Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch"

Transkript

1 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch

2 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní techniku a příkladné invace. Prgresivní kgenerační jedntky jsu jednu z mnha blastí prkazující dbrnu způsbilst splečnsti Bsch Termtechnika. Jak jeden z předních světvých výrbců ddáváme širké prtfli prduktů a služeb využívaných pr vnitřní klima, přípravu teplé vdy a decentralizvaný energetický management. Ať se jedná kndenzační techniku, slární tepelnu energii, tepelná čerpadla, ktle na bimasu neb kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla, jak pr privátní sektr neb pr velké průmyslvé firmy - naše invativní řešení a vynikající kvalita zajišťují, že můžete vyrábět tepl a teplu vdu efektivním způsbem a sučasně chránit živtní prstředí. Bsch synnymum splehlivsti.

3 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch 3 Obsah 4 Prfitujte z vyské účinnsti hned dvjnásbně 6 Perfektní d psledníh detailu 8 Přehled technických údajů kgeneračních jedntek Bsch 12 Inteligentní týmvá práce s bnvitelnými zdrji energie 14 Perfektně prjektván s ptimální pdpru Kgenerační jedntky Bsch efektivně a úsprně Vyrábět nejen tepl, ale sučasně také elektricku energii - tut technicku kncepcí přesvědčují naše kgenerační jedntky Bsch. Pháněny jsu zážehvým plynvým mtrem a splečně s generátrem vyrábí elektřinu a tepl d systému vytápění s bzvláště vysku účinnstí. Tímt způsbem můžete významně snížit Vaši sptřebu energie v prvnání s knvenční, ddělenu výrbu energií. Rvněž přispíváte k chraně živtníh prstředí, prtže jsu minimalizvány škdlivé emise. Bsch - silná značka, vyská kvalita Prvtřídní kvalitu se nevyznačují puze naše kgenerační jedntky, ale rvněž celá řada dalších výrbků a služeb z naší širké nabídky. Splnění Vašich ptřeb a čekávání je naší priritu. Na t vynakládáme veškeré naše znalsti a zkušensti. Přitm se řídíme všemi mezinárdními nrmami a našimi vlastními přísnými směrnicemi, kterými se každý náš zaměstnanec cítí sbně vázán. T nám umžňuje každý den znvu ptvrzvat t, c naše značka slibuje. Bsch žije invacemi Nvé myšlenky mají u firmy Bsch svu tradici. Děkujeme za ně tisícům vědeckých pracvníků, inženýrů a techniků, kteří nás svým knw-hw, úsilím a kreativitu trvale psuvají vpřed. Zaměřujeme naši pzrnst stejnu měru jak na vyvíjení nvých prduktů, tak na systematicku ptimalizaci našich stávajících výrbků. Pčet patentvých přihlášek, které firma Bsch předkládá na celém světě, je právě jedním z ukazatelů naší pzice jak mezinárdníh lídra v blasti invací.

4 4 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Prfitujte z vyské účinnsti hned dvjnásbně Rstucí ceny energií Vás zatěžují nejen zvýšením nákladů na vytápění, ale také na elektricku energii. S kgeneračními jedntkami Bsch můžete prt šetřit energii hned dvakrát. Takt se Vaše investice d kgenerační jedntky Bsch vrátí již p něklika letech. Výkn, se kterým můžete pčítat Kgenerační jedntky Bsch jsu k dispzici s výkny v rzmezí d 19 d 400 kw el. Primární úspra energie ve srvnání s knvenčním řešením může být až 40%. Naše kgenerační jedntky dsahují celkvé účinnsti až 105%. Pr srvnání: V případě knvenční ddávky elektrické energie z elektrárny a tepla z ktelny je dsažen celkvé účinnsti puze 56%. Na základě vyské účinnsti se Vaše investice zaplatí již za něklik let. Naše kgenerační jedntky jsu rvněž vysce splehlivé. T znamená, že těžíte nejen z nízkých energetických nákladů, ale také ze splehlivé ddávky tepla a elektrické energie. Dbré pr živtní prstředí i klima Kgenerační jedntky Bsch nechrání puze Vaše finanční zdrje, ale rvněž naše živtní prstředí. Když je ptřeba méně paliva tj. plynu pr dsažení stejnéh výknu než u knvenčních řešení, prdukují rvněž nižší mnžství emisí. T platí nejenm pr emise CO 2, také emise xidů dusíku a emise xidu uhelnatéh jsu značně pd záknnými limity. Invativní technika, která usnadňuje mntáž Kgenerační jedntku Bsch bdržíte jak kmpletní jedntku, připravenu k instalaci. Základní rám nese mtr, zabudvané kmpnenty, generátr, výměníky tepla a chladící kruhy. Kmpletní elektrický rzvaděč je již integrván. Kgenerační jedntka je pružně ulžena a účinně izlvána prti šíření zvuku. Veškeré kmpnenty jsu perfektně sladěny, aby se zaručila ptimální hspdárnst prvzu. Lze ji snadn kmbinvat s ktli d splečnsti Bsch. T Vám umžňuje realizvat Vaši individuální energeticku kncepci ddávky tepla, teplé vdy a elektrické energie s pužitím techniky z jedné ruky cž Vám rvněž usnadní instalaci a uvedení d prvzu. Výhdy: Obzvláště nízké energetické náklady díky vyské účinnsti spjené výrby elektrické energie a tepla Výknvý rzsah d 19 d 400 kw el Ochrana živtníh prstředí díky nižším emisím CO 2, CO a NO X Je mžné pužít také jak zálžní zdrj elektrické energie Vhdné pr chlazení s pužitím absrpčních systémů Mžnst snadn integrvat d systémů vytápění Bsch s pužitím techniky jednh výrbce Bezprblémvé začlenění d mderní regulační techniky Bsch

