Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: /01 05/05

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05"

Transkript

1 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PNI02X číslo dokumentu: /01 05/05

2 Obsah Bezpečnostní pokyny strana 5 Ovládací a signalizační prvky strana 5 Použití z hlediska určení strana 6 ontáž / elektrické připojení strana 9 Programování strana 10 Nastavení parametrů pro typické aplikace strana 11 - Změna externích spínacích bodů vnějším nastavovacím kolečkem strana 11 - Zjištění tlakové diference strana 12 - tanovení správného rozpětí ( okénkové funkce) pomocí PLC.....strana 13 - Předurčení požadované hodnoty porovnáním požadované a stávající hodnoty strana 14 - Kombinace dvou různých fyzikálních veličin strana 16 Uvedení do provozu / provoz strana 17 Technické informace / parametry strana 17 Technická data strana 21 Nastavovací rozsahy strana 22 2

3 RUN RUN 3 Přehled menu

4 Programování ode/enter et 1 1 x ode/enter et 2 x... Vybrat parametry 2 ode/enter et 1 x Odečíst hodnoty ode/enter et > 5s Nastavit hodnoty* 3 ode/enter et Potvrdit hodnoty * nížit hodnoty: zvyšuje zobrazenou hodnotu až k maximální nastavovací hodnotě. Pak začne průběh opět od minimální nastavovací hodnoty. 4

5 Bezpečnostní pokyny Před uvedením přístroje do provozu, si přečtěte jeho popis. Přesvědčte se o tom, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci. Nedbání uživatelských pokynů nebo technických údajů může vést k věcným škodám nebo ke zranění osob. Pro všechny aplikace, prověřte sodolnost materiálu výrobku s měřenými médii (viz technická data). U plynných, tlakových médií je rozsah použití všeobecně omezen na 25 bar. Ovládací a signalizační prvky 3 x LED zelená 3 x LED zelená 2 x LED žlutá 4-místné alfanumerické zobrazení Nastavovací tlačítko et Nastavovací tlačítko ode/enter vítící LED = nastavená jednotka ignalizace zobrazované jednotky ignalizace spínacího stavu; svítí, jestliže je příslušný výstup sepnut ignalizace systémového tlaku, parametrů a hodnot parametrů Nastavení hodnot parametrů, (spojitě - trvalým stlačením; krokově - jednotlivými stlačeními) Volba parametrů a potvrzení hodnot parametrů

6 Použití z hlediska určení Tlakový senzor zjišťuje systémový tlak (P1), zobrazuje jej na displeji a vytváří 2 výstupní signály v souladu s nastavenou výstupní konfigurací pínací funkce (nastavitelná odděleně pro každý výstup) pínací logika (platí pro oba spínací výstupy) Hysterzní funkce / spínač (Hno) Hysterzní funkce / rozpínač (Hnc) Okénková funkce / spínač (Fno) Okénková funkce / rozpínač (Fnc) p-spínající (PnP) n-spínající (npn) Přídavně může být zaveden konfigurovatelný analogový signál (P2). Ten ovlivňuje v základním nastavení zadané spínací body nebo zadané okénko a ovlivňuje zobrazení hodnoty tlaku na displeji (zobrazení P2 nebo P1- P2). P1: systémový tlak Dmod=P1 - + Lx = off Dmod =P2 Px rpx Dmod=P1-P2 InP2 ILP2 IHP2 IEP2 Lx U/I ext (P2) OUT P2: analogový vstupní signál InP2: druh signálu (I nebo U) ILP2: počáteční hodnota vstupního signálu IHP2: koncová hodnota vstupního signálu IEP2: hodnota tlaku, kterému má odpovídat koncová hodnota analogového signálu, nastavena v IHP OUT: výstupní signál Px: spínací bod rpx: zpětný spínací bod Lx: lineární změna spínací meze Dmod: možnosti zobrazení: tlak P1; tlak P2; tlaková diference P1 mínus P2 P1 6

7 Externí zdroje / vstupní zařízení pro analogový signál: K dispozici je široká paleta možností: signál z pasivních vysílačů (generátorů) aktivní proudový nebo napěťový signál z externích senzorů nebo z PLC volitelné pracovní rozsahy (např ma, V, V) Příklady: 1. Externí potenciometr (1 kω) (např. 10-ti otáčkový vřetenový potenciometr) BN WH BU BK GY PK VT OG L+ Out2 L Out1 In- Uref In+ n.c. UB+ P UB- Dig. Inp. 2 Dig. Inp. 1 1kΩ 2. Přídavný senzor (např. analogový tlakový senzor / teplotní senzor) BN WH BU BK GY PK VT OG L+ Out2 L Out1 In- Uref In+ n.c UB+ P UB- Dig. Inp. 2 Dig. Inp. 1 DEUTCH 7

8 3. Inteligentní řízení (PLC) BN WH BU BK GY PK VT OG L+ Out2 L Out1 In- Uref In+ n.c. UB+ UB- Dig. Inp. 2 Dig. Inp P Analog OUT Konfigurace analogového signálu Pro přizpůsobení externího signálu k analogovému vstupu jsou k dispozici 4 parametry: INP2: druh signálu (I nebo U) ILP2: počáteční hodnota (LOW) analogového signálu (např. 1 V) IHP2: koncová hodnota analogového signálu (např. 10 V) IEP2: hodnota tlaku, které má odpovídat koncová hodnota analogového signálu, nastavena v IHP2 (např. 10 bar) InP2[I / U] externí analogový signál (P2) IHP2 ILP2 IEP2 P2 8

