Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011"

Transkript

1 Návod k obsluze Elektronický manometr PG24xx /00 08/20

2 Obsah Úvodní poznámka...3. Použité symboly Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení Oblast nasazení Funkce Zpracování měřících signálů Hlídání tlaku / pínací funkce Hlídání tlaku / Analogová funkce Kalibrace ze strany zákazníka ontáž Elektrické připojení Ovládací a signalizační prvky... 8 enu truktura menu: Hlavní menu Vysvětlení k hlavnímu menu truktura menu: Úroveň 2 (rozšířené funkce) Vysvětlení k menu úrovně Parametrizování Parametrizační proces všeobecně Digitální zobrazení konfigurovat (volitelné) Nastavit výstupní signály Nastavit výstupní funkce Určit spínací meze Škálovat analogovou hodnotu pro OUT Nastavení uživatelem (volitelné) Provedení kalibrace nulového bodu Nastavit zpožďovací dobu pro OUT Nastavit spínací logiku pro OUT Nastavit tlumení spínacího signálu Nastavit tlumení analogového signálu Kalibrace křivky měřící hodnoty

3 9.5 ervisní funkce Odečtení min. / max. hodnoty systémového tlaku Všechny parametry převést zpět na nastavení z výroby Provoz Přečtení nastavení parametrů ignalizace chyb...24 Rozměrový výkres Technická data Nastavovací rozsahy Nastavení z výroby...29 Úvodní poznámka. Použité symboly Návod k postupu > Reakce, výsledek [ ] Označení tlačítek, spínacích ploch nebo zobrazení Vzájemný odkaz Důležitá informace Při nedbání správného postupu jsou možné chybné funkce nebo poruchy. Informace Doplňující informace. 2 Bezpečnostní pokyny Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento dokument. Přesvědčte se o tom, že tento výrobek je bez omezení vhodný pro danou aplikaci. Nedodržení uživatelských pokynů nebo technických informací může vést k věcným škodám a/nebo k poškození zdraví personálu. U všech aplikací vyzkoušejte snášenlivost materiálu senzoru ( kapitola 2 Technická data) s měřeným médiem. Nasazení v plynných médiích při tlacích > 25 bar pouze na objednávku. 3

4 3 Použití z hlediska určení Přístroj hlídá systémový tlak v zařízeních. 3. Oblast nasazení Druh tlaku: relativní tlak Objednací číslo ěřící rozsah (v závorkách: rozšířený zobrazovací rozsah) Přípustný přetlak Destrukční tlak bar PI bar PI bar PI PG (,6) -4,52...4,52 (23,22) PG (600) (8700) PG (400) (5800) PG (60) (2322) PG (40) -4, ,5 (580,0) PG (6) -4, (232) PG (6,4) -4, (92,8) PG2456-0,25...2,5 (4) -,8...36,25 (58,00) PG2457-0,05... (,6) -0,72...4,5 (23,20) mbar inh2o bar inh2o bar inh2o PG2458-2, (400) -5,0..00,4 (60,6) PG (60) -2, ,6 (64,24) tatické a dynamické přetlaky, které přesahují dané stanovené přetlaky, je třeba vhodnými opatřeními potlačit. tanovený destrukční tlak nesmí být překročen. Již při krátkodobém překročení destrukčního tlaku může být přístroj zničen. POZOR: Nebezpečí zranění! Nasazení v plynných médiích při tlacích > 25 bar pouze na objednávku. Vysokotlaké přístroje (250 bar, 400 bar) budou dodány s vestavěným tlumícím přípravkem, aby bylo zabráněno nebezpečí zranění v případě destrukce při překročení destrukčního tlaku, a aby byla splněna ustanovení pro schválení UL. Při demontáži tlumícího přípravku může být tento nepoužitelný. Při demontáži tlumícího přípravku nemůže již být přístroj nasazen v podmínkách UL. V případě dotazů, prosím kontaktujte odborný prodej ifm electronic. 4

5 4 Funkce 4. Zpracování měřících signálů Přístroj vytváří 2 výstupní signály v souladu s parametrizováním. OUT OUT2 pínací signál pro systémový tlak - mezní hodnota. Analogový signál ( ma, ma). Ukazuje aktuální systémový tlak na dispeji Analogové zobrazení: kruhová škála s ručičkou. Digitální zobrazení (alfanumerické zobrazení, 4-místné). Navíc je k využití LED-kruh s následujícími možnostmi zobrazení: Zobrazení spínacího bodu a zpětného spínacího bodu, Zobrazení trendu (stoupající tlak / klesající tlak). Funkce indikačního vlečného ukazatele pro maximální hodnotu nebo minimální hodnotu. Zobrazení pulsujících signálů a tlakových špiček. 5

6 4.2 Hlídání tlaku / pínací funkce OUT změní svůj spínací stav při překročení nebo nedosažení nastavených spínacích mezí (P, rp). K tomu jsou volitelné jsou následující spínací funkce: Hysterezní funkce / spínač: [OU] = [Hno] ( Obr. ). Hysterezní funkce / rozpínač: [OU] = [Hnc] ( Obr. ). Nejprve je nastaven spínací bod (P), pak v požadované vzdálenosti zpětný spínací bod (rp). Okénková funkce / spínač: [OU] = [Fno] ( Obr. 2). Okénková funkce / rozpínač: [OU] = [Fnc] ( Obr. 2). Šířka okénka je nastavitelná pomocí vzdálenosti od P k rp. P = horní hodnota, rp = dolní hodnota. P P FE 2 P rp HY P rp 0 0 t Hno Hnc 0 0 t Fno Fnc P = ystémový tlak; HY = Hystereze; FE = Okénko 4.3 Hlídání tlaku / Analogová funkce Analogový výstup je možno parametrizovat. [OU2] definuje, zda bude stanovený měřící rozsah zobrazen na 4... ma ([OU] = [I]) nebo na ma ([OU] = [InEG]). Škálování může být nastaveno procesem Teach-In nebo zadáním hodnoty pro parametr AP a AEP. Nastavením analogového bodu [tap] procesem Teach-In nebo nastavením parametru [AP] je určeno, při které naměřené hodnotě obnáší výstupní signál 4 ma, (20 ma při [InEG]). 6

