II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6."

Transkript

1 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_TF1 POPIS ZVÍŘAT Základní tvorba vět, slovní zásoba týkající se zvířat, popis zvířat 3. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6. VY_22_INOVACE_03_TF1 URČITÉ A NEURČITÉ ČLENY Doplňování určitých a neurčitých členů výběr správné odpovědi ze čtyř možností 8., 9. VY_22_INOVACE_04_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS II. Dopnění příslovcí, příslovce četnosti, vyjádření času 6. VY_22_INOVACE_05_TF1 VY_22_INOVACE_06_TF1 BUDOUCÍ ČAS - GOING TO SLOVESO TO BE Zjišťování plánu aktivit, použití předložek procvičení ústního projevu 8. Základní tvorba vět uspořádáním nabízených slov, použití předložek, tvary slovesa to be v přítomném čase 4., 5. VY_22_INOVACE_07_TF1 SLOVESO TO BE, PŘEDLOŽKY PŘED MÍSTY, MNOŽNÉ ČÍSLO Popis obrázku, použití předložek před místy, množné číslo 5. VY_22_INOVACE_08_TF1 ZVÍŘATA Doplnění křížovky téma zvířata 7. VY_22_INOVACE_09_TF1 OTÁZKY ZAČÍNAJÍCÍ WHAT? Zjištění onformací z televizního programu procvičení ústního projevu 8., 9. VY_22_INOVACE_10_TF1 VYTVÁŘÍME ŽÁDOSTI SE SLOVESEM CAN Tvoříme otázky (žádosti) v různých situacích 8., 9.

2 VY_22_INOVACE_11_TF1 POČITATELNOST PODSTATNÝCH JMEN, MUCH A MANY Dělíme slovesa podle počitatelnosti, doplňujeme much a many do otázek 7. VY_22_INOVACE_12_TF1 POPIS MÍSTA Kreslíme ostrov podle popisu 9. VY_22_INOVACE_13_TF1 LOV POKLADU-VŠEOBECNÉ ANGLICKÉ ZNALOSTI Odpovídáme na otázky, doplňujeme věty, řešíme jednoduché rébusy 5. VY_22_INOVACE_14_TF1 ZÁJMENA Používáme zájmena osobní, předmětová, přivlastňovací 7. VY_22_INOVACE_15_TF1 VY_22_INOVACE_16_TF1 VY_22_INOVACE_17_TF1 VY_22_INOVACE_18_TF1 FOOD SURVEY SPOJKY AGO PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Provádíme průzkum oblíbenosti jídel a nápojů, tvoříme věty se stupňovanými přídavnými jmény 7., 8. Spojujeme jednoduché věty v minulém čase pomocí vhodně zvolených spojek 7., 8. Doplňování vět podle smyslu věty související, zapis v minulém čase se správným časovým údajem 7., 8. Dopňujeme věty oznamovací, záporné i otázky, tvoříme otázky k připraveným odpovědím 8., 9. VY_22_INOVACE_19_TF1 POUŽITÍ MUST, CAN, SHOULD, HAVE TO Užití must, can, should, have to, překlad věty 7., 8. VY_22_INOVACE_20_TF1 VY_22_INOVACE_21_TF1 VY_22_INOVACE_22_TF1 VY_22_INOVACE_23_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ X PRŮBĚHOVÝ TVAR SLOVES V MINULÉM ČASE PROSTÉM 1 TVAR SLOVES V MINULÉM ČASE PROSTÉM 2 NEPRAVIDELNÁ SLOVESA V PŘEDPŘÍTOMNÉM ČASE 1 Pomocí zařízení ActiveVote testujeme schopnost rozeznání přítomného času prostého a průběhového 6., 7. Pomocí zařízení ActiveVote testujeme znalosti tvarů sloves v minulém čase 7. Pomocí zařízení ActiveVote testujeme znalosti tvarů sloves v minulém čase 7. Pomocí zařízení ActiveVote testujeme znalosti tvarů sloves v příčestí trpném 9.

