Stavební spoření. v roce 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební spoření. v roce 2012"

Transkript

1 Stavební spoření v roce 2012

2 Stavební spoření má prakticky každá česká rodina

3 Úvodní slovo Vážení čtenáři, byť je moderní finanční sféra dynamická a rychle se mění, dnes neplatí to, co včera, a zítra už bude vše jinak, na jednom se shodnou naprosto všichni. Nejvyšší hodnotou ve světě financí je dobrá reputace. Právě ta je zárukou spokojených klientů. Reputace je devízou, o kterou bojují jak ctihodné, tradiční instituce, tak noví dravci. Když téměř před dvaceti lety přijala česká vláda zákon o stavebním spoření, nikdo netušil, zda si tento tradiční a pro mnohé nemoderní způsob kolektivního spoření a investování najde své příznivce. Ano, v Německu existoval úspěšně přes sto let, tradici má také v Rakousku. Mohl však fungovat i v zemi, kde měli lidé přece jen averzi ke sdružování v družstvech? Vzpomínám si na jednu historku, kdy jsme se před lety setkali s kolegy z Anglie, kteří se o způsob financování pomocí tradičního Bausparen velmi zajímali. Jeden z nás se vyslovil málem omluvně za to, že pojímáme celou problematiku poněkud kolektivně. Avšak Angličané byli udiveni především tím, proč bychom se měli nad něčím takovým vůbec pozastavovat, když u nich je družstevní princip jedním z nejlépe fungujících a osvědčených modelů řešení bytové problematiky. A nechť jej neváháme rozvíjet a posilovat. Již po několika málo letech existence stavebního spoření v naší zemi bylo jasné, že lidé přijali tento model za svůj. Prakticky každá rodina vlastní smlouvu o stavebním spoření. Klienti postupně svěřili spořitelnám stovky miliard korun a nyní u nich mají uloženo 430 miliard korun. Stavební spoření přežilo také dvojí snižování státní podpory. A proč? Protože má mimořádně dobrou reputaci. Finančně výhodné úvěry na rekonstrukce a modernizace se staly vítaným a využívaným způsobem, jak zlepšit své bydlení. Dva miliony Čechů již poznaly, jaké výhody jim úvěr od stavební spořitelny nabízí. Přeji tedy i vám, abyste stavební spoření mohli výhodně využívat i v budoucnu. Vojtěch Lukáš, předseda AČSS

4 Stavební spoření v roce 2012 Státní podpora jako hlavní prvek Kolem státní podpory se točí většina diskuzí o stavebním spoření. Lidé její změnu vnímají jako úpravu podmínek produktu. Ministři financí mají neustále dojem, že vyplácená podpora zatěžuje státní rozpočet až příliš. A přitom za pomoci podpory stát pomáhá zajistit zdroje pro úvěry, které by na trhu jinak nevznikly, a tím realizuje určitou část státní bytové politiky. Za rok 2012 vyplatil stát klientům na podpoře Po volbách v roce 2010 pak parlament za asistence Ústavního soudu dospěl k tomu, že všichni klienti mohou, bez ohledu na datum uzavření své smlouvy, nárokovat nejvýše Kč za rok. Celková výše připsané státní podpory je pak určena počtem klientů a sazbou vyplácené státní podpory. Protože se sazba snižovala a také dlouhodobě klesá počet smluv v systému, klesají také výdaje na státní podporu. Vývoj těchto výdajů ukazuje následující graf. Výdaje na státní podporu (mld. Kč) 2 stavebního spoření 5,3 miliardy Kč. Před pěti lety to byl trojnásobek a ještě vloni musel ze státního rozpočtu uvolnit dvakrát více peněz než letos. Tento trend je logickým důsledkem snižování podpory, kterou může klient v rámci stavebního spoření od státu získat. Zpočátku odůvodněně vyšší podpora byla již dvakrát snížena. Klienti, kteří uzavřeli smlouvu do roku 2003, měli nárok až na Kč ročně. Pro pozdější smlouvy určil zákonodárce maximální příspěvek na úrovni Kč. 18,0 16,0 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0 7,7 9,3 11,1 13,3 15,3 16,1 15,8 15,0 14,2 13,3 11,7 10, ,3 2,00% 1,93%

