Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :"

Transkript

1 Obsah : 1.0 Excel Excel popis pracovní plochy Excel Základní operace s buňkami Excel Pohyb po buňkách Excel Editace buněk Excel Nastavení šířky sloupce Excel Nastavení výšky řádku Excel Dlouhé číslo v buňce Excel Označení buněk do bloku (souvislý) Excel Označení buněk do bloku (nesouvislý) Excel Zarovnání obsahu buňky Excel Písmo v buňce Excel Formát buňky ( záložka Číslo ) Excel Formát buňky ( záložka Zarovnání ) Excel Formát buňky ( záložka Ohraničení ) Excel Formát buňky ( záložka Vzorky ) Excel - Vzorce Excel Funkce ( Když ) Excel Kopírování vzorce Excel Kopírování buněk (řady) Excel Relativní odkazy Excel Vkládání řádků a sloupců Excel Odstranění sloupce a řádku Excel Řazení podle abecedy Excel Automatický filtr Excel Práce s listy Excel Rozdělení tabulky - příčky Excel Grafy Excel Vytvoření grafu Excel Úprava grafu typ grafu Excel Úprava grafu velikost a typ písma Excel Tisk

2 1.0 Excel Excel popis pracovní plochy Hlavní nabídka Adresa buňky Záhlaví sloupců Záhlaví sloupců Řádek vzorců zde se zobrazuje skutečný obsah buňky Panely nástrojů Aktivní zvýrazněná buňka Záhlaví řádků Svislý posuvník Listy Vodorovný posuvník 2

3 1.2 Excel Základní operace s buňkami Každá buňka může nést informace následujícího typu : Řetězec obsahuje jakýkoli řetězec ( čísla, text, znaménka. ) Číslo Jakákoli číselná hodnota, nesmí obsahovat text Vzorec vždy začíná znaménkem =, vše co je za znaménkem bere Excel jako definici vzorce nebo funkce. 1.3 Excel Pohyb po buňkách Po buňkách se v Excelu pohybujete kurzorovými šipkami nebo klepnutí myší na danou buňku. Obsah buňky je zobrazen v řádku vzorců a né vždy je shodný se zobrazenou hodnotou v buňce. ( např. vzorce a funkce ) Každá buňka má svou pevnou adresu (souřadnici), která je dána jako na šachovnici sloupcem a řádkem. Sloupce jsou označeny písmeny a řádky čísly. Př. A3 adresa buňky Skutečný obsah buňky Klávesy pro pohyb v tabulce Klávesa / zkratka Kurzorová klávesa Kurzorová klávesa Kurzorová klávesa Kurzorová klávesa Ctrl + Ctrl + Ctrl + Ctrl + Page Up Page Down Ctrl + Home F5 Hodnota vypočtená Význam Přejdi o jednu buňku nahoru. Přejdi o jednu buňku dolu. Přejdi o jednu buňku doprava. Přejdi o jednu buňku doleva. Přejdi na horní okraj celé tabulky. Přejdi na dolní okraj celé tabulky. Přejdi na pravý okraj celé tabulky. Přejdi na levý okraj celé tabulky. Přejdi o obrazovku nahoru. Přejdi o obrazovku dolu. Přejde na buňku A1 (vlevo nahoře) Vyvolá okno pro zadání souřadnice. 3

4 1.4 Excel Editace buněk Přepsání původního obsahu buňky Nastavte se na buňku a začněte psát text. Po stisku klávesy bude původní text nahrazen novým. Oprava obsahu buňky Pokud potřebujete opravit obsah již napsané buňky. K editaci slouží klávesa F2. Vymazání obsahu buňky Nastavte se na buňku, kterou chcete smazat a stiskněte DELETE. Klávesou DELETE se smaže pouze obsah buňky. Formát zůstane beze změny. Víceřádkový text v buňce Pokud chcete text v buňce rozdělit pod sebe použijte na odřádkování kombinaci kláves Alt+ENTER. 4

5 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce 1.možnost najeďte myší na pravou hranici v záhlaví (viz obr.) a stiskněte LTM a natáhněte na potřebnou délku. (jak ukazuje červená šipka) po úpravě 2.možnost klikněte na buňku, kterou chcete upravit. A vyberte Formát / Sloupec / Šířka a zadejte hodnotu šířky sloupce. (Hodnota udává kolik znaků se do buňky vejde) 5

6 1.6 Excel Nastavení výšky řádku 1.možnost najeďte myší na pravou hranici v záhlaví (viz obr.) a stiskněte LTM a natáhněte na potřebnou délku. (jak ukazuje červená šipka) po úpravě 2.možnost klikněte na buňku, kterou chcete upravit. A vyberte Formát / Řádek / Výška a zadejte hodnotu výšky řádku. 1.7 Excel Dlouhé číslo v buňce Pokud je v buňce číselná hodnota, která se do buňky nevejde jsou v buňce zobrazeny křížky. po rozšíření 6

