Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011"

Transkript

1 Návod k obsluze Elektronický manometr PG24xx /00 08/20

2 Obsah Úvodní poznámka...3. Použité symboly Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení Oblast nasazení Funkce Zpracování měřících signálů Hlídání tlaku / pínací funkce Hlídání tlaku / Analogová funkce Kalibrace ze strany zákazníka ontáž Elektrické připojení Ovládací a signalizační prvky... 8 enu truktura menu: Hlavní menu Vysvětlení k hlavnímu menu truktura menu: Úroveň 2 (rozšířené funkce) Vysvětlení k menu úrovně Parametrizování Parametrizační proces všeobecně Digitální zobrazení konfigurovat (volitelné) Nastavit výstupní signály Nastavit výstupní funkce Určit spínací meze Škálovat analogovou hodnotu pro OUT Nastavení uživatelem (volitelné) Provedení kalibrace nulového bodu Nastavit zpožďovací dobu pro OUT Nastavit spínací logiku pro OUT Nastavit tlumení spínacího signálu Nastavit tlumení analogového signálu Kalibrace křivky měřící hodnoty

3 9.5 ervisní funkce Odečtení min. / max. hodnoty systémového tlaku Všechny parametry převést zpět na nastavení z výroby Provoz Přečtení nastavení parametrů ignalizace chyb...24 Rozměrový výkres Technická data Nastavovací rozsahy Nastavení z výroby...29 Úvodní poznámka. Použité symboly Návod k postupu > Reakce, výsledek [ ] Označení tlačítek, spínacích ploch nebo zobrazení Vzájemný odkaz Důležitá informace Při nedbání správného postupu jsou možné chybné funkce nebo poruchy. Informace Doplňující informace. 2 Bezpečnostní pokyny Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento dokument. Přesvědčte se o tom, že tento výrobek je bez omezení vhodný pro danou aplikaci. Nedodržení uživatelských pokynů nebo technických informací může vést k věcným škodám a/nebo k poškození zdraví personálu. U všech aplikací vyzkoušejte snášenlivost materiálu senzoru ( kapitola 2 Technická data) s měřeným médiem. Nasazení v plynných médiích při tlacích > 25 bar pouze na objednávku. 3

4 3 Použití z hlediska určení Přístroj hlídá systémový tlak v zařízeních. 3. Oblast nasazení Druh tlaku: relativní tlak Objednací číslo ěřící rozsah (v závorkách: rozšířený zobrazovací rozsah) Přípustný přetlak Destrukční tlak bar PI bar PI bar PI PG (,6) -4,52...4,52 (23,22) PG (600) (8700) PG (400) (5800) PG (60) (2322) PG (40) -4, ,5 (580,0) PG (6) -4, (232) PG (6,4) -4, (92,8) PG2456-0,25...2,5 (4) -,8...36,25 (58,00) PG2457-0,05... (,6) -0,72...4,5 (23,20) mbar inh2o bar inh2o bar inh2o PG2458-2, (400) -5,0..00,4 (60,6) PG (60) -2, ,6 (64,24) tatické a dynamické přetlaky, které přesahují dané stanovené přetlaky, je třeba vhodnými opatřeními potlačit. tanovený destrukční tlak nesmí být překročen. Již při krátkodobém překročení destrukčního tlaku může být přístroj zničen. POZOR: Nebezpečí zranění! Nasazení v plynných médiích při tlacích > 25 bar pouze na objednávku. Vysokotlaké přístroje (250 bar, 400 bar) budou dodány s vestavěným tlumícím přípravkem, aby bylo zabráněno nebezpečí zranění v případě destrukce při překročení destrukčního tlaku, a aby byla splněna ustanovení pro schválení UL. Při demontáži tlumícího přípravku může být tento nepoužitelný. Při demontáži tlumícího přípravku nemůže již být přístroj nasazen v podmínkách UL. V případě dotazů, prosím kontaktujte odborný prodej ifm electronic. 4

5 4 Funkce 4. Zpracování měřících signálů Přístroj vytváří 2 výstupní signály v souladu s parametrizováním. OUT OUT2 pínací signál pro systémový tlak - mezní hodnota. Analogový signál ( ma, ma). Ukazuje aktuální systémový tlak na dispeji Analogové zobrazení: kruhová škála s ručičkou. Digitální zobrazení (alfanumerické zobrazení, 4-místné). Navíc je k využití LED-kruh s následujícími možnostmi zobrazení: Zobrazení spínacího bodu a zpětného spínacího bodu, Zobrazení trendu (stoupající tlak / klesající tlak). Funkce indikačního vlečného ukazatele pro maximální hodnotu nebo minimální hodnotu. Zobrazení pulsujících signálů a tlakových špiček. 5

6 4.2 Hlídání tlaku / pínací funkce OUT změní svůj spínací stav při překročení nebo nedosažení nastavených spínacích mezí (P, rp). K tomu jsou volitelné jsou následující spínací funkce: Hysterezní funkce / spínač: [OU] = [Hno] ( Obr. ). Hysterezní funkce / rozpínač: [OU] = [Hnc] ( Obr. ). Nejprve je nastaven spínací bod (P), pak v požadované vzdálenosti zpětný spínací bod (rp). Okénková funkce / spínač: [OU] = [Fno] ( Obr. 2). Okénková funkce / rozpínač: [OU] = [Fnc] ( Obr. 2). Šířka okénka je nastavitelná pomocí vzdálenosti od P k rp. P = horní hodnota, rp = dolní hodnota. P P FE 2 P rp HY P rp 0 0 t Hno Hnc 0 0 t Fno Fnc P = ystémový tlak; HY = Hystereze; FE = Okénko 4.3 Hlídání tlaku / Analogová funkce Analogový výstup je možno parametrizovat. [OU2] definuje, zda bude stanovený měřící rozsah zobrazen na 4... ma ([OU] = [I]) nebo na ma ([OU] = [InEG]). Škálování může být nastaveno procesem Teach-In nebo zadáním hodnoty pro parametr AP a AEP. Nastavením analogového bodu [tap] procesem Teach-In nebo nastavením parametru [AP] je určeno, při které naměřené hodnotě obnáší výstupní signál 4 ma, (20 ma při [InEG]). 6

