Stavební spoření. v roce 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební spoření. v roce 2012"

Transkript

1 Stavební spoření v roce 2012

2 Stavební spoření má prakticky každá česká rodina

3 Úvodní slovo Vážení čtenáři, byť je moderní finanční sféra dynamická a rychle se mění, dnes neplatí to, co včera, a zítra už bude vše jinak, na jednom se shodnou naprosto všichni. Nejvyšší hodnotou ve světě financí je dobrá reputace. Právě ta je zárukou spokojených klientů. Reputace je devízou, o kterou bojují jak ctihodné, tradiční instituce, tak noví dravci. Když téměř před dvaceti lety přijala česká vláda zákon o stavebním spoření, nikdo netušil, zda si tento tradiční a pro mnohé nemoderní způsob kolektivního spoření a investování najde své příznivce. Ano, v Německu existoval úspěšně přes sto let, tradici má také v Rakousku. Mohl však fungovat i v zemi, kde měli lidé přece jen averzi ke sdružování v družstvech? Vzpomínám si na jednu historku, kdy jsme se před lety setkali s kolegy z Anglie, kteří se o způsob financování pomocí tradičního Bausparen velmi zajímali. Jeden z nás se vyslovil málem omluvně za to, že pojímáme celou problematiku poněkud kolektivně. Avšak Angličané byli udiveni především tím, proč bychom se měli nad něčím takovým vůbec pozastavovat, když u nich je družstevní princip jedním z nejlépe fungujících a osvědčených modelů řešení bytové problematiky. A nechť jej neváháme rozvíjet a posilovat. Již po několika málo letech existence stavebního spoření v naší zemi bylo jasné, že lidé přijali tento model za svůj. Prakticky každá rodina vlastní smlouvu o stavebním spoření. Klienti postupně svěřili spořitelnám stovky miliard korun a nyní u nich mají uloženo 430 miliard korun. Stavební spoření přežilo také dvojí snižování státní podpory. A proč? Protože má mimořádně dobrou reputaci. Finančně výhodné úvěry na rekonstrukce a modernizace se staly vítaným a využívaným způsobem, jak zlepšit své bydlení. Dva miliony Čechů již poznaly, jaké výhody jim úvěr od stavební spořitelny nabízí. Přeji tedy i vám, abyste stavební spoření mohli výhodně využívat i v budoucnu. Vojtěch Lukáš, předseda AČSS

4 Stavební spoření v roce 2012 Státní podpora jako hlavní prvek Kolem státní podpory se točí většina diskuzí o stavebním spoření. Lidé její změnu vnímají jako úpravu podmínek produktu. Ministři financí mají neustále dojem, že vyplácená podpora zatěžuje státní rozpočet až příliš. A přitom za pomoci podpory stát pomáhá zajistit zdroje pro úvěry, které by na trhu jinak nevznikly, a tím realizuje určitou část státní bytové politiky. Za rok 2012 vyplatil stát klientům na podpoře Po volbách v roce 2010 pak parlament za asistence Ústavního soudu dospěl k tomu, že všichni klienti mohou, bez ohledu na datum uzavření své smlouvy, nárokovat nejvýše Kč za rok. Celková výše připsané státní podpory je pak určena počtem klientů a sazbou vyplácené státní podpory. Protože se sazba snižovala a také dlouhodobě klesá počet smluv v systému, klesají také výdaje na státní podporu. Vývoj těchto výdajů ukazuje následující graf. Výdaje na státní podporu (mld. Kč) 2 stavebního spoření 5,3 miliardy Kč. Před pěti lety to byl trojnásobek a ještě vloni musel ze státního rozpočtu uvolnit dvakrát více peněz než letos. Tento trend je logickým důsledkem snižování podpory, kterou může klient v rámci stavebního spoření od státu získat. Zpočátku odůvodněně vyšší podpora byla již dvakrát snížena. Klienti, kteří uzavřeli smlouvu do roku 2003, měli nárok až na Kč ročně. Pro pozdější smlouvy určil zákonodárce maximální příspěvek na úrovni Kč. 18,0 16,0 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0 7,7 9,3 11,1 13,3 15,3 16,1 15,8 15,0 14,2 13,3 11,7 10, ,3 2,00% 1,93%

