Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: /01 05/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05"

Transkript

1 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PNI02X číslo dokumentu: /01 05/05

2 Obsah Bezpečnostní pokyny strana 5 Ovládací a signalizační prvky strana 5 Použití z hlediska určení strana 6 ontáž / elektrické připojení strana 9 Programování strana 10 Nastavení parametrů pro typické aplikace strana 11 - Změna externích spínacích bodů vnějším nastavovacím kolečkem strana 11 - Zjištění tlakové diference strana 12 - tanovení správného rozpětí ( okénkové funkce) pomocí PLC.....strana 13 - Předurčení požadované hodnoty porovnáním požadované a stávající hodnoty strana 14 - Kombinace dvou různých fyzikálních veličin strana 16 Uvedení do provozu / provoz strana 17 Technické informace / parametry strana 17 Technická data strana 21 Nastavovací rozsahy strana 22 2

3 RUN RUN 3 Přehled menu

4 Programování ode/enter et 1 1 x ode/enter et 2 x... Vybrat parametry 2 ode/enter et 1 x Odečíst hodnoty ode/enter et > 5s Nastavit hodnoty* 3 ode/enter et Potvrdit hodnoty * nížit hodnoty: zvyšuje zobrazenou hodnotu až k maximální nastavovací hodnotě. Pak začne průběh opět od minimální nastavovací hodnoty. 4

5 Bezpečnostní pokyny Před uvedením přístroje do provozu, si přečtěte jeho popis. Přesvědčte se o tom, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci. Nedbání uživatelských pokynů nebo technických údajů může vést k věcným škodám nebo ke zranění osob. Pro všechny aplikace, prověřte sodolnost materiálu výrobku s měřenými médii (viz technická data). U plynných, tlakových médií je rozsah použití všeobecně omezen na 25 bar. Ovládací a signalizační prvky 3 x LED zelená 3 x LED zelená 2 x LED žlutá 4-místné alfanumerické zobrazení Nastavovací tlačítko et Nastavovací tlačítko ode/enter vítící LED = nastavená jednotka ignalizace zobrazované jednotky ignalizace spínacího stavu; svítí, jestliže je příslušný výstup sepnut ignalizace systémového tlaku, parametrů a hodnot parametrů Nastavení hodnot parametrů, (spojitě - trvalým stlačením; krokově - jednotlivými stlačeními) Volba parametrů a potvrzení hodnot parametrů

6 Použití z hlediska určení Tlakový senzor zjišťuje systémový tlak (P1), zobrazuje jej na displeji a vytváří 2 výstupní signály v souladu s nastavenou výstupní konfigurací pínací funkce (nastavitelná odděleně pro každý výstup) pínací logika (platí pro oba spínací výstupy) Hysterzní funkce / spínač (Hno) Hysterzní funkce / rozpínač (Hnc) Okénková funkce / spínač (Fno) Okénková funkce / rozpínač (Fnc) p-spínající (PnP) n-spínající (npn) Přídavně může být zaveden konfigurovatelný analogový signál (P2). Ten ovlivňuje v základním nastavení zadané spínací body nebo zadané okénko a ovlivňuje zobrazení hodnoty tlaku na displeji (zobrazení P2 nebo P1- P2). P1: systémový tlak Dmod=P1 - + Lx = off Dmod =P2 Px rpx Dmod=P1-P2 InP2 ILP2 IHP2 IEP2 Lx U/I ext (P2) OUT P2: analogový vstupní signál InP2: druh signálu (I nebo U) ILP2: počáteční hodnota vstupního signálu IHP2: koncová hodnota vstupního signálu IEP2: hodnota tlaku, kterému má odpovídat koncová hodnota analogového signálu, nastavena v IHP OUT: výstupní signál Px: spínací bod rpx: zpětný spínací bod Lx: lineární změna spínací meze Dmod: možnosti zobrazení: tlak P1; tlak P2; tlaková diference P1 mínus P2 P1 6

