Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní"

Transkript

1 Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní Novinky v kardiologii M. Táborský Olomouc dne podpořeno Edukačním grantem firmy BAYER s.r.o.

2 I: Epidemiologie FS

3 Fibrilace síní epidemie 21. století? 16 Počet nemocných s FS v USA (miliony) Předpokládaná incidence FS za předpokladu kontinuálního zvyšování incidencie podle věku dle let Předpokládaná incidence FS za předpokladu nezvyšování incidence dle věku Roky 2050 Prevalence FS se do r více než zdvojnásobí 1 Prevalence FS se významně zvyšuje s věkem > 10% nad 80 let 2 1. Miyasaka Y et al. Circulation 2006;114:119 25; 2. Heeringa J et al. Eur Heart J 2006;27:949 53

4 Prevalence FS se zvyšuje s věkem 20 Prevalence dle věku v Evropě 1 20 Prevalence dle věku v USA 2 Ženy (n = 4053) Ženy (n = 7995) 15 Muži (n = 2590) 15 Muži (n = ) Prevalence % 10 5 Prevalence % Věk, roky >85 < Věk, roky >85 1. Heeringa J et al. Eur Heart J 2006;27:949 53; 2. Go AS et al. JAMA 2001;285:2370 5

5 Fibrilace síní hlavní rizikový faktor CMP Ischemické CMP Příčiny kardioembolických CMP 80% Jiné Mitrální stenóza Náhrada chlopně Méně časté příčiny 20% Kardioembolické 10% 10% 10% 45% 10% 15% Komorová dysfunkce Infartk myokardu Nevalvulární fibrilace síní

6 CMP při fibrilaci síní má horší průběh Fibrilace síní způsobuje min. 15% iktů 1 3 CMP při fibrilaci síní je spojená s Vysokým rizikem rekurence 12% na rok 4 Těžká dysabilita (%) FiS Bez FiS 11 Větší dysabilitou 5 Vyšší mortalitou 5 0 Akutní fáze 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 1. Go et al, 2001; 2. Wolf et al, 1991; 3. Singer et al, 2008; 4. Hart et al, 1998; 5. Lin et al, 1996

7 Srovnání motality CMP při fibrilaci síní a bez ní - rekurence 10 Populační studie: riziko rekurence CMP Riziko rekurence CMP (%) S FiS p=0.04 Bez FiS Měsíce od příhody Marini et al, 2005

8 II: Stanovení rizika TE a krvácivých komplikací

9 Stanovení rizika CMP při FS Rizikový faktor CHADS 2 skóre CHA 2 DS 2 -VASc skóre Srdeční selhání 1 1 Hypertenze 1 1 Věk 75 let 1 2 Diabetes mellitus 1 1 CMP/TIA/tromboembolismus 2 2 Cévní onemocnění 1 Věk let 1 Ženské pohlaví 1 Maximální skóre 6 9 Doporučení Evropské kardiologické společnosti 2010 pro postup při fibrilaci síní

10 Cévní mozková příhoda a fibrilace síní Cévní mozková příhoda je nejčastější komplikací FS Riziko CMP se významně zvyšuje v přítomnosti dalších klinických faktorů (CHADS 2 ; CHA 2 DS 2 VASc) CHADS 2 Riziko CMP (%/rok) CHA 2 DS 2 -VASc Riziko CMP (%/rok) 0 1,9% 0 0% 1 2,8% 1 1,3% 2 4,0% 2 2,2% 3 5,9% 3 3,2% 4 8,5% 4 4,0% 5 12,5% 5 6,7% 6 18,2% 6 9,8% 7 9,6% 8 6,7% 9 15,2% CMP mají horší prognózu 25 % pacientů s CMP umírá do 30 dnů 50 % pacientů s CMP umírá do 1 roku 1. Savelieva I et al. Ann Med 2007;39:371 91; 2. Atrial Fibrillation Investigators. Arch Intern Med 1994;154:

11 Současné skore CHA 2 DS 2 -VASc ukazuje, že jen málo pacientů je v nízkém riziku Euro Heart AF Pacientů ve vysokém riziku (%) % 48% 47% CHADS 2 -revised ACC/AHA/ESC 2006 ACCP % CHA 2 DS 2 -VASc Lip et al, 2010 Podle CHA2DS2-VASc skore je 76% pacientů s fibrilací ve vysokém riziku

12 Riziko krvácení - HAS-BLED skore Rizikový faktor Bodů Hypertension (SBP >160 mmhg) 1 Abnormal renal or liver function (kreatinin 200μmol/l;ALT,AST> 3x nad normál. hodnotu Stroke 1 Bleeding (Krvácení) 1 Labile INRs 1 Elderly (age >65 years) Starší 1 Drugs or alcohol (léky- antitrombotika, NSA nebo alkohol) jednotlivě nebo kombinace Souhrnné skore Skore 3 vysoké riziko krvácení Rozmezí 0 9 Pisters et al, 2010

13 Riziko závažného krvácení koreluje s HAS-BLED skore (p=0.007) Pacienti s FiS z Euro Heart Survey 14 Krvácení/100 pacientoroků HAS-BLED skore Počet pacientů 798 1, Počet krvácení Pisters et al, 2010

14 Doporučení pro antikoagulační léčbu u FS CHA 2 DS 2 -VASc Zvaž další rizikové faktory dle CHA2DS2-VASc * Ne Věk 75 let Ano Městnavé srdeční selhání, hypertenze, věk 75 let, diabetes - 1 bod CMP/TIA/tromboembolismus v anamnéze - 2 body Stroke Ne 2 další rizikové faktory* Ano *Další klinicky významné rizikové faktory: Věk let, ženské pohlaví, vaskulární onemocnění Ne Ano 1 další rizikový faktor* Ano OAC (nebo aspirin) Ne Nic (nebo aspirin) OAC - perorální antikoagulancia, CMP-cévní mozková příhoda, TIA transitorní ischemická ataka Doporučení Evropské kardiologické společnosti 2010 pro postup při fibrilaci síní