5 Každá úroveň státní podpory představuje jinou míru atraktivity stavebního spoření, a to jak z hlediska absolutní výše, tak s ohledem na situaci v rámci celé ekonomiky. Jinak vypadalo Kč v roce 1993 a jinak vypadá dnes. Tedy, možná vypadá stejně, ale koupíme si za něj výrazně méně zboží, přesněji ani ne polovinu. Přesto je možné označit postupné snižování státního příspěvku za přirozené. Hlavním úkolem státní podpory je zajistit dostatečný objem vkladů ve stavebních spořitelnách tak, aby bylo z čeho půjčovat. A to se, i přes zmíněné snížení podpory, dlouhodobě daří. Bankovní trh druhé poloviny 90. let se lišil také výší úrokových sazeb. Z pohledu dnešního téměř nulového úročení vypadá repo sazba ČNB z roku 1997 na úrovni 15 % jako z jiného světa. Proto je potřeba pohlížet na státní podporu také optikou relativního srovnání s úroky na trhu. Při nízkém úročení hraje i nižší podpora podstatnou roli při zhodnocování vložených prostředků. Za dva tisíce korun, což je nyní maximální výše podpory na jednoho klienta, si lze samozřejmě koupit výrazně méně než před 20 lety, kdy stavební spoření v České republice začínalo. Ale jako příspěvek k úrokům vypadají, a to i ve srovnání s minulými čtyřmi a půl tisíci, stále ještě solidně. Máme na to? Často se setkáváme s argumentem, že náš stát na podporu stavebního spoření v současnosti nemá. Avšak pohled na základní ukazatele, které se týkají zatížení státního rozpočtu výdaji na stavební spoření, takový dojem rychle vyvrací. Poměříme-li výdaje státu na stavební spoření s celkovými výdaji státního rozpočtu, zjistíme, že od roku 2004 klesl tento podíl na jednu čtvrtinu. Co víc, porovnáme-li aktuální míru zatížení státního rozpočtu s rokem 1997, kdy byl státní dluh jeden z nejnižších v historii ČR (12,6 % HDP), jsou výdaje na stavební spoření v relativním vyjádření k celkovým výdajům stále ještě o třetinu nižší. V roce 2012 byl tedy zaznamenán nejvyšší pokles vyplacených peněz. Plně se projevil efekt druhého snížení podpory na jednotných až Kč na klienta. 3

6 6,0 4,0 5,3 2,0 Stavební spoření v roce ,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0% 2000 Podíl 2001 výdajů na státní příspěvek ke 2008 stavebnímu spoření na celkových výdajích státního rozpočtu ČR 1,76% 1,58% 1,45% 1,35% 1,19% 0,70% 0,98% 1,93% 1,74% 1,37% 1,55% 1,14% 1,28% 1,02% 0,93% 0,45% Jak je patrné z grafu, stavební spoření zatěžuje státní pokladnu stále méně. Závěr je jasný. Státní podpora, alfa a omega všech debat kolem smysluplnosti stavebního spoření, není problémem státního rozpočtu. Při svém dnes již minimálním významu z hlediska výdajů státu nemá další redukce podpory významnější potenciál napomoci ozdravit veřejné finance ,6 65,7 57,8 48,0 41,7 Co stát za podporu získává? Pro srovnání, výše výdajů státního rozpočtu na stavební spoření jsou srovnatelné například s náklady na vybudování 5 nebo 10 kilometrů dálnice. Taková dálnice znamená pro ekonomiku přínos například v podobě nižší spotřeby pohonných hmot, zaměstnanosti při výstavbě či daňových výnosů. Také investice, které se realizují s pomocí stavebního spoření, přinášejí řadu pozitiv. Zajišťují stavební výrobu, zaměstnání pro stavaře i další související profese a také drobné řemeslníky pracující v živnostenském režimu. Ti se podílejí hlavně na projektech menšího rozsahu, jakými jsou pro stavební spoření velmi typické rekonstrukce a modernizace bydlení. Pro kvantifikaci přínosů, které plynou z činnosti stavebních spořitelen, se však nejdříve musíme podívat podrobněji na samotné úvěry

7 4,0 5,3 2,0 Úvěry Počet poskytnutých úvěrů (mld. Kč) 2,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0% Stavební spoření vzniklo a existuje proto, aby pomáhalo financovat lepší bydlení co 1,93% nejširšímu okruhu lidí, a to za podmínek, které 1,76% jsou především 1,74% stabilní a zároveň 1,58% příznivější než u jiných běžných 1,55% produktů na trhu. 1,45% Základem 1,35% systému jsou úvěry, které jsou určeny 1,37% 1,28% výhradně 1,19% na financování bytových potřeb. 1,14% 1,02% Dobrou 0,98% zprávou je, že objem poskytnutých prostředků 0,93% se počítá 0,70% na desítky miliard a počet úvěrů zůstává stále vysoký. A takový příspěvek ke zkvalitnění bydlení Česká 0,45% republika se svým zanedbaným bytovým fondem určitě potřebuje. Nic na tom nemění ani skutečnost, že se objem i počet úvěrů v posledních letech snižují Objem poskytnutých úvěrů (mld. Kč) 73,6 65,7 57,8 48,0 41, Při pohledu na grafy se nabízí otázka, zda je stavební spoření v krizi, když výsledky úvěrových obchodů vykazují setrvale klesající tendenci. Uvědomíme-li si Vklady 430,1 435,0 několik základních faktorů, které 401,1 úvěrové obchody 433,4 ovlivňují, Úvěry musíme dojít k 359,8 415,1 závěru, že dlouhodobý vývoj 384,9 329,0 odpovídá spíše normalitě než nějaké krizi. Čím jsou 287,1 293,4 293,1 267,5 dány poklesy především? 236,8 227,4 282,2 První důvod 180,2souvisí s již zmíněnou 179,3 nezbytnou reputací. V 110,4době opakovaných 135,5znejistění poskytovatelů 133,3 63,3 108,1 31,0 37,0 84,2 46,