5 Každá úroveň státní podpory představuje jinou míru atraktivity stavebního spoření, a to jak z hlediska absolutní výše, tak s ohledem na situaci v rámci celé ekonomiky. Jinak vypadalo Kč v roce 1993 a jinak vypadá dnes. Tedy, možná vypadá stejně, ale koupíme si za něj výrazně méně zboží, přesněji ani ne polovinu. Přesto je možné označit postupné snižování státního příspěvku za přirozené. Hlavním úkolem státní podpory je zajistit dostatečný objem vkladů ve stavebních spořitelnách tak, aby bylo z čeho půjčovat. A to se, i přes zmíněné snížení podpory, dlouhodobě daří. Bankovní trh druhé poloviny 90. let se lišil také výší úrokových sazeb. Z pohledu dnešního téměř nulového úročení vypadá repo sazba ČNB z roku 1997 na úrovni 15 % jako z jiného světa. Proto je potřeba pohlížet na státní podporu také optikou relativního srovnání s úroky na trhu. Při nízkém úročení hraje i nižší podpora podstatnou roli při zhodnocování vložených prostředků. Za dva tisíce korun, což je nyní maximální výše podpory na jednoho klienta, si lze samozřejmě koupit výrazně méně než před 20 lety, kdy stavební spoření v České republice začínalo. Ale jako příspěvek k úrokům vypadají, a to i ve srovnání s minulými čtyřmi a půl tisíci, stále ještě solidně. Máme na to? Často se setkáváme s argumentem, že náš stát na podporu stavebního spoření v současnosti nemá. Avšak pohled na základní ukazatele, které se týkají zatížení státního rozpočtu výdaji na stavební spoření, takový dojem rychle vyvrací. Poměříme-li výdaje státu na stavební spoření s celkovými výdaji státního rozpočtu, zjistíme, že od roku 2004 klesl tento podíl na jednu čtvrtinu. Co víc, porovnáme-li aktuální míru zatížení státního rozpočtu s rokem 1997, kdy byl státní dluh jeden z nejnižších v historii ČR (12,6 % HDP), jsou výdaje na stavební spoření v relativním vyjádření k celkovým výdajům stále ještě o třetinu nižší. V roce 2012 byl tedy zaznamenán nejvyšší pokles vyplacených peněz. Plně se projevil efekt druhého snížení podpory na jednotných až Kč na klienta. 3

6 6,0 4,0 5,3 2,0 Stavební spoření v roce ,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0% 2000 Podíl 2001 výdajů na státní příspěvek ke 2008 stavebnímu spoření na celkových výdajích státního rozpočtu ČR 1,76% 1,58% 1,45% 1,35% 1,19% 0,70% 0,98% 1,93% 1,74% 1,37% 1,55% 1,14% 1,28% 1,02% 0,93% 0,45% Jak je patrné z grafu, stavební spoření zatěžuje státní pokladnu stále méně. Závěr je jasný. Státní podpora, alfa a omega všech debat kolem smysluplnosti stavebního spoření, není problémem státního rozpočtu. Při svém dnes již minimálním významu z hlediska výdajů státu nemá další redukce podpory významnější potenciál napomoci ozdravit veřejné finance ,6 65,7 57,8 48,0 41,7 Co stát za podporu získává? Pro srovnání, výše výdajů státního rozpočtu na stavební spoření jsou srovnatelné například s náklady na vybudování 5 nebo 10 kilometrů dálnice. Taková dálnice znamená pro ekonomiku přínos například v podobě nižší spotřeby pohonných hmot, zaměstnanosti při výstavbě či daňových výnosů. Také investice, které se realizují s pomocí stavebního spoření, přinášejí řadu pozitiv. Zajišťují stavební výrobu, zaměstnání pro stavaře i další související profese a také drobné řemeslníky pracující v živnostenském režimu. Ti se podílejí hlavně na projektech menšího rozsahu, jakými jsou pro stavební spoření velmi typické rekonstrukce a modernizace bydlení. Pro kvantifikaci přínosů, které plynou z činnosti stavebních spořitelen, se však nejdříve musíme podívat podrobněji na samotné úvěry

7 4,0 5,3 2,0 Úvěry Počet poskytnutých úvěrů (mld. Kč) 2,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0% Stavební spoření vzniklo a existuje proto, aby pomáhalo financovat lepší bydlení co 1,93% nejširšímu okruhu lidí, a to za podmínek, které 1,76% jsou především 1,74% stabilní a zároveň 1,58% příznivější než u jiných běžných 1,55% produktů na trhu. 1,45% Základem 1,35% systému jsou úvěry, které jsou určeny 1,37% 1,28% výhradně 1,19% na financování bytových potřeb. 1,14% 1,02% Dobrou 0,98% zprávou je, že objem poskytnutých prostředků 0,93% se počítá 0,70% na desítky miliard a počet úvěrů zůstává stále vysoký. A takový příspěvek ke zkvalitnění bydlení Česká 0,45% republika se svým zanedbaným bytovým fondem určitě potřebuje. Nic na tom nemění ani skutečnost, že se objem i počet úvěrů v posledních letech snižují Objem poskytnutých úvěrů (mld. Kč) 73,6 65,7 57,8 48,0 41, Při pohledu na grafy se nabízí otázka, zda je stavební spoření v krizi, když výsledky úvěrových obchodů vykazují setrvale klesající tendenci. Uvědomíme-li si Vklady 430,1 435,0 několik základních faktorů, které 401,1 úvěrové obchody 433,4 ovlivňují, Úvěry musíme dojít k 359,8 415,1 závěru, že dlouhodobý vývoj 384,9 329,0 odpovídá spíše normalitě než nějaké krizi. Čím jsou 287,1 293,4 293,1 267,5 dány poklesy především? 236,8 227,4 282,2 První důvod 180,2souvisí s již zmíněnou 179,3 nezbytnou reputací. V 110,4době opakovaných 135,5znejistění poskytovatelů 133,3 63,3 108,1 31,0 37,0 84,2 46,

