Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní senior Účetnictví pro pokročilé"

Transkript

1 Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012

2 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost ABC, s.r.o. vystavila fakturu za prodané zboží ve výši Kč, se splatností Do konce roku nebyla pohledávka uhrazena, proto byla vytvořena zákonná opravná položka ve výši 20% hodnoty pohledávky. V následujícím roce byl vyhlášen konkurz na majetek dlužníka. Společnost ABC, s.r.o., přihlásila svoji pohledávku včas a řádně do konkurzního řízení. V jeho průběhu byla provedena částečná úhrada pohledávky ve výši 30% z celkové hodnoty pohledávky. Současně soud oznámil, že tato úhrada je konečná, zbylá část pohledávky nebude uspokojena pro nedostatek majetku dlužníka. Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy Obsah účetního případu Kč MD D 1. FAV za prodej zboží Tvorba zákonné opravné položky k Částečná úhrada pohledávky na běžný účet v roce a) Rozhodnutí soudu zrušení opravné položky v 2013 b) Odpis zbývající části pohledávky v Příklad č.23: Opravné položky k pohledávkám U jednotlivých případů rozhodněte, jestli lze tvořit zákonnou opravnou položku a v jaké výši. Podnikatel Hodan, který vede účetnictví, má vůči Krakatit s.r.o. pohledávku Kč, která byla splatná S.r.o. do konce roku platbu neuhradila. Pan Hodan se rozhodl vytvořit k opravnou položku. Návrh na zahájení řízení u soudu pan Hodan zatím nepodal. K Hodan nemůže vytvořit zákonnou opravnou položku, protože neuplynulo více než 6 měsíců od splatnosti pohledávky. Nemohl by vytvořit ani v případě, kdyby pohledávku přihlásil u soudu. Podnikatel Pláteník má vůči podnikateli Honsovi pohledávku za zboží ve výši Kč, která byla splatná Pan Hons do konce roku pohledávku neuhradil. Pláteník se rozhodl vytvořit k opravnou položku. V prosinci 2012 podal návrh na soudní řízení. K může Pláteník vytvořit zákonnou opravnou položku ve výši 20%, tj Kč. Uplynulo více než 6 měsíců po splatnosti, ale méně než 12 měsíců. Plus a.s. má pohledávku vůči společnosti Restart s.r.o. ve výši Kč. Pohledávka byla splatná dne Ke dni se rozhodla společnost Plus a.s. vytvořit opravnou položku. V roce 2012 měla na základním kapitálu Restart s.r.o. podíl 33%. Plus a.s. nemůže vytvořit zákonnou opravnou položku, protože se jedná o spojené osoby a nemělo by na to ani vliv případné soudní vymáhání. Huk a.s. má vůči firmě Jim s.r.o. pohledávku za zboží ve výši Kč, která byla splatná Do konce roku nebyla pohledávka uhrazena. Dne podala firma Huk a.s. návrh na soudní řízení.

3 Jedná se o pohledávku vyšší než Kč. Vzhledem k tomu, že bylo zahájeno soudní řízení, lze vytvořit zákonnou opravnou položku ve výši 20%, tj Kč. Uplynulo více než 6 měsíců po splatnosti a je to méně než 12 měsíců po splatnosti. Firma Narcis s.r.o. eviduje v roce 2012 ve svém účetnictví 3 neuhrazené faktury vůči podnikateli Jaklovi ve výši Kč, 5 000Kč a Kč. Všechny faktury jsou již 12 měsíců po splatnosti. Narcis s.r.o. nemůže vytvořit opravnou položku dle 8c ve výši 100%, protože vůči témuž dlužníkovi je to celkem Kč. Může ale vytvořit zákonné opravné položky ve výši 20% ke každé pohledávce, protože jsou nepromlčené a jsou jednotlivě do hodnoty Kč. Tudíž 2 000Kč, 1 000Kč a 3 800Kč. Příklad č.24: Pohledávky a závazky ke společníkům Pánové Michal Marušák a Jan Žitný založili společnost ASPIRE, s.r.o., která měla na začátku období na vybraných účtech tyto zůstatky: Pohledávky za upsaný základný kapitál p. Marušák Kč Pohledávky za upsaný základný kapitál p. Žitný Kč Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy 1. VBÚ Společník Žitný půjčil společnosti půjčku INT Předpis úroků z půjčky Žitného za běžné období VBÚ Zaplaceny úroky Žitnému VPD Společnost půjčila peníze Marušákovi INT Předpis úroků z půjčky Marušákovi za běžné období VBÚ Částečná úhrada půjčky Žitnému VBÚ Vrácení půjčky od společníka Marušáka VBÚ Úhrada úroků z půjčky Marušákem VBÚ Splacení upsaného vkladu společníka Marušáka PPD Splacení upsaného vkladu společníka Žitného ZVL a) Zúčtování příjmů společníků ze závislé činnosti b) Sražené ZP a SP společníků c) Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti VPD Výplata mezd společníkům v hotovosti VPD Výplata zálohy společníkovi Žitnému na služební cestu INT Vyúčtování služební cesty společníkem Žitným VPD Doplatek výdajů společníkovi Žitnému na služební cestu INT Valná hromada rozhodla o výplatě podílů na zisku INT Srážková daň z přiznaných podílů 15%

