CH 3 SCH 3. Antibiotika H N H O H OH H 3. část I. Igor Hochel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CH 3 SCH 3. Antibiotika H N H O H OH H 3. část I. Igor Hochel"

Transkript

1 S Antibiotika C 3 část I Igor ochel

2 Antibiotika Antibiotika jsou přírodní produkty některých bakterií, plísní i vyššich organismů, které inhibují růst jiných mikroorganismů. V průběhu vývoje těchto terapeutik se změnila strategie jejich výroby od isolace z kultur různých mikroorganismů, přes dodatečnou modifikaci až po jejich chemickou synthesu Antibiotika jsou přírodní látky produkované mikroorganismy, nebo podobné látky připravené semisytheticky popř. syntheticky, které v nízkých koncentracích inhibují růst nežadoucích mikroorganismů a jsou používány k terapii, nebo profylaxi infekčních onemocnění (antimikrobiální látky penicilin, chloramfenikol, sulfonamidy). a trhu existuje asi 150 druhů antibiotik

3 Požadavky na antibiotika selektivní toxicita - nesmí poškozovat eukaryotní buňky účinek na pathogeny při nízkých koncentracích (mg ml -1 ) rychlé dosažení požadovaných koncentrací po aplikaci, snadné pronikání do cílových tkání doba účinku snadná aplikovatelnost bakteriostatický účinek bakteriocidní účinek (koncentrace)

4 Třídění antibiotik hlavní skupiny antibiotik jsou tříděny převážně podle struktury: β-laktamy (peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy) aminoglykosidy (streptomycin, kanamycin, gentamicin, amikacin) tetracykliny (tetracyklin, doxycyklin, tiacyklin) makrolidy (erytromycin, klaritromycin) linkosamidy (linkomycin, klindamycin) glykopeptidy (vankomycin, teikoplanin) chinolony (kyselina nalidixová, norfoxacin, ciprofloxacin) rifamyciny (rifampicin, rifabutin) antimykotika (polyenová, imidazolová, triazolová) sulfonamidy (sulfadimidin, trimethoprim, kotrimoxazol směs sulfometoxazolu a trimetoprimu v poměru 5:1, Dapson - diaminodifenylsulfon)

5 Mechanismus účinku zásah do sythesy buněčné stěny porušení buněčné membrány inhibice sythesy bílkovin inhibice sythesy nukleových kyselin inhibice metabolismu kyseliny listové

6 R 3 C L-Ala D-Glu L-Lys D-Ala Aminokyselina L-alanin Substituent glycin, L-serin [L-Gly] 5 kyselina D-glutamová kyselina threo-3-hydroxy-d-glutamová, glycin (-amid), D-alaninamid, kadaverin D-Ala L-Lys D-Glu L-lysin kyselina (hydroxy-)meso-diaminopimelová, kyselina L,L-diaminopimelová, kyselina L-diaminomáselná, L-ornitin, L-hydroxylisin, L-alanin, kyselina L-glutamová L-Ala C 3 R

7 Zásah do synthesy buněčné stěny

8 M G M G L-Ala L-Ala M G D-Glu D-Glu L-Ala m-dap- 2 m-dap- 2 D-Glu 3 C C 3 C 2 -m-dap D-Ala TPasa 2 C TPasa TPasa R S C R S C TPasa TPasa

9 Inhibitory β-laktamas S C C kyselina klavulanová Sulbactam S C Tazobactam

10 Porušení buněčné membrány struktura bakteriální, fungální (ergosterol) a savčí membrány (cholesterol) asymetrická struktura vnější membrány G - bakterií (lipopolysacharidy fosfolipidy) kolistin (polymyxin E) vazba na lipid A uvolňování LPS z vnější membrány G - bakterií pronikání kolistinu k cytoplasmatické membáně, vazba na fosfolipidy dezintegrace cytoplasmatické membrány amfotericin B, nystatin (polyeny) vazba na steroly, zanoření hydrofilní části polyenu do membrány dezintegrace membrány plísní (tvorba kanálků?) nízká selektivita polyenů různá afinita k ergosterolu a cholesterolu poškození ledvin imidazoly a triazoly inhibice 14α-demethylasy terbifavin analog squalenu inhibice squalenepoxidasy

11 Porušení buněčné membrány terbinafin squalenepoxidasa squalen lanosterol imidazoly, triazoly 14-alfa-demethylasa (P450) ergosterol

12 Inhibice metabolismu kyseliny listové pteridin C1 fragment: + kys. p-aminobenzoová + glutamát DF dihydrofolátreduktasa TF adenin guanin thymin methionin DA RA

13 2 kyselina dihydrofolová 2 2 Me Me Me 2 S trimethoprim (antibakteriální činidlo) sulfomethoxazol (antibakteriální činidlo) 2 2 C 2 5 Cl 2 S 2 pyrimethamin (antimalarikum) dapson (antimalarikum, antileprotikum)

14 Inhibice synthesy nukleových kyselin thymidilátsythetasa trimethoprim pyrimethamin sulfonamidy deoxyuridinmonofosfát deoxythimidinmonofosfát F 2 F F 5-fluorocytosin 5-fluorouracil 5-fluoro-2'-deoxyuridinmonofosfát inhibitor thymidilátsynthetasy

15 Inhibice synthesy nukleových kyselin antivirální nukleosidy aciclovir a ganciclovir jsou konvertovány virovou thimidinkinasou na monofosfát, pak na trifosfát, který inhibuje virovou DA polymerasu buněčná polymerasa není inhibována, antivirové trifosfáty nejsou synthetisovány v herpes-virem neinfikovaných buňkách 2 2 aciklovir analoga nukleotidů inhibují DA polymerasu, nebo jsou inkorporována do DA s následnou terminací synthesy DA řetězce I ganciklovit zidovudin je konvertován (infikovanými i neinfikovanými buňkami) na odpovídající trifosfát, který inhibuje reversní transkriptasu viru IV 3 joduridin zidovudin (AZT)

16 Inhibice synthesy nukleových kyselin inhibice topoisomeras fluorochinolony (ciprofloxacin, norfloxacin) a chinolony (kyselina nalidixová) zlomy v řetězci DA (metronidazol anarobní mikroorganismy, nitrofurantoin) vazba rifampicinu na β-podjednotku RA polymerasy inhibice RA polymerasy na počátku procesu transkripce

17 Ribosomy cytoplasmatické nukleoproteiny Ribosom bakteriálních buněk (70S) Ribosom savčích buněk (80S) Malá podjednotka (30S) Velká podjednotka (50S) 16S rra Malá podjednotka 18S rra ~20 proteinů (40S) ~30 proteinů 23S rra, 5S rra Velká podjednotka (60S) 5S rra, 5,8S rra, 28S rra ~30 proteinů ~ 50 proteinů

18

19 Klasifikace antibiotik podle struktury podle účinku podle cílových mikroorganismů antivirotická antibakteriální antifungální antiparazitická podle farmakologických vlastností

20 Třídění antibiotik β-laktamy peniciliny přirozené peniciliny penicilin G, penicilin V rez. k β-laktamasam oxalicin, nafcilin aminopeniciliny ampicilin, amoxicilin anti-pseudomonádové piperacilin, ticarcilin cefalotiny 1. generace cefalotin 2. generace cefaclor, cefoxitin 3. generace ceftriaxon, cefoperazon 4. generace cefepim karbapenemy imipenem monobactamy aztreonam aminoglykosidy streptomycin, kanamycin tetracykliny tetracyklin, minocyklin atd. Bednář M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J. (1996): Lékařská mikrobiologie, bakteriologie, virologie, parazitologie, 1. vydání, Marvil, Praha

21 Třídění antibiotik Třídění antibiotik do skupin a podskupin podle struktury, mechanismu účinku a citlivosti k inaktivujícím enzymům má význam v interpretaci vyšetření citlivosti. Antibiotika jedné skupiny mají stejný biochemický způsob účinku a citlivost resp. rezistenci k jednomu je možné vztáhnout na ostatní členy skupiny. Proto se obvykle vyšetřuje pouze jedno zástupné antibiotikum.

