II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6."

Transkript

1 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_TF1 POPIS ZVÍŘAT Základní tvorba vět, slovní zásoba týkající se zvířat, popis zvířat 3. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6. VY_22_INOVACE_03_TF1 URČITÉ A NEURČITÉ ČLENY Doplňování určitých a neurčitých členů výběr správné odpovědi ze čtyř možností 8., 9. VY_22_INOVACE_04_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS II. Dopnění příslovcí, příslovce četnosti, vyjádření času 6. VY_22_INOVACE_05_TF1 VY_22_INOVACE_06_TF1 BUDOUCÍ ČAS - GOING TO SLOVESO TO BE Zjišťování plánu aktivit, použití předložek procvičení ústního projevu 8. Základní tvorba vět uspořádáním nabízených slov, použití předložek, tvary slovesa to be v přítomném čase 4., 5. VY_22_INOVACE_07_TF1 SLOVESO TO BE, PŘEDLOŽKY PŘED MÍSTY, MNOŽNÉ ČÍSLO Popis obrázku, použití předložek před místy, množné číslo 5. VY_22_INOVACE_08_TF1 ZVÍŘATA Doplnění křížovky téma zvířata 7. VY_22_INOVACE_09_TF1 OTÁZKY ZAČÍNAJÍCÍ WHAT? Zjištění onformací z televizního programu procvičení ústního projevu 8., 9. VY_22_INOVACE_10_TF1 VYTVÁŘÍME ŽÁDOSTI SE SLOVESEM CAN Tvoříme otázky (žádosti) v různých situacích 8., 9.

2 VY_22_INOVACE_11_TF1 POČITATELNOST PODSTATNÝCH JMEN, MUCH A MANY Dělíme slovesa podle počitatelnosti, doplňujeme much a many do otázek 7. VY_22_INOVACE_12_TF1 POPIS MÍSTA Kreslíme ostrov podle popisu 9. VY_22_INOVACE_13_TF1 LOV POKLADU-VŠEOBECNÉ ANGLICKÉ ZNALOSTI Odpovídáme na otázky, doplňujeme věty, řešíme jednoduché rébusy 5. VY_22_INOVACE_14_TF1 ZÁJMENA Používáme zájmena osobní, předmětová, přivlastňovací 7. VY_22_INOVACE_15_TF1 VY_22_INOVACE_16_TF1 VY_22_INOVACE_17_TF1 VY_22_INOVACE_18_TF1 FOOD SURVEY SPOJKY AGO PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Provádíme průzkum oblíbenosti jídel a nápojů, tvoříme věty se stupňovanými přídavnými jmény 7., 8. Spojujeme jednoduché věty v minulém čase pomocí vhodně zvolených spojek 7., 8. Doplňování vět podle smyslu věty související, zapis v minulém čase se správným časovým údajem 7., 8. Dopňujeme věty oznamovací, záporné i otázky, tvoříme otázky k připraveným odpovědím 8., 9. VY_22_INOVACE_19_TF1 POUŽITÍ MUST, CAN, SHOULD, HAVE TO Užití must, can, should, have to, překlad věty 7., 8. VY_22_INOVACE_20_TF1 VY_22_INOVACE_21_TF1 VY_22_INOVACE_22_TF1 VY_22_INOVACE_23_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ X PRŮBĚHOVÝ TVAR SLOVES V MINULÉM ČASE PROSTÉM 1 TVAR SLOVES V MINULÉM ČASE PROSTÉM 2 NEPRAVIDELNÁ SLOVESA V PŘEDPŘÍTOMNÉM ČASE 1 Pomocí zařízení ActiveVote testujeme schopnost rozeznání přítomného času prostého a průběhového 6., 7. Pomocí zařízení ActiveVote testujeme znalosti tvarů sloves v minulém čase 7. Pomocí zařízení ActiveVote testujeme znalosti tvarů sloves v minulém čase 7. Pomocí zařízení ActiveVote testujeme znalosti tvarů sloves v příčestí trpném 9.

3 VY_22_INOVACE_24_TF1 VY_22_INOVACE_25_TF1 VY_22_INOVACE_26_TF1 NEPRAVIDELNÁ SLOVESA V PŘEDPŘÍTOMNÉM ČASE 2 POUŽITÍ PŘEDLOŽEK FRÁZOVÁ SLOVESA Pomocí zařízení ActiveVote testujeme znalosti tvarů sloves v příčestí trpném 9. Doplňujeme předložky at a to, spojujeme věty dle společných znaků 6. Použití frázových sloves - výběr správné odpovědi ze čtyř možností 9. VY_22_INOVACE_27_TF1 HAVE GOT 1. VY_22_INOVACE_28_TF1 LOV POKLADU - KŘÍŽOVKA Prostudujeme slovesa na pracovním listě a dopňujeme je do vět, doplněné věty přeložíme 3. Různorodá slovní zásoba (Příroda, sport, zeměpis atd.), dle popisu zapisujeme řešení do křížovky, v tajence najdeme, kam schovat poklad 9. VY_22_INOVACE_29_TF1 HRY SE SLOVY A PÍSMENY Anagramy zvířata, dny v týdnu, měsíce, nábytek 3.,4.,5. VY_22_INOVACE_30_TF1 IS THERE?/ ARE THERE?, MNOŽNÉ ČÍSLO Podle obrázku odpovídáme na otázky. K odpovědi používáme Yes, there is/no there aren t. Odpovídáme na otázky, v odpovědi používáme There is/are... 3., 4. VY_22_INOVACE_31_TF1 ZÁKLADNÍ OTÁZKY NAME, COLOURS, AGE Ptáme se ostatních na osobní informace na jejich pracovních listech a zapisujeme je do kolonek ve vlastním papíře 3., 4. VY_22_INOVACE_32_TF1 HAVE GOT 2. Čteme text, zaškrtneme informace o nichž víme, ke komu patří 4., 5. VY_22_INOVACE_33_TF1 PŘÍDAVNÁ JMÉNA Zapisujeme anglické protiklady k přídavným jménům, překládáme do češtiny 4., 5. VY_22_INOVACE_34_TF1 SLOVESO BÝT - DOPLŇOVAČKA Doplnění chybějících slov. Využití slov v překládané části věty 4., 5. VY_22_INOVACE_35_TF1 SLOVNÍ ZÁSOBA PROJECT 1/6A Doplňujeme slova k obrázkům a českým ekvivalentům 5., 6. VY_22_INOVACE_36_TF1 MUCH, MANY, A LOT OF, SOME, ANY Doplňujeme do vět a frází much, many, a lot of, some a any 8., 9.

