Sigma-Aldrich rozšíření nabídky pro oblast moderní analytické chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sigma-Aldrich rozšíření nabídky pro oblast moderní analytické chemie"

Transkript

1 Sigma-Aldrich rozšíření nabídky pro oblast moderní analytické chemie

2 Moderní analytické metody Instrumentální Přístroj reaguje na určitou vlastnost analytu signálem, jehož velikost závisí na obsahu analytu ve vzorku. Jedná se o metody nepřímé porovnání se standardy. Prostupnost laboratoří Selektivita Citlivost 2

3 Analytické standardy 3

4 Analytické standardy 4

5 RTC Environmental Analysis Catalogue Proficiency Testing Dark Blue Water Pollution Analysis (WP) Drinking Water (Water Supply) Analysis (WS) Contaminated land Analysis (Solid Waste, LPTP) Underground Storage Tank (UST) Microbiology (RCQ) Certified Reference Materials - Gold Natural Matrix CRM (Soil & Water) Clean Soils Calibration CRMs - Brown XRF Samples Inorganic CRMs UST/Hydrocarbon CRMs 5

6 Mezilaboratorní porovnávání Akreditováno podle ISO Velký počet účastníků z celého světa ( ) Jednoduché odesílání výsledků přes web nebo em 4 6 okružních testů během roku 2 ampule na testovaní (standard s certifikátem pro nastavení přístroje a neznámý vzorek) 6 týdnů na odeslání výsledků Je provedena statistická analýza a hodnotící zpráva je zaslána každé laboratoři Výsledek formou hodnotící zprávy formou Z-score Acceptable, Warning nebo Fail V případě výsledku Warning nebo Fail po provedení nápravných opatření je možnost opravného vzorku. Výsledek je statisticky zpracován s původním souborem. 6

7 Formulář na výsledky 7

8 Instrukce ke zpracování vzorku 8

9 Koncentrační rozsahy 9

10 Hodnotící zpráva a Z-score 10

11 Web stránky: RTC webové stránky 11

12 BCR-264 Defatted Peanut Meal Aflatoxin B1, high level 12

13 Certificate 13

14 Certification Report Certifikát má 90 stran Jenom index má 4 strany Obsah: hodnocení z hlediska homogenity, stability, výsledky, statistické hodnocení, certifikace Proč: návaznost 14

15 TraceCERT : koncept Návaznost na NIST SRM Návaznost na SI (kg) Návaznost na ERM nebo jiné CRM Návaznost trojnásobná TraceCERT CRM for AAS, ICP and IC Highly pure start materials State-of-the-art Production process Optimised Packaging Certification acc. ISO/IEC and ISO Guide 34 Uncertainty Starting material = u Purity Uncertainty Weighing = u Weigh Uncertainty Storage = u Storage Evaluation of Uncertainty Eurachem CITAC Guide U = 2. u c 15

16 Výroba Teflon tubing Laminar flow box (cleanroom) Peristaltic pump (no cross contamination) Overhead mixing system To get rid of all inhomogeneity problems (low concentrations) Bulk in Teflon tank Immediate capping High precision weighing room High prec. balances from mg to kg Humidity and temp monitoring air buoyancy corr kg stone table 16

17 Certifikát Certifikát Analytická metoda Datum exspirace Analyt Certifikovaná hodnota Nejistota Hladina spolehlivosti Návaznost Akreditace CRM Výrobce 17

18 Moderní analytické metody Instrumentální Přístroj reaguje na určitou vlastnost analytu signálem, jehož velikost závisí na obsahu analytu ve vzorku. Jedná se o metody nepřímé porovnání se standardy. Prostupnost laboratoří Selektivita Citlivost 18