9 Oblast použití Objednací číslo ěřící rozsah Přípustný přetlak Destrukční tlak Zabraňte statickým a dynamickým přetlakům, které překračují daný přetlak. U plynných, tlakových médií je rozsah použití všeobecně omezen na 25 bar. Již při krátkých překročeních destrukčního tlaku může být přístroj zničen (nebezpečí úrazu)! ontáž / elektrické připojení Před montáži i demontáži senzoru se přesvědčte zda je zařízení bez tlaku. Upevněte tlakový senzor na odpovídající procesní přípojení (viz typovou nálepku Port ize ). Přístroj může být instalován pouze odbornými pracovníky elektrotechnického oboru. Postupujte podle národních a mezinárodních předpisů pro zřizování elektrotechnických zařízení. Napájecí napětí podle EN50178, ELV, PELV. Uveďte zařízení do stavu bez napětí a připojte přístroj následujícím způsobem: Barvy vodičů u kabelových konektorů ifm: 1 = BN (hnědý); 2 = WH (bílý) 3 = BU (modrý); BK = (černý) 5 = GY (šedá), 6 = PK /růžová) 7 = VT (fialová), 8 = OG (oranžová) n.c. = neobsazeno

10 Programování 1 ode/enter et Opakovaně stlačujte tlačítko ode / Enter do doby až se na displeji objeví požadovaný parametr. 2 ode/enter et tlačte tlačítko et a přidržte je. Po dobu 5 s bude blikavě zobrazena aktuální hodnota parametru, pak bude zvyšována* (krokově jednotlivými stlačeními, nebo spojitě trvalým stlačením tlačítka). 3 4 ode/enter et Změnit další parametry: začněte opět krokem 1. tlačte krátce tlačítko ode/enter (= potvrzení). Parametr bude nově zobrazen; nová hodnota parametru je účinná. Ukončit programování: Počkejte 15 s nebo opakovaně stlačujte tlačítko ode/enter, až se opět objeví aktuální měřena hodnota. *nížit hodnotu: zvyšujte hodnotu k maximální nastavovací hodnotě. Pak začne průběh opět od minimální nastavovací hodnoty. Nastavte zobrazovanou jednotku (Uni) dříve, než nastavíte hodnoty pro parametry Px, rpx. Tím zabráníte chybám zaokrouhlení při vnitřním přepočtu na jiné jednotky a získáte přesně požadované hodnoty. tav při dodání: Uni = bar. Jestliže při nastavovacím procesu nebude během 15 s stlačeno žádné tlačítko, přejde přístroj zpět s nezměněnými hodnotami do RUN-módu. Přístroj je možno elektronicky uzamknout, aby nedocházelo k neúmyslným chybným zadáním: stlačte v RUN-módu po dobu 10 s obě programovací tlačítka až se objeví Loc. Pro odemčení stlačte obě tlačítka, až se objeví uloc. tav při dodání: neuzamčen. Pokud bude u uzamčeného přístroje prováděn pokus změnit hodnoty parametrů, objeví se krátkodobě signalizace Loc. 10

11 Nastavení parametrů pro typické aplikace Změnit spínací bod externím nastavovacím kolečkem (potenciometr 1 kω) Překročí-li systémový tlak předem určený spínací bod, má tlakový senzor vyslat spínací signál. Pro různé pracovní kroky budou zapotřebí různá přednastavení spínacích bodů; ta jsou pro různé pracovní kroky nastavitelná nastavovacím kolečkem externího potenciometru s přehlednou škálou a označeními. P1 = 25 OU1 = Hno InP2 = U ILP2 = 0,00 IHP2 = 10,00 IEP2 = 50 Displej: Základní nastavení: bez ovlivnění nastavovacím kolečkem sepne výstup 1, jestliže bude překročena hodnota tlaku 25 bar. nastavovací kolečko dodává řídící napětí. Levý doraz nastavovacího kolečka znamená přivedení napětí 0 V; nenastane ovlivnění spínacího bodu. Pravý doraz nastavovacího kolečka znamená přivedení napětí 10 V; maximální ovlivnění spínacího bodu. Při pravém dorazu nastavovacího kolečka, má být spínací bod P1 zvýšen maximálně o 50 bar. Dmod = P1: zobrazení systémového tlaku Dmod = P2: posunutí spínacího bodu v baarech chema připojení: viz příklad 1, strana 7 P1[bar] nad horní přímkou je výstup 1 propojen 75 IEP2 = V 0 kω 10 V 1 kω U ext 11