4 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 2 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_LK2 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Tvorba otázek + doplňování odpovědí v přítomném čase prostém 5. VY_22_INOVACE_02_LK2 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Práce s textem, tvorba otázek, odpovědi na otázky dle textu 5. VY_22_INOVACE_03_LK2 POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TEXTU Práce s textem, zaměřeno na vyhledávání datumů 7. VY_22_INOVACE_04_LK2 PRÁCE S TEXTEM A SE SLOVNÍKEM Žáci správně přiřazují druhou část anglického vtipu 7. VY_22_INOVACE_05_LK2 PRÁCE S TEXTEM A SE SLOVNÍKEM Sestavování správného slovesledu vtipu + v druhé části doplňování závěru vtipu 7. VY_22_INOVACE_06_LK2 VY_22_INOVACE_07_LK2 POROZUMĚNÍ PSAN. TEXTU, DATUM A ČAS Procvičování času a datumu dle zadání 6. TVORBA OTÁZEK A ZÁPORU, SESTAVOVÁNÍ VĚT Tvoření otázek v přítomném čase prostém 6. VY_22_INOVACE_08_LK2 TVOŘÍME OTÁZKU A ZÁPOR Rozlišování základních rozdílů při tvorbě otázky a záporu u sloves to be, have got a ostatních sloves 5. VY_22_INOVACE_09_LK2 VY_22_INOVACE_10_LK2 PRÁCE SE SLOVNÍKEM, POROZUMĚNÍ TEXTU Téma zaměstnání, práce pro skupiny 7. PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY, PRÁCE S TEXTEM Téma jobs, používání aktivně naučené slovní zásoby 8.

5 VY_22_INOVACE_11_LK2 ROZŠÍŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Téma jobs, křížovka 8. VY_22_INOVACE_12_LK2 PROCVIČOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Opaky + slova, která se rýmují, tvoření vět 4. VY_22_INOVACE_13_LK2 OPAKOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Křížovka na opakování "opposites" 6. VY_22_INOVACE_14_LK2 PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Křížovka na procvičování "opposites" 6. VY_22_INOVACE_15_LK2 ROZŠÍŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Pracovní list na téma "opposites" 8. VY_22_INOVACE_16_LK2 TESTOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Téma "opposites" 8. VY_22_INOVACE_17_LK2 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Užití frekvenčních příslovcí, jejich pozice ve větě a význam 6. VY_22_INOVACE_18_LK2 ROZŠIŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Téma sport, použití slovníku 8. VY_22_INOVACE_19_LK2 ZÁKLADNÍ ZEMĚPIS ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ Hlavní a nejznámější města 8. VY_22_INOVACE_20_LK2 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ + ČAS Tvorba otázek a krátkých odpovědí 5. VY_22_INOVACE_21_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Použití kvantifikátorů 6. VY_22_INOVACE_22_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Protiklady, ovoce a zelenina 6. VY_22_INOVACE_23_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA, POROZUMĚNÍ TEXTU Zaměstnání, části těla,protiklady, oblečení, rodina 8.

6 VY_22_INOVACE_24_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA, POROZUMĚNÍ TEXTU Zaměstnání, čati těla,protiklady, oblečení, rodina 8. VY_22_INOVACE_25_LK2 MINULÝ ČAS Tvorba otázky a záporu 7. VY_22_INOVACE_26_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Procvičování slovní zásoby sloves 6. VY_22_INOVACE_27_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Slovesa + jejich kolokace 6. VY_22_INOVACE_28_LK2 ČÍSLOVKY Počítání od VY_22_INOVACE_29_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Popis města, předpokládá se znalost slovní zásoby na téma "buildings" a "shops" 6. VY_22_INOVACE_30_LK2 PŘÍTOMNÉ ČASY, PRÁCE SE SLOVNÍKEM Překlad 6. VY_22_INOVACE_31_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Měsíce, číslovky, jednoduchá matematika 4. VY_22_INOVACE_32_LK2 VY_22_INOVACE_33_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA SLOVNÍ ZÁSOBA Práce se slovníkem, vyhledávání, správná orientace ve slovníku 8. Slovesa, přesmyčky sloves + vyhledávání v tabulce dle speciálních souřadnic 8. VY_22_INOVACE_34_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Procvičování slovní zásoby na téma rodina, části těla 7. VY_22_INOVACE_35_LK2 SLOVNÍ ZÁSOBA Procvičování slovní zásoby na téma rodina, části těla 7. VY_22_INOVACE_36_LK2 MINULÝ ČAS Procvičování nepravidelných sloves 8.