7 Externí zdroje / vstupní zařízení pro analogový signál: K dispozici je široká paleta možností: signál z pasivních vysílačů (generátorů) aktivní proudový nebo napěťový signál z externích senzorů nebo z PLC volitelné pracovní rozsahy (např ma, V, V) Příklady: 1. Externí potenciometr (1 kω) (např. 10-ti otáčkový vřetenový potenciometr) BN WH BU BK GY PK VT OG L+ Out2 L Out1 In- Uref In+ n.c. UB+ P UB- Dig. Inp. 2 Dig. Inp. 1 1kΩ 2. Přídavný senzor (např. analogový tlakový senzor / teplotní senzor) BN WH BU BK GY PK VT OG L+ Out2 L Out1 In- Uref In+ n.c UB+ P UB- Dig. Inp. 2 Dig. Inp. 1 DEUTCH 7

8 3. Inteligentní řízení (PLC) BN WH BU BK GY PK VT OG L+ Out2 L Out1 In- Uref In+ n.c. UB+ UB- Dig. Inp. 2 Dig. Inp P Analog OUT Konfigurace analogového signálu Pro přizpůsobení externího signálu k analogovému vstupu jsou k dispozici 4 parametry: INP2: druh signálu (I nebo U) ILP2: počáteční hodnota (LOW) analogového signálu (např. 1 V) IHP2: koncová hodnota analogového signálu (např. 10 V) IEP2: hodnota tlaku, které má odpovídat koncová hodnota analogového signálu, nastavena v IHP2 (např. 10 bar) InP2[I / U] externí analogový signál (P2) IHP2 ILP2 IEP2 P2 8

9 Oblast použití Objednací číslo ěřící rozsah Přípustný přetlak Destrukční tlak Zabraňte statickým a dynamickým přetlakům, které překračují daný přetlak. U plynných, tlakových médií je rozsah použití všeobecně omezen na 25 bar. Již při krátkých překročeních destrukčního tlaku může být přístroj zničen (nebezpečí úrazu)! ontáž / elektrické připojení Před montáži i demontáži senzoru se přesvědčte zda je zařízení bez tlaku. Upevněte tlakový senzor na odpovídající procesní přípojení (viz typovou nálepku Port ize ). Přístroj může být instalován pouze odbornými pracovníky elektrotechnického oboru. Postupujte podle národních a mezinárodních předpisů pro zřizování elektrotechnických zařízení. Napájecí napětí podle EN50178, ELV, PELV. Uveďte zařízení do stavu bez napětí a připojte přístroj následujícím způsobem: Barvy vodičů u kabelových konektorů ifm: 1 = BN (hnědý); 2 = WH (bílý) 3 = BU (modrý); BK = (černý) 5 = GY (šedá), 6 = PK /růžová) 7 = VT (fialová), 8 = OG (oranžová) n.c. = neobsazeno

10 Programování 1 ode/enter et Opakovaně stlačujte tlačítko ode / Enter do doby až se na displeji objeví požadovaný parametr. 2 ode/enter et tlačte tlačítko et a přidržte je. Po dobu 5 s bude blikavě zobrazena aktuální hodnota parametru, pak bude zvyšována* (krokově jednotlivými stlačeními, nebo spojitě trvalým stlačením tlačítka). 3 4 ode/enter et Změnit další parametry: začněte opět krokem 1. tlačte krátce tlačítko ode/enter (= potvrzení). Parametr bude nově zobrazen; nová hodnota parametru je účinná. Ukončit programování: Počkejte 15 s nebo opakovaně stlačujte tlačítko ode/enter, až se opět objeví aktuální měřena hodnota. *nížit hodnotu: zvyšujte hodnotu k maximální nastavovací hodnotě. Pak začne průběh opět od minimální nastavovací hodnoty. Nastavte zobrazovanou jednotku (Uni) dříve, než nastavíte hodnoty pro parametry Px, rpx. Tím zabráníte chybám zaokrouhlení při vnitřním přepočtu na jiné jednotky a získáte přesně požadované hodnoty. tav při dodání: Uni = bar. Jestliže při nastavovacím procesu nebude během 15 s stlačeno žádné tlačítko, přejde přístroj zpět s nezměněnými hodnotami do RUN-módu. Přístroj je možno elektronicky uzamknout, aby nedocházelo k neúmyslným chybným zadáním: stlačte v RUN-módu po dobu 10 s obě programovací tlačítka až se objeví Loc. Pro odemčení stlačte obě tlačítka, až se objeví uloc. tav při dodání: neuzamčen. Pokud bude u uzamčeného přístroje prováděn pokus změnit hodnoty parametrů, objeví se krátkodobě signalizace Loc. 10