15 III: Současnost: VKA antagonisté

16 Limitace VKA Úzké terapeutické okno (INR 2 3) Nezbytné časté stanovení koagulace a úprava dávky Překročení terapeutického okna zvyšuje riziko CMP nebo krvácení Významná inter a intra-individuální variabilita v citlivosti k dávce: Mnoho interakcí s jídlem a léky Obtížně předvídatelné farmakologické vlastnosti Komorbidity Obavy předepisovat VKA Hlavně starším pacientům kvůli obavám z krvácení Strach z mozkové hemoragie, která je více devastující než ischemie Ansell et al. 2008; Ogilvie et al. 2010; Nieuwlaat et al. 2005, 2006, 2007

17 Warfarin a účinná prevence CMP CMP Krvácení do mozku Příhody / 1000 pacientů ročně Pouze INR 2,0 3,0 Terapeutický účinek VKA je optimální, je-li dávka udržována ve velmi úzkém rozmezí 0 <1,5 1,5 1,9 2,0 2,5 2,6 3,0 3,1 3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 >4,5 International Normalised Ratio (INR) mezinárodní normalizovaný poměr 1. Hylek EM, et al. N Eng J Med 2003; 349:

18 VKA: Lékové interakce Zvýšení INR Snížení INR Coumadine Package Insert US revised January 2010

19 VKA: užívání není v souladu s guidelines Euro Heart survey Užívají VKA (%) CHADS 2 skore *5,333 pacientů s fibrilací síní ze 35 zemí v letech , EuroHeart Survey Upraveno podle Nieuwlaat et al, 2006

20 CMP častěji u pacientů s INR < 2 Souvislost mezi výskytem CMP a intenzitou antikoagulace u pacientů s FS léčených warfarinem v hlavních randomizovaných studiích INR Cílové rozmezí studie INR, při kterém yýskyt CMP ACC/AHA/ESC doporučené INR ( ) 1.0 AFASAK CAFA SPAF BAATAF SPINAF Levi M et al. Semin Thromb Haemost 2009;35:527 42

21 Intrakraniální krvácení Nejobávanější komplikace antitrombotické léčby >10% intrakraniálních krvácení nastává u pacientů užívajících antitrombotickou u léčbu Intrakraniálních krvácení během antitrombotické léčby může být život ohrožující Ve srovnání s placebem antitrombotická léčba zvyšuje riziko intrakraniálního krvácení: ~40% Aspirin ~200% warfarin (INR 2 3; zvýšení 0,3 0,6% /rok) Snímek poskytl Professor Mohan Nair, člen SPAF Academy Hart RG et al. Stroke 2005;36:

22 Warfarin: není klinický přínos pokud TTR < 65% Connolly SJ, et al. Circulation 2008;118:

23 TTR v jednotlivých zemích ve studii RE-LY Česká republika 62%

24 Realita: Pouze polovina indikovaných nemocných s FS užívá warfarin Užívání warfarinu z celkového početu indikovaných pacientů (%) % <55 VKA = vitamin K antagonist Go A et al. Ann Intern Med 1999;131:927 58% Celkové užívání= 55% 61% 57% 35% Věk Neužívání je typické zejména u starších, v nejvyšším riziku CMP Figure reproduced with permission: 2007, American College of Physicians

25 Fibrilace síní a warfarin ANO, ALE Nepředvídatelná odpověď 1-3 Úzké terapeutické okno (INR rozmezí 2,0-3,0) 1,2 Pomalý nástup a odeznívání účinku 1,4,5 Warfarin má mnoho omezení, která používání v praxi ztěžují a omezují Četné interakce s potravou 1,2 Četné lékové interakce 1,2 Rezistence na warfarin 1 Pravidelné monitorování 1-3 Častá úprava dávky 1-3 Pouze cca 50% času stráví pacienti v terapeutickém rozmezí INR 2-3 Pouze cca 50% indikovaných nemocných s FS užívá warfarin 1. Ansell J et al. Chest 2008; 133:160S 198S. 2. Umer Usman MH et al. J Interv Card Electrophysiol 2008; 22: Nutescu EA et al. Cardiol Clin 2008; 26: Khoo CW et al. Int J Clin Pract 2009; 63: Connolly SJ et al. Circulation 2007; 116:

26 IV: Nová antikoagulancia

27 Potřeba nových antikoagulancií Zvyšující se výskyt CMP jejichž příčinou je FS Warfarin účinný v prevenci CMP u FS a je doporučován pro většinu rizikových pacientů Léčba warfarinem mnoho omezení, která ji v praxi komplikují, léčba pak není účinná, ale i nebezpečná Nutně potřeba bezpečnějších, účinnějších, pohodlnějších léků

28 Studie ROCKET-AF

29 Background Rivaroxaban Direct, specific, competitive factor Xa inhibitor Half-life 5-13 hours Clearance : 1/3 direct renal excretion 2/3 metabolism via CYP 450 enzymes Oral, once daily dosing without need for coagulation monitoring Studied in >25,000 patients in post-op, DVT, PE and ACS patients TF/VIIa X IXa VIIIa Va Xa II IIa Fibrinogen IX Rivaroxaban Fibrin Adapted from Weitz et al, 2005; 2008

30 Design studie Atrial Fibrillation Risk Factors CHF Hypertension At least 2 or 3 Age 75 required* Diabetes OR Stroke, TIA or Systemic embolus Rivaroxaban 20 mg daily 15 mg for Cr Cl ml/min Randomize Double Blind / Double Dummy (n ~ 14,000) Warfarin INR target ( inclusive) Monthly Monitoring Adherence to standard of care guidelines Primární endopint: CMP nebo systémová embolizace * Enrollment of patients without prior Stroke, TIA or systemic embolism and only 2 factors capped at 10%

