Průmyslová vrata sekční rolovací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslová vrata sekční rolovací"

Transkript

1 Průmyslvá vrata sekční rlvací

2 Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce segmentvých vrat je vyrbena z pzinkvaných celvých částí. Plášť vrat je knstruván z celvých segmentů síle 40 [mm] vyplněných bezfrenvu plyuretanvu pěnu (1). U panelů byl pužit speciální systém vícevrstvéh frmvání plechu, který zajistí stabilní upevnění závěsů. Typy panelů Plášť vrat může být vyrben z panelů: (A) - celvých plných, (B) - celvých s kénky, (C) - hliníkvých prsklených. Sučinitel průniku tepla pr sekční vrata MakrPr Uk = 1,1 [W/m2K] pr rzměr S x H 4000 x 4000 [mm], dále pr vrata MakrPr Alu Uk=1,52 [W/m2K] pr rzměr S x H 2500 x 2500 [mm] s prsklením hliníkvým prfilem. Pr zajištění dbré tepelné izlace prstru jsu vrata vybavena systémem těsnění p celém bvdu. Dlní kmrvé těsnění navíc minimalizuje nervnsti pdlží mm Barvy Pamatujte na 9 atraktivních standardních barev segmentvých vrat Phdlné užívání Průmyslvá sekční vrata je mžné tevřít ručně pmcí řetězvéh neb prvazvéh převdu. Obsluhu usnadní vybavení vrat kmpaktním servmtrem s přepínačem "nahru-stp-dlů". Servmtr je standardně vybaven řetězvým převdem, který usnadní tevírání v případě výpadku elektrické energie. Zařízení je určen pr intenzivní práci vrat. Mdulvá knstrukce řízení umžňuje připjit k servmtru další zařízení splupracující s vraty, např. autmaticku myčku. Servmtr je mžné vybavit chranu přístupu, která může být zapjena během mntáže neb i pzději. Přepínač "nahru-stp -dlů Dálkvý vladač Prvazvý převd Řetězvý převd Kmpaktní servmtr Kódvý zámek Čtečka magnetických karet

3 Vedení STL Vedení LH Vedení HL Vedení VL Vedení VLO Vedení STLK Přizpůsbené ptřebám zákazníka Sekční vrata je mžné instalvat téměř v jakýchkliv pdmínkách a v jakémkliv prstru. Pužití jednh z něklika typů vedení umžňuje přizpůsbit vrata pžadavkům budvy. Vedení HLK Vedení LHP Vedení LHPZ Bezpečnst U každých vrat MakrPr a MakrPr Alu jsu standardně instalvány chrany zabraňující samvlnému pádu pláště - první z nich chrání pr případ přetržení lana, druhá pak pr případ prasknutí pružiny vyvažující váhu vrat. U vrat vybavených kmpaktními servmtry typu AUTOMATIK byla ddatečně pužita čidla krajvé bezpečnstní lišty. Pkud se při zavírání vrat v jejich tvru bjeví překážka, pak se ve chvíli kntaktu dlníh kraje pláště s předmětem servmtr zastaví a vrátí vrata d tevřené plhy. Zabezpečení v případě prasknutí pružiny Ddatečnu chranu může tvřit systém ftbuněk reagujících na phyb v tvru vjezdu při zavírání vrat (vlitelná mžnst pr vrata s dálkvým vládáním). P přerušení prudu infračervených paprsků servmtr vrata zastaví a autmaticky je zvedne d tevřené plhy. Světelná signalizace infrmuje plze vrat. Bhaté příslušenství V závislsti na ptřebách je mžné sekční vrata vybavit servisními dvířky (se samzavíračem neb bez něj), která umžní lidem kmunikvat, aniž by byl nutné tevírat vrata. V temných prstrách se dpručuje instalvat vrata vybavená kénky neb prskleným hliníkvým segmentem. Tt řešení zajistí stálý přísun světla zvenčí a umžní kntrlvat území před vraty, aniž by byl nutné je tevírat. Existuje mžnst instalace ventilační mřížky neb také klapky pr dvd spalin. Klapka pr dvd spalin Okénk Ventilační mřížka Tichá práce vrat Otčné kladky, p kterých se psuvá plášť vrat ve vdících lištách, jsu ulženy na lžiscích a ptaženy plastem. Tent systém zajišťuje tichu a stabilní práci vrat.