8 Stavební spoření v roce úvěrů i klientů o budoucích podmínkách produktu nemůže nikdo očekávat nadprůměrnou chuť k uzavírání dlouhodobých úvěrů. Ve stabilních podmínkách by byl jistě zájem o úvěry i jejich produkce vyšší. Za druhé, současné nízké úrokové sazby srážejí poptávku po úvěrech od stavebních spořitelen, kde je sazba dlouhodobě fixována. Stavební spoření ukazuje svou výhodu daleko výrazněji v době, kdy sazby rostou či se drží vysoko. Současná nižší poptávka po úvěrech tak odráží přirozené rozhodování klientů, kteří zcela racionálně hledají nejvýhodnější varianty půjček. A ty mohou být v dobách nízkých sazeb u jiných produktů, které lze pro některé případy financování bydlení použít, vhodnější. Za třetí, počet klientů stavebních spořitelen klesá. Podmínky, které vláda nově nastavila, jsou méně výhodné a pro některé klienty již nejsou natolik atraktivní, aby stavební spoření nadále využívali. S klesajícím počtem klientů klesá nevyhnutelně také poptávka po úvěrech. Kdybychom chtěli tuto situaci zvrátit, museli bychom do stavebního spoření přitáhnout více lidí. Nabízející se cesta zvýšení státní podpory je dnes bohužel pouhou teorií. Nezajištěné úvěry neumějí nikde lépe Co dnes může platit pro úvěry na pořízení bydlení zajištěné nemovitostí, tedy že je na trhu konkurenceschopná alternativa, však rozhodně neplatí v kategorii úvěrů bez zajištění nemovitostí. Jejich nabídka od stavebních spořitelen je naprosto bezkonkurenční, a to jak z hlediska úrokové sazby, tak i z pohledu doby jejich splatnosti. Srovnejme si spotřebitelský úvěr od univerzální banky s nezajištěným úvěrem od stavební spořitelny. Zákonodárce oba označuje za spotřebitelské úvěry. Dovozuje to z některých společných znaků: zejména z absence zajištění nemovitostí a omezené výše úvěrů. Rozdíl mezi nimi je například v tom, že úvěr, který poskytuje stavební spořitelna, musí být ze zákona doložen jako úvěr na bytové potřeby. Spotřebitelský úvěr od univerzální banky se poskytuje se sazbou kolem 10 %, zatímco úvěr od stavební spořitelny je úročen sazbou v průměru kolem 5 %. Také splatnost spotřebitelských úvěrů obvykle nepřesahuje pětiletou lhůtu, kdežto stavebním