7 1.8 Excel Označení buněk do bloku (souvislý) V Excelu budete velmi často upravovat více buněk. Aby jste nemuseli upravovat každou buňku samostatně označíme je do bloku a úpravu provedeme najednou. 1. Nastavte myš na buňku, která bude tvořit levý horní roh budoucího bloku. 2. Stiskněte, držte a táhněte levým tlačítkem myši požadovaným směrem. 3. Až je blok označen uvolněte tlačítko myši. Upozornění : Po označení není výchozí buňka označena inverzně, ale přesto do výběru patří. 1.9 Excel Označení buněk do bloku (nesouvislý) 1. Klikněte na první buňku. 2. Podržte klávesu Ctrl a postupně klikejte na buňky, které chcete označit. 3. Až označíte všechny buňky uvolněte klávesu Ctrl. Upozornění : Poslední buňka opět nebude označena inverzně, ale přesto do výběru patří. 7

8 1.10 Excel Zarovnání obsahu buňky Excel zarovnává buňky sám automaticky a to tak, že text je zarovnán vlevo a čísla vpravo. Kdykoli později je možné buňky ručně zarovnat. Zarovnání se provádí vždy na označenou buňku nebo blok. Zarovnání vlevo : Zarovnání vpravo : Zarovnání na střed : Zarovnání buňky ve svislém směru : Text v buňce je standardně zarovnáván k dolnímu okraji. Text lze zarovnat i výškově na střed. 1. Označte buňku, kterou chcete zarovnat. 2. Klikněte na nabídku Formát / Buňky 3. Záložka Zarovnání / Svisle = Na střed Příklad : zarovnaná buňka na střed 8

9 1.11 Excel Písmo v buňce Excel nabízí takové typy písma, jaké jsou nainstalovány v systému Widows. Písmo lze měnit pomocí panelu nástrojů Formát, nebo přes nabídku Formát / Buňky / založka Písmo. 1. možnost ( pomocí panelu nástrojů Formát ) 1. Klikněte na buňku nebo označte oblast, kterou chcete upravovat. 2. Pak klikněte na tlačítko s požadovanou funkcí na panelu nástrojů. Panel nástrojů obsahuje : kurzíva písma podtržené písmo barva písma velikost písma velikost písma pozadí buňky typ písma 2. možnost ( pomocí nabídky Formát / Buňky / založka Písmo ) 1. Klikněte na buňku nebo označte oblast, kterou chcete upravovat. 2. Klikněte na nabídku Formát / Buňky / záložka Písmo. V okně pak nastavte požadované parametry a pak klikněte na OK. Příklad : upravená buňka B2 9

10 1.12 Excel Formát buňky ( záložka Číslo ) Formát / Buňky / záložka Číslo Záložka Číslo umožňuje nadefinovat jak se bude hodnota v buňce zobrazovat. Skutečná hodnota buňky, ale zůstane nezměněna. Formátem se definuje pouze maska. V levé části se zvolí druh a ten pak lze v pravé části dále nastavovat. Pokud např. vybereme Měna, v pravé části pak můžeme nastavit počet desetinných míst, symbol Kč a způsob zobrazení záporných čísel. Kromě předdefinovaných druhů lze nastavit Vlastní druh. Např. symbol Ks Zápis : # ###" Ks" 1.13 Excel Formát buňky ( záložka Zarovnání ) Formát / Buňky / záložka Zarovnání Záložka Zarovnání umožňuje zarovnání textu v buňce ve vodorovném a svislém směru (viz.2.10) a otočení textu o libovolný úhel. Tip : Pokud potřebujete rozdělit sloučené buňky. Pak stačí zrušit zaškrtnutí políčka Sloučit buňky Příklad : otočení textu o 45 10

11 1.14 Excel Formát buňky ( záložka Ohraničení ) Formát / Buňky / záložka Ohraničení Záložka Ohraničení umožňuje pohodlně zvolit ohraničení jedné buňky nebo celé oblasti označené do bloku. 1. Označte buňku nebo blok buněk 2. V pravé části vyberte Styl a Barvu 3. V náhledu pak klikejte na tlačítka těch čar jejž se ohraničení týká. ( nebo můžete klikat přímo na čáry v náhledu ) Tip : ohraničení zrušíte tlačítkem Žádné Příklad : ohraničení buňky B Excel Formát buňky ( záložka Vzorky ) Formát / Buňky / záložka Vzorky Záložka vzorky umožňuje nastavit pozadí jedné nebo více označených buňěk. Jako pozadí lze nastavit barvu nebo předdefinovaný vzorek. Příklad : buňka se vzorkem 11

