb., o veřejných zkázkách v pltném znění, v rámci zkázky: Částečná rekonstrukce Zákldní školy v Kopřivnici, ul. Alšov 1123, okr. Nový Jičín ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 1.2 seznm uchzečů n relizci veřejné zkázky: Částečná rekonstrukce Zákldní školy v Kopřivnici, ul. Alšov 1123, okr. Nový Jičín ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu, 2. j m e n u j e 2.1. v souldu s 71 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění komisi pro otevírání obálek s nbídkmi v rámci veřejné zkázky: Částečná rekonstrukce Zákldní školy v Kopřivnici, ul. Alšov 1123, okr. Nový Jičín, ve složení: p. Vldislv Kryške jeho náhrdník Mgr. Zdeněk Krjčír, Mgr. Miln Bureš jeho náhrdník Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Pvlín Gjdušková její náhrdník p. Vldimír Zákutný 2.2. v souldu s 74 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění komisi pro posouzení hodnocení nbídek v rámci veřejné zkázky: Částečná rekonstrukce Zákldní školy v Kopřivnici, ul. Alšov 1123, okr. Nový Jičín, ve složení: p. Vldislv Kryške jeho náhrdník Mgr. Zdeněk Krjčír, Mgr. Miln Bureš jeho náhrdník Mgr. Jiří Štěpán, p. Ludvík Michlec jeho náhrdník p. Mrtin Lpčík, p. Vldimír Zákutný jeho náhrdník Ing. Ivn Viskupič, Ing. Pvlín Gjdušková její náhrdník Miloš Sopuch Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 směrnou závznost Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny Kopřivnice pro příprvu rozvojových ktivit v území ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 7 podkldového mteriálu 1.2 územní celek č.3 pěší zónu prostor před Kulturním domem - jko prioritní území v čsové příprvě plošné revitlizce městského centr v Kopřivnici 7

8 1.3 nvržené kroky vedoucí k nplnění záměru plošné revitlizce územního celku č.3 v centru měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst zrušit 1.1 body z usnesení zstupitelstv měst č. 461 ze dne ve věci výběru investičního záměru ing. rch. Quitt z firmy Q-studio Nový Jičín, spol s r.o., Msgr. Šrámk 1183/20, Nový Jičín, n jehož zákldě měly být zhájeny jednání o prodeji obecních pozemků z cenu obvyklou 1.2 bod 2 z usnesení zstupitelstv měst č. 573 ze dne , n jehož zákldě byl schválen jko smluvní strn v procesu příprvy budoucí kupní smlouvy n pozemcích p.č. 3367/7, 3364/1, 3363/1, 284, 3367/8 283/9 firm GEMO Olomouc spol. s r.o. se sídlem Dlouhá 562/22, Olomouc, Lzce, IČ: , DIČ: CZ bod 3 z usnesení zstupitelstv měst č. 573 ze dne , n jehož zákldě zstupitelstvo souhlsilo se stvbou bytových domů n pozemcích měst Kopřivnice p.č.3367/7, 3364/1, 3363/1, 284, 3367/8, 283/9 3367/9 v k.ú. Kopřivnice 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit věcný záměr podmínek pro zveřejnění prodeje pozemků v loklitě Kopřivnice zápd pro bytovou výstvbu dle výchozích prmetrů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s povolením vjezdu prkováním historických vojenských vozidel n místní komunikci v prostoru před KD Kopřivnice v době od do u příležitosti pořádání kce BESKYD MODEL KIT SHOW KOPŘIVNICE 2009, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek odst. 1, ždtelce: Žnetě Špnihelové ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í s možnosti podání žádosti o zjištění bytové jednotky podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od její zřzení do seznmu ždtelů, pní Žnetě Špnihelové Rd měst po projednání 1. s ch vluje 1. 1 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 4, pn Michl Beňu z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné 8

9 ve výši 28 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 4, pn Petr Fojtík z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 4, slečnu Gbrielu Štěpánovou z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m postup pronájmu bytů o velikosti 1+2 v domech, které nejsou určeny k prodeji, to n zákldě výjimky dle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek odst. 1, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 2. d oporuču j e zstupitelstvu měst s c h válit 2. 1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Michlem Beněm jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2.2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Petrem Fojtíkem jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2.3 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel slečnou Gbrielou Štěpánovou jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. schvluje 1.1 zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek odst. 1 pní Boženě Frnců 9