7 Nastavením analogového bodu [taep] procesem Teach-In nebo nastavením parametru [AEP] je určeno, při které naměřené hodnotě obnáší výstupní signál 20 ma, (4 ma při [InEG]). inimální vzdálenost mezi AP a AEP = 25% koncové hodnoty měřícího rozsahu. I [ma] Nastavení z výroby I [ma] ěřící rozsah škálovatelný AW EW P AW AP AEPEW P = systémový tlak, AW = počáteční hodnota měřícího rozsahu, EW = koncová hodnota měřícího rozsahu : [OU2] = [I]; 2 : [OU2] = [InEG] P V nastaveném měřícím rozsahu leží výstupní signál mezi 4 a 20 ([OU2] = [I]) nebo mezi 20 a 4 ma ([OU2] = [InEG]). Dále bude signalizováno: ystémový tlak nad měřícím rozsahem: -- výstupní signál 20 až 20,5 ma při [OU2] = [I]. -- výstupní signál 4 až 3,8 ma [OU2] =[InEG]. ystémový tlak pod měřícím rozsahem: -- výstupní signál 4 až 3,8 ma při [OU2] = [I]. -- výstupní signál 20 až 20,5 ma [OU2] =[InEG]. 4.4 Kalibrace ze strany zákazníka Kalibrace ze strany zákazníka změní křivku měřených hodnot vůči reálným měřeným hodnotám (posunutí / změna vzestupu; [CAL]). ohou být vytořeny dva kalibrační body (CP, CP2). Oba body jsou vůči sobě nezávislé. usí ležet v rozpětí měřícího rozsahu a nesmí ležet v rozšířené zobrazovací oblasti. 7

8 Kalibrace nulového bodu [COF] ovlivňuje kalibraci křivky měřených hodnot. Doporučení: [COF] postavit na 0 ( 9.4. [COF]), poté křivku měřených hodnot zkalibrovat. Po změně může být kalibrace nastavena zpět na nastavení z výroby ( [re]). P' P = měřený tlak; P = modifikovaná měřená hodnota CP = kalibrační bod ; 2 CP = modifikovaná měřená hodnota pro CP CP' CP2 = kalibračníí bod 2; CP2 = modifikovaná měřená hodnota CP CP2 P pro CP2 = křivka měřených hodnot při nastavení z výroby P' 2 2 = křivka měřených hodnot po kalibraci CP2' CP CP2 P P' CP2' 2 CP' CP CP2 P 8

9 5 ontáž Před montáži a demontáži přístroje: Zajistit, aby bylo zařízení bez tlaku. Věnujte pozornost: Jestliže bude zobrazeno 0% a nebude zobrazen žádný indikátor, znamená to, že zařízení je bez tlaku! Při vysokých teplotách média je doporučena vodorovná instalace. Přístroj je možno přizpůsobit pro různá procesní připojení. Existují následující možnosti: ontáž s těsněním dle DIN EN 837- Přístroj s těsněním v připojovacím čepu s válcovým trubkovým závitem G½ nasadit a pevně utáhnout. Jsou použitelná všechna těsnění v souladu s DIN EN 837-, jsou způsobilé pro připojovací čepy s válcovým trubkovým závitem; např. plošná těsnění nebo těsnící kroužky na hrany. 2 ontáž s těsnící páskou Přístroj s těsnící páskou na procesním připojení s vnitřním závitem G½ (např. např. navařovací adaptér) nasadit a pevně utáhnout. 3 ontáž na přírubu G½ (podle DIN 3852-) Jako procesní těsnění funguje těsnící kroužek na senzoru. Horní těsnící plocha na procesním přípojení má probíhat rovinně k otvoru se závitem a má vykazovat kvalitu povrchu o hodnotě nejméně Rz 6,3. Závit senzoru mazat vhodnou mazací pastou. Přístroj nasadit do procesního připojení. Pevně jej dotáhnou stranovým klíčem. Utahovací moment: 35 Nm. Po montáži může být analogový ukazatel otočen / přizpůsoben montážní poloze. Pro tento účel použijte ochranné rukavice. 9

10 6 Elektrické připojení Přístroj může být instalován pouze odborníky elektrotechnického oboru. Řiďte se národními a mezinárodními předpisy pro instalaci elektrických zařízení. Napěťové napájení v souladu s EN 5078, ELV, PELV. Uvést zařízení do stavu bez napětí. Přístroj připojit následujícím způsobem: OUT p-spínající 2 4 BN WH BK L+ OUT n-spínající 2: OUT2 3 BU 2: OUT2 3 BU 4: OUT L 4: OUT L Pin Ub+ Pin 3 Ub- Pin 4 (OUT) Binární spínací výstup hlídaného tlaku Pin 2 (OUT2) Analogový výstup systémového tlaku Barvy vodičových žil u kabelových zásuvek ifm: = BN (hnědá), 2 =WH (bílá), 3 =BU (modrá), 4 = BK (černá) 2 4 BN WH BK L+ 0

11 7 Ovládací a signalizační prvky ode/ Enter et 5 6 : Analogové zobrazení --Zobrazení aktuálního systémového tlaku v bar a PI nebo mbar a inh2o. 2: Věnec LED-diod Odpovídá nastavení parametrů [LED] ( 9.2): --Zobrazení spínacího bodu a zpětného spínacího bodu, --Funkce indikačního vlečného ukazatele pro maximální hodnotu nebo minimální hodnotu. --Zobrazení pulsujících signálů a talkových špiček. --Zobrazení trendu stoupající tlak nebo klesající tlak 3: Indikační LED-diody --LED = systémový tlak digitálního zobrazení v bar. --LED 2 = systémový tlak digitálního zobrazení v mbar. --LED 3 = systémový tlak digitálního zobrazení v PI. --LED 3 = systémový tlak digitálního zobrazení v inh2o. --LED 6 = systémový tlak v % škálování (rozsah AP až AEP nebo hodnota COF v %). --LED 5 a 7 = neobsazeno. --LED 8 = spínací stav OUT (svítí, když je výstup propojen) 4: Alfanumerické zobrazení, 4-místné --Zobrazení aktuálního systémového tlaku. --Zobrazení parametrů a hodnot parametrů 5: enzorové pole et*

