Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moodle - Učitelé pro zítřek 1"

Transkript

1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod Kurz Přihlášení, odhlášení Role v kurzu Vytvoření kurzu Nastavení kurzu Pohyb v kurzu Psaní textu Úprava a odstranění vytvořeného kurzu Editace kurzu Přepínání rolí Shrnutí Studijní materiály Popisek Textová stránka Webová stránka Odkaz na soubor nebo web Zobrazit adresář Společná nastavení pro všechny studijní materiály Editace témat/týdnů Činnosti Anketa Úkoly Pokročilé nahrávání souborů Online text Odevzdat soubor Offline činnosti Fórum Chat Přednáška Průzkum... 29

2 Moodle - Učitelé pro zítřek Slovník Test Banka úloh Zobrazení banky úloh Vypočítávána úloha Popis Dlouhá tvořená odpověď Přiřazování Doplňovací úloha Příklad z nápovědy Moodle Úloha s výběrem odpovědi Krátká tvořená odpověď Numerická úloha Přiřazování z krátkých odpovědí Pravda/Nepravda Vytvoření testu Wiki Skupiny Skupiny Využití skupin Seskupení Profil uživatele Zálohování kurzu Zálohování kurzu Obnovení kurzu ze zálohy Reset kurzu Závěr Zdroje... 54

3 Moodle - Učitelé pro zítřek 3 1 Úvod Moodle je software, který je dostupný přes webové rozhraní a je určen k podpoře prezenční i distanční výuky prostřednictvím on-line kurzů. Moodle umožňuje publikaci studijních materiálů, zkoušení prostřednictvím on-line testů, odevzdávání úkolů, komunikační kanály apod. Systém založil Martin Dougiamas z Austrálie. Celý systém je neustále vyvíjen a aktualizován a je volně šiřitelný s otevřeným kódem. LMS Moodle (Learning Management System) naší školy je dostupný přes webové rozhraní na adrese Po zadání adresy se zobrazí úvodní obrazovka, která je rozdělena do tří sloupců. Prostřední sloupec obsahuje seznam kurzů rozdělený do kategorií nebo, po přihlášení, zobrazuje obsah daného kurzu. Krajní sloupce pak obsahují bloky, např. správce, kalendář, novinky, vyhledávání. Při zapnutém režimu úprav (viz kapitola 2.8) můžeme bloky přidávat, odebírat, vertikálně přesouvat nebo přemísťovat z levého do pravého sloupce a naopak. Kategorie kurzů sdružuje kurzy, které mají něco společného, např. stejný předmět, stejný obor. Blok Kategorie Kurzy Přihlášení Obrázek 1: Úvodní obrazovka

4 Moodle - Učitelé pro zítřek 4 Do svého kurzu můžete vkládat řadu studijních materiálů, které vám umožní vložit do kurzu téměř jakýkoliv druh obsahu používaný na webu, a řadu interaktivních učebních modulů, jako např. chat, testy, fórum apod. Jakékoliv nastavení lze provést většinou více způsoby. Zde budou popsány nejobvyklejší postupy. 2 Kurz Čas potřebný k prostudování učiva a k aplikaci poznatků na praktickém příkladu: 4 hodiny. 2.1 Přihlášení, odhlášení Pro práci v systému je potřeba se přihlásit. Uživatel se může přihlásit jen do kurzů, do kterých má oprávněn přístup. Přihlašovací údaje tvoří uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje vám sdělí správce systému. Přihlásit se můžeme klepnutím na Přihlásit nebo vybráním příslušného kurzu na úvodní obrazovce, viz předcházející obrázek č. 1, a následným přihlášením. Obrázek 2: Přihlášení do Moodle Po ukončení práce v systému je nutno se odhlásit klepnutím na odkaz Odhlásit se, viz obrázek č. 3:

5 Moodle - Učitelé pro zítřek 5 Obrázek 3: Odhlášení 2.2 Role v kurzu Každý uživatel má nastavenou roli, kterou jsou pak nastavena různá oprávnění práce v kurzu: Správce - obvykle může na stránkách dělat cokoli a ve všech kurzech Tvůrce kurzu - může vytvořit nové kurzy a učit v nich Učitel - může v rámci kurzu dělat všechno, včetně změn aktivit a známkování studentů Učitel bez práva upravovat - může učit v kurzech a známkovat studenty, nemůže však měnit činnosti Student - obvykle má v kurzu méně oprávnění Host - má minimální práva a obvykle nemůže nikam vkládat texty Ověřený uživatel - každý přihlášený uživatel 2.3 Vytvoření kurzu Vytvořit kurz může jen uživatel s rolí tvůrce kurzu a vyšší, tedy správce.