11 Nastavení parametrů pro typické aplikace Změnit spínací bod externím nastavovacím kolečkem (potenciometr 1 kω) Překročí-li systémový tlak předem určený spínací bod, má tlakový senzor vyslat spínací signál. Pro různé pracovní kroky budou zapotřebí různá přednastavení spínacích bodů; ta jsou pro různé pracovní kroky nastavitelná nastavovacím kolečkem externího potenciometru s přehlednou škálou a označeními. P1 = 25 OU1 = Hno InP2 = U ILP2 = 0,00 IHP2 = 10,00 IEP2 = 50 Displej: Základní nastavení: bez ovlivnění nastavovacím kolečkem sepne výstup 1, jestliže bude překročena hodnota tlaku 25 bar. nastavovací kolečko dodává řídící napětí. Levý doraz nastavovacího kolečka znamená přivedení napětí 0 V; nenastane ovlivnění spínacího bodu. Pravý doraz nastavovacího kolečka znamená přivedení napětí 10 V; maximální ovlivnění spínacího bodu. Při pravém dorazu nastavovacího kolečka, má být spínací bod P1 zvýšen maximálně o 50 bar. Dmod = P1: zobrazení systémového tlaku Dmod = P2: posunutí spínacího bodu v baarech chema připojení: viz příklad 1, strana 7 P1[bar] nad horní přímkou je výstup 1 propojen 75 IEP2 = V 0 kω 10 V 1 kω U ext 11

12 Zjištění tlakové diference Hlídání filtru (hlídání stupně znečištění) 1 OUT 3 2 Tlakový senzor (1) zjišťuje systémový tlak P1 před filtrem (2). Externí senzor (3) s analogovým výstupem ( ma) zjišťuje tlak P2 za filtrem. Tlaková diference P1 P2 ukazuje stupeň znečištění filtru. Jakmile tento tlak překročí hodnotu 0,3 bar, vydá tlakový senzor (1) signál (výstup 1 = EIN (Zap)) a tím upozorní nato, že je nutné provést údržbu filtru. chema připojení: viz příklad 2, strana 7 P1 = 0,3 OU1 = Hno InP2 = I ILP2 = 4,00 IHP2 = 20,00 IEP2 = 5 Výstup 1 má sepnout (= EIN (ZAP)), jestliže tlaková diference překročí hodnotu 0,3 bar. Externí senzor dodá proudový signál Při tlaku 0 bar dodá externí senzor 4 ma. Při tlaku 5 bar dodá externí senzor 20 ma. Koncová hodnota měřícího rozsahu externího senzoru (bar). Displej: Dmod = P1 P2: zobrazení tlakové diference P1 P2. rozdílový tlak P1 P2 na filtru v jednotkách bar P1 = 0,3 stupeň znečištění filtru přípustný stupeň znečištění 12

13 Zadání správného rozsahu pomocí PLC Tlakový senzor má hlídat tlak v rozsahu definovaného okénka a má vyslat varovný signál, jestliže tlak toto okénko opustí (výstup 1 = VYP), jestliže se tlak bude pohybovat v rozsahu okénka; výstup 1 = ZAP, jestliže tlak opustí správný rozsah. Pro různé pracovní kroky jsou potřebná různá okénka. Ta jsou nastavována analogovým signálem ( ma) kontroléru PLC. chema připojení: viz příklad 3, strana 8 P1 = 20 rp1 = 18 OU1= Fnc InP2 = U ILP2 = 0 IHP2 = 5 IEP2 = 1 Displej: P1[bar] Základní nastavení: bez ovlivnění kontrolérem PLC se nachází správný rozsah mezi hodnotami tlaku 18 a 20 bar. Okénková funkce / rozpínač: OUT1 = VYP, jestliže je tlak v rozsahu správného rozpětí OUT1 = ZAP (varovný signál), jestliže tlak opustí správný rozsah. PLC řídí okénko napěťovým signálem inimální hodnota řídicího napětí = 0 V; bez vlivu na základní nastavení. aximální hodnota řídicího napětí = 5 V; maximální posunutí správného rozsahu. Při maximálním řídicím napětí má se správný rozsah posunout o 1 bar směrem nahoru. Dmod = P1: zobrazení systémového tlaku Dmod = P2: zobrazení hodnoty posunutí nad horní přímkou je výstup 1 propojen pod přímkou je výstup 2 propojen IEP2 = 1 IEP2 = 1 0V 5V U ext 13