22 β-laktamy skupina strukturně podobných antibiotik (β-laktámový kruh) s podobnými účinky peniciliny cefalosporiny R S C

23 S benzylpenicilin p 5 p 7 S S p 8 kyselina penilová kyselina penicilenová p 7 S kyselina penicilová

24 β-laktamy - peniciliny mechanismus účinku: inhibují poslední stupeň synthesy buněčné stěny (inhibice prokřížení peptidoglykanových řetězců) oslabení buněčné stěny s následnou cytolysou aktivují buněčné hydrolasy a tak urychlují degradaci stávajícího peptidoglykanu spektrum: základní peniciliny: účinné proti G + bakteriím, které neprodukují β-laktamasu (enterokoky, streptokoky [pneumokoky], Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, anaeroby včetně klostrídií a aktinomycet, dále pak neisserie a spirochety [treponemy, borrelie, leptospiry]) benzylpenicilin, fenoxymethylpenicilin semisynthetické peniciliny odolné proti stafylokokové penicilase: lék volby proti infekcím vyvolané Staphylococcus aureus a S. epidermidis, streptokoky oxacilin, methicilin aminopeniciliny: rozšířené spektrum G - bakterie (aemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella sp., Shigella sp.) Přirozená rezistence: Klebsiella sp., Pseudomonas sp. ampicilin, amoxicilin

25 M G M G L-Ala L-Ala M G D-Glu D-Glu L-Ala m-dap- 2 m-dap- 2 D-Glu 3 C C 3 C 2 -m-dap D-Ala TPasa 2 C TPasa TPasa R S C R S C TPasa TPasa

26 β-laktamy - peniciliny mechanismus účinku: inhibují poslední stupeň synthesy buněčné stěny (inhibice prokřížení peptidoglykanových řetězců) oslabení buněčné stěny s následnou cytolysou aktivují buněčné hydrolasy a tak urychlují degradaci stávajícího peptidoglykanu spektrum: základní peniciliny: účinné proti G + bakteriím, které neprodukují β-laktamasu (enterokoky, streptokoky [pneumokoky], Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, anaeroby včetně klostrídií a aktinomycet, dále pak neisserie a spirochety [treponemy, borrelie, leptospiry]) benzylpenicilin, fenoxymethylpenicilin semisynthetické peniciliny odolné proti stafylokokové penicilase: lék volby proti infekcím vyvolané Staphylococcus aureus a S. epidermidis, streptokoky oxacilin, methicilin aminopeniciliny: rozšířené spektrum G - bakterie (aemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella sp., Shigella sp.) Přirozená rezistence: Klebsiella sp., Pseudomonas sp. ampicilin, amoxicilin

27 β-laktamy - peniciliny spektrum: anti-pseudomonádové peniciliny: z praktického hlediska okrajová skupina pinicilinů bakterie citlivé k ampicilinu, navíc rody Pseudomonas, Klebsiella, Serratia anaeroby včetně Bacteroides fragillis nejsou odolná k působení β-laktamas tikarcilin, piperacilin farmakokinetika: rozdíly v perorálním podání acidolabilní přípravky (penicilin G a antipseudomonádové peniciliny) se nevstřebávají (injekční forma), oxacilin a ampicilin se vstřebavají z 30-50% (individuální) nevhodné pro perorální léčbu, penicilin G se sorbuje v GIT z 60 %, amoxicilin z 80-90% eliminace ledviny peniciliny pronikají do dobře prokrvených tkání (plíce, játra, ledviny, svaly, kosti) průnik penicilinů do oka, mozku, mozkomíšního moku závisí na poruše normálních barier v průběhu zanětu nežadoucí účinky: alergické reakce, dermatitidy, anafylaktický šok, křeče (velké dávky penicilinu G a ampicilinu), gastrointestinální potíže (dismikrobie kolitida vyvolaná Clostridium difficile, kandidosy)

28 β-laktamy - peniciliny klinické využití: základní peniciliny: léčba infekcí vyvolaných Streptococcus pyogenes (angina, spála), penicilinsenzitivními kmeny Streptococcus pneumoniae (respirační onemocnění) léčba infekcí vyvolané klostrídiemi, anaerobní ústní mikroflorou, aktinomycetami včetně, spirochetami (syfilis, lymeská boreliosa, leptospirosa) problematická léčba infekcí eisseria gonorhoeae (rozdílná citlivost k penicilinům) peniciliny odolné vůči stafylokokové penicilase výlučně v terapii infekcí způsobené MRSA (sepse, kožní infekce) aminopeniciliny: léčba infekcí respiračního traktu, močových cest, meningitid, gastrické infekce způsobené elicobacter pylori (jedna z komponent - amoxicilin) v kombinaci s inhibitory β-laktamas (kys. klavulanová, sulbaktam, tazobaktam) v kombinaci s jinými antibiotiky (aminoglykosidy)

29 β-laktamy - peniciliny klinické využití: antipseudomonádové peniciliny léčba infekcí způsobených rezistentními G - bakteriemi (Pseudomonas aeruginosa)

30 R1 S β-laktamy - cefalosporiny R2 isolovány v roce 1948 z kmene Cephalosporium (Acremonium) bakteriocidní antibiotika se širokým spektrem účinku, nízkou toxicitou, snadným podáváním a příznivým farmakokinetickým profilem mechanismus účinku: inhibují sythesu bakteriální buněčné stěny učinkují jako analoga D-alanyl-D-alaninu a inhibují transpeptidasy (PBP penicillin binding protein), takže nedochází k vzájemnému prokřížení peptidoglykanových řetězců aktivace hydrolytických enzymů spektrum: cefalosporiny se podle účinnosti na G - bakterie a rezistence vůči β-laktamasam dělí na 4 generace

31 R3 S R C 2 R2 S S S C 2 S C 2 cefamandol cefapirin S S S C 2 2 C 2 2 cefoxitin cefuroxim

32 R1 S β-laktamy - cefalosporiny R2 isolovány v roce 1948 z kmene Cephalosporium (Acremonium) bakteriocidní antibiotika se širokým spektrem účinku, nízkou toxicitou, snadným podáváním a příznivým farmakokinetickým profilem mechanismus účinku: inhibují sythesu bakteriální buněčné stěny učinkují jako analoga D-alanyl-D-alaninu a inhibují transpeptidasy (PBP penicillin binding protein), takže nedochází k vzájemnému prokřížení peptidoglykanových řetězců aktivace hydrolytických enzymů spektrum: cefalosporiny se podle účinnosti na G - bakterie a rezistence vůči β-laktamasam dělí na 4 generace