4 540 [mm] Rletvá vrata BR-100 je mžné díky jejich kmpaktní knstrukci - vertikální vedení pláště, žádné pdstrpní vdící lišty - instalvat takřka v každém prstru. V jejich blízksti mhu bez mezení pracvat další zařízení, např. jeřáb, zdvihák. Vrata se instalují přím za tvrem, nezabírají míst před vjezdem ani uvnitř prstru a k jejich instalaci je zaptřebí puze nadpraží 540 [mm]! Pr dsvícení tmavých prstr je vhdné ppřemýšlet vratech s prsklenými prfily. Tt řešení umžní ušetřit elektricku energii. Díky kénkům v prfilech je mžné také kntrlvat území před vraty i za nimi, aniž by byl nutné je tevírat. Výknnu a tichu práci vrat zajišťují vdící lišty, které jsu vybaveny kartáči a kluzáky (1), dále pak trjfázvý servmtr s nízku hlučnstí. Hliníkvé prfily jsu navíc sazeny speciálně prfilvanými svrkami - blkádami (3) a plastvými kružky (2) na navíjecí hřídeli - díky tmu všemu je práce vrat tichá a kmfrtní. Kružky a blkády služí k zachvání nezbytnéh dstupu mezi prfily, které tvří plášť vrat. Pr vytápěné haly a prstry Pr zlepšení tepelné izlace jsu hliníkvé prfily, které tvří plášť vrat, vyplněny bezfrenvu plyuretanvu pěnu.vrata jsu vybavena také těsněním p celém bvdu. Autmatická vrata Rletvá vrata jsu vrata autmatická, standardně jsu vybavena trjfázvým kmpaktním servmtrem s řídící kazetu. Servmtr je určen pr intenzivní práci, splu s hřídelí se phybuje p celvých pjížděcích knzlách sazených systémem psuvu hřídele. Mdulvá knstrukce řízení umžňuje rzšířit pzději jeh funkce další prvky, pkud vznikne takvá ptřeba. Mezi vlitelné příslušenství patří mj. kódvý zámek, čtečka magnetických karet, dálkvé vládání. Bezpečnst užívání zaručují, pdbně jak u segmentvých vrat, chrany - krajvá ptická bezpečnstní lišta instalvaná v kncvém prfilu vrat či světelná signalizace infrmující plze vrat. Navíc je servmtr vybaven kliku pr nuzvé tevření a systémem elektrmagnetických unášečů zabraňujících pádu pláště vrat pr případ pškzení servmtru (bezpečnstní brzda). Přepínač "nahru-stp-dlů" instalvaný na stěně zajišťuje snadnu a výknnu bsluhu vrat a jejich práce je tak vždy pd kntrlu Přepínač nahru-stp-dlů Barvy Rletvá vrata jsu dstupná ve 7 atraktivních barvách.

5 Funkční řešení Mžnst přizpůsbit druh vrat a typ mntáže individuálním ptřebám a pžadavkům průmyslvých bjektů, skladvých hal, dílen. S jisttu na mnh let Splehlivst materiálu zaručuje mnhaleté užívání. U segmentvých vrat jsu všechny knstrukční prvky vyrbeny z pzinkvané celi (vdící lišty, spjvací prvky) neb z celi pzinkvané a ptažené barvu (panely). Prvzní jedntky rletvých vrat jsu vyrbeny z hliníku nejvyšší kvality - materiálu dlnéh vůči krzi. Eklgie Bezfrenvá plyuretanvá pěna v panelech segmentvých a rletvých vrat. Přesnst v detailech Každá i ta nejdrbnější sučást vrat byla navržena a vyrbena s mimřádnu pečlivstí tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnst a phdlí. Vrata, která se hdí všude Průmyslvá vrata jsu dstupná na bjednávku ve všech rzměrech v rzsahu: sekční vrata max. (š x v) 8000 x 5000 [mm], rlvací vrata max. (š x v) 8000 x 6000 [mm]. Eknmické řešení představuje nákup vrat v jednm ze sedmi typických rzměrů (tabulka vedle). (šířka x výška) tvru v (mm) 2750 x x x x x x x ODSTÍNŮ Pamatujte na širku škálu barev segmentvých vrat! Na ftgrafiích se mhu vyskytvat výrbky s vybavením, které nemusí vždy dpvídat standardnímu prvedení (příplatkvá výbava). Prspekt není nabídku ve smyslu Občanskéh zákníku. POZNÁMKA: Barvy jsu v prspektu zbrazeny výhradně pr názrnst. Všechna práva vyhrazena. Kpírvání a využívaní (i částečné) je mžné puze se suhlasem Skupina WIŚNIOWSKI. Výrbce si vyhrazuje práv na prvádění změn.