12 Zjištění tlakové diference Hlídání filtru (hlídání stupně znečištění) 1 OUT 3 2 Tlakový senzor (1) zjišťuje systémový tlak P1 před filtrem (2). Externí senzor (3) s analogovým výstupem ( ma) zjišťuje tlak P2 za filtrem. Tlaková diference P1 P2 ukazuje stupeň znečištění filtru. Jakmile tento tlak překročí hodnotu 0,3 bar, vydá tlakový senzor (1) signál (výstup 1 = EIN (Zap)) a tím upozorní nato, že je nutné provést údržbu filtru. chema připojení: viz příklad 2, strana 7 P1 = 0,3 OU1 = Hno InP2 = I ILP2 = 4,00 IHP2 = 20,00 IEP2 = 5 Výstup 1 má sepnout (= EIN (ZAP)), jestliže tlaková diference překročí hodnotu 0,3 bar. Externí senzor dodá proudový signál Při tlaku 0 bar dodá externí senzor 4 ma. Při tlaku 5 bar dodá externí senzor 20 ma. Koncová hodnota měřícího rozsahu externího senzoru (bar). Displej: Dmod = P1 P2: zobrazení tlakové diference P1 P2. rozdílový tlak P1 P2 na filtru v jednotkách bar P1 = 0,3 stupeň znečištění filtru přípustný stupeň znečištění 12

13 Zadání správného rozsahu pomocí PLC Tlakový senzor má hlídat tlak v rozsahu definovaného okénka a má vyslat varovný signál, jestliže tlak toto okénko opustí (výstup 1 = VYP), jestliže se tlak bude pohybovat v rozsahu okénka; výstup 1 = ZAP, jestliže tlak opustí správný rozsah. Pro různé pracovní kroky jsou potřebná různá okénka. Ta jsou nastavována analogovým signálem ( ma) kontroléru PLC. chema připojení: viz příklad 3, strana 8 P1 = 20 rp1 = 18 OU1= Fnc InP2 = U ILP2 = 0 IHP2 = 5 IEP2 = 1 Displej: P1[bar] Základní nastavení: bez ovlivnění kontrolérem PLC se nachází správný rozsah mezi hodnotami tlaku 18 a 20 bar. Okénková funkce / rozpínač: OUT1 = VYP, jestliže je tlak v rozsahu správného rozpětí OUT1 = ZAP (varovný signál), jestliže tlak opustí správný rozsah. PLC řídí okénko napěťovým signálem inimální hodnota řídicího napětí = 0 V; bez vlivu na základní nastavení. aximální hodnota řídicího napětí = 5 V; maximální posunutí správného rozsahu. Při maximálním řídicím napětí má se správný rozsah posunout o 1 bar směrem nahoru. Dmod = P1: zobrazení systémového tlaku Dmod = P2: zobrazení hodnoty posunutí nad horní přímkou je výstup 1 propojen pod přímkou je výstup 2 propojen IEP2 = 1 IEP2 = 1 0V 5V U ext 13

14 Zadání požadované hodnoty s funkcí porovnání stavu: žádná/dosažená hodnota Hlídání upínacího tlaku s pevným tolerančním pásmem Kontrolér PLC zadá požadovanou hodnotu proporcionálního ventilu. Tím řídí kontrolér upínací tlak kleštiny, v níž je sevřen obrobek. Tlakový senzor zjišťuje pracovní tlak a porovnává jej s požadovanou hodnotou. enzor hlásí překročení (výstup 1) nebo nedosažení (výstup 2) předem daného tolerančního pásma (Ī 1 bar). Požadované hodnoty leží mezi hodnotami 0 a 60 bar; řídicí napětí leží mezi V chema připojení: viz příklad 3, strana 8 P1 = 1 OU1 = Hno P2 = -1 OU1= Hnc InP2 = U ILP2 = 0 IHP2 = 10 IEP2 = 60 Výstup 1 má sepnout (= ZAP), když stoupne ventilový tlak o více než 1 bar nad požadovanou hodnotu tlaku. Výstup 2 má sepnout (= ZAP), když ventilový tlak klesne o více než 1 bar pod požadovanou hodnotu. PLC řídí ventilový tlak napěťovým signálem Rozsah napětí pro řízení ventilu leží mezi hodnotami 0 a 10 V. Kontrolér PLC změní požadovanou hodnotu poměrového ventilu v rozmezí od 0 do 60 bar Displej: P1[bar] Dmod = P1: zobrazení systémového tlaku / stávající hodnoty. Dmod = P2: zobrazení ventilového tlaku / požadované hodnoty. Dmod = P1 P2: zobrazení rozdílu mezi požadovanou a stávající hodnotou. nad přímnkou je výstup 1 propojen zadání požadované hodnoty ( bar) pod přímkou je výstup 2 propojen 0 60 IEP2 = 60 P2[bar] 14