3 VY_22_INOVACE_24_TF1 VY_22_INOVACE_25_TF1 VY_22_INOVACE_26_TF1 NEPRAVIDELNÁ SLOVESA V PŘEDPŘÍTOMNÉM ČASE 2 POUŽITÍ PŘEDLOŽEK FRÁZOVÁ SLOVESA Pomocí zařízení ActiveVote testujeme znalosti tvarů sloves v příčestí trpném 9. Doplňujeme předložky at a to, spojujeme věty dle společných znaků 6. Použití frázových sloves - výběr správné odpovědi ze čtyř možností 9. VY_22_INOVACE_27_TF1 HAVE GOT 1. VY_22_INOVACE_28_TF1 LOV POKLADU - KŘÍŽOVKA Prostudujeme slovesa na pracovním listě a dopňujeme je do vět, doplněné věty přeložíme 3. Různorodá slovní zásoba (Příroda, sport, zeměpis atd.), dle popisu zapisujeme řešení do křížovky, v tajence najdeme, kam schovat poklad 9. VY_22_INOVACE_29_TF1 HRY SE SLOVY A PÍSMENY Anagramy zvířata, dny v týdnu, měsíce, nábytek 3.,4.,5. VY_22_INOVACE_30_TF1 IS THERE?/ ARE THERE?, MNOŽNÉ ČÍSLO Podle obrázku odpovídáme na otázky. K odpovědi používáme Yes, there is/no there aren t. Odpovídáme na otázky, v odpovědi používáme There is/are... 3., 4. VY_22_INOVACE_31_TF1 ZÁKLADNÍ OTÁZKY NAME, COLOURS, AGE Ptáme se ostatních na osobní informace na jejich pracovních listech a zapisujeme je do kolonek ve vlastním papíře 3., 4. VY_22_INOVACE_32_TF1 HAVE GOT 2. Čteme text, zaškrtneme informace o nichž víme, ke komu patří 4., 5. VY_22_INOVACE_33_TF1 PŘÍDAVNÁ JMÉNA Zapisujeme anglické protiklady k přídavným jménům, překládáme do češtiny 4., 5. VY_22_INOVACE_34_TF1 SLOVESO BÝT - DOPLŇOVAČKA Doplnění chybějících slov. Využití slov v překládané části věty 4., 5. VY_22_INOVACE_35_TF1 SLOVNÍ ZÁSOBA PROJECT 1/6A Doplňujeme slova k obrázkům a českým ekvivalentům 5., 6. VY_22_INOVACE_36_TF1 MUCH, MANY, A LOT OF, SOME, ANY Doplňujeme do vět a frází much, many, a lot of, some a any 8., 9.

4 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 2 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_LK2 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Tvorba otázek + doplňování odpovědí v přítomném čase prostém 5. VY_22_INOVACE_02_LK2 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Práce s textem, tvorba otázek, odpovědi na otázky dle textu 5. VY_22_INOVACE_03_LK2 POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TEXTU Práce s textem, zaměřeno na vyhledávání datumů 7. VY_22_INOVACE_04_LK2 PRÁCE S TEXTEM A SE SLOVNÍKEM Žáci správně přiřazují druhou část anglického vtipu 7. VY_22_INOVACE_05_LK2 PRÁCE S TEXTEM A SE SLOVNÍKEM Sestavování správného slovesledu vtipu + v druhé části doplňování závěru vtipu 7. VY_22_INOVACE_06_LK2 VY_22_INOVACE_07_LK2 POROZUMĚNÍ PSAN. TEXTU, DATUM A ČAS Procvičování času a datumu dle zadání 6. TVORBA OTÁZEK A ZÁPORU, SESTAVOVÁNÍ VĚT Tvoření otázek v přítomném čase prostém 6. VY_22_INOVACE_08_LK2 TVOŘÍME OTÁZKU A ZÁPOR Rozlišování základních rozdílů při tvorbě otázky a záporu u sloves to be, have got a ostatních sloves 5. VY_22_INOVACE_09_LK2 VY_22_INOVACE_10_LK2 PRÁCE SE SLOVNÍKEM, POROZUMĚNÍ TEXTU Téma zaměstnání, práce pro skupiny 7. PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY, PRÁCE S TEXTEM Téma jobs, používání aktivně naučené slovní zásoby 8.

5 VY_22_INOVACE_11_LK2 ROZŠÍŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Téma jobs, křížovka 8. VY_22_INOVACE_12_LK2 PROCVIČOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Opaky + slova, která se rýmují, tvoření vět 4. VY_22_INOVACE_13_LK2 OPAKOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Křížovka na opakování "opposites" 6. VY_22_INOVACE_14_LK2 PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Křížovka na procvičování "opposites" 6. VY_22_INOVACE_15_LK2 ROZŠÍŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Pracovní list na téma "opposites" 8. VY_22_INOVACE_16_LK2 TESTOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Téma "opposites" 8. VY_22_INOVACE_17_LK2 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Užití frekvenčních příslovcí, jejich pozice ve větě a význam 6. VY_22_INOVACE_18_LK2 ROZŠIŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Téma sport, použití slovníku 8. VY_22_INOVACE_19_LK2 ZÁKLADNÍ ZEMĚPIS ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ Hlavní a nejznámější města 8. VY_22_INOVACE_20_LK2 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ + ČAS Tvorba otázek a krátkých odpovědí 5. VY_22_INOVACE_21_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Použití kvantifikátorů 6. VY_22_INOVACE_22_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Protiklady, ovoce a zelenina 6. VY_22_INOVACE_23_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA, POROZUMĚNÍ TEXTU Zaměstnání, části těla,protiklady, oblečení, rodina 8.

6 VY_22_INOVACE_24_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA, POROZUMĚNÍ TEXTU Zaměstnání, čati těla,protiklady, oblečení, rodina 8. VY_22_INOVACE_25_LK2 MINULÝ ČAS Tvorba otázky a záporu 7. VY_22_INOVACE_26_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Procvičování slovní zásoby sloves 6. VY_22_INOVACE_27_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Slovesa + jejich kolokace 6. VY_22_INOVACE_28_LK2 ČÍSLOVKY Počítání od VY_22_INOVACE_29_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Popis města, předpokládá se znalost slovní zásoby na téma "buildings" a "shops" 6. VY_22_INOVACE_30_LK2 PŘÍTOMNÉ ČASY, PRÁCE SE SLOVNÍKEM Překlad 6. VY_22_INOVACE_31_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Měsíce, číslovky, jednoduchá matematika 4. VY_22_INOVACE_32_LK2 VY_22_INOVACE_33_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA SLOVNÍ ZÁSOBA Práce se slovníkem, vyhledávání, správná orientace ve slovníku 8. Slovesa, přesmyčky sloves + vyhledávání v tabulce dle speciálních souřadnic 8. VY_22_INOVACE_34_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Procvičování slovní zásoby na téma rodina, části těla 7. VY_22_INOVACE_35_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Procvičování slovní zásoby na téma rodina, části těla 7. VY_22_INOVACE_36_LK2 MINULÝ ČAS Procvičování nepravidelných sloves 8.