14 Zadání požadované hodnoty s funkcí porovnání stavu: žádná/dosažená hodnota Hlídání upínacího tlaku s pevným tolerančním pásmem Kontrolér PLC zadá požadovanou hodnotu proporcionálního ventilu. Tím řídí kontrolér upínací tlak kleštiny, v níž je sevřen obrobek. Tlakový senzor zjišťuje pracovní tlak a porovnává jej s požadovanou hodnotou. enzor hlásí překročení (výstup 1) nebo nedosažení (výstup 2) předem daného tolerančního pásma (Ī 1 bar). Požadované hodnoty leží mezi hodnotami 0 a 60 bar; řídicí napětí leží mezi V chema připojení: viz příklad 3, strana 8 P1 = 1 OU1 = Hno P2 = -1 OU1= Hnc InP2 = U ILP2 = 0 IHP2 = 10 IEP2 = 60 Výstup 1 má sepnout (= ZAP), když stoupne ventilový tlak o více než 1 bar nad požadovanou hodnotu tlaku. Výstup 2 má sepnout (= ZAP), když ventilový tlak klesne o více než 1 bar pod požadovanou hodnotu. PLC řídí ventilový tlak napěťovým signálem Rozsah napětí pro řízení ventilu leží mezi hodnotami 0 a 10 V. Kontrolér PLC změní požadovanou hodnotu poměrového ventilu v rozmezí od 0 do 60 bar Displej: P1[bar] Dmod = P1: zobrazení systémového tlaku / stávající hodnoty. Dmod = P2: zobrazení ventilového tlaku / požadované hodnoty. Dmod = P1 P2: zobrazení rozdílu mezi požadovanou a stávající hodnotou. nad přímnkou je výstup 1 propojen zadání požadované hodnoty ( bar) pod přímkou je výstup 2 propojen 0 60 IEP2 = 60 P2[bar] 14

15 Zadání požadované hodnoty s funkcí porovnání stavu: žádaná/dosažená hodnota (hlídání upínacího tlaku s proměnným tolerančním pásmem) Jako předchozí příklad; s následujícími podmínkami: Požadovaná hodnota bar; řídicí napětí V; základní tolerance = ± 1 bar; hysterezní chyba proporcionálního ventilu + 11 bar / - 8 bar. chema připojení: viz příklad 3, strana 8 P1 = 1 OU1 = Hno Výstup 1 má sepnout (= ZAP), když stoupne ventilový tlak o více než 1 bar nad požadovanou hodnotu tlaku. P2 = -1 OU1 = Hnc InP2 = U ILP2 = 0 IHP2 = 10 IEP2 = 315 L1 = 11 L2 = -8 Displej: Výstup 2 má sepnout (= ZAP), když klesne ventilový tlak o více než 1 bar pod požadovanou hodnotu tlaku. Pozor: sledovat hysterezi (rp2). PLC řídí ventilový tlak napěťovým signálem Rozsah napětí pro řízení ventilu leží mezi hodnotami 0 a 10 V. Kontrolér PLC změní požadovanou hodnotu od 0 do 315 bar (maximální tlak). Až do dosažení maximálního tlaku mění se toleranční pásmo lineárně o +11 bar. Až do dosažení maximálního tlaku mění se toleranční pásmo lineárně o -8 bar. Dmod = P1: zobrazení systémového tlaku / stávající hodnoty. Dmod = P2: zobrazení ventilového tlaku / požadované hodnoty. Dmod = P1 P2: zobrazení rozdílu mezi požadovanou a stávající hodnotou. P1[bar] 1 2 L1 = L2 = P2[bar] 1: Zadání-prahová hodnoty ( bar) 2: Posun P1; nad přímkou je výstup 1 sepnut 3: Posunutí P2; pod přímkou je výstup 2 sepnut 15