33 β-laktamy - cefalosporiny spektrum: cefalosporiny 1. generace vysoká účinnost na G + mikroorganismy (streptokoky, stafylokoky), účinnost na G - bakterie je nižší klinicky významný je účinek na neiserie (nedosahuje účinnosti vyšších generací) nepůsobí na Pseudomonas aeruginosa cefalotin, cefazolin, cefalexin, cefadroxil cefalosporiny 2. generace poněkud nižší účinnost na G + mikoorganismy, vyšší účinnost na G - bakterie (hemofily, Branhamella catarhalis, eisseria sp., Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella sp., Serratia sp.) nepůsobí na Pseudomonas aeruginosa několikanásobně vyšší účinost na aemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, eisseria sp., enterobakterie v porovnání s cefalotiny 1. generace cefuroxim, cefamandol, cefoxitin, cefaclor

34 β-laktamy - cefalosporiny spektrum: cefalosporiny 3. generace méně účinná na G + mikroorganismy než cefalotiny 1. a 2. generace při vyšší účinnosti na G - bakterie (aemophilus influenzae, eisseria gonorrhoeae) některé přípravky působí na Pseudomonas aeruginosa (ceftazidim) rezistentní vůči účinkům některých β-laktamas cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim, cefoperazon, moxalactam cefalosporiny 4. generace nejširší spektrum aktivity, vyšší účinnost na G + bakterie ve srovnání s cefalotiny 3. generace působí na většinu G - bakterií (a na Pseudomonas aeruginosa méně citlivé na inaktivaci β-laktamasami cefepim, cefpirom cefalosporiny 5. generace (?) účinné proti MRSA (ceftobiprol)

35 β-laktamy - cefalosporiny farmakokinetika: vysoká afinita k proteinům sérové koncentrace vysoké, tkáňové koncentrace nižší, intracelulární koncentrace zanedbatelná nelze aplikovat proti intracelulárním pathogenům cefalosporiny 3. a 4. generace pronikají do CS (ceftriaxon, cefotaxim, ceftazidim, cefepim) většina cefalosporinů vylučována ledvinami (poločas 1 2 hodiny) cefoperazon vylučován biliární cestou nežádoucí účinky: podobné vedlejší účinky jako ostatní β-laktamová antibiotika alergické projevy méně časté než u penicilinů hematotoxicita a nefrotoxicita - nízká frekvence kandidová superinfekce, klostridiová kolitida bolesti a záněty v místě aplikace (tromboflebitis), eosinofilie hypoprothrombonemie (deficience prothrombinu) u některých cefalosporinů (moxalactam, cefoperazon, cefmetazol) 10% pacientů s hypersensitivitou k penicilinům a karbapenemům vykazují zkříženou reakci s některými cefalosporiny

36 β-laktamy - cefalosporiny klinické využití: parenterální cefalosporiny jsou výhradně využívána u závažných stavů (sepse, meningitidy, bronchopneumonie, infekce urogenitálního traktu, nitrobřišní infekce) perorální cefalosporiny (1.-3. generace) jsou využívána především v terapii lehčích infekcí dýchacích cest a urogenitálního traktu, měkkých tkání a kůže nelze je použít při život ohrožujících infekcích (sepse, meningitida)

37 S β-laktamy - monobaktamy S 3 méně užívaná skupina antibiotik s baktericidním účinkem pouze proti G - mikroorganismům aztreozam 3 C 3 C aztreonam spektrum: účinný na G - bakterie, Pasteurella multocida, aeromonády, pseudomonády (nižší účinek ve srovnání s ceftazidimem a karbapenemy), neiserie, enterobakterie neučinkuje na G + bakterie, acinetobaktery a gramnegativní anaeroby farmakokinetika: pouze parentenální aplikace (nevstřebává se v GIT po administraci per os) proniká do tělesných tkání i tekutin kromě mozkomíšního moku nežádoucí účinky: exantémy, ne však závažnější reakce, ani zkřížené alergické reakce s ostatními β-laktamy

38 β-laktamy - monobaktamy klinické využití: cílená terapie život ohrožujících infekcí (sepse, brišní infekce) vyvolaných G - bakteriemi v situaci, kdy nelze použít penicilinová nebo cefalosporinová antibiotika

39 β-laktamy - karbapenemy imipenem, meropenem, ertapenem spektrum: široké spektrum účinků na G + a G - bakterie, včetně kmenů které produkují β-laktamasy, anaeroby (Bacteroides fragilis) neúčinné na Enterococcus faecium, Stenotrophomonas maltophilia (původce nosokomiálních nákaz), mykoplazmata, chlamydie, MRSA účinnost proti mykobakteriím variabilní farmakokinetika: parenterální aplikace (špatná absorpce při perorální aplikaci) vylučují se ledvinami imipenem + inhibitor dehydropeptidasy I (prodlužuje poločas imipenemu, udržuje jeho terapeutickou koncentraci v moči, brání nefrotoxickému účinku imipenemu a jeho metabolitů) meropenem stabilní vůči DP-I poločas imipenemu a meropenemu 1 hodina pronikají dobře do tkání (zánětem postižené mozkové pleny) S imipenem 2

40 β-laktamy - karbapenemy nežádoucí účinky: obdobné jako u ostatních β-laktamů zvracení klinické využití: záložní antibiotika k léčbě závažných nozokomiálních infekcí (sepse, pneumonie, infekce kostí, infekce měkkých tkání, gynekologické a porodnické infekce, komplikované infekce urogenitálního traktu, polymikrobiální infekce) terapie infekcí vyvolaných bakteriemi rezistentních k běžným β-laktamovým antibiotikům terapie meningitid od 3. měsíce věku (meropenem)

41 Aminoglykosidy streptomycin, gentamicin, amikacin, netilmicin mechanismus účinku: inhibují ribosomální translokaci tj. přesun peptidyl-tra z místa A do místa P ireversibilně se vážou na 30S ribosomální podjednotku narušují integritu vnější membrány G - bakterií (uvolňování LPS a fosfolipidů) spektrum: neopouzdřené G - bakterie rodu Escherichia, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas G + bakterie rodu Staphylococcus (S. aureus) Mycobacterium tuberculosis, brucely, pasteurely, Francisella turicensis neúčiné proti anaerobním bakteriím

42 Aminoglykosidy omezené využití nejúčinější amikacin s nejpomalejším vývojem rezistence, aplikují se většinou v kombinaci s β-laktamy, nebo vankomycinem nejsou sorbovány střevním traktem, podávány intravenosně a intramuskulárně nežádoucí účinky: ototoxicita (gentamicin, tobramycin) nefrotoxicita neuromuskulární blokáda (umělá ventilace) rezistence: enzymová alterace účinné molekuly

