ACTA MEDICINAE 8/2014 Onkologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACTA MEDICINAE 8/2014 Onkologie"

Transkript

1 ACTA MEDICINAE 8/2014 Onkologie Kompletní literatura 2 Predikce incidence a prevalence nádorových onemocnění a počtu léčených onkologických pacientů v ČR v letech 2015 a 2020 doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. Mgr. Jakub Gregor, Ph.D. IBA, LF MU, Brno RNDr. Jan Mužík, Ph.D. IBA, LF MU, Brno, ÚZIS ČR, Praha RNDr. Denisa Malúšková Mgr. Jana Koptíková, Ph.D. Mgr. Zbyněk Bortlíček IBA, LF MU, Brno prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Thomayerova nemocnice, Praha 2 Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. Fakultní nemocnice Brno RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Mgr. Michal Burger Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Mgr. Jakub Gregor, Ph.D. Mgr. Jana Koptíková, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 3 Doporučení pro léčbu sarkomů měkkých tkání Evropské společnosti klinické onkologie, ESMO MUDr. Kateřina Kubáčková Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 3 Novinky v hormonální léčbě karcinomu prsu před a po ASCO 2014 prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. MUDr. Zuzana Ušiaková MUDr. Michal Vočka MUDr. Lucie Hussarová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce v Praze 3 Antracykliny v první linii léčby karcinomu prsu mohou být účinnější, než si myslíme kazuistika doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 4 Nemalobuněčný karcinom plic novinky v léčbě prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. MUDr. Ondřej Venclíček MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D. MUDr. Marcela Tomíšková MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. Jana Špaldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno 4 Nemalobuněčný karcinom plic s přestavbou genu EML4-ALK nové možnosti léčby prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň prof. Dr. med. Michael Hilker, FETCS Universitätsklinikum Regensburg, Německo RNDr. Petr Grossmann FN Plzeň, Šiklův patologicko-anatomický ústav Plzeň 5 Možnosti systémové léčby gastroenteropankreatických neuroendokrinních tumorů MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno, LF MU, Brno 5 Gastrointestinální stromální tumor základní algoritmus diagnostiky a léčby MUDr. Zdeněk Linke Onkologická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha 6 Výběr optimální sekvence v léčbě metastatického renálního karcinomu MUDr. Hana Študentová Onkologická klinika FN Olomouc 6 Karcinom ovaria současnost a novinky v léčbě MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. Oddělení gynekologické onkologie, MOÚ Brno 6 Stanovení strategie léčby u metastatického melanomu MUDr. Eugen Kubala Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové 7 Role parenterální výživy v podpůrné onkologické léčbě nový pohled MUDr. Petr Beneš Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 7 Novinky v léčbě průlomové bolesti 7 Qutenza v léčbě chemoterapií indukované polyneuropatie 7 HPV infekce u mužů doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha

2 Predikce incidence a prevalence nádorových onemocnění a počtu léčených onkologických pacientů v ČR v letech 2015 a 2020 doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. Mgr. Jakub Gregor, Ph.D. IBA, LF MU, Brno RNDr. Jan Mužík, Ph.D. IBA, LF MU, Brno, ÚZIS ČR, Praha RNDr. Denisa Malúšková Mgr. Jana Koptíková, Ph.D. Mgr. Zbyněk Bortlíček IBA, LF MU, Brno prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Thomayerova nemocnice, Praha 1 Curado, M. P. Edwards, B. Shin, H. R., et al. (eds.): Cancer incidence in five continents, roč. IX. IARC Scientific Publications č International Agency for Research on Cancer, Lyon, 2007, vyhledáno , dostupné z: 2 Ferlay, J. Soerjomataram, I. Ervik, M., et al.: GLOBOCAN 2012 v1.0, cancer incidence and mortality eorldwide: IARC CancerBase č. 11 [internet]. International agency for research on cancer, Lyon, Vyhledáno , dostupné z: 3 Dušek, L. Mužík, J. Kubásek, M., et al.: Epidemiology of malignant tumors in the Czech Republic [internet]. Masaryk University, Brno, 2005, vyhledáno , dostupné z: 4 Clerc, L. Jooste, V. Lejeune, C., et al.: Cost of care of colorectal cancers according to health care patterns and stage at diagnosis in France. Eur J Health Econ, 2008, 9, s Pavlík, T. Májek, O. Mužík, J., et al.: Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health, 2012, 12, s Maddams, J. Utley, M. Miller, H.: Projections of cancer prevalence in the United Kingdom, Br J Cancer, 2012, 107, s Mariotto, A. B. Yabroff, K. R. Sbal, Y., et al.: Projections of the cost of cancer care in the United States: J Natl Cancer Inst, 2011, 103, s Travis, L. B.: The epidemiology of second primary cancers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2006, 15, s Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. Fakultní nemocnice Brno RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Mgr. Michal Burger Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Mgr. Jakub Gregor, Ph.D. Mgr. Jana Koptíková, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1 Dušek, L. Mužík, J. Kubásek, M. Koptíková, J. Žaloudík, J. Vyzula R.: SVOD.cz Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (internetová stránka). Masarykova univerzita, 2007, vyhledáno , dostupné na 2 Ferlay, J. Autier, P. Boniol, M. Heanue, M. Colombet, M. Boyle, P.: Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in Ann Oncol, 2007, 18, s Ferlay, J. Steliarova-Foucher, E. Lortet-Tieulent, J. Rosso, S. Coebergh, J. W. Comber, H., et al.: Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in Eur J Cancer, 2013, 49, s Dyba, T. Hakulinen, T.: Comparison of different approaches to incidence prediction based on simple interpolation techniques. Stat Med, 2000, 19, s Verdecchia, A. De Angelis, G. Capocaccia, R.: Estimation and projections of cancer prevalence from cancer registry data. Stat Med, 2002, 21, s De Angelis, R. Sant, M. Coleman, M. P. Francisci, S. Baili, P. Pierannunzio, D., et al.: Cancer survival in Europe by country and age: results of EUROCARE-5-a population-based study. Lancet Oncol, 2014, 15, s Warren, J. L. Klabunde, C. N. Schrag, D. Bach, P. B. Riley, G. F.: Overview of the SEER-Medicare data: content, research applications, and generalizability to the United States elderly population. Med Care, 2002, 40 (dopl.), s. IV Czernin, J. Allen-Auerbach, M. Schelbert, H. R.: Improvements in cancer staging with PET/CT: literature-based evidence as of September J Nucl Med, 2007, 48, dopl. 1, s. 78S-88S. 9 Czernin, J. Allen-Auerbach, M. Nathanson, D. Herrmann, K.: PET/CT in Oncology: Current Status and Perspectives. Curr Radiol Rep, 2013, 1, s Farwell, M. D. Pryma, D. A. Mankoff, D. A.: PET/CT imaging in cancer: Current applications and future directions. Cancer, Umbehr, M. H. Muntener, M. Hany, T. Sulser, T. Bachmann, L. M.: The role of 11C-choline and 18F-fluorocholine positron emission tomography (PET) and PET/CT in prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Eur Urol, 2013, 64, s Ferda, J. Kastner, J. Ferdová, E. Mírka, H. Hora, M. Hes, O., et al.: Zobrazení karcinomu prostaty na molekulární úrovni naše zkušenosti. Ces Radiol, 2012, 66, s Dusek, L., et al.: Czech cancer care in numbers Praha, Grada Publishing, Blaha, M. Janča, D. Klika, P. Mužík, J. Dušek, L.: Project I-COP architecture of software tool for decision support in oncology. In: Blobel, B. Hasman, A. Zvárová, J. (eds.): Data and knowledge for medical decision support: Proceedings of the EFMI special topic conference, April 2013, Prague, Czech Republic: IOS Press; Pavlík, T. Májek, O. Mužík, J., et al.: Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health, 2012, 12, s. 117.