6 Moodle - Učitelé pro zítřek 6 V levém navigačním menu vybereme Přidat/upravovat kurzy, vybereme kategorii kurzu, do které chceme kurz zařadit, viz obrázek č. 4 a 5, a potvrdíme 2x tlačítkem Přidat nový kurz. Obrázek 4: Vytvoření kurzu - výběr kategorie Obrázek 5: Vytvoření kurzu 2.4 Nastavení kurzu Po založení kurzu se zobrazí formulář, viz obrázek č. 6, ve kterém nastavíme základní vlastnosti kurzu. Červeně označené položky jsou povinné.

7 Moodle - Učitelé pro zítřek 7 Obrázek 6: Základní nastavení kurzu Kategorie zkontrolujeme, zda vytváříme kurz ve správné kategorii Celý název celý název kurzu, ten se bude zobrazovat například na úvodní obrazovce Moodle Krátký název - zobrazuje se všude tam, kde není vhodné zobrazovat celý dlouhý název kurzu, např. v menu vlevo nahoře nebo v záhlaví mailu Souhrn - krátká bližší informace o daném kurzu Uspořádání, viz obrázek č. 7 Tematické uspořádání - kurz je uspořádán po tématech Týdenní uspořádání - kurz je uspořádán po týdnech jdoucích za sebou, s uvedením data začátku a konce týdne. Diskusní obdoba diskusních fór

8 Moodle - Učitelé pro zítřek 8 Obrázek 7: Tematické a týdenní uspořádání kurzu Datum začátku kurzu od tohoto data se budou zobrazovat protokoly kurzu a u týdenního uspořádání se začnou počítat týdny Ukázat známky pokud učitel v kurzu hodnotí činnosti, pak je možno zapnout nebo vypnout zobrazování známek studentů, všechny známky v kurzu lze najít na stránce "Známky", která je dostupná z hlavní stránky kurzu Ukázat sestavu o činnosti umožňuje učiteli sledovat aktivitu studenta, např. přihlášení a přístupy k činnostem Je tento kurz metakurz? metakurzy lze sdružovat do většího kurzu, nebo-li metakurz může být součástí více kurzů. Skupiny využijeme, pokud potřebujeme jeden kurz použít ve více skupinách, obvykle v rámci jedné třídy, viz kapitola 5.1. Klíč k zápisu do kurzu musí mít studenti povolený přístup. Přístup buď nastavíme ručně v nabídce Správa a Přidělit role nebo dáme studentům klíč k zápisu nastavený při zakládání kurzu. Pokud chceme změnit nastavení rolí u již hotového kurzu, vybereme z levého bloku Správa odkaz Přidělit role, viz obrázky č. 8, 9, 10.

9 Moodle - Učitelé pro zítřek 9 Obrázek 8: Správa kurzu Obrázek 9: Správa rolí

10 Moodle - Učitelé pro zítřek 10 Obrázek 10: Přidělení role studentu 2.5 Pohyb v kurzu V záhlaví stránky se zobrazuje navigační lišta, která ukazuje, kde se v kurzu nacházíme. Vybráním odkazu z toho menu se přesuneme na danou stánku kurzu. Obrázek 11: Navigační menu 2.6 Psaní textu Pro psaní textu se využívá jednoduchý textový editor. Většina operací je z ikon patrná, podíváme se jen na některé méně známé.

11 Moodle - Učitelé pro zítřek 11 Obrázek 12: Textový editor kurzu návěští slouží pro vytvoření odkazu na určitou část delší stránky v prvním kroku nadefinujeme návěští, ve druhém kroku nadefinujeme odkaz přes tlačítko Vložit odkaz vytvoření odkazu, adresu odkazu zadáme do pole URL běžně se z textu začínajícího na www nebo automaticky vytvoří odkaz, pokud tak nechceme, použijeme tuto ikonu směr vytváření textu 2.7 Úprava a odstranění vytvořeného kurzu Již vytvořený kurz lze změnit ve všech parametrech. V levém bloku vybereme Správa stránek Kurzy a Přidat/upravovat kurzy. Zobrazí se kategorie kurzů a vybráním kategorie se dostaneme k zobrazení našich kurzů v této kategorii. Obrázek 13: Správa celého kurzu U každého kurzu pak můžeme, viz obrázek č. 13:

12 Moodle - Učitelé pro zítřek 12 Upravit kurz - zobrazí se stejný formulář jako v předcházející kapitole pro vytvoření kurzu Přidělit role - viz předcházející kapitola Odstranit kurz úplné vymazání kurzu Skrýt kurz kurz můžeme mít připraven, ale v nabídce kurzů nebude viditelný Zálohovat kurz viz kapitola Obnovit kurz ze zálohy viz kapitola Editace kurzu Pokud chceme kurz upravovat, tedy vkládat studijní materiály nebo činnosti, zobrazíme si daný kurz na obrazovce. Možnosti je více, například vybráním kurzu na úvodní obrazovce po přihlášení. Abychom mohli kurz editovat je potřeba Zapnout režim úprav. Po ukončení práce s kurzem obdobně režim úprav vypneme. Obrázek 14: Režim úprav Po zapnutí režimu úprav se můžeme setkat u jednotlivých položek s následujícími editačními funkcemi, viz obrázek č. 15: odsadit položku doprava odsadit položku doleva přesunout položku, po aktivaci této ikony označíme myší příslušný obdélník, kam se má položka přesunout