7 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_MH1 VY_32_INOVACE_02_MH1 VY_32_INOVACE_03_MH1 VY_32_INOVACE_04_MH1 MAGNETY MAGNETICKÉ POLE MAGNETIZACE, MAG. POLE ZEMĚ MAGNETICKÉ POLE VODIČE, CÍVKY Určení rozdílu mezi magnety přírodními a umělými, určení pólů magnetu, vzájemné působení magnetů 9. Určení magnetického pole magnetu, znázornění magnetického pole pomocí indukčních čár 9. Magnetizace látky, rozdělení oceli na magneticky tvrdou a měkkou, určení polohy severního a jižního magnetického pólu Země, objasnění principu kompasu 9. Vytvoření jednoduché cívky, určení magnetického pole cívky, grafické znázornění průběhu indukčních čar 9. VY_32_INOVACE_05_MH1 ELEKTROMAGNET A JEHO VYUŽITÍ Popis elektromagnetu a jeho principu, příklady užití 9. VY_32_INOVACE_06_MH1 ELEKTROMOTOR Popis částí elektromotoru a jeho principu, ukázka výroby jednoduchého elektromotoru 9. VY_32_INOVACE_07_MH1 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Výklad - změna velikosti proudu při změně mag. pole 9. VY_32_INOVACE_08_MH1 VY_32_INOVACE_09_MH1 STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ TRANSFORMÁTOR Popis vzniku střídavého proudu (napětí), perioda a kmitočet, rozlišení stejnosměrného proudu od střídavého na základě jejich časového průběhu, určení periody střídavého proudu (napětí) z jeho kmitočtu a naopak 9. Objasnění činnosti transformátoru, použití transformačního poměru 9.

8 VY_32_INOVACE_10_MH1 ROZVODNÁ EL. SÍŤ Prezentace příkladů použití transformátoru v praxi 9. VY_32_INOVACE_11_MH1 OPAKOVÁNÍ - MAG. VLASTNOSTI LÁTEK Hra - opakování mag. vlastnosti látek 9. VY_32_INOVACE_12_MH1 OPAKOVÁNÍ - ELEKTROMAGNETISMUS Hra - opakování elektromagnetismu 9. VY_32_INOVACE_13_MH1 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ Výklad - elektromag. vlny, procvičování jejich druhů 9. VY_32_INOVACE_14_MH1 MĚŘENÍ A ZNÁZORNĚNÍ SÍLY Měření síly siloměrem, určování grav. síly 7. VY_32_INOVACE_15_MH1 SKLÁDÁNÍ SIL I. Určování výslednice dvou sil stejného a opačného směru, rovnováha sil 7. VY_32_INOVACE_16_MH1 SKLÁDÁNÍ SIL II. Grafické určování výslednice dvou sil různého směru 7. VY_32_INOVACE_17_MH1 PÁKA V PRAXI Určování ramen, působiště, momentu síly 7. VY_32_INOVACE_18_MH1 PÁKA V PRAXI Užití páky v praxi, procvičení na příkladech z praxe 7. VY_32_INOVACE_19_MH1 KLADKA A JEJÍ ÚČINKY Výklad - kladka, kladka volná, pevná, kladkostroj 7. VY_32_INOVACE_20_MH1 DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY Tlakové účinky síly, tlak, jednotky tlaku 7.

9 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 2 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_IP2 ZÁKLADNÍ BARVY A ČÍSLA 1-12 Procvičování základních barev a číslic 1-12, vazba "je v kroužku", "je zelený" 3. VY_32_INOVACE_02_IP2 VY_32_INOVACE_03_IP2 VY_32_INOVACE_04_IP2 VY_32_INOVACE_05_IP2 VY_32_INOVACE_06_IP2 VY_32_INOVACE_07_IP2 VY_32_INOVACE_08_IP2 VY_32_INOVACE_09_IP2 NÁBYTEK A ŠKOLNÍ POTŘEBY NÁLADY A POCITY OBLIČEJ A JEHO ČÁSTI, VAZBY "have/has got" RODINA ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA, VAZBY "it has got" OBLEČENÍ OBLEČENÍ, PŘIVLASTŃOVÁNÍ, VAZBY "he/she has got" EXOTICKÁ ZVÍŘATA Procvičování slovní zásoby z oblasti nábytek a školní potřeby, vazby "What s this?, This is What colour is it? 3. Procvičování názvů nálad a pocitů, používání vazby "he/she is" 3. Popisování základních částí lidského obličeje, vazby "have/has got" 3. Opakování názvů členů rodiny, představování se, opakování předložek on, in at 3. Opakování názvů základních částí lidského těla a přídavných jmen dlouhý, krátký, barvy, počet 3. Procvičování názvů základních druhů oblečení, opakování barev 3. Procvičování názvů základních druhů oblečení, procvičování vazby "he/she has got", přivlastňování 3. Opakování a procvičování názvů exotických druhů zvířat, potravy, názvy kontinentů 4.