9 spořitelnám lze splácet mnohem déle, běžně až 20 let. Zatížení domácnosti splátkami úvěru od stavební spořitelny je tak významně nižší. Rozdíly však neplynou z nenasytnosti bank, ale z podstaty systému stavebního spoření, který není nucen za všech okolností promítat nepředvídatelnost vývoje trhu do podmínek produktu. Cestu k výhodnějším úvěrům otevírá státní podpora, která motivuje klienty ke spoření, a tím zajišťuje stabilní příliv vkladů. Dosud nejmenovanou alternativou úvěru na pořízení bydlení je hypoteční úvěr. Produkce hypoték vykazuje po propadu let 2008 až 2010 stabilní oživování. Nahrávají tomu již zmíněné nízké úrokové sazby. I když nezanedbatelná část hypotečních úvěrů připadá na refinancování těch existujících, vidíme, že klienti aktuálně sahají po hypotékách více než v předchozích letech. Stavební spoření by mělo být alternativou k hypotékám jen částečně. A tou také je, s hypotékami se překrývá jen ve čtvrtině případů. Navíc v době ekonomicky příznivějších podmínek, kdy jsou tržní úvěry dostupnější, ustupuje do pozadí. Čím horší jsou podmínky hypoték, tím více lidí dává přednost stavebnímu spoření, které pak plní roli automatického stabilizátoru v rámci ekonomického cyklu. Pozitivní vliv stavebního spoření na kvalitu bytového fondu je proto dlouhodobě výraznější v kategorii úvěrů bez zástavy nemovitosti. Takové úvěry sice nedosahují závratných objemů, ale jsou zcela nezastupitelným nástrojem v případě modernizace bytového fondu. Zvlášť když v ČR stále přetrvávají důsledky jeho dlouhodobého zanedbávání a když je aktuálním požadavkem snižování energetické náročnosti bydlení. Kdo nežije v novém, musí čas od času vyměnit okna, střechu, zateplit, nebo rekonstruovat koupelnu, elektroinstalaci či provést jiné opravy. Klienti, kteří financují své bytové potřeby půjčkou, obecně preferují úvěry s nízkou a pevnou úrokovou sazbou i stabilní a únosnou výší splátek. Hypotéka zpravidla nepřichází vůbec v úvahu a spotřebitelský úvěr, jak jsme si ukázali, je příliš nákladný. Do stavebních spořitelen si lidé chodí také pro úvěry na pořízení družstevních či úpravy nájemních bytů. Jelikož takovým bytem nelze ručit bance za úvěr, je pro ně půjčka od stavební spořitelny jediným řešením. 7

10 Stavební spoření v roce S ohledem na souběh mnoha faktorů, jež snižují výsledky úvěrových obchodů, by se dalo očekávat, že stavební spoření přijde o dlouhodobý primát nejvyužívanějšího poskytovatele úvěrů na bydlení. Přesto i dnes zůstává nejčastěji využívaným produktem na financování bydlení v ČR. V roce 2012 si lidé, kteří se rozhodli řešit své bytové potřeby úvěrem, půjčili v 54 % případů u stavebních spořitelen. Vzhledem k tomu, že jde 46% spíše o úvěry v nižších částkách, připadá na stavební spoření 54% z hlediska objemu 27% podíl. Srovnání podle počtu 46% Srovnání podle objemu 54% 27% 73% Stavební spoření Hypotéky Počet (54 %) (46 %) Objem (mld. Kč) 27% 41,7 (27 %) 114,8 (73 %) 73% Poskytnuté úvěry mají přímou provázanost na stavebnictví. Není zásadní rozdíl, zda si dáte postavit dům, nebo si koupíte starší. Zpravidla generujete poptávku po stavebních pracích. Ať už v podobě jejich přímého nákupu, nebo tím, že koupíte byt od někoho, kdo utržené peníze použije na koupi nového bydlení, které se musí nebo muselo postavit. V roce 2012 tak do ekonomiky přišly téměř 42 miliardy Kč. Podpora státu rozhýbává systém, který není sociální dávkou, ale mechanismem, který dokáže půjčovat lidem na bydlení, podporuje jejich obezřetnost směrem do budoucna a v neposlední řadě přináší peníze do státního rozpočtu. Kolik stát získává? K oborům s nejvyšším multiplikačním efektem v ekonomice patří stavebnictví. Z pohledu státního rozpočtu je tak zcela zásadní otázkou, jak se úvěry, které stát napomohl prostřednictvím podpory vygenerovat, projeví ve státním rozpočtu. Z činností, které jsou financovány prostřednictvím úvěrů stavebních spořitelen, plynou do státního rozpočtu