5 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch 5 Energetická bilance kgenerační jedntky v prvnání s ddělenu ddávku energií Ztráty 6 kwh Ztráty 66 kwh 162 kwh 62 kwh 100 kwh Primární energie elektrárny a ktlů 100 kwh Ztráty 10 kwh Primární energie kgenerační jedntky 34 kwh Prud Prud 56 kwh Tepl Tepl V našem příkladu vyrábí kgenerační jedntka 34 kwh elektrické energie a 56 kwh tepelné energie ze 100 kwh primární energie (ztráta: 10 kwh). Při ddělené ddávce energií (elektřina vyrbená v elektrárně, tepl vyrbené v ktlích), musí být vlžena celkvá primární energie 162 kwh, aby se získal stejné mnžství elektřiny a tepla (celkvá ztráta: 72 kwh).

6 6 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Perfektní d psledníh detailu Kgenerační jedntka Bsch pskytuje invativní a účinnu techniku s kmpaktními a prstrvě úsprnými rzměry. Kmbinací ptimálních kmpnentů, perfektníh hydraulickéh vyladění a inteligentní regulační techniky Bsch nabízí řešení Vašich sučasných i buducích pžadavků. Hspdárnst ve velkých sériích Vysce výknné, splehlivé mtry jsu vyráběny ve velkých sériích a již se mnhkrát svědčily. Mají ptimalizvanu gemetrii spalvacíh prstru, blast sání a výfuku. Spalinvý tepelný výměník využívá tepl spalin pr systém vytápění a předává tepl přím tpné vdě. Kgenerační jedntka s výknem 19 kw el je vybavena deskvým výměníkem tepla; varianty s výkny 50 kw el a vyššími jsu vybaveny tepelným výměníkem s hladkými trubkami. Sptřeba mazacíh leje je příjemně nízká. T vám pskytuje výhdu delších intervalů údržby. Bezpečnst díky synchrnnímu generátru Synchrnní generátr zajišťuje, že jej můžete pužít ve výknvých variantách kgeneračních jedntek d 50 kw el pdle ptřeby, jak v strvním prvzu, tak také v paralelním prvzu sítě. Navíc synchrnní generátr neumžňuje dběr jalvé slžky elektřiny ze sítě. Jednduché a kmfrtní vládání dtykvým displejem Kmfrtní řízení je již integrván d kgenerační jedntky. Reguluje a mnitruje prvz, starty a zastavvání mtru, rvněž i synchrnizaci s distribuční sítí, a řídí mim jiné i pmcné phny. Příjemný dtykvý displej služí k zbrazení a rvněž jak vládací jedntka, který Vám umžňuje prvádět jakákli nastavení rychle a snadn. Kndenzační technika pr ptimální využití energie K vyské celkvé účinnsti významnu měru přispívá spalinvý kndenzační výměník. Umžňuje využít tepl vdní páry bsažené ve spalinách, a tím ptimalizuje tepelnu účinnst. Pr variantu s výknem 19 kw el, je již integrvaný d kgenerační jedntky; pr varianty s vyššími výkny je k dispzici jak vlitelné příslušenství pr externí připjení. Barevný dtykvý displej umžňuje phdlné a snadné vládání. Veškerá nastavení lze prvádět bez prblémů jednduchým ťuknutím na dtykvý displej d synchrnizace až p servis.