10 1.2 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1, pní Boženu Frnců, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt do 6 měsíců od uzvření nájemní smlouvy, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení bytu, který nyní užívá 1.3 uzvření dohody městem Kopřivnice jko pronjímtel pní Boženou Frnců jko nájemce jejímž předmětem je finnční vyrovnání z práce relizovné nájemcem v bytové jednotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. v y h o v u j e žádosti mnželů Bbických pní Bbické ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e ve smyslu čl. 13, odst. 1 Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , výjimku spočívjící v určení pní Blnky Bbické jko nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 2, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 25,29 Kč/m 2 z podmínky ukončení nájemního vzthu s mnžely Bbickými ke dni Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o výši prodejních cen II. etpy prodeje bytových domů ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Miroslv Ráry, ze dne o Prominutí popltků z prodlení podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 12. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e prominutí pohledávky ve výši Kč n popltcích z prodlení pnu Miroslvu Rárovi, které vznikly z důvodu neplcení nájmu bytu z období definovná v Uznání dluhu ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 žádost pní Mildy Vichrové ze dne včetně jejího dodtku ze dne o snížení nájemného 10

11 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 žádost pní Mildy Vichrové pn Rostislv Vichr ze dne o zjištění náhrdního bytu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 slevu n nájemném pní Mildě Vichrové z období únor, březen duben 2009 v celkové výši 381 Kč 2.2 zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek odst. 1, pní Mildě Vichrové o velikosti 1+1 nebo Rd měst po projednání 1. schvluje 1.1 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán, pnu Lukáši Mrtinkovi 1.2 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Lukáši Mrtinkovi v přípdě, že nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í žádost o pronájem nebytového prostoru sestávjící se z 9 místností o celkové výměře 119,00 m 2 v I. podzemním podlží objektu čp. 393, ul. Sokolovská, Kopřivnice, p.č. 1261, k.ú. Kopřivnice Jn Zhrdník, jedntele společnosti Obchody AZETKO s.r.o.,se sídlem v Kopřivnici, Česká 685/33, IČ , ze dne z účelem provozování prodejny elektroinstlčního mteriálu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e Obchody AZETKO s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 685/33, zstoupen jedntelem společnosti Jnem Zhrdníkem, IČ , nájemcem nebytových prostor sestávjících se z 9 místností o celkové výměře 119,00 m 2 v I. podzemním podlží objektu čp. 393, ul. Sokolovská, Kopřivnice z nájemné stnovené szbou: prodejní ploch 800,-Kč/m 2 /rok, skldy,dílny 400,- Kč/m 2 /rok, soc.zřízení 200,- Kč/m 2 /rok bez DPH, tj ,- Kč ročně bez DPH Rd měst po projednání s o u h l s í s podnájmem Ewou-Betou Michálkovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Zdeňk Burin 775/5, IČ jko nájemce pní Vlstimilou Bjerovou, s místem podnikání Závišice 184, PSČ , IČ jko podnájemce, jejímž předmětem bude podnájem nebytových prostor o celkové výměře 51,92 m 2, které se ncházejí v 1.PP obj. čp. 117, ul. Štefánikov, Kopřivnice, p.č. 1292, k.ú. Kopřivnice, to n dobu určitou s účinností od do z podmínek 11

12 uvedených v příloze č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í žádost o skončení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru (dětský koutek) - místnost č. 153 o celkové výměře 37,34 m 2 místnost č. 151 o celkové výměře 11,85 m 2, které se ncházejí v 1.NP stvby pro dministrtivu obj. čp. 1163, jednotk č. 1163/1, ul. Štefánikov, Kopřivnice, p.č. 1921/1, k.ú. Kopřivnice pní Pvlíny Chemijové, s místem podnikání Štrmberk, Držné 868, IČ , ze dne ke dni , to dohodou, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření dohody o skončení smlouvy o výpůjčce ze dne městem Kopřivnice jko půjčitel Pvlínou Chemijovou, s místem podnikání Štrmberk, Držné 868, IČ , jko vypůjčitel, jejímž předmětem je dočsné užívání místnosti č. 153 o celkové výměře 37,34 m 2 místnosti č. 151 o celkové výměře 11,85 m 2, které se ncházejí v 1.NP stvby pro dministrtivu obj. čp. 1163, jednotk č. 1163/1, ul. Štefánikov, Kopřivnice, p.č. 1921/1, k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtel Bytové družstvo Krátká 1103, se sídlem v Kopřivnici, Krátká 1103, IČ , zstoupeným Lenkou Bittnerovou předsedou družstv Vldnem Resnerem pověřeným členem družstv jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtel Bytové družstvo Osvoboditelů 1202, se sídlem v Kopřivnici, Osvoboditelů 1202, IČ , zstoupeným Pvlem Skácelem předsedou družstv Dvidem Monsportem pověřeným členem družstv jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 12