3 Doporučení pro léčbu sarkomů měkkých tkání Evropské společnosti klinické onkologie, ESMO MUDr. Kateřina Kubáčková Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 1 ESMO/European Sarcomas Network Working Group. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 2012, 23 (7), s. vii92 vii99. Novinky v hormonální léčbě karcinomu prsu před a po ASCO 2014 prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. MUDr. Zuzana Ušiaková MUDr. Michal Vočka MUDr. Lucie Hussarová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce v Praze 1 ASCO Annual Meeting Abstracts, 30. května 3. června Bachelot, T., et al.: Randomized phase II trial of everolimus in combination with tamoxifen in patients with hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative metastatic breast cancer with prior exposure to aromatase inhibitors: a GINECO study. J Clin Oncol, 2012, 30, s Baselga, J., et al.: Everolimus in postmenopausal hormone-receptor- -positive advanced breast cancer. N Engl J Med, Di Leo, A. Jerusalem, G. Petruzelka, L., et al.: Results of the CON- FIRM phase III trial comparing fulvestrant 250 mg with fulvestrant 500 mg in postmenopausal women with estrogen receptor-positive advanced breast cancer. J Clin Oncol, Jones, S. E., et al.: Randomized phase III study of docetaxel compared with paclitaxel in metastatic breast cancer. J Clin Oncol, Kaufman, B., et al.: Trastuzumab plus anastrozole versus anastrozole alone for the treatment of postmenopausal women with human epidermal growth factor receptor 2-positive, hormone receptor-positive metastatic breast cancer: Results from the randomized phase III TAnDEM study. J Clin Oncol, Ellis, M. J., et al.: Whole-genome analysis informs breast cancer response to aromatase inhibition. Nature, Finek, J. Petruželka, L., et al.: První česko-moravský konsensus hormonální léčby karcinomu prsu (v přípravě k tisku). 9 Finn, R. S., et al.: PD , a selective cyclin D kinase 4/6 inhibitor, preferentially inhibits proliferation of luminal estrogen receptor-positive human breast cancer cell lines in vitro. Breast Cancer Res, Finn, R. S., et al.: Final results of a randomized Phase II study of PD , a cyclin-dependent kinase (CDK)-4/6 inhibitor, in combination with letrozole vs. letrozole alone for first-line treatment of ER+/ HER2- advanced breast cancer (PALOMA-1; TRIO-18). AACR, abstrakt CT101, Giordano, S. H., et al.: Systemic therapy for patients with advanced human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol, Hober, J., et al.: Higher efficacy of letrozole in combination with trastuzumab compared to letrozole monotherapy as first-line treatment in patients with HER2-positive, hormone-receptor-positive metastatic breast cancer results of the electra trial. Breast, Jerusalem, G., et al.: Safety analysis of BOLERO-3: a phase 3 trial of daily everolimus (EVE) vs. placebo (PBO), both with weekly trastuzumab (TRAS) and vinorelbine in trastuzumab-resistant, advanced breast cancer. San Antonio Breast Cancer Symposium; abstrakt S2-02, Lee, A. V. Davidson, N. E.: Genomics, drug approval, and optimal treatment duration. Nat Rev Clin Oncol, Martin, M., et al.: S1-7. Phase III trial evaluating the addition of bevacizumab to endocrine therapy as first-line treatment for advanced breast cancer First efficacy results from the LEA study. Cancer Res, Montemurro, M., et al.: Humen epidermal growth factor receptor 2 (HER2) positive and hormone receptor-positive breast cancer: new insights into molecular interactions and clinical implications. Ann Oncol, Palmieri, C., et al.: Breast cancer: Current and future endocrine therapies. Molecular and Cellular Endocrinology, Petruželka, L. Vočka, M. Matějů, M.: Metastazující hormonálně dependentní karcinomy prsu doporučené postupy nebo jen obecné léčebné principy ve světle nových poznatků? Piccart, M., et al.: Everolimus for postmenopausal women with advanced breast cancer: updated results of the BOLERO-2 phase III trial [abstrakt 559]. J Clin Oncol, Piccart, M., et al.: Everolimus plus exemestane for hormone receptor-positive (HR+), human epidermal growth factor receptor-2-negative (HER2-) advanced breast cancer (BC): overall survival results from BOLERO-2. Přednáška, abstrakt LBA1. European Breast Cancer Conference (EBCC-9), Swain, S. M., et al.: Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2- -positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA study): Overall survival results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol, Seidman, A. D., et al.: Randomized phase III trial of weekly compared with every-3-weeks paclitaxel for metastatic breast cancer, with trastuzumab for all HER-2 overexpressors and random assignment to trastuzumab or not in HER-2 nonoverexpressors: Final results of Cancer and Leukemia Group B protocol J Clin Oncol, Schwartzberg, L. S., et al.: Lapatinib plus letrozole as first-line therapy for HER-2+ hormone receptor-positive metastatic breast cancer. Oncologist, Yardley, D. A., et al.: Results of ENCORE 301, a randomized, phase II, double-blind, placebo-controlled study of exemestane with or without entinostat in postmenopausal women with locally recurrent or metastatic estrogen receptor-positive (ER+) breast cancer progressing on a nonsteroidal aromatase inhibitor (AI). J Clin Oncol, Yardley, D. A., et al.: Hormonal therapy plus bevacizumab in postmenopausal patients who have hormone receptor-positive metastatic breast cancer: a phase II Trial of the Sarah Cannon Oncology Research Consortium. Clin Breast Cancer, Moore, H. C. F.: abstrakt LBA505, prezentováno na ASCO Annual Meeting, , Chicago. 27 Pagani, O. Regan, M. M. Walley, B. Fleming, G. F. Colleoni, M. Lang, I. Gomez, H. L. Tondini, C. Burstein, H. J., et al.: Randomized comparison of adjuvant aromatase inhibitor (AI) exemestane (E) plus ovarian function suppression (OFS) vs tamoxifen (T) plus OFS in premenopausal women with hormone receptor-positive (HR+) early breast cancer (BC): Joint analysis of IBCSG TEXT and SOFT trials. J Clin Oncol, 2014, 32, abstrakt LBA1. 28 Piccart, M.: abstrakt LBA9200, prezentováno na ASCO Annual Meeting, , Chicago. 29 Hortobagyi, G. N.: abstrakt LBA9500, prezentováno na ASCO Annual Meeting, , Chicago. Antracykliny v první linii léčby karcinomu prsu mohou být účinnější, než si myslíme kazuistika doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 1 Gennari, A. D Amico, M.: Anthracyclines in the management of metastatic breastcancer: state of the art. EJC supplements 9, 2011, 2, s Rivera, E.: Liposomal anthracyclines in metastatic breast cancer: clinical update. Oncologist, 2003, 8, dopl. 2, s Gennari, A. Piccininno, M. Sarti, S.: The role of liposomal anthracyclines in metastatic breast cancer. Current Breast Cancer Reports, 2013, 5, s Doval, D. C. Dutta, K. Batra, U. Talwar, V.: Neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: review of literature. J Indian Med Assoc, 2013, 111, s Lyseng-Williamson, K. A. Duggan, S. T. Kratiny, G. M.: Pegylated liposomal doxorubicin: a guide to its use in various malignancies. BioDrugs, 2013, 27, s

4 Nemalobuněčný karcinom plic novinky v léčbě prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. MUDr. Ondřej Venclíček MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D. MUDr. Marcela Tomíšková MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. Jana Špaldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno 1 Dušek, L. Májek, O. Mužík, J. Kostíková, J. Pavlík, T. Skřičková, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů plic, průdušnice a průdušek v ČR. In: Skřičková, J. Kolek, V., et al.: Základy moderní pneumoonkologie. Maxdorf, Praha, Giroux, D. J. Rami-Porta, R. Chansky, K., et al.: The IASLC Lung Cancer Staging Project: data elements for the prospective project. J Thorac Oncol, 2009, 4, s Pešek, M.: Nemalobuněčný karcinom plic. EUNI, dostupné z: vyhledáno Škarda, J. Überall, I. Tichý, T. Matěj, R.: Novinky v klasifikaci adenokarcinomů plic a potenciální prognostické a prediktivní faktory u nemalobuněčných plicních karcinomů. Cesk Patol, 2011, 47, s Travis, W. D. Brambilla, E. Noguchi, M., et al.: International association for the study of lung cancer / american thoracic society / european respiratory society international multidisciplinary classification of lung adenocarcinoma. J Thorac Oncol, 2011, 6, s Skřičková, J. Kolek, V., et al.: Základy moderní pneumoonkologie. Maxdorf, Praha, Paz-Ares, L. de Marinis, F., et al.: Maintenance therapy with pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best supportive care after induction therapy with pemetrexed plus cisplatin for advanced non-squamous non-small-cell lung cancer (PARAMOUNT): a double-blind, phase 3, randomised controlled trial. Lancet Oncol, 2012, 13, s Lunch, T. J. Bell, D. W. Sordella, R., et al.: Activating mutations in the epidermal growth factor receptor underlying responsiveness of non-small-cell lung cancer to gefitinib. N Engl J Med, 2004, 350, s Bonomi, P.: Clinical studies with non-iressa EGFR tyrosine kinase inhibitors. Lung Cancer, 2003, 41, s. S43 S Duffield, E. L. Watkins, C. L. Armour, A. A. Fukuoka, M.: Gefitinib or carboplatin-paclitaxel in pulmonary adenocarcinoma. New England Journal of Medicine, 2009, 361, s Kim, E. S. Hirsch, V. Mok, T., et al.: Gefitinib versus docetaxel in previously treated non-small-cell lung cancer: a randomised Phase III trial (INTEREST). Lancet, 2008, 372, s Pešek, M.: Nemalobuněčný karcin plic. EUNI, dostupné z: euni.cz/tema.php?, vyhledáno Thatcher, N. Chány, A. Parikh, P., et al.: Gefitinib plus best supportive care in previously treated patients with refractory advanced non-small-cell lung cancer: results from a randomised, placebo-controlled, multicentre study (Iressa Survival Evaluation in Lung Cancer). Lancet, 2005, 366, s Shepherd, F. A. Pereira, J. R. Ciuleanu, T., et al.: Erlotinib in previously treated non-small-cell lung cancer. N Engl J Med, 2005, 353, s Pešek, M. Skřičková, J. Kolek, V., et al.: Výsledky klinického hodnocení účinnosti a toxicity gefitinibu v rámci programu časného přístupu u nemalobuněčného karcinomu plic v ČR. Stud Pneumol Phtiseol, 2009, 69, s Yang, J. Ch. Schuler, M. Yamamoto, N. O Byrne, K. Hirsh, V. Mok, T., et al.: LUX-Lung 3: a randomized, open-label, Phase III study of afatinib vs cisplatin/pemetrexed as 1st-line treatment for patients with advanced adenocarcinoma of the lung harboring EGFR-activating mutations. J Clin Oncol, 2012, 30, dopl., abstrakt LBA Wu, Y.-L.: LUX-Lung 6: A randomized, open-label, Phase III study of afatinib (A) vs. gemcitabine/cisplatin (GC) as first-line treatment for Asian patients (pts.) with EGFR mutation-positive (EGFR M+) advanced adenocarcinoma of the lung. American Society of Clinical Oncology, Chicago, J Clin Oncol, 2013, 31, dopl.; abstrakt Yang, L. V. Sequist, M. Schuler, T. Mok, N. Yamamoto, K. O Byrne, V. Hirsh, S. Geater, C. Zhou, D. Massey, V. Zazulina, Y.-L.: Overall survival in patients with advanced NSCLC harboring common (Del19/L858R) EGFR mutations: analysis of two large, open- -label phase III studies of afatinib vs chemotherapy, LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6. ASCO Soda, M. Choi, Y. L. Enomoto, M., et al.: Identification of the transforming EML4-ALK fusion gene in non-small-cell lung cancer. Nature, 2007, 448, s Wong, D. W. Leung, E. L. So, K. K., et al.: The EML4-ALK fusion gene is involved in various histologic types of lung cancers from nonsmokers with wild-type EGFR and KRAS. Cancer, 2009, 115, s Shaw, A. T. Salomon, B.: Targeting anaplastic lymphoma kinase in lung cancer. Clin Cancer Res, 2011, 17, s Rikova, K. Guo, A. Zeng, Q., et al.: Global survey of phosphotyrosine signaling identifies oncogenic kinases in lung cancer. Cell, 2007, 131, s Takeuchi, K. Choi, Y. L. Togashi, Y., et al.: KIF5B-ALK, a novel fusion oncokinase identified by an immunohistochemistrybased diagnostic system for ALK-positive lung cancer. Clin Cancer Res, 2009, 15, s Shaw, A. T. Trap, B. Y. Salomon, B. J., et al.: Effect of crizotinib on overall survival in patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring ALK gene rearrangement: a retrospective analysis. Lancet Oncol, 2011, 12, s Reck, M. von Pawel, J. Zatloukal, P., et al.: Phase III trial of cisplatin plus gemcitabine with either placebo or bevacizumab as first-line therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer: AVAil. J Clin Oncol, 2009, 27, s Reck, M.: Nintedanib (BIBF 1120) plus docetaxel in NSCLC patients progressing after first-line chemotherapy: LUME Lung 1, a randomized, double-blind phase III trial. 2013, ASCO Annual Meeting, J Clin Oncol, 2013, 31, dopl.; abstrakt LBA Hanna, N.: LUME-Lung 2: A multicentre, randomized, double-blind, Phase III study of nintedanib plus pemetrexed vs. placebo plus pemetrexed in patients with advanced non-squamous non-small cell lung cancer (NSCLC) after failure of first-line chemotherapy. American Society of Clinical Oncology, Chicago, J Clin Oncol, 2013, 31, dopl.; abstrakt Thatcher, N. Hirsch, F. R. Szczesna, A., et al.: A randomized, multicenter, open-label, phase III study of gemcitabine-cisplatin (GC) chemotherapy plus necitumumab (IMC-11F8/LY ) versus GC alone in the first-line treatment of patients (pts) with stage IV squamous non-small cell lung cancer (sq-nsclc). J Clin Oncol, 2014, 32, 5s (dopl.; abstrakt 8008). 28 Perol, M. Ciuleanu, T. E. Arrieta, O. Prabhash, K. Syrigos, K. N., et al.: REVEL: A randomized, double-blind, phase III study of docetaxel (DOC) and ramucirumab (RAM; IMC-1121B) versus DOC and placebo (PL) in the second-line treatment of stage IV non-small cell lung cancer (NSCLC) following disease progression after one prior platinum- -based therapy. J Clin Oncol, 2014, 32, 5s (dopl.; abstrakt LBA8006). Nemalobuněčný karcinom plic s přestavbou genu EML4-ALK nové možnosti léčby prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň prof. Dr. med. Michael Hilker, FETCS Universitätsklinikum Regensburg, Německo RNDr. Petr Grossmann FN Plzeň, Šiklův patologicko-anatomický ústav Plzeň 1 Bowle, D. W. Weickhardt, A. J. Doebele, R.C. Camidge, D. R. Jimeno, A.: Crizotinib for the treatment of patients with advanced non-small cell lung cancer. Drugs of Today, 2012, 48, s Camidge, D. R. Doebwele, R. C.: Treating ALK-positve lung cancer early successes and future challenges. Nat Rev Clin Oncol, 2012, 9, s Pešek, M, Grossmann, P. Mukenšnabl, P. Minárik, M.: První zkušenosti s vyšetřováním zlomu genu ALK (anaplastické lymfomové kinázy) a s podáním crizotinibu u vybraných nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic (NSCLC). Studia Pneumologica Phthiseol, 2012, 72, s Ryška, A. Petruželka, L. Skřičková, J. Kolek, V. Hajduch, M. Matěj, R. Uvirová, M. Pešek, M. Dvořáčková, J. Hornychová, H.: Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) aktualizace Studia Pneumologica Phthiseol, 2012, 72, 3, s Soda, M. Choi, Y. L. Enomoto, M., et al.: Identification of the transforming EML4-ALK fusion gene in nonn-small cell lung cancer. Nature, 2007, 448, s Yang, J. Zhang, X. Su, J. Chen, H. Tian, H. Juany, Y. Xu, C. Wu, Y. L.: Concomitant EGFR mutation and EML4-ALK gene fusion in non-small cell lung cancer. Journal of Clin Oncol, 2011, ASCO Annual Meeting Proceedings (post-meeting Edition), 29, dopl., abstrakt

5 Možnosti systémové léčby gastroenteropankreatických neuroendokrinních tumorů MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno, LF MU, Brno 1 Yao, J. C. Hassan, M. Phan, A., et al.: One hundred years after carcinoid : epidemiology of and prognostic factors for neuroendocrine tumors in 35,825 cases in the United States. J Clin Oncol, 2008, 26, s Rinke, A. Miller, H. H. Schade-Brittinger, C., et al.: Placebo-controlled, double-blind, prospective, randomized study on the effect of octreotide LAR in the control of tumor growth in patiens with metastatic neuroendocrine midgut tumors: a report from the PROMID Study Group. J Clin Oncol, 2009, 27, s Caplin, M. Ruszniewski, P. Pavel, M., et al.: A randomized, double-blind, placebo-controlled study of Lanreotide Antiproliferative Response in patients with gastroenteropancreatic NeuroEndocrine Tumors (CLARINET). European Cancer Congress, 2013, abstrakt 3, prezentováno Klener, P. Klener, P. jr.: Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii. Praha, Grada Publishing, Öberg, K. Ferone, D. Kaltsas, G., et al.: ENETS Consensus guidelines for the standards of care in neuroendocrine tumors: biotherapy. Neuroendocrinology, 2009, 90, s Raymond, E. Dahan, L. Raoul, J. L., et al.: Sunitinib malate for the treatment of pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med, 2011, 364, s Faivre, S. Nicolli, P. Raoul, J. L., et al.: Updated overall survival analysis from a phase III study of sunitinib vs placebo in patients with advanced, unresectable pancreatic neuroendocrine tumor. ESMO Meeting, 2012, abstrakt Yao, J. C. Shah, M. H. Ito, T., et al.: Everolimus for advanced pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med, 2011, 364, s Pavel, M., et al.: Consensus guidelines for the management of patients with liver and other distant metastases from neuroendocrine neoplasms of foregut, midgut, hindgut, and unknown primary. Neuroendocrinology, 2012, 95, s Gastrointestinální stromální tumor základní algoritmus diagnostiky a léčby MUDr. Zdeněk Linke Onkologická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha 1 Blanke, C. Demetri, G., et al.: Efficacy and safety of imatinib mesylate in advanced gastrointestinal stromal tumors. NEJM, 2002, 347, s Verweij, J. Casali, P. G. Zalcberg, J. Le Cesne, A. Reichardt, P. Blay, J. Y.: Progression free survival in gastrointestinal stromal tumor with high a low dose imatinib: randomised trial. Lancet, 2004, 364, s Rankin, C. Von Mehren, M. Blanke, C. Benjamin, R. Fletcher, C. D. M. Bramwell, V.: Dose effect of imatinib in patients with metastatic GIST: Phase III Sarcoma Group Study S0033 (abstrakt 9005), Proc ASCO, 2004, 23, s Van Glabbeke, M. Verweij, J., et al.: Initial and late resistance to imatinib in advanced gastro-intestinal stromal tumor are predicted by different prognostic factors, an eortc-isg-agitg study. J Clin Oncol, 2005, 23, s Blay, J. Y. Le Cesne, A., et al.: Prospective multicenter randomized phase III study of imatinib in patients with advanced gastrointestinal stromal tumors comparing interruption versus continuation of treat ment beyond 1 year: The French Sarmoma Group. J Clin Oncol, 25, s Rios, M. La Cesne, A., et al.: Interruption of imatinib in GIST patients with advanced diasease after one year of treatment: Updated results of the prospective French Sarcoma Group randomized phase III trial on long term survival. ASCO Ann Meet, 2007, abstrakt Van Glabbeke, M. M. Lazar, K. Rankin, C., et al.: Comparison of two doses of imatinib for the treatment of unresectable or metastatic gastrointestinal stromal tumors (GIST): A meta-metaanalysis based on patients. ASCO Ann Meet, 2007, abstrakt Heindrich, M. C. Maki, R. G. Corless, C. L., et al.: Sunitinib response in imatinib-resistant GIST correlates with KIT and PDGFR mutation status. J Clin Oncol, 2006, 24, s Demetri, G. D. van Oosterom, A. T., et al.: Efficacy and safety of sunitinib in patients with advanced gastointestinal stromal tumour after failure of imatinib: a randomised controlled trial. Lancet, 2006, s Van Oosterom, A. T. Dumez, H. Desai, J., et al.: Combination signal transduction inhibition: A phase I/II trial of the oral m-tor-inhibitor everolimus (E, RAD001) and imatinib mesylate in patients with gastrointestinal stromal tumors refractory to imatinib mesylate. J Clin Oncol, 2004, 22, s Demetri, G. D.: Inhibition of the Heat Shock Protein 90 (Hsp90) chaperone with the novel agent IPI-504 to overcome resistance to tyrosine kinase inhibitors (TKIs) in metastatic GIST: Updated results of a phase I trial. ASCO Annual Meeting, 2007, Sarcina. 12 Von Mehren, M. Reichardt, P. Casali, P. G. Blay, J.: A phase I study of AMN107 alone and in combination with imatinib in patients (pts) with imatinib-resistant gastrointestinal stromal tumors (GIST) Study Update. ASCO Meeting, Data on file, Novartis UK Ltd. Study No STI571B2222. Open, randomized, phase II study of Glivec in patients with unresectable or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumors expressing c-kit. Report Chandrajit, P. R. DeMatteo, R. P.: Prognostic factors for primary GIST: prime time for personalized therapy? Annals of Surgical Oncology, 15, 1, s De Matyek, R. P. Antonescu, C. R., et al.: Adjuvant imatinib mesylate in patients with primary high risk gastrointestinal stromal tumor (GIST) following complete resection: Safety results from the U.S. Intergroup Phase II trial ACOSOG Z9000. ASCO, De Matyek, R. P. Owzar, K., et al.: Adjuvant imatinib mesylate increases recurrence free survival (RFS) in patients with completely resected localized primary gastrointestinal stromal tumor (GIST): North American Intergroup Phase III trial ACOSOG Z9001. ASCO, Zhan, W. H.: Efficacy and safety of adjuvant post-surgical therapy with imatinib in patients with high risk of relapsing GIST. JCO, 25, 18S. 18 Nilsson, B. Sjolund, K. Kindblom, L. C., et al.: Adjuvant imatinib treatment improves recurrence-free survival in patients with high- -risk gastrointestinal stromal tumours (GIST). Br J Cancer, 2007, 96, s Scandinavian Sarcoma Group: Study comparing 12 months versus 36 months of imatinib in the treatment of gastrointestinal stromal tumor (GIST). SSGXVIII/AIO. Dostupné z: ct/show/nct ?order=1, vyhledáno European Organisation for Research and Treatment of Cancer: Imatinib mesylate or observation only in treating patients who have undergone surgery for localized gastrointestinal stromal tumor- EORTC Dostupné z: NCT ?order=1, vyhledáno RTOG S-0132 protocol. A phase II trial of neoadjuvant / adjuvant STI-571 (Gleevec NSC ) for primary and recurrent operable malignant GIST expressing the KIT receptor tyrosine kinase (CD117). Dostupné z: vyhledáno Demetri, G. D. Reichardt, P. Kang, Y. K. Blay, J. Y Joensuu, H. Maki, R. G. Rutkowski, P. Hohenberger, P. Gelderblom, H. Leahy, M. G. von Mehren, M. Schöffski, P. Blackstein, M. E. Le Cesne, A. Badalamenti, G. Xu, J. M. Nishida, T. Laurent, D. Kuss, I. Casali, P. G., on behalf of GRID Investigators: Randomized phase III trial of regorafenib in patients (pts) with metastatic and/or unresectable gastrointestinal stromal tumor (GIST) progressing despite prior treatment with at least imatinib (IM) and sunitinib (SU): The GRID Trial. 23 Rutkowski, P. Bylina, E. Klimczak, T. Switaj, T. Limon, J., et al.: The outcome and predictive factors of sunitinib in advanced gastrointestinal stromal tumor (GIST) after imatinib failure one institution study. BMC Cancer, 2012, 12, s ENESTg1: A randomized, open-label, multi-center phase III study to evaluate the efficacy and safety of nilotinib versus imatinib in adult patients with unresectable or metastatic gastrointestinal stromal tumor (GIST). 25 An open-label, multi-center, single arm study to evaluate the efficacy of nilotinib in adult patients with metastatic or unresectable gastrointestinal stromal tumors in first line treatment. gov/ct2/show/nct Randomized phase III trial comparing nilotinib 800 mg imatinib 800 mg for the treatment of patients with advanced and/or metastatic gastrointestinal stromal tumor refractory to imatinib 400 mg. clinicaltrials.gov/ct2/show/nct A phase II, non-randomized, open-label multicenter study of 5 years adjuvant imatinib mesylate (Gleevec ) in patients at significant risk of recurrence following complete resection of primary gastrointestinal stromal tumor (GIST). NCT A phase II, open-label study of PTK787/ZK in the treatment of metastatic gastrointestinal stromal tumors (GIST) resistant to imatinib mesylate. 29 Phase 2 study of oral AB1010 in non pre-treated, inoperable patients with locally advanced / metastatic gastro-intestinal stromal tumor (GIST). 30 An open-label study of AMG 706 in subject with advanced gastrointestinal stromal tumors (GISTs) who developed progressive disease or relapsed while on imatinib mesylate. show/nct An open-label, phase II study to evaluate the biological activity of cediranib (AZD2171) as measured by (F 18) fluoro 2 deoxy d glucose positron emission tomography (FDG-PET) response, in patients with metastatic gastro-intestinal stromal tumors (GISTs) resistant or intolerant to imatinib mesylate. study/nct An phase II study of sorafenib in patients with metastatic or advanced gastrointestinal stromal tumors (GISTs) who failed to imatinib and sunitinib. 33 A study evaluating STA-9090 in patients with metastatic and/or unresectable gastrointestinal stromal tumors (GIST). gov/ct2/show/nct Dasatinib first-line treatment in gastrointestinal stromal tumors. A multi center phase II trial. NCT Phase II study of crenolanib (CP-868,596), a selective and potent inhibitor of PDGFR, for the treatment of patients with advanced gastrointestinal stromal tumors with the D842-related mutations and deletions, including the D842V mutation, in the PDGFRA gene. clinicaltrials.gov/ct2/show/nct A study evaluating the safety, tolerability and pharmacokinetics of GDC-0973 in combination with GDC-0941 when administered daily in patients with locally advanced or metastatic solid tumor. clinicaltrials.gov/ct2/show/nct A study evaluating GDC-0980 administered once daily in patients with refractory solid tumors or non-hodgkin s lymphoma.

6 Výběr optimální sekvence v léčbě metastatického renálního karcinomu MUDr. Hana Študentová Onkologická klinika FN Olomouc 1 Négrier, S. Gratis, G. Pérol, D., et al.: Temsirolimus and bevacizumab or sunitinib, or interferon alfa and bevacizumab for patients with advanced renal cell carcinoma (TORAVA): a randomised phase 2 trial. Lancet Oncol, 2011, 12, s Bracarda, S. Bellmunt, J. Melichar, B., et al.: Overall survival in patinets with metastatic renal cel carcinoma initially treated with bevacizumab plus interferon-α2a and subsequent therapy with tyrosine kinase inhibitors: a retrospective analysis of the phase III AVOREN trial. 3 Motzer, R. J. Barrios, C. H. Kim, T. M., et al.: 1. Phase II randomized trial comparing sequential first-line everolimus and second- -line sunitinib versus first-line sunitinib and second-line everolimus in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol, 2014, 32, s Steiner, F. Chastonay, R. Liewen, H., et al.: A pooled analysis of sequential therapies with sorafenib and sunitinib in metastatic renal cell carcinoma. Oncology, 2012, 82, s Büchler, T. Klapka, R. Melichar, B., et al.: Sunitinib followed by sorafenib or vice versa for metastatic renal cell carcinoma data from the Czech registry. Ann Oncol, 2012, 23, s Rini, B. I. Escudier, B. Tomczak, P., et al.: Comparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell carcinoma (AXIS): a randomised phase 3 trial. Lancet, 2011, 378, s Hutson, T. Escudier, B. Esteban, E., et al.: Randomized phase III trial of temsirolimus versus sorafenib as second-line therapy after sunitinib in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol, 2014, 32, s Motzer, R. J. Escudier, B. Oudars, S., et al.: Phase 3 trial of everolimus for metastatis renal cell carcinoma: final results and analysis of prognostic factors. Cancer, 2012, 116, s Motzer, R. J. Porta, C. Vogelzang, N. J., et al.: Dovitinib versus sorafenib for third-line targeted treatment of patients with metastatic renal cell carcinoma: an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol, 2014, 15, s Iacovelli, R. Carteni, G. Sternberg, C. N., et al.: Clinical outcomes in patients receiving three lines of targeted therapy for metastatic renal cell carcinoma: Results from a large patient cohort. Eur J Cancer, 2013, 49, s Busch, J. Seidel, C. Erber, B., et al.: Retrospective comparison of triple-sequence therapies in metastatic renal cell carcinoma. Eur Urol, 2013, 64, s Calvani, N. Morelli, F. Chiuri, V., et al.: Prolonged exposure to tyrosine kinase inhibitors or early use of everolimus in metastatic renal cell carcinoma: are the two options alike? Med Oncol, 2013, 30, s Heng, D. Y. Mackenzie, M. J. Vaishampayan, U. N., et al.: Primary anti-vascular endothelial growth factor (VEGF)-refractory metastatic renal cell carcinoma: clinical characteristics, risk factors, and subsequent therapy. Ann Oncol, 2012, 23, s Karcinom ovaria současnost a novinky v léčbě MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. Oddělení gynekologické onkologie, MOÚ Brno 1 ÚZIS ČR, NOR ČR 2013: Novotvary 2010 ČR. 2 Vaughan, S. Coward, J. I. Bast Jr., R. C., et al.: Rethinking ovarian cancer: recommendations for improving outcomes. Nat Rev Cancer, 2011, 11, s Dundr, P.: Prekancerózy endometria, děložní tuby a ovaria: přehled současné problematiky. Česko-slovenská patologie, 2012, 1, s Ramirez, I. Chon, H. S. Apte, S. M.: The role of surgery in the management of epithelial ovarian cancer. Cancer Control, 2011, 18, 1, s: du Bois, A. Reuss, A. Pujade-Lauraine, E., et al.: Role of surgical outcome as prognostic factor in advance epithelial ovarian cancer: a combined exploratory analysis of 3 prospectively randomized phase 3 multicenter trials. Cancer, 2009, 115, 6, s Skírnisdóttir, I. Sorbe, B.: Prognostic factors for surgical outcome and survival in 447 women treated for advanced (FIGO-stages III-IV) epithelial ovarian carcinoma. Int J Oncol, 2007, 30, s Harter, P. du Bois. A. Hahmann, M., et al: Surgery in recurrent ovarian cancer: the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie (AGO) DESKTOP OVAR trial. Ann Surg Oncol, 2006, 13, s Markman, M.: Pharmaceutical management of ovarian cancer: current status. Drug, 2008, 68, s Modesitt, S. C. Jazaeri, A. A.: Recurrent epithelial ovarian cancer: pharmacotherapy and novel therapeutics. Expt Opin Pharmacother, 2007, 8, s Poveda, A. Vergote, I. Tjulandin, S., et al.: Trabectidin plus pegylated doxorubicin in relapsed ovarian cancer outcomes in the partially platinum-sensitive subpopulation of OVA-301 Phase III randomized trial. Ann Oncol, 2011, 22, s Engelen, M. J. Snel, B. J. Schapveld, M., et al.: Long-term morbidity of adjutant whole abdominal radiotherapy (WAPRT) or chemotherapy for early stage ovaria cancer. Eur J Cancer, 2009, 45, 7, s Burger, R. A. Brady, M. F. Bookman, M. A., et al.: Incorporation of bevacizumab in the primary treatment of ovarian cancer. N Engl J Med, 2011, 365, s Perren, T. J. Swart, A. M. Pfisterer, J. N., et al.: A phase 3 trial of bevacizumab in ovarian cancer. N Engl J Med, 2011, 365, s Seimetz, D.: Novel monoclonal antibodies for cancer treatment: The trifunctional antibody catumaxomab (Removab ). J Cancer, 2011, 2, s Poveda, A. Ray-Coquard, I. Romero, I., et al.: Emerging treatmens strategies in recurrent platinum-sensitive ovarian cancer. Cancer Treatment Reviews, 2014, 40, s Stanovení strategie léčby u metastatického melanomu MUDr. Eugen Kubala Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové 1 Chapman, P. B. Hauschild, A. Robert, C., et al.: Improved survival with vemurafenibin melanoma with BRAF V600E mutation. N Engl J Med, 2011, 364, s Hauschild, A. Grob, J. J. Demidov, L. V., et al.: Dabrafenib in BRAF- -mutated metastatic melanoma: a multicentre, open-label, phase 3 randomised controlled trial. Lancet, 2012, 380, s Flaherty, K. T. Puzanov, I. Kim, K. B., et al.: Inhibition of mutated, activated BRAF in metastatic melanoma. N Engl J Med, 2010, 363, s Patel, J. D. Krilov, L. Adams, S., et al.: Clinical cancer advances 2013: annual report on progress against cancer from the American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol, 2014, 32, s Hauschild, A. Grob, J. J. Demidov, L. V., et al.: An update on BREAK-3, a phase III, randomized trial: dabrafenib (DAB) versus dacarbazine (DTIC) in patients with BRAF V600E-positive mutation metastatic melanoma (MM). J Clin Oncol, 2013, 31, dopl., abstrakt Chapman, P. B. Hauschild, A. Robert, C., et al.: Updated overall survival (OS) results for BRIM-3, a phase III randomizedd, open-label, multicenter trial comparing BRAF inhibitor vemurafenib (vem) with dacarbazin in previously untreated patients with BRAFV600E mutated melanoma. J Clin Oncol, 2012, 30, dopl., abstrakt Ascierto, P. A. Schadendorf, D. Berliny, C., et al.: MEK162 for patients with advanced melanoma harbouring NRAS or Val600 BRAF mutations: anon-randomised, open-label phase 2 study. Lancet Oncol, 2013, 14, s Flaherty, K. T. Infante, J. R. Daud, A., et al.: Combined BRAF and MEK inhibition in melanoma with BRAF V600 mutations. N Engl J Med, 2012, 367, s Eggermont, A., et al.: Ipilimumab versus placebo after complete resection of stage III melanoma: Initial efficacy and safety results from the EORTC phase III trial. J Clin Oncol, 2014, 32, dopl. 5s, abstrakt Schadendorf, D. Hodi, F. S. Robert, C., et al.: Pooled analysis of long-term survival data from phase II and phase III trials of ipilimumab in metastatic or locally advanced, unresectable melanoma. Eur J Cancer, 2013, 49, dopl., abstrakt 24LBA. 11 Da Silva, I. Perelman, R. O., et al.: Association of natural killer (NK) cell exhaustion with melanoma progression. J Clin Oncol, 2014, 32, dopl. 5s, abstrakt LBA Ascierto, P. A. Simone, E. Giannarelli, D., et al.: Sequencing of BRAF inhibitors and ipilimumab in patients with metastatic melanoma: a possible algorithm for clinical use. J Transl Med, 2012, 10, s Hodi, F. S., et al.: Long-term survival of ipilimumab-naive patients (pts) with advanced melanoma (MEL) treated with nivolumab (anti- -PD-1, BMS , ONO-4538) in a phase I trial. J Clin Oncol, 2014, 32, dopl. 5s, abstrakt Topalian, S. L. Hodi, F. S. Brahmer, J. R., et al.: Safety, activity, and immune correlates of anti-pd-1 antibody in cancer. N Engl J Med, 2012, 366, s Hamid, O. Robert, C. Daud, A., et al.: Safety and tumor responses with lambrolizumab (anti-pd-1) in melanoma. N Engl J Med, 2013, 369, s Weber, J. S. Kudchadkar, R. R. Yu, B., et al.: Safety, effıcacy, and biomarkers of nivolumab with vaccine in ipilimumab-refractory or naive- melanoma. J Clin Oncol, 2013, 31, s Atkins, M. B., et al.: Phase 2, multicenter, safety and efficacy study of pidilizumab in patients with metastatic melanoma. J Clin Oncol, 2014, 32, dopl. 5s, abstrakt Segal, N. H., et al.: Preliminary data from a multi-arm expansion study of MEDI4736, ananti-pd-l1 antibody. P J Clin Oncol, 2014, 32, dopl. 5s, abstrakt Puzanov, I., et al.: Phase 1 study of the BRAF inhibitor dabrafenib (D) with or without the MEK inhibitor trametinib (T) in combination with ipilimumab (Ipi) for V600E/Kmutation positive unresectable or metastatic melanoma (MM). J Clin Oncol, 2014, 32, dopl. 5s, abstrakt Kudchadkar, R. R., et al.: A phase IB study of ipilimumab with peginterferon alfa-2b for patients with unresectable stages IIIB/C/IV melanoma. J Clin Oncol, 2014, 32, dopl. 5s, abstrakt Gajewski, T. F.: Molecular profıling of melanoma and the evolution of patient-specifıc therapy. Semin Oncol, 2011, 38, s Mesina, J. L. Fenstermacher, D. A. Eschrich, S., et al.: 12-chemokine gene signature identifıes lymph node-like structures in melanoma: potential for patient selection for immunotherapy? Sci Rep, 2012, 2, s Kudchadkar, R. Gibney, G. Sondak, V. K.: Integrating molecular biomarekers into current clinical management in melanoma. Methods Mol Biol, 2014, 1102, s Paraiso, K. H. Smalley, K. S.: Making sense of MEK1 mutations in intrinsicand acquired BRAF inhibitor resistance. Cancer Discov, 2012,

7 2, s Sullivan, R. J. Flaherty, K. T.: Resistance to BRAF-targeted therapy in melanoma. Eur J Cancer, 2013, 49, s Liu, D. Liu, X. Xing, M.: Activities of multiple cancer-related pathways are associated with BRAF mutation and predict the resistance to BRAF/MEK inhibitors in melanoma cells. Cell Cycle, 2014, 13, s Lezcano, C. Lee, C. W. Larson, A. R., et al.: Evaluation of stromal HGF immunoreactivity as a biomarker for melanoma response to RAF inhibitors. Mod Pathol, Epub Role parenterální výživy v podpůrné onkologické léčbě nový pohled MUDr. Petr Beneš Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 1 The Veterans Affairs Total Parenteral Nutrition Cooperative Study Group: Perioperative total parenteral nutrition in surgical patients. N Engl J Med, 1991, 325, s Thorell, A. Nygren, J. Ljungqvist, O.: Insulin resistance: a marker of surgical stress. Curr Op Clin Nutr Metab Care, 1999, 2, s Gianotti, L. Braga, M. Nespoli, L., et al.: A randomized controlled trial of preoperative oral supplementation with a specialized diet in patients with gastrointestinal cancer. Gastroenterology, 2002, 122, s Prado, C. M. M. Baracos, V. E. McGargar, V. J., et al.: Body com position as an independent determinant of 5-fluorouracil-based chemotherapy toxicity. Clin Cancer Res, 2007, 13, s Ries, A. Trottenberg, P. Elsner, F., et al.: A systematic review on the role of fish oil for the treatment of cachexia in advanced cancer: An EPCRC cachexia guidelines project. Palliative Med, 2012, 26, s Shils, M. E. Wright, W. L. Turnbull, A. Brescia, F.: Long-term parenteral nutrition through an external arteriovenous shunt report of a case. N Engl J Med, 1970, 283, s Anděl, M. Filip, K. Brůček, P.: Dlouhá domácí parenterální výživa cestou totálně implantovaného kanylovaného systému. Čas Lék čes, 1992, 131, s Bozzetti, F. Cozzaglio, L. Biganzoli, E., et al.: Quality of life and length of survival in advanced cancer patients on home parenteral nutrition. Clin Nutr, 2002, 21, s Gozzaglio, L. Balzola, F. Cosentino, F., et al.: Outcome on cancer patients receiving home parenteral nutrition. J Parenter Enteral Nutr, 1997, 21, s Scolapio, J. S. Picco, M. F. Tarrosa, V. B.: Enteral versus parenteral nutrition: the patient s preference. J Parenter Enteral Nutr, 2002, 26, s Novinky v léčbě průlomové bolesti 1 Hakl, M. Hřib, R.: Farmakoterapie léčby onkologické bolesti. Interní medicína pro praxi, 2007, 9, s Kabelka, L. Kozák, J. Lejčko, J. Sláma, O.: Doporučený postup pro léčbu průlomové bolesti. Bolest, 2011, 14, dopl Webster, L. R.: Breakthrough pain in the management of chronic persistent pain syndromes. Am J Manag Care, 2008, 14, s Dickman, A.: Integrated strategies for the successful management of breakthrough cancer pain. Curr Opin Support Palliat Care, 2011, 5, s Fortner, B. V. Okon, T. A. Portenoy, R. K.: A survey of pain-related hospitalizations, emergency department visits, and physician office visits reported by cancer patients with and without history of breakthrough pain. J Pain, 2002, 3, s Bredenberg, S. Duberg, M. Lennernas, B., et al.: In vitro and in vivo evaluation of new sublingual tablet system for rapidoromucosal absorption using fentanyl citrate as the active substance. Eur J Pharm Sci, 2003, 20, s Darwish, M. Kirby, M. ]iang, J. G.: Effect of buccal dwell time on the pharmacokinetic profile of fentanyl buccal tablet. Expert Opin Pharmacother, 2007, 8, s Darwish, M. Tempero, K. Kirby, M., et al.: Pharmacokinetics and dose proportionality of fentanyl effervescent buccal tablets inhealthy volunteers. Clin Pharmacokinet, 2005, 44, s Davis, M.: Fentanyl pro breakthrough pain: a systematik review. Expert Rev Neurither, 2011, 11, s Qutenza v léčbě chemoterapií indukované polyneuropatie 1 Ehler, E.: Neuropatická bolest u diabetické polyneuropatie. Neurologie pro praxi, 2010, 11, s Attal, N. Cruccu, G. Baron, R. Haanpaa, M. Hanson, P. Jensen, T. Numikko, T.: EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2009 revision. European Journal of Neurology, 2009, 8, s Backonja, M. Wallace, M. Blonsky, R. Cutler, B., et al.: NGX-4010, a high-concentration capsaicin patch, for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomised, double-blind study. Lancet Neurol, 2008, 7, s Simpson, D. Brown, S. Tobias, J.: Controlled trial of high-concentration capsaicin patch for treatment of painful HIV neuropaty. Neurology, 2008, 70, s HPV infekce u mužů doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha 1 European Centre for Disease Prevention and Control: Introduction of HPV vaccines in EU countries an update. Stockholm, ECDC, Fait, T. Dvořák, V. Skřivánek, A.. et al.: Epidemiologie genitálních bradavic mezi ženami v ČR. Čes Gynek, 2012, 77, 4, s Fenton, K. A. Lowndes, C. M.: Recent trends in the epidemiology of STI in the European Union. Sex Trans Infect, 2004, 80, s Desai, S. Wetten, S. Woodhall, S. C., et al.: Genital warts and cost of care in England. Sex Trans Infect, 2011, 87, 6, s Garland, S. M. Hernandez-Avila, M. Wheeler, C. M., et al.: Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent anogenital disease. NEJM, 2007, 356, s Fairley, C. K. Hocking, J. S. Gurrin, L. C., et al.: Rapid decline in presentation of genital warts after the implementation of a national quadrivalent human papillomavirus vaccination programme for young women. Sex Transm Infect, 2009, 85, s Gertig, D. M. Brotherton, J. M. Saville, M.: Measuring human papillomavirus (HPV) vaccination coverage and the role of the National HPV Vaccination Program Register, Australia. Sex Health, 2011, 8, 2, s Gallagher, T. Q. Derkay, C. S.: Recurrent respiratory papillomatosis. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2008, 16, s Dubová, J. Vydrová, J. Bendová, O., et al.: Výsledky vakcinace proti HPV u pacientů s rekurentní papilomatózou hrtanu. Prostrad Med, 2012, 13, s D Sousa, G. Kreimer, A. Viscidi, R., et al.: Case-control study of human papillomavirus and oropharyngeal cancer. NEJM, 2007, 356, s Gillison, M. L. Broutian, T. Pickard, R. K., et al.: Prevalence of oral HPV infection in the United States, JAMA, 2012, 15, 307, s Giuliano, A. R. Palefsky, J. M. Goldstone, S., et al.: Efficacy of quadrivalent HPV vaccine against HPV infection and disease in males. N Engl J Med, 2011, 364, 5, s Palefsky, J. M. Giuiliano, A. R. Goldstone, S., et al.: HPV valine against anal HPV infection and anal intraepithelial neoplasia. N Engl J Med, 2011, 365, s

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q)

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Sarkomy měkkých tkání Skupina nádorových onemocnění heterogenní z pohledu histologie, biologického

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom Podání chemoterapie s radikálním léčebným záměrem (průkazné prodloužení života) 2.1.1 Nádory klinického stádia IIA a IIB pokud jsou

Více

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11.1 Zhoubný melanom kůže (C43) 11.1.1 Adjuvantní léčba V adjuvantní léčbě maligního melanomu se stále používá interferon alfa. Je nutné připustit hraniční benefit této

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled

Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled 115 Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. 1, doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. 2, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 1, MUDr. Jiří

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3.

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

www.linkos.cz Czech Society for Oncology / ČOS ČLS JEP September 10 th, 2011 / 10. září 2011 TOP hotel Praha, Prague / Praha, Czech Republic

www.linkos.cz Czech Society for Oncology / ČOS ČLS JEP September 10 th, 2011 / 10. září 2011 TOP hotel Praha, Prague / Praha, Czech Republic www.linkos.cz Czech Society for Oncology / ČOS ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 10 th, 2011 / 10. září 2011 TOP hotel Praha, Prague

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Epidemiology of Cancers with Implemented Screening Programmes in an International Comparison Dušek L. 1,2, Mužík J. 1,2,

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014

Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014 Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014 prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 1, Mgr. Michal Burger 2, MUDr.

Více

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 29. 30. 5. 2015, Brno www.crcprevention.eu: konference zaměřená na problémy související s prevencí a léčbou kolorektálního karcinomu v EU a v ČR Konferenci organizují

Více

Lékový registr trabectedin

Lékový registr trabectedin AKTUALITY Z REGISTRŮ Lékový registr trabectedin Trabectedin Registry Kubáčková K. 1, Fínek J. 2, Vyzula R. 3, Zvaríková M. 3, Vočka M. 4, Batko S. 1, Dreslerová J. 2, Lazarov P. P. 5, Lysý M., Ptáčková

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Zpřesněme indikaci podávání inhibitorů kinázové aktivity EGFR

Zpřesněme indikaci podávání inhibitorů kinázové aktivity EGFR PŘEHLED Zpřesněme indikaci podávání inhibitorů kinázové aktivity EGFR Indication of EGFR Kinase Inhibitors Should Be Refined Heneberg P. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Souhrn I přes počínající

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

Současné trendy adjuvantní chemoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic

Současné trendy adjuvantní chemoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic Přehled Současné trendy adjuvantní chemoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic Contemporary Trends of the Adjutant Chemotherapy in Non small Cell Lung Cancer Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16)

3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16) 3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16) Tis, T1a primární léčba je endoskopická, případně chirurgická. T1b N0, M0 primární léčba je chirurgická (1). T2-4 N+ M0, potenciálně resekabilní karcinom žaludku a gastroesofageální

Více

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Roboticky asistovaná resekce ledviny metoda volby?

Roboticky asistovaná resekce ledviny metoda volby? Roboticky asistovaná resekce ledviny metoda volby? Doc. MUDr. Vladimír Študent,Ph.D. Předseda České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP přednosta Urologické kliniky FN a LF UP Olomouc Ca ledviny- stav

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 10. vydání Česká onkologická společnost ČLS JEP Platnost od 1. 2. 2010 SEZNAM AUTORŮ SEZNAM AUTORŮ MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Dagmar

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

ACTA MEDICINAE 1/2015 Kompletní literatura Biologická léčba

ACTA MEDICINAE 1/2015 Kompletní literatura Biologická léčba ACTA MEDICINAE 1/2015 Kompletní literatura Biologická léčba 2 Nové monoklonální protilátky v nenádorových i nádorových indikacích výhledy do roku 2015 prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA Klinika nefrologie

Více

Onkologie existuje vztah mezi náklady a účinností terapie? Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal. iheta, Praha

Onkologie existuje vztah mezi náklady a účinností terapie? Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal. iheta, Praha Onkologie existuje vztah mezi náklady a účinností terapie? Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal iheta, Praha Nádorová onemocnění jsou spolu s kardiovaskulárními onemocněními nejčastější příčinou úmrtí v rozvinutých

Více

HLAVNÍ TÉMA / HORMONÁLNÍ LÉČBA NÁDORŮ. Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha

HLAVNÍ TÉMA / HORMONÁLNÍ LÉČBA NÁDORŮ. Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha SOUČASNÉ MOŽNOSTI A NOVÉ PERSPEKTIVY SYSTÉMOVÉ LÉČBY KARCINOMU PRSU Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha Karcinom prsu je klinicky heterogenní onemocnění a existující

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Personalizovaná medicína a biomarkery v onkologii

Personalizovaná medicína a biomarkery v onkologii 181 Personalizovaná medicína a biomarkery v onkologii Vladimíra Koudeláková*, Magdalena Kneblová*, Marián Hajdúch Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta

Více

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN )

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) : Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) Vývoj standardizované incidence a úmrtnosv ( na 100 000

Více

Září 2011. CD uvnitř bulletinu

Září 2011. CD uvnitř bulletinu Září 2011 CD uvnitř bulletinu Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické péče MOU, Brno MUDr. Dagmar

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání Platnost od 1. 8. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Doporučujeme, pokud nežijete 100% zdravě a máte v rodinné anamnéze vážné civilizační choroby.

Doporučujeme, pokud nežijete 100% zdravě a máte v rodinné anamnéze vážné civilizační choroby. doplněk stravy Doporučujeme, pokud nežijete 100% zdravě a máte v rodinné anamnéze vážné civilizační choroby. Chceme upozornit na to nejdůležitější prevenci. Všechno je důležité, preventivní lékařské prohlídky,

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

State of the Art v onkologii

State of the Art v onkologii Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

ACTA MEDICINAE 1/2013 BIOLOGICKÁ LÉČBA

ACTA MEDICINAE 1/2013 BIOLOGICKÁ LÉČBA ACTA MEDICINAE 1/2013 BIOLOGICKÁ LÉČBA Kompletní literatura 2 Inhibice interleukinů 12 a 23 zkušenosti s léčbou ložiskové lupénky ustekinumabem doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. MUDr. Jiří Ettler Klinika nemocí

Více

INTERAKTIVNÍ NÁSTROJE PRO VÝUKU LÉČEBNÝCH STANDARDŮ CYTOSTATICKÉ LÉČBY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ

INTERAKTIVNÍ NÁSTROJE PRO VÝUKU LÉČEBNÝCH STANDARDŮ CYTOSTATICKÉ LÉČBY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ INTERAKTIVNÍ NÁSTROJE PRO VÝUKU LÉČEBNÝCH STANDARDŮ CYTOSTATICKÉ LÉČBY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ INTERACTIVE TOOLS FOR EDUCATION ON STANDARDS OF CYTOSTATIC TREATMENT OF MALIGNANT TUMORS D. Klimeš, L. Dušek, M.

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Epidemiologická a klinicko-patologická charakteristika pacientů s renálním karcinomem: analýza 544 případů z jednoho centra

Epidemiologická a klinicko-patologická charakteristika pacientů s renálním karcinomem: analýza 544 případů z jednoho centra Původní práce Epidemiologická a klinicko-patologická charakteristika pacientů s renálním karcinomem: analýza 544 případů z jednoho centra Epidemiological and Clinico-Pathological Characteristics of Patients

Více

Mutace BRAF: nový přístup k cílené léčbě melanomu

Mutace BRAF: nový přístup k cílené léčbě melanomu Přehled Mutace BRAF: nový přístup k cílené léčbě melanomu BRAF Mutation: a Novel Approach in Targeted Melanoma Therapy Arenbergerová M. 1, Puzanov I. 2 1 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Více

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy spinocelulární karcinom 40 20 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Jana Kaplanová, Klinika nemocí plicních

Více

ACTA MEDICINAE Speciál 2015 Kompletní literatura Kazuistiky v onkologii a hematoonkologii

ACTA MEDICINAE Speciál 2015 Kompletní literatura Kazuistiky v onkologii a hematoonkologii ACTA MEDICINAE Speciál 2015 Kompletní literatura Kazuistiky v onkologii a hematoonkologii 2 Effentora v léčbě průlomové bolesti MUDr. Marek Hakl Centrum pro léčbu bolesti, ARK, LF MU a FN u sv. Anny v

Více

Karcinom prsu a radioterapie

Karcinom prsu a radioterapie Karcinom prsu a radioterapie Mezioborov! multidisciplinární seminá" Zhoubné nádory prsu projekt OPVK Eduka#ní a informa#ní platforma onkologick!ch center pro podporu a modernizaci vzd$lávání v léka"sk!ch

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013 Lékový registr YONDELIS stav registru k datu 1.7. 2013 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu

Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. / Onkologická klinika Lékafiské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice,

Více

IRESSA V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC)

IRESSA V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) NÁDORY BRONCHU, PLÍCE A PLEURY 25 IRESSA V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) Kolektiv autorů Úvod Přípravek Iressa (gefitinib, ZD 1839) byl v Evropské unii registrován 24. června 2009 pro léčbu

Více

M. Blaha, P. Klika, D. Janča, J. Mužík, L. Dušek, P. Brabec, M. Suchý Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta MU Brno

M. Blaha, P. Klika, D. Janča, J. Mužík, L. Dušek, P. Brabec, M. Suchý Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta MU Brno VÝVOJ ANALYTICKÉHO NÁSTROJE PRO PODPORU HODNOCENÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE (I-COP) DEVELOPMENT OF ANALYTICAL TOOL FOR SUPPORT OF EVALUATION OF CANCER CARE (I-COP) M. Blaha, P. Klika, D. Janča, J. Mužík, L. Dušek,

Více

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu prsu s cílem zmenšit nádor a dosáhnout operability. Dosažení úspěšného downstagingu ve spojení s přínosem systémové léčby srovnatelným s adjuvantní terapií je důvodem, proč je neoadjuvantní léčba stále

Více

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Szkorupa M., Klein J. 1, Bohanes T., Neoral Č., Kolek V. 2, Grygárková I. 2 I. chirurgická klinika FN

Více

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická Fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze 2

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická Fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze 2 RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA KLINICKÉ PRAXE LÉČBY METASTATICKÉHO POSTIŽENÍ SKELETU U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU DISPENZARIZOVANÝCH VE DVOU CENTRECH V ČR Veronika Vokatá 1, Karel Odrážka 2, Aleš Kuběna 1, Jiří

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Jarmila Potomková. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc. kaře e FN Olomouc. Informační centrum LF UP a FN Olomouc

Jarmila Potomková. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc. kaře e FN Olomouc. Informační centrum LF UP a FN Olomouc Zdroje biomedicínských informací a vyhledávání důkazů Jarmila Potomková Informační centrum LF UP a FN Olomouc Vladimír Mihál Dětská klinika LF UP a FN Olomouc Seminář pro lékal kaře e FN Olomouc 1 Evidence-Based

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Vejcovod Lidský papilomavirus (HPV) Vaječník Děloha Děložní čípek Co je HPV? HPV je běžným virem, jež postihuje ženy i muže. 1 Existuje více než 100

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

Efektivní modely distribuce a modely řízeného vstupu na trh z pohledu farmaceutické firmy

Efektivní modely distribuce a modely řízeného vstupu na trh z pohledu farmaceutické firmy Efektivní modely distribuce a modely řízeného vstupu na trh z pohledu farmaceutické firmy MUDr. David Skalický, MBA Head of Market Access & Governmental Affairs Novartis s.r.o. Česká republika Mýty a fakta

Více