7 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch 7 Kgenerační jedntka Bsch Synchrnní generátr (pr varianty s výknem 50 kw el a více) 2 Plynvý mtr 3 Vlitelná hydraulika vytápění s čerpadlem tpnéh kruhu, 3-cestným ventilem s phnem a regulací, expanzní nádbu a pjistným ventilem 4 Integrvaný primární tlumič hluku 5 Uzavřená pdlahvá vana 6 Integrvaný rzvaděč pr řízení a kntrlu

8 8 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Přehled technických údajů kgeneračních jedntek Bsch Typ CHP CE 19 NA Výrba třífázvéh prudu [V/Hz] 400 /50 Tepl pr vytápění výstup/zpátečka [ C] 80 /60 Elektrický výkn [kw el ]* 19 Tepelný výkn [kw tep ] 31 Sptřeba paliva [kw]** 54 Rzsah mdulace [kw el ] 9,5 19 Elektrická účinnst [%] 35,1 Min./max. teplta zpátečky před KGJ [ C] 30/60 Maximální přípustný prvzní tlak [bar] 6 Standardní hřev [K] 20 Pčet válců / uspřádání 4 /v řadě Prvzní hmtnst [kg] 1115 Rzměry jedntky: Délka [mm] 1900 Šířka [mm] 900 Výška [mm] 1300 * Výkn není přetížitelný **Specifikace výknu dle DIN ISO ; hdnty pr trvalý výkn v paralelním prvzu sítě

9 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch 9 Typ CHP CE 50 NA Výrba třífázvéh prudu [V/Hz] 400 /50 Tepl pr vytápění výstup/zpátečka [ C] 90 /70 Elektrický výkn [kw el ]* 50 Tepelný výkn [kw th] 80 Sptřeba paliva [kw]** 148 Rzsah mdulace [kw el ] Elektrická účinnst [%] 33,8 Min./max. teplta zpátečky před KGJ [ C] 50/70 Maximální přípustný prvzní tlak [bar] 6 Standardní hřev [K] 20 Pčet válců / uspřádání 4 /v řadě Prvzní hmtnst [kg] 2350 Rzměry jedntky: Délka [mm] 2930 Šířka [mm] 960 Výška [mm] 1730 Typ CHP CE 70 NA Výrba třífázvéh prudu [V/Hz] 400 /50 Tepl pr vytápění výstup/zpátečka [ C] 90 /70 Elektrický výkn [kw el ]* 70 Tepelný výkn [kw tep ] 109 Sptřeba paliva [kw]** 204 Rzsah mdulace [kw el ] Elektrická účinnst [%] 34,3 Min./max. teplta zpátečky před KGJ [ C] 50/70 Maximální přípustný prvzní tlak [bar] 6 Standardní hřev [K] 20 Pčet válců / uspřádání 6 /v řadě Prvzní hmtnst [kg] 2800 Rzměry jedntky: Délka [mm] 3275 Šířka [mm] 960 Výška [mm] 1730 * Výkn není přetížitelný **Specifikace výknu dle DIN ISO ; hdnty pr trvalý výkn v paralelním prvzu sítě

10 10 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Typ CHP CE 140 NA Výrba třífázvéh prudu [V/Hz] 400 /50 Tepl pr vytápění výstup/zpátečka [ C] 90 /70 Elektrický výkn [kw el ]* 140 Tepelný výkn [kw tep ] 212 Sptřeba paliva [kw]** 384 Rzsah mdulace [kw el ] Elektrická účinnst [%] 36,5 Min./max. teplta zpátečky před KGJ [ C] 50/70 Maximální přípustný prvzní tlak [bar] 6 Standardní hřev [K] 20 Pčet válců / uspřádání 6 /v řadě Prvzní hmtnst [kg] 4000 Rzměry jedntky: Délka [mm] 3730 Šířka [mm] 1160 Výška [mm] 1930 Typ CHP CE 240 NA Výrba třífázvéh prudu [V/Hz] 400 /50 Tepl pr vytápění výstup/zpátečka [ C] 90 /70 Elektrický výkn [kw el ]* 240 Tepelný výkn [kw tep ] 374 Sptřeba paliva [kw]** 669 Rzsah mdulace [kw el ] Elektrická účinnst [%] 35,9 Min./max. teplta zpátečky před KGJ [ C] 50/70 Maximální přípustný prvzní tlak [bar] 6 Standardní hřev [K] 20 Pčet válců / uspřádání 12/V Prvzní hmtnst [kg] 5200 Rzměry jedntky: Délka [mm] 4380 Šířka [mm] 1510 Výška [mm] 1980 * Výkn není přetížitelný **Specifikace výknu dle DIN ISO ; hdnty pr trvalý výkn v paralelním prvzu sítě