12 1.16 Excel - Vzorce Vzorce jsou velmi mocnou oblastí Excelu. V Excelu jsou k dispozici finkce matematické, statistické, logické, finanční, databázové, časové, datové, vahledávací a informační. Kromě těchto má uživatel možnost vytvořit vlastní vzorce. Zadání vzorce : 1.možnost : přímý zapis vzorce do buňky (musíme znát přesný zápis) 2.možnost : využití průvodce při tvorbě vzorce. Přímý zápis vzorce : Používý se převážně u jednoduchých vzorců, kde zápis není příliš složitý. Důležité : Každý vzorec musí začínat znaménkem = Př. Vzorec, který sečte hodnotu buněk C2 a C3 a vydělí koeficientem v buňce C4. Vzorec je vložen do buňky C6. Tip : Při psaní vzorce Excel pomáhá a barevně orámuje buňky jež jsou ve vzorci použity po stisku klávesy ENTER se v buňce zobrazí výsledek vzorce. V řádku vzorců je ovšem zobrazen skutečný obsah buňky (vzorec) Úprava buňky obsahující vzorec : Pokud chcete opravit vzorec v buňce klikněte ba buňku a stiskněte klávesu F2, v buňce se zobrazí vzorec s blikajícím kurzorem a můžeme opravit vzorec. Po stisku F2 se v buňce zobrazí vzorec a můžeme opravit případnou chybu. 12

13 Tip : Ve vzorcích je možné používat závorky (, ) a matematické operátory + - / * 2.možnost : využití průvodce při tvorbě vzorce. Využití průvodce při tvorbě vzorce : Pomocí průvodce můžeme vložit do buňky mnoho funkcí pro výpočet. Mezi nejpoužívaější patří : Název funkce Význam Zápis do buňky SUMA Sečte všechna čísla v oblasti buněk. SUMA(číslo1;číslo2;...) PRŮMĚR Vrátí aritmetický průměr argumentů. PRŮMĚR(číslo1;číslo2;...) Vrátí určitou hodnotu, pokud je zadaná podmínka KDYŽ(podmínka;ano;ne) KDYŽ vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA. MAX Vrátí maximální hodnotu v množině hodnot. MAX(číslo1;číslo2;...) MIN Vrátí minimální hodnotu v množině hodnot. MIN(číslo1;číslo2;...) Příklad : Budeme chtít zjistit průměrný počet návštěvníků kina za období Leden Červen. (viz obr.) 1. Klikneme na buňku do které chceme vložit funkci - C Z nabídky Vložit vybereme Funkce 3. Otevře se nám dialogové okno Vložit funkci 4. V okně vybereme požadovanou funkci ( Průměr ) ( pokud funkce není v seznamu musíme vybrat kategorii ) 5. Klikneme na OK 13

14 6. Otevře se nám okno Argumenty funkce 7. Okno si posuneme tak, aby jsme si odkryli naší tabulku. 8. Označíme buňky v tabulce z kterých chceme počítat průměr ( C3 až C8 ) 9. Klikneme na OK ( nebo Enter ) 10. Do buňky C10 se nám vloží průměrná hodnota buněk C3 až C8 Stejný postup používáme při vkládání dalších funkcí. Tip : Nejčastější chyby : Před vkládáním funkce není označena ta buňka do které chceme funkci vložit Bod č.1 Špatně označíme buňky obsahující data pro výpočet Bod č.8 14

15 1.17 Excel Funkce ( Když ) Vkládání funkcí jsme popsali v minulé kapitole (2.16). Trošku složitější je funkce KDYŽ. ( Podmínka ) Tato funkce se rozhoduje podle zadané podmínky a pokud je podmínka splněna vloží do buňky Text1 a pokud podmínka není splněna vloží do buňky Text2. Příklad : Pokud známka žáka bude menší nebo rovna 3, pak funkce do buňky napíše prospěl, v ostatních přápadech bude vypsáno neprospěl. Největším úskalím je správně stanovit rozhodovací podmínku. Stanovení podmínky : ( pro první řádek č.3 ) Výsledek zda žák prospěl závisí na buňce C3. Pokud hodnota v buňce je menší nebo rovna 3 pak žák prospěl. Podmínka : C3<=3... žák prospěl, jinak neprospěl 1. Klikneme na buňku do které chceme vložit funkci KDYŽ. (D3) 2. Z nabídky Vložit vybereme Funkci 3. V okně vyberem funkci KDYŽ a klikneme na OK ( postup v minulé kapitole 2.16) 4. Otevře se nám okno Argumenty funkce 5. Do řádku Podmínka napíšeme podmínku C3<=3 6. Do řádku Ano napíšeme prospěl 7. Do řádku Ne napíšeme neprospěl 8. Klikneme na OK 9. Do buňky D3 se vloží vytvořená funkce, ale v buňce se zobrazí výsledek funkce. (prospěl / neprospěl) Tip : Pokud nyní změníte hodnotu v buňce C3 na hodnotu vyšší jak 3 automaticky se v buňce D3 změní hodnota na neprospěl. Tip : Stejného výsledku dosáhnete pokud do buňky napíšete rovnou následující zápis =KDYŽ(C3<=3;"prospěl";"neprospěl") 15