11 nemalé daňové příjmy 1. Ty jsou několikanásobně vyšší než výdaje na státní podporu, a stavební spoření je tak pro rozpočet jako celek výrazně ziskové. Dosazením do vzorců 2 dostaneme tyto výsledky: V roce 2012 vynesla úvěrová činnost stavebních spořitelen státnímu rozpočtu 23 mld. Kč. Příslušné úvěry plynoucí do stavebnictví si vyžádaly více než pracovních míst. 3 Vklady Stavební spořitelny nabízejí výhodnější úvěry proto, že jim státní podpora zajišťuje do značné míry stabilní a předvídatelný příliv vkladů, tedy stabilních zdrojů pro poskytování úvěrů. Matematickými metodami opřenými o statistiku a empirické zkušenosti lze předem garantovat úvěry ze stavebního spoření se smluvně sjednanou pevnou úrokovou sazbou. V souvislosti s uvedenými čísly je vhodné připomenout, že státní pokladnu stálo stavební spoření jen 5 miliard Kč. I kdyby byly nastíněné efekty třeba jen poloviční, stavební spoření je pro státní rozpočet stále vysoce ziskové. 1 Tvrzení vychází ze studie Vývoj stavebnictví do roku 2012 (Deloitte Česká republika, SPS, URS Praha, 2010), která uvádí, že 1 mil. Kč investovaný do stavebnictví generuje potřebu 3,2 3,5 pracovníků a každých 100 mil. Kč vložených do stavebních investic generuje daňové a ostatní přínosy do veřejných rozpočtů cca 55,5 mil. Kč. Přestože se již výpočet kvůli změnám daňových sazeb mírně proměnil, můžeme jej pro ilustraci logiky s rizikem pouze drobné nepřesnosti aplikovat i v současnosti. 2 41,7 mld. 0,555 = 23,15 mld. Kč 41,7 mld. 3,3 pracovníků = pracovníků 3 Zde se sluší také pro ilustraci připomenout, že jeden nezaměstnaný stojí státní rozpočet zhruba 110 tisíc Kč ročně. Pro poskytování úvěrů jsou vklady nezbytnou podmínkou. Kdyby si stavební spořitelny musely opatřovat peníze na trhu, musely by se chovat jako běžné banky. Zvýšily by ceny nezajištěných úvěrů a požadovaly by zajištění i takových úvěrů, které dnes poskytují bez zajištění. Klíčové je, aby se poptávka po úvěrech výrazně nevychýlila nad objem dostupných zdrojů klientských vkladů. Krátkodobě by sice stavební spořitelny mohly pokrýt převis poptávky půjčkami na mezibankovním trhu, v delším období by však takové řešení znamenalo odklon od stavebního spoření ke klasickému bankovnictví. 9

12 Stavební spoření v roce Dlouhodobě tak musí platit, že celkové vklady pokryjí, či spíš převýší celkový zůstatek poskytnutých úvěrů. Jak je vidět z grafu, české stavební spoření základní podmínku plní a potenciál další úvěry poskytovat má Vývoj zůstatků na vkladových a úvěrových účtech (mld. Kč) Vklady 430,1 435,0 Úvěry 401,1 433,4 359,8 415,1 384,9 329,0 287,1 293,4 293,1 267,5 236,8 227,4 282,2 180,2 179,3 110,4 133,3 63,3 31,0 37,0 46,3 84,2 135,5 108, Za povšimnutí určitě stojí skutečnost, že se navzdory úbytku klientů celkový objem peněz uložených u stavebních spořitelen stále ještě zvyšuje. Nejpravděpodobnější důvody tohoto jevu lze hledat ve zmíněné vysoké reputaci stavebního spoření a v relativně 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,07 4,93 4,85 4,55 4,32 významném přínosu státní podpory na zhodnocení vkladů s ohledem na nízké úrokové sazby na trhu. Z údajů o celkových vkladech a úvěrech můžeme také dovodit míru efektivity stavebního spoření z hlediska využití kumulovaných prostředků. Požadavek na minimální úroveň rozpůjčovaných prostředků nad 60 % stavební spořitelny dlouhodobě plní. Podíl úvěrů na vkladech (v procentech) Rok Poměr 46,6 56,7 64,4 68,2 67,6 64,9 Přírůstek 8,9 10,1 7,7 3,8-0,6-2,7 Tvrdí-li někdo, že se podpora ve stavebním spoření zneužívá, pak by se měl také vypořádat s námitkou, z čeho jsou financovány účelové úvěry na bydlení. Samozřejmě, že zdroje pocházejí z vkladů. Ty jsou dlouhodobě rozpůjčovány ze dvou třetin a o jakémkoliv zneužití nemůže být vůbec řeč. Když posuzujeme funkčnost systému, není podstatné, na co využije peníze ze stavebního spoření jednotlivec, ale je klíčové, kolik peněz ze systému se použije na financování bydlení