10 VY_32_INOVACE_10_IP2 MÁM RÁD, NEMÁM RÁD Procvičování vazby like/likes, don t like/doesn t like, slovní zásoba z okruhu JÍDLO, ZVÍŘATA 5. VY_32_INOVACE_11_IP2 ČÍSLOVKY , ČAS Procvičování dvojciferných čísel a časových údajů 4. VY_32_INOVACE_12_IP2 VY_32_INOVACE_13_IP2 VY_32_INOVACE_14_IP2 VY_32_INOVACE_15_IP2 VY_32_INOVACE_16_IP2 VY_32_INOVACE_17_IP2 OPAKOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY PODSTATNÝCH JMEN EXISTENČNÍ VAZBY "There is.., there are..", předložky on, in at, under MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVÁNÍ ROZVRH HODIN VOLNÝ ČAS Tvoření otázek What t this? Is it a? Whose is it? a odpovědí na ně 4. Používání existenční vazby "There is.., there are..", předložky on, in at, under 3. Prohloubení a procvičení učiva o množném čísle podstatných jmen, pravidelná i nepravidelná podstatná jména 4. Procvičování přivlastňovacích zájmen a přivlastňování konkrétním osobám 4. Základní vyučovací předměty, rozdílnost systému škol v ČR a Anglii, vazby "this is, these are", opakování názvů dnů v týdnu a času 5. Procvičování oznamovacích vět a otázek v přítomném čase prostém ve všech osobách na téma VOLNÝ ČAS 5. VY_32_INOVACE_18_IP2 VY_32_INOVACE_19_IP2 VY_32_INOVACE_20_IP2 MÁM, NEMÁM NAKUPUJEME AKTIVITY, ČAS Používání vazeb "have/has got" ve všech osobách, slovíčka z oblasti hračky, školní potřeby, oblečení, jídlo, domácí zvířata 5. Procvičování vyjádření ceny v anglické měně (libra, pence), otázky How much is it? How much these are? 5. Procvičování slovní zásoby z oblasti volnočasových aktivit a časových údajů 5.

11 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 3 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_ TF3 PŘÍDAVNÁ JMÉNA Výukový materiál sloužící k vysvětlení a zdůvodnění přídavných jmen, ukazuje správné umístění přídavných jmen před i za podstatné jméno 5.,6.,7. VY_32_INOVACE_02_ TF3 POPIS ZVÍŘAT Cvičení vysvětluje základní části těla zvířat, následně sestavujeme věty z nabízených slov 6.,7. VY_32_INOVACE_03_ TF3 MĚSÍCE Procvičujeme anglické názvy ročních období a měsíců 6.,7. VY_32_INOVACE_04_ TF3 VY_32_INOVACE_05_ TF3 VY_32_INOVACE_06_ TF3 VY_32_INOVACE_07_ TF3 VY_32_INOVACE_08_ TF3 OSOBNÍ ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA ŘADOVÉ ČÍSLOVKY 2. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN 3. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN Výukový materiál sloužící k vysvětlení osobních zájmen nabízí též jejich procvičení a závěrem i testování pomocí zařízení ActiveVote 4.,5.,6. Obsahuje gramatickou, výkladovou část a následná cvičení k výuce přivlastňovacích zájmen 4.,5.,6. Výukový materiál seznamuje žáky s řadovými číslovkami do 100 a procvičuje jejich použití 7. Výukový materiál vysvětluje tvorbu přídavných jmen ve 2. stupni, pomáhá s jejich procvičením a použitím ve větách 7., 8. Výukový materiál vysvětluje tvorbu přídavných jmen ve 3. stupni, pomáhá s jejich procvičením a použitím ve větách 7., 8. VY_32_INOVACE_09_ TF3 PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ Výukový materiál uvádí příklad tvorby přítomného času průběhového, následně procvičuje tvorbu vět popisujících fotografii 5., 6.

