MS Univerzální měřící systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS-9160. Univerzální měřící systém"

Transkript

1 MS-9160 Univerzální měřící systém Popis k obr. na str.2 orig. návodu: 1.) Displej čítače 2.) Resetovací tlačítko 3.) Tlačítko zachycení údaje 4.) Tlačítko "gate" 5.) P řepínač kanálů 6.) Tlačítko dolní propusti 7.) Vstupní konektor kanálu B 8.) Vstupní konektor kanálu A 9.) Nastavení šířky rozmítání 10.) Nastavení symetrie 11.) Nastavení kompenzace 12.) Nastavení amplitudy 13.) Vstupní konektor VCF 14.) Nastavení rychlosti rozmítání 15.) Výstupní konektor TTL 16.) Nastavení frekvence 17.) Výstupní konektor F/G 18.) Přepínání průběhu 19.) Přepínání frekvenčního rozsahu 20.) Přepínání výstupní impedance 21.) Nastavení zobrazení 22.) Tlačítko funkcí 23.) Tlačítko "nahoru" 24.) Tlačítko "dolů" 25.) Přepínání ss/stříd 26.) Tlačítko "set/reset" 27.) Displej multimetru 28.) Hlavní vypínač multimetru 29.) Přepínač rozsahů 30.) Svorky pro kondenzátory 31.) Svorka ma 32.) Svorka COM (společná) 33.) Svorka V/Ω 34.) Svorka 20A 35.) Nastavení proudového omezení 36.) Výstup 5V/2A 37.) Nastavení napětí 38.) Výstup 15V/2A 39.) Indikace proudového limitu 40.) Výstup 0-30V/1A 41.) Zemnící svorka (propojená s šasi) 42.) Přepínač volby napětí/proud 43.) Hlavní vypínač 44.) Displej zdroje 45.) Hlavní vypínač čítače 46.) Hlavní vypínač generátoru funkcí 47.) Kryt 9V baterie pro multimetr 48.) Konektor pro rozhraní RS ) Pojistka pro 20A rozsah multimetru 50.) Pojistka pro ma rozsah multimetru 51.) Síťový přívod s pojistkou Dříve než začnete přístroj používat, prostudujte pečlivě bezpečnostní informace a návod k použití. Uvedené požadavky musí být dodržovány. ODDÍL 1: Obecně Dříve než začnete přístroj používat, prostudujte pečlivě tento návod. 1-1 Úvod Univerzální systém MS-9160 je kompaktní výkonný přístroj, schopný vyhovět požadavkům laboratoří, servisů škol, továren, atd Systém zahrnuje: 1.) Generátor funkcí, schopný generovat sedm průběhů: Sinusoidu, obdélník, trojúhelník, zešikmenou sinusoidu, pilu, pulsy a obdélník s úrovní TTL v sedmi frekvenčních rozsazích (1Hz-10MHz) 1

2 2.) Čítač, schopný měřit frekvence v rozsahu 20MHz-2,7GHz. 3.) Stejnosměrný zdroj, schopný dodávat napětí 5V/2A, 15V/1A fixní a 0-30V/3A nastavitelné. 4.) Digitální multimetr, schopný měřit napětí do 1000Vss/750Vstříd., proud do 20A ss/stříd., Odpor do 40MΩ, kapacitu do 400μF a logickou úroveň (CMOS i TTL). Tuto sekci lze propojit s PC pomocí rozhraní RS Příslušenství Přístroj je vybaven tímto příslušenstvím: Síťový kabel Návod k použití Černá a červená měřící šňůra Koaxiální kabel s BNC konektorem Kabel pro rozhraní RS-232 Disketa s programem 1ks 1ks 1pár (volitelný) (volitelný) (volitelná) ODDÍL 2: Bezpečnostní opatření Následující bezpečnostní opatření je nutno dodržovat při provozu, údržbě nebo opravách přístroje. Nedodržení těchto opatření a dalších výstrah uvedených v návodu poruší bezpečnostní standardy zamýšlené pro tento přístroj. Za poškození způsobená tímto nedodržením nenese výrobce ani prodejce žádnou právní zodpovědnost. Pouze pro domácí použití. Neumísťujte přístroj do extrémně chladného nebo horkého prostředí. Než přístroj připojíte k síti, zkontrolujte, zdali nastavené vstupní napětí na přístroji odpovídá napětí v síti. Propojte šasi přístroje se zemí pomocí třívodičového síťového kabelu, který zapojíte do příslušné tříkontaktové zásuvky. Po zapojení by měla být síťová vidlice snadno přístupná. Nepracujte s přístrojem v mokrém, vlhkém nebo výbušném prostředí. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu ani vysokým teplotám. Nevystavujte přístroj extrémní vlhkosti. Vyhněte se kontaktu s obvody pod napětím, horkou páječkou, apod Nevyměňujte součásti přístroje ani neprovádějte nedovolené úpravy. Nepoužívejte opravované pojistky nebo krátké propojení pojistkového pouzdra. Používejte pouze specifikované pojistky: - Hlavní napájení: 3A/ V 5x20mm T nebo 5A/ V 5x20mm T - Ochrana multimetru: 400mA rozsah: 800mA/250V 6x32mm F 20A rozsah: 20/250V 6x32mm F Pozor na bezpečnostní symboly na přístroji (odshora viz orig. návod str.6): Viz vysvětlení v návodu Pozor, nebezpečné napětí Zemnící svorka Dvojitá izolace, třída II "CAT II" přepěťová kategorie II Nepřekračujte maximální povolené vstupní hodnoty. Měření provádějte v suchém oblečení, gumových botách na izolované podložce. 2

