VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN /2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 02/2010"

Transkript

1 ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 DNES V LISTU Víte, co dělat? Zvyšujte zisky! str. 6 ISSN /2010 Vyplatí se investice do vzdělávání mistrů a prvoliniových pracovníků? Ing. Jaroslav Pávek Moje životní a pracovní zkušenost je v jednom druhu poznání čím dál více jasnější. Čím více je každý pracovník firmy (ať už dělník, mistr, obchodník, manažer) přesvědčenější o tom, že to, co dělá ve firmě, dělá nejen v zájmu svého šéfa a majitele, ale především v zájmu sebe samého, tím více zisku takový pracovník firmě přináší a tím menší náklady firmu stojí. Jak firmě pouhé přesvědčení může přinášet více zisku? Podívejme se například na řemeslníky, kteří vám někdy rekonstruovali rodinný dům či panelový byt. Uvidíte mezi nimi tři typy: 1. Typ řemeslníka, který pracuje a dokončí zadaný úkol či zakázku jen a jen tehdy, když ho přinutíte pod Andragogický a poradenský institut Petr Otáhal, s. r. o. Petr Otáhal Nedílnou součástí správného řízení každé organizace je kromě plánování, řízení, motivování, delegování a kontroly také systém efektivního využití lidských zdrojů, který nám umožňuje využívat kvality lidského ducha pro naše cíle. Náš projekt vznikal ve spolupráci s renomovanými odborníky z oblasti managementu, marketingu, obchodu a komunikace. Teoretičtí odborníci a úspěšní praktici vytvořili systém seminářů, školení, případových a tréninkových studií, které nám mohou pomoci lépe dosáhnout svých cílů vlastními silami. Působíme v oblasti rozvoje lidských zdrojů u různých pohrůžkou, že mu nezaplatíte odvedenou práci nebo si budete stěžovat jeho šéfovi. 2. Typ řemeslníka, který pracuje samostatně a dokončí zadaný úkol, neboť mu to tak velí jeho vnitřní stavovská čest a má svoji práci rád. 3. Typ řemeslníka, který pracuje samostatně, poctivě a rád a je také expertem ve svém oboru a sám od sebe vám poradí, i jak některé bytové úpravy udělat jinak a lépe. Jsem si jistý, že druhý a třetí typ doporučíte svým přátelům a známým a jednoznačně se na ně obrátíte při další zakázce. A ještě více jsem si jistý, že řemeslníka č. 1 si už nikdy nevezmete na žádnou práci a každého ve svém okolí budete varovat před tímto typem neochotného a namyšleného fušera. Proto organizací, v komerční i veřejné sféře. Naši lektoři jsou úspěšnými praktiky a díky moderním metodám výuky dosahují pozoruhodných výsledků. Naučíme Vás, jak ušetřit čas a peníze, jakým způsobem peníze lépe vydělat, jak získat uznání a jistotu, vysvětlíme Vám, jak si zajistit pohodlí a komfort, naučíme Vás flexibilitě, kreativitě, spolehlivosti a hlavně Vám pomůžeme ke spokojenosti. Věříme, že díky spolupráci s námi získáte nové informace, které Vám pomohou v řešení problémů a které Vás inspirují k novým postupům, a že se proces systematického vzdělávání stane nedílnou součástí Vaší kultury. firmě i sobě samému přináší 2. a 3. typ další zakázky, peníze, atd. A proto také 1. typ má svoji osobní zodpovědnost za své finanční živoření, špatné jméno své i firmy a své pořadové číslo ve frontě na úřadu práce. Ptáte se, jak to souvisí se vzděláváním mistrů, obchodníků a prvoliniových pracovníků? Odpověď je velice jednoduchá. Právě tito lidé jsou jednotlivými funkčními obratli v páteři vaší výroby, systému jakosti a koncovými hráči ve vztahu k zákazníkovi. Jsou to právě oni, kdo mají osobní vztahy a vazby. Jsou to právě oni, kdo vaše zákazníky znají jménem a dokáží efektivně řešit jejich požadavky a šít kabát na míru. Právě proto u těchto skupin vojáků v první linii, nebo chcete-li pra- covníků v sendviči tolik záleží na osobní motivaci, profesionálním přesvědčení a firemní sounáležitosti. Právě tito lidé jsou diamanty na náhrdelníku vztahu a vazeb ve firmě. Takové drahé kameny neobjevíte ze dne na den. Musíte je nejprve vyhledat a potom kultivovat, opracovávat a vybrušovat. A nejen to. Až je takový diamant nalezen, vybroušen, musíte ho střežit jako oko v hlavě, jako to nejcennější, co ve firmě máte. A tím nejcennějším, co vaše firma má, je lidský potenciál a vlastní vnitřní ztotožnění pracovníků s cíli firmy. Jestliže tohoto ztotožnění ve firmě dosáhnete, takový diamant má pro vás nesmírnou cenu, neboť již sám o sobě vám bude přinášet další a další cenné diamanty. A stane se tak jedna důležitá věc: na takový diamant nebudete muset vynakládat žádné finanční prostředky na jeho kontrolní mechanizmy (pořádek na pracovišti, dodržování pracovní doby, zmetkovitost výrobků, dodržování technologické kázně atd.). Takto vybroušený diamant má již všechny tyto vlastnosti vybroušeny v sobě, a to je druhý přínos procesu broušení diamantu finanční úspora. Začnete-li uvažovat tímto směrem a dosadíte-li si za metaforu broušení diamantů vzdělávání pracovníků, pak můžete pokračovat dál. Pak se pro vás stane aktuálním nikdy nekončící proces zlepšování vztahů, technologií, organizačních vazeb, systémů kvality, který bude prostupovat vším. Pak se stanete vy ostatní, celý tým, celá vaše firma i celá vaše podstata a osobnost součástí KAIZEN, nikdy nekončící touhy a procesu po změně k dokonalosti. (Ing. Jaroslav Pávek patří mezi nejuznávanější české lektory pracující s cílovou skupinou dělnických profesí a nižšího managementu výrobních organizací, od kterých má velmi pozitivní odezvu. pozn. red.) Zvyšování ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků Ing. Lumír Vantuch, lektor V březnu letošního roku byl zahájen projekt Zvyšování ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum. Projekt, který zpracovala a prostředky z ESF získala naše společnost, umožňuje ve 12 studijních dnech (jednou za měsíc) pěti studijním skupinám (3 v Ostravě pro Moravskoslezský kraj a 2 pro Olomoucký kraj v Olomouci a Přerově) zdokonalit se v dané problematice. První téma Makroekonomie jako celek se uskutečnila 2. března 2010 v Ostravě ve vzdělávací místnosti společnosti Čapek WINDUO. Po počáteční nedůvěře, co vlastně můžeme očekávat od takového tématu jako je Makroekonomie, se nám společně podařilo velmi brzy prolomit ledy a v uvolněné atmosféře jsme společně diskutovali o těchto okruzích: co je to hrubý domácí produkt, co znamená hypotéza životního cyklu, jaké jsou makroekonomické cíle, co jsou peníze a jaké plní funkce, co je to inflace, nezaměstnanost, monetární a fiskální politika, co je měnový kurz, mezinárodní obchod a další. Ve stejném duchu proběhly v měsíci březnu další 4 skupiny na téma makroekonomie. V měsíci dubnu opět v pěti skupinách jsme se zabývali druhým tématem mikroekonomie analýza chování jednotlivých ekonomických subjektů. Všichni jsme se již znali, takže atmosféra byla od počátku přátelská a neformální. Po zopakování pojmů z makroekonomie jsme se věnovali definici základních pojmů mikroekonomie, diskutovali jsme o tom, co je elasticita poprávky a nabídky, co ovlivňuje chování jednotlivce a co firmy, analyzovali jsme faktory vnějšího prostředí, řekli si, jaké jsou ekonomické výkazy ve firmě a vztahy mezi nimi. O spokojenosti účastníků svědčí jeden názor za všechny, který se objevil v hodnocení semináře. Obdivuji, že se tak složitá témata dají vysvětlit tak srozumitelně a zjednodušeně.