12 VY_32_INOVACE_10_ TF3 PŘEDMĚTOVÁ ZÁJMENA Výukový materiál vyučuje anglická předmětová zájmena, nabízí jejich procvičení i testování pomocí zařízení ActiveVote 6.,7. VY_32_INOVACE_11_ TF3 ZÁJMENA 1. Procvičení a rozlišení osobních, přivlastňovacích a předmětových zájmen v různých typech vět 6.,7. VY_32_INOVACE_12_ TF3 POUŽITÍ SOME A ANY Výukový materiál seznamuje žáky s použitím some a any v oznamovacích větách, záporu a otázkách. V následujících cvičeních si žáci procvičí použití ve větách 7., 8. VY_32_INOVACE_13_ TF3 VY_32_INOVACE_14_ TF3 VY_32_INOVACE_15_ TF3 VY_32_INOVACE_16_ TF3 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ VS. PRŮBĚHOVÝ POPIS OSOB URČITÉ ČLENY V MÍSTOPISU THIS, THAT, THESE, THOSE Výukový materiál procvičuje rozdílné použití přítomného času prostého a průběhového, následuje test pomocí zařízení ActiveVote 5., 6. Výukový materiál sloužící k seznámení se slovní zásobou k popisu částí těla 5.,6.,7. Výukový materiál vysvětluje používání určitého členu před místními názvy, procvičení závěrečný zeměpisný test 9. Výukový materiál vysvětluje a procvičuje použití zájmen popisujících blízké a vzdálené předměty a osoby v jednotném a množném čísle 6.,7. VY_32_INOVACE_17_ TF3 ZÁJMENA 2. VY_32_INOVACE_18_ TF3 POVOLÁNÍ 1. VY_32_INOVACE_19_ TF3 POVOLÁNÍ 2. Doplňujeme do vět přivlastňovací zájmena this a these a that a those, použijeme ve větách vhodná zájmena, většinou předmětová 7., 8., 9 35 otázek procvičujících znalost slovní zásoby k tématu povolání a zaměstnání A-Z kvíz 7.,8.,9. Překládáme anglické názvy povolání za použití slovníku, sestavujeme názvy povolání z anagramů a zapisujeme povolání podle popisu 8.,9. VY_32_INOVACE_20_ TF3 POPIS CESTY Výukový materiál sloužící k nácviku ústního projevu při popisu cesty ve městě na základě připravené mapy 9.

13 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 4 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_GD4 ŘASY Výklad a procvičení tématu (charakteristické znaky, zástupci) 6. VY_32_INOVACE_02_GD4 HOUBY Výklad a procvičení tématu (charakteristické znaky, zástupci) 6. VY_32_INOVACE_03_GD4 KAPRAĎOROSTY Výklad a procvičení tématu (charakteristické znaky, zástupci) 6. VY_32_INOVACE_04_GD4 VÝTRUSOVÉ ROSTLINY -TEST Poznávání zástupců výtrusných rostlin, opakování pojmů 6. VY_32_INOVACE_05_GD4 KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY Výklad tématu o krytosemenných rostlinách 6. VY_32_INOVACE_06_GD4 ROZMNOŽOVÁNÍ KRYTOSEMEN. ROSTLIN Seznámení s principy rozmnožování výtrusných rostlin 6. VY_32_INOVACE_07_GD4 LÉČIVÉ BYLINY Procvičení poznávání vybraných druhů léčivých rosltin 6. VY_32_INOVACE_08_GD4 STROMY A KEŘE Poznávání vybraných druhů lesních stromů a keřů 6. VY_32_INOVACE_09_GD4 ŽIVOČICHOVÉ V LESE Opakováníí třídění živočichů v našich lesích 6.

14 VY_32_INOVACE_10_GD4 MĚKKÝŠI Opakování tématu měkkýši 6. VY_32_INOVACE_11_GD4 ČLENOVCI Přehled třídění kmene, charakteristické znaky vybraných tříd a řádů 6. VY_32_INOVACE_12_GD4 ROZMNOŽOVÁNÍ HMYZU Seznámení s typy vývinu hmyzu 6. VY_32_INOVACE_13_GD4 BOTANIKA - OPAKOVÁNÍ Opakování botanických pojmů 6. VY_32_INOVACE_14_GD4 SOVY A JEJICH HLASY Přehled vybraných zástupců našich sov 7. VY_32_INOVACE_15_GD4 VÝTRUSNÉ ROSTLINY - křížovka Upevnění pojmů souvisejích s výtrusnými rostlinami pomocí křížovky 6. VY_32_INOVACE_16_GD4 JEHLIČNANY - test Test 6. VY_32_INOVACE_17_GD4 OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍKU- 1.pololetí Shrnující opakování tématu botanika 6. VY_32_INOVACE_18_GD4 VIRY Výklad - charakteristické znaky virů 7. VY_32_INOVACE_19_GD4 ZÁSTUPCI ČLENOVCŮ Opakování zástupců členovců 6. VY_32_INOVACE_20_GD4 AZ KVÍZ - (botanické a zoologické pojmy) Upevnění pojmů prostřednictvím az kvízu 6.

15 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 5 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_IP5 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Procvičování kladných i záporných vět v přítomném čase prostém 5. VY_32_INOVACE_02_IP5 JÍDLO A NÁPOJE I. Základní slovní zásoba z tématu jídlo a nápoje - procvičování 3. VY_32_INOVACE_03_IP5 VY_32_INOVACE_04_IP5 VY_32_INOVACE_05_IP5 VY_32_INOVACE_06_IP5 VY_32_INOVACE_07_IP5 VY_32_INOVACE_08_IP5 VY_32_INOVACE_09_IP5 JÍDLO A NÁPOJE II. SPORT, HRY, AKTIVITY - I can.. ODPOVĚDI NA ZÁKLADNÍ OTÁZKY, PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY PŘEDLOŽKY ON, UNDER, IN, AT PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování a procvičování názvů pokrmů, používání I like..,i don t like.. 3. Procvičování slovní zásoby z oblasi sport, hry, aktivity, používání I can, I can t 5. Tématické okruhy FOOD, CLOTHES, BODY. Otázky Hawe you got..? Do you like..? Are you good at..? Procvičení použivání uvedených předložek a otázek typu Where is? Where are? Použití ActivVoite Užívání přídavných jmen a jejich opozit, např big - little, small; young, new - old a pocity 4.,5. Procvičování kladných i záporných vět v přítomném čase prostém 5. Procvičování kladných i záporných vět v přítomném čase prostém, používání sloves can, can t 5.