16 Kombinace dvou různých fyzikálních veličin Teplotní závislé hlídání tlaku Tlakový senzor hlídá přípustný maximální tlak a vyšle spínací signál, když je překročen. Přípustný maximální tlak bude se stoupající teplotou média nižší: při 0 C je 100 bar, při 100 C pouze 90 bar. Teplota média je zjišťována teplotním senzorem (měřící rozsah C; analogový výstup ma). Tento senzor předává svůj analogový signál tlakovému senzoru, a má způsobit pokles úrovně spínacího bodu ze 100 bar na 90 bar. chema připojení: viz příklad 2, strana 7 P1 = 100 OU1 = Hno InP2 = I ILP2 = 4 IHP2 = 12 IEP2 = -10 Displej: P1[bar] Výstup 1 má sepnout (= EIN (ZAP)), když bude překročen maximální tlak 100 bar Teplotní senzor předá proudový signál Při teplotě médií 0 C dodá teplotní senzor 4 ma Při teplotě médií 100 C dodá teplotní senzor 12 ma pínací bod tlakového senzoru má při 100 C teploty média klesnout o 10 bar. Dmod = P1: zobrazení systémový tlak nad přímkou je výstup 1 sepnut 100 IEP2 = mA 12mA I ext 16

17 Uvedení do provozu / provoz Po montáži, elektrickém připojení a naprogramování, prověřte zda přístroj bezpečně funguje. Přetlak (měřící rozsah P1 / P2 překročen) Podtlak (měřícího rozsahu P1 / P2 nebylo dosaženo) blikající: zkrat ve spínacím výstupu 1 * blikající: zkrat ve spínacím výstupu 2 * blikající: zkrat v obou spínacích výstupech * * Příslušný výstup je odpojen tak dlouho dokud trvá zkrat. Tato hlášení budou signalizována i při vypnutém displeji (di = OFF). Technické informace / parametry Nastavitelné parametry pínací bod 1 / 2: Horní mezní hodnota při níž výstup změní svůj spínací stav. Zpětný spínací bod 1 / 2: podní mezní hodnota při níž výstup změní svůj spínací stav. rpx je trvale menší než Px. Vkládány mohou být pouze hodnoty, které leží pod hodnotou pro Px. Při změně spínacího bodu bude zpětný spínací bod spoluposunut (vzdálenost mezi Px a rpx zůstává konstantní). Jestliže bude odstup větší než nový spínací bod, bude automaticky zmenšen ( rpx bude uveden na min. nastavovací hodnotu). POZOR: Zadané hodnoty pro Px / rpx jsou startovacími (počátečními) hodnotami. Působení nastavených spínacích bodů na koncové stupně bude ovlivněno analogovým vstupem P2 a příslušnými nastaveními parametrů (IxP2, L1, L2). Ve zobrazení se trvale objeví nezměněné startovací hodnoty. Nastavovací rozsahy: viz strana

18 Konfigurace výstupů Nastavitelné jsou 4 spínací funkce: Hno = hysterezní funkce / normaly open (spínač) Hnc = hysterezní funkce / normaly closed (rozpínač) Fno = okénková funkce / normaly open (spínač) Fnc = okénková funkce / normaly closed (rozpínač) Konfigurace analogového vstupu Jsou volitelné 2 nastavení: -I = analogový proudový signál (max. rozsah 0, ,00 ma. -U = analogový napěťový signál (0, ,00 V). Nastavení z výroby = U Počáteční hodnota pro vstupní signál Nastavovací rozsah: 0, ,00 ma (při InP2 = I) / 0,00...5,00 V (při InP2 = U). Koncová hodnota pro vstupní signál Nastavovací rozsah: 10, ,00 ma (při InP2 = I) / 5, ,00 V (při InP2 = U). inimální rozpětí ILP2 IHP2 = 50% maximální hodnoty IHP2. aximální hodnota pro ovlivnění základního nastavení vstupním signálem (P2) Hodnota tlaku, které má odpovídat v IHP2 nastavena koncová hodnota analogového signálu. Nastavovací rozsah: ± koncová hodnota měřícího rozsahu základního přístroje. Zobrazovací mód Volitelná jsou 3 nastavení -P1 = zobrazení systémového tlaku -P2 = zobrazení hodnoty na analogovém vstupu (škálovaný hodnotou nastavenou v IEP2). -P1 2 = rozdíl mezi P1 a P2. Pro všechna nastavení platí jednotka, nastavena v Uni. Rozšířené funkce Tento bod menu obsahuje pod-menu s dalšími parametry. Krátkým stlačením tlačítka et získáte přístup k těmto parametrům. 18