19 GC 19

20 GC stacionární fáze Polysiloxanové polymery Začínají v na počátku 50. let, mnohokrát vylepšovány Nejběžnější fáze: -1, -5, -20, -1701, -35, -50, -2330, -2380, Polyethylenglykoly Začínají v polovině 50. let, několikrát vylepšovány Nejběžnější fáze : obsahují wax nebo PEG v názvu R 1 R 3 HO Si O Si O H O CH2 CH2 n R 2 R 4 x R = metyl, fenyl, fluoropropyl, a/nebo cyanopropyl x,y = procento v celkovém složení polymeru y n = počet opakujících se monomerových jednotek v polymeru např. Carbowax 20M (nejčastěji užívaný) má MW

21 Omezení konvenční 1D-GC Nedostatečná separace/citlivost při stanovení analytů u komplexních vzorků Složky aroma (např. aroma kávy: sloučenin) Kontaminanty (PCB: 209 kongenerů, pesticidy) Chybná / nemožná identifikace analytů Nadhodnocení / podhodnocení výsledků Řešení Nové detekční techniky Multidimensionální systém (heart-cut, kompletní dvourozměrná GC) 21

22 Albertov Comprehensive Days 2012 Aktuality a příklady z praxe multidimenzionální plynové a kapalinové chromatografie vzdělávací workshop s certifikátem pořádaný 7. a 8. února 2012 v Praze Univerzitou Karlovou v Praze Přírodovědeckou fakultou Katedrou analytické chemie ve spolupráci s Českou společností chemickou Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou chromatografie a elektroforézy za sponzorského přispěnífirem Shimadzu, Sigma-Aldrich, Chromservis, LECO, PE Systems a Fisher Scientific Podrobnosti a přihlášky na: Google: Albertov comprehensive days

23 Kompletní dvourozměrná GC (GC GC) Dvě kolony s odlišnou selektivitou spojeny modulátorem Injektor Modulátor Detektor Primární kolona Obvykle narrow bore (nepolární) kolona (30 m 0,25 mm 0,25 µm) Sekundární kolona Obvykle microbore (polární) kolona (1 m 0,10 mm 0,10 µm) 23

24 Strukturované chromatogramy Doplňující se separační mechanismy na obou kolonách GCxGC chromatogramy vykazují uspořádanost (přítomnosti charakteristických skupin) Specifické interakce Separace podle polarity Systém: nepolární polární kolony Separace podle bodu varu Tlak par (Těkavost) 24

25 Stacionární fáze, jejich polarita a tepelná stabilita 360 C C C Wax (PEG) 275 C 250 C 145 C TCEP Non-Polar Intermediate Polar Polar Highly Polar GC kolony stupnice polarity 0 = squalane (nejméně polání GC stacionární fáze) 100 = TCEP (1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane (nejpolárnější GC stacionární fáze) 25

26 GC kolony s fází na bázi iontových kapalin aniont CF 3 O=S=O N - O=S=O CF 3 cation linkage cation N + N N + N anion CF 3 O=S=O N - O=S=O CF 3 1,9-bis(3-vinylimidazolium)nonan-bis(trifluormethansulfonamidát) anorganické soli s teplotou tání nižší než pokojová teplota málo těkavé, stabilní až do 380 C určené pro analyty s širokým rozsahem polarit 26

27 Stacionární fáze, jejich polarita a tepelná stabilita -Octyl 280 C C C C C C C C PAG 220 C PEG 280 C C C C TCEP 145 C Non- Polar Intermediate Polar Polar Highly Polar Extremely Polar SLB-IL C SLB-IL C SLB-IL C SLB-IL C SLB-IL C 27 sigma-aldrich.com/il-gc

28 Stanovení polarity GC kolon s iontovými kapalinami P (Polarity) = sum of the first 5 McReynolds Constants. P.N. (Polarity Number) = Polarity (P) normalized to SLB-IL100 (set at 100). Prof. Luigi Mondello (University of Messina, Italy) 28 sigma-aldrich.com/il-gc