16 VY_32_INOVACE_10_IP5 VY_32_INOVACE_11_IP5 PŘDLOŽKY ON, IN, AT, BETWEEN, UNDER ZÁKLADY KONVERZECE + hra Procvičování slovní zásoby z oblasi školní potřeby, nábytek. Tvoření vět s uvedenými předložkami Sešit pro zpestření výuky obsahuje kódované otázky a obrázky - procvičení slovní zásoby 3.,4. VY_32_INOVACE_12_IP5 THERE IS, THERE ARE Opakování a procvičování existenční vazby 4.,5. VY_32_INOVACE_13_IP5 WHERE ARE THEY FROM? Procvičování názvů států a příslušníků národů 4.,5. VY_32_INOVACE_14_IP5 VE MĚSTĚ - PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY Základní názvy budov a předložky IN FRONT OF, BEHINED, AT, OPPOSITE, BETWEEN 5. VY_32_INOVACE_15_IP5 PROCVIČOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH BAREV Procvičování slovní zásoby, zejména názvů základních barev 3.,4. VY_32_INOVACE_16_IP5 ČÍSLA, CENY, MNOŽSTVÍ Opakování a procvičování číslovek 0-100, otázky How much is/are this/these? How much is/are there 4.,5. VY_32_INOVACE_17_IP5 OTÁZKY I. Použití ActivVoite - reakce na různorodé otázky VY_32_INOVACE_18_IP5 OTÁZKY II. Použití ActivVoite - reakce na různorodé otázky VY_32_INOVACE_19_IP5 VY_32_INOVACE_20_IP5 KIMOVA HRA - PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Zvířata,sport, domácí potřeby - ActivVoite 4.,5. KIMOVA HRA - PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY II. Zvířata, oblečení, domácí potřeby - ActivVoite 4.,5.

17 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 6 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_ TF6 MS EXCEL - BMI - PRÁCE S LISTY, POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ Formátujeme buňky, zadávání základních funkcí, práce s listy, tvorba grafů 8., 9. VY_32_INOVACE_02_ TF6 MS WORD - ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ 1 Zadání odrážek a číslování, tvorba víceúrovňového seznamu 6.,7. VY_32_INOVACE_03_ TF6 MS WORD - ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ 2 Zadání odrážek a číslování, tvorba víceúrovňového seznamu 6.,7. VY_32_INOVACE_04_ TF6 MS POWERPOINT - POROVNÁNÍ DVOU STÁTŮ EVROPY Základní tvorba prezentace, vkládání textových polí, obrázků a grafů, práce s efekty 9. VY_32_INOVACE_05_ TF6 MS EXCEL - POUŽITÍ FUNKCE KDYŽ Zadávání funkce podmínkové funkce Když pomocí průvodce 8. VY_32_INOVACE_06_ TF6 MS EXCEL - POUŽITÍ FUNKCE SVYHLEDAT 1 Zadávání vyhledávací funkce SVyhledat pomocí průvodce 8. VY_32_INOVACE_07_ TF6 VY_32_INOVACE_08_ TF6 MS EXCEL - AUTOSUM A ABSOLUTNÍ ODKAZ MS EXCEL - TVORBA GRAFU Používání funkce AutoSum, zadávání absolutního odkazu buňky, 8. Tvorba formát tabulky, tvorba výsečového grafu, úprava a formát zobrazovaných dat, řazení dat v tabulce 8. VY_32_INOVACE_09_ TF6 MS EXCEL - POUŽITÍ FUNKCE SVYHLEDAT 2 Zadávání vyhledávací funkce SVyhledat pomocí průvodce 8.

18 VY_32_INOVACE_10_ TF6 MS EXCEL - POKROČILÉ POUŽITÍ FUNKCE KDYŽ Zadávání vnořených podmínek funkce Když 8. VY_32_INOVACE_11_ TF6 VY_32_INOVACE_12_ TF6 MS EXCEL - AUTOMATICKÁ TABULKA SPORTOVNÍ SOUTĚŽE MS POWERPOINT - TABULKY A GRAFY Zadávání kombinovaných vzorců do řádku vzorců, počítání procentuální úspěšnosti, řazení buněk 8. Vkládání a formát objektů, používání animací jednotlivých objektů, práce s tabulkami a grafy 8., 9. VY_32_INOVACE_13_ TF6 MS EXCEL - DESETIBOJAŘSKÉ TABULKY Procvičení funkcí PRŮMĚR, MIN, MAX, AUTOSUM 8. VY_32_INOVACE_14_ TF6 VY_32_INOVACE_15_ TF6 VY_32_INOVACE_16_ TF6 VY_32_INOVACE_17_ TF6 VY_32_INOVACE_18_ TF6 VY_32_INOVACE_19_ TF6 VY_32_INOVACE_20_ TF6 MS EXCEL - KOMBINOVANÁ TABULKA TEORETICKÉ TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ FUNKCÍ V MS EXCEL TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ Z OBORU INFORMATIKA MS POWERPOINT - INTERAKTIVNÍ MAPA EVROPY MS EXCEL - PRAKTICKÝ TEST MS WORD - PRÁCE S OBJEKTY PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ V INFORMATICE Zadávání vzorců rozsvěcováním, používání absolutního odkazu pro snadné rozkopírování buněk, zadávání číselného formátu buněk 8. Znalost principu použití funkcí v MS Excel, znalost použití absolutního odkazu 8. Znalosti z oblasti průzkumník operačního systému Windows, znalosti z oblasti programů sady Microsoft Office, znalosti internetu 9. Vkládání a formát objektů, nastavení formátu animací a jejich pořadí, spuštění a nastavení prezentací 8., 9. Použití funkcí AUTOSUM, MIN, MAX, PRŮMĚR, SVYHLEDAT,KDYŽ, RANK, COUNTIF, výpočet součinu, rozdílu, součtu a podílu 8. Formát základních objektů z panelu Kreslení, seskupování zobrazených objektů, pořadí zobrazených objektů 6. Procvičení pojmů hardware, software, vstupní a výstupní zařízení, formát objektů v programu MS Word 5.