7 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_MH1 VY_32_INOVACE_02_MH1 VY_32_INOVACE_03_MH1 VY_32_INOVACE_04_MH1 MAGNETY MAGNETICKÉ POLE MAGNETIZACE, MAG. POLE ZEMĚ MAGNETICKÉ POLE VODIČE, CÍVKY Určení rozdílu mezi magnety přírodními a umělými, určení pólů magnetu, vzájemné působení magnetů 9. Určení magnetického pole magnetu, znázornění magnetického pole pomocí indukčních čár 9. Magnetizace látky, rozdělení oceli na magneticky tvrdou a měkkou, určení polohy severního a jižního magnetického pólu Země, objasnění principu kompasu 9. Vytvoření jednoduché cívky, určení magnetického pole cívky, grafické znázornění průběhu indukčních čar 9. VY_32_INOVACE_05_MH1 ELEKTROMAGNET A JEHO VYUŽITÍ Popis elektromagnetu a jeho principu, příklady užití 9. VY_32_INOVACE_06_MH1 ELEKTROMOTOR Popis částí elektromotoru a jeho principu, ukázka výroby jednoduchého elektromotoru 9. VY_32_INOVACE_07_MH1 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Výklad - změna velikosti proudu při změně mag. pole 9. VY_32_INOVACE_08_MH1 VY_32_INOVACE_09_MH1 STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ TRANSFORMÁTOR Popis vzniku střídavého proudu (napětí), perioda a kmitočet, rozlišení stejnosměrného proudu od střídavého na základě jejich časového průběhu, určení periody střídavého proudu (napětí) z jeho kmitočtu a naopak 9. Objasnění činnosti transformátoru, použití transformačního poměru 9.

8 VY_32_INOVACE_10_MH1 ROZVODNÁ EL. SÍŤ Prezentace příkladů použití transformátoru v praxi 9. VY_32_INOVACE_11_MH1 OPAKOVÁNÍ - MAG. VLASTNOSTI LÁTEK Hra - opakování mag. vlastnosti látek 9. VY_32_INOVACE_12_MH1 OPAKOVÁNÍ - ELEKTROMAGNETISMUS Hra - opakování elektromagnetismu 9. VY_32_INOVACE_13_MH1 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ Výklad - elektromag. vlny, procvičování jejich druhů 9. VY_32_INOVACE_14_MH1 MĚŘENÍ A ZNÁZORNĚNÍ SÍLY Měření síly siloměrem, určování grav. síly 7. VY_32_INOVACE_15_MH1 SKLÁDÁNÍ SIL I. Určování výslednice dvou sil stejného a opačného směru, rovnováha sil 7. VY_32_INOVACE_16_MH1 SKLÁDÁNÍ SIL II. Grafické určování výslednice dvou sil různého směru 7. VY_32_INOVACE_17_MH1 PÁKA V PRAXI Určování ramen, působiště, momentu síly 7. VY_32_INOVACE_18_MH1 PÁKA V PRAXI Užití páky v praxi, procvičení na příkladech z praxe 7. VY_32_INOVACE_19_MH1 KLADKA A JEJÍ ÚČINKY Výklad - kladka, kladka volná, pevná, kladkostroj 7. VY_32_INOVACE_20_MH1 DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY Tlakové účinky síly, tlak, jednotky tlaku 7.

9 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 2 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_IP2 ZÁKLADNÍ BARVY A ČÍSLA 1-12 Procvičování základních barev a číslic 1-12, vazba "je v kroužku", "je zelený" 3. VY_32_INOVACE_02_IP2 VY_32_INOVACE_03_IP2 VY_32_INOVACE_04_IP2 VY_32_INOVACE_05_IP2 VY_32_INOVACE_06_IP2 VY_32_INOVACE_07_IP2 VY_32_INOVACE_08_IP2 VY_32_INOVACE_09_IP2 NÁBYTEK A ŠKOLNÍ POTŘEBY NÁLADY A POCITY OBLIČEJ A JEHO ČÁSTI, VAZBY "have/has got" RODINA ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA, VAZBY "it has got" OBLEČENÍ OBLEČENÍ, PŘIVLASTŃOVÁNÍ, VAZBY "he/she has got" EXOTICKÁ ZVÍŘATA Procvičování slovní zásoby z oblasti nábytek a školní potřeby, vazby "What s this?, This is What colour is it? 3. Procvičování názvů nálad a pocitů, používání vazby "he/she is" 3. Popisování základních částí lidského obličeje, vazby "have/has got" 3. Opakování názvů členů rodiny, představování se, opakování předložek on, in at 3. Opakování názvů základních částí lidského těla a přídavných jmen dlouhý, krátký, barvy, počet 3. Procvičování názvů základních druhů oblečení, opakování barev 3. Procvičování názvů základních druhů oblečení, procvičování vazby "he/she has got", přivlastňování 3. Opakování a procvičování názvů exotických druhů zvířat, potravy, názvy kontinentů 4.