43 Makrolidy skupina antibiotik s 14-, 15-, 16- členným laktonovým kruhem s jedním nebo více molekulami deoxycukrů erytromycin (14, přirozené a.), klaritromycin (14, semisyntetické a.), roxitromycin (14, semisyntetické a.), azitromycin (15, azalid), spiramycin (16, přirozené a.) mechanismus účinku: inhibice sythesy bílkovin reversibilní vazba na P-místo 50S ribosomální podjednotky zablokování posunu 70S ribosomu k následujícímu kodonu mra disociace peptydyl-tra z ribosomu

44 Makrolidy spektrum: většina pathogenů vyvolávající respirační infekce vedle Streptococcus pyogenes, rody Mycoplasma, Legionella, Chlamydia, Rickettsia dále pak Bordetella pertussis, Moraxella catarrhalis Listeria monocytogenes, Corynebacterium diphteriae aemophylus influenzae (azitromycin a klaritromycin) specifický účinek na Mycobacterium avium komplex mírná antiprotozoální aktivita (spiramycin) nespolehlivý účinek na stafylokoky a enterokoky a neiserie neúčinný na methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus farmakokinetika: dobře pronikají do tkání, sekretů a CS, rychle se vstřebávají z trávicího ústrojí časově závislá antibiotika (účinek závisí na době po kterou v tkáních přetrvávají koncentrace vyšší než MIC) eliminace - játra

45 Makrolidy nežádoucí účinky: nízká toxicita obtíže postihující gastrointestinální trakt (zvracení, průjmy, bolesti břicha) ototoxicita (vysoké dávky erythromycinu) lokální iritace, flebitida (erythromycin) alergické reakce vzácné klinické využití: léčba méně závažných případů legionelosa infekce horních a dolních cest dýchacích meningokoková uretritida, urogenitální infekce gastrointestinální infekce vyvolané Campylobacter jejuni eradikační léčba elicobacter pylori (kombinace s dalšími léky) toxoplasmosa v graviditě (spiramycin) infekce způsobené netuberkulosními mykobakteriemi

46 Linkosamidy C 3 S linkomycin linkomycin, klindamycin linkomycin první linkosamid isolovaný z druhu Streptomyces lincolnensis mechanismus účinku: inhibice biosythesy proteinů (vazba na 30S podjednotku, předčasná disociace peptydyl-tra z ribisomu) spektrum: účinné na streptokoky, stafylokoky (S. epidermidis), většinu sporulujících a nesporulujících anaerobů ústní dutiny (aktinomycety, veilonely, fusobakteria) a střev (klostridia, peptostreptokoky, bacteroidy např. Bacteroides fragilis). klindamycin učinkuje na protozoa (Toxoplasma gondii, Plasmodium falciparum, Pneumocystis jirovecii) rezistence: většina enterokoků, mykoplasmat, Clostridium difficile, G - bakterie, MRSA 3 C

47 Linkosamidy nežádoucí účinky: anafylaktické reakce, horečka, erythema multiforme, pseudomembranosní kolitida (toxiny Clostridium difficile) klinické využití: při infekcích způsobených anaerobními pathogeny včetně penicilin rezistentními kmeny infekce v dutině ústní (parodontální absces) infekce kostí (artritidy, osteomyelitidy) anaerobní infekce plic (aspirační pneumonie, plicní absces), stafylokokové infekce, infekce způsobené histotoxickými klostridiemi např. C. perfringens, streptokokové infekce měkkých tkání (klindamycin) terapie toxoplasmosy, malárie, amebosy a pneumocystosy (klindamycin) antagonistické účinky s makrolidy a streptograminy

48 Glykopeptidy vankomycin, teicoplanin převážně baktericidní účinek na většinu aerobních i anaerobních G + mikroorganismů mechanismus účinku: inhibice sythesy buněčné stěny vazba vankomycinu na D-Ala-D-Ala znemožňuje inkorporaci AM/AG peptidů do peptidoglykanové matrice spektrum: stafylokoky (MRSA, Staphylococcus epidermidis) streptokoky (Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes) Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, Bacillus sp., Corynebacterium sp. Rhodococcus equi, Lactobacillus acidophylus, ostatní druhy rodu Lactobacillus jsou rezistentní G + anaeroby: Peptostreptococcus sp., Propionibacterium sp., Actinomyces sp. rezistence: vankomycin rezistentní bakterie (Staphylococcus aureus [GISA], S. epidermis, enterokoky)

49 Glykopeptidy farmakokinetika: glykopeptidy nejsou vstřebávány GIT po parenterální aplikaci pronikají do ledvin, jater, dalších tkání vylučování ledviny vankomycin proniká do kostní tkáně, avšak nebyla prokázána korelace mezi koncentrací a klinickým účinkem na zánětlivé procesy v kostech vankomycin proniká placentou a je vylučován do mateřského mléka vankomycin proniká do mozkomíšního moku nežádoucí účinky: horečka, alergie ototoxicita u starších osob klinické využití: život ohrožující infekce, způsobené G + bakteriemi, které neopovídají na méně toxická antibiotika, nebo jsou rezistentní k β-laktamům. Vankomycin je možné kombinovat s β-laktamovými antibiotiky, aminoglykosidy a rifampicinem

50 Polypeptidy (polymyxiny) cyklická polypeptidová antibiotika s hydrofobním lineárním řetězcem polymixin B, kolistin (polymyxin E) jsou produkovány druhem Bacillus polymyxa mechanismus účinku: interakce s lipopolysacharidy s následným poškozením permeability cytoplasmatické membrány spektrum: Bordetella sp., Escherichia coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Salmonella sp., Shigella sp., Vibrio cholerae, Pasteurella sp., aemophilus sp. přirozené rezistentní druhy: Proteus sp., Serratia sp. nízká aktivita proti zástupcům rodu Providentia, Burkholderia

51 Polypeptidy (polymyxiny) klinické využití: vyhrazená antibiotika pro léčbu infekcí způsobených multirezistentní Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter sp. a carbapemasu produkující druhy z čeledi Enterobacteriaceae nežádoucí účinky: závratě, nefrotoxicita a neurotoxicita, vzácně anafylaktický šok (antibiotika poslední volby proti infekcím gramnegativními mikroorganismy) nejsou sorbovány střevním traktem, pouze parenterální aplikace (intravenosně, inhalace)

52 Tetracykliny polyketidové sloučeniny se základním oktahydrotetracen-2-karboxamidovým řetězcem chlortetracyklin (aureomycin) isolován roku 1940 z kmene Streptomyces aureofaciens chlortetracyklin, oxytetracyklin (přirozená antibiotika), doxycyklin, lymecyklin, minocyklin (semisynthetická antibiotika) mechanismus účinku: inhibice synthesy proteinů reversibilní vazba na 30S podjednotku ribosomu inhibice vazby aminoacyl-tra na komplex mra-ribosom pouze bakteriostatický účinek 3 C 3 C C 2 minocyklin

