Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moodle - Učitelé pro zítřek 1"

Transkript

1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod Kurz Přihlášení, odhlášení Role v kurzu Vytvoření kurzu Nastavení kurzu Pohyb v kurzu Psaní textu Úprava a odstranění vytvořeného kurzu Editace kurzu Přepínání rolí Shrnutí Studijní materiály Popisek Textová stránka Webová stránka Odkaz na soubor nebo web Zobrazit adresář Společná nastavení pro všechny studijní materiály Editace témat/týdnů Činnosti Anketa Úkoly Pokročilé nahrávání souborů Online text Odevzdat soubor Offline činnosti Fórum Chat Přednáška Průzkum... 29

2 Moodle - Učitelé pro zítřek Slovník Test Banka úloh Zobrazení banky úloh Vypočítávána úloha Popis Dlouhá tvořená odpověď Přiřazování Doplňovací úloha Příklad z nápovědy Moodle Úloha s výběrem odpovědi Krátká tvořená odpověď Numerická úloha Přiřazování z krátkých odpovědí Pravda/Nepravda Vytvoření testu Wiki Skupiny Skupiny Využití skupin Seskupení Profil uživatele Zálohování kurzu Zálohování kurzu Obnovení kurzu ze zálohy Reset kurzu Závěr Zdroje... 54

3 Moodle - Učitelé pro zítřek 3 1 Úvod Moodle je software, který je dostupný přes webové rozhraní a je určen k podpoře prezenční i distanční výuky prostřednictvím on-line kurzů. Moodle umožňuje publikaci studijních materiálů, zkoušení prostřednictvím on-line testů, odevzdávání úkolů, komunikační kanály apod. Systém založil Martin Dougiamas z Austrálie. Celý systém je neustále vyvíjen a aktualizován a je volně šiřitelný s otevřeným kódem. LMS Moodle (Learning Management System) naší školy je dostupný přes webové rozhraní na adrese Po zadání adresy se zobrazí úvodní obrazovka, která je rozdělena do tří sloupců. Prostřední sloupec obsahuje seznam kurzů rozdělený do kategorií nebo, po přihlášení, zobrazuje obsah daného kurzu. Krajní sloupce pak obsahují bloky, např. správce, kalendář, novinky, vyhledávání. Při zapnutém režimu úprav (viz kapitola 2.8) můžeme bloky přidávat, odebírat, vertikálně přesouvat nebo přemísťovat z levého do pravého sloupce a naopak. Kategorie kurzů sdružuje kurzy, které mají něco společného, např. stejný předmět, stejný obor. Blok Kategorie Kurzy Přihlášení Obrázek 1: Úvodní obrazovka

4 Moodle - Učitelé pro zítřek 4 Do svého kurzu můžete vkládat řadu studijních materiálů, které vám umožní vložit do kurzu téměř jakýkoliv druh obsahu používaný na webu, a řadu interaktivních učebních modulů, jako např. chat, testy, fórum apod. Jakékoliv nastavení lze provést většinou více způsoby. Zde budou popsány nejobvyklejší postupy. 2 Kurz Čas potřebný k prostudování učiva a k aplikaci poznatků na praktickém příkladu: 4 hodiny. 2.1 Přihlášení, odhlášení Pro práci v systému je potřeba se přihlásit. Uživatel se může přihlásit jen do kurzů, do kterých má oprávněn přístup. Přihlašovací údaje tvoří uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje vám sdělí správce systému. Přihlásit se můžeme klepnutím na Přihlásit nebo vybráním příslušného kurzu na úvodní obrazovce, viz předcházející obrázek č. 1, a následným přihlášením. Obrázek 2: Přihlášení do Moodle Po ukončení práce v systému je nutno se odhlásit klepnutím na odkaz Odhlásit se, viz obrázek č. 3:

5 Moodle - Učitelé pro zítřek 5 Obrázek 3: Odhlášení 2.2 Role v kurzu Každý uživatel má nastavenou roli, kterou jsou pak nastavena různá oprávnění práce v kurzu: Správce - obvykle může na stránkách dělat cokoli a ve všech kurzech Tvůrce kurzu - může vytvořit nové kurzy a učit v nich Učitel - může v rámci kurzu dělat všechno, včetně změn aktivit a známkování studentů Učitel bez práva upravovat - může učit v kurzech a známkovat studenty, nemůže však měnit činnosti Student - obvykle má v kurzu méně oprávnění Host - má minimální práva a obvykle nemůže nikam vkládat texty Ověřený uživatel - každý přihlášený uživatel 2.3 Vytvoření kurzu Vytvořit kurz může jen uživatel s rolí tvůrce kurzu a vyšší, tedy správce.

