ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických map školní rok 7. semestr studijní skupina zpracoval datum klasifikace 2009/2010 G4-61 Jan Dolista

2 Tvorba tematických map Zadání: Nad vektorovou mapou správního rozdělení ČR vykreslete ve vhodném měřítku na základě dat ČSÚ pro rok 2007: autorský koncept kartogramu autorský koncept strukturního kartodiagramu. Využijte nástrojů softwaru ArcGIS. Číslo zadání: 6 kartogram procent lesních pozemků na celkové ploše kartodiagram nezemědělská půda + orná půda + travní porosty. Vypracování Pro tvorbu tématických map byla použita data dostupná na stránkách Českého statistického úřadu [1], konkrétně data týkající se struktury druhů pozemků v okresech ČR v roce Data jsou dostupná ve formátu *.xls, proto pro načtení do programu ArcGIS bylo nejprve upraveno záhlaví tabulku. To bylo zjednodušeno, tak aby bylo tvořeno pouze jedním řádkem a názvy sloupců neobsahovaly mezery a diakritiku. Z dat byly rovněž odstraněny souhrnné informace pro kraje a upraveny některé víceslovné názvy okresů (zkratky, pomlčky), tak aby data bylo možné propojit s vektorovým souborem správního využití ve formátu Shapefile poskytnutým společně se zadáním úlohy. V programu ArcGIS byl k atributové tabulce vektorového souboru připojen upravený soubor *.xls. Tvorba kartogramu: Informace o lesních pozemcích jsou u tabulce ČSÚ uvedeny v procentech z nezemědělské půdy. Pro vytvoření kartogramu bylo nutné nejprve údaj přepočíst na procenta z celkové výměry okresu. Procenta byla nejprve převedena na desetinné číslo, to bylo vynásobeno výměrou nezemědělské půdy. Tím byla získána absolutní výměra lesních pozemků, která byla vydělena celkovou výměrou okresu a převedena z desetinného čísla na procenta. Takto vypočtený sloupec v atributové tabulce byl zobrazen jako kartogram. Nejprve byla provedena automatická klasifikace do pěti tříd, cílem bylo rozdělit okresy do pěti přibližně stejně početných skupin, kterým bude přiřazen stejný odstín ve výsledném kartogramu. Klasifikace byla následně manuálně upravena. Rozhraní mezi jednotlivými třídami byla posunuta přibližně do inflexních bodů pomyslné křivky proložené vrcholy sloupců histogramu, tedy tam kde by se měnila z konvexní na konkávní. Rozhraní jednotlivých bodů tedy nesmí ležet v maximech ani minimech histogramu. Poslední úpravou klasifikace byl posun rozhraní tříd na nejbližší celá procenta. Výsledky klasifikace jsou shrnuty v přiložené tabulce z programu ArcGIS. Po dokončení klasifikace byla zvolena barevná škála pro kartogram, jelikož se jedná o podíl lesních pozemků byla zvolena zelená barva. Po dokončení tvorby kartogramu bylo vytvořeno tiskové zrcadlo. Zvolen byl formát A4 na šířku. Připojen byl titulek mapy, legenda, tiráž, grafické a číselné měřítko. Jako vhodné se ukázalo měřítko 1 : Výsledný kartogram je samostatnou přílohou technické zprávy.

3 Tabulka výsledků klasifikace z programu ArcGIS. Tvorba kartodiagramu: Pro tvorbu kartodiagramu byla použita stejná zdrojová data jako pro tvorbu kartogramu. Jelikož množství orné půdy a trvalých travních porostů v jednotlivých okresech je v datech ČSÚ vyjádřeno procenty z výměry zemědělské půdy bylo nutné je nejprve přepočíst na absolutní výměru v ha. Výpočet se provede převodem procent na desetinné číslo a vynásobením absolutní výměrou zemědělské půdy. Výměra nezemědělské půdy je již ve zdrojových datech vyjádřena absolutně a proto není přepočet nutný. Z vypočtených hodnot byl sestaven kartodiagram. V nastavení byl zvolen 2D kartodiagram, a velikost odpovídající celkovému součtu výměr zobrazovaných druhů pozemku. Dále byla zvolena možnost umístění kartodiagramu tak aby se nepřekrývali s hranicí okresu. Pro kartodiagram bylo zvoleno světlé (žluté) pozadí. Barvy jednotlivých částí byly zvoleny s ohledem na vyjadřovaný druh pozemku, travní porost zelená, orná půda hnědá, nezemědělská půda šedá. Na závěr bylo vytvořeno opět tiskové zrcadlo. Formát byl zvolen stejně jako pro kartogram A4 na šířku. Doplněn byl titulek, tiráž, legenda, grafické a číselné měřítko. Měřítko bylo zvoleno rovněž 1 :

4 Závěr: Z dat dostupných na stránkách ČSÚ byly vytvořeny kartogram vyjadřující procento lesních pozemků a kartodiagram vyjadřující rozdělení zvolených druhů pozemku (orná půda, trvalý travní poros, nezemědělská půda) v okresech ČR. Použita byla data za rok Zpracování bylo provedeno v programu ArcGIS. Výhodu při zpracování byla jistá míra automatizace a celkem snadné provedení výpočtů. Drobnou nevýhodou pak nemožnost doeditovat polohu jednotlivých diagramů v kartodiagramu ručně. Přílohy: 1) Podíl lesních ploch k celkové ploše okresů ČR v roce ) Poměr nezemědělské půdy, orné půdy a travních porostů v okresech ČR v roce 2007 Zdroje: Český statistický úřad : Okresy České republiky v roce 2007 [online]. c2009, Aktualizováno dne: [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/ >. V Kralupech nad Vltavou Jan Dolista

5 Podíl lesních ploch k celkové ploše okresů ČR v roce 2007 Podíl lesních ploch 10% - 17% 17,1% - 27% 27,1% - 36% 36,1% - 49% 49,1% - 59,4% km : Vypracoval Jan DOLISTA v roce 2009 v rámci předmětu TTKA na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Podkladová data: ČSÚ (http://www.czso.cz).

6 Poměr nezemědělské půdy, orné půdy a travních porostů v okresech ČR v roce 2007 Využití půdy ha trvalý travní porost orná půda nezemědělská půda km : Vypracoval Jan DOLISTA v roce 2009 v rámci předmětu TTKA na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Podkladová data: ČSÚ (http://www.czso.cz).

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ KRAJE V PROSTŘEDÍ ARCGIS Diplomová práce Vedoucí

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR BŘEZEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Plzeňský kraj Škroupova 18 306 13 Plzeň tel. 377

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také NKÚ

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca Hydrologie Návody ke cvičením Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca ČZU v Praze 2009 Obsah Cvičení 1.... 4 Vyšetření základní hydrologické jednotky povodí (návod pro ArcGIS)... 4 Vykreslení rozvodnice...

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje)

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Tato studie se zabývá odhadem vývoje středního školství v kraji Vysočina v období výrazné demografické

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007,

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, 26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Autorizovaný software. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Autorizovaný software. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Autorizovaný software Návod k používání programu Projekt

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY LISTOPAD 2014 1 ÚVODEM Školní zpráva o výsledcích maturitní zkoušky je dokumentem, prostřednictvím kterého chceme vedení škol, vedoucím předmětových

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více