15 Zadání požadované hodnoty s funkcí porovnání stavu: žádaná/dosažená hodnota (hlídání upínacího tlaku s proměnným tolerančním pásmem) Jako předchozí příklad; s následujícími podmínkami: Požadovaná hodnota bar; řídicí napětí V; základní tolerance = ± 1 bar; hysterezní chyba proporcionálního ventilu + 11 bar / - 8 bar. chema připojení: viz příklad 3, strana 8 P1 = 1 OU1 = Hno Výstup 1 má sepnout (= ZAP), když stoupne ventilový tlak o více než 1 bar nad požadovanou hodnotu tlaku. P2 = -1 OU1 = Hnc InP2 = U ILP2 = 0 IHP2 = 10 IEP2 = 315 L1 = 11 L2 = -8 Displej: Výstup 2 má sepnout (= ZAP), když klesne ventilový tlak o více než 1 bar pod požadovanou hodnotu tlaku. Pozor: sledovat hysterezi (rp2). PLC řídí ventilový tlak napěťovým signálem Rozsah napětí pro řízení ventilu leží mezi hodnotami 0 a 10 V. Kontrolér PLC změní požadovanou hodnotu od 0 do 315 bar (maximální tlak). Až do dosažení maximálního tlaku mění se toleranční pásmo lineárně o +11 bar. Až do dosažení maximálního tlaku mění se toleranční pásmo lineárně o -8 bar. Dmod = P1: zobrazení systémového tlaku / stávající hodnoty. Dmod = P2: zobrazení ventilového tlaku / požadované hodnoty. Dmod = P1 P2: zobrazení rozdílu mezi požadovanou a stávající hodnotou. P1[bar] 1 2 L1 = L2 = P2[bar] 1: Zadání-prahová hodnoty ( bar) 2: Posun P1; nad přímkou je výstup 1 sepnut 3: Posunutí P2; pod přímkou je výstup 2 sepnut 15

16 Kombinace dvou různých fyzikálních veličin Teplotní závislé hlídání tlaku Tlakový senzor hlídá přípustný maximální tlak a vyšle spínací signál, když je překročen. Přípustný maximální tlak bude se stoupající teplotou média nižší: při 0 C je 100 bar, při 100 C pouze 90 bar. Teplota média je zjišťována teplotním senzorem (měřící rozsah C; analogový výstup ma). Tento senzor předává svůj analogový signál tlakovému senzoru, a má způsobit pokles úrovně spínacího bodu ze 100 bar na 90 bar. chema připojení: viz příklad 2, strana 7 P1 = 100 OU1 = Hno InP2 = I ILP2 = 4 IHP2 = 12 IEP2 = -10 Displej: P1[bar] Výstup 1 má sepnout (= EIN (ZAP)), když bude překročen maximální tlak 100 bar Teplotní senzor předá proudový signál Při teplotě médií 0 C dodá teplotní senzor 4 ma Při teplotě médií 100 C dodá teplotní senzor 12 ma pínací bod tlakového senzoru má při 100 C teploty média klesnout o 10 bar. Dmod = P1: zobrazení systémový tlak nad přímkou je výstup 1 sepnut 100 IEP2 = mA 12mA I ext 16

17 Uvedení do provozu / provoz Po montáži, elektrickém připojení a naprogramování, prověřte zda přístroj bezpečně funguje. Přetlak (měřící rozsah P1 / P2 překročen) Podtlak (měřícího rozsahu P1 / P2 nebylo dosaženo) blikající: zkrat ve spínacím výstupu 1 * blikající: zkrat ve spínacím výstupu 2 * blikající: zkrat v obou spínacích výstupech * * Příslušný výstup je odpojen tak dlouho dokud trvá zkrat. Tato hlášení budou signalizována i při vypnutém displeji (di = OFF). Technické informace / parametry Nastavitelné parametry pínací bod 1 / 2: Horní mezní hodnota při níž výstup změní svůj spínací stav. Zpětný spínací bod 1 / 2: podní mezní hodnota při níž výstup změní svůj spínací stav. rpx je trvale menší než Px. Vkládány mohou být pouze hodnoty, které leží pod hodnotou pro Px. Při změně spínacího bodu bude zpětný spínací bod spoluposunut (vzdálenost mezi Px a rpx zůstává konstantní). Jestliže bude odstup větší než nový spínací bod, bude automaticky zmenšen ( rpx bude uveden na min. nastavovací hodnotu). POZOR: Zadané hodnoty pro Px / rpx jsou startovacími (počátečními) hodnotami. Působení nastavených spínacích bodů na koncové stupně bude ovlivněno analogovým vstupem P2 a příslušnými nastaveními parametrů (IxP2, L1, L2). Ve zobrazení se trvale objeví nezměněné startovací hodnoty. Nastavovací rozsahy: viz strana

18 Konfigurace výstupů Nastavitelné jsou 4 spínací funkce: Hno = hysterezní funkce / normaly open (spínač) Hnc = hysterezní funkce / normaly closed (rozpínač) Fno = okénková funkce / normaly open (spínač) Fnc = okénková funkce / normaly closed (rozpínač) Konfigurace analogového vstupu Jsou volitelné 2 nastavení: -I = analogový proudový signál (max. rozsah 0, ,00 ma. -U = analogový napěťový signál (0, ,00 V). Nastavení z výroby = U Počáteční hodnota pro vstupní signál Nastavovací rozsah: 0, ,00 ma (při InP2 = I) / 0,00...5,00 V (při InP2 = U). Koncová hodnota pro vstupní signál Nastavovací rozsah: 10, ,00 ma (při InP2 = I) / 5, ,00 V (při InP2 = U). inimální rozpětí ILP2 IHP2 = 50% maximální hodnoty IHP2. aximální hodnota pro ovlivnění základního nastavení vstupním signálem (P2) Hodnota tlaku, které má odpovídat v IHP2 nastavena koncová hodnota analogového signálu. Nastavovací rozsah: ± koncová hodnota měřícího rozsahu základního přístroje. Zobrazovací mód Volitelná jsou 3 nastavení -P1 = zobrazení systémového tlaku -P2 = zobrazení hodnoty na analogovém vstupu (škálovaný hodnotou nastavenou v IEP2). -P1 2 = rozdíl mezi P1 a P2. Pro všechna nastavení platí jednotka, nastavena v Uni. Rozšířené funkce Tento bod menu obsahuje pod-menu s dalšími parametry. Krátkým stlačením tlačítka et získáte přístup k těmto parametrům. 18