8 Stavební spoření v roce úvěrů i klientů o budoucích podmínkách produktu nemůže nikdo očekávat nadprůměrnou chuť k uzavírání dlouhodobých úvěrů. Ve stabilních podmínkách by byl jistě zájem o úvěry i jejich produkce vyšší. Za druhé, současné nízké úrokové sazby srážejí poptávku po úvěrech od stavebních spořitelen, kde je sazba dlouhodobě fixována. Stavební spoření ukazuje svou výhodu daleko výrazněji v době, kdy sazby rostou či se drží vysoko. Současná nižší poptávka po úvěrech tak odráží přirozené rozhodování klientů, kteří zcela racionálně hledají nejvýhodnější varianty půjček. A ty mohou být v dobách nízkých sazeb u jiných produktů, které lze pro některé případy financování bydlení použít, vhodnější. Za třetí, počet klientů stavebních spořitelen klesá. Podmínky, které vláda nově nastavila, jsou méně výhodné a pro některé klienty již nejsou natolik atraktivní, aby stavební spoření nadále využívali. S klesajícím počtem klientů klesá nevyhnutelně také poptávka po úvěrech. Kdybychom chtěli tuto situaci zvrátit, museli bychom do stavebního spoření přitáhnout více lidí. Nabízející se cesta zvýšení státní podpory je dnes bohužel pouhou teorií. Nezajištěné úvěry neumějí nikde lépe Co dnes může platit pro úvěry na pořízení bydlení zajištěné nemovitostí, tedy že je na trhu konkurenceschopná alternativa, však rozhodně neplatí v kategorii úvěrů bez zajištění nemovitostí. Jejich nabídka od stavebních spořitelen je naprosto bezkonkurenční, a to jak z hlediska úrokové sazby, tak i z pohledu doby jejich splatnosti. Srovnejme si spotřebitelský úvěr od univerzální banky s nezajištěným úvěrem od stavební spořitelny. Zákonodárce oba označuje za spotřebitelské úvěry. Dovozuje to z některých společných znaků: zejména z absence zajištění nemovitostí a omezené výše úvěrů. Rozdíl mezi nimi je například v tom, že úvěr, který poskytuje stavební spořitelna, musí být ze zákona doložen jako úvěr na bytové potřeby. Spotřebitelský úvěr od univerzální banky se poskytuje se sazbou kolem 10 %, zatímco úvěr od stavební spořitelny je úročen sazbou v průměru kolem 5 %. Také splatnost spotřebitelských úvěrů obvykle nepřesahuje pětiletou lhůtu, kdežto stavebním

9 spořitelnám lze splácet mnohem déle, běžně až 20 let. Zatížení domácnosti splátkami úvěru od stavební spořitelny je tak významně nižší. Rozdíly však neplynou z nenasytnosti bank, ale z podstaty systému stavebního spoření, který není nucen za všech okolností promítat nepředvídatelnost vývoje trhu do podmínek produktu. Cestu k výhodnějším úvěrům otevírá státní podpora, která motivuje klienty ke spoření, a tím zajišťuje stabilní příliv vkladů. Dosud nejmenovanou alternativou úvěru na pořízení bydlení je hypoteční úvěr. Produkce hypoték vykazuje po propadu let 2008 až 2010 stabilní oživování. Nahrávají tomu již zmíněné nízké úrokové sazby. I když nezanedbatelná část hypotečních úvěrů připadá na refinancování těch existujících, vidíme, že klienti aktuálně sahají po hypotékách více než v předchozích letech. Stavební spoření by mělo být alternativou k hypotékám jen částečně. A tou také je, s hypotékami se překrývá jen ve čtvrtině případů. Navíc v době ekonomicky příznivějších podmínek, kdy jsou tržní úvěry dostupnější, ustupuje do pozadí. Čím horší jsou podmínky hypoték, tím více lidí dává přednost stavebnímu spoření, které pak plní roli automatického stabilizátoru v rámci ekonomického cyklu. Pozitivní vliv stavebního spoření na kvalitu bytového fondu je proto dlouhodobě výraznější v kategorii úvěrů bez zástavy nemovitosti. Takové úvěry sice nedosahují závratných objemů, ale jsou zcela nezastupitelným nástrojem v případě modernizace bytového fondu. Zvlášť když v ČR stále přetrvávají důsledky jeho dlouhodobého zanedbávání a když je aktuálním požadavkem snižování energetické náročnosti bydlení. Kdo nežije v novém, musí čas od času vyměnit okna, střechu, zateplit, nebo rekonstruovat koupelnu, elektroinstalaci či provést jiné opravy. Klienti, kteří financují své bytové potřeby půjčkou, obecně preferují úvěry s nízkou a pevnou úrokovou sazbou i stabilní a únosnou výší splátek. Hypotéka zpravidla nepřichází vůbec v úvahu a spotřebitelský úvěr, jak jsme si ukázali, je příliš nákladný. Do stavebních spořitelen si lidé chodí také pro úvěry na pořízení družstevních či úpravy nájemních bytů. Jelikož takovým bytem nelze ručit bance za úvěr, je pro ně půjčka od stavební spořitelny jediným řešením. 7

