Rivaroxaban NOAC více tváří: Prevence TE komplikací FS, léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolizace Novinky v kardiologii pro praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rivaroxaban NOAC více tváří: Prevence TE komplikací FS, léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolizace Novinky v kardiologii pro praxi"

Transkript

1 Rivaroxaban NOAC více tváří: Prevence TE komplikací FS, léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolizace Novinky v kardiologii pro praxi Miloš Táborský Olomouc

2 Působení rivaroxabanu v koagulační kaskádě

3 Rivaroxaban univerzální NOAC? Pozn: ACS dle TIMI 51 není v současné době schválenou indikací!!!

4 I. Farmakokinetika

5 Závislost plazmatické hladiny rivaroxabanu na věku a pohlaví Urbánek K: Klinická farmakologie a farmacie 2012;26:

6 Závislost plazmatické hladiny na hmotnosti pacienta Urbánek K: Klinická farmakologie a farmacie 2012;26:

7 Plazmatická koncentrace rivaroxabanu u renální a hepatální insuficience Urbánek K: Klinická farmakologie a farmacie 2012;26:

8 Rivaroxaban a komedikace: Vliv na cytochrom P 450 3A4 a PGP Strong inhibitors of both CYP3A4 and P-gp Moderate to strong CYP3A4 and/or P- gp inhibitors Strong inducers of CYP3A4 Substrates of CYP3A4 and/or P- gp Effect on rivaroxaban plasma concentration Increase rivaroxaban plasma concentration Increase plasma concentrations but the effect is not clinically relevant Decrease rivaroxaban plasma concentration No clinically relevant effect on rivaroxaban plasma concentration Drugs HIV protease inhibitors Azole-antimycotics (Ketoconazole Itraconazole Voriconazole Posaconazole) Dronaderone Fluconazole Erythromycin Clarithromycin Amiodarone Verapamil Rifampicin Phenobarbital Phenytoin Carbamazepine St John s wort Digoxin Atorvastatin Midazolam Recommendation Not recommended Permitted use with caution in patients with renal impairment and increased risk of bleeding Permitted use with caution Permitted CYP, cytochrome P450; P-gp, P-glycoprotein. Turpie AGG et al: Trombosis Hemostasis 2012;5:

9 II. FS standardy antikoagulační léčby 2013

10 Indikace AK terapie a volba AK Čihák R: Cor Vasa 2012:6

11 III: Indikace prevence TE komplikací u fibrilace síní

12 Kumulativní výskyt příhod (%) ROCKET AF Primární účinnostní endpoint 6 5 CMP + systémová embolizace HR 0.79 (0.66, 0.96) p<0.001 (non-inferiorita) Warfarin Rivaroxaban 1 0 Počet pacientů v riziku Rivaroxaban Warfarin Per-protocol populace on treatment Patel, N Engl J Med. 2011;365(10): Dnů od randomizace 840

13 ROCKET AF Závěr Jednou denně podávaný rivaroxaban ve fixní dávce je noninferiorní vůči warfarinu (v prevenci CMP a systémové embolie). Při léčbě rivaroxaban snižuje riziko CMP a systémové embolizace o 21% Bezpečnost: Stejný výskyt základních cílů závažného ( major ) a klinicky významného méně závažného krvácení (CRNMB). Snížení výskytu fatálního, intrakraniálního krvácení a krvácení do kritického orgánu. Zvýšení rizika podání transfuze a poklesu Hb (hlavně GIT krvácení) Podskupiny: Nezávisle věku, pohlaví, hmotnosti, renálních funkcích Patel, N Engl J Med. 2011;365(10):

14 DÁVKOVÁNÍ Fibrilace síní UŽÍVAT S JÍDLEM!!! Délka léčby: individuální zhodnocení rizika a přínosu léčby Spc přípravku Xarelto

15 Dávkování v perioperačním období Xarelto vysadit nejméně 24 hodin před výkonem Nasadit jak to klinický stav dovolí po nastolení hemostázy Pokud výkon odložit nejde, hrozí zvýšené riziko krvácení Spc přípravku Xarelto