13 Moodle - Učitelé pro zítřek 13 zapnutí editačního režimu, aktualizace odstranění položky skrytí položky cyklicky mění mezi režimem skupiny, žádné skupiny, oddělené skupiny Obrázek 15: Úprava položek kurzu 2.9 Přepínání rolí U každého kurzu si můžeme vpravo nahoře, viz obrázek č. 16, změnit roli, abychom mohli vyzkoušet, jak budou kurz vidět uživatele s jinou rolí, např. studenti. Obrázek 16: Přepínání rolí

14 Moodle - Učitelé pro zítřek 14 U každého tématu nebo týdne (záleží na tom, jestli vytváříme kurz s týdenním nebo tematickým rozložením) můžeme vložit souhrn daného tématu, ikona, a různé typy studijních materiálů a činností pro studenty. Studijní materiály nebo činnosti vybíráme z roletové nabídky, viz obrázek č. 17: Obrázek 17: Vložení studijních materiálů a činností 2.10 Shrnutí Pro vytvoření kurzu musíme mít platný uživatelský účet do prostředí Moodle a oprávnění tvůrce kurzu. Vybereme nabídku Kurzy Přidat/upravovat kurzy, vybereme vhodnou kategorii, pod kterou kurz zařadíme a zadáme název. Zvolíme uspořádání kurzu, nejčastěji tematické nebo týdenní, a zvolíme způsob zápisu studentů do kurzu (klíč nebo ruční nastavení jednotlivých studentů). 3 Studijní materiály Čas potřebný k prostudování učiva a k aplikaci poznatků na praktickém příkladu: 6 hodin. Studijní materiály jsou jádrem kurzu. Jsou to zdroje informací, které chcete do kurzu zařadit. Mohou to být předem připravené soubory, které přenesete na server, stránky

15 Moodle - Učitelé pro zítřek 15 připravované přímo v Moodle, nebo externí internetové stránky, které včleníte do svého kurzu. Typy studijních materiálů: Popisek Textová stránka běžná stránka s textem Webová stránka vytvoří se pomocí jednoduchého editoru nebo HTML značek Odkaz na soubor nebo na web elektronický dokument, může být např. ve formátu pdf, dokumenty, tabulky, animace, hudba apod. Adresář zobrazení všech souborů, které jsou součástí kurzu A takto vidí všechny typy studijních materiálů uživatelé s přidělenou rolí student : Popisek Obrázek 18: Náhled na studijní materiály studentem Popisek slouží k vložení textu, obrázku, tabulky apod. mezi aktivity na hlavní stránce. Obrázek 19: Popisek

16 Moodle - Učitelé pro zítřek 16 Pro osvěžení je vhodné vložit do studijního materiálu obrázek: V Souhrnu popisku klepneme na ikonu Vložit obrázek Zadáme URL adresu obrázku na internetu nebo pomocí Procházet vyhledáme soubor s obrázkem na disku a potvrdíme tlačítkem Nahrát. Klepneme na odkaz s obrázkem v prohlížeči souborů a do pole URL obrázku napíšeme cestu k obrázku a pak se obrázek zobrazí v náhledu Obrázek 20: Vložení obrázku do popisku V prostředí kurzu se popisek zobrazuje následujícím způsobem:

17 Moodle - Učitelé pro zítřek Textová stránka Umožňuje vkládat libovolný text Obrázek 21: Textová stránka A takto se stránka zobrazí uživateli: Obrázek 22: Náhled na textovou stránku studentem V prostředí kurzu se textová stránka zobrazuje následujícím způsobem: Webová stránka Vytvářet webové stránky můžete přímo v Moodle pomocí jednoduchého HTML editoru typu WYSIWYG (What You See Is What You Get) tedy stránku vytváříme obdobně jako např. v aplikaci Word, takže nemusíme znát jazyk HTML pro tvorbu webových stránek.

18 Moodle - Učitelé pro zítřek 18 Obrázek 23: Webová stránka V prostředí kurzu se webová stránka zobrazuje následujícím způsobem: Odkaz na soubor nebo web V tomto studijním materiálu můžeme vložit odkaz na webovou stránku nebo vložit soubor v libovolném formátu (nejčastěji asi pdf, doc, jpg ). U webové stránky vložíme URL adresu do pole Umístění.