2 2 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY Z DOMOVA 2010 Když to s informatiky vázne PhDr. Vojtěch Bednář Schopnost komunikace managementu a správců informačních technologií je někdy opomíjeným, ale velmi významným faktorem v efektivitě práce firmy. Zvládáte ji dobře? Možná, že ač si myslíte že ano, pravý opak je pravdou. Informační technologie jsou již mnoho let neodmyslitelnou součástí nejenom úspěchu, ale dokonce samotné existence prakticky všech firem. Informačním technologiím svěřujeme každý den to, co je pro nás nejdůležitější. Klíčové dokumenty, účetnictví, personalistika, knowhow společnosti, vztahy s klienty a s dodavateli a mnoho dalších věcí, bez kterých by nebylo možné se obejít. To všechno je v počítačích. Přesněji, ve velmi sofistikovaných zařízeních, bez kterých se nelze obejít, ale kterým jejich uživatelé v naprosté většině případů podrobně nerozumí. Neporozumí, protože nemusí. Není to potřeba. Komplikovanost informačních technologií si vynucuje, aby byly pod neustálým dohledem, a aby existovala možnost rychlé a spolehlivé intervence v případě, že něco nefunguje jak má (chyby jsou v tomto případě spíše vlastnost technologie, než faktor jejího selhání). Přesně z těchto důvodů firmy zaměstnávají lidi, kterým naprosto důvěřují, ale kterým nerozumí. A co hůře, s nimiž se někdy nedovedou bavit. Správci informačních technologií, specialisté informatiky jsou ve firmách jednak špičkovými odborníky, jednak zaměstnanci, kterých se ostatní někdy straní. Nepřicházejí do přímého kontaktu s klienty firmy, nepodílejí se ANDRAGOGICKÉ NOVINY DTP: Tomáš Polášek Vydavatel: Petr Otáhal, s. r. o. Adresa: Jiráskova Frýdek-Místek přímo na jejím produktu. Někdy hovoří nesrozumitelným jazykem, jindy je obtížné je úkolovat a kontrolovat kvalitu jejich práce. V některých případech se dokonce může stát, že management vůbec neví, co přesně dělají a proč. A to je špatně. Informační oddělení, správci ICT, někdy zvaní pejorativně ajťáci drží ve svých rukou doslova klíče od firmy. Schopnost domluvit se s nimi, řídit je, úkolovat a kontrolovat jejich práci je klíčovým předpokladem k tomu, aby jim management mohl důvěřovat. Jak jim však rozumět, když například odborník na obchod či na personalistiku jednoduše nemůže být odborníkem na IT? Mnoho z toho se dá naučit, byť samozřejmě ne vše. Je možné získat povědomí o tom, jak přinejmenším velká část ICT specialistů přemýšlí, jak funguje. Je možné se dozvědět, jak lze vytvořit systém oboustranně prospěšné vzájemné komunikace, jak lze tuto komunikaci kontrolovat a udržovat. Je možné získat informace o tom, jak lze ICT oddělení úkolovat, a jaké jsou alternativy jeho hodnocení. To vše a další věci se můžete dozvědět na školeních určených managementu a zaměřených na komunikaci s informatiky. Pokud je tato komunikace úspěšná, znamená pro vás - Vyšší spolehlivost informačních technologií - Rychlejší reakce na jejich chyby a problémy - Pružnější přizpůsobení se vašeho ICT vaší firmě - Snížení nákladů na ICT - Zvýšení efektivity práce A další benefity. (Dr. Bednář mladý a dynamický lektor s kosmopolitním přehledem. pozn. red.) tel: GSM brána: internet: Přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA V ORGANIZACI Zvládání konfliktních situací Rétorické dovednosti ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO LEKTORY 6 až 6 až Didaktické pomůcky a jejich ovládání Příprava vzdělávací akce, její metodika Prezentační dovednosti přednášejícího Partnerské přístupy k frekventantům Pokročilé výukové metody Tajemná řeč těla ANDRAGOGIKA PRO MANAŽERY Didaktické pomůcky a jejich ovládání Prezentační pomůcky přednášejícího Zvládání problémových míst při prezentaci Tajemná řeč těla EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ Komunikační pasti v medicíně Komunikace se smyslově handicap. klientem Stresové faktory a jejich ovlivňování Asertivní dovednosti v medicíně Prevence syndromu vyhoření Emoční kompetence a inteligence Pacient, klient nebo spotřebitel? EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ IDENTITA Strukturální fondy EU Diskriminace a antidiskriminační politika Evropská integrace Národní identita států v EU FINANCE (PRO ODBORNÍKY) Finanční analýza dat pro specialisty Řízení cash flow Finanční controlling Kalkulace nákladů organizace Hodnocení účetních jednotek FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY Základy financí Kalkulace nákladů v souvislostech Bilancování rozpočtu Efektivní využívání cizích zdrojů Strukturální fondy EU Účetní výkazy praktikum Manažerské účetnictví praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a realizace investic pro neekonomy Základy ekonomických znalostí pro administrativu Úvod do controllingu pro manažery neekonomy Controlling v praxi řízení nákladů pro neekonomy 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až Rovné příležitosti mužů a žen 6 až Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí Boj proti korupci 6 až Environmentální minimum 6 až Etický kodex úředníka veřejné správy 6 až Etika a etiketa úředníka veřejné správy 6 až KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ Zvládání konfliktních situací Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky Příprava pro hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro prvoliniové pracovníky Písemná komunikace v obchodní praxi KOUČINK PRO MANAŽERY Koučování jako nástroj výkonného řízení Metody koučinku Komunikační pasti při koučování KRIZOVÝ MANAGEMENT Základy krizového managementu pro TOP manažery Základy vedení při krizovém řízení LEGISLATIVA - PRÁVO Zákoník práce (po novelizaci k ) Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka Reklamace a ochrana spotřebitele Smlouva o dílo a uplatitelnost práva Zákon o veřejných zakázkách MANAŽER VÝROBY Týmové role a motivace v kolektivu 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Kaizen a štíhlá výroba SIX SIGMA a její využití Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - HARD SKILLS Týmové role a motivace v malé a střední organizaci Plánování a delegování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Porada jako nástroj výkonného řízení Budování firemní kultury ve 21. století Kaizen a štíhla výroba SIX SIGMA a její využití Strategické myšlení v podmínkách hyperkonkurence MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Účinné ovlivňování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Prevence syndromu vyhoření Prezentace a zásady veřejného projevu manažera Stresové faktory a jejich ovlivňování Image a charisma moderního manažera Hra součást manažerských technik řízení? Vyrovnání se s kritikou Vitality management Řízení změn (management změn) Nebojme se pojmů (PDCA, KISS, SMART, STAR...) MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY Týmové role a motivace v koletivu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Prezentační dovednosti na pracovišti Prevence syndromu vyhoření Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Kaizen a štíhlá výroba Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Budování firemní kultury a environmentálního minima Kariérový postup (z dělníka mistrem a co dál?) Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt Využívání potenciálu podříz. a porada jako nástroj řízení Základy finančních souvislostí Krizové řízení týmu MARKETING (PRO ODBORNÍKY) Tvorba marketingového plánu Praktické PR (Public Relations) Cílené využívání informací a práce s informacemi Product manager a jeho marketingová odbornost Marketingová komunikace cyklus Účinná propagace v praxi moderní firmy Event Marketing MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY Podnikatelské prostředí a jeho analýza Corporation identity a public relations Cílené využívání informací a práce s informacemi Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Jak vytvořit účinné reklamní sdělení Praktické využití SWOT a dalších analýz MULTIKULTURNÍ SEKCE Komunikace s korejským manažerem Komunikace s japonským manažerem Čína a Tibet očima cestovatele NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Info. zdroje a efektivní zjišťování výhodných nabídek Zákon o veřejných zakázkách Strategické vyjednávání výhodných podmínek Rozhodovací fáze nákupu Nákupčí profesionál Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing Procesní řízení nákupu Nákupní jednání Telefon v nákupní činnosti Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO DLOUHODOBÝ PRODEJ