13 s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í žádost pn Jiřího Vítovce, nájemce nebytových prostor v objektu č.p. 889, n ulici Školní v Kopřivnici (Kvárn) o změnu nájemní smlouvy ze dne spočívjící ve změně předmětu nájmu výše nájemného ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. n e v y h o v u j e žádosti pn Jiřího Vítovce, nájemce nebytových prostor v objektu č.p.889, n ulici Školní v Kopřivnici (Kvárn) o změnu nájemní smlouvy ze dne spočívjící ve změně předmětu nájmu výše nájemného ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 3. s c h v l u j e odstrnění závd ze zápisu Krjské hygienické stnice ze dne bránící plnému užívání nebytový prostor v objektu č.p.889, n ulici Školní v Kopřivnici (Kvárn) Rd měst po projednání 1. j m e n u j e tým energetického mnžer v tomto složení: 1.1 Romn Beneš energetický mnžer 1.1 Mgr. Zdenek Krjčír člen týmu 1.3 Ing. Lenk Šimečková člen týmu 1.4 Ing. Arch. Miln Šmíd člen týmu 1.5 Vldimír Zákutný člen týmu 1.6 Miloš Sopuch člen týmu 1.7 Ing. Mgr. Lucie Petříčková člen týmu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 energetický udit objektu Štefánikov 1163, Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 návrh n relizci energeticky úsporných optření n objektu Štefánikov 1163, Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í se zrušením pošty Kopřivnice 3 provozovné v budově č.p. 393 n ulici Sokolovská v Kopřivnici, která je od uzvřen Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu zvl. určení č. 52 o velikosti 1+1 v Kopřivnici, Česká 320, 13

14 uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28,- Kč /m Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce občnským sdružením ADRA Dobrovolnickým centrem, se sídlem ve Frýdku Místku, Rdniční 1242, IČ , zstoupeným p. Annou Fedorkovou, jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši 5000,-Kč z Fondu rozvoje rezerv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce občnským sdružením Klub stomiků okresu Nový Jičín, se sídlem v Novém Jičně, Bělotín 115, IČ , zstoupeným p. Jroslvem Pechou, jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši 4000,-Kč z Fondu rozvoje rezerv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3. uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce Pordenským informčním centrem pro sluchově postižené, občnským sdružením, se sídlem v Ostrvě, Střelniční 8, IČ , zstoupeným p. Jnou Kubicovou, ředitelkou PIC, jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši 2000,-Kč z Fondu rozvoje rezerv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4. uzvření drovcí smlouvy městem, Kopřivnice jko dárce Společností pro lidí s mentálním postižením v ČR,, o.s. místní orgnizcí Denním stcionářem Škol život, se sídlem v Novém Jičíně, Beskydská 176, IČ , zstoupenou Bc. Michlem Holáněm - ředitelem DS, jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši 3000,-Kč z Fondu rozvoje rezerv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí zprávu o činnosti Středisk soc. služeb měst Kopřivnice, p.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 14