19 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 7 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_IP7 HRA SE SLOVY, OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU Motivační křížovka, přesmyčky, skrývačky, osmisměrka a pravopisné cvičení na procviční psaní i/y po obojetných souhláskách uvnitř slov i v koncovkách. Celý sešit na téma PSI 6. VY_32_INOVACE_02_IP7 VY_32_INOVACE_03_IP7 VY_32_INOVACE_04_IP7 VY_32_INOVACE_05_IP7 VY_32_INOVACE_06_IP7 VY_32_INOVACE_07_IP7 VY_32_INOVACE_08_IP7 VY_32_INOVACE_09_IP7 VYJMENOVANÁ SLOVA, ABECEDA - PROCVIČOVÁNÍ PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ, ABSTRAKTNÍ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ A POMNOŽNÁ PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN VZORY PODSTATNÝCH JMEN VZORY PODSTATNÝCH JMEN II. PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA, SLOVESA, PŘÍSLOVCE, CITOSLOVCE SLOVNÍ DRUHY, ROD PODSTATNÝCH JMEN SLOVNÍ DRUHY, TVOŘENÍ VĚT Vyjmenovaná slova, opakování formou hry, abecední řazení slov, tvoření vět s použitím vhodných slovních spojeni 6. Sešit vytvořený jako součást výkladu rozdělení podstatných jmen na uvedené druhy 6. Procvičení psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech 6. Přiřazování podstatných jmen ke vzorům, odvozování příbuzných slov, přiřazování k rodům 6. Procvičováni přiřazování podstatných jmen ke vzorům, psaní koncovek, odůvodňování pravopisu 6. Procvičování uvedených slovních druhů, tvoření slov příbuzných odvozováním, správné řazení slov do vět, tvoření dvojic podmět a přísudek, vyhledávání citoslovcí 6. Určování slovních druhů, tvoření podstatných jmen odvozených od sloves, tvoření slov z daných písmen. Práce se slovníkem spisovné češtiny 6. Procvičování slovních druhů, slova jednoznačná, mnohoznačná, tvoření rozvitých vět 6.

20 VY_32_INOVACE_10_IP7 SLOVNÍ DRUHY, ABECEDA, PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY Opakování a procvičování slovních druhů, abecední řazení slov, rozlišování předložek a předpon 6. VY_32_INOVACE_11_IP7 PŘÍDAVNÁ JMÉNA - ÚVOD Osmisměrka s tajenkou, druhy přídavných jmen 6. VY_32_INOVACE_12_IP7 PŘÍDAVNÁ JMÉNA II. Procvičování druhů přídavných jmen, odvozování dalších lovních druhů od přídavných jmen (slovesa, podstatná jména, příslovce) 6. VY_32_INOVACE_13_IP7 VY_32_INOVACE_14_IP7 PŘÍDAVNÁ JMÉNA III. - ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY, PŘÍPONY -SKÝ, -CKÝ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN Procvičování psaní zdvojených souhlásek v přídavných jménech a užívání přípon - ský, -cký 6. Procvičování stupňování přídavných jmen a správné užívání zdvojených souhlásek a skupin mně-, mě 6. VY_32_INOVACE_15_IP7 ZÁJMENA Určování druhů zájmen, skloňování zájmen 6. VY_32_INOVACE_16_IP7 VY_32_INOVACE_17_IP7 JAZYKOVÉ HRÁTKY HRY SE SLOVY Sešit je určený pro zpestření výuky, opírá se o druhy slov a vyjmenovaná slova 6. Sešit vytvořený k hravému opakování učiva - tvary podst. jmen, logická hra - které slovo do řady nepatří, křížovka z vyjmenovaných slov 6. VY_32_INOVACE_18_IP7 ČÍSLOVKY Druhy a pravopis číslovek - úvod do učiva 6. VY_32_INOVACE_19_IP7 VY_32_INOVACE_20_IP7 HRÁTKY S ČEŠTINOU I HRÁTKY S ČEŠTINOU II Pro zpestření výuky, možno použít v hodině mluvnice i slohu, úkoly na určení druhů slov, tvoření slov, tvoření vět, apod. 6. Pro zpestření výuky, možno použít v hodině mluvnice i slohu, úkoly - tvary podst. jmen, druhy příd. jmen, tvoření vět (souvětí), slovní kopaná (vláček) 6.