12 --Nastavení hodnot parametrů (spojité trvalým dotykem; krokově vícenásobným krátkým dotykem). 6: enzorové pole ode/enter* --Zvolení parametrů a potvrzení hodnot parametrů. * Obě senzorová pole budou aktivována pomocí jednoduchého dotyku / deaktivována uvolněním senzorového pole (přerušením dotyku). enzorové pole musí být úplně pokryto, aby bylo aktivováno. Pomalé pokrytí (např. např kapalina proudící přes zobrazovací jednotku) neaktivuje senzorová pole 2

13 8 enu 8. truktura menu: Hlavní menu : Přechod k menu úrovně 2 (rozšířené funkce) 3

14 8.2 Vysvětlení k hlavnímu menu P/rP Horní / spodní mezní hodnota systémového tlaku, při níž OUT sepne. OU Výstupní funkce pro OUT: pínací signál pro hodnoty tlakových mezí: Hysterezní funkce [H..] nebo okénková funkce [F..], vždy spínač [. no] nebo rozpínač [. nc]. OU2 Výstupní funkce pro OUT2: Analogový signál pro aktuální systémový tlak: ma [I], ma [InEG]. tcof Použít Teach-In pro kalibraci nulového bodu. tap Použít Teach-In pro analogový počáteční bod systémového tlaku: tanovit měřenou hodnotu, při níž bude vykazována hodnota 4 ma (20 ma při OU2 = InEG]). taep Použít Teach-In pro analogový koncový bod systémového tlaku: tanovit měřící hodnota při níž budou vykazovány hodnoty 4 ma (20 ma při OU2 = InEG]). EF Rozšířené funkce / otevření menu úrovně 2. 4

15 5 8.3 truktura menu: Úroveň 2 (rozšířené funkce) : Přechod k hlavnímu menu

16 8.4 Vysvětlení k menu úrovně 2 Uni tandardní rozměrová jednotka pro systémový tlak (bar nebo PI). Zobrazovací mód: ELd Tlak v jednotce, která je nastavena v [Uni]. Tlak v % nastaveného škálování analogového výstupu. AP Analogový počáteční bod systémového tlaku: ěřená hodnota, při níž budou vykazovány hodnoty 4 ma (20 ma při OU2 = InEG]). AEP Analogový koncový bod systémového tlaku: ěřící hodnota při níž budou vykazovány hodnoty 4 ma (20 ma při OU2 = InEG]). HI Paměť maximální hodnoty systémového tlaku. LO Paměť minimální hodnoty systémového tlaku. COF Kalibrace nulového bodu. d Zpoždění při zapnutí pro OUT. dr Zpoždění při vypnutí pro OUT. P-n pínací logika OUT: pnp nebo npn. dap Tlumení spínacích výstupů a zobrazení. daa Tlumení analogového výstupu (OUT2). di Rychlost aktualizace a orientace zobrazení. LED Nastavení věnce LED-diod. CAL Kalibrační funkce (nastavení křivky měřící hodnoty). CP Kalibrační bod CP2 Kalibrační bod 2 re Provést znovunastavení z výroby. 6

17 9 Parametrizování Během parametrizačního procesu zůstává přístroj v pracovním provozu. Provádí dále své hlídací funkce se stávajícími parametry tak dlouho, až je parametrizace ukončena. 9. Parametrizační proces všeobecně Každé parametrizační nastavení potřebuje 3 kroky: Zvolit parametr Dotýkat se [ode/enter] tak dlouho, až se zobrazí požadovaný parametr. ode/ Enter et 2 Nastavit hodnotu parametru [et] stlačit a přidržet. > > Aktuálně nastavená hodnota parametru bude po dobu 5s problikávat. > > Po 5 s: bude nastavená hodnota změněna: krokově větším počtem krátkých dotyků nebo spojitě trvalým dotykem. Číselné hodnoty budou trvale zvyšovány. Jestliže má být hodnota snižována: Zobrazení nechat běžet až k maximální nastavovací hodnotě, pak začne průběh opět u minimální nastavovací hodnoty. 3 Potvrdit hodnotu parametru Krátce se dotknout [ode/enter] > > Parametr bude opět zobrazen. Nová nastavená hodnota bude uložena do paměti. Nastavit další parametry Začít opět krokem. Parametrizaci ukončit Dotýkat se [ode/enter] tolikrát, až bude zobrazena aktuální měřená hodnota nebo počkat 5 s. > > Přístroj přejde zpět do pracovního provozu. ode/ Enter ode/ Enter et et Časová prodleva: Jestliže během nastavení parametru nebude po dobu 5 s aktivované žádné senzorové pole, přejde přístroj s nezměněnými hodnotami zpět do pracovního provozu. 7

18 třídání menu úrovně na menu úrovně 2: Dotýkat se [ode/enter] tak dlouho, až bude zobrazeno [EF]. Krátce se dotknout [et] > > Bude zobrazen první parametr podmenu (zde: [Uni]). Jestliže je menu úrovně 2 zabezpečeno přístupovým kódem, pak se nejprve objeví na displeji blikavě symbol "Code". Dotknout se [et] a dotyk podržet tak dlouho, až se objeví platné číslo kódu. Krátce se dotknout [ode/enter]. Dodání ifm electronic: bez omezení přístupu ode/ Enter ode/ Enter et et Uzamčení / odemčení Přístroj je možno elektronicky uzamknout, tím bude zabráněno neúmyslnému zásahu obsluhy. Zajistit, aby se přístroj nacházel v normálním pracovním provozu. Dotknout se [et], současně také [ode/enter] a obou senzorových polí se dotýkat po dobu 0 s. > > LED-dioda aktuální rozměrové jednotky bliká, aktuální systémový tlak je nadále zobrazován. Po uplynutí 0 s zhasne zobrazení na cca.. s. [ode/enter] a [et] opět uvolnit. Obě pole musí být uvolněny v rozpětí 4 s. Pokud se toto nestane, zůstane přístroj neuzamčen. > > Pokud bude zobrazen symbol [Loc], pak je přístroj uzamčen. Během provozu problikává indikační LED-dioda pro zobrazovací jednotku ( Kapitola 7), když došlo k pokusu otevření menu. Pro odemčení: Zajistit, aby se přístroj nacházel v normálním pracovním provozu. Dotknout se [et], navíc také [ode/enter] a obou senzorových polí se dotýkat po dobu 0 s. > > LED aktuální rozměrové jednotky bliká, aktuální systémový tlak je nadále zobrazován. Za 0 s zhasne zobrazení po dobu cca.. /s. [ode/enter] a [et] opět uvolnit. Obě pole ("tlačítka") musí být uvolněny v rozpětí 4 s. Pokud se toto nestane, zůstane přístroj uzamčen. > > Bude zobrazeno [uloc], přístroj je odemčen. tav při dodání: neuzamčen. 8