4 18. VBÚ a) Výplata přiznaných podílů na zisku společníkům b) Odvod srážkové daně z podílů na zisku c) Odvod zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti Příklad č.25: Rozdělení hospodářského výsledku Společnost FLORIA, s.r.o., se základním kapitálem Kč dosáhla v uplynulém roce čistého zisku Kč. Valná hromada společnosti rozhodla, že doplní zákonný rezervní fond o částku Kč, vytvoří zaměstnanecký fond v částce Kč, mezi společníky bude ve formě podílů na zisku rozdělena částka Kč a zbylá část zisku bude převedena jako nerozdělený zisk minulých let. 1. INT Příděl do zákonného rezervního fondu INT Tvorba zaměstnaneckého fondu INT Přiznané podíly na zisku INT Srážka daně z příjmů z podílů na zisku (15%) INT Převod nerozděleného zisku do dalších let VBÚ Výplata podílů na zisku společníkům VBÚ Odvod sražené daně finančnímu úřadu V dalším roce společnost dosáhla ztrátu ve výši Kč. Valná hromada společnosti rozhodla o úhradě ztráty takto: a) snížením základního kapitálu Kč b) ze zákonného rezervního fondu Kč c) z nerozděleného zisku minulých let Kč d) předpisem pohledávky za společníky Kč e) zbývající část převedena do dalších let Kč 1. INT Snížení základního kapitálu INT Snížení ZK zapsáno do OR INT Úhrada ztráty z rezervního fondu INT Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let INT Úhrada ztráty předpisem pohledávky za společníky INT Převedení zbylé části ztráty na ztráty minulých let

5 Příklad č.26: Podíly na zisku Společnost RISK s.r.o. vykazuje tyto hodnoty z roční účetní závěrky: Zřizovací výdaje v zůstatkové ceně Základní kapitál Rezervní fond Sociální fond HV ve schvalovacím řízení Neuhrazená ztráta minulých let Kč Kč Kč Kč Kč Kč Úkol č.1: Valná hromada má schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vyplacení podílů na zisku. Společníci mají zájem na maximální možné výši. Kolik se bude rozdělovat mezi společníky? Úkol č.2: Navrhněte rozdělení HV v schvalovacím řízení a zaúčtujte to. 1. podmínka: > podmínka: HV Neodepsané zřizovací výdaje Povinný příděl do RF - 0 Neuhrazené ztráty minulých let Nerozdělený zisk minulých let + 0 Fondy tvořené ze zisku (volně tvořené) + 0 Maximální podíl na zisku Účtování návrhu na rozdělení HV: 1. Úhrada ztráty z minulých let / Podíly na zisku / Nerozdělený zisk minulých let /428

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2007) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2010) 1. Obecné vysvětlivky Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal Změny k 1. 1. 2012 a aktualizace provedené ve 2. vydání jsou uvedeny červeně. Učebnice str. 24 Hospodářský rok je účetní období, které začíná prvním dnem jiného

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Likvidace obchodní společnosti a družstva

Likvidace obchodní společnosti a družstva 9100 UKONČENÍ PODNIKÁNÍ A PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI DÍL 3 Likvidace obchodní společnosti a družstva 9100 Likvidace obchodní společnosti nebo družstva je závěrečnou vlastnickou transakcí. Likvidace představuje

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více