6 Příklady prvedení průmyslvých vrat Rzměry ptřebné ke správnému výběru vrat a jejich mntáži. E N Rletvá průmyslvá vrata BR-100 Rletvá průmyslvá vrata BR-100 s prsklením H S W 1 W 2 Sekční průmyslvá vrata MakrPr s kénky Sekční průmyslvá vrata MakrPr s hliníkvým prskleným panelem H výška tvru, S šířka tvru, N výška nadpraží, W 1, a W 2 bční prstr, E hlubka garáže s vlným prstrem pd strpem. H W 1 S W 2 N E Průmyslvá sekční vrata hliníkvá MakrPr Alu Průmyslvá sekční vrata hliníkvá MakrPr Alu s dvířky Dále ddáváme: Vrata garážvá - sekční rletvá sklápěcí Oplcení nemvitstí Vjezdvá vrata Průmyslvá hrazení Panelvá drátěná plcení Prtipžární plášťvé dveře Prfilvé celvé dveře Hliníkvé prvky PV/03/2010 WIŚNIOWSKI Grup PL / Wielgłwy 153 Tel. (+48 18) Fax (+48 18) N = 49 40' 10" E = 20 41' 12"

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Katalog výrobků 2013

Katalog výrobků 2013 Katalg výrbků 2013 OBSAH O firmě LED žárvky s paticí GU10 LED žárvkyi MR16/GU11/MR11 LED žárvky JDR/E27 LED žárvky E14 LED žárvky E27 LED žárvky E27/G9 LED žárvky G4 Kalkulačka úspr LED žárvky AR111/GC53/G24

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Informační noviny časopisu RYBOLOV. utkvěl v paměti a udělal jim velikou radost. Už ho asi neuvidím

Informační noviny časopisu RYBOLOV. utkvěl v paměti a udělal jim velikou radost. Už ho asi neuvidím Infrmační nviny časpisu RYBOLOV y n i v n ZDARMA www.sprt-ryblv.cz PROSINEC 2009 DK BĆeclav sbta 16. ledna 2010 Vysíláme pr rybáře Pndělní "Jak na t": 21. 12. d 15,30 hd. Výstava kapraćskéh náêiní, návnad

Více

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Přílha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Pznámka 1.0 29.7 2010 První draft dkumentu 1.1 30. 7. 2010 První revize

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...

LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK... Transfrmátr Transfrmátr... 1 1 Výuka transfrmátrů na střední dbrné škle... 2 1.1 Terie prbíraná v hdinách teretickéh vyučvání... 2 1.1.1 Účel a význam transfrmátrů... 2 1.1.2 pis transfrmátrů... 5 1.1.3

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory datum zpracval COMGUARD s.r.. Schrva 38 CZ 616 00 Brn tel. +420 513 035 400 www.cmguard.cz Obsah 1 Úvd... 4 2 Vzrvé frmuláře a dkumenty ISMS... 4 2.1 Smluva zpracvání sbních údajů při... 4 2.2 Stupně důvěrnsti

Více

Improvements to Public Spaces

Improvements to Public Spaces Imprvements t Public Spaces 13. 8. 2010 11.5.5 ZPRÁVA Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 80 Imprvements t Public Spaces Obsah 1 Úvd... 5 2 Obecné návrhy pr zlepšení

Více

Technické prostředky číslicového řízení

Technické prostředky číslicového řízení Technické prstředky číslicvéh řízení VOŠ a SPŠ Kutná Hra 1 Rzdělení prstředků číslicvéh řízení řídicí pčítače IPC průmyslvé pčítače IBM kmpatibilní se stabilním OS reálnéh času prgramvatelné autmaty PLC

Více

REZIDENCE SKALKA - POPIS STANDARDNÍHO VYBAVENÍ

REZIDENCE SKALKA - POPIS STANDARDNÍHO VYBAVENÍ Přílha č. 4 REZIDENCE SKALKA - POPIS STANDARDNÍHO VYBAVENÍ 1. VNITŘNÍ VYBAVENÍ BYTŮ POVRCHY STĚN V BYTECH: Omítka dvuvrstvá štukvá, malba bílá. POVRCHY STROPŮ V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH: Stěrkvá mítka dvuvrstvá,

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Platnost letáku od 5. 12. do 29. 12. 2011. na dárek. 18 cm 2.490,- 3.337,- ke každé kameře 1.790,-

Platnost letáku od 5. 12. do 29. 12. 2011. na dárek. 18 cm 2.490,- 3.337,- ke každé kameře 1.790,- Hlasujte pr Aut Kelly v sutěži Obchdník rku 2011 a získejte každý týden zajímavé ceny! hlasvat můžete na www.bchdnik-rku.cz www.autkelly.cz AutrádIO s výsuvným displejem 7 s DVB-T 2.565,- v kvalitě HD

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více