19 9.2 Digitální zobrazení konfigurovat (volitelné) Zvolit [Uni] a určit rozměrovou jednotku: --[bar] / [mbar], [PI] / [inho]. Zvolit [ELd] a nastavit druh zobrazení: --[P]: ystémový tlak v jednotce, která je nastavena v Uni. --[P%]: ystémový tlak v % nastaveného škálování analogového výstupu; přitom platí: 0% = hodnota AP / 00 % = hodnota AEP. Věnujte pozornost: zobrazení "0 %" neznamená, že je zařízení bez tlaku. Zvolit [di] a nastavit rychlost aktualizace zobrazení: --[d]: Aktualizace měřených hodnot každých 50 ms. --[d2]: Aktualizace měřících hodnot každých 200 ms. --[d3]: Aktualizace měřících hodnot každých 600 ms. --[OFF] = zobrazení měřených hodnot je v módu RUN vypnuto. Při aktivaci dotykového pole bude po dobu 5 s zobrazena aktuální měřená hodnota. Opakovaná aktivace [ode/enter] otevře displejový mód. Indikační LED-diody zůstávají aktivní, i když je zobrazení vypnuté. Zvolit [LED] a nastavit zobrazovací funkci pro digitální zobrazení a věnec LED-diod: --[PRP]: Jedna LED-dioda na věnci LED-diod zobrazuje spínací bod a další LED-diody zpětný spínací bod. --[HInd]: 2 vedle sebe ležící LED-diody na věnci LED-diod označují koncové ukazatele pro maximální hodnotu ([HInd], high-indication). --[LInd]: 2 vedle sebe ležící LED-diody na věnci LED označují koncové ukazatele pro minimální hodnotu ([LInd], low-indication) Pro návrat zpět: [et] stlačit po dobu s. > > Obě LED-diody naskočí na aktuální pozici ručičky. --[Ph]: Zobrazení pulsujících signálů a tlakových špiček: --Při rychlých změnách tlaku (rychle pulsující signály) ukazují digitální displej a věnec LED-diod minimální hodnotu a maximální hodnotu. --Při jednorázové krátké tlakové špičce (peak) bude doba zobrazení digitálního displeje a věnce LED-diod prodloužena. --[Pdir]: Věnec LED-diod ukazuje trend tlakových změn (5 LED pod ukazatelem při stoupajícím tlaku; 5 LED nad ukazatelem při klasajícím tlaku). Tlumení nastavené pomocí dap nebo daa působí také na toto zobrazení. 9

20 9.3 Nastavit výstupní signály 9.3. Nastavit výstupní funkce Zvolit [OU] a nastavit spínací funkci: --[Hno] = Hysterezní funkce/spínač --[Hnc] = Hysterezní funkce/rozpínač, --[Fno] = Okénková funkce/spínač, --[Fnc] = Okénková funkce/rozpínač. Zvolit [OU2] a nastavit výstupní funkci: --[I] = tlaku úměrný proudový signál 4 20 ma, --[InEG] = tlaku úměrný proudový signál 20 4 ma Určit spínací meze Zvolit [P] a nastavit měřící hodnotu, při níž výstup sepne. Zvolit [rp] a nastavit hodnotu, při níž přepne OUT zpět. rp je trvale menší než P ohou být nastaveny pouze hodnoty, které leží pod hodnotou pro P Škálovat analogovou hodnotu pro OUT2 Nastavit požadovaný minimální tlak v zařízení. Dotknout se [ode/enter] tak dlouho, až se objeví [tap]. tlačit a přidržet [et] > > Blikavě se zobrazí aktuální nastavovaná hodnota. Uvolnit [et], když zobrazení přestane blikat. > > Bude zobrazena nová nastavená hodnota. Krátce se dotknout [ode/enter. > > Aktuální systémový tlak bude nastaven jako počáteční hodnota analogového signálu. Nastavit požadovaný maximální tlak v zařízení. Dotýkat se [ode/enter] tak dlouho, až se objeví [taep]. tlačit a přidržet [et] > > Blikavě se zobrazí aktuální nastavovací hodnota. Uvolnit [et], když zobrazení přestane blikat. > > Bude zobrazena nová nastavovací hodnota. Krátce se dotknout [ode/enter. > > Aktuální systémový tlak bude nastaven jako koncová hodnota analogového signálu. AP / AEP může být proveden funkcí Teach-In pouze v rozpětí stanovených mezí ( 2. Nastavovací rozsah). Jestliže bude prováděna funkce Teach-In při neplatné hodnotě tlaku, bude zobrazeno [UL] nebo [OL]. Po potvrzení dotykem přes [ode/enter] se blikavě zobrazí [Err], hodnoty AP / AEP nebudou změněny. 20

21 Alternativně: Zvolit [AP] a nastavit měřící hodnotu, při níž bude vykázána hodnota 4 ma (20 ma při [OU2] = [InEG]). Zvolit [AEP] a nastavit měřící hodnotu při níž bude vykázána hodnota 20 ma (4 ma při [OU2] = [InEG]). inimální vzdálenost mezi AP a AEP = 25 % koncové hodnoty měřícího rozsahu (Turn-Down :4). 9.4 Nastavení uživatelem (volitelné) 9.4. Provedení kalibrace nulového bodu Zvolit [COF] a nastavit hodnotu mezi -5 % a 5 % koncové hodnoty měřícího rozsahu. Interní naměřená hodnota "0" bude o tuto částku posunuta. Alternativně: Automatické přizpůsobení hodnoty Offset v rozsahu 0 bar ± 5 %. Zajistit, aby bylo zařízení bez tlaku. Dotknout se [ode/enter] tak dlouho, až se zobrazí [tcof]. tlačit a přidržet [et] > > Aktuální hodnota Ofset (v %) bude zobrazena krátkodobě problikáváním. > > Bude zobrazen aktuální systémový tlak. [et] uvolnit. Krátce se dotknout [ode/enter] (= potvrzení nové hodnoty Offset) Nastavit zpožďovací dobu pro OUT [d] = zpoždění při zapnutí / [dr] = zpoždění při vypnutí. Zvolit [d] nebo [dr] a nastavit hodnotu mezi 0, a 50 s (při 0,0 není zpožďovací doba aktivní) Nastavit spínací logiku pro OUT Zvolit [P-n] a nastavit [PnP] nebo [npn] Nastavit tlumení spínacího signálu Zvolit [dap] a nastavit hodnotu mezi 0, s. Hodnota dap = reakční doba mezi změnou tlaku a změnou spínacího stavu v sekundách. [dap] ] ovlivňuje spínací frekvenci: f max = 2dAP. [dap] ovlivňuje také zobrazení. 2