7 Nastavením analogového bodu [taep] procesem Teach-In nebo nastavením parametru [AEP] je určeno, při které naměřené hodnotě obnáší výstupní signál 20 ma, (4 ma při [InEG]). inimální vzdálenost mezi AP a AEP = 25% koncové hodnoty měřícího rozsahu. I [ma] Nastavení z výroby I [ma] ěřící rozsah škálovatelný AW EW P AW AP AEPEW P = systémový tlak, AW = počáteční hodnota měřícího rozsahu, EW = koncová hodnota měřícího rozsahu : [OU2] = [I]; 2 : [OU2] = [InEG] P V nastaveném měřícím rozsahu leží výstupní signál mezi 4 a 20 ([OU2] = [I]) nebo mezi 20 a 4 ma ([OU2] = [InEG]). Dále bude signalizováno: ystémový tlak nad měřícím rozsahem: -- výstupní signál 20 až 20,5 ma při [OU2] = [I]. -- výstupní signál 4 až 3,8 ma [OU2] =[InEG]. ystémový tlak pod měřícím rozsahem: -- výstupní signál 4 až 3,8 ma při [OU2] = [I]. -- výstupní signál 20 až 20,5 ma [OU2] =[InEG]. 4.4 Kalibrace ze strany zákazníka Kalibrace ze strany zákazníka změní křivku měřených hodnot vůči reálným měřeným hodnotám (posunutí / změna vzestupu; [CAL]). ohou být vytořeny dva kalibrační body (CP, CP2). Oba body jsou vůči sobě nezávislé. usí ležet v rozpětí měřícího rozsahu a nesmí ležet v rozšířené zobrazovací oblasti. 7

8 Kalibrace nulového bodu [COF] ovlivňuje kalibraci křivky měřených hodnot. Doporučení: [COF] postavit na 0 ( 9.4. [COF]), poté křivku měřených hodnot zkalibrovat. Po změně může být kalibrace nastavena zpět na nastavení z výroby ( [re]). P' P = měřený tlak; P = modifikovaná měřená hodnota CP = kalibrační bod ; 2 CP = modifikovaná měřená hodnota pro CP CP' CP2 = kalibračníí bod 2; CP2 = modifikovaná měřená hodnota CP CP2 P pro CP2 = křivka měřených hodnot při nastavení z výroby P' 2 2 = křivka měřených hodnot po kalibraci CP2' CP CP2 P P' CP2' 2 CP' CP CP2 P 8

9 5 ontáž Před montáži a demontáži přístroje: Zajistit, aby bylo zařízení bez tlaku. Věnujte pozornost: Jestliže bude zobrazeno 0% a nebude zobrazen žádný indikátor, znamená to, že zařízení je bez tlaku! Při vysokých teplotách média je doporučena vodorovná instalace. Přístroj je možno přizpůsobit pro různá procesní připojení. Existují následující možnosti: ontáž s těsněním dle DIN EN 837- Přístroj s těsněním v připojovacím čepu s válcovým trubkovým závitem G½ nasadit a pevně utáhnout. Jsou použitelná všechna těsnění v souladu s DIN EN 837-, jsou způsobilé pro připojovací čepy s válcovým trubkovým závitem; např. plošná těsnění nebo těsnící kroužky na hrany. 2 ontáž s těsnící páskou Přístroj s těsnící páskou na procesním připojení s vnitřním závitem G½ (např. např. navařovací adaptér) nasadit a pevně utáhnout. 3 ontáž na přírubu G½ (podle DIN 3852-) Jako procesní těsnění funguje těsnící kroužek na senzoru. Horní těsnící plocha na procesním přípojení má probíhat rovinně k otvoru se závitem a má vykazovat kvalitu povrchu o hodnotě nejméně Rz 6,3. Závit senzoru mazat vhodnou mazací pastou. Přístroj nasadit do procesního připojení. Pevně jej dotáhnou stranovým klíčem. Utahovací moment: 35 Nm. Po montáži může být analogový ukazatel otočen / přizpůsoben montážní poloze. Pro tento účel použijte ochranné rukavice. 9

10 6 Elektrické připojení Přístroj může být instalován pouze odborníky elektrotechnického oboru. Řiďte se národními a mezinárodními předpisy pro instalaci elektrických zařízení. Napěťové napájení v souladu s EN 5078, ELV, PELV. Uvést zařízení do stavu bez napětí. Přístroj připojit následujícím způsobem: OUT p-spínající 2 4 BN WH BK L+ OUT n-spínající 2: OUT2 3 BU 2: OUT2 3 BU 4: OUT L 4: OUT L Pin Ub+ Pin 3 Ub- Pin 4 (OUT) Binární spínací výstup hlídaného tlaku Pin 2 (OUT2) Analogový výstup systémového tlaku Barvy vodičových žil u kabelových zásuvek ifm: = BN (hnědá), 2 =WH (bílá), 3 =BU (modrá), 4 = BK (černá) 2 4 BN WH BK L+ 0