13 Vklady 430,1 435,0 401,1 433,4 Úvěry 359,8 415,1 V této souvislosti pouze připomeňme, 384,9 329,0 že stavební spoření aktivně 287,1 293,4 293,1 pracuje s klienty, kteří pouze spoří, 267,5 neberou si úvěr, 236,8ale své peníze poskytují 227,4 prostřednictvím 282,2 systému 180,2 těm, kteří si na bydlení 179,3 půjčit chtějí. Bez klientů, pouze 110,4 spořicích, kterým 135,5 se říká přátelští klienti, by 133,3 systém nemohl 63,3poskytovat 108,1 úvěry v takovém objemu 31,0 37,0 84,2 a počtu, jak 46,3 to dokáže dnes. 6,0 5,0 4,0 3, Počet smluv ve stavebním spoření (mil. ks) 5,07 4,93 4,85 4,55 4,32 6,0 5,0 4,0 K velmi podobným závěrům docházíme také metodou 3,0 porovnání celkového počtu smluv o stavebním spoření 2,0 a 1,0 úvěrů. Jak vidíme z obou grafů, poměr počtu existujících úvěrů se dlouhodobě pohybuje také na úrovni 1: Počet úvěrů evidovaných ke konci roku (ks) ,07 4,93 4,85 4, , ,0 1, Překlenovací úvěry Úvěry ze stavebního spoření Proto musíme zkoumat, kolik takových klientů systém vyžaduje. Počty jsou jednoduché. Průměrný úvěr dosáhl v roce 2012 hodnoty 540 tisíc Kč. Průměrný vklad na jedné smlouvě vzrostl na téměř 101 tisíc Kč. Proto je na poskytnutí jednoho průměrného úvěru potřeba kromě úspor úvěrovaného klienta také čtyř přátelských klientů Pravidelné spoření účastníků s sebou nese ještě jednu zásadní informaci. Stavební spořitelna může při veškeré obezřetnosti předpokládat, že klient je až do určité hranice případné půjčky již prověřený z hlediska schopnosti splácet. Jestliže dokáže ze svého příjmu pravidelně odkládat peníze na spoření, proč by to nedokázal také při splácení úvěru? 11 0

14 Stavební spoření v roce 2012 Novela zákona o stavebním spoření Hlavní událost pro stavební spoření se stala na jaře roku Vláda projednala novelu zákona o stavebním spoření a poslala ji do parlamentu. Ministerstvo financí, jako předkladatel, navrhuje tyto dvě hlavní úpravy: zavést prokazování účelovosti použití u státní podpory, by přineslo postupné vymizení klasického stavebního spoření a jeho nahrazení tradičním bankovnictvím. Stavební spoření má přitom obrovský potenciál fungovat jako univerzální spoření s možností poskytnutí výhodného úvěru v celém spektru sociální potřebnosti. Spořit je možné například na studium, zdravotní péči, péči ve stáří, nezaměstnanost a další. Prosté spoření může také fungovat jako alternativa spoření na stáří. 12 umožnit univerzálním bankám, aby provozovaly stavební spoření, ale za zcela odlišných a volnějších podmínek, než by musely plnit stavební spořitelny. Pozice AČSS byla prezentována v loňské ročence a není nutné opakovat již publikované argumenty. Ve stručnosti postačí shrnout, že zavedení účelovosti použití státní podpory považuje AČSS za nesystémový krok, který vyvolá především výrazný nárůst administrativy. Rozšíření stavebního spoření do univerzálních bank, a to ještě za odlišných podmínek, Stavební spoření jako efektivní forma spoření i zajištění Když téměř před dvaceti lety vstoupilo stavební spoření na český trh, málokdo dokázal odhadnout, s jak obrovským zájmem se setká. Do tří let se do systému zapojilo více než milion klientů. O pár let později překročil počet spořících i ty nejoptimističtější prognózy.

15 Stát si mohl oddechnout. Namísto sociálních programů dokázal nabídnout zodpovědným lidem produkt, který fungoval naprosto bezvadně. Díky úvěrům stavebních spořitelen se postupně investice do bydlení zvýšily až o 70 miliard Kč ročně. Stavební spoření se stalo nejoblíbenějším finančním produktem s vysokou reputací. Na přelomu tisíciletí zažívalo skutečný boom. S progresivním nárůstem počtu klientů se ale také zvyšovaly požadavky na státní rozpočet. Stát rozhodl o snížení maximální roční podpory stavebního spoření o třetinu. Toto opatření znamenalo postupný pokles výdajů. Systém se ale nezměnil, reputace zůstala nedotčena. Stavební spoření zůstalo jistotou, která je spíše příslibem levného úvěru na bydlení než způsobem, jak si naspořit majlant. Zajištění na stáří Do popředí akutních potřeb se stále více dostávala reforma průběžného systému penzí, a to nejen v České republice. Stejný problém řešily a stále řeší prakticky všechny země světa. Například v Německu tamní vláda zjistila, že jedním z přirozených podpůrných pilířů reformy penzí může být stavební spoření. Jak to? Jednoduše, vláda prostě využila obrovské důvěry, kterou má stavební spoření u obyvatel Německa. Bylo jasné, že pro zdar reformy penzí je nutné stavět na produktech, které mají u obyvatelstva patřičnou prestiž. Jedním z hlavních pilířů reformy se proto mohlo stát stavební spoření. Dobře, jednou věcí je ona reputace a důvěra, ale jak stavební spoření souvisí se zajištěním na penzi? V Německu si vzali k ruce analýzy, podle nichž je v důchodu výrazně lépe lidem, kteří mají vyřešeno vlastní bydlení. Jinými slovy, pokud bydlíte ve vlastním, případně ve stáří nemusíte investovat další peníze do bydlení, životní úroveň máte de facto garantovanou na solidním standardu. Dobře bydlet je klíčovou složkou spokojeného života, tím spíše stáří. 13