16 Tento postup je určen spíše zkušeným uživatelů Excelu, kteří vědí jak přesně funci zapsat Excel Kopírování vzorce Často vzniká situace, kdy v tabulce máme několik desítek řádků a na konci každého řádku je třeba vložit např. průměr z hodnot v daném řádku. Vkládat vzorce ručně do každého řádku by bylo velmi zdlouhavé. Excel umožňuje kopírovat vzorce. Příklad : Prodej počítačový sestav Home, Office a Profi v období Leden až Červen. Na konci řádku je sloupec Celkem do kterého vložíme funkci SUMA pro výpočet součtu prodeje. (viz obr.) 1. Do buňky F3 vložíme funkci SUMA pro výpočet součtu buněk C3 až E3. 2. Nyní uchopíme pravý dolní roh buňky F3 a stiskneme levé tlačítko myši a táhneme směrem dolů, na požadováné místo, nakonec uvolníme tlačítko myši. ( viz obr.) Krok po kroku : 1. Najedeme myší na pravý dolní roh buňky, kurzor se změní na černý kříž 2. Stiskneme levé tlač. myaši a táhneme směre dolů 3. Uvolníme levé tlačítko myši. 4. Klikneme na nějakou buňku pro zrušení inverzního označení. Vzorce jsou zkopírovány do buněk F5 až F8 a vždy sečtou buňky daného řádku. Tip : Stejného efektu zkopírování docílíme stisknutím Ctrl+C na buňce F3, označením oblasti buněk F4 až F8 a stisknutím Ctrl+V. 16

17 1.19 Excel Kopírování buněk (řady) V minulé kapitole (2.18) jsme si ukázali využití pravého dolního rohu buňky pro kopírování vzorce. Tento pravý dolní roh lze využit i při zadávání hodnot do tabulky. Často potřebujeme do tabulky zadat následující řady : Leden, Únor, Březen, Duben, Květen.. Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek.. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Samozřejmě můžete údaje napsat ručně do každé buňky, ale můžete si práci výrazně urychlit. 1. Napište do buňky Leden 2. Umístěte kurzor na pravý dolní roh této buňky (viz kap.2.18) 3. Stiskněte levé tlačítko myši a táhněte směrem doprava, 4. Nakonec uvolněte tlačítko myši a označené buňky budou vyplněny jednotlivými měsíci. Stejně postupujte pokud potřebujete zadat řadu dny v týdnu. Tip : Řadu můžete vytvářet všemi směry ( nahoru, dolu, vlevo a vpravo ) Upozornění : Při vytváření číselné řady je důležité lačítko Ctrl. Pokud tlačítko Ctrl nepoužijte bude řada vyplněna stejnými čísly. Pokud před uvolněním myši stisknete klávesu Ctrl bude řada vzrůstjící 1, 2, 3 atd. Uvolnění myši bez stisknuté klávesy Ctrl : Uvolnění myši se stisknutou klávesou Ctrl : 17

18 1.20 Excel Relativní odkazy V Excelu exitují Relativní a Absolutní odkazy. Liší se svým zapisem. Relativní odkaz : =C1 Absolutní odkaz : =$C$1 ( před souřadnici řádku a sloupcu se napíše symbol - $ ) Při kopírování vzorce s relativními odkazy dojde ke změně odkazů. Při kopírování vzorce s absolutními odkazy odkaz stále odkazuje na stejnou buňku. Jaký je rozdíl mezi absolutními a relativními odkazy si ukážeme na následujícím příkladu. Příklad : Vytvořte tabulku se seznam studentů a počet bodů, které dosáhli v soutěži. (viz obr.). Tabulka bude obsahovat sloupec Celkem. Počet bodů celkem se výpočítá Počet bodů krát koeficient. Koeficient je zapsán pod tabulkou do buňky C10. Do buňky D3 vložíme vzorec pro výpočet Celkového počtu bodů. Vzorec bude : =C3*C10 tak se do buňky D3 vloží správný výsledek : 134,4 Po zkopírování vzorce z buňky D3 do buňky D4 Problém, ale nastane pokud buňku D3 zkopírujeme do buňky D4 (o řádek niže). Při kopírování vzorce došlo k posunu souřadnic ve vzorci. My se, ale potřebujeme ve vzorci vždy odkazovat na buňku kde je koeficient t.j. buňka C10. Proto při zápisu vzorce do buňky D3 použijeme u odkazu na buňku s koeficientem absolutní odkaz $C$10 Po zkopírování vzorce z buňky D3 do buňky D4 Jak je již vidět na obrázku pokud použijeme ve vzorci absolutní odkaz, tak i po zkopírování na jinou pozici stále odkazuje na buňku s koeficientem C10. Takovýto vzorec již pak mohu zkopírovat do celého sloupce. 18