19 Moodle - Učitelé pro zítřek 19 Obrázek 24: Odkaz na soubor nebo webovou stránku Pokud chceme vložit soubor, pak vybereme tlačítko Vyberte nebo nahrajte soubor. Po potvrzení této akce se zobrazí adresář, nebo-li úložiště souborů. Zde jsou umístěny a zobrazeny všechny soubory, které se nacházejí v tomto kurzu a které jsme již do kurzu vložili. Pokud se soubor v úložišti nenachází je potřeba soubor do adresáře nejdříve nahrát pomocí tlačítka Vložit soubor, viz obrázek č. 25: Obrázek 25: Adresář Pak už jen vybereme Procházet a vyhledáme soubor na disku. Velikost souboru je ve školním Moodle omezena na 2 MB. Tím jsme vložili soubor do adresáře.

20 Moodle - Učitelé pro zítřek 20 Obrázek 26: Vložení souboru z disku do adresáře Pro vložení souboru do našeho studijního materiálu ještě vybereme odkaz Vybrat, viz obrázek č. 27: Obrázek 27: Vložení souboru z adresáře do studijního materiálu V prostředí kurzu se odkaz na soubor nebo web zobrazuje následujícím způsobem: Zobrazit adresář Tato volba umožňuje zobrazit adresář, nebo-li úložiště našich souborů. Obrázek 28: Adresář V prostředí kurzu se adresář zobrazuje následujícím způsobem:

21 Moodle - Učitelé pro zítřek Společná nastavení pro všechny studijní materiály Studijní materiály mají některá stejná nebo velice podobná nastavení. A sice: Název název studijního materiálu Souhrn krátká informace ke studijnímu materiálu Okno zda se bude studijní materiál otevírat v novém okně nebo stávajícím okně Viditelnost zda bude matriál v kurzu aktuálně viditelný nebo ne Editace témat/týdnů Každé téma nebo týden v týdenním rozvržení kurzu lze také ještě editovat je možno nezobrazovat některá témata/týdny, zvýrazňovat témata/týdny a měnit jejich pořadí: zobrazí jen aktuální téma/zobrazí všechna témata označí téma jako aktuální, téma se zvýrazní skryje téma pro studenty zobrazí téma pro studenty přesune téma dolů přesune téma nahoru 4 Činnosti Čas potřebný k prostudování učiva a k aplikaci poznatků na praktickém příkladu: 22 hodin (z toho kapitola 4.8 Test 13 hodin). V prostředí Moodle můžete vkládat do kurzu následující činnosti (aktivity) pro studenty, viz obrázek č. 29:

22 Moodle - Učitelé pro zítřek 22 Obrázek 29: Přehled činností 4.1 Anketa Tvůrce kurzu zadá otázku a nabídne několik možných odpovědí. Studenti pak na zadanou otázku odpovídají. U ankety můžeme nastavit: Limit pokud je povolen, stanoví, kolikrát se může daná odpověď všemi studenty dohromady vybrat Volby jednotlivé odpovědi Omezit odpovídání na dobu anketa může být přístupná jen v určitém časovém období Zveřejnit výsledky zda studenti uvidí či neuvidí výsledek ankety Výsledky se pak dají ukázat po zobrazení ankety odkazem Zobrazit odpovědi vpravo nahoře, viz obrázek č. 30:

23 Moodle - Učitelé pro zítřek 23 Obrázek 30: Náhled ankety V prostředí kurzu se anketa zobrazuje následujícím způsobem: 4.2 Úkoly Umožňují zadávat úkoly, jejichž splnění vyžaduje, aby student vytvořil digitální obsah (v libovolném formátu) a uložil ho na server. Typickými úkoly jsou eseje, projekty, referáty atd. Modul obsahuje také nástroje pro hodnocení. Známka nastavení známkování Časové limity období přístupu k činnosti a možnost/nemožnost odevzdání po termínu Pokročilé nahrávání souborů obrázku: Možnost nahrát libovolný soubor s úkolem. Některá nastavení jsou na následujícím

24 Moodle - Učitelé pro zítřek 24 Obrázek 31: Nastavení pro pokročilé nahrávání souboru Studentu se pak zobrazí zadaný úkol jako na obrázku č. 32: Online text Obrázek 32: Náhled prostředí pro odevzdání souboru Text zadaného vypracovaného úkolu se píše přímo do okna textového editoru Moodle.

