Betonové konstrukce (S) Přednáška 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Betonové konstrukce (S) Přednáška 4"

Transkript

1 Betonové konstrukce (S) Přednáška 4 Obsah: Předpětí a jeho změny Ztráta předpětí třením Ztráta předpětí pokluzem v kotvě Okamžitým pružným přetvořením betonu Relaxací předpínací výztuže Přetvořením opěrného zařízení Rozdílem teplot předpínací výztuže a opěrného zařízení Otlačením betonu Dotvarováním a smršťováním betonu 1

2 Předpětí a jeho změny Předpětí a jeho změny Maximální přípustné napětí při předpínání (tj. před zakotvením) σ p,max = min 0,8f pk, 0,9f p0,1k odpovídající síla P max = A p σ p,max Ztráty okamžité (výrobní) σ pi (x) vznikají při předpínání a během kotvení (čas t 0 ), tj. vnesení předpětí do betonu velikost se mění po délce kabelu jsou to změny způsobené: 2

3 Předpětí a jeho změny Počáteční předpínací síla (v okamžiku t = t 0 ) P m0 x = A p σ pm0 x tj. vnesená do betonu bezprostředně po napnutí a zakotvení (DPP) nebo po zavedení předpětí do betonu (PPP) σ pm0 x = σ p,max σ pi x σ pm0, max = min 0,75f pk, 0,85 f p0,1k Ztráty dlouhodobé (provozní) závisí na čase t > t 0 (čase vyšetřování) a místě vyšetřování x relaxací oceli smršťováním betonu dotvarováním betonu σ c+s+r,t (x) dotvarování betonu od mnohokrát opakovaného cyklického zatížení pružné přetvoření betonu způsobeným proměnným zatížení Střední hodnota předpínací síly v okamžiku t > t 0 a v místě x P m,t x = σ pm,t x A p kde σ pm,t x = σ pm,0 x σ c+s+r,t (x) 3

4 Předpětí a jeho změny Zjednodušující předpoklady při výpočtu ztrát: Beton i ocel se při výpočtu krátkodobých účinků chová pružně Soudržnost mezi betonem a ocelí (a to i u DPP v době před zainjektováním kabelových kanálků) Výrobní ztráty se určují obvykle odděleně (zanedbává se jejich vzájemné ovlivňování) Dlouhodobé ztráty moderní výpočtové metody umožňují vzájemnou interakci dotvarování, smršťování betonu a relaxaci výztuže (i EN2) Zatížení ovlivňující většinu ztrát jsou zatížení dlouhodobá, proto jejich účinky nemají překročit 40% průměrné pevnosti betonu (Při výpočtu tuhosti se uvažuje se ideální průřez, někdy pouze betonový průřez viz dál) 4

5 Ztráta třením Ztráta třením Vznik - kontakt předpínací výztuže a povrchu 1. v oblouku 2. po celé délce kabelu neúmyslným zakřivením kanálku 5

6 Ztráta třením Radiální tlak 1. V oblouku: Silové podmínky rovnováhy Třecí síla 1 2 s uvážením P p (α+dα)= P p (α)+dp p (α), cos dα/2 1, sin dα/2 dα/2 silové podmínky upravíme na tvar 1 2 Coulombův Amontův zákon 3 Dosazením do 1 rovnice 2 a 3 A integrací : 6

7 Ztráta třením Ztráta třením v oblouku: Závisí na: předpínací síle na začátku oblouku P 0 úhlu oblouku do místa x (ev. součtu úhlu všech oblouků od místa předpínání k místu x) součiniteli tření mezi trubkou a lanem μ 7

8 Ztráta třením 2. Po celé délce - V důsledku nepřesnosti výroby dojde k neúmyslnému zakřivení: v přímé části kabelu úhel ovinutí je funkcí délky a součinitele k v zakřivené části kabelu Projektované zakřivení Dráha s vlivem nepřesností 8

9 Ztráta třením Normový vztah A X Přibližný výpočet 9

10 Ztráta třením 10

11 Ztráta třením Průběh ztráty třením po délce kabelu Dráha kabelu A Napínání z konce A Napínání z konce A i B 11

12 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě Ztráta pokluzem klínů (kuželíků) v kotvě kuželík objímka lano Stav při napínání a před zakotvením výztuže a p pokluz Stav po zakotvení = zatlačení kotevního kuželíku i s výztuží do objímky Prokluz (nestejné posunutí předpínací výztuže a kuželíku Chyba kotvení nutno provést napínání a kotvení znovu 12

13 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě Ztráta pokluzem klínů (kuželíků) v kotvě kuželík objímka lano a p pokluz Stav před zakotvením výztuže Stav po zakotvení = zatlačení kotevního kuželíku i s výztuží do objímky Prokluz (nestejné posunutí předpínací výztuže a kuželíku Chyba kotvení nutno provést napínání a kotvení znovu 13