3 Před připojením k obvodu zkontrolujte měřící šňůry, zdali není poškozená izolace nebo holé vodiče. Před přepnutím rozsahu nebo režimu odpojte měřící šňůry od měřeného obvodu. Pozor na řádnou ventilaci. Nezakrývejte chladiče na zadní stěně, ani se jich nedotýkejte. Nevsunujte do přístroje kovové předměty, např. větracími mezerami. Nepokládejte na přístroj nádoby s vodou. V případě poškození nádoby by vyteklá voda mohla způsobit zkrat v přístroji. Nepoužívejte přístroj poblíž silných magnetických polí (motory, transformátory, atd ) Nevystavujte přístroj silným otřesům anebo vibracím. Před měřením nechte přístroj ustálit na teplotě prostředí (důležité pro přesná měření). Žádným způsobem neupravujte přístroj. Nepokládejte přístroj na pracovní stůl vzhůru nohama, předejdete poškození ovládacích prvků na čelním panelu. Nesnažte se přístroj opravovat nebo nastavovat. Pouze, pokud je poblíž první pomoc. Abyste se vyhnuli úrazu, vždy odpojte měřený obvod od napájení a vybijte jej dříve, než se ho budete dotýkat. Bezpečnost: EN :2002 Nadmořská výška: max. 2000m Teplota: 5~40 C <80% rel. vlhkosti Pracovní teplota: 10~40 C Skladovací teplota: -10~50 C Stupeň znečištění II ODDÍL 3: Uvedení do provozu 3-1. Vybalení a kontrola Balicí materiál je vybírán tak, aby bylo jisté, že přístroj se k uživateli dostane v dokonalém stavu. Vybalte zařízení a zkontrolujte, zda není poškozen kryt, konektory nebo ovládací prvky. Pokud zjistíte poškození, uvědomte okamžitě prodejce. Standardní příslušenství je popsáno v sekci Příprava k provozu Nedotýkejte se žádných svorek na čelním panelu, pokud si nejste jistí, že na nich není nebezpečné napětí. Přívod síťového napětí Zapuštěná vstupní vidlice, pojistka a indikátor jsou obsaženy v modulu na zadním panelu přístroje. Síťový kabel Odpojitelný napájecí kabel je tvořen třípramenným PVC kabelem s nalisovanými koncovkami. Aby se předešlo úrazu, je třeba napájecí vodič připojit do uzemněné síťové zásuvky. 3

4 Síťové napětí Generátor, čítač a napájecí zdroj jsou napájeny napětím 220/240V +/-10%, 50 nebo 60Hz. Nastavte přepínač síťového napětí v souladu s napětím ve vaší síti. Multimetr je napájen 9v baterií (NEDA 1604, 6F22). Pokud její napětí klesne pod určitou mez, rozsvítí se na displeji symbol baterie. Provoz s vybitou baterií má za důsledek nepřesné výsledky. Přístroj je vybaven čtyřmi gumovými nožičkami, které jsou určeny k položení naplocho na pracovní desku tak, aby za zadním panelem zbyl prostor alespoň 30cm. Dále jsou přibaleny plastové opěrky, které lze nasadit na přední nožičky a změnit tak úhel mezi přístrojem a pracovní plochou. ODDÍL 4: Provoz Před započetím provozu je důležité, aby byl správně nainstalován, jak je uvedeno v sekci 3. Návod je rozdělen do čtyř hlavních bodů: Čítač, generátor funkcí, stejnosměrný zdroj a digitální multimetr. Varování označují potenciálně nebezpečné procedury. Instrukce v nich obsažené je nutno dodržovat Čítač Před zapojením do zásuvky zkontrolujte síťové napětí a hodnoty pojistek. Zapněte hlavní vypínač čítače na zadním panelu. Je doporučeno nechat po zapnutí přístroj 20 minut teplotně stabilizovat před započetím měření Technické parametry Frekvenční rozsah Kanál A 1Hz-20MHz, znázornění na LED displeji závisí na čase hradla a vstupním signálu. Zobrazováno je nejméně 7 digitů každou sekundu času hradla. 20MHz-2,7GHz Kanál B Vstupní citlivost Kanál A 40mVef. sinusový průběh nebo 100mVšš Kanál B 40mVef. sinusový průběh pro 20MHz-1,3GHz 40mVef. sinusový průběh pro 1,3GHz -2,7GHz Maximální vstupní napětí Kanál A 35Všš Kanál B 3Všš Vstupní impedance Kanál A 1MΩ Kanál B 50Ω Časová základna Kanál A,B přepínatelná Rozlišení Kanál A 0,1Hz (hradlo 10s) 1Hz (hradlo 1s) 10Hz (hradlo 0,1s) (pouze v rozsahu 1kHz~20MHz) Kanál B 10Hz (hradlo 10s) 100Hz (hradlo 1s) 4

5 Pracovní teplota Skladovací teplota Síťové napájení Spotřeba energie Koaxiální kabel 1kHz (hradlo 0,1s) 10~40 C -10~50 C V~ +/-10% 50/60Hz nebo V~ +/-10% 50/60Hz max. 35W RG-58C/U, impedance 50Ω, délka 1m (včetně konektorů) Zapnutí Zkontrolujte, zdali jsou kabely kanálu A a B v dobrém stavu. Propojte napájecí kabel se síťovou přípojkou a zastrčte jej do tříkontaktní síťové zásuvky. Zapněte hlavní vypínač. Na displeji se zobrazí 0. Čas hradla je v pozici 1s. Kanál je přepnut na kanál A. Zachycení údaje a dolní propust jsou v poloze vypnuto. Na LED displeji svítí indikátory GATE1, CHAN A, 0 a Hz Vlastnosti Spínač dolní propusti Používá se pro odstranění vysokofrekvenčních šumů při měření frekvencí nižších než 300kHz v kanálu A. Přepínač kanálu Kanál A zahrnuje měření frekvencí od 1Hz do 20MHz s automatickým přepínáním rozsahu. Kanál B zahrnuje měření frekvencí od 20MHz do 2700MHz. Přepínač času hradla Pro větší přesnost měření doporučujeme správně zvolit čas hradla. Následující tabulka vám pomůže s volbou správného času. Při měření signálu nižšího než 1 doporučujeme zvolit čas 1s nebo 10s. Pokud zvolíte 0,1s, měřené údaje budou znásobena 10x oproti skutečným údajům. Ale chyba měření může být 10% nebo i více. ČAS HRADLA 0,1s 1s 10s KANÁL A 10Hz 1Hz 0,1Hz KANÁL B 1kHz 100Hz 10Hz Zachycení údaje V tomto režimu je údaj na displeji zachycen a zůstává zobrazen i po odpojení měřících šňůr od měřeného obvodu. Tlačítko "reset" Stisknutím tohoto tlačítka vymažete z displeje zobrazený údaj. LED indikace "ofl" Pokud přesáhne zobrazovaný údaj 8 digitů, rozbliká se LED indikace přetečení dat Generátor funkcí Před zapojením do zásuvky zkontrolujte síťové napětí a hodnoty pojistek. Zapněte hlavní vypínač generátoru na zadním panelu. Je doporučeno nechat po zapnutí přístroj 30 minut teplotně stabilizovat před započetím měření. 5