6 Moodle - Učitelé pro zítřek 6 V levém navigačním menu vybereme Přidat/upravovat kurzy, vybereme kategorii kurzu, do které chceme kurz zařadit, viz obrázek č. 4 a 5, a potvrdíme 2x tlačítkem Přidat nový kurz. Obrázek 4: Vytvoření kurzu - výběr kategorie Obrázek 5: Vytvoření kurzu 2.4 Nastavení kurzu Po založení kurzu se zobrazí formulář, viz obrázek č. 6, ve kterém nastavíme základní vlastnosti kurzu. Červeně označené položky jsou povinné.

7 Moodle - Učitelé pro zítřek 7 Obrázek 6: Základní nastavení kurzu Kategorie zkontrolujeme, zda vytváříme kurz ve správné kategorii Celý název celý název kurzu, ten se bude zobrazovat například na úvodní obrazovce Moodle Krátký název - zobrazuje se všude tam, kde není vhodné zobrazovat celý dlouhý název kurzu, např. v menu vlevo nahoře nebo v záhlaví mailu Souhrn - krátká bližší informace o daném kurzu Uspořádání, viz obrázek č. 7 Tematické uspořádání - kurz je uspořádán po tématech Týdenní uspořádání - kurz je uspořádán po týdnech jdoucích za sebou, s uvedením data začátku a konce týdne. Diskusní obdoba diskusních fór

8 Moodle - Učitelé pro zítřek 8 Obrázek 7: Tematické a týdenní uspořádání kurzu Datum začátku kurzu od tohoto data se budou zobrazovat protokoly kurzu a u týdenního uspořádání se začnou počítat týdny Ukázat známky pokud učitel v kurzu hodnotí činnosti, pak je možno zapnout nebo vypnout zobrazování známek studentů, všechny známky v kurzu lze najít na stránce "Známky", která je dostupná z hlavní stránky kurzu Ukázat sestavu o činnosti umožňuje učiteli sledovat aktivitu studenta, např. přihlášení a přístupy k činnostem Je tento kurz metakurz? metakurzy lze sdružovat do většího kurzu, nebo-li metakurz může být součástí více kurzů. Skupiny využijeme, pokud potřebujeme jeden kurz použít ve více skupinách, obvykle v rámci jedné třídy, viz kapitola 5.1. Klíč k zápisu do kurzu musí mít studenti povolený přístup. Přístup buď nastavíme ručně v nabídce Správa a Přidělit role nebo dáme studentům klíč k zápisu nastavený při zakládání kurzu. Pokud chceme změnit nastavení rolí u již hotového kurzu, vybereme z levého bloku Správa odkaz Přidělit role, viz obrázky č. 8, 9, 10.

9 Moodle - Učitelé pro zítřek 9 Obrázek 8: Správa kurzu Obrázek 9: Správa rolí

10 Moodle - Učitelé pro zítřek 10 Obrázek 10: Přidělení role studentu 2.5 Pohyb v kurzu V záhlaví stránky se zobrazuje navigační lišta, která ukazuje, kde se v kurzu nacházíme. Vybráním odkazu z toho menu se přesuneme na danou stánku kurzu. Obrázek 11: Navigační menu 2.6 Psaní textu Pro psaní textu se využívá jednoduchý textový editor. Většina operací je z ikon patrná, podíváme se jen na některé méně známé.

11 Moodle - Učitelé pro zítřek 11 Obrázek 12: Textový editor kurzu návěští slouží pro vytvoření odkazu na určitou část delší stránky v prvním kroku nadefinujeme návěští, ve druhém kroku nadefinujeme odkaz přes tlačítko Vložit odkaz vytvoření odkazu, adresu odkazu zadáme do pole URL běžně se z textu začínajícího na www nebo automaticky vytvoří odkaz, pokud tak nechceme, použijeme tuto ikonu směr vytváření textu 2.7 Úprava a odstranění vytvořeného kurzu Již vytvořený kurz lze změnit ve všech parametrech. V levém bloku vybereme Správa stránek Kurzy a Přidat/upravovat kurzy. Zobrazí se kategorie kurzů a vybráním kategorie se dostaneme k zobrazení našich kurzů v této kategorii. Obrázek 13: Správa celého kurzu U každého kurzu pak můžeme, viz obrázek č. 13:

12 Moodle - Učitelé pro zítřek 12 Upravit kurz - zobrazí se stejný formulář jako v předcházející kapitole pro vytvoření kurzu Přidělit role - viz předcházející kapitola Odstranit kurz úplné vymazání kurzu Skrýt kurz kurz můžeme mít připraven, ale v nabídce kurzů nebude viditelný Zálohovat kurz viz kapitola Obnovit kurz ze zálohy viz kapitola Editace kurzu Pokud chceme kurz upravovat, tedy vkládat studijní materiály nebo činnosti, zobrazíme si daný kurz na obrazovce. Možnosti je více, například vybráním kurzu na úvodní obrazovce po přihlášení. Abychom mohli kurz editovat je potřeba Zapnout režim úprav. Po ukončení práce s kurzem obdobně režim úprav vypneme. Obrázek 14: Režim úprav Po zapnutí režimu úprav se můžeme setkat u jednotlivých položek s následujícími editačními funkcemi, viz obrázek č. 15: odsadit položku doprava odsadit položku doleva přesunout položku, po aktivaci této ikony označíme myší příslušný obdélník, kam se má položka přesunout