3 2010 Z DOMOVA ANDRAGOGICKÉ NOVINY / 3 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO KRÁTKODOBÝ PRODEJ Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku. Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích. OPERÁTOR CALL CENTRA Telefonní komunikace Efektivní telemarketing Efektivní prodej po telefonu Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po tel. Písemná komunikace v obchodní praxi OUTDOOR A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY Sportovní animace pro skupinu individuálně Outdoor fun individuálně PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY Analýza pracovních pozic a popisy práce Kariérový postup v malé a střední organizaci Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení) Mobbing a bossing Hodnocení dle metody 360 stupňů Personální controlling Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Outplacement (analýza, poradenství, semináře) Trendy a možnosti výběru zaměstnanců Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku až 24 Personální aspekty znalostního managementu POČÍTAČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou Skvělá prezentace MS PowerPoint MS Word neznámý (zjednodušte si práci) MS Excel neznámý (zjednodušte si práci) Psaní všemi deseti 16 až 0 MS Word pro pokročilé MS Excel pro pokročilé PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ MANAŽER Základní dovednosti při plánování projektů Životní cyklus projektu Rizika projektu a jejich eliminace Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projekt. manažera Projektové řízení IV Řízení projektového portfolia Klíče projektového řízení Specifika řízení projektů z ESF Jak úspěšně řídit projektový tým Nová generace projektového řízení Výkonnostní ukazatele v HR Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace Balanced Scorecard v praxi Moderní metody řízení Řízení změn ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN až 24 Firemní kultura VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE Uspějte v 1. manažerské funkci nastartujte svou kariéru Kompetentní manažer rozvoj manažerských dovedností Efektivní manažer nástroje zvyšování výkonnosti týmu Jak úspěšně jednat s lidmi Vedení pracovního týmu Týmová spolupráce Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků Koučink pro manažery a trenéry Jak efektivně motivovat Efektivní řízení porad Efektivní komunikace Manažerské pohovory Asertivita v praxi Řízení konfliktů Manažerské vyjednávání nová dynamika pro Váš podnik Strategie a taktika argumentace umění přesvědčit Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti v angl. nebo německém jazyce Rétorika zdokonalení veřejného projevu Skupinové řešení problémů Time management řízení času Jak zvládat pracovní stres PSYCHOLOGIE Emoční kompetence a emoční inteligence Stresové faktory a jejich ovlivňování Tajemná řeč těla a její každodenní využívání ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Trendy a možnosti výběru zaměstnanců HR manažer Řízení kompetencí Motivační systémy ve firmě Efektivní vzdělávání zaměstnanců Interní komunikace součást firemní kultury Audit personálních činností a personální benchmarking Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst Trénink výběrových pohovorů Assessment a Development Centrum nástroj hodnocení Orientace a adaptace nových zaměstnanců Tvorba systémů motivace ve společnosti Hodnocení prac. výk. zaměstnanců hodnotící pohovory Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstn. Analýza vzděl. potřeb a hodnocení vzděl. programu Personální práce jako požadavek systému man. kvality Pracovní právo pro personalisty Vedení personální agendy v praxi SEKRETÁŘKA VIZITKA ORGANIZACE Zvládání konfliktních situac Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Spisová služba v komerční a veřejné sféře Time management pro sekretářky Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky 6 až Barvová typologie a image 4 až 6 Rétorické dovednosti pro sekret., asistentky a referentky Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro sekretářky a asistentky Efektivní komunikace po telefonu Základy ekonomických znalostí pro administrativu SERVISNÍ TECHNIK V AKCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK V AKCI Zvládání konfliktních situací Time management 6 až ÚŘEDNÍK - VIZITKA ÚŘADU Zvládání konfliktních situací Hezky česky v pravopise i v komunikaci 6 až Úprava písemností dle ČSN 6 až Spisová služba v komerční a veřejné sféře 6 až Time management úředníka 6 až Rétorické dovednosti úředníka Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace 6 až VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - TUZEMSKO Praha stověžatá 1 až 2 dny Beskydy 2 až 4 dny VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - ZAHRANIČÍ Wien jarní, adventní 1 den Krakow jarní, adventní 1 až 2 dny *, tzn. možný rozsah výuky v počtu vyučovacíh hodin (vyučovací hodina = 45 minut). Naše odbornost - společnost Petr Otáhal, s. r. o., má status akreditovaného vzdělávacího střediska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na celou řadu vzdělávacích akcí v oblasti managementu, řízení, obchodních dovedností a marketingu. Dále nám byla udělena podle ust. 30 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb. akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR a akreditace celé řady odborných vzdělávacích programů podle ust. 31 ods. 5 zák. č. 312/2002 Sb. pro úředníky a vedoucí úředníky. Uspěli jsme s dalším projektem! Mgr. Hana Fabíková, koordinátorka projektu Společnost Petr Otáhal, s. r. o., uspěla s dalším ze svých projektů. Tentokrát se jedná o projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech uspěl v rámci 1. kola výzvy zaměřené na podporu dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Projekt byl zahájen 1. března 2010 a bude probíhat po dobu 36 měsíců, tj. do 2. února Projekt je zaměřen jednak na rozvoj profesních znalostí a dovedností lektorů, jednak na tvorbu nových vzdělávacích modulů a jejich pilotní ověření v praxi. Cílovou skupinou projektu je 17 lektorů působících v Moravskoslezském kraji a 120 zaměstnanců zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji (pracovníci podnikatelských subjektů, veřejné správy, pedagogičtí pracovníci, nezdravotnický personál působící v medicínském sektoru a sociální pracovníci). Lektoři v rámci projektu absolvují cyklus vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj pokročilých andragogických dovedností, vzdělávání v oblasti environmentu, profesní etiky a prožitkového vzdělávání a teambuildingových aktivit. Naučí se novým znalostem a osvojí si nové dovednosti v nových tématech, která následně budou schopni kompetentně školit a předávat tak získané znalosti a dovednosti dalším frekventantům. Na základě toho pak bude vytvořeno 7 nových vzdělávacích modulů (andragogické minimum jednak pro úředníky veřejné správy, jednak pro pedagogy vyučující v nástavbových programech, environmentální minimum v každodenní praxi jednak se zaměřením na výrobní sektor, jednak pro veřejnou správu, profesní etika jednak pro sociální pracovníky, jednak pro nezdravotnické pracovníky působící v medicínském sektoru a kurz zaměřený na uplatnění prožitkových aktivit v praxi), které budou následně pilotně ověřeny na výše uvedené cílové skupině, která se naučí novým znalostem a dovednostem, jež využije ve své profesi. Lektoři zároveň absolvují cyklus vzdělávacích aktivit zaměřených na zdokonalení jejich znalostí a dovedností v oblasti využití moderních technologií v lektorské praxi. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Máte nás na dosah ruky! ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÁ LÍPA CHOMUTOV SOKOLOV HRADEC KRÁLOVÉ PRAHA PARDUBICE OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK TACHOV NOVÝ JIČÍN JIHLAVA PŘEROV TÁBOR BRNO ZLÍN HODONÍN Kurzy pořádáme dle vašeho přání kdekoliv.