25 Moodle - Učitelé pro zítřek 25 Obrázek 33: Online text Odevzdat soubor Obdoba pokročilého nahrávání souboru, ale má méně možností nastavení, viz obrázek č. 34: Obrázek 34: Nastavení pro odevzdání souboru

26 Moodle - Učitelé pro zítřek Offline činnosti Zadávání úkolů, které se nebudou odevzdávat elektronicky prostřednictvím Moodle. Studentům se zobrazí zadaný úkol např. takto: Obrázek 35: Náhled offline činnosti V prostředí kurzu se úkol zobrazuje následujícím způsobem: 4.3 Fórum Fórum je určitá forma diskuze, ve které je dáno téma a ke kterému se ostatní účastníci kurzu vyjadřují prostřednictvím krátkých textů. Může být několik typů fór. Prostá diskuze obsahuje pouze jedno téma, vše na jedné stránce. Běžné fórum je otevřené fórum, ve kterém může kdokoliv a kdykoliv zahájit jednu novou diskuzi na jakékoliv téma. Obrázek 36: Fórum V prostředí kurzu se fórum zobrazuje následujícím způsobem:

27 Moodle - Učitelé pro zítřek Chat Komunikace v reálném čase. Chatování probíhá v zadané místnosti. V Souhrnu chatu je informace, která se objeví na vstupní obrazovce při vstupu do chatu. Také můžeme nastavit čas chatování. Po aktivaci chatu se uživateli zobrazí následující okno: Obrázek 37: Vstup do chatu V prostředí kurzu se chat zobrazuje následujícím způsobem: 4.5 Přednáška Přednáška slouží k samostatnému nastudování určitého tématu a ověření znalostí pomocí kontrolních otázek. Přednáška může obsahovat tzv. stránky, které vytvoříme přímo v Moodle, nebo můžeme naimportovat prezentaci v Power Pointu. Import je dobře popsán v nápovědě Moodle. Stránky mohou být také typu rozcestí, což znamená, že přednášku můžeme větvit. Kontrolní otázky mohou být typu: Úloha s výběrem odpovědi Pravda/Nepravda Krátká tvořená odpověď

28 Moodle - Učitelé pro zítřek 28 Numerická úloha Přiřazování Dlouhá tvořená odpověď Otázky jsou obdobné jako otázky v činnosti Test, viz kapitola 4.8 a v této kapitole budou také popsány podrobně. Nastavení: Největší možný počet odpovědí/větví největší počet odpovědí ke kterékoliv otázce nebo největší počet větví v rozcestníku Cvičná přednáška nezapočítává se do známkování Uživatelské bodování možnost přidělit body jednotlivým odpovědím Povolit studentům pozdější revizi student může opakovat přednášku znovu a měnit odpovědi Zobrazit tlačítko pro opakovanou odpověď pokud student zodpoví otázky chybně, může zodpovědět otázku znovu Zobrazit implicitní reakci zda se bude zobrazovat po každé odpovědi tato přednastavena zpráva Minimální počet otázek kolik otázek musí student z přednášky zodpovědět, využívá se hlavně u přednášek s rozcestníky Zobrazit levou nabídku zobrazí seznam stránek v přednášce Předpoklad pro zpřístupnění tato přednáška se zobrazí studentu až po absolvování jiné přednášky Strávený čas minimální čas, který musí student u předcházející přednášky strávit Dokončeno student musí předcházející přednášku dokončit

29 Moodle - Učitelé pro zítřek 29 Známka lepší než student musí získat z předcházející přednášky lepší známku než je zde uvedena Odkaz na soubor nebo web ve vyskakovacím okně toto nastavení vytvoří vyskakovací okno na začátku přednášky s odkazem na soubor (například: soubor mp3) nebo na webovou stránku Odkaz na činnost v kurzu rozbalovací nabídka obsahuje všechny činnosti v tomto kurzu. Jestliže některou z nich vyberete, zobrazí se na konci přednášky odkaz na tuto vybranou činnost V prostředí kurzu se přednáška zobrazuje následujícím způsobem: 4.6 Průzkum vlastní. V současné verzi je jen pár předem daných průzkumů a nejdou vytvářet průzkumy V prostředí kurzu se průzkum zobrazuje následujícím způsobem: 4.7 Slovník Tato činnost umožňuje účastníkům kurzu vytvářet a průběžně spravovat seznam definic, podobně jako ve slovníku. Slovník také umožňuje učitelům přenášet hesla z jednoho slovníku do druhého (hlavního) v rámci jednoho kurzu. Slovník navíc nabízí funkci, která automaticky vytvoří odkaz na slovníkové heslo, pokud se příslušný termín objeví v kterémkoliv textu celého kurzu. V prostředí kurzu se slovník zobrazuje následujícím způsobem:

30 Moodle - Učitelé pro zítřek Test Systém Moodle obsahuje propracovaný systém testování. Vytvoření testu probíhá ve dvou krocích: Vytvoříme databázi otázek tzv. banka úloh Vytvoříme test vybráním otázek z banky úloh Můžeme si tak vytvořit více otázek a ty pak používat pro různé testy. Test nemusí sloužit jen ke zkoušení, ale také k procvičování učiva. Při zakládání testu můžeme nastavit tyto vlastnosti: Časování možnost nastavit čas, po který bude test přístupný, časový limit vypracování testu, časovou prodlevu mezi dalšími pokusy. Zobrazení testu nastavení zobrazení počtu úloh na stránce, pořadí úloh pořadí může být náhodně zamícháno, aby se např. ztížilo opisování a dále může být zamíchána daná úloha. Zamíchání dané úlohy může být jen u úloh, které jsou přiřazovací nebo které mají na výběr více odpovědí. Pokusy můžeme zadat maximální počet pokusů a varianta Každý pokus staví na předchozím umožňuje u dalšího pokusu zobrazit výsledky předcházejícího pokusu, adaptivní režim pak umožňuje opakovaně odpovědět na stejnou otázku, pokud ji student odpoví chybně. Obvykle ale doje ke snížení bodového zisku. Metody známkování známkování může být průměrné ze všech pokusů, nejlepší ze všech pokusů, první nebo poslední dosažené hodnocení, dále zde může být nastavena penalizace za nesprávné odpovědi u adaptivních úloh. Možnosti prohlídky nastavení zobrazení informací, ihned po zvládnutí testu, později pokud je test zpřístupněn a po uzavření testu. Mohou to být např. odpovědi, správné řešení, body nebo reakce na vyřešení otázky či celého testu.

31 Moodle - Učitelé pro zítřek 31 Zabezpečení testy mohou být zabezpečeny heslem nebo také např. pomocí adresy sítě, která může zajistit, že se k testu bude moci přistupovat jen např. z jedné místnosti nebo sítě školy. Celková reakce zde se může napsat komentář k různému dosaženému výsledku testu, jako např. Byl jsi výborný, Ještě se to douč apod. Po potvrzení základního nastavení testu se dostaneme do banky úloh, kterou je potřeba nejdříve vytvořit Banka úloh Úlohy v této bance mohou být opět rozděleny do skupin, tzv. kategorií. Automaticky jsou vytvořené standardní kategorie pro daný kurz a pro danou kategorii, ve které se tento kurz nachází. Novou kategorii vytvoříme přepnutím do části kategorie, viz obrázek č. 38: Obrázek 38: Vytvoření kategorie v bance úloh A novou testovací úlohu vytvoříme podle obrázku č. 39.

32 Moodle - Učitelé pro zítřek 32 Obrázek 39: Vytvoření nové úlohy do banky úloh Vybereme kategorii (skupinu) do které úlohu přiřadíme a vybereme druh úlohy. Úlohy mohou být následujících typů: Vypočítávaná úloha Popis Dlouhá tvořená odpověď Přiřazování Doplňovací úloha Úloha s výběrem odpovědi Krátká tvořená odpověď Numerická úloha Přiřazování z krátkých odpovědí Pravda/Nepravda

33 Moodle - Učitelé pro zítřek 33 v testu: Každou vytvořenou úlohu si můžeme zobrazit v náhledu. Tedy tak jak ji uvidí student Náhled úlohy Zobrazení banky úloh Obrázek 40: Náhled banky úloh V bloku Správa po levé straně vybereme Úlohy : Obrázek 41: Vstup do banky úloh

34 Moodle - Učitelé pro zítřek Vypočítávána úloha Typické jsou pro ni numerické úlohy jako např. Kolik je {a} + {b}?. Jako vzorec správné odpovědi použijeme {a} + {b}. Zvolíme toleranci výsledku, například 0.01 a počet míst správné odpovědi a datovou sadu. Datová sada definuje soubor dat, ze kterého se budou generovat proměnné zadané úlohy. Desetinná čísla se zapisují s desetinnou tečkou. Obrázek 42: Vypočítávaná úloha

35 Moodle - Učitelé pro zítřek Popis Popis vlastně není skutečná úloha. Slouží pouze k zobrazení textu, aniž by vyžadoval odpověď. Lze jej použít například k zobrazení informací společných pro následující skupinu otázek Dlouhá tvořená odpověď Odpověď zadané úlohy tvoří text. Vyhodnocení úlohy je pak nutno provést ručně. Obrázek 43: Dlouhá tvořená odpověď Přiřazování Úloha může obsahovat krátký úvodní text, poté je studentu předloženo několik otázek a seznam možných odpovědí. Ke každé otázce musí student přiřadit správnou odpověď (existuje vždy jen jedna).