19 Paměť min. max. pro P1, P2 nebo P1 2 Zobrazena / zpracována bude veličina nastavena v Dmod. Hi: zobrazení nejvyššího naměřeného tlaku LO: zobrazení nejnižšího naměřeného tlaku Vymazání paměti: - stlačte tlačítko ode/enter tak dlouho až se objeví Hi nebo LO - stlačte tlačítko et! a přidržte je do doby až se objeví zobrazení potom stlačte krátce tlačítko ode/enter. Lineární změna spínacích mezí (P1/rP1; P2/rP2) Hodnota, kolem níž se mají přednastavené spínací meze dodatečně změnit, jestliže analogová vstupní hodnota dosáhla svého maxima. tandardní zadání je 0. Hodnota může být změněna pouze pro zvláštní aplikace, (viz příklad, strana 15). Při nastavení Lx = OFF sepne příslušný výstup nezávisle od analogové vstupní veličiny. Nastavovací rozsahy: viz strana 22. Kalibrace nulového bodu (Calibration offset) pro P1 Interní měřena hodnota (pracovní hodnota senzoru) bude vůči reálné měřené hodnotě posunuta. nastavovací rozsah: % měřeného rozpětí, po krocích o 0,1% měřeného rozpětí. Zpětné nasazení kalibračních dat (Calibration reset) Uvede kalibraci nastavenou pomocí COF zpět na nastavení z výroby. - tlačte tlačítko ode/enter tak dlouho až se objeví CAr - tlačte tlačítko et a přidržte je, až se objeví zobrazení Potom krátce stlačte tlačítko ode/enter. Zpožďovací doba pro spínací výstupy dx = zpoždění při zapnutí; drx = zpoždění při vypnutí Výstup nezmění svůj spínací stav okamžitě při dosažení požadované hodnoty, ale teprve po uplynutí zpožďovací doby. Pokud po uplynutí zpožďovací doby již požadované hodnoty není, pak se spínač stav výstupu nezmění. Nastavovací rozsah: 0 / 0,1...50,0 s po krocích o 0,1 s (0 = zpožďovací doba není aktivní) Zobrazení v sekundách. 19

20 pínací logika výstupů Volitelná jsou 2 nastavení: -PnP = pozitivně spínající -npn = negativně spínající Nastavení platí pro oba spínací výstupy. Tlumení pro výstupy Touto funkcí je možno vyfiltrovat krátkodobé, nebo s vysokou frekvencí se opakující tlakové špičky. Hodnota dap = reakční doba mezi změnou tlaku a změnou spínacího stavu v sekundách (s). Nastavovací rozsah: 0 / 0, s po krocích o 0,01 s (0 = dap není aktivní) 1 Vztah mezi spínací frekvencí a dap: fmax = 2x dap dap působí na systémový tlak (P1) a na vstupní signál (P2). Nastavení zobrazení Je volitelných 7 nastavení: d1 = aktualizace měř. hodnoty každých 50 ms d2 = aktualizace měř. hodnoty každých 200 ms d3 = aktualizace měř. hodnoty každých 600 ms Aktualizace měřené hodnoty se týká pouze zobrazení; nepůsobí na výstup. rd1, rd2, rd3 = zobrazení jako d1, d2, d3; pouze otočeno o 180. OFF = zobrazení měřené hodnoty je v Run-módu vypnuto. Při stlačení jednoho z tlačítek bude po dobu 15 s zobrazena aktuální měřena hodnota. Ještě jedno další stlačení tlačítka ode/enter otevře displejový mód. LED-diody zůstanou i při vypnutém zobrazení aktivní. Zobrazovací jednotka ěřená hodnota a hodnoty pro Px, rpx mohou být zobrazeny v následujících jednotkách: bar (bar), PI (=PI, PI x 10), PA (Pa) Nastavte zobrazovanou jednotku dříve než nastavíte spínací meze Px, rpx a hodnoty pro IEP2 a Lx. Tím zabráníte chybám zaokrouhlení při vnitřním přepočítávání na jiné jednotky a získáte přesně požadované hodnoty. tav při dodání: Uni = bar 20