31 Průběh studie Rivaroxaban Warfarin Randomized, n Lost to Follow-up, n Premature Discontinuation, n (%) 1693 (23.9%) 1589 (22.4%) Withdrew Consent, n Median (25 th, 75 th ) Exposure (days) 589 (396, 805) 593 (404, 810) Median (25 th, 75 th ) Follow-up (days) 706 (522, 884) 708 (518, 886)

32 Charakteristika populace I Rivaroxaban (N=7081) Warfarin (N=7090) Age (years) 73 (65, 78) 73 (65, 78) Female (%) Race (%) White Black Asian Region (%) North America Latin America Asia-Pacific Central Europe Western Europe Creatinine Clearance (ml/min) (%) 30 - < > 80 Values are median (IQR) Based on Intention-to-Treat Population

33 Charakteristika populace II CHADS 2 Score (mean) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 6 (%) Rivaroxaban (N=7081) Warfarin (N=7090) Prior VKA Use (%) Congestive Heart Failure (%) Hypertension (%) Diabetes Mellitus (%) Prior Stroke/TIA/Embolism (%) Prior Myocardial Infarction (%) Based on Intention-to-Treat Population

34 Hodnocení primárního sledovaného ukazatele CMP nebo systémová embolizace Cumulative event rate (%) Event Rate Rivaroxaban Warfarin Warfarin Rivaroxaban HR (95% CI): 0.79 (0.66, 0.96) P-value Non-Inferiority: <0.001 Days from Randomization No. at risk: Rivaroxaban Warfarin Event Rates are per 100 patient-years Based on Protocol Compliant on Treatment Population

35 Klíčové sekundární výstupy Vascular Death, Stroke, Embolism Stroke Type Hemorrhagic Ischemic Unknown Type Rivaroxaban Warfarin Event Rate Event Rate HR (95% CI) P-value (0.74, 0.99) (0.37, 0.93) 0.94 (0.75, 1.17) 0.65 (0.25, 1.67) Non-CNS Embolism (0.09, 0.61) Myocardial Infarction (0.63, 1.06) All Cause Mortality Vascular Non-vascular Unknown Cause (0.70, 1.02) 0.89 (0.73, 1.10) 0.63 (0.36, 1.08) 0.75 (0.40, 1.41) Event Rates are per 100 patient-years Based on Safety on Treatment Population

36 Klíčové sekundární výstupy Vascular Death, Stroke, Embolism Stroke Type Hemorrhagic Ischemic Unknown Type Rivaroxaban Warfarin Event Rate Event Rate HR (95% CI) P-value (0.84, 1.05) (0.38, 0.89) 0.99 (0.82, (0.55, 2.01) Non-CNS Embolism (0.42, Myocardial Infarction (0.72, 1.16) All Cause Mortality Vascular Non-vascular Unknown Cause (0.82, 1.03) 0.94 (0.81, 1.08) 0.94 (0.75, 1.18) 0.80 (0.57, 1.12) Event Rates are per 100 patient-years Based on Intention-to-Treat Population

37 Primární bezpečnostní ukazatele I Major and non-major Clinically Relevant Rivaroxaban Event Rate Warfarin Event Rate HR (95% CI) P- value (0.96, 1.11) Major (0.90, 1.20) Non-major Clinically Relevant (0.96, 1.13) Event Rates are per 100 patient-years Based on Safety on Treatment Population

38 Primární bezpečnostní ukazatele II Major >2 g/dl Hgb drop Transfusion (> 2 units) Critical organ bleeding Bleeding causing death Rivaroxaban Event Rate or N (Rate) Warfarin Event Rate or N (Rate) HR (95% CI) 1.04 (0.90, 1.20) 1.22 (1.03, 1.44) 1.25 (1.01, 1.55) 0.69 (0.53, 0.91) 0.50 (0.31, 0.79) P- value Intracranial Hemorrhage 55 (0.49) 84 (0.74) 0.67 (0.47, 0.94) Intraparenchymal 37 (0.33) 56 (0.49) 0.67 (0.44, 1.02) Intraventricular 2 (0.02) 4 (0.04) Subdural 14 (0.13) 27 (0.27) 0.53 (0.28, 1.00) Subarachnoid 4 (0.04) 1 (0.01) Event Rates are per 100 patient-years Based on Safety on Treatment Population

39 Nežádoucí vedlejší účinky Rivaroxaban (N=7111) Warfarin (N=7125) Any Adverse Event Any Serious Adverse Event AE leading to study drug discontinuation Epistaxis Peripheral edema Dizziness Nasopharyngitis Cardiac failure Bronchitis Dyspnea Diarrhea ALT Elevation >3 x ULN >5 x ULN >3 x ULN and T Bili > 2 x ULN Values are N (%) Based on Safety Population

40 V: Rivaroxaban v klinické praxi

41 Souhrn u FS Efektivita léčby: Rivaroxaban nebyl non-inferiorní proti warfarinu v prevenci CMP a periferních embolizací. Rivaroxaban byl superiorní proti warfarinu (OTT analýza). Rivaroxaban byl non inferiorní proti warfarinu při analýze ITT. Bezpečnost: Srovnatelný výskyt krvácení a nežádoucích vedlejších účinků. Méně intrakraniálních krvácení a fatálních krvácení při léčbě rivaroxabanem. Závěry: Rivaroxaban je bezpečnou alternativou léčby warfarinem pro středně až vysoce rizikové pacienty s FS. výhodou je podávání 1 x denně

42 Indikace Rivaroxabanu v prevenci žilní trombózy u ortopedických výkonů Schválenou indikací je profylaxe žilní tromboembolie při elektivní náhradě kyčelního či kolenního kloubu dospělých Doporučené dávkování v profylaxi je 10 mg rivaroxabanu v jedné denní dávce, nicméně existují studie o výhodnosti rozdělení do dvou dávek. První dávka má být podána 6 10 hodin po ortopedickém zákroku. U nemocných s renálním selháním s poklesem filtrace pod 0,5 ml/s musíme být opatrní a být si vědomi vyššího rizika krvácení, dávkovací interval je možno i prodloužit. Při terminálním renálním selhání s poklesem filtrace pod 0,25 ml/s je léčba rivaroxabanem kontraindikována. Při jaterním selhání se opět expozice zvyšuje na dvojnásobek, dávku můžeme proto redukovat či dávkovací interval prodloužit. Délka podávání po operaci či náhradě kyčle má trvat 5 týdnů, u kolenního kloubu 2 týdny.

