S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 15. schůze /15R/2015 2/15R/2015 3/15R/2015 4/15R/2015 výpůjčku částí pozemku p.č. 82/14 k.ú. Mladcová o výměře 10 m2 pro *** pro sjezd z komunikace a přístup na pozemek p.č. 82/7 k.ú. Mladcová od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 610 k.ú. Mladcová o výměře 15 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek st.p.č. 20 k.ú. Mladcová od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ kompenzaci nákladů za technické zhodnocení v nebytových prostorách v 1. nadzemním podlaží budovy č.p (č. jednotky 4213/3), ul. Dlouhá ve Zlíně o výměře 99,8 m2 nájemcem A -interiér, s.r.o., Boršice 536, , IČ formou proplacení uznaných nákladů technického zhodnocení uvedených prostor ve výši Kč nájem částí pozemků st.p.č. 6566, p.č. 1990/30, p.č. 1990/11, p.č. 1990/10 vše k.ú. Zlín o celkové výměře 1260 m2 pro BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, Bří Jaroňků č.p. 4079, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytových domů č.p Dětská, Zlín od uzavření smlouvy do doby převzetí pozemku OMZ dle podmínek OMZ, OSaDŘ-odd. dopr. a OUaA za nájemné ve výši 10% CMZ, tj. 115 Kč/m2/r - 1 -

2 5/15R/2015 6/15R/2015 7/15R/2015 8/15R/2015 9/15R/2015 výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 1109/1 k.ú. Zlín o výměře 12 m2 pro *** pro umístění restaurační zahrádky u objektu č.p nám. Práce, Zlín (asijské bistro "TONI") od uzavření smlouvy do s výpovědní lhůtou 1 měsíc a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 3710/1 k. ú. Zlín Zlín, ***, přípojka NN zemní kabel NN doplnění usnesení RMZ č.j. 33/7R/2014 ze dne ve znění: Rada města Zlína věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 107/22 k. ú. Mladcová (kabelové vedení NN) o upřesnění účelu kabel NN, pilíř NN (skříň SS200) doplnění usnesení RMZ č.j. 11/17R/2014 ze dne ve znění: Rada města Zlína věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 369 k. ú. Velíková (přípojka NN k RD) o doplnění pozemku p. č. 191/11 k. ú. Velíková a upřesnění účelu kabel NN a skříň SP100 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ

3 přes pozemekp. č. 402/3 k. ú. Mladcová Mladcová, ***, rozšíření sítě NN zemní kabel NN 10/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2015 uzavření dodatku k nájemní smlouvě č na nájem nebytového prostoru v přízemí objektu č.p. 464, který je součástí pozemku p.č.st. 236/1 k.ú. Zlín o celkové výměře 33,18 m2 uzavřené mezi Blue Style k.s., IČ , jako nájemcem a statutárním městem Zlínem, IČ , jako pronajímatelem, jehož předmětem bude souhlas statutárního města Zlína s užíváním předmětného prostoru společností istep CE s.r.o., Karolinská 650/1, Praha 8, Karlín, PSČ , IČ , která tvoří s Blue Style k.s. holding záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 980/14 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 2001/12 k.ú. Zlín o výměře 400 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 815/1 k.ú. Zlín o celkové výměře 150 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 1122/1 a p.č. 1134/23 k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře 25 m2 záměr na výpůjčku, nájem částí pozemku p.č. 854/17 k.ú. Zlín o celkové výměře 200 m2 záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Zálešná I 4057, Zlín o výměře 58,45 m2 záměr na změnu nájemce střešních prostor domu č.p na ul. Středové ve Zlíně o výměře 31,5 m2-3 -

