Derivá ty devizove ho trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Derivá ty devizove ho trhu"

Transkript

1 Derivá ty devizove ho trhu Fluktuace a volatilita kursu Plovoucí nebo řízený plovoucí kurs vykazuje neustálé pohyby nahoru a dolů. Typická velikost odchylek se nazývá volatilita (proměnlivost) a čím je větší, tím větší kursové riziko je spojeno s držením této měny zahraničními subjekty. Devizové riziko pro firmu (riziko změny devizového kursu) Co znamená kolísání kursů na devizových trzích pro Vaši firmu? Může se stát, že Vaše firma utrpí ztrátu ze změny kursu. Pokud Vaše firma neobchoduje se zahraničím a všechny obchodní i finanční operace provádí jen v českých korunách, pak jí nehrozí žádné devizové riziko. Devizové riziko vzniká, jestliže firma - drží cizí měnu na účtě po nějakou dobu (má zůstatek v devizách) - má pohledávku v cizí měně (očekává platbu) - má závazek v cizí měně (má v budoucnu platit) Držet cizí měnu znamená mít ji na účtu. Banka Vám musí otevřít běžný účet denominovaný v dané měně. Pokud si chcete vkládat devizy na termínované vklady, zřídí Vám banka termínovaný účet pro daný vklad. Pokud čerpáte úvěr v zahraniční měně, zřídí Vám banka úvěrový účet v dané měně. Čerpaná částka úvěru je připsána na běžný devizový účet a je Vám k dispozici k placení. Cizí měna, kterou držíte, je pro Vaši firmu aktivum, které vynáší úroky. Úroky vycházejí z úrokových sazeb na termínové vklady v zemi, kde je cizí měna domácí měnou. Jinými slovy dolar vynáší stejné úroky v Praze, v New Yorku, v Londýně i v Moskvě. Ovšem toto aktivum se navíc k dohodnutému úročení může zhodnotit i znehodnotit vlivem změn kursu vůči koruně, protože jeho hodnotu musí Vaše firma chtě nechtě vyjadřovat v korunách jako své domácí účetní měně. Znehodnocuje se tím, že zahraniční měna oslabuje. Zhodnocuje se tím, že zahraniční měna posiluje. Oslabení či posílení kursu je předem neznámé. Současný kurs totiž má tu vlastnost, že obchodníci s měnami v nabídce a poptávce vzali v úvahu všechny faktory, které jsou v této chvíli známé. Kurs se tedy v budoucnu (blízkém i vzdáleném) může změnit jen na základě nové, dosud neznámé informace. Proto ani nemůžeme vědět, kterým směrem nová informace změní kurs, zda nahoru či dolů. Pozice v cizí měně (forexová pozice, FX pozice) nese riziko možnost zisku i ztráty. Držení cizí měny a pohledávka v ní se označují jako dlouhá pozice; riziko spočívá ve znehodnocení cizí měny. Závazek v cizí měně je krátká pozice; riziko je v možnosti zhodnocení (zdražení) cizí měny v době, kdy ji budete potřebovat k placení. Firma, která se chce vyhýbat riziku, by neměla držet otevřenou devizovou pozici. Má-li cizí měnu na účtě, může ji prodat. Očekává-li v budoucnu platby nebo příjmy v cizí měně, může si koupit od banky zajišťovací nástroje, které otevřenou pozici uzavřou zafixováním budoucího kursu. O tom bude dále podrobněji. 1