53 Tetracykliny spektrum: účinné proti Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia sp., Rickettsia sp., Brucella sp., Francisella tularensis, Propionibacterium acnes, Borrelia burgdorferi, Yersinia sp., anaeroby (Actinomyces) poněkud omezená účinnost proti protozoím (Plasmodium sp., Entamoeba histolytica) farmakokinetika: poločas: 20 hodin (doxycyklin) podává se v jedné denní dávce distribuce do tkání respiračního, biliárního, genitálního traktu, pronikají do CS nežádoucí účinky: produkty metabolismu tetracyklinů jsou toxické Fanconi syndrom tj. potenciálně fatální onemocnění proximálních tubulů ledvin teratogenní účinky (kontraindikace u dětí mladších 8 let), hepatotoxické účinky, u některých pacientů způsobují steatosu jater fotosensitivní alergické reakce při dlouhodobém užívání

54 Tetracykliny klinické využití: při zánětech středního ucha, infekcích gastrointestinálního a urigenitálního traktu, kapavky, zvláště u pacientů alergických na β-laktamy a makrolidy, a při infekci cholery (Vibrio cholerae) antibiotikum volby při léčbě infekcí způsobenými chlamydiemi (psitakosa, urethritida), rickettsiemi (skvrnitý tyf), spirochetami (boreliosa, syfilis, Lymská boreliosa) profylaxe antraxu (Bacillus anthracis), dýmějového moru (Yersinia pestis) a malárie (Toxoplasma gondii) terapie zoonos tularémie, brucelosa, yersiniosa terapie těžkých forem akné

55 Amfenikoly jediný zástupce: chloramfenikol chloramfenikol (byl původně isolován ze streptomycet, v současné době plně sythetisované antibiotikum), historicky první širokospekté primárně bakteriostatické antibiotikum mechanismus účinku: inhibice proteosynthesy (blokování procesu elongace) spektrum: širokospektré antibiotikum G + bakterie - pneumokoky, stafylokoky G - bakterie - aemophylus influenzae, eisseria meningitis, enterobakterie anaerobní mikroorganismy (Bacteroides fragillis), spirochety, chlamydie, mykoplasmata rezistence některých kmenů Shigella sp., a Salmonella typhi farmakokinetika: chloramfenikol je dobře vstřebáván po aplikaci per os, dobře se distribuuje do všech tkání (CS), mozkomíšní mok % sérové koncentrace metabolisován v játrech, vylučován žlučí u nemocných se selháním jater nutná redukce dávkování

56 Cl Amfenikoly 2 Cl C 2 nežádoucí účinky: reverzibilní útlum kostní dřeně (neznámý vztah k dávce, délce podávání a cestě) fatální aplastická anémie (latence 6 měsíců) jediná forma léčby: transplantace kostní dřeně interference s imunitním systémem neaplikovat při vakcinaci kontraindikace v graviditě a v novorozeneckém věku hypersensitivní reakce vzácné klinické využití: antibiotikum druhé a třetí volby monoterapie, (kombinace s ostatními antibiotiky problematická (β-laktamy, aminoglykosidy) při léčbě rickettsios a brišního tyfu, memningitid a při smíšených infekcích (rezistence k jiným antibiotikům) záložní antibiotikum pro hemofilové infekce záložní antibiotikum pro terapii meningitid, mozkového abscesu, tyfu, paratyfu, moru, anthraxu a hemofilových infekcí lokální využití infekce oka

57 Rifamyciny širokospektrá baktericidní antibiotika rifampicin (rezistence), semisynthetické rifamyciny: rifabutin, rifapentin, rifaximin spektrum: účinné na Mykoplasma leprae, Mycoplasma tuberculosis, menší účinek na netuberkulosní mykobakterie (M. avium) účinný na G + bakterie (stafylokoky, streptokoky, pneumokoky), účinný na G - bakterie (neisserie, legionely, chlamydie, hemofily), avšak neučinkuje na Enterobactericeae a pseudomonády C 3 C 3 C 3 C rifampicin C

58 Rifamyciny farmakokinetika: vstřebávání z GIT se u jedn. přípravků liší (rifaximin se nevstřebává) pronikají do různých tkání a do buněk penetrují do tuberkulosních kavit, dosahují terapeutických koncentrací v abscesových dutinách a kostní tkáni metabolisovány játry a v trávicím traktu vylučování různé cesty nežádoucí účinky: chřipce podobné symptomy gastrointestinální projevy (jaterní léze) oranžové zabarvení moči i dalších tekutin klinické využití: terapie plicní tuberkulosy (vyhrazen rifampicin) terapie infekcí způsobených Mycobacterium avium (rifampicin, rifabutin) terapie cestovatelských průjmů (enterotoxické kmeny E. coli) rifaximin (neučinkuje na invazivní pathogeny Campylobacter jejuni, Salmonella enterica, Shigella sp.) rifamixin nelze aplikovat u horečnatých průjmů, popř. u krvavých průjmů

59 Chinolony a fluorochinolony cca 20 různých sloučenin s příznivými farmakologickými vlastnostmi, pouze některé využívány (ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin) chinolony 1. generace (nefluorované sloučeniny: kyselina nalidixová, kyselina oxolinová) chinolony 2. generace (ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin) chinolony 3. generace (moxifloxacin) spektrum: fluorochinolony účinné na G- bakterie Pseudomonas aeruginosa, Enterobactericeae, hemofily, neiserie Moraxella catarrhalis, chlamydie, mykobakterie, mykoplasmata omezený účinek na streptokoky a anaeroby 3. generace léčiv rozšířený účinek na pneumokoky (respirační chinolony)

60 chinolin 4-chinolon 8-aza-4-chinolon 2-aza-4-chinolon F 3 C 3 C 3 C 3 C norfloxacin kyselina nalidixová cinoxacin 3 C 4,8-diazo-4-chinolon kyselina piromidová

61 Chinolony a fluorochinolony cca 20 různých sloučenin s příznivými farmakologickými vlastnostmi, pouze některé využívány (ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin) chinolony 1. generace (nefluorované sloučeniny: kyselina nalidixová, kyselina oxolinová) chinolony 2. generace (ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin) chinolony 3. generace (moxifloxacin) mechanismus účinku: inhibice funkcí chromosomu - replikace DA (inhibice topoisomeras) spektrum: fluorochinolony účinné na G - bakterie Pseudomonas aeruginosa, Enterobactericeae, hemofily, neiserie, Moraxella catarrhalis, chlamydie, mykobakterie, mykoplasmata omezený účinek na streptokoky a anaeroby 3. generace léčiv rozšířený účinek na pneumokoky (respirační chinolony)

62 Chinolony a fluorochinolony nežádoucí účinky: anorexie, zvracení, průjem bolesti hlavy, závratě, nespavost, změny nálady halucinace, delirium, křeče vzácné (v kombinaci s theofillinem nebo nesteroidními antirevmatiky) alergie, eozinofilie - vzácné klinické využití: terapie komplikovaných infekcí močových cest, některých infekcí dýchacích cest terapie závažných prújmových onemocnění (dysenterie, systémová salmonelosa, cholera, břišní tyfus) terapie zánětlivých onemocnění pánve, prostatitidy a pohlavně přenosných chorob (ne syfilis) infekce kostí, kloubů, kůže a měkkých tkání kombinace fluorochinolonů s klindamycinem intrabdominální infekce kombinace fluorochinolonů s metronidazolem kontraindikace: gravidita, kojení, děti a mladiství do 18 let (jen vyjímečně u dětí psedomonádové infekce dýchacích cest při cystické fibrose)