11 7 Ovládací a signalizační prvky ode/ Enter et 5 6 : Analogové zobrazení --Zobrazení aktuálního systémového tlaku v bar a PI nebo mbar a inh2o. 2: Věnec LED-diod Odpovídá nastavení parametrů [LED] ( 9.2): --Zobrazení spínacího bodu a zpětného spínacího bodu, --Funkce indikačního vlečného ukazatele pro maximální hodnotu nebo minimální hodnotu. --Zobrazení pulsujících signálů a talkových špiček. --Zobrazení trendu stoupající tlak nebo klesající tlak 3: Indikační LED-diody --LED = systémový tlak digitálního zobrazení v bar. --LED 2 = systémový tlak digitálního zobrazení v mbar. --LED 3 = systémový tlak digitálního zobrazení v PI. --LED 3 = systémový tlak digitálního zobrazení v inh2o. --LED 6 = systémový tlak v % škálování (rozsah AP až AEP nebo hodnota COF v %). --LED 5 a 7 = neobsazeno. --LED 8 = spínací stav OUT (svítí, když je výstup propojen) 4: Alfanumerické zobrazení, 4-místné --Zobrazení aktuálního systémového tlaku. --Zobrazení parametrů a hodnot parametrů 5: enzorové pole et*

12 --Nastavení hodnot parametrů (spojité trvalým dotykem; krokově vícenásobným krátkým dotykem). 6: enzorové pole ode/enter* --Zvolení parametrů a potvrzení hodnot parametrů. * Obě senzorová pole budou aktivována pomocí jednoduchého dotyku / deaktivována uvolněním senzorového pole (přerušením dotyku). enzorové pole musí být úplně pokryto, aby bylo aktivováno. Pomalé pokrytí (např. např kapalina proudící přes zobrazovací jednotku) neaktivuje senzorová pole 2

13 8 enu 8. truktura menu: Hlavní menu : Přechod k menu úrovně 2 (rozšířené funkce) 3

14 8.2 Vysvětlení k hlavnímu menu P/rP Horní / spodní mezní hodnota systémového tlaku, při níž OUT sepne. OU Výstupní funkce pro OUT: pínací signál pro hodnoty tlakových mezí: Hysterezní funkce [H..] nebo okénková funkce [F..], vždy spínač [. no] nebo rozpínač [. nc]. OU2 Výstupní funkce pro OUT2: Analogový signál pro aktuální systémový tlak: ma [I], ma [InEG]. tcof Použít Teach-In pro kalibraci nulového bodu. tap Použít Teach-In pro analogový počáteční bod systémového tlaku: tanovit měřenou hodnotu, při níž bude vykazována hodnota 4 ma (20 ma při OU2 = InEG]). taep Použít Teach-In pro analogový koncový bod systémového tlaku: tanovit měřící hodnota při níž budou vykazovány hodnoty 4 ma (20 ma při OU2 = InEG]). EF Rozšířené funkce / otevření menu úrovně 2. 4

15 5 8.3 truktura menu: Úroveň 2 (rozšířené funkce) : Přechod k hlavnímu menu

16 8.4 Vysvětlení k menu úrovně 2 Uni tandardní rozměrová jednotka pro systémový tlak (bar nebo PI). Zobrazovací mód: ELd Tlak v jednotce, která je nastavena v [Uni]. Tlak v % nastaveného škálování analogového výstupu. AP Analogový počáteční bod systémového tlaku: ěřená hodnota, při níž budou vykazovány hodnoty 4 ma (20 ma při OU2 = InEG]). AEP Analogový koncový bod systémového tlaku: ěřící hodnota při níž budou vykazovány hodnoty 4 ma (20 ma při OU2 = InEG]). HI Paměť maximální hodnoty systémového tlaku. LO Paměť minimální hodnoty systémového tlaku. COF Kalibrace nulového bodu. d Zpoždění při zapnutí pro OUT. dr Zpoždění při vypnutí pro OUT. P-n pínací logika OUT: pnp nebo npn. dap Tlumení spínacích výstupů a zobrazení. daa Tlumení analogového výstupu (OUT2). di Rychlost aktualizace a orientace zobrazení. LED Nastavení věnce LED-diod. CAL Kalibrační funkce (nastavení křivky měřící hodnoty). CP Kalibrační bod CP2 Kalibrační bod 2 re Provést znovunastavení z výroby. 6

17 9 Parametrizování Během parametrizačního procesu zůstává přístroj v pracovním provozu. Provádí dále své hlídací funkce se stávajícími parametry tak dlouho, až je parametrizace ukončena. 9. Parametrizační proces všeobecně Každé parametrizační nastavení potřebuje 3 kroky: Zvolit parametr Dotýkat se [ode/enter] tak dlouho, až se zobrazí požadovaný parametr. ode/ Enter et 2 Nastavit hodnotu parametru [et] stlačit a přidržet. > > Aktuálně nastavená hodnota parametru bude po dobu 5s problikávat. > > Po 5 s: bude nastavená hodnota změněna: krokově větším počtem krátkých dotyků nebo spojitě trvalým dotykem. Číselné hodnoty budou trvale zvyšovány. Jestliže má být hodnota snižována: Zobrazení nechat běžet až k maximální nastavovací hodnotě, pak začne průběh opět u minimální nastavovací hodnoty. 3 Potvrdit hodnotu parametru Krátce se dotknout [ode/enter] > > Parametr bude opět zobrazen. Nová nastavená hodnota bude uložena do paměti. Nastavit další parametry Začít opět krokem. Parametrizaci ukončit Dotýkat se [ode/enter] tolikrát, až bude zobrazena aktuální měřená hodnota nebo počkat 5 s. > > Přístroj přejde zpět do pracovního provozu. ode/ Enter ode/ Enter et et Časová prodleva: Jestliže během nastavení parametru nebude po dobu 5 s aktivované žádné senzorové pole, přejde přístroj s nezměněnými hodnotami zpět do pracovního provozu. 7