10 VY_32_INOVACE_10_IP2 MÁM RÁD, NEMÁM RÁD Procvičování vazby like/likes, don t like/doesn t like, slovní zásoba z okruhu JÍDLO, ZVÍŘATA 5. VY_32_INOVACE_11_IP2 ČÍSLOVKY , ČAS Procvičování dvojciferných čísel a časových údajů 4. VY_32_INOVACE_12_IP2 VY_32_INOVACE_13_IP2 VY_32_INOVACE_14_IP2 VY_32_INOVACE_15_IP2 VY_32_INOVACE_16_IP2 VY_32_INOVACE_17_IP2 OPAKOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY PODSTATNÝCH JMEN EXISTENČNÍ VAZBY "There is.., there are..", předložky on, in at, under MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVÁNÍ ROZVRH HODIN VOLNÝ ČAS Tvoření otázek What t this? Is it a? Whose is it? a odpovědí na ně 4. Používání existenční vazby "There is.., there are..", předložky on, in at, under 3. Prohloubení a procvičení učiva o množném čísle podstatných jmen, pravidelná i nepravidelná podstatná jména 4. Procvičování přivlastňovacích zájmen a přivlastňování konkrétním osobám 4. Základní vyučovací předměty, rozdílnost systému škol v ČR a Anglii, vazby "this is, these are", opakování názvů dnů v týdnu a času 5. Procvičování oznamovacích vět a otázek v přítomném čase prostém ve všech osobách na téma VOLNÝ ČAS 5. VY_32_INOVACE_18_IP2 VY_32_INOVACE_19_IP2 VY_32_INOVACE_20_IP2 MÁM, NEMÁM NAKUPUJEME AKTIVITY, ČAS Používání vazeb "have/has got" ve všech osobách, slovíčka z oblasti hračky, školní potřeby, oblečení, jídlo, domácí zvířata 5. Procvičování vyjádření ceny v anglické měně (libra, pence), otázky How much is it? How much these are? 5. Procvičování slovní zásoby z oblasti volnočasových aktivit a časových údajů 5.

11 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 3 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_ TF3 PŘÍDAVNÁ JMÉNA Výukový materiál sloužící k vysvětlení a zdůvodnění přídavných jmen, ukazuje správné umístění přídavných jmen před i za podstatné jméno 5.,6.,7. VY_32_INOVACE_02_ TF3 POPIS ZVÍŘAT Cvičení vysvětluje základní části těla zvířat, následně sestavujeme věty z nabízených slov 6.,7. VY_32_INOVACE_03_ TF3 MĚSÍCE Procvičujeme anglické názvy ročních období a měsíců 6.,7. VY_32_INOVACE_04_ TF3 VY_32_INOVACE_05_ TF3 VY_32_INOVACE_06_ TF3 VY_32_INOVACE_07_ TF3 VY_32_INOVACE_08_ TF3 OSOBNÍ ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA ŘADOVÉ ČÍSLOVKY 2. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN 3. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN Výukový materiál sloužící k vysvětlení osobních zájmen nabízí též jejich procvičení a závěrem i testování pomocí zařízení ActiveVote 4.,5.,6. Obsahuje gramatickou, výkladovou část a následná cvičení k výuce přivlastňovacích zájmen 4.,5.,6. Výukový materiál seznamuje žáky s řadovými číslovkami do 100 a procvičuje jejich použití 7. Výukový materiál vysvětluje tvorbu přídavných jmen ve 2. stupni, pomáhá s jejich procvičením a použitím ve větách 7., 8. Výukový materiál vysvětluje tvorbu přídavných jmen ve 3. stupni, pomáhá s jejich procvičením a použitím ve větách 7., 8. VY_32_INOVACE_09_ TF3 PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ Výukový materiál uvádí příklad tvorby přítomného času průběhového, následně procvičuje tvorbu vět popisujících fotografii 5., 6.

12 VY_32_INOVACE_10_ TF3 PŘEDMĚTOVÁ ZÁJMENA Výukový materiál vyučuje anglická předmětová zájmena, nabízí jejich procvičení i testování pomocí zařízení ActiveVote 6.,7. VY_32_INOVACE_11_ TF3 ZÁJMENA 1. Procvičení a rozlišení osobních, přivlastňovacích a předmětových zájmen v různých typech vět 6.,7. VY_32_INOVACE_12_ TF3 POUŽITÍ SOME A ANY Výukový materiál seznamuje žáky s použitím some a any v oznamovacích větách, záporu a otázkách. V následujících cvičeních si žáci procvičí použití ve větách 7., 8. VY_32_INOVACE_13_ TF3 VY_32_INOVACE_14_ TF3 VY_32_INOVACE_15_ TF3 VY_32_INOVACE_16_ TF3 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ VS. PRŮBĚHOVÝ POPIS OSOB URČITÉ ČLENY V MÍSTOPISU THIS, THAT, THESE, THOSE Výukový materiál procvičuje rozdílné použití přítomného času prostého a průběhového, následuje test pomocí zařízení ActiveVote 5., 6. Výukový materiál sloužící k seznámení se slovní zásobou k popisu částí těla 5.,6.,7. Výukový materiál vysvětluje používání určitého členu před místními názvy, procvičení závěrečný zeměpisný test 9. Výukový materiál vysvětluje a procvičuje použití zájmen popisujících blízké a vzdálené předměty a osoby v jednotném a množném čísle 6.,7. VY_32_INOVACE_17_ TF3 ZÁJMENA 2. VY_32_INOVACE_18_ TF3 POVOLÁNÍ 1. VY_32_INOVACE_19_ TF3 POVOLÁNÍ 2. Doplňujeme do vět přivlastňovací zájmena this a these a that a those, použijeme ve větách vhodná zájmena, většinou předmětová 7., 8., 9 35 otázek procvičujících znalost slovní zásoby k tématu povolání a zaměstnání A-Z kvíz 7.,8.,9. Překládáme anglické názvy povolání za použití slovníku, sestavujeme názvy povolání z anagramů a zapisujeme povolání podle popisu 8.,9. VY_32_INOVACE_20_ TF3 POPIS CESTY Výukový materiál sloužící k nácviku ústního projevu při popisu cesty ve městě na základě připravené mapy 9.