19 Ještě jeden příklad co se stane pokud budeme kopírovat absolutní a relativní odkazy. Relativní odkaz a co se děje při kopírování Relativní odkaz na buňku C4 Pokud buňku s relativním odkazem zkopírujem na jinou buňku posune se i buňka na kterou bude odkazovat o stejný počet buněk Absolutní odkaz - a co se děje při kopírování Po zkopírování odkazuje relativní odkaz na buňku E9 Absolutní odkaz na buňku C4 Pokud buňku s absolutním odkazem zkopírujem na jinou buňku, bude odkazovat stále na stejnou buňku. Po zkopírování odkazuje absolutní odkaz stále na buňku E9 Upozornění : Proto pokud budeme buňky obsahující vzorce kopírovat v tabulce na jiné místa musíme se správně rozhodnout zda použijeme ve vzorci relativní nebo absolutní odkaz. 19

20 1.21 Excel Vkládání řádků a sloupců Při tvorbě tabulky se nevyhneme situaci, kdy ke potřeba do tabulky přidat nový řádek nebo sloupec. Příklad : Máme tabulku (viz obr.) a budeme chtít přidat řádek před a sloupec vlevo. Řádku a Po přidání řádku nad a sloupce před tabulku. Vložení řádku : 1. Klikneme na buňku na tom řádku, před který chceme vložit nový. ( v našem příkladu na řádek 1, třeba buňku A1 ) 2. Z nabídky Vložit vybereme příkaz Řádek 1. Vložení sloupce : 3. Klikneme na buňku ve sloupci, před který chceme vložit nový. ( v našem příkladu na slupec A, třeba buňku A2 ) 4. Z nabídky Vložit vybereme příkaz Sloupec 1.22 Excel Odstranění sloupce a řádku Opakem přidání je odstranění sloupce nebo řádku v tabulce. Pozor : odstraněním dojde k celkovému odstranění, nikoliv jen k vymazaní hodnot. 1. Označte buňku, nebo oblast buněk ve sloupci nebo řádku, které chcete odstranit. 2. Z nabídky Úpravy vyberte příkaz Odstranit. 3. V nové okně vyberte Celý řádek nebo Celý sloupec podle toho co chcete odstranit. 20

21 1.23 Excel Skrytí sloupce nebo řádku Při práci v tabulce je někdy výhodné skrýt některé sloupce a řádky. Skrytý řádek nebo sloupec nezmizí ani není poškozen, a všechny vzorce které na ně odkazují pracují normálně. Skrytý řádek nebo sloupec jen není vidět. 1. Označte soupec nebo řádek, který chcete skrýt. To provedete kliknutím levým tlačítkem myši na záhlaví sloupce či řádku. 2. Kamkoliv do označeného prostoru klikněte pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt Excel Řazení podle abecedy U tabulek s větším počet řádků je někdy třeba seřadit data v nějakém sloupci podle abecedy. 1. Označte celou tabulku do bloku. ( i když budete chtít řadit data jen v určitém sloupci ) 2. Z nabídky Data vyberte příkaz Seřadit. 3. Otevře se okno Seřadit, ve kterém určíme podle jakého sloupce a jak chceme data seřadit. Příklad : V následující tabulce budeme chtít data seřadit podle výšky (vzestupně) 1. označíme celou tabulku (B2:D8) 2. Nabídka Data příkaz Seřadit 21

22 3. V okně Seřadit nastavíme parametry řazení. Sloupec podle kterého chceme data seřadit Způsob řazení dat. Upozornění : Pokud označená oblast dat obsahuje záhlaví ( tj. první řádek, obsahují popis sloupce) zaškrtneme kolonku Se záhlavím. Záhlaví tabulky 4. Klikneme na tlačítko OK Seřazená tabulka Tip : Pokud v tříděném sloupci budou dvě nebo více hodnot stejných, lze v okně Seřadit určit podle jakých kriteriích dále řadit. 22