11 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch 11 Typ CHP CE 365 NA Výrba třífázvéh prudu [V/Hz] 400 /50 Tepl pr vytápění výstup/zpátečka [ C] 90 /70 Elektrický výkn [kw el ]* 365 Tepelný výkn [kw tep ] 478 Sptřeba paliva [kw]** 955 Rzsah mdulace [kw el ] Elektrická účinnst [%] 38,2 Min./max. teplta zpátečky před KGJ [ C] 50/65 Maximální přípustný prvzní tlak [bar] 6*** Standardní hřev [K] 20 Pčet válců / uspřádání 12/V Prvzní hmtnst [kg] 6500 Rzměry jedntky: Délka [mm] 4900 Šířka [mm] 1660 Výška [mm] 2470 Typ CHP CE 400 NA Výrba třífázvéh prudu [V/Hz] 400 /50 Tepl pr vytápění výstup/zpátečka [ C] 90 /70 Elektrický výkn [kw el ]* 400 Tepelný výkn [kw tep ] 500 Sptřeba paliva [kw]** 1038 Rzsah mdulace [kw el ] Elektrická účinnst [%] 38,5 Min./max. teplta zpátečky před KGJ [ C] 50/65 Maximální přípustný prvzní tlak [bar] 6*** Standardní hřev [K] 20 Pčet válců / uspřádání 12/V Prvzní hmtnst [kg] 6950 Rzměry jedntky: Délka [mm] 4900 Šířka [mm] 1660 Výška [mm] 2470 *Výkn není přetížitelný **Specifikace výknu dle DIN ISO ; hdnty pr trvalý výkn v paralelním prvzu sítě ***S pcí ddělením systémů pmcí výměníku

12 12 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Inteligentní týmvá práce s bnvitelnými zdrji energie Jestliže plánujete nvý systém vytápění s kgenerační jedntku Bsch, měli byste zárveň přemýšlet také bnvitelných zdrjích energie. Nebť díky inteligentní kmbinaci různých zdrjů tepla lze získat multivalentní kmplexní systém se zdrjem bnvitelné energie, který zaručí nejen vynikající celkvu účinnst, ale rvněž zajistí dluhdbě nízké energetické náklady. Optimálně kmbinvat výhdy rzdílných technlgií Kgenerační jedntka Bsch umžňuje efektivně vyrábět tepl a elektřinu z plynu. Integrace d systému vytápění a ddatečné využití bnvitelné energie vytváří multivalentní kmplexní systém, který Vám umžní ještě více zlepšit účinnst. Mhl by například vypadat takt: Ke kgenerační jedntce Bsch dplníte plynvý kndenzační ktel a tepelné čerpadl vzduch/vda. Krmě vlastní výrby elektřiny a tepla získáte navíc také výhdu bezplatnéh tepla z klníh prstředí, které je ddáván tepelným čerpadlem. T je nejen výjimečně eknmické, ale je též příznivé pr živtní prstředí, prtže se ušetří fsilní paliva a je prdukván méně emisí. Jednduchá instalace, perfektní regulace Díky standardizvaným přípjkám na hrní straně může být kgenerační jedntka Bsch snadn a rychle integrvána d takvéh multivalentníh kmplexníh systému. Připjení plynvéh kndenzačníh ktle je rychlé a bezprblémvé. Také lze d celéh systému integrvat tepelné čerpadl puze pmcí něklika jednduchých krků. Dknce i při relativně nízkých venkvních tepltách ddává tepelné čerpadl tepl pr přípravu teplé vdy. Výknný energetický řídicí systém splečnsti Bsch zabezpečuje perfektní suhru všech kmpnentů v rámci celéh systému a t bez hledu na rční bdbí. Shrnutí výhd multivalentníh kmplexníh systému: Ideální jak pr nvu výstavbu velkých bjektů, tak pr mdernizaci starých staveb Významné úspry energie a snížení emisí CO 2 díky efektivnímu využití paliva a pužití zdrjů bnvitelné energie Tepl pr vytápění z tepelnéh čerpadla také při nízkých venkvních tepltách Optimální řízení všech kmpnentů inteligentní regulační techniku Jednduchá instalace a údržba

13 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch 13 Příklad hydraulickéh systému 70 C 70 C Kgenerační jedntka Bsch 2 Mderní plynvý kndenzační ktel 3 Tepelné čerpadl vzduch/vda 4 Řídicí systém energetickéh managementu a akumulace energie