6 Technické parametry Vlnové průběhy sinusoida, obdélník, trojúhelník, zešikmená sinusoida, pila, pulsy a obdélník s úrovní TTL Frekvence 1Hz~10MHz, 7 rozsahů Úroveň napětí pro VCF 0~10Vss (max vstupní napětí +/-15V) Výstupní impedance 50Ω +/-10%, 600Ω +/-10% volitelná (pouze na rozsahu 1MHz) Výstupní amplituda 2Všš~20Všš bez zátěže 1Všš~10Všš do zátěže 50Ω Dělič -20dB Nastavitelnost frekvence 20:1 nebo více Nastavitelnost symetrie 3:1 nebo více Nastavení kompenzace max. +/-10Vss Sinusoida -zkreslení menší než 1% (1kHz) -plochost +/- 0,3dB Obdélník -symetrie menší než 3% (1kHz) -čas náběhu a doběhu menší než 150ns (1kHz) Trojúhelník -linearita menší než 1% (do 100kHz) menší než 5% (100kHz~2MHz) -TTL -čas náběhu a doběhu menší než 30ns (1kHz) -výstupní úroveň Více než 3V Rozmítání -čas -vnitřní rozmítací režim 20ms~2s lineární logaritmický -šířka rozmítání více než 100:1 -externí rozmítání se připojuje do vstupu VCF Zapnutí Zkontrolujte, zdali jsou kabely v dobrém stavu a nejsou zkratovány. Propojte napájecí kabel se síťovou přípojkou a zastrčte jej do tříkontaktní síťové zásuvky. Zapněte hlavní vypínač napájecího zdroje (43). Zapněte hlavní vypínač generátoru funkcí na zadní straně. Nastavte všechny ovládací prvky následovně: Ovládací prvek Pozice 18.) Přepínání průběhu sinus 19.) Přepínání frekvenčního rozsahu x1k 16.) Nastavení frekvence 1,0 12.) Nastavení amplitudy 11.) Nastavení kompenzace vypnuto 10.) Nastavení symetrie stisknuto 9.) Nastavení šířky rozmítání 14.) Nastavení rychlosti rozmítání 6

7 Přizpůsobte výstupní impedanci impedanci zkoušeného obvodu pomocí 20.) Přepínání výstupní impedance Vlnové průběhy Výstupní signály jsou znázorněny na obr. na str.13 v orig. návodu. Pozn: Po přepnutí impedance na 600Ω jsou průběhy normální do 100kHz Frekvenční rozsahy Generátor dodává frekvence v 7 rozsazích a to následovně: Volba Rozsah Maximální výstup x10 1Hz~10Hz 10Hz x100 10Hz~100Hz 100Hz x1k 100Hz~1kHz 1kHz x10k 1kHz~10kHz 10kHz x100k 10kHz~100kHz 100kHz x1m 100kHz~1MHz 1MHz x10m 1MHz~10MHz 10MHz Pozn: Výstupní frekvenci lze odečítat pomocí čísel na 16.) Nastavení frekvence a 19.) Přepínání frekvenčního rozsahu. Příklad: 1kHz = 1,0 (na regulátoru 16) x 1K (na přepínači 19) Vlastnosti Napěťově ovládaná frekvence Výstupní frekvence může být měněna externím napětím přivedeným do vstupu "vcf" Napětím 0~10Vss lze frekvenci změnit v poměru 1:2, v závislosti na přepnutí frekvenčního rozsahu. Při použití funkce napěťového ovládání otočte regulátor frekvence proti směru hodinových ručiček a do vstupu "vcf" přiveďte napětí. Ovládání amplitudy Maximální amplituda výstupního napětí je přes 20V bez zátěže, ale při zatížení 50Ω nebo 600Ω klesne na polovinu. Amplitudu lze plynule regulovat pomocí nastavovacího prvku (12) v rozsahu -20dB. Pokud je ovladač povytažen, je výstupní signál nastaven pevně na -20dB. Kompenzace Pomocí ovladače kompenzace lze regulovat stejnosměrnou složku výstupního signálu v rozsahu +/-10V. Pokud chcete regulovat stejnosměrnou složku, povytáhněte ovladač kompenzace a pomalu jím otáčejte po (kladné napětí) nebo proti (záporné napětí) směru hodinových ručiček. Pokud je ovladač stisknut, není v signálu přítomna stejnosměrná složka. Nastavení symetrie Symetrii průběhu výstupního signálu lze plynule měnit ovladačem symetrie (10) v rozsahu 1:3~3:1. Pokud chcete měnit symetrii signálu, povytáhněte ovladač symetrie a poté s ním pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček. Tabulka na str.15 v orig. návodu ukazuje možnosti změny symetrie signálu. Pozn: Po nastavení symetrie se sníží frekvence výstupního signálu a je třeba ji znovu nastavit. 7