16 Populace s vysokým rizikem Renální insuficience Jaterní nedostatečnost krvácení Komedikace (ovlivnění P4503A4 a PGP) Další poruchy krvácení Poruchy srážení krve Dekomp. hypertenze Akutní nebo subakutní vředová choroba GIT Retinopatie Nedávné mozkové krvácení Cévní abmormity CNS St.p. operace mozku Bronchiektazie nebo anamn. hemoptýzy

17 Management krvácení u nemocných s novými antikoagulancii Čihák R: Cor Vasa 2012:6

18 Monitorace Plazmatická hladina a AUC přípravku nejsou významně ovlivněny věkem, hmotností, pohlavím a po redukci dávky ani clearence, Potvrzeno subanalýzami studií III. Fáze Nebyla prokázána závislost komplikací na testech koagulace Rutinní monitorace není doporučována Spc přípravku Xarelto

19 Laboratorní vyšetření Indikace laboratorních vyšetření: Compliance Krvácení Urgentní výkon Kritické stavy Orientačně: PT test (assay Neoplastin) nikoli INR! Anti-Faktor Xa chromogenní assay INR JE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNO, ALE HODNOTY NEDÁVAJÍ ŽÁDNÝ SMYSL Jakékoli vyšetření musí být hodnoceno s ohledem na dobu užití přípravku Xarelto (max. plazmatické koncentrace 2-4 h po užití tablety), poločas 5-13 hodin Tel. lab. HOK FNOL:

20 Vývoj antidota pro skupinu NOAC anti Xa: www:portola.com

21 Podmínky úhrady plátců ZP sekundární prevence CMP u u nevalvulární fibrilace síní primární prevence CMP u nevalvulární fibrilace síní s 2 rizikovými faktory jako je - městnavé srdeční selhání - hypertenze - věk 75 let - DM při současné kontraindikaci warfarinu: nemožnost pravidelných INR kontrol nežádoucí účinky při léčbě warfarinem nemožnost udržet INR 2-3 (2 ze 6 měření nejsou v terapeutickém rozmezí) rezistence na warfarin (dávka nad 10mg) Rivaroxaban.html

22 IV: Žilní trombóza

23 Závažné dlouhodobé následky HŽT POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM (PTS) 1/3 pacientů s trombózou vyvine posttromb. sy. během 5 let 1 (bez kompresivních punčoch až 60%) (2) 1/10 pacientů má závažnou formu PTS 1 Míra postižení není závislá na lokalizaci a rozsahu trombózy (1) 1. Prandoni et al. Ann Intern Med. 1996;125: Brandjes et al. Lancet. 1997;349:

24 Cumulative event rate (%) EINSTEIN DVT: Primární účinnostní cíl - doba do první příhody 4.0 Enoxaparin/VKA (n=1,718) 3.0 Rivaroxaban (n=1,731) Number of subjects at risk Time to event (days) Rivaroxaban 1,731 1,668 1,648 1,621 1,424 1,412 1, Enox/VKA 1,718 1,616 1,581 1,553 1,368 1,358 1, The EINSTEIN Investigators. N Engl J Med 2010;363:

25 ACCP guidelines 2012: doporučená antikoagulace pro léčbu TEN Fáze antikoagulace Úvodní Dlouhodobá Extenze Doporučená antikoagulancia 0 ~7 dní Léčebné dávky UFH, LMWH, fondaparinux nebo rivaroxaban do 3 měsíců >3 měsíce a dál (i trvale) s pravidelným (např. ročním) stanovením rizika/benefitu VKA (INR ) nebo LMWH, dabigatran nebo rivaroxaban VKA (INR ) nebo LMWH, dabigatran nebo rivaroxaban Kearon C et al. Chest 2012.