14 14 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Perfektně prjektván s ptimální pdpru Předpkladem pr úspěšné pužití kgeneračních jedntek je důkladné prjektvání. Rádi bychm Vám pradili s Vaším prjektem a nabídli další rzsáhlé služby pr prjektvu fázi. Přesná knfigurace jak základ vašeh úspěchu Htel, bchdní park neb průmyslvá aplikace: naše kgenerační jedntky si pradí se širku řadu aplikací a umžní vám ušetřit energii mnhem snáze. Náš rzsáhlý výběr vhdných systémů vytápění a rzvaděčů dvluje, aby byl Váš systém ušitý přesně na míru Vašim individuálním pžadavkům, čímž se zaručí maximální eknmická efektivita a Vaše investice d kgenerační jedntky se tak amrtizuje již za něklik let. Jestliže kgenerační jedntka ddává primárně tepl pr vytápění bytné budvy, vypčte se kapacita tak, aby ležela mezi 10% a 20% ptřebnéh tepelnéh výknu. Knvenční technlgie s ktli ptm pkrývá špičky tepla. Alternativně můžete pužít kgenerační jedntku primárně jen pr výrbu elektřiny. Od elektrickéh výknu 50 kw je smysluplné pužití rvněž jak nuzvý zdrj elektrické energie. Tak můžete i někde ušetřit jinak nezbytný zálžní agregát. Jestliže vyrbené tepl není mžné kamžitě využít, vyplatí se čast instalvat dstatečně dimenzvaný akumulační zásbník. Navíc můžete rvněž pužít kgenerační jedntku v budvách s klimatizací v létě pr ddávku tepla d absrpčníh chladicíh zařízení. Efektivita dknce již ve stádiu knzultace Zda upřednstňujete ddávku tepla neb elektřiny při vašem rzhdvání kgenerační jedntce, nehraje u splečnsti Bsch žádnu rli. Díky naší širké nabídce služeb můžeme zajistit, že získáte nejlepší radu a perfektní řešení splňující Vaše individuální ptřeby. Krmě th Vám ve fázi prjektvání můžeme pskytnut pdpru zajištěním vysce kvalitních služeb - d prvnání nákladů přes nastavení knfigurace Vašeh systému p ptimální plánvací sftware. Jednduše se nás zeptejte a využívejte výhd rzsáhlé dbrné způsbilsti firmy Bsch v blasti tepelné techniky. Rční křivka dběru tepla (příklad) Tepelné zatížení (%) Jestliže je kgenerační jedntka dimenzvána pr pkrytí 20% tepelnéh výknu bjektu (přerušvané čáry), bude pkrývat splehlivě a účinně základní tepelný výkn při ddávce tepla. Jinými slvy, t znamená, že zařízení je ptimálně využíván p většinu rku (6500 prvzních hdin). Sepnutí dalšíh knvenčníh zařízení s ktli je nutné jen v dbě dběrvých špiček tepla t Prvzní hdiny / rk

15 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch 15 Zjedndušené schéma systému vytápění s kgenerační jedntku Ktel pr ddávku tepla ve špičkách 3 Akumulační zásbník 2 Kgenerační jedntka Pr jaké aplikace je vhdná kgenerační jedntka Bsch? Oblast Příklad Ptřeba energie Náklady na energie Vytápění budv (individuální ddávky) bytvé dmy htely a knferenční zařízení restaurace a penziny dmy pr seniry a dmy s pečvatelsku službu Tepl Elektřina Vhdnst kgenerační jedntky pdmíněná an pdmíněná an Veřejná zařízení (zásbvání bjektu) administrativní budvy sprtvní zařízení neb škly vnitřní neb venkvní bazény nemcnice pdmíněná pdmíněná an an Prcesní tepl (průmyslvá výrba tepla) kmerční prstry průmysl absrpční chlazení pdmíněná pdmíněná an Dálkvé vytápění (zásbvání více bjektů) centrální zásbvání teplem řadvé dmy bytné blasti an pdmíněná an velmi vyská vyská střední nízká velmi nízká

16 Bsch Termtechnika s.r.. Průmyslvá 372/ Praha 10 - Štěrbhly Tel Fax:

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata EFA-SST Rychlběžná vrata pr -PS mderní parkvací systémy rychlá a bezpečná vrata Nejrychlejší vrata na světě pr parkvací garáže Neprvnatelně rychle, bezpečně, splehlivě ke známým vlastnstem rychlběžných

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Přehled systémů vozidla

Přehled systémů vozidla Vlv FE Hybrid Vlv FE Hybrid Přehled systémů vzidla Mtr D7F Eur 5 Vznětvý mtr s paralelním hybridním systémem Tčivý mment 3 2 1 t./min 1. Elektrmtr 2. Vznětvý mtr 3. Hybridní režim Prvnání Parametry mtru

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

Kompletní výrobková řada plná inovací

Kompletní výrobková řada plná inovací Kmpletní výrbkvá řada plná invací NAPÁJENÍ PRO POHYBLIVÁ ZAŘÍZENÍ VÝKONNOST, BEZPEČNOST A ÚSPORNOST, OD 20 DO 200A Ve splupráci se zpracvatelským centrem umělé hmty Ost V rámci PUMA-metd (= metdy zpracvání