4 4 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY ZE SVĚTA 2010 Úvod do krizového řízení Krizové řízení lze definovat jako systém a metody řešení krizových situací a mimořádných událostí. Podstatnou součástí krizového řízení je krizové plánování. Pro včasné a dobré rozhodování v mimořádných situacích jsou důležité postupy jednotlivých řešení, ať je to např. redukce pracovních míst, snižování výroby, změna a optimalizace procesů. Osnovou tohoto modulu je seznámení s různými styly řízení a jejich používáním, s motivací lidí a delegováním. Cílem je pochopit rozdíl mezi transakčním a transformačním stylem řízení a vyvolat aplikační potřebu pro změnu v řízení lidí a neustálý cyklus zlepšování PUZA až po jednoduché postupy k zavádění do praxe. očekávání, co je krizové řízení, krizové plánování, zdroje, síly, prostředky, lidský potenciál, styly řízení a jejich používání, rozdíl mezi transakčním a transformačním stylem řízení, analýza situací (silová pole, vyvolávací síly, odporující síly), explicitní a implicitní donucení, výběr strategie, metoda PUZA, jednoduché postupy zavádění do praxe, rozbor modelové situace a zpětná vazba. TOP manažeři, střední management, odborní specialisté SIX SIGMA a KVP v praxi Aneb kontinuální vylepšování procesů - základní informace jednoduché postupy zavádění Cílem vzdělávací akce je zaměřit se na systematický přístup řešení řízení a zlepšování na procesech. Dalším cílem je uvědomění si, zda využíváme ve vlastní organizaci všechny možnosti zaměstnanců při odstraňování drobných i větších nedostatků. Seminář také standardizuje postup moderátora při řešení zlepšování procesů. očekávání, aktuální stav řízení a zlepšování procesů, jsou současné metody řízení a zlepšování procesů dostatečné? můžeme do tak známé oblasti přinést něco nového? jaké známe druhy plýtvání? co je problém a jak jej řešit? neustálý cyklus zlepšování PUZA (PDCA), proces objevování nápadů, výběrové techniky a matice jak pracovat s příčinami, aplikaci v praxi. manažeři středního managementu, linioví manažeři. Do semináře mohou být zapojeni všichni, kterých se týká řízení a vylepšování procesů. KAIZEN a štíhlá výroba Cílem této vzdělávací akce je seznámit účastníky s metodou KAIZEN, která zastřešuje a využívá nástroje a metodiky SIX SIGMA, EFQNM, HACCP a další. očekávání, původ a vývoj KAIZEN, filozofie KAIZEN, Nátlakové metody v obchodě Účastníci semináře se seznámí s technikami vyjednávání a sami natrénují, jak pomocí nich získat převahu. K tomu jim poslouží další vybrané tvorba hodnot v organizaci, případová studie, růstový potenciál každé organizace, standardizace procesů a její výhody, zapojení pracovníků do procesu KAIZEN, modelová situace pro lepší nástroje kvality pro KAI- ZEN, techniky pro předložení objednávky. Jakmile si náležitě osvojí taktiky vyjednávání, seznámí se také s neetickými metodami jednání, naučí se je rozpoznávat a účinně se měření efektivity, plán aplikace do praxe. středního managementu, manažeři výroby, mistři, lídři týmů, předáci. Do semináře mohou být zapojeni všichni, kterých se týká změna myšlení zaměstnanců s důrazem na proces. jim bránit. očekávání od tréninku, co můžeme nátlakovými technikami získat, techniky předložení, taktiky vyjednávání, metody neetického vyjednávání, obrana proti nim, rozbor modelové situace a zpětná vazba. Obchodníci Vedoucí obchodních týmů Obchodní ředitelé Academia club společnosti Petr Otáhal, s. r. o. Balanced scorecard Ing. Lumír Vantuch Proč Balanced Scorecard? Dnes, v době pokračující hospodářské recese, se stále více zdůrazňuje, že cíle vyjádřené v hlavním rozpočtu je třeba formulovat a následně i vyhodnocovat v širším kontextu dalších hodnotových, naturálních a vzájemně kombinovaných kriterií, jejichž plnění prodlouží časový horizont úspěšného rozvoje podniku. Zřejmě nejpropracovanějším systémem těchto kriterií je tzv. výkaz vyváženého skóre (anglicky: Balanced Score-card), jehož principy formu-lovali R. S. Kaplan a D. P. Norton. Cílem vzdělávací akce je pochopit, sledovat a hodnotit perspektivu podniku z více úhlů pohledu. Základní myšlenkou BSC je vymezení čtyř subsystémů hodnotících kritérií, jejichž dlouhodobé plánování, rozpočtování, sledování a motivační vyhodnocování má největší vliv na rozvoj podniku. Klíčová témata obsah vzdělávací akce: očekávání, co je to Balanced Scorecard? hodnotová perspektiva, podnikatelské procesy, schopnost zlepšení, zákaznická perspektiva, případová studie, plán aplikace do praxe. středního managementu. Do semináře mohou být zapojeni všichni, kteří se zapojili do Financí pro nefinanční manažery a chtějí se dovědět ještě více. Vřele pro váš top management a střední management tento kurz doporučuji. Získáte nový přehled a ušetříte firemní peníze. Academia club je klub frekventantů a semestrálních studentů andragogické společnosti Petr Otáhal, s. r. o. I Vy se můžete stát členem klubu. Všichni členové mají nárok na různá zvýhodnění a bonusy, o kterých se dozví prostřednictvím internetu a u. Členství v Academia clubu je zdarma.