13 Moodle - Učitelé pro zítřek 13 zapnutí editačního režimu, aktualizace odstranění položky skrytí položky cyklicky mění mezi režimem skupiny, žádné skupiny, oddělené skupiny Obrázek 15: Úprava položek kurzu 2.9 Přepínání rolí U každého kurzu si můžeme vpravo nahoře, viz obrázek č. 16, změnit roli, abychom mohli vyzkoušet, jak budou kurz vidět uživatele s jinou rolí, např. studenti. Obrázek 16: Přepínání rolí

14 Moodle - Učitelé pro zítřek 14 U každého tématu nebo týdne (záleží na tom, jestli vytváříme kurz s týdenním nebo tematickým rozložením) můžeme vložit souhrn daného tématu, ikona, a různé typy studijních materiálů a činností pro studenty. Studijní materiály nebo činnosti vybíráme z roletové nabídky, viz obrázek č. 17: Obrázek 17: Vložení studijních materiálů a činností 2.10 Shrnutí Pro vytvoření kurzu musíme mít platný uživatelský účet do prostředí Moodle a oprávnění tvůrce kurzu. Vybereme nabídku Kurzy Přidat/upravovat kurzy, vybereme vhodnou kategorii, pod kterou kurz zařadíme a zadáme název. Zvolíme uspořádání kurzu, nejčastěji tematické nebo týdenní, a zvolíme způsob zápisu studentů do kurzu (klíč nebo ruční nastavení jednotlivých studentů). 3 Studijní materiály Čas potřebný k prostudování učiva a k aplikaci poznatků na praktickém příkladu: 6 hodin. Studijní materiály jsou jádrem kurzu. Jsou to zdroje informací, které chcete do kurzu zařadit. Mohou to být předem připravené soubory, které přenesete na server, stránky

15 Moodle - Učitelé pro zítřek 15 připravované přímo v Moodle, nebo externí internetové stránky, které včleníte do svého kurzu. Typy studijních materiálů: Popisek Textová stránka běžná stránka s textem Webová stránka vytvoří se pomocí jednoduchého editoru nebo HTML značek Odkaz na soubor nebo na web elektronický dokument, může být např. ve formátu pdf, dokumenty, tabulky, animace, hudba apod. Adresář zobrazení všech souborů, které jsou součástí kurzu A takto vidí všechny typy studijních materiálů uživatelé s přidělenou rolí student : Popisek Obrázek 18: Náhled na studijní materiály studentem Popisek slouží k vložení textu, obrázku, tabulky apod. mezi aktivity na hlavní stránce. Obrázek 19: Popisek

16 Moodle - Učitelé pro zítřek 16 Pro osvěžení je vhodné vložit do studijního materiálu obrázek: V Souhrnu popisku klepneme na ikonu Vložit obrázek Zadáme URL adresu obrázku na internetu nebo pomocí Procházet vyhledáme soubor s obrázkem na disku a potvrdíme tlačítkem Nahrát. Klepneme na odkaz s obrázkem v prohlížeči souborů a do pole URL obrázku napíšeme cestu k obrázku a pak se obrázek zobrazí v náhledu Obrázek 20: Vložení obrázku do popisku V prostředí kurzu se popisek zobrazuje následujícím způsobem:

17 Moodle - Učitelé pro zítřek Textová stránka Umožňuje vkládat libovolný text Obrázek 21: Textová stránka A takto se stránka zobrazí uživateli: Obrázek 22: Náhled na textovou stránku studentem V prostředí kurzu se textová stránka zobrazuje následujícím způsobem: Webová stránka Vytvářet webové stránky můžete přímo v Moodle pomocí jednoduchého HTML editoru typu WYSIWYG (What You See Is What You Get) tedy stránku vytváříme obdobně jako např. v aplikaci Word, takže nemusíme znát jazyk HTML pro tvorbu webových stránek.

18 Moodle - Učitelé pro zítřek 18 Obrázek 23: Webová stránka V prostředí kurzu se webová stránka zobrazuje následujícím způsobem: Odkaz na soubor nebo web V tomto studijním materiálu můžeme vložit odkaz na webovou stránku nebo vložit soubor v libovolném formátu (nejčastěji asi pdf, doc, jpg ). U webové stránky vložíme URL adresu do pole Umístění.

19 Moodle - Učitelé pro zítřek 19 Obrázek 24: Odkaz na soubor nebo webovou stránku Pokud chceme vložit soubor, pak vybereme tlačítko Vyberte nebo nahrajte soubor. Po potvrzení této akce se zobrazí adresář, nebo-li úložiště souborů. Zde jsou umístěny a zobrazeny všechny soubory, které se nacházejí v tomto kurzu a které jsme již do kurzu vložili. Pokud se soubor v úložišti nenachází je potřeba soubor do adresáře nejdříve nahrát pomocí tlačítka Vložit soubor, viz obrázek č. 25: Obrázek 25: Adresář Pak už jen vybereme Procházet a vyhledáme soubor na disku. Velikost souboru je ve školním Moodle omezena na 2 MB. Tím jsme vložili soubor do adresáře.