2 Lze předpovědět vývoj kursů? Devizový trh je efektivní trh Devizové trhy, jako všechny finanční trhy, jsou tzv. efektivní trhy, to znamená, že jejich účastníci vyhledávají, analyzují a používají všechny v daném okamžiku dostupné informace, které by mohly mít vliv na měnové kursy. Podle těchto informací obchodují. Samozřejmě, jednotliví obchodníci přikládají informacím různou váhu, význam, jejich analýzy se liší, a tím i jejich očekávání budoucího vývoje se liší. Obchodníci jsou někteří optimisti, jiní pesimisti, pokud jde o budoucí vývoj, jedni sázejí na vzestup, jiní na pokles. Avšak na trhu se všechny nálady a názory střetnou v nabídce a poptávce a z ní vzejde rovnovážná cena daného okamžiku. Tato cena v sobě zahrnuje všechny relevantní informace dostupné v danou chvíli. Teprve když se objeví nová informace, do této chvíle nepředvídatelná, obchodníci změní názory a začnou měnit ceny cena na trhu se ustálí na jiné úrovni. Reakce na novou informaci na finančních trzích je dnes díky elektronice dílem několika minut (odhaduje se na 3 minuty). To znamená, že z principiálních důvodů nikdo nemůže vědět, kterým směrem a jak silně se pohne cena na trhu, protože nemůže vědět, jaká dosud neznámá informace se objeví. To platí i pro kursy měn. Riziko budoucích devizových kursů a jak mu čelit Zopakujme si, že vaše firma účtuje v českých korunách, v korunách financuje většinu nákladů, vyplácí mzdy, platí daně a v korunách vychází její zisk. Jestliže má v cizí měně aktivum (zahraniční peníze, nebo pohledávku např. očekáváte platbu ze zahraničí za exportované zboží), anebo pasívum (úvěr čerpaný a splatný v cizí měně, závazek zaplatit něco v cizí měně, např. dodavatelům do zahraničí), pak je vystavena riziku pohybu devizových kursů, protože vás v budoucnu čeká konverze částky v cizí měně za koruny nebo obráceně, a to za kurs, který není známý a může být značně odlišný od dnešního, směrem ve váš prospěch i k vaší škodě. Dejme tomu, že už dnes přesně víte, že za 9 měsíců budete potřebovat 1 mil dolarů na zaplacení velké dodávky zařízení pro Vaši firmu. Co ale nevíte, je budoucí kurs koruny vůči dolaru. Vaši firmu čeká 9 měsíců nejistoty, kolik bude muset zaplatit za 1 mil. dolarů. Máte v zásadě dvě možnosti: ponechat riziko otevřené (otevřená pozice) a spekulovat na příznivý vývoj kursů - ale také riskovat značnou ztrátu; vhodné pro firmy, jejichž majitelé rádi riskují; koupit si od banky forward, tj. smlouvu, že za devět měsíců vám prodá 1 mil. dolarů za dnes pevně dohodnutou cenu (kurs) a tím můžete svou pozici (riziko) uzavřít, mít jistotu místo nejistoty. Obrana proti riziku se nazývá hedging. Vhodné pro firmy, které dávají přednost jistotě před rizikem (risk-averse firm). Termínovým obchodem si firma zafixuje kurs pro konkrétní směnu deviz v budoucnosti, v určené částce a k určenému datu. Jde o závaznou smlouvu. Firma ji musí dodržet, stejně jako banka. 2