14 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě 1. Ztráta pokluzem v kotvení bez vlivu tření P p = E p A p w p l a p l A p E p je délka pokluzu délka lana plocha kotvené předpínací výztuže modul pružnosti l w p ε p = w p l 14

15 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě 2.1 Ztráta pokluzem v kotvení s vlivem tření v přímé dráze Ztráta tření v přímé kde k 1 = μk 1. dosah ztráty pokluzem vymizí uvnitř dráhy předpínací výztuže U - bod dosahu pokluzu 2. dosah ztráty pokluzem se projevuje po celé dráze předpínací výztuže 15

16 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě Ztráta pokluzem vymizí uvnitř dráhy předpínací výztuže 1 Dosah pokluzu Ztráta pokluzem a p x U =? x dx p 0 0 xu Pp ( x) E A P P dx P 1 x = P 0 A P μ (x) Ztráta třením P 2 x = P 0 A P μ (x) P p x 2 P 1 x u = P 2 x u x u 16

17 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě Ztráta pokluzem se projevuje po celé dráze předpínací výztuže xu xu Pp ( x) 1 p x dx dx a p E A 0 0 P P 2 x u = l (délka kabelu) 17

18 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě 2.2 Ztráta pokluzem v kotvení s vlivem tření v kruhové dráze Ztráta tření v oblouku ( x) P0 P 1 e kde k 1 = μk 1. dosah ztráty pokluzem vymizí uvnitř dráhy předpínací výztuže 2. dosah ztráty pokluzem se projevuje po celé dráze předpínací výztuže U - bod dosahu pokluzu 18

19 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě 2.3 Ztráta pokluzem při uvažování tření pro dráhu předpínací výztuže složenou z přímých a kruhových částí n+1 přímých úseků s délkami a 1, a 2,, a n+1 a n kruhovými blouky s vrcholovými úhly a 1, a 2,, a n a s poloměry r 1, r 2,, r n Při odvození hledaného algoritmu při určení bodu dosahu pokluzu U lze postupovat podobným způsobem jako při odvozování předchozích vztahů v odstavcích zjednodušeným řešením. Ztrátu Pp(x) pak můžeme vyjádřit již pomocí přesného výrazu. 20

20 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě Ztráta třením a pokluzem 21

21 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě Ztráta třením a pokluzem - zjednodušený výpočet Vypočítáme ztrátu předpětí třením při napínání v bodech na začátku a na konci jednotlivých úseků (přímá, oblouk ) Předpokládáme, že průběh napětí v po ztrátě tření mezi těmito body je v jednotlivých úsecích lineární Určíme změny p 1, p 2 napětí na jednotku délky Předpoklad, ve kterém úseku ztráta vymizí (mezi body B a D) a p = ε p x dx = 0 x u 0 x u σ p (x) E p dx = A u E p 22

22 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě Předpětí a jeho změny Ztráta třením při napínání kabelu 23

23 Předpětí a jeho změny Ztráta třením pokluzem při napínání z obou konců, ztráty pokluzem vymizí bod dosahu pokluzu bod minimálního napětí 24

24 Předpětí a jeho změny Ztráta pokluzem při napínání z obou konců, ztráta pokluzem v A nevymizí po zakotvení v A Bod dosahu pokluzu v A je za bodem minimálního napětí po zakotvení v A se pokluz projeví i v E 25

25 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě Ztráta pokluzem při napínání z obou konců, ztráta pokluzem v A nevymizí po zakotvení v A a poté i v E Výsledný průběh napětí je stejný jako při napínání pouze z konce E (napínaní z obou konců není efektivní) 26

26 Ztráta pokluzem kuželíků v kotvě Ztráta pokluzem při napínání z obou konců, zakotvení v A, poté zakotvení v E ztráta způsobena pokluzem v E překročí bod minimálního napětí, ale vymizí nevhodné při napínání z obou konců (A,B) je výsledný průběh napětí je horší než v případě napínání pouze z konce A 27

27 Ztráta předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu Ztráta předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu σ cp ε pe = ε cp stav před vnesením předpětí nebo zatížením stav po vnesení předpětí nebo zatížení poměrné přetvoření průřezu po vnesení předpětí nebo zatížení napětí v betonu na průřezu po vnesení předpětí nebo zatížení Zakotvením, případně vnesením předpětí uvolněním předem předpjaté výztuže z kotevních bloků se předpínací výztuž stává součástí konstrukce a spolupůsobí na přenosu zatížení. Zatížení - deformace prvku - deformace kabelu - změna napjatosti. Obecně může dojít i ke zvýšení napětí (nejedná se jen o ztráty ). 28