4 18/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2015 záměr na změnu nájemce nebytových prostor v přízemí objektu Středová 4786, Zlín o výměře 60,42 m2 záměr na prodej pozemku p.č. 537/15 k.ú. Štípa o výměře 991 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 974/29 k.ú. Zlín o výměře do 30 m2 záměr na prodej, nájem pozemku p.č. 245/8 k.ú. Lužkovice o výměře 59 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 673/22 k.ú. Zlín o výměře do 90 m2 záměr na prodej pozemku p.č. 596/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 194 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 909/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 5 m2 a části pozemku p.č. 904/46 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 15 m2 záměr na prodej pozemků p.č. 260/2 o výměře 129 m2, p.č. 1897/3 o výměře 42 m2, p.č. 1897/4 o výměře 47 m2 a p.č. 263/11 o výměře do 131 m2 vše k.ú. Malenovice u Zlína záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 3565/25 k.ú. Zlín o výměře 60 m2 souhlasí se vzdáním se předkupního práva ke stavbě bez č.p. jiná stavba, stojící na pozemku st.p.č k.ú. Zlín za kupní cenu ve výši Kč doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení - 4 -

5 28/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2015 záměr na prodej části pozemku p.č. 322/2 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře 11 m2 jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č rozpočtové opatření č. 19/2015 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2015 dle přiložených tabulek 2. poskytnutí dotací subjektům a ve výši dle tabulek č.12 řádek 2, č.15 řádek 2, 3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel řádků uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení souhlasí 1. s rozpočtovým opatřením č. 20/2015 navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2015 dle přiložené tabulky 2. s poskytnutím dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.1 řádek 3 3. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o dotací se subjekem dle tabulky a čísla řádku uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína č ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: jako poskytovatelem a HC PSG Zlín, z.s., IČ: , jako příjemcem, na úhradu neinvestičních nákladů/výdajů tělovýchovných zařízení na území města Zlína, souvisejících s činností příjemce, uhrazených v roce 2015, a to na úhradu energií, odpisů, oprav a údržby, materiálu na opravu a údržbu a na mzdy provozních zaměstnanců (správce, údržbář, vrátný, úklid), jehož předmětem je změna v čl. III Podmínky poskytnutí dotace, bod 2., kdy lhůta vyúčtování poslední splátky se prodlužuje do a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nesouhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro žadatele ***, Kč, na přípravu a účast v individuálním Mistrovství světa v potápění na nádech v disciplínách CWT a CNF - 5 -

6 doporučuje Zastupitelstvu města k zamítnutí 34/15R/ /15R/ /15R/ /15R/2015 souhlasí se záměrem likvidace a následnou demolicí útulku pro zvířata na pozemku p. č. 824/38 v k. ú. Prštné inventární čísla 2349 (septik), 3820 (útulek pro zvířata), 6914 (buňka prodejní, 4009 (přístřešek pro psy), 4010 (voliéra pro kočky) a 4770 (zpevněná plocha a přístupová cesta) o celkové zůstatkové hodnotě ,00 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. likvidaci majetku inv. č Šatny na Stadionu mládeže, stavby v pořizovací ceně 1, Kč poskytnutí finančních prostředků v celkové výši ,- Kč bez DPH za účelem provedení oprav a rekonstrukcí chodníků statutárního města Zlína společností Teplo Zlín, a.s. se sídlem Družstevní 4651, Zlín, IČ , jakožto zhotovitelem Josefa Nováka, člena rady města Zlín, dojednáním podstatných náležitostí jednotlivých smluv o dílo na provedení oprav a rekonstrukcí chodníků společností Teplo Zlín a.s., jejich uzavřením a podpisem výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín - Malenovice, stavební úpravy na ulici 3. května", Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní - 6 -

7 n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní 38/15R/2015 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Stavební úpravy křižovatky a SSZ ul. Přímá a ul. Nábřeží ve Zlíně - Prštném" Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek Odboru právního 39/15R/2015 výběrové řízení v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín,třída T. Bati - smíšená stezka v úseku Váchova - Antonínova, I. etapa (východní úsek) Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Libor Pikna, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního - 7 -