3 V čem je výhoda forwardu? Vývoj kursu v čase podléhá tržním silám a většinou je ke dni realizace forwardu na úplně jiné úrovni, než je zafixováno ve smlouvě. Někdy to může pro firmu znamenat, že ji forward zachránil před velkou ztrátou. Jindy zase, že jí forward zabránil směnit devizy mnohem výhodněji podle aktuálního tržního kursu. Takže v čem je výhoda? Co přesně znamená hedging pro firmu? Zafixování budoucí ceny (sazby, kursu) znamená současně znemožnění zisku i zabránění ztrátě z tržních změn ceny (sazby, kursu). Tržní riziko znamená možnost vydělat zisk i utrpět ztrátu z tržního vývoje cen atd.. Toto je základní volba pro podnikatele: zda chce, aby nepředvídatelný a nekontrolovatelný vývoj trhu jej překvapil, ať už příjemně nebo nepříjemně; zda si chce ponechat možnost inkasovat nečekaný zisk, ale také nečekanou ztrátu; anebo naopak, zda chce vyloučit vliv a dopad vývoje tržních veličin na své podnikání; zda chce vyloučit jak možnost nenadálého zisku tak možnost nekontrolovatelné ztráty. Tuto možnost mu dává forward a většina dalších nástrojů hedgingu; jsou však nástroje, např. opce, které mají trochu odlišný efekt. Pozice banky: banka je prostředníkem Ve forwardovém (termínovém) obchodu Vaše riziko na sebe zdánlivě bere banka banka se zavazuje prodat firmě (nebo koupit od firmy) devizy za fixovaný kurs, ale sama je v dohodnutý den musí koupit (prodat) na trhu za aktuální tržní cenu. Může tedy vydělat mimořádný zisk nebo utrpět ztrátu. Ve skutečnosti banka své riziko také uzavře. Koupí si stejný forward od jiné banky nebo od market makera. Market maker také neriskuje, protože nabízí forwardy jak kupujícím, tak prodávajícím stranám a ve velkém objemu se mu obě protichůdná rizika zhruba vyrovnají. Termínový kurs Když banka a klient ve smlouvě o budoucím nákupu (nebo prodeji) cizí měny stanovují budoucí kurs (termínový kurs, forwardový kurs), stanovují jej tak, aby byl neutrální - aby obě strany měly stejnou pravděpodobnost, že se vývoj přikloní na jejich stranu. Za určitých ideálních podmínek (jak uvidíme dále) by takový neutrální kurs mohl být právě aktuální spotový kurs. A k tomu také občas dochází. V praxi by to vypadalo tak, že dnes je kurs koruny vůči dolaru ; firma uzavírá smlouvu na prodej dolarů bance za 6 měsíců; obě strany souhlasí, že za 6 měsíců bude směna provedena v kursu Tou ideální podmínkou je, že v obou zemích v obou měnách jsou shodné úrokové sazby. To se v praxi stává jen vyjímečně. Obvykle úrokové sazby shodné nejsou. Jestliže v jedné měně se peníze zhodnocují více, vyšší sazbou, resp. za vypůjčené peníze se platí vyšší úroky, pak kurs rovný spotovému kursu by za 6 měsíců už nebyl neutrální jedna ze smluvních stran by mohla na takové forwardové trnasakci vydělat tím, že by si peníze vypůjčila nebo uložila na úrok. Neutrální kurs je takový, kdy žádná strana nemůže tento kurs zneužít k obohacení nějakou předem konstruovanou operací. Jak takový neutrální kurs dostaneme? Odvodí se z úrokových sazeb. Nejlépe je odvození vidět na konstrukci složené ze dvou paralelních operací, jejímž výsledkem je zafixování budoucího kursu. 3

4 Konstrukce forwardu ze dvou transakcí Zafixovat budoucí kurs by si mohla firma sama pomocí dvou operací (tzv. umělý, syntetický forward). Tento příklad slouží jen pro účely výuky, nikoli jako doporučení pro praxi. V praxi je totiž levnější pořídit forward od banky. Příklad: Dnes vaše firma řeší problém: za 9 měsíců bude potřebovat 1 mil euro na zaplacení velké dodávky. Kdybyste měli euro už teď, nejlepší by bylo je uložit na termínový vklad, aby vynášely úroky. Termínový vklad v euru na 9 měsíců banka přijímá za 3,20 %. Euro v dané chvíli nemáte. Ale můžete si je koupit. Sazby spot u vaší banky jsou momentálně 1 EUR = Kč 29,70/29,80. Vypořádání (placení) je za 2 pracovní dny, tedy pozítří. Peníze na nákup eura teď nemáte, budete je mít za 9 měsíců, ale proč si je nepůjčit od banky už teď? Úroky činí 3,40 % p.a. Výpočet: Potřebujete euro, od pozítří za 275 dní. Aby výnos z termínového vkladu činil přesně jeden milion euro, musíte pozítří vložit na termínový vklad euro. Abyste teď mohli koupit tuto částku v euru, budete pozítří potřebovat při dnešním kursu Kč. Tuto korunovou částku si půjčíte pozítří od banky na 275 dní. Při úroku 3,40 % p.a. budete vracet i s úroky celkem Kč. Od pozítří za 275 dní nastanou dvě události: a) dostanete 1 milion euro z termínového vkladu, b) splatíte úvěr v částce Kč. Takto už dnes víte, že 1 euro vás bude stát 29,84 Kč. Ať už bude v té době tržní kurs jakýkoli. T T + 2 dnes pozítří 275 dní Nákup EUR v kursu offer 29,8000 Půjčka od banky Kč úrok 3,40% p.a. Splacení půjčky Kč Výtěžek vkladu úrok 3,20 % p.a Termínový vklad Obdobně, pomocí stejného schématu, si můžete zkonstruovat syntetický forwardový prodej cizí měny a zafixovat kurs na prodej cizí měny. To v případě, že očekáváte v budoucnu příjem v devizách. Rozdíl bude ovšem v tom, že tam, kde jsme výše použili sazbu offer, bude sazba bid a naopak. 4