5 2010 ZE SPOLEČNOSTI ANDRAGOGICKÉ NOVINY / 5 KAIZEN proč je právě teď tak aktuální Ing. Jaroslav Pávek Vlivem krize v mnoha odvětvích hospodářství jsou české firmy postaveny před tvrdou skutečnost neustálého zvyšování efektivity práce, zvyšování kvality nejen konečného výrobku, ale i celého procesu výroby, mnohdy dramatického snižování režijních nákladů a zvyšování, nebo při nejmenším zachování úrovně finálního zisku. Mnohočetná a razantně úsporná opatření nutí české firmy hledat úspory mnohdy v doposud neprobádaných oblastech vnitřních zdrojů a zabývat se zlepšováním řídících procesů a snižováním nákladů směrem dovnitř, vlastními pracovníky, vlastními silami a ve vlastních řadách. Tento nastupující trend jednoznačně podchycuje japonská pracovní životní filozofie KAIZEN. Pro pochopení toho, co KAIZEN znamená, snad stačí uvést překlad slov KAI = změna, ZEN = dobrý, ideál, nebe. Volně přeloženo jde tedy o nikdy nekončící proces zlepšování a změn, vedoucí k nastolení nové lepší kvality všech vztahů, procesů ve firmě na všech úrovních řízení. Firmy, které správně pochopily KAIZEN jako zcela ojedinělou a zároveň komplexní pracovní výrobní filozofii neustálého zlepšování, se v praxi zcela jistě setkaly s následujícími výsledky: 1) Snížení vícenákladů na výrobu 2) Zvýšení efektivity produkce výrobků 3) Snížení zmetkovitosti a zvyšování kvality výrobků 4) Zlepšení pořádku na pracovišti 5) Snížení úrazovosti a nemocnosti pracovníků 6) Upevnění kázně a zvýšení motivace pracovníků 7) Zvýšení plynulosti technologického toku výroby ) Zlepšení firemních vztahů ve firmě, horizontální i vertikální struktuře řízení 9) Zkvalitnění pozitivní atmosféry ve firmě Budete-li mít ve firmě člověka, který ponese pochodeň poznání KAIZEN s nadšením, jeho nadšení se přenese i na ostatní. Budete-li mít ve firmě stabilní tým, který pocítí, jaké výhody jednotlivci, tým i celé firmě KAIZEN přináší, Vaše šance na přežití v tvrdém konkurenčním prostředí stávající krize se zvětší několikanásobně. Toto jsou důvody, proč i vy můžete uvažovat o zavádění řídících systémů metody KAIZEN s našimi specialisty, kteří dokáží aplikovat tyto metody velice efektivně v českých podmínkách. Změňte i Vy přístup k Vašim výrobním prostředkům a samotné výrobě. Poradenskou a vzdělávací službu si objednejte u společnosti Petr Otáhal, s. r. o. Outplacement Co je outplacement? Outplacement je kom-plexní poradenskou, kon-zultační a trenérsky zamě-řenou službou. Aktivně pomáhá propouštěným pracovníkům zvládnout kroky v hledání nového zaměstnání a zároveň se zaměřuje na podporu image organizace, která s propouštěnými musí ukončit pracovněprávní vztah. Cílem vzdělávací akce je poskytnout účastníkům informace o specifikaci outplacementu v době propouštění pracovníků z důvodu nadbytečnosti, úbytku zakázek, světové krize. Seminář odráží změny, které nastaly v přístupu zaměstnavatele k propouštěným pracovníkům, odráží snahu zaměstnavatele udržet zaměstnatelnost svých původních pracovníků stejně jako udržet si kvalitní image organizace. Očekávání Definování aktuální problematiky Co je to outplacement? Prvky outplacementových programů Případová studie pro lepší aplikaci v praxi Rozbor studie a hodnocení Plán aplikace do praxe středního managementu, personalisté. Do semináře mohou být zapojeni všichni, kterých se týká personální politika organizace. Opravdu se máme učit obchodní dovednosti? a chuť to DĚLAT! Má-li obchodník štěstí, nadefinuje mu nutné kompetence ze všech oblastí jeho řídící manažer, vytvoří hodnotící škálu a začne obchodníka dlouhodobě rozvíjet. Když nemá obchodník na manažera štěstí, měl by si tento rozvojový program vytvořit sám. MYSLÍME SI SNAD, ŽE TOHO BUDE BEZ VZDĚ- LÁVÁNÍ SCHOPEN??? Ing. Dana Štroufová, lektor, konzultant, kouč. Co to je dovednost? Klademe si dost často tuto otázku? Odpovědí je spousta, ale ti úspěšní vědí, že dovednost je souhrn znalostí spojených s uměním TO CO VÍME skutečně provádět v běžné denní praxi. Čili umění Vybíhá každý den na trávník k tréninku nejlepší fotbalista světa Ronaldo? ANO, VYBÍHÁ. Vyjíždí každý den na led k tréninku jeden z nejlepších hokejistů světa Ovečkin? ANO, VYJÍŽDÍ. Připravuje se a pravidelně trénuje svá vystoupení jeden z nejlepších moderátorů Marek Eben? ANO, PŘES- NĚ TO DĚLÁ. Co mají tito a další úspěšní lidé společného? Stále udržují či spíše zvyšují své způsobilosti (kompetence) k výkonu svých činností pravidelným tréninkem. V čem jsou OBCHOD a výše uvedené skutečnosti po- dobné? Bez pravidelné výuky, sledování nejnovějších trendů a bez pravidelného tréninku nás konkurence rychle dožene a dokonce předhoní. A v čem je obchodní činnost tak složitá, že se musí pečlivě a často učit a trénovat. Protože obchodník MUSÍ BÝT ODBORNÍKEM z hlediska produktu, který nabízí, PROFESIONÁLEM z hlediska znalostí obchodních technik a taktik vyjednávání a SEBEOVLÁDAJÍCÍM SE PSYCHOLOGEM z hlediska přístupu ke klientům a ke své osobě. To je tak široká škála znalostí a dovedností (kompetencí), že bez pravidelného vzdělávání a trénování nemůžeme být úspěšní. Snad ještě poslední zamyšlení úspěšní lidé mívají zdravé sebevědomí, což znovu zvyšuje jejich úspěšnost. Jak zvýšit sebevědomí obchodníků? Mimo jiné i jejich dokonalou přípravou, tedy pravidelným TRÉNINKEM. SYSTÉM ČI NESYSTÉM ve vzdělávání dospělých? Proč děláme ve vzdělávání dospělých stále stejné chyby?" Ing. Dobroslav Štrouf, lektor, konzultant, kouč. Na začátku každého kurzu, který lektoruji, si ověřuji celou řadu skutečností. Mezi nimi je nezanedbatelná ta, která mi dává informaci o tom, zda lidé na kurz chtěli sami (řekli si o něj), nebo byli posláni organizací a účastníkovi bylo vysvětleno, proč je na kurz poslán a co se má dovědět nebo naučit, či zda byli vyslání bez jakéhokoliv vysvětlení až po nahnání na kurz násilím kvůli získání finanční dotace ze státního rozpočtu či z evropských financí. Tato informace mi hned na Ing. Dagmar Urbancová Proč kompetenční model? Kvalitně vytvořený popis pracovního místa je základním předpokladem pro vytvoření a zavedení většiny systémů (programů) řízení lidských zdrojů (výběr a adaptace, vzdělávání, hodnocení, plánování kariéry a odměňování zaměstnanců). Cílem vzdělávací akce je začátku dává pomocí bodovacího systému jasnou zpětnou vazbu jaká je počáteční motivace účastníků. Troufnete si odhadnout, co převažuje??? naučit účastníky vytvářet funkční popisy pracovních míst, výstižně formulovat popisy pracovních činnosti a definovat klíčové kompetence pro jednotlivé pracovníky, nebo profese. Očekávání Definování aktuální problematiky Co je to kompetence? Definování popisu činnosti pracovníka Už je snad zbytečná otázka, kdo nese v každé organizaci odpovědnost? Ale pro jistotu: CELÝ SYSTÉM MA- NAGEMENTU, protože součástí manažerské práce je personální část, hlavně pak promyšlený rozvoj požadovaných kompetencí u podřízených pracovníků (a nakonec i svých vlastních). Kompetence odborné i měkké rozhodují o úspěšnosti plnění úkolů na pracovištích, o úspěšnosti manažerů a jejich uznávání (přirozené autoritě) a tedy i o úspěšnosti celé organizace. Často se hovoří o prioritě ve smyslu KVALITNÍ PRA- COVNÍ SÍLY čili o lidských zdrojích. Neznám manažera, který by na to souhlasně nekývnul. A přesto jsou běžné vzdělávací kurzy Kompetenční modely v personální práci Případová studie Hard skills a soft skills pracovníka Vytváření kompetenčních modelů Jakým způsobem vytvářet v organizaci kompetenční modely? Modelová situace pro lepší aplikaci v praxi Rozbor modelové situace a hodnocení Využití počítačových programů tzv. za čárku (a za státní nebo evropské peníze). Kdo tam tedy posílá účastníky, kteří jsou na kurzu z donucení a jejich motivace je pod bodem mrazu? Účastníci, kteří nic neočekávají, nic nechtějí? A to již (většinou právě od firem, které pracovníky na kurzy posílají příkazem) jsou slyšet slova o přeškolení, že už vším prošli a pod. Zkusme vidět v každém vzdělávání obrovskou příležitost pro své lidi a naučme se je motivovat k zájmu o posilování svých kompetencí. Sami se to můžeme naučit například také na kurzu. Plán aplikace do praxe středního managementu, personální ředitelé a personalisté. Do semináře mohou být zapojeni všichni, kterých se týkají popisy pracovních míst v organizaci.