8 n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Andrea Fusková, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek odboru právního 40/15R/ /15R/2015 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Dodávka dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů místní části Zlín - Mladcová", Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro výběrové řízení: členové: Ondřej Běták, náměstek primátora Václav Kostelník, vedoucí oddělení krizového řízení a obrany Romana Červíková, Odbor právní náhradníci: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Josef Jakuba, oddělení krizového řízení a obrany Pavla Krystýnková, Odbor právní - zadávací řízení v souladu s 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína - zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisí - 8 -

9 č l e n o v é: 1. Ondřej Běták, náměstek primátora 2. Ing. Dagmar Butnikošarovská, člen ZMZ 3. Radomír Rafaja, člen ZMZ 4. Bc. Pavel Vařák, Odbor vnitřní správy 5. Ing. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy 6. Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti ENSYTRA s.r.o. n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. Věra Komínková, člen ZMZ 3. Mgr. Pavel Brada, člen ZMZ 4. Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy 5. Ing. Pavel Belza, Odbor vnitřní správy 6. Ing. Pavlína Nováková, manažer energetického poradenství společnosti ENSYTRA s.r.o. 42/15R/ zadávací řízení v souladu s 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína - zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisí č l e n o v é: 1. Ondřej Běták, náměstek primátora 2. Stanislav Remeš, člen ZMZ 3. Věra Komínková, člen ZMZ 4. Bc. Pavel Vařák, Odbor vnitřní správy 5. Ing. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy 6. Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti ENSYTRA s.r.o. n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. Ing. Tomáš Šenkeřík, člen ZMZ 3. Ing. Lenka Horáková, člen ZMZ 4. Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy 5. Ing. Pavel Belza, Odbor vnitřní správy - 9 -

10 6. Ing. Pavlína Nováková, manažer energetického poradenství společnosti ENSYTRA s.r.o. 43/15R/ /15R/ /15R/ /15R/2015 bere na vědomí - závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem: Náměstí Junkových 2, Praha 5, IČ: s nabídkovou cenou bez DPH ,88 Kč, a uzavření smlouvy s tímto uchazečem uzavření Dohody o přistoupení k dluhu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako věřitelem a firmou WEBEL, s.r.o. se sídlem náměstí Svobody 93/22, Brno, IČ jako původním dlužníkem a firmou Ing. Ondřej Michalík, JOMI-STAV, se sídlem Bystřička 163, Bystřička, IČ , jako novým dlužníkem Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním náležitostí a podpisem této dohody. uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ a ***, jejímž předmětem bude uhrazení škody způsobené *** na majetku statutárního města Zlína v celkové výši ,65 Kč, a to formou měsíčních splátek ve výši Kč, Dalibora Stříbného, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a jejím podpisem. uzavření smlouvy o nájmu prostor (v 1. PP šatny, chodba - suterén, ve 2. a 3. NP třídy mimo třídy č. 310, 311, 312, 313 a 314, kabinety, WC a chodby mimo část chodby u tříd č. 310, 311, 312, 313 a 314, ke spoluužívání s jinými nájemci vstup, schodiště z 1. PP do 3. NP) v budově č. p (ulice Dřevnická), která je součástí pozemku p. č. st. 4518, k. ú. Zlín, obec Zlín, mezi statutárním městem Zlínem jako pronajímatelem a Střední školou hotelovou Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín, Dřevnická 1788, Zlín, IČ jako nájemcem, pro výchovu a vzdělávání, za nájemné ve výši Kč/měsíc, na dobu určitou do , s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s možností prodloužení nájemního vztahu v případě řádného užívání prostor