22 9.4.5 Nastavit tlumení analogového signálu Zvolit [daa] a nastavit hodnotu mezi 0, s. Hodnota daa = reakční doba mezi změnou tlaku a změnou analogového signálu v sekundách Kalibrace křivky měřící hodnoty usí být dodrženy následující podmínky, aby přístroj převzal nastavení kalibračních bodů: --CP a CP2 musí ležet v rozpětí měřeného rozsahu (tzn. mezi AP a AEP). --CP a CP2 nesmí ležet v rozšířené zobrazovací oblasti. --inimální vzdálenost mezi kalibračními body CP a CP2: 5% koncové hodnoty měřeného rozsahu. --aximální korekční hodnota pro kalibrační bod: ± 2 % koncové hodnoty měřeného rozsahu. definovaný referenční tlak mezi AP a AEP v zařízení nastavit. Zvolit [CAL]. Krátce se dotknout [et]. > > Bude zobrazeno [CP]. Dotknout se [et] po dobu 5 s. > > Bude zobrazen tlak naměřený přístrojem. Dotknout se [et] tak dlouho, až se objeví nastavený referenční tlak (měřený tlak = referenční tlak), nebo bude na OUT2 vydán odpovídající analogový signál. Krátce se dotknout [ode/enter. > > Bude zobrazeno [CP]. Krátce se dotknout [ode/enter. > > bude zobrazeno [CP2]. Dále s a) nebo b) a) Ukončit kalibrační postup: Krátce se dotknout [ode/enter. > > Bude zobrazeno [CAL]. b) Změnit 2. bod na křivce měřící hodnoty Nastavit druhý definovaný referenční tlak v zařízení. Dotknout se [et] po dobu 5 s. > > Bude zobrazen tlak naměřený přístrojem. Dotkněte se [et] tak dlouho, až se objeví nastavený referenční tlak (měřený tlak = referenční tlak), nebo bude na OUT2 vydán odpovídající analogový signál. Krátce se dotknout [ode/enter. > > bude zobrazeno [CP2]. Krátce se dotknout [ode/enter. > > Bude zobrazeno [CAL], postup je ukončen. 22

23 9.5 ervisní funkce 9.5. Odečtení min. / max. hodnoty systémového tlaku Zvolit [HI] nebo [LO] a krátce se dotknout [et]. [HI] = maximální hodnota, [LO] = minimální hodnota. Vymazat paměť: Zvolit [HI] nebo [LO]. Dotknout se [ET] a držet dotyk tak dlouho, až bude zobrazeno [----]. Krátce se dotknout [ode/enter Všechny parametry převést zpět na nastavení z výroby Zvolit [re]. Dotknout se [ET] a přidržet dotyk tak dlouho, až bude zobrazeno [----]. Krátce se dotknout [ode/enter. Je užitečné poznamenat si vlastní nastavení před provedením funkce ( 3 nastavení z výroby). 23

24 0 Provoz Po zapnutí napájecího napětí se přístroj nachází v provozním Run-módu (= normální pracovní provoz). Provádí své měřící a vyhodnocovací funkce a vytváří výstupní signály podle nastavených parametrů. Provozní ukazatele Kapitola 7 Ovládací a signalizační prvky Indikační vlečný ukazatel navrátit zpět (když [LED] = [HInd] oder [LInd]): [et] stlačit po dobu s. > > Obě LED-diody vlečného indikačního ukazatele přejdou na aktuální pozici ukazatele. 0. Přečtení nastavení parametrů Dotýkat se [ode/enter] tak dlouho, až se zobrazí požadovaný parametr. Krátce se dotknout [et. > > Přístroj zobrazí na cca. 5 s příslušnou hodnotu parametru. Po dalších 5 s přejde přístroj zpět do provozního Run-módu. 0.2 ignalizace chyb [OL] Přetlak (měřící rozsah překročen). [UL] Podtlak (měřící rozsah nedosažen). [C] Zkrat v OUT. Výstup je odpojen tak dlouho, dokud trvá zkrat. [Err] Blikající: Interní chyba, neplatné zadání. Hlášení C, C2, C, Err budou zobrazena i při vypnutém displeji. 24

25 Rozměrový výkres x ,5 G rozměry v mm : Analogové zobrazení 2: digitální ukazatel 3: enzorové pole (programovací tlačítko) 25

26 2 Technická data Provozní napětí [V] DC Proudový odběr [ma]... < 70 (24 V) Proudová zatížitelnost [ma] Ochrana proti zkratu; zabezpečení proti přepólování / odolnost proti přetížení Úbytek napětí [V]... < 2 Doba zpoždění po zapnutí [s]... 6 in. doba odezvy spínacího bodu [ms]...9 pínací frekvence [Hz]...75 Analogový výstup ma / ma ax. aximální zátěž [Ω]... (Ub - 0) x 50 koková doba odpovědi analogového signálu [ms] Přesnost / odchylka (v % rozpětí) PG2409 PG PG2458 PG2450 PG245 PG2489 Přesnost spínacího bodu < ± 0,5 < ± 0,6 Přesnost spínacího bodu v rozšířené zobrazovací oblasti < ±,5 < ±,5 Odchylka od charakteristiky < ± 0,25 (BFL) < ± 0,5 (L) < ± 0,35 (BFL) < ± 0,6 (L) Hystereze < 0,25 < 0,5 Opakovací přesnost (při teplotních výkyvech < 0 K) < ± 0, < ± 0, Dluhodobá stabilita (v % rozpětí za 6 měsíců) < ± 0, < ± 0, Teplotní koeficienty (TK) v kompenzovaném teplotním rozsahu C (v % rozpětí na 0 K) PG2409 PG PG2458 PG2450 PG245 PG2489 největší TK nulového bodu < ± 0,2 < ± 0,3 největší TK rozpětí < ± 0,2 < ± 0,3 26