13 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 4 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_GD4 ŘASY Výklad a procvičení tématu (charakteristické znaky, zástupci) 6. VY_32_INOVACE_02_GD4 HOUBY Výklad a procvičení tématu (charakteristické znaky, zástupci) 6. VY_32_INOVACE_03_GD4 KAPRAĎOROSTY Výklad a procvičení tématu (charakteristické znaky, zástupci) 6. VY_32_INOVACE_04_GD4 VÝTRUSOVÉ ROSTLINY -TEST Poznávání zástupců výtrusných rostlin, opakování pojmů 6. VY_32_INOVACE_05_GD4 KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY Výklad tématu o krytosemenných rostlinách 6. VY_32_INOVACE_06_GD4 ROZMNOŽOVÁNÍ KRYTOSEMEN. ROSTLIN Seznámení s principy rozmnožování výtrusných rostlin 6. VY_32_INOVACE_07_GD4 LÉČIVÉ BYLINY Procvičení poznávání vybraných druhů léčivých rosltin 6. VY_32_INOVACE_08_GD4 STROMY A KEŘE Poznávání vybraných druhů lesních stromů a keřů 6. VY_32_INOVACE_09_GD4 ŽIVOČICHOVÉ V LESE Opakováníí třídění živočichů v našich lesích 6.

14 VY_32_INOVACE_10_GD4 MĚKKÝŠI Opakování tématu měkkýši 6. VY_32_INOVACE_11_GD4 ČLENOVCI Přehled třídění kmene, charakteristické znaky vybraných tříd a řádů 6. VY_32_INOVACE_12_GD4 ROZMNOŽOVÁNÍ HMYZU Seznámení s typy vývinu hmyzu 6. VY_32_INOVACE_13_GD4 BOTANIKA - OPAKOVÁNÍ Opakování botanických pojmů 6. VY_32_INOVACE_14_GD4 SOVY A JEJICH HLASY Přehled vybraných zástupců našich sov 7. VY_32_INOVACE_15_GD4 VÝTRUSNÉ ROSTLINY - křížovka Upevnění pojmů souvisejích s výtrusnými rostlinami pomocí křížovky 6. VY_32_INOVACE_16_GD4 JEHLIČNANY - test Test 6. VY_32_INOVACE_17_GD4 OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍKU- 1.pololetí Shrnující opakování tématu botanika 6. VY_32_INOVACE_18_GD4 VIRY Výklad - charakteristické znaky virů 7. VY_32_INOVACE_19_GD4 ZÁSTUPCI ČLENOVCŮ Opakování zástupců členovců 6. VY_32_INOVACE_20_GD4 AZ KVÍZ - (botanické a zoologické pojmy) Upevnění pojmů prostřednictvím az kvízu 6.

15 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 5 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_IP5 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Procvičování kladných i záporných vět v přítomném čase prostém 5. VY_32_INOVACE_02_IP5 JÍDLO A NÁPOJE I. Základní slovní zásoba z tématu jídlo a nápoje - procvičování 3. VY_32_INOVACE_03_IP5 VY_32_INOVACE_04_IP5 VY_32_INOVACE_05_IP5 VY_32_INOVACE_06_IP5 VY_32_INOVACE_07_IP5 VY_32_INOVACE_08_IP5 VY_32_INOVACE_09_IP5 JÍDLO A NÁPOJE II. SPORT, HRY, AKTIVITY - I can.. ODPOVĚDI NA ZÁKLADNÍ OTÁZKY, PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY PŘEDLOŽKY ON, UNDER, IN, AT PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování a procvičování názvů pokrmů, používání I like..,i don t like.. 3. Procvičování slovní zásoby z oblasi sport, hry, aktivity, používání I can, I can t 5. Tématické okruhy FOOD, CLOTHES, BODY. Otázky Hawe you got..? Do you like..? Are you good at..? Procvičení použivání uvedených předložek a otázek typu Where is? Where are? Použití ActivVoite Užívání přídavných jmen a jejich opozit, např big - little, small; young, new - old a pocity 4.,5. Procvičování kladných i záporných vět v přítomném čase prostém 5. Procvičování kladných i záporných vět v přítomném čase prostém, používání sloves can, can t 5.

16 VY_32_INOVACE_10_IP5 VY_32_INOVACE_11_IP5 PŘDLOŽKY ON, IN, AT, BETWEEN, UNDER ZÁKLADY KONVERZECE + hra Procvičování slovní zásoby z oblasi školní potřeby, nábytek. Tvoření vět s uvedenými předložkami Sešit pro zpestření výuky obsahuje kódované otázky a obrázky - procvičení slovní zásoby 3.,4. VY_32_INOVACE_12_IP5 THERE IS, THERE ARE Opakování a procvičování existenční vazby 4.,5. VY_32_INOVACE_13_IP5 WHERE ARE THEY FROM? Procvičování názvů států a příslušníků národů 4.,5. VY_32_INOVACE_14_IP5 VE MĚSTĚ - PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY Základní názvy budov a předložky IN FRONT OF, BEHINED, AT, OPPOSITE, BETWEEN 5. VY_32_INOVACE_15_IP5 PROCVIČOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH BAREV Procvičování slovní zásoby, zejména názvů základních barev 3.,4. VY_32_INOVACE_16_IP5 ČÍSLA, CENY, MNOŽSTVÍ Opakování a procvičování číslovek 0-100, otázky How much is/are this/these? How much is/are there 4.,5. VY_32_INOVACE_17_IP5 OTÁZKY I. Použití ActivVoite - reakce na různorodé otázky VY_32_INOVACE_18_IP5 OTÁZKY II. Použití ActivVoite - reakce na různorodé otázky VY_32_INOVACE_19_IP5 VY_32_INOVACE_20_IP5 KIMOVA HRA - PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Zvířata,sport, domácí potřeby - ActivVoite 4.,5. KIMOVA HRA - PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY II. Zvířata, oblečení, domácí potřeby - ActivVoite 4.,5.