43 Další schválené indikace terapie rivaroxabanem 1. prevence TE komplikací FS registrován, schválená indikace, probíhá schválení úhrady, předpoklad: 9/ léčba a sekundární prevence hluboké žilní trombózy ( ne u PE) perspektivní indikace: AKS - nestabilní AP, nonstemi plicní embolizace

44

45 Studie nejsou porovnatelné ARISTOTLE Dvojitě zaslepená RE-LY otevřená ROCKET Dvojitě zaslepená N 18,201 18, ,264 Věk Anamn. CMP/TIA 19% 20% 55% Hypertenze 87% 79% 91% Srdeční selhání 35% 32% 62% Diabetes 25% 23% 39% CHADS

46 CMP na podkladě FS lze předejít Fibrilace síní porucha hemostatické rovnováhy převaha prokoagulačních dějů vznik trombu CMP ischemická Antitrombotická léčba Protidestičková (antiagregační) terapie aspirin Antikoagulační terapie - warfarin

47 Doporučení pro antikoagulační léčbu u FS Upstream léčba doprovodných onemocnění Antikoagulace Kontrola frekvence Camm J, et al. Eur Heart J 2010

48 CHA 2 DS 2 -VASc skore: definice Rizikový faktor Bodů Congestive heart failure/lv dysfunction +1 Hypertension +1 Age 75 years +2 Diabetes mellitus +1 Stroke/TIA/TE +2 Vascular disease (MI, aortic plaque, PAD)* +1 Age years +1 Sex category (female) +1 Souhrnné skore Rozmezí 0 9 Skore: 0= nízké riziko; 1= střední riziko; 2 = vysoké riziko Lip et al, 2010

49 Odhad rizika CMP dle CHADS CHADS 2 skóre Roční výskyt CMP(%) 30 Error bars around each point = 95% CI Gage BF et al. JAMA 2001;285:

50 VKA mají úzké terapeutické okno Adjustovaný poměr šancí pro ischemickou CMP a nitrolební krvácení v závislosti na hladině INR 20 Poměr šancí pro příhodu Ischemická CMP Data pro krvácení a CMP určují striktní dodržování terapeutického rozmezí INR Nitrolební krvácení INR - International normalized ratio Fuster et al. Circulation 2006

51 HAS-BLED skore rizika krvácení: definice Rizikový faktor Bodů Hypertension (SBP >160 mmhg) 1 Abnormal renal or liver function Stroke 1 Bleeding 1 Labile INRs 1 Elderly (age >65 years) 1 Drugs or alcohol Souhrnné skore Rozmezí 0 9 Pisters et al, 2010

52 Cévní mozkové příhodě způsobené FS lze předejít 2/3 CMP lze předcházet správnou antikoagulační léčbou (INR 2-3) 1 Účinnost warfarinu vs placebo CMP ÚMRTÍ Meta-analýza 29 klinických studií s pacienty dokazuje, že správně vedená antikoagulační léčba warfarinem (INR 2-3) snižuje výskyt CMP a úmrtí ze všech příčin 1 64% 26% CMP- cévní mozková příhoda 1. Hart RG et al. Ann Intern Med 2007; 146:

53 Antikoagulační léčba - warfarin Snížení relativního rizika CMP vs placebo 64% Všechny studie (n=6) N=2900 Lepší warfarin Lepší placebo nebo kontrola Hart RG et al. Ann Intern Med. 2007;146:

54 Warfarin riziko krvácení vs placebo Závažné krvácení Intrakraniální krvácení Warfarin Placebo Annual rate (%) AFASAK CAFA SPAF BAATAF SPINAF EAFT Major bleeds = transfusion or hospitalization required, or critical anatomic location (e.g. intracranial, perispinal), with the exception of BAATAF where major bleeds = intracranial bleed, fatal bleed or bleed leading to transfusion of 4 U or more of blood within 48 hrs Albers GW et al. Chest 2001;119:194S 206S

55 Kontrola INR ve studiích vs v klinické praxi % pacientů na warfarinu 38% 66% 44% 25% 18% 9% < >3.0 INR Klinické studie 1 Klinická praxe 2 1. Kalra L, et al. BMJ 2000;320: * Pooled data: up to 83% to 71% in individualized trials; 2. Matchar DB, et al. Am J Med 2002; 113:42-51.