63 Sulfonamidy synthetická antimikrobiální činidla v ČR nejsou samotné sulfonamidy registrovány, používají se jen ve speciálních případech (terapie toxoplasmosy) co-trimoxazol - kombinace trimetoprimu a sulfametoxazolu v poměru 1:5 (synergický účinek) aplikace samostatného trimetoprimu - bakterie rezistentní k sulfonamidům, nebo u pacientů citlivých na sulfonamidy mechanismus účinku: inhibice metabolismu kyseliny listové spektrum: účinné na pnemokoky, stafylokoky, Escherichia coli, salmonely, shigely a další enterobakterie hemofily, neisserie, ocardia asteroides Plasmodium sp., Toxoplasma gondii, Pneumocystis jirovecii rezistentní kmeny: Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, indolpositivní Proteus a Klebsiella, spirochety, chlamydie, mykoplsmata a Mycobacterium tuberculosis variabilní citlivost: Staphylococcus aureus, aemophilus influenzae

64 Sulfonamidy spektrum: co-trimoxazol je účinný na Enterobacteriaceae,. influenzae, Yersinia enterocolitica, pseudomonády, Burkholderia cepatia, Stenotrophomonas maltophilia, Listeria monocytogenes, Streptococcus pneumoniae, rezistence neisserie farmakokinetika: vstřebávání z GIT dobrá distribuce do tkání i tělních tekutin včetně mozkomíšního moku sulfomethoxazol metabolizován z 60 % v játrech 2 S S sulfanilamid sulfamethoxazol

65 Sulfonamidy klinické využití: sulfonamidy: nekomplikované infekce způsobené E. coli, léčba menigokokální meningitidy (rezistence), oční infekce co-trimoxazol : infekce močových cest, respirační infekce, salmonelosy lék výběru proti pneumoniím způsobených Pneumocystis carinii (imunosupresivní terapie, AIDS) 2 S 2 S sulfadiazin sulfadimidin

66 Antimykotika antimykotika slouží k léčbě infekcí způsobené houbami, kandidosy, infekce vyvolané Cryptococcus neoformans, aspergilosy rozdělení: podle léčebného dosahu systémová a lokální 3 C 3 C 2 amfotericin

67 Antimykotika podle chemického složení: polyeny (ampfotericin B, natamycin) antimetabolity (flucytosin) azoly (ketokonazol, itrakonazol, flutrimazol) echokandiny (caspofungin, micafungin) allylaminy (terbinafin) ostatní (griseofulvin, amorolfin) Cl Cl ketokonazol

68 Cl Me Antimykotika Me Me mechanismu účinku: poškození buněčné membrány (polyeny, azoly, allylaminy) vazba na ergosterol indukce tvorby volných radikálů peroxidace lipidů inhibice C14-demethylasy inhibice synthesy buněčné stěny (echinokardiny) inhibice fungální β-(1,3)-glukansyntetasy deplece glukanu v buněčné stěně osmotická nestabilita buněčné stěny smrt buňky inhibice proteosythesy, replikace DA (antimetabolity) po inkorporaci do rra a tra blokuje proteosythesu inhibice thymidilátsytetasy griseofulvin ovlivnění funkce intracelulárních mikrotubulů a blokování vzniku mitotického vřeténka (griseofulvin Penicillium griseofulvens)

69 Bakteriální rezistence k antibiotikům primární (přirozená) rezistence bez předchozího kontaktu s antibiotikem nízká citlivost cílové molekuly (buněčná stěna, ribosomy) G - střevní bakterie jsou přirozeně rezistentní k penicilinům, streptokoky k aminoglykosidům absence cílové struktury mykoplasmata postrádají peptidoglykanovou vrstvu rezistence k β-laktamům získaná rezistence mikroorganismus byl primárně k danému antibiotiku citlivý a různými způsoby získal rezistenci Staphylococcus aureus citlivý k penicilinům rezistence k penicilinům, citlivost k meticilinu MRSA, citlivé na vankomycin VISA (GISA) od r VRSA (GRSA) multirezistentní Pseudomonas aeruginosa

70 Přirozená rezistence bakterií Bakterie Antibiotikum Acinetobacter sp. nitrofurany trimethoprim Bacillus sp. cefalotin cefotaxim Burkholderia cepatia aminoglykosidy kolistin Citrobacter freundii aminopeniciliny karboxypeniciliny cefoxitin G - bakterie linkomycin vankomycin G + bakterie aemophilus sp. kolistin linkomycin eisseria sp., linkomycin trimethoprim Proteus mirabilis tetracykliny nitrofurany kolistin Providentia sp. aminopeniciliny cefazolin cefalotin nitrofurany kolistin Pseudomonas aeruginosa aminopeniciliny trimethoprim cefazolin cefalotin cefoxitin Streptococcus sp. aminoglykosidy

71 Bakteriální rezistence k antibiotikům primární (přirozená) rezistence bez předchozího kontaktu s antibiotikem nízká citlivost cílové molekuly (buněčná stěna, ribosomy) G - střevní bakterie jsou přirozeně rezistentní k penicilinům, streptokoky k aminoglykosidům absence cílové struktury mykoplasmata postrádají peptidoglykanovou vrstvu rezistence k β-laktamům získaná rezistence mikroorganismus byl primárně k danému antibiotiku citlivý a různými způsoby získal rezistenci Staphylococcus aureus citlivý k penicilinům rezistence k penicilinům, citlivost k meticilinu MRSA, citlivé na vankomycin VISA (GISA) od r VRSA (GRSA) multirezistentní Pseudomonas aeruginosa

72 Bakteriální rezistence k antibiotikům rezistence k jednomu antibiotiku multirezistence: rezistence k 3 6 antibiotikům polyrezistence: rezistence k více jak 7 antibiotikům fenotypová rezistence: reversibilní přizpůsobení bakterie ke změnám životního prostředí (tvorba penicilas za přítomnosti penicilinu) genotypová rezistence: chromosomální: změna genu snížení citlivosti na antibiotikum vymizení citlivé populace trvalá změna (inserce, delece, substituce, adice, rekombinace) rezistence na sulfonamidy (záměna aminokyseliny v pteridinsyntetase) rezistence k trimethoprimu (bodová mutace v genu pro dihydrofolátreduktasu) meca gen MRSA exprese PBP2a s nízkou afinitou k β-laktamům

73 Bakteriální rezistence k antibiotikům genotypová rezistence: extrachromosomální: přenosem genu pomocí mimojaderné DA (plasmidy, transposomy, genové kazety) transformace, konjugace přenos rezistence k několika druhům antibiotik mezidruhový přenos plasmidů (Salmonella, Shigella E. coli) exprese chloramfenikolacetyltransferasy (plasmidové cat geny) RP4 faktor kódující rezistenci k ampicilinu, kanamycinu, tetracyklinu a neomycinu u P. aeruginosa ps6 faktor kódující rezistenci na gentamicin, trimethoprim, kanamycin u Staphylococcus aureus

74 Mechanismus rezistence inaktivace molekuly antibiotika alterace cílové molekuly omezený příjem antibiotika aktivní vylučování antibiotika