10 Stavební spoření v roce S ohledem na souběh mnoha faktorů, jež snižují výsledky úvěrových obchodů, by se dalo očekávat, že stavební spoření přijde o dlouhodobý primát nejvyužívanějšího poskytovatele úvěrů na bydlení. Přesto i dnes zůstává nejčastěji využívaným produktem na financování bydlení v ČR. V roce 2012 si lidé, kteří se rozhodli řešit své bytové potřeby úvěrem, půjčili v 54 % případů u stavebních spořitelen. Vzhledem k tomu, že jde 46% spíše o úvěry v nižších částkách, připadá na stavební spoření 54% z hlediska objemu 27% podíl. Srovnání podle počtu 46% Srovnání podle objemu 54% 27% 73% Stavební spoření Hypotéky Počet (54 %) (46 %) Objem (mld. Kč) 27% 41,7 (27 %) 114,8 (73 %) 73% Poskytnuté úvěry mají přímou provázanost na stavebnictví. Není zásadní rozdíl, zda si dáte postavit dům, nebo si koupíte starší. Zpravidla generujete poptávku po stavebních pracích. Ať už v podobě jejich přímého nákupu, nebo tím, že koupíte byt od někoho, kdo utržené peníze použije na koupi nového bydlení, které se musí nebo muselo postavit. V roce 2012 tak do ekonomiky přišly téměř 42 miliardy Kč. Podpora státu rozhýbává systém, který není sociální dávkou, ale mechanismem, který dokáže půjčovat lidem na bydlení, podporuje jejich obezřetnost směrem do budoucna a v neposlední řadě přináší peníze do státního rozpočtu. Kolik stát získává? K oborům s nejvyšším multiplikačním efektem v ekonomice patří stavebnictví. Z pohledu státního rozpočtu je tak zcela zásadní otázkou, jak se úvěry, které stát napomohl prostřednictvím podpory vygenerovat, projeví ve státním rozpočtu. Z činností, které jsou financovány prostřednictvím úvěrů stavebních spořitelen, plynou do státního rozpočtu

11 nemalé daňové příjmy 1. Ty jsou několikanásobně vyšší než výdaje na státní podporu, a stavební spoření je tak pro rozpočet jako celek výrazně ziskové. Dosazením do vzorců 2 dostaneme tyto výsledky: V roce 2012 vynesla úvěrová činnost stavebních spořitelen státnímu rozpočtu 23 mld. Kč. Příslušné úvěry plynoucí do stavebnictví si vyžádaly více než pracovních míst. 3 Vklady Stavební spořitelny nabízejí výhodnější úvěry proto, že jim státní podpora zajišťuje do značné míry stabilní a předvídatelný příliv vkladů, tedy stabilních zdrojů pro poskytování úvěrů. Matematickými metodami opřenými o statistiku a empirické zkušenosti lze předem garantovat úvěry ze stavebního spoření se smluvně sjednanou pevnou úrokovou sazbou. V souvislosti s uvedenými čísly je vhodné připomenout, že státní pokladnu stálo stavební spoření jen 5 miliard Kč. I kdyby byly nastíněné efekty třeba jen poloviční, stavební spoření je pro státní rozpočet stále vysoce ziskové. 1 Tvrzení vychází ze studie Vývoj stavebnictví do roku 2012 (Deloitte Česká republika, SPS, URS Praha, 2010), která uvádí, že 1 mil. Kč investovaný do stavebnictví generuje potřebu 3,2 3,5 pracovníků a každých 100 mil. Kč vložených do stavebních investic generuje daňové a ostatní přínosy do veřejných rozpočtů cca 55,5 mil. Kč. Přestože se již výpočet kvůli změnám daňových sazeb mírně proměnil, můžeme jej pro ilustraci logiky s rizikem pouze drobné nepřesnosti aplikovat i v současnosti. 2 41,7 mld. 0,555 = 23,15 mld. Kč 41,7 mld. 3,3 pracovníků = pracovníků 3 Zde se sluší také pro ilustraci připomenout, že jeden nezaměstnaný stojí státní rozpočet zhruba 110 tisíc Kč ročně. Pro poskytování úvěrů jsou vklady nezbytnou podmínkou. Kdyby si stavební spořitelny musely opatřovat peníze na trhu, musely by se chovat jako běžné banky. Zvýšily by ceny nezajištěných úvěrů a požadovaly by zajištění i takových úvěrů, které dnes poskytují bez zajištění. Klíčové je, aby se poptávka po úvěrech výrazně nevychýlila nad objem dostupných zdrojů klientských vkladů. Krátkodobě by sice stavební spořitelny mohly pokrýt převis poptávky půjčkami na mezibankovním trhu, v delším období by však takové řešení znamenalo odklon od stavebního spoření ke klasickému bankovnictví. 9