11 a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy. 47/15R/ /15R/ /15R/ /15R/2015 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka (č. smlouvy ) uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako příkazcem a společností PROKO, spol. s r.o., se sídlem Kvítková 4703, Zlín, IČ jako příkazníkem, jímž se mění termín dokončení výkonu technického dozoru stavebníka do , Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí Dodatku č. 2 smlouvy, jeho uzavřením a podpisem. uzavření Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby "SILNICE III/49016 : ZLÍN, UL. GAHUROVA" č. 71/15, mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, Zlín, IČ a Zlínským krajem, zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne , příspěvkovou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje, K majáku 5001, Zlín, IČ , a MUDr. Miroslava Adámka, primátora, veškerými úkony spojenými s dojednáním veškerých podrobností předmětné smlouvy a jejím podpisem. uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na provedení stavebních prací "Oprava pozemní komunikace v ul. L. Košuta, Zlín - Mladcová" mezi statutárním městem Zlínem, IČ: jako objednatelem a společností Perfekt stavby Haná s.r.o., U Reálky 1076/4, Olomouc, IČ: , jako zhotovitelem s nabídkovou cenou Kč bez DPH. Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí a podpisem této smlouvy uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , a společností CENTROPROJEKT a.s., Štefáníkova 167, Zlín, IČ , a to ke dni Josefa Nováka, člena RMZ, dojednáním dalších náležitostí dohody o ukončení smlouvy a jejím podpisem

12 51/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle Směrnice č. 1/2014 o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 12, bod 12.1 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Oprava chodníku, ul. Přílucká, Zlín, a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých 2. uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a společností Technické služby Zlín, s.r.o., Louky, Záhumení V 321, Zlín, IČ: na realizace stavby Oprava chodníku, ul. Přílucká, Zlín za cenu ve výši Kč bez DPH Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem 1. výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle Směrnice č. 1/2014 o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 12, bod 12.1 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Chodník na ul. Cecilka, Zlín-Příluky, a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých 2. uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a společností Technické služby Zlín, s.r.o., Louky, Záhumení V 321, Zlín, IČ: na realizace stavby Chodník na ul. Cecilka, Zlín-Příluky za cenu ve výši Kč bez DPH Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem plat zástupci statutárního orgánu Základní školy Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizace, IČ , s účinností od , dle přílohy Plán využití provozní doby II. Městské ledové plochy Zlín, na ul. Březnická pro veřejnost v sezoně 2015/2016, dle zdůvodnění výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, a to prioritu místní části Klečůvka "Investiční dotace pro Nemovitosti města

13 Zlína, spol. s r. o., nám. Míru 10, Zlín, IČ: , Kč, jako příspěvek na dokončení akce Rekonstrukce objektu Klečůvka, č. p. 16". 56/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2015 Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., IČ , 5 000,00 Kč, Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., IČ , 5 000,00 Kč, Vše, co jste chtěli vědět o schizofrenii... Lidská pouta, z.ú., IČ , 8 000,00 Kč, Stop násilí ve Zlíně Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s., IČ , 8 000,00 Kč, Jak na to Unie Kompas, IČ , 5 000,00 Kč, Téčko proti kouření ***, ,00 Kč, Vím a umím se chránit Společnost Sahadža jóga, IČ , 7 000,00 Kč, Meditací ke zdraví jedince a společnosti

14 63/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2015 Aktivně životem, IČ , 3 000,00 Kč, Zdravé svačinky MEDICAL POINT, s.r.o., IČ , ,00 Kč, Hledej zdravý životní styl! Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, IČ , ,00 Kč, Červený kříž Zlín pro Týden zdraví Svaz diabetiků České republiky, územní organizace Zlín, IČ , 5 000,00 Kč, Cvičení pro diabetiky jako prevence syndromu diabetické nohy Svaz diabetiků České republiky, územní organizace Zlín, IČ , 3 000,00 Kč, Prevence proti diabetu - zdravý životní styl Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., základní organizace diabetiků Zlín, IČ , 7 000,00 Kč, Akce SPCCH v ČR, z.s., ZO DIA Zlín v Týdnu zdraví města Zlína na podporu zájmu občanů o zdraví vlastní a obecně o podporu zdravého způsobu života ***, 3 000,00 Kč, Rozvoj jemné motoriky