17 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 6 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_ TF6 MS EXCEL - BMI - PRÁCE S LISTY, POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ Formátujeme buňky, zadávání základních funkcí, práce s listy, tvorba grafů 8., 9. VY_32_INOVACE_02_ TF6 MS WORD - ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ 1 Zadání odrážek a číslování, tvorba víceúrovňového seznamu 6.,7. VY_32_INOVACE_03_ TF6 MS WORD - ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ 2 Zadání odrážek a číslování, tvorba víceúrovňového seznamu 6.,7. VY_32_INOVACE_04_ TF6 MS POWERPOINT - POROVNÁNÍ DVOU STÁTŮ EVROPY Základní tvorba prezentace, vkládání textových polí, obrázků a grafů, práce s efekty 9. VY_32_INOVACE_05_ TF6 MS EXCEL - POUŽITÍ FUNKCE KDYŽ Zadávání funkce podmínkové funkce Když pomocí průvodce 8. VY_32_INOVACE_06_ TF6 MS EXCEL - POUŽITÍ FUNKCE SVYHLEDAT 1 Zadávání vyhledávací funkce SVyhledat pomocí průvodce 8. VY_32_INOVACE_07_ TF6 VY_32_INOVACE_08_ TF6 MS EXCEL - AUTOSUM A ABSOLUTNÍ ODKAZ MS EXCEL - TVORBA GRAFU Používání funkce AutoSum, zadávání absolutního odkazu buňky, 8. Tvorba formát tabulky, tvorba výsečového grafu, úprava a formát zobrazovaných dat, řazení dat v tabulce 8. VY_32_INOVACE_09_ TF6 MS EXCEL - POUŽITÍ FUNKCE SVYHLEDAT 2 Zadávání vyhledávací funkce SVyhledat pomocí průvodce 8.

18 VY_32_INOVACE_10_ TF6 MS EXCEL - POKROČILÉ POUŽITÍ FUNKCE KDYŽ Zadávání vnořených podmínek funkce Když 8. VY_32_INOVACE_11_ TF6 VY_32_INOVACE_12_ TF6 MS EXCEL - AUTOMATICKÁ TABULKA SPORTOVNÍ SOUTĚŽE MS POWERPOINT - TABULKY A GRAFY Zadávání kombinovaných vzorců do řádku vzorců, počítání procentuální úspěšnosti, řazení buněk 8. Vkládání a formát objektů, používání animací jednotlivých objektů, práce s tabulkami a grafy 8., 9. VY_32_INOVACE_13_ TF6 MS EXCEL - DESETIBOJAŘSKÉ TABULKY Procvičení funkcí PRŮMĚR, MIN, MAX, AUTOSUM 8. VY_32_INOVACE_14_ TF6 VY_32_INOVACE_15_ TF6 VY_32_INOVACE_16_ TF6 VY_32_INOVACE_17_ TF6 VY_32_INOVACE_18_ TF6 VY_32_INOVACE_19_ TF6 VY_32_INOVACE_20_ TF6 MS EXCEL - KOMBINOVANÁ TABULKA TEORETICKÉ TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ FUNKCÍ V MS EXCEL TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ Z OBORU INFORMATIKA MS POWERPOINT - INTERAKTIVNÍ MAPA EVROPY MS EXCEL - PRAKTICKÝ TEST MS WORD - PRÁCE S OBJEKTY PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ V INFORMATICE Zadávání vzorců rozsvěcováním, používání absolutního odkazu pro snadné rozkopírování buněk, zadávání číselného formátu buněk 8. Znalost principu použití funkcí v MS Excel, znalost použití absolutního odkazu 8. Znalosti z oblasti průzkumník operačního systému Windows, znalosti z oblasti programů sady Microsoft Office, znalosti internetu 9. Vkládání a formát objektů, nastavení formátu animací a jejich pořadí, spuštění a nastavení prezentací 8., 9. Použití funkcí AUTOSUM, MIN, MAX, PRŮMĚR, SVYHLEDAT,KDYŽ, RANK, COUNTIF, výpočet součinu, rozdílu, součtu a podílu 8. Formát základních objektů z panelu Kreslení, seskupování zobrazených objektů, pořadí zobrazených objektů 6. Procvičení pojmů hardware, software, vstupní a výstupní zařízení, formát objektů v programu MS Word 5.