5 Proč se forwardový kurs liší od spotového a o kolik Forwardový kurs se může, ale nemusí lišit od spotového. V mnoha tržních situacích je stejný nebo jen málo odlišný od spotového. Všimněte si v předchozím příkladu, že forwardový kurs není shodný se spotovým, liší se o 0,0438 Kč. Jediný činitel, který tento rozdíl způsobil, jsou rozdílné úroky na půjčce v Kč a na vkladu v EUR. Forwardový (termínový) kurs se liší od okamžitého (spotového) kursu v závislosti na aktuálním úrokovém diferenciálu obou měn. Pamatujte si: Ve srovnání se spotovým je ve forwardovém kursu číselně více té měny, která nese vyšší úroky. Jinými slovy, měna, která nese vyšší úroky, se ve forwardových kursech bude číselně jevit jako oslabující, a opačná měna (s nižšími úroky) jako posilující. Tomuto číselnému navýšení u výše úročené měny říkáme forwardový diskont nebo prémie, podle toho, z čí pozice se na forwardový kurs díváme a která měna je ve jmenovateli kursu (báze) a která v čitateli. Diskont a prémie se vyjadřují v jednotkách měny (+ 0,018 eura; -31 haléřů, Kč) nebo v bodech kursu (+180; -3100). Příklad: V Mexiku jsou vyšší úrokové sazby než v USA; úrokový diferenciál mexického pesa vůči dolaru je kladný, zatímco úrokový diferenciál dolaru (vůči pesu) je záporný. Spotový kurs činí 7,9085 pesa za dolar (dolar je zde báze). V termínovém kursu na 1 měsíc se musí objevit více jednotek mexické měny, protože ta je v bankách více úročená. Forwardový kurs na 1 měsíc bude vypočten jako spotový kurs 7,9085 pesa plus navýšení (diskont) o 0,118 pesa, což je 8,0265 pesa za dolar v měsíčním termínu. Kompenzační prémie či diskont vyrovnávají rozdíl v úročení obou měn. Když měna, kterou chceme koupit na termín, je více úročená než naše, dostaneme za jednotku naší měny více cizí měny; neboli jednotku cizí měny získáme ve forwardovém nákupu levněji, se slevou. Sleva je diskont (discount). Forwardový kurs měny, která má vyšší úroky a je v čitateli kursu, se číselně zvyšuje o diskont: spotový kurs + diskont Diskont je kompenzační příplatek, kterým více úročená strana kompenzuje druhé straně tento rozdíl v úročení. Naopak, když měna, kterou chceme koupit, je méně úročená - pak dostaneme za 1 korunu méně této měny ve srovnání se spotovým kursem. Neboli, jednotka cizí měny je pro nás dražší, na termínový nákup jedné jednotky si musíme připlatit. Příplatek je prémie (premium). Kurs měny, která má nižší úroky a je v čitateli kursu, se číselně snižuje o prémii (mínus prémie): spotový kurs - prémie Prémie, stejně jako diskont, je kompenzační platba, kterou se kompenzuje rozdílné úročení měn. 5