8 Ovládání rozmítání Pokud chcete použít interní rozmítání, povytáhněte ovladač šířky rozmítání (9). Šířka rozmítání je nastavitelná plynule až do poměru 100:1. Maximální šířku nastavte tak, že ovladač frekvence (16) nastavíte na minimum (proti směru hodinových ručiček) a ovladač šířky rozmítání na maximum (po směru hodinových ručiček). Rychlost lineárního rozmítání nastavte otáčením ovladače rychlosti rozmítání (14) pomalu po nebo proti směru hodinových ručiček. Režim logaritmického průběhu rozmítání zapnete povytažením ovladače rychlosti rozmítání. Výstup TTL Signál TTL lze odebírat ze výstupního konektoru TTL (15). Lze dodávat 30 zátěžových jednotek ve stavu HIGH a 20 ve stavu LOW. Zátěžová jednotka HIGH je definována jako 40μA a LOW jako 1,6mA. Výstupní impedance Výstupní impedanci lze měnit přepínačem výstupní impedance (20), buď 50Ω nebo 600Ω. Po aktivaci 600Ω režimu je normální vlnový průběh k dispozici v rozsahu 1Hz~100kHz Napájecí zdroj Před zapojením do zásuvky zkontrolujte síťové napětí a hodnoty pojistek. Nezkratujte svorky + a -. Vyvarujte se prudkých nárazů přístroje. chraňte přístroj proti poškození, nepřipojujte zátěž menší než 2,5Ω ke svorkám 36 a menší než 15Ω ke svorkám Technické parametry Svorky (40) Svorky (36) Svorky (38) Výstupní napětí 0-30V 5V 15V Výstupní proud 0-3A 2A 1A Zvlnění max 1mV max 2mV max 2mV Stabilizace zatížení 0,1% +/- 40mV 0,1% +/- 70mV 0,1% +/- 50mV Stabilizace linky 0,1% +/- 20mV 0,1% +/- 30mV 0,1% +/- 30mV Max. výstupní proud 3A 2,2A 1,2A Indikace Zapnutí (proudový omezovač) LCD displej 3,5 digit (přepínání V/A) LED dioda při zapnutí LED dioda při zapnutí Před zapnutím se ubezpečte, že jsou odpojeny všechny zátěže od svorek. Otočte omezovač proudu na maximum (po směru hodinových ručiček), abyste se ujistili, že výstupní proud dosáhne maxima. Propojte napájecí kabel se síťovou přípojkou a zastrčte jej do tříkontaktní síťové zásuvky. Zapněte hlavní vypínač napájecího zdroje (43). Indikační LED diody 5V/2A a 15V/1A se rozsvítí. Podle toho, jestli chcete používat různý proud nebo napětí, použijte přepínač volby napětí/proud (42). Pomocí regulátoru napětí (37) nastavte napětí na požadovanou hodnotu, která se zobrazuje na displeji (44). Pokud chcete omezit maximální odebíraný proud, abyste nepoškodili napájené zařízení, nastavte jej pomocí proudového omezovače (35). Pokud během provozu dojde k překročení 8

9 tohoto limitu, poklesne napětí na výstupu a rozsvítí se LED dioda indikace proudového limitu (39). Pozn: Tento napájecí zdroj má napěťové svorky izolované od šasi přístroje. Ale záporná svorka zdroje 0-30V je s šasi propojena pomocí zkratovacího plíšku. 4-4 Digitální multimetr Multimetr je napájen 9V destičkovou baterií a je plně izolován od šasi, generátoru, čítače i zdroje Bezpečnost Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem a poškození přístroje, neměřte napětí přesahující 1000Vss nebo 750Vstříd. Abyste se vyhnuli poškození přístroje, odpojte měřící šňůry od měřeného obvodu před každým přepínáním funkce nebo rozsahu. Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem, buďte opatrní při práci s napětím vyšším než 60Vss nebo 25Vstříd. Nepřipojujte napětí mezi svorku COM a svorku 20A/mA. Došlo by k poškození přístroje a/nebo k úrazu el. proudem. Abyste se vyhnuli poškození přístroje, dodržujte vstupní limity: Funkce Svorky Limit Vss V/Ω + COM 1000Vss Vstříd V/Ω + COM 750Vstříd Ω V/Ω + COM 250V ss/stříd ma ss/stříd ma + COM 400mA ss/stříd 20A ss/stříd 20A + COM 20A ss/stříd logická sonda V/Ω + COM 250V ss/stříd Společná svorka multimetru nesmí být nikdy připojena k vodiči, který má napětí proti zemi vyšší než 500V. Nedodržení této zásady může mít za následek úraz el. proudem, poškození přístroje a připojeného počítače. Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem, nedotýkejte se měřících hrotů ani měřeného obvodu, pokud je pod napětím. Kontrolujte, zda jsou měřící šňůry v dobrém stavu Technické parametry LCD displej : 3,75 digitový s duálním displejem a bargrafem Volba rozsahů a funkcí : tlačítko a otočný přepínač Zobrazení : 3999 znaků Vstupní impedance : 10MΩ Maximální vstupní proud : 20A (max. 15 min) Frekvence měření : 10x za sekundu Pracovní teplota : 0 C~40 C Skladovací teplota : -10 C~50 C Teplota pro zaručenou přesnost : 23 C +/-5 C Baterie : NEDA V nebo 6F22 9V Další parametry jsou v tabulce na str.18 v orig. návodu. 9