28 Ztráta předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu 1. Ztráta předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu při předpínání P (pro PPP) Vyjádření P pro centrický kabel rovnováha sil na průřezu N c P P podmínka soudržnosti p c kde ε c = N c A c E c = P P A c E c ε p = P A p E p Síla N c je síla v betonu způsobena předpětím (se zohledněním ztráty předpětí vlivem okamžitého pružného přetvoření betonu od předpětí) Změna předpětí: P = ε p A p E p = ε c A p E p = P P A c E c E p A p 29

29 Ztráta předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu 1. Ztráta předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu při předpínání P = úpravy P P A c E c E p A p = P P A c P = P A c E p E c A p P A c E p E c A p P + P A c E p E c A p = P A c E p E c A p E p E c A p ztráta předpětí vyjádřena pomocí betonového průřezu ε p = P P A c E c P = P A c (A c + E p E c A p ) = P A c E p E c A p P A c + E p E c A p E p E c A p = P A i E p E c A p ztráta předpětí vyjádřena pomocí ideálního průřezu ε p = P A i E c Přírůstek přetvoření výztuže vypočtená na ideálním průřezu způsobená celkovou vnesenou předpínací silou P je roven přírůstku přetvoření výztuže vypočtenému na betonové části průřezu při zohlednění ztráty okamžitým pružným přetvořením od působící síly P, tedy P- P Závěr lze zobecnit i na případ excentricky působící předpínací síly 30

30 Ztráta předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu 2. Ztráta předpětí postupným předpínáním (pouze u DPP) Idealizace pro centrické předpětí 1. Kabel napnut: Prvek se pouze zkrátí o l 1 2. Kabel napnut: Prvek se zkrátí l 2 1. kabel se zkrátí pokles napětí (ztráta předpětí) 3. Kabel napnut: Prvek se zkrátí l 3 1. a 2. kabel se zkrátí pokles napětí (ztráta předpětí) 31

31 Ztráta předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu 2. Ztráta předpětí postupným předpínáním (pouze u DPP) A (1) p, A (2) p,, A (m) p, P 01 (A), P 02 (A),, P 0m (A) Předpoklady: z p (1), z p (2),, z p(m) /m /m kde σ c x = P A c P e p I c e p je napětí v betonu v úrovni předpínací výztuže od aktuální P (ze zohledněním ztráty třením a pokluzem) 32

32 Ztráta předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu 2. Ztráta předpětí postupným předpínáním (pouze u DPP) Vlastní tíha eliminuje tu část ztráty postupným předpínáním, která by vznikla v důsledku excentrické polohy kabelu. Vlastní tíha brání prvku se zvednout vlivem předpětí - prvek klouže po podložce - uplatní se pouze ztráta postupným předpínáním, která se vypočte pro centrické předpětí Až účinky předpětí přesáhnou účinky vlastní tíhy, prvek se začne vzpínat nad podložku pro další kabely je potřeba zohlednit vliv jejich excentrické polohy Ztráta předpětí pružným přetvořením betonu způsobeným vlastní tíhou se v tomto případě již neuplatňuje. 33

33 Ztráta předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu 2. Ztráta předpětí postupným předpínáním (pouze u DPP) Postup napínání: ztráta postupným předpínáním je největší u kabelu, který byl napínán jako první, u posledního napínaného kabelu je ztráta postupným napínáním nulová, při určování pořadí kabelů při napínání vycházíme z toho, že je potřeba, aby výsledná předpínací síla s uvážením ztráty postupným napínáním ΔP el (x) působila co nejblíže těžišti průřezové plochy výztuže, tak aby nedocházelo k půdorysnému prohnutí předpínaného prvku. 34

34 Ztráta předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu 3. Ztráta předpětí pružným přetvořením betonu způsobeným vnějším zatížením (g 0, g 1, q) σ c (x, t) ε pe = ε cp kde Δσ c (x,t) je změna napětí v betonu v těžišti předpínací výztuže způsobená vnějším zatížením (v průřezu x a čase t), vypočítá se na ideálním průřezu podle zásad pružnosti: PPP - pro všechna zatížení, DPP jen pro g 1, q, pro vlasní tíhu viz poznámka u ztráty postupným napínáním 35

35 Ztráta předpětí okamžitým pružným přetvořením betonu 4. Ztráta předpětí pružným přetvořením betonu podle EC2 (Shrnutí předchozích 3 kapitol) kde Δσ c (x,t) je změna napětí v betonu v těžišti předpínací výztuže v průřezu x a čase t a j je součinitel nabývající hodnot: j = (m-1) / (2m) ½ pro případ postupného napínání m stejných předpínacích vložek a j = 1 pro změny vyvolané stálým zatížením působícím po předpínání.!!! Ztráta /změna/ - dle výsledného znaménka napětí v betonu: Tah (+) nárůst předpínací síly Tlak (-) pokles předpínací síly (ztráta) 36