20 Moodle - Učitelé pro zítřek 20 Obrázek 26: Vložení souboru z disku do adresáře Pro vložení souboru do našeho studijního materiálu ještě vybereme odkaz Vybrat, viz obrázek č. 27: Obrázek 27: Vložení souboru z adresáře do studijního materiálu V prostředí kurzu se odkaz na soubor nebo web zobrazuje následujícím způsobem: Zobrazit adresář Tato volba umožňuje zobrazit adresář, nebo-li úložiště našich souborů. Obrázek 28: Adresář V prostředí kurzu se adresář zobrazuje následujícím způsobem:

21 Moodle - Učitelé pro zítřek Společná nastavení pro všechny studijní materiály Studijní materiály mají některá stejná nebo velice podobná nastavení. A sice: Název název studijního materiálu Souhrn krátká informace ke studijnímu materiálu Okno zda se bude studijní materiál otevírat v novém okně nebo stávajícím okně Viditelnost zda bude matriál v kurzu aktuálně viditelný nebo ne Editace témat/týdnů Každé téma nebo týden v týdenním rozvržení kurzu lze také ještě editovat je možno nezobrazovat některá témata/týdny, zvýrazňovat témata/týdny a měnit jejich pořadí: zobrazí jen aktuální téma/zobrazí všechna témata označí téma jako aktuální, téma se zvýrazní skryje téma pro studenty zobrazí téma pro studenty přesune téma dolů přesune téma nahoru 4 Činnosti Čas potřebný k prostudování učiva a k aplikaci poznatků na praktickém příkladu: 22 hodin (z toho kapitola 4.8 Test 13 hodin). V prostředí Moodle můžete vkládat do kurzu následující činnosti (aktivity) pro studenty, viz obrázek č. 29:

22 Moodle - Učitelé pro zítřek 22 Obrázek 29: Přehled činností 4.1 Anketa Tvůrce kurzu zadá otázku a nabídne několik možných odpovědí. Studenti pak na zadanou otázku odpovídají. U ankety můžeme nastavit: Limit pokud je povolen, stanoví, kolikrát se může daná odpověď všemi studenty dohromady vybrat Volby jednotlivé odpovědi Omezit odpovídání na dobu anketa může být přístupná jen v určitém časovém období Zveřejnit výsledky zda studenti uvidí či neuvidí výsledek ankety Výsledky se pak dají ukázat po zobrazení ankety odkazem Zobrazit odpovědi vpravo nahoře, viz obrázek č. 30:

23 Moodle - Učitelé pro zítřek 23 Obrázek 30: Náhled ankety V prostředí kurzu se anketa zobrazuje následujícím způsobem: 4.2 Úkoly Umožňují zadávat úkoly, jejichž splnění vyžaduje, aby student vytvořil digitální obsah (v libovolném formátu) a uložil ho na server. Typickými úkoly jsou eseje, projekty, referáty atd. Modul obsahuje také nástroje pro hodnocení. Známka nastavení známkování Časové limity období přístupu k činnosti a možnost/nemožnost odevzdání po termínu Pokročilé nahrávání souborů obrázku: Možnost nahrát libovolný soubor s úkolem. Některá nastavení jsou na následujícím

24 Moodle - Učitelé pro zítřek 24 Obrázek 31: Nastavení pro pokročilé nahrávání souboru Studentu se pak zobrazí zadaný úkol jako na obrázku č. 32: Online text Obrázek 32: Náhled prostředí pro odevzdání souboru Text zadaného vypracovaného úkolu se píše přímo do okna textového editoru Moodle.

25 Moodle - Učitelé pro zítřek 25 Obrázek 33: Online text Odevzdat soubor Obdoba pokročilého nahrávání souboru, ale má méně možností nastavení, viz obrázek č. 34: Obrázek 34: Nastavení pro odevzdání souboru

26 Moodle - Učitelé pro zítřek Offline činnosti Zadávání úkolů, které se nebudou odevzdávat elektronicky prostřednictvím Moodle. Studentům se zobrazí zadaný úkol např. takto: Obrázek 35: Náhled offline činnosti V prostředí kurzu se úkol zobrazuje následujícím způsobem: 4.3 Fórum Fórum je určitá forma diskuze, ve které je dáno téma a ke kterému se ostatní účastníci kurzu vyjadřují prostřednictvím krátkých textů. Může být několik typů fór. Prostá diskuze obsahuje pouze jedno téma, vše na jedné stránce. Běžné fórum je otevřené fórum, ve kterém může kdokoliv a kdykoliv zahájit jednu novou diskuzi na jakékoliv téma. Obrázek 36: Fórum V prostředí kurzu se fórum zobrazuje následujícím způsobem:

27 Moodle - Učitelé pro zítřek Chat Komunikace v reálném čase. Chatování probíhá v zadané místnosti. V Souhrnu chatu je informace, která se objeví na vstupní obrazovce při vstupu do chatu. Také můžeme nastavit čas chatování. Po aktivaci chatu se uživateli zobrazí následující okno: Obrázek 37: Vstup do chatu V prostředí kurzu se chat zobrazuje následujícím způsobem: 4.5 Přednáška Přednáška slouží k samostatnému nastudování určitého tématu a ověření znalostí pomocí kontrolních otázek. Přednáška může obsahovat tzv. stránky, které vytvoříme přímo v Moodle, nebo můžeme naimportovat prezentaci v Power Pointu. Import je dobře popsán v nápovědě Moodle. Stránky mohou být také typu rozcestí, což znamená, že přednášku můžeme větvit. Kontrolní otázky mohou být typu: Úloha s výběrem odpovědi Pravda/Nepravda Krátká tvořená odpověď

28 Moodle - Učitelé pro zítřek 28 Numerická úloha Přiřazování Dlouhá tvořená odpověď Otázky jsou obdobné jako otázky v činnosti Test, viz kapitola 4.8 a v této kapitole budou také popsány podrobně. Nastavení: Největší možný počet odpovědí/větví největší počet odpovědí ke kterékoliv otázce nebo největší počet větví v rozcestníku Cvičná přednáška nezapočítává se do známkování Uživatelské bodování možnost přidělit body jednotlivým odpovědím Povolit studentům pozdější revizi student může opakovat přednášku znovu a měnit odpovědi Zobrazit tlačítko pro opakovanou odpověď pokud student zodpoví otázky chybně, může zodpovědět otázku znovu Zobrazit implicitní reakci zda se bude zobrazovat po každé odpovědi tato přednastavena zpráva Minimální počet otázek kolik otázek musí student z přednášky zodpovědět, využívá se hlavně u přednášek s rozcestníky Zobrazit levou nabídku zobrazí seznam stránek v přednášce Předpoklad pro zpřístupnění tato přednáška se zobrazí studentu až po absolvování jiné přednášky Strávený čas minimální čas, který musí student u předcházející přednášky strávit Dokončeno student musí předcházející přednášku dokončit

29 Moodle - Učitelé pro zítřek 29 Známka lepší než student musí získat z předcházející přednášky lepší známku než je zde uvedena Odkaz na soubor nebo web ve vyskakovacím okně toto nastavení vytvoří vyskakovací okno na začátku přednášky s odkazem na soubor (například: soubor mp3) nebo na webovou stránku Odkaz na činnost v kurzu rozbalovací nabídka obsahuje všechny činnosti v tomto kurzu. Jestliže některou z nich vyberete, zobrazí se na konci přednášky odkaz na tuto vybranou činnost V prostředí kurzu se přednáška zobrazuje následujícím způsobem: 4.6 Průzkum vlastní. V současné verzi je jen pár předem daných průzkumů a nejdou vytvářet průzkumy V prostředí kurzu se průzkum zobrazuje následujícím způsobem: 4.7 Slovník Tato činnost umožňuje účastníkům kurzu vytvářet a průběžně spravovat seznam definic, podobně jako ve slovníku. Slovník také umožňuje učitelům přenášet hesla z jednoho slovníku do druhého (hlavního) v rámci jednoho kurzu. Slovník navíc nabízí funkci, která automaticky vytvoří odkaz na slovníkové heslo, pokud se příslušný termín objeví v kterémkoliv textu celého kurzu. V prostředí kurzu se slovník zobrazuje následujícím způsobem:

30 Moodle - Učitelé pro zítřek Test Systém Moodle obsahuje propracovaný systém testování. Vytvoření testu probíhá ve dvou krocích: Vytvoříme databázi otázek tzv. banka úloh Vytvoříme test vybráním otázek z banky úloh Můžeme si tak vytvořit více otázek a ty pak používat pro různé testy. Test nemusí sloužit jen ke zkoušení, ale také k procvičování učiva. Při zakládání testu můžeme nastavit tyto vlastnosti: Časování možnost nastavit čas, po který bude test přístupný, časový limit vypracování testu, časovou prodlevu mezi dalšími pokusy. Zobrazení testu nastavení zobrazení počtu úloh na stránce, pořadí úloh pořadí může být náhodně zamícháno, aby se např. ztížilo opisování a dále může být zamíchána daná úloha. Zamíchání dané úlohy může být jen u úloh, které jsou přiřazovací nebo které mají na výběr více odpovědí. Pokusy můžeme zadat maximální počet pokusů a varianta Každý pokus staví na předchozím umožňuje u dalšího pokusu zobrazit výsledky předcházejícího pokusu, adaptivní režim pak umožňuje opakovaně odpovědět na stejnou otázku, pokud ji student odpoví chybně. Obvykle ale doje ke snížení bodového zisku. Metody známkování známkování může být průměrné ze všech pokusů, nejlepší ze všech pokusů, první nebo poslední dosažené hodnocení, dále zde může být nastavena penalizace za nesprávné odpovědi u adaptivních úloh. Možnosti prohlídky nastavení zobrazení informací, ihned po zvládnutí testu, později pokud je test zpřístupněn a po uzavření testu. Mohou to být např. odpovědi, správné řešení, body nebo reakce na vyřešení otázky či celého testu.