6 Zvažme i případ, že obě měny jsou úročeny stejnými sazbami na dané období. V tom případě se forwardový kurs rovná spotovému. Jinými slovy: není-li rozdíl v úročení měn, pak ekonomicky rozumným řešením je zafixovat do termínového obchodu forwardový kurs shodný s aktuálním spotovým kursem. To odpovídá našemu poznatku, že nikdo neví, kterým směrem se aktuální tržní kursy budou vyvíjet v budoucnosti. Forward - termínový obchod - má tedy pro obě strany stejný dopad - vylučuje možnost profitovat z vývoje kursu i možnost utrpět ztrátu. Jazykové poznámky. Jak předejít nedorozumění. Vzhledem k tomu, že posilování jedné měny znamená oslabování druhé (v kursu) a kladný úrokový diferenciál pro jednu stranu je záporný diferenciál pro druhou, a podobně to, co je prémie pro kupujícího, je diskont pro prodávajícího - tyto termíny se snadno popletou. Jednoznačné určení docílíte, když řeknete jasně, v které ze dvou měn jsou úroky vyšší. Říkejte britská libra nese vyšší úroky než euro. Pak bude jasné, že (oproti spotovému kursu) ve forwardovém kursu je relativně více liber (neboli, což je totéž, relativně méně eura). Máte euro a budete kupovat libry na termín? Musíte jich dostat více než ve spotovém kursu. Máte v budoucnu prodat libry za euro? Budete jich muset dodat více za 1 euro, než je ve spotovém kursu. Teď už to nespletete, ani když vám Angličani budou střídavě uvádět kurs s bází v euru ( ) a s bází v libře (є ). Ve forwardovém kursu bude více liber (více než je spot ) a tudíž méně eura (méně než je spot є ). Trh forwardů Banky nabízejí a prodávají forwardy svým klientům běžně. Nekonstruují je samy, ale nakupují je na trhu od market makerů. Forwardové kursy se na trhu uvádějí buď ve tvaru kursu (přesněji dvojice kursů bid-offer): Euro spot: Kč / Euro forward 3M: Kč / nebo jako prémie či diskont ke spotovému kursu (pak se uvádí jen několik posledních desetiných čísel, tzv. body, b.p.): Euro spot: Kč / Euro forward 3M: Kč -205 b.p. Ve velkých finančních centrech, jako je Londýn, se denní průběh obchodování s devizami a jejich deriváty - forwardy - zaznamenává, archivuje a publikuje druhý den v tisku. Vybírají se typické strandardní termíny obchodů a u nich většinou jen závěrečné forwardové kursy střed. 6

7 Příklad, jak se uvádějí spotové a forwardové sazby ve Financial Times. Tento londýnský deník má i svou internetovou stránku Podívejte se např. na //news.ft.com/markets/currencies nebo // FORWARD AGAINST THE EURO Apr 19 Closing midpoint Rate One month % PA Three months Rate % PA Rate One year Czech Rep. (Koruna) Switzerland (SFr) Turkey (Lira) UK ( ) Vysvětlivky: Closing mid-point - závěrečný kurs střed One month: Rate - forwardový kurs na 1 měsíc One month: % PA - úrokový diferenciál na 1-měsíční depozita p.a. Pozn.: jde o úrokový diferenciál eura. Pozn.: Úrokový diferenciál je tu vyjádřen z pozice eura jako bázové měny této tabulky, čili byl záporný ve srovnání s britskou librou (eurové úrokové sazby jsou nižší než sterlingové) a kladný ve srovnání se švýcarským frankem (eurové úrokové sazby jsou vyšší frankové). % PA Z následující tabulky o mezibankovních depozitních sazbách fixovaných v Londýně (Libor) najděte souvislost mezi úrokovými sazbami a diferenciály. V Praze byla 19. dubna fixována sazba offer české koruny na měsíční depozita 2.01, na tříměsíční 2.02, na šestiměsíční 2.02 a na roční porovnejte ji se sazbou euro: jaký je diferenciál eura vůči koruně? Vysvětlete, proč ve výše uvedené tabulce (Forwards) kurs koruny relativně posiluje. Money Rates, Apr Country Over night Change day One month Three months Six months One year US$ Libor Euro Libor Libor Swiss Fr Libor Forwardy pro klienty bank Banka může na devizovém trhu nakupovat forwardy za ceny devizového trhu. Svým klientům je pak prodává s mírně rozšířeným rozpětím. Jestliže klient potřebuje zajistit budoucí kurs k datu, které neodpovídá standardním dobám trhu (1 měsíc, 2 měsíce atd.), banka může pro klienta forward ušít na míru (tailor made). Výpočet termínového kursu pak provede interpolací mezi dvěma nejbližšími standardními termíny. Nestandardní doba (Broken Date) se neobchoduje na velkých trzích, ale je dostupná klientům firmám. Nejkratší doba vypořádání (dodání měny proti platbě) je 2 pracovní dny ode dne uzavření transakce (dne obchodu, trade date). Jak už víte, tomuto termínu se říká spot neboli promptní obchod. O forwardu se hovoří od vypořádání za 3 pracovní dny (T + 3). A pak lze sjednat dodání za 7