36 Ztráta předpětí přetvořením opěrného zařízení Ztráta předpětí přetvořením opěrného zařízení l p délka lana, odpovídá délce opěrného zařízení Δ l p - deformace (zkrácení) opěrného zařízení, které by vzniklo, kdyby na opěrné zařízení začala najednou působit síla N sd = - P m počet postupně napínaných vložek Předpoklad: -V každé vložce bude vyvozena při napínání předpínací síla P/m -Závislost deformace Δl p na působící síle N sd je lineární psd E p m 1 1 2m l p p 37

37 Ztráta předpětí způsobená rozdílem teplot předpínací výztuže a opěrného zařízení Ztráta předpětí způsobená rozdílem teplot předpínací výztuže a opěrného zařízení pt E p l l p E Výpočet podle EC 2: Schéma deformací vyvolaných rozdílem teplot l p p l A A pt T T l T A 0 p p p T 0 Teptoty T A a T p se uvažují v čase, kdy se předpokládá dosažení soudržnosti mezi betonem a předpínací výztuži. Obvykle při dosažení 25% projektované pevnosti betonu v tlaku. kde T max je maximální teplota betonu T 0 je počáteční teplota betonu 0,5E T T p c max 0 38

38 Ztráta otlačením betonu Ztráta otlačením betonu Vzniká v případě předpínání ovíjením rotačně symetrických konstrukcí con E p l dl(r) r d E p r d r d E p r r kde Δl=dl(r)-dl(r-Δr) dl(r)=r dα dl(r-δr)=(r Δr) dα Δl= r dα-(r Δr) dα = Δr dα Δr je (zpožděné) zatlačení předpínací výztuže do betonu, což je složité určit, proto 39

39 Ztráta předpětí stlačením spar při postupném předpínaní prvku Ztráta předpětí stlačením spar při postupném předpínaní prvku m postupně napínaných lan kde s i je stlačení i-té spáry od celkové předpínací síly jako kdyby působíla najednou 40

40 Ztráta relaxací výztuže Ztráta relaxací výztuže patří mezi výrobní i provozní ztráty pracovní diagram dotvarování relaxace Časově závislé vlastnosti předpínací výztuže 41

41 Ztráta relaxací výztuže Ztráta předpětí relaxací σ pr v časovém intervalu s konstantním napětím předpínací výztuže závisí na třídě relaxačního chování součiniteli relaxace ρ 1000 = ztráta relaxací 1000 hodin po napnutí při průměrné teplotě 20 C pro počáteční napětí 0,7 fp (pro třídu 2 je ρ 1000 = 2,5%) velikost dlouhodobého tahového napětí v předpínací výztuži σ pi, resp. jeho poměru ku pevnosti, který je daný μ = σ p,i f pk čase t (hodiny) σ p,i σ pr Například σ pr pro třídu relaxačního chování 2 podle EC 2 (jsou 3 třídy) σ pr σ p,i = 0,66 ρ 1000 e 9,1μ t ,75(1 μ)

42 Ztráta relaxací výztuže Ztráta předpětí relaxací σ pr,i v časovém intervalu (t i, t i+1 ) s proměnným napětím předpínací výztuže metoda ekvivalentního času nové počáteční napětí σ p,1 všechny již dříve proběhlé ztráty relaxaci oceli tuto ztrátu chci vypočítat t e časový interval t i Výchozí bod: čas t + + i, napětí ve výztuži σ p,i Součet všech již dříve proběhlých ztrát relaxací v časovém intervalu (t 1, t i ) i 1 σ pr t 1, t i = j=1 σ pr,j Určení nového počátečního napětí σ p,1 = σ + p,i + σ pr t 1, t i a součinitele μ = σ p,1 f pk Určíme ekvivalentní čas t e z rovnice pro výpočet relaxace σ pr t 1, t i = 0,66ρ 1000 e 9,1μ t e ,75(1 μ) σ p,

43 Ztráta relaxací výztuže nové počáteční napětí σ p,1 všechny již dříve proběhlé ztráty relaxaci oceli tuto ztrátu chci vypočítat t e časový interval t i Pomocí nového počátečního napětí a ekvivalentního času spočítáme celkovou ztrátu relaxací σ pr t 1, t i+1 až do času t i+1, tj. pro t = t e + t i = t e + (t i+1 -t i ) σ pr t 1, t i+1 = 0,66ρ 1000 e 9,1μ t e + t i ,75(1 μ) σ p, Hledaná ztráta relaxací σ pr,i v relaxací v časovém intervalu (t i, t i+1 ) je σ pr,i = σ pr t 1, t i+1 σ pr t 1, t i 44

44 Ztráta relaxací výztuže Ztráta relaxací výztuže snížení ztráty podržením napětí dotvarování předpínací výztuže 45

45 Ztráty předpětí smšťováním a dotvarováním betonu Ztráta předpětí smršťováním betonu σ ps = E p ε c,s (t) ε c,s (t) je součinitel smršťování betonu (z vysychání + autogenní smršťování) Ztráta dotvarováním betonu σ pc = E p ε c,c t g+p σ cp = E p ε c,e τ φ t, τ = = E p φ t, τ E c (τ) kde σ cp g+p je napětí v betonu v úrovni předpínací výztuže od dlouhodobých zatížení (stálé +předpětí + dlouhodobá složka proměnného zatížení) v daném místě x 46