31 Moodle - Učitelé pro zítřek 31 Zabezpečení testy mohou být zabezpečeny heslem nebo také např. pomocí adresy sítě, která může zajistit, že se k testu bude moci přistupovat jen např. z jedné místnosti nebo sítě školy. Celková reakce zde se může napsat komentář k různému dosaženému výsledku testu, jako např. Byl jsi výborný, Ještě se to douč apod. Po potvrzení základního nastavení testu se dostaneme do banky úloh, kterou je potřeba nejdříve vytvořit Banka úloh Úlohy v této bance mohou být opět rozděleny do skupin, tzv. kategorií. Automaticky jsou vytvořené standardní kategorie pro daný kurz a pro danou kategorii, ve které se tento kurz nachází. Novou kategorii vytvoříme přepnutím do části kategorie, viz obrázek č. 38: Obrázek 38: Vytvoření kategorie v bance úloh A novou testovací úlohu vytvoříme podle obrázku č. 39.

32 Moodle - Učitelé pro zítřek 32 Obrázek 39: Vytvoření nové úlohy do banky úloh Vybereme kategorii (skupinu) do které úlohu přiřadíme a vybereme druh úlohy. Úlohy mohou být následujících typů: Vypočítávaná úloha Popis Dlouhá tvořená odpověď Přiřazování Doplňovací úloha Úloha s výběrem odpovědi Krátká tvořená odpověď Numerická úloha Přiřazování z krátkých odpovědí Pravda/Nepravda

33 Moodle - Učitelé pro zítřek 33 v testu: Každou vytvořenou úlohu si můžeme zobrazit v náhledu. Tedy tak jak ji uvidí student Náhled úlohy Zobrazení banky úloh Obrázek 40: Náhled banky úloh V bloku Správa po levé straně vybereme Úlohy : Obrázek 41: Vstup do banky úloh

34 Moodle - Učitelé pro zítřek Vypočítávána úloha Typické jsou pro ni numerické úlohy jako např. Kolik je {a} + {b}?. Jako vzorec správné odpovědi použijeme {a} + {b}. Zvolíme toleranci výsledku, například 0.01 a počet míst správné odpovědi a datovou sadu. Datová sada definuje soubor dat, ze kterého se budou generovat proměnné zadané úlohy. Desetinná čísla se zapisují s desetinnou tečkou. Obrázek 42: Vypočítávaná úloha

35 Moodle - Učitelé pro zítřek Popis Popis vlastně není skutečná úloha. Slouží pouze k zobrazení textu, aniž by vyžadoval odpověď. Lze jej použít například k zobrazení informací společných pro následující skupinu otázek Dlouhá tvořená odpověď Odpověď zadané úlohy tvoří text. Vyhodnocení úlohy je pak nutno provést ručně. Obrázek 43: Dlouhá tvořená odpověď Přiřazování Úloha může obsahovat krátký úvodní text, poté je studentu předloženo několik otázek a seznam možných odpovědí. Ke každé otázce musí student přiřadit správnou odpověď (existuje vždy jen jedna).

36 Moodle - Učitelé pro zítřek 36 Obrázek 44: Přiřazování Doplňovací úloha Tento typ úloh je podobný oblíbenému typu testu známému jako cloze test". Každá úloha sestává z textu, do kterého jsou zabudovány otázky různého typu (úloha s výběrem odpovědi, krátká odpověď, numerická úloha). Pro tvorbu těchto úloh momentálně není k dispozici grafické rozhraní, takže úlohy je nutné zadávat jako text s vloženými řídícími příkazy, a to buď pomocí vestavěného editoru, nebo z předem připravených souborů. Zde je ukázka úlohy, jak se zobrazí studentu: Obrázek 45: Náhled doplňovací úlohy

37 Moodle - Učitelé pro zítřek 37 A zde je zápis této úlohy: Obrázek 46: Zápis doplňovací úlohy Příklad z nápovědy Moodle Uživateli se zobrazí test následujícím způsobem: Obrázek 47: Náhled cloze testu