19 Paměť min. max. pro P1, P2 nebo P1 2 Zobrazena / zpracována bude veličina nastavena v Dmod. Hi: zobrazení nejvyššího naměřeného tlaku LO: zobrazení nejnižšího naměřeného tlaku Vymazání paměti: - stlačte tlačítko ode/enter tak dlouho až se objeví Hi nebo LO - stlačte tlačítko et! a přidržte je do doby až se objeví zobrazení potom stlačte krátce tlačítko ode/enter. Lineární změna spínacích mezí (P1/rP1; P2/rP2) Hodnota, kolem níž se mají přednastavené spínací meze dodatečně změnit, jestliže analogová vstupní hodnota dosáhla svého maxima. tandardní zadání je 0. Hodnota může být změněna pouze pro zvláštní aplikace, (viz příklad, strana 15). Při nastavení Lx = OFF sepne příslušný výstup nezávisle od analogové vstupní veličiny. Nastavovací rozsahy: viz strana 22. Kalibrace nulového bodu (Calibration offset) pro P1 Interní měřena hodnota (pracovní hodnota senzoru) bude vůči reálné měřené hodnotě posunuta. nastavovací rozsah: % měřeného rozpětí, po krocích o 0,1% měřeného rozpětí. Zpětné nasazení kalibračních dat (Calibration reset) Uvede kalibraci nastavenou pomocí COF zpět na nastavení z výroby. - tlačte tlačítko ode/enter tak dlouho až se objeví CAr - tlačte tlačítko et a přidržte je, až se objeví zobrazení Potom krátce stlačte tlačítko ode/enter. Zpožďovací doba pro spínací výstupy dx = zpoždění při zapnutí; drx = zpoždění při vypnutí Výstup nezmění svůj spínací stav okamžitě při dosažení požadované hodnoty, ale teprve po uplynutí zpožďovací doby. Pokud po uplynutí zpožďovací doby již požadované hodnoty není, pak se spínač stav výstupu nezmění. Nastavovací rozsah: 0 / 0,1...50,0 s po krocích o 0,1 s (0 = zpožďovací doba není aktivní) Zobrazení v sekundách. 19

20 pínací logika výstupů Volitelná jsou 2 nastavení: -PnP = pozitivně spínající -npn = negativně spínající Nastavení platí pro oba spínací výstupy. Tlumení pro výstupy Touto funkcí je možno vyfiltrovat krátkodobé, nebo s vysokou frekvencí se opakující tlakové špičky. Hodnota dap = reakční doba mezi změnou tlaku a změnou spínacího stavu v sekundách (s). Nastavovací rozsah: 0 / 0, s po krocích o 0,01 s (0 = dap není aktivní) 1 Vztah mezi spínací frekvencí a dap: fmax = 2x dap dap působí na systémový tlak (P1) a na vstupní signál (P2). Nastavení zobrazení Je volitelných 7 nastavení: d1 = aktualizace měř. hodnoty každých 50 ms d2 = aktualizace měř. hodnoty každých 200 ms d3 = aktualizace měř. hodnoty každých 600 ms Aktualizace měřené hodnoty se týká pouze zobrazení; nepůsobí na výstup. rd1, rd2, rd3 = zobrazení jako d1, d2, d3; pouze otočeno o 180. OFF = zobrazení měřené hodnoty je v Run-módu vypnuto. Při stlačení jednoho z tlačítek bude po dobu 15 s zobrazena aktuální měřena hodnota. Ještě jedno další stlačení tlačítka ode/enter otevře displejový mód. LED-diody zůstanou i při vypnutém zobrazení aktivní. Zobrazovací jednotka ěřená hodnota a hodnoty pro Px, rpx mohou být zobrazeny v následujících jednotkách: bar (bar), PI (=PI, PI x 10), PA (Pa) Nastavte zobrazovanou jednotku dříve než nastavíte spínací meze Px, rpx a hodnoty pro IEP2 a Lx. Tím zabráníte chybám zaokrouhlení při vnitřním přepočítávání na jiné jednotky a získáte přesně požadované hodnoty. tav při dodání: Uni = bar 20