46 Ztráty předpětí Změna napětí v těžišti předpínací výztuže od smršťování, dotvarování betonu a relaxace výztuže (normový vztah) Ztráty se navzájem ovlivňují, přesný výpočet je komplikovaný. Lze použít vztah: Ztráta smršťováním betonu Ztráta relaxací předpínací výztuže Ztráta dotvarováním betonu 47

47 Účinky předpětí Fáze působení předpjaté konstrukce V každé fázi výstavby a provozu předpjaté konstrukce je tedy nezbytné určení velikosti aktuálně působící předpínací síly účinky předpětí 48

Předpjatý beton Přednáška 5

Předpjatý beton Přednáška 5 Předpjatý beton Přednáška 5 Obsah Změny předpětí Ztráta předpětí třením Ztráta předpětí pokluzem v kotvě 1 Maximální napětí při předpínání σ p,max = min k 1 f pk, k 2 f p0,1k kde k 1 =0,8 a k 2 =0,9 odpovídající

Více

Předpjatý beton Přednáška 6

Předpjatý beton Přednáška 6 Předjatý beton Přednáška 6 Obsah Změny ředětí Okamžitým ružným řetvořením betonu Relaxací ředínací výztuže Přetvořením oěrného zařízení Rozdílem telot ředínací výztuže a oěrného zařízení Otlačením betonu

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B6. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B6. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B6 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton Ztráty předpětí Obsah: Hodnoty předpínací

Více

P1.3) Doplňující údaje k výpočtu krytí předpínací výztuže 1)

P1.3) Doplňující údaje k výpočtu krytí předpínací výztuže 1) h 3 0-5 0 h h Pomůcka 1 Pomůcka 1 P1.1) Návrh rozměrů průřezu vazníku Návrh výšky h: Návrh šířky b: 1 h 15 1 až 18 l (hrubší odhad) h M (přesnější odhad) br b 1 1 až h 3 3,5 (v rozmezí 250mm až 450 mm)

Více

Předpjatý beton Přednáška 10

Předpjatý beton Přednáška 10 Předpjatý beton Přednáška 10 Obsah Analýza kotevní oblasti: Kotvení pomocí kotev namáhání kotevních oblastí, výpočetní model a posouzení oblastí pod kotvami. vyztužení kotevní oblasti. Kotvení soudržností

Více

Předpjatý beton Přednáška 7

Předpjatý beton Přednáška 7 Předpjatý beton Přednáška 7 Obsah Omezení normálových napětí od provozních účinků zatížení Odolnost proti vzniku trhlin Návrh předpětí Realizovatelná plocha předpětí Přípustná zóna poloha kabelu a tlakové

Více

14/03/2016. PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016. Předpínací síla ČSN EN ZTRÁTY PŘEDPĚTÍ. Změny předpětí

14/03/2016. PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016. Předpínací síla ČSN EN ZTRÁTY PŘEDPĚTÍ. Změny předpětí 14/3/216 133 K5 TONOVÉ KONSTRUK 5 Číslo atum ROGRM ŘNÁŠK letní 215/216 Téma přednášky 1 23.2. rincipy předpjatého betonu, historie, materiály oznámky 2 1.3. Technologie předem předpjatého betonu Výklad

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 5 Obsah Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem, stav dekomprese, počáteční napjatost průřezu. Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti (pružná,

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 33PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 2. část návrh předpětí Obsah: Navrhování

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem

Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Číslo Datum PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016 Téma přednášky 1 23.2. Principy předpjatého betonu, historie, materiály Poznámky 2 1.3. Technologie předem předpjatého betonu

Více

Předpjaté stavební konstrukce

Předpjaté stavební konstrukce Předpjaté stavební konstrukce Mezní stavy únosnosti Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem předpoklady řešení základní předpínací síla ohybová únosnost obecná metoda Prvky namáhané smykem

Více

Předpjaté stavební konstrukce. Mezní stavy použitelnosti Omezení napětí Mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin Deformace předpjatých konstrukcí

Předpjaté stavební konstrukce. Mezní stavy použitelnosti Omezení napětí Mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin Deformace předpjatých konstrukcí Předpjaté stavební konstrukce Mezní stavy použitelnosti Omezení napětí Mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin Deformace předpjatých konstrukcí MSP Použitelnost a trvanlivost: Cílem je zabránit takovým

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 2

Betonové konstrukce (S) Přednáška 2 Betonové konstrukce (S) Přednáška 2 Obsah Technologie předpjatého betonu základní terminologie Předem předpjatý beton Dodatečně předpjatý beton 1 Technologie předpjatého betonu základní terminologie Technologie

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 6 Obsah Analýza kotevní oblasti: Namáhání, výpočetní model, posouzení a vyztužení. Mezní stavy použitelnosti Omezení napětí, mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin. Deformace

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) PŘEDNÁŠKY Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) Volné dotvarování Vázané dotvarování Dotvarování a geometrická nelinearita Volné dotvarování Vývoj deformací není omezován staticky

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

Předpjatý beton Přednáška 13

Předpjatý beton Přednáška 13 Předpjatý beton Přednáška 13 Obsah Statická analýza postupně budovaných předpjatých konstrukcí: Nehomogenita konstrukcí Řešení reologických účinků v uzavřené formě Vlastnosti moderních postupně budovaných

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 OSNOVA 1. Co je to mezní stav použitelnosti (MSP)?