29 První publikace v

30 SP metrů- C18:1 Cis/ Trans FAMEs 30

31 SLB-IL meterů- C18:1 Cis/ Trans FAMEs 31

32 SP2560 & SLB-IL-111 SP2560 Kyanosilikonová kolona, která je schopna dělit cis/trans FAME isomery. Je uvedena v oficiální metodě The AOCS Official Method Ce 1h-05. Patří mezi naše nejlepší kolony, velká pozornost je kladena především na reprodukovatelnost vlastnosti jednotlivých kolon z různých výrobních šarží. Kolona SP-2560 se používá pro analýzy složitých FAME vzorků. Výborně se hodí pro rutinní analýzy. SLB-IL-111 Kolona SLB-IL111 nabízí lepší rozlišení pro některé problematické izomery. Jedná se o fázi s nejvyšší polaritou. Vysoká tepelná stabilita. Kolona může dobře sloužit jako doplňková k SP2560, tak aby se podařilo dobře rozdělit FAMEs isomer. Je ideální pro aplikace GC x GC. 32

33 HPLC 33

34 Výhody silikagelovýchčástic s pevným jádrem 34

35 Ascentis Express Fused-Core tm specifikace Sorbent: vysoce čistý silikagel 1.7 µ neporézní jádro a 0.5 µ porézní vrstva jsou type B Velikost částic: 2.7 µ Stacionární fáze: C18, C8, HILIC, RP-Amide, F5, Pheny-hexyl, CN, Distribuce velikosti částic: Velikost pórů: Velikost povrchu: ph rozsah: Limitní tlak: LC-MS: Peptide ES C / µ (6% standardní odchylka*) 90 Å, 160 Å 150 m²/g ( m²/g efektivní) 2 9 (minimálně) 600 barů (testováno na UHPLC) vysoce kompatibilní * Typický rozsah pro malé totálně porézní částice je 15-20% standardní odchylka. 35

36 Distribucečástic 36

37 Výhody silikagelových častic s pevným jádrem 37

38 Vysoké průtokové rychlosti, rychlé separace H = A + B/u + Cu P = 1000FηL P = πr 2 d 2 p 16, ,000 14, µm ,000 HETP (µm) Tlak (psi) 10,000 8,000 6, µm FC ,000 3 µm µm Ascentis Express 2, Průtoková rychlost MF (mm/sec) Průtoková rychlost MF (mm/sec) 38

39 Ascentis Express UHPLC na klasických HPLC chromatografech Zpětný tlak versus průtoková rychlost Maximální limit Pressure drop (bar) Limit tradičních HPLC systemů N = >30, Flow rate (ml/min) Experimentáln lní zavislost celkového zpětn tného tlaku jako funkce průtokov tokové rychlosti pro C18, 15 cm x 4.6 mm, 2.7 m Ascentis Express kolony při různých teplotách ch.. MF: 30:70 voda:acetonitril Autor Prof. Luigi Mondello University of Messina 39

40 Rozlišení Velikost částic a maximální N Kolony s částicemi menší než 2-µm zvyšují 1.55 x rozlišení a 8 x tlak vzhledem k 5 µm sorbentům U kolon Ascentis Express 2,7-µm je zvýšení rozlišení také 1.55 x ale zvýšení tlaku 4 x vzhledem k 5 µm sorbentům Délka kolony dp N Rs faktor Tlak (psi) Tlak (bar) 10cm 5µm cm 3µm , cm 2.7µm FC , cm 1.7µm ,

41 Rychlá LC versus tradiční HPLC (3 mm vnitřní průměr) 5 µ porézní Column: 5µ C18; 3 x 150 mm Flow: 0.4 ml/min Mobile Phase: 20:80, water : acetonitrile Inj: 1.5 µl Temp: 35 C Pressure: 885 psi (61 bar) N (naphthalene) : ~11000 k (naphthalene) : ml celkový objem Time (min) elution order: Fused-Core (zelená chromatografie) uracil, phenol, acetophenone, benzene, toluene, naphthalene Column: Ascentis Express C18; 3 x 50 mm Flow: 0.6 ml/min Mobile Phase: 31:69, water : acetonitrile Inj: 0.5 µl Temp: 35 C Pressure: 1750 psi (121 bar) N (naphthalene) : ~11000 k (naphthalene) : 1.75 Rs (acetophenone) : ml celkový objem Time (min) 4x rychlejší analýza, 3x menší spotřeba rozpouštědel 41