75 Rezistence k β-laktamům produkce β-laktamas modifikace PBP R S beta-laktamasa R S C C

76 Rezistence k β-laktamům β-laktamasy kódovány na chromosomu i plasmidech konstitutivní i indukované enzymy β-laktamasy A, C, D (aktivní místo obsahuje serin) β-laktamasa B (aktivní místo obsahuje 4 molekuly zinku) β-laktamasy skupiny C jsou kódovány chromosomálním genem AmpC (Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa) indukce genu cefoxitinem, imipenem, azthreonamem vlivem mutací jsou enzymy produkovány bez přítomnosti induktoru

77 Inhibitory β-laktamas S C C kyselina klavulanová Sulbactam S C Tazobactam

78 Modifikované PBP aemophylus influenzae PBP3a, PBP3b Streptococcus pneumoniae PBP1a, PBP2b a PBP2x Staphylococcus aureus (MRSA) meca gen (plasmidy) PBP2a (rezistence k methicilinu a většině β-laktamům) methicilin - antibiotikum rezistentní k β-laktamasam zavedeno identifikace MRSA

79 Rezistence k aminoglykosidům snížená permeabilita změna proteinu zevní membrány, alterace aktivního transportního systému alterace cílové molekuly methylace rra producenti aminoglykosidů strukturální modifikace a inaktivace molekuly antibiotika

80 Enzymy modifikující aminoglykosidy AAC(6') AT(4') 2 AAC(3) AAC(1) AP(3') 3' AAC(2') 2 1' 2 AAC aminoglykosidacetyltransferasa AT aminoglykosidnukleotidyltransferasa AP aminoglykosidfosfatasa 3 1'' 1 2 3'' AP(2'') AT(2'') 2

81 Enzymy modifikující aminoglykosidy aminoglykosidacetyltransferasa (AAC) AAC(2 ), AAC(6 ), AAC(1), AAC(3) aminoglykosidfosfatasa (AP) AP(3 ), AP(2 ), AP(3 ), AP(6), AP(9), AP(4), AP(7 ) aminoglykosidnukleotidyltransferasa (AT) AT(6), AT(4 ), AT(3 ), AT(2 ) bifunkční enzym: AP(2 ) + AAC(6 ) rezistence ke gentamicinu (Enterococcus faecalis, stafylokoky rezistentní k aminoglykosidům) AAC(2 ) chromosom, Serratia maecescens, Enterococcus faecium, Providentia sp. AAC(6 ) typ I (rezistence k amikacinu) plasmidy, G - bakterií AAC(6 ) typ II (rezistence k gentamicinu) pseudomonády, 50 % bakterií čeledi Enterobacteriaceae AT(2 ) typ I adenylace 2 - skupiny, pseudomonády, G - fermentující tyčinky AP(3 ) typ I-VII rezistence ke kanamycinu a neomycinu, typ I: G - fermentující bakterie, příležitostně pseudomonády, typ VI: acinetobakterie (rezistence ke všem amynoglykosidům) tobramycin: ztráta 3 - skupiny není substrátem AP(3 ) 1 acetylovaný amikacin 3 -oxo-kanamycin je fosforylován AP(3 ) produkt je nestabilní regenerace původního antibiotika

82 Mechanismus rezistence k tetracyklinům

Multirezistentní kmeny - Jak na ně?

Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Seite 1 von 5 Info 1/2013 Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně dochází k významnému nárůstu rezistencí u bakterií a k problémům s antibiotickou terapií. Methicillin

Více

Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj

Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha OBECNÉ PRINCIPY Antibiotická

Více

Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika.

Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika. Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika. HOZA J., JINDRÁK V., MAREŠOVÁ V., NYČ O., SECHSER T., SUCHOPÁR J., ŠVIHOVEC J., URBÁŠKOVÁ P. Subkomise pro antibiotickou politiku Komise pro

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů.

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů. MIKROBIOLOGIE Pro studenty zdravotnických oborů prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2009 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls123529/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dexa-Gentamicin, oční mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dexamethasonum 0,3 mg, gentamicini sulfas 5,0 mg (odpovídá gentamicinum

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STUDIJNÍ OBOR: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT OBSAH 1.Úvod...3 2. Historický vývoj

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls125780/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACMIROR 200 mg Obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje nifuratelum 200 mg. Pomocné látky

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010 Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DALACIN C Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Clindamycinum (clindamycini dihydrogenophosphas)

Více

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce

Více

Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování citlivosti k antibiotikům. Verze 5.0 Leden 2015

Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování citlivosti k antibiotikům. Verze 5.0 Leden 2015 Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování citlivosti k antibiotikům Verze 5.0 Leden 2015 Obsah Půdy Příprava inokula Očkování ploten Disky Inkubace Odečítání zón Interpretace Kontrola kvality Analýza

Více

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů 2., doplněné a přepracované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum trihydricum odpovídající meropenemum 500 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum trihydricum odpovídající meropenemum 500 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meronem 500 mg. Jedna

Více

Antimikrobní terapie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Antimikrobní terapie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová MUDr. Drahomíra Rottenbornová Historie chemoterapie 1. Alkaloidy chinin - alkaloid z chinovníku (1619, k léčbě malárie) emetin alkaloid z oddenky hlavěnky dávivé (ipekakuanhy) účinnost látek z kapradě

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Prokaryota. Eubacteria - podříše: Bakterie Sinice. Struktura buňky

Prokaryota. Eubacteria - podříše: Bakterie Sinice. Struktura buňky Prokaryota říše: Archaebacteria Eubacteria - podříše: Bakterie Sinice - malá velikost... rel. velký povrch... lepší výměna látek mezi buňkou a prostředím (cca 10x než Euk.)... rychlejší transport látek

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SULPERAZON 2 g IM/IV Prášek pro injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jedna injekční lahvička obsahuje cefoperazonum 1 g jako

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Mikrobiologie KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Obsah 1. Úvod do mikrobiologie. 2. -4. Struktura prokaryotické buňky. 5. Růst a množení bakterií. 6. Ekologie bakterií a sinic. Průmyslové využití mikroorganismů

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls42565/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztok Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 mg/ml

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DALACIN C Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního roztoku obsahuje clindamycinum 150 mg (ve formě clindamycini dihydrogenophosphas).

Více

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Bakterie v mléce a biogenní aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Projekt MSMT 2B08069 Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztok Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok 2.

Více

Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1

Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1 TEST:mikro1cz Varianta:originál Tisknuto:03/11/2014 Položková analýza odpovědí testu. Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. Desetinné číslo - diskriminační síla odpovědi d

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Clindamycinum (clindamycini hydrochloridum) 150 mg nebo 300 mg v jedné tvrdé tobolce.