Více

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET Statický výpočet je podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace Obsahuje dimenzování veškerých prvků konstrukcí, které jsou obsahem

Více

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na popis výpočtu předpjatých betonových nosníků. Úvodní kapitola pojednává o předpětí a rozdělení předpjatého betonu. V druhé kapitole

Více

26/04/2016. PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016

26/04/2016. PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Číslo Datum PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016 Téma přednášk 1 23.2. Prncp předpjatého betonu, hstore, materál Poznámk 2 1.3. Technologe předem předpjatého betonu Výklad

Více

Přetvoření betonu při různých délkách času působení napětí. oblast linearity (přibližně)

Přetvoření betonu při různých délkách času působení napětí. oblast linearity (přibližně) Učební pomůcka Přetvoření betonu při různých délkách času působení napětí oblast linearity (přibližně) Deformace betonu vznikající bez vlivu napětí Vratné Nevratné Krátkodobé teplotní deformace ε t = α

Více

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Lukáš VRÁBLÍK B 725 konzultace: úterý 8 15 10 email: web: 10 00 lukas.vrablik@fsv.cvut.cz http://concrete.fsv.cvut.cz/~vrablik/ publikace:

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze

Více

Relaxační metoda. 1. krok řešení. , kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0

Relaxační metoda. 1. krok řešení. , kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0 PŘEDNÁŠKY Relaxační metoda 1. krok řešení V okamžiku t 0, kdy stáří betonu v jednotlivých částech konstrukce je t 0 a kdy je konstrukce namáhána vnitřními silami { }, nechť je konstrukce v celém svém rozsahu

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B7 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Odvození základního vztahu pro smršťování ε, = Δ. + Δ. (1+0,8φ)

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Předpjatý beton Přednáška 4

Předpjatý beton Přednáška 4 Předpjatý beton Přednáška 4 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel Lineární transformace kabelu Návrh předpětí metodou vyrovnání zatížení

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy

Více

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. Použitelnost Obvylé mezní stavy použitelnosti betonových onstrucí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. je potřebné definovat - omezující ritéria - návrhové hodnoty

Více

- Větší spotřeba předpínací výztuže, komplikovanější vedení

- Větší spotřeba předpínací výztuže, komplikovanější vedení 133 B04K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Návrh předpětí Metoda vyrovnání napětí Metoda vyrovnání zatížení Metoda vyrovnání napětí Metoda vyrovnání zatížení - Princip vyrovnání napětí v průřezu - Větší spotřeba

Více

Pružnost a plasticita CD03

Pružnost a plasticita CD03 Pružnost a plasticita CD03 Luděk Brdečko VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky tel: 541147368 email: brdecko.l @ fce.vutbr.cz http://www.fce.vutbr.cz/stm/brdecko.l/html/distcz.htm Obsah

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B4. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B4. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B4 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část úvod - pokračování Obsah: Technologie

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

CL01 Předpjatý beton (odkaz CL01)

CL01 Předpjatý beton (odkaz CL01) CL01 Předpjatý beton (odkaz CL01) Vyučující: Ing. Ivana Laníková, Ph.D., tel. 541147847, mail: lanikova.i@fce.vutbr.cz pracovna E308, - společné přednášky, zkoušky, individuální konzultace, zápočty Ing.

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení PŘEDNÁŠKY Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení Pozemní stavby Pozemní stavby rámové konstrukce Vliv dotvarování a smršťování na sloupy a pilíře střední sloupy

Více

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1 Porušení hornin Předpoklady pro popis mechanických vlastností hornin napjatost masivu je včase a prostoru proměnná nespojitosti jsou určeny pevnostními charakteristikami prostředí horniny ovlivňuje rychlost

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES LÁVKA PRO PĚŠÍ

Více

7 Lineární elasticita

7 Lineární elasticita 7 Lineární elasticita Elasticita je schopnost materiálu pružně se deformovat. Deformace ideálně elastických látek je okamžitá (časově nezávislá) a dokonale vratná. Působí-li na infinitezimální objemový

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM)