Více

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu Úspry energií šetřit lze i při stejném kmfrtu dělení úspr úspry v dmácnsti bilance dmácí energetiky kde se dá uspřit způsby jak šetřit Zdrj energie Míst úspry elektrická energie elektrsptřebiče Rzdělení

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

411 HT JCB KOLOVÝ NAKLADAČ ½ ¹. Celková délka Střed nápravy od patního čepu lopaty Rozvor náprav Střed nápravy od hrany protizávaží

411 HT JCB KOLOVÝ NAKLADAČ ½ ¹. Celková délka Střed nápravy od patního čepu lopaty Rozvor náprav Střed nápravy od hrany protizávaží MAX. VÝKON MOTORU: 74 kw MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: 8774 MAX. OBJEM LOPATY: 1,7m³ SPECIFIKACE STROJE - Standardní zdvih SPECIFIKACE STROJE - Vyský zdvih. l º, T E ½ ¹ M A µ» R R» TE ja SPECIFIKACE STROJE

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Nová generace energeticky úsporných trubic T8 pro osvětlení

Nová generace energeticky úsporných trubic T8 pro osvětlení Lighting Nvá generace energeticky úsprných trubic pr světlení MASTER LEDtube InstantFit HF Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit integruje LED světelný zdrj d tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Olejvé, plynvé a dvupalivvé hřáky Hřáky série 300...700 Skupina 4 Výkn 770-9700 kw Obsah Všebecně 1 Jak vybrat hřák 2 Hřáky na lehký tpný lej Technické údaje a rzměry 3 PI schémata 4 Rzsah ddávky 4 Grafy

Více

NOVÉ PROJEKTORY HITACHI ED X40 A ED X42 URČUJÍ STANDARD PRO NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ. Prakticky bezúdržbové LCD projektory

NOVÉ PROJEKTORY HITACHI ED X40 A ED X42 URČUJÍ STANDARD PRO NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ. Prakticky bezúdržbové LCD projektory News Release PRAKTICKY BEZÚDRŽBOVÉ LCD PROJEKTORY URČENÉ PRO VZDĚLÁVÁNÍ: Nejnižší náklady na vlastnictví: Výjimečně nízké nárky na údržbu díky zdknalenému hybridnímu filtru Hitachi a lampě s dluhu živtnstí

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU Prdej části pdniku splečnsti EXCON Steel a.s. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU stav k 6.2.2015 Dkument služí puze pr získání základníh přehledu prdávaném pdniku a nenahrazuje DueDilligence ani jiný

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

CZ Chladič páry CHPF

CZ Chladič páry CHPF 0-03.7 07.17.CZ Chladič páry CHPF -1- CHPF Chladič páry 50 až 0 PN až Ppis Chladič páry (dále jen CHPF) je zařízení určené k regulaci teplty vdní páry. CHPF je sazen trysku s fixní plchu pracující na mechanickém

Více

ANALÝZA SEGMENTU TRHU

ANALÝZA SEGMENTU TRHU Zavedení směrnice energetické nárčnsti budv v České Republice ANALÝZA SEGMENTU TRHU 21. listpad 2005 1 PROCES ANALÝZY SEGMENTU TRHU...3 1.1 Výběr budv pr analýzu segmentu trhu...3 1.1.1 Vybavení budv z

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

LIKOform SYSTÉMOVÉ PŘÍČKY ROZDĚLENÍ FIRMY. INTERNATIONAL LIKO-Style INTERIORS ENERGY. LIKOfon. Chytrá izolace Živé stavby Živá fasáda.

LIKOform SYSTÉMOVÉ PŘÍČKY ROZDĚLENÍ FIRMY. INTERNATIONAL LIKO-Style INTERIORS ENERGY. LIKOfon. Chytrá izolace Živé stavby Živá fasáda. RZĚLENÍ FIRMY INTERNATINAL LIK-Style ENERGY Chytrá izlace Živé stavby Živá fasáda PRUCTIN Supprt Welding in Austerlitz INTERIRS LIKfn LIKfrm LIK-Space inlik LIK-Glass VACUWALL SMART-i-WALL ENERGY ivize

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Skvělý HD obraz pro každého Elegantní nová řada BRAVIA S4000

Skvělý HD obraz pro každého Elegantní nová řada BRAVIA S4000 Tiskvá zpráva Praha, červen 2008 Skvělý HD braz pr každéh Elegantní nvá řada BRAVIA S4000 Čtyři rzměry brazvky úhlpříčka až 40 palců Nvý design sft-line vycházející z knceptu draw the LINE 1080p Full HD*

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

Informační newsletter. Nejen toto, ale i mnoho dalšího na Vás čeká v jedenáctém čísle. Těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám pevné nervy.