15 s c h v l u j e vyhlášení dotčního progrmu v oblsti sociálních služeb n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e Postup řešení likvidcí mjetku dle jednotlivých zápisů projednávných v likvidční komisi dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á Funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o odvodu části výtěžku n veřejně prospěšný účel městem Kopřivnice jko příjemce společností KIMEX CASINO,.s. se sídlem v Pskově, Mitrovická 37, zstoupenou Ing. Petrem Jrolírem předsedou předstvenstv Ing. Pvlem Čdou členem předstvenstv jko provozovtel, jejímž předmětem je odvod části výtěžku n veřejně prospěšný účel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu; 1.2 rozpočtové optření odboru finncí k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2009, ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Memornd o spolupráci při zvádění egovernmentu v Morvskoslezském krji městem Kopřivnice Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ , zstoupeným Ing. Jroslvem Plsem hejtmnem krje, jehož předmětem je deklrování vůle postupovt koordinovně při příprvě, řešení, testování relizci projektů egovernmentu, které jsou spolufinncovány z fondů EÚ, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 k drovcí smlouvě ze dne městem Kopřivnice jko obdrovný Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ , 15

16 zstoupeným hejtmnem krje Ing. Jroslvem Plsem jko dárce, jehož předmětem je upřesnění účetní hodnoty předmětu dru n ,96 Kč včetně DPH, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst 1.1 s c h v á l i t zkládcí smlouvu obecně prospěšné společnosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOPŘIVNICI o.p.s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1 (dále jen Společnost ) ve znění změn doplňků, které jsou obshem přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.2 p o v ě ř i t zástupce měst ve správní rdě Společnosti výkonem všech práv povinností ze zkládcí smlouvy podle bodu 1 tohoto usnesení zástupce měst v dozorčí rdě Společnosti výkonem všech práv povinností ze zkládcí smlouvy podle bodu 1 tohoto usnesení průběžnou kontrolou ktuální délky funkčního období zástupců měst ve Společnosti Rd měst po projednání b e r e n vědomí zprávu o vyhodnocení systému nkládání s odpdy, provozu kompostárny, sběru biologicky rozložitelného komunálního odpdu, výběru místního popltku z odpdy, odstrňování nepovolených skládek odpdů utovrků z rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1-7 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení správy údržby zeleně v Kopřivnici místních částech z rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení hospodření v Lesích měst Kopřivnice z rok 2008 ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1, 2 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o zhájení provozu Informčně osvětového systému o životním prostředí v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 2 podkldového mteriálu. 16

17 Rd měst po projednání s c h v l u j e nákup děl Zdeňk Burin z rozpočtu odboru vzdělávání vnějších vzthů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí zprávu odboru vzdělávání vnějších vzthů Vyhodnocení dotčních progrmů roku 2008 v oblsti kultury ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. zru šu j e usnesení č přijté n 62. schůzi Rdy měst Kopřivnice konné dne schvluje uzvření licenční smlouvy městem Kopřivnice jko nbyvtel Mgr. Vldimírem Prokopem, jko poskytovtel, jejímž předmětem je poskytnutí licence k využití zprcovné ktlogizce díl mlíře Zdeňk Burin, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d oporuču j e z s tupitel s tvu s chválit dodtek č. 6 ke zřizovcí listině KDK, p. o. schválené Zstupitelstvem měst Kopřivnice dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu schválit uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o finncování kce z grntového schémtu Jednotný komunikční styl 2004 v rámci Společného regionálního operčního progrmu evidenčního čísl 01478/2005/RR ze dne městem Kopřivnice jko konečný uživtel Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ , zstoupeným Ing. Jroslvem Plsem, hejtmnem krje, jko konečný příjemce, jehož předmětem je doplnění snkcí z neplnění monitorovcích ukztelů u kcí relizovných v rámci grntových schémt Morvskoslezského krje, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í se zhájením příprvných prcí n modernizci dílčí části Sportovně rekrečního reálu,,pod Červeným kmenem zimního stdionu. 17

18 Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření dotční smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtel 1.1 TIB, občnským sdružením se sídlem v Prze 5, K Rovinám 535/20, IČ , zstoupeným Mgr. Zuznou Kocíkovou předsedkyní sdružení jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce z fondu rozvoje rezerv n ceny, diplomy n úhrdu vstupného do kulturních sportovních zřízení pro účstníky celostátní soutěže v progrmování Bltík 2009 konné v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 Zákldní školou Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín se sídlem v Kopřivnici - Mniší č. 66, IČ , zstoupenou Mgr. Ivnou Volnou ředitelkou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce z fondu rozvoje rezerv n doprvu pobyt žáků školy v rekrečních reálech dle vlstního výběru z získání 2. míst ve výtvrné soutěži zákldních škol, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u měst s c h v á l i t uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Klubem volejblu Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnice, Nám. T. G. Msryk 540,IČ , zstoupeným pnem Jindřichem Tndlerem Ing. Mojmírem Neuschlem jko příjemce, jehož předmětem je nvýšení částky dotce n nájmy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informční mteriál týkjící se zřízení soukromé Vysoké školy v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí rekpitulci postupu jednání ve věci modernizce fotblového reálu v místní části Kopřivnice ve Vlčovicích ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í se zhájením jednání s FC Vlčovice Mniší o modernizci reálu hřiště ve Vlčovicích zhájení prcí n příprvě projektové fiše, ve znění závěrů z veřejného projednání dne předložených prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 18