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM) NOSNÍK NA PRUŽNÉ PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉ) Uvažujeme spojitý nosník na pružných podporách. Pružná podpora - odpor je úměrný zatlačení. Pružné podpory velmi blízko sebe - jejich účinek lze nahradit spojitou

Více

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Základní rovnice popisující napěťově-deformační chování materiálu při jednoosém namáhání jsou Hookeův zákon a Poissonův zákon. σ = E ε odtud lze vyjádřit také poměrnou

Více

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. R. Mendřický, M. Lachman Elektrické pohony a servomechanismy 31.10.2014 Obsah prezentace

Více

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK Deformace elastomerových ložisek při zatížení Z hodnot naměřených deformací elastomerových ložisek v jednotlivých měřících místech (jednotlivé snímače deformace) byly

Více

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace Jaroslav Lacina, Martin Zlámal SANACE TUNELŮ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY, SPÁROVACÍ HMOTY PRO OSTĚNÍ TA03030851 Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace Petr ŠTĚPÁNEK,

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

Smyková pevnost zemin

Smyková pevnost zemin Smyková pevnost zemin 30. března 2017 Vymezení pojmů Smyková pevnost zemin - maximální vnitřní únosnost zeminy proti působícímu smykovému napětí Efektivní úhel vnitřního tření - část smykové pevnosti zeminy

Více

1.1 Shrnutí základních poznatků

1.1 Shrnutí základních poznatků 1.1 Shrnutí základních poznatků Pojmem nádoba obvykle označujeme součásti strojů a zařízení, které jsou svým tvarem a charakterem namáhání shodné s dutými tělesy zatíženými vnitřním, popř. i vnějším tlakem.sohledemnatopovažujemezanádobyrůznápotrubíakotlovátělesa,alenapř.i

Více

Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová. Katedra betonových konstrukcí a mostů

Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová. Katedra betonových konstrukcí a mostů PŘEDNÁŠKY Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová Katedra betonových konstrukcí a mostů Text učební pomůcky lze nalézt na internetové stránce http://beton.fsv.cvut.cz

Více

Pružnost a pevnost I

Pružnost a pevnost I Stránka 1 teoretické otázk 2007 Ing. Tomáš PROFANT, Ph.D. verze 1.1 OBSAH: 1. Tenzor napětí 2. Věta o sdruženosti smkových napětí 3. Saint Venantův princip 4. Tenzor deformace (přetvoření) 5. Geometrická

Více

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4 IDEA StatiCa novinky verze 5.4 IDEA StatiCa Prestressing Spřažený spojitý nosník Postupná výstavba spojité konstrukce Hlavním vylepšením ve verzi 5 v části beton a předpjatý beton je modul pro analýzu

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Ústav železničních konstrukcí a staveb 1 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Otto Plášek Bezstyková kolej na mostech 2 Obsah Vysvětlení rozdílů mezi předpisem SŽDC S3 a ČSN EN 1991-2 Teoretický základ interakce

Více

Nelineární problémy a MKP

Nelineární problémy a MKP Nelineární problémy a MKP Základní druhy nelinearit v mechanice tuhých těles: 1. materiálová (plasticita, viskoelasticita, viskoplasticita,...) 2. geometrická (velké posuvy a natočení, stabilita konstrukcí)

Více

Primární a sekundární napjatost

Primární a sekundární napjatost Primární a sekundární napjatost Horninový tlak = síly, které vznikají v horninovém prostředí vlivem umělého porušení rovnovážného stavu napjatosti. Toto porušení se projevuje deformací nevystrojeného výrubu

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH PŘEDEM PŘEDPATÝCH NOSNÍKŮ SPŘAŽENÝCH S ŽB MONOLITICKOU DESKOU MOSTOVKY

NÁVRH A POSOUZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH PŘEDEM PŘEDPATÝCH NOSNÍKŮ SPŘAŽENÝCH S ŽB MONOLITICKOU DESKOU MOSTOVKY NÁVRH A POSOUZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH PŘEDEM PŘEDPATÝCH NOSNÍKŮ SPŘAŽENÝCH S ŽB MONOLITICKOU DESKOU MOSTOVKY 1 ZADÁNÍ Navrhněte silniční plošně založený integrovaný most o jednom

Více

Předpjaté stavební konstrukce. Technologie Lanové systémy (dodatečně předpjatý beton) Předem předpjatý beton

Předpjaté stavební konstrukce. Technologie Lanové systémy (dodatečně předpjatý beton) Předem předpjatý beton Předpjaté stavební konstrukce Technologie Lanové systémy (dodatečně předpjatý beton) Předem předpjatý beton Materiály Předem předpjaté prvky prefabrikáty Nosníky ŽB: h (1/10 1/20) l PB: h (1/15 1/30) l

Více

12. Prostý krut Definice

12. Prostý krut Definice p12 1 12. Prostý krut 12.1. Definice Prostý krut je označení pro namáhání přímého prizmatického prutu, jestliže jsou splněny prutové předpoklady, příčné průřezy se nedeformují, pouze se vzájemně natáčejí