16 Stavební spoření v roce Němci mohou využít stavební spoření jako svůj pilíř zajištění na stáří. Neznamená to samozřejmě, že by museli investovat nevyhnutelně do bydlení i po dosažení důchodového věku. Naopak, reforma jim dala na výběr. Buď si pořídí nemovitost, nebo budou spořit, a tím poskytnou své peníze na úvěry dalším účastníkům. Po dosažení důchodového věku mohou své úspory použít na udržení životní úrovně. Spoření na vzdělání Podobné úvahy se otvírají také v České republice. Už před několika lety zvažovali poslanci, zda schválit novelu zákona o stavebním spoření, která by umožnila využít dobře fungující systém pro financování vzdělání. Jistě, k zajištění na stáří může stavební spoření fungovat, ale ke vzdělání? Fungovat může úplně stejně. Klíčový je totiž princip, na kterém je stavební spoření založeno. Protože se nemění, je vhodným rezervoárem pro financování penzí i vzdělání. Vždy jde o to, že část populace chce bezpečně uložit své peníze. Není náhoda, že stavební spořitelny nekrachují. Pracují totiž pouze s reálnými penězi, které jim svěřili klienti. Peníze pak půjčují dalším zájemcům u nás prozatím výhradně na bytové potřeby. Možná právě proto se stavební spoření dostalo do popředí zájmu i ve vztahu k penzijní reformě. Ta sice začala, ale přináší více sporů a pochybností než souhlasu a porozumění. Ať tak či onak, nesporným faktem je, že obyvatelé mají k reformě více než vlažný vztah. A každá vláda musí uvažovat, co s tím, jak lidi přesvědčit, aby se zajistili na stáří i po vlastní linii a nespoléhali výhradně na průběžný systém výplaty penzí. Stavební spoření by mohlo být v tomto ohledu klíčovým pomocníkem, jako tomu bylo před několika málo lety například v sousedním Německu. Mohlo by také fungovat jako pojištění dalších očekávatelných výdajů, třeba v souvislosti s nadstandardní zdravotní péčí. Ve stejné logice by však stavební spořitelny mohly půjčovat také na vzdělání. Vždyť už dnes zhruba

17 70 tisíc studentů platí školné na soukromých vysokých školách. Princip zůstává stále stejný. A občas užívaný argument, že by nešlo o stavební spoření, když by financovalo úplně jiné sféry, také neobstojí. Stavební spoření získalo své jméno podle oblasti, ve které vzniklo. Už navždy bude tento princip kolektivního spoření spojen s bydlením. Ale je možné jej využít prakticky v každé oblasti, kde vznikají nárazové požadavky na platbu vyšší finanční částky. Právě v tom spočívá kouzlo stavebního spoření. Pokud by bylo včleněno do systému univerzálního bankovnictví, jak nyní navrhuje ministerstvo financí, pomocníkem státu by už být nemohlo. Stavební spořitelna smí provozovat svou činnost v mezích stanovených zákonem a půjčuje peníze jen na přesně definované účely. Ale univerzální banky přirozeně preferují ziskovější možnosti, což by při absenci zákonných omezení snadno udělaly i ve stavebním spoření. Na jedné straně by za pomoci státní podpory kumulovaly prostředky, na straně druhé by je ale používaly na financování čehokoliv. To stavební spořitelny nesmějí a klientské vklady dokáží nejlépe zhodnocovat právě poskytováním účelových úvěrů. Stejně tak by tomu bylo i v dalších směrech. Proč by banka složitě měnila systémy, aby peníze ze stavebního spoření použila jinak než dnes v rámci reformy penzí nebo na vzdělávání? Banky mají své penzijní fondy, na vzdělání půjčují za tržních podmínek. Stát a jeho regulaci logicky ke svému byznysu nemohou potřebovat. Naproti tomu systém stavebního spoření funguje s pomocí státu. Produkt si za roky existence získal vysokou míru důvěry obyvatel. Je škoda, že se na to občas zapomíná. Vždyť se jedná o velmi účinného pomocníka, který je výrazně efektivnější a levnější, než může být jakýkoliv systém financování potřeb, o které se moderní demokratické státy obvykle starají. 15