18 třídání menu úrovně na menu úrovně 2: Dotýkat se [ode/enter] tak dlouho, až bude zobrazeno [EF]. Krátce se dotknout [et] > > Bude zobrazen první parametr podmenu (zde: [Uni]). Jestliže je menu úrovně 2 zabezpečeno přístupovým kódem, pak se nejprve objeví na displeji blikavě symbol "Code". Dotknout se [et] a dotyk podržet tak dlouho, až se objeví platné číslo kódu. Krátce se dotknout [ode/enter]. Dodání ifm electronic: bez omezení přístupu ode/ Enter ode/ Enter et et Uzamčení / odemčení Přístroj je možno elektronicky uzamknout, tím bude zabráněno neúmyslnému zásahu obsluhy. Zajistit, aby se přístroj nacházel v normálním pracovním provozu. Dotknout se [et], současně také [ode/enter] a obou senzorových polí se dotýkat po dobu 0 s. > > LED-dioda aktuální rozměrové jednotky bliká, aktuální systémový tlak je nadále zobrazován. Po uplynutí 0 s zhasne zobrazení na cca.. s. [ode/enter] a [et] opět uvolnit. Obě pole musí být uvolněny v rozpětí 4 s. Pokud se toto nestane, zůstane přístroj neuzamčen. > > Pokud bude zobrazen symbol [Loc], pak je přístroj uzamčen. Během provozu problikává indikační LED-dioda pro zobrazovací jednotku ( Kapitola 7), když došlo k pokusu otevření menu. Pro odemčení: Zajistit, aby se přístroj nacházel v normálním pracovním provozu. Dotknout se [et], navíc také [ode/enter] a obou senzorových polí se dotýkat po dobu 0 s. > > LED aktuální rozměrové jednotky bliká, aktuální systémový tlak je nadále zobrazován. Za 0 s zhasne zobrazení po dobu cca.. /s. [ode/enter] a [et] opět uvolnit. Obě pole ("tlačítka") musí být uvolněny v rozpětí 4 s. Pokud se toto nestane, zůstane přístroj uzamčen. > > Bude zobrazeno [uloc], přístroj je odemčen. tav při dodání: neuzamčen. 8

19 9.2 Digitální zobrazení konfigurovat (volitelné) Zvolit [Uni] a určit rozměrovou jednotku: --[bar] / [mbar], [PI] / [inho]. Zvolit [ELd] a nastavit druh zobrazení: --[P]: ystémový tlak v jednotce, která je nastavena v Uni. --[P%]: ystémový tlak v % nastaveného škálování analogového výstupu; přitom platí: 0% = hodnota AP / 00 % = hodnota AEP. Věnujte pozornost: zobrazení "0 %" neznamená, že je zařízení bez tlaku. Zvolit [di] a nastavit rychlost aktualizace zobrazení: --[d]: Aktualizace měřených hodnot každých 50 ms. --[d2]: Aktualizace měřících hodnot každých 200 ms. --[d3]: Aktualizace měřících hodnot každých 600 ms. --[OFF] = zobrazení měřených hodnot je v módu RUN vypnuto. Při aktivaci dotykového pole bude po dobu 5 s zobrazena aktuální měřená hodnota. Opakovaná aktivace [ode/enter] otevře displejový mód. Indikační LED-diody zůstávají aktivní, i když je zobrazení vypnuté. Zvolit [LED] a nastavit zobrazovací funkci pro digitální zobrazení a věnec LED-diod: --[PRP]: Jedna LED-dioda na věnci LED-diod zobrazuje spínací bod a další LED-diody zpětný spínací bod. --[HInd]: 2 vedle sebe ležící LED-diody na věnci LED-diod označují koncové ukazatele pro maximální hodnotu ([HInd], high-indication). --[LInd]: 2 vedle sebe ležící LED-diody na věnci LED označují koncové ukazatele pro minimální hodnotu ([LInd], low-indication) Pro návrat zpět: [et] stlačit po dobu s. > > Obě LED-diody naskočí na aktuální pozici ručičky. --[Ph]: Zobrazení pulsujících signálů a tlakových špiček: --Při rychlých změnách tlaku (rychle pulsující signály) ukazují digitální displej a věnec LED-diod minimální hodnotu a maximální hodnotu. --Při jednorázové krátké tlakové špičce (peak) bude doba zobrazení digitálního displeje a věnce LED-diod prodloužena. --[Pdir]: Věnec LED-diod ukazuje trend tlakových změn (5 LED pod ukazatelem při stoupajícím tlaku; 5 LED nad ukazatelem při klasajícím tlaku). Tlumení nastavené pomocí dap nebo daa působí také na toto zobrazení. 9

20 9.3 Nastavit výstupní signály 9.3. Nastavit výstupní funkce Zvolit [OU] a nastavit spínací funkci: --[Hno] = Hysterezní funkce/spínač --[Hnc] = Hysterezní funkce/rozpínač, --[Fno] = Okénková funkce/spínač, --[Fnc] = Okénková funkce/rozpínač. Zvolit [OU2] a nastavit výstupní funkci: --[I] = tlaku úměrný proudový signál 4 20 ma, --[InEG] = tlaku úměrný proudový signál 20 4 ma Určit spínací meze Zvolit [P] a nastavit měřící hodnotu, při níž výstup sepne. Zvolit [rp] a nastavit hodnotu, při níž přepne OUT zpět. rp je trvale menší než P ohou být nastaveny pouze hodnoty, které leží pod hodnotou pro P Škálovat analogovou hodnotu pro OUT2 Nastavit požadovaný minimální tlak v zařízení. Dotknout se [ode/enter] tak dlouho, až se objeví [tap]. tlačit a přidržet [et] > > Blikavě se zobrazí aktuální nastavovaná hodnota. Uvolnit [et], když zobrazení přestane blikat. > > Bude zobrazena nová nastavená hodnota. Krátce se dotknout [ode/enter. > > Aktuální systémový tlak bude nastaven jako počáteční hodnota analogového signálu. Nastavit požadovaný maximální tlak v zařízení. Dotýkat se [ode/enter] tak dlouho, až se objeví [taep]. tlačit a přidržet [et] > > Blikavě se zobrazí aktuální nastavovací hodnota. Uvolnit [et], když zobrazení přestane blikat. > > Bude zobrazena nová nastavovací hodnota. Krátce se dotknout [ode/enter. > > Aktuální systémový tlak bude nastaven jako koncová hodnota analogového signálu. AP / AEP může být proveden funkcí Teach-In pouze v rozpětí stanovených mezí ( 2. Nastavovací rozsah). Jestliže bude prováděna funkce Teach-In při neplatné hodnotě tlaku, bude zobrazeno [UL] nebo [OL]. Po potvrzení dotykem přes [ode/enter] se blikavě zobrazí [Err], hodnoty AP / AEP nebudou změněny. 20