Více

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů N pružin i?..7 Vhodnost pro dynamické excelentní 6 [ F].. Dodávané průměry drátu,5 -,25 [in].3 - při pracovní teplotě E 2 [ksi].5 - při pracovní teplotě G 75 [ksi].7 Hustota ρ 4 [lb/ft^3]. Mez pevnosti

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pevnostní výpočet šroubů

Více

NÁVRH ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE VE ZLÍNĚ DESIGN OF STRENGTHENING OF THE ROOF STRUCTURE IN ZLÍN

NÁVRH ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE VE ZLÍNĚ DESIGN OF STRENGTHENING OF THE ROOF STRUCTURE IN ZLÍN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NÁVRH ZESÍLENÍ

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

obsah MONOSTRAND SYSTÉM Úvod do MonoStrand systému Popis lan MonoStrand Popis kotevních hlavic Metodický a koncepční přístup k návrhu

obsah MONOSTRAND SYSTÉM Úvod do MonoStrand systému Popis lan MonoStrand Popis kotevních hlavic Metodický a koncepční přístup k návrhu Monostrand systém obsah MONOSTRAND SYSTÉM Úvod do MonoStrand systému Popis lan MonoStrand Popis kotevních hlavic Metodický a koncepční přístup k návrhu 3 4 5 6 7 MonoStrand systém Úvod do MonoStrand systému

Více

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9. 9. Tření a stabilita 9.1 Tření smykové v obecné kinematické dvojici Doposud jsme předpokládali dokonale hladké povrchy stýkajících se těles, kdy se silové působení přenášelo podle principu akce a reakce

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

NAVRHOVÁNÍ ČSN MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ ČSN MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU ČESKÁ NORMA MDT 624.012.46 Říjen 1993 NAVRHOVÁNÍ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU ČSN 73 6207 Design of prestressed concrete bridge structures Calcul des constructions des ponts en béton précontraint

Více

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov 3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je

Více

Nejpoužívanější podmínky plasticity

Nejpoužívanější podmínky plasticity Nejpoužívanější podmínky plasticity Materiály bez vnitřního tření (např. kovy): Trescova Misesova Materiály s vnitřním třením (beton, horniny, zeminy): Mohrova-Coulombova, Rankinova Druckerova-Pragerova

Více

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c ) 3.3 Řešené příklady Příklad 1: Pro nosník na obrázku vyšetřete a zakreslete reakce, T (x) a M(x). Dále určete M max a proveďte dimenzování pro zadaný průřez. Dáno: a = 0.5 m, b = 0.3 m, c = 0.4 m, d =

Více

Kapitola vstupních parametrů

Kapitola vstupních parametrů Předepjatý šroubový spoj i ii? 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Výpočet bez chyb. Informace o projektu Zatížení spoje, základní parametry výpočtu. Jednotky výpočtu Režim zatížení, typ spoje Provedení šroubového

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Změny deformací a napjatosti materiálu v čase (dny, týdny, roky, desetiletí,...) Materiály: beton, dřevo

Změny deformací a napjatosti materiálu v čase (dny, týdny, roky, desetiletí,...) Materiály: beton, dřevo Časově závislé chování materiálu, díl I. Změny deformací a napjatosti materiálu v čase (dny, týdny, roky, desetiletí,...) Materiály: beton, dřevo Jevy: dotvarování, smršt ování apod. Teorie: viskoelasticita

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

LÁVKA HOLEŠOVICE KARLÍN

LÁVKA HOLEŠOVICE KARLÍN SITUACE 1:2000 Konceptem mostu je prostorová křivka (niveleta mostu) vinoucí se krajinou a reagující plynule na výškové a půdorysné požadavky zadání. Jemná prostorová křivka je konstruována jako plynulá

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

Téma 12, modely podloží

Téma 12, modely podloží Téma 1, modely podloží Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Úvod Winklerův model podloží Pasternakův model podloží Pružný poloprostor Nosník na pružném Winklerově podloží, řešení

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Nauka o materiálu Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze kluzu R e, odpovídající

Více

Nejpoužívanější podmínky plasticity

Nejpoužívanější podmínky plasticity Nejpoužívanější podmínky plasticity Materiály bez vnitřního tření (např. kovy): Trescova Misesova Materiály s vnitřním třením (beton, horniny, zeminy): Mohrova-Coulombova, Rankinova Druckerova-Pragerova

Více

Vyztužování zemin Prof. Ivan Vaníček International Geosynthetics Society, Česká republika

Vyztužování zemin Prof. Ivan Vaníček International Geosynthetics Society, Česká republika Vyztužování zemin Prof. Ivan Vaníček OBSAH 1. Základní principy vyztužování 2. Typické příklady vyztužených zemních konstrukcí 3. Základní nároky na výztužná geosyntetika 4. Navrhování vyztužených zemních

Více