19 Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e 1.1. n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č.1 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nbídky veřejné zkázky Výběr provozovtele informčního centr v Kopřivnici, uchzeče: VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Dolní 494, IČ , z cenu v souldu s nbídkou předloženou prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2. n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č.1 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky Výběr provozovtele informčního centr v Kopřivnici, tkto: pořdí - Cestovní kncelář AGENTURA FOX, s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, PSČ 74401, IČ pořdí - Knihkupectví GLOBUS, s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Horní čp.26, PSČ 74401, IČ: s c h v l u j e uzvření Smlouvy o provozování Městského informčního centr městem Kopřivnice jko objedntelem společností VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Dolní 494, IČ: , DIČ: CZ , zstoupenou jedntelem pnem Tomášem Hrbišem, jko provozovtelem, jejímž předmětem je provozování Městského informčního centr v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu uzvření Smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtelem společností VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Dolní 494, IČ: , DIČ: CZ , zstoupenou jedntelem pnem Tomášem Hrbišem, jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor Městského informčního centr v objektu č.p.368 n pozemku p.č. 1285/7 v k.ú. Kopřivnice, ul. Obránců míru v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu uzvření Smlouvy o nájmu movitých věcí městem Kopřivnice jko pronjímtelem společností VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod 19

20 Rdhoštěm, Dolní 494, IČ: , DIČ: CZ , zstoupenou jedntelem pnem Tomášem Hrbišem, jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem movitých věcí umístěných v Městském informčním centru v objektu č.p.368 n pozemku p.č. 1285/7 v k.ú. Kopřivnice, ul. Obránců míru v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu uzvření Dodtku č. 1 Smlouvy o provozování Městského informčního centr městem Kopřivnice jko objedntelem společností VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Dolní 494, IČ: , DIČ: CZ , zstoupenou jedntelem pnem Tomášem Hrbišem, jko provozovtelem, jejímž předmětem je provozování Městského informčního centr v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s podáním žádosti o dotci ze Státního fondu České republiky pro podporu rozvoj české kinemtogrfie n projekt Modernizce zvuku příprv kin PULS v Kopřivnici n digitlizci obrzu (1.etp) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtel Sdružením rodičů při Střední škole, Šenov u Nového Jičín, p.o. se sídlem v Novém Jičíně, Šenovská 574, IČ , zstoupeným PedDr. Bohumírem Kusým jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce z fondu rozvoje rezerv n zjištění doprvy žáků zákldních škol n Olympiádu technických profesí prcovních příležitostí pořádnou ve dnech 14. ž 16. květn 2009 ve Sportovní hle ABC v Novém Jičíně, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e užití znku měst Kopřivnice n pmětním listu vydném Klubem házené Kopřivnice při příležitosti 50. výročí zložení KHK v souldu s Prvidly pro užívání znku měst Kopřivnice log Projektu Zdrvé město místní Agend 21 Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. Vldislv Kryške místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 20

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41880/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 615-674 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 20. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 01.09.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008 Usnesení 34. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1490 - Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici Zásdy provozu služebních vozidel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&2565/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3415-3459 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 86. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007 Usnesení 14. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 585 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e určení použití výtěžku z provozu výherních hrcích přístrojů z rok 2006 podle 16 zákon č.202/1990 Sb., ve

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 11/920 Příloh č. 1 Strn 1 Počet strn přílohy: 5 Dodtek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje č.: 00834/2014/ŠMS 1. Morvskoslezský krj I. SMLUVNÍ STRANY se sídlem:

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007 z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 08. 11. 2007 Usnesení z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 08. 11. 2007 161 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více