cílem mnoha terapií je dostatečně zvýšit hladinu dystrofinu a změnit DMD fenotyp na BMD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cílem mnoha terapií je dostatečně zvýšit hladinu dystrofinu a změnit DMD fenotyp na BMD"

Transkript

1 Shrnutí webináře Dystrofin 101: vše, co jste kdy chtěli vědět o dystrofinu (a nebáli jste se zeptat) Francesco Muntoni (University College of London), John Porter (PPMD) Dystrofinopatie: DMD versus BMD cílem mnoha terapií je dostatečně zvýšit hladinu dystrofinu a změnit DMD fenotyp na BMD Funkce dystrofinu na svalové membráně (obr. Jill Rafael-Fortney) dystrofin je součástí dystrofin-glykoproteinového komplexu (DGC), který propojuje aktinová vlákna cytoskeletu uvnitř buňky (F-actin) s extracelulární matrix (mezibuněčnou hmotou). mutace v genu pro dystrofin vede k vytvoření zkráceného nebo žádného proteinu Patogeneze DMD při absenci dystrofinu přicházíme i o další složky dystrofin-glykoproteinového komplexu a ztrácí se kontakt mezi nitrobuněčným a mimobuněčným prostředím vytváří se trhliny v sarkolemě (cytoplazmatická membrána na povrchu svalových vláken) svalová kreatinkináza (mck) se dostává ven z buňky, vápníkové ionty ve zvýšené míře pronikají do buňky, aktivují se enzymy proteázy DGC také plní mnoho signalizačních funkcí, takže dojde k celé řadě změn v signalizačních drahách 1

2 Gen protein gen se skládá z exonů (kódujících oblastí) a intronů (nekódujících úseků), které však také plní určité funkce (například hrají roli v regulaci exprese apod.) gen (DNA) je transkribován a vzniká pre-rna a po vystřižení intronů hotová mrna mrna se překládá (translatuje) do pořadí aminokyselin, které vytváří protein Dystrofinový gen ohromný gen, který je umístěn na X chromozomu (lokus: Xp21) jeden z největších lidských genů má celkem 2,5 megabází (A,T,G,C) (exony + introny) v různých tkáních jsou exprimovány různé izoformy dystrofinu (např. kratší izoforma v mozku) vzhledem k velikosti genu dochází k záměnám nukleotidů po celé délce genu (jednonukleotidový polymorfismus) doposud bylo zaznamenáno 741 variant genu jen některé z nich vedou ke vzniku onemocnění, jiné nemají žádné důsledky Transkript dystrofinu (mrna) dystrofinový gen má 79 exonů velmi rozsáhlý, i po odstranění intronů má transkript 2400 kilobází vytvoření jedné kopie dystrofinové mrna (transkripce) trvá 16 hodin Protein dystrofin kompletní izoforma proteinu v kosterním svalu se skládá z 3500 aminokyselin actin binding sites místo, kde se dystrofin váže na aktinová vlákna uvnitř buňky uprostřed proteinu je mnoho opakujících se motivů spectrin-like repeats, díky kterým je možné využívat metody jako exon skipping (protože se můžeme obejít bez určitých těchto úseků) vazebná místa pro součásti dystrofin-glykoproteinového komplexu: dystroglykan, dystrobrevin, syntrofin mají důležité signalizační funkce nefunkční protein naruší funkci celého tohoto komplexu a jeho signalizační funkce 2

3 Mutace dystrofinu velké delece ( 1 exon) se týkají asi 65 % DMD/BMD pacientů 5 % pacientů má duplikace 15% chlapců má nonsense mutace zbytek pacientů má mutace s posunem čtecího rámce inzerce/delece, splice-site mutace a missense mutace DMD versus BMD velikost delece nekoreluje se závažností mutace (např. delece uprostřed mívá mírnější projevy, zatímco delece v klíčových doménách mívá vážné důsledky) nejpřesnější korelace mezi mutací a fenotypem je založena na tom, zda při deleci došlo či nedošlo k posunu čtecího rámce delece se zachováním čtecího rámce obvykle vedou k translaci proteinu s částečnou funkcí - BMD Molekulární strategie pro DMD cílem je: 1) nahradit dystrofinový gen (zatím pouze zvířecí modely) a) genová terapie (AAV) b) terapie kmenovými buňkami 2) nenahrazovat mutantní gen, ale ovlivnit jeho další zpracování (mrna) a) antisense oligonukleotidy: způsobí exon skipping (pacienti s delecí) b) malé molekuly čtení přes stop kodony 3