42 Analýza sladidel včetně neotamu na kolonách Ascentis Express 42

43 Umělá sladidla H 3 C O O S O NH O OH HO O O NH CH 3 O O Acesulfame Benzoic Acid O NH pka Aspartame CH O H 3 C N 3 N O N N CH 3 H 3 C Sorbic Acid O OH HO H 3 C O NH O NH O O CH 3 Caffeine H 3 C CH 3 Neotame 43

44 Experimentální podmínky Kolona: Ascentis Expess C18, 3 cm x 4.6 mm, 2.7 µm Mobilní fáze A: voda Mobilní fáze B: ACN Mobilní fáze C: 100 mm octan amonný, ph 5.6 kys. octová gradient: min %A %B %C re-equilibrace: Průtoková rychlost: 3.0 ml/min Tlak: 220 bar Teplota.: 40 C det.: 214 nm nástřik: 1 µl 44

45 Chromatogramy, Ascentis Expess C18 Limonáda koncentrace aditiv µg/ml acesulfame benzoic acid sorbic acid caffeine aspartame neotame Time (min) Dietní cola spikovaná neotamem neotame benzoic acid caffeine aspartame Time (min) 45

46 Výsledky Separace do 1 minuty. Re-equilibrace do 1.5 minuty Celková doba analýzy 2.5 minuty + nástřik 46

47 Moderní analytické metody Instrumentální Přístroj reaguje na určitou vlastnost analytu signálem, jehož velikost závisí na obsahu analytu ve vzorku. Jedná se o metody nepřímé porovnání se standardy. Prostupnost laboratoří Selektivita Citlivost 47

48 Problém s nečistotami v mobilní fázi Nečistoty, které na HPLC nejsou detegovatelné mohou být problém na UHPLC 48

49 LC-MS Ultra CHROMASOLV Rozpouštěla a aditiva do MF Brand Product Name Description Pack size Fluka Acetonitrile LC-MS Ultra CHROMASOLV, 99.9%, tested for UHPLC-MS 1L, 2L Fluka Methanol LC-MS Ultra CHROMASOLV, 99.9%, tested for UHPLC-MS 1L, 2L Fluka Water LC-MS Ultra CHROMASOLV, tested for UHPLC-MS 1L, 2L Fluka Trifluoroacetic acid LC-MS Ultra eluent additive, 99.0% suitable for UHPLC-MS 1ML, 2ML Fluka Formic acid LC-MS Ultra eluent additive, 98% suitable for UHPLC-MS 1ML, 2ML Fluka Ammonium formate LC-MS Ultra eluent additive, suitable for UHPLC-MS 25G Fluka Ammonium acetate LC-MS Ultra eluent additive, suitable for UHPLC-MS 25G 49

50 LC-MS Ultra CHROMASOLV Rozpouštědla se testují na UHPLC Gradient UHPLC-UV, shodné vlastnosti mezi výrobními šaržemi Nízké pozadí a minimum nečistot jako jsou ftaláty a PEG. Testováno na UHPLC-MS TOF Testování v obou polaritách Obaly Bílé borosilikátové sklo Minimální výluh alkalických iontů 50

51 Identifikace nečistot v ESI + Intens. x LCMS Ultra UVMSpos_RD1_07_3218.d: BPC All MS, -Constant Bkgrnd New LC-MS ultra grade Intens. x104 Gradient Grade BASF pos_rd1_03_3255.d: BPC All MS, -Constant Bkgrnd High quality gradient grade Time [min] Nežádoucí nečistoty v rozpouštědlech (plastifikátory, PEGy). 51

