Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc"

Transkript

1 Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

2 Sarkomy měkkých tkání Skupina nádorových onemocnění heterogenní z pohledu histologie, biologického chování či lokalizace Vzácná až velmi vzácná onemocnění Z pragmatických důvodů léčena velmi různorodá onemocnění stejně

3 Úskalí léčby sarkomů měkkých tkání

4

5 Gastrointestinální stromální nádory (GIST) dříve klasifikovány jako leiomyosarkomy vycházejí z intesticiálních Cajalových buněk role aktivační mutace c-kit incidence až 10 20/ /rok recidiva u více než 50 % nemocných

6 Metastatický GIST nejčastějším místem metastáz játra a peritoneum GIST je nejčastějším sarkomem postihujícím játra (mezi 331případy jaterních metastáz sarkomu 40 %; 24 % leiomyosarkom, 6 % liposarkom, 5 % maligní fibrosní histiocytom, 5 % angiosarkom - DeMatteo, 2001) metastatické postižení jater nepříznivý prognostický faktor u sarkomů (Van Glabbeke, 1999) u části nemocných s metastatickým onemocněním postižení jater izolované (dle Frakerovy klasifikace léčba zaměřená na játra často vhodná) medián přežití nemocných 1 2 roky

7 Výsledky léčby zaměřené na játra v léčbě jaterních metastáz sarkomů reference therapy n CR (%) PR (%) [DeMatteo, 2001] resection 56 NA NA 39 [Lang, 2000] resection (radical) 15 NA NA 32 [Lang, 2000] resection (non-radical) 8 NA NA 21 [Elias, 1998] resection 13 NA NA 48 [Chen, 1998] resection 11 NA NA 39 [Hafner, 1995] resection 4 NA NA 61 median survival (months) [Karavias, 2002] resection 4 NA NA > 24 [Rajan, 2001] [Mavligit, 1995] chemoembolization (DXR+CDDP+MMC) chemoembolization (CDDP+VBL) > 18 [Carson, 1994] HAI (DXR-based) NA

8 Výsledky intraarteriální chemoterapie u jaterních metastáz sarkomů pt. age sex primary histol. year of dg. timing of mets mets stage extrahep atic spread M stomach GIST 1993 S 2 none F stomach GIST 1993 S 2 none M rectum GIST 1998 ME 2 local rec. (pelvis) M jejunum GIST 2001 ME 2 none F retroperitoneum LMS 2001 ME 1 none F jejunum LMS 2002 ME 2 none Melichar et al. Tumori, 2005, 91, 19-23

9 Výsledky intraarteriální chemoterapie u jaterních metastáz sarkomů pt. other procedure HAI regimen cycles response subs. therapy patient status survival 1. none 5FU+DXR +MMC 2. none 5FU+DXR +MMC 3. none DXR+DTI C + CDDP 4. none DXR; DTIC 5. resection CDDP (+ IV DXR & DTIC) 6. ethanol injection CDDP + ifosfamide 1 PD none DOD 2 7 PD none DOD 20 1 PD IV DXR+C DDP+DT IC DOD 20 8; 9 PD imatinib AWD 22 2 NE IV MAID AWD 33 3 PD none DOD 7 Melichar et al. Tumori, 2005, 91, 19-23

10 Výsledky chemoterapie u metastatického GIST (DeMatteo, 2002) kombinace n % objektivní odpovědi DXR+DTIC 43 7 DXR+DTIC+/-IF DXR+DTIC+IF IF+VP paclitaxel 15 7 gemcitabin 17 0 lipozomální DXR 15 0 DXR 12 0 DXR nebo docetaxel 9 0 HD IF EPI+IF 13 0 různé DTIC+MMC+DXR+CDDP 21 5 celkem 266 8

11 Rozdělení nádorů dle citlivost na chemoterapii 1. nádory kurabilní 2. chemoterapie prodlužuje přežití 3. chemoterapie méně účinná 4. nádory resistentní germinál.nádory dětstké nádory lymfomy karcinom prsu karcinom ovaria kolorektální k. karc. žaludku sarkomy renální karcinom karc. pankreatu melanom hepatom GIST

12 Cílená léčba

13 Hanahan D, Weinberg RA. Cell 2011, 144, 646

14 soběstačnost v tvorbě signálů stimulujících růst necitlivost k signálům tlumícím růst únik apotóze invaze okolní tkání a tvorba metastáz novotvorba cév (angiogeneze) neomezený potenciál replikace B. Němcová, 1847 Hanahan & Weinberg, Cell 100, 2000, 57-70

15 Medicína založená na důkazech doporučení důkaz charakteristika A Ia systematická analýza (SA)/meta-analýza (MA) randomizovaných studií (RS) založena na individuálních datech Ib Ic Id SA/MA nebo více RS založené na souhrných výsledcích RS s positivním závěrem dramatický efekt léčby nikoliv v RS B 2a SA kohortních studií 2b jednotlive kohortní studie, RS nižší kvality nebo nerozhodné C 3a SA studií s kontrolami (case-control studies, CCS) 3b jednotlivé CCS C 4 serie kazuistik, kohortní a CCS špatné kvality D 5 kazuistiky

16 Ve většině případů však má statistická analýza zásadní význam Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Z.Svěrák. Statistika

17 Rozpor mezi statistickou významností (p) a velikostí efektu (d)

18 Nově registrované léky mezi roky : Statistická významnost (p) vs. velikost efektu (d) Ocana & Tannock J Natl Cancer Inst 2011,103,16-20