21 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 8 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_ TF8 SHOWING INTEREST - PROJEVENÍ ZÁJMU Interaktivní výukový materiál rozlišujeme fráze údivu, používáme je pro různé situace 8., 9. VY_32_INOVACE_02_ TF8 PHONEMIC CHART 1 Interaktivní výukový materiál seznamujeme se s fonetickými symboly pro samohlásky 7.,8.,9. VY_32_INOVACE_03_ TF8 VY_32_INOVACE_04_ TF8 VY_32_INOVACE_05_ TF8 VY_32_INOVACE_06_ TF8 POPIS OBRÁZKŮ ZVÍŘECÍ OBYDLÍ PROCVIČENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY PROJECT 2 3RD EDITION UNIT 2A ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ Popisujeme obrázky samostatně do sešitu (procvičení psané formy), nebo společně s učitelem (procvičení ústní formy) 5.,6.,7. Na prvním snímku se žáci seznamují s názvy zvířecích obydlí a jeho obyvateli, na dalších snímcích samostatně odpovídají na otázky. 9. Seznámení se slovní zásobou, doplnění křížovky pomocí slov z popisu 6., 7. Nastudujeme si údaje o sobě, získáváme informace od zbývajících čtyř spolužáků ve skupině, procvičujeme základní otázky ústní formou 6.,7.,8. VY_32_INOVACE_07_ TF8 TVOŘÍME NOVÁ SLOVA Přiřazujeme k slovům ta, která se jim rychle vybaví (asociace) VY_32_INOVACE_08_ TF8 VY_32_INOVACE_09_ TF8 POUŽITÍ ZÁJMEN OPAKOVACÍ TEST PROJECT 2 3RD EDITION UNIT 1 Opakujeme tvary zájmen, na dalších snímcích samostatně či ve skupinách tyto zájmena vhodně používáme Tvoříme věty přítomném čase (otázky, zápor), zapisujeme časové údaje, porozumění textu 5.-7.

22 VY_32_INOVACE_10_ TF8 VY_32_INOVACE_11_ TF8 RECEPTY (A, AN, THE, SOME) POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA Používáme určité a neurčité členy při popisu tvorby receptů doplnění textu 7.,8.,9. Doplňujeme počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a much nebo many 8., 9. VY_32_INOVACE_12_ TF8 VY_32_INOVACE_13_ TF8 VY_32_INOVACE_14_ TF8 POUŽITÍ FOR A SINCE PŘÍDAVNÁ JMÉNA POPISUJÍCÍ OSOBNOST AGO Společná výuka a vysvětlení použití for a since pomocí časové osy, následuje použití for a since ve větách a s časovými údaji 8., 9. Interaktivní materiál sloužící k výuce a procvičení přídavných jmen popisujících osobnost 7.,8.,9. Společná výuka a vysvětlení použití ago pomocí časové osy následuje použití ago při porovnání sportovních aktivit 7.,8.,9. VY_32_INOVACE_15_ TF8 PHONEMIC CHART 2 Seznam znaků vhodně umístěte ve třídě. Ostatní listy slouží k procvičení znalosti fonetických znaků. 6.,7.,8. VY_32_INOVACE_16_ TF8 PRONUNCIATION - STEJNÝ ZVUK Do křížovky doplňujeme slova souzvučná. V krátkém příběhu opravte nesprávně použitá slova jejich souzvučnými ekvivalenty a v pěti následujících větách zakroužkujte vhodné slovo 6.,7.,8. VY_32_INOVACE_17_ TF8 VY_32_INOVACE_18_ TF8 FOOD - SLOVNÍ ZÁSOBA PRAVIDELNÁ SLOVESA V MINULÉM ČASE Učíme se či opakujeme slovní zásobu z okruhu FOOD, podle popisu určujeme a animací zobrazujeme správnou odpověď 6.,7.,8. Do křížovky doplňte slovesa v minulém čase podle infinitivu a českého tvaru slovesa 6.,7.,8. VY_32_INOVACE_19_ TF8 PRESENT SIMPLE - FREETIME ACTIVITIES Žáci popisují podle obrázků volnočasové aktivity dětí 4.,5.,6. VY_32_INOVACE_20_ TF8 SLOVNÍ ZÁSOBA TRANSPOSITION Slouží jako rozcvička, posouváním slov v jednotlivých řádcích hledáme slova v tajence

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ OBSAH Identifikační údaje Matematika 1.- 5. ročník Matematika 6.- 9. ročník Přírodopis 7. ročník Další cizí jazyk FJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Základní škola

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT - Školní vzdělávací program Základní školy K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT - Školní vzdělávací program Základní školy K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT platnost od 1.9.2007, datum poslední revize 2.9.2013 Předkladatel a zpracovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 příspěvková organizace ŠKOLA PRO VŠECHNY Obsah ŠVP pro základní

Více

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU D O D A T E K č. ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Tento dodatek č. se vydává za účelem vytvoření podmínek pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory.5

Více