Clindamycinum (clindamycini hydrochloridum) 150 mg nebo 300 mg v jedné tvrdé tobolce. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Clindamycinum (clindamycini hydrochloridum) 150 mg nebo 300 mg v jedné

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů 1/10 PVC závěsné fólie jsou používány ve venkovních i vnitřních prostorech jako zábrana proti prachu, kouři, hmyzu, ptactvu atd. Používají se také jako protihluková bariéra mezi hlučnými výrobními prostory

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH BAKTERIÁLNÍCH KMENŮ MUDR. JAROMÍRA KRATOCHVÍLOVÁ 1 Účel SESTAVENO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ Účelem doporučeného pracovního postupu je poskytnout

Více

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Olga Černá, Pavla Pokorná, Martin Sádlo Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Olga Černá, Pavla Pokorná, Martin Sádlo Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha SEPSE V DĚTSKÉM VĚKU Olga Černá, Pavla Pokorná, Martin Sádlo Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha Sepse je systémová zánětlivá reakce organizmu na přítomnost infekčního agens

Více

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu.

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu. TABULKA ZEVNÍCH PŮVODCŮ, NA KTERÉ MÁ BÝT VYŠETŘOVÁNO VE VZTAHU K OBECNÝM A DRUHOVĚ SPECIFICKÝM POKYNŮM K VÝROBĚ A KONTROLE SAVČÍCH VETERINÁRNÍCH VAKCÍN 1. VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA V obecných požadavcích pro

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CILOXAN Oční/ušní kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje ciprofloxacini hydrochloridum 3,5 mg (odpovídá ciprofloxacinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tygacil 50 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5 ml injekční lahvička přípravku Tygacil obsahuje tigecyclinum

Více

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Problematika chlamydiových infekcí L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Chlamydie G negativní bakterie Obligátní intracelulární parazit 2 fázový životní cyklus: 1. fáze:

Více

Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně. Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno

Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně. Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno Alveolární surfaktant Povrchově aktivní vrstva pokrývající alveolus

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

sp.zn.: sukls49677/2013

sp.zn.: sukls49677/2013 sp.zn.: sukls49677/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIOPAROX nosní/orální sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fusafunginum 500 mg ve 100 ml. Jedna odměřená dávka obsahuje

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Průjmová onemocnění Enteritida Akutní zánět sliznice tenkého střeva Gastroenteritida Akutní zánět tenkého střeva společně se zánětem sliznice

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 ml infuzního roztoku obsahuje levofloxacinum hemihydricum 5,12 mg, což odpovídá levofloxacinum 5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 ml infuzního roztoku obsahuje levofloxacinum hemihydricum 5,12 mg, což odpovídá levofloxacinum 5 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97627/2011 Příloha k sp.zn. sukls44573/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Levofloxacin Mylan 250 mg/50 ml Levofloxacin Mylan 500 mg/100 ml Infuzní roztok levofloxacinum

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE. MUDr. Pavel Čermák, CSc.

KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE. MUDr. Pavel Čermák, CSc. KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE MUDr. Pavel Čermák, CSc. Meningitis Původce N P S N P S H Haemophillus influenzae 20 60 Neisseria meningitis A, B, C Streptococcus pneumoniae Streptococcus agalactiae (sk.b) věk

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

Povlaková tonzilitida

Povlaková tonzilitida 1. Je antibiotikum indikováno no na základz kladě klinických příznakp znaků? Základní principy antibiotické terapie v zubním m lékal kařství Jasné známky bakteriáln lní infekce Lokalizovan kalizované infekce:

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ciplox 250 Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ODDĚLENÍ MIKROBIOLOGIE SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR (Diplomová

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls65631/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUPRAX 200 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SUPRAX, prášek pro perorální suspenzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Suprax 200 mg potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prasata, kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice a chovní jedinci), krůty (ve výkrmu a chovní jedinci).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prasata, kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice a chovní jedinci), krůty (ve výkrmu a chovní jedinci). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Entemulin 450 mg/g granule pro podání v pitné vodě 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ JEDEN GRAM OBSAHUJE: Léčivá látka: Tiamulini

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. CEFUROXIM-RATIOPHARM 250 mg CEFUROXIM-RATIOPHARM 500 mg potahované tablety cefuroximum axetili

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. CEFUROXIM-RATIOPHARM 250 mg CEFUROXIM-RATIOPHARM 500 mg potahované tablety cefuroximum axetili Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls36308-09/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE CEFUROXIM-RATIOPHARM 250 mg CEFUROXIM-RATIOPHARM 500 mg potahované tablety cefuroximum axetili

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D.

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Mikrobiální kontaminace živočišných produktů Ing. Eva Vítová, Ph.D. Kontaminace = výskyt jakýchkoliv nežádoucích nebo škodlivých částic v potravině nebo v prostředí určeném ke zpracování potravin. Rizika

Více

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE DAVID ŠILHA IVETA BROŽKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Seminář potravinářské mikrobiologie

Seminář potravinářské mikrobiologie Seminář potravinářské mikrobiologie Třešť 16.5.-18.5.2011 program Novinky v potravinářské mikrobiologii (i formou přehledových referátů) Kulatý stůl problémy v praxi a jak na ně Referáty PhD studentů Presentace

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g Prášek pro injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ MAXIPIME je dodávaný v injekčních lahvičkách obsahujících cefepimum

Více

Vankomycin Mylan se může užít i perorálně (ústy) k léčbě závažných infekcí zažívacího taktu způsobených bakteriemi citlivými na vankomycin.

Vankomycin Mylan se může užít i perorálně (ústy) k léčbě závažných infekcí zažívacího taktu způsobených bakteriemi citlivými na vankomycin. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30246/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vancomycin Mylan 500 mg Vancomycin Mylan 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku vancomycini

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci Bc. Tomáš Valenta Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplomová práce je zaměřena na popis antibiotické rezistence

Více

analýza dat a interpretace výsledků

analýza dat a interpretace výsledků Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze obsahuje:

Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze obsahuje: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro psy 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze

Více

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II.

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II. Mikrosvět II. Mikrobiologický projekt Třída se rozdělí na čtyři skupiny, každá ze skupin dostane zadání viz dále, na základě zadání vytvoří poster, který budou prezentovat ostatním, poster bude obsahovat

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

O původu života na Zemi Václav Pačes

O původu života na Zemi Václav Pačes O původu života na Zemi Václav Pačes Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR centrální dogma replikace transkripce DNA RNA protein reverzní transkripce translace informace funkce Exon 1 Intron (413

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

DOZOR ECDC. Výroční epidemiologická zpráva 2011. Infekce dýchacích cest. Shrnutí

DOZOR ECDC. Výroční epidemiologická zpráva 2011. Infekce dýchacích cest. Shrnutí DOZOR ECDC Výroční epidemiologická zpráva 2011 Shrnutí V této zprávě předkládáme analýzu údajů z dozoru, které za rok 2009 poskytlo 27 členských států EU a tři země EHP/ESVO, a analýzu hrozeb zjištěných

Více

Nitrofurantoin -ratiopharm 100 mg tobolky s prodlouženým uvolňováním tvrdé tobolky (nitrofurantoin)

Nitrofurantoin -ratiopharm 100 mg tobolky s prodlouženým uvolňováním tvrdé tobolky (nitrofurantoin) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nitrofurantoin -ratiopharm 100 mg tobolky s prodlouženým uvolňováním tvrdé tobolky (nitrofurantoin) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls175187/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duphalac 667 g/l, perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: lactulosum 667 g v 1000 ml perorálního roztoku

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/23

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/23 PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/23 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Convenia 80 mg/ml prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem pro psy a kočky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více