21 Technická data Napájecí napětí [V] DC Proudový odběr [ma]...< 90 Proudová zatížitelnost [ma] ochrana proti zkratu, odolnost proti přepólování / přetížení,... hlídací pes (Watchdog) integrován Úbytek napětí [V]...< 2 Přípravná zpožďovací doba [s]... 0,2 pínací frekvence [Hz] ,125 Analogový vstup Zátěž u proudového vstupu [Ω]...max. 300 Vstupní odpor u napěťového vstupu [kω]...min. 90 ax. vzestupná doba analogový vstup (hardware) [ms]...3 ax.doba odezvy [ms]...3 Přesnost / odchylky při zjišťování tlaku (v % koncové hodnoty měřícího rozsahu) -Odchylka od charakteristiky... < ± 0,6 -Teplotní vliv [% z koncové hodnoty měřícího rozsahu/na 10 K] v teplotním rozsahu C...< ± 0,3 Přesnost / odchylky analogový vstup (v % koncové hodnoty měřícího rozsahu) Odchylka od charakteristiky...< ± 0,3 Teplotní vliv [% z koncové hodnoty měřícího rozsahu/na 10 K] v teplotním rozsahu C...< ± 0,1 ateriály: přicházející do styku s médiem...v2a (1.4305); keramika; FP (Viton) materiál krytu...v2a (1.4301); V4A (1.4404); PBTP (Pocan);...PC (acrolon; PA; EPD/X antoprene); FP (Viton); Druh ochrany PNI021 / PNI022...IP 67 Druh ochrany PNI023 / PNI024...IP 65* Třída ochrany...iii Izolační odpor [Ω]...>100 (500 V DC) Odolnost proti rázům [g]...50 (DIN/IEC , 11ms) Odolnost proti vibracím [g]...20 (DIN / IEC , Hz) in. počet spínacích cyklů milionů Okolní teplota [ C] Teplota média [ C] kladovací teplota [ C] EC (Elektromagnetická kompatibilita) IEC / ED:...4 / 8 kv IEC VF ozářeno:...10 V/ m IEC VF imp. rušení:...2 kv IEC VF vazba:...10 V *Zvýšený druh ochrany (IP 67) s příslušenstvím (objednací číslo E30038) 21

22 Nastavovací rozsahy

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007 Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN20 704027 / 00 06 / 2007 Obsah Přehled menu 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 Použití z hlediska určení 5 Druhy provozu 7 ontáž 8 Elektrické

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04 Návod k obsluze R Tlakový senzor PN0XX číslo dokumentu: 7089/00 09/04 FRANÇAI ENGLIH Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN750 Obsah Ovládací a signalizační prvky.......... strana 5. Použití z hlediska určení.............. strana 5. Druhy provozu...................... strana

Více

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010 Návod k obsluze Tlakový senzor PN50xx 704918 / 00 08 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Návod k obsluze R Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Číslo dokumentu: 704120/01 11/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................................strana 3 Použití z hlediska

Více

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011 Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR7432 704773 / 00 04 / 20 Obsah Poznámka na úvod...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4

Více

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010 Návod k obsluze R Hlídač proudění A300 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana 4 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy provozu strana 7 ontáž strana 8 Elektrické připojení strana 0 Programování strana

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI36 701603 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PP70.. 701500 Bezpečnostní instrukce Před uvedením přístroje do provozu prostudujte jeho popis. Ubezpečte se, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci.

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI30 701604 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Číslo dokumentu 701729/01 01/704 Obsah Použití z hlediska určení..........................................strana 3 Montáž........................................................strana

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010 Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PI693 PI694 704889 / 00 08 / 2010 Obsah 1 1 Poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Rychlý vzestup 4 4 Použití z

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM6 číslo dokumentu: 70956/00 0/05 Obsah Použití z hlediska určení.......................................strana Použití ve stavu při dodání.....................................strana

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM20 číslo dokumentu: 701955/00 04/05 ENGLISH DEUTSCH Obsah 1 Použití z hlediska určení............................ strana 3 2 Použití ve stavu při dodání..........................

Více

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570 Návod k obsluze R Řídící jednotka pro kontrolu polohy P77 7 7 7 Obsah Bezpečnostní pokyny..................... strana Použití z hlediska určení................... strana ontáž................................

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Použití hlavního připojení G1/8

Více

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C )

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C ) SU8000 Made in Germany Vlastnosti výrobku Ultrazvukový senzor průtoku Konektorové provedení Procesní připojení: G1 s plochým těsněním Funkce programovatelné Celková funkce 2 výstupy OUT1 = hlídání proudění

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PI26.. 701637/02 02/02 Obsah Bezpečnostní pokyny 5 Ovládací a signalizační prvky 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI214x 704776 / 00 04 / 2016 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 3.2 Omezení

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ08xx 80007228 / 01 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011

Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011 Návod k obsluze Elektronický manometr PG24xx 706086/00 08/20 Obsah Úvodní poznámka...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 3. Oblast nasazení...4 4 Funkce...5

Více

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010 Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP2001 704795 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Úvod 3 1.1 Vysvětlení znaků 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Objem dodávky 4 4 Použití z hlediska určení 4 5 Funkce 4

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010 Návod k obsluze tlakový senzor PN78xx 704788 / 00 05 / 200 Obsah Poznámka3. Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4 Funkce 5 4. Zpracování měřících signálů 5 4.2 pínací

Více

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx Návod k obsluze R Kombinovaný tlakový senzor PF30xx Obsah Bezpečnostní instrukce..................... 16 Ovládací a signalizační prvky............. page 16 1. Použití z hlediska určení...................

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3...