21 Alternativně: Zvolit [AP] a nastavit měřící hodnotu, při níž bude vykázána hodnota 4 ma (20 ma při [OU2] = [InEG]). Zvolit [AEP] a nastavit měřící hodnotu při níž bude vykázána hodnota 20 ma (4 ma při [OU2] = [InEG]). inimální vzdálenost mezi AP a AEP = 25 % koncové hodnoty měřícího rozsahu (Turn-Down :4). 9.4 Nastavení uživatelem (volitelné) 9.4. Provedení kalibrace nulového bodu Zvolit [COF] a nastavit hodnotu mezi -5 % a 5 % koncové hodnoty měřícího rozsahu. Interní naměřená hodnota "0" bude o tuto částku posunuta. Alternativně: Automatické přizpůsobení hodnoty Offset v rozsahu 0 bar ± 5 %. Zajistit, aby bylo zařízení bez tlaku. Dotknout se [ode/enter] tak dlouho, až se zobrazí [tcof]. tlačit a přidržet [et] > > Aktuální hodnota Ofset (v %) bude zobrazena krátkodobě problikáváním. > > Bude zobrazen aktuální systémový tlak. [et] uvolnit. Krátce se dotknout [ode/enter] (= potvrzení nové hodnoty Offset) Nastavit zpožďovací dobu pro OUT [d] = zpoždění při zapnutí / [dr] = zpoždění při vypnutí. Zvolit [d] nebo [dr] a nastavit hodnotu mezi 0, a 50 s (při 0,0 není zpožďovací doba aktivní) Nastavit spínací logiku pro OUT Zvolit [P-n] a nastavit [PnP] nebo [npn] Nastavit tlumení spínacího signálu Zvolit [dap] a nastavit hodnotu mezi 0, s. Hodnota dap = reakční doba mezi změnou tlaku a změnou spínacího stavu v sekundách. [dap] ] ovlivňuje spínací frekvenci: f max = 2dAP. [dap] ovlivňuje také zobrazení. 2

22 9.4.5 Nastavit tlumení analogového signálu Zvolit [daa] a nastavit hodnotu mezi 0, s. Hodnota daa = reakční doba mezi změnou tlaku a změnou analogového signálu v sekundách Kalibrace křivky měřící hodnoty usí být dodrženy následující podmínky, aby přístroj převzal nastavení kalibračních bodů: --CP a CP2 musí ležet v rozpětí měřeného rozsahu (tzn. mezi AP a AEP). --CP a CP2 nesmí ležet v rozšířené zobrazovací oblasti. --inimální vzdálenost mezi kalibračními body CP a CP2: 5% koncové hodnoty měřeného rozsahu. --aximální korekční hodnota pro kalibrační bod: ± 2 % koncové hodnoty měřeného rozsahu. definovaný referenční tlak mezi AP a AEP v zařízení nastavit. Zvolit [CAL]. Krátce se dotknout [et]. > > Bude zobrazeno [CP]. Dotknout se [et] po dobu 5 s. > > Bude zobrazen tlak naměřený přístrojem. Dotknout se [et] tak dlouho, až se objeví nastavený referenční tlak (měřený tlak = referenční tlak), nebo bude na OUT2 vydán odpovídající analogový signál. Krátce se dotknout [ode/enter. > > Bude zobrazeno [CP]. Krátce se dotknout [ode/enter. > > bude zobrazeno [CP2]. Dále s a) nebo b) a) Ukončit kalibrační postup: Krátce se dotknout [ode/enter. > > Bude zobrazeno [CAL]. b) Změnit 2. bod na křivce měřící hodnoty Nastavit druhý definovaný referenční tlak v zařízení. Dotknout se [et] po dobu 5 s. > > Bude zobrazen tlak naměřený přístrojem. Dotkněte se [et] tak dlouho, až se objeví nastavený referenční tlak (měřený tlak = referenční tlak), nebo bude na OUT2 vydán odpovídající analogový signál. Krátce se dotknout [ode/enter. > > bude zobrazeno [CP2]. Krátce se dotknout [ode/enter. > > Bude zobrazeno [CAL], postup je ukončen. 22

23 9.5 ervisní funkce 9.5. Odečtení min. / max. hodnoty systémového tlaku Zvolit [HI] nebo [LO] a krátce se dotknout [et]. [HI] = maximální hodnota, [LO] = minimální hodnota. Vymazat paměť: Zvolit [HI] nebo [LO]. Dotknout se [ET] a držet dotyk tak dlouho, až bude zobrazeno [----]. Krátce se dotknout [ode/enter Všechny parametry převést zpět na nastavení z výroby Zvolit [re]. Dotknout se [ET] a přidržet dotyk tak dlouho, až bude zobrazeno [----]. Krátce se dotknout [ode/enter. Je užitečné poznamenat si vlastní nastavení před provedením funkce ( 3 nastavení z výroby). 23