26 Single drug princip Současná léčba TEN : 2 antikoagulancia LMWH sc* VKA Nutné současné podání a převod Rivaroxaban 2 x 15 mg denně 3 týdny, pak 1 x 20 mg denně

27 V: Plicní embolizace

28 EINSTEIN PE: study design Randomized, open-label, event-driven, non-inferiority study Up to 48 hours heparins/fondaparinux treatment permitted before study entry 88 primary efficacy outcomes needed Non-inferiority margin: 2.0 Predefined treatment period of 3, 6, or 12 months Day 1 Day 21 Objectively confirmed PE ± DVT N=4833 R Rivaroxaban Rivaroxaban 15 mg bid 20 mg od Enoxaparin bid for at least 5 days, 30-day post-study treatment period plus VKA INR 2.5 (range ) Primary efficacy outcome: first recurrent VTE Principal safety outcome: first major or nonmajor clinically relevant bleeding

29 Cumulative event rate (%) EINSTEIN PE: principal safety outcome major or non-major clinically relevant bleeding 15 Enoxaparin/VKA 14 N= Rivaroxaban 8 N= Rivaroxaban Enoxaparin/VKA HR (95% CI) 5 n/n (%) n/n (%) p-value / / ( ) 2 (10.3) (11.4) p= Time to event (days) Number of patients at risk Rivaroxaban Enoxaparin/VKA Safety population

30 Cumulative event rate (%) EINSTEIN PE: major bleeding 3.0 Rivaroxaban n/n (%) Enoxaparin/VKA n/n (%) HR (95% CI) p-value /2412 (1.1) 52/2405 (2.2) 0.49 ( ) p= Enoxaparin/VKA N= Rivaroxaban N=2412 Safety population Time to event (days) Number of patients at risk Rivaroxaban Enoxaparin/VKA

31 EINSTEIN PE: conclusions In patients with acute symptomatic PE with or without DVT, rivaroxaban showed: Non-inferiority to LMWH/VKA for efficacy: HR=1.12 ( ); p non-inferiority = for non-inferiority margin of 2.0 Similar findings for principal safety outcome: HR=0.90 ( ); p=0.23 Superiority for major bleeding: HR=0.49 ( ) p= Consistent efficacy and safety results irrespective of age, body weight, gender, kidney function and cancer No evidence for liver toxicity

32 VI: Akutní koronární syndromy

33 Mega JL, et al. N Engl J Med. 2012;366:9-19.

34 a. Wallentin L, et al. N Engl J Med. 2009;361: b. Mega JL, et al. N Engl J Med. 2012;366:9-19.

35 Steg PG, et al.

36 Dávkování rivaroxabanu v různých indikacích Indikace Dávkování Poznámka Fibrilace síní prevence TE Žilní trombóza Plicní embolizace 20 mg 1 x denně resp. 15 mg 1 x denně při významné ren. insuficienci 2 x 15 mg denně po dobu 3 týdnů, poté 20 mg 1 x denně 2 x 15 mg denně po dobu 3 týdnů, poté 20 mg 1 x denně rivaroxaban noninferiorní proti VKA rivaroxaban noninfer iorní proti enoxaparinu rivaroxaban noninfer iorní proti enoxaparinu (Akutní koronární syndromy) 2.5/5.0 mg 1 x denně kombinace ASA + klopidogrel + rivaroxaban

37 VII: Závěry

38 Souhrn update guidelines FS ESC 2012 U pacientů s CHA 2 DS 2 -VASc score 2 jsou všechna nová antitrombotika superiorní vůči warfarinu s pozitivním net clinical benefitem, nezávisle na riziku krvácení. Nová perorální antitrombotika nabízejí lepší účinnost, bezpečnost a pohodlí ve srovnání s orálními antikoagulancii s antagonisty vitaminu K. Pokud jsou doporučena perorální antikoagulancia, jedno z NOAC by mělo být zváženo namísto inhibitorů vitaminu K (VKA). První data o snížení celkové a kardiovaskulární mortality ve prospěch NOAC.

