Tvorba rezervací a práce s nimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba rezervací a práce s nimi"

Transkript

1 Tvorba rezervací a práce s nimi

2 Poslední aktualizace: leden 2011 Vypracoval tým Amadeus Help Desk Amadeus Marketing CSA, s.r.o. Meteor Centre Office Park B Sokolovská 100/ Praha 8 Tel.: , Fax.: Web:

3 OBSAH Připojení do systému Amadeus str. 5 Zápis str. 7 Listování, Konverze str. 12 Kalkulace str. 18 AIS Informační systém str. 20 Help str. 31 Zobrazení letových řádů Availability (AN) str. 33 Schedule display (SN) str. 44 Timetable (TN) str. 45 Accessy str. 48 Advice / Status kódy str. 53 PNR str. 55 Letový segment (SS) str. 56 Profil linky (DO) str. 60 Jmenný element (NM) str. 64 Kontakt (AP) str. 67 Ticketing (TK) str. 68 Receive from (RF) str. 69 Uzavření PNR (ER / ET) str. 70 Ignore (IG / IR) str. 71 Změny (XE / XI) str. 72 Zobrazení aktivních rezervací (RT) str. 75 Special service regest (SSR) str. 77 Other service information (OSI) str. 83 Poznámky v rezervaci (RM / RC / RIR / RII) str. 84 Itinerář (IED / IEP) str. 86 Option (OP) str. 87 Asociace str. 88 Kumulace prvků PNR str. 90 Non Homegenous PNR NHP str. 91, 109 Informativní segment (SI ARNK) str. 92 Nedoprovázené dítě (UMNR) str. 93 Nosítka Stretcher str. 95 Cabin Baggage (CBBG) / Extra Seat (EXST) str. 96 Frequent Flyer (FF) str. 97 Seating (SM) str. 101 Separace (SP) str. 106

4 Změna rezervačních tříd a dat (SB) str. 110 Replikace (RRA, RRN) str. 111 Změny prvků PNR str. 114 Married segment (MSC) str. 118 Kódy v záhlaví PNR str. 120 Open segment (SO) str. 122 Čekací listina waitlist (HL) str. 123 Purged PNR (RPD / RPP) str. 124 FQD Fare Quote Display str. 129 FQP Fare Quote Pricing str. 139 Oceňování pricing (FXX, FXP, FXB) str. 142 Základní vstupy pro tisk letenky a itineráře str. 154 Skupinové rezervace Groups str. 155 Queues str. 160 Historie PNR (RH) str. 169 Minimum connecting time (DM) str. 173 Vyhledávání seznamů rezervací pro kancelář (LPO) str. 177 Multilist (LP) str. 182 Timatic (TI) str. 183 PNR security (ES) str. 187 RNR responsibility (RP) str. 188 Tisk (WRA) str. 189 Ghost segment (GK) str. 191 Rekonfirmace (RR) str. 193 Pasivní segment (PK) str. 194 Servisní segment (HK) str. 196 PNR claim (RO) str. 197 Amadeus (EML) str. 199 Poznámky na itineráři z profilu kanceláře (PVU) str. 203

5 PŘIPOJENÍ DO SYSTÉMU AMADEUS po otevření příslušné stránky, klepneme na odkaz Launch Amadeus Selling Platform 5

6 3. nyní se otevře nové dialogové okno s již vyplněnou tabulkou s přednastaveným zápisovým kódem agenta a volbou pracovních ploch» v případě, že se budete do systému přihlašovat poprvé, musíte vyplnit příslušná políčka kolonky Agent sign a) do prvního pole zapíšete Váš 4-číselný kód (např. 1444) b) do druhého pole zapíšete Váš 2-písmenný kód (např. PV) c) do třetího pole vložíte kód SU d) do pole password je nutné vždy vepsat své heslo 4. pro práci v tréninkovém prostředí musí být vždy zaškrtnuté políčko Amadeus training (Pro práci v živém provozu production toto políčko musí zůstat nezatržené) 5. pro připojení do systému, nyní klepněte na tlačítko 6

7 ZÁPIS HE JI / HE JO HE SIGN K tomu, abychom mohli tvořit rezervace v systému Amadeus, musí být vytvořen zápisový kód, který se skládá z kombinace čtyř čísel, dvěmi písmeny a duty kódem. Tento kód je vytvářen pracovníky Helpdesku Amadeus. Příklad zápisového kódu: 1201HS/SU 1201HS /SU agent si určí sám kód, který si bude dobře pamatovat, nejlépe datum či rok narození, a iniciály jména; neb v kanceláři existuje číslená řada, ze které je pak nově příchozím agentům přidělovaný zápisový kód. (1111AA, 2222BB, atp.) lomítko následované duty kódem - specifikuje Amadus Na CZ/SK trhu používáme tyto kódy: AS agent sell SU supervizor Zápis Samotný zápis provedeme tak, že použijeme vstupní kód a za něj zadáme své osobní číslo. Vstupní kódy máme dva: JI (Jump In) JJ (Jump Jump) používáme pro tvorbu rezervací v živém provozu (PRD) používáme pro práci v tréninku (TRN) JI1201HS/SU - HESLO A-SIGN COMPLETE/12SEP/SU upozornění systému, že nás zapsal do pracovní plochy A Ostatní informace na obrazovce nám oznamují novinky, které jsou prováděné samotným systémem Amadeus (např. změny ve funkcionalitě) nebo provozovateli (letecké, hotelové a automobilové společnosti). Kdykoliv během dne si tyto informace můžeme znovu zobrazit vstupem JB. 7

8 Zobrazení si oblasti, ve které jsme právě zapsáni a která je aktivní, provedeme vstupem: JD (Jump Display) 8CB52D25 PRGCK2021 PSEUDO CITY AREA TM MOD identifikační číslo terminálu identifikační číslo kanceláře (office ID) AGY = cestovní agentura sloupec šesti pracovních ploch (area) označených písmeny A až F A-IN oblast je zapsána, agent v ní pracuje B-OUT oblast je zapsána, agent v ní nepracuje čas v minutách, který v té dané pracovní ploše uběhl od posledního vstupu způsob zapsání do dané pracovní plochy PRD TRN živý provoz (production) trénink (training) SG /DT.LG TIME QCAT ACT.Q STATUS NAME dvou-písmenný kód z osobního zápisového čísla sloupec zobrazující, jaký duty kód agent při zápisu použil sloupec zobrazující jazyk, který si agent určil pro své zápisové číslo ke komunikaci s počítačem časové zobrazování systému, 12 nebo 24 hodin queue kategorie, kterou má agent vytvořenou pro své zápisové číslo sloupec zobrazující práci v queue modu a případně v jakém queue informace, zda je někdo v pracovní oblasti zapsán (SIGNED) či nikoliv (NOT SIGNED); případně zda je v zapsané oblasti zobrazena (PNR DISPLAY) či tvořena (PNR CREATE) rezervace sloupec zobrazující jméno cestujícího v případě, že je v oblasti tvořena či zobrazena rezervace 8

9 Na jedné obrazovce máme možnost zápisu do šesti pracovních oblastí, označených písmeny A až F. Přechod mezi oblastmi - JM Zápis do více oblastí nám umožňuje pracovat najednou na více rezervacích. Vstupní kód je JM (Jump Move) - a za něj uvedeme písmeno oblasti, do které chceme přejít, např. přejít do oblasti A = JMA. Po použití tohoto vstupu systém odpoví: přechod z oblasti B do oblasti A Při přesunu z jedné oblasti do druhé si musíme dát pozor, aby oblast nebyla zapsána v tréninku, pak bychom viděli: zde vidíme, že oblast B, do které jsme se zapsali, je v tréninkovém modu (*TRN*) V případě, že víme, že na terminálu je zapsáno více agentů a my se rychle potřebujeme zapsat do další oblasti a nepamatujeme si, ve kterých pracovních plochách již zapsaní jsme, použijeme vstup JM, za který uvedeme dvou-písmenný kód našeho zápisového čísla (JMHS). Systém nás zapíše do nejbližší pracovní oblasti, ve které vidí naše zápisové číslo. Nejrychlejší zapsání se do další pracovní plochy - JX Pokud jsme již zapsaní do nějaké pracovní plochy a potřebujeme k práci další plochu, je třeba, abychom se opětovně zapsali. K tomu nám slouží vstup JX, za kterým následuje písmeno pracovní plochy, do které se chceme zapsat. Systém automaticky použije náš zápisový kód, kterým jsme se prvně zapsali do systému. Zapsání do pracovní plochy B JXB JXB 9

10 Dočasné vypsání - JS V případě, že potřebujeme odejít krátkodobě od obrazovky, nechceme se vypisovat a ani nechceme, aby někdo v době naší nepřítomnosti pracoval pod naším zápisovým kódem, použijeme dočasné vypsání, vstup JS. Když se k obrazovce vrátíme, použijeme k zápisu vstup JM, za který uvedeme písmeno Pracovní plochy, o které víme, že jsme v ní zapsáni (JMA) nebo případně kód našeho zápisového čísla (JMHS). Vypsání Vstupní kód pro vypsání je JO (Jump Out) JO JOC JOA/B/C JO* vypisujeme se z pracovní plochy, ve které aktivně pracujeme. V případě, že jsme zapsáni v jiné oblasti, systém nás do ní automaticky přepíše vypisujeme se z konkrétní plochy, nemusíme v ní být aktivně zapsáni vypisujeme se z více pracovních ploch najednou vypisujeme se ze všech pracovních ploch, do kterých jsme zapsáni JO Systém nás upozorňuje, že máme v oblasti, ze které se vypisujeme, otevřený PNR, prováděné transakce v něm máme uložit, případně ignorovat. Teprve pak se můžeme z oblasti vypsat. V případě, že v zapsané pracovní ploše nejsme 60 minut aktivní, (neprovedeme žádný vstup), systém nás automaticky vypíše. Všechny rozpracované věci jsou automaticky ignorovány. 10

11 Shrnutí JI6604JM/SU - HESLO JB JI*0394TY/SU - HESLO JJ*1205MT/SU - HESLO JXC JD JMB JS JO JOC JOC/D/E JO* zápis do první volné pracovní plochy do živého provozu opětovné zobrazení informací, které se objeví v systému při prvotním zapsání tzv. welcome message zápis do všech pracovních ploch do živého provozu zápis do všech pracovních ploch do tréninku zápis do další pracovní plochy vstup na zjištění, ve které pracovní ploše jsme zapsaní nebo pokud potřebujeme číslo terminálu či office ID přesun do pracovní plochy B dočasné vypsání vypsání se z aktuální pracovní plochy vypsání se z pracovní plochy C vypsání se z pracovní plochy C, D a E vypsání se ze všech pracovních ploch 11

12 LISTOVÁNÍ HE MD Pohybovat se mezi jednotlivými stránkami můžeme pomocí následujících příkazů: MD (Move Down) MU (Move Up) MT (Move Top) MB (Move Bottom) MP (Move Previous) MPGG Alt+šipka nahoru Alt+pravá šipka o jednu stranu dolů o jednu stranu nahoru na první stranu zobrazené informace na poslední stranu zobrazené informace opětovné zobrazení stránky, kterou jsme si smazali z obrazovky zpět do poslední informace z AIS, kterou jsme měli zobrazenou vyvolání posledního vstupu vyvolání seznamu posledních vstupů ( dle nastavení) KONVERZE HE CONVERT Funkce uvedené v této kapitole nám umožňují zjistit kódy zemí, měst, letišť, leteckých a hotelových společností, půjčoven aut, typů letadel nebo naopak jejich názvy. Dále se dozvíme, jak používat v systému Amadeus matematické funkce, jak si vypočítat datum, časový rozdíl, jak si zobrazit čas potřebný k přestupu z jednoho letadla do druhého apod. DEKODING - země DC (Decode Country) - vstupní kód, za který uvedeme jméno země DC JAPAN nebo kód země DC JP zobrazí se nám tabulka obsahující:. kód země. její název v angličtině, za lomítkem světadíl. traffic conference area, do které je země zařazena. kód místní měny, její název a údaj, zda je používána pro místní i mezinárodní tarify letů, které odlétají z jejího území, v případě, že mezinárodní tarify jsou uváděny v jiné než místní měně, je zde ještě kód této měny a její název 12

13 Kód DC můžeme použít i v případě, že si chceme zobrazit seznam zemí Evropské měnové unie - DC EMU. - států/provincií v zemi DNS (Don t know State) - vstupní kód, za který uvedeme kód země (DNS US) zobrazí se nám kódy a jména všech států v uvedené zemi. Ttento vstup můžeme použít pro následující země: AR - Argentina AU - Austrálie BR - Brazílie CA - Kanada US - USA DNS US IN DNS US DNS QUEBEC DNS A zobrazí se jméno uvedeného státu v uvedené zemi zobrazí se názvy a zkratky všech států USA zobrazí se kód uvedeného státu/provincie zobrazí všechny státy začínající písmenem A Musíme uvést alespoň 5 charakterů. Chceme-li zjistit kód státu, jehož jméno má méně charakterů, musíme doplnit hvězdičkami na pět - DNS IOWA*. Hvězdičky použijeme i v případě, že přesně neznáme název státu - DNS MIS*. - města DAN (Decode Airport Name) - vstupní kód pro zjištění kódu města resp. letiště tvoří-li jméno města pouze tři charaktery, musíme za něj dát * DAN BREMEN Písmena za kódy měst nám signalizují, co který kód znamená: A - kód letiště B - kód autobusového nádraží C - kód města 13

14 G - kód pro blíže nespecifikovanou pozemní přepravu (používá se pouze pro Skandinávii) H - heliport (letiště pro vrtulníky) O - místo bez letiště s vlastním IATA kódem takovýto kód můžeme použít pro zobrazení hotelové nebo automobilové availability R - železniční nádraží S - místo bez letiště a vlastního IATA kódu, které je asociováno k nejbližšímu místu s tímto kódem zde: BRE - kód pro město a letiště v Brémách v Německu jméno letiště a města se shoduje ATL - nejbližší letiště u Bremen v Georgii je v Atlantě 80K NW - je údaj, že město Bremen je vzdáleno 80km severozápadně od ATLanty Tyto údaje nám pomůžou při vyhledání spojení do měst, kde není letiště. Pokud si chceme zobrazit města pouze v konkrétní zemi, uvedeme za jménem města lomítko a za ním kód země: DAN BREMEN/US Je-li ve městě více letišť, objeví se všechny jejich kódy: DAN MADRID Hvězdička za kódem města signalizuje, že kód města se shoduje s kódem jednoho z letišť ve městě. Název města uvádíme v angličtině, pokud neznáme přesný název, můžeme za vstupní kód DAN uvést alespoň 3 první písmena a za ně dát *. Zobrazí se nám pak seznam všech měst, jejichž jméno začíná písmeny uvedenými ve vstupu. Např.: nevím jaká je transkripce města MILWAUKEE, pak použiji vstup DAN MILW* 14

15 Chceme-li naopak dekódovat jméno města z třípísmenného kódu, použijeme vstup: DAC (Decode Airport Code) - za který uvedeme příslušný kód letiště: DAC SXB - letecké společnosti DNA (Don t know Airline) - vstupní kód, za který uvedeme kód airline, její název nebo tříčíselný kód z letenky; objeví se tabulka s následujícími údaji: - dvoupísmenná zkratka letecké společnosti - za lomítkem její třípísmenný mezinárodní kód - tříčíselný kód společnosti, který je uvedený na letence - název letecké společnosti DNA OK DNA 064 DNA CZECH ARILINES - typu letadla Třímístný kód typu letadla, který dekódujeme pomocí vstupního kódu DNE (Don t know Equipment) DNE AB3 DNE AIRBUS AB3 AIRBUS INDUSTRIE A300 zobrazí se nám všechny typy letadla uvedeného ve vstupu W - široký trup (wide body) N - úzký trup (narrow body) 15

16 DNE W BOEING kód typu letadla BOEING název letadla - hotelové společnosti DNH (Don t know Hotel) - vstupní kód, za který uvedeme zkratku společnosti nebo její název: DNH HL DNH HILTON Pokud je více společností vytváří tzv. master chain, který má svůj vlastní kód, může se nám objevit následující informace: DNH SW zde vidíme, že společnost Starwood sdružuje devět společností 16

17 - půjčovny aut DNC (Don t know Car) - vstupní kód, za který uvedeme zkratku společnosti nebo její název: DNC ZE DNC HERTZ - železniční společnosti DNP (Don t know Provider) - vstupní kód, za který uvedeme zkratku společnosti nebo její název: DNP 2V DNP AMTRAK Je-li název společnosti kratší, než 5 charakterů, doplníme jej do požadovaného počtu hvězdičkami. - pojišťovací společnosti DNP - vstupní kód, za který uvedeme zkratku společnosti nebo její název: DNP ECP DNP EVROPSKA CESTOVNI POJISTOVNA - tour operátora DNP - vstupní kód, za který uvedeme zkratku společnosti nebo její název: DNP VIS DNP VISIT FRANCE 17

18 KALKULACE HE DF - matematické DF - vstupní kód, za který uvádíme sumy, které chceme: sčítat - mezi jednotlivé položky dáváme ; odčítat - mezi jednotlivé položky dáváme - násobit - mezi jednotlivé položky dáváme * dělit - mezi jednotlivé položky dáváme / mocniny - za číslo dáváme ** a za ně číslo značící jakou mocninu chceme spočítat rovnítko - enter za poslední položkou místo desetinné čárky používáme tečku (134.50) sčítání odčítání násobení dělení mocniny - DF ;186;197.45;56 enter -> výsledná suma - DF enter - DF * 23 enter - DF / 235 enter - DF 15**2 (druhá mocnina) DF 12**3 (třetí mocnina) funkce můžeme kombinovat: DF (258;569; )*2;(587;568)/3 apod. Chceme-li ke konkrétní částce přičíst nebo od ní odečíst určitý počet procent, postupujeme následovně: k částce 386 chceme přičíst 5 %: DF386P5 vzhledem k tomu, že systém nedokáže rozlišit, zda chceme požadovaných 5 % sečíst nebo odečíst, nabídne nám tabulku, kde je v levé části sčítá a v pravé části odečítá. Chceme-li sčítat či odčítat hodiny a minuty, použijeme vstupní kód DFH: DFH 1215 ; k 12 hod 15 min přičítáme 2 hod 30 min DFH počítáme kolik hodin uběhne mezi 6:30 hod do 18:15 hod 18

19 - časové kalkulace DD - vstupní kód DD LAX DD PRG/LAX DD PRG1800/LAX DD ZZZ zobrazení momentálního času a datum ve městě uvedeném ve vstupu, případný časový rozdíl mezi tímto městem a místem dotazu časový rozdíl mezi uvedenými městy zobrazení času a datumu ve městě za lomítkem včetně časového rozdílu mezi oběma městy, když v prvním městě bude 1800 hod čas na nultém poledníku, systémový (ZULU) čas DD NCE1800/SYD celkový čas určitého letu, ve vstupu zadáváme město a hodinu odletu, za lomítko město a hodinu příletu - datové kalkulace opět vstupní kód DD DD DD 19JUL DD 19SEP/-35 DD 18OCT/25 DD 13JUL/23SEP DD 30NOV03/10FEB04 zobrazí nám datum dne dotazu a systémový čas který den bude 19. července který den bude 35tý den před 19SEP který den bude 25tý den po 18OCT kolik dní uběhne mezi 13JUL a 23SEP kolik dní uběhne mezi 30NOV03 a 10FEB04 19

20 AIS - AMADEUS INFORMATION SYSTEM HE AIS Amadeus Information System (dále AIS) má tři zdroje informací: 1. centrum systému AMADEUS v Nice 2. provozovatelé (letecké a hotelové společnosti, půjčovny aut, pojišťovny ) 3. národní obchodní zastoupení společnosti Amadeus (ACO) Informace sdružené v AIS si můžeme zobrazit i během práce na rezervaci, přečíst si údaj, který potřebujeme a zase se do rezervace vrátit (RT). Stránky udržované společností Amadeus jsou téměř všechny přístupné všem uživatelům, stránky udržované provozovateli a jednotlivými ACO mohou být určeny jen pro uživatele určitého trhu. Pokud je vaše zápisové číslo naprogramováno na jiný jazyk než na angličtinu, zobrazí se v tomto jazyce pouze ty informační stránky, které jsou do něj přeloženy, ostatní se budou dále zobrazovat v angličtině. Pro zobrazení všech informací z AIS používáme vstupní kód GG (Go Get), za který doplníme kód pro informaci, kterou si chceme zobrazit. V záhlaví každé informace je datum a čas poslední aktualizace. GG AIS - tento vstup nám zobrazí seznam všech informací, které si ze systému Amadeus můžeme vyvolat. U každé kapitoly je vstup, kterým si DANOU informaci zobrazíme. GGAIS 20

21 Informace udržované systémem Amadeus Do této kategorie patří informace o: - AIRIMP kódech Soubor kódu a zkratek definovaných IATA pro celosvětovou komunikaci mezi leteckými dopravci a uživateli rezervačních systémů. GG CODE MS22 - kódy odesílané (MS message) MS64 - kódy obdržené GG CODE W seznam všech AIRIMPových kódů začínajících písmenem uvedeným ve vstupu - o letištích a o příslušné zemi (country) V těchto informacích se zobrazí detaily týkající se letiště, jehož kód použijeme ve vstupu. Jsou zde informace týkající se potřebných telefonních čísel, parkování, odbavení, pozemní přepravy na/z letiště, letištních tax. GG APT PAR pokud je uvedeno pod kódem města ve vstupu více letišt, zobrazí se nám jejich seznam a vstupní kódy k jejich zobrazení GG APT CDG GG COU T GG COU HT zobrazí se informace o letišti uvedeném ve vstupu zobrazí se seznam všech zemí, které začínají na písmeno T a jejich dvou-písmenné zkratky zobrazíme si informace o konkrétní zemi - ostatní GG WEA PRG informace o počasí, vztahující se k příslušnému kódu města GG FQT TAX FQN TAX/YQ FQN TAX/FR FQN TAX/PRG informace o letištních poplatcích (taxách), které se vybírají k ceně letenky FQT Fare Quote název taxy a o jaký druh taxy se jedná jaké taxy se vybírají na letištích ve Francii jaké taxy se vybírají na příslušném letišti 21

22 GG FQT PFC - návod, jak si zjistit v jaké výši se vybírá PFC (Passenger Facility Charge) taxa v USA k příslušnému letišti, na letence označovaná jako XF taxa. Více informací o PFC taxe nájdeme na HE PFC. GG FQT PFC FQZ PFC LAX - BSP (BSP = bank settlement plan) GG BSP informační stránky s odkazem na jednotlivé vstupy TGBD-CZ TGBD-SK tímto vstupem si zobrazíme členy BSP v ČR - (Table Guide BSP Display) členy BSP v SR 22

23 TGBD-CZ Pouze dopravci z této tabulky mohou být uvedeni na letence vystavené v zemi uvedené ve vstupu jako validující dopravce (FV). TGGSD-CZ TGGSD-SK tímto vstupem si zobrazíme případného generálního prodejce letecké společnosti, která není členem BSP v uvedené zemi (Table Guide General Sales Display) TGGSD-CZ Budeme-li mít v itineráři rezervaci na některého dopravce z pravé části tabulky, můžeme jako validujícího dopravce uvést pouze dopravce z levé části (např. rezervaci naknihovanou na leteckou společnost Quantas můžeme v ČR vystavit pouze na doklady letecké společnosti British Airways).!!! V případě, že budeme chtít letenku vystavit na jiného dopravce než toho, který je v tabulce uveden jako generální agent pro danou zemi, systém nás upozorní: INVALID TICKETING CARRIER-REENTER TICKETING CARRIER 23

24 TGETD-CZ zobrazení přehledu všech dopravců, kteří mají elektronický ticketing TGETD-SK v dané zemi (Table Guide Electronic Ticketing Display) TGETD-CZ - ITA (interline agreement) TGAD (Table Guide Agreement Display) tímto vstupem zjistíme, které letecké společnosti mají s rezervačním systémem Amadus uzavřenou smlouvu o kontrole uznávání si dokladů.!!! V okamžiku vystavení letenky Amadeus zkontroluje příslušnou tabulku, a pokud validující dopravce nemá interline agreement s některou leteckou společností naknihovanou v rezervaci, systém odpoví: NO XX TICKETING AGREEMENT WITH YY TGAD-OK tímto vstupem si zobrazíme se kterými dopravci má společnost uvedená ve vstupu uzavřený interline agreement TGAD-OK V tabulce dané společnosti mají s leteckou společností uvedenou ve vstupu uzavřenou smlouvu o vzájemném uznávání si dokladů. Papírová letenka (indikátor T» již neplatí pro vystavování v cestovních kancelářích), předplacených letenkách PTA (indikátor P) a elektronických letenkách (indikátor E). 24

25 Zobrazení si interline agreementu dvou leteckých společností: TGAD-OK/AZ - informace o leteckých společnostech GG AIR informace o leteckých společnostech, jejichž lety můžeme prostřednictvím systému Amadeus prodávat GG AIR YY místo YY doplníme dvou-písmennou zkratku společnosti, jejíž informační stránky si chceme zobrazit. V případě, že společnost, jejíž zkratku použijeme ve vstupu, nemá v Amadeu vytvořeny své informační stránky, systém odpoví: SUBJECT DOES NOT EXIST. Tyto informační stránky si letecká společnost udržuje sama, proto mohou mít rozdílný formát a obsah. Mohou zde být velice důležité informace, např. o přepravě zavazadel, kol, zvířat, zbraní, o knihování nedoprovázeného dítěte (UMNR), o smlouvách mezi leteckou společností a půjčovnami aut a hotelovými společnostmi, které zajišťují klientům leteckých společností nejrůznější slevy, o možnostech vyžádání speciálních jídel, atd. GGAIROK 25

26 GG PCA YY místo YY doplníme dvou-písmennou zkratku společnosti. Zobrazí se tabulka, která obsahuje podrobné informace o přístupu systému Amadeus do rezervačního systému letecké společnosti a informace o tom, které funkce lze při knihování na lety této společnosti použít GG PCA OK System User (Amadeus User) V tabulce vidíme, že informace máme soustředěny do dvou sloupců: ACCESS LEVEL - stupeň propojení systému Amadeus s rezervačním systémem letecké společnosti. Pro vystětlení údajů v tomto sloupci použijeme vstup GGPCALDEC1. FUNCTION LEVEL - údaje týkající se zvláštních funkcí v systému Amadeus a zda se může příslušná funkce pro zmíněnou leteckou společnost použít. Pro vystětlení údajů v tomto sloupci použijeme vstup GGPCALDEC2. Např.: letecká společnost OK má v systému Amadeus vloženy své sedadlové mapy: INTERACTIVE SEAT MAP : YES 26

27 GG PCA LACC seznam všech společností prodejných přes systém Amadeus s detailním rozpisem přístupu systému Amadeus do jejich systémů GG PCA LFUN seznam všech společností prodejných přes systém Amadeus s detailním rozpisem všech funkcí použitelných konkrétní leteckou společnost GG PCA LAIR seznam leteckých společností dle jejich leteckých kódů a s určením země, které náleží GG PCA LFIG celkový přehled počtu společností prezentujících se v Amadeu GG ALLIANCE seznam aliancí sdružujících letecké společnosti - informace o hotelových společnostech GG HTL ALL - v této tabulce máme informaci o tom, kolik společností prezentuje své hotely v systému Amadeus, jejich abecední seznam, stupeň přístupu systému Amadeus do jejich rezervačního systému a vysvětlení těchto přístupů. GG HTL ALL 27

28 GG HTL SPEC - seznam společností, které používají nějakou ze speciálních funkcionalit a popis těchto funkcionalit. GG HTL SPEC GG HTL HI - informační stránky společnosti, jejíž kód uvedeme ve vstupu. Tyto stránky si udržují v systému Amadeus společnosti samy. Mohou mít proto různý formát a obsah. Doporučujeme pročíst tyto stránky před tím, než budete rezervovat hotel určité společnosti, protože jsou zde informace týkající se obchodní politiky společnosti, nejrůznějších možností slev, způsobu poskytování provizí, rezervací pro skupiny, atd. GGHTLHI 28

29 - informace o společnostech zajišťujících půjčování aut GG CAR - obecné informace o společnostech, u kterých můžeme prostřednictvím systému Amadeus zajistit pro zákazníka zapůjčení auta, o přístupu systému Amadeus do rezervačních systémů těchto společností a další užitečné informace vzatující se k rezervaci automobilu. GGCAR GG CAR E - seznam společností, jejichž název začíná písmenem uvedeným ve vstupu GG CAR E 29

30 GG CAR ZE informační stránky společnosti, jejíž kód jsme uvedli ve vstupu. Tyto informace si v systému Amadeus udržuje každá společnost sama, mohou mít proto různý obsah a formát. Opět doporučujeme pečlivé prostudování v případě rezervace u uvedené společnosti. Nalezneme zde informace o obchodní politice, programy nejrůznějších slev a další užitečné informace. GG CAR ZE FRA informační stránky autopůjčovny uvedené ve vstupu v konkrétním měste - novinky v systému Amadeus Všechny nové informace v systému Amadeus se nám objeví po zápisu osobním číslem (tzv. welcome message). V případě potřeby si je můžeme v průběhu dne znovu zobrazit vstupem JB. Můžeme též k zobrazení těchto informací použít vstup GG NEWS. - informace o ACO (Amadeus Commercial Organisation) GG AMA CZ Zobrazí se informace, které udržuje lokální zastoupení společnosti Amadeus pro oba trhy (CZ/SK). Jsou zde informace o telefonních a faxových číslech jednotlivých zaměstnanců společnosti, stránky poskytující informace o složitějších problémech týkajících se rezervačních postupů, cen letenek a ticketingu. GG AMA CZ CTC Zobrazení kontaktů jednotlivých zaměstnanců společnosti Amadeus pro CZ a SK. Dalším zdrojem informací jsou webové stránky společnosti Amadeus: 30

31 HELP HE V případě pomoci např. při tvorbě rezervace, máme několik možností: 1. podívat se do svých poznámek 2. podívat se do manuálu 3. použít v počítači online HELP 3. zavolat HELP DESK HELP Zobrazí se návod jak s HELPem pracovat a seznam jednotlivých kapitol. Například známe vstupní kód, který se používá při tvorbě rezervace, ale nevíme, jaký formát má mít údaj, který jeho pomocí chceme do rezervace vložit, uvedeme tento vstupní kód za kód HE. Např.: nevíme jak vložit do rezervace jméno cestujícího. Za vstupní kód HE uvedeme vstupní kód pro vkládání jmen NM» HE NM nebo HE NAME a objeví se nám informace o tom, jak v systému Amadeus tvoříme jmenný element. Zobrazíme si příslušný odkaz na formát, který potřebujeme včetně vysvětlivek. HE NM (HE NAME) HESS - informace o tvorbě a modifikaci letových segmentů HEAN - informace o zobrazení letového řádu HESR - informace o tom, jak pro cestujícího vyžádat služby 31

32 Stane-li se, že použijeme špatný vstup, systém nás upozorní. Zde máme možnost najít si v HELPu vstup správný. Pokud nerozumíme tomu, co nám systém odpověděl (na co nás upozorňuje), použijeme vstup HE/ a systém nám sám v HELPu vyhledá příslušnou kapitolu. vstup: AN25JUNPRGLON/OK výstup: CHECK FORMAT HE/ Pro úplné začátečníky, ale nejenom pro ně, je k využití podrobný návod (krok za krokem) pomocí vstupu HE STEPS. Vybereme si příslušnou kapitolu a k ní určený návod. HE STEPS 32

33 ZOBRAZENÍ LETOVÝCH ŘÁDŮ - AVAILABILITY HE AN HE SN HE TN Prostřednictvím GDS Amadeus si můžeme zobrazit letecká spojení pro více než 740 leteckých společností pro více než 500 tisíc city pairů. Prodávat můžeme na cca 425 společností. Letecká spojení si můžeme zobrazit na 361 dní dopředu a 3 dny dozadu. Lety po odletu se zobrazují bez status kódu (jen rezervační třídy bez počtu volných míst). Systém zobrazuje lety v následujícím pořadí: (nebo-li nejvýhodněji pro cestujícího) 1. trh Evropské unie - non stop lety podle hodiny odletu - přímé lety s mezipřistáním podle proletěného času - návazné lety a lety se změnou typu letadla po cestě podle proletěného času Regulemi trhu Evropské unie se řídí převážná část ostatních trhů, výjimkou je trh USA. 2. americký trh - non stop lety podle hodiny odletu - přímé lety s mezipřistáním a lety se změnou typu letadla po cestě podle proletěného času - dvou-segmentové návazné lety jedné letecké společnosti (online connection) podle proletěného času - dvou-segmentové návazné lety dvou leteckých společností (interline connection) podle proletěného času - tří-segmentové návazné lety jedné či více společností podle proletěného času Možností zobrazení leteckých spojení je několik druhů: - availability display (AN) zobrazuje lety, které mají alespoň jednu třídu otevřenou k prodeji - schedule display (SN) zobrazuje i třídy a lety uzavřené k prodeji, k zobrazení letů společností, s nimiž systém Amadeus nemá sales agreement (smlouvu o prodeji), musíme vstup upřesnit (/AYY) 33

34 - timetable (TN) nám zobrazuje informace o leteckém spojení mezi dvěma městy. Jsou zde uvedeny letecké společnosti, které létají do příslušné destinace, dny a časy, kdy je možné najít letecké spojení. I zde platí, že k zobrazení letů společností, se kterými nemá systém Amadeus sales agreement musíme vstup upřesnit (/AYY) - direct access nám umožní zvláštním vstupem nahlédnout do rezervačního systému airline a lety v této availabilitě již nemusíme aktualizovat AVAILABILITY DISPLAY Availability display nám zobrazuje pouze aktuální možnosti prodeje. Můžeme si zobrazit 4 druhy availability display: a) neutrální availability display Availability Neutral zobrazí nám non stop lety s odletem jednu hodinu před hodinou zadanou ve vstupu, direct a connect lety se zobrazí v pořadí podle proletěného času AN 12JAN MADLIS vstupní kód AN - datum odletu 12JAN - místo odletu MAD - místo příletu LIS - eventuelní hodina odletu 0900 nezadáme-li hodinu odletu, zobrazí se první lety po půlnoci b) availability display podle odletu Availability Departure zobrazí se nám lety s odletem hodinu před hodinou zadanou ve vstupu AD 12JAN MADLIS 0900 c) availability display podle příletu Availability Arrival systém zobrazí lety podle příletových časů od příletů dvě hodiny před hodinou zadanou ve vstupu AA 18DEC FRASYD 1500 d) availability display podle proletěného času Availability Elapsed systém zkalkuluje dobu od hodiny uvedené ve vstupu do odletu linky plus proletěný čas a seřadí lety podle nejkratšího času, tento typ availability používáme pouze v aktuální den odletu AE 11DEC PARLON

35 Vysvětlení zobrazení availability AN18SEPPRGEWR AN18SEPPRGEWR systém zopakuje vstup použitý pro zobrazení availability ** AMADEUS AVAILABILITY - AN ** typ availability podle použitého vstupního kódu 6 počet dní do odletu od dnešního dne TH den odletu, zkratka anglického názvu dne MO pondělí TU úterý WE středa TH čtvrtek FR pátek SA sobota SU neděle 18SEP datum odletu použité ve vstupu 0000 vzhledem k tomu, že jsme ve vstupu nezadali požadovanou hodinu odletu, systém nám zobrazuje lety od prvního dostupného letu po půlnoci 1 pořadové číslo letu, používáme při prodeji OK:KL označení společného provozu (codeshare let) oba dopravci prodávají místa z jednoho letu, každý pod svým označením (OK / KL) za pořadovým číslem letu se nám ještě může objevit hvězdička 35

36 * která označuje, že letadlo poskytuje jiný dopravce, než ten, pod kterým je prodej míst (CL / LH) k upřesnění této informace si musíme zobrazit profil linky (DO) OK616 číslo letu J9 rezervační třída a status kód čísla za rezervačními třídami nám naznačují, kolik míst maximálně můžeme prodat v jednom vstupu. Chceme-li prodat míst více, systém nám místa vyžádá. 0, L, W - místa knihujeme na waiting list R - místa žádáme request / indikátor last seat availability (zobrazuje se před kódem odletového letiště) tato availabilita se zobrazuje u leteckých společností s vyšším typem propojení systému Amadeus s jejich rezervačním systémem PRG 2 kód místa odletu včetně čísla terminálu AMS přestupní bod 0830 přílet do AMS z PRG 0920 odlet z AMS do EWR EWR kód místa příletu * let, u kterého letecká společnost vkládá během letu do profilu linky informace o jeho průběhu 0700 hodina odletu z PRG 1150 hodina příletu do EWR E označení letecké společnosti využívající elektronický ticketing případně se zde může objevit - T - označující ticketless payment (HE EPAY) Pro prodej ticketless dopravce je dobré se podívat na GGAIRxx pro prodejní proceduru. 0 počet mezipřistání 36

37 / označení přístupu systému Amadeus do rezervačního systému příslušné letecké společnosti, viz kapitola Accessy 320 a 757 typy letadla na jednotlivých úsecích letu EQ nepravidelnost na letu TR omezení obchodních práv EQ změna typu letadla UP právě probíhá změna spojení IR generální označení změny na lince DO upozornění na vložení zvláštních informací do profilu linky objeví-li se za kódem změny +, znamená to, že na letu je více změn oproti platnému letovému řádu, zjistíme v profilu linky 10:50 celková doba letu Definice letů V availability display se nám mohou zobrazit následující typy letů: - Non stop lety operující mezi dvěma body bez mezipřistání - Direct lety operující mezi dvěma body s jedním nebo více mezipřistáními - Change of equipment lety jedné společnosti operující mezi dvěma body se změnou letadla v místě mezipřistání (change of gauge) - Connecting spojení s přestupem mezi linkami jedné či více společností Zvláštní typy leteckého spojení Charter flights Tyto lety jsou označeny za pořadovým číslem letu " C ", na těchto letech můžeme pouze prodávat místa, nemůžeme pro cestujícího žádat žádné služby. Shuttle flights Tyto lety poznáme podle toho, že nemají u rezervačních tříd status, nebo případně podle rezervační třídy E nebo U. 37

38 Options Vzhledem k tomu, že Amadeus je neutrální systém, který nezvýhodňuje žádného dopravce, je i základní availabilita neutrální a zobrazuje nám nejrychlejší spojení z bodu A do bodu B. Máme-li konkrétní požadavek, použijeme k jeho zadání tzv. options, případně jimi původní neutrální availabilitu změníme. Option klademe za jakékoliv zadání letového řádu za lomítko. A co lze při zobrazení letového řádu navolit? letecká společnost /A.. AN14JUNPRGLAX/ADL zobrazení availability pouze pro společnost DL uvedenou ve vstupu. Můžeme zadat max. 3 letecké společnosti: /ADL,LH,BA knihovací třída /C. AN14JUNPRGLAX/CM zobrazení availability, kde lze knihovat třída M. Můžeme definovat max. 3 rez. třídy: /CM,H,V počet míst /B. AN14JUNPRGLAX/B9 zobrazení takové availability, ze které budeme moci prodat počet míst uvedených ve vstupu /K. podle kabiny AN14JUNPRGLAX/KF /KC /KY zobrazení availability podle kabiny (části letadla) F - First class C - Business class Y - Economy class místo přestupu /X AN14JUNPRGLAX/XLON zobrazení availability s přestupem v uvedeném městě 38

39 on line connection /O AN14JUNPRGLAX/O zobrazení availability s přestupem vždy pouze jedné společnosti typ letu /F. AN14JUNPRGLAX/FN chceme si zobrazit pouze non stop lety možnosti: N non stop lety D přímé (direct) lety C lety s přestupem (connecting) Můžeme nakombinovat několik variant option do jednoho vstupu, např.: AN14JUNPRGLAX/ADL/CH,B/XLON/B6 Změny v již zobrazeném letovém řádu HE AC Velice jednoduchým způsobem lze měnit cokoliv v původním zobrazení availability. Vstupní kód je ve všech případech AC Availability Change. Za tento kód dáváme nové zadání. Měnit můžeme: - místo odletu ACMAD - místo příletu AC//WAW - celý city pair ACVIEFRA - leteckou společnost AC/ALH chceme konkrétní společnost AC/AYY chceme všechny společnosti stejným způsobem měníme i ostatní options - čas AC1600 nyní chceme odlety až po 16:00 hod - datum AC21JUN AC1 (MN Move Next) posun odletu o 1 den dopředu AC3 posun odletu o 3 dni dopředu AC-1 (MY Move Yesterday) posun odletu o 1 den dozadu AC-4 posun odletu o 4 dni dozadu - zpáteční availability Nepoužijeme-li přímo duální availabilitu, můžeme použít jednoduchý vstup pro zobrazení letového řádu ve zpátečním směru ACR (Availability Change Return) chceme letový řád ve zpátečním směru na ten samý den jako den odletu. Pozor - zobrazí se nám až večerní lety! 39

40 ACR1500 ACR23JUN ACR2 ACR28JUN1800 chceme lety s odletem po 1500hod chceme zpáteční lety v konkrétní den chceme zpáteční lety za určitý počet dní chceme zpáteční lety v konkrétní den a hodinu Přechody mezi jednotlivými zobrazeními letových řádů ACSN ACSN/ALH ACTN přechod ze zobrazené availability display do schedule display (Availability Change Schedule Neutral) přechod ze zobrazené availability display do schedule display letecké společnosti uvedené ve vstupu přechod ze zobrazené availability display do timetable (přehledný letový řád) (Availability Change Timetable Neutral) Zpět do poslední zobrazené availability se dostaneme vstupem MPAN - move previous AN 7-Day search 7 denní vyhledávač Zobrazení tohoto letového řádu použijeme v případě, že na požadovaném úseku je malý provoz a my přesně neznáme frekvence letů. AN10OCTVIEBKK/ABR Systém nenašel žádny let pro zadaný datum a kritéria, použijeme tedy 7-day search, kde mezi vstupní kód a datum vložíme lomítko: AN/10OCTVIEBKK/ABR systém nám nabídl jako první možnost spojení 11 OCT 40

41 Duální letový řád Umožňuje nám zobrazit si v jednom vstupu spojení (availabilitu) na cestu tam i zpět. Provedeme následovně: AN 10JAN PRGLON / AOK * 20JAN kde: AN - vstupní kód 10JAN - datum odletu PRGLON - odletový/příletový kód letiště /AOK - s jakým dopravcem * - hvězdička 20JAN - datum zpáteční cesty AN10JANPRGLON/AOK*20JAN Na zobrazení vidíme, že systém nám obrazovku rozdělil na dvě části, kde v horní části jsou možnosti pro cestu tam a v dolní části možnosti pro cestu zpět, které začínají pořadovým číslem 11. Pokud nezadáme za hvězdičku datum, zobrazí se nám zpáteční lety v den odletu po 18.00hod Můžeme si pochopitelně nalistovat další možnosti, ale při listování musíme rozlišit, chceme-li listovat v první (F first) či v druhé (S - second) části obrazovky MDF MNF MDS MNS MUF MYF MUS MYS příklad: MDF Move Down First MNS Move Next Second 41

42 Modifikace duální availability: AN23SEPPRGLHR* AN23SEPPRGLHR*25SEP AN12OCTPRGFRA*MUCOSR AN12OCTPRGFRA*15OCTMUCOSR AN12OCTPRGFRA*MUC AN12OCTPRGFRA*14OCTMUC cesta s návratem do bodu odletu ve stejný den cesta s návratem do bodu odletu v jiný den cesta s návratem z/do jiného bodu ve stejný den cesta s návratem z/do jiného bodu v jiný den cesta s návratem z jiného bodu do místa odletu ve stejný den cesta s návratem z jiného bodu do místa odletu v jiný den I v tomto případě lze použít pro upřesnění letového řádu options dle výběru, např.: AN14APRPRGCHI/XLON/ABA*24MAY Nezadáme-li jinak, platí pro zpáteční cestu to zadání, které jsme použili pro cestu tam. Chceme-li pro zpáteční cestu něco jiného, musíme zadat: AN14APRPRGNYC/XLON/ABA*24MAY/XCPH/ASK Změny v duálním letovém řádu při těchto změnách si musíme uvědomit, kterou část letového řádu chceme měnit 1. chceme-li měnit údaje na cestě tam, zadáme za měněný údaj hvězdičku AC25JUN* tímto způsobem měníme datum odletu na cestě tam 2. chceme-li měnit údaje pro zpáteční cestu, dáme hvězdičku za vstupní kód a pak teprve nově požadovaný údaj AC*//OSR takto změníme příletové místo na cestě zpět 3. měníme údaje na cestě tam i zpět AC25JUN*//OSR 42

43 Carrier prefered display Použijeme v případě, že si chceme zobrazit letový řád tak, aby nám preferoval určitou leteckou společnost. Lze použít pouze u společností, které nejsou se systémem Amadeus propojeny přes direct access server (např. AF). ANAF10DECPRGPAR Použijeme-li vstup pro leteckou společnost, která přes tento server propojena je, systém odpoví: USE DIRECT ACCESS 1XX kde místo XX uvede kód letecké společnosti. Tento display používáme i v případě, že si chceme na určitém úseku zobrazit lety zde operující aliance sdružující letecké společnosti. Seznam těchto leteckých aliancí si najdeme vstupem GG ALLIANCE, případně je dekódujeme vstupem DNA, za který uvedeme název případně zkratku aliance. GGALLIANCE Zobrazení neutrální availability jen pro letecké společnosti združené v konkrétní alianci: AN *O 19NOV BRU MIA kde: AN - vstupní kód *O - zkratka aliance nebo letecké společnosti 19NOV - datum odletu BRU - místo odletu MIA - místo příletu 43

44 SCHEDULE DISPLAY HE SN Toto zobrazení letového řádu nám ukáže i lety a třídy, které jsou k prodeji uzavřeny. Zde nám u tříd, které jsou z nějakého důvodu k prodeji již uzavřeny, přibudou následující status kódy: S, C - waiting list je uzavřen (S - Sold, C - Closed) X - let je zrušen (X - Cancelled) K zobrazení a při práci se schedule display můžeme použít: - vstupní kódy SN SD SA SE pro které platí stejná pravidla jako pro AN AD AA AE - listování popsané v kapitole availability display - options k upřesnění zobrazení, s vyjímkou option /B K zobrazení letů společností, které nemají se systémem Amadeus smlouvu o prodeji, musíme použít option /AYY, kterou zadáváme systému příkaz k zobrazení všech leteckých společností. Změny Ke změnám v zobrazeném letovém řádu používáme vstup SC (Schedule Change) a používáme jej stejně jako AC u availability display. SCAN Schedule Change Availability Neutral SCTN Schedule Change Timetable Neutral 44

45 TIMETABLE HE TN Je přehledný letový řád, který nám zobrazuje všechna spojení mezi dvěma body pro týdenní periodu. Zobrazený letový řád nás informuje o tom, ve které dny a období která linka letí, o přímem spojení, o časech odletu a příletu, atd. Lety jsou řazeny podle stejných pravidel jako lety v availability a schedule display. K zobrazení můžeme použít vstupní kódy TN TD TA TE V timetable vidíme lety společností, se kterými má Amadeus smlouvu o prodeji; lety ostatních společností si můžeme zobrazit, podobně jako u schedule display, pomocí option /AYY. Vysvětlení zobrazení TN15OCTPRGNYC TN15OCTPRGNYC ** AMADEUS TN ** PRG NYC 15OCT09 22OCT09 zobrazili jsme si přehled letů mezi Prahou a New Yorkem, který je aktuální na sedm dní dopředu od data uvedeného ve vstupu 1 : pořadové číslo letu typ smlouvy mezi leteckými společnostmi (viz availability display) DL209 dvou-písmenný kód letecké společnosti a číslo letu 45

46 D označení dne, kdy let operuje D - letí denně letí pouze ve středu, v pátek a v neděli X26 - letí každý den mimo úterý a soboty 1 - pondělí 2 - úterý 3 - středa 4 - čtvrtek 5 - pátek 6 - sobota 7 - neděle 0930 hodina odletu 1230 hodina příletu 0 počet mezipřistání 19AUG09 den, od kterého let operuje 23OCT09 den, do kterého let operuje objeví-li se nám na této pozici --- znamená to, že let operuje do odvolání 9:00 celková doba letu Options Pro upřesnění timetable můžeme použít následující options: /MO - chceme pouze lety, které operují v den uvedený ve vstupu MO - pondělí TU - úterý WE - středa TH - čtvrtek FR - pátek SA - sobota SU - neděle /ABA - chceme přehled letů pouze pro společnost uvedenou ve vstupu /AYY - chceme přehled letů všech společností, které operují na uvedeném úseku včetně společností, které nemají se systémem Amadeus uzavřenou smlouvu o prodeji. 46

47 Změny Provádíme je použitím kódu TC (Timetable Change) Můžeme jej použít v případě, že chceme: - specifikovat konkrétní den v týdnu TC/MO - chci pouze lety, které v zadané periodě operují v den uvedený ve vstupu - specifikovat leteckou společnost TC/ABD - chci pouze lety společnosti uvedené ve vstupu TC/AYY - chci aby se mi zobrazily lety úplně všech leteckých společností operujících na zadaném úseku - přejít z jednoho zobrazení do druhého TCAN - chci přejít z time table do AN (Timetable Change Availability Neutral) TCSN - přejít z timetable do SN (Timetable Change Schedule Neutral) 47

48 ACCESSY GG PCA L ACC Access je přístup systému Amadeus do rezervačních systémů leteckých společností. Přístupy jsou závislé od stupně smlouvy mezi leteckou společností a systémem Amadeus. Existují dva druhy prístupu: STANDARD ACCESS AMADEUS ACCESS - oba přístupy mají několik stupňů. 1. STANDARD ACCESS Standard access má dva stupně: Standard Access a Direct Access. Standard access Tento access nemá v availabilitě žádné označení []. žádné označení - za rezervačními třídami najdeme většinou počet volných míst 2,4,7 - dopravce zasílá zprávy o stavu na svých linkách 1x za týden - Amadeus nemá okamžitou možnost si ověřit stav volných míst na příslušné lince - při prodeji rezervační třídy dostaneme nejdříve status SS, který se při uzavření rezervace změní na HK (RFx; ER); v historii rezervace se zobrazí též status SS - letecká společnost má právo ve lhůtě 12 hodin po naknihování rezervaci zařadit na čekací listinu (US) nebo úplně zamítnout, pokud již nepřijímá rezervace ani na čekací listinu (UC), nebo byla-li linka zrušena (UN, NO) musíme čekat 12 hodin na ověření - po uzavření rezervace příkazem ER (ET) odchází telexová zpráva o prodeji do rezervačního systému letecké společnosti, a pokud nám z výše uvedených důvodů rezervaci nezamítne do 12 hodin, můžeme re-zervacii považovat za definitivně potvrzenou. 48

49 Direct access Tento access je v availabilitě označen * - za rezervačními třídami najdeme většinou počet volných míst 2,4,7 - dopravce zasílá zprávy o stavu na svých linkách 1x za týden - letecká společnost nám dovolí na 3 minuty se propojit s jejich systémem aktualizačním vstupem ACLx (Availability Change Line, napr. ACL3) - po aktualizačním vstupu ACLx se nám zobrazí skutečná obsazenost linky, tato availabilita začína vždy rádkem 21 - při prodeji rezervační třídy dostaneme nejdříve status LK, který se při uzavření rezervace změní na HK (RFx; ER); v historii rezervace se zobrazí LK Po uzavření rezervace vstupem ER (ET) je do systému letecké společnosti zaslána tzv. priority sell message. Tato zpráva předběhne prodeje, které nebyly provedeny z aktualizované availability. V historii má status LK, což znamená garantovaný prodej a airline nesmí tento prodej zamítnout. Není-li prodej uskutečněn do 3 minut z aktualizované availability nebo si availabilitu nezaktualizujeme, proběhne prodej jako ze standard access a airline má právo do 12 hodin prodej zamítnout. V historii má takový prodej kód SS. U linek některých leteckých společností prodávaných z aktualizované availability se může po prodeji objevit status NK. Je to u společností, které mají rekord locator return a v tabulkách GGPCAXX (místo XX doplníme kód společnosti) mají pro record return označení RRD. Znamená to, že prodej je zaručen, ale čekáme na potvrzení příjmu rezervace v podobě rezervačního čísla letecké společnosti - record locatoru. V okamžiku, kdy dorazí record locator do naší rezervace, změní se automaticky kód NK na HK. 49

50 Možnosti: ACL2 ACL3/2 ACL4/1-2 aktualizuji let na řádku č. 2 ze zobrazené availability na řádku č. 3 availability mám návazný let, z tohoto spojení aktualizuji druhý let na řádku č. 4 availability jsou návazné lety a z nich aktualizuji první a druhý let U společností, do jejichž rezervačního systému má Amadeus přístup Direct Access (GGPCAxx), si můžeme zobrazit availabilitu s aktuálním stavem na linkách i vstupem: 1DLAD14SEPCHIATL kde: 1 DL jednička následovaná kódem letecké společnosti (DL) AD vstupní kód 14SEP datum odletu CHIATL odkud kam Lety v direct access začínají vždy číslem 21. Listování Listujeme podobně jako v běžné availabilitě, pouze před vstupy musíme dát předponu 1XX, kde místo XX uvedeme kód letecké společnosti, v jejímž aktualizovaném letovém řádu chceme listovat, např.: 1DLMD. Pokud si smažeme z obrazovky aktualizovanou availabilitu, nevracíme se do ní vstupem MPAN ale 1XXMP, kde za 1 opět uvedeme kód společnosti, jejíž aktualizovanou availabilitu jsme měli naposledy na obrazovce. 50

51 2. AMADEUS ACCESS Amadeus access má tři stupně: Amadeus Sell, Amadeus Up-date a Amadeus Full Amadeus access Sell Tento access je v availabilitě označen - dopravce zasílá zprávy o stavu na svých linkách 1x za týden (doporučuje se při rezervaci použít aktualizační vstup ACLx, např. ACL1) - v okamžiku prodeje má Amadeus možnost propojit se do aktualizované avalilability dopravce, prodej místa je garantovaný a do rezervačního systému letecké společnosti je hned zasláná zpráva o rezervaci. Systém letecké společnosti nám zasílá potvrzení o příjmu se svým Record Locatorem, který si v PNR zobrazíme vstupem RL - při prodeji místa dostaneme ihned status HK (Hold Confirm), v historii rezervace se zobrazí status LK Amadeus Up-date Tento access je v availabilitě označen : - dopravce zasílá zprávy o stavu na svých linkách ihned, vidíme skutečné obsazení linky - při prodeji místa dostaneme nejdříve status SS, který se při uzavření rezervace změní na HK (RFx; ER); v historii rezervace se zobrazí též status SS - musíme čekat 12 hodin na ověření místa od letecké společnosti. Doporučuje se ověřit, že dopravca zaslal do rezervace svůj rezervační kód vstupem RL 51

52 Amadeus Full Access Tento access je v availabilitě označen / Last seat availability indikátor - jde o nejtěsnější propojení mezi rezervačním systémem Amadeus a leteckou společností - dopravce ihned zasílá veškeré změny na svých linkách, v okamžiku prodeje vidíme skutečnou obsazenost letu, Amadeus si sám ověří stav na lince - u full accessu vidíme last seat availability indikátor, který se zobrazuje jako lomítko před odletovým kódem města - při prodeji místa dostaneme ihned status HK (Hold Confirm), v historii rezervace se zobrazí status LK 52

53 ADVICE / STATUS CODES HE PNR» GP STA Advice kódy jsou kódy oznamující změnu statusu v segmentu itineráře případně v SSR, kterým nám příslušný provozovatel oznamuje potvrzení respektive zamítnutí naší rezervace nebo služby vyžádané cestou SSR. Změna status kódu se nám může objevit v letových segmentech, SSR, HHL a CCR. Objeví-li se nám některý z oznamovacích kódů, měníme je na kódy konečné (KK na HK) nebo je z rezervace vymažeme (DL2). Objeví-li se nám v rezervaci na letovém segmentu status HX, znamená to, že airline tento segment ve svém rezervačním systému zrušila. V SSR by nám měl dopravce vysvětlit, proč došlo ke zrušení (např. double booking). Všechny změny status kódu v rezervaci, kde k takové změně došlo, systém odešle automaticky do Queue banky na příslušné Queue. (Podrobnější vysvětlení v kapitole Queues, str. 160). Objeví-li se status kód oznamující změnu ve více prvcích PNR, nemusíme provádět změny jednotlivě, ale můžeme použít: ETK - změníme všechny oznamovací kódy na konečné a uzavřeme PNR ERK - změníme oznamovací kódy na konečné, uzavřeme PNR, znovu si jej otevřeme na obrazovce a můžeme pokračovat v práci na něm Objeví-li se nám v PNR oznamovací kód, především se to týká status kódu TK, který nám oznamuje změnu času v potvrzeném letovém segmentu, nemůžeme jej automaticky změnit a uzavřít PNR. Musíme vždy zkontrolovat, z jakého důvodu změna přišla a co je případně nezbytné udělat pro zachování správné rezervace. Objeví-li se v PNR zmíněný status TK, musíme si zobrazit historii letových segmentů (RHA), vyhledat si segment, jehož se změna týká, porovnat si časy a změny oznámit cestujícímu. V případě, že na tento let navazuje let jiný, kterým cestující pokračuje dále, ověříme si též MCT (minimum connecting time). Více v kapitole Minimum connecting time, viz str Z tohoto důvodu každý den ráno zpracujeme queues týkající se změn v letových úsecích (Q7 SCHEDCHG), může se totiž stát, že nám přijde změna v den odletu. 53

54 Advice / status kódy: 1. NEGATIVE RESPONSE HX NO UC UN HOLDING CANCELED NO ACTION TAKEN UNABLE FLIGHT CLOSED, HAVE NOT WAITLISTED UNABLE, DOES NOT OPERATE Action to take (NEGATIVE RESPONSE) DL2 DL = DELETE ELEMENT TRANSACTION CODE 2 = SEGMENT NUMBER 2. CONFIRMATION KK KL CONFIRMING CONFIRMING FROM WAITLIST Action to take (CONFIRMATION) 2/HK 2/ = LINE NUMBER OF THE SEGMENT HK = HOLDING CONFIRMED STATUS CODE 3. TIME CHANGES TK TL TN CONFIRMING, ADVISE PASSENGER NEW TIMES WAITLISTED, ADVISE PASSENGER NEW TIMES HOLDING NEEDED, ADVISE PASSENGER NEW TIMES Action to take (TIME CHANGES) TK HK 2/HK TL HL 2/HL TN HN 2/HN 4. WAITLIST US UU UNABLE TO ACCEPT SALE, HAVE WAITLISTED UNABLE, HAVE WAITLISTED Action to take (WAITLIST) 2/HL 2/ = LINE NUMBER OF THE SEGMENT HL = STATUS CODE HL (HAVE LISTED) 54

55 PNR HE PNR Passenger Name Record (dále PNR) obsahuje všechny informace týkající se rezervace našeho zákazníka a jeho cesty. Jednotlivé informace můžeme nazvat elementy, kterých může být do PNR vloženo až 999. Rozlišujeme PNR pro jednotlivce, který může obsahovat 1 9 jmen a pro skupiny, který může obsahovat až 99 jmen. Povinnými elementy PNR, bez kterých nelze rezervaci uzavřít: - jméno NM - itinerář SS - kontakt AP - ticketing TK - received from RF Teprve když vložíme všechny tyto prvky do PNR (mohou být v libovolném pořadí), můžeme jej uzavřít a uložit do systému vstupem ER (End and Redisplay) nebo ET (End Transaction), který mu přidělí šestimístné rezervační číslo - Record Locator (RL). Toto číslo nám umožní si PNR zobrazit. Rezervační kód systému Amadeus nikdy neobsahuje nulu. Do PNR můžeme vkládat také nepovinné elementy: - vyžádání speciálních služeb SR» po vložení do PNR se tento kód změní na SSR - informační element OS» po vložení do PNR se tento kód změní na OSI - obecné a tajné poznámky RM, RC - poznámky na itinerář RIR, RII - option OP Každý element má své pořadové číslo, které nám zjednoduší jeho případnou další změnu. Každé jméno je zobrazeno samostatně i v případě, že v jednom PNR máme více cestujících stejného příjmení. Všechna jména jsou zobrazena v abecedním pořadí. V případě, že se nám něco nedaří do PNR vložit a nejsme-li schopni najít, kde jsme udělali chybu, můžeme použít vstup HE/, který nám zobrazí příslušnou kapitolu z online HELP. 55

56 LETOVÝ SEGMENT HE SS Vstupní kód pro provedení rezervace letového segmentu je SS (Segment Sell) Samotnou rezervaci můžeme provést dvěma způsoby: 1. prodej ze zobrazeného letového řádu, tzv. krátký prodej, kdy prodáváme buď z availability AN nebo ze schedule display SN 2. přímý prodej, tzv. dlouhý prodej, kdy musíme znát číslo linky operující na požadovaném úseku 1. krátký prodej SS1B2 kde: SS - vstupní kód 1 - počet prodávaných míst B - rezervační třída podle tarifu 2 - číslo řádku z availability systém odpoví: Budeme-li prodávat více úsekovou linku a na všech úsecích prodáváme stejnou rezervační třídu, uvedeme tuto třídu ve vstupu jenom jednou. 56

57 V případě, že se třídy budou lišit, musíme je ve vstupu vypsat, např.: SS1MC1 SS1MMC2 na prvním úseku prodáváme třídu M, na druhém a případně každém dalším úseku prodáváme třídu C na prvních dvou úsecích prodáváme třídu M, na třetím úseku třídu C 2. dlouhý prodej SSEI154C12JULDUBLHR1 kde: SS - vstupní kód EI154 - číslo linky C - rezervační třída 12JUL - datum odletu DUBLHR - kód odletového a příletového letiště 1 - počet míst - prodáváme-li dlouhým prodejem linku, jejíž číslo končí písmenem, např.: AF905A, musíme vložit mezi číslo linky a knihovací třídu lomítko: SSAF905A/Q12DECCDGBRU1 3. prodej z duální availability K prodeji ze zobrazené duální availability používáme krátký prodej. Prodej rezervační třídy C na cestě tam i zpět: SS1C1*11 kde: SS - vstupní kód 1 - počet míst C - rezervační třída 1 - číslo řádku z availability, který prodávame let na cestě tam * - oddělující hvězdička 11 - číslo řádku, z kterého prodávame let pro cestu zpět další variace: SS2Y3*C12 SS1YM3*MY11 prodáváme 2 místa v třídě Y na cestě tam a 2 místa ve třídě C na cestě zpět prodáváme 1 místo na návazné lince na cestě tam do tříd Y a M, na zpáteční cestě prodáváme opět na návazné lince třídy M a Y 57

58 Prodaný segment 1 pořadové číslo elementu v PNR AF letecká společnost 164 číslo letu J 20MAY knihovací třída datum letu 3 číselná označení dne v týdnu, kdy je let (zde středa) CDGSGN HK1 kód odletového a příletového letiště status (Hold Confirm) a počet míst 1820 limit pro odbavení (last check-in) 2E označení odletového terminálu 1920 hodina odletu z CDG 1450 hodina příletu do SGN +1 indikátor dne, pokud se liší ode dne odletu (přílet následující den od odletu) 343 typ letadla E elektronický ticketing 1 počet mezipřistání MB kód podávaných jídel (viz profil linky nebo HE MEAL.64) 58

59 Letové informace Informaci na řádku pod prodaným segmentem vidíme pouze, dokud neuzavřeme PNR. Vidíme zde také doporučení SEE RTSVC, dopravce nás upozorňuje na letové informace, které najdeme i v profilu linky. RTSVC Budeme-li mít v PNR naknihováno více linek a použijeme-li tento vstup, zobrazí se nám informace pro všechny tyto linky. Chceme-li si zobrazit informace pouze o některé lince, zadáme její číslo ve vstupu. Např. RTSVC2 nám zobrazí informace o lince na řádku číslo 2. 59

60 PROFIL LINKY HE DO Profil linky nám umožňuje zobrazit si obsáhlejší informace o konkrétní lince, jako jsou: - mezipřistání - všechny knihovací třídy - jídla podávaná na lince - prodejní či jiná omezení Vstupní kód k zobrazení profilu je DO. Za ním následuje kód letecké společnosti, číslo linky a za lomítkem datum letu - DOOK618/10OCT. Neuvedeme-li ve vstupu datum odletu, zobrazí se nám profil linky s odletem ve stávající den. Zobrazujeme-li si profil linky ze zobrazeného letového řádu, zadáme za vstupní kód pořadové číslo letu. V případě spojení s přestupem se nám zobrazí profily všech linek, které jsou do tohoto spojení zahrnuty. Chceme-li si zobrazit pouze některou z těchto linek, musíme ji ve vstupu specifikovat, např. vstupem DO3/2 si zobrazíme druhý let ze spojení uvedeným v letovém řádu pod pořadovým číslem 3. Profil linky si nelze zobrazit z timetable (TN)! Podobně si zobrazujeme profil linky z již vytvořené rezervace. Za vstupní kód DO uvedeme číslo řádku, na kterém je linka v rezervaci zařazena. DO2 Chceme-li si zobrazit více linek, uvedeme je ve vstupu jednotlivě oddělené čárkou, např. DO2,5,7; případně pomlčkou, chceme-li si zobrazit rozpětí DO

61 Profil linky před odletem DOBA7312/20SEP Letecká společnost nás v profilu linky informuje o následujícím: DOBA7312/20SEP * 1A PLANNED FLIGHT INFO * BA SU 20SEP zobrazili jsme si plánovaný profil linky BA7312, která odlétá za 144 dnů v neděli (SU) 20SEP APT ARR DY DEP DY LHR 2215 SU BKK 1535 MO 1810 MO SYD 0605 TU linka odlétá z letiště (APT) LHR v 22:15 hod (DEP) v neděli SU (DY - day), do místa mezipřistání BKK přiletí v 15:35 hod (ARR) v pondělí MO a odletí odsud ve stejný den v 18:10 hod, do cílového letiště SYD přiletí v úterý TU v 06:05 hod místního času CLASS/MEAL FA/RM JCDIW/- TYBHKMLVNOQ/- S/- Zde jsou údaje o tom, jaké jsou rezervační třídy na jednotlivých úsecích cesty (pro jednotlivé úseky se mohou i lišit) a za lomítkem najdeme kód podávaného jídla či občerstvení na palubě letadla. 61

62 Zobrazení kódů jídla / občerstvení na palubě nápověda: HE MEAL» MS 64 (HE MEAL.64) B - snídaně C - kontinentální snídaně L - oběd D - večeře S - malé občerstvení/ snack O - studené jídlo H - teplé jídlo M - jídlo blíže nespecifikované R - osvěžení C - alkoholické nápoje podávané zdarma F - jídlo za poplatek P - alkoholické nápoje na prodej Y - prodej duty free N - bez jídla V - občerstvení za poplatek G - jídlo a nápoje za poplatek EQP 744 typ letadla GRND EFT TTL 11:20 2:35 8:55 22:15 úsek LHR BKK letadlo uletí za 11:20 hod, BKK SYD za 8:55 hod (sloupec EFT elapsed flying time) v BKK na letišti setrvá při mezipřistání 2:35 hod (sloupec GRND ground time) cestující letící z LHR do SYD stráví na cestě 22:15 hod (sloupec TTL - total flying time) COMMENTS jsou poznámky o letu, které do profilu vkládá letecká společnost a je pouze na jejím uvážení, jaké informace zde uvede; najdeme zde například informace o tom, která letecká společnost let provozuje, o odletových a příletových terminálech, o tom, zda je let nekuřácký, zda je možné vystavit elektronickú letenku na tento let, apod. CONFIGURATION zde se nám objeví opět typ letadla, který bude na letu operovat a případně bude zobrazena i jeho kapacita 62

63 Profil linky po odletu Profil linky po odletu obsahuje i informace o průběhu letu: DOAY921/11SEP Pokud letecká společnost má zpřístupněnou takovou funkcionalitu, zjistíme ze zobrazení: GG PCA xx» OPERATIONAL MVT/DIV FLIFO:Y Je na rozhodnutí leteckého dopravce, jaké informace sem zařadí. Můžeme zde např. vidět čas, kdy začalo odbavení cestujících, předpokládaný čas příletu, čas, kdy letadlo přistálo na plochu atd. Direct access U společností, do kterých má Amadeus přístup Direct Access se můžeme, pokud to společnost umožní, podívat na profil její linky v Direct Access. To lze tehdy, když před vstupní kód DO, vložíme předložku 1XX, kde místo XX uvedeme kód společnosti, na jejíž let se chceme podívat. Např. 1TPDO531/10JUN Informace o vstupech pro jednotlivé společnosti, které umožňují přístup Direct Access, si zobrazíme vstupem HEDIRxx, kde místo XX opět uvedeme kód letecké společnosti, např. HE DIR TP. 63

64 JMENNÝ ELEMENT HE NM HE NAME Jmenný element v PNR může mít minimálně 2 charaktery a maximálně 59 charakterů včetně mezer. Na samotnou letenku (ITR) se vytiskne maximálně 29 znaků. Jmenný element každého cestujícího se skládá z příjmení, jména a iniciály, kterou označíme, zda se jedná o pána (MR), paní (MRS), slečnu (MS), apod. Jmenný element v PNR jednotlivce může obsahovat maximálně 9 jmen, v skupinovém PNR jmen. Jména vkládame bez diakritiky a bez titulů Ing., Mgr. apod. NM vstupní kód, kterým vkládáme příjmení a jméno cestujícího do rezervace NM1NOVAK/JAN MR NM vstupní kód 1 počet příjmení NOVAK příjmení / lomítko, odděluje příjmení a křestní jméno JAN křestní jméno MR kód určení pohlaví cestujícího MR pán MRS paní MS slečna; žena bez rozlišení rodinného stavu Kromě dospělých osob (adult) rozeznáváme i další typy cestujícíh. Jedná se hlavně o kojence (infant), děti (child), mládežníci (youth), důchodci (senior) atd. Obvykle pro takový typ cestujících může být vypsaná sleva z jízdného. Pro správné uložení ceny musí jmenný element obsahovat, o jaký typ cestujícího se jedná PTC Passenger Type Code. V praxi používáme tyto nejběžnější PTC: HE PTC INF infant (dítě - kojenec do 2 let věku) Za infanta je považováno dítě ve věku do dvou let. Nemá v letadle nárok na místo, k jednomu cestujícímu staršímu 12 let můžeme přiřadit pouze jednoho infanta. Systém nám nedovolí přiřadit infanta k cestujícímu označenému jako CHD. CHD YTH YCD ADT dítě (2 11 let včetně) mládežník (youth), cestující obvykle ve věku let, určení věkové hranice závisí na jednotlivém dopravci důchodce (senior citizen) věková hranice se liší u jednotlivých dopravců dospělý 64

65 Vložení jednoho dospělého cestujícího do PNR: NM1KRAL/DANIEL MR Vložení dítěte: NM1POLACEK/ADAM (CHD/05SEP02) - kód CHD asociovaný k příslušnému cestujícímu (máme-li v rezervaci více cestujících) nám v PNR automaticky vytvoří SSR CHLD element, který leteckým společnostem oznamuje, že cestující je dítě a automaticky generuje slevu pro dítě při ocenení rezervace - na letenku se tiskne celá závorka za jméno ditěte, na agent a audit kupon se tiskne pouze kód (CHD) Cestující s infantem: NM1KOSIKOVA/ANNA MRS (INF/EVA/15JUN09) - příjmení infanta je stejné jako u dospělé osoby NM1KOSIKOVA/ANNA MRS (INFKOSIK/IVAN/25APR09) - příjmení infanta je jiné jako u dospělé osoby NM1KOSIKOVA/ANNA MRS (INF//28DEC09) - příjmení i jméno infanta je stejné jako u dospělé osoby - kód INF automaticky vytvoří SSR INFT v rezervaci, kterým Amadeus odesílá leteckým společnostem informaci o cestujícím infantovi a automaticky generuje slevu pro infanta při ocenení rezervace - na letenku, agent a audit kupon se tiskne pouze (INF) Pokud letí jeden dospělý cestující se dvěmi infanty, jeden infant se zarezervuje jako INF a druhý jako CHD: NM1SLAMOVA/EVA MRS (INF/MONIKA/10JUL09) NM1SLAMA/DAVID (CHD/10JUL09) Mládežník / důchodce: NM1ZEMANOVA/IVANA MS (IDDOB05AUG92) NM1DUSEK/RICHARD MR (IDDOB20MAR41) - mládežník - důchodce - aby jsme dostali při ocenění rezervace slevu pro mládežníka / důchodce, do PNR musíme vložit Fare Discount element pro mládežníka FD ZZ, pro důchodce FD CD. Fare Discount FD můžeme vynechat, když do jmenného elementu uvedeme kód (YTH) / (YCD): NM1ZEMANOVA/IVANA MS (YTH) (IDDOB05AUG92) NM1DUSEK/RICHARD MR (YCD) (IDDOB20MAR41) - mládežník - důchodce V případě, že letecká společnost není Amadeus systém user, datum uvedené v závorce nevidí. Pokud je vyžaduje, musíme jej uvést do OSI. 65

66 Více cestujících různeho příjmení: - můžeme vložit do PNR i jedním vstupem. Nezáleží na pořadí jmen, po odeslání do systémů je Amadeus automaticky seřadí podle abecedy. NM1KRAL/DANIEL MR 1KRALOVA/JANA MRS 1KRALOVA/IVETA (CHD/02OCT04) Více cestujících stejného příjmení: NM3KRAL/DANIEL MR /TIBOR MR /JAN MR - počet za NM (v našem případě 3) označuje počet cestujících se stejným příjmením. Počet lomítek oddělujících jména musí odpovídat číslu za vstupním kódem NM. Cestující se stejným příjmením i jménem: NM2KRAUS/JAN SR /JAN JR SR senior JR junior Při rezervaci dospělých cestujících a dětí je nutné se vždy zamyslet, kolik osob bude mít nárok na vlastní sedadlo a podle toho rezervujeme počet příslušných sedadel. Obvykle platí, že infant / kojenec do dvou let věku nevyužívá vlastního sedadla. Jeho přeprava většinou probíhá v tzv. baby cot sedačce pro kojence. Tuto sedačku můžeme vyžádat jako doplňkovou službu na dálkových letech dopravce. Dospělá osoba: NM1KRAL/JAN MR Dítě: NM1OLIVA/JAN (CHD/17MAY04) Infant: Souhrnné formáty NM1NOVY/DAVID MR (INF/PAVEL/10DEC09) NM1NOVA/JANA MRS (INFNOVY/PAVEL/10DEC09) NM1NOVY/DAVID MR (INF//10DEC09) Mládežník: NM1NOVA/JANA MS (IDDOB10SEP95) NM1NOVA/JANA MS (YTH)(IDDOB10SEP95) Důchodce: NM1MANDAK/DUSAN MR (IDDOB13FEB44) NM1MANDAK/DUSAN MR (YCD)(IDDOB13FEB44) 66

67 KONTAKT HE AP V PNR může být uloženo až 127 kontaktů. Do tohoto prvku PNR se ukládá adresa a telefon cestujícího, případně kontaktní osoby, která rezervaci objednává. Vstupní kód pro vkládání kontaktu je AP, za který můžeme uložit volný text obsahující 90 charakterů včetně mezer. Příklad: AP PRG SOKOLSKA 12 TEL AP PRG Letecká společnost, která je Amadeus systém user vidí celý náš PNR včetně kontaktu. Ostatním leteckým společnostem neodchází údaje vložené do kontaktu v PNR vytvořeném v systému Amadeus, ale systém odesílá rezervaci s OSI, které obsahuje adresu cestovní kanceláře uloženou v profilu (PV). Budeme-li mít PNR pro více cestujících, musí být alespoň jeden z kontaktů společný, případně každý cestující musí mít svůj kontakt. Jaké máme další možnosti : Mobile Business Home APM- volný text APB- volný text APH- volný text LPCZ - jazyková preference v češtině (Language Preference CZ) Seznam všech dostupných jazykových preferencí najdeme v online helpu vstupem: HE LANGUAGE Při odesílání itineráře na klienta můžeme následně použít vstup IEP-EMLA a adresu klienta už neopakovat, itinerář bude automaticky poslán na adresu uvedenou v APE. 67

68 TICKETING HE TK Do tohoto povinného prvku PNR si ukládáme informace o tom, do kdy nejpozději je nutné letenku vystavit anebo zda byla letenka vystavena. Vstupní kód TK Za vstupní kód vkládáme další údaje, kterými specifikujeme, do kdy nejpozději je nutné letenku vystavit, případně zrušit itinerář (rezervaci) anebo zda byla letenka vystavena. Limitovaný ticketing TK TL Použijeme v případě, že letenku ihned nevystavujeme a na základě podmínek použitého tarifu vložíme datum na vystavení letenky. Za vstupní kód TK vložíme kód TL, za který zadáme datum dne vystavení: TKTL12JAN. V příslušný den v místního času (LT local time) systém vloží PNR do Queue Q 8 C1, a tím nás systém upozorní na nutnost vystavit pro PNR letenku. Pokud si s klientem domluvíme určitou hodinu, kdy si přijde letenku vyzvednout, můžeme ji do TK zadat a to následovně: TKTL12JAN/1300. Systém nám pak zařadí PNR do naší queue banky až v zadanou hodinu LT času. V případě, že v zadaný den nevystavíme pro PNR letenku nebo nezměníme limitovaný TK na jiný datum k vystavení, systém zařadí PNR do Queue 12 C 0, což jsou propadlé time limity s konkrétním dnem k vystavení. Automatické rušení TK XL Použijeme např. když se nejedná o stálého klienta a my nemáme jistotu, zda si chce letenku u nás opravdu koupit. Chceme-li použít v TK automatické rušení, systém automaticky PNR zruší v hodin dne, který uvedeme ve vstupu, např. TKXL12JAN»PNR bude zrušen automaticky 12JAN v hodin LT. Při zadávání TKXL musíme vždy uvést datum zrušení! Můžeme použít i konkrétní čas ke zrušení, např.: TKXL12JAN/1900 Pokud nebude letenka v příslušný den do zadané hodiny LT vystavena, systém v zadanou hodinu PNR automaticky zruší. Definitivní ticketing TK OK Pokud budeme letenku z rezervace rovnou vystavovat, píšeme za vstupní kód OK. V okamžiku, kdy je letenka vystavená, v rezervaci se objeví stejný status TKOK. Tento status se objeví v PNR i v okamžiku zrušení itineráře / rezervace (XI). Při zadání tohoto ticketing limitu se nám PNR nedostane do Queue. 68

69 RECEIVE FROM HE RF Je jedním z dalších povinných prvků PNR, bez jehož uložení systém PNR neuzavře. Je to prvek, který v okamžiku uzavření rezervace je uložen do historie PNR a ukončí nám jednu historii. Vstupní kód je RF Za vstupním kódem RF musí být alespoň další jeden znak, např: RFP Text vložený za vstupní kód může mít max. 69 charakterů včetně mezer. Obvykle sem vkládáme svoje vlastní iniciály, případně sem můžeme uložit jméno člověka, který rezervaci objednává nebo nás o případnou změnu v PNR žádá. Možnosti: RF AB RF ALENA RF 007 RF *** V případě, že v kanceláři pracují všichni pouze na svoje zápisová čísla, můžeme požádat Amadeus Help Desk o to, aby tento prvek byl pro naši kancelář nepovinný. 69

70 UZAVŘENÍ PNR HE ER / HE ET Pokud do PNR uložíme všechny povinné prvky a rezervaci chceme uzavřít a získat rezervační kód, máme dvě možnosti provedení: 1. vstupem ER (End and Redisplay) po tomto vstupu systém uzavře rezervaci, dostaneme rezervační kód a systém nám znovu zobrazí rezervaci na obrazovku tak, jak je vytvořená. Kódem ER navíc ukládáme přidávané prvky do PNR nebo potvrzujeme případné změny, nebo pokud například odstraníme nějaký segment z PNR. 2. vstupem ET (End of Transaction) po tomto vstupu systém uzavře rezervaci a zobrazí se nám na displeji rezervační kód, ale již nevidíme rezervaci, jak byla vytvořena. Pokud bychom se chtěli podívat do rezervace, musíme si ji znovu zobrazit. Po použití kódu ET nám systém odpověděl END OF TRANSACTION COMPLETE a za pomlčku nám uvedl Record Locator (RL), což je šestimístný identifikační kód, pod kterým je v systému Amadeus zařazena naše rezervace. V rezervačním kódu nikdy nebude číslice NULA (vždy to bude písmeno O). Pomocí tohoto kódu si rezervaci ze systému můžeme kdykoliv vyvolat (RT2SZKUZ). 70

71 IGNORE HE IG / HE IR Vstupní kód této transakce je IG (Ignore) IG vstup používáme vždy, pokud PNR pouze otevřeme, neprovedeme žádnou změnu a chceme jej uložit v původním znění zpět do databáze. Pomocí této transakce zrušíme tvorbu případného nového PNR (např. máme prodané letové segmenty a klient se rozhodne, že zatím nechce předběžnou rezervaci). Vstupní kód IR (Ignore and Redisplay) Provedeme-li v již jednou uloženém PNR změny, které chceme ignorovat a následně v práci pokračovat, použije se kód IR. Systém změny neuloží a znovu nám na obrazovku zobrazí PNR s původními segmenty. Rozdíl mezi ER (ET) a IG Kód ER (ET) použijeme pouze v případě, kdy uzavíráme nový PNR nebo pokud v již vytvořeném PNR provádíme nějakou změnu a chceme, aby se tato změna uložila do PNR. Pokud se do PNR chceme pouze podívat, případně provedeme změnu, kterou nechceme uložit (spleteme se, klient se rozmyslí), použijeme pouze vstup IG (Ignore)! Příklad: Agent si otevřel již vytvořený PNR, aby klientovi sdělil nějaké informace, kvůli kterým volá. Pokud na uzavření PNR použije vstup ET - systém odpoví: Systém nám touto odpovědí říká: Pokud chcete použít vstup ET, proveďte nějakou akci např. zrušte nějaký segment, dodejte nový element, atd. Jinak použijte vstup IG. 71

72 ZMĚNY rušení segmentů, rušení itineráře (rezervace) HE XE / HE XI Prvky PNR můžeme měnit nebo rušit. Systém původní prvky v okamžiku ER / ET ukládá do historie včetně RF, které nám pak jednotlivé historie odděluje. Po každé změně PNR musíme před vstupem ER / ET vstup RF použít, nedáme-li si je z profilu své kanceláře odstranit. Po každé změně v PNR se změní i záhlaví PNR, kde uvidíme, kdo a kdy naposledy do rezervace zasáhl. Zasáhne-li do rezervace agent kanceláře, které PNR patří nebo zaměstnanec airline, která je Amadeus systém user, objeví se písmena z jeho zápisového čísla a duty kód (HS/SU): Bude-li modifikaci provádět airline telexovou zprávou (potvrzení linky apod.), objeví se její dvou-písmenný kód a kód RM označující telexovou zprávu (AA/RM): Prvky PNR jsou rozděleny do třech kategorií jmenné elementy letové segmenty ostatní V jednom vstupu můžeme rušit pouze prvky jedné kategorie. V rámci jedné historie nemůžeme rušit jméno a provádět další změny v PNR. Rušení jednotlivých prvků PNR XE (Cancel Element) Prvky PNR rušíme vstupem XE, za který zadáme číslo rušeného segmentu: XE1 XE5-7 XE3,6,8 XE2,4,6-8 Rušíme-li více segmentů jedné kategorie, musí jít jejich čísla ve vzestupném pořadí. 72

73 Rušení letových segmentů Zrušíme-li letový segment: systém automaticky zruší všechna asociovaná SSR a OSI Rušení jmen Zrušíme-li jmenný element, systém automaticky: redukuje zarezervovaná místa o příslušný počet míst redukuje počet míst ve vyžádaných SSR zruší všechny prvky PNR asociované rušeným jménům POZOR! - nelze zrušit všechna jména v PNR, musí zůstat alespoň jedno. Je to proto, že v systému Amadeus nerušíme PNR ale pouze itinerář cesty. Rušení celého itineráře XI (Cancel Itinerary) Itinerářem cesty rozumíme letové segmenty a rezervace hotelů a aut. Celý itinerář zrušíme vstupem XI. Tímto vstupem se zároveň zruší: - SSR a OSI asociované k letovým segmentům - ticketing TKTL nebo TKXL se změní na definitivní TKOK - options (OP) Pokud použijeme vstup XI a chceme, aby se změny v PNR staly konečné (opravdu došlo ke zrušení itineráře), pak musíme vše podepsat RFx a uložit ER / ET. Delete DL Ty prvky itineráře (letové segmenty a SSR, hotelové a automobilové rezervace), do kterých jsme od leteckých společností obdrželi status UC, UN, NO, HX, přemístíme do historie pomocí mazání /delete. Vstupní kód DL, za který uvedeme číslo segmentu. DL2 DL2,6 DL2-4,6 Nelze mazat ARNK, tento segment lze pouze zrušit vstupem XE. 73

74 Rušení itineráře všech PNR z AXR Amadeus umožňuje zrušit najednou všechny PNR sdružené v AXR (Associated Cross reference Record)» rezervace vzniklé za nehomogenních podmínek (NHP), separací (SP) nebo replikací (RRA). Chceme-li tedy rušit všechny PNR, otevřeme jeden z nich, doplníme RFx a uzavřeme rezervaci vstupem ETX. POVINNÉ I PRO AGENTURY, KTERÉ MAJÍ RF ODSTRANĚNO Z OFFICE PROFILU! Po použití této funkce se objeví na obrazovce upozornění: systém nás upozorňuje, že bude rušit všechny PNR sdružené v AXR. Zopakováním funkce ETX potvrdíme zrušení všech sdružených PNR. AXR FOR PNR: XXXXXX 20APR BOZAN/JAN MR 1 ITINCNLD 2.GUMACEK/ROBE- 1 ITINCNLD 74

75 ZOBRAZENÍ AKTIVNÍCH REZERVACÍ HE RT PNR si může zobrazit pouze ten, kdo pro něj má responsibilitu, případně si mohou vzájemně zobrazovat rezervace ty kanceláře, které jsou propojeny. Každý PNR si můžeme zobrazit do třetího dne od data posledního zarezervovaného segmentu. Pak se PNR přesune do databanky, kde je uchováván ještě po dobu 3 let. Pokud bychom si potřebovali takový PNR zobrazit, mluvíme o zobrazení Past Date Record PDR a použili bychom k tomu určený vstup. PNR se po vyžádání objeví na Queue 96, přibližně do druhého dne po vyžádání. Více o PDR v jiné kapitole. PNR je možno si zobrazit různými způsoby. Vstupní kód pro zobrazení aktivních rezervací je RT (Retrieve) Zobrazení za použití rezervačního kódu (record locator): RT Y4CZXD Zobrazení za použití příjmení, případně počátečního písmena: RT/ROSE RT/R Zobrazujeme-li si PNR podle jména, systém je schopen zobrazit max. 225 jmen. Máme-li na seznamu jmen více, dostaneme odpověď RETRIEVE BY DATE. Pak bychom museli použít vstup RT/03FEB-ROSE, kde za vstupní kód následovaný lomítkem vložíme datum odletu a za pomlčku jméno cestujícího. Vzhledem k tomu, že na seznamu budou i rezervace, které mají zrušený itinerář, ale ve vaší databance jsou uschovány a na seznamu se zobrazují do třetího dne od data posledního zarezervovaného segmentu, můžeme použít vstup, který nám zobrazi rezervace pouze s aktivním itinerářem: RT/ROSE*A RT/R*A 75

76 Na seznamu vidíme, že každý cestující má své pořadové číslo, za jménem následuje první aktivní segment z itineráře, číslo označující celkový počet lidí v PNR a rezervační kód. Rezervace, ve které jsou pouze proletěné segmenty nebo jehož itinerář je kompletně zrušen, je v seznamu označen jako: NO ACTIVE ITINERARY. RT4 RT0 zobrazení rezervace pro cestujícího ze seznamu (4 pořadové číslo) návrat na seznam cestujících (0 nula) Máme-li v PNR více cestujících, můžeme si je zobrazit jednotlivě a to tak, že v otevřeném PNR použijeme vstup RT/P2. Zobrazení skupinové rezervace včetné jmen pomocí rezervačního kódu: RTW rezervační kód (RTW-YZW54H) Zobrazení všech hotelových nebo automobilových rezervací v naší kanceláři: RT/HHL-K RT/CCR-K pro hotely pro automobily Amadeus nám umožňuje na požádání propojit pobočky kanceláře jedné společnosti. Chceme-li si v některé z takto propojených kanceláří zobrazit rezervaci "příbuzné" kanceláře, použijeme následující vstupy: RT AC98LM RT/PRG1A0980 BAILEY zobrazení pomocí rezervačního čísla zobrazení za pomoci office ID kanceláře, jejíž rezervaci si chceme zobrazit a příjmení cestujícího Uvedené vstupy jsou považovány za nejzákladnější, další možnosti máme uvedeny v online Help HE RT. 76

77 SPECIAL SERVICE REQUEST HE SR Používáme v případě, že chceme pro cestujícího vyžádat nějakou službu Special Request. Vstupní kód je SR Za vstupní kód vkládáme čtyř-písmenný airimpový kód příslušné služby, který bývá odvozen od jeho anglického názvu (např. BLND označení pro slepého cestujícího blind). Kódy si můžeme najít vstupem GG CODE X, kde místo X uvedeme prví písmeno názvu. Vstup SR a příslušný kód se v okamžiku odklepnutí změní v rezervaci na kód SSR Special Service Request. Na tyto služby VŽDY MUSÍ LETECKÁ SPOLEČNOST REAGOVAT! Příklad: SR BIKE vyžádání přepravy kola pro všechny cestující a na všechny letové segmenty v rezervaci SR BIKE/S2 vyžádání služby pouze pro některý let z itineráře asociace k segmentu, přeprava kola pouze pro let na druhém segmentu v rezervaci SR BIKE/P3 vyžádání služby pro cestujícího číslo 3 SR BIKE/P2/S4-6 kolo poveze pouze cestující číslo 2 na letových segmentech 4 až 6 77

78 Nejpoužívanější kódy Kód Vysvětlení Vložení doprovodného textu AVIH zvíře do zavazadlového prostoru povinné BIKE kolo možné BLND slepec možné BSCT košík pro dítě CBBG zavazadlo do kabiny povinné DEAF hluchý cestující možné EXST místo navíc povinné FQTV frequent flyer povinné LANG jazyková preference možné MAAS žádost o asistenci možné OTHS žádost o nespecifikovanou službu možné PETC zvíře do kabiny povinné SPML jídlo bez specifického kódu povinné UMNR nedoprovázené dítě povinné VGML vegetariánské jídlo WCHR kolečková židle na rampu možné XBAG nadváha povinné Pokud jsou doplňující informace povinné, po vložení příslušného SR do PNR bude odpověď systému: USE FREEFLOW INFORMATION V případě, že je do SR povinné nebo možné vložit další informace, jejich text vložíme za pomlčku za čtyř-písmenný kód: SRPETC-1DOG TTL WEIGHT 7KGS KENNEL 45X30X25/P2 78

79 Pro každého cestujícího můžeme vyžádat na let vždy od každé služby jednu na jeden letový segment. Výjimku tvoří: AVIH PETC BIKE zvíře do zavazadlového prostoru zvíře do kabiny kolo Příklady formátů žádostí jednotlivých služeb (SSR) přeprava zvířat na palubě SR PETC 1CAT BOX 45X29X22 WEIGHT 5KG /P1 v nákladovém prostoru SR AVIH 1DOG BOXER 125X75X85 CMS 30KG /P2 přeprava kola SR BIKE /P1 košík pro infanta SR BSCT /P2 (asociujeme k cestujícímu, který má infanta u jména) cabin baggage SR CBBG CELLO 155X40X15 CMS 15KG /P1 (asociujeme vždy ke skutečnému živému cestujícímu!) extra sedadlo SR EXST FOR PERSONAL COMFORT /P1 info pro odb. přepážku SR CKIN BA CORRECT NAME IS NOVACKOVA vložení čísla frequent flyera SR FQTV AF OK /P1 vložení Group faru do skupinové rezervace SR GRPF OK BCN0512M vložení žádosti o asistenci při přestupu SR MAAS OK ELDERLY PAX /P1 vložení čísla kreditní karty pro dopravce, kteří netisknou letenky (ticketless carriers) SR EPAY XX NN1-CC/AX /EXP08 05-JODIE PARKER 79

80 APIS INFORMATION HE APIS Pro cesty do USA a do ostatních zemí, které to vyžadují, se dodávají do PNR informace o cestujícím, které slouží imigračnímu úřadu ke zjištění potřebných detailů. Tyto informace po nějaké době z rezervace zmizí, není potřeba je dodávat znovu. HE APIS Vložení informace o cestovním dokumentu (pasu nebo ID): SR DOCS BA HK1-P-CZE CZE-30JUN73-M-14APR09-NOVAK-JAN-H/P1/S3 Vložení informace o vízu: SR DOCO BA HK1-PRAGUE CZE-V PRAGUE CZE-18JUN04-USA/P1/S3 Vložení adresy cestujícího: SR DOCA BA HK1-R-CZE-NARODNI TRIDA 10-PRAGUE-CZ-11000/P1/S3 Pro cesty do USA je od nutné vkládat poznámku: HE APIS -> MS 232 SRDOCS BA HK JUN73-M--SMITH-DAVE/P1 - bez této informace nemůže být letenka vystavena a někteří dopravci mají nastavené kontrolní mechanismy tak, že nedovolí tisk letenky. 80

81 KÓDY PRO VYŽÁDÁNÍ SPECIÁLNÍCH SLUŽEB HE SR.484 / kódy, které mohou vkládat jen letečtí dopravci do PNR * nutnost vložení povinného textu za kód (za pomlčku) / ADTK ADVISE IF TICKETED (PNR WILL BE PLACED IN QUEUE 1, CATEGORY 6 OF THE RESPONSIBLE OFFICE) * AVIH ANIMAL IN HOLD, SPECIFY NUMBER, TYPE AND PEDIGREE, AND CONTAINER WEIGHT AND DIMENSIONS NOTE: ONLY ONE AVIH CAN BE ENTERED PER PASSENGER, PER SEGMENT AVML ASIAN VEGETARIAN MEAL BBML INFANT/BABY FOOD BIKE BICYCLE IN HOLD, SPECIFY NUMBER (SEE BELOW) BLML BLAND MEAL BLND BLIND, SPECIFY WHETHER OR NOT ACCOMPANIED BY GUIDE DOG BSCT BASSINET/CARRYCOT/BABY BASKET * BULK BULKY BAGGAGE, SPECIFY NUMBER, WEIGHT AND DIMENSIONS * CBBG CABIN BAGGAGE REQUIRING SEAT(S), SPECIFY NUMBER, WEIGHT, AND SIZE CHLD CHILD CHML CHILD MEAL * CKIN INFORMATION FOR AIRPORT PERSONNEL CLID CORPORATE CLIENT CODE USED BY ALL GDSS COUR COMMERCIAL COURIER, SPECIFY WEIGHT AND COURIER COMPANY CRUZ CRUISE PASSENGER DBML DIABETIC MEAL DEAF DEAF, SPECIFY IF ACCOMPANIED BY A GUIDE DOG DEPA DEPORTEE, ACCOMPANIED BY AN ESCORT DEPU DEPORTEE, UNACCOMPANIED DOCA APIS ADDRESS DETAILS DOCO APIS VISA DOCS APIS PASSPORT OR IDENTITY CARD * DPNA DISABLED PASSENGER WITH INTELLECTUAL OR DEVELOPMENT DISABILITY NEEDING ASSISTANCE EPAY ELECTRONIC PAYMENT FOR TICKETLESS CARRIERS * EXST EXTRA SEAT * FOID FORM OF ID FPML FRUIT PLATTER FQTR FREQUENT FLYER MILEAGE PROGRAM REDEMPTION FQTS FREQUENT FLYER SERVICE REQUEST FQTU FREQUENT FLYER UPGRADE AND ACCRUAL FQTV FREQUENT FLYER MILEAGE PROGRAM ACCRUAL * FRAG FRAGILE BAGGAGE, SPECIFY NUMBER, WEIGHT, AND DIMENSION FRAV FIRST AVAILABLE GFML GLUTEN-FREE MEAL GPST GROUP SEAT REQUEST, SPECIFY NUMBER AND PREFERRED LOCATION * GRPF GROUP FARE, SPECIFY FARE CODE GRPS PSGRS TRAVELING TOGETHER USING A COMMON IDENTITY HFML HIGH FIBER MEAL HNML HINDU MEAL * INFT INFANT, SPECIFY NAME AND DATE OF BIRTH JPML JAPANESE MEAL (LH SPECIFIC - NEED AIRLINE ASSOCIATION) KSML KOSHER MEAL * LANG LANGUAGES SPOKEN LCML LOW CALORIE MEAL LFML LOW CHOLESTEROL / LOW FAT MEAL 81

82 LPML LOW PROTEIN MEAL LSML LOW SODIUM, NO SALT-ADDED MEAL * MAAS MEET AND ASSIST, SPECIFY DETAILS SUCH AS ELDERLY PERSON, HANDICAPPED PASSENGER, OR PREGNANT LADY MEDA MEDICAL CASE. CAN BE USED FOR DISABLED PASSENGERS NEEDING SPECIAL ATTENTION. FOLLOW IATA MEDA PROCEDURES MOML MUSLIM MEAL / NAME NAME-WHEN AIRLINE HOLDS RESERVATION UNDER A DIFFERENT NAME NFML NO FISH MEAL (LH SPECIFIC - NEED AIRLINE ASSOCIATION) NLML NON-LACTOSE MEAL NSSA NO-SMOKING AISLE SEAT NSSB NO-SMOKING BULKHEAD SEAT NSST NO-SMOKING SEAT (SEAT NUMBER MAY BE INCLUDED) NSSW NO-SMOKING WINDOW SEAT ORML ORIENTAL MEAL * OTHS OTHER SERVICE NOT SPECIFIED BY ANY OTHER SSR CODE * PCTC EMERGENCY CONTACT DETAILS FOR PASSENGER * PETC ANIMAL IN CABIN, SPECIFY NUMBER, TYPE AND PEDIGREE, AND CONTAINER WEIGHT AND DIMENSION PICA PASSENGER IN CUSTODY, ACCOMPANIED PICU PASSENGER IN CUSTODY, UNACCOMPANIED PRML LOW PURINE MEAL * RQST SEAT REQUEST-INCLUDE SEAT NUMBER OR PREFERENCE RVML RAW VEGETARIAN MEAL * SEAT PRE-RESERVED SEAT WITH BOARDING PASS ISSUED OR TO BE ISSUED * SEMN SEAMAN - SHIP'S CREW SFML SEA FOOD MEAL SLPR BED/BERTH IN CABIN SMSA SMOKING AISLE SEAT SMSB SMOKING BULKHEAD SEAT SMST SMOKING SEAT (SPECIFIC SEAT NUMBER MAY BE INCLUDED) SMSW SMOKING WINDOW SEAT * SPEQ SPORTS EQUIPMENT * SPML SPECIAL MEAL, SPECIFY FOOD ITEMS STCR STRETCHER PASSENGER / TKNA TICKET NUMBER IN FA ELEMENT (AUTOMATICALLY / TKNC TICKET NUMBER TRANSMISSION SENT TO / TKNE E-TICKET NUMBER IN FA ELEMENT THE AIRLINE) / TKNM TICKET NUMBER IN FH ELEMENT TKTL TICKETING TIME LIMIT (AUTOMATICALLY GENERATED) TWOV TRANSIT OR TRANSFER WITHOUT VISA * UMNR UNACCOMPANIED MINOR, SPECIFY AGE VGML VEGETARIAN MEAL (NON-DAIRY) VJML VEGETARIAN JAIN MEAL VLML VEGETARIAN MEAL (LACTO-OVO) VOML VEGETARIAN ORIENTAL MEAL WCBD WHEELCHAIR - DRY CELL BATTERY WCBW WHEELCHAIR - WET CELL BATTERY WCHC WHEELCHAIR - ALL THE WAY TO SEAT WCHR WHEELCHAIR - FOR RAMP WCHS WHEELCHAIR - UP AND DOWN STEPS WCMP WHEELCHAIR - MANUAL POWER (US CARRIERS ONLY) WCOB WHEELCHAIR - ON BOARD * XBAG EXCESS BAGGAGE, SPECIFY NUMBER, WEIGHT AND DIMENSION * WEAP WEAPONS, FIREARMS OR AMMUNITION CARRIED AS CHECKED BAGGAGE 82

83 OTHER SERVICE INFORMATION HE OS Používáme v případě, že chceme letecké společnosti oznámit jakoukoliv informaci týkající se zákazníka a na kterou neočekáváme ze strany letecké společnosti odpověď. Zprávou OS pouze informujeme leteckého dopravce o nějaké skutečnosti. Takto uložená informace nevyvolá u letecké společnosti zprávu, pouze se zařadí do PNR. Vstupní kód je OS Za vstupní kód OS vložíme kód letecké společnosti, kterou chceme informovat, případně kód YY, chceme-li aby informace byla odeslána na všechny letecké společnosti, jejichž lety máme v PNR uloženy. Za kód společnosti píšeme zprávu, v textu používáme mezery mezi slovy, aby byl text srozumitelný. Ve vstupu OS nemohou být použita žádná diakritická znaménka (pomlčky, čárky, lomítka, atd.). OS BA PAX IS VIP OS YY PAX IS VIP/P2 Po vložení informace s kódem OS se změní v PNR na OSI Other Service Information. Do PNR lze vložit maximálně 127 OSI elementů, každý maximálně o 68 charakterech včetně mezer. Pokud do PNR dodáváme let další společnosti a OSI je již v PNR uloženo, musíme její vložení pro nově rezervovanou leteckou společnost zopakovat, aby i tento dopravce byl informován. OSIčku používáme například: pro vložení kontaktních informací při přepravě nedoprovázených dětí kontakt na osobu, která dítě dovede na letiště a kontakt na osobu, která dítě v destinaci převezme pro vložení informací typu: V.I.P. pax; IDDOB; apod. 83

84 POZNÁMKY HE RM / HE RC HE RIR / HE RII Poznámky mohou obsahovat jakékoliv dodatečné informace týkající se cestujícího nebo jeho cesty. Rozlišujeme: Obecné poznámky vstupní kód RM, za který píšeme volný text Tento druh poznámek vidí kdokoliv, kdo si PNR může otevřít a používa Amadeus. V PNR může být max. 127 obecných poznámek, každá maximálně o 124 charakterech včetně mezer. RM CESTUJICI SEZNAMEN S NUTNOSTI PLATNOSTI PASU MIN 3 MESICE Tajné poznámky vstupní kód je RC Použijeme v případě, že chceme, aby příslušná poznámky byla vidět pouze v naší kanceláři, případně v kanceláři, kterou sami určíme. RC cena 5678CZK + taxy + servisni popl. 800 CZK Za vstupním kódem uvidíme identifikační číslo své kanceláře a teprve za ním následuje námi ukládaný text. V případě, že chceme, aby naši poznámku viděl i ten, komu do PNR umožníme přístup, uvedeme za vstupní kód identifikační číslo jeho kanceláře. Poznámku můžeme otevřít maximálně pro 3 kanceláře mimo naší. Jednotlivá čísla kanceláří oddělujeme čárkou: RC PRG1A0900,PRG1A0980,BTS1A0901/TAJNA CESTA Otevře-li si PNR někdo, kdo není v určení RC uveden, např. letecká společnost, v místě tajné poznámky uvidí: RC RESTRICTED 84

85 Poznámky na itineráři vstupní kód RIR / RII U obou druhu poznámek může být do PNR vloženo max. 127 poznámek a každá může mít max. 64 charakterů. Poznámky, které se vytisknou pouze v itineráři, vložíme do PNR vstupem: RIR volný text RIR DOPORUCUJEME OCKOVANI PROTI MALARII RIR VISA FOR US REQUIRED RIR VYRIDIME VAM UBYTOVANI I CESTOVNI POJISTENI Poznámky, které se vytisknou v itineráři i na faktuře, vložíme vstupem: RII volný text RII REZERVACE PLATNA DO RII CENA LETENKY CZK VCETNE POPLATKU RII STORNO LETENKY PŘED ODLETEM ZA POPLATEK CZK

86 ITINERÁŘ HE IED / HE IEP Je přehledný plán cesty zákazníka, jež obsahuje nejen všechny lety, hotelové a automobilové rezervace, ale především důležité informace jako jsou odletové a příletové terminály, typ letadla, rezervované sedadlo v letadle, potvrzení vyžádané služby, adresy hotelů a autopůjčoven včetně telefonních čísel, Recor Locator (rezervační kód) leteckých společností, apod. Itinerář si můžeme zobrazit nebo vytisknout: zobrazení IED (Itinerary Display) tisk IEP (Itinerary Print) Máme-li v PNR více cestujících a chceme-li pro všechny vytisknout pouze jeden itinerář, použijeme vstup IEPJ (Itinerary Joint). Tento vstup nezapomeneme použít pro tisk itineráře skupin, nechceme-li mít itinerář pro každého cestujícího zvlášť. Chceme-li vytisknout itinerář pouze pro určitého cestujícího, použijeme asociaci: IEP/P2. Chceme-li vytisknout itinerář obsahující pouze určité segmenty z PNR, použijeme opět asociaci: IEP/S1-3,5,9 Máme možnost vytisknout (zobrazit) itinerář v jiné jazykové preferenci vstupem: IEP/LPFR Možnosti použitelných jazykových preferencí najdeme na HE LANGUAGE CA - CATALAN DA - DANISH EN - ENGLISH (DEFAULT) FR - FRENCH HU - HUNGARIAN NO - NORWEGIAN PO - PORTUGUESE SP - SPANISH TH - THAI CZ - CZECH DU - DUTCH FI - FINNISH GE - GERMAN IT - ITALIAN PL - POLISH RO - ROMANIAN SW - SWEDISH Chceme-li tisknout současně itinerář a letenku, použijeme vstup TTP/IEP, za lomítko případně uvedeme některý z výše popsaných vstupů. Zasílání itineráře na IEP-EMLA IEP-EMLN-JANA odeslání na ovou adresu pokud máme v PNR element APE pokud máme vytvořené nickname (přezdívku) 86

87 OPTION HE OP Tento element PNR má vlastně úlohu jakéhosi budíčku, připomínky. Rezervaci si můžeme pomocí tohoto elementu zařadit v požadovaný den do vlastní Queue banky. Tato připomínka se nám projeví v Queue bance v Q3. Vstupní kód je OP Za vtupní kód OP zadáváme datum, kdy se nám ma rezervace v Queue bance připomenout a za lomítko píšeme volný text. Např. v PNR máme důležité informace vložené v poznámkách, na které se musíme v konkrétní den podívat. Použijeme vstup: OP 10MAY/KONTAKTOVAT KLIENTY OHLEDNE PLATBY Každý PNR může obsahovat max. 8 option, každá z nich maximálně o 40 charakterech včetně mezer. Do option můžeme zadat až 3 data, která oddělujeme čárkou: OP 31JUL,07AUG,14AUG/KOUKNI DO POZNAMEK Pokud ve vstupu neuvedeme žádné datum, rezervace je zařazena do Q3 hned po uložení OP do PNR. 87

88 ASOCIACE Asociace k cestujícímu Touto transakcí provedeme přiřazení konkrétního prvku PNR ke konkrétnímu cestujícímu. Asociovat nelze RF a ani jméno. Pokud asociaci nezadáme, prvek je spojen se všemi jmény v rezervaci. Asociaci k cestujícímu provedeme za použití indikátoru P (Passenger): k jednomu cestujícímu: APH-PRG /P2 AP /P1 k více cestujícím: AP PRG /P1,3,6-8 Ke každému cestujícímu (jménu) patří 5 povinných prvků PNR. Pokud provedeme asociaci např. telefonního čísla, které je již zadané v PNR, jen k jednomu cestujícímu, provedeme to vstupem» číslo segmentu/pax» 5/P1 a pokud jeden z cestujících zůstane bez povinného prvku, systém odpoví při uzavření PNR: Nyní bychom museli dodat telefon či kontakt pro cestujícího 2 (P2). Asociovat můžeme jak prvky PNR nově tvořené, tak i ty, které jsme již jednou uložili. Asociace PETC a AVIH musí být vždy na konkrétního cestujícího, jinak by systém vyžádal na přepravu tolik zvířat, kolik je cestujících v rezervaci!!! 88

89 Zde jsou vyžádáni 2 psi pro tuto rezervaci! Pokud chceme vyžádat přepravu pouze jednoho zvířete, musíme provést asociaci k cestujícímu: Asociace k prvku itineráře Použijeme, pokud chceme prvek PNR asociovat pouze k některému segmentu itineráře. Pokud asociaci neprovedeme, bude se prvek vztahovat ke všem segmentům itineráře. TK element lze asociovat k segmentu pouze tehdy, pokud je v PNR vložena TST (oceněná rezervace Transitional Stored Ticket) pro příslušný segmenty. Asociaci k segmentu provedeme za použití indikátoru S (Segment): nově vkládaný prvek: TKTL31JUL/S3 již jednou vložený prvek: 5/S3 již uloženou asociaci rušíme: 5/S 89

90 KUMULACE PRVKŮ PNR Zkušenější a zručnější agenti mohou při tvorbě PNR použít kumulace, kdy vlastně třemi vstupy mohou uložit rezervaci. 1. zobrazíme si availabilitu 2. provedeme prodej míst 3. vložíme povinné prvky PNR, kde jednotlivé elementy oddělujeme středníkem Nejčastěji se kumulují prvky RFx;ER. Do kumulovaného prodeje nelze zařadit prvky PNR, které chceme asociovat k cestujícímu nebo segmentu. 90

91 NHP Non Homogenous PNR Not Happy PNR Snižovat nebo zvyšovat počet míst můžeme pouze v rezervaci, kterou jsme ještě neuzavřeli. Máme prodaná 2 místa v rezervaci (HK2) a zapsaná 3 jména. Nyní potřebujeme pro každý letový segment navýšit počet míst na HK3, tak aby se rovnal počtu cestujících. Provedeme vstupem: 4/3 (číslo letového segmentu/počet míst) 5/3 Nyní máme stejný počet cestujících a stejný počet prodaných míst. Navýšení míst nejde provést u linek prodaných z aktualizované availability (direkt access) a u letových segmentů, k nimž je již asociováno SSR. Počet míst nemůžeme zvyšovat na více než 9. 91

92 INFORMATIVNÍ SEGMENT HE SI Vstupní kód pro vložení informativního segmentu je SI. Tento segment nám slouží k uchování posloupnosti itineráře, k ocenění cesty je použit surface sector (pozemní přeprava). Do rezervace vkládáme tzv. ARNK arrival unknown. Např. klient letí z Prahy do Benátek a vrací se za pět dnů později z Milána. Mezi Benátkami a Milánem nevíme, jak se cestující bude přepravovat, ale je zde předpoklad že použije pozemní dopravu (auto, bus, vlak ). Taková cesta je v letecké terminologii označena Open Jaw. V okamžiku, kdy vytváříme PNR a chceme získat rezervační kód, nás systém upozorní, na skutečnost, že mezi jednotlivými letovými segmenty není návaznost. Přílet je do jedné destinace a odlet nazpět je z jiné destinace. Nyní vložíme do rezervace SI ARNK. V PNR se ARNK zobrazí jako další číslo segmentu: 92

93 NEDOPROVÁZENÉ DÍTĚ HE UMNR Při rezervaci pro nedoprovázené dítě je nejprve nutné si přečíst podmínky a informace pro knihování na stránkách příslušného dopravce GGAIRxx. Rezervaci pro nedoprovázené dítě vždy začneme tvořit vložením jmenného elementu. Nedoprovázené dítě platí většinou plnou dospělou cenu letenky, a proto nevkládáme do jmenného elementu (CHD/datum narození), pokud podmínka letecké společnosti neříká, že slevu nemá. Krátký prodej s použitím kódu UM: - jedno dítě: SS1Y3/UM5 SS1Y3 prodáváme jedno místo do třídy Y na let na řádku číslo 3 ze zobrazené availability /UM lomítko následované kódem UM pro nedoprovázené dítě 5 věk dítěte - více dětí: SS2Y3/UM5,9 prodáváme dvě místa pro nedoprovázené děti ve věku 5 a 9 let Dlouhý prodej s použitím kódu UM: SSOK534Y20JUNPRGFRAUM1/5 SSOK534Y20JUNPRGFRAUM2/5,9 prodáváme jedno místo pro nedoprovázené dítě ve věku 5 let prodáváme dvě místa pro nedoprovázené děti, ve věku 5 a 9 let Po prodeji místa systém automaticky vytvoří SSR UMNR na všechny letové segmenty se žádostí na leteckou společnost o potvrzení nedoprovázeného dítěte. 93

94 Pokud zapomeneme nebo nemůžeme při prodeji míst použít kód UM (ne každý dopravce povoluje prodej s tímto kódem, např. u Lufthansy nelze), případně chceme-li dodatečně změnit rezervaci dítěte doprovázeného na nedoprovázené, vložíme SSR element ručně: SRUMNR-UM5 SRUMNR-UM5/9 vkládáme SSR pro jedno nedoprovázené dítě ve věku 5 let vkládáme SSR pro dvě nedoprovázené děti ve věku 5 a 9 let Při dodatečné změně dítěte doprovázeného na nedoprovázené nesmíme zapomenout ze jmenného elementu odstranit (CHD/datum narození). K tomu použijeme vstup: 1/ kde: 1/ pořadové číslo dítěte v PNR a lomítko, za kterým odklepneme Nedoprovázené dítě na čekací listinu nebo na vyžádání V případě, že systém vyžaduje použít kód PE (pro knihování na čekací listinu) nebo NN (pro vyžádání), postupujeme takto: krátký prodej: SS1Y1/PE5 SS1Y1/NN5 dlouhý prodej: SSOK534Y18JUNPRGFRAPE1/5 SSOK534Y18JUNPRGFRANN1/5 Ve všech případech tvoříme PNR pro 1 nedoprovázené dítě ve věku 5 let. Ne všechny letecké společnosti tento postup akceptují. Pokud nám tedy systém vstup nepovolí, postupujeme následovně: 1. prodáme požadovaný počet míst bez udání věku dítěte SS1Y1/PE SS1Y1/NN SSOK534Y18JUNPRGFRAPE1 SSOK534Y18JUNPRGFRANN1 2. pomocí SSR UMNR oznámíme letecké společnosti, že se jedná o nedoprovázené dítě SR UMNR UM5 jedno UMNR ve věku 5 let SR UMNR UM9/11 dvě UMNR ve věku 9 a 11 let SR UMNR UM5/S2 jedno UMNR ve věku 5 let pouze na segmentu č. 2 94

95 Nosítka STRETCHER Pro zarezervování místa pro cestujícího na nosítkách vyžadují letecké společnosti speciální proceduru. Takového cestujícího musí doprovázet minimálně jedna osoba, knihujeme tedy minimálně dvě místa, ale skutečný počet míst si rezervuje dopravce dle povahy zranění cestujícího. Neprodáváme z aktualizované availability (ne z ACL)! Při vytváření PNR je nezbytně nutné, aby byl nejprve vytvořený jmenný element, a pak si teprve můžeme zobrazit availabilitu a prodat místa. Ve jmenném elementu cestujícího, který je Stretcher, musí být za jménem v závorce dodán identifikační kód IDSTCR. Prodej míst: krátký prodej: SS2Y1/ST SS2Y1- prodáváme 2 místa v třídě Y na let s pořadovým číslem 1 /ST - lomítko následované kódem pro nosítka ST (stretcher) dlouhý prodej: SSOK534Y20JUNPRGFRAST2 Při prodeji míst systém automaticky generuje SSR STCR žádost a vždy ji přiřadí k cestujícímu, který je v PNR veden jako P1. Pokud je stretcherem např. cestující P2, musíme provést správnou asociaci k cestujícímu: 4 / P2» tato asociace musí být provedena před uzavřením PNR, než dostaneme rezervační kód! Do rezervace musíme doplnit diagnózu cestujícího: SROTHS-HEART ATTACK/P2 95

96 CABIN BAGGAGE / EXTRA SEAT Tyto rezervace provádíme v případě, že cestující s sebou veze zavazadlo, které si chce vzít na palubu letadla (vzácný obraz, hudební nástroj, sportovní nářadí) respektive pro sebe požaduje rezervaci více míst pro větší pohodlí. V takovém případě rezervujeme dvě místa a požadavek specifikujeme ve jmenném elementu a v SSR, které asociujeme cestujícímu. SSR můžeme vložit teprve tehdy, když máme rezervované letové segmenty. JMENNÝ ELEMENT MUSÍ BÝT VŽDY VLOŽEN V JEDNOM VSTUPU! 1. Cabin baggage NM2REED/DANIEL MR/CBBG Před uzatvořením rezervace musíme do PNR vložit SR CBBG, jinak nám systém zahlásí SRCBBG-CELLO DIM 150X40X15CM WEIGHT 12KG/P1 Vložení SSR asociaci provádíme vždy k živému cestujícímu! 2. Extra seat Postupujeme podobně jako v předchozím případě. NM2HUDSON/SAUL MR/EXST SREXST-FOR PERSONAL COMFORT/P1 Jednotlivé letecké společnosti mohou mít různé požadavky při těchto rezervacích. V případě jakékoliv nesrovnalosti doporučujeme vždy kontaktovat dopravce, popřípadě podmínky zkontrolovat na GG AIR XX. 96

97 FREQUENT FLYER HE FF Většina leteckých společností nabízí zákazníkům, kteří často využívají jejich služeb tzv. Frequent Flyer program, který zákazníkovi přináší řadu výhod a případných bonusů. Programy jednotlivých leteckých společností se od sebe liší. Každý frequent flyer má svoje osobní identifikační číslo, které je nepřenosné, pokud se týká jednotlivců. Smlouvy mezi společnostmi FF Mnohé letecké společnosti mají mezi sebou uzavřené kontrakty o vzájemném akceptování FF karet a načítání příslušných bodů. Pokud existuje takový kontrakt mezi dvěma leteckými společnostmi, lze použít kartu jedné letecké společnosti k načtení bodů proletěných na letu druhé letecké společnosti. Tabulku všech společností, které mají mezi sebou uzavřené smlouvy, si zobrazíme vstupem VFFD Značka ) > na konci zobrazení signalizuje, že můžeme listovat na další stránku. 97

98 Chceme-li si zobrazit smlouvu pro konkrétní leteckou společnost, použijeme vstup: VFFD AF Na tomto zobrazení vidíme kódy leteckých společností, na jejichž lety lze načíst proletené míle na kartu FF vydanou společností Air France. Zobrazení jména FF Některé letecké společnosti mají databázi svých frequent flyerů uloženou v systému Amadeus. Obsahuje následující informace: - příjmení, jméno a iniciálu cestujícího (MR, MRS, MS) - osobní číslo frequent flyera - číslo priority (jen u některých leteckých dopravců) Pro zabezpečení databáze není možné najít FF číslo podle jména cestujícího. Má-li letecká společnost vloženy své FF do databáze v systému Amadeus, můžeme si ověřit správný formát jmenného elementu cestujícího. Toto je důležité, aby cestujícímu byly správně načteny jím proletěné míle. FFDLH kde: FFD - vstupní kód (Frequent Flyer Display) LH - kód letecké společnosti pomlčka následovaná FF číslem Systém nám na základě naší žádosti zobrazí přesné znění jména, které použijeme následně pro vložení jmenného elementu cestujícího. 98

99 Tvorba jména FF a vložení SSR Abychom se vyhnuli nesrovnalostem se zněním jména, umožňují nám společnosti, které mají vloženu databázi svých FF do systému Amadus, velice jednoduchým vstupem vytvořit jmenný element a SSR s číslem FF příslušného cestujícího jak je uvedené v databázi dopravce. FFALH kde: FFA - vstupní kód (Frequent Flyer Add) LH - kód letecké společnosti pomlčka následovaná FF číslem Systém vytvořil jmenný element a SSR FQTV. Hvězdička před SSR signalizuje, že číslo FF bylo ověřeno v databázi a je správné. Číslo za posledním lomítkem je priorita, kterou má klient přidělenu v databázi letecké společnosti. Tvorba SSR frequent flyera Následující vstupy použijeme, když nám cestující sdělí až během tvorby rezervace, že je FF. Máme dvě možnosti tvorby SSR: 1. automaticky vstupem FFNLH Pokud má letecká společnost vloženy své FF do databáze systému Amadeus, objeví se nám před SSR elementem hvězdička. Vstup FFN lze použít i pro letecké společnosti, které nemají své FF uloženy v databázi systému Amadeus. Pak se před SSR hvězdička neobjeví. 99

100 2. manuálním vložením SSR SR FQTV UA LH kde: SR - vstupní kód FQTV - čtyřmístný servisní kód FF UA - kód letecké společnosti v itineráři -LH - pomlčka, kód letecké společnosti, která kartu vydala číslo FF Pokud cestující, který je FF Lufthansy, použije k letu linku UA, SSR vytvoříme vstupem: FFNLH ,UA Použije-li cestující i linku společnosti, která mu kartu vydala, musíme kód společnosti ve vstupu použít. Držitel karty FF společnosti LH pro svou cestu využije linek LH a UA: FFNLH ,UA,LH FFALH ,UA,LH To, jestli daná letecká společnost má databázi frequent flyerů v systému Amadeus a podporuje formáty FFD a FFA si můžeme ověřit vstupem GG PCA XX GG PCA OK 100

101 SEATING HE SM Prostřednictvím systému Amadeus lze pro cestujícího předběžně vyžádat místo v letadle na transatlantických a jiných dálkových letech. Na většině evropských letů není možné vyžádat místa, pouze je možnost 24 hod před odletem zavolat na odbavení konkrétní společnosti a snažit se vyžádat místa telefonicky. Místa v letadle lze vyžádat pouze na letové segmenty se statusem kódu HK. Místa i přes vyžádání nejsou nikdy 100% garantovaná. SM (Seat Map) Letecké společnosti mají možnost uložení SM v systému Amadeus: 1. v grafickém módu Amadeus Vista / Selling Platform 2. Interactive seat map, tyto mapy mají nejen jednotný formát ale i jednotné vysvětlivky 3. ve svém vlastním formátu, zde jsou vysvětlivky různé a mnohdy musíme hledat nápovědu k sedadlové mapě v informačních stránkách letecké společnosti Informaci o tom, zda používá letecká společnost Interactive seat map, najdeme v tabulce GGPCAXX, kde místo XX doplníme kód příslušné letecké společnosti. Najdeme zde i limity, kdy nejdříve a nejpozději lze seating provést. GGPCABA V této tabulce vidíme, že společnost British Airways má v systému Amadeus vloženy interaktivní mapy. Lze si je zobrazit až 354 dní před odletem, nejzazší termín pro provedení rezervace sedadla je 24 hodin před odletem. 101

102 1. grafické zobrazení sedadel 2. interaktivní mapa Na následujících zobrazeních se můžeme podívat, jak se interaktivní mapa sedadel může lišit od mapy z rezervačního systému společnosti. Zobrazíme si mapu jedné linky, kterou společně provozují dvě společnosti, z nichž jedna má a druhá nemá v systému Amadeus vloženy interaktivní mapy: 102

103 3. mapa zobrazená ve formátu, ve kterém je uložena v rezervačním systému dopravce 103

104 Rezervace místa bez udání konkrétní sedačky Jakékoliv první volné sedadlo do uličky vyžádáme v PNR vstupem: ST/A Dále můžeme zákazníkovi nabídnout místo: Kód Vysvětlení /B za přepážkou /W u okna /A v uličce /M cestující s možnými zdravotními problémy, kteří mají povolení k cestě (těhotné ženy, kardiaci) /H zdravotně postižení cestující /I cestující s dítětem do dvou let /U nedoprovázené dítě /C místo s košíkem pro kojence Žádost o místa pro cestující /M a /H musí doprovázet další SSR element MEDA, kde vysvětlíme, proč tato místa žádáme. Vyžádání míst: ST/AH ST/WI - místo pro handikapovaného cestujícího v uličce - místo pro cestujícího s infantem u okna Chceme-li provést asociaci k segmentu nebo cestujícímu, postupujeme následovně: ST/P1 - žádáme místo pro cestujícího č. 1 na všechny lety ST/A/S4/P2 - žádáme místo v uličce pro cestujícího č. 2 na letu č. 4 Zobrazení mapy míst Máme tři možnosti, jak si zobrazit mapu míst v letadle: 1. ze zobrazené availability nebo ze schedule display si mapu zobrazíme vstupem: SM/2 SM/3/1 kde: SM - vstupní kód (seat map) /2 - lomítko následované pořadovým číslem letu v zobrazeném letovém řádu Tímto vstupem si chceme zobrazit mapu connecting letu, který má v letovém řádu pořadové číslo 3 a je na první pozici. 104

105 2. z letového segmentu v PNR mapu míst z letového segmentu v PNR si zobrazíme vstupem SM2 kde: SM - vstupní kód 2 - pořadové číslo letového segmentu v PNR přímé zobrazení 3. použijeme číslo operující linky SM/LH3315/C/19SEPPRGFRA kde: SM - vstupní kód /LH lomítko následované číslem letu /C - lomítko následované rezervační třídou /19SEPPRGFRA - lomítko následované datem letu a úsekem Vyžádání konkrétního místa Následující vstupy lze použít v případě, že máme zobrazenou mapu nebo víme konkrétní číslo sedadla, které chceme zarezervovat: ST/2A ST/2A-D ST/ABCD ST/4K/6K žádáme sedadlo A ve druhé řadě žádáme sedadlo A - D v uvedené řadě žádáme sedadlo A, B, C a D žádáme sedadla K v uvedených řadách Použijeme-li výše uvedené vstupy, vyžádá nám systém sedadla pro všechny lety v PNR. Chceme-li sedadla vyžádat pouze pro určitý let, nebo pro konkrétní cestující, použijeme ve vstupu asociaci: ST/7F/P3 ST/2A/S5 ST/2A/S8/P3 ST/12DEF/S7/P2-4 ST/20A-C žádáme sedadlo F v sedmé řadě pro cestujícího č. 3 na všechny lety v PNR žádáme sedadlo A ve druhé řadě pouze pro let na segmentu 5 v PNR žádáme sedadlo A ve druhé řadě pro let na segmentu 8 pro cestujícího č. 3 z PNR žádáme sedadla D, E a F v řadě 12 na segmentu 7 pro cestující 2, 3 a 4 z PNR žádáme sedadla A, B a C v řadě 20 na celou rezervaci pro všechny cestující 105

106 SEPARACE HE SP Separaci původního PNR použijeme, chce-li si některý z cestujících změnit cestu datum případně směrování. Po otevření původního PNR musíme použít pět kroků separace, abychom mohli provést požadovanou změnu cesty. Příklad: Cestující číslo 2 si chce změnit datum odletu. 1. separaci provedeme použitím vstupního kódu SP, za který uvedeme pořadové číslo cestujícího, kterého chceme z původního PNR odseparovat SP2 Chceme-li odseparovat více cestujících: SP1,3,5 SP3-6 SP1,3,5-8 Použitím těchto vstupů nám systém: - odseparuje uvedené cestující - transferuje do odseparovaného PNR segmenty asociované uvedeným cestujícím - automaticky vytvoří duplikáty všech segmentů, které nejsou asociovány (např. TK, AP, RM) - odseparovaný PNR je označen -ASSOCIATE PNR-, ve kterém je na místě rezervačního kódu XXXXXX, což nám signalizuje, že nám vzniká nový PNR, který zatím nezískal nový rezervační kód - na konci PNR se objeví řádek (*SP), kde je uveden datum separace, kdo provedl separaci (agent), office ID kanceláře, která provedla split a rezervační kód PNR, z něhož byla separace provedena 106

107 SP2 a nyní pokračujeme: 2. RFxx 3. EF (End and File) - tímto vstupem odešleme odseparovaný PNR do systému, kde je mu přidělen nový rezervační kód - na obrazovce se nám objeví původní PNR, označený -PARENT PNR-. Na konci tohoto PNR je řádek, kde je uvedeno kdy, kdo a ve které kanceláři separaci provedl a rezervační kód, který byl přidělen PNR, který jsme vstupem EF uzavřeli 4. RFxx 5. ER nebo ET 107

108 - v záhlaví obou nových rezervací se objeví kód AXR associated cross reference, který nás upozorňuje na to, že rezervace je propojená s další rezervací (byla vytvořená splitováním nebo replikací) Teprve tímto pátým krokem je separace dokončena. Chceme-li cestu měnit pouze u některých cestujících, odseparujeme ty, jejichž rezervaci měnit nebudeme a v pátém kroku namísto ET použijeme ER. Potom budeme mít na obrazovce otevřený PNR, ve kterém zrušíme segmenty, které již cestující nebude potřebovat a rezervujeme segmenty nové. V PNR označeném --- AXR --- používame vstupy: RT AXR RT zobrazí nám seznam PNR zde pomocí RT1, RT2 můžeme přecházet z PNR do PNR z RT AXR zpět do PNR, ze kterého jsme do seznamu vycházeli Nyní máme na obrazovce zobrazenou / otevřenou rezervaci pro cestujícího P1 - Spurná; poznáme dle toho, že za jménem cestujícího vidíme hvězdičku. Rezervace, do které chceme přejít nebo si ji zobrazit má za jménem cestujícího rezervační kód. Zde použijeme vstupy: RT2 RT1 zobrazení si rezervace pro P2 zobrazení si rezervace pro P1 108

109 NEHOMOGENNÍ PNR HE NHP Nehomogenní podmínky v PNR vzniknou, pokud počet cestujících ve jmenném elementu neodpovídá počtu míst v letovém segmentu. V okamžiku prodejní transakce se nám v záhlaví PNR objeví *** NHP ***. Postup tvorby nehomogenního PNR použijeme např. pokud letí kolegové z jednoho podniku na služební cestu a zpět se nevrací společně. Pro lepší přehlednost při rezervování si vytvoříme základní PNR, obsahující všechny povinné prvky PNR s vyjímkou letových segmentů. Získáme tím pořadová čísla cestujících, která použijeme pro asociaci těch letových segmentů, které cestující nemají společné. Pro prodej segmentů použijeme vstup: SS1Q4/P1 Pokud na asociaci v okamžiku prodejní transakce zapomeneme, provedeme ji dodatečně vstupem 5/P2 Segmenty, které mají cestující společné, neasociujeme! Po uzavření rezervace systém odpoví: V okamžiku ER / ET nám systém automaticky rozdělí nehomogenní PNR na počet PNRs odpovídajících zadané rezervaci. Každý takto vzniklý PNR bude mít v záhlaví --- AXR ---. Toto označení v záhlaví PNR nám vždy signalizuje, že PNR vznikl za nestandardních podmínek. Pro zobrazení ostatních cestujících použijeme v otevřeném PNR vstup RTAXR. Na posledním řádku vidíme, že PNR vznikl separaci při tvorbě nehomogenního PNR (NHP PROC). Víme kdy, kdo a ve které kanceláři PNR vytvořil. Nehomogenní PNR nelze tvořit v případě že: - v PNR bude nedoprovázené dítě - pro cestujícího budeme žádat nosítka 109

110 ZMĚNA REZERVAČNÍCH TŘÍD A DAT HE SB Uvedené vstupy nám umožňují rychle nerezervovat rezervační třídy nebo data cesty u již existujících letových segmentů v rezervaci. Vstupní kód je SB (Should Be) Můžeme změnit: - rezervační třídu v jednom či více segmentech - datum v jednom či více segmentech - kombinace obojího Vstupy mohou být použity v nově tvořeném a znovuotevřeném PNR. Změny nemůžeme provést ve skupinové rezervaci, v open segmentech (SO), informačních segmentech (SI) a v pasivních segmentech (PK). Když takto měníme segment, pro který jsme knihovali nosítka (ST), vytvoří se nové SSR, které před uzavřením musíme asociovat k cestujícímu, pro kterého je lůžko vyžádáno. Provádíme-li změnu v PNR s nedoprovázeným dítětem (UM) nebo u frequent flyera (FF), systém automaticky vytvoří nové SSR. Systém rovněž automaticky zruší všechny segmenty, které byly k původnímu letovému segmentu asociovány (služby vyžádané pomocí SSR), ty pak musíme vyžádat znovu. Změna třídy: SB Y měním na třídu Y ve všech segmentech SB Y 2 měním na Y segment 2 SB Y 2,3 měním na Y segmenty 2 a 3 SB Y 3-6 měním na Y segmenty 3,4,5 a 6 SB Y2/C3/M4 měním na Y segment 2, segment 3 na C a segment 4 na M třídu Změna data: SB 12APR měním na 12APR ve všech segmentech SB 12APR 2 měním na segment 2 SB 12APR 2,3 měním na segmenty 2 a 3 SB 12APR 3-6 měním na segmenty 3,4,5 a 6 SB 12APR 3/13APR 4 měním na 12APR segment 3 a na 13APR segment 4 Změna třídy i data: SB Y 12APR na třídu Y na 12APR měním všechny segmenty SB Y 12APR 2 na třídu Y měním segment 2 110

111 REPLIKACE (KOPÍROVÁNÍ) PNR HE RRA HE RRN V systému Amadeus je možno vytvořit pomocí replikace kopii PNR. Tu tvoříme například pokud chceme na stejné linky a stejná data zarezervovat dalšího člena rodiny, kolegu apod. K replikaci použijeme původní PNR a jedním vstupem vytvoříme jeho kopii. Systém nám do nového PNR nezkopíruje ticketing a segmenty, které jsou v původním PNR asociované určitému cestujícímu. Rovněž se nám nezkopíruje jmenný element s výjimkou jména skupiny. Nepodíváme-li se před replikací na availabilitu a je-li třída uzavřena k prodeji nebo lze knihovat pouze na WL, systém replikaci neprovede a nabídne nám jiné možnosti prodeje. Máme-li v PNR více linek a tato situace nastane pouze v jedné z nich, systém ostatní linky zreplikuje a pro datum inkriminované linky nabídne jiné možnosti. Nastane-li výše popsaná situace u více linek itineráře, systém replikaci neprovede. V tomto případě dojde k uzavření PNR, z něhož jsme replikaci prováděli. Možnosti, jak vytvořit replikovaný PNR: 1. Asociovaný PNR vytvoříme jej z původního PNR vstupem RRA. Původní PNR: k zarezervování dalšího cestujícího použijeme v otevřeném PNR vstup: RRA Tímto vstupem se zkopíruje stejný počet míst, kolik je v původní rezervaci. K dokončení PNR potřebujeme doplnit pouze jméno a správny ticketing. 111

112 Původní i replikovaný PNR mají v záhlaví kód --- AXR ---. Můžeme zde tedy používat, stejně jako u PNR vzniklých separací nebo za nehomogenních podmínek, vstupy: RT AXR RT - zobrazíme si seznam PNR, zde pomocí RT1, RT2 apod. přecházíme z PNR do PNR - z RT AXR zpět do PNR, ze kterého jsme do seznamu vycházeli Na konci PNR se objeví řádek, kde vidíme, že PNR vznikl replikaci (*RR) a je uveden datum replikace, kdo a které office ID provedlo replikaci a rezervační kód PNR, z něhož byla replikace provedena. 2. Replikovaný PNR nespojený s původním (neasociovaný) Replikaci původního PNR, kdy po uzavření již nepoznáme, které PNR spolu souvisí, vytvoříme vstupem RRN. K dokončení PNR potřebujeme doplnit pouze jméno a správny ticketing. V záhlaví PNR se nevytvorí --- AXR ----! Vstupy RRA a RRN lze použít pro následující změny: RRA/2 RRN/DM2 změna počtu cestujících replikujeme PNR pro počet cestujících uvedený ve vstupu posun dat v celém PNR replikujeme PNR pro stejný počet cestujících, ve kterém budou data ve všech segmentech posunutá o uvedený počet dní dozadu 112

113 RRA/DP3 RRN/CY RRA/3/CY RRN/S5 další možnosti: replikujeme PNR pro stejný počet cestujících, ve kterém budou data ve všech segmentech posunutá o uvedený počet dní dopředu změna třídy pro celý PNR změna třídy a počtu cestujících replikujeme konkrétní segment pro stejný počet cestujících RRA/S3,5 RRN/S3-5 RRA/S3,5-9 RRA/2/S3,5 - výše uvedené pro jiný počet cestujících RRN/SX5 replikujeme PNR pro stejný počet cestujících, kromě segmentu 5 RRN/P2 další možnosti: replikujeme PNR pro cestujícího uvedeného ve vstupu RRA/P1,3 RRN/P1-3,6 3. Replikace itineráře Vstupem RRI replikujeme do nového PNR pouze itinerář. Do nového PNR musíme doplnit nejen jména nových cestujících, ale i ostatní povinné prvky PNR. 4. Replikace jmen a údajů cestujících Vstupem RRP replikujeme do nového PNR jména cestujících a data vztahující se k nim (AP, SSR, OSI, RM, RC, OP, apod.) s výjimkou itineráře a TK. RRP/P3 replikace pouze dat asociovaných cestujícímu 3 113

114 ZMĚNY PRVKŮ PNR Pro všechny modifikace je společné, že za číslo segmentu, který měníme, zadáme lomítko a za něj uvedeme nový údaj. Nezadáváme tedy již vstupní kódy (NM, AP, TK, apod.). Změny jmen Změny jména (i křestního) můžeme provádět jen se souhlasem dopravce! Pokud dojde ke změně jména bez souhlasu dopravce, objeví se v rezervaci na letovém segmentu status HX a SSR oznamující zrušení z důvodu změny jména. Při jakékoliv změně ve jmenném elementu se nám vždy na obrazovce zobrazí upozornění na tuto změnu. Pokud chceme změnu provést jako definitivní, musíme ji potvrdit nebo ji můžeme zrušit. 1. Změna jména za jméno: Jméno cestujícího, který má v PNR číslo 5, měníme na jiné jméno, pořadové číslo cestujícího oddělíme od jména nového cestujícího lomítkem! Nesmíme zapomenout před novým jménem uvést jedničku označující počet. 5/1BAILEY/WILLIAM MR změna křestního jména: 2/JANA MRS kde: 2/ - číslo cestujícího následované lomítkem 2. Name update aktualizace jména : Pomocí name update můžeme upravovat všechna jména v PNR. Upravujeme-li nebo měníme-li jméno pomocí name update, systém nám zachová všechny prvky PNR asociovanému tomuto cestujícímu, zachová nám typ cestujícího (CHD, INF), zachová nám i data narození v závorkách za jménem (IDDOB10MAY97). Je-li v PNR linka společnosti, která je Amadeus systém user a rezervační třída je uzavřená k prodeji, systém nám v tomto případě povolí pomocí name update změnu 3 charakterů ve jménu. Můžeme provést pouze 1x v celé historii PNR! 114

115 Úprava příjmení: - upravujeme-li příjmení cestujícího, ve vstupu musíme zopakovat i křestní jméno. Původní jméno NOWY/PETR MR upravujeme na NOVAK/PETR MR vstupem: NU 3/1NOVAK/PETR MR NU3 name update 3 (cestující je na třetí pozici v PNR P3) /1NOVAK/PETR MR následuje počet cestujících 1 a správné příjmení a jméno Jedná-li se o úpravu jména cestujícího, který má v závorce za jménem specifikovaný typ např. (CHD/datum narození) a my tyto údaje chceme zachovat, opravíme vstupem: NU2/1JOHNAS/DAVID Změna příjmení u cestujícího JONAS/DAVID (CHD/05SEP06) na JOHNAS, v rezervaci je se jmenným elementem v závorce datum jeho narození (CHD/05SEP06). Úprava iniciály cestujícího, který má nějaké potvrzené SSR služby a OSI: Cestujícímu NOVAK/MICHAL MR, který je pasažér číslo 2 v PNR, opravujeme křestní jméno na MICHAEL: NU2/MICHAEL MR Původní cestující zarezervován jako EXST nebo CBBG: Cestuje filharmonie a kontrabasista si zlomí nohu, místo něj poletí jiný, který si chce vzít rovněž svoji basu do kabiny NU1-2/2KORINEK/KAREL MR/CBBG Za iniciálou reálného cestujícího musíme zopakovat CBBG nebo EXST (záleží na tom, co měl uvedeno původní cestující). 3. Přidání infanta do PNR Infant je jediný typ cestujícího, kterého můžeme přidat i do již uzavřeného PNR. Je to proto, že nemá nárok na místo. Nemůžeme ho však přídat do vystaveného PNR! Cestující: 2.MALA/JANA MRS se rozhodla letět se svým miminkem: přidání INF stejného příjmení: přidání INF odlišného příjmení: 2/(INF/JITKA/datum narození) 2/(INFMALY/JAKUB/datum narození) odrušení infanta: 2/ enter 115

116 4. Změna typu cestujícího: Změna dospělého cestujícího na dítě: - původní cestující: 3. KRAL/JAN MR Změna: 3/(CHD/10JUN05) Změna dítěte na dospělou osobu: - původní: 1.BAILEY/AXL (CHD/18JUN05) Změna: 1/ enter Tyto vstupy nám automaticky dodají nebo zruší dodávaný SSR CHLD element pro dítě do rezervace. Změna dítě doprovázeného na nedoprovázené (UMNR): vyžádáme u letecké společnosti dodatečným dodáním SSR UMNR SR UMNR UM 09 SR UMNR UM 09/11 žádáme jedno nedoprovázené dítě ve věku 9 let žádáme dvě nedoprovázené děti ve věku 9 a 11 let Změna cestujícího na mládežníka: - původní: 2.HLAVKA/JAN MR Změna: 2/(YTH) (IDDOB10SEP90) Změna cestujícího na důchodce: - původní: 2.PAVEKA/JAN MR Změna: 2/(YCD) (IDDOB01OCT45) 5. Datum narození Dodání u dospělého (důchodce, mládežník): - původní: 4.KAPAL/VLADIMIR MR Dodání: 4/(IDDOB05DEC45) Dodání u dítěte: - původní: 2.GALLO/JAN Dodání: 2/(CHD/12JUL02) Odrušení data narození: - původní: 5.HALIKOVA/JANA MS (IDDOB23MAR83) Rušíme: 5/ enter Změna data narození (použijeme, pokud jsme se přepsali nebo spletli): u dospělého - původní: 4.BLAHA/DUSAN MR (IDDOB15JUN40) Změna: 4/(IDDOB15JUN41) u dítěte - původní: 6.SLAMA/JAKUB (CHD/12JUN05) Změna: 6/(CHD/20JUN06) 116

117 6. Změna jména Frequent flyera Je-li jméno cestujícího vloženo do rezervace vstupem FFA, nelze jméno takového cestujícího změnit. Změna je možná pouze tehdy, pokud jeho jméno vložíme vstupem NM a ke vložení čísla FF použijeme vstup FFN nebo SR FQTV. Modifikace ostatních prvků PNR Kontakt AP - původní: 3.AP PRG B Změna: 3/BRQ B Ticketing TK definitivní na limitovaný (omylem jsme zadali TKOK) - původní: 4.TKOK Změna: 4/TL29MAY Změny limitovaného TK TKTL - posun data - původní datum na vystavení: 4 TKTL29MAY Změna: 4/31MAY - posunuji limit na jiný den Změna limitovaného TK na definitivní - původní: 4.TKTL15JUN Změna: 4/OK23MAY pokud neuvedeme datum dne, kdy změnu provádíme, zůstane datum z TKTL Option - původní: 9.OP PRG1A0980/18JUL/text Změna: 9/23JUL Asociace - dodatečná: 3/P1-3,5 kde segment 3 z PNR dodatečně asociuji cestujícím 1,2,3 a 5 - zrušení: 4/P rušíme původní asociaci k určitému cestujícímu 6/S rušíme původní asociaci k určitému segmentu 117

118 MARRIED SEGMENT HE MSC V některých případech letecké společnosti nabízejí lepší možnosti prodeje, pokud je let prodáván ve spojení s jiným letem, než kdyby byl prodáván samostatně. Některé lety lze z důvodu omezení prodeje prodávat na určitých úsecích pouze jako součást online spojení. Takovým letům, které lze prodávat pouze, jako součást spojení, říkáme married segments a na jejich přítomnost v PNR nás upozorní kód --- MSC --- v záhlaví PNR. V otevřeném PNR na první pohled někdy nepoznáme, které lety k sobě patří jako married segments. Máme možnost použít vstupy: 1. RTIM Po použití tohoto vstupu se nám zobrazí všechny prvky itineráře, pokud jsou zastoupeny (letové segmenty, hotelové segmenty, rezervace auta). 118

119 2. RTAM Tento vstup zobrazí jen letové segmenty. Segmenty, které k sobě patří, poznáme dle označení na konci segmentů (A01 - řádek 3, 4 a A02 - řádek 8, 9). Někdy jsou lety označovány jako B01, B02 atd, závisí to na dopravci. Jeden z married segmentů nelze zrušit samostatně, pouze jako celé online spojení. Systém nám odpoví: NOT ALLOWED : MARRIED SEGMENTS 3,4/4,3 Married segment nelze dokonce ani samostatně ocenit, systém na vstup odpoví: PRICING REQUEST REJECTED DUE TO MARRIED SEGMENT CONTROL Segment nelze ani samostatně vystavit. Jedinou změnu, kterou letecké společnosti v takovém married segmentu akceptují je změna data nebo třídy vstupem SB případně použití oceňovacích vstupů (FXA / FXB / FXR / FXL). Ne všechny letecké společnosti musejí však tyto změny akceptovat. Pak obdržíme odpověď: NOT ALLOWED: MARRIED SEGMENT 119

120 KÓDY V ZÁHLAVÍ PNR HE HEADER Kódy v záhlaví PNR TST (Transitional Stored Ticket) - v rezervaci je uložená maska s cenou; zobrazíme si vstupem TQT AXR (Associated Cross Reference) - PNR vznikl nestandardním postupem (nehomogenní proces, replikace) nebo v něm došlo k separaci; vstupem RTAXR se můžeme podívat na ostatní PNR propojené s tím, který máme na obrazovce RLR (Record Locator Return) - v itineráři máme rezervaci letecké společnosti, která do Amadea zasílá record locator rezervace ze svého rezervačního systému (record return) tyto kódy si zobrazíme vstupem RL RL Pokud se record locator po použití vstupu RL zobrazí, znamená to, že rezervace je v obou systémech v pořádku. Je-li za kódem airline volné místo, znamená to, že rezervace v pořádku není a doporučujeme ověřit si ji přímo s leteckou společností. Po ET každá letecká společnost, která má record locator return, zasílá svůj record locator do rezervace vytvořené prostřednictvím systému Amadus. GG PCA xx Do doby, než RL takové letecké společnosti do PNR dorazí, je v segmentu této společnosti status kód NK. MSC (Married Segment Control) - náš PNR obsahuje married segmenty RLP (Record Locator Profile) - zobrazený PNR byl vytvořen z profilu cestujícího (customer profile) 120

121 Na konci každého prodaného segmentu můžeme vidět: *1A/ /E* nic *CM* segment patří společnosti, do jejíhož rezervačního systému je přístup Amadeus access indikátor vystavení elektronické letenky (E) let společnosti podporující standard access, do jejíhož systému nemá Amadeus žádný přístup; po prodeji jsme povinni čekat 12hod - lhůta, do kdy má společnost právo prodej zamítnout let společnosti, do jejíhož rezervačního systému má Amadeus Direct access a byl prodán z aktualizované availability (setkáme se již velmi zřídka) 121

122 OPEN SEGMENT HE SO Pokud cestující nezná přesné datum své cesty, můžeme v itineráři použít open segment za předpokladu, že to vybraný tarif povoluje. V tarifu je tato poznámka o povolení nebo zamítnutí rezervace na zpáteční let open uložena v paragrafu AP. Open segment zachovává posloupnost cesty a lze použít k ocenění rezervace a k vystavení letenky. Vstupní kód pro vložení open segmentu je SO Segment Open. Za tento kód zadáme kód letecké společnosti (pokud nevíme, která konkrétní společnost bude pro let použita, zadáme YY), dále třídu a úsek. Do open segmentu můžeme zadat i datum. Open segment nikdy nesmí být jako první letový úsek, tedy outbound flight. Nezadáme-li jej a dáme příkaz k uložení tarifu, systém odpoví: INVALID START DATE Nelze uzavřít ani vytisknout letenku pokud máme celý itinerář open! V případě, že takový PNR budeme chtít uzavřit, respektive dáme příkaz k tisku letenky, systém odpoví: NEED ITINERARY FOR PASSENGER SO OK C PRG FRA SOOKC12JUNPRGFRA SOBAOK/CPRGLON SOYYCPRGCPH open segment na linku OK, do třídy C, na úseku PRG FRA totéž na konkrétní datum open letenku chceme použít na lety dvou společností, v tomto případě BA a OK open letenka bude použita pro všechny společnosti operující na úseku PRG CPH 122

123 ČEKACÍ LISTINA HE SS Čekací listinu vyžádáváme, když je v availabilite na místě počtu volných míst 0 (nula), L (listed), nebo R (request). Neprodá-li nám systém požadovaná místa, odpoví-li nám Při prodeji použijeme tzv. priority kód - PE, který zařadí naši rezervaci na čekací listinu se status kódem HL. krátký prodej: dlouhý prodej: SS2M4/PE SSEI151Y18JUNLHRDUBPE2 Pokud nám letecká společnost potvrdí místo z čekací listiny, tato zpráva přijde do naší Queue banky Q2. Status HL se změní na KL. Čekací listina pro nedoprovázené dítě viz str

124 PURGED PNR HE RPD / HE RPP Amadeus umožňuje vyvolat si z databanky tzv. "past date PNR" (dále P.D. PNR). Jako past date PNR rozumíme rezervaci, v níž datum posledního segmentu využité služby (např. proletěný letový segment) je starší než čtyři dny. Past Dated PNR jsou uloženy v databance systému Amadeus po dobu 3 let. Tato funkcionalita je využívaná především v případě, že dostaneme od letecké společnosti ADM (Agency Debit Memo) pokutu, která se váže k použitému tarifu jízdného. Existují dva způsoby vyvolání PNR z databáze: RPD a RPP Vstup RPD je otevřený pro všechny agentury a rezervace vytažené z databáze se zobrazí v systému během následujícíh 48hod. Vstup RPP je placený vstup a je zpřístupěný jen těm agenturám, které o to požádají. Při použití vstupů RPP se past date rezervace vytáhne během několika málo vteřin. Past date PNR obsahují nejen informace o rezervaci a její historii, ale také údaje o cene vystavené letenky, pokud nedošlo k vymazání masky (TST). Po vyžádání past date PNR systém odpoví ACCEPTED. Cestovní agentura si může vyvolat pouze ty PNR, pro které má responsibilitu. 1. vyžádání past date PNR za použití record locatoru RPD/RLC-ZFN86L/05JUL09*Q (*T,*P) RPD (RPP) /RLC -ZFN86L /05JUL07 vstupní kód (povinné) lomítko následované indikátorem pro record locator (povinné) pomlčka následovaná rezervačním kódem (povinné) lomítko následované jakýmkoliv datem od data vytvoření rezervace do data jejího zařazení do archívu (nepovinné) *Q hvězdička následovaná indikátorem požadovaného umístění P.D. PNR (nepovinné) můžeme zadat indikátory: Q PNR se automaticky umístí přímo do queue 96 T PNR se umístí na list P PNR se vytiskne přímo na tiskárnu Neuvedeme-li žádný indikátor, past date PNR se umístí na list. 124

125 2. vyžádání past date PNR za použití čísla letenky RPD/TKT *Q (*T,*P) RPD (RPP) vstupní kód (povinné) /TKT lomítko následované indikátorem pro letenku (povinné) pomlčka následovaná číslem letenky; min. 13 charakterů, max. 14 (povinné) *Q hvězdička následovaná indikátorem požadovaného umístění P.D. PNR V tomto případě do Queue banky Q96 (nepovinné) 3. vyžádání past date PNR za použití airline kódu RPD/OK/05NOV08-10NOV08/BPRG-MASEK/JAN*T (*Q,*P) RPD (RPP) vstupní kód (povinné) /OK lomítko následované kódem letecké společnosti (povinné) /05NOV08 lomítko následované datem odletu (povinné) -10NOV08 pomlčka následovaná datem ohraničujícím rozpětí požadované doby hledání, max. 15 dní (nepovinné) /BPRG indikátor nástupu cesty následovaná kódem místa odletu (nepovinné) -MASEK/JAN pomlčka následovaná jménem cestujícího (nepovinné) *T hvězdička následovaná indikátorem požadovaného umístění P.D. PNR (nepovinné) Pokud jsme žádali past date PNR na zaslání do Queue banky, objeví se tento PNR v Q96. viz kapitola Queues, str

126 Zobrazení listu vyžádaných past date PNR, pokud byly vyžádané na list List vyžádaných past date PNR a jejich status si můžeme zobrazit vstupem RLD RLD Počet vyžádaných past date PNR vidíme na konci první řádky. Jednotlivé požadavky jsou řazeny od nejnovějšího k nejstaršímu, každý požadavek má svoje pořadové číslo na začátku řádky. Za číslem následuje vstup, který byl k vyžádání P.D. PNR použitý, dále datum, kdy byla žádost do systému odeslána, její status a konečně indikátor požadovaného umístění P.D. PNR. Status žádosti může být: ONLINE OFFLINE PENDING IN PROCESS PROCESSED RT XXXXX CANCELLED požadavek byl proveden ONLINE vstupem RPP (týká se pouze těch kanceláří, které si službu zaplatí) požadavek byl proveden OFFLINE vstupem RPD požadavek čeká na zpracování požadavek je právě zpracováván systémem požadavek byl zpracován požadovaný P.D. PNR byl již zobrazen, za RT se místo XXXXX objeví datum, kdy byl P.D. PNR naposledy zobrazen, případně se zde může objevit před datem indikátor RQ, označující, že P.D. PNR byl znovuzobrazen na queue požadavek byl zrušen Indikátory žádosti: T Q P R P.D. PNR je vyžádán na list na naši obrazovku P.D. PNR je vyžádán přímo do queue banky P.D. PNR je vyžádán k přímému vytištění na tiskárnu k otevření vyžádaného P.D. PNR nemá naše kancelář oprávnění 126

127 Zobrazení past date PNR z listu RLD RLDT3 RLD vstupní kód T indikátor žádosti 3 číslo řádky žádosti v listu Pokud po naší žádosti systém najde pouze jednu rezervaci, systém odpoví: Pokud systém najde na základě naší žádosti více rezervací, zobrazí se nám jejich list: Zobrazení jednotlivé rezervace z listu: PLD4 PLD vstupní kód 4 číslo požadovaného P.D. PNR z listu PLD0 zpět do listu Zobrazení konkrétní části P.D. PNR Máme-li zobrazený PDR na obrazovce, můžeme si zobrazit jeho jednotlivé části zvlášť: RPD/RH RPD/TST zobrazíme si pouze historii PNR zobrazíme si pouze masku uloženého faru; máme-li uložených více masek, jednotlivě si je zobrazíme např.: RPD/TST2 127

128 RPP/TST Zpět do past date rezervace se vrátíme vstupem RPP. Odeslání zobrazeného P.D. PNR do queue Máme-li na obrazovce zobrazený PDR, do queue si jej můžeme odeslat vstupem: RPDQ RPDQ96C29 odeslat P.D.rezervace do konkrétního queue a kategorie (lze odeslat pouze do queues 94, 95, 96 a 97) Zrušení vyhledávání P.D. PNR se statutem PENDING Zjistíme-li, že z jakýchkoliv důvodů již nebudeme potřebovat P.D. PNR, které máme na listu RLD se statutem PENDING, můžeme kteroukoliv z těchto žádostí zrušit: RLX/5,7 rušíme P.D. PNR na řádcích 5 a 7 RLX/10-15 rušíme P.D. PNR na řádcích 10 až 15 Mazání vyhledaných past date PNR z listu Mazání provedeme vstupem RLC; můžeme jej použít u P.D. PNR se status kódem PROCESSED, ONLINE, RT, RQ nebo CANCELED RLC/5,7 mažeme P.D. PNR na řádcích 5 a 7 RLC/10-15 mažeme P.D. PNR na řádcích 10 až

129 FARE QUOTE DISPLAY FQD HE FQD Vstupní kód zobrazení tarifní struktury je FQD. Amadeus Fare Quote je databáze cen jízdného pro konkrétní destinace a obsahuje až několik miliónů tarifů (cen jízdného). Tarify se do systému Amadeus dostávají prostřednictvím samotných dopravců a subjektů, které jsou činné v letecké dopravě - IATA, ATPCO, SITA. IATA ATPCO SITA International Air Transport Association Airline Tariff Publishing Company Societe International Des Telecommunications Aeronautiques Tarifní struktura jízdného se prvotně stanovuje v NUC (Neutral Unit of Construction), ze kterého se pomocí převodního kursu ROE (Rate Of Exchange) přepočítává do lokální měny země LSF (Local Selling Fare). ROE je stanoven 4x do roka. Platí: NUC x ROE = LSF Rozlišujeme dvě základní skupiny tarifů (jízdného): IATA tarify: Jsou nejdražší tarify shodné pro všechny dopravce na daný routing (trasu), kteří využívají IATA tarify Vždy musíme zjistit správnou rezervační třídu (RBD - Reservation Booking Designator) vstupem FQS IATA tarify se načítají do systému přibližně každé 3 měsíce IATA tarify začínají většinou označením C business Y full economy Tarify dopravců Publikované tarify přístupné tarify pro všechny subjekty na daném trhu Unifares, tzv. Nego tarify mohou být zpřístupněny jen některým subjektům na trhu; při rezervaci a vystavení letenek je třeba dodržet podmínky, které si k těmto tarifům stanovuje každý dopravce, kterému takový tarif náleží Tarify nízkonákladových leteckých společností tzv. lowcost dopravci 129

130 Vstupní kód zobrazení tarifní struktury je FQD, za kterým uvádíme konkrétní city pairy, pro které hledáme cenu. Cenovou strukturu si můžeme zobrazovat i pro určité časové období nebo konkrétní den, konkrétního dopravce nebo všechny dopravce zastoupené na trhu atd. Zobrazení základní IATA tarifní struktury: FQD PRG AMS základní IATA tarifní struktura z Prahy do Amsterdamu Upozornění na to, že tarifní struktura se zobrazuje bez tax a letištních poplatků Dopravci, kteří mají vlastní tarify a zároveň používají i IATA tarify Dopravci, kteří mají pouze vlastní tarify, nepoužívají IATA tarify Rate of Exchange přepočítací kurz z NUC do LSF 10AUG09**10AUG09 /YY PRGAMS NSP EH platnost tarifů pro odlety od do IATA tarify směrování (z Prahy do Amsterdamu) normal a special fares globální indikátor směrování (EH Eastern Hemisphere) TPM 438 Ticketed Point Mileage vzdálenost mezi zadaným směrováním v mílích MPM 525 Maximum Permitted Mileage 130

131 LN FARE BASIS OW CZK číslo řádku, na kterém se tarif nachází název tarifu cena za One Way jednosměrná letenka Praha - Amsterdam měna, ve které se nabídka zobrazuje Local Selling Fare LSF RT cena za Round Trip zpáteční letenka Praha Amsterdam Praha B PEN Booking Code (RBD Reservation Booking Designator) - udává, do jaké rezervační třídy budeme provádět rezervaci. Pokud je znaménko plus (+), můžeme použít více knihovacích tříd. Zkontrolujeme si to vstupem FQS a číslo řádku (např. FQS1) informace o penaltách za storno a změnu data po vystavení NRF non-refundable 50P poplatek 50 % z ceny tarifu 50 hodnota poplatku v LSF znaménko pomlčka (-) poplatek není specifikován znaménko plus (+) musíme zkontrolovat v podmínkách tarifu vstupem FQN a číslo řádku (např. FQN1) DATES/DAYS omezení tarifu na prodej a vycestování HE FQD MS

132 AP MIN MAX R Advance Purchase předplatní lhůta; informace o tom, do kdy nejpozději musí být letenka zarezervována za určitý tarif a zaplacena. Navíc zde najdeme informaci o tom, jestli letenka může být open. Zjistíme v podmínkách tarifu vstupem FQN. požadavky na délku minimálního pobytu v cílové destinaci SU Sunday rule 3 tři dny 7 sedm dnů požadavky na délku maximálního pobytu v cílové destinaci 21 dvacet jedna dnů 1M jeden měsíc 6M šest měsíců 12M dvanáct měsíců znaménko pomlčka 1 rok (max. 365 dnů) informace o routingu (směrování). Může být M tarif se řídí mílemi R tarif se řídí routingem zjistíme vstupem FQR1 132

133 Zobrazení tarifní struktury dopravců Pro zobrazení tarifní struktury všech dopravců používáme tzv. shopper display (indikátor S na konci vstupu). Abychom měli jistotu, že uvidíme všechny tarify dopravců, tedy publikované i případné nego tarify, ve vstupu použijeme U unifares/nego a P public fares. Indikátorem R request si říkáme o nějaký typ zobrazení. FQD PRG MRU / D 15SEP / R, U P / S tarifní struktura pro konkrétní den odletu Nego / unifare Při tomto typu displeje se zobrazí navíc sloupec: Počet stran tarifní struktury AL F Airline kód letecké společnosti, která daný tarif nabízí sloupec označující speciální tarify (unifares / nego tarify) N nego fare určený pro většinu CK na trhu A nego fare určený jen pro danou CK (A agency) Zobrazení rezervačních tříd, routingu a podmínek tarifu FQS3 (Reservation Conditions) zobrazení rezervačních tříd pro tarif na řádku 3 FQR2 (Fare Quote Routes) zobrazení routingu (směrování) u tarifu na řádku 2 Pokud je tarif určen routingem (R). Pokud je určen mílemi (M) nepoužíváme tuto funkcionalitu. FQN1 (Fare Quote Notes) podrobné podmínky k vybranému tarifu na určitém řádku (podmínky tarifu na řádku 1) FQN1*LI seznam paragrafů podmínek na řádku 1 FQN1*AP,PE,SR,CD zobrazení pouze paragrafů zadaných ve vstupu na řádku 1 133

134 Seznam paragrafů PARAGRAF HESLO KÓD Accompanying Travel ACCOMPANYING AC Add-ons ADDONS AO Advance purchase ADVANCE AP Agent discounts AGENT AD Blackout dates BLACKOUT BO Child discounts CHILD CD Circle trip combinability CIRCLE CT Combinability COMBINABILITY CO Day/Time aplication DAY DA Deposits DEPOSIT DE Eligibility ELIGIBILITY EL End on End Combinability END EE Flight aplication FLIGHT FL Groups GROUPS GP Higher Intermediate Point HIPS HI Miscellaneous Data MISCELLANEOUS MD Maximum stay MAXIMUM MX Minimum stay MINIMUM MN Open Jaw Combinability OPENJAW OJ Other discounts OTHER OD Penalties PENALTIES PE Rule Aplication RULE APPL RU Sales Restrictions SALES SR Seasonality SEASON SE Stopovers STOPOVER SO Surcharges SURCHARGE SU Ticket endorsement TICKET TE Tour conductor discounts TCONDUCTOR TC Tours TOURS TO Transfers TRANSFER TF Travel Restrictions TRAVEL TR Voluntary Changes VC Visit Another Country VISIT VI List all restrictions for fare LIST LI 134

135 Zobrazení pouze Unifares / Nego tarifní struktury FQD PRG NYC / D 15OCT / R, U / S vyžádání pouze Unifares / Nego tarifů pro všechny dopravce Unifares / Nego tarify Vždy se u nego tarifů musíme přesvědčit vstupem FQSx (kde x je číslo řádku), jakou rezervační třídu budeme hledat pro vybraný tarif. Typy Unifares / Nego tarifů: HE UNIFARES N nego fare určený pro většinu CK na trhu A nego fare určený pouze pro danou CK (A agency) 135

136 Tarifní struktura pro mládežníka / důchodce Při vyžádání si tarifní struktury jen pro konkrétní typ cestujícího, v tomto případě pro mládežníka nebo důchodce, máme možnost již v prvotním vstupu zadat tento požadavek. Mládežnické tarify poznáme zpravidla již z Fare basis, jejichž součástí je zkratka ZZ, YTH, YOUTH, YOUNG nebo SD (student). U důchodců je v tarifu zkratka CD. FQD PRG NYC / D 15OCT / R, U P, -ZZ / S tarifní struktura pro mládežníka FQD PAR NCE / D 18NOV / R, U P, -CD / S tarifní struktura pro důchodce Pro použití mládežnického, studentského nebo důchodcovského tarifu musíme zkontrolovat v podmínkách tarifu věkovou hranici, paragraf EL Eligibility (např. FQN1*EL). 136

137 Modifikace tarifní struktury FQDVIEMIA/D05MAR/R,UP/AOS FQDVIEMIA/D05MAR/R,UP/CQ FQDVIEMIA/D05MAR/R,UP/AOS/CQ FQDPRGHEL/D01JUN**15JUN/R,UP/S FQDPRGHEL/DAUG/R,UP/S FQDPRGAMS/D10JAN/R,UP/S/IO FQDPRGAMS/D10JAN/R,UP/S/IR FQDPRGAMS/D10JAN/R,UP/S/IX FQDVIEMEX/D20SEP/R,UP,NUC/S FQDPRGPRG/VRW/R,UP/S tarify pro konkrétní leteckou společnost. Ve vstupu můžeme specifikovat max. 3 let. společnosti (/AOS,BA,KL). Pokud uvádíme airline, do vstupu již nezadáváme /S (shopper displej)! tarify pro všechny dopravce v rezervační třídě Q tarify pro dopravce OS ve třídě Q tarify pro odlety na zadané období tarify na následující 3 měsíce (AUG OCT) zobrazení pouze OW tarifů zobrazení pouze RT tarifů (tam i zpět) zobrazení cen v opačném pořadí zobrazení tarifů v NUC tarify pro cestu kolem světa FQDVIEMIA/D05SEP09/R,25JUL09,UP/AAF/CL tarif AF v rezervační tříde L pro odlet 05SEP09 a vystavení letenky 25JUL09 FQDBTSPRG/D20NOV/S/R,AT,UP tarify včetně tax, pouze informativní zobrazení, seznam zahrnutých tax je vždy vyjmenován, většinou není zahrnut palivový příplatek Follow-up funkce ke vstupu FQD FQS4 zobrazení rezervačních tříd (RBD) pro tarif na řádku 4 FQR3 zobrazení routing restriction pro tarif na řádku 3 FQN2 zobrazení podmínek pro knihování tarifu na řádku 2 FQN2-1 zobrazení první části podmínek pro řádek 2 FQN2*LI zobrazení listu (seznamu paragrafů) podmínek FQN2*RU,AP,PE zobrazení paragrafů rules, advance purchase, penalties FQK4 zobrazení s taxami (R,AT) ukáže rozepsané taxy a cenu tarifu zvlášť pro řádek 4 FRM8 informace o ceně za překročení povolených mil FRC5/CZK tento vstup přepočítá řádek 5 na české koruny FQDR zobrazí display z opačného směru FQDN zobrazí celý display v hodnotách NUC FQDL zobrazí celý fare display v lokální měně FQDC/ABA změní nabídku tarifu na tarify společnosti BA /CM změní nabídku na tarify pro knihovací třídu M /R,AT změní zobrazení bez tax na zobrazení s taxami /R,U změní tarify z publikovaných na nabídku unifares 137

138 COMPANION FARES CP*CN Hlavní podmínkou companion fares je společná cesta (tam i zpět) dvou cestujícíh páru. Jejich letenky jsou provázané. Jeden z cestujících platí cenu letenky a letištní poplatky, druhý cestující platí pouze letištní poplatky. V tarifní struktuře se zobrazuje jeden z tarifů za nulovou cenu a má koncové označení CP nebo CN (druhý cestující) viz řádky 1 a 5. FQDBKK/D25MAY/R,UP/S MORE FARES AVAIL IN USD EUR TAX MAY APPLY ROE UP TO 1.00 CZK SURCHG MAY APPLY-CK RULE 25MAY07**25MAY07/PRGBKK/NSP;EH/TPM.../MPM 7063 LN FARE BASIS OW CZK RT PEN DATES DAYS AP MIN MAX ALFR 01 ICMPCP 0 NRF A20APRB31AUG M MA R 02 RPR1M NRF B31MAYO27JUN+ - SU+ 1M VV R 03 LSAL1MET NRF O21JUNC30JUN+ +SU+ 1M+SU R 04 WLEL2M S21JUNM31MAR M+TGNR 05 ICMPCN NRF A20APR B31AUG M MA R 06 WLEXR1M S21JUNM31MAR M+TGNR 07 WLEXR1M S21JUNM31MAR M+TGNR 08 LLCZZZLC NRF S30JUN - +SU+ 12M AFAR 09 QPROM NRF A07MAYB15JUN MA R 10 WLEL2M S21JUNM31MAR M+TGNR 11 WLEXR1M S21JUNM31MAR M+TGNR 12 HLPX3MZZ S30JUNM30APR M+CXNR 13 WLFLYOS NRF S30JUN - 14+SU+ 12M+OS R 14 LICSWICZ NRF S30JUN - +SU 12M LX R 15 OLPX1M NRF S30SEP - + +SU+ 3M VV R 16 OLPX1M NRF S30SEPA01APR M+VVNR > PAGE 1/11 OCEŇOVÁNÍ COMPANION: FXP/RCMA*CMP FXP/RCN*CP 138

139 FARE QUOTE PRICE - FQP HE FQP FQP je informativní ocenění před tvorbou rezervace. Tato funkce nám umožňuje zadat celý itinerář cesty do vstupu včetně dopravců na jednotlivých úsecích a případně i rezervační třídu. Pokud neznáme směrování ani dopravce, pak nám tento vstup nebude moc platný, využíváme ho hlavně v případě, že je nám již známo, jak chce klient letět. Hlavní využití vstupu FQP je při hledání ceny již vystavené letenky, kdy je třeba provést upgrade nebo zkontrolovat cenu při kombinaci rezervačních tříd. FQPPRG/D10MARBRU-/D17MARPRG-/OOK Otočný bod / Stopover Systém zobrazí tarifní strukturu pro dopravce ČSA, zobrazí nám všechny tarify, které můžeme použít na tuto rezervaci. Ceny se zobrazí včetně letištních poplatků poslední sloupec T (tax) Y (yes). Follow-up funkce: FQQ7 FQU7 zobrazí podobu budoucí masky, která vznikne po ocenění rezervace zobrazí zkrácené ocenění rezervace vidíme cenu letenky a částku za letištní poplatky FQPPRG/D10SEPATH-/M/OOK Systém zobrazí tarifní strukturu pro dopravce OK, na zadané datum. Pomlčka ve vstupu značí stopover / otočný bod v daném městě a indikátor M (mirror) znamená, že tak, jak dopravce poletí do destinace, stejný routing použije i na cestu zpět. FQPPRG/D10MAR/CTBRU-/D17MAR/CHPRG-/OOK Systém zobrazí tarif pro dopravce OK, rezervační třída T a H na zadané datum. Pomlčky ve vstupu značí stopover / otočný bod v daném městě. FQPPRG/D12FEB/AOKAMS-/D25FEB/AKLPRG-/R,27AUG09 Systém zobrazí tarify platné pro dané směrování, kombinaci leteckých dopravců v den, kdy byla letenka vystavená. Systém automaticky vyhledá tarify pouze pro dospělé cestující. 139

140 FQPPRG/D20NOVCDG--ORY/D20NOVFDF-/D10DECORY--CDG/D11DECPRG- /OAF Tarify na dané směrování s open jaw (ARNK) v Paříži v obou směrech. Na cestě tam přílet na letiště CDG, odlet do FDF z letiště ORY. FQPPRG/D20NOVCDG---ORY/D22NOVFDF-/D10DECORY--CDG/D11DECPRG- /OAF Tarify pro AF na dané směrování s open jaw v Paříži v obou směrech a navíc na cestě tam stopover v Paříži. FQPPRG/D12FEB/AOKAMS-/D25FEB/AKLPRG-/RCH Systém zobrazí tarify na dané směrování pro zadaný typ cestujícího dítě. FQPPRG/D12FEB/AOKAMS-/D25FEB/AKLPRG-/RCH*AD*IN,27APR09 Systém zobrazí tarify na dané směrování v den vystavení letenky a pro typy cestujících - dospělý, dítě, infant. FQPPRG/D08JUN/CW/ALHMUC/D08JUN/CW/AUAIAD- /D17SEP/CV/AUAFRA/D18SEP/CV/ALHPRG-/R,16MAY09,VC-UA Systém zobrazí tarif na dané směrování, kombinaci tříd a dopravců v den, kdy byla letenka původně vystavená. 140

141 Modifikace vstupu FQP: pro mládežnický tarif: pro důchodcovský tarif: pro určitého validačního dopravce: pro zobrazení UNIFARES: pro zobrazení UNI i PUBLIC fares: pro konkrétní datum, kdy byla letenka vystavená: FQP.../RZZ FQP.../RCD FQP.../R,VC-BA FQP.../R,U FQP.../R,UP FQP./R,16SEP09 Výpočet nadváhy zavazadla vstup FQX FQX používame pro výpočet a orientační informaci o ceně za nadváhu zavazadel. Počítá se vždy do bodu stopoveru / otočného bodu. FQX PRGSYD/15FEB/15/BA/CZK Zde vidíme cenu za 15kg nadváhy zavazadel při použitém směrování (global indicators): AP EH TS Atlantic / Pacific Eastern hemisphere Trans-Siberian Přepočet měn vstup FQC FQC FQC126THB FQC250EUR/USD pro přepočet mezi jednotlivými měnovými jednotkami přepočet na LSF na CZK přepočet eura na USD Pro použití přepočítané částky bereme první hodnotu Rounded as Fares. 141

142 OCEŇOVÁNÍ PRICING HE FXP Oceňovat můžeme jak již vytvořený PNR, tak můžeme oceňovat jen započatou rezervaci bez jména cestujícího (zarezervované lety z availability). Ocenění můžeme provést buď jako informativní, nebo můžeme cenu za letenku přímo uložit a vytvořit tak masku TST (Transitional Stored Ticket, ocenění). Informace, které jsou v masce, se pak vytisknou na letenku. Můžeme tedy říci, že maska = letenka. Oceňovací vstupy: FXX FXL FXP FXA FXR FXB FXC FXV FXx/R,VC-XX informativní ocenění daného itineráře bez možnosti uložení ceny zobrazení nejnižší vyhlášené ceny letenky daného dopravce, která ale nemusí být v momentě oceňování dostupná ocenění rezervace s možností uložení ceny tzv. TST - masku nabídne všechny nejnižší dostupné tarify k naknihovanému itineráři přerezervování do nejlevnější volné rezervační třídy, použijeme hlavně, pokud nemáme ještě uzavřený PNR BEST BUY - překnihuje rezervaci do nejnižšího dostupného tarifu, uloží cenu -TST- a vytvoří masku VALUE PRICER zpoplatněný vstup vyhledá nejlepší kombinaci volných míst a tarifů a nabídne tzv. recommendation vnucení tarifu (pro dané rezervační třídy neexistuje tarifní struktura), používáme v případě manuální uložení ceny letenky ocenění rezervace s validačním dopravcem VŽDY POUŽÍT na TC1, při kombinaci dopravců a pokud letecká společnost není v BSP CZ/SK Vstupy FXX, FXL, FXA a FXR můžeme použít bez jména cestujícího informativní ocenění. MODIFIKACE hlavních vstupů (FXX, FXP, FXB, FXA): FXP /S2-5 ocenění jednotlivých segmentů FXP /S4X ocenění segmentu 4 průletem (transfer) FXP /S3S ocenění pro segment číslo 3 jako stopover FXP /P3 ocenění pouze pasežéra číslo 3 FXP /R,U ocenění za UNIFARE (nego) FXP /R,UP ocenění výběr z unifares a public fares FXP /RZZ (RCD) ocenění mládežníka nebo důchodce (pokud není FD v PNR) FXP /OPEN ocenění při zpáteční cestě open FXP /RCMA*CMP ocenění companion fares typu -CN- a -CP- FXP /RCN-CH/P2 dodání dětské slevy z companion tarifu pro pasažéra číslo 2 FXP /INF ocenění pouze infanta 142

143 Follow-up funkce po oceňování: FQN6 nahlédnutí do podmínek tarifu na řádku 6 FQN6-1 nahlédnutí do podmínek tarifu na řádku 6 pro první úsek letu FQN6-2 nahlédnutí do podmínek tarifu na řádku 6 pro druhý úsek letu FQR6 zobrazení předepsaného routingu pro řádek 6 FQR6-1 zobrazení předepsaného routingu pro řádek 6 první úsek FQR6-2 zobrazení předepsaného routingu pro řádek 6 druhý úsek FQS6 zobrazení předepsaných knihovacích tříd pro tarif FQS6/Axx zobrazení předepsaných knihovacích tříd pro tarif a dopravce FQQ6 zobrazení ticket image FQU1 zobrazení ceny letenky, rozdělení na částku faru a částku tax OCEŇOVÁNÍ vstupem FXP Tímto vstupem oceňujeme rezervaci tak, jak jsme si ji naknihovali a nenutíme systém k tomu, aby vyhledával nejlevnější variantu. Nabídne jen tarify, které se dají použít pro rezervaci tak, jak jsme si ji vytvořili. Pro uložení ceny musíme rezervaci podepsat RFx a uložit ER. 143

144 Ticket image display: AL FLGT BK T DATE TIME FARE BASIS NVB NVA BG Airline dopravce, který letí daný segment Flight number číslo letu Booking class rezervační třída Transport class datum odletu čas odletu označení tarifu Not Valid Before podmínka minimálního pobytu (paragraf MN) Not Valid After podmínka maximálního pobytu (paragraf MX) Baggage Allowance volná váha zavazadla zahrnutá v ceně letenky 20K povolená váha zavazadel max. 20 kg PC Piece Concept počet kusů zavazadel 1P jeden kus zavazadla; 2P 2 ks zavazadel Cena faru v LSF Equivalent přepočet na místní měnu Typ taxy (více na FQNTAX/xx) Fare calculation v NUC XT = součet všech zbývajících tax, které se nevešly do políček určených pro taxy. Rozepsané taxy najdeme pod kalkulaci. Celková cena letenky fare + taxy Přepočítací kurz z EUR na CZK Ocenění s validačním dopravcem OS. Pokud chceme použít jiného, musíme rezervaci přecenit vstupem FXx/R,VC-xx. Endorsement box restrikce použitého tarifu podle podmínek, paragraf TE. 144

145 Výběr z nabídnutých tarifů FXT Po vstupu FXP může systém nabídnout pro pasažéra víc než jen jeden tarif a v tomoto případě se musí použít vstup FXT2 (řádek číslo 2 z nabídky po FXP) pro výběr tarifu k cestujícímu. Opět musíte ocenění podepsat a uložit RFx;ER, aby se cena opravdu přiřadila a vzniklo TST. V případě, že máme více cestujících, tarify pro ně vybereme vstupem: FXT10/P1,3//11/P2//12/P3 - kde z řádku číslo 10 vyberáme tarif pro P1 a P3, tarif na řádku 11 vyberáme pro P2 a tarif na řádku 12 pro P3 (INF) 145

146 OCEŇOVÁNÍ vstupem FXB BEST BUY Vstupem FXB hledáme pro rezervaci variantu, která je teď momentálně nejlevnější. Systém vyhledává v rámci availability a tarifů a nabídne jen jednu možnost bez výběru. Rezervační třídy systém přerezervuje do nejnižší volné třídy. Po podpisu vstupem RFx;ER rovnou ukládá masku. Při překnihování tříd se vymažou asociované služby k daným letům a je nutné vyžádat tyto služby u dopravce znovu!!! Z třídy M se stala třída Q. Je uložená cena, vytvořená maska TST a musíme znova vyžádat SR BIKE. Vstup FXB nepoužíváme k ocenění mládežníka a důchodce!!! 146

147 OCEŇOVÁNÍ vstupem FXA Tímto vstupem vyžádáme na systému BEST BUY, ale nenabídne nám jen jednu možnost jako po vstupu FXB, nabídne nám všechny dostupné tarify s tím, že i v availabilitě je volná daná třída. Ceny nám systém nabídne směrem od nejdražší varianty k nejlevnější (záleží na prodané knihovací třídě zde máme Y, systém tedy nabídne tarify pro Y třídu a nižší). Příklad postupu ocenění: Po vstupu FXA dostaneme seznam aplikovatelných tarifů pro rezervaci a vybíráme požadovaný tarif. Vstupem FXZ nebo FXU. Vstup FXZ7 (tarif na řádku 7) nám změní rezervační třídy, vstup FXU7 nám nejen změní rezervační třídy, ale zároveň i uloží ocenění. Transakci musíme podepsat RFx;ER, aby se cena opravdu přiřadila a vznikla maska TST. 147

148 Ocenění PNR s různými typy cestujících např. ADT / CHD / INF Můžeme použít jak vstup FXP pokud máme správné rezervační třídy nebo požijeme vstup FXB, aby nám systém nabídl a případně překnihoval do nejlevnějších momentálně dostupných rezervačních tříd a nabídl tak výhodnější cenu pro cestující. FXP FXB Sleva pro CHD a INF se generuje automaticky ze jmenného elementu, pokud je vypsaná dopravcem. Sleva se počítá z ceny tarifu dospělé osoby. 148

149 Rezervace po použití vstupu FXB změna rezervační třídy na zpátečním letu. Informativní ocenění CHD a INF bez rezervace Rezervaci můžeme ocenit taktéž bez dodání jmen jen s narezervovanými letovými segmentami, a to informativním oceněním: FXx FXx/RCH FXx/RIN - dospělý - dítě - infant V případě ocenění za použití validačního dopravce použijeme vstup např. FXX/RCH,VC-xx. Ocenění rezervace mládežník / důchodce Při oceňování rezervace pro mládežníka nebo důchodce můžeme použít možnosti: 1. do rezervace uložíme Fared Discount kód - FD FD ZZ mládežník FD CD důchodce Při samotném ocenění pak použijeme již jen vstup FXP. 2. není vložen FD kód, pak musíme použít pro ocenění vstup FXP/RZZ FXP/RCD mládežník důchodce Pokud chceme rezervaci ocenit opravdu jen za mládežnický (důchodcovský) tarif, nikdy nepoužíváme vstup FXB!!! najde nám nejlepší cenovou kombinaci pro dospělé bez ohledu na zadaný typ cestujícího. 149

150 Zobrazení uložené masky TST Pokud máme již oceněnou rezervaci a chceme si zobrazit uloženou cenu v masce, použijeme vstup TQT: Modifikace: TQT zobrazení aktivní masky TQT/T1 zobrazení masky č. 1 TTE vymazání masky TTE/T2 vymazání masky č. 2 TTE/ALL smazání všech aktivních masek TTH zobrazení historie masky TTH/T1A pokud je v historii více masek a chceme si otevřít jen jednu konkrétní Pokud je v rezervaci více cestujících a nebudou všichni dospělé osoby, pro každý typ cestujícího se vytvoří samostatná maska. TQT Číslo masky Cestující - passengers V rezervaci máme celkem 3 aktivní masky a masky smazané (neaktivní): Maska T1 pro infanta INF TQT/T1 Maska T2 pro dítě CHD TQT/T2 Maska T3 pro dospělé osoby ADT TQT/T3 150

151 Maska v kryptickém zobrazení Záhlaví masky: TST00001 číslo masky, v tomto případě číslo 1 PRG1A0900 MP/30APR I 0 office ID kanceláře, která masku uložila kód agenta a datum uložení masky status pro automatickou masku HE FCMI» helpové stránky vysvětlující různé indikátory v masce M 1 LD OD PRGPRG SI status pro manuálně vytvořenou masku last ticketing date do kdy je potřeba vystavit letenku za uložený tarif» vždy porovnat s AP paragrafem v tarifu, zda ticketing date souhlasí Origin / Destination bod počátku kalkulace a konce kalkulace cesty sales indikátor - již se nepoužívají, ale zkratka SI zůstala v masce T- indikátor typu letenky, nyní lze vystavovat pouze elektronické letenky FXB vstup, jakým byla oceněna rezervace Pak následují údaje o cestujícím a jeho itineráři, který je rozepsán v podobě kódů letišť. Zobrazí se zde kódy leteckých společností a čísla jejich letů, čas odletu z výchozí destinace, fare basis (název tarifu), informace o platnosti daného tarifu dle jeho podmínek (NVB/NVA) a povolené váze zavazadel. Otočný Potvrzené místo Fare basis NVB NVA bod (HK z rezervace) Váha zavazadla NVB NVA Not Valid Before platnost letenky před odletem Not Valid After platnost letenky po odletu 151

152 Nedílnou součástí masky jsou údaje o ceně letenky, celkový rozpis tax a příplatků, fare calculation. FARE F TX TOTAL GRAND TOTAL zde je uvedena publikovaná cena za letenku (cena, kterou vidíme pod FQD) letištní taxy jsou zde rozepsány všechny letištní taxy (TX001 - TX006) celková cena letenky (fare + taxy) FARE CALCULATION rozpis itineráře cesty za použití kódů letišť a leteckých dopravců, cenu letenky zde vidíme vyjádřenou v hodnotě NUC a je zde i aktuální kurs ROE, kterým se přepočte cena do LSF (NUC x ROE = LSF) Maska v grafickém zobrazení 152

153 Maska s PFC let do USA 2X, 4X průlet (trasfer) přes konkrétní města PFC XF taxa taxa PFC se zobrazuje vždy v přehledu tax s označením XF v přepočtu k příslušné měně (LSF) a zároveň se zobrazuje na konci Fare calculation v hodnotě NUC k příslušnému městu Ocenění Unifares / Nego tarifu Unifare tarify oceňujeme vstupem: FXx/R,U FXx/R,UP FXx/R,UP,VC-OK ocenění jen Unifares ocenění Unifares a Public fares ocenění Unifares a Public fares, s validačním dopravcem ČSA Zobrazení nego masky 153

154 ZÁKLADNÍ PRVKY PRO TISK LETENKY A ITINERÁŘE Povinné prvky pro tisk letenky TST FV maska, uložená cena validační dopravce pokud rezervaci oceníme vstupem s validačním dopravcem FXP/R,VC-xx, systém vloží FV do PNR sám FVBA FM výše provize FM1 (1% z ceny letenky fare) FM0 FP (Form of Payment) platba v hotovosti FP CASH platba fakturou FP MS-INV platba kartou FP CC AX /0812 Credit Card Typ karty Číslo karty Platnost karty měsíc/rok Tisk letenky TTP příkaz k tisku letenky TTP/T1 tisk podle čísla masky TTP/P3 tisk podle čísla cestujícího TTP/IEP tisk letenky a itineráře v jednom vstupu TTP/ITR-EMLA tisk a zároveň odeslání letenky na uvedený pod APE- Zobrazení, tisk itineráře IED IEP IEPJ IEP/LPCZ IEP/P2 zobrazení itineráře (itinerary display) tisk pouze itineráře pro každého cestujícího v rezervaci (itinerary print) tisk jednoho itineráře pro všechny cestující v rezervaci (itinerary print join) tisk itineráře v českém jazyce tisk itineráře podle čísla cestujícího Odeslání itineráře na IEP-EMLA IEP-EMLN-DAVID odeslání na klienta odeslání na uloženým v PNR pod APEodeslání na tzv. nick name přezdívky Více informací v kapitole , str

155 SKUPINY HE GRP Za skupinovou rezervaci považujeme PNR pro 10 a více cestujících. Po dohodě s leteckou společností lze jako skupinu samozřejmě naknihovat i počet menší než 10 osob. Maximální počet míst ve skupině je 99. Podmínky letenky jako jsou fare basis, cena, platnost letenky, případné změny atd. vždy dodává dopravce, většinou písemnou formou pokynů na vystavení letenek. Někteří dopravci povolují vytvoření skupiny přímo v rezervačním systému Amadeus, někteří dopravci rezervaci vytvoří sami a pak předají tuto skupinovou rezervaci cestovní kanceláři. V takovém případě rezervace přijde na Queues příslušné kanceláře Q87 nebo se využívá funkcionalita RO (PNR claim). Dopravci, kteří nemají Amadeus jako svůj rezervační systém nebo nepodporují funkcionalitu RO, vytvoří skupinovou rezervaci ve svém rezervačním systému, pošlou příslušné údaje cestovní kanceláři a ta potom vytváří za pomoci pasivních segmentů (PK) rezervaci v systému Amadeus. Pro skupinový PNR jsou povinné následující prvky: speciální skupinový jmenný element (NG) alespoň jeden prodaný letový segment (SG) SSR element obsahující kód ceny pro skupinu (SR GRPF) ostatní elementy povinné pro PNR jednotlivce: AP (kontakt) TK (ticketing) RF (received from) ER / ET (uložení / uzavření rezervace) Jméno skupiny Vložit nebo měnit jméno skupiny lze kdykoliv během tvorby PNR. Po uzavření rezervace jméno skupiny nelze změnit. NG15MARIONETTES kde: NG - vstupní kód (NG - name group) 15 - počet míst MARIONETTES - jméno skupiny 0. - označení jména skupiny 15 - počet nepojmenovaných míst MARIONETTES - jméno skupiny NM: - jmenný element jednotlivců 0 - počet pojmenovaných míst Součet čísel z 0. a NM: nám dá celkový počet naknihovaných míst pro skupinu. Jména členů skupiny vkládáme za použití vstupního kódu NM tak, jak je obvyklé. Po vložení jmen individuálních cestujících se automaticky mění počet nepojmenovaných míst. 155

156 Prodej Pro prodej letových segmentů ve skupinové rezervaci musíme použít k tomu určený zvláštní kód SG Sell Group. Krátký prodej ze zobrazené availability: SS15G2/SG kde: SS vstupní kód 15 počet prodávaných míst G rezervační třída 2 číslo řádku letu ze zobrazené availability /SG lomítko následované kódem skupinového prodeje Dlouhý prodej (použijeme, pokud známe číslo prodávané linky): SS OK534 G 18JUN PRGFRA SG15 kde: SS vstupní kód OK534 číslo linky G rezervační třída 18JUN datum letu PRGFRA úsek SG kód skupinového prodeje 15 počet prodávaných míst V případě, ža nám systém po některém v předchozích vstupech odpoví, že knihovat lze pouze na čekací listinu, např.: SK 763 G 10AUG 5 CPHPRG UNABLE -WAITLIST POSSIBLE Použijeme k naknihování na čekací listinu vstup: SS15G1/PG kde: SS vstupní kód 15 počet míst G knihovací třída 1 číslo řádku letu z availability /PG lomítko následované kódem k naknihování čekací listiny pro skupiny Při prodeji skupinového segmentu nelze prodávat z direct access availability. 156

157 SSR elementy Fare element Povinný prvek PNR, kterým dáváme letecké společnosti najevo, za kolik bude letenka prodána. Vkládáme sem buď kód ceny (fare basis), který nám dá sama letecká společnost, nebo napíšeme přímo cenu, podle instrukcí letecké společnosti. SRGRPFOK-YGV15 kde: SR vstupní kód pro uložení SSR elementu GRPF kód pro group fare OK kód naknihované letecké společnosti; v případě, že máme v PNR naknihováno více leteckých společností, použijeme kód YY -YGV15 pomlčka následovaná kódem ceny Počet míst ve skupině Dalším nepovinným prvkem ve skupinové rezervaci je SSR element, kterým vkládáme informaci o počtu cestujících v PNR. SRGRPSOKTCP15 kde: SR vstupní kód pro uložení SSR elementu GRPS kód pro počet cestujících ve skupině OK kód letecké společnosti; v případě, že máme v PNR naknihováno více leteckých společností, použijeme kód YY TCP15 kód pro Total Complete Party následovaný skutečným počtem míst v PNR. Tento počet nemusí být identický s celkovým počtem míst skupiny na letu. V případě, že máme skupinu rezervovanou ve více PNR, uvedeme: skutečný počet v PNR do SSR celkový počet ve všech PNR na letu do OSI: OSOKTCP 23MARIONETTES případně OSYYTCP 23MARIONETTES Systém automaticky do SSR doplní jméno skupiny: SSR GRPS OK TCP

158 Zobrazení skupinového PNR RTN - tímto vstupem si zobrazíme pouze jména cestujících RTW zobrazíme si kompletní PNR včetně jmen jednotlivců Změny ve skupinovém PNR Změna jména skupiny Jméno skupiny lze měnit pouze během tvorby PNR. Po uzavření rezervace jméno skupiny nelze změnit. 0/NOVE JMENO SKUPINY Změna místa pojmenovaného na nepojmenované Použitím této změny nám zmizí z rezervace jméno cestujícího, ale nesníží se počet míst ve skupině. 3G pojmenovaného cestujícího č. 3 měníme na nepojmenované 2/6G cestujících č. 2 a 6 měníme na nepojmenovaná 1-3/7G cestujících č. 1, 2, 3 a 7 měníme na nepojmenovaná Vyžádání sedadel pro skupiny Místa pro skupiny žádáme obdobně jako pro jednotlivce, jenom ve vstupu přidáme G. STG místa pro celou skupinu na všechny lety STG/S15 místa pro celou skupinu pro segment

159 Rušení míst ve skupině Rušení nepojmenovaných míst XE0.3 kde: XE vstupní kód 0. kód nepojmenovaných míst 3 počet rušených míst Rušení pojmenovaných míst Provedeme stejně jako rušení jednotlivců XE3 rušíme cestujícího č. 3 XE2-5 rušíme cestující č. 2, 3, 4 a 5 XE3,7-9 rušíme cestující č. 3, 7, 8 a 9 V rámci jedné historie nelze zrušit zároveň místa pojmenovaná a nepojmenovaná. Uzavřením PNR se nám automaticky změní počet cestujících v elementu SSR GRPS. Separace (splitování) SP0.2 separujeme 2 nepojmenované místa SP0.2,3-5 separujeme 2 nepojmenovaé místa a pojmenované cestující číslo 3, 4 a 5 SP3 separujeme cestujícího č. 3 SP2-4 separujeme cestující č. 2, 3 a 4 Při separaci musíme vždy dokončit všech pět kroků separace. V případě jakékoliv další modifikace PNR (další separace, rušení, vkládání jmen, knihování dalších linek atd.) se nejprve musíme přesvědčit, že máme record locator leteckých společností (kontrolujeme vstupem RL) v obou rezervacích. Odesílání jmen Jména jednotlivců můžeme do skupinového PNR vkládat kdykoliv. Amadeus odesílá tato jména leteckým společnostem následovně: společnostem, které jsou Amadeus system user okamžitě po potvrzení transakce kódem ET ostatním společnostem 30 dnů před odletem. Tato lhůta nám umožňuje libovolně pracovat se jmény, aniž by změny byly odesílány letecké společnosti. Kdykoliv před touto dobou lze ovšem, (na žádost letecké společnosti) jména odeslat okamžitě. NT NTOK NTOK,KL Name Transmit - otevření cesty k odeslání jmen všem leteckým společnostem v PNR chceme odeslat jména konkrétní letecké společnosti (vždy jako první vstup NT) odesíláme jména uvedeným letecký společnostem 159

160 QUEUES HE QUE Queues jsou zprávy umožňující komunikaci mezi všemi uživateli systému Amadeus. Na jedné straně cestovní agentury a na straně druhé všechny provozovatele, jejichž produkty cestovní agentury nabízejí svým zákazníků. V okamžiku vytváření nové kanceláře je v základní Queue bance 17 druhů queues. Systém automaticky zasílá příchozí zprávy do queue banky do náležejícího typu queue. Každý typ queue má své číselné označení a název. Queues jsou dvojího druhu: 1. textové zprávy 2. PNR zprávy Oba druhy queues, textové a PNR zprávy, jsou ještě rozděleny na queues speciální a queues duální. Každý typ speciálních i duálních queue může mít až 256 kategorií. U duálních queues jsou navíc jednotlivé kategorie rozděleny na tzv. date range. Jsou to 4 časové úseky, které zbývají od stávajícího dne do prvního aktivního segmentu v PNR. Např. dnes máme 01SEP Date range Zahrnutá data Příklad D1 dnešek + 2 dny 01SEP 03SEP D den od dnešního 04SEP 06SEP D den od dnešního 07SEP 09SEP D4 9. a další dni od dnešního od 10SEP dále 160

161 Queue banka Pro cestovní agenturu je při jejím vzniku vydefinována základní queue banka, která obsahuje 17 druhů queues. Zobrazíme si ji vstupem: QTQ Na prvním řádku vidíme hodinu a den, kdy jsme si queue banku zobrazili ze systému. Ve sloupci: QUEUE Q/TTL ADDS LQC IW jsou číselná označení jednotlivých druhů queues počet queues čekajících na zpracování (Q total) počet všech queues, které došly do naší queue banky od jejího vzniku nebo od posledního resetu (additions) zde bude: 0 - pokud queue banka nebyla nikdy resetována jiné číslo - bude označovat, kolik zpráv nebylo zpracováno, v době od posledního resetu (last queue count) počet zpráv zpracovaných v kanceláři (items worked IW + TTL = ADDS) V queue bance vidíme: DLY/DAT počet queues odložených dopředu na jiné datum DLY/TIM počet queues odložených dnes na jinou hodinu 161

162 Typy queues Číslo queue Název Typ 0 General Special 1 Confirmation Dual 2 Waitlist Clearance Dual 3 Options Special 4 Responsibility change Special 5 Rates Special 7 Schedule change Dual 8 Ticketing/Time limit Dual 9 Other Airline Control Dual 10 Advance rate change Special 12 Expired TKTL Special 23 RQR Special 25 Multi-list Special 26 Multi-list Special 80 Prepaid Ticket Special 87 Groups Dual 94 Message Customer profile Special 95 Message (to be defined) Special 96 Message Past Date Record Special 97 Message Dual Popis queues a způsob jejich řešení 94 Message Customer profile zprávy týkající se customer profilu 95 Message - blíže neurčené zprávy 96 Message Past date rekord po vyžádání past date PNR se zpráva obsahující vyžádaný PNR a jeho historii umístí do tohoto queues; queue si můžeme prohlédnout, případně vytisknout. V případě, že zprávy omylem odstraníme, máme možnost si je znovu do queues umístit z listu RLD. 97 Message sem se umístí textové zprávy zaslané kterýmkoliv uživatelem systému Amadeus na adresu kanceláře buď obecně, nebo na kategorie vytvořené pro jednotlivé pracovníky kanceláře; umístí se zde taktéž broadcast message (97C2D1), kde Vám důležité zprávy sděluje Amadeus Help desk. Zprávy můžeme vytisknout, odložit, nebo odstranit, ale v každém případě ten, kdo si zprávu otevře, před jejím vymazáním by měl informovat ostatní kolegy své kanceláře. Doporučujeme důležité zprávy si vytisknout a archivovat. 0 General umístí se sem všechny queues, které nemají z jakéhokoliv důvodu v naší queue bance svou kategorii (není vydefinována v době vzniku kanceláře, zrušili jsme si ji, apod.) Zpracujeme dle toho, co identifikujeme jako příčinu toho, proč se nám queue umístila do naší queue banky. 162

163 1 Confirmation zde se umístí rezervace, ve kterých nám provozovatelé potvrzují, případně zamítají rezervace a vyžádané služby. Podle typu došlého statusu provedeme potřebné kroky ke zeměně na konečný status HK, nebo segmenty se statuty UC, UN, NO vymažeme z PNR. Rovněž se zde objeví rezervace, do kterých přijde zpráva ve formě upozornění prostřednictvím SSR OTHS; takovou zprávu si pozorně přečteme. Pokud je zapotřebí, provedeme požadované kroky nebo odpovíme stejnou cestou a můžeme ji vymazat vstupem DL z PNR (po vymazání bude zpráva umístěna do historie). Tento typ Queue má 7 kategorií 0 není definována 1 letecké společnosti 2 hotelové společnosti 3 půjčovny aut 4 tour operátoři 5 ostatní provozovatelé 6 služby vyžádané přes SSR 2 Confirmation - Waitlist Sem padají rezervace, které oznamují potvrzení z čekací listiny statusem KL, měníme na status HK a PNR uzavřeme - pouze PNR jednotlivců. 3 Option zde se v den uvedený v option umístí PNR, do kterého byla poznámka vložena. Option můžeme vložit sami nebo může být vložena leteckou společností, která je Amadeus systém user a jejíž letový segment je v PNR naknihován. V okamžiku, kdy poznámka v OP není aktuální, vymažeme tento segment z PNR. 4 Responsibility Office change rezervace, ktere nám změnou responsibility předá jiná kancelář (RP/office ID/ALL). V takové rezervaci zkontrolujeme, zda je responsibilita změněna ve všech segmentech, kde se nachází identifikace kanceláře (TK, queue adresa, apod.). V případě že ne, změnu provedeme sami dodatečně. 5 Rate desk zde se umístí rezervace, které vyžadují ocenění rate deskem; PNR se sem neumísťují automaticky. 7 Schedule change sem se umístí všechny rezervace, do kterých přišel kód TK, TL nebo TN oznamující změnu v letovém řádu. Klienta o změně informujeme, zkontrolujeme, zda není porušena příslušná návaznost (DM) a status změníme na příslušný konečný status HK, HL, HN. 163

164 8 Ticketing zde se objeví všechny PNR, které mají na dnes vložený ticketing limit v určenou hodinu. Jestli hodinu zadánou nemáme, PNR se umístí na Q8 o půlnoci v den TKTL. Pokud PNR nezpracujeme a ponecháme rezervaci v tomto Q, o půlnoci je zařazen do queue 12 propadlé TKTL a zároveň se vymaže z queue 8. 9 Other Airline control v tomto typu queues se nám objeví ty PNR, kde se změní queueing office v záhlaví rezevace. To nastává v případě, pokud do rezervace zasáhne letecká společnost, která není Amadeus systém user. Responsibilitu si zpět vezmeme vstupem RP/office ID/Q. 10 Advance Date Range rezervace, do kterých jsme si zarezervovali ghost segmenty (status GK, GN) na lety, které ještě nejsou v systému. Rezervace se sem umístí v okamžiku, kdy jsou tyto lety naloadovány do systému. Systém nás vlastně upozorní, že si můžeme do PNR umístit aktivní segmenty (používá se velmi zřídka, některé kanceláře tohle Q nemají ani vygenerováno). 12 Expired time limit zde jsou umístěny PNR, ve kterých jsme nezpracovali time limit (TKTL) 23 Request for reply vyžádáme-li pro svého klienta air rezervaci a není-li ani po 24 hodinách potvrzena (status HN), systém automaticky vyšle urgenci na příslušnou leteckou společnost. Pokud společnost ani do dalších 24 hodin nereaguje, systém umístí náš PNR na queue 23 a pak záleží na agentovi, co s rezervací dále provede (např. cestou SSR OTHS znovu požádat o potvrzení nebo se pokusit rezervaci překnihovat). 25 Multilist používá se pro PNR multilistu, které sem byly umístěny ručně 26 Multilist používá se pro PNR multilistu, které nemohou být umístěny na queue PTA queue obsahuje PNR obsahující oznámení o předplacené letence 87 Groups queue obsahující vše týkající se skupinových rezervací, s vyjímkou TK limitů včetně propadlých 164

165 Queue count Je seznam queues pro naši kancelář čekajících na zpracování. Pro zobrazení aktuálního stavu Q ke zpracování slouží příkaz QT. Queue banku zpracovávame každý den alespoň ráno a večer!!! QT Práce s queues Otevřeme si queue count - QT Vstupní kód k otevření jednotlivých queue je QS - Queue Start. K otevření queue je třeba za tento kód uvést číslo queue, kterou si chceme otevřít, kategorii a date range: QS8C1D1 Takto otevřenou queue zpracujeme odpovídajícím způsobem a v okamžiku kdy PNR uzavřeme, objeví se nám další queue čekající v řadě. Počet PNR v Q čekajících na zpracování V queue listujeme a dostaneme se na poslední rezervaci v daném queue, systém nás upozorní hláškou: QUEUE CYCLE COMPLETE. Pokud zpracujeme úplně poslední rezervaci z příslušného queue, objeví se nám po uzavření PNR odpověď: QUEUE CATEGORY EMPTY. Touto odpovědí nám systém signalizuje, že uložil transakce, které jsme v PNR provedli a jsme nyní mimo queue mode. 165

166 Vstupní kódy používané při práci s queues QD queue delay (queue down) použijeme v případě, že chceme rezervaci, kterou máme na obrazovce, odložit na konec řady. V případě, že tento příkaz použijeme u poslední rezervace v Q, systém PNR odloží a dostnaneme se z queue modu. QD25NOV QD1000 QD25NOV/ odkládáme queue na jiné datum - odkládáme queue na jinou hodinu stávajícího dne - odkládáme queue na konkrétní hodinu jiného dne QDF QE zobrazenou queue odkládáme na konec řady a vyjdeme z queue mode tímto vstupem umístíme PNR nebo zprávu na queue Vstup použijeme např. v případě, že stávající queue, zprávu nebo PNR chceme přemístit v rámci vlastní queue banky respektive do queue banky jiné kanceláře, která má případně právo si PNR zobrazit či s ním pracovat. QF QFR QI QIR QN QNF QU RT ET uložíme provedené změny, uzavřeme PNR a vyjdeme z queue mode uložíme provedené změny, uzavřeme PNR, vyjdeme z queue mode a znovu si tento PNR otevřeme queue ignore ignorujeme queue, necháme ji na prvním místě a vyjdeme z queue ignorujeme queue, necháme ji na prvním místě, vyjdeme z queue a pokud se jedná o PNR, otevřeme si jej mimo queue mode použijeme v případě, že rezervaci máme již zpracovanou a chceme ji z otevřeného queue vyhodit. POZOR pokud uděláme vstup QN v rezervaci, kterou jsme ještě nevyřešili, rezervaci si nenávratně odstraníme z queue banky! použijeme v případě, že chceme queue, kterou máme na obrazovce vymazat a vyjít z queue, které ještě čekají na zpracování vstupem si znovu zobrazíme zprávovou queue, kterou jsme si smazali z obrazovky!!!pouze dokud neuděláme QN!!! znovu si zobrazíme PNR v queue modu, který jsme si smazali z obrazovky uložíme provedené transakce, PNR vyhodíme z queue a zobrazíme si další queue čekající na zpracování 166

167 Umístění queue QE QE8 QE0C1 vstupní kód pro umisťování případně přesunování PNR v queues. otevřený PNR umístíme do čísla queue uvedeném ve vstupu otevřený PNR umístíme do typu queue uvedeném ve vstupu do konkrétní kategorie QE/PRGCK2385/0 odeslání rezervace do jiné CK na queue 0, s kterou musíme být propojeni QER vstupní kód umožňující nám přemístit otevřenou rezervaci či vzkaz do jiného typu queue nebo do queue banky jiné kanceláře a zároveň tato rezervace zůstane v původním queue naší queue banky. Příklad: QER/BRQCK2136/8C1 - chci rezervaci odeslat do kanceláře BRQCK2136 do queue 8 kategorie 1. Přehled queues Tato funkce nám umožňuje zkontrolovat si, zda nemáme-li TK limity a options zadané na den, kdy je státní svátek nebo den, kdy je kancelář zavřená. Systém nám zobrazí všechny rezervace, které bude nutné vystavit v den použitý ve vstupu. QVR/17NOV kde: QVR vstupní kód /17NOV lomítko následované datem v této tabulce je pro nás nejdůležitější údaj v kolonce TYP: T - ticketingové queues O - options D - zprávové queues odložené na datum uvedené v kolonce DATE 167

168 QVR/ALL WRA/QVR/17NOV souhrnný přehled všech queues (T, O, D) pro dnešní den a následující 3 dny tisk celého zobrazeného seznamu Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom si queues mohli zobrazit a změnit datum ze dne pracovního klidu na datum pracovního dne. QWMT/17NOV zkopírování rezervací kde je nastaveno TKTL na uvedený den dnes do queue 8. Datum TKTL se v rezervaci nemění, zůstává původní. QWMO/17NOV zkopírovaní OP z uvedeného dne do dnešní queue 3 QWMD/17NOV přesun odložených zprávových queues z uvedeného dne na dnešek do příslušných typů queues Takto přesunuté rezervace v queues si zobrazíme a standardním postupem zpracujeme, tj. u limitovaných ticketingů a options změníme datum na pracovní den, odložené queues posuneme (QD) na jiné datum, než je den pracovního volna. POZOR: změnou data u T a O nám rezervace, pokud si po změně opět zobrazíme vstupem QVR/17NOV, zmizí. D jsou odložené na datum, které jsme zadali, ale na QVR/17NOV nám zůstanou. Tisk queues - QP Zobrazíme si queue banku (QT) a zadáme příkaz k tisku, podle toho jaké queue chceme vytisknout. QP1C22 tisk queue 1, kategorie C22 Po tomto příkazu pošle systém celou řadu zpráv na tiskárnu a vymaže je z queue banky. Pokud si chceme queue poslat na tiskárnu a zároveň uchovat v bance, použijeme místo vstupního kódu QP kód QPR např. QPR8C0. Chceme-li si ve své kanceláři vytisknout queue z kanceláře, s níž jsme propojeni, zobrazíme si jejich queue banku (QT/PRGCK2158) a použijeme vstup např.: QP/PRGCK2158/2C0D4. Chceme-li si queue vytisknout a zachovat je v bance vlastnické kanceláře, použijeme vstup QPR/PRGCK2158/2C0D4. 168

169 HISTORIE PNR HE RH Historii každého PNR si můžeme zobrazit do třetího dne od data posledního naknihovaného segmentu. Pak rezervace s historií přechází do databanky purged PNR, kde je uchováván po dobu 3 let. Abychom si mohli historii zobrazit, musíme PNR otevřít. K zobrazení historie pak použijeme vstup RH Retrieve History. Každá transakce se zaznamenává do historie po ER / ET. Jednotlivé historie jsou odděleny vstupem RF, který po ER / ET přechází do historie. Tento řádek obsahuje údaj, který uvedeme do RF. Následuje office ID kanceláře, která do PNR zasáhla, duty kód, který použil agent ve svém zápisovém čísle (AS, SU), zápisové číslo agenta, který s PNR pracoval, datum, kdy k transakci došlo a čas v GMT. Pokud máme v kanceláři RF odstraněno, bude za RF- volné místo, nicméně zápisový kód nám pomůže identifikovat, kdo s PNR pracoval. Proto je důležité, aby každý agent pracoval pod svým zápisovým kódem. Každá transakce má v historii své číselné označení na začátku řádky, začína se číslovat od 000 nultá historie. Tu jsou vloženy prvotní údaje z rezervace. Zobrazí se pouze jméno, letové segmenty, automobilové segmenty, SSR, OSI a option. Ostatní prvky se v historii zobrazí, pouze pokud jsou modifikovány. ARNK segmenty se v historii neobjevují. Proletěné segmenty se objeví na konci historie ve formě naknihovaného segmentu v PNR. RP/PRGCKxxxx/PRGCKxxxx PV/SU 12MAR07/1807Z 3YC9Z6 000 ON/PAVLIKOVA/DITA MS 000 OS/AZ 519 L 30MAR 5 PRGMXP LK /NN *1A/E* 000 OS/AZ 626 L 30MAR 5 MXPORD LK /NN *1A/E* 000 OS/AZ 627 L 26OCT 5 ORDMXP LK /NN *1A/E* 000 OS/AZ 516 L 27OCT 6 MXPPRG LK /NN *1A/E* 000 RF- CR-PRGCKxxxx SU 1444PV 08JAN/1312Z Pokud dochází k modifikaci dříve vytvořeného segmentu, jsou na začátku řádky čísla dvě, např. 002/005, která označují, ve které historii byl modifikovaný segment vytvořen (002) a ve které byl modifikován. Za číslem historie následuje kód historie, který napovídá, co bylo v té které historii provedeno. 003/006 XT/TKXL 15JAN/2300/PRGCKxxxx 006 AT/TKTL 10MAR/PRGCKxxxx 006 AF/FHM RF- CR-PRGCKxxxx SU 1444PV 08JAN/1753Z Vstupem RH/ALL si zobrazíme historii včetně historie Queue. Vstup RH nám ukáže historii bez Queue. 169

170 Je-li historie příliš dlouhá a my si chceme zobrazit pouze její část, např. týkající se pouze letových segmentů, použijeme částečné zobrazení historie vstupem RH, za který přidáme písmeno označující příslušnou část historie. Historii jednotlivých prvků v PNR si zobrazíte následujícími vstupy: RHA RHH RHC RHI RHF RHG RHJ RHK RHN RHP RHQ RHR RH099 RH/ALL AIR SEGMENTS HOTEL SEGMENTS CAR SEGMENTS AIR, HOTEL AND CAR SEGMENTS FARE ELEMENTS GENERAL FACTS (SR, SK, OS) PHONE ELEMENTS (AB, AM, AQ, AP) TICKETING ELEMENTS NAME ELEMENTS PASSENGER DATA (EXCEPT NAME, ITINERARY AND OPTION) QUEUE ALL REMARKS: GENERAL, CONFIDENTIAL AND CORPORATE BY STEP NUMBER TO SEE COMPLETE HISTORY OF PNR Pokud chceme vidět více atributů historie, můžeme to zadat v jednom vstupu. Např.: RHN, J, K Vstupem RLH si zobrazíme historii record locatorů, které nám zasílají společnosti, které mají se systémem Amadeus uzavřenou smlouvu o odesílání record locatorů z jejich vlastního rezervačního systému (rekord locator return). V historii můžeme vidět, kdy a jaký record locator nám která společnost do PNR zaslala. Po vstupu RLH můžeme vidět: Provede-li update např. letecká společnost, objeví se nám na konci historie, ve které k updatu došlo rovněž RF, např.: 012 RF-FRARMLH CR-FRA RM LH 06MAY/1018Z za RF - následuje telexová adresa letecké společnosti, datum a čas, kdy airline provedla update ve svém systému za CR - zopakuje se adresa letecké společnosti, datum a čas, kdy změnu přijal Amadeus Maximální délka elementu v historii je 254 charakterů. Je-li delší, objeví se další řádek, u kterého je na začátku pomlčka. 170

171 VZOR HISTORIE REZERVACE RP/PRGCKxxxx/PRGCKxxxx PV/SU 12MAR07/1807Z 3YC9Z6 000 ON/PAVLIKOVA/DITA MS 000 OS/AZ 519 L 30MAR 5 PRGMXP LK /NN *1A/E* 000 OS/AZ 626 L 30MAR 5 MXPORD LK /NN *1A/E* 000 OS/AZ 627 L 26OCT 5 ORDMXP LK /NN *1A/E* 000 OS/AZ 516 L 27OCT 6 MXPPRG LK /NN *1A/E* 000 RF- CR-PRGCKxxxx SU 1444PV 08JAN/1312Z 001 SA/SSR OTHS1A TKTL WITHIN 15JAN OTHERWISE WILL BE CNLD 001 RF-ALLRMAZ CR-ALL RM AZ 08JAN/1312Z 002 QA/QE/PRGCKxxxx/1C6D4 002 RF-ALLRMAZ CR-ALL RM AZ 08JAN/1312Z 000/003 CT/TKXL 30JAN/2300/PRGCKxxxx 000/003 AT/TKXL 15JAN/2300/PRGCKxxxx 003 RF- CR-PRGCKxxxx SU 1444PV 08JAN/1314Z 004 QU/QE RF-CR-PRGCKxxxx SU 1444PV 08JAN/1315Z 005 QU/QE55 QR1C6D4 005 RF-CR-PRGCKxxxx SU 1506DC 08JAN/1411Z 003/006 XT/TKXL 15JAN/2300/PRGCKxxxx 006 AT/TKTL 10MAR/PRGCKxxxx 006 AF/FHM RF- CR-PRGCK SU 1444PV 08JAN/1753Z 007 AR/RC PRGCK-W/***TOTAL PRICE 14800*** 007 RF- CR-PRGCK SU 1444PV 08JAN/1756Z 008 QU/QE RF-CR-PRGCKxxxx SU 1444PV 08JAN/1757Z 009 OA/OSI AZPIN RF- CR-PRGCKxxxx SU 1444PV 09JAN/1654Z 010 AR/RC PRGCK-W/***TKT NO IS FICTIVE**** 010 RF- CR-PRGCK SU 1444PV 10JAN/1550Z 006/011 CT/TKTL 10MAR/PRGCKxxxx 006/011 AT/TKTL 15MAR/PRGCKxxxx 011 RF- CR-PRGCKxxxxSU 1444PV 08MAR/0848Z 000/012 XS/AZ 627 L 26OCT 5 ORDMXP HK /NN *1A/E* 000/012 XS/AZ 516 L 27OCT 6 MXPPRG HK /NN *1A/E* 012 AS/AZ 627 L 11SEP 2 ORDMXP LK /NN *1A/E* 012 AS/AZ 516 L 12SEP 3 MXPPRG LK /NN *1A/E* 012 RF- CR-PRGCKxxxx SU 1444PV 08MAR/1331Z 013 AF/FE VALID AZ/DL ONLY/RBBK REST/AZ 519 L 30MAR PRGMXP/ AZ 626 L 30MAR MXPORD/AZ 627 L 11SEP ORDMXP/AZ 516 L 12SEP MXPPRG/PAVLIKOVA/DITA MS 013 RF- CR-PRGCKxxxx SU 1444PV 08MAR/1336Z 013/014 XF/FE VALID AZ/DL ONLY/RBBK REST/AZ 519 L 30MAR PRGMXP/ 171

172 POUŽITÉ ZKRATKY KÓDU V HISTORII PNR HE RH GPCOD MS22 AB ADDED BILLING ADDRESS AE ADDED INDIVIDUAL SECURITY ELEMENT AF ADDED FARE ELEMENT AI ADDED TRAVEL ASSISTANCE ELEMENT AK ADDED KEYWORD AFTER FIRST END OF TRANSACTION AM ADDED MAILING ADDRESS ELEMENT AN ADDED NAME ELEMENT AO ADDED OPTION ELEMENT AP ADDED PHONE ELEMENT AQ ADDED ADDRESS VERIFICATION ELEMENT AR ADDED REMARK/CONFIDENTIAL REMARK ELEMENT AS ADDED ELEMENT CONTAINING STATUS CODE, EXCEPT SSR AT ADDED TICKETING ARRANGEMENT ELEMENT AY ADDED TRAVEL ASSISTANCE TOTAL PRICE CB CHANGED BILLING ADDRESS ELEMENT CE CHANGED INDIVIDUAL SECURITY ELEMENT CF CHANGED FARE ELEMENT CI CHANGED TRAVEL ASSISTANCE ELEMENT CM CHANGED MAILING ADDRESS ELEMENT CN CHANGED NAME ELEMENT CO CHANGED OPTION ELEMENT CP CHANGED PHONE ELEMENT CQ CHANGED ADDRESS VERIFICATION ELEMENT CR CHANGED REMARK ELEMENT CS CHANGED STATUS CODE CT CHANGED TICKETING ARRANGEMENT CW CHANGED WAITLIST CY CHANGED TRAVEL ASSISTANCE TOTAL PRICE DL DELETED ELEMENT IS INCREASE NUMBER IN PARTY MA ADDED MISCELLANEOUS DOCUMENT ELEMENT (MCO, XSB OR SVC) MC CANCELED MISCELLANEOUS DOCUMENT ELEMENT (MCO, XSB OR SVC) MX CANCELED XSB ELEMENT NT NAME TRANSMITTED, GROUPS ONLY OA ADDED OSI ELEMENT OC CHANGED OSI ELEMENT OE ORIGINAL SECURITY ELEMENT OI ORIGINAL TRAVEL INSURANCE ELEMENT OK ADDED KEYWORD WHILE CREATING PNR ON ORIGINAL NAME ELEMENT OO ORIGINAL OSI ELEMENT OQ ORIGINAL OPTION ELEMENT OR ORIGINAL SSR ELEMENT OS ORIGINAL SEGMENT OX CANCELED OSI ELEMENT QA AUTOMATIC QUEUE UPDATE QU MANUAL QUEUE UPDATE RF RECEIVED FROM - SEE GP HS2 FOR MORE INFORMATION RP CHANGED RESPONSIBILITY SA ADDED SSR ELEMENT SP SPLIT PARTY SX CANCELED SSR ELEMENT TC TIME CHANGE XB CANCELED BILLING ADDRESS ELEMENT XE CANCELED INDIVIDUAL PNR SECURITY ELEMENT XF CANCELED FARE ELEMENT XI CANCELED TRAVEL ASSISTANCE ELEMENT XM CANCELED MAILING ADDRESS ELEMENT XN CANCELED NAME ELEMENT XO CANCELED OPTION ELEMENT XP CANCELED PHONE ELEMENT XQ CANCELED ADDRESS VERIFICATION ELEMENT XR CANCELED REMARK/CONFIDENTIAL REMARK ELEMENT XS CANCELED ELEMENT CONTAINING STATUS CODE, EXCEPT SSR XT CANCELED TICKETING ARRANGEMENT ELEMENT XY CANCELED TRAVEL ASSISTANCE TOTAL PRICE 172

173 MINIMUM CONNECTING TIME HE DM DM - vstupní kód pro zobrazení MCT na letišti při přestupu z jedné linky na druhou Použitím následujících vstupů si zobrazíme MCT, který cestující potřebuje k přestupu mezi jednotlivými lety na uvedeném letišti nebo mezi letišti v jednom městě. Můžeme si zobrazit MCT: - pro město - mezi dvěma letišti - pro zadané letecké společnosti mezi letišti - pro určité letiště - pro zadané letecké společnosti na letišti - pro zadané letecké společnosti mezi terminály na letišti Čím více údajů za vstupní kód zadáme, tím blíže se k informaci, která nás zajímá, dostaneme. Můžeme použít maximálně 2 kódy letišť, leteckých společností nebo terminálů. MCT se zadáním kódu města, letiště DM LON kde: DM - vstupní kód LON - kód města Po použití tohoto vstupu se nám zobrazí MCT pro všechna letiště v uvedeném městě. Shoduje-li se kód města s kódem letiště, zobrazíme si MCT pro toto letiště mezi všemi jeho terminály. Vysvětlení tabulky: DMLON 173

174 DMLON použitý vstupní kód LON STANDARD MINIMUM CONNECTING TIMES tato poznámka znamená, vzhledem k tomu, že jsme nezadali kód žádné letecké společnosti, zobrazuje se čas určený letištěm (v případě, že bychom zadali kód společnosti, např. DMBA/LON/BA, objeví se nám zde - LON BA TO BA) CC FLTN FLTR ORGN EQPTM DEST kód letecké společnosti číslo letu, případně číslo prvního letu pokud zadáme rozpětí více letů číslo posledního letu pokud zadáme rozpětí více letů kód země, města nebo světadílu odletové destinace typ letadla nebo informace o terminálu, může se zde objevit kód TRN, signalizující návaznost z/na dopravu vlakem tento sloupec může též obsahovat N** pro letadlo s úzkým trupem (narrow) nebo W** pro letadlo se širokým trupem (wide) kód země, města nebo světadílu cílové destinace D/D přestup z tuzemské linky na tuzemskou linku D - domestic D/I I/D I/I přestup z tuzemské linky na mezinárodní linku I - international přestup z mezinárodní linky na tuzemskou linku přestup z mezinárodní linky na mezinárodní linku Pokud požadovaný čas nepřesahuje 1 hodinu je uváděn v minutách (030), je-li požadovaný čas delší, objeví se nám údaj obsahující počet hodin a minut (115 - je přestupní čas 1 hodinu 15 minut). Objeví-li se nám místo času 3 pomlčky (---), není přestupový čas stanoven. INV objeví se, pokud letecké společnosti nedodají dostatek informací, např. příletový/odletový terminál, aby za uvedený čas AMADEUS mohl ručit )> toto označení vlevo dole nám signalizuje, že zobrazení je delší než na jednu stranu Přehlednou informaci o tom, jaké kódy ve vstupu použít, případně rozkódování tabulky, kterou nám systém zobrazil, získáme odentrováním vstupu DM?. DM LHR MCT pro určité letiště DM STN LHR MCT mezi dvěma letišti ve městě 174

175 MCT se zadáním letiště a terminálu 1. DM CDG 2A přílety: CDG terminál 2A odlety: ze všech terminálů na CDG 2. DM CDG 2B přílety: na všechny terminály CDG odlety: z CDG terminál 2B 3. DM CDG 2A 2B přílety: na CDG terminál 2A odlety: z CDG terminál 2B 4. DM ORY W - CDG 2B přílety: ORY terminál W odlety: CDG terminál 2B MCT se zadáním leteckých společností 1. DM BA/LHR přílety: s BA na LHR odlety: ze všech letišť v LON lety všech leteckých společností 2. DM AF/CDG/AF přílety a odlety s AF na/z CDG 3. DM AF/CDG/LH přílety: s AF na CDG odlety: s LH z CDG 4. DM AF/CDG-ORY/BA přílety: s AF na CDG odlety: s BA z ORY 5. DM AF/CDG 2A - ORY W/IT přílety: s AF na CDG terminál 2A odlety: s IT z ORY terminál W U všech výše popsaných vstupů lze použít zadání data: např: DM AF/CDG 2A-ORY W/IT/03DEC nebo: DM AF/CDG-ORY/BA/03DEC08 Pokud ve svém vstupu nepoužijete option obsahující datum, systém vám poskytne informaci platnou pro den dotazu. 175

176 Vyžádání MCT pro lety v PNR Tuto funkci využijeme v případě, že se nám v PNR objeví status kód TK, TL nebo TN, který nám signalizuje změnu času. Tato změna se nám projeví na queue Q 7. SKEDCHG - ASC Q7 C1 D4 (1) --- TST RLR --- RP/PRG1A0980/PRG1A0980 BA/RM 25JUL96/1229Z D1IHJ2 1.BAILEY/WILLIAM MR 2 BA7436 M 10JAN 4 TPAPHL HK *1A/ 3 BA 218 M 10JAN 4 PHLLHR TK *1A/ 4 BA 856 M 11JAN 5 LHRPRG TK *1A/ Takovou změnu na queue řešíme následovně: 1. vstupem RHA si zjistíme v historii, které časy se nám změnily. Můžeme použít i vstup RHS2 retrieve history segment 2. RHA 003 AS/BA218 M 10JAN 4 PHLLHR LK /NN 003/017 CS/BA218 M 10JAN 4 PHLLHR TK /HK 003 AS/BA856 M 11JAN 5 LHRPRG LK /NN 003/015 CS/BA856 M 11JAN 5 LHRPRG TK /HK 2. vzhledem k tomu, že vidíme, že časy letů na segmentech 3 a 4 v PNR se opravdu změnily, podíváme se, zda stále ještě splňují podmínky MCT pro přestup: DM 3/4 LHR-LHR FROM - TO CC FLTN-FLTR ORGN EQPTM-CC FLTN-FLTR DEST EQPTM HMM BA 4-BA 1 I/I:115 ACTUAL CONNECTING TIME IS 430 Zde vidíme, že MCT v LHR je 1 hodina 15 minut, aktuální čas mezi příletem linky v PNR na segmentu 3 a odletem linky na segmentu 4 je 4 hodiny 30 minut. Jde o mnohem delší čas, než předepsaný MCT a tak nemusíme hledat jiné spojení. 176

177 Vyhledávání seznamů rezervací pro kancelář HE LPO LPO List of Passengers by Office Systém Amadeus nám umožňuje vyhledávat rezervace konkrétní kanceláře, které obsahují aspoň jeden aktivní (HK) nebo pasivní (PK) letový segment. Pomocí options lze zadat vyhledávání seznamů konkrétních typů rezervací. Můžeme zadat maximálně 10 žádostí o vyhledávání. Pokud tento počet vyčerpáme, máme možnost seznam ručně vyčistit a vyhledávat dál. Výsledek každého vyhledávání je uchovávan po dobu maximálně 5 dnů, potom sa automaticky maže. K vyhledání všech PNR rezervovaných v naší kanceláři použijeme vstup: LPO/ALL LPS/PS vstup pro zjištění statusu vyžádaných rezervací Jednotlivé option, které můžeme zadat pro vyhledávání rezervací: Kód Vysvětlení Příklad Max ALL Všechny PNR s air segmenty LPO/ALL 1 A Konkrétní letecká společnost LPO/A(AF) LPO/A(AF,LH,BA) B Místo počátku cesty LPO/B(ZRH) LPO/B(ZRH,GVA) C Rezervační třída LPO/C(Y) LPO/C(F,P,J) LPO/C(*N) D Datum cesty nebo rozpětí LPO/D(15MAY) LPO/D(10JUN-15JUN) F Číslo letu LPO/F(AF453) LPO/F(AF435,675,921) G Skupinová rezervace LPO/G(GROUP NAME) 3 I ID ze jmenného elementu LPO/I(INF,CHD) 3 177

178 Kód Vysvětlení Příklad Max K Datum provedení rezervace nebo rozpětí LPO/K(15FEB) LPO/K(01MAR-03MAR) 3 N Pomocné segmenty LPO/N(CAR) LPO/N(CAR,HHL) O Místo ukončení cesty LPO/O(LAX) LPO/O(JFK,EWR,LGA) P City pair pro non-stop a přímé lety LPO/P(LAXORD) LPO/P(LAXORD,BURMDW) Q Option obsahující datum LPO/Q(01MAY) LPO/Q(01MAY,05MAY-10MAY) R Zúčtovací číslo cestujícího Poz.: Systém použije číslo zadané v RM*ACC LPO/R(ABC1223) LPO/R(ABC123,GHT678) 3 S Zápisové číslo agenta, který požadované rezervace vytvořil LPO/S(6434WG) LPO/S(6434WG,6745GT) 3 T Vystavené rezervace (TKOK, FA, FB, FH) LPO/T(TKOK) LPO/T(FA01MAY-03MAY,FB) 3 V Rezervace neobsahující FA elementy LPO/V(FA) LPO/V(FA,FHA,FHE) 3 W Status kód rezervace air segmentu LPO/W(HL) LPO/W(*K) 3 X City pair na non-stop, přímých i návazných letech LPO/X(GIGMIL) LPO/X(GIGMIL,BOGROM) 3 Y Nevystavené rezervace LPO/Y(TL14MAR) LPO/Y(TL14MAR-20MAR) Z Číslo frequent flyera LPO/Z(IB ) LPO/Z(IB , AF-46646) 3 3 Max = maximální počet údajů v závorce, jednotlivé údaje v závorce oddělujeme čárkou. Poznámky k options: ALL A B C všechny PNR obsahující air segmenty, nelze kombinovat s ostatními options kód letecké společnosti; do závorek lze uložit až 5 kódů leteckých společností oddělených čárkou; A(OK,LH,AF) místo nástupu cesty; do závorek lze uložit až 3 kódy měst nebo letišť oddělených čárkou; B(NYC,ORD,SFO) rezervační třída; do závorek lze uložit až 3 knihovací třídy oddělené čárkou, každá rezervační třída může být složena z jednoho či dvou znaků; C(Y,FN,*N) 178

179 D F G I K N O P Q R S datum odletu; max až 3 data nebo rozpětí dat oddělených čárkou; D(02JUN,15JUN-25JUN,30JUN) čísla letů; do závorek lze zadat až 3 čísla letů oddělené čárkou, lety musí patřit pouze jedné společnosti, jejíž zkratku zadáváme pouze jednou; F(BA123,327,926) skupinové rezervace; do závorek lze uložit až 3 názvy skupin oddělených čárkou; G(HOKEJ,FOTBAL,KOSIKOVA); pokud neuvedeme závorku se jménem skupiny, systém hledá všechny skupinové rezervace vytvořené v kanceláři ID cestujícího ve jmenném elementu; do závorek lze uložit až 3 ID oddělené čárkou; I(CHD, INF,ID ); za ID v závorce lze uvést max. 8 charakterů datum nebo rozpětí dat, kdy byla rezervace vytvořena; do závorek lze uložit max. 3 data nebo jejich rozpětí oddělená čárkou; K(01MAY,13MAY-23MAY,30MAY); jako datum vytvoření rezervace systém bere datum v historii číslo 000. Pokud před datum v závorce uvedeme písmeno A: K(A12FEB) systém vyhledá všechny rezervace vytvořené po tomto datu. Pokud před datum v závorce uvedeme písmeno B: K(B12FEB) systém vyhledá všechny rezervace vytvořené před tímto datem. Použijeme-li zmíněná písmena, nemůžeme za ně uvést rozpětí dat. pomocné segmenty; do závorek lze uložit až 3 kódy pomocných segmentů oddělené čárkou; N(HHL,CCR,TRN); pomocné segmenty mohou obsahovat i kód provozovatele, datum a město, např.: N(CCR ZI.12AUG.PAR), při vyžádání hotelové rezervace lze zadat i property kód a rozpětí rezervace N(HHL UI PRGBEL.12JUN-15JUN); zadáme-li v závorce pouze kód pomocného segmentu, systém nám vyhledá všechny příslušné rezervace bez ohledu na provozovatele, místo a datum rezervace, N(HHL) vyhledá všechny automatické prodeje hotelů (HS) bod příletu; do závorek lze uložit max. 3 kódy měst nebo letišť oddělená čárkou; O(LON,PAR,BRU) city pair na non-stop nebo přímém letu; do závorek lze uložit max. 3 city pairy oddělené čárkou; P(PRGLON,PRGSTO,PRGHEL) option obsahující datum; do závorek lze uložit max. 3 datumy, resp. rozpětí datumu; Q(01MAY,05MAY-10MAY). Pokud nezadáme datum (LPO/Q), system vyhledá všechny rezervace obsahující OP element. zúčtovací data cestujícího uložená v PNR v AI nebo RM*ACC elementu; do závorek lze uložit max. 3 údaje oddělené čárkou; R(ANDEC00129,CCDV123) zápisové číslo agenta, který rezervaci vytvořil; do závorek lze uložit max. 3 zápisová čísla oddělené čárkou; S(0310YK,1979MS,2101MA); systém vyhledá rezervace, v jejichž historii 000 se nachází číslo uvedené v závorce 179

180 T rezervace obsahující TKOK případně FA, FB, FH element; do závorek lze uložit max. 3 údaje oddělené čárkou; LPO/T - systém bude hledat všechny rezervace obsahující element TKOK LPO/T(12JUN-15JUN) - systém bude hledat všechny rezervace obsahující element TKOK ve kterém je datum od12jun do 15JUN LPO/T(FA12JUN) - systém bude hledat všechny rezervace obsahující elementy TKOK a FA ve kterých je datum 12JUN LPO/T(FA12JUN,FH14JUN-16JUN,17JUN) - systém bude hledat všechny rezervace obsahující: TKOK a FA s datem 12JUN, TKOK a FH s daty od 14JUN do 16JUN a konečně TKOK s datem 17JUN V W X Y Z rezervace neobsahující FA, FHA a FHE elementy; do závorek lze uložit až 3 ticketingové elementy oddělené čárkou; V(FA,FHA,FHE) - systém vyhledá rezervace neobsahující elementy uvedené v závorce. Neuvedeme-li v závorce žádný element (LPO/V), systém vyhledá všechny rezervace neobsahující FA, FHA ani FHE element. status kód v air segmentech; do závorek lze uložit až 3 status kódy oddělené čárkou; W(HN,HL,*K); použijeme-li ve status kódu hvězdičku (*), systém vyhledá všechny rezervace jejichž air segmenty obsahují písmeno před nebo za * (*K = zobrazí se rezervace se status kódy HK, PK, GK) city pair na non-stop, přímých i návazných letech; do závorek lze uložit až 3 city pairy oddělené čárkou; X(PRGLAX,PRGMIA,PRGCHI) rezervace bez TKOK; do závorek lze uložit až 3 údaje oddělené čárkou; Y(TL10MAY); neuvedeme-li za option závorku s údajem (LPO/Y), systém vyhledá všechny rezervace, které neobsahují TKOK číslo frequent flyera; do závorek lze uložit až 3 čísla frequent flyerů oddělené čárkou; Z(MM11111,C ,FI ); systém vyhledá všechny rezervace které obsahují uvedené číslo ve FQTV, FQTR, FQTU, FQTS nebo FD elementu, neuvedeme-li za option závorku s údajem (LPO/Z), systém vyhledá všechny rezervace které obsahují číslo frequent flyera Požadované PNR můžeme rovněž umístit do queues a taky můžeme jednotlivá options kombinovat: LPO/A(AF)B(PRG)C(H,M)Y(TL21DEC)-Q25C1 V okamžiku, kdy systém provede zadané vyhledání, umístí rezervace automaticky do queue uvedené ve vstupu. 180

181 Tabulka zobrazující status vyžádaných rezervací K zobrazení tabulky použijeme vstup: LPS/PS Možné statusy PENDING IN PROGRESS COMPLETE PRINTED QUEUED ERROR žádost o vyhledání rezervací nebyla ještě zpracovaná system vyhledává požadované rezervace hledání je dokončeno a list rezervací si lze zobrazit (otevřít), pokud jsme žádali o zaslání do queue hledání bylo dokončeno a seznam rezervací byl zaslán na tiskárnu požadavek byl úspěšně dokončen a seznam rezervací byl umístěn na queue při vyhledávání došlo k chybě 2 PNRS počet rezervací, které system vyhledal na základě požadavku Zobrazení jmenného listu Máme-li zobrazenou tabulku a status naší žádosti je Complete, můžeme si list rezervací zobrazit vstupem např.: LPS/D5 kde: LPS vstupní kód /D5 lomítko D dispay a číslo řádku ze seznamu Systém zobrazí v jednom sloupci jméno a v druhém record locator. 181

182 Zobrazení si konkrétní rezervace ze jmenného listu: LPS2 LPS0 (2 = číslo řádku z listu) návrat zpět do seznamu rezervací Vytištění jmenného listu Máme-li zobrazenou tabulku se status žádostí (LPS/PS), konkrétní seznam si vytiskneme vstupem: LPS/D2-P Umístění listu jmen na Queue List rezervací lze zaslat z tabulky zobrazující status žádostí na queue vstupem: LPS/D10-Q25C1 Rušení žádostí z tabulky zobrazující status Pokud je tabulka plná, je obsazených všech 10 řádku, můžeme jednu či všechny žádosti z tabulky vymazat: LPX/2, 5-7 K vymazání všech žádostí použijeme vstup: LPX/ALL MULTILIST HE LP Pomocí multilistu si můžeme zobrazit seznam cestujících na určité lince, pro jejichž rezervace má naše kancelář responsibilitu. LP/OK534/10JUN kde: LP vstupní kód OK534 linka 10JUN datum odletu LP3 LP0 otevřeme si řádek 3 ze seznamu (rezervace cestujícího, kterého jsme hledali) návrat zpět do seznamu rezervací na dané lince Probíhá-li let linky ve dvou datech, musíme uvést úsek, o který se jedná: LP/BA015/12JUN/L(LHRSIN) Chceme-li si list cestujících vytisknout, použijeme následující vstup: LP/OK534/10MAY-P 182

183 TIMATIC HE TI TIMATIC je přístup do databáze TIM (Travel information manual), obsahující informace o pasových, vízových a zdravotních povinnostech. Za obsah jednotlivých informací odpovídá příslušný národní dopravce, který je do TIM zasílá. Vízové informace TIFV (Timatic for Visa) zobrazí se tabulka, do které doplníme potřebné údaje za použití kódů měst nebo zemí a po ENTER se nám zobrazí požadované informace TIFV TIRV NA nationality AR alien resident DE destination TR transit NA AR DE TR - občanství dle pasu, u námořníků uvedeme za lomítko /SEMN; povinný element - cizinec s trvalým pobytem (např. u cizince s trvalým pobytem v ČR uvedeme CZ) - cíl cesty, max 10 kódů oddělených lomítky; povinný element - tranzitní body, max 10 kódů oddělených lomítky; nepovinný element Kryptickým vstupem: TIRV/NACZ/TRPAR/DEBOS 183

184 Zdravotní informace TIFH (Timatic for Health) zobrazí se tabulka, do které doplňujeme kódy měst nebo zemí TIFH TIRH EM embarkation point for this trip DE destination TR transit VT country visited 6 days before embarkation EM DE TR VT - místo počátku cesty, nemusí se shodovat s občanstvím cestujícího; povinné - cíl cesty, max 10 kódů oddělených lomítky; povinné - tranzitní body, max 10 kódů oddělených lomítky; nepovinné - země navštívené v rozmezí 6-ti dnů před počátkem cesty, max 10 kódů oddělených lomítky; nepovinné Kryptickým vstupem: TIRH/EMPRG/DEBKK/TRVIE/VTDXB Vízové a zdravotní informace TIFA (Timatic for all) do tabulky doplníme kódy měst nebo zemí TIFA TIRA NA nationality AR alien resident EM embarkation point DE destination TR transit VT country visited 6 days before departure NA AR EM DE TR VT - národnost; povinné - cizinec s trvalým pobytem (např. u cizince s trvalým pobytem v ČR uvedeme CZ) - místo počátku cesty; povinné - cílové místo; povinné - tranzitní body; nepovinné - země navštívené v rozmezí 6-ti dnů před počátkem cesty; nepovinné Kryptickým vstupem: TIRA/NASK/EMPRG/DEBKK/TRVIE/VTCZ 184

185 Informace pro PNR TIRV/NACZ/S2-5 vízové informace pro občana CZ na cestu v PNR TIRH/S2-5 informace o zdravotních předpisech TIRA/NACZ/S2-5 informace o vízech i zdravotních předpisech Zobrazení seznamu kódů platných pro konkrétní zemi TIRCC/CZ seznam airimpových kódů měst a letišť pro zemi, jejíž kód uvedeme za lomítkem TIRCC/PRG tento vstup použijeme, pokud neznáme kód země ale pouze kód některého města nebo letiště v ní TIRGL/SCHS země schengenu Informace o pasových a celních předpisech pro konkrétní zemi V Timaticu si můžeme zobrazit informace týkající se konkrétních předpisů pro konkrétní zemi. TIDFT/LIS/CS/IM TIDFT vstupní kód /LIS lomítko následované kódem města nebo letiště /CS lomítko následované požadovanou sekcí /IM lomítko následované příslušnou podsekcí (pokud neuvedeme, systém nám zobrazí celou sekci) Jednotlivé informace jsou zařazeny do sekcí, které jsou rozděleny do podsekcí: Sekce Kód Možné podsekce celní předpisy CS IM PE EX NO měnové předpisy CY IM EX NO zeměpisné informace GE nemá zdravotní předpisy HE nemá pasové informace PA WA TP VA RE AI MI NO 185

186 taxy vybírané na letišti TX nemá vízové informace VI WA VS TW SE IS AI MI CO RP EP NO Podsekce Vysvětlení Podsekce Vysvětlení AI dodatečné informace PT pasové vyjímky CO povinná výměna peněz RE vstupní a tranzitní omezení EP výjezdní povolení RP povolení opakovaného vstupu EX vývoz SE obchodní námořníci IM dovoz TW bezvízový tranzit IS vydání VA platnost MI děti VI vízové vyjímky NO poznámky WA upozornění PE domácí zvířata Informace z Timaticu můžeme vidět i v grafické verzi, v záložce Scripts, poslední symbol vpravo (bublina s písmenem i) Po dvojkliku na ikonu se nám zobrazí dialogové okno, kde si můžeme vybrat, jaké informace potřebujeme zjistit. Vyplníme příslušná pole (žluté políčka jsou povinná) a systém nám sám vyhledá informace. 186

187 PNR security HE ES Amadeus umožňuje cestovní agentuře otevřít přístup do svých PNR i těm kancelářím, se kterými není propojena, a zároveň jsou také uživateli systému Amadeus. Přístup lze otevřít tak, že druhá kancelář bude mít možnost si PNR pouze číst nebo číst i modifikovat, nebo naopak zakázat přístup. Tímto postupem může kancelář zamezit úbytku segmentů, ke kterým dochází tehdy, když se předá responsibilita. Kancelář, které otevřeme přístup do PNR, si jej může zobrazit pouze za použití rezervačního kódu. V otevřené rezervaci za vstupní kód ES uvedeme office ID kanceláře, pro kterou chceme přístup otevřít a za pomlčku specifikujeme úroveň přístupu: ESxxxxxxxxx-B ESxxxxxxxxx-R ESxxxxxxxxx-N kancelář uvedená ve vstupu si může PNR zobrazit a modifikovat, nemůže měnit responsibilitu (RP) ani číst RC poznámky kancelář uvedená ve vstupu si může PNR pouze zobrazit, nemůže jej modifikovat ani měnit RP případně číst RC s kanceláři uvedenou ve vstupu jsme propojeni, ale nechceme, aby si PNR mohla zobrazit či modifikovat Po vstupu se security element vloží na konec PNR: V jednom vstupu můžeme vložit maximálně 5 office ID, jednotlivá čísla kanceláří oddělujeme čárkou: ESxxxxxxxxx-B,zzzzzzzzz-B,yyyyyyyyy-B Chceme-li následně security element změnit, použijeme vstup s novým údajem, který změní dříve vložený údaj. Chceme-li do security elementu dodat další kancelář a zachovat i původní, musíme použít vstup, ve kterém zopakujeme číslo a přístup původně vložené kanceláře. ESPRG1A0900-B,BTS1A0901-R. Security element z PNR odstraníme vstupem ESX a tím zároveň zrušíme uvedené kanceláři zobrazit si naší rezervaci. 187

188 Změna responsibility HE RP Chceme-li jiné kanceláři předat kompletní responsibilitu PNR, změnu provedeme vstupem: RP/PRG1A0900/ALL kde: RP/ vstupní kód PRG1A0900 office ID kanceláře, které responsibilitu předáváme /ALL signál pro systém, že má provést změnu adresy ve všech prvcích PNR, které mohou obsahovat původní office ID: RP queueing office option ticketing RPS/xxxxxxxxx/ALL změna responsibility pro PNR s kódem AXR v záhlaví (separace, replikace) Tento vstup vytvoří v kanceláři, která responsibilitu (dále RP) předává, zprávu do queue 97 s upozorněním, kam byla responsibilita předána. V kanceláři, kam byla RP předána, se objeví PNR jednotlivce na queue číslo 4, v případě skupinového PNR se objeví na queue číslo 87C11. Nejčastěji se používá vstup RP při zpracování Q číslo 9 (Other Airline Control), kde si letecká společnost od nás vzala responsibilitu a my si ji musíme vzít zpět. Responsibilitu můžeme předávat jen kancelářím, které jsou uživateli systému Amadeus. Změnu responsibility nemůžeme zrušit, při chybě nám responsibilitu může pouze po dohodě vrátit ta kancelář, které jsme před tím responsibilitu odevzdali. Kancelář, do které rezervaci předáváme, se stane jejím vlastníkem. V případě, že PNR obsahuje RC (confidential) poznámku, musíme vytvořit novou poznámku adresovanou na kancelář, kam budu PNR předávat; pak zrušit původní poznámku a teprve potom se může RP předat, jinak RC poznámku nová kancelář neuvidí. Responsibilitu můžeme změnit i pouze v některém z prvků PNR: RP/xxxxxxxxx/Q RFyy/xxxxxxxxx RP/xxxxxxxxx/TK RP/xxxxxxxxx/OP změna queueing office, když responsibility vzal dopravce změna queueing office (např. u onlinových rezervacích) změna ticketing office změna office v option 188

189 TISK HE WRA Chceme-li vytisknout vícestránkovou informaci přímo ze systému, takovýto tisk nazýváme TISK Z HOSTU. Mezi příkazem k tisku a vlastním tiskem může dojít ke krátké časové prodlevě. Tisk PNR a) otevřeného WRA/RT WRS/RT WRA/RTN WRA/RTW tisk celého PNR tisk první strany PNR tisk skupinového PNR, pouze jména tisk skupinového PNR, jména včetně itineráře b) uzavřeného WRA/RTDQKEVN WRS/RTDQKEVN tisk celého PNR (DQKEVN - rec loc) tisk první strany PNR PNR je zaslán přímo na tiskárnu a nezobrazí se na obrazovce. POZOR - PNR je v této fázi otevřený. Pokud s ním nebudeme již dále pracovat, uděláme vstup IG. c) purged PNR Pokud chceme tisknout past date PNR, musíme si rezervaci nejprv vyvolat z databáze (viz. Kapitola Purged PNR) a potom dát příkaz k tisku: WRA/RPP WRA/RPP/RH WRA/RPP/TST tisk celého purged PNR tisk pouze historie purged PNR tisk pouze masky purged PNR d) historie PNR WRA/RH WRA/RH/ALL WRA/RHN WRA/RNA WRA/RNG tisk celé historie z otevřeného PNR bez reportování PNR do Q banky tisk celé historie z otevřeného PNR včetně reportování PNR do Q tisk té části historie, která nás zajímá (N name) tisk historie letových segmentů tisk historie OSI a SSR 189

190 Tisk z AIS a HELPu GL vstup, kterým tiskneme celou zobrazenou informaci GL/45 vstup, kterým vytiskneme počet řádek uvedený za lomítkem počínající prvním řádkem na obrazovce GL5 tisk uvedené řádky GL tisk textu ohraničeného uvedenými řádky Tisk z fare quote FQD WRA/F tisk všech již zobrazených údajů z fare quote Tisk masky PNR WRA/TQT WRA/TQT/T2 tisk aktívní masky PNR tisk masky T2 Tisk hotelových údajů WRA/HL WRA/HF WRA/HA tisk zobrazeného hotelového listu tisk zobrazené informace o určitém hotelu tisk konkrétních paragrafů ze zobrazené HF: WRA/HF-P-G-C tisk HF z HL řádek AA: WRA/HFAA tisk HF ze zobrazené HA: WRA/HF2 tisk HF z hotelového segmentu v PNR: WRA/HFS2 tisk zobrazené hotelové availability, vytiskneme pouze zobrazenou stranu, další stranu si nalistujeme vstupem MD, znovu použijeme WRA/HA (dosáhneme toho, že text nebude přerušen nadpisem AMADEUS) 190

191 GHOST SEGMENT HE GK Ghost segment GK používáme hlavně při ocenění rezervace, která obsahuje segmety na čekací listině a my si chceme ověřit, jaká bude celková cena letenky v případě, že nám dopravce potvrdí místo anebo zda vůbec můžeme použít určitý tarif. Ghost Segment lze použít pouze pro ocenění, nikoliv však pro vystavení letenky. Ghost segment lze použít pro všechny letecké společnosti, zpráva o jeho vložení letecké společnosti není odesílána. Systém neocení rezervaci se segmentem, který nemá potvrzený status HK a je na čekací listině. Pro zjištění ceny letenky můžeme zarezervovat identický letový segment se statusem GK. Ghost segment vložíme krátkým nebo dlouhým prodejem. Krátký prodej ze zobrazené availability SS1U2/GK/AMADEUS kde: SS vstupní kód 1 počet míst U rezervační třída 2 číslo letu ze zobrazeného letového řádu /GK lomítko následované status kódem /AMADEUS lomítko následované JAKÝMKOLIV kódem, max. 7 znaků Dlouhý prodej SS TK1767 U 29DEC IST PRG GK1/jakýkoliv kód Příklad: Klient chce cestovat do Istanbulu s odletem z Prahy dne a s návratem Přeje si cestovat Tureckými aerolinkami. Na FQD si zobrazíme přehled tarifů společnosti TK a zjistíme, který tarif je nejlevnější a rezervační třídu pro vybraný tarif. 191

192 V rezervaci vidíme, že na zpátečním letu není volné místo, tento segment je na čekací listině, na tzv. waitlistu (status HL Have Listed). Pokud tuto rezervaci informativně oceníme vstupem FXX, systém nám nenabídne příslušný tarif, který jsme si vybrali na FQD, ale zobrazí nám pouze momentálně dostupné tarify, které povolují čekací listinu. Krátký prodej: Ze zobrazené availability prodáme místo SS1U1/GK/aabbcc Dlouhý prodej: SSTK1767U29DECISTPRGGK1/aabbcc 192

193 Nyní můžeme INFORMATIVNĚ ocenit PNR za použití segmentu 2 a 4. FXX/S2,4 Zde vidíme, že systém nám ocení rezervaci správným tarifem, který jsme si vybrali na FQD. Nyní jen zbývá počkat na potvrzení místa na zpátečním letu, anebo zarezervovat jiný datum zpáteční cesty. REKONFIRMACE číslo segmentu / RR Tímto vstupem rekonfirmujeme jednotlivé letové segmenty v rezervaci (nelze je rekonfirmovat najednou). Rekonfirmaci nepovolují všechny letecké společnosti, u některých nelze provést! Rekonfirmujeme letový segment 4 z PNR vstupem» 4/RR V PNR nastane tato změna: Systém vyšle do rezervačního systému letecké společnosti zprávu o rekonfirmaci. 193

194 PASIVNÍ SEGMENT HE PK Pasivní segmenty používáme hlavně v případě, kdy letecká společnost, která nevyužívá systém Amadeus jako svůj rezervační systém, vytvoří pro nás rezervaci a my ji budeme vystavovat v našem systému. Platí to v případě jak samostatného PNR, tak skupinového PNR. Rezervaci na pasivní segmenty můžeme ocenit a vystavit ze systému Amadeus. PNR se statusem HK nemůžeme vytvořit znovu v systému, neboť by vznikl tzv. double booking, proto použijeme pasivní segmenty. Pro vytvoření pasivních segmentů potřebujeme znát přesné údaje rezervace (jméno, datum a číslo letu, rezervační třídu) a rezervační kód ze systému dopravce. Musíme vytvořit přesnou kopii rezervace, kterou má letecká společnost ve svém systému, jinak nám dopravce rezervaci zamítne (status NO). Pasivní segmenty můžeme tvořit pouze u dopravců, kteří nemají Amadeus jako svůj rezervační systém a navíc tuto funkci podporují. Zjištění podpory pasivních segmentů je v tabulce přehledu funkcionalit jednotlivého dopravce na GGPCAXX (XX nahradíme zkratkou dopravce). GGPCAKE 194

195 Pasivní segment vkládáme se status kódem PK (potvrzený) nebo PL (na čekací listině). Vytvoření: Krátkým prodej ze zobrazené availability: SS1H2/PK/JERN6 kde: SS vstupní kód 1 počet míst H rezervační třída 2 číslo letu ze zobrazeného letového řádu /PK lomítko následované status kódem /JERN6 lomítko následované rezervačním kódem ze systému dopravce Ze zobrazené duální availability: SS1H3/PK/JERN6*13/PK/JERN6 Za hvězdičkou uvedeme číslo letu z letového řádu pro cestu zpět následované lomítkem se status kódem a dalším lomítkem následovaným rezervačním kódem. Dlouhým prodejem: SS KE534 Q 18JUN FRASEL PK1/JERN6 kde: SS vstupní kód KE534 číslo linky Q rezervační třída FRASEL úsek PK status pro pasivní segment 1 počet míst /JERN6 lomítko následované rezervačním kódem ze systému dopravce Segment vložený s PK kódem může podle dohody mezi leteckou společností a systémem Amadeus zaslat zprávu letecké společnosti. Po vložení segmentu systém oznámí: Jméno cestujícího musí být vloženo ve stejném formátu, jako bylo vloženo v systému letecké společnosti, stejně tak i třída, routing a datum musí odpovídat. Je tedy nutné, aby nám dopravce zaslal danou rezervaci a my mohli v systému Amadeus provést jeho přesnou kopii! Kód PK zajistí to, že nevznikne u dopravce double booking! Rezervaci dokončíme standardním způsobem a získáme rezervační kód. Tím je rezervace připravena pro tisk na letenky, kde uvidíme status PK namísto HK. K pasivnímu segmentu nelze vyžádat SSR, pouze SSR GRPF je možné. 195

196 Příklad skupinové rezervace, kde je využití pasivních segmentů: SERVISNÍ SEGMENT HE SERVICE Servisní segment použijeme v případě, že rezervace byla původně vytvořena v systému letecké společnosti a cestujícímu chceme vyžádat nějakou službu (SSR), chceme leteckou společnost o něčem informovat (OSI), případně odeslat číslo letenky (FH). Servisní segmenty můžeme vložit na lety těch společností, které jejich použití podporují. Seznam leteckých společností nájdeme na GGPCALFUN. Letecké společnosti, které mají systém Amadeus jako svůj rezervační systém, nepodporují vložení servisních segmentů. Servisní segment lze použít pro ocenění rezervace a pro vystavení letenky. Nelze je použít ve skupinovém PNR. V případě vystavení letenky na servisní segmenty se FA element, který systém vloží do PNR po automatickém vystavení letenky, neodešle do systému letecké společnosti. Pro odeslání čísla letenky do systému letecké společnosti musíme ještě následně použít vstup FHE s vložením čísla letenky. Servisní segment v okamžiku odeslání SSR, OSI či čísla letenky FH převede responsibilitu v systému letecké společnosti na Amadeus, a pokud bude rezervace v systému Amadeus zrušena, bude zrušena i v systému letecké společnosti. Jméno cestujícího, číslo letu, třída a datum všech odletů musí odpovídat údajům v rezervačním systému letecké společnosti, jinak vytvoříme double rezervaci, kterou nám letecká společnost zamítne. Servisní segment lze vložit dlouhým i krátkým prodejem, viz pasivní segment, pouze místo PK kódu použijeme kód HK. 196

197 PNR CLAIM HE RO Tato funkcionalita umožňuje přebrání responsibility v rezervaci, která byla vytvořena v systému letecké společnosti. Letecká společnost musí tuto funkcionalitu podporovat, zjistíme to na GGPCAxx (xx nahradíme zkratkou letecké společnosti). GGPCACO Postup PNR claim: 1. Otevřeme si PNR v systému letecké společnosti musíme znát rezervační kód ze systému dopravce RO CO NHTB0L kde: RO vstupní kód CO kód letecké společnosti NHTB0L record locator letecké společnost NHTB0L 1.1WALLACE/A 1 CO 50Y 01FEB SA LAXIAH HK1 700A 1210P 2 CO1524Y 02FEB SU IAHMIA HK1 115P 432P 3 ARNK 4 CO 50Y 03FEB MO LAXIAH HK1 700A 1210P 5 CO1524Y 04FEB TU IAHMIA HK1 115P 432P FONE- 1.MEX /B702 2.MEX*FAX NA/N000 3.MEX* H/N000 4.MEX*COMPANY/N000 * CLAIM MODE * 197

198 2. Do rezervace doplníme chybějící povinné prvky PNR (kontakt a ticketing) 3. Rezervaci si převedeme do databáze systému Amadeus vstupy ER nebo ET. Rezervace se nám zobrazí v také podobě, jako kdybychom jsme si ji vytvořili sami. Responsibilita PNR je na naší straně. Vstup ET nám zároveň PNR uzavře, vstup ER nám PNR automaticky otevře již s responsibilitou naší kanceláře. S takto převednou rezervaci již můžeme pracovat jako s kterýmkoliv PNR vytvořeným v naší kanceláři. To, že se jedná o claimovaný PNR poznáme v historii z RF: RP/PRG1A0980/PRG1A ON/WALLACE/WENDY 000 OS/CO 050 Y 19NOV 3 LAXIAH IS /HK 000 OS/CO 617 Y 21NOV 5 IAHLAX IS /HK 000 RF-*COCLAIM CR-PRG1A0980 SU 2804HS 01NOV/1404Z 198

199 AMADEUS HE EML K tomu, abyste mohli využívat služeb sítě EML, musí být nejprve kancelář zaregistrována. Registraci provádí Amadeus Help desk. Jestli po odeslání u systém zahlásí UNAUTHORIZED USER, musíme provést aktivaci svého terminálu nebo zápisového čísla do sítě EML vstupem: WM/ELN STA ATID ELN MSG NOT ACC CPY SVD APD ERR identifikační číslo kanceláře v síti EASYLINK Amadeus Terminal Identification Number - číslo terminálu (obrazovky), kde byla provedena aktivace zasílání ů EasyLink Number identifikační číslo v síti EASYLINK, toto číslo umožňuje poslat zprávu na jiný terminál v systému Amadeus počet zpráv zaslaných jiným uživatelem Amadeus není využíváno pro produkt Amadeus oznámení o tom, že naše zpráva byla akceptována Amadeus serverem a bude odeslána do internetové sítě kopie odesílaných zpráv uložené zprávy čekající na odeslání dokumenty, které posíláme jako přílohu není využíváno pro produkt Amadeus 199

200 Vytvoření a používání nicknames Zaslat zprávu nebo zobrazení ze systému Amadeus lze buď pomocí konkrétní ové adresy nebo tzv. nickname (přezdívky). Můžeme vytvořit dva druhy seznamů: osobní - seznam spojený s konkrétním terminálem nebo zápisovým číslem obecný - společný pro celou kancelář Maximální délka nickname je 20 charakterů včetně mezer. Počet přezdívek v seznamu není omezen. Vytvoření nickname a) osobní: WM/ADD/NIC/EML/námi zvolená přezdívka/ ová adresa příjemce b) pro kancelář: WM/ADD/NICO/EML/přezdívka/ ová adresa příjemce Rušení nickname WM/DEL/NIC/EML/rušené nickname WM/DEL/NIC/EML/HELENA Rušíme-li nickname z obecného listu pro kancelář, použijeme kód WM/DEL/NICO/EML/rušené nickname Zobrazení seznamu nicknames K zobrazení osobního seznamu nicknames použijeme vstup: WM/DIS/NIC zobrazení listu nicknames pro kanceláře: WM/DIS/NICO 200

201 Odeslání itineráře IEP-EML-adresa příjemce IEP-EMLN-NICKNAME IEP-EMLA IEP-EMLN-Helena odeslání u na adresu uvedenou v APE Tisk a odesílání letenky TTP/ITR-EML-adresa příjemce TTP/ITR-EMLN-nickname TTP/ITR-EMLA TTP/ITR-EMLN-Helena tisk a odeslání letenky na adresu uvedenou v APE Tisk a odesílání elektronické letenky (ITR) a itineráře v jednom vstupu: TTP/ITR-EML-adresa příjemce/iep-eml-adresa příjemce TTP/ITR-EMLN-nickname/IEP-EMLN-nickname TTP/ITR-EMLN-Helena/IEP-EMLN-Helena TTP/ITR-EMLA/IEP-EMLA odeslání letenky a itineráře na adresu uvedenou v APE Po odeslání ů se zobrazí zpráva: Tato odpověď nám signalizuje, že itinerář byl odeslán do našich WM zpráv a můžeme s ním dále pracovat. 201

202 WM zprávy si otevřeme vstupem: WM/MSG Zde vidíme, kterou zprávu kdo, který den a v kolik hodin poslal a její typ ACC oznámení o příjmu naší zprávy z AMADEUS serveru Zobrazení jednotlivých zpráv WM/MSG-1 za vstupní kód WM/MSG a pomlčku uvedeme číslo zprávy ze seznamu Máme-li již na obrazovce nějakou zprávu, k zobrazení další zprávy v řadě použijeme vstup: WMN K zobrazení předchozí zprávy v řadě lze použít vstup: WML Rušení zpráv WM/DEL/MSG-2 rušíme druhou zprávu z řady WM/DEL/MSG-3-12 rušíme třetí až dvanáctou zprávu z řady. Tisk zpráv WM/PRT/MSG-2 tisk druhé zprávy z řady WM/PRT/MSG-3-12 tiskneme si třetí až dvanáctou zprávu z řady 202

Vstupem A se zobrazený timetable změní na availabilitu (zpětně lze availabilitu změnit na timetable vstupem TT)

Vstupem A se zobrazený timetable změní na availabilitu (zpětně lze availabilitu změnit na timetable vstupem TT) Kapitola 3: TIMETABLE A AVAILABILITA 3.1. Timetable (letový řád) Na Timetable jsou zobrazeny lety bez ohledu na to, zda-li jsou na nich volná místa či nikoliv. TTPRGNYC (timetable na dnešní datum) TT10JULPRGNYC

Více

Kapitola 6: Práce s rezervací. 6.1. Zavření a ignorování rezervace. uzavření rezervace/uložení změn

Kapitola 6: Práce s rezervací. 6.1. Zavření a ignorování rezervace. uzavření rezervace/uložení změn Kapitola 6: Práce s rezervací 6.1. Zavření a ignorování rezervace Vstup E ( end ) ER ( end and retrieve ) I ( ignore ) IR ( ignore and retrieve ) Popis uzavření rezervace/uložení změn uzavření rezervace/uložení

Více

Status před uzavřením rezervace

Status před uzavřením rezervace Kapitola 4: PRODEJ (SELL) 4.1. Základní vstupy pro prodej a typy prodeje Prodej míst by měl být uskutečňován z NUMERICKÉ availability, tzn. Carrier specific (např. A*KL) nebo AL1. Vstup pro prodej ze zobrazené

Více

Kapitola 7: KOMUNIKACE S LETECKOU SPOLEČNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM REZERVACE

Kapitola 7: KOMUNIKACE S LETECKOU SPOLEČNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM REZERVACE Kapitola 7: KOMUNIKACE S LETECKOU SPOLEČNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM REZERVACE 7.1. Vendor remark Letecká společnost má možnost do rezervace poslat informaci ( vendor remark ). Jakmile tak učiní, je rezervace

Více

POJIŠTĚNÍ. Amadeus Marketing ČSA

POJIŠTĚNÍ. Amadeus Marketing ČSA POJIŠTĚNÍ Amadeus Marketing ČSA Poslední update: 27.1.2003 Helena Šindelová Help desk OBSAH Úvod.................................................................. 1 Pojišťovny a jejich produkty...............................................

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

HOTELY AMADEUS VISTA GRAFICKÁ ČÁST. Amadeus Marketing ČSA

HOTELY AMADEUS VISTA GRAFICKÁ ČÁST. Amadeus Marketing ČSA HOTELY AMADEUS VISTA GRAFICKÁ ČÁST Amadeus Marketing ČSA Poslední update: 30.1.2008 Helena Šindelová Help desk 2 OBSAH Úvod................................................ 4 Hotel search....................................................

Více

Manuál Českých aerolinií pro správné postupy využívání rezervačních systémů

Manuál Českých aerolinií pro správné postupy využívání rezervačních systémů Manuál Českých aerolinií pro správné postupy využívání rezervačních systémů České aerolinie se rozhodly na základě stále častěji se objevujících nevhodných praktik při rezervacích a vystavovaní letenek

Více

Amadeus Customer Profiles. Průvodce tvorbou a využitím zákaznických profilů pro začátečníky

Amadeus Customer Profiles. Průvodce tvorbou a využitím zákaznických profilů pro začátečníky Amadeus Customer Profiles Průvodce tvorbou a využitím zákaznických profilů pro začátečníky 2008 Amadeus Marketing CSA Publikováno: May 2008 Help Desk email: hsindelova@amadeus-nmc.cz Obsah Začínáme...

Více

Manuál Českých aerolinií pro správné postupy využívání rezervačních systémů

Manuál Českých aerolinií pro správné postupy využívání rezervačních systémů Manuál Českých aerolinií pro správné postupy využívání rezervačních systémů České aerolinie se rozhodly na základě stále častěji se objevujících nevhodných praktik při rezervacích a vystavovaní letenek

Více

ocenění s požadovanou Fare basis = @FBC@ (@LSPECCZ@) datum odletu na jednotlivých = DDMMMYY (12JAN12) úsecích v minulosti

ocenění s požadovanou Fare basis = @FBC@ (@LSPECCZ@) datum odletu na jednotlivých = DDMMMYY (12JAN12) úsecích v minulosti Rádi bychom vás informovali o rozšíření funkce FQP o následující možnosti: kalkulace private Fares včetně account kodu ocenění s požadovaným Fare basis na jednotlivých úsecích nebo pro celou cestu (@Fare

Více

N.2NOVAK/KARELMR/JANMR

N.2NOVAK/KARELMR/JANMR Kapitola 5: REZERVACE 5.1. Rezervace povinné části Každá rezervace musí obsahovat následující informace: - itinerář - let, rezervace hotelu či auta (ITINERARY) - jméno cestujícího/jména cestujících (NAME)

Více

Vyžádání a zaplacení doplňkových služeb zavazadel. u Air France a KLM

Vyžádání a zaplacení doplňkových služeb zavazadel. u Air France a KLM Vyžádání a zaplacení doplňkových služeb zavazadel u Air France a KLM 1 1. Udělejte rezervaci Doporučujeme rezervaci ocenit a vložit frequent flyer a teprve poté vyžádat služby (cena služeb může být vázána

Více

Electronic Miscellaneous Document (EMD)

Electronic Miscellaneous Document (EMD) Electronic Miscellaneous Document (EMD) 1 Co je EMD? EMD nahradí následující dosud používané dokumenty: - MCO nebo virtuální MCO (Miscellaneous Charge Orders) - MPD (Multi-Purpose Documents) vystavované

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

On-line nápověda časté dotazy V1.2

On-line nápověda časté dotazy V1.2 On-line nápověda časté dotazy V1.2 O: Jak mohu vyhledat lety pomocí mapy? Chcete-li spustit vyhledávání, klikněte na tečku na mapě. Potom zvolte preferovanou volbu z nabídky na obrazovce a zobrazte informace

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

AMADEUS TICKET CHANGER

AMADEUS TICKET CHANGER AMADEUS TICKET CHANGER Poslední aktualizace: leden 2011, v 1.02 Vypracoval tým Amadeus Help Desk Amadeus Marketing CSA, s.r.o. Meteor Centre Office Park B Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel.: +420 234

Více

VISA ONLINE Postup pro online vyžádání víza do Spojených arabských emirátů přes www.emirates.com

VISA ONLINE Postup pro online vyžádání víza do Spojených arabských emirátů přes www.emirates.com VISA ONLINE Postup pro online vyžádání víza do Spojených arabských emirátů přes www.emirates.com Od 10. května mohou cestující společnosti Emirates z 35 zemí světa žádat o víza do UAE online prostřednictvím

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL

PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL 1. Vstup do partnerské sekce Zde se nachází vstup pro provizní prodejce do partnerské sekce. 2. Přihlášení Zde se zadává Uživatelské jméno a Heslo pro

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Electronic Miscellaneous Document (EMD)

Electronic Miscellaneous Document (EMD) Electronic Miscellaneous Document (EMD) 1 Co je EMD? EMD nahradí následující dosud používané dokumenty: - MCO nebo virtuální MCO (Miscellaneous Charge Orders) - MPD (Multi-Purpose Documents) vystavované

Více

Základní principy vyhledávání firem

Základní principy vyhledávání firem Základní principy vyhledávání firem Vyhledávat informace v databázi lze několika způsoby. Základní způsob používá postupné kroky, kdy otevíráme tzv. slovníky, z nichž vybíráme požadované hodnoty, například

Více

POSTUPY REFUNDACÍ AMADEUS

POSTUPY REFUNDACÍ AMADEUS POSTUPY REFUNDACÍ AMADEUS Amadeus Marketing CSA, s.r.o. Meteor Centre Office Park B Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Vydání ze dne: 1. 3. 2008 1 KRYPTICKÉ VSTUPY Vždy před začátkem refundace ZAVŘÍT PNR!

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue)

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) 1. Spuštění katalogu: Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS v sekci Náhradní díly, nebo přímým zadáním adresy http:///nahradnidily-katalog-nd

Více

e-businesstravelterminal

e-businesstravelterminal Prodej cestovních služeb pro korporátní zákazníky e-businesstravelterminal Travelport Česká s Slovenská Republika, ver.06.2012 Stránka: 1 Představení produktu Travelport Česká a Slovenská republika Vám

Více

Business Management Platform

Business Management Platform Business Management Platform Přehled řešení BMP a jednotlivých součástí RTS,ATS,LINK,CM Marek Labuť, Sales dep, 30.1.2014, Praha Business Management Platform RTS (CM, RC,RP,RMP) ATS LINK Commission Manager

Více

NOVÉ TECHNOLOGIE V ŘEŠENÍCH PRO CESTOVNÍ RUCH AMADEUS

NOVÉ TECHNOLOGIE V ŘEŠENÍCH PRO CESTOVNÍ RUCH AMADEUS CESKLAPES NOVÉ TECHNOLOGIE V ŘEŠENÍCH PRO CESTOVNÍ RUCH AMADEUS Ing. Stanislav Fajkus Amadeus Marketing CSA, s.r.o. Podpora přednášky kurzu GDS V PRAXI CK, CA A DALŠÍCH SUBJEKTŮ část II. 2010 Copyright

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Návod na použití univerzitní aplikace

Návod na použití univerzitní aplikace Page 1 of 19 Návod na použití univerzitní aplikace WHOIS viz jednotlivé kapitoly Stránky: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta Kurz: Návod pro použití aplikace Whois Kniha: Návod na použití univerzitní

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Vytvořeno dne: 19.11.2009 Aktualizováno: 25.11.2009 Verze: 1.0 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

8. Posloupnosti, vektory a matice

8. Posloupnosti, vektory a matice . jsou užitečné matematické nástroje. V Mathcadu je často používáme například k rychlému zápisu velkého počtu vztahů s proměnnými parametry, ke zpracování naměřených hodnot, k výpočtům lineárních soustav

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Jak zadat aktivační kód předplatného LiveSubscribe 2.0

Jak zadat aktivační kód předplatného LiveSubscribe 2.0 Page 1 of 8 Jak zadat aktivační kód předplatného LiveSubscribe 2.0 Situace: Obnovujete předplatné služby k produktu Symantec. Dostali jste aktivační kód a chcete vědět, kde se zadává. Řešení: Při zadávání

Více

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ OBSAH SD Quick Book Rezervační systém - Správa rezervací 1. Přihlášení do systému 3 2. Vložení rezervace 4 2.1 Vložení rezervace

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. BYZNYS A PRÁVO

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. BYZNYS A PRÁVO BYZNYS A PRÁVO Byznys a právo OBSAH ZÁKLADNÍ FUNKCE EXCELU... 2 FUNKCE ODMOCNINA A ZAOKROULIT... 4 FORMÁT A OBSAH BUNĚK... 5 RELATIVNÍ ODKAZY... 9 ABSOLUTNÍ ODKAZY... 11 Byznys a právo ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Pro přístup k aplikaci Bristol-Myers Squibb pro vyhledávání faktur, spusťte Internetový prohlížeč.

Pro přístup k aplikaci Bristol-Myers Squibb pro vyhledávání faktur, spusťte Internetový prohlížeč. Pro přístup k aplikaci Bristol-Myers Squibb pro vyhledávání faktur, spusťte Internetový prohlížeč. Do okénka pro adresu napište http://supplierlink.bms.com/, pak klikněte na BMS Ceska republika. V sekci

Více

DATABÁZE ACCESS Ovládací prvky ve formuláři 5 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

DATABÁZE ACCESS Ovládací prvky ve formuláři 5 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. DATABÁZE ACCESS Ovládací prvky ve formuláři 5 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Ovládací prvky: rozumí se jimi objekty ve formuláři, které

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Odbavení na letišti. Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 21.05.2015. 1. esky.cz 2. Guide_homepage

Odbavení na letišti. Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 21.05.2015. 1. esky.cz 2. Guide_homepage Poslední aktualizace: 21.05.2015 1. esky.cz 2. Guide_homepage Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Cestující s nadváhou

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY. Ing. Petra Skolilová

ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY. Ing. Petra Skolilová ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY Ing. Petra Skolilová OSNOVA PŘEDNÁŠKY 1. ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 2. CELOSVĚTOVÝ VÝVOJ OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 3. LOGISTIKA OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY KABINOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 NÁVOD K OBSLUZE Doporučujeme Vám, aby jste si před uvedením do provozu pečlivě pročetli Návod k obsluze. Jen tak budete moci plně využít všech možností

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PRODEJI TOUR OPERÁTORŮ PATŘÍCÍCH DO SKUPINY THOMAS COOK

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PRODEJI TOUR OPERÁTORŮ PATŘÍCÍCH DO SKUPINY THOMAS COOK ZÁKLADNÍ INFORMACE K PRODEJI TOUR OPERÁTORŮ PATŘÍCÍCH DO SKUPINY THOMAS COOK Skupina Thomas Cook je druhým největším turistickým koncernem v Evropě. V roce 2012 zajistila celosvětově SKUPINA Thomas Cook

Více

Záhlaví a zápatí Tvorba obsahu

Záhlaví a zápatí Tvorba obsahu Microsoft Office 2007 Záhlaví a zápatí Tvorba obsahu Microsoft WORD 2007 1.1.2011 Obsah Záhlaví a zápatí... 1 Tvorba záhlaví a zápatí... 1 Číslování stránek... 1 Práce s oddíly... 2 Vytvoření oddílů...

Více

MapleSim 4.5 instalační příručka

MapleSim 4.5 instalační příručka MapleSim 4.5 instalační příručka Tato příručka slouží jako průvodce instalací programu MapleSim verze 4.5. Upozornění Před instalací systému MapleSim je nutné nainstalovat systém Maple 14. Instalace systému

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů

Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů Připravte si, jaké parametry produktu budete importovat a ty vepište do jednotlivých sloupců. Soubor uložíme (v tomto případě jako import.xls)

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Microsoft Office. Excel ověření dat

Microsoft Office. Excel ověření dat Microsoft Office Excel ověření dat Karel Dvořák 2011 Ověření dat Při zadávání dat přímo z klávesnice je poměrně vysoké procento chybovosti, ať už jde o překlepy nebo zadání dat mimo předpokládaný rozsah.

Více

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

IPUS - manuál pro sjednatele CP

IPUS - manuál pro sjednatele CP IPUS - manuál pro sjednatele CP IPUS ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ IPUS (Insurance Policy Underwriting System) je webový nástroj pro úpis (prodej) pojistných produktů AXA ASSISTANCE jehož pomocí můžete provádět

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců MS Access je program, který umožňuje vytvářet a spravovat databáze. Důležitým prvkem při tvorbě databáze je vytvoření vhodné struktury tabulek. Tabulku začneme vytvářet definováním jejich polí (=sloupců).

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

1. Registrace ledů na ZS v Ledči nad Sázavou

1. Registrace ledů na ZS v Ledči nad Sázavou ZIMNÍ STADIÓN LEDEČ NAD SÁZAVOU ON-LINE REZERVACE LEDU MANUÁL Tento manuál jednoduchým způsobem navádí jak se zaregistrovat na portál www.hcledec.cz a jakým způsobem provést rezervaci pro pronájem vybrané

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Finanční část III. Originály účetních dokladů se odevzdávají na EO, doporučujeme uschovat si kopie dokladů Faktura musí být adresována na Univerzitu

Finanční část III. Originály účetních dokladů se odevzdávají na EO, doporučujeme uschovat si kopie dokladů Faktura musí být adresována na Univerzitu Obecné informace Aktivity projektu lze zahájit již od 1.1.2016 Čerpání finančních prostředků od března/dubna 2016 Náklady uznatelné od 1.1.2016 Rozhodnutí o přidělení vnitřního grantu podepsání na grantovém

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více