24 0 Provoz Po zapnutí napájecího napětí se přístroj nachází v provozním Run-módu (= normální pracovní provoz). Provádí své měřící a vyhodnocovací funkce a vytváří výstupní signály podle nastavených parametrů. Provozní ukazatele Kapitola 7 Ovládací a signalizační prvky Indikační vlečný ukazatel navrátit zpět (když [LED] = [HInd] oder [LInd]): [et] stlačit po dobu s. > > Obě LED-diody vlečného indikačního ukazatele přejdou na aktuální pozici ukazatele. 0. Přečtení nastavení parametrů Dotýkat se [ode/enter] tak dlouho, až se zobrazí požadovaný parametr. Krátce se dotknout [et. > > Přístroj zobrazí na cca. 5 s příslušnou hodnotu parametru. Po dalších 5 s přejde přístroj zpět do provozního Run-módu. 0.2 ignalizace chyb [OL] Přetlak (měřící rozsah překročen). [UL] Podtlak (měřící rozsah nedosažen). [C] Zkrat v OUT. Výstup je odpojen tak dlouho, dokud trvá zkrat. [Err] Blikající: Interní chyba, neplatné zadání. Hlášení C, C2, C, Err budou zobrazena i při vypnutém displeji. 24

25 Rozměrový výkres x ,5 G rozměry v mm : Analogové zobrazení 2: digitální ukazatel 3: enzorové pole (programovací tlačítko) 25

26 2 Technická data Provozní napětí [V] DC Proudový odběr [ma]... < 70 (24 V) Proudová zatížitelnost [ma] Ochrana proti zkratu; zabezpečení proti přepólování / odolnost proti přetížení Úbytek napětí [V]... < 2 Doba zpoždění po zapnutí [s]... 6 in. doba odezvy spínacího bodu [ms]...9 pínací frekvence [Hz]...75 Analogový výstup ma / ma ax. aximální zátěž [Ω]... (Ub - 0) x 50 koková doba odpovědi analogového signálu [ms] Přesnost / odchylka (v % rozpětí) PG2409 PG PG2458 PG2450 PG245 PG2489 Přesnost spínacího bodu < ± 0,5 < ± 0,6 Přesnost spínacího bodu v rozšířené zobrazovací oblasti < ±,5 < ±,5 Odchylka od charakteristiky < ± 0,25 (BFL) < ± 0,5 (L) < ± 0,35 (BFL) < ± 0,6 (L) Hystereze < 0,25 < 0,5 Opakovací přesnost (při teplotních výkyvech < 0 K) < ± 0, < ± 0, Dluhodobá stabilita (v % rozpětí za 6 měsíců) < ± 0, < ± 0, Teplotní koeficienty (TK) v kompenzovaném teplotním rozsahu C (v % rozpětí na 0 K) PG2409 PG PG2458 PG2450 PG245 PG2489 největší TK nulového bodu < ± 0,2 < ± 0,3 největší TK rozpětí < ± 0,2 < ± 0,3 26

27 ateriál v kontaktu s médiem V4A / 36L /.4404; Keramika (Al2O3); FP ateriál pouzdra...v4a (.4404); PA; FP (Viton); PTFE... Bezpečnostní okénko Bezpečnostní vrstvené sklo 4 mm Třída krytí...ip 67 / IP 69K Ochranná třída...iii Isolační odpor [Ω]...> 00 (500 V DC) Odolnost vůči rázům [g] (DIN IEC , ms) Odolnost vůči vibracím [g] (DIN IEC , Hz) in. spínací cykly millionu Teplota okolí [ C] Teplota média [ C] kladovací teplota [ C] EV EN ED:...4 / 8 KV EN HF v.f. ozářeno:... 0 V/m EN skupiny impulsu:... 2 kv EN rázová napěť. vlna:...0,5 / KV EN HF v.f. vazba vedení:... 0 V BFL = Best Fit traight Line (nastavení na nejmenší hodnotu) / L = nastavení mezního bodu 2. Nastavovací rozsahy P rp AP AEP min max min max min max min max ΔP PG2409 PG2450 bar -0,992,600 -,000,592 -,000,00-0,500,600 0,004 PI -4,40 23,22-4,52 23,0-4,52 5,96-7,26 23,22 0,06 bar PI PG245 PG2452 bar,0 400,0 0,0 399,0 0,0 350,0 50,0 400,0 0,5 PI bar 0,4 60,0 0,0 59,6 0,0 35,0 25,0 60,0 0,2 PI ΔP = přírůstek 27

28 P rp AP AEP min max min max min max min max ΔP PG2489 PG2458 PG2457 PG2456 PG2455 PG2454 PG2453 bar -0,90 40,00 -,00 39,90 -,00 33,75 5,25 40,00 0,05 PI -3,0 580,0-4,5 578,5-4,5 489,5 76,0 580,0 0,5 bar -0,96 6,00 -,00 5,96 -,00 3,50,50 6,00 0,02 PI -4,0 232,0-4,4 23,6-4,4 95,8 2,8 232,0 0,2 bar -0,98 6,40 -,00 6,38 -,00 5,40 0,00 6,40 0,0 PI -4,2 92,8-4,5 92,5-4,5 78,3 0,0 92,8 0, bar -0,5 4,000-0,25 3,990-0,25 3,350 0,525 4,000 0,005 PI -,65 58,00 -,80 57,85 -,80 48,60 7,60 58,00 0,05 bar -0,046,600-0,050,596-0,050,340 0,200,600 0,002 PI -0,66 23,20-0,72 23,4-0,72 9,58 2,90 23,20 0,02 mbar -,5 400,0-2,5 399,0-2,5 337,5 50,0 400,0 0,5 inh2o -4,6 60,6-5,0 60,2-5,0 35,6 20,0 60,6 0,2 mbar -4,6 60,0-5,0 59,6-5,0 35,0 20,0 60,0 0,2 inh2o -,84 64,24-2,00 64,08-2,00 54,24 8,00 64,24 0,08 ΔP = přírůstek 28