10 Pozn: Frekvenční rozsah pro měření střídavých napětí je 40Hz~20kHz pro 400mV, 4V, 40V a 200V a 40Hz~1kHz pro 200~750V. Frekvenční rozsah pro měření střídavých proudů je 40Hz~20kHz pro 40mA, 400mA a 40Hz~1kHz pro 20A Vlastnosti PC rozhraní a software umožňují propojit multimetr s PC kompatibilním počítačem a zaznamenávat měřené údaje. Analogový bargraf zobrazuje velikost měření v poměru s plnou hodnotou rozsahu. Ochrana pomáhá chránit přístroj proti náhodnému přetížení na všech rozsazích. Pokud je měřená hodnota vyšší než je přepnutý rozsah, zobrazí se na displeji "OL" a bargraf začne blikat. Podsvícení displeje poskytuje větší flexibilitu v pracovním prostředí. Je napájeno napětím přivedeným z napájecího zdroje. Funkce logické sondy umožňuje zjišťovat logickou úroveň. Automatické zachycení: Při měření ss napětí, proudu, diod, kapacity, zesilovacího činitele a indukčnosti je na začátku sekundárního displeje zobrazeno "A". V tomto režimu se na sekundárním displeji zobrazuje hodnota naměřená před 4-5s. Duální displej: Při měření stříd. napětí, frekvence, teploty a logického stavu je na začátku sekundárního displeje zobrazeno "d". Přístroj měří a zobrazuje dvě různé hodnoty najednou. Jsou to tyto: Zachycení údaje: Umožňuje zachytit údaj na sekundárním displeji. Funkci zapněte tak, že stisknete tlačítko funkcí, dokud se na displeji v horním levém rohu nezobrazí "D-H". Oba displeje zobrazují momentální měřenou hodnotu. Pokud chcete zachytit údaj na sekundárním displeji, stiskněte "set/reset". Na hlavním displeji se nadále zobrazuje momentální měřená hodnota. Dalším stisknutím "set/reset" pokračujete v měření. Pozn: Pokud je při měření frekvence a kapacity na hlavním displeji "OL", zachycený údaj na sekundárním displeji se přepíše také na "OL". Minimum: Umožňuje měřit minimální hodnotu proměnlivého údaje. Funkci zapněte tak, že opakovaně tisknete tlačítko funkcí, dokud se na displeji nahoře nezobrazí "MIN". Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" zvolte rozsah a stiskněte "set/reset", abyste aktivovali funkci. Na displeji se zobrazuje "MIN" a "R-H". Na sekundárním displeji se aktualizuje údaj pouze, pokud je hodnota menší než zachycené minimum, ale pokud je hlavní displej přetečen, zobrazí se "OL". Když hlavní displej opět zobrazuje normálně, objeví se na sekundárním displeji předtím zachycené minimum. Dalším stisknutím "set/reset" pokračujete v měření. Pozn: Při měření frekvence a kapacity nelze přepnout rozsah "R-H". Ale minimální hodnota se na sekundárním displeji stejně zachycuje. Desetinná tečka neplatí. Maximum: Umožňuje měřit maximální hodnotu proměnlivého údaje. Funkci zapněte tak, že opakovaně tisknete tlačítko funkcí, dokud se na displeji nahoře nezobrazí "MAX". Oba displeje zobrazují momentální hodnotu. Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" zvolte rozsah a stiskněte "set/reset", abyste aktivovali funkci. Na displeji se zobrazuje "MIN" a "R-H". Na sekundárním displeji se aktualizuje údaj pouze, pokud je hodnota vyšší než zachycené maximum, ale pokud je hlavní displej přetečen, zobrazí se "OL". Když hlavní displej opět zobrazuje normálně, objeví se na sekundárním displeji předtím zachycené minimum. Dalším stisknutím "set/reset" pokračujete v měření. Pozn: Při měření frekvence a kapacity nelze přepnout rozsah "R-H". Ale maximální hodnota se na sekundárním displeji stejně zachycuje. Desetinná tečka neplatí. 10

11 Relativní odchylka: Umožňuje měřit odchylku od předem nastavené referenční hodnoty. Například nastavíte referenční napětí a potom měříte rozdíl mezi skutečným napětím a referenčním. Referenční hodnotu nastavíte takto: 1.) Opakovaně tiskněte tlačítko funkcí, dokud se na displeji nahoře nezobrazí "REL". 2.) Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" nastavíte polaritu referenční hodnoty (- značí negativní hodnotu). Stiskněte "set/reset". 3.) Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" nastavte první číslici referenční hodnoty (- značí negativní hodnotu). Stiskněte "set/reset". 4.) Opakujte krok 3 pro ostatní číslice. 5.) Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" nastavte rozsah a stisknutím "set/reset" aktivujte měření. Na hlavním displeji se zobrazuje skutečná hodnota. Na sekundárním displeji se zobrazuje rozdíl mezi měřenou a referenční hodnotou. Například pokud je nastavená reference 100V a momentální údaj 90V, na hlavním displeji se zobrazuje 090,0V a na sekundárním V. Pokud je hodnota stejná jako nastavená reference, bude na sekundárním displeji 00.0V. Pozn: První číslice na sekundárním displeji může být 0 až 3. Pokud dojde na hlavním displeji k přetečení údaje, na sekundárním se zobrazuje "OL". Při měření frekvence a kapacity nelze přepnout rozsah "R-H". Ale rozdíl hodnot se na sekundárním displeji stejně zachycuje. Desetinná tečka neplatí. Stisknutím tlačítka funkcí nebo otočením přepínače rozsahů režim relativní odchylky ukončíte. Porovnání: Umožňuje rychle porovnat měřené napětí s spodní a horní nastavenou referencí. Pokud je měřená hodnota mezi nastavenými referencemi, zobrazuje se na sekundárním displeji "PASS". Pokud je měřená hodnota vyšší než horní nebo nižší než dolní nastavená reference, zobrazuje se na sekundárním displeji "HIGH" nebo "LOW". Referenční hodnoty nastavíte takto: 1.) Opakovaně tiskněte tlačítko funkcí, dokud se na displeji nahoře nezobrazí "CMP". 2.) Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" nastavíte polaritu spodní referenční hodnoty (- značí negativní hodnotu). Stiskněte "set/reset". 3.) Pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" nastavte první číslici spodní referenční hodnoty (- značí negativní hodnotu). Stiskněte "set/reset". Opakujte tento krok pro ostatní číslice. 4.) Opakujte kroky 2 a 3 pro nastavení horní referenční hodnoty. Po tomto nastavení se na hlavním displeji zobrazuje momentální měřená hodnota a na sekundárním výsledek porovnání (LO, PASS nebo HIGH). Manuální přepnutí rozsahu: Umožňuje přepnutí z automatického přepínání rozsahu, kromě měření kapacity a frekvence. Opakovaně tiskněte tlačítko funkcí, dokud se na displeji nahoře nezobrazí "R-H". V tomto režimu každé stisknutí tlačítek "nahoru" a "dolů" zvýší nebo sníží rozsah měření. Dalším stisknutím "set/reset" přepnete zpět na automatický rozsah. Zvláštní měření: Přístroj může měřit a zobrazovat dva různé údaje najednou. Opakovaně tiskněte tlačítko funkcí, dokud se na displeji nahoře nezobrazí "EXT". Zobrazují se tyto dvojice údajů: Rozsah/funkce Hlavní displej Sekundární displej Stříd. napětí Stříd. napětí Frekvence Stříd. proud Stříd. proud Frekvence ss. napětí/ss. proud/kapacita/ diody/zes. činitel/odpor/ indukčnost ss. napětí/ss. proud/kapacita/ diody/zes. činitel/odpor/ indukčnost Automatické zachycení 11