23 1.25 Excel Automatický filtr Filtry Filtrem se rozumí podmínka, kterou je testován každý řádek. Vyhoví-li řádek podmínce zůstane v tabulce zobrazen. Pokud podmínce nevyhoví bude skrytý. (Pozor : neznamená smazaný) Filtr má význam u rozsáhlejších tabulek, kde chceme pracovat pouze s daty které vyhovují určité podmínce. Vložení filtru : 1. Umístěte kurzor do hlavičky tabulky libovolného sloupce. ( v našem příkladu např. C2 ) 2. Z nabídky Data vyberte Filtr a v podnabídce Automatický filtr. Pokud jste postupovali správně objeví se u záhlaví buněk šipky. Příklad : Budeme chtít vybrat jen ty data, kde sloupec Bydliště bude obsahovat Teplice. 1. Klikneme na šipku ve sloupci Bydliště. 2. Z nabídky vybereme položku Teplice. V ten okamžik se řádky tabulky, které ve sloupci Bydliště neobsahují hodnotu Teplice skryjí. Tip : Filtry lze také kombinovat a použít jich více současně. Pokud jsou data ve slupci filtrována, pak je šipečka filtru zbarvena modře. Pokud chcete filtr zrušit, rozbalte nabídku daného filtru a vyberte (Vše) 23

24 Složitější filtry : V předcozím příkladu byla použita nejjednodušší varianta filtru. Existují I složitější definice filtru pomocích kterých lze přesně definovat kritéria filtru. Příklad : V tabulce z minulého příkladu budeme chtít zobrazit jen ty řádky kde hodnota ve sloupci výška bude vyšší než 180 cm. a zárověn hodnota ve sloupci Bydliště bude Teplice. Postup 1. Filtr na sloupce Bydliště nastavte dle předchozího příkladu. 2. Filtr ve slupci Výška nastavte na Vlastní. 3. Excel zobrazí okno Vlastní filtr, ve kterém nastavíme přesnou definici kritéria. ( v našem příkladu Je větší než 180 ) Tip : Při tvorbě podmínky lze využít i přepínačů A a Nebo a tím vytvořit složitější podmínku. 4. Klikneme na OK Zadanému filtru vyhovují pouze 2 záznamy. 24

25 1.26 Excel Práce s listy Excel umožňuje pracovat s takzvanými listy. Každý list je samostatná tabulka. Uvnitř jednoho listu může být až 255 listů. Jednotlivé listy můžou, ale nemusí být mezi sebou žádnou vazbu. Každý list má své jméno, které se je zobrazeno na oušku listu. Po otevření nového souboru jsou vytvořeny 3 listy s názvy List1, List2 a List3. Pro lepší názornost si listy můžeme sami pojmenovat. 1. klikneme pravým tlačítkem myši na ouško listu. 2. Z nabídky vybereme Přejmenovat. 3. Zadáme nový název a stiskneme Enter. nebo jen 2x klikneme na ouško listu LTM a zadáme nový název. Jak je z obrázku patrné listy lze Odstranit (!! pozor!! smazaný list již nelze obnovit) Listy lze mezi sebou přesunovat a kopírovat a ve verzi Excel2003 lze nastavit pro jednotlivá ouška i barevné pozadí. Vložení nového listu : 1. Nabídka Vložit, příkaz List Odstranění listu : 1. Vyberte list, který chcete odstranit. 2. Z nabídky Úpravy, vyberte Odstranit list 25

26 1.27 Excel Rozdělení tabulky - příčky U rozsáhlých tabulek s může stát, že nevidíte záhlaví tabulky, protože jste na několikastém řádku. Pokud potřebujete zjistit jakou hlavičku má daný sloupec musíte se vrátit na první sloupec. To je mnohdy velmi zdlouhavé a ztratíte přehled o tabulce. Excel umožňuje zapnout tzv. příčky. Příčky jsou čáry, kterými ukotvíte určitou část tabulky. Pokud např. příčkami ukotvíte záhlaví tabulky lze se v tabulce libovolně pohybovat a vždy uvidíte záhlaví tabulky. Příklad : Máme tabulku filmů na DVD, počet filmů v tabulce je celkem 76 filmů. Tabulka filmů : pokud se posunete směrem dolů zmizí nám zahlaví tabulky 1. umístíme kurzor na buňku, která bude za sloupcem a pod řádkem, který chceme ukotvit v našem případě na buňku A5. 2. Z nabídky Okno vybereme příkaz Ukotvit příčky 26

27 V tuto chvíli jsou řádky 1 až 4 ukotveny a při posunu v tabulce dolu budou stále zobrazeny. ukotvené řádky Zrušení ukotvení V nabídce Okno vyberte příkaz Uvolnit příčky a ukotvení bude zrušeno. Tip : stejně jako se dají ukotvit řádky, lze ukotvit sloupce nebo současně řádky a sloupce. 27