27 ateriál v kontaktu s médiem V4A / 36L /.4404; Keramika (Al2O3); FP ateriál pouzdra...v4a (.4404); PA; FP (Viton); PTFE... Bezpečnostní okénko Bezpečnostní vrstvené sklo 4 mm Třída krytí...ip 67 / IP 69K Ochranná třída...iii Isolační odpor [Ω]...> 00 (500 V DC) Odolnost vůči rázům [g] (DIN IEC , ms) Odolnost vůči vibracím [g] (DIN IEC , Hz) in. spínací cykly millionu Teplota okolí [ C] Teplota média [ C] kladovací teplota [ C] EV EN ED:...4 / 8 KV EN HF v.f. ozářeno:... 0 V/m EN skupiny impulsu:... 2 kv EN rázová napěť. vlna:...0,5 / KV EN HF v.f. vazba vedení:... 0 V BFL = Best Fit traight Line (nastavení na nejmenší hodnotu) / L = nastavení mezního bodu 2. Nastavovací rozsahy P rp AP AEP min max min max min max min max ΔP PG2409 PG2450 bar -0,992,600 -,000,592 -,000,00-0,500,600 0,004 PI -4,40 23,22-4,52 23,0-4,52 5,96-7,26 23,22 0,06 bar PI PG245 PG2452 bar,0 400,0 0,0 399,0 0,0 350,0 50,0 400,0 0,5 PI bar 0,4 60,0 0,0 59,6 0,0 35,0 25,0 60,0 0,2 PI ΔP = přírůstek 27

28 P rp AP AEP min max min max min max min max ΔP PG2489 PG2458 PG2457 PG2456 PG2455 PG2454 PG2453 bar -0,90 40,00 -,00 39,90 -,00 33,75 5,25 40,00 0,05 PI -3,0 580,0-4,5 578,5-4,5 489,5 76,0 580,0 0,5 bar -0,96 6,00 -,00 5,96 -,00 3,50,50 6,00 0,02 PI -4,0 232,0-4,4 23,6-4,4 95,8 2,8 232,0 0,2 bar -0,98 6,40 -,00 6,38 -,00 5,40 0,00 6,40 0,0 PI -4,2 92,8-4,5 92,5-4,5 78,3 0,0 92,8 0, bar -0,5 4,000-0,25 3,990-0,25 3,350 0,525 4,000 0,005 PI -,65 58,00 -,80 57,85 -,80 48,60 7,60 58,00 0,05 bar -0,046,600-0,050,596-0,050,340 0,200,600 0,002 PI -0,66 23,20-0,72 23,4-0,72 9,58 2,90 23,20 0,02 mbar -,5 400,0-2,5 399,0-2,5 337,5 50,0 400,0 0,5 inh2o -4,6 60,6-5,0 60,2-5,0 35,6 20,0 60,6 0,2 mbar -4,6 60,0-5,0 59,6-5,0 35,0 20,0 60,0 0,2 inh2o -,84 64,24-2,00 64,08-2,00 54,24 8,00 64,24 0,08 ΔP = přírůstek 28

29 3 Nastavení z výroby OU OU2 P rp AP / tap AEP / taep nastavení z výroby Hno I 25,0 % EW* 24,9 % EW* 0% EW* 00% EW* COF / tcof 0,0 d 0,0 dr 0,0 P-n pnp dap 0,06 daa 0,03 Uni ELd dis LED bar / mbar P d2 PRP Nastavení uživatelem * = nastavena je daná procentní hodnota koncové hodnoty měřícího rozsahu (EW) v jednotkách bar příslušného senzoru. Další informace na 29

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010 Návod k obsluze Tlakový senzor PN50xx 704918 / 00 08 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007 Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN20 704027 / 00 06 / 2007 Obsah Přehled menu 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 Použití z hlediska určení 5 Druhy provozu 7 ontáž 8 Elektrické

Více

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010 Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PI693 PI694 704889 / 00 08 / 2010 Obsah 1 1 Poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Rychlý vzestup 4 4 Použití z

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PF2652

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PF2652 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PF2652 číslo dokumentu: 701764/00 03/03 2 Obsah Bezpečnostní pokyny strana 5 Ovládací a signalizační prvky strana 5 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ08xx 80007228 / 01 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011 Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR7432 704773 / 00 04 / 20 Obsah Poznámka na úvod...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010 Návod k obsluze tlakový senzor PN78xx 704788 / 00 05 / 200 Obsah Poznámka3. Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4 Funkce 5 4. Zpracování měřících signálů 5 4.2 pínací

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Použití hlavního připojení G1/8

Více

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04 Návod k obsluze R Tlakový senzor PN0XX číslo dokumentu: 7089/00 09/04 FRANÇAI ENGLIH Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012 Návod k obsluze Průtokový senzor Q0500 706211 / 00 05 / 2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5 4.1 Zpracování měřících

Více

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010 Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP2001 704795 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Úvod 3 1.1 Vysvětlení znaků 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Objem dodávky 4 4 Použití z hlediska určení 4 5 Funkce 4

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Návod k obsluze R Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Číslo dokumentu: 704120/01 11/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................................strana 3 Použití z hlediska

Více

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016

Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016 Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor CZ PN7xxx 8000579 / 00 07 / 206 Obsah Úvodní poznámka...4. Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 3. Oblast nasazení...5

Více

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012 Montážní návod Úrovňová sonda PS3xxx 14014571.03 01/2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...2 1.1 Použité symboly...2 2 Bezpečnostní pokyny3 3 Rozsah dodávky...3 4 Použití z hlediska určení...4 5 Montáž...4 6 Elektrické

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI36 701603 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PNI02X číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D0523 80000453 / 01 01 / 2015 Obsah 1 Úvodní poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 6 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN750 Obsah Ovládací a signalizační prvky.......... strana 5. Použití z hlediska určení.............. strana 5. Druhy provozu...................... strana

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PP70.. 701500 Bezpečnostní instrukce Před uvedením přístroje do provozu prostudujte jeho popis. Ubezpečte se, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci.