12 Stavební spoření v roce Dlouhodobě tak musí platit, že celkové vklady pokryjí, či spíš převýší celkový zůstatek poskytnutých úvěrů. Jak je vidět z grafu, české stavební spoření základní podmínku plní a potenciál další úvěry poskytovat má Vývoj zůstatků na vkladových a úvěrových účtech (mld. Kč) Vklady 430,1 435,0 Úvěry 401,1 433,4 359,8 415,1 384,9 329,0 287,1 293,4 293,1 267,5 236,8 227,4 282,2 180,2 179,3 110,4 133,3 63,3 31,0 37,0 46,3 84,2 135,5 108, Za povšimnutí určitě stojí skutečnost, že se navzdory úbytku klientů celkový objem peněz uložených u stavebních spořitelen stále ještě zvyšuje. Nejpravděpodobnější důvody tohoto jevu lze hledat ve zmíněné vysoké reputaci stavebního spoření a v relativně 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,07 4,93 4,85 4,55 4,32 významném přínosu státní podpory na zhodnocení vkladů s ohledem na nízké úrokové sazby na trhu. Z údajů o celkových vkladech a úvěrech můžeme také dovodit míru efektivity stavebního spoření z hlediska využití kumulovaných prostředků. Požadavek na minimální úroveň rozpůjčovaných prostředků nad 60 % stavební spořitelny dlouhodobě plní. Podíl úvěrů na vkladech (v procentech) Rok Poměr 46,6 56,7 64,4 68,2 67,6 64,9 Přírůstek 8,9 10,1 7,7 3,8-0,6-2,7 Tvrdí-li někdo, že se podpora ve stavebním spoření zneužívá, pak by se měl také vypořádat s námitkou, z čeho jsou financovány účelové úvěry na bydlení. Samozřejmě, že zdroje pocházejí z vkladů. Ty jsou dlouhodobě rozpůjčovány ze dvou třetin a o jakémkoliv zneužití nemůže být vůbec řeč. Když posuzujeme funkčnost systému, není podstatné, na co využije peníze ze stavebního spoření jednotlivec, ale je klíčové, kolik peněz ze systému se použije na financování bydlení

13 Vklady 430,1 435,0 401,1 433,4 Úvěry 359,8 415,1 V této souvislosti pouze připomeňme, 384,9 329,0 že stavební spoření aktivně 287,1 293,4 293,1 pracuje s klienty, kteří pouze spoří, 267,5 neberou si úvěr, 236,8ale své peníze poskytují 227,4 prostřednictvím 282,2 systému 180,2 těm, kteří si na bydlení 179,3 půjčit chtějí. Bez klientů, pouze 110,4 spořicích, kterým 135,5 se říká přátelští klienti, by 133,3 systém nemohl 63,3poskytovat 108,1 úvěry v takovém objemu 31,0 37,0 84,2 a počtu, jak 46,3 to dokáže dnes. 6,0 5,0 4,0 3, Počet smluv ve stavebním spoření (mil. ks) 5,07 4,93 4,85 4,55 4,32 6,0 5,0 4,0 K velmi podobným závěrům docházíme také metodou 3,0 porovnání celkového počtu smluv o stavebním spoření 2,0 a 1,0 úvěrů. Jak vidíme z obou grafů, poměr počtu existujících úvěrů se dlouhodobě pohybuje také na úrovni 1: Počet úvěrů evidovaných ke konci roku (ks) ,07 4,93 4,85 4, , ,0 1, Překlenovací úvěry Úvěry ze stavebního spoření Proto musíme zkoumat, kolik takových klientů systém vyžaduje. Počty jsou jednoduché. Průměrný úvěr dosáhl v roce 2012 hodnoty 540 tisíc Kč. Průměrný vklad na jedné smlouvě vzrostl na téměř 101 tisíc Kč. Proto je na poskytnutí jednoho průměrného úvěru potřeba kromě úspor úvěrovaného klienta také čtyř přátelských klientů Pravidelné spoření účastníků s sebou nese ještě jednu zásadní informaci. Stavební spořitelna může při veškeré obezřetnosti předpokládat, že klient je až do určité hranice případné půjčky již prověřený z hlediska schopnosti splácet. Jestliže dokáže ze svého příjmu pravidelně odkládat peníze na spoření, proč by to nedokázal také při splácení úvěru? 11 0