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3... Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK 3... 701614/04-06/02 Obsah Ovládací a signalizační prvky 5 Rozměrový výkres 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012 Návod k obsluze Průtokový senzor Q0500 706211 / 00 05 / 2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5 4.1 Zpracování měřících

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D6000 CZ 706092 / 01 03 / 2012 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 4 4 Funkce 5 4.1 Zpracování

Více

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012 Montážní návod Úrovňová sonda PS3xxx 14014571.03 01/2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...2 1.1 Použité symboly...2 2 Bezpečnostní pokyny3 3 Rozsah dodávky...3 4 Použití z hlediska určení...4 5 Montáž...4 6 Elektrické

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK5520 PK-400-SFG14-PSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D0523 80000453 / 01 01 / 2015 Obsah 1 Úvodní poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 6 4.1 Zpracování

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK7520 PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016

Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016 Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor CZ PN7xxx 8000579 / 00 07 / 206 Obsah Úvodní poznámka...4. Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 3. Oblast nasazení...5

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM /00 01/2011

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM /00 01/2011 Návod k obsluze agneticko-induktivní senzor proudění 6000 CZ 704969/00 01/2011 Obsah 1 Poznámka na úvod...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5 Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 5 Obsah 1. Použití z hlediska určení... strana 3 2. Montáž... strana 4 3. Elektrické připojení... strana 5 4. Programování... strana 5 5. Uvedení do provozu

Více

Ovládací a signalizační prvky... strana 4 Použití z hlediska určení...strana 4 Montáž... strana 6 Elektrické připojení... strana 7 Programování...

Ovládací a signalizační prvky... strana 4 Použití z hlediska určení...strana 4 Montáž... strana 6 Elektrické připojení... strana 7 Programování... Návod k obsluze R Elektronický hladinový senzor Číslo dokumentu: 701852/00 10/04 LK12 Obsah Všeobecná část Ovládací a signalizační prvky.................. strana 4 Použití z hlediska určení......................strana

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku U7000 704852 / 00 07 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 5 4.1 ožnosti vyhodnocení

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI5011 CZ 704332 / 02 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Princip funkce Hlídání proudění 4 3 Montáž 5

Více

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9 Návod k použití Jednocestná světelná závora OJ - Laser 701400/01-07/02 Strana 1 z 9 Funkce a vlastnosti Jednocestná světelná závora bezdotykově zjišťuje předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 CZ 80011616 / 00 11 / 2014 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 1.1 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI5001 704056 / 03 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Popis funkce hlídání proudění 4 3 Montáž 5 3.1 Místo

Více

Elektronický senzor pro lineární ventily

Elektronický senzor pro lineární ventily Návod k obsluze R Elektronický senzor pro lineární ventily číslo dokumentu: 701846/00 05/2004 Obsah 1 Použití z hlediska určení..........................................strana 2 2 Montáž.......................................................strana

Více

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany Návod k obsluze R Impulsní vyhodnocovací systém D 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 7 8 2 3 2, sec pulse/min % power 7 LISH Made in Germany ifm electronic gmbh D 427 Essen EN pulse/min x func. I II III IV 9 2 3 4 6

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Obsah 1 Poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 3.1 Oblast použití 4 3.2 Omezení oblasti

Více

Návod k obsluze. Barevný senzor ODC. číslo dokumentu: 701235 /03/08/03

Návod k obsluze. Barevný senzor ODC. číslo dokumentu: 701235 /03/08/03 Návod k obsluze R Barevný senzor ODC číslo dokumentu: 70 /0/08/0 Použití z hlediska určení Barevný senzor zjišťuje bezkontaktně barevné předměty a materiály ve snímacím nebo reflektorovém provozu. Montáž

Více

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku Proporcionální ventil pro regulaci tlaku VP G /... G / Digitální řídicí elektronika Měnitelná regulace tlaku, Externí regulace tlaku na přání Možnost volby: sériové propojení s programem VP-Tool Volitelná

Více

1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Aseptoflexní závit Made in Germany

1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Aseptoflexní závit Made in Germany SI6000 SISABBFPKG/US-100-IPF 1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Aseptoflexní závit Made in Germany Vlastnosti výrobku Hlídač proudění Procesní připojení: pro Aseptoflex adaptér Délka tyče:

Více

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008 Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny CZ LK31 704046 / 00 01 / 2008 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny...2 2 Přehled menu...3 3 Ovládací a signalizační prvky...4 4 Použití z hlediska určení...5 5 Popis

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory

Návod k obsluze Kapacitní senzory Návod k obsluze Kapacitní senzory CZ 700 / 00 0 / 009 Obsah Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení Montáž. Upozornění pro vazební a nevazební montáž Elektrické připojení. Systémy připojení. Programování

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00 Návod k obsluze Kapacitní přibližovací spínač KW číslo dokumentu: 701641/00 Obsah 1. Použití z hlediska určení.............................................strana 2 2. Montáž..........................................................strana

Více

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem DS 00 s analogovým výstupem Piezoresistivní nerezový sensor analogový výstup a až spínací výstupy Otočný displej i pouzdro Jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 600 bar DS 00 je zdařilou kombinací: -

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

Návod k použití. Reflexní světelný snímač. s vycloněním pozadí

Návod k použití. Reflexní světelný snímač. s vycloněním pozadí Návod k použití Reflexní světelný snímač s vycloněním pozadí OJ 701401/03-07/02 Funkce a vlastnosti Reflexní světelný snímač zjišťuje bezdotykově předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty Série PR Tlakový snímač, Série PE5 Spínací tlak: - bar Elektronický Výstupní signál Digitální: výstup - výstupy IO-Link Elektr. přípoj: Zástrčka, Mx, -pólový Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení Nastavitelná