Informační newsletter. Nejen toto, ale i mnoho dalšího na Vás čeká v jedenáctém čísle. Těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám pevné nervy. Schrack@NEWS Infrmační newsletter NABÍZENÁ Ř EŠENÍ IT STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Datvé kabely, kax, zásuvky, keystne, patchpanely, příslušenství, Hme řešení. KVALITA, KOMPETENCE, OSOBNÍ PŘ ÍSTUP - TO JE SCHRACK

Více

PAVIRO End Of Line Slave Module

PAVIRO End Of Line Slave Module PAVIRO End Of Line Slave Mdule PVA-1WEOL cs Pznámky k mntáži PAVIRO End Of Line Slave Mdule Obsah cs 3 Obsah 1 Stručné infrmace 4 2 Mntáž 5 3 Technické údaje 11 4 Nrmy a sulad 15 4 cs Stručné infrmace

Více

Jak IoT a chytré technologie přispívají ke zdravému bydlení

Jak IoT a chytré technologie přispívají ke zdravému bydlení Jak IT a chytré technlgie přispívají ke zdravému bydlení Osnva Insight Hme, a.s. O Insight Hme, a.s. Vybraní partneři Chytré technlgie a zdravé bydlení Bydlíme ve 30 starých autech Celsvětvý výzkum BERG

Více

Povolování a provoz dobíjecích stanic z hlediska českého práva. Mgr. Martin Maňák, advokát

Povolování a provoz dobíjecích stanic z hlediska českého práva. Mgr. Martin Maňák, advokát Pvlvání a prvz dbíjecích stanic z hlediska českéh práva Mgr. Martin Maňák, advkát Evrpská legislativa Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 zavádění infrastruktury pr alternativní

Více

< -- 181 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

< -- 181 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY PRŮKAZ ENERGETCKÉ NÁROČNOST BUDOVY vydaný pdle zákna č. 406/2000 Sb., hspdaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv Ulice, čísl: Jana Frňka 667 PSČ, míst: Typ budvy: 27306 Libušín

Více

Aditiva a mazací přípravky

Aditiva a mazací přípravky 460G Přísady d mtrvých lejů Přísada d leje benzínvých mtrů pr sbní a malá užitkvá vzidla s náplní d 6 l. Mikrdifuzní přísada, vyrbená na bázi těžkých uhlvdíků. Mísitelná se všemi druhy mtrvých lejů. Zajiš

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od ).

na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od ). Obecná kritéria přijatelnsti a) Prjekty zaměřené na celkvé neb dílčí energetické renvace veřejných budv, včetně prjektů realizvaných metdu EPC Sulad žádsti s aktuální výzvu OPŽP. Sulad údajů uvedených

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

CZ Vstřikovací hlava VHF

CZ Vstřikovací hlava VHF 02-03.8 04.18.Z Vstřikvací hlava VHF -1- VHF Vstřikvací hlava DN - PN 16 až Ppis Vstřikvací hlava (dále jen VHF) je zařízení určené k regulaci teplty vdní páry. VHF je sazena trysku s fixní plchu pracující

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Technický produktový list Top heating

Technický produktový list Top heating Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Reflexní pdlžka Tp heating PROFI REFLEX 3000 Mntážní název: Pdlžka 3000 Stručný ppis: Maximální úspry a dknalý přens tepla zajišťuje v systému Tp heating

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Katalog výrobků 2013

Katalog výrobků 2013 Katalg výrbků 2013 OBSAH O firmě LED žárvky s paticí GU10 LED žárvkyi MR16/GU11/MR11 LED žárvky JDR/E27 LED žárvky E14 LED žárvky E27 LED žárvky E27/G9 LED žárvky G4 Kalkulačka úspr LED žárvky AR111/GC53/G24

Více

VODIČE S PVC IZOLACÍ. Vodiče. Expresní dodávky. nejmodernější kabelářská technologie. Vám pomohou získat nad konkurencí

VODIČE S PVC IZOLACÍ. Vodiče. Expresní dodávky. nejmodernější kabelářská technologie. Vám pomohou získat nad konkurencí Vdiče VODIČE S PVC IZOLACÍ NKT d WAPR APRO Kabel nejmdernější kabelářská technlgie HVU, HVU HVU, HVU HVK, HVK HVK, HVK HVVF, HVVF HVVF, HVVF HVHH, CYH NYMJ (CYKY flexšňůry TP flexšňůry TP Vdiče NKT d WAPR