4 DMD gen ne všechny exony mají stejný tvar při deleci u DMD do sebe exony nezapadají, proto nevznikne funkční protein nezávisí tolik na velikosti delece, jako na konkrétním typu delece např. tato mutace vede k BMD (zachování genetického kódu), delece je sice větší než v předchozím případě, ale exony do sebe zapadají a může tedy vzniknout funkční protein díky tomu existuje možnost terapie pomocí exon skippingu (v tomto případě přeskočení exonu 51 u DMD), tím dojde k obnově čtecího rámce a vzniku funkčního transkriptu Nonsense mutace nechybí žádná část genu, ale dojde k záměně jednoho nukleotidu (jedno písmenko genetického kódu je špatně napsané), např. v exonu 11 Měření dystrofinu během klinických studií existuje několik možností v ranější fázi studie slouží k tomu, aby se potvrdilo, zda lék účinkuje tak, jak má (vede k produkci alespoň určitého množství dystrofinu), obvykle na jednom/několika málo klinických pracovištích v pokročilejší fázi studie (obvykle fáze II / III) může sloužit jako pomocný cíl spolu s další klinickými cíli, obvykle na mnoha pracovištích (př ) je otázkou, zda by se dystrofin mohl považovat za náhradní cíl (surrogate endpoint), zatím se tak ještě nestalo to znamená, že bychom automaticky předpokládali, že lék funguje, pokud množství dystrofinu přesáhne určitou hodnotu Může být dystrofin měřen spolehlivě? ANO různé laboratoře mohou používat lehce odlišné technologie, ale je potřeba, aby nedocházelo k různým výsledkům byla provedena studie zkoumající tuto variabilitu 5 laboratoří zkoumalo 6 biopsií pomocí imunohistochemie a Western Blot 4

5 výsledky dopadly velmi podobně mezi oběma technikami i jednotlivými laboratořemi (publikováno v Neurology) existují i další techniky ke spolehlivé kvantifikaci dystrofinu, např. hmotnostní spektrometrie zatím nemáme dostatek informací k tomu, zda by se množství dystrofinu mohlo považovat za surrogate endpoint, ale snad v budoucnu budeme mít a pak budeme vědět, zda to je možné Otázky 1. Je důležité, aby léky zaměřené na obnovení množství dystrofinu mohly prokázat produkci dystrofinu? pokud byste například vyvinuli nový lék na dosud nepřeskočený exon, tak byste asi nejdříve chtěli zjistit, zda má lék in vivo takový účinek, jaký má mít, a asi byste se nespoléhali jen na kulturu fibroblastů nebo myoblastů není tedy pochyb o tom, že zpočátku to je potřeba v současné fázi vývoje léků na DMD se stále dozvídáme mnoho informací o tom, jakým způsobem dochází k obnově dystrofinu u pacientů s měřením dystrofinu jsou samozřejmě spjaty i problémy na základě mdx modelů víme, že při biopsii je jistá variabilita v hladině dystrofinu z různých svalů jedné myši, proto je obtížné hodnotit, jak dobře tato myš reaguje, ale pokud vezmeme skupinu myší pro zjištění vhodné dávky, tak určitě můžeme dobře zkoumat různé dávkování pokud lze získat spolehlivé informace, pak je to určitě užitečné 2. Jaký je rozdíl mezi bodovou a nonsense mutací? bodová mutace je záměna jedné báze v DNA v důsledku toho může dojít k záměně aminokyseliny (např. kodon TGC kóduje cystein, zatímco při změně na TGG vznikne tryptofan), nebo může jít o tichou mutaci, kdy i při změně nukleotidu nedojde k záměně aminokyseliny a mutace nemá žádný klinický význam pokud by se bodovou mutací změnil kodon na TGA, což je stop kodon, znamenalo by to předčasné ukončení translace v tomto případě se jedná o nonsense mutaci (nonsense mutace je tedy podtypem bodové mutace). 3. Domníváte se, že všechny exon skipping strategie lze považovat za rovnocenné v produkci dystrofinu? všechny exon skipping léky vedou k přeskočení exonu a tvorbě dystrofinu účinnost každého léku může být trochu odlišná nedávno vyšel v Nature Medicine článek o tcdna, které mají odlišnou chemickou strukturu kromě účinnosti je tedy podle mě dalším významným faktorem přístupnost látky (nakolik je jí tkáň vystavena) tcdna se dostávají do tkání lépe a na rozdíl od mnoha v současnosti testovaných molekul přechází hematoencefalickou bariéru kromě toho záleží i na tom, jakou dávku lze bezpečně podat, např. některé morfolino oligomery jsou velmi účinné, ale mohou být toxické 4. Jaká je korelace výsledků získaných pomocí imunohistochemie a Western Blot? zmiňovaný článek z Neurology je k dispozici online (http://www.neurology.org/content/early/2014/10/29/wnl full.pdf) není to perfektní, ale stále velmi dobrá statistická korelace jednou z komplikací může být to, že při Western Blot (i hmotnostní spektrometrii) se zkoumá homogenizát svalu (když se však dystrofin neváže dobře na některém z konců k aktinu či dystrofin-glykoproteinovému komplexu, není na vzorku poznat, odkud dystrofin pochází a zda tedy plní svou funkci) (u zdravého svalu či při podávání léků zaměřených na změnu fenotypu na BMD je však vysoká korelace) 5