39 O O N N O H N O S Cl Závěry Výběr antitrombotika vždy individuální (riziko TE x riziko krvácení, compliance, dávkování, prevence pozdních komplikací, benefit pro pacienta) Rivaroxaban je ze všech prezentovaných NOAC nejuniverzálnější molekulou Věnujte pozornost dávkování v různých indikacích Dodržujte SPC a limitace plátců zdravotní péče pro úhradu NOAC O Rivaroxaban

40 Cíl antikoagulační léčby u FS

41

42 VIII: Otázky

43 Otázka č. 1: 60 letý muž, hypertonik, bez strukturálního postižení myokardu, opakovaně minutové palpitace v posledních 5 měsících. Na urgentním příjmu dokumentovaná FS, spontánní verze na SR do 10 min ještě před podáním AA. Co doporučujete k redukci TE rizika a minimalizaci rizika krvácení? 1. ASA 2. Warfarin 3. Rivaroxaban 4. Klopidogrel 5. Nepředepsal bych ani protidestičkovou ani antikoagulační terapii, zahájil bych AA léčbu a doporučil zvážení ablace

44 Otázka č. 2: 72 letá pacientka s permanentní nevalvulární FS na warfarinu. V anamnéze CMP s reziduálním neurologickým nálezem. Dlouhodobě nedosahuje cílových hodnot INR (kolísá od 1,2 do 8,6) a to i přes provedené farmakogenomickévyšetření (VKOR a CYP). Co doporučíte pro minimalizaci rizika recidivy CMP? 1. Zopakovat farmakogenomické vyšetření a na základě výsledů optimalizovat dávkování warfarinu 2. Kombinovat nízké dávky warfarinu s klopidogrelem 3. Kombinovat nízké dávky warfarinu s prasugrelem nebo ticagrelorem 4. Převést pacientku na některé z nových antikoagulancií za stanovení HASBLED skóre a kontroly renálních a jaterních funkcí

45 Otázka č. 3: 80 letý pacient, hypertonik, diabetik, na chronické terapii rivaroxabanem pro permanentní FS a anamnézu periferní embolizace řešené úspěšně embolektomií. Jak uvažujete monitorovat efektivitu jeho nově zavedené antikoagulační terapie v praxi? 1. alespoň 1 x měsíčně odeberu INR 2. alespoň 1 x měsíčně provedu základní koagulační panel INR,aPTT,antiXa,trombocyty 3. standardně pacienta nevyšetřuji při absenci krvácivých komplikací a sleduji ho pouze klinicky 4. při event. krvácivé komplikaci vyšetřím okamžitě ukončuji terapii rivaroxabanem, odeberu PT a anti Xa, odešlu pacienta na specializované pracoviště

46 Otázka č. 4: 67 letá nemocná ICHS, EF LK 0.30, srdeční selhání NYHA II-III na standardní léčbě, s CHADS2VASCDS2 skóre 3, sympt. parox/perzistující fibrilace síní, zatím na BB, které jsou však neefektivní v prevenci recidiv FS. ClCr Je dlouhodobě na léčbě rivaroxabanem 1 x 20 mg denně, je indikována k léčbě amiodaronem (strategie kontroly rytmu). Jaké AA můžete u takovéto pacientky zvolit? 1. propafenon v dávce 3 x 150 mg 2. žádné AA, doporučím ablaci FS v Třinci 3. zvolím raději strategii kontroly frekvence + digoxin, BB 4. dronaderon 5. amiodaron s pečlivou monitorací renálních funkcí (zvýšení plazm. hladiny rivaroxabanu)

47 Otázka č. 5: 58 letý nemocný, kuřák, CHOPN, váhový úbytek 8 kg v posledních 3 měsících, přijat pro hlubokou žilní trombózu lýtka LDK. Nejsou klinické zn. plicní embolizace, D dimer negat., echo nález v normě. Jak takového pacienta mám správně léčit? 1. Hospitalizuji, podám fondaparinux s warfarinem a převádím na VKA 2. Mohu zvolit ambulantní režim, podám rivaroxaban v dávce 2 x 15 mg denně 3 týdny a poté 20 mg 1 x denně 3. S ohledem na anamnézu nemocného doplním cíleně komplexní vyšetření k vyloučení malignity