56 Warfarin Antagonista vitaminu K Interferuje s cyklem vitaminu K, s nímž se navzájem antagonizují Nezbytný pro syntézu koagulačních faktorů II, VII, IX a X Velmi komplikovaný účinek Velmi komplikovaný metabolismus

57 Limitace léčby warfarinem Warfarin účinný, ale mnoho omezení z něj činí lék náročný na užívání: Inter a intraindividuální variabilita účinku Genetický polymorfismus Proměnlivá a nepředvídatelná farmakokinetika a farmakodynamika Řada různých lékových interakcí a interakcí s potravou Komorbidity Pomalý nástup a odeznívání účinku Úzké terapeutické rozmezí Potřeba pravidelné monitorace antikoagulačního účinku Potřeba úpravy dávek Setrvání mimo terapeut. Rozmezí zvyšuje riziko CMP nebo krvácení Mnoho pacientů s fibrilací síní nedostává účinnou tromboprofylaxi

58 Statistical Methodologies Sample Size Warfarin event rate ~2.3 Type 1 error 0.05 (2-sided) 405 events; >95% power ~14,000 patients Superiority Non-inferiority Inferiority Rivaroxaban Better Primary Efficacy Evaluation: Stroke or non-cns Embolism Non-Inferiority: Protocol Compliant on treatment Warfarin Better Superiority: On Treatment and then by Intention-to- Treat Primary Safety Evaluation: Major or non-major Clinically Relevant Bleeding

59 Primary Efficacy Outcome Stroke and non-cns Embolism On Treatment N= 14,143 Rivaroxaban Event Rate Warfarin Event Rate HR (95% CI) 0.79 (0.65,0.95) P-value ITT N= 14, (0.74,1.03) Rivaroxaban better Warfarin better Event Rates are per 100 patient-years Based on Safety on Treatment or Intention-to-Treat thru Site Notification populations

60 Time in Therapeutic Range (TTR) INR Data Warfarin INR range Median (25 th, 75 th ) < ( ) 1.5 to < ( ) 1.8 to < ( ) 2.0 to ( ) >3.0 to ( ) >3.2 to ( ) > ( ) Based on Rosendaal method with all INR values included Based on Safety Population

Pro koho nová antikoagulancia?

Pro koho nová antikoagulancia? Pro koho nová antikoagulancia? Špinar J. FN Brno a LF MU Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Fibrilace síní Hluboká žilní trombóza Plicní embolie Intrakardiální tromby

Více

Antitromboticka profylaxe důležité rozhodnutí

Antitromboticka profylaxe důležité rozhodnutí MEDICÍNA PRO PRAXI X. Kongres praktických lékařů a sester 10. 11. října 2013, Kongresové centrum U HÁJKŮ, Praha Fibrilace síní: arytmie, o které bychom měli více vědět Antitromboticka profylaxe důležité

Více

Nová antitrombotika pro nehematology

Nová antitrombotika pro nehematology Nová antitrombotika pro nehematology XVIII.kongres ČSARIM,Praha 2011 Jan Kvasnička Trombotické centrum VFN, Praha Trombotické Centrum Antikoagulancia do r.2008 Tato antikoagulancia můžeme dle jejich účinku

Více

Pacient s cévní mozkovou příhodou Perioperační optimalizace rizikových pacientů

Pacient s cévní mozkovou příhodou Perioperační optimalizace rizikových pacientů Pacient s cévní mozkovou příhodou Perioperační optimalizace rizikových pacientů Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Nová nebo stará antikoagulancia? Multiple myeloma +.. počet

Více

Nové možnosti prevence kardioembolických CMP. Neurologické odd. KNTB a.s.zlín

Nové možnosti prevence kardioembolických CMP. Neurologické odd. KNTB a.s.zlín Nové možnosti prevence kardioembolických CMP MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s.zlín 1 Incidence CMP Česká republika 330-350/100 000 Evropa 101-239/100 000 muži průměr 141 63-158/ 100 000 ženy

Více

Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči. Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1.

Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči. Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. LF UK Praha Fatální koronární trombóza spontánní Koronární trombóza při vysazení

Více

Interpretace hodnoty INR

Interpretace hodnoty INR Interpretace hodnoty INR Co bychom měli vědět o pacientovi? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Cíl antikoagulační léčby Dosáhnout co nejdelšího přežití v co nejlepší kvalitě

Více

Léčba. Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha

Léčba. Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha Léčba Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha Farmakologická léčba Léčba fibrilace síní Léčba pacienta s fibrilací síní Kontrola rytmu Antiarytmika IA,IC,III nová antiarytmika Upstream léčba ACE-I,ARB...

Více

PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU

PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU Michal Král, Roman Herzig, Daniel Šaňák, David Školoudík, Andrea Bártková, Tomáš Veverka, Lucie Šefčíková, Jana Zapletalová,

Více

Rivaroxaban NOAC více tváří: Prevence TE komplikací FS, léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolizace Novinky v kardiologii pro praxi

Rivaroxaban NOAC více tváří: Prevence TE komplikací FS, léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolizace Novinky v kardiologii pro praxi Rivaroxaban NOAC více tváří: Prevence TE komplikací FS, léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolizace Novinky v kardiologii pro praxi Miloš Táborský Olomouc 24.01.2013 Působení rivaroxabanu v koagulační

Více

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie?

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? MUDr. David Šipula kardiovaskulární oddělení FNO Fibrilace síní Nejčastější setrvalá porucha srdečního rytmu odpovědná za podstatné zvýšení mortality

Více

Nová antikoagulancia a. Petr Janský

Nová antikoagulancia a. Petr Janský Nová antikoagulancia a perioperačnípéče Petr Janský 20.9.2013 Nová antikoagulancia Farmakologické vlastnosti Kardiologické indikace Perioperační péče Klinické studie Odborná doporučení SPC, praktické aspekty

Více

NOVÁ ANTITROMBOTIKA. - protidestičkové léky - antikoagulancia. Debora Karetová II. interní klinika 1.F UK Praha dkare@lf1.cuni.cz

NOVÁ ANTITROMBOTIKA. - protidestičkové léky - antikoagulancia. Debora Karetová II. interní klinika 1.F UK Praha dkare@lf1.cuni.cz NOVÁ ANTITROMBOTIKA - protidestičkové léky - antikoagulancia Debora Karetová II. interní klinika 1.F UK Praha dkare@lf1.cuni.cz 2011 Aterotrombóza nejčastější příčina úmrtí ve světě AIDS plicní choroby