52 LC-MS Ultra CHROMASOLV ESI + ESI - MS test v ESI + a ESI - ; 5ppb reserpinu a 20 ppb digoxinu; velmi nízký šum. 52

53 Borosilikátové skleněné láhve Intens. 800 LCMS Ultra UVMSneg_RD1_01_3235.d: -MS, min #( ), -Constant Bkgrnd LC MS Ultra (v borosilikátové láhvi) Chrom Gradient Grade UVMSneg_RD1_04_3232.d: -MS, min #( ), -Constant Bkgrnd Klastry mravenčanu sodného Gradient grade quality (v hnědé skleněné láhvi) m/z 53

54 Děkuji za pozornost 54

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Zuzana Neoralová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ RESVERATROLU A JEHO DERIVÁTŮ Zuzana

Více

5 ROČNÍK XXIV (2014) Konfokální Ramanovské zobrazování buňky, bakterie a tkáně

5 ROČNÍK XXIV (2014) Konfokální Ramanovské zobrazování buňky, bakterie a tkáně AKTUÁLNÍ INFORMACE Z CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A LABORATORNÍ PRAXE WWW.CHEMAGAZIN.CZ 5 ROČNÍK XXIV (2014) TÉMA ČÍSLA BIOTECHNOLOGIE, BIOCHEMIE A FARMACIE Konfokální Ramanovské zobrazování buňky, bakterie a tkáně

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 3/2009

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 3/2009 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní referenční laboratoř Bulletin 2009 Ročník XIII, číslo 3/2009 Brno 2009 Obsah 1.. Stanovení metanolu v glycerolu metodou HS-GC/FID 1 Pavla Tieffová,

Více

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů Obsah METODY PURIFIKACE PRODUKTŮ... 5 Selektivní precipitace... 5 Chromatografické metody... 6 Afinitní purifikace... 8 Iontově výměnná chromatografie... 9 Gelová filtrace... 10 Hydrofobní chromatografie...

Více

Chromatografie Královna analýz

Chromatografie Královna analýz Chromatografie Královna analýz Monika Klusáčková monika.klusackova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského, AVČR, v.v.i. Analytická chemie Jaké látky se nachází ve vzorku? kvalitativní složení

Více

Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta. Samostatný projekt RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi

Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta. Samostatný projekt RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta Samostatný projekt RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi Brno 2007 Hana Fuksová Petra Kristová Osnova: Teoretická část 1.

Více

Detekce a detektory část 2

Detekce a detektory část 2 Detekce a detektory část 2 Ivan Mikšík Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha Spojení (spřažení) hmotnostní spektrometrie a separačních technik Analýza složitých směsí (nejdříve separace, poté analýza)

Více

POKROKY V CHROMATOGRAFII A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE VOD

POKROKY V CHROMATOGRAFII A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE VOD Citace Čáslavský J.: Pokroky v chromatografii a jejich využití při analýze vod Sborník konference Pitná voda 2010, s. 205-210. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 POKROKY V CHROMATOGRAFII

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Milada Vávrová, Martin Hroch, Ludmila Mravcová, Petr Lacina, Petra Dvořáková Praha, 1. 2. 2013 Téze

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav chemických léčiv Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní Jiří Pazourek Iva Kapustíková Klára Odehnalová Tato

Více

Váš specialista pro standardní a speciální nádrže z ušlechtilé oceli

Váš specialista pro standardní a speciální nádrže z ušlechtilé oceli AKTUÁLNÍ INFORMACE Z CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A LABORATORNÍ PRAXE WWW.CHEMAGAZIN.CZ 2 ROČNÍK XXV (2015) TÉMA VYDÁNÍ: KAPALINY Alternativní postupy čištění technologických vod z výroby barviv Určení optimální

Více

STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI. JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a. Experimentální část

STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI. JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a. Experimentální část STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a a Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany

Více

lesnický průvodce Metody analýz forem hliníku v lesních půdách, půdním roztoku a kořenech dřevin

lesnický průvodce Metody analýz forem hliníku v lesních půdách, půdním roztoku a kořenech dřevin Metody analýz forem hliníku v lesních půdách, půdním roztoku a kořenech dřevin lesnický průvodce doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka Ing. Ondřej Drábek, Ph.D. Ing. Věra Fadrhonsová

Více

Laboratorní. standardy a chemikálie. katalog 2013-2014. Laboratorní standardy a chemikálie 2013-2014. ANALYTIKA, spol. s r.o.