14 Stavební spoření v roce 2012 Novela zákona o stavebním spoření Hlavní událost pro stavební spoření se stala na jaře roku Vláda projednala novelu zákona o stavebním spoření a poslala ji do parlamentu. Ministerstvo financí, jako předkladatel, navrhuje tyto dvě hlavní úpravy: zavést prokazování účelovosti použití u státní podpory, by přineslo postupné vymizení klasického stavebního spoření a jeho nahrazení tradičním bankovnictvím. Stavební spoření má přitom obrovský potenciál fungovat jako univerzální spoření s možností poskytnutí výhodného úvěru v celém spektru sociální potřebnosti. Spořit je možné například na studium, zdravotní péči, péči ve stáří, nezaměstnanost a další. Prosté spoření může také fungovat jako alternativa spoření na stáří. 12 umožnit univerzálním bankám, aby provozovaly stavební spoření, ale za zcela odlišných a volnějších podmínek, než by musely plnit stavební spořitelny. Pozice AČSS byla prezentována v loňské ročence a není nutné opakovat již publikované argumenty. Ve stručnosti postačí shrnout, že zavedení účelovosti použití státní podpory považuje AČSS za nesystémový krok, který vyvolá především výrazný nárůst administrativy. Rozšíření stavebního spoření do univerzálních bank, a to ještě za odlišných podmínek, Stavební spoření jako efektivní forma spoření i zajištění Když téměř před dvaceti lety vstoupilo stavební spoření na český trh, málokdo dokázal odhadnout, s jak obrovským zájmem se setká. Do tří let se do systému zapojilo více než milion klientů. O pár let později překročil počet spořících i ty nejoptimističtější prognózy.

15 Stát si mohl oddechnout. Namísto sociálních programů dokázal nabídnout zodpovědným lidem produkt, který fungoval naprosto bezvadně. Díky úvěrům stavebních spořitelen se postupně investice do bydlení zvýšily až o 70 miliard Kč ročně. Stavební spoření se stalo nejoblíbenějším finančním produktem s vysokou reputací. Na přelomu tisíciletí zažívalo skutečný boom. S progresivním nárůstem počtu klientů se ale také zvyšovaly požadavky na státní rozpočet. Stát rozhodl o snížení maximální roční podpory stavebního spoření o třetinu. Toto opatření znamenalo postupný pokles výdajů. Systém se ale nezměnil, reputace zůstala nedotčena. Stavební spoření zůstalo jistotou, která je spíše příslibem levného úvěru na bydlení než způsobem, jak si naspořit majlant. Zajištění na stáří Do popředí akutních potřeb se stále více dostávala reforma průběžného systému penzí, a to nejen v České republice. Stejný problém řešily a stále řeší prakticky všechny země světa. Například v Německu tamní vláda zjistila, že jedním z přirozených podpůrných pilířů reformy penzí může být stavební spoření. Jak to? Jednoduše, vláda prostě využila obrovské důvěry, kterou má stavební spoření u obyvatel Německa. Bylo jasné, že pro zdar reformy penzí je nutné stavět na produktech, které mají u obyvatelstva patřičnou prestiž. Jedním z hlavních pilířů reformy se proto mohlo stát stavební spoření. Dobře, jednou věcí je ona reputace a důvěra, ale jak stavební spoření souvisí se zajištěním na penzi? V Německu si vzali k ruce analýzy, podle nichž je v důchodu výrazně lépe lidem, kteří mají vyřešeno vlastní bydlení. Jinými slovy, pokud bydlíte ve vlastním, případně ve stáří nemusíte investovat další peníze do bydlení, životní úroveň máte de facto garantovanou na solidním standardu. Dobře bydlet je klíčovou složkou spokojeného života, tím spíše stáří. 13