12 Paměť: Pro pozdější využití lze uložit až 5 naměřených hodnot a to následovně: 1.) Otočným přepínačem zvolte požadovaný rozsah. 2.) Opakovaně tiskněte tlačítko funkcí, dokud se na displeji nahoře nezobrazí "MEM". 3.) Opakovaně tiskněte tlačítka "nahoru" a "dolů", dokud se na sekundárním displeji nezobrazí číslo pozice paměti (0-4), do které chcete údaj uložit. 4.) Momentální hodnotu uložíte tak, že během měření stisknete "set/reset". Pokud údaj uložíte do pozice, která již obsahuje uložená data, starý údaj se nahradí novým. Vyvolání údaje: Údaj uložený v jedné z pěti pamětí vyvoláte takto: 1.) Opakovaně tiskněte tlačítko funkcí, dokud se na displeji nahoře nezobrazí "RCL". 2.) Opakovaně tiskněte tlačítka "nahoru" a "dolů", dokud se na sekundárním displeji nezobrazí číslo pozice paměti (0-4), z které chcete údaj vyvolat. Stiskněte "set/reset". Uložená hodnota se zobrazí na sekundárním displeji Měření Zdánlivé hodnoty Na některých napěťových rozsazích může v případě, že měřící hroty nejsou připojeny k obvodu, displej zobrazovat zdánlivé hodnoty. Toto je normální, je to způsobeno vysokou impedancí vstupu. Po připojení měřících hrotů k obvodu se zobrazují správné hodnoty. Měření na vysokonapěťových obvodech Při měření v obvodech s vysokým napětím se nesnažte připojovat oba měřící hroty zároveň. Raději napřed připojte jeden hrot k neutrálnímu nebo zemnícímu vývodu (obvykle holý, zelený nebo bílý vodič) obvodu pomocí krokosvorky. Druhý hrot je pak napěťový. Tímto postupem předejdete náhodnému doteku s nesprávným vodičem, neboť se soustředíte pouze na jeden hrot. Pozor: Nikdy se pomocí krokosvorky nepřipojujte k vodiči s napětím (obvykle červený, černý nebo modrý). Pokud se takto připojíte a dotknete se druhého hrotu, dojde k úrazu el. proudem Měření napětí POZOR: NEZKOUŠEJTE MĚŘIT NAPĚTÍ VYŠŠÍ NEŽ 1000VSS NEBO 750VSTŘÍD. MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE A ÚRAZU EL. PROUDEM. Pozn: Pokud je na vstupu vyšší než maximální přípustné napětí (1000Vss nebo 750Vstříd), všechny číslice na displeji se rozblikají. V tomto případě OKAMŽITĚ ODPOJTE MĚŘÍCÍ HROTY. 1.) Otočný přepínač přepněte do polohy V. 2.) Pomocí přepínače DCΩ/AC přepněte na střídavé nebo stejnosměrné měření. 3.) Připojte černou měřící šňůru do svorky COM a červenou měřící šňůru do svorky V/Ω. 4.) Připojte hroty paralelně k měřenému obvodu. Pozn: Pokud je napětí záporné, zobrazí se na displeji vlevo "-". Pro co nejpřesnější měření zvolte co nejnižší rozsah, aniž by došlo k přetečení. Vstupní impedance všech napěťových rozsahů je 10MΩ s menší kapacitou než 100pF. Varování: Nikdy neměřte napětí, které obsahuje stejnosměrnou složku, při které špičky střídavého napětí dosahují 1000V proti zemnícímu vodiči. 12