Laboratorní. standardy a chemikálie. katalog 2013-2014. Laboratorní standardy a chemikálie 2013-2014. ANALYTIKA, spol. s r.o. Laboratorní standardy a chemikálie 2013-2014 Laboratorní katalog 2013-2014 standardy a chemikálie ANALYTIKA, spol. s r.o. Ke Klíčovu 2a/816 190 00 Praha 9 Česká republika tel/fax: +420 286 589 616 e-mail:

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 06 ZDRAVOTNICTVÍ Stanovení složení vyšších mastných kyselin ve vybraných potravinářských olejích plynovou chromatografií Determination of the composition of fatty

Více

STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ VE SKLÁDKOVÝCH VODÁCH METODOU PLYNOVÉ CHROMATO- GRAFIE S PLAMENOVĚ-IONIZAČNÍM DETEKTOREM S VYUŽITÍM MIKRO- EXTRAKCE DO XYLENU PAVEL KURÁŇ a,b a PAVEL JANOŠ

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část: Metrologická návaznost a kalibrace Vladimír Kocourek Praha, 2015 Historie metrologie Metrický systém pozdější jednotky SI: Míry a váhy začaly vznikat v 4.-3.

Více

1 ROČNÍK XXII (2012) Neplýtvejte odpadním teplem, vydělávejte na něm! investice do technologií rekuperace odpadního tepla a jeho zpětného využití

1 ROČNÍK XXII (2012) Neplýtvejte odpadním teplem, vydělávejte na něm! investice do technologií rekuperace odpadního tepla a jeho zpětného využití aktuality z chemického průmyslu a laboratorní praxe on-line: www.chemagazin.cz 1 ROČNÍK XXII (2012) TÉMA ČÍSLA tepelné procesy Výpočet průmyslového potrubí a nádob z plastů Stolní NMR Návrh výměníků tepla

Více

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Jihočeská univerzita

Více

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Literatura Analýza vod Analytická chemie životního prostředí Popl, Fahnrich VŠCHT, 1999 Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Introduction to Environmental Analysis Roger Reeve Wiley; 2002 Znečištění povrchových

Více

V. ročník výstavy laboratorní techniky, vybavení, pomůcek a služeb laboratoří The Vth trade fair for laboratory equipment and services

V. ročník výstavy laboratorní techniky, vybavení, pomůcek a služeb laboratoří The Vth trade fair for laboratory equipment and services Místo konání / Venue V. ročník výstavy laboratorní techniky, vybavení, pomůcek a služeb laboratoří The Vth trade fair for laboratory equipment and services Organizátor / organiser K AT A L O G C AT A L

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Metody monitorování zátěže životního prostředí polychlorovanými bifenyly. Bc. Petr Křipský

Metody monitorování zátěže životního prostředí polychlorovanými bifenyly. Bc. Petr Křipský Metody monitorování zátěže životního prostředí polychlorovanými bifenyly Bc. Petr Křipský Diplomová práce 2011 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

Nové pojetí referenčních materiálů

Nové pojetí referenčních materiálů Nové pojetí referenčních materiálů Zbyněk Plzák Ústav anorganické chemie AV ČR 250 68 Řež plzak@iic.cas.cz 1 Nové pojetí referenčních nové definice výběr a použití RM materiálů co představuje návaznost

Více

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 210 215. Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Friedecký D. 1,2, Lemr K. 3 1 Laboratoř dědičných metabolických poruch, OKB, Fakultní nemocnice

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE BRNO 2013 Mgr. NATALIA CERNEI Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústavv chemiee a biochemie MODERNÍ ANALYTICKÉ METODY PRO DETEKCI

Více

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemie a analýzy potravin Technická 5, 166 28 Praha 6 tel.: 220 443 057 a 185; e-mail: jana.hajslova@vscht.cz; vladimir.kocourek@vscht.cz Monitoring ovoce

Více