16 Stavební spoření v roce Němci mohou využít stavební spoření jako svůj pilíř zajištění na stáří. Neznamená to samozřejmě, že by museli investovat nevyhnutelně do bydlení i po dosažení důchodového věku. Naopak, reforma jim dala na výběr. Buď si pořídí nemovitost, nebo budou spořit, a tím poskytnou své peníze na úvěry dalším účastníkům. Po dosažení důchodového věku mohou své úspory použít na udržení životní úrovně. Spoření na vzdělání Podobné úvahy se otvírají také v České republice. Už před několika lety zvažovali poslanci, zda schválit novelu zákona o stavebním spoření, která by umožnila využít dobře fungující systém pro financování vzdělání. Jistě, k zajištění na stáří může stavební spoření fungovat, ale ke vzdělání? Fungovat může úplně stejně. Klíčový je totiž princip, na kterém je stavební spoření založeno. Protože se nemění, je vhodným rezervoárem pro financování penzí i vzdělání. Vždy jde o to, že část populace chce bezpečně uložit své peníze. Není náhoda, že stavební spořitelny nekrachují. Pracují totiž pouze s reálnými penězi, které jim svěřili klienti. Peníze pak půjčují dalším zájemcům u nás prozatím výhradně na bytové potřeby. Možná právě proto se stavební spoření dostalo do popředí zájmu i ve vztahu k penzijní reformě. Ta sice začala, ale přináší více sporů a pochybností než souhlasu a porozumění. Ať tak či onak, nesporným faktem je, že obyvatelé mají k reformě více než vlažný vztah. A každá vláda musí uvažovat, co s tím, jak lidi přesvědčit, aby se zajistili na stáří i po vlastní linii a nespoléhali výhradně na průběžný systém výplaty penzí. Stavební spoření by mohlo být v tomto ohledu klíčovým pomocníkem, jako tomu bylo před několika málo lety například v sousedním Německu. Mohlo by také fungovat jako pojištění dalších očekávatelných výdajů, třeba v souvislosti s nadstandardní zdravotní péčí. Ve stejné logice by však stavební spořitelny mohly půjčovat také na vzdělání. Vždyť už dnes zhruba

17 70 tisíc studentů platí školné na soukromých vysokých školách. Princip zůstává stále stejný. A občas užívaný argument, že by nešlo o stavební spoření, když by financovalo úplně jiné sféry, také neobstojí. Stavební spoření získalo své jméno podle oblasti, ve které vzniklo. Už navždy bude tento princip kolektivního spoření spojen s bydlením. Ale je možné jej využít prakticky v každé oblasti, kde vznikají nárazové požadavky na platbu vyšší finanční částky. Právě v tom spočívá kouzlo stavebního spoření. Pokud by bylo včleněno do systému univerzálního bankovnictví, jak nyní navrhuje ministerstvo financí, pomocníkem státu by už být nemohlo. Stavební spořitelna smí provozovat svou činnost v mezích stanovených zákonem a půjčuje peníze jen na přesně definované účely. Ale univerzální banky přirozeně preferují ziskovější možnosti, což by při absenci zákonných omezení snadno udělaly i ve stavebním spoření. Na jedné straně by za pomoci státní podpory kumulovaly prostředky, na straně druhé by je ale používaly na financování čehokoliv. To stavební spořitelny nesmějí a klientské vklady dokáží nejlépe zhodnocovat právě poskytováním účelových úvěrů. Stejně tak by tomu bylo i v dalších směrech. Proč by banka složitě měnila systémy, aby peníze ze stavebního spoření použila jinak než dnes v rámci reformy penzí nebo na vzdělávání? Banky mají své penzijní fondy, na vzdělání půjčují za tržních podmínek. Stát a jeho regulaci logicky ke svému byznysu nemohou potřebovat. Naproti tomu systém stavebního spoření funguje s pomocí státu. Produkt si za roky existence získal vysokou míru důvěry obyvatel. Je škoda, že se na to občas zapomíná. Vždyť se jedná o velmi účinného pomocníka, který je výrazně efektivnější a levnější, než může být jakýkoliv systém financování potřeb, o které se moderní demokratické státy obvykle starají. 15

18 Stavební spoření v roce 2012 Shrnutí Výdaje státu na podporu stavebního spoření dlouhodobě klesají. V roce 2012 dosáhly 5,3 mld. Kč. Míra zatížení státního rozpočtu vyplácenou podporou klesla pod 0,5 %, což je už méně než v roce V té době se evidovaly necelé 2 miliony smluv, dnes 4,3 miliony. Investice do stavebnictví realizované prostřednictvím stavebního spoření snižují nezaměstnanost a přinášejí do státního rozpočtu několikanásobně více, než se vydá na státní podporu. Díky vysokému počtu poskytnutých úvěrů na rekonstrukce a modernizace je stavební spoření nejvyužívanějším úvěrovým produktem na financování bydlení. Nutnou podmínkou pro další úvěrování je dostatek klientů a jejich vkladů. Současná situace další úvěrování umožňuje. Stavební spořitelny by mohly půjčovat i na další účely. Vládou předložený návrh úpravy zákona o stavebním spoření však tuto schopnost zatím nezohledňuje. Naopak vyžaduje prokazování účelového použití státní podpory na bydlení. Současně chce ministerstvo financí zpřístupnit stavební spoření i bankám, a to navíc za jiných, podstatně volnějších regulačních podmínek, než jaké se vztahují na stavební spořitelny. Stavební spoření by tak přišlo o svou hlavní schopnost, a sice transformovat vklady klientů do účelových úvěrů. Banky by k takovému přístupu nebyly ničím motivovány. 16