21 Technická data Napájecí napětí [V] DC Proudový odběr [ma]...< 90 Proudová zatížitelnost [ma] ochrana proti zkratu, odolnost proti přepólování / přetížení,... hlídací pes (Watchdog) integrován Úbytek napětí [V]...< 2 Přípravná zpožďovací doba [s]... 0,2 pínací frekvence [Hz] ,125 Analogový vstup Zátěž u proudového vstupu [Ω]...max. 300 Vstupní odpor u napěťového vstupu [kω]...min. 90 ax. vzestupná doba analogový vstup (hardware) [ms]...3 ax.doba odezvy [ms]...3 Přesnost / odchylky při zjišťování tlaku (v % koncové hodnoty měřícího rozsahu) -Odchylka od charakteristiky... < ± 0,6 -Teplotní vliv [% z koncové hodnoty měřícího rozsahu/na 10 K] v teplotním rozsahu C...< ± 0,3 Přesnost / odchylky analogový vstup (v % koncové hodnoty měřícího rozsahu) Odchylka od charakteristiky...< ± 0,3 Teplotní vliv [% z koncové hodnoty měřícího rozsahu/na 10 K] v teplotním rozsahu C...< ± 0,1 ateriály: přicházející do styku s médiem...v2a (1.4305); keramika; FP (Viton) materiál krytu...v2a (1.4301); V4A (1.4404); PBTP (Pocan);...PC (acrolon; PA; EPD/X antoprene); FP (Viton); Druh ochrany PNI021 / PNI022...IP 67 Druh ochrany PNI023 / PNI024...IP 65* Třída ochrany...iii Izolační odpor [Ω]...>100 (500 V DC) Odolnost proti rázům [g]...50 (DIN/IEC , 11ms) Odolnost proti vibracím [g]...20 (DIN / IEC , Hz) in. počet spínacích cyklů milionů Okolní teplota [ C] Teplota média [ C] kladovací teplota [ C] EC (Elektromagnetická kompatibilita) IEC / ED:...4 / 8 kv IEC VF ozářeno:...10 V/ m IEC VF imp. rušení:...2 kv IEC VF vazba:...10 V *Zvýšený druh ochrany (IP 67) s příslušenstvím (objednací číslo E30038) 21

22 Nastavovací rozsahy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PP70.. 701500 Bezpečnostní instrukce Před uvedením přístroje do provozu prostudujte jeho popis. Ubezpečte se, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci.

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5 Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 5 Obsah 1. Použití z hlediska určení... strana 3 2. Montáž... strana 4 3. Elektrické připojení... strana 5 4. Programování... strana 5 5. Uvedení do provozu

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 2 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 2 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 2 FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Obsah Technický popis... 1. Zabezpečení proti přeplnění... 2. Materiály standardního snímače 3. Oblast použití... 4. Poruchová

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

NÁVOD NJ-14. Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201

NÁVOD NJ-14. Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201 JSP Měření a regulace NB0325-2011/08 NÁVOD NJ-14 Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201 Slouží ke změně nastavení rozsahu, tlumení a mezí komparátorů převodníků P5102 a P5201. Napájení z připojeného

Více

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným)

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) List technických údajů Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) Teplotní monitorovací relé CM-TCS monitoruje příliš

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice BC-2000 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC2094-2012/08 NÁVOD P5102 LT Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem Měřicí odpor Pt100. Měřicí rozsah: s kabelovým čidlem

Více

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu PMA a Company of WEST Control Solutions TB 45 Omezovač teploty / monitor Kompaktní konstrukce Použití pro topení i chlazení Pro všechny typy termočlánků a odporových teploměrů Displej, ovládání a komunikace

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Stacionární anemometr AS-3ES

Stacionární anemometr AS-3ES Stacionární anemometr AS-3ES Verze 1.2 č. ES.199.IO Katowice, říjen 2014 Obsah 1Předmět návodu k použití...3 2Určení a podmínky použití anemometru AS-3ES...3 3Technické údaje...4 4Konstrukce anemometru...5

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 Uživatelská příručka Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 web: www.omegaeng.cz www.newport.cz - 1 e-mail: info@newport.cz OBSAH: 1.0 Úvod a popis. 3 2.0

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Návod k obsluze Elektronický čítač s předvolbou NE 210

Návod k obsluze Elektronický čítač s předvolbou NE 210 Čítače Kontroléry Enkódery Návod k obsluze Elektronický čítač s předvolbou NE 210 Obsah Strana 1 Bezpečnostní opatření 2 2 Seznámení s NE 210 4 3 Připojení NE 210 4 3.1 Připojení napájecího napětí 5 3.2

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více