6 5. Mají pacienti s nonsense mutací jinou úroveň dystrofinu ve srovnání s pacienti s delecí? to je velmi individuální někteří pacienti s nonsense mutací mají mírnější fenotyp záleží na tom, kde k mutaci došlo (mutace nemusí být dostatečná na to, aby zničila mrna, takže se může produkovat určité množství dystrofinu) obecně jsou poměrně ekvivalentní nonsense mutace a delece se změnou čtecího rámce 6. Jaká je spolehlivost měření dystrofinu? je velký rozdíl v tom, zda studie probíhá na jednom/několika málo pracovištích nebo v mnoha centrech po celém světě, kdy může být získání a zpracování vzorků z tolika míst náležitým způsobem problematické s tím se potýkaly některé větší mezinárodní studie, vzniklo mnoho logistickým problémů, protože se takto velké studie dělaly poprvé musíme se toho ještě hodně naučit o metodologii a kvantifikaci dystrofinu současné metody ukazují, že léčba dokáže obnovit hladinu dystrofinu na úroveň, která pravděpodobně bude mít určité klinické benefity, což by mělo být využito k urychlení schvalovacího procesu namísto čekání na nové technologie současné technologie podle mě plně dostačují k tomu, aby odpověděly na otázku hladiny dystrofinu a výsledky byly reprodukovatelné mezi laboratořemi v budoucnu se určitě objeví další metody, které dokáží dystrofin kvantifikovat lépe, ale existuje určitý bod, kdy biologická variabilita dystrofinu výrazně převýší přesnost měření (můžete sice měřit velice přesně, ale pokud je mezi dvěma svaly např. 10% biologická variabilita, pak je přesnost měření na 0,000001% zbytečná) 20. března se bude konat workshop FDA o metodologii kvantifikace dystrofinu a bude k dispozici webcast 6

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna Příklady z genetiky Řešené příklady ze stránek http://genetika.wz.cz/priklady/. Jakákoli písemná publikace tohoto textu bez uvedení zdroje není povolena. DNA, komplementarita, dopsání komplementárního

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou.

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou. Genetika člověka Jednou z možností členění genetiky je její třídění podle druhu studovaných organismů (genetika virů, bakterií, rostlin, zvířat, člověka atd.). Genetiku člověka jsme se rozhodli zařadit

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1 Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení Evoluční biologie věda o evoluci, mapující historický vývoj organismů, jejich vlastností a adaptací (přizpůsobení), pracuje s delšími

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Nebezpečí nadměrného očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD)

Nebezpečí nadměrného očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD) Nebezpečí nadměrného očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD) prof. Russell L. Blaylock, M.D. pôvodný článok The Danger of Excessive Vaccination During Brain Development:

Více

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE JAK SE RDÍ LÉK, AEB VYBRAÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVJE CHEMICKÝCH LÉČIV STAISLAV RÁDL Zentiva Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, U kabelovny 130, 10201 Praha 10 stanislav.radl@zentiva.cz Došlo 8.7.04,

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu Kypros H. Nicolaides Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu 3 Fetal Medicine Foundation, 2004 137 Harley Street, London WIG 6BG,

Více

ŽIVOT S PARKINSONOVOU NEMOCÍ. Život s Parkinsonovou nemocí je život, kde je každý den výzvou

ŽIVOT S PARKINSONOVOU NEMOCÍ. Život s Parkinsonovou nemocí je život, kde je každý den výzvou ŽIVOT S PARKINSONOVOU NEMOCÍ Život s Parkinsonovou nemocí je život, kde je každý den výzvou Některé dny můžete chodit rychle. Některé dny za sebou jen sotva taháte nohy a můžete se přinejlepším belhat.

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Ústav Informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Mgr. Karolína Kučerová Praha, červen 2004

Více

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY ROBUST 2002, 16 49 c JČMF 2002 AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY M.BRABEC,M.MALÝ,B.PROCHÁZKA,Z.ROTH,L.TOMÁŠEK Abstract. Biostatistics is a branch of applied statistics whose main scope lies in the

Více

Člověk a primát. Vypracoval: Martin Pavlun, MB

Člověk a primát. Vypracoval: Martin Pavlun, MB Člověk a primát Vypracoval: Martin Pavlun, MB V čem je postata člověčenství? Proč se tolik lišíme od šimpanze, svého nejbližšího zvířecího příbuzného? Rozdíly v dědičné výbavě člověka a šimpanze jsou nepatrné.

Více

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová 23 Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku.

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními kolektiv autorů Studio Press, s.r.o. 2012 1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více