Více

Antitrombotická léčba u rizikových skupin nemocných

Antitrombotická léčba u rizikových skupin nemocných Antitrombotická léčba u rizikových skupin nemocných Marian Branny Kardiocentrum Nemocnice Podlesí Třinec Sjezd ČKS, Brno, 2016 Efekty antitrombotik na klinický výsledek léčby Úmrtí IM Urgentní TVR Ischemické

Více

Novinky v diagnostice a léčbě akutní plicní embolie v roce 2013

Novinky v diagnostice a léčbě akutní plicní embolie v roce 2013 Novinky v diagnostice a léčbě akutní plicní embolie v roce 2013 Jiří Widimský, Klinika kardiologie IKEM Praha Česká a evropská klasifikace akutní plicní embolie (APE) Masivní plicní embolie stejná klasifikace

Více

Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem. Petr Toušek III.Interní-kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK

Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem. Petr Toušek III.Interní-kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem Petr Toušek III.Interní-kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem Typ stentu Důvod revaskularizace

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Management krvácení při nových antikoagulanciích

Management krvácení při nových antikoagulanciích Management krvácení při nových antikoagulanciích Hanke I. Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno, Nová perorální antikoagulancia potřeba Heparin aplikace formou injekcí Nevýhody blok vit K. adekvátní

Více

MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Jana Skoupá Česká farmako-ekonomická společnost Praha. 26.2.2016 Vývoj počtu hospitalizací na interních odděleních: všechny hospitalizace vs. srdeční

Více

Nová antikoagulancia v klinické praxi

Nová antikoagulancia v klinické praxi Nová antikoagulancia v klinické praxi Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny v Brně Dabigatran etexilat dabigatran etexilát dabigatran etexilát Perorální přímý, reverzibilní,

Více

Současná a budoucí léčba tromboembolizmu u pacientů s fibrilací síní

Současná a budoucí léčba tromboembolizmu u pacientů s fibrilací síní 245 Současná a budoucí léčba tromboembolizmu u pacientů s fibrilací síní Petr Heinc, Ondřej Moravec, Jan Přeček, Jana Ondrušková, Miloš Táborský I. interní klinika kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Antikoagulační terapie u FS: Novinky 2012 České kardiologické dny 2012

Antikoagulační terapie u FS: Novinky 2012 České kardiologické dny 2012 Antikoagulační terapie u FS: Novinky 2012 České kardiologické dny 2012 Miloš Táborský Praha 29. listopadu 2012 Historický vývoj antikoagulační léčby Parenteral Unfractionated heparins: antithrombin-dependent

Více

Antitrombotická léčba u pacientů vyžadujících antikoagulační léčbu. Roman Miklik Interní kardiologická klinika Fakultní nemocnice Brno

Antitrombotická léčba u pacientů vyžadujících antikoagulační léčbu. Roman Miklik Interní kardiologická klinika Fakultní nemocnice Brno Antitrombotická léčba u pacientů vyžadujících antikoagulační léčbu Roman Miklik Interní kardiologická klinika Fakultní nemocnice Brno 1 Co víme o antitrombotické terapii ICHS a Fisi Ischemická choroba

Více

Trombóza a antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění, možnosti využití genotypizace a telemedicíny

Trombóza a antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění, možnosti využití genotypizace a telemedicíny Trombóza a antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění, možnosti využití genotypizace a telemedicíny Autor: Štefková, Škvařilová Trombóza je děj, při kterém dochází ke srážení (koagulaci) krve

Více

Léčba fibrilace síní pohledem praktického lékaře

Léčba fibrilace síní pohledem praktického lékaře 151 Léčba fibrilace síní pohledem praktického lékaře doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. I. interní klinika kardiologická LF UP a FN Olomouc V současné době je v české

Více

Informace pro předepisování přípravku Xarelto (rivaroxaban)

Informace pro předepisování přípravku Xarelto (rivaroxaban) Informace pro předepisování přípravku Xarelto (rivaroxaban) První perorální přímý inhibitor faktoru Xa Jednoduše ochrání více pacientů 2 Informace pro předepisování přípravku Xarelto Karta pacienta 4 Doporučení

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do O ČEM BUDU MLUVIT: 1.

Více

Je dabigatran opravdovou alternativou v prevenci tromboembolických komplikací u pacientů s fibrilací síní?

Je dabigatran opravdovou alternativou v prevenci tromboembolických komplikací u pacientů s fibrilací síní? 182 Je dabigatran opravdovou alternativou v prevenci tromboembolických komplikací u pacientů s fibrilací síní? Kateřina Lefflerová Klinika kardiologie IKEM Prevence tromboembolických komplikací u nemocných

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Antitrombotická léčba u strukturálních intervencí. Michael Želízko

Antitrombotická léčba u strukturálních intervencí. Michael Želízko Antitrombotická léčba u strukturálních intervencí Michael Želízko 1. TAVI Antitrombotická léčba během a po TAVI: balancování mezi krvácením a trombózou Krvácivé komplikace (major 12%) z místa tepenného

Více

Hematologická problematika v primární péči

Hematologická problematika v primární péči Hematologická problematika v primární péči Spolupráce praktického lékaře hematologa MUDr. Jaroslava Laňková, PL Kamenice n.l. Prim. MUDr. Petr Kessler, odd. hematologie a transfuziologie, Nemocnice Pelhřimov

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

18.5.2009. Výhody a případná úskalí standardu pro léčbu CMP. Standardy v oblasti cerebrovaskulární medicíny

18.5.2009. Výhody a případná úskalí standardu pro léčbu CMP. Standardy v oblasti cerebrovaskulární medicíny Výhody a případná úskalí standardu pro léčbu CMP MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. Vedoucí iktového programu I. Neurologické kliniky FN u svaté Anny v Brně Tato přednáška nevyjadřuje můj politický názor Tato

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT MUDr. Igor Karen 1 První výsledky studie SCOUT Všichni lékaři se setkávají ve svých praxích s obézními pacienty Někteří již kardiovaskulární

Více

Přístrojová léčba SS: ICD a CRT roce 2013 Miloš Táborský

Přístrojová léčba SS: ICD a CRT roce 2013 Miloš Táborský Přístrojová léčba SS: ICD a CRT roce 2013 Miloš Táborský XXI. výroční sjezd České kardiologické společnosti Brno 5.5.2013 Cor et Vasa 54(2012) E113-E134. Guidelines ČKS 2011 Europea Heart Journal 2012;33,

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Nová orální antikoagulancia - nové indikace, zkušenosti z praxe Debora Karetová II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.