28 1.28 Excel Grafy Graf je úžasný způsob jak převést spoustu čísel z tabulky do okamžité srozumitelné podoby. Grafy v Excelu jsou přímo svázány s daty v tabulce a okamžitá změna hodnot v tabulce má za následek změnu grafu. Graf se chová jako samostatný objekt, lze libovolně přemísťovat a měnit jeho velikost Excel Vytvoření grafu Před samotným vytvořením grafu je třeba vytvořit zdrojovou tabulku, ze které bude graf vytvořen. 1. Vytvoříme zdrojovou tabulku. (tabulka obsahuje údaje kdo kolik má daného ovoce) 2. Označíme tabulku do bloku. 3. Z nabídky Vložit vybereme Graf. 4. Otevře se okno Průvodce grafem V průvodci, který má 4 kroky postupně zadáme parametry výsledného grafu. Průvodce krok č.1 V levé části vyberte Typ grafu a v pravé části Podtyp grafu. Oriemtační náhled získáte stisknutím tlačítka Stisknutím zobr. Ukázku. Klikněte na tlačítko Další. 28

29 Průvodce krok č.2 V kroku č.2 vybíráte zda datovou řadu budou tvořit řádky nebo sloupce zdrojové tabulky. Vyberte vyhovující variantu a klikně na Další. Průvodce krok č.3 Nyní průvodce zobrazí okno Možnosti grafu. Toto okno má 6 záložek. Před dalším kliknutím na tlačítko Další je třeba projít a upravit nastavení na všech záložkách. Záložky : Název Osy Mřížky Legenda Popisky dat Tabulka dat 29

30 Na jednotlivé záložky a možnosti nastavení se nyná podíváme podrobněji. Záložka Názvy : Na založce názvy můžete do grafu vložit velkový název grafu a popis os X a Y. Změny se hned po zadání projeví v náhledu grafu. Záložka Osy : Na založce osy můžete v grafu zobrazit nebo naopak nezobrazit popis os. V našem příkladu pokud by jsme zrušili zaškrtnutí u osy X z grafu zmizely by z grafu jména : Osa X - Adam Petr Jirka Osa Y

31 Záložka Mřížky : Na založce mřížky můžete nastavit zobrazení tzv. hlavní a vedlejší mřížky. Mřížka umožňuje odhadnout hodnotu v grafu. Tip: Jedná se o slabé čáry uvnitř grafu. Záložka Legenda : Umožňuje zobrazení nebo nezobrazení legendy a její umístění v grafu. Tip: Jedná barevné kostičky s popisem. Umožňují zobrazit význam jednotlivých sloupců v grafu. 31

32 Záložka Popisky dat : Umožňuje zobrazit nad každým sloupcem hodnoty sloupce nebo popisky. Záložka Tabulka dat : Umožňuje zobrazit pod grafem zdrojovou tabulku ze které byl graf vytvořen. Nyná je možně kliknout na tlačítko Další pro přechod na poslední krok průvodce. 32

33 Průvodce krok č.4 Posledním krokem v průvodci je umístění grafu. Excel nabízí dvě možnosti umístění grafu. 1. jako nový list (při této volbě bude vytvořený graf umístěn na samostatný list a graf bude přes celou obrazovku, list bude pojmenován Graf) 2. jako objekt do listu (při této volbě bude graf vložen do stávajícího listu jako objekt, s grafem bude možno posouvat a měnit velikost) graf vložený jako objekt do listu graf vložený jako nový list 33

34 1.30 Excel Úprava grafu typ grafu Vytvořený graf se dá kdykoli upravovat. Je možné měnit typ grafu, barvy a výplň sloupců, vzhled a pozadí grafu a spoustu dalších parametrů. Změna typu grafu : 1. Klikněte pravým tlačítkem do bílé oblasti grafu. 2. Z nabídky vyberte Typ grafu 3. Zobrazí se stejné okno, které Excel nabízí v první kroku při tvorbě grafu. Zde můžete vybrat jiný typ grafu. Upozornění : Pozor né vždy jsou vhodné některé grafy. Vždy je důležité zvolit vhodný graf pro data v tabulce. 34

35 1.31 Excel Úprava grafu velikost a typ písma Po vytvoření grafu je zpravidla potřeba graf poupravit. Změnit popisky, barvu a velikost písma. osa hodnot 2x klikněte pro úpravu písma a měřítka název osy 2x klikněte pro úpravu písma a barvy název grafu 2x klikněte pro úpravu písma zobrazovaná oblast 2x klikněte pro úpravu barvy sloupce 2x klikněte pro úpravu barvy mřížka 2x klikněte pro úpravu barvya čáry osa kategorií 2x klikněte pro úpravu písma a měřítka název osy kategorií 2x klikněte pro úpravu písma a barvy Změna parametrů : 1. 2x klikněte levým tlačítkem na tu část grafu, kterou si přejete upravovat. 2. objeví se okno ve kterém lze měnit parametry ( písmo, barva, měřítko, ohraničení. ) 3. nastavte parametry podle potřeby 4. potvrďte změnu kliknutím na OK 35