6 6 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY ZE SPOLEČNOSTI 2010 Vybraní lektoři a konzultanti se představují Ing. Lumír Vantuch Lektor manažerských a obchodních dovedností. Lektor a konzultant pro nadnárodní potravinářské koncerny. Po ukončení fakulty zahraničního obchodu VŠE pracoval v TATŘE Kopřivnice jako specialista v odboru prognóz a koncepcí, pak v podniku PRIOR Severomoravské obchodní domy v pozicích vedoucí odboru, ředitel závodu, obchodní ředitel podniku, poté jako managing direktor v česko-rakouské společnosti ICEC Trading. V roce 1995 založil vlastní obchodní firmu. Od roku 1997 je samostatný poradce, analytik a zpracovatel projektů. V roce 1999 absolvoval The Ing. Dagmar Urbancová Lektorka manažerských dovedností. Vystudovala ekonomickou fakultu VŠB-TU v Ostravě, poté zde jako odborný asistent 4 roky vyučovala. V letech pracovala pro jednu z vůdčích společností podnikajících v oblasti flexibilních dodávek pracovní síly na českém i slovenském trhu práce, pro KAPPA People a. s. (dnes mezinárodní společnost Trenkwalder KAPPA P e o p l e a. s. ). J e j í manažerská pozice ředitelky pobočky se vždy týkala organizování a řízení pracovních týmů s orientací na cíl. Hlavním zájmem a současně pracovní úkolem bylo řízení poboček pracovní agentury v Ostravě, Olomouci, Zlíně a zajištění jarních a letních chmelových prací v ČR. V rámci lektorského týmu firmy (vnitro- Yvetta Mikulcová Lektor, konzultant a trenér pro obchodní, manažerské a komunikační dovednosti. Po celou svou profesní kariéru pracovala jako obchodník a lídr obchodního týmu, posléze se profilovala v různých manažerských funkcích. Absolvovala řadu školení a rozvíjela své znalosti v teoretické i praktické rovině a pracuje na sobě pořád. Více než 10 let se úspěšně zabývala přímým prodejem, což byla velká škola života. V letech pracovala Yvetta Mikulcová na pozici Key Account Manager v nadnárodním koncernu Kolastyna Dystrybucja, který Open University Business school a získal profesionální certifikát v managementu. Absolvoval kurz andragogického minima. Odborná andragogická a publikační činnost Ing. Vantucha zahrnuje vnitrofiremní vzdělávání v komerčních organizacích i ve veřejné správě, je autorem kurzu Finance pro nefinanční manažery. Publikoval v časopisech Vnitřní obchod, Marketing management. firemně) školila manažery na všech úrovních řízení. Vzhledem ke svým komunikačním a empatickým schopnostem lektorovala semináře v manažerském řízení, komunikačních dovednostech, osobnostním rozvoji, typologii manažerů a výběru zaměstnanců. V současné době jako OSVČ realizuje zemědělské práce přibližně se dvěma a půl tisíci zaměstnanci. Na středních školách lektoruje semináře pro studenty v pracovněprávní problematice a v přípravách na přijímací pohovor. Natočila spolu s kolegy vzdělávací videofilm pro školy Na prahu kariéry ). kooperoval s Lybar, a. s. Zde se naučila vysoké profesionalitě a tzv. velkému byznysu. Za zmínku také stojí její několikaleté působení v prestižních medicínských obchodních firmách. V současné době se věnuje vzdělávání a vzdělávacím projektům. Je členkou Asociace odborníků v andragogice a místopředsedkyně SOVA sdružení odborníků v andragogice. Ing. Zdeňka Veselá Lektor a konzultant pro obchodní dovednosti v potravinářském sektoru, lektor a konzultant pro nadnárodní potravinářské koncerny. Od roku 1992 zasávala v kávovém gigantu Tchibo Praha pozice obchodního zástupce a ředitele prodeje pro retail a Key account managera, obchodního ředitele a generálního ředitele pro prodej kávy v gastronomii. Od roku 2007 spolupracuje se vzdělávací společností Petr Otáhal, s. r. o., jako manager projektu vzdělávání a lektor školený v andragogických dovednostech. Má dlouholeté profesní a životní zkušenosti ve vedení malých i velkých pra- Ing. Jaroslav Ing. Ivan Doubek Lektor odborných předmětů outsourcing, dopravní logistika, logistika, rozvojové obchodní a manažerské dovednosti. Vystudoval strojní fakultu Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě a poté pracoval tři roky v Nové Huti Ostrava v dopravním závodě na různých samostatných a později řídících pozicích. Od roku 2003 pracuje v obchodních a manažerských pozicích ostravských firem. V roce 2004 byl při zrodu občanského sdružení KVĚTINOVÝ PARK OSOBNOSTÍ, které již čtvrtým rokem organizačně zajišťuje výsadbu květinových obrazců v ÚSP covních týmů v potravinářském obchodě, výrobě a logistice. Obchodní činností prošla na všech úrovních nákupu a prodeje se širokou škálou obchodních partnerů společností i koncových zákazníků. Velkým přínosem jsou její zkušenosti s budováním a vedením prodejních týmů na náročných trzích. Jako lektor vede semináře obchodních dovedností, komunikačních dovedností, telefonního prodeje a CS, manažerských dovedností. Pávek Lektor obchodních a ma- nažerských dovedností se specializací na řízení pracovníků ve výrobní sféře a firemní motivace dělnických profesí. Má obrovské profesní zkušenosti z dělnické profese, z technické a manažerské pozice, z obchodní a manažerské činnosti a z obchodní spolupráce. Cenné zkušenosti získal také během svého působení na postu místostarosty. Ing. Pávek má schopnost analýzy problémů organizace výroby, zná problematiku operativního a strategického řízení provozu výroby, má zkušenosti s využitím lidských zdrojů v dělnických i technických profesích, je zdatný ve vedení a řízení pracovních týmů a kolektivů, navrhování praktických a efektivních způsobů řešení krizových vztahů v organizaci výroby. Má dlouhodobou praxi v samostatné obchodní činnosti, ovládá problematiku a umění přímého prodeje, má schopnost vyhledávat, trénovat a motivovat nové obchodní reprezentanty. Má lektorskou zkušenost a odbornost při motivaci týmu ve výrobní sféře, zvláště dělnických profesí a středního managementu, může se pochlubit komunikační zdatností, technickou odborností, dlouholetou praktickou zkušeností, životní zralostí, pragmatickým myšlením a individuálním přístupem. Hrabyně a pořádá koncerty a