4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22."

Transkript

1 Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV oprávky k SMV HV ve schvalovacím řízení výdaje příštích období VÚD: - rozdělení výsl. Hosp.: - příděl zák. rez. F příděl ost. rez. F dividendy nerozděleno VÚD - srážková daň z dividend VPD - záloha zaměstnanci na drobný nákup mater DOFA za zboží: - SC % DPH celkem DOFA za mater. Převzatý vloni: - SC % DPH celkem VPD - za nákup eur: 304 eur při kurzu 25 Kč/ euro (zvolte anal. Účty) / poplatek bance VÚD přeprava nakoupeného zboží ve vl. Režii Příjemka na zboží VYFA za prodanou kopírku: - SC % DPH celkem VÚD na vyřazení (PC= Kč oprávky= ) - dod. odpis v zůst. ceně vyřazení z evid. V PC Výpis z BÚ: - záloha dodavateli na materiál záloha dodavateli na nákup budovy VÚD - předložení paragonu za nákup mat. na kt. Dostal zaměstnanec zálohu PPD - dopltek zaměstnanci za nákup mater. (4) DOFA za budovu: - SC % DPH celkem VÚD - zúčtování zálohy Výp. z BÚ - doplacen zbytek za budovu úhrada daně ze záv. činnosti úhrada daně z příjmů DOFA za mater. na kr. byla dána záloha VÚD - zúčtování zálohy (12) Rozdíl: - pokladní doklad - PPD Výp. Z BÚ - splátka krát. Bank. Úvěru PPD výběr hotov. z účtu

2 Č. TEXT KČ MD D 23. Dofa za opravu střechy na nově koupené budově VúD zařazení budovy na majtkový účet Dofa za počítačové programy - na UCE na mzdy Vúd zařazení pragramu na majetkový účet ZVL. Hrubé mzdy zaměstnanců S. a z. poj daň z př. Ze záv. Čin srážka manka skladníka ZVL. Společníci - hrubé mzdy dávky men. Poj S. a Z. poj daň z přij. ze ZČ VPD nákup mobilu - SC % DPH celkem x x 30. Zařazení mobilu do evidence Dofa za opravu stroje VúD akcept směnky vystavené dodavatelem programů VPD za známky na dopor. Dopis VúD odváděci výkaz - úbytek NV přírůstek výrobků Vyfa za prodej výrobků - SC % DPH celkem x x 36. VúD předpis pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance a společníky 34% z VzBú - odvod daně ze z.č. za zam. A spol odvod z. a s. poj. Za zam. A spol doplatek mezd zaměstnanců doplatek mezd společníkům úroky z úvěru úroky z Bú poplatky za vedení Bú výběr hotovosti zaplacena 1. zvýšená splátky fi. Leas % není nárok na odpočet VúD vyřazení ukradeného auta PC a dostav. oprávky Kč - dod. Odpis v ZC vyřaz. Ve VST.C Opravný daňový doklad k Vyfa za výrobky - SC % DPH celkem x x

3 40. VzBú úhrada od odběratele za výrobky Č. TEXT KČ MD D 41. Příjemka na mater.,který do konce min. roku nedošel VPD zaplaceno nájemné parkoviště vloni užívaného Dofa za zboží VúD přeprava zboží VPD pojištění zboží Dofa ze zahraničí za vžrobní linku USD VúD povinnost přiznat DPH - přidanění nárok na odpočet VúD vyúčtování celnice - clo VzBú zapl USD zahr. Dodavateli kurz. rozdíl Na záběh nové výroby vynaloženy náklady, kt. Se rozloží rovnoměrně do 3 let - spotř. Mat hrubé mzdy s. a z. poj odpisy strojů zúčt. Komplex. N. P. O podíl komplex. N. P. O. na běžný rok Opravný daňový doklad za zboží /43./ Příjemka na zboží VzBú zaplaceno dodavateli zboží VúD připsán úrok ke směnce /32./ VzBú proplacení směnky VúD úbytek prodaných výrobků ve vl. Nákl Výdejky na mater. Do výroby VúD na nájemné parkoviště, kt. Jsme přijali loni Emise dluhopisů se splatností 3/4 roku a p.a.10% VzBú - poplatek za emisi dluhopisů byly prodány dluhopisy za VúD převzetí neprodaných dluhopisů VPD nákup kolků ihned do spotřeby VzBú prodej akcií k obchodování VúD úbytek prodaných akcií v PC Inventarizační rozdíl mater. - manko do normy VúD na předpis daní - silniční z nemovitostí VzBú za nákup dluhopisů se splatností 2 roky VzBú splátka úvěru úroky z dluhopisů VúD na škodu způsobenou požárem - na materi VúD inventarizace - manko v pokladně přebytek cenin manko na zboží - zaviněné

4 Č. TEXT KČ MD D 72. VÚD předpis manka k úhradě: - pokladníkovi skladníkovi Přiznání náhrady od pojiš. za škodu požárem VÚD - odpisy: - budov SMV poč. programu Výp. z BÚ: - úhrada od pojišťovny úhrada od pokladníka a skladníka PPD na nájemné: letošní rok na příští rok VÚD - přiznání dotace ze SR na čističku odp. vod Výp. z BÚ: - příjem dotace DOFA za čističku - SC DPH 20% celkem Výp. z BÚ - úhrada z dl. bank. úvěru VÚD - zařazení čističky do užívání VÚD - trvalé snížení hodnoty náhr. dílů do PC dočasné snížení hodnoty zboží - tvorba OP Příjemka na mater VÚD - do konce roku nedošla faktura za materiál VÚD - výdej stravenek: - částka do 55% hodnoty nad 55% hodnoty zaplatí zaměstnanci VÚD - DPH 20% k částce placené zaměstnanci PPD - přijato od zaměstnanců za stravenky Výp. Z BÚ: - zaplaceny zálohy dodavatelům: - mater služeb VÚD - uzávěrkové operace: - nepřišlo přiznání náhrady škody za zcizené auto - odhad - kurz ČNB k = 1 euro=27 Kč (304x27) kurzový rozdíl / 663

5

6

7 4

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

6. FINANCNI VCTY - evidence a účtování

6. FINANCNI VCTY - evidence a účtování 'r:.~1iiq)t (j/vt{~ I 6 v t 15uv{ ~. ~d1.ji/fm~y:: {~7 { /d.~1(~ fnj.

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

předmětu Finanční účetnictví 1

předmětu Finanční účetnictví 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění,

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: 39945148

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více