29 3 Nastavení z výroby OU OU2 P rp AP / tap AEP / taep nastavení z výroby Hno I 25,0 % EW* 24,9 % EW* 0% EW* 00% EW* COF / tcof 0,0 d 0,0 dr 0,0 P-n pnp dap 0,06 daa 0,03 Uni ELd dis LED bar / mbar P d2 PRP Nastavení uživatelem * = nastavena je daná procentní hodnota koncové hodnoty měřícího rozsahu (EW) v jednotkách bar příslušného senzoru. Další informace na 29

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010 Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PI693 PI694 704889 / 00 08 / 2010 Obsah 1 1 Poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Rychlý vzestup 4 4 Použití z

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Použití hlavního připojení G1/8

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Návod k obsluze R Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Číslo dokumentu: 704120/01 11/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................................strana 3 Použití z hlediska

Více

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012 Montážní návod Úrovňová sonda PS3xxx 14014571.03 01/2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...2 1.1 Použité symboly...2 2 Bezpečnostní pokyny3 3 Rozsah dodávky...3 4 Použití z hlediska určení...4 5 Montáž...4 6 Elektrické

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PNI02X číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D0523 80000453 / 01 01 / 2015 Obsah 1 Úvodní poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 6 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PP70.. 701500 Bezpečnostní instrukce Před uvedením přístroje do provozu prostudujte jeho popis. Ubezpečte se, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci.

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN750 Obsah Ovládací a signalizační prvky.......... strana 5. Použití z hlediska určení.............. strana 5. Druhy provozu...................... strana

Více

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C )

Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita 68 mm²/s při 40 C ) SU8000 Made in Germany Vlastnosti výrobku Ultrazvukový senzor průtoku Konektorové provedení Procesní připojení: G1 s plochým těsněním Funkce programovatelné Celková funkce 2 výstupy OUT1 = hlídání proudění

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku U7000 704852 / 00 07 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 5 4.1 ožnosti vyhodnocení

Více

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010 Návod k obsluze R Hlídač proudění A300 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana 4 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy provozu strana 7 ontáž strana 8 Elektrické připojení strana 0 Programování strana

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK5520 PK-400-SFG14-PSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany PK7520 PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm 2: Těsnění FPM / DIN 3869-14 Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení:

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM6 číslo dokumentu: 70956/00 0/05 Obsah Použití z hlediska určení.......................................strana Použití ve stavu při dodání.....................................strana

Více

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3...

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3... Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK 3... 701614/04-06/02 Obsah Ovládací a signalizační prvky 5 Rozměrový výkres 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570

Návod k obsluze. Řídící jednotka pro kontrolu polohy PS7570 Návod k obsluze R Řídící jednotka pro kontrolu polohy P77 7 7 7 Obsah Bezpečnostní pokyny..................... strana Použití z hlediska určení................... strana ontáž................................

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D6000 CZ 706092 / 01 03 / 2012 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 4 4 Funkce 5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Obsah 1 Poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 3.1 Oblast použití 4 3.2 Omezení oblasti

Více

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008 Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny CZ LK31 704046 / 00 01 / 2008 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny...2 2 Přehled menu...3 3 Ovládací a signalizační prvky...4 4 Použití z hlediska určení...5 5 Popis

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 CZ 80011616 / 00 11 / 2014 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 1.1 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití

Více

Elektronický senzor pro lineární ventily

Elektronický senzor pro lineární ventily Návod k obsluze R Elektronický senzor pro lineární ventily číslo dokumentu: 701846/00 05/2004 Obsah 1 Použití z hlediska určení..........................................strana 2 2 Montáž.......................................................strana

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015 Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine CZ RxP5xx 706393/00 02/205 Obsah Úvodní poznámka 4. Odkazy k tomuto dokumentu 4.2 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 2. Všeobecně 4 2.2 Montáž

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení: R¼ A / M5 I Měřící rozsah: 0...100

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty LMP piezoresistivní nerezový sensor čelní membrána hydrostatické měření výšky hladiny čistých kapalin jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 40 bar (0... mh O. do 0... 400 mh O) Snímač LMP je určen pro

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Návod k montáži. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001

Návod k montáži. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001 Návod k montáži Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE001 číslo dokumentu: 704106 / 01 05 / 2007 Obsah Bezpečnostní pokyny..................................................strana 3 Použití z

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control 540/548 Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze Huba Control Zastoupení: TOP Instruments s.r.o. www.topinstruments.cz tel: 724 712 988 Huba Control 1. Základní informace Před zahájením provozu zařízení

Více

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 4 Funkce 5 4.1

Více

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Obsah 1 Poznámka4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení6 3.1 Oblast

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky MaRweb.sk www.marweb.sk DMP 4 pro nízké tlaky piezoresistivní polovodičový sensor pro neagresivní plyny přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO jmenovitý tlak od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Snímač tlaku DMP

Více

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9 Návod k použití Jednocestná světelná závora OJ - Laser 701400/01-07/02 Strana 1 z 9 Funkce a vlastnosti Jednocestná světelná závora bezdotykově zjišťuje předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny pro měření výšky hladiny Polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 27 mm měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0...

Více

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Elektromechanické tlakoměry Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Údajový list WIKA PV 27.05 Použití Řízení a regulování průmyslových procesů Hlídání

Více

LMK 858 LMK 858. Plastová ponorná sonda výšky hladiny

LMK 858 LMK 858. Plastová ponorná sonda výšky hladiny výšky hladiny kapacitní keramický senzor průměr 45 mm možnost odpojení kabelového dílu jmenovité rozsahy od 0... 40 cmh 2 O do 0... 100 mh 2 O (0... 40 mbar do 0... 10 bar) byla vyvinuta pro měření výšky

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5 Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 5 Obsah 1. Použití z hlediska určení... strana 3 2. Montáž... strana 4 3. Elektrické připojení... strana 5 4. Programování... strana 5 5. Uvedení do provozu

Více

-V- novinka SDE1- -MS. Tlaková čidla SDE, s displejem 8.2. 5 rozsahů měřeného tlaku. měření relativního nebo diferenciálního tlaku