autogramiády pro obyvatele ústavu. V letech externě učil na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě. V současné době je ředitelem Academia Clubu společnosti Petr Otáhal, s. r. o., a zároveň lektorem a konzultantem obchodních dovedností v tuzemském a zahraničním obchodním styku a manažerských dovedností. MgA. Petr Kantor Lektor pro rozvoj manažerských dovedností pro střední, vyšší a TOP management. Od roku 2003 se profesně věnuje lektorské činnosti. Inspiraci a profesní zkušenosti pro lektorskou práci získává i ze zahraničních institucí. Aktivně působí na Tokai University v Japonsku. V minulosti se podílel na výzkumu efektivity kulturní sítě ENCATC v Bruselu a výzkumu komunitního plánování v Londýně. Poznatky ze zahraničních institucí aplikuje při řízení manažerských projektů i na samotných vzdělávacích seminářích. Kromě standardních seminářů z oblasti managementu nabízí konzultace pro obchodní jednání s japonskými partnery a specializované kurzy pro top management v oblasti aplikace výsledků výzkumu kognitivního managementu. Od roku 2005 spolupracuje s výzkumným střediskem pro kognitivní management na Tokai University v Japonsku a od roku Ing. Dana Štroufová Lektor, konzultant a trenér pro obchodní, manažerské a komunikační dovednosti. V průběhu své praxe působila v řídících funkcích v průmyslu a školství (mistrová, podnikový technolog, vedoucí výchovy a vzdělávání), dále jako středoškolská profesorka, ředitelka soukromého gymnázia, obchodní reprezentant a manažer zahraniční společnosti. Zde byla vyhodnocena jako nejlepší reprezentant za 10 let působení společnosti v ČR. Je členkou Sdružení odborníků v andragogice SOVA a viceprezidentkou Asociace odborníků v andragogice Mgr. Hana Fabíková Lektorka pro český jazyk, stylistiku a úpravu písemností podle normy. Po absolvování Filozofické fakulty Ostravské univerzity (obor český jazyk se žurnalistickým zaměřením) se dala na cestu středoškolského pedagoga. V současné době učí český jazyk a literaturu na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu v Ostravě. V letech působila externě na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde vedla semináře a přednášky ze starší české 2007 se podílí na založení Centra pro studium evropské identity při Ostravské univerzitě. Kantorova publikační činnost zahrnuje mj. tato skripta, která vydala Ostravská univerzita: Rozhodování v krizi, (2007). Rozvoj manažerských kompetencí, (2007). Týmová spolupráce, (2007). Teorie hry v učitelské praxi, (2007). V oblasti výzkumu se zaměřuje na tvorbu kognitivních modelů a jejich využití v reklamě, vývoj vzdělávacího programu pro celoživotní vzdělávání na Ostravské univerzitě, vývoj dalšího profesního vzdělávání pro dopravce. Pravidelně publikuje také v časopisech Personál a Moderní řízení. Podílel se na edici knihy Kognitivní management. ČR. Ing. Štroufová vykonává lektorskou, konzultační činnost a koučování pro společnost Petr Otáhal, s. r. o., odbornou spolupráci při přípravě seminářů a učebních manuálů. Spolupracuje při tvorbě učebních osnov a učebních plánů pro MŠMT. Přípravuje a realizuje vzdělávací procesy pracovníků podniku. literatury. Se společností Petr Otáhal, s. r. o., spolupracuje od roku Mgr. Fabíková patří mezi oblíbené lektory a konzultanty mezi frekventanty. Má autorský podíl na tvorbě pracovního manuálu ke kurzu hezky česky v pravopise i v komunikaci. V neposlední řadě jí vycházejí neperiodické články v odborném tisku.

7 2010 ZE SPOLEČNOSTI ANDRAGOGICKÉ NOVINY / 7 Ing. Lumír Vantuch Motto: Vůdce je nejlepší, když lidé sotva vědí, že existuje, ne však už tak dobrý, když ho lidé poslouchají a tleskají mu, horší, když jim opovrhují. Ale dobrému vůdci, který málo mluví, když je jeho práce hotová a jeho cíl splněný, řeknou: My sami jsme to udělali. (Lao c, čínský filosof, 6. století př. n. l.) Definice koučinku: Pod pojmem koučink si představuje každý něco jiného. Existuje několik definic koučinku, V našem pojetí je to individuální a nedirektivní způsob vedení, který člověku pomůže objevit a maximálně využít svůj vlastní potenciál. Proč koučink? Protože Vám může pomoci. Úkolem kouče je nahlížet na situaci z nezávislého nadhledu a nasměrovat koučovaného k tomu, aby k nejlepšímu řešení dospěl sám. Přínosem pro klienta je, že pomocí otázek nalézá sám řešení svého problému. Aby byl koučink přínosem, musí si obě strany stanovit jasný cíl: jaký je problém a do kdy má být vyřešen. Komu je koučink určen? Tomu, kdo má zájem se osobně rozvíjet. Tomu, kdo potřebuje vyřešit nějaký problém, posílit své sebevědomí, uvědomuje si své slabé stránky a chce to změnit. S pomocí kouče lze nalézt řešení efektivně a nenásilně. Délka koučinku plně závisí Proč je důležité pořádat školení mimo firmu Yvetta Mikulcová Sedíte ve firemní zasedačce, přednášející něco vysvětlu-je, když v tom se rozletí dveře a v nich se objeví Váš šéf. Promiňte prosím, Karle, můžeš na okamžik? Načež se na Vás významně podívá svým odpornesne-soucím pohledem. A Vy se poslušně zvednete a pře-sunete se za ním na chodbu, kde řešíte provozní věci, které by pravděpodobně mohly počkat do zítřka, ale jste přece po ruce A to se stane v průběhu dne ještě dvakrát, třikrát, případně vyzve někoho dalšího. Než se vrátíte, ostatní se smějí a řeší nějaký úkol a Vy vůbec netušíte, o čem je řeč. Zdá se Vám to povědomé? Také jste to na některém z tréninků už zažili? A než navážete nit, třeba uteče celá myšlenka. Nebo jiný příklad: Jste s kolegy z firmy na horách v h o t e l o v é m s a l o n k u a přestože je pracovní den, máte pocit, že všechny starosti jsou tak daleko Nikdo nevyrušuje a Vy se můžete plně soustředit na to, co lektor říká, a přemýšlet, na klientovi, na přístupu, na jeho rozhodnutích a pokrocích. Zpravidla po 5 až koučovacích sezeních (á 90 Koučinkmin) je možné očekávat první skutečné výsledky. Nabízíme i možnost koučinku telefonickou formou. Jaké formy koučinku nabízíme? Koučink manažerů je zaměřen na zlepšení manažerských dovedností. Kouč Vás provede