36 Moodle - Učitelé pro zítřek 36 Obrázek 44: Přiřazování Doplňovací úloha Tento typ úloh je podobný oblíbenému typu testu známému jako cloze test". Každá úloha sestává z textu, do kterého jsou zabudovány otázky různého typu (úloha s výběrem odpovědi, krátká odpověď, numerická úloha). Pro tvorbu těchto úloh momentálně není k dispozici grafické rozhraní, takže úlohy je nutné zadávat jako text s vloženými řídícími příkazy, a to buď pomocí vestavěného editoru, nebo z předem připravených souborů. Zde je ukázka úlohy, jak se zobrazí studentu: Obrázek 45: Náhled doplňovací úlohy

37 Moodle - Učitelé pro zítřek 37 A zde je zápis této úlohy: Obrázek 46: Zápis doplňovací úlohy Příklad z nápovědy Moodle Uživateli se zobrazí test následujícím způsobem: Obrázek 47: Náhled cloze testu

38 Moodle - Učitelé pro zítřek 38 A zápis úlohy vypadá takto: Tato úloha se skládá z textu s otázkou, která je vložena sem {1:MULTICHOICE:Chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi~další chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi~=správná odpověď#komentář ke správné odpovědi~%50%odpověď s 50% bodovým ohodnocením#komentář k této odpovědi}, po ní následuje tato úloha s krátkou odpovědí{1:shortanswer:chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi~=správná odpověď#komentář ke správné odpovědi~%50%odpověď s padesátiprocentním bodovým ohodnocením#komentář k této odpovědi} a nakonec numerická úloha, jejímž výsledkem je číslo s pohyblivou řádovou tečkou (nelze použít čárku) {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Komentář ke správné odpovědi 23.8~%25%-23.8:0.1#Komentář k odpovědi s 25% bodovým ohodnocením}. Adresy typu a smajlíci :-) fungují jako obvykle: a) Je to dobře? {:MULTICHOICE:=Ano#Správně~Ne#Máme jiný názor} b) Jak byste to obodovali? {3:NUMERICAL:=3:2} Zde jsou pak rozebrány jednotlivé úkoly podrobněji. Porovnáním definice s dekódování dostaneme jasnější představu o způsobu zápisu úloh.

39 Moodle - Učitelé pro zítřek 39 Úloha s výběrem odpovědi {1:MULTICHOICE:Chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi~další chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi~=správná odpověď#komentář ke správné odpovědi~%50%odpověď s 50% bodovým ohodnocením#komentář k této odpovědi} Z dekódování úlohy je zřejmý význam jednotlivých položek definice: Obrázek 48: Dekódování úlohy Úloha s výběrem odpovědi Krátká tvořená odpověď {1:SHORTANSWER:Chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi~=správná odpověď#komentář ke správné odpovědi~%50%odpověď s padesátiprocentním bodovým ohodnocením#komentář k této odpovědi} Obrázek 49: Dekódování úlohy Krátká tvořená odpověď

40 Moodle - Učitelé pro zítřek 40 Numerická úloha {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Komentář ke správné odpovědi 23.8~%25%-23.8:0.1#Komentář k odpovědi s 25% bodovým ohodnocením} Úloha s výběrem odpovědi Obrázek 50: Dekódování úlohy Numerická úloha {:MULTICHOICE:=Ano#Správně~Ne#Máme jiný názor} Numerická úloha {3:NUMERICAL:=3:2} Obrázek 51: Dekódování úlohy s výběrem odpovědi Obrázek 52: Dekódování úlohy Numerická úloha

41 Moodle - Učitelé pro zítřek Úloha s výběrem odpovědi Tato úloha může obsahovat i obrázek. Student dostane otázku a vybírá si z několika možností. Existují dva druhy těchto úloh - s jednou správnou odpovědí nebo s více správnými odpověďmi. Obrázek 53: Úloha s výběrem odpovědi Krátká tvořená odpověď Jako odpověď na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) student napíše jedno slovo nebo sousloví. Na otázku může existovat více správných odpovědí, a to s různým bodovým hodnocením. U odpovědi lze nastavit, zda se budou rozlišovat malá a velká písmena, v tom případě se počet bodů za odpovědi "Slovo" a "slovo" může lišit. U odpovědi hraje velkou roli přesnost.

42 Moodle - Učitelé pro zítřek 42 Obrázek 54: Krátká tvořená odpověď Numerická úloha Z pohledu studenta vypadá numerická úloha stejně jako otázka s krátkou odpovědí. Rozdíl je v tom, že u numerické úlohy je stanovena přijatelná chyba. Učitel tak může definovat souvislý interval odpovědí, který je považován za správný. Jestliže je například správná odpověď 40 s přijatelnou chybou 5, pak budou všechna čísla mezi 35 a 45 akceptována jako správná odpověď. Numerické úlohy mohou mít i nečíselné odpovědi, u těch se pak nerozlišuje velikost písmen. To může být užitečné, je-li odpovědí na numerickou úlohu slovo, slovní spojení nebo zkratka. Obrázek 55: Numerická úloha