38 Moodle - Učitelé pro zítřek 38 A zápis úlohy vypadá takto: Tato úloha se skládá z textu s otázkou, která je vložena sem {1:MULTICHOICE:Chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi~další chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi~=správná odpověď#komentář ke správné odpovědi~%50%odpověď s 50% bodovým ohodnocením#komentář k této odpovědi}, po ní následuje tato úloha s krátkou odpovědí{1:shortanswer:chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi~=správná odpověď#komentář ke správné odpovědi~%50%odpověď s padesátiprocentním bodovým ohodnocením#komentář k této odpovědi} a nakonec numerická úloha, jejímž výsledkem je číslo s pohyblivou řádovou tečkou (nelze použít čárku) {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Komentář ke správné odpovědi 23.8~%25%-23.8:0.1#Komentář k odpovědi s 25% bodovým ohodnocením}. Adresy typu a smajlíci :-) fungují jako obvykle: a) Je to dobře? {:MULTICHOICE:=Ano#Správně~Ne#Máme jiný názor} b) Jak byste to obodovali? {3:NUMERICAL:=3:2} Zde jsou pak rozebrány jednotlivé úkoly podrobněji. Porovnáním definice s dekódování dostaneme jasnější představu o způsobu zápisu úloh.

39 Moodle - Učitelé pro zítřek 39 Úloha s výběrem odpovědi {1:MULTICHOICE:Chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi~další chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi~=správná odpověď#komentář ke správné odpovědi~%50%odpověď s 50% bodovým ohodnocením#komentář k této odpovědi} Z dekódování úlohy je zřejmý význam jednotlivých položek definice: Obrázek 48: Dekódování úlohy Úloha s výběrem odpovědi Krátká tvořená odpověď {1:SHORTANSWER:Chybná odpověď#komentář k této chybné odpovědi~=správná odpověď#komentář ke správné odpovědi~%50%odpověď s padesátiprocentním bodovým ohodnocením#komentář k této odpovědi} Obrázek 49: Dekódování úlohy Krátká tvořená odpověď

40 Moodle - Učitelé pro zítřek 40 Numerická úloha {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Komentář ke správné odpovědi 23.8~%25%-23.8:0.1#Komentář k odpovědi s 25% bodovým ohodnocením} Úloha s výběrem odpovědi Obrázek 50: Dekódování úlohy Numerická úloha {:MULTICHOICE:=Ano#Správně~Ne#Máme jiný názor} Numerická úloha {3:NUMERICAL:=3:2} Obrázek 51: Dekódování úlohy s výběrem odpovědi Obrázek 52: Dekódování úlohy Numerická úloha

41 Moodle - Učitelé pro zítřek Úloha s výběrem odpovědi Tato úloha může obsahovat i obrázek. Student dostane otázku a vybírá si z několika možností. Existují dva druhy těchto úloh - s jednou správnou odpovědí nebo s více správnými odpověďmi. Obrázek 53: Úloha s výběrem odpovědi Krátká tvořená odpověď Jako odpověď na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) student napíše jedno slovo nebo sousloví. Na otázku může existovat více správných odpovědí, a to s různým bodovým hodnocením. U odpovědi lze nastavit, zda se budou rozlišovat malá a velká písmena, v tom případě se počet bodů za odpovědi "Slovo" a "slovo" může lišit. U odpovědi hraje velkou roli přesnost.

42 Moodle - Učitelé pro zítřek 42 Obrázek 54: Krátká tvořená odpověď Numerická úloha Z pohledu studenta vypadá numerická úloha stejně jako otázka s krátkou odpovědí. Rozdíl je v tom, že u numerické úlohy je stanovena přijatelná chyba. Učitel tak může definovat souvislý interval odpovědí, který je považován za správný. Jestliže je například správná odpověď 40 s přijatelnou chybou 5, pak budou všechna čísla mezi 35 a 45 akceptována jako správná odpověď. Numerické úlohy mohou mít i nečíselné odpovědi, u těch se pak nerozlišuje velikost písmen. To může být užitečné, je-li odpovědí na numerickou úlohu slovo, slovní spojení nebo zkratka. Obrázek 55: Numerická úloha

43 Moodle - Učitelé pro zítřek Přiřazování z krátkých odpovědí Z pohledu studenta vypadá tato úloha jako Přiřazování". Rozdíl je v tom, že jednotlivé otázky jsou náhodně vybrány ze souboru všech úloh s krátkou tvořenou odpovědí v aktuální kategorii Pravda/Nepravda Tento typ úlohy použijeme, když chceme studentům předložit tvrzení a oni se rozhodnou, zda je pravdivé nebo ne. Obrázek 56: Pravda/Nepravda Vytvoření testu Do testu je potřeba vložit úlohy z banky úloh, kterou jsme si popsali v předcházejicích kapitolách. Např. po nastavení parametrů testu potvrdíme tlačítkem Uložit a zobrazit, viz obrázek č. 57:

44 Moodle - Učitelé pro zítřek 44 Obrázek 57: Vložení úloh z banky úloh do testu Vybereme kategorii, ze které chceme vybrat úlohy do testu, označíme úlohy, které chceme vložit do testu a potvrdíme tlačítkem Vložit do testu. Výsledky testu si můžeme zobrazit např. v levém menu Činnosti, vybereme daný test a v horním menu vybereme Výsledky. Výsledky se pak zobrazí obdobně jako na následujícím obrázku a navíc také grafem.