19 Adresa: Vodičkova Praha 1 Telefon: Internet: Adresa: Vinohradská 3218/ Praha 10 Telefon: Fax: Internet: Adresa: Vinohradská 180/ Praha 3 Telefon: Fax: Internet: Adresa: Bělehradská Praha 2 Telefon: Fax: Internet: Adresa: Koněvova 2747/ Praha 3 Telefon: Fax: Internet: Adresa: Na Hřebenech II 1718/ Praha 4 Telefon: Fax: Internet:

20 Stavební spoření v roce 2012 Asociace českých stavebních spořitelen Vodičkova 30, Praha 1 Telefon: GSM: Internet:

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen

v roce 2015 Asociace českých stavebních spořitelen v roce 215 Asociace českých stavebních spořitelen Vážení přátelé stavebního spoření, nebývá jednoduché shrnout celý rok do jediného slova. Za rok 215 to jde samo: úvěry. Úrokové sazby na trzích klesly

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

v roce 2016 Asociace českých stavebních spořitelen

v roce 2016 Asociace českých stavebních spořitelen v roce 2016 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření je nejpreferovanějším spořicím produktem v České republice dotazování v listopadu ho favorizovalo 57 % respondentů. Během roku rostla

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření v roce

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření v roce Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 2007 Rok úvěrových rekordů a kongresu Poslední dobou si veřejnost zvykla, že stavební spořitelny rok od roku prezentují uplynulý rok jako

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Česká spořitelna Stimul pro hypoteční trh v roce 2009 Je dobré žít ve světě České spořitelny Gernot Mittendorfer, Jiří Škorvaga 15.9.

Česká spořitelna Stimul pro hypoteční trh v roce 2009 Je dobré žít ve světě České spořitelny Gernot Mittendorfer, Jiří Škorvaga 15.9. Česká spořitelna Je dobré žít ve světě České spořitelny Gernot Mittendorfer, Jiří Škorvaga 15.9.2009 Program 1. Proč nyní přicházíme se stimulem pro trh? 2. Kam se bude trh vyvíjet? Jak vidíme současný

Více

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 Co je to stavební spoření? str. 4 Novela zákona o stavebním spoření str. 5 Úvěry

Více

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření. v roce 2010

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření. v roce 2010 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 21 Stavební spoření v roce 21 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření má prakticky každá česká rodina www.acss.cz Vážení přátelé,

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Stavební spoření. v roce 2009. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření. v roce 2009. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 29 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 29 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření má prakticky každá česká rodina Zlomový rok pro stavební

Více

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Úvodní slovo Vážení čtenáři, život přináší paradoxní situace. V roce 27 se na trhu hypoték zrodily základy

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Stavební spoření. v roce 2014. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření. v roce 2014. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 214 Stavební spoření v roce 214 Vážení čtenáři, v roce 214 jsem převzal předsednictví AČSS a rád z tohoto místa prohlašuji, že stavební spoření se po letech diskuzí a nejistot začíná

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Tisková zpráva Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Praha 9. prosince 2010 - Průměrné prodejní ceny bytu klesaly Staví se více malých bytů Ceny pozemků v Praze a nejbližším okolí stagnují nebo

Více

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN VÝROČNÍ ZPRÁVA 04 Obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 2 Co je to stavební spoření?

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení Zpracováno ve spolupráci s generálním zmocněncem pro inovativní finanční nástroje

Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení Zpracováno ve spolupráci s generálním zmocněncem pro inovativní finanční nástroje Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení Zpracováno ve spolupráci s generálním zmocněncem pro inovativní finanční nástroje 4. 11. 2013 Agenda Cílem prezentace je: Na základě

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne. 2015 kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -8. modul Jak si pořídit vlastní bydlení

Finanční gramotnost pro SŠ -8. modul Jak si pořídit vlastní bydlení Modul č. 8 Ing. Miroslav Škvára O bydlení Vzpomínáte si na rodinný rozpočet? Co tvoří výdaje rodiny: Bydlení je nejvýznamnější položkou!!! Bydlení patří mezi základní potřeby člověka. Nákladné je jednak

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Výsledky měření finanční gramotnosti

Výsledky měření finanční gramotnosti Andrej Babiš Lenka Jurošková 31. 5. 2016 Obsah 2 Ochrana spotřebitele na finančním trhu Nový zákon o spotřebitelském úvěru Novela zákona o platebním styku Ochrana spotřebitele 3 na finančním trhu 1 Jednotná

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE PODKLADY PRO JEDNÁNÍ S PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM DNE 17. 7. 2013 1 VÝZNAM STAVEBNICTVÍ PRO EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Stavebnictví významným způsobem

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více