Více

DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 1 DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Vítková E., Krajíčková D. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové 2 Atriální fibrilace riziko CMP AF výskyt u 0,5%

Více

Patentní foramen ovale a CMP: evidence based medicine z pohledu neurologa

Patentní foramen ovale a CMP: evidence based medicine z pohledu neurologa Patentní foramen ovale a CMP: evidence based medicine z pohledu neurologa A. Bártková Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF a FN Olomouc PFO je běžným nálezem, vyskytuje u ¼ obecné

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Terapie Akutních Koronárních Syndromů

Terapie Akutních Koronárních Syndromů Terapie Akutních Koronárních Syndromů Zuzana Moťovská III. interní-kardiologická klinika, 3. LF Univerzity Karlovy & FN Král. Vinohrady, Praha Praha, 22.02.2014 Terapie AKS Iniciální léčba Periprocedurální

Více

Informace pro předepisování přípravku Xarelto (rivaroxaban)

Informace pro předepisování přípravku Xarelto (rivaroxaban) Informace pro předepisování přípravku Xarelto (rivaroxaban) 2 Informace pro předepisování přípravku Xarelto Karta pacienta 4 Doporučení pro dávkování 4 Dávkování u pacientů s fibrilací síní 4 Renální insuficience

Více

Fibrilace síní u srdečního selhání

Fibrilace síní u srdečního selhání Fibrilace síní u srdečního selhání Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno přednosta: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Fibrilace síní, SS epidemie 16 21. století?

Více

Apixaban. Farmakoterapie. Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha. Apixaban. Úvod

Apixaban. Farmakoterapie. Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha. Apixaban. Úvod 196 Farmakoterapie Apixaban Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VF, Praha V přehledovém článku je shrnuta klinická farmakologie, farmakokinetika, účinnost, bezpečnost a dosavadní klinické zkušenosti

Více

Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění

Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění Autor: Jana Števková, Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D. Antitrombotická terapie Antitrombotická terapie je součásti léčby mnohých kardiovaskulárních

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Glifloziny v terapii DM 2 Zkušenosti z praxe MUDr. Barbora Doležalová IDE CR s.r.o., Chrudim Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eliquis 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje apixabanum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Antikoagulační léčba novými antitrombotiky doporučení pro každodenní praxi

Antikoagulační léčba novými antitrombotiky doporučení pro každodenní praxi 334 Antikoagulační léčba novými antitrombotiky doporučení pro každodenní praxi prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., Mgr. Ivana Malíková, doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. Centrální hematologická laboratoř,

Více

Kardioemboligenní e/ologie ischemické cévní mozkové příhody u pacientů indikovaných k akutní rekanalizační terapii. výsledky studie HISTORY

Kardioemboligenní e/ologie ischemické cévní mozkové příhody u pacientů indikovaných k akutní rekanalizační terapii. výsledky studie HISTORY Kardioemboligenní e/ologie ischemické cévní mozkové příhody u pacientů indikovaných k akutní rekanalizační terapii. výsledky studie HISTORY Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum

Více

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Trombolytická léčba akutních iktů v ČR Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Rozdělení CMP dle etiologie CMP (iktus, Stroke ) - heterogenní skupina onemocnění,

Více

Nová antikoagulancia (NOAC) v perioperačním období

Nová antikoagulancia (NOAC) v perioperačním období Nová antikoagulancia (NOAC) v perioperačním období Zdeněk Turek Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Kardiochirurgická klinika Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

1) Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5,

1) Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, Léčba warfarinem - má stále smysl a jak na to?...nebo... Jak a proč vůbec léčit warfarinem? Aleš Tomek 1, 2, Václav Maťoška 2 1) Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 2)

Více

Nové možnosti farmakologické léčby

Nové možnosti farmakologické léčby Když řešením není jen ablace Nové možnosti farmakologické léčby Čihák Robert Klinika kardiologie IKEM, Praha Czech registry on catheter ablation 2011 Celkem Fibrilace síní (N = 1 590) Procento výkonů indication

Více

Nová doporučení pro léčbu fibrilace síní

Nová doporučení pro léčbu fibrilace síní 52 Nová doporučení pro léčbu fibrilace síní doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D., MUDr. František Kováčik, MUDr. Ondřej Moravec, MUDr. Jan Přeček, doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA I. interní klinika

Více

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci Edukační materiál Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Nová perorální antikoagulancia (NOAC)

Nová perorální antikoagulancia (NOAC) Nová perorální antikoagulancia (NOAC) Jan Kvasnička Trombotické centrum VFN, Praha Trombotické Centrum hyperkoagulace destičky agregace ADP, TXA 2 TF, mikropartikule TAFI (inhibice fibrinolýzy) + FXI IX,

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

Eliquis (apixaban) Návod k preskripci

Eliquis (apixaban) Návod k preskripci Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení. Eliquis (apixaban) Návod

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU XARELTO 15 A 20 MG

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU XARELTO 15 A 20 MG SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU XARELTO 15 A 20 MG 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xarelto 15 mg potahované tablety, Xarelto 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Éra NewOral Anticoagulants. Antikoagulační léčba. Nová perorální antikoagulancia