13 Měření proudu POZOR: PŘI MĚŘENÍ PROUDŮ V OBVODECH S NAPĚTÍM VYŠŠÍM NEŽ 250V NAPRÁZDNO MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE NEBO ÚRAZU PŘI PŘEPÁLENÍ POJISTKY. SVORKA 20A JE JIŠTĚNÁ. PŘI PŘIPOJENÍ NAPĚTÍ Z TVRDÝCH ZDROJŮ K PROUDOVÝM SVORKÁM VZNIKÁ NEBEZPEČÍ POŽÁRU A KRÁTKÉHO SPOJENÍ. ZA TĚCHTO PODMÍNEK MŮŽE BÝT PŘÍSTROJ ZNIČEN. 1.) Otočný přepínač přepněte do polohy A. 2.) Pomocí přepínače DCΩ/AC přepněte na střídavé nebo stejnosměrné měření. 3.) Připojte černou měřící šňůru do svorky COM a červenou měřící šňůru do svorky ma nebo 20A. 4.) Odpojte měřené zařízení od napájecího napětí a poté přerušte obvod v příslušném místě. 5.) Připojte hroty sériově do měřeného obvodu. Pozn: Pokud neznáte přibližnou velikost měřeného proudu, použijte pro měření napřed svorku 20A. Svorku ma používejte pro proudy do 400mA. Při měření proudu vzniká na vnitřním odporu přístroje úbytek napětí. tento úbytek je velmi malý, ale může mít vliv na výsledek nebo na preciznost obvodu. Při měření stejnosměrných proudů se na displeji zobrazuje nebo nezobrazuje "-" podle polarity měřeného proudu Měření kapacity 1.) Před měřením každý kondenzátor napřed vybijte propojením jeho vývodů. Při zacházení s kondenzátory dávejte pozor, můžou být nabity vysokým napětím. Výstraha: Při měření nabitého kondenzátoru může dojít k poškození přístroje. 2.) Otočný přepínač přepněte do polohy CAP. 3.) Zasuňte vybitý kondenzátor do svorek CAP+ a. Na displeji se zobrazuje hodnota kapacity. Pozn: V případě elektrolytických a jiných polarizovaných kondenzátorů dbejte na to, abyste vložili záporný pól do svorky " " Měření odporu POZOR: POKUD JE PŘEPNUT ROZSAH MĚŘENÍ ODPORU A MĚŘÍCÍ ŠŇŮRY ZAPOJENY DO SVORKY V/Ω, NIKDY NEPŘIPOJUJTE MĚŘÍCÍ HROTY KE ZDROJI NAPĚTÍ. PŘED MĚŘENÍM ODPORU SE UJISTĚTE, ŽE MĚŘENÝ OBVOD JE ODPOJEN OD NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ A VŠECHNY KONDENZÁTORY JSOU VYBITÉ. 1.) Otočný přepínač přepněte do polohy Ω. 2.) Pomocí přepínače DCΩ/AC přepněte na měření odporu nebo akustickou signalizaci. 3.) Připojte hroty paralelně k měřené součástce. Pozn: Pokud je měřený odpor vyšší než nejvyšší hodnota rozsahu, zobrazí se na displeji "OL" a bargraf začne blikat. 13

14 Odpor měřících šňůr může zmenšit přesnost na nejnižším rozsahu. Chyba je obvykle 1~0,2Ω. Velikost chyby určíte tak, že zkratujete měřící hroty a na displeji se zobrazí odpor šňůr. Při měření odporu přes 1MΩ se může displej pár sekund stabilizovat. U měření velkých odporů je to normální Zkouška kontinuity Zkouška kontinuity zjišťuje, zdali jsou propojení v obvodu vodivá. P řepněte otočný přepínač do polohy Ω, pomocí přepínače DCΩ/AC přepněte na měření odporu nebo akustickou signalizaci a připojte měřící hroty k obvodu. Pozor: Nikdy neprovádějte zkoušku kontinuity v obvodu, který je pod napětím. Pozn: Sirénka zazní, pokud je měřený odpor menší než 30Ω Logický test Tato funkce umožňuje snadno zjišťovat logický stav v různých částech digitálních obvodů. Místo údaje o napětí se na displeji zobrazuje "HI", "LO" nebo "---", což indikuje vysokou nebo nízkou logickou úroveň nebo neurčitý stav. 1.) Otočný přepínač přepněte do polohy LOGIC. 2.) Připojte černou měřící šňůru do svorky COM a červenou měřící šňůru do svorky V/Ω. 3.) Připojte černý měřící hrot k zemnícímu kontaktu měřeného obvodu (GND) a červený měřící hrot k napájecímu napětí (V+). Nechte hroty připojené a stiskněte "set/reset". 4.) Černý měřící hrot nechte propojený se zemnícím vodičem a červeným měřící hrotem testujte logickou úroveň v potřebných bodech. Přístroj okamžitě zobrazuje jeden ze tří logických stavů: Pokud úroveň dosáhne 70% hodnoty uloženého napájecího napětí (V+), zobrazí se "HI" (vysoká). Pokud úroveň klesne pod 30% hodnoty uloženého napájecího napětí (V+), zobrazí se "LO" (nízká). Pokud je úroveň mezi 30% a 70% hodnoty uloženého napájecího napětí (V+), zobrazí se "---". Pozn: V tomto režimu nefungují funkce zachycení dat a maxima a minima. Napájecí napětí lze nastavit v rozmezí 3V až 39,99V. PO SKONČENÍ LOGICKÉHO TESTU JE NUTNÉ STISKNOUT "SET/RESET" DŘÍVE, NEŽ PŘEPNETE OTOČNÝ PŘEPÍNAČ NA JINÝ ROZSAH Měření indukčnosti Přístroj měří cívky do 400mH. 1.) Otočný přepínač přepněte do polohy 400mH. 2.) Zasuňte vybitou cívku do vnějších přípojek a čtěte hodnotu na displeji. Pozn: Pokud není na vstupu nic připojeno, zobrazuje se na displeji "OL". Na str.29 v orig. návodu jsou parametry měření. Pokud se při odpojeném vstupu nezobrazuje "OL", stiskněte přepínač DCΩ/AC a "OL" se zobrazí. 14