48 back up slides

49 Metaanalýza nových antikoagulancií I Dentali F: Circulation 2012: DOI: /CIRCULATIONAHA

50 Metaanalýza nových antikoagulancií II Dentali F: Circulation 2012: DOI: /CIRCULATIONAHA

51 Metaanalýza nových antikoagulancií III Dentali F: Circulation 2012: DOI: /CIRCULATIONAHA

52 Prevence CMP u pacientů s FS a CHRI Canadian Cardiovascular Society Atrial Fibrillation Guidelines 2012 Focused Update Guidance for antithrombotic therapy of patients with chronic kidney disease is provided in relation to estimated GFR as follows: Skanes AC, et al. Can J Cardiol. 2012;28:

53 Prevence CMP u pacientů s FS a CHRI Canadian Cardiovascular Society Atrial Fibrillation Guidelines 2012 Focused Update Skanes AC, et al. Can J Cardiol. 2012;28:

54 Big Three : Srovnání studií III RE LY Primary efficacy evaluation: Stroke or non-cns embolism Non-inferiority: intention to treat Superiority: intention to treat ROCKET AF Primary efficacy evaluation: Stroke or non-cns embolism Non-inferiority: Protocol-compliant on treatment Superiority: On-treatment, then by intention to treat ARISTOTLE Primary efficacy evaluation: Stroke or non-cns embolism Non-inferiority: intention to treat Superiority: intention to treat RE LY AND ARISTOTLE used intention to treat for both noninferiority and superiority testing; ROCKET AF used on-treatment analysis for first tests of non-inferiority and superiority Connolly SJ, Ezekowitz MD, et al. N Engl J Med. 2009;361: ; Patel MR, et al. N Engl J Med. 2011;365: ; Granger CB, et al. N Engl J Med. 2011;365:

55 NOAC: Základní charakteristika Usman MH, Ezekowitz MD. Curr Treat Cardiovasc Med. 2008;10: Piccini JP, et al. Curr Opin Cardiol. 2010;25:

56 Big Three : Srovnání studií I Connolly SJ, Ezekowitz MD, et al. N Engl J Med. 2009;361: ; Patel MR, et al. N Engl J Med. 2011;365: ; Granger CB, et al. N Engl J Med. 2011;365:

57 Connolly SJ, Ezekowitz MD, et al. N Engl J Med. 2009;361: ; Patel MR, et al. N Engl J Med. 2011;365: ; Granger CB, et al. N Engl J Med. 2011;365: Big Three : Srovnání studií II *RE LY included patients with CHAD 2 = 0 while ARISTOTLE did not Includes systemic embolism

Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní

Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní Novinky v kardiologii M. Táborský Olomouc dne 23.2.2012 podpořeno Edukačním grantem firmy BAYER s.r.o. I: Epidemiologie FS Fibrilace síní epidemie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci Edukační materiál Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Kateřina Lefflerová Klinika kardiologie IKEM, Praha

Kateřina Lefflerová Klinika kardiologie IKEM, Praha PŘEHLEDVÉ ČLÁNKY EVIEW ATICLES ÚSKALÍ ANTIKAGULAČNÍ LÉČBY WAFAINEM U NEMCNÝCH S FIBILACÍ SÍNÍ LÉKVÉ A PTAVINVÉ INTEAKCE Kateřina Lefflerová Klinika kardiologie IKEM, Praha Fibrilace síní je nejčastější

Více

Dále je uvedena kategorie metodologické kvality, ze které doporučení vychází, je pak označena písmeny A,B,C a C+.

Dále je uvedena kategorie metodologické kvality, ze které doporučení vychází, je pak označena písmeny A,B,C a C+. Stručný souhrn doporučovaných postupů léčby a prevence žilního tromboembolismu podle The seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy 2004 - jak dál postupovat v naší praxi? Prof.

Více

Potahovaná tableta (tableta) Růţové, oválné tablety s vyraţeným 894 na jedné straně a 5 na druhé straně.

Potahovaná tableta (tableta) Růţové, oválné tablety s vyraţeným 894 na jedné straně a 5 na druhé straně. Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umoţní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Ţádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na neţádoucí účinky. Podrobnosti

Více

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus t i p t o h o t o č í s l a č. 4/2012 Zdravotnická dokumentace - nová legislativa ročník 11 nejčtenější časopis praktických lékařů (CEGEDIM

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG Doporučení České kardiologické společnosti Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG J. Bělohlávek, M. Aschermann II. interní klinika kardiologie

Více

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 5/2010 t i p t o h o t o č í s l a IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Zprávy ze IV.