15 70/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2015 ***, 4 000,00 Kč, Den bez lepku Spolek Přátelé evropských vrcholů Zlín, sportovní klub pro turistiku, cykloturistiku a orientační běh, IČ , 6 000,00 Kč, Putování naučnou stezkou kolem Lukova dne Sportovní klub Rytmik Zlín, o.s., IČ , 4 000,00 Kč, Cvičíme a jíme pro své zdraví IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi", IČ , ,00 Kč, Týden zdraví ve Slunečnici Střední škola obchodně technická s.r.o., IČ , 8 000,00 Kč, Zdravá střední Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ , 5 000,00 Kč, Zdravý život poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku z Fondu zdraví na projekt v roce 2015 a uzavření smlouvy pro žadatele: Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace, IČ , 8 000,00 Kč, Cestou necestou putujeme pohádkou

16 77/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/2015 poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku z Fondu zdraví na projekt v roce 2015 a uzavření smlouvy pro žadatele: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace, IČ , ,00 Kč, Klauniáda plná soutěží a zdravého pohybu poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku z Fondu zdraví na projekt v roce 2015 a uzavření smlouvy pro žadatele: Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace, IČ , ,00 Kč, Týden zdraví ve zdravé škole - udělení výjimky k pořádání akce po 22. hodině při konání akce "Taneční zábava - MOTUS" dne od 19:00 do 02:00 hodin následujícího dne, pořadatel: FK Štípa, Ke Hřišti 258, Zlín-Štípa, IČ: udělení výjimky k pořádání akce po 22. hodině při konání akce "Taneční zábava - CLERA" dne od 19:00 do 02:00 hodin následujícího dne, pořadatel: FK Štípa, Ke Hřišti 258, Zlín-Štípa, IČ: zamítá - udělení výjimky k pořádání akce po 22. hodině při konání akce "Multižánrový hudební festival" v prostorách sportovní haly NOVESTA Zlín dne od 19:00 do 02:30 hodin následujícího dne, pořadatel: *** udělení výjimky k pořádání akce po 22. hodině při konání akce "Pivní slavnosti" dne od 13:00 do 03:00 hodin následujícího dne, pořadatel: FK Lužkovice-Želechovice, Pod Kopcem 234, Zlín- Lužkovice, IČ: udělení výjimky k ukončení akce po 22. hodině, - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství při konání společensko-kulturní akce "Bazénová párty" dne od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v areálu bazénu rekreačního objektu Hotelu Lázně Kostelec, pořadatel: ***

17 84/15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ /15R/ udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství při konání akce "Pohádkový les" dne od 12:00 do 18:00 hodin v Lesoparku Podlesí v místní části Jižní Svahy, pořadatel: Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín, IČ: udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholu při konání akce "Zlínské besedování" ve dnech až od 8:00 do 22:00 na náměstí Míru a před kostelem Panny Marie Pomocnice Křesťanů na ul. Okružní, pořadatel: MALENOVICKÉ PODHRADÍ, Žleby 95, Zlín 4, IČ: udělení výjimky za zákazu konzumace alkoholu v rámci akce na náměstí Míru ve Zlín při konání akce "Hudební legendy Zlínska" dne od 16:00 do 19:00 hodin, pořadatel: *** - udělení výjimky k pořádání akce po 22. hodině, - udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholu a - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství při konání akce "Jazzový večer pod Lipou" dne od 20:00 do 24:00 hodin na prostranství před Hospůdkou Pod Lipou na adrese Mladcovská 566, Zlín, pořadatel: *** - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství od 10:00 do 22:00 hodin na Výletišti v místní části Velíková, pořadatel: SK VELÍKOVÁ, Velíková 53, Zlín, IČ: nominaci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, Vavrečkova 7040, Zlín, IČ: na cenu Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2015 v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb za zřízení, zpřístupnění a popularizaci unikátního knihovního fondu Knihovna primátorů statutárního města Zlína Dalibora Stříbného, náměstka primátora, podáním návrhu na udělení ceny Knihovna roku 2015 v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