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Číslo dokumentu 701729/01 01/704 Obsah Použití z hlediska určení..........................................strana 3 Montáž........................................................strana

Více

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C )

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C ) SU8000 Made in Germany Vlastnosti výrobku Ultrazvukový senzor průtoku Konektorové provedení Procesní připojení: G1 s plochým těsněním Funkce programovatelné Celková funkce 2 výstupy OUT1 = hlídání proudění

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI30 701604 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku U7000 704852 / 00 07 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 5 4.1 ožnosti vyhodnocení

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx Návod k obsluze R Kombinovaný tlakový senzor PF30xx Obsah Bezpečnostní instrukce..................... 16 Ovládací a signalizační prvky............. page 16 1. Použití z hlediska určení...................

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK5520 PK-400-SFG14-PSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PI26.. 701637/02 02/02 Obsah Bezpečnostní pokyny 5 Ovládací a signalizační prvky 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM20 číslo dokumentu: 701955/00 04/05 ENGLISH DEUTSCH Obsah 1 Použití z hlediska určení............................ strana 3 2 Použití ve stavu při dodání..........................

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI5001 704056 / 03 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Popis funkce hlídání proudění 4 3 Montáž 5 3.1 Místo

Více

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010 Návod k obsluze R Hlídač proudění A300 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana 4 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy provozu strana 7 ontáž strana 8 Elektrické připojení strana 0 Programování strana

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM6 číslo dokumentu: 70956/00 0/05 Obsah Použití z hlediska určení.......................................strana Použití ve stavu při dodání.....................................strana

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK7520 PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI214x 704776 / 00 04 / 2016 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 3.2 Omezení

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI5011 CZ 704332 / 02 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Princip funkce Hlídání proudění 4 3 Montáž 5

Více

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3...

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3... Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK 3... 701614/04-06/02 Obsah Ovládací a signalizační prvky 5 Rozměrový výkres 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM /00 01/2011

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM /00 01/2011 Návod k obsluze agneticko-induktivní senzor proudění 6000 CZ 704969/00 01/2011 Obsah 1 Poznámka na úvod...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Obsah 1 Poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 3.1 Oblast použití 4 3.2 Omezení oblasti

Více

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570 Návod k obsluze R Řídící jednotka pro kontrolu polohy P77 7 7 7 Obsah Bezpečnostní pokyny..................... strana Použití z hlediska určení................... strana ontáž................................

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D6000 CZ 706092 / 01 03 / 2012 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 4 4 Funkce 5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008 Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny CZ LK31 704046 / 00 01 / 2008 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny...2 2 Přehled menu...3 3 Ovládací a signalizační prvky...4 4 Použití z hlediska určení...5 5 Popis

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Aseptoflexní závit Made in Germany

1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Aseptoflexní závit Made in Germany SI6000 SISABBFPKG/US-100-IPF 1: LED sloupcový displej 2: Nastavovací tlačítko 3: Aseptoflexní závit Made in Germany Vlastnosti výrobku Hlídač proudění Procesní připojení: pro Aseptoflex adaptér Délka tyče:

Více

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu Sensorika Tlaková čidla Spínací tlak: - - 2 bar Elektronický Výstupní signál Digitální: 2 výstupy - výstup IO - Link Elektr. přípoj: Zástrčka, M2x, 4 - pólový 233 Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení

Více

Ovládací a signalizační prvky... strana 4 Použití z hlediska určení...strana 4 Montáž... strana 6 Elektrické připojení... strana 7 Programování...

Ovládací a signalizační prvky... strana 4 Použití z hlediska určení...strana 4 Montáž... strana 6 Elektrické připojení... strana 7 Programování... Návod k obsluze R Elektronický hladinový senzor Číslo dokumentu: 701852/00 10/04 LK12 Obsah Všeobecná část Ovládací a signalizační prvky.................. strana 4 Použití z hlediska určení......................strana

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty Série PR Tlakový snímač, Série PE5 Spínací tlak: - bar Elektronický Výstupní signál Digitální: výstup - výstupy IO-Link Elektr. přípoj: Zástrčka, Mx, -pólový Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení Nastavitelná

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Snímáče teploty proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN výstup 2 lze nastavit jako spínací TS-400-LI2UPN8X-H1141

Snímáče teploty proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN výstup 2 lze nastavit jako spínací TS-400-LI2UPN8X-H1141 jednoduché odečítání nastavených hodnot ochrana nastavení pomocí tlačítek a funkce uzamknutí zobrazení jednotek teploty ( C, F, K, Ohm) paměť max.hodnoty teplotní rozsah -50 500 Schéma zapojení 6840007

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 CZ 80011616 / 00 11 / 2014 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 1.1 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití

Více

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00 Návod k obsluze Kapacitní přibližovací spínač KW číslo dokumentu: 701641/00 Obsah 1. Použití z hlediska určení.............................................strana 2 2. Montáž..........................................................strana

Více

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem DS 00 s analogovým výstupem Piezoresistivní nerezový sensor analogový výstup a až spínací výstupy Otočný displej i pouzdro Jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 600 bar DS 00 je zdařilou kombinací: -

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory

Návod k obsluze Kapacitní senzory Návod k obsluze Kapacitní senzory CZ 700 / 00 0 / 009 Obsah Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení Montáž. Upozornění pro vazební a nevazební montáž Elektrické připojení. Systémy připojení. Programování

Více

Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm mid.com/cz/.

Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm mid.com/cz/. Cenově výhodný způsob hlídání průtoku vodivých kapalin kompaktním přístrojem Měření průtoku magneticko - induktivní metodou od ifm Senzory proudění www.ifm.com/cz/mid Pro průmyslové použití Průtokový senzor

Více

Elektronický senzor pro lineární ventily

Elektronický senzor pro lineární ventily Návod k obsluze R Elektronický senzor pro lineární ventily číslo dokumentu: 701846/00 05/2004 Obsah 1 Použití z hlediska určení..........................................strana 2 2 Montáž.......................................................strana

Více

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015 Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine CZ RxP5xx 706393/00 02/205 Obsah Úvodní poznámka 4. Odkazy k tomuto dokumentu 4.2 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 2. Všeobecně 4 2.2 Montáž

Více

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak Měřicí převodník tlaku DMU D provedení pro diferenční tlak DMU D Digitální ukazatel DA DMU D s nasazovacím ukazatelem DA Měřicí převodník tlaku DMU D P1 P2 Výměna filtru Filtr Použití Pro elektronické

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ / / 2010

Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ / / 2010 Návod k obsluze Kapacitní senzory KQ6 70467 / 02 02 / 2010 Obsah 1 Úvodní poznámky... 1.1 Použité symboly... 2 Bezpečnostní pokyny... Použití z hlediska určení... 4.1 Příklady použití... 4 4 Montáž...