změnou, kterou si přejete nebo které se obáváte, změnou, kterou chcete uskutečnit co nejlépe. Koučink obchodních zástupců je zaměřen na zdokonalení obchodních dovedností a v kombinaci s tréninkem těchto dovedností je nejlepší cestou, jak se stát úspěšným obchodníkem. Koučink koučujících manažerů lze použít tam, kde se manažer učí nebo zdokonaluje v koučování svých podřízených. Osobní koučink je určen těm, kteří se chtějí zamyslet nad svým životním stylem a stanovit si dlouhodobé životní cíle. Pomůže hledat manažerské techniky vhodné k osobnímu rozvoji. V rámci koučinku nabízíme také role: Osobní trenér nejčastější využití je při přípravě konkrétního jednání nebo prezentace, kde je výsledkem příprava od strategie jednání až po použití vhodných pomůcek. Vše pak probíhá formou tréninku konkrétní situace. Diskuzní parter Vám pomůže vyměnit si názory a zkušenosti. Nastaví zrcadlo Vašim osobním rozhodnutím a postojům. Pozor na zkreslené představy Yvetta Mikulcová O tom, že vzdělávání zaměstnanců je dnes nutností, už snad téměř nikdo nepochybuje. Hodně se o vzdělávání mluví, píše v novinách, zkrátka je in. A nejen to. Zaměstnavatelé vědí nebo alespoň tuší, jaké dovednosti jejich pracovníkům chybí a v jakých znalostech by se měli dále zdokonalovat. Vědí také, že systematické vzdělávání není levnou záležitostí, a proto mnozí manažeři přistupují k velmi populární myšlence, jak získat peníze z evropských strukturálních fondů. Někteří mají dokonce jasnou představu o tom, že by je to nemělo nic stát. Hlavně ve smyslu: Proč bychom měli vzdělávat zaměstnance za naše (myšleno firemní) peníze, když nám to může financovat Evropská unie? Zní to sice dobře, ale tato vize je naprosto nereálná a krátkozraká. Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR zcela jasně upřednostňuje firmy a instituce, v nichž je již nastaven určitý systém ve vzdělávání a rozvoji pracovního potenciálu a kde tento proces prokazatelně probíhá. Tam, kde nic takového nefunguje, je šance daného subjektu na úspěch minimální, neřkuli nulová. Pro typickou českou vypočítavost zde není prostor. Je důležité zamyslet se nejprve nad tím, co a v jakém rozsahu můžeme realizovat sami za sebe, za svou firmu a ve své režii, a tím položit základ k dlouhodobému vzdělávacímu procesu za peníze z dotací EU. (Yvetta Mikulcová, BA, patří mezi nejúspěšnější manažery a koordinátory projektů vzdělávání dospělých v Moravskoslezském kraji. pozn. red.) Metoda hodnocení 360 stupňů Co to znamená? Metoda hodnocení 360 stupňů (tzn. kolem své osy na všechny strany) je jeden z moderních a rozumně objektivních nástrojů, který umožňuje zjistit úroveň jednotlivých schopností/kompetencí u měřených osob a případně celých týmů spolupracovníků v organizaci. Cílem této vzdělávací akce jak to pak v práci použijete. Napadá Vás nepřeberné množství otázek a s ostatními se tak zaberete do diskuse, že se ani nenadějete a je konec. Takže, vážení čtenáři, nechám na Vaší úvaze, která varianta školení Vám přinese větší efekt a co si budete déle pamatovat. Tento způsob výuky mimo pracovní prostředí podporuje i ESF. Více na je seznámit účastníky s metodou hodnocení (zpětné vazby). Každý účastník si uvědomí výhody a nevýhody této metody a bude umět stanovit kritéria úspěchu, dále se seznámí s realizační fází této metody a s procesem vyhodnocení. Dalším cílem by mělo být stanovisko, zda tuto metodu zavézt a pokud ano, proč? Očekávání Definování aktuální problematiky Zkušenosti s hodnocením dle 90- a 10stupňové metody Výhody hodnocení dle metody 360 stupňů Definice vstupů Definice ukazatelů Forma hodnocení Poskytovatel a příjemce zpětné vazby Nejčastější chyby v hodnocení Monitoring průběhu Modelová situace pro lepší aplikaci v praxi středního managementu, mistři, lídři týmů, předáci, personalisté. Do semináře mohou být zapojeni všichni, kterých se týká interfiremní systém hodnocení. Skandál v hotelu Jana Pro naše zákazníky a jejich zaměstnance hledáme ta nejzajímavější kongresová a školicí střediska nejen na území republiky, ale i v zahraničí. Rádi spolupracujeme například s ostravským hotelem Harmony Club, útulným penzionem Rytířsko na Vysočině nebo kongresovým a ubytovacím centrem hotelu Euro v Pardubicích. Naprosto skandální je ale chování kongresového hotelu Jana, který leží uprostřed úrodné Hané, ve městě Přerov. Vždy, když zde pořádáme některý ze seminářů nebo konferencí pro naše zákazníky, tak se nestačíme divit. Úslužnost personálu, příjemné prostředí, kvalitní ubytování, výborná kuchyně a sportovní zázemí hotelu způsobuje, že zákazníci stále častěji volí tento hotel. A to je skandál. Zeptali jsme se přímo ředitele hotelu, jak to dělá, že se mu daří poskytovat služby na tak vysoké úrovni. Pan ředitel nám odpověděl, že všechno vsadil na své spolupracovníky, kterým důvěřuje a stará se o jejich systematické vzdělávání v novinkách v gastroprovozech, kongresové turistice a sportovních animacích. Pak se nám omluvil, že svůj další čas musí věnovat hostům. A co tomu říká paní Všetečková, účastnice dvoudenního odborného semináře na téma finance pro nefinanční manažery? Jsem nadšena nejen z výborného školení, schopného a fundovaného lektora, ale také z teambuildingových aktivit, které jsou pro nás v hotelu připraveny. Musím přiznat, že nejvíce mi vyhovovala dnešní bohatá snídaně, kde jsem si s kolegyněmi výborně povykládala. Posoudit můžete sami na nejlépe však několikadenní osobní návštěvou. Budete-li hledat místo, kde uspořádat vzdělávací seminář, je hotel Jana ideální volbou. Milan Budník

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 5 DNES V LISTU Vybraní lektoři a

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. ke zvýšení jejich profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. ke zvýšení jejich profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti WWW.PETROTAHAL.CZ Vybraní lektoři a konzultanti str. 5 DNES V LISTU Úspěšné projekty str. 4 DNES V LISTU Kam poslat naše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO

Více