18 90/15R/ výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném výběrovém řízení, a to nabídky uchazeče Stavební izolace Zlín, s. r.o., se sídlem: Dlouhá 108, Zlín, IČ: s nabídkovou cenou Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto uchazečem, - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. Stavební izolace Zlín, s. r.o., se sídlem: Dlouhá 108, Zlín, IČ: IZOFO MAXX s.r.o., se sídlem: Nad stráněnmi 4683, Zlín, IČ: Vinter Zlín spol. s r.o., se sídlem: Lorencova 5424, Zlín, IČ: František Juřica, se sídlem: Svárov 92, Brumov - Bylnice, IČ: RNDr. Bedřich Landsfeld v. r. Ondřej Běták v. r. náměstek primátora náměstek primátora

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 9. 3. 2016 následující usnesení:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 523 Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 832/1 o výměře 440 m 2 v k.ú. Parník, obci Česká Třebová, za účelem užívání zahrádky, za cenu 0,50 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou od 01.08.2016,

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3 7. schůze rady města konaná dne 9.3.2016 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Oprava

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z 4. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 1. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 4. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 1. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 4. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 1. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 58/4/2015 program schůze: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Návrh kulturních

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

Zápis a usnesení schůze rady obce Lužice č. 9 ze dne 9. 3. 2015. Usnesení č. 9/1 9/42

Zápis a usnesení schůze rady obce Lužice č. 9 ze dne 9. 3. 2015. Usnesení č. 9/1 9/42 Zápis a usnesení schůze rady obce Lužice č. 9 ze dne 9. 3. 2015 Přítomni: Členové rady: Pozváni: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Marie Gutová, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 14. jednání datum konání: 18.05.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.05.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0265/RM14/2015 oiop - dodatek č. 1 - VZ "Revitalizace areálu

Více

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 Usnesení s termínem č.: 882 Taj. ihned 879 Taj. (ONI) 15.09. 883 Taj. ihned 916 Taj. 15.09. 619 HNsP 15.09. 917 Taj.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS domovní důvěrník čp. 621 o Přehled úkonů Mgr.

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 přijaté usnesení č. 321/2014 - N 3542 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb.

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 99. jednání Rady města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze 22. 6. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze 22. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Město Horažďovice Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013 U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013 182. Rada města Chotěboř schvaluje Nařízení rady města č. 1/2013 Tržní řád města Chotěboř. 183. Rada města Chotěboř schvaluje

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 (Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů) 139/8/RM/2015

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 16.04.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Knot, Mgr. Hořánek,

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 29. schůze Rady města Slavičín, konané dne 1.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 29. schůze Rady města Slavičín, konané dne 1.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 29. schůze Rady města, konané dne 1.11.2011 Usnesení č. 29/0490/11 Smlouva o provozování kina na rok 2012 uzavření smlouvy o provozování kina na rok 2012 mezi městem a Zdeňkem

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 30. září 2009 R M 1 / 8 9 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Dětmarovice, konané dne 2.5.2011

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Dětmarovice, konané dne 2.5.2011 Zveřejněný text usnesení je s ohledem na ochranu osobních údajů upraven v souladu se zák. o ochraně osobních údajů. U S N E S E N Í 8. schůze Rady obce Dětmarovice, konané dne 2.5.2011 Rada obce Dětmarovice

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení:

16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení: 16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o výpůjčce Model města Ivančic v r. 1875 Muzeum Brněnska RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 11/2006/MIV s Muzeem Brněnska,

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 30. Rada města schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2015 Dodatek č. 6 vnitřní směrnice č. 2/2006 podmínky pro stravování. 31.

Více

Usnesení z 17. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín konaného dne 14. 7. 2014 v Novém Malíně.

Usnesení z 17. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín konaného dne 14. 7. 2014 v Novém Malíně. ZASTUPITELSTVO Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 15. jednání rady města ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/15/1/2011 program 15. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 15. jednání rady města

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více