43 Moodle - Učitelé pro zítřek Přiřazování z krátkých odpovědí Z pohledu studenta vypadá tato úloha jako Přiřazování". Rozdíl je v tom, že jednotlivé otázky jsou náhodně vybrány ze souboru všech úloh s krátkou tvořenou odpovědí v aktuální kategorii Pravda/Nepravda Tento typ úlohy použijeme, když chceme studentům předložit tvrzení a oni se rozhodnou, zda je pravdivé nebo ne. Obrázek 56: Pravda/Nepravda Vytvoření testu Do testu je potřeba vložit úlohy z banky úloh, kterou jsme si popsali v předcházejicích kapitolách. Např. po nastavení parametrů testu potvrdíme tlačítkem Uložit a zobrazit, viz obrázek č. 57:

44 Moodle - Učitelé pro zítřek 44 Obrázek 57: Vložení úloh z banky úloh do testu Vybereme kategorii, ze které chceme vybrat úlohy do testu, označíme úlohy, které chceme vložit do testu a potvrdíme tlačítkem Vložit do testu. Výsledky testu si můžeme zobrazit např. v levém menu Činnosti, vybereme daný test a v horním menu vybereme Výsledky. Výsledky se pak zobrazí obdobně jako na následujícím obrázku a navíc také grafem.

45 Moodle - Učitelé pro zítřek 45 Obrázek 58: Výsledky testu V prostředí kurzu se test zobrazuje následujícím způsobem: 4.9 Wiki Wiki umožňuje kolektivně vytvářet dokumenty. "Wiki wiki" znamená v havajštině "velmi rychlý. Obvykle platí, že aktualizace jsou bez dalšího schvalování automaticky přijaty a zveřejněny. V prostředí kurzu se wiki zobrazuje následujícím způsobem:

46 Moodle - Učitelé pro zítřek 46 5 Skupiny Čas potřebný k prostudování učiva a k aplikaci poznatků na praktickém příkladu: 4 hodiny. 5.1 Skupiny Moodle umožňuje rozdělit studenty v kurzu do skupin, např. jednu třídu rozdělíme na více výukových skupin. Jedná se o členění účastníků jednotlivých kurzů pro účely výukových činností. Moodle rozlišuje tři typy skupinového režimu: Žádné skupiny v tomto režimu jsou všichni účastníci kurzu členy jediné velké skupiny Oddělené skupiny každá skupina vidí pouze svoji vlastní skupinu, ostatní skupiny jsou pro ni neviditelné Viditelné skupiny členové každé skupiny pracují v rámci vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatní Režim skupin může být definován na dvou úrovních: Na úrovni celého kurzu režim skupin definovaný v nastavení kurzu je výchozím režimem při zakládání nové činnosti v kurzu (na úrovni činnosti lze režim změnit). Na úrovni jednotlivých činností každá činnost s podporou skupin může mít nastaven svůj skupinový režim. Toto nastavení však není k dispozici tehdy, je-li v nastavení kurzu zapnuta volba Vnutit režim skupin". V takovém případě mají všechny činnosti takový režim, který je nastaven na úrovni kurzu.

47 Moodle - Učitelé pro zítřek 47 Do skupin může učitel účastníky kurzu rozdělit učně, nebo na základě klíče k zápisu, který účastník použije při zápisu do kurzu. Klíč k zápisu se nastavuje při vytváření skupiny nebo se již vytvořená skupina může upravit. Tato funkce je dostupná z nabídky levého bloku Správa vybráním Vytvořit skupinu nebo Upravit nastavení skupiny. Nastavte také globální klíč k zápisu v nastavení kurzu bez něj by studenti vůbec nebyli vyzváni k zadávání klíče k zápisu. Každé skupině účastníků kurzu sdělte klíč k zápisu do jejich" skupiny. Studenti budou při zápisu do kurzu automaticky zařazeni do skupiny podle použitého klíče. Pokud zadají klíč, který jste definovali na úrovni celého kurzu, nebudou zařazeni do žádné skupiny. Obrázek 59: Nastavení klíče k zápisu skupinám Při ručním přiřazování uživatelů do skupin vybereme funkci Skupiny z nabídky levého bloku Správa. Formulář pro rozdělování uživatelů do skupin má dva sloupce: Skupiny seznam skupin definovaných v tomto kurzu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google weby Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Správa obsahu. Správa obsahu

Správa obsahu. Správa obsahu Stránka 1 Obsah Co s tím?... 2 Kudy dovnitř... 3 Spravujeme obsah... 3 Co objevil Průzkumník... 4 Moje první stránka... 4 Co je to URL... 5 Obsah www stránky... 6 Vlastnosti mé stránky... 7 Vzhůru dolů

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla Kapitola 4 Vkládání obsahu Obsah je základem každého webu. Potřeba organizovat tento obsah je hnacím motorem širokého rozšíření systémů CMS jako je Joomla. Sami zjistíte, že přidáváním nového obsahu strávíte

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více