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení: R¼ A / M5 I Měřící rozsah: 0...100

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku

DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku Snímače tlaku - KD0028-2015/05 DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku Měření relativního a absolutního tlaku kapalin, plynů a par. Rozsahy od 10 kpa do 60 MPa. Přesnost 0,35 %, 0,5 % (0,25

Více

Převodník tlaku DMU 08

Převodník tlaku DMU 08 Převodník tlaku DMU Sonda pro měření výšky hladiny provedení z nerez oceli DMU Digitální ukazatel (na přání) Sada šroubení Kabelová odbočnice s vyrovnáním tlaků Digitální ukazatel DA Signalizační zařízení

Více

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO DMP 4 Průmyslový snímač tlaku Bez oddělení od média Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Přednosti vynikající linearita nízká chyba vlivem teploty vynikající

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda LMK 5 kapacitní keramický sensor čelní membrána jmenovitý tlak 0... 40 mbar do 0... 0 bar (0 40 cmh O do 0... 00 mh O) přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO Další: 0,5 % FSO LMK 5 byla navržena speciálně pro

Více

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty LMP piezoresistivní nerezový sensor čelní membrána hydrostatické měření výšky hladiny čistých kapalin jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 40 bar (0... mh O. do 0... 400 mh O) Snímač LMP je určen pro

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control 540/548 Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze Huba Control Zastoupení: TOP Instruments s.r.o. www.topinstruments.cz tel: 724 712 988 Huba Control 1. Základní informace Před zahájením provozu zařízení

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

Návod k montáži. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001

Návod k montáži. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001 Návod k montáži Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001 číslo dokumentu: 704106 / 01 05 / 2007 Obsah Bezpečnostní pokyny..................................................strana 3 Použití z

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5 Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 5 Obsah 1. Použití z hlediska určení... strana 3 2. Montáž... strana 4 3. Elektrické připojení... strana 5 4. Programování... strana 5 5. Uvedení do provozu

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

DMP 331. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianty: 0,25 / 0,1 % FSO

DMP 331. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianty: 0,25 / 0,1 % FSO DMP Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianty: 0,5 / 0, % FSO Rozsahy tlaku od 0... 00 mbar do 0... 40 bar Výstupní signály vodič: 4...

Více

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Obsah 1 Poznámka4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení6 3.1 Oblast

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

LMP 808 LMP 808. Plastová ponorná sonda výšky hladiny

LMP 808 LMP 808. Plastová ponorná sonda výšky hladiny výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 35 mm možnost odpojení kabelového dílu jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0... 100 mh 2 O (0... 100 mbar do 0... 10 bar)

Více

LMK 858 LMK 858. Plastová ponorná sonda výšky hladiny

LMK 858 LMK 858. Plastová ponorná sonda výšky hladiny výšky hladiny kapacitní keramický senzor průměr 45 mm možnost odpojení kabelového dílu jmenovité rozsahy od 0... 40 cmh 2 O do 0... 100 mh 2 O (0... 40 mbar do 0... 10 bar) byla vyvinuta pro měření výšky

Více

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky MaRweb.sk www.marweb.sk DMP 4 pro nízké tlaky piezoresistivní polovodičový sensor pro neagresivní plyny přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO jmenovitý tlak od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Snímač tlaku DMP

Více

Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED

Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED Pro absolutní nebo relativní tlak Dva mezní výstupy s PNP přechody Napájení přes proudovou smyčku 4...20 ma Celokovové robustní průmyslové provedení, materiál

Více

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 4 Funkce 5 4.1

Více

Elektronický tlakový spínač MEP

Elektronický tlakový spínač MEP Datový list Elektronický tlakový spínač MEP Verze MEP 2200 a MEP 2250: Pro použití v mobilních hydraulických aplikacích Duální výstup Výstup 1: Spínací výstup Hystereze 1 % FS Časová konstanta 1 ms Výstup

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

DMK 331 P. DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou

DMK 331 P. DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou DMK 331 P DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou Výhody nízká chyba vlivem teploty linearita dlouhodobá stabilita přesnost dle IEC 60770: 0,5% FSO na přání Ex: II 1 G Ex ia IIC T4 (pouze pro 4...20mA

Více

DMD 331. DMD 331 Snímače tlakové diference

DMD 331. DMD 331 Snímače tlakové diference DMD 331 DMD 331 Snímače tlakové diference Výhody oba vstupy pro kapalinu jednostranné přetížení 30ti násobkem rozsahu dif.tlaku dlouhodobá stabilita kompaktní konstrukce spolehlivost při dynamickém namáhání

Více

DMP 331 DMP 331. Průmyslový snímač tlaku. pro nízké tlaky. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 / 0,1 % FSO

DMP 331 DMP 331. Průmyslový snímač tlaku. pro nízké tlaky. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 / 0,1 % FSO DMP Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,25 / 0, % FSO Rozsahy tlaku od do 0... 00 mbar 0... 40 bar Výstupní signály 2vodič:

Více

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny pro měření výšky hladiny Polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 27 mm měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0...

Více

přístroje pro měření tlaku

přístroje pro měření tlaku Snímače teploty Měřicí převodníky Ruční měřicí přístroje GMH 3111 tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače GMH 3111 - ex tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače, provedení Ex GMH 3111

Více

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9 Návod k použití Jednocestná světelná závora OJ - Laser 701400/01-07/02 Strana 1 z 9 Funkce a vlastnosti Jednocestná světelná závora bezdotykově zjišťuje předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU100U-M18M-AP8X2-H1151

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU100U-M18M-AP8X2-H1151 hladké čelo akustického měniče závitové pouzdro M18, zalité připojení konektorem M12x1 teplotní kompenzace mrtvá zóna: 15 cm rozsah: 100 cm rozlišení: 1 mm vyzařovací úhel: 16 Spínací výstup PNP spínací

Více