-V- novinka SDE1- -MS. Tlaková čidla SDE, s displejem 8.2. 5 rozsahů měřeného tlaku. měření relativního nebo diferenciálního tlaku Tlaková SDE, s displejem 5 rozsahů měřeného tlaku měření relativního nebo diferenciálního tlaku spínací výstupy PNP, NPN a analový proudový nebo napěťový výstup zobrazení pomocí LCD displeje nebo světelného

Více

Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M

Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M Návod k obsluze programové vybavení 1 Ovládaní PM 111 pomocí tlačítek na předním panelu Digitální tlakoměr PM 111 může být vybaven displejem v několika verzích s LED

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany Návod k obsluze R Impulsní vyhodnocovací systém D 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 7 8 2 3 2, sec pulse/min % power 7 LISH Made in Germany ifm electronic gmbh D 427 Essen EN pulse/min x func. I II III IV 9 2 3 4 6

Více

Tlaková čidla SPAW, s displejem

Tlaková čidla SPAW, s displejem Všeobecné údaje 9 rozsahů tlaku 1 +1 bar až 0 +100 barů 4místný displej LED, dobře čitelný, robustní stupeň krytí IP67 displej otočný o 360 přesnost 1 %, opakovatelná přesnost 0,15 % teplota média 20 85

Více

Příslušenství válce. Katalogový list 2.90.042-1CZ. Veličiny. Označení Jednotka Poznámka Elektrcké veličiny Typ RST Typ EST Výstup.

Příslušenství válce. Katalogový list 2.90.042-1CZ. Veličiny. Označení Jednotka Poznámka Elektrcké veličiny Typ RST Typ EST Výstup. A1P699D00DAE15X Technické změny vyhrazeny. Veličiny Veličiny Označení Jednotka Poznámka Elektrcké veličiny RST EST Výstup jazýčkový kontakt PNP Provozní napětí U B V 10-30 AC/DC 10-30 DC Zbytkové zvlnění

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Proporcionální ventil pro regulaci průtoku

Proporcionální ventil pro regulaci průtoku Proporcionální ventil pro regulaci průtoku P0 G / ysoká průtoková rychlost, malá ztráta tlaku Kalibrovaný, lineární průtoková charakteristika s přechodem přes nulu olba nastavení vstupní žádané hodnoty:

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku Proporcionální ventil pro regulaci tlaku VP G /... G / Digitální řídicí elektronika Měnitelná regulace tlaku, Externí regulace tlaku na přání Možnost volby: sériové propojení s programem VP-Tool Volitelná

Více

Návod k použití. Reflexní světelný snímač. s vycloněním pozadí

Návod k použití. Reflexní světelný snímač. s vycloněním pozadí Návod k použití Reflexní světelný snímač s vycloněním pozadí OJ 701401/03-07/02 Funkce a vlastnosti Reflexní světelný snímač zjišťuje bezdotykově předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

SensoTrans DMS A 20220

SensoTrans DMS A 20220 Převodník SensoTrans DMS A 20220 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz Internet: www.profess.cz 1. Základní

Více

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana

Více

Ultrazvukové snímače

Ultrazvukové snímače Zásady ultrazvukové detekce str. 12 Kabely a zapojení str. 1 Ultrazvukové snímače MIC+ str. 16 Ultrazvukové snímače ZWS str. 17 Ultrazvukové snímače Zásady ultrazvukové detekce Princip ultrazvukové detekce

Více

Návod k obsluze. ecomat 200. Předvolbový čítač E89005

Návod k obsluze. ecomat 200. Předvolbový čítač E89005 Návod k obsluze ecomat 200 R Předvolbový čítač E89005 1. Popis - 6-ti místné sčítání /odečítání; předvolbový čítač se dvěma předvolbami - dobře čitelný 2-řádkový LCD-displej se symboly zobrazujícími předvolby

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Zásady ultrazvukové detekce

Zásady ultrazvukové detekce Zásady ultrazvukové detekce Princip ultrazvukové detekce Ultrazvukové čidlo vysílá cyklicky vysokofrekvenční impuls, který se šíří prostorem rychlostí zvuku. Pokud narazí na nějaký předmět, odrazí se od

Více

Převodník tlaku P30 / P31

Převodník tlaku P30 / P31 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P30 / P31 Rozsahy 0...1 bar až do 0...400 bar Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20 ma nebo třívodičové s výstupem 0..10 V Přetížení až 4-násobek

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Optoelektronické. BGL Vidlicové optické závory. snímače

Optoelektronické. BGL Vidlicové optické závory. snímače Jednocestné optické závory jsou nepřekonatelné v jejich schopnosti rozlišovat malé díly a jemné detaily, stejně jako v provozní spolehlivosti. Nevýhody jsou pouze v jejich montáži a nastavení. A právě

Více

1000 l/min. Vstup požadované hodnoty

1000 l/min. Vstup požadované hodnoty 1 Druh konstrukce Sedlový ventil Řízení Analogový Certifikáty CE Prohlášení o shodě Teplota okolí min./max. +0 C / +70 C Teplota média min./max. +0 C / +70 C Médium Stlačený vzduch Max. velikost částic

Více

MSK regulátor krbů Návod k obsluze

MSK regulátor krbů Návod k obsluze MSK regulátor krbů Návod k obsluze Je to zařízení, jehož úkolem je udržovat konstantní tah krbu při spalování dřeva. Účelem je kontrola teploty topeniště a ve výsledku prodloužení komplementace hořícího

Více

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr A 0237133 ontrolní technika Hlídač zátěže BH 9097 varimetr Grafické znázornění funkce ( princip klidového proudu)* A1/A2 P2 U ta t splňuje požadavky norem IEC/E 60 255, DI VDE 0435-303 detekuje - nedostatečné

Více