Více

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu Sensorika Tlaková čidla Spínací tlak: - - 2 bar Elektronický Výstupní signál Digitální: 2 výstupy - výstup IO - Link Elektr. přípoj: Zástrčka, M2x, 4 - pólový 233 Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení

Více

Snímáče teploty proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN výstup 2 lze nastavit jako spínací TS-400-LI2UPN8X-H1141

Snímáče teploty proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN výstup 2 lze nastavit jako spínací TS-400-LI2UPN8X-H1141 jednoduché odečítání nastavených hodnot ochrana nastavení pomocí tlačítek a funkce uzamknutí zobrazení jednotek teploty ( C, F, K, Ohm) paměť max.hodnoty teplotní rozsah -50 500 Schéma zapojení 6840007

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Návod k obsluze. Elektronický hladinový senzor LK7 / LK0. číslo dokumentu: 701593/05 06/02

Návod k obsluze. Elektronický hladinový senzor LK7 / LK0. číslo dokumentu: 701593/05 06/02 Návod k obsluze R Elektronický hladinový senzor LK7 / LK číslo dokumentu: 7593/5 6/2 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana 5 Rozměrový výkres strana 5 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy provozu

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO DMP 4 Průmyslový snímač tlaku Bez oddělení od média Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Přednosti vynikající linearita nízká chyba vlivem teploty vynikající

Více

Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm mid.com/cz/.

Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm mid.com/cz/. Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm Senzory proudění www.ifm.com/cz/mid Pro průmyslové použití Průtokový senzor

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.:

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.: Hlídač periody otáček rev.: 10.4.2006 REDIS - spol. s r. o. Hrnčířská 33, 602 00 BRNO Tel.: 541 217 172 Fax: 541 218 394 Email: info@redis.cz Internet: www.redis.cz Popis HPO je malé elektronické zařízení

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Návod k obsluze. ecomat 200. Předvolbový čítač E89005

Návod k obsluze. ecomat 200. Předvolbový čítač E89005 Návod k obsluze ecomat 200 R Předvolbový čítač E89005 1. Popis - 6-ti místné sčítání /odečítání; předvolbový čítač se dvěma předvolbami - dobře čitelný 2-řádkový LCD-displej se symboly zobrazujícími předvolby

Více

Návod k montáži. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001

Návod k montáži. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001 Návod k montáži Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001 číslo dokumentu: 704106 / 01 05 / 2007 Obsah Bezpečnostní pokyny..................................................strana 3 Použití z

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovody OOF 704266 / 00 03 / 2010

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovody OOF 704266 / 00 03 / 2010 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovody OOF 704266 / 00 03 / 2010 Obsah 1 Použití z hlediska určení 3 2 Programování pomocí obsazení přípojů (KDE - DC PNP/NPN 3 3 Montáž 4 3.1 Přizpůsobení světlovodů

Více

GIR 230 Pt Verze 1.1

GIR 230 Pt Verze 1.1 E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana 1 z 14 Zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt Verze 1.1 GREISINGER electronic GmbH E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana

Více

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana

Více

Převodník tlaku P30 / P31

Převodník tlaku P30 / P31 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P30 / P31 Rozsahy 0...1 bar až do 0...400 bar Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20 ma nebo třívodičové s výstupem 0..10 V Přetížení až 4-násobek

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304 Návod k montáži Kontrolér e (Controller e ) AS-i AC1303 / AC1304 Dokument:7390358/01 06/2002 Použití z hlediska určení Kontrolér e má v sobě integrován jeden nebo dva moduly AS-i Master (AC1303 / 1304,

Více

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda LMK 5 kapacitní keramický sensor čelní membrána jmenovitý tlak 0... 40 mbar do 0... 0 bar (0 40 cmh O do 0... 00 mh O) přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO Další: 0,5 % FSO LMK 5 byla navržena speciálně pro

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

DMK 331 P. DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou

DMK 331 P. DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou DMK 331 P DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou Výhody nízká chyba vlivem teploty linearita dlouhodobá stabilita přesnost dle IEC 60770: 0,5% FSO na přání Ex: II 1 G Ex ia IIC T4 (pouze pro 4...20mA

Více

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak Měřicí převodník tlaku DMU D provedení pro diferenční tlak DMU D Digitální ukazatel DA DMU D s nasazovacím ukazatelem DA Měřicí převodník tlaku DMU D P1 P2 Výměna filtru Filtr Použití Pro elektronické

Více

Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED

Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED Pro absolutní nebo relativní tlak Dva mezní výstupy s PNP přechody Napájení přes proudovou smyčku 4...20 ma Celokovové robustní průmyslové provedení, materiál

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4

Více

Proporcionální ventil pro regulaci průtoku

Proporcionální ventil pro regulaci průtoku Proporcionální ventil pro regulaci průtoku P0 G / ysoká průtoková rychlost, malá ztráta tlaku Kalibrovaný, lineární průtoková charakteristika s přechodem přes nulu olba nastavení vstupní žádané hodnoty:

Více