45 Moodle - Učitelé pro zítřek 45 Obrázek 58: Výsledky testu V prostředí kurzu se test zobrazuje následujícím způsobem: 4.9 Wiki Wiki umožňuje kolektivně vytvářet dokumenty. "Wiki wiki" znamená v havajštině "velmi rychlý. Obvykle platí, že aktualizace jsou bez dalšího schvalování automaticky přijaty a zveřejněny. V prostředí kurzu se wiki zobrazuje následujícím způsobem:

46 Moodle - Učitelé pro zítřek 46 5 Skupiny Čas potřebný k prostudování učiva a k aplikaci poznatků na praktickém příkladu: 4 hodiny. 5.1 Skupiny Moodle umožňuje rozdělit studenty v kurzu do skupin, např. jednu třídu rozdělíme na více výukových skupin. Jedná se o členění účastníků jednotlivých kurzů pro účely výukových činností. Moodle rozlišuje tři typy skupinového režimu: Žádné skupiny v tomto režimu jsou všichni účastníci kurzu členy jediné velké skupiny Oddělené skupiny každá skupina vidí pouze svoji vlastní skupinu, ostatní skupiny jsou pro ni neviditelné Viditelné skupiny členové každé skupiny pracují v rámci vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatní Režim skupin může být definován na dvou úrovních: Na úrovni celého kurzu režim skupin definovaný v nastavení kurzu je výchozím režimem při zakládání nové činnosti v kurzu (na úrovni činnosti lze režim změnit). Na úrovni jednotlivých činností každá činnost s podporou skupin může mít nastaven svůj skupinový režim. Toto nastavení však není k dispozici tehdy, je-li v nastavení kurzu zapnuta volba Vnutit režim skupin". V takovém případě mají všechny činnosti takový režim, který je nastaven na úrovni kurzu.

47 Moodle - Učitelé pro zítřek 47 Do skupin může učitel účastníky kurzu rozdělit učně, nebo na základě klíče k zápisu, který účastník použije při zápisu do kurzu. Klíč k zápisu se nastavuje při vytváření skupiny nebo se již vytvořená skupina může upravit. Tato funkce je dostupná z nabídky levého bloku Správa vybráním Vytvořit skupinu nebo Upravit nastavení skupiny. Nastavte také globální klíč k zápisu v nastavení kurzu bez něj by studenti vůbec nebyli vyzváni k zadávání klíče k zápisu. Každé skupině účastníků kurzu sdělte klíč k zápisu do jejich" skupiny. Studenti budou při zápisu do kurzu automaticky zařazeni do skupiny podle použitého klíče. Pokud zadají klíč, který jste definovali na úrovni celého kurzu, nebudou zařazeni do žádné skupiny. Obrázek 59: Nastavení klíče k zápisu skupinám Při ručním přiřazování uživatelů do skupin vybereme funkci Skupiny z nabídky levého bloku Správa. Formulář pro rozdělování uživatelů do skupin má dva sloupce: Skupiny seznam skupin definovaných v tomto kurzu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4 exe Minimanuál Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu.... 4 Vyplnění informací o projektu.... 4 Definice struktury... 4 Styly / Šablony... 5 Uložení projektu... 5 Export projektu.... 5 Import Projektu

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google weby Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Návod k Zoněramě. Po registraci a aktivaci účtu a přihlášení se můžeme pustit do dalšího nastavovaní, zakládání složek a nahrávání fotek.

Návod k Zoněramě. Po registraci a aktivaci účtu a přihlášení se můžeme pustit do dalšího nastavovaní, zakládání složek a nahrávání fotek. Návod k Zoněramě Po registraci a aktivaci účtu a přihlášení se můžeme pustit do dalšího nastavovaní, zakládání složek a nahrávání fotek. Označení na obrázku: 1. Klepni sem a roklikne se Ti podmenu. 2.

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle. Agentura Stars s.r.o

Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle. Agentura Stars s.r.o Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle Agentura Stars s.r.o Obsah 1 Co je to e-learning a jak mi může pomoci?... 3 1.1 E-learning... 3 1.2 Výhody studia pomocí e-learningu... 3 1.3 Co je ke studiu

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. 1 Obsah 1. ÚVOD... 5 1.1.

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ

Více

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle vznikly za účelem vytvoření rychlé nápovědy pro uživatele LMS systému Moodle, především pak s ohledem

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL EDEE CMS. Dlouhodobě úspěšné weby 1

UŽIVATELSKÝ MANUÁL EDEE CMS. Dlouhodobě úspěšné weby 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL EDEE CMS Dlouhodobě úspěšné weby 1 EDEE MANUÁL OBSAH S Edeem hravě zvládnete hodně práce s minimem nástrojů. Nechcete pročítat celý manuál? Najděte si v obsahu to, co vás zajímá, a neztrácejte

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ VÝUKY... 2 MOODLE ČZU... 3 PŘIHLÁŠENÍ

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více