VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK

2 OBSAH 1. ÚVOD ORGÁNY SPOLEČNOSTI PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje - SROP Týden vzdělávání v Jihočeském kraji Projekt Vzdělávací program pro manažery z malých a středních podniků z Jihočeského kraje pro výšení jejich konkurenceschopnosti Využívání alternativních pracovních úvazků v Jihočeském kraji v roce Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu Rozvaha Příloha k dani z přímu Příloha č. 1 Týden vzdělávání plakát...13 Příloha č. 2 Vzdělávací program pro managery z MSP z JčK...14 Příloha č. 3 Analýza alternativních pracovních úvazků v Jihočeském kraji v roce

3 1. ÚVOD Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. byla založena dne 13. června 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou. Společnost se zabývá problematikou rozvoje lidských zdrojů a to na základě již fungující Rady RLZ. Jejím prostřednictvím navazuje na zkušenosti s projekty v oblasti lidských zdrojů a na činnosti svého zakladatele JHK. Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby: Působí jako odborná platforma s vysokou neformální autoritou spojující pohledy regionálních aktérů Přispívá ke strategickému orientování činností těchto aktérů zainteresovaných na rozvoji lidských zdrojů Aktivně se podílí na strategickém managementu rozvoje lidských zdrojů kraje, zpracovává nezávislé strategické dokumenty, doporučení, posudky a hodnocení Iniciativně přináší nové podněty a podklady pro strategická rozhodnutí Slouží jako expertní instituce v oblasti lidských zdrojů Pomáhá řešit krizové situace v zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů Spolupracuje s Radou vlády ČR pro rozvoj lidských zdrojů Spolupracuje s ústředními orgány státní správy, zejména pak a MPSV a MŠMT a s dalšími subjekty vyvíjejícími aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR Vybírá a koordinuje významné programy a předkládá projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů, sleduje a vyhodnocuje jejich činnost Monitoruje příležitosti pro financování aktivit v oblasti lidských zdrojů, zejména pak pro rozvoj celoživotního vzdělávání Úzce spolupracuje s úřady práce v kraji Úzce spolupracuje s dalšími subjekty činnými v oblasti lidských zdrojů v kraji, České republice i zahraničí 3

4 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI STAV K SPRÁVNÍ RADA statutární orgán společnosti RNDr. Jan Zahradník Ing. Ivan Loukota Ing. Zdeněk Daňha Ing. Bc. Marie Hrdinová Ing. Pavel Dlouhý Ing. Václav Pauch DOZORČÍ RADA kontrolní orgán společnosti Bc. Jan Šindelář Ing. Jiří Stráský František Petera RADA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOČESKÉHO KRAJE nejvyšší fakultativní orgán společnosti Ing. Vlastimil Bříza GAMA GROUP, a. s. Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Jihočeská univerzita Ing. Zdeněk Daňha M.I.C.B. Ing. Pavel Dlouhý Regionální agrární komora JčK MUDr. Zdeněk Hejduk Krajský úřad JčK Ing. Bc. Marie Hrdinová Jihočeský kraj Ing. Hana Hricová Regionální agrární komora JčK Ing. Jiří Jelínek, CSc. Vysoká škola ekonomická Ing. František Kamlach COP Sezimovo Ústí Ministerstvo práce a sociálních věcí PhDr. Petr Kaplan ČR Ing. Martin Kosobud ČSOB Ing. Jiří Stráský Jihočeská hospodářská komora Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. VŠTE Ing. Jan Kubeš Jihočeská hospodářská komora Ing. Ivan Loukota Úřad práce České Budějovice Ing. Radek Novotný, PhD. PhDr. Zdeněk Palán, PhD. Národní vzdělávací fond 4

5 Ing. Václav Pauch MUDr. Vladimír Pavelka Eva Soukalová Bc. Jan Šindelář Ing. František Štangl Ing. Jaromír Talíř RNDr. Jan Zahradník PaedDr. Jiří Moravec František Zrzavecký František Petera Úřad práce Prachatice Krajský úřad JčK OROS České Budějovice VOŠ a SPŠ aut. SOU dopravní a technické SMOJ Jihočeský kraj Krajský úřad JčK Jihočeský kraj Úřad práce Český Krumlov PRACOVNÍ SKUPINA RADY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 2. nejvyšší fakultativní orgán Ing. Jan Honner Český statistický úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Lenka Navrátilová ČR JUDr. Jana Borská Krajský úřad Jčk Mgr. Andrea Formánková Úřad práce ČB Mgr. Antonín Dvořák Česká školní inspekce Václav Hanus SOU a U Písek Ondřejka Harvalíková Legro consult s. r. o. Ing. Josef Horažďovský SPŠ a VOŠ Písek Ing. Hana Hricová Regionální agrární komora Ing. Břetislav Kábele SOŠ Veterinární a zemědělská Ing. Pavla Koubová Ledax, s. r. o. Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. SOU a U Písek Ing. Ivan Loukota Úřad práce ČB Mgr. Pavel Mráček Moeller Elektrotechnika s.r.o. Mgr. Pravoslav Němeček Základní škola Vltava Ing. Václav Pauch Úřad práce Prachatice Mgr. Petr Šulista Pedagogicko-psychologická poradna RNDr. Anna Straková Krajský úřad Jčk Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. Jihočeská univerzita Bc. Jaroslav Šíma Krajský úřad Jčk 5

6 Ing. Ladislav Vonášek SPŠ Stavební Ing. Věra Vrchotová Motor Jikov Group, a. s. Alexandra Zajíčková ÚP Písek ZAMĚSTNANCI: Ing. Veronika Havlíková Marie Šalková ředitelka asistentka 6

7 3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2007 Společnost v roce 2007 realizovala tyto projekty: 3. 1 Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje SROP 3.3 Na tomto projektu se společnost podílí již od roku Původně 4etapový projekt měl být ukončen k , ovšem byl prodloužen o 5. etapu až do V působnosti manažera pro školící plány t.č. Veroniky Havlíkové byly zejména tzv. manažeři specialisté - odborníci na oblast strukturálních fondů, veřejných zakázek a projektového managementu. Celkem 23 manažerů vyškolilo v rámci 278 seminářů 2200 osob a poskytlo 1880 konzultačních hodin. Veškeré informace o projektu včetně závěrečné zprávy naleznete na stránkách partnerství.kraj-jihocesky.cz Týden vzdělávání v Jihočeském kraji 2007 Letošní ročník probíhal ve dnech října 2007 a novinkou byly internetové stránky kde byl k nalezení aktuální program s možností rezervace. V rámci IV. ročníku bylo veřejnosti nabídnuto celkem 23 akcí různých typů (konference, kulaté stoly, kurzy, semináře apod.), jež se zúčastnilo dohromady 276 zájemců. Oproti loňskému ročníku Týdne vzdělávání probíhaly akce nejen v Českých Budějovicích, ale i v dalších městech Jihočeského kraje např. v Písku, Táboře, Jindřichově Hradci a Strakonicích. Novinkou byly semináře týkající se gastronomie např. Čokoládový program a Moderní gastronomie, dále Wellness odpoledne zaměřené na péči o nehty a masáže, které přivítaly především ženy. Velký zájem byl především o: Personální audit, Androdidaktika jak správně vzdělávat dospělé a nejrůznější setkání jako Prezentace zajímavých projektů, Kulatý stůl jak zvýšit zájem o další vzdělávání či Setkání personalistů, kde si jihočeští personalisté vyměňovali důležité poznatky, zkušenosti, novinky z trhu práce či navázání vzájemné spolupráce. 7

8 Účastníci seminářů přivítali výbornou připravenost a odbornost přednášejících a materiální zabezpečení seminářů. Seznam všech akcí: Předškolní výuka dětí v duchu Montessori Prezentace zajímavých projektů Šťastné dítě aneb zvládáme emoce svých dětí Výstava chráněných dílen Výuka angličtiny pro seniory Výuka angličtiny pro maminky s dětmi Konference k národním projektům Najdi si práci v Jihočeském kraji, Příprava na práci v Jihočeském kraji a Návrat do práce v Jihočeském kraji Setkání personalistů Dětské kurzy Cestopisné promítání v cizích jazycích Androdidaktika - jak správně vzdělávat dospělé Konference k projektu Podnikání bez překážek Wellness odpoledne E-learning Personální audit Role výchovných poradců v oblasti profesního vzdělávání Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kulatý stůl - Jak zvýšit zájem o další vzdělávání Moderní gastronomie pro všechny Funkční potraviny Čokoládový program Aranžování Subtropické rostliny v botanické zahradě Plakát Týdne vzdělávání 2007 nalezente v příloze č Projekt Vzdělávací program pro manažery z malých a středních podniků z Jihočeského kraje pro výšení jejich konkurenceschopnosti Na podzim roku 2006 bylo společnosti nabídnula možnost spolupráce v projektu Vývoj nového vzdělávacího programu pro managery z malých a středních podniků z Jihočeského kraje pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti z programu Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání vč. služeb s ním spojených, grantového schématu Rozvoj kapacity dalšího profesního vzdělávání vyhlášeného KÚ České Budějovice. Pro komplexní zabezpečení uvedené akce bylo vytvořeno realizační uskupení společností ISQ PRAHA, s.r.o., Jihočeské hospodářské komory a JSRLZ, o.p.s. Hlavním realizátorem projektu je společnost ISQ PRAHA, s.r.o., která se zabývá realizací kvalifikačního studia pro řídící pracovníky ve spolupráci s vysokými školami ČVUT-MÚVS Praha, ZČU Plzeň, 8

9 VŠB-TU, VŠFS Praha, BIVŠ Praha a dalšími. Dále poskytuje poradenství v oblasti výroby a služeb, informačních systémů pro řízení jakosti, oblasti certifikací, zlepšování procesů apod. Zájem o modul byl mezi podnikateli velký, kapacita byla maximálně naplněna a přitom několik zájemců jsme museli odmítnout. Celkem 32 účastníků mělo možnost v rámci 10 modulů po 7 vyučovacích hodinách diskutovat aktuální problémy své firmy s předními českými lektory a úspěšnými manažery. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme nedokázali odhadnout časové možnosti účastníků, rozhodli jsme se pro 2týdenní periodicitu s tím, že se vždy střídal pátek se sobotou. Na závěr jsme vyhodnotili docházku a došli k závěru, že pátek byl obecně navštěvován více. Kurzy probíhaly od února do června 2007 a byly zakončeny obhajobou prací účastníků před komisí. Seznam kurzů naleznete v příloze č Využívání alternativních pracovních úvazků v Jihočeském kraji v roce 2007 Na jaře 2007 byla naše společnost oslovena M-centrem Máj ohledně poskytnutí informací o využívání alternativních pracovních úvazků v JčK. I přes rozsáhlé pátrání jsme nenašly žádné relevantní informace, proto jsme se rozhodli o vlastní výzkum. Pomocí dotazníkové šetření jsme oslovili 1998 společností resp. jejich personalistů. Celkem se nám vrátilo 318 správně vyplněných dotazníků, 16ti procentní návratnost dalece předčila naše očekávání. Předmětem zkoumání byl zájem a využívání pružné pracovní doby, krácené pracovní doby, sdíleného pracovního místa a práce z domova lidmi ohroženými na trhu práce rodiče s dětmi předškolního věku, studenti absolventi, lidé 50+ a lidé se zdravotním postižením. Celou zprávu včetně dotazníku naleznete v příloze č.3. 9

10 Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu 10

11 Rozvaha 11

12 Příloha k dani z přímu 12

13 Příloha č.1 Týden vzdělávání plakát 13

14 Příloha č. 2 Vzdělávací program pro managery z MSP z JčK STUDIJNÍ PLÁN Vzdělávací program pro managery z malých a středních podniků z Jihočeského kraje pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti 1. Ekonomická způsobilost podniku Hodnocení výkonnosti a ekonomické úrovně podniku, posuzování jeho ekonomické úrovně, manažerské ukazatele stavu podniku na základě rozvahy, výsledovky a dalších informačních zdrojů. Modul Lektor Termín Čas Ing. Beran, Ph.D. (ČVUT Praha, FS, ÚŘEP) Prof. Ing. Macík, CSc. (ČVUT Praha, FS, ÚŘEP) SO 9:00 16:00 2. Systémy managementu jakosti Možnosti a podmínky splnění požadavků na řízení firmy a parametry kvality, budování systémů jakosti dle norem řady ISO 9000, filozofie TQM, modelu excelence EFQM, CAF. 3. Marketingové řízení Význam a možnosti využití marketingu pro uplatnění na trhu výrobků a služeb, přístupy, metody, aktuální trendy. Ing. Vlásek, Ph.D. (ISQ) Doc. Ing. Zvoneček,Ph.D. (ZČU Plzeň, FSI, KTO) Ing. O. Král, Ph.D.,CSc. (ISQ) Doc. Ing. Dolanský,CSc. (ČVUT Praha, FS, ÚŘEP) PÁ SO 12:00 18:00 9:00 16:00 4. Personální řízení a komunikace Personální management, jednání se zákazníky, dodavateli, partnery, přístupy, metody, nové trendy. Prof. Ing. Jirásek, DrSc. (GSoB) Prof. Ing. Petříková,CSc. (VŠB Ostrava, FMMI, KŘJ) PÁ 12:00 18:00 14

15 5. Hodnocení a zlepšování procesů Metody hodnocení a zlepšování procesů v podniku, osvědčené soudobé přístupy a metody. 6. Manažerské řízení Modelové příklady z manažerského řízení v podniku, spojené s diskusí a konzultací se zástupci úspěšných podniků. 7. Podpora podnikání v ČR Podpora podnikání v ČR, možnosti její získání, Národní politika jakosti ČR. 8. Legislativní rámec podnikání Právní úprava pro oblast podnikání v ČR a EU. 9. Informační management v podniku Význam a využití IT/IS v řízení podniku, soudobé trendy, možnosti v malých organizacích 10. Softwarová podpora řízení jakosti Možnosti uplatnění SW podpory pro posuzování úrovně vlastního řízení s využitím standardních SW produktů, typový funkční SW produkt plně odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001 (vhodný pro certifikaci ISO 9001:2000 v malých organizacích). 11. Vyhodnocení individuálních závěrečných prací Vyhodnocení závěrečných prací účastníků, konzultace k pracím, vydání osvědčení o absolvování kurzu. Rozsah hodin celkem 1 11 Prof. Ing. Nenadál, CSc. (VŠB Ostrava, FMMI, KŘJ) Ing. Král, Ph.D., CSc. (ISQ) Prof. Ing. Jirásek, DrSc. (GSoB) Ing. Hanzlík (SGS Hořovice) Ing. Feferlová (JHK) Ing. Ryšánek (ČSJ) Doc.JUDr. Klimeš, CSc. (ČVUT Praha, FS,ÚŘEP) Ing.Pokorný (ISQ) Ing. Beneš (BIVŠ Praha) Ing. Král, Ph.D., CSc. (ISQ) RNDr. Michálek, CSc. (AV ČR, UTIA) Ing. J.Král (ISQ) Prof.Ing. Macík, CSc. (ČVUT Praha, FS,ÚŘEP) Ing. O. Král, Ph.D., CSc. (ISQ) a další SO PÁ SO PÁ SO PÁ SO 9:00 16:00 12:00 18:00 9:00 16:00 12:00 18:00 9:00 16:00 12:00 18:00 9:00 16:30 Poznámky: Vyučovací hodina přednášek a konzultací představuje 45 minut čistého času. Na prvním místě je v tabulce uveden přednášející, druhé jméno je spoluautor, resp. alternace. 15

16 V průběhu 5. soustředění bude, po předchozích konzultacích s pedagogy, provedena pro posluchače, kteří projeví zájem, volba témat závěrečných prací jednotlivými účastníky kurzu a práce budou adresně zadány. Na 10. soustředění tito účastníci odevzdají své závěrečné práce, které budou poté vyhodnoceny zúčastněnými pedagogy z vysokých škol resp. předními odborníky k danému tématu. Závěrečné 11. soustředění bude věnováno zhodnocení dosažených výsledků v rámci celého výukového programu a závěrečných prací vč. řízené diskuse nad výsledky poznání i prací účastníků kurzu. 16

17 Příloha č. 3 Analýza alternativních pracovních úvazků v Jihočeském kraji v roce 2007 Závěrečná zpráva výzkumu Využívání alternativních pracovních úvazků v Jihočeském kraji v roce 2007 OBSAH: 17

18 1 Celkové nastavení výzkumu Výzkumný záměr Metodologie Statistické nástroje Vzorek Stěžejní zjištění Zájem o alternativní úvazky Využívání alternativních úvazků Shrnutí Výhody a nevýhody plynoucí z využívání alternativních úvazků Překážky vedoucí k nevyužívání alternativních úvazků Závěr Doporučení Příloha: dotazník

19 1 Celkové nastavení výzkumu 1.1 Výzkumný záměr Cílem tohoto výzkumu je analýza zaměřující se na využívání alternativních úvazků v perspektivě různých sociálních souvislostí. V samotném šetření se proto zaměříme jednak na určení specifických charakteristik zaměstnanců vyhledávajících tyto úvazky, jednak se budeme snažit odkrýt vnímání těchto pracovních úvazků samotnými zaměstnavateli. V analýze se současně zaměříme na skupiny lidí z pohledu trhu práce ohrožených. Z těchto osob se pak budeme speciálně věnovat zaměstnávání rodičů (na mateřské dovolené, či s dětmi v předškolním věku) na námi sledované alternativní úvazky. 1.2 Metodologie Zvolenou metodou pro získání informací se stala anketa, která při nízkých finančních nákladech umožňuje rychlý sběr velkého množství dat. Na druhou stranu je však návratnost dotazníků velice malá a získaná data zároveň nelze považovat za reprezentativní. 1 Tuto skutečnost je nutné brát v potaz při čtení výsledků shrnutých v této zprávě, neboť provedený výzkum si neklade za cíl generalizaci svých závěrů na celý Jihočeský kraj, ale naším záměrem je pouhá sonda do nastíněné problematiky. I přes všechny zmíněné meze námi realizovaného šetření jsou jeho výsledky obsahově relevantní a mohou významně napomoci při porozumění a vhledu do zkoumané problematiky. Za účelem naplnění výzkumného záměru byl zkonstruován krátký dotazník, jehož vyplnění respondentovi nezabralo více než deset minut. Anketní formulář byl rozeslán společně s úvodním dopisem, jenž měl jak motivující, tak i instruující charakter. Sběr dat probíhal během prvních dvou květnových týdnů roku Statistické nástroje Z důvodů nenormality rozložení bude na testování kardinálních proměnných aplikován neparametrický test (využívající mediány a nikoliv aritmetické průměry), a to konkrétně Kruskall-Wallisův test. Pro práci s nominálními daty budou použity kontingenční tabulky a další standardní matematické nástroje. 1 Na ankety většinou odpovídá specifický typ lidí. Jedná-li se proto o samovýběr (sami respondenti rozhodnou, zda-li odpoví), nelze potom takto získané výsledky vnímat jako reprezentativní a zobecňovat je na celý zkoumaný soubor (v našem případě na celý Jihočeský kraj). 19

20 1.4 Vzorek Celkem bylo obesláno 1998 společností (adresováno personálnímu oddělní), z nichž se vrátilo 316 správně vyplněných dotazníků. Návratnost tak činila cca 16 %. Získaný vzorek společností se skládal ze subjektů působících především ve školství, vědě a výzkumu (29 %), ve službách (17 %), stavebnictví (13 %) a těžkém průmyslu (13 %). Přibližně polovina sebraných dat byla získána od kapitálových společností (49 %); druhou výrazně zastoupenou skupinu tvořily neziskové organizace (36 %) a v neposlední řadě byly vysoce zastoupeni živnostenční podnikatelé (10 %). 20

21 2 Stěžejní zjištění 2.1 Zájem o alternativní úvazky Ze všech zájemců o atypické úvazky, jež dotazované společnosti reflektovaly, mělo 57 % žadatelů zájem o pružnou pracovní dobu, 31 % o zkrácený pracovní úvazek a 9% o práci z domova. Sdílené pracovní místo se neukázalo být příliš vyhledávaným typem úvazku. Podíváme-li se na žadatele z trochu jiné perspektivy, zjistíme, že 45 % z nich tvořili rodiče ať už na mateřské dovolené (18 % ze všech žádajících rodičů), či s dětmi předškolního věku (82 % ze všech žádajících rodičů). Další významné skupiny tvořily osoby do 25 let (32 % reflektovaných zájemců) a osoby starší 50 let (17 % reflektovaných zájemců). Zajímavé souvislosti se objeví v okamžiku, když porovnáme zájem jednotlivých skupin obyvatelstva o dva nejvyhledávanější atypické úvazky s jejich reálnou zaměstnaností na tyto úvazky. Z tabulky č. 1 je patrné, že o pružnou pracovní dobu mají největší zájem osoby do 25 let a rodiče s dětmi předškolního věku. Reálně tyto úvazky však využívají především lidé starší 50 let a osoby se zdravotním postižením. Obdobná situace je i u zkrácených pracovních úvazků, o které rovněž jeví nejvíce zájem rodiče s dětmi předškolního věku, nicméně více než polovinu zaměstnanců využívajících tyto úvazky tvoří lidé starší padesáti let. Tyto výsledky s největší pravděpodobností poukazují na závažnou skutečnost, kterou lze interpretovat dvěma způsoby. Jednak tím, že společnosti dávají při hledání zaměstnance přednost lidem starším 50 let. To se však zdá být velice nepravděpodobné a jako daleko výstižnější vnímám interpretaci, která vychází z představy, že firmy nenabízejí alternativní možnosti úvazků přicházejícím žadatelům 2, ale volí tuto variantu především při snaze o udržení si dosavadních, stárnoucích zaměstnanců (v případě, že už nejsou ve svém věku schopní (např. kvůli zdravotním či jiným důvodům) pracovat na plný úvazek). Jako specifickou skupinu lze také vysoce pravděpodobně vnímat osoby se zdravotním postižením, neboť i ty jsou zaměstnavatelem nadmíru vyhledávané a oproti ostatním skupinám při výběru upředňostnované (pro zaměstnavatele je jejich zaměstnání spjato s mnohými finančními výhodami). 3 2 V tomto případě by bylo rozložení žadatelů a zaměstnanců přibližně shodné. 3 Vzhledem k postižení těchto lidí je alternativní pracovní úvazek navíc ve většině případů nejschůdnějším a mnohdy i jediným možným řešením. 21

22 Graf č.1 Zájem a využívání pružné pracovní doby zaměstnaní lidé na tento typ úvazku reflektovaný zájem společnostmi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Osoby do 25 let Rodiče s dětmi předškolního věku Osoby starší 50 let Rodiče na mateřské dovolené Osoby se zdravotním postižením (OZP) Graf č.2 Zájem a využívání zkrácených pracovních úvazků zaměstnaní lidé na tento typ úvazku reflektovaný zájem společnostmi 0% 20% 40% 60% 80% 100% % Osoby do 25 let Rodiče s dětmi předškolního věku Osoby starší 50 let Rodiče na mateřské dovolené Osoby se zdravotním postižením (OZP) 22

23 Zaměříme-li se přímo na rozdíl mezi individuálním zájmem a reálným využíváním alternativních úvazků rodiči, zjistíme nejenom to, že podíl rodičů zaměstnaných na alternativní úvazky (v porovnání s ostatními typy žadatelů) je výrazně menší, ale že se zde objevuje i patrný rozdíl mezi typem úvazku vyhledávaného a finálně získaného. Rodiče na mateřské dovolené konkrétně projevují zájem především o zkrácený pracovní úvazek a jsou zaměstnáváni ve valné většině na pružnou pracovní dobu (viz graf č.3). Graf č.3 Zájem a zaměstnávání rodičů na mateřské dovolené Pružná pracovní doba Zkrácený pracovní úvazek Práce z domova zaměstnaní rodiče na tento typ úvazku reflektovaný zájem společnostmi 0% 20% 40% 60% 80% 100% % Jiná je situace u rodičů s dětmi předškolního věku. Přestože podíl zmíněných rodičů zaměstnaných na alternativní úvazky je výrazně menší (v porovnání s podílem rodičů vyhledávajících alternativní úvazky), konkrétní struktura vyhledávaných a získaných pracovních poměrů je přibližně vyrovnaná (viz graf č.4). 23

24 Graf č.4 Zájem a zaměstnávání rodičů s dětmi předškolního věku Pružná pracovní doba Zkrácený pracovní úvazek Práce z domova zaměstnaní rodiče na tento typ úvazku reflektovaný zájem společnostmi 0% 20% 40% 60% 80% 100% % 24

25 2.2 Využívání alternativních úvazků Tři pětiny z dotazovaných společností zaměstnává jedince na alternativní úvazky. Ze všech těchto zaměstnanců tvoří námi sledované rizikové skupiny 57 %. Zaměstnané jsou především na pružnou pracovní dobu (61 % 4 ) a zkrácený pracovní úvazek (35 % 5 ). Na alternativní úvazky jsou zaměstnány především osoby starší 50 let (45 %), osoby se zdravotním postižením (22 %) a rodiče s dětmi předškolního věku (17 %). Tato struktura zaměstnanců se obdobně vyskytuje i u obou dvou nejvyužívanějších alternativních úvazků (viz grafy č 5 a 6). V porovnání s pružnou pracovní dobou se však zdá, že u zkráceného pracovního úvazku je větší zastoupení lidí starších 50 let na úkor jednak osob do 25 let a především rodičů na mateřské dovolené. Grafy č.5 a 6 Pracovníci zaměstnaní na pružnou pracovní dobu Pracovníci zaměstnaní na zkrácený pracovní úvazek 9% 6% 4% 12% 40% 17% 51% 17% 22% 22% Osoby do 25 let Rodiče na mateřské dovolené Osoby do 25 let Rodiče na mateřské dovolené Rodiče s dětmi předškolního věku Osoby se zdravotním postižením (OZP) Rodiče s dětmi předškolního věku Osoby se zdravotním postižením (OZP) Osoby starší 50 let Osoby starší 50 let Nejspíš nás nepřekvapí skutečnost, že s velikostí firmy (bráno dle počtu zaměstnanců) vzrůstá i počet jedinců zaměstnaných na alternativní úvazky (r=0,628; p=0,001). Stejně tak bylo možné očekávat, že přijme-li zaměstnavatel na pružnou pracovní dobu 6 zaměstnance z jedné rizikové skupiny, nebude se zdráhat nabídnout tuto možnost i ostatním zájemcům (r 2 =0,232, p=0,000) 7. 8 Překvapující je nicméně zjištěná 4 Podíl pracovníků spadajících do námi sledovaných rizikových skupin (osoby do 25 let, rodiče na mateřské, atd.), kteří jsou zároveň zaměstnaní i na tento typ alternativního úvazků. Podíl všech zaměstnanců pracujících na pružnou pracovní dobu je mnohem vyšší a to 74 %. 5 Stejně jako v předešlé poznámce. Podíl všech zaměstnanců pracujících na zkrácený pracovní úvazek je nižší a to 24 %. 6 U ostatních typů alternativních úvazků se podobný vztah neprokázal. 7 Koeficient determinace (r 2 ) v tomto případě říká, že přijme-li zaměstnavatel někoho na jeden z alternativních úvazků, tak s pravděpodobností 0,232 přijme i zaměstnance na jiný z alternativních úvazků. 8 Je však nutné podotknout, že k této kauzalitě jednoznačně nedochází, pokud zaměstnavatel zaměstnává osoby starší 50 let (v tomto případě není vysoce pravděpodobné zaměstnání dalších rizikových skupin na pružnou pracovní dobu). Tato skutečnost potvrzuje domněnku o poněkud specifickém postavení skupiny lidí starších 50 let v této problematice. 25

26 tendence, která naznačuje vliv sektoru činnosti na zaměstnávání jednotlivých rizikových skupin na singulární typy alternativních úvazků. Všeobecně lze říci, že na pružnou pracovní dobu nadmíru zaměstnává (v porovnání se zbylými sektory činnosti) veřejná správa. S tím souvisí i zjištěná skutečnost, že právě ve státních podnicích je zaměstnaný veliký podíl lidí pracujících na alternativní úvazky. Konkrétně potom osoby starší 50 let na pružnou pracovní dobu výrazněji využívá veřejná správa, poradenství a marketing v kontrastu s obchodem a školstvím, již možnosti tohoto úvazku využívají ve spojitosti s lidmi nad 50 let výrazně méně. Ve veřejné správě je také zaměstnáno nadměrné množství rodičů na mateřské, rodičů s dětmi v předškolním věku, osob mladších 25 let a osob se zdravotním postižením. Rodiče s dětmi v předškolním věku také výrazněji využívá na tento typ úvazku lehký průmysl. Zmíněné čtyři skupiny zaměstnává na alternativní úvazky nejméně sektor obchodu. Vliv sledované proměnné odvětví na využívání zkrácených pracovních úvazků se prokázal jen u zaměstnávání lidí starších 50 let a rodičů na mateřské dovolené. Tyto skupiny obyvatel zaměstnává na alternativní úvazky nadměrně školství, věda a výzkum a s tím související neziskové organizace. Otázkou je, jaký typ práce vykonávají lidé zaměstnaní na tyto úvazky. 61 % ze všech zaměstnaných na alternativní úvazky tvoří technicko-hospodářští pracovníci (THP), druhou nejpočetnější skupinu tvoří manuálně pracující (19 %). Tato informace však může být ve své obecnosti poněkud zavádějící, neboť se zde opět objevuje vnitřní diferenciace pracovní činnosti v závislosti na typu úvazku; a tento výše zmíněný podíl pracovní náplně tak utváří především samotná míra využívání úvazků pružné pracovní doby (74 %) v porovnání s využíváním zkrácených pracovních úvazků (24 %). Tato skutečnost je naznačená v grafu č. 7, z něhož je patrné, že na zkrácený pracovní úvazek jsou zaměstnáni převážně manuálně pracující lidé a na pružnou pracovní dobu technickohospodářští pracovníci (THP). Graf č.7 Práce vykonávaná zaměstnanci pracujícími na alternativní úvazky Zkrácený pracovní úvazek Pružná pracovní doba THP pracovníci/-ice Manuálně pracující Vědečtí odborníci a specialisté 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26

27 Technicko-hospodářské pracovníky na pružnou pracovní dobu zaměstnává především veřejná správa, těžký a lehký průmysl, poradenství a marketing. Veřejná správa a těžký průmysl podobně na tento typ úvazku nadměrně využívá i manuálně pracující. Naopak vědečtí odborníci a specialisté s nevětší pravděpodobností získají pracovní místo s pružnou pracovní dobou v odvětvích: zemědělství, lehký průmysl, a poradenství a marketing. Na zkrácené pracovní úvazky využívá manuálně pracující především zemědělství, lesnictví a rybolov a lehký průmysl. Technicko-hospodářské pracovníky zaměstnává na tento úvazek výrazněji veřejná správa, stavebnictví a těžký a lehký průmysl Shrnutí Celkově lze tedy říci, že alternativní možnosti zaměstnávání takzvaných rizikových skupin (z pohledu trhu práce) využívá nadměrně školství, věda a výzkum, veřejná správa a lehký průmysl (přímo v tomto pořadí). Odvětví činnosti, jímž se společnost zabývá, hraje velkou roli především při využívání různých kategorií pracovníků na pružnou pracovní dobu. Na využívání jednotlivých rizikových skupin na zkrácený pracovní úvazek má působnost v určitém odvětví již daleko menší vliv. Alternativní pracovní úvazky nicméně využívá i primární, sekundární a část terciárního sektoru. Ty jsou reprezentovány zemědělstvím, lesnictvím a rybářstvím, lehkým a těžkým průmyslem, či poradenstvím, marketingem a stavebnictvím a to vcelku významně. Zdá se však, že tyto odvětví na námi sledované úvazky příliš nezaměstnávají osoby ohrožené na trhu práce. Z perspektivy právní formy jsou to potom neziskové organizace a státní podniky, které využívají alternativních úvazků nejintenzivněji a nejméně intenzivně naopak živnostníci. 27

28 2.3 Výhody a nevýhody plynoucí z využívání alternativních úvazků Námi oslovené společnosti zaměstnávající pracovníky na alternativní úvazky jsou s nimi v nadměrné většině spokojeni (76 % společností je spokojena, pouhé 4 % z nich jsou nespokojeny (viz graf č. 8)). Míra zjištěné spokojenosti nesouvisí s odvětvím činnosti, právní formou a ani s velikostí společnosti. Graf č.8 Spokojensot s alternativními úvazky 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% rozhodně spokojeni spokojeni i nespokojeni -jak se to vezme rozhodně nespokojeni spíše spokojeni spíše nespokojeni N=190 V případě, že jsou naši respondenti s alternativními úvazky převážně spokojeni, je nasnadě zjistit, co je k tomu vede. Jak je patrné z grafu č.9, odpověď na tuto otázku spočívá v hodnotách flexibility, efektivity a s tím související vyšší produktivity pracovníků, s kterými si zaměstnavatelé alternativní úvazky spojují. Tyto zmíněné souvislosti umožňují zaměstnavateli plně pokrýt své potřeby lidských zdrojů i v okamžicích, kdy se mu nevyplatí zaměstnávat na danou činnost jednice na plný úvazek. Alternativní úvazky se tak zdají být užitečným prostředkem soudobých organizací, při jejich snaze o uspění na konkurenčním trhu, který stále viditelněji oceňuje dynamiku, schopnost rychlé reakce na změny a nové podněty a přizpůsobivost novým požadavkům a potřebám ze strany spotřebitelů. Poněkud specifická situace se zřejmě objevuje v organizacích existenčně závislých na státě (úřady, školy, atd.). Jejich nadměrné využívání zkoumaných úvazků je zřejmě do značné míry spojeno s nutností operovat s limitovanými finančními prostředky, s čímž souvisí i konkrétní výhody, které ve spojitosti s alternativními úvazky reflektují (školy mohou operativně nahradit chybějící pedagogy, úřady nemusí jedince zaměstnávat na plný úvazek, čímž si mohou dovolit více různých odborníků, atd.). 28

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání. Karlovarský kraj

Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání. Karlovarský kraj Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání Karlovarský kraj Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group Vytvořeno: březen 2009 Autoři dokumentu Mgr. Pavla Žížalová, Berman Group služby

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM SLUŽEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A POTŘEB JEHO KLIENTŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR SOUHRNNÁ ZPRÁVA PROJEKT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČR PRAHA 2003 Obsah

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více