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ EPELNA ERPADLA

ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ EPELNA ERPADLA ˇ ESKA ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ ˇ EPELNA ERPADLA Česká splečnst se světvu kvalitu Prvnán s statnmi zdrji vytápěn ACOND a. s., Praha sdl, ACOND a. s., Milevsk výrba Čtyři desetilet zkušenst v

Více

Biometan, perspektivní energie plynárenské soustavy

Biometan, perspektivní energie plynárenské soustavy Bimetan, perspektivní energie plynárenské sustavy Plynárenství přispívá k naplňvání dekarbnizačních závazků Evrpy Všichni musíme změnit uvažvání tm, jak vyrábíme a sptřebváváme energii Řešení musí být

Více

DVEŘNÍ CLONY S É R I E Z E L E N É Ř E Š E N Í P R O S H O P & B U S I N E S S DVEŘE TVOŘENÉ VZDUCHEM

DVEŘNÍ CLONY S É R I E Z E L E N É Ř E Š E N Í P R O S H O P & B U S I N E S S DVEŘE TVOŘENÉ VZDUCHEM DVEŘNÍ CLONY S É R I E E Z E L E N É Ř E Š E N Í P R O S H O P & B U S I N E S S DVEŘE TVOŘENÉ VZDUCHEM Energetická účinnst udávající směr U tevřených dveří se draze hřátý vzduch ztrácí. Nevzniká tak tepelná

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Klimatizační systémy klimatizační SySTémy multi v LG 2009

Klimatizační systémy klimatizační SySTémy multi v LG 2009 Klimatizační systémy klimatizační systémy multi v LG 2009 LG Tréninkvá centra p celém světě Changwn v Kreji Pyengtaek v Kreji Španělsk Itálie Dubai Čína Saudská Arábie life s gd! Ve více než 30 tréninkvých

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

Povinnosti při odpojování od soustav CZT

Povinnosti při odpojování od soustav CZT Pvinnsti při dpjvání d sustav CZT Při úvahách dpjení d tepláren a zřízení vlastní ktelny se běžně uvádějí a prvnávají eknmické náklady na paliv a sptřebu elektrické energie. Zapmíná se na náklady při zřizvání

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

Skvělý vzhled, dlouhý poslech a samozřejmě snadná obsluha:

Skvělý vzhled, dlouhý poslech a samozřejmě snadná obsluha: Tiskvá zpráva PRAHA, 22. července 2009 Skvělý vzhled, dluhý pslech a samzřejmě snadná bsluha: Dva nvé mdely hudebních přehrávačů WALKMAN nabité pkrčilými technlgiemi d Sny Vide MP3 přehrávače WALKMAN E

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

Oponentský posudek disertační práce Ing. Jany Berounské. SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2

Oponentský posudek disertační práce Ing. Jany Berounské. SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2 Opnentský psudek disertační práce Ing. Jany Berunské SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2 Ing. Jana Berunská se ve své disertační práci zabývá mžnstmi přípravy netradičních vysktepltních pigmentů

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

Řízení a podpora logistiky ve výrobních areálech

Řízení a podpora logistiky ve výrobních areálech Řízení a pdpra lgistiky ve výrbních areálech Příklad řešení včetně mbilních technlgií Autr: Mirslav Franc, ixperta SE tel. 602 795 736 mirslav.franc@ixperta.cm Agenda 1. Představení řešení pr řízení a

Více

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B 1 Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Vážený zákazníku, sestavili jsme pr Vás

Více

Nabídka. produktů a služeb společnosti EnEng s.r.o. Kontakt: EnEng s.r.o.

Nabídka. produktů a služeb společnosti EnEng s.r.o. Kontakt: EnEng s.r.o. Nabídka prduktů a služeb splečnsti Leden 2009 Kntakt: Bratří Čapků 254, 261 01 Příbram http: mail: inf@eneng.cz tel.: +420 602 277 012, +420 602 491 751 OBSAH Energetický management Externí energetik str.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Rezidenční jednotky 2019

Rezidenční jednotky 2019 Rezidenční jedntky 2019 Ing. Marek Begeni Technické šklení Haier klimatizace 03/2019 Praha Samčistící funkce 1 Samčistící funkce Stiskněte tlačítk SELF CLEAN pr zahájení činnsti tét funkce. Následně se

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

LIKOform SYSTÉMOVÉ PŘÍČKY

LIKOform SYSTÉMOVÉ PŘÍČKY LIKfrm SYSTÉMVÉ PŘÍČKY interirs Naším cílem je být vždy na vrchlu, být jedničku ve svém bru a nabízet svým zákazníkům ty nejkvalitnější služby. Jsme přesvědčeni, že pmcí tét strategie a plněním těch nejpřísnějších

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více