Éra NewOral Anticoagulants. Antikoagulační léčba. Nová perorální antikoagulancia Rok Jaro Léto Podzim Zima 2013 20. 3. 12:02 SEČ 21. 6. 7:04 22.9. 22:44 21.12. 18:1 Antikoagulační léčba cíl: zablokovat tvorbu trombinu zabránit krevnímu srážení a vzniku trombu Nová perorální antikoagulancia

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eliquis 5 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje apixabanum 5 mg. Pomocné látky se známým účinkem Jedna

Více

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno epidemiologie NZO, přednemocniční mortalita doporučené postupy - post-cardiac arrest care diagnostika AKS po KPR v podmínkách přednemocniční

Více

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 21,76 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 21,76 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia. MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia. MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základní otázky Jaké je riziko krvácení spojené s invazivním výkonem? Pokud

Více

Perioperační riziko v éře nových antikoagulancií

Perioperační riziko v éře nových antikoagulancií Dobrá rada z praxe 77 Perioperační riziko v éře nových antikoagulancií doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, MUDr. František Kováčik, MUDr. Marie Lazárová, MUDr. Jan

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia

Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Nízké riziko krvácení Extrakce zubu Operace katarakty Gastroskopie s biopsií

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

komplikace tromboembolismus paroxysmální podobné riziko perzistentní či permanentní.

komplikace tromboembolismus paroxysmální podobné riziko perzistentní či permanentní. Fibrilace síní 0 incidence 1-2 % 0 prevalence nad 55let 5,5 %, nad 80 let 5-15 % 0 v ČR cca 200 000 lidí (se silentními formami až 500 000!) 0 cca 2x zvýšená mortalita 0 komplikace 0 nejzávažnější komplikací

Více

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci Edukační materiál Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. To umožní nepřetržité sledování poměru bezpečnosti/rizika léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

Více

P.Pavlík Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

P.Pavlík Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Dobutamin versus levosimendan v intenzivní péči P.Pavlík Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno levosimendan N-{4-[(4R)-4-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3- yl]phenyl} hydrazonopropanedinitrile

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

PFO a ischemický iktus. Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

PFO a ischemický iktus. Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové PFO a ischemický iktus Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové PFO a ischemický iktus PFO je řazeno do kategorie onemocnění srdce s nízkým či nejistým rizikem embolizace do mozku

Více

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ Gaťková A.,Kalita Z. X.Cerebrovaskulární seminář 23.9.2011 Kunětická Hora LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ IKTŮ V PREVENCI RECIDIVY, SOUČASNÉ NÁZORY. RIZIKO RECIDIVY ISCHEMICKÝCH IKTŮ 5-15% pacientů s iktem má

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Acute-on-chronic liver failure: definice, patofyziologie, terapeutické možnosti. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Acute-on-chronic liver failure: definice, patofyziologie, terapeutické možnosti. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Acute-on-chronic liver failure: definice, patofyziologie, terapeutické možnosti Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum akutní selhání jater akutní selhání nasedající na chronické end-stage liver failure

Více

Rivaroxaban 3 roky zkušeností v léčbě hluboké žilní trombózy

Rivaroxaban 3 roky zkušeností v léčbě hluboké žilní trombózy Rivaroxaban 3 roky zkušeností v léčbě hluboké žilní trombózy PETR DULÍČEK IV. Interní hematologická klinika FN a LF HRADEC KRÁLOVÉ Klinické zkušenosti 1. Současný přístup k terapii VTE 2. Adherence a perzistence

Více

Nežádoucí účinky nových léků

Nežádoucí účinky nových léků Nežádoucí účinky nových léků MUDr. Jan Straub XII. Myeloma workshop Mikulov 12.4. 2014 Nežádoucí účinky nových léků thalidomid bortezomib lenalidomid Obecné shrnutí + výsledky registračních studií Srovnání

Více

Antikoagulační léčba z pohledu praktického lékaře

Antikoagulační léčba z pohledu praktického lékaře Antikoagulační léčba z pohledu praktického lékaře MUDr. Jaroslava Laňková odborný garant SVL ČLS JEP pro problematiku antikoagulační léčby v ordinaci PL Výroční konference SVL ČLS JEP Brno, 13.11.2009

Více

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.. X.Cerebrovaskulární seminář, 23.9.2011 Kunětická Hora Sympozium firmy ZENTIVA Význam registru Odkud máme informace : ÚZIS

Více

Rivaroxaban ve světle zkušeností z reálné praxe

Rivaroxaban ve světle zkušeností z reálné praxe Rivaroxaban ve světle zkušeností z reálné praxe Sympozium generálního partnera XXII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP, společnosti Bayer, bylo věnováno problematice antikoagulační léčby

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Roman Kula, ARK FN Ostrava

Roman Kula, ARK FN Ostrava Roman Kula, ARK FN Ostrava Intensive Care Med 2006., 32:1722-1732 - supine position - transducer at midaxillary line - bladder technique - instillation volume of 25 ml saline Schwarte LS et al. Olofsson

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby

Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby Jan Blatný, Petra Ovesná jménem a pro Centra sdružená v Českém národním hemofilickém programu Demografie osob s hemofilií v ČR (ČNHP data) Sample size - Haemophilia

Více

Masivní krvácení. -správná transfúzní strategie. ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria. Stibor B.

Masivní krvácení. -správná transfúzní strategie. ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria. Stibor B. Masivní krvácení -správná transfúzní strategie Stibor B. ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria Masivní krvácení -správná transfúzní strategie no conflictofinterest Stibor B. ICU, Landesklinikum Baden

Více

Intravenózní trombolýza mezi hodinou

Intravenózní trombolýza mezi hodinou Intravenózní trombolýza mezi 3 4.5 hodinou J. Neumann, J. Pouzar, J.Kubík, J. Macko, P. Bodnárová, M. Hošek, M. Zdvořilá, H. Rytířová Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. Seminář, 26.10.2010,

Více