19 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 7 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_IP7 HRA SE SLOVY, OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU Motivační křížovka, přesmyčky, skrývačky, osmisměrka a pravopisné cvičení na procviční psaní i/y po obojetných souhláskách uvnitř slov i v koncovkách. Celý sešit na téma PSI 6. VY_32_INOVACE_02_IP7 VY_32_INOVACE_03_IP7 VY_32_INOVACE_04_IP7 VY_32_INOVACE_05_IP7 VY_32_INOVACE_06_IP7 VY_32_INOVACE_07_IP7 VY_32_INOVACE_08_IP7 VY_32_INOVACE_09_IP7 VYJMENOVANÁ SLOVA, ABECEDA - PROCVIČOVÁNÍ PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ, ABSTRAKTNÍ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ A POMNOŽNÁ PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN VZORY PODSTATNÝCH JMEN VZORY PODSTATNÝCH JMEN II. PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA, SLOVESA, PŘÍSLOVCE, CITOSLOVCE SLOVNÍ DRUHY, ROD PODSTATNÝCH JMEN SLOVNÍ DRUHY, TVOŘENÍ VĚT Vyjmenovaná slova, opakování formou hry, abecední řazení slov, tvoření vět s použitím vhodných slovních spojeni 6. Sešit vytvořený jako součást výkladu rozdělení podstatných jmen na uvedené druhy 6. Procvičení psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech 6. Přiřazování podstatných jmen ke vzorům, odvozování příbuzných slov, přiřazování k rodům 6. Procvičováni přiřazování podstatných jmen ke vzorům, psaní koncovek, odůvodňování pravopisu 6. Procvičování uvedených slovních druhů, tvoření slov příbuzných odvozováním, správné řazení slov do vět, tvoření dvojic podmět a přísudek, vyhledávání citoslovcí 6. Určování slovních druhů, tvoření podstatných jmen odvozených od sloves, tvoření slov z daných písmen. Práce se slovníkem spisovné češtiny 6. Procvičování slovních druhů, slova jednoznačná, mnohoznačná, tvoření rozvitých vět 6.

20 VY_32_INOVACE_10_IP7 SLOVNÍ DRUHY, ABECEDA, PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY Opakování a procvičování slovních druhů, abecední řazení slov, rozlišování předložek a předpon 6. VY_32_INOVACE_11_IP7 PŘÍDAVNÁ JMÉNA - ÚVOD Osmisměrka s tajenkou, druhy přídavných jmen 6. VY_32_INOVACE_12_IP7 PŘÍDAVNÁ JMÉNA II. Procvičování druhů přídavných jmen, odvozování dalších lovních druhů od přídavných jmen (slovesa, podstatná jména, příslovce) 6. VY_32_INOVACE_13_IP7 VY_32_INOVACE_14_IP7 PŘÍDAVNÁ JMÉNA III. - ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY, PŘÍPONY -SKÝ, -CKÝ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN Procvičování psaní zdvojených souhlásek v přídavných jménech a užívání přípon - ský, -cký 6. Procvičování stupňování přídavných jmen a správné užívání zdvojených souhlásek a skupin mně-, mě 6. VY_32_INOVACE_15_IP7 ZÁJMENA Určování druhů zájmen, skloňování zájmen 6. VY_32_INOVACE_16_IP7 VY_32_INOVACE_17_IP7 JAZYKOVÉ HRÁTKY HRY SE SLOVY Sešit je určený pro zpestření výuky, opírá se o druhy slov a vyjmenovaná slova 6. Sešit vytvořený k hravému opakování učiva - tvary podst. jmen, logická hra - které slovo do řady nepatří, křížovka z vyjmenovaných slov 6. VY_32_INOVACE_18_IP7 ČÍSLOVKY Druhy a pravopis číslovek - úvod do učiva 6. VY_32_INOVACE_19_IP7 VY_32_INOVACE_20_IP7 HRÁTKY S ČEŠTINOU I HRÁTKY S ČEŠTINOU II Pro zpestření výuky, možno použít v hodině mluvnice i slohu, úkoly na určení druhů slov, tvoření slov, tvoření vět, apod. 6. Pro zpestření výuky, možno použít v hodině mluvnice i slohu, úkoly - tvary podst. jmen, druhy příd. jmen, tvoření vět (souvětí), slovní kopaná (vláček) 6.

21 ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 8 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_32_INOVACE_01_ TF8 SHOWING INTEREST - PROJEVENÍ ZÁJMU Interaktivní výukový materiál rozlišujeme fráze údivu, používáme je pro různé situace 8., 9. VY_32_INOVACE_02_ TF8 PHONEMIC CHART 1 Interaktivní výukový materiál seznamujeme se s fonetickými symboly pro samohlásky 7.,8.,9. VY_32_INOVACE_03_ TF8 VY_32_INOVACE_04_ TF8 VY_32_INOVACE_05_ TF8 VY_32_INOVACE_06_ TF8 POPIS OBRÁZKŮ ZVÍŘECÍ OBYDLÍ PROCVIČENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY PROJECT 2 3RD EDITION UNIT 2A ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ Popisujeme obrázky samostatně do sešitu (procvičení psané formy), nebo společně s učitelem (procvičení ústní formy) 5.,6.,7. Na prvním snímku se žáci seznamují s názvy zvířecích obydlí a jeho obyvateli, na dalších snímcích samostatně odpovídají na otázky. 9. Seznámení se slovní zásobou, doplnění křížovky pomocí slov z popisu 6., 7. Nastudujeme si údaje o sobě, získáváme informace od zbývajících čtyř spolužáků ve skupině, procvičujeme základní otázky ústní formou 6.,7.,8. VY_32_INOVACE_07_ TF8 TVOŘÍME NOVÁ SLOVA Přiřazujeme k slovům ta, která se jim rychle vybaví (asociace) VY_32_INOVACE_08_ TF8 VY_32_INOVACE_09_ TF8 POUŽITÍ ZÁJMEN OPAKOVACÍ TEST PROJECT 2 3RD EDITION UNIT 1 Opakujeme tvary zájmen, na dalších snímcích samostatně či ve skupinách tyto zájmena vhodně používáme Tvoříme věty přítomném čase (otázky, zápor), zapisujeme časové údaje, porozumění textu 5.-7.