15 Komunikace s PC Na disketě se softwarem jsou dva programy pro zápis a zobrazení dat. Program pro MS- DOS se jmenuje METEX a je ve složce GRAPHIC. Program pro Windows se jmenuje SCOPEVIEW a je ve složce SCOPE. Software pro MS-DOS: Pozn: Následující postup předpokládá základní znalosti příkazů pro MS-DOS a také předpokládá, že máte v PC harddisk. Příkazy pro MS-DOS jsou součástí každého manuálu pro MS-DOS. Tento software vyžaduje VGA monitor. 1.) Vložte disketu do mechaniky. 2.) Vytvořte na harddisku složku pro program. Např. pro vytvoření složky METER napište: cd\<enter> md METER<enter> 3.) Vstupte do vytvořené složky. Např. je-li název složky METER, napište: cd\meter<enter> 4.) Zkopírujte soubory ze složky GRAPHIC na disketě na váš harddisk. Např. napište: Copy a:\graphic C: 5.) Spusťte program příkazem: METEX<enter> Další pokyny jsou součástí nápovědy v programu. Pozn: Pokud nemáte na PC harddisk, lze program spustit přímo z diskety. Vstupte do složky GRAPHIC na disketě a napište příkaz METEX<enter> Pro ukončení programu nebo I/O chybu mechaniky stiskněte <ctrl+break> V nabídce nastavení zvolte typ měřiče M-3850D/3830D. Software pro Windows: Pozn: Následující postup předpokládá základní znalosti práce s Windows. Informace o používání Windows jsou součástí každého manuálu pro MS Windows. Tento software vyžaduje MS Windows 3.1 nebo vyšší a VGA monitor. 1.) Zapněte PC a spusťte Windows. 2.) Vložte disketu do mechaniky. 3.) Ve správci programů zavřete nabídku "soubor" a zvolte "spustit". 4.) Do příkazového řádku napište: a:\scope\setup<enter> (pokud je disketa v mechanice A) nebo b:\scope\setup<enter> (pokud je disketa v mechanice B) 5.) Řiďte se instalačními instrukcemi zobrazovanými na monitoru. 6.) Program spusťte dvojklikem na ikonku SCOPEVIEW. Další pokyny jsou součástí nápovědy v programu. Ve složce SCOPE na disketě je soubor README, který obsahuje další tipy a triky. Formát dat: Data sestávají z přenosových rámců o 14 bytech. podrobnosti viz str.31 orig. návodu. Parametry komunikace: Přenosová rychlost: 1200 baudů Kódování písmen: 7bitové ASCII Parita: ne Stop bity: 2 15

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr METEX M-3890D s automatickou volbou rozsahů a trojitým displejem

Digitální multimetr METEX M-3890D s automatickou volbou rozsahů a trojitým displejem GM electronic s.r.o. Metex 3890 D 1/1 Digitální multimetr METEX M-3890D s automatickou volbou rozsahů a trojitým displejem Obr. originální návod str. 2 1. LCD displej (3 % místa, max. 3999) 2. Tlačítko

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

METEX-9816MXG. Generátor funkcí. Dříve než začnete pracovat s přístrojem, prostudujte pečlivě návod k použití.

METEX-9816MXG. Generátor funkcí. Dříve než začnete pracovat s přístrojem, prostudujte pečlivě návod k použití. METEX-9816MXG Generátor funkcí Popis Čelní panel (1) LED displej (8místný) (2) Přepínač funkcí (3) Přepínač frekvence (4) Regulátor amplitudy (5) Regulátor stejnosměrné složky (6) Regulátor symetrie (7)

Více

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz HC-6504/6506 Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz 1. Úvod Děkujeme, že jste zakoupil tento osciloskop. Aby vám dlouho sloužil ke spokojenosti, prostudujte před prvním použitím pečlivě tento návod. Po prostudování

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

RLC můstek Model 380193

RLC můstek Model 380193 Návod k obsluze RLC můstek Model 380193 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení RLC můstku firmy Extech, modelu 380193. Tento přístroj umožňuje přesné měření kapacity, indukčnosti a odporu při měřicích kmitočtech

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 296 MEGMET 5000D PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH ODPORŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 296 MEGMET 5000D PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH ODPORŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 296 MEGMET 5000D PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH ODPORŮ 1 OBSAH: 1 OBSAH: 2 2 POUŽITÍ 4 2.1 KONSTRUKCE PŘÍSTROJE 4 2.2 ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 5 2.3 UVEDENÍ PŘÍSTROJE

Více

OMEGA HH507R. Digitální teploměr

OMEGA HH507R. Digitální teploměr OMEGA HH507R Digitální teploměr Úvod Tento kompaktní 4 ½ místný digitální teploměr je konstruován pro externí připojení termočlánkových sond typu K/J/T/E/R/S/N. Přístroj využívá referenčních tabulek převodu

Více

F-KV-8038. Výkonový stmívač (1kW/230V)

F-KV-8038. Výkonový stmívač (1kW/230V) F-KV-8038 Výkonový stmívač (1kW/230V) Vlastnosti: Kvalitní mikroprocesorový výkonový stmívač, vhodný pro žárovky, síťové halogenové osvětlení a nízkonapěťové halogenové osvětlení v kombinaci s konvenčním

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H MASTECH Digitální multimetr MAS8222H Uživatelská příručka ÚVOD Digitální milimetr MASTECH MAS8222H je přenosný digitální měřící přístroj umožňující měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o.

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-7. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. *** Obsah *** 1. Úvod... 2 1-1. Kontrola před použitím 1-2. Upozornění pro použití

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 294 DELTA PŘÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 294 DELTA PŘÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 294 DELTA PŘÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ OBSAH: 1 POUŽITÍ 4 1.1 KONSTRUKCE PŘÍSTROJE 4 1.2 ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 4 1.3 UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU 4

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

Generátor funkcí MXG-9810, MXG-9802. Obj. č.: 12 96 74

Generátor funkcí MXG-9810, MXG-9802. Obj. č.: 12 96 74 NÁVOD K OBSLUZE Generátor funkcí MXG-9810, MXG-9802 UPGRADE 09/00 Verze 05/99 Obj. č.: 12 96 74 Tlačítko s označením FREQ vpravo nahoře na měřicím přístroji neslouží, jak je nesprávně uváděno, k přepojení

Více

MXD-5040. 