36 1.32 Excel Tisk Po vytvoření tabulky nebo grafu je možno výsledek vytisknout. Bohužel není hned vidět jak se daná tabulka vytiskne. Iinformaci o tom jak se tabulka vytiskne získáme pomocí náhledu. Zobrazení náhledu : Nabídka Soubor příkaz Náhled (nebo pomocí ikony na panelu nástrojů) Pro podrobnější nastavení vzhledu stránky slouží okno Vzhled stránky. Nastavení vzhledu stránky : Nabídka Soubor příkaz Vzhled stránky Záložka Stránka orientace papíru (výška/šířka) Měřítko Umožňuje zmnešit nebo zvětšit tabulku v procentech. Tip : Pokud v náhledu stránky se tabulka nevejde na celou stránku můžeme nastavit měřítko na přizpůsobit na 1 stránku vodorovně a 1 stránku svisle. Záložka Okraje : na záložce okraje lze nastvit okraje stránky v jednotlivých směrech. Tip : Pokud budete chtít tabulku vycentrovat na střed stránky zaškrtněte políčka Vodorovně a Svisle. 36

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Microsoft Excel. Základní operace s buňkami. Formát buňky

Microsoft Excel. Základní operace s buňkami. Formát buňky Microsoft Excel - základní prostředí tvoří tzv. síť. Šedé čáry rozdělují oblast na buňky, přičemž každá z nich je malou pracovní oblastí, která je schopná nést určitou informaci samostatně, nezávisle na

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami.

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami. VY_32_INOVACE_FH02 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER.

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER. Výplň a ohraničení tabulky Označte text, z nabídky vyberte Formát Buňky Ohraničení (nejdříve vyberte typ, pak barvu a nakonec typ ohraničení (dole, vnitřní atd...). Změna formátu písma (styl, velikost,

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafická úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

I. Příprava dat Klíčový význam korektního uložení získaných dat Pravidla pro ukládání dat Čištění dat před analýzou

I. Příprava dat Klíčový význam korektního uložení získaných dat Pravidla pro ukládání dat Čištění dat před analýzou I. Příprava dat Klíčový význam korektního uložení získaných dat Pravidla pro ukládání dat Čištění dat před analýzou Anotace Současná statistická analýza se neobejde bez zpracování dat pomocí statistických

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Časové řady - Cvičení

Časové řady - Cvičení Časové řady - Cvičení Příklad 2: Zobrazte měsíční časovou řadu míry nezaměstnanosti v obci Rybitví za roky 2005-2010. Příslušná data naleznete v souboru cas_rada.xlsx. Řešení: 1. Pro transformaci dat do

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

František Hudek. červenec 2012

František Hudek. červenec 2012 VY_32_INOVACE_FH14 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Nápověda ke cvičení 8

Nápověda ke cvičení 8 Nápověda ke cvičení 8 Word přechod na další stránku: napíšeme text Motoristické časopisy vložíme 3x Enter pak klávesová zkratka CTRL+Enter Stejným způsobem přejdeme i na třetí stránku. PowerPoint vložit

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

2. Najeďte si kurzorem myši do pravého spodního rohu k symbolu malého černého čtverečku kurzor myši se změní na černý nitkový kříž.

2. Najeďte si kurzorem myši do pravého spodního rohu k symbolu malého černého čtverečku kurzor myši se změní na černý nitkový kříž. 1.1.1 ROZBALOVACÍ SEZNAMY Program MS Excel usnadňuje uživatelům práci tím, že obsahuje již připravené seznamy často používaných textů, např. měsíce v roce, dny v týdnu apod. K příslušnému seznamu se dostanete

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.12 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office

Více

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Pátek 30. září Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Nástroje grafu (objeví se při označeném grafu) - 3 záložky návrh, rozložení,

Více

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE EXCEL 2007 IV. část 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža,

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová Obsah semináře definování názvu dynamicky měněné oblasti, kontingenční tabulky úvod, kontingenční tabulky násobné oblasti sloučení, převod

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel II Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 11. Tabulky vytváření tabulek Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_05_IVT_MSOFFICE_03_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_05_IVT_MSOFFICE_03_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_05_IVT_MSOFFICE_03_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu.

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu. VY_32_INOVACE_FH19_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek leden 2013 9.

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek 1.0 MS-Access 2003 úvodní charakteristika 153,51,102 MS-Access 2003 je program, který je součástí kancelářského balíku MS-Office. Jedná se o program pomocí kterého uživatel může rychlým a efektivním způsobem

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu RNDr. Milan Myšák

Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu RNDr. Milan Myšák MS Excel verze 2010 Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu RNDr. Milan Myšák e-mail: milan.mysak@konero.cz 1. Úvod 1.1 Základní informace 1.2 Popis programu 1.3 Ovládání, zadávání dat, výběry,

Více