Více

Management krvácení při nových antikoagulanciích

Management krvácení při nových antikoagulanciích Management krvácení při nových antikoagulanciích Hanke I. Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno, Nová perorální antikoagulancia potřeba Heparin aplikace formou injekcí Nevýhody blok vit K. adekvátní

Více

Antikoagulační léčba

Antikoagulační léčba Antikoagulační léčba Malý Jaroslav, II. Interní klinika FN Hradec Králové Matýšková Miloslava, Penka Miroslav, Oddělení klinické hematologie FN Brno 1. Úvod V současnosti je známa celá řada klinických

Více

Fibrilace síní. novinky v léčbě 2013. Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius

Fibrilace síní. novinky v léčbě 2013. Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius Fibrilace síní novinky v léčbě 2013 Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius Fibrilace síní novinky v léčbě 2013 Miloš Táborský a kol. Obsah Úvod... 9 1 Fibrilace síní jedna z kardiovaskulárních epidemií

Více

Léčba přípravkem Possia se zahajuje podáním jedné iniciální dávky 180 mg (dvě tablety po 90 mg) a dále se pokračuje dávkou 90 mg dvakrát denně.

Léčba přípravkem Possia se zahajuje podáním jedné iniciální dávky 180 mg (dvě tablety po 90 mg) a dále se pokračuje dávkou 90 mg dvakrát denně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU POSSIA 90 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje ticagrelorum 90 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Více

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

Klopidogrel je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů:

Klopidogrel je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů: Sp.zn.sukls134929/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clopidogrel Accord 75 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum

Více

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení,

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení, Cévní mozkové příhody diagnostika, léčba a prevence Ondřej Škoda, Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p.o. Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP CMP - definice Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Plavix 75 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum (ve formě hydrogensulfátu).

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clopidogrel ratiopharm 75 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje clopidogrelum 75 mg (ve

Více

INTERVENČNÍ A AKUTNÍ

INTERVENČNÍ A AKUTNÍ INTERVENČNÍ A AKUTNÍ Suppl. B KARDIOLOGIE 2007 ročník 6. SUPPLEMENTUM INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE OBSAH PLICNÍ EMBOLIE OD A DO Z Sdělení přednesená v bloku PS Akutní kardiologie ČKS na XIV. výročním

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tessyron 75 mg potahované tablety. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahovaná tableta. Žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tessyron 75 mg potahované tablety. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahovaná tableta. Žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tessyron 75 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum (odpovídá 97,857 mg clopidogreli

Více

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1 ISSN 0042-773X Vnitř Lék 2008; 54(Suppl 1) ISSN pro on-line přístup 1801-7592 on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz Vnitøní lékaøství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

Více

Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii

Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Malý

Více

1. Souhrn Úvod: Metodika: Výsledky: Závěr:

1. Souhrn Úvod: Metodika: Výsledky: Závěr: 1. Souhrn Úvod: Ischemická choroba srdeční je diagnostikována až u 10% dospělé populace v ČR, zároveň je nejčastější příčinou úmrtí. Závažnou komplikací ischemické choroby srdeční je kardiogenní šok při

Více

Antiangiogenní léčba metastatického kolorektálního karcinomu analýza dat z dvou center

Antiangiogenní léčba metastatického kolorektálního karcinomu analýza dat z dvou center 202 Antiangiogenní léčba metastatického kolorektálního karcinomu analýza dat z dvou center Radka Obermannová 1, Tomáš Büchler 2, Michal Štícha 3, Jiří Navrátil 1, Lenka Slamová 1, Jana Kaňáková 2, Jitka

Více

Cévní onemocnění žen v menopauze

Cévní onemocnění žen v menopauze 249 Cévní onemocnění žen v menopauze doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Epidemiologická data ukazují jasně, že celková kardiovaskulární mortalita žen překonává úmrtnost

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MULTAQ 400 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje dronedaronum 400 mg (ve formě hydrochloridu). Pomocná látka se

Více