22 VY_32_INOVACE_10_ TF8 VY_32_INOVACE_11_ TF8 RECEPTY (A, AN, THE, SOME) POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA Používáme určité a neurčité členy při popisu tvorby receptů doplnění textu 7.,8.,9. Doplňujeme počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a much nebo many 8., 9. VY_32_INOVACE_12_ TF8 VY_32_INOVACE_13_ TF8 VY_32_INOVACE_14_ TF8 POUŽITÍ FOR A SINCE PŘÍDAVNÁ JMÉNA POPISUJÍCÍ OSOBNOST AGO Společná výuka a vysvětlení použití for a since pomocí časové osy, následuje použití for a since ve větách a s časovými údaji 8., 9. Interaktivní materiál sloužící k výuce a procvičení přídavných jmen popisujících osobnost 7.,8.,9. Společná výuka a vysvětlení použití ago pomocí časové osy následuje použití ago při porovnání sportovních aktivit 7.,8.,9. VY_32_INOVACE_15_ TF8 PHONEMIC CHART 2 Seznam znaků vhodně umístěte ve třídě. Ostatní listy slouží k procvičení znalosti fonetických znaků. 6.,7.,8. VY_32_INOVACE_16_ TF8 PRONUNCIATION - STEJNÝ ZVUK Do křížovky doplňujeme slova souzvučná. V krátkém příběhu opravte nesprávně použitá slova jejich souzvučnými ekvivalenty a v pěti následujících větách zakroužkujte vhodné slovo 6.,7.,8. VY_32_INOVACE_17_ TF8 VY_32_INOVACE_18_ TF8 FOOD - SLOVNÍ ZÁSOBA PRAVIDELNÁ SLOVESA V MINULÉM ČASE Učíme se či opakujeme slovní zásobu z okruhu FOOD, podle popisu určujeme a animací zobrazujeme správnou odpověď 6.,7.,8. Do křížovky doplňte slovesa v minulém čase podle infinitivu a českého tvaru slovesa 6.,7.,8. VY_32_INOVACE_19_ TF8 PRESENT SIMPLE - FREETIME ACTIVITIES Žáci popisují podle obrázků volnočasové aktivity dětí 4.,5.,6. VY_32_INOVACE_20_ TF8 SLOVNÍ ZÁSOBA TRANSPOSITION Slouží jako rozcvička, posouváním slov v jednotlivých řádcích hledáme slova v tajence

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Přehledvzdělávacích materiálů

Přehledvzdělávacích materiálů Přehledvzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými materiály

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

VY_32_ZAZNAM_02 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola a Mateřská škola Plavsko CZ.1.07/1.4.00/21.0374 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_ZAZNAM_02 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola a Mateřská škola Plavsko CZ.1.07/1.4.00/21.0374 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_ZAZNAM_02 ZÁZNAMOVÝ ARCH Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a Mateřská škola Plavsko CZ.1.07/1.4.00/21.0374 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona II/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU1/1az20 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Záznamový arch matematika

Záznamový arch matematika Záznamový arch matematika Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity 432 DUM (12 sad) 105 Pořad Kód TřídaTéma hodiny Anotace: využití DUM (zkvalitnění) Sada čís.sady 9 VY_42_inovace_9_PL2

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Matematika. název materiálu

Matematika. název materiálu Seznam "DUMŮ" V případě zájmu kontaktujte naši školu na e-mailu: zsdll.lk@seznam.cz Matematika 32101 Celá čísla, čísla kladná a záporná, opačná čísla 32102 Celá čísla - Absolutní hodnota 32103 Celá čísla

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. 1 Přírodověda Přírodověda

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová Třída Předmět a téma hodiny Označení materiálu Jméno autora SADA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_22_ZAZNAM_EU10/37az72 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_22_ZAZNAM_EU10/37az72 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_22_ZAZNAM_EU10/37az72 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU2/27az30,35az50 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

ku ka nakladatelství KATALOG učebních pomůcek 2008/9 v katalogu najdete 5 novinek

ku ka nakladatelství KATALOG učebních pomůcek 2008/9 v katalogu najdete 5 novinek ku ka nakladatelství 2008/9 KATALOG učebních pomůcek v katalogu najdete 5 novinek Vážení obchodní přátelé! Na následujících stránkách naleznete aktuální nabídku učebních pomůcek našeho nakladatelství.

Více

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech.

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech. AJ-1 Anglický jazyk ( k sadě 32 materiálů) Poř. 1. AJ-1_01 Sports and games 2. AJ-1_02 Sports - vocabulary 3. AJ-1_03 Countable, uncountable 4. AJ-1_04 Articles Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

SILCOM. Poutavé grafické zpracování, animace, zvukové efekty spolu s kvalitním obsahem a motivačními prvky zaručují atraktivní spojení zábavy a výuky.

SILCOM. Poutavé grafické zpracování, animace, zvukové efekty spolu s kvalitním obsahem a motivačními prvky zaručují atraktivní spojení zábavy a výuky. SILCOM Poutavé grafické zpracování, animace, zvukové efekty spolu s kvalitním obsahem a motivačními prvky zaručují atraktivní spojení zábavy a výuky. Výukové CD-Romy zasahují do všech zájmových oblastí

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21. EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.3217 Poř.č. Název - PRVOUKA Popis obsahu Prvouka 1. ročník 1. 1. 1_ROC

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více