18 Stavební spoření v roce 2012 Shrnutí Výdaje státu na podporu stavebního spoření dlouhodobě klesají. V roce 2012 dosáhly 5,3 mld. Kč. Míra zatížení státního rozpočtu vyplácenou podporou klesla pod 0,5 %, což je už méně než v roce V té době se evidovaly necelé 2 miliony smluv, dnes 4,3 miliony. Investice do stavebnictví realizované prostřednictvím stavebního spoření snižují nezaměstnanost a přinášejí do státního rozpočtu několikanásobně více, než se vydá na státní podporu. Díky vysokému počtu poskytnutých úvěrů na rekonstrukce a modernizace je stavební spoření nejvyužívanějším úvěrovým produktem na financování bydlení. Nutnou podmínkou pro další úvěrování je dostatek klientů a jejich vkladů. Současná situace další úvěrování umožňuje. Stavební spořitelny by mohly půjčovat i na další účely. Vládou předložený návrh úpravy zákona o stavebním spoření však tuto schopnost zatím nezohledňuje. Naopak vyžaduje prokazování účelového použití státní podpory na bydlení. Současně chce ministerstvo financí zpřístupnit stavební spoření i bankám, a to navíc za jiných, podstatně volnějších regulačních podmínek, než jaké se vztahují na stavební spořitelny. Stavební spoření by tak přišlo o svou hlavní schopnost, a sice transformovat vklady klientů do účelových úvěrů. Banky by k takovému přístupu nebyly ničím motivovány. 16

19 Adresa: Vodičkova Praha 1 Telefon: Internet: Adresa: Vinohradská 3218/ Praha 10 Telefon: Fax: Internet: Adresa: Vinohradská 180/ Praha 3 Telefon: Fax: Internet: Adresa: Bělehradská Praha 2 Telefon: Fax: Internet: Adresa: Koněvova 2747/ Praha 3 Telefon: Fax: Internet: Adresa: Na Hřebenech II 1718/ Praha 4 Telefon: Fax: Internet:

20 Stavební spoření v roce 2012 Asociace českých stavebních spořitelen Vodičkova 30, Praha 1 Telefon: GSM: Internet:

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření v roce

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření v roce Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 2007 Rok úvěrových rekordů a kongresu Poslední dobou si veřejnost zvykla, že stavební spořitelny rok od roku prezentují uplynulý rok jako

Více

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 Co je to stavební spoření? str. 4 Novela zákona o stavebním spoření str. 5 Úvěry

Více

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření. v roce 2010

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření. v roce 2010 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 21 Stavební spoření v roce 21 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření má prakticky každá česká rodina www.acss.cz Vážení přátelé,

Více

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Úvodní slovo Vážení čtenáři, život přináší paradoxní situace. V roce 27 se na trhu hypoték zrodily základy

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

Stavební spoření. v roce 2009. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření. v roce 2009. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 29 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 29 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření má prakticky každá česká rodina Zlomový rok pro stavební

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN VÝROČNÍ ZPRÁVA 04 Obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 2 Co je to stavební spoření?

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Stavební spoření. v roce 2013

Stavební spoření. v roce 2013 Stavební spoření v roce 2013 Stavební spoření má prakticky každá česká rodina. Vojtěch Lukáš, předseda AČSS Úvodní slovo 3 Vážení čtenáři, uplynulý rok lze bez nadsázky označit za historicky nejobtížnější

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Autor: Petr Syrový 2. 6. 2014 Cíl: Cílem je porovnání výhodnosti bydlení v nájmu nebo ve vlastním bytě, který se kupuje na hypoteční úvěr. Porovnáváme z hlediska ceny

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí www.vseosporeni.cz 2 Co je ING

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

tisková konference Praha, 7. ledna 2014

tisková konference Praha, 7. ledna 2014 tisková konference Praha, 7. ledna 2014 Úspěšný rok 2013 v oblasti retailového bankovnictví 3 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek klientů K 31/12/12 K 31/12/13 4 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Obsah Předmluva 1. Vlastní bydlení 2. Stavební spoření

Obsah Předmluva 1. Vlastní bydlení 2. Stavební spoření Obsah Předmluva... 9 1. Vlastní bydlení... 11 1.1 Důležitost bydlení... 11 1.2 Možnosti řešení... 11 1.3 Nemovitost jako investice... 12 1.3.1 Hodnota nemovitosti... 12 1.3.2 Investice do vlastního bydlení...

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Excel COUNTIF COUNTBLANK POČET

Excel COUNTIF COUNTBLANK POČET Excel Výpočty a vazby v tabulkách COUNTIF Sečte počet buněk v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím. Funkce je zapisována ve tvaru: COUNTIF(Oblast;Kritérium) Oblast je oblast buněk, ve které mají

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Představení

Více

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Ministerstvo financí Spořicí státní dluhopisy Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více