8 T + 4, T + 5 atd. Obvyklé forwardy jdou do 1 roku. Nad tento termín jsou vzácnější a nahrazují se spíše devizovými swapy (viz dále). Kdy má firma koupit forward? Když má v budoucnu platit v cizí měně (ke známému datu známou částku) a zdroje na zaplacení bude mít v korunách; čili Vaše firma má závazek v cizí měně. Když má v budoucnu inkasovat cizí měnu (ke známému datu známou částku) a chce ji směnit na koruny; čili Vaše firma má pohledávku v cizí měně. A když zároveň chce mít Vaše firma místo kursového rizika jistotu pokud jde o kurs. Kdy firma nepotřebuje forward? Když má závazky v cizí měně vyrovnané s pohledávkami v té samé cizí měně. Když je ochotná nést kursové riziko s možností zisku i ztráty (spekulativní pozice). Futures Pro velké obchodníky s forwardy vznikly i burzy termínových obchodů, jedna z nejvýznamnějších je CME (Chicago Mercantile Exchange). Aby se mohly obchodovat na burze, musí být forwardové kontrakty stejnorodé neboli standardizované do určitých termínů (např. měsíc, 3 měsíce, rok) a částek (lotů - obvykle 1 milion dolarů). Takto definovaným burzovním kontraktům se říká futures. Futures se obchodují výhradně na burze. Jakmile je obchodníci prodávají jiným klientům mimo burzu, jde už opět o forwards - kontrakty prodávané přes přepážku (OTC - over the counter) s možností úpravy na míru pro klienta (co do částky i termínu). 8

9 Opce (Options) Základní vlastnosti opcí Opce, opční smlouva - je smlouva, která dává jedné straně (kupující opce) právo volit mezi dvěma možnostmi uzavřít jistý obchod nebo neuzavřít. Druhá strana (prodávající opce) nabízí určitý obchod a zavazuje se, že jej uzavře, jestliže majitel opce se rozhodne obchod uzavřít. Prodávající je tedy zavázán plnit, jestliže si to kupující bude přát. Kupující si nákupem opce zafixuje cenu k určitému budoucímu datu. Když budoucí datum nastane, skutečná tržní cena může být vyšší nebo nižší než cena zafixovaná v opci - strike price. Prodávající opce dává kupujícímu na vybranou. Kupující - majitel opce - pak může volit (anglicky: to opt). Když je to pro něj výhodné, opci realizuje (anglicky: to exercise the option) a požádá prodávajícího, aby dohodnutý předmět prodal (call opce) nebo koupil (put opce) za zafixovanou cenu - strike price. Možnost volby je výhodou, za kterou se platí. Cena za opci se nazývá se opční prémie a platí ji kupující prodávajícímu hned při podpisu smlouvy. Výpočet opční prémie se provádí velmi důmyslnými vzorci s diferenčními rovnicemi, za které jejich autoři, Black a Scholes, dostali Nobelovu cenu. Podkladovou transakcí, která je předmětem opce, může být v podstatě cokoli: nákup akcií za předem danou cenu, prodej akcií za předem danou cenu, nákup mědi, prodej bavlny, atd. - a mezi jiným i termínový nákup nebo prodej deviz. Evropská opce se uzavírá k jednomu datu (Exercise Date). Americká opce se liší jen tím, že je uplatnitelná nikoli v jeden den, ale kdykoli od nákupu opce až do posledního dne platnosti opce (Expiration Date). Příklad: nákup evropské call opce: Je nabízena opce (možnost) koupit 2000 akcií Telecomu po Kč dne Kupující za tuto opci zaplatí ihned opční prémii dejme tomu Kč. Dne pak majitel opce zjistí, za kolik korun se dají koupit akcie Telecomu na burze. V případě, že se prodávají za Kč, majitel opce opci uplatní (realizuje) a získá akcie za cenu Kč, čili mnohem levněji; pokud je nechce držet, obratem je prodá za Kč a bude mít na transakci zisk, zatímco prodejce opce musí plnit svůj závazek i se ztrátou. V případě, že cena akcií na trhu bude Kč, majitel opce nechá opci propadnout a pokud chce akcie Telecomu získat, koupí si je na burze o 90 Kč levněji. Ještě několik termínů. Dejme tomu, že banka nabízí a prodává opce svým klientům. Z pozice klienta: Koupená opce = právo, smlouva, podle níž mám právo se rozhodnout, mám právo volit Koupená Call opce = mám právo žádat druhou stranu, aby mi prodala předmět opce za strike price Koupená Put opce = mám právo žádat druhou stranu, aby ode mne koupila předmět opce za strike price Pro srovnání z pozice banky jako prodejce opcí: Prodaná opce = povinnost; podle smlouvy má banka povinnost splnit, co zvolí klient 9

10 Prodaná Call opce = má povinnost prodat předmět za strike price, když klient požádá Prodaná Put opce = má povinnost koupit předmět za strike price, když klient požádá Opce na nákup/prodej deviz (měnová opce) (Currency Option) Banky nabízejí klientům i opce na budoucí nákup cizí měny (call opce) nebo budoucí prodej cizí měny (put opce), za dohodnutý kurs. Kurs obsažený v opční smlouvě tzv. strike price - už nemusí být neutrální, nemusí být vypočten z úrokových diferenciálů a nemusí to být aktuální tržní forwardový kurs. Naopak - kupující si může kurs sám stanovit (v jistých rozumných mezích). Prodejce opce pak s pomocí strike price vypočte výši opční prémie. Opce bude tím dražší, čím levněji chcete v budoucnu nakoupit (call), nebo čím dráže chcete v budoucnu prodat (put) - tedy čím je požadovaný kurs (strike price) vzdálenější od termínového kursu směrem pro vás výhodným. Bude také tím dražší, čím delší doba kontraktu a čím větší je částka cizí měny. Opce na cizí měnu jsou relativně nákladné (mohou činit 2 3 % z objemu transakce). Firma však získá možnost (na rozdíl od obyčejného forwardu) uskutečnit směnu, když je to výhodné, a nechat opci propadnout, když je strike price nepříznivá. Opce tedy umožňuje využít vždy tu lepší situaci pro firmu zjednodušeně řečeno: získat zisk a vyhnout se ztrátě. V ukázce z Financial Times vidíte, že když chcete v září (sloupec Sep) koupit euro (Calls) za dolarů (Strike price), bude vás to stát 2,29% z objemu transakce; kdybyste chtěli totéž koupit za dolarů, zaplatíte za opci 3,99%. Vidíte, že strike price, ovlivňuje výši opční prémie, stejně jako délka transakce. CURRENCY OPTIONS US $/ OPTIONS (CME) Strike price... CALLS PUTS... May 2 May Jun Sep May Jun Sep Previous day s data: volume, 19,232; calls, 3,916 puts, 15,316; open interest, 122,150. Source: Reuters/CME. Data available at Kdy má firma koupit opci na budoucí nákup či prodej cizí měny? Když očekává v budoucnu nejistý devizový příjem nebo platbu - nevíte, zda se uskuteční či ne; např. zahraniční partner se ještě nerozhodl, zda transakci uzavře s naší firmou nebo s jinou. Nejistý devizový příjem firma si může koupit put opci na forwardový prodej cizí měny. Nejistá platba v cizí měně firma si může koupit call opci na forwardový nákup cizí měny. Požádejte banku, aby Vám indikativně vypočetla výši opční prémie. (Zvažte a poraďte se s odborníkem, zda se firmě vyplatí náklady na eliminaci rizika.) 10

11 Devizové swapy (FX swaps a Cross Currency Swaps) Swap je obecně dohoda o dočasném prohození (výměně) určitých práv a závazků a jejich vrácení původním držitelům po skončení termínu swapu. Krátkodobé devizové swapy (FX swaps) Jde o dočasnou výměnu jedné měny za druhou na určitou dobu a poté jejich zpětnou výměnu. Nakoupená swapová smlouva obsahuje dvě transakce: spotový nákup cizí měny (za spotový kurs) forwardový zpětný prodej cizí měny (za termínový kurs, tj. za spotový kurs ± prémie či diskont) Pokud by druhou měnu, kterou si firma swapem dočasně obstará, uložila na termínový vklad, nemůže na této operaci nic získat ani ztratit. Smlouva je neutrální. (Přesněji řečeno ztrácí jen kursové rozpětí, rozdíl mezi sazbami bid a offer). Swap se tedy vyplatí koupit tehdy, má-li firma příležitost získanou druhou měnu zhodnotit lépe než na termínovaném vkladu. Příklad: Firma má zůstatek v euru. Má možnost jej uložit na termínovaný vklad do doby, než tuto částku použije k plánované platbě, dejme tomu na 3 měsíce. Lepší investice v euru se v této chvíli nenabízí. Ale nabízí se dobrá investice v britských librách, do britských státních dluhopisů (zvaných gilts), na tři měsíce. Firma tedy vymění odpovídající částku v euru za libry a zároveň uzavře forwardovou smlouvu na prodej liber. Tak získá na dobu 3 měsíců libry, které po tuto dobu může investovat do dluhopisů. 11

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

Úrokové sazby - pevná a pohyblivá. Úrokové deriváty

Úrokové sazby - pevná a pohyblivá. Úrokové deriváty Úrokové sazby - pevná a pohyblivá. Úrokové deriváty Půjčování rezerv mezi bankami Dealeři bank na mezibankovním trhu pohotově umísťují volné prostředky (rezervy) jako depozita do jiných bank, které právě

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

3 Devizové obchody z hlediska účelu jejich provádění

3 Devizové obchody z hlediska účelu jejich provádění 3 evizové obchody z hlediska účelu jejich provádění V předchozí kapitole byla věnována pozornost technice provádění jednotlivých devizových obchodů. Nyní se zaměříme na využití těchto obchodů k devizové

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Libor Vošický, ředitel odboru obchody treasury České spořitelny Jakub Židoň, treasury České spořitelny Praha, 16. března 2011 Obsah prezentace 1. Čtyři základní otázky

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

N_MF Mezinárodní finance 3. Devizový trh 1. Členění a struktura 2. Subjekty devizového trhu 3. Vztah k devizovému kurzu 4. Kotace spotového a forwardového kurzu Hlavní úlohy devizového trhu z hlediska

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

S forwardem máte možnost zajistit si své marže proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzů na devizovém trhu.

S forwardem máte možnost zajistit si své marže proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzů na devizovém trhu. Co je to FORWARD? Forward Vám dává možnost nakoupit či prodat Vámi určené množství cizí měny s kurzem, který je stanoven při uzavření obchodu, ale s vypořádáním v budoucnu (za 6 365 dnů). K čemu je FORWARD

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Úrokové produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz

Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz K1FCR3 Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz Přednášející: doc. Jan Pudlák, texty na pudlak.wbs.cz (heslo: ahojte) dotazy na pudlak@wbs.cz Rozvržení obsahu mezi zimní a letní semestr: zimní

Více

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika strana 1 z 12 O B S A H Úvod 3 1. Obecná rizika investování 3 2. Devizové termínové obchody 5

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu KMA/MAB.5.00 Lenka Skalová A08N085P leninkaskalova@centrum.cz Obsah Obsah... Zadání... Zdroj dat... Peněžní trh.... Definice peněžního

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

Finanční matematika pro každého příklady + CD-ROM

Finanční matematika pro každého příklady + CD-ROM Edice Osobní a rodinné fi nance doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. a kolektiv (doc. Mgr. Jiří Málek, PhD., Ing. Nadir Baigarin, Ing. Jiří Nakládal, Ing. Pavel Žilák) Finanční matematika pro každého příklady

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Opční strategie Straddle, Strangle

Opční strategie Straddle, Strangle Opční strategie Straddle, Strangle Long Straddle Se strategii Straddle spekulujeme na zvýšenou volatilitu podkladového aktiva. Strategie se skládá ze dvou základních pozic - call a put opce. V případě

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Jakub Ţidoň, Energy Derivatives sales Konference: Hospodaření s energií v podnicích, 20.10.2011 Obsah prezentace 1. Proč zajišťovací deriváty na elektřinu či plyn? 2.

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Využití měnového futures při podnikání v podmínkách ČR

Využití měnového futures při podnikání v podmínkách ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodně podnikatelský obor Využití měnového futures

Více

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota 1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu, než koruna zítra.

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku,

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009)

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009) str. 24 odkaz před kapitolou 3.4 => kapitole 15 Dividendová politika str. 58, příklad 5.1 správné zadání zní: Akciová společnost Belladona a. s. se základním kapitálem ve výši 35 mil. Kč, který je rozdělen

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více