19 Pokud je léčba skutečně účinná

20 pak nepotřebujeme statistickou analýzu

21 ani mučení dat

22 Joensuu et al. NEJM 344, 2001, letá žena, resekce žaludku 10/96, peritoneální metastázy, chirurgicky odstraněny resekce peritoneálních a jaterních metastáz 2/98 a 9/98 7 cyklů MAID pro jaterní metastázy pro progresi jaterních metastáz thalidomid, interferon-a, bez úspěchu 03/00 STI571 regrese MRI, normalizace PET, biopsie pokles density nádorových buněk, myxoidní degenerace a jizvení

23 Imatinib vyvinut jako inhibitor tyrozin kinázové aktivity spojené s PDGF vzhledem k aktivitě u abl tyrozin kináz zahájeny klinické studie u CML

24 Selektivita inhibitorů kináz Karaman et al. Nature Biotech 2008, 26,

25 Cílové molekuly imatinibu bcr-abl c-kit PDGFR

26 Účinnost imatinibu u gastrointestinálních stromálních nádorů dávka (mg) počet nemocných obj.odpověď (%) stabil.onem (%) progrese (%) nehodnotitelné (%) 3 7 Demetri, G.D. et al. N Engl J Med 2002, 347, 472

27 Patologická kompletní odpověď primárního GIST Melichar B et al. Intern Med 2005, 44,

28 Dlouhodobé přežití při léčbě imatinibem Blanke CD et al. J Clin Oncol 2008, 26,

29

30 Závislost odpovědi GIST na imatinib na přítomnosti aktivačních mutací c-kit mutace exon 11 exon 9 bez mutace prevalance (%) obj. odpověď (%) Heinrich, M.C et al. J Clin Oncol 2003, 21, 4342

31 Alfa-tokoferol během léčby imatinibem Melichar B et al. J Nutr Sci Vitaminol 2010, 56,

32 Proportional survival of patients with metastatic GIST time (months) (n = 26, blue line neopterin below 214 mmol/mol creatinine, red line above; log-rank test, p = 0.19)

33 Kontinuální vs. přerušená léčba imatinibem Blay et al. J Clin Oncol 2007, 25, 1107

34 Sunitinib jako léčba GIST 2. linie Demetri et al. Lancet 2006, 368,

35 Regorafenib jako léčba GIST 3. linie Demetri GD et al. Lancet Oncol 2013, 381,

36 Současný postup při léčbě metastatického GIST průkaz metastatického postižení (PET-CT) imatinib (400 mg/den) do progrese při progresi eskalace dávky imatinibu na 800 mg/d v druhé linii sunitinib ve třetí linii regorafenib

37

38 Výsledky studie ACOSOG DeMatteo et al. Lancet 2009, 373, 1097

39 Výsledky studie ACOSOG DeMatteo et al. Lancet 2009, 373, 1097

40

41 Závěr dostupnost cílené léčby zcela změnila průběh GIST medián přežití se prodloužil z 20 měsíců na 57 měsíců účinnost imatinibu prokázána i v první linie léčby u nemocných po radikální operaci další léky v druhé i další linii (sunitinib, regorafenib, masitinib) úspěšná léčba GIST je inspirací pro hledání léčby jiných malignit

42 Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinární záležitostí

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní.

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní. KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Základní charakteristika onemocnění V roce 1998 bylo v ČR hlášeno 1600 případů adenokarcinomu slinivky břišní, což odpovídá incidenci 15,5 / 100 000 obyvatel. 803 onemocnění se

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy spinocelulární karcinom 40 20 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Jana Kaplanová, Klinika nemocí plicních

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

C62. Testikulární nádory TESTIKULÁRNÍ NÁDORY

C62. Testikulární nádory TESTIKULÁRNÍ NÁDORY TESTIKULÁRNÍ NÁDORY Základní charakteristika onemocnění Nádory varlat jsou vzácné nádory vyskytující se především u mladších mužů. Plná polovina případů je diagnostikována v poměrně úzkém věkovém rozmezí

Více

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr.

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha KARCINOM PLIC prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha V České republice je karcinom plic nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar.

Více

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic

Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgická léčba u pokročilých stadií nemalobuněčného karcinomu plic Szkorupa M., Klein J. 1, Bohanes T., Neoral Č., Kolek V. 2, Grygárková I. 2 I. chirurgická klinika FN

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem

Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem 70 Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory ledvin se vyskytují v každém

Více

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty 168 Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v

Více

Poznámky k chirurgické léãbû. karcinomu prsu. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové

Poznámky k chirurgické léãbû. karcinomu prsu. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové Název ãlánku Poznámky k chirurgické léãbû karcinomu prsu MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové Z chirurgického pohledu urazily nutné zásahy do

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

ACTA MEDICINAE 8/2014 Onkologie

ACTA MEDICINAE 8/2014 Onkologie ACTA MEDICINAE 8/2014 Onkologie Kompletní literatura 2 Predikce incidence a prevalence nádorových onemocnění a počtu léčených onkologických pacientů v ČR v letech 2015 a 2020 doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

Somatuline bulletin. číslo 3

Somatuline bulletin. číslo 3 Somatuline bulletin číslo 3 Září 2010 Somatuline bulletin Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 5 mg potahované tablety. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tarceva 5 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg erlotinibum (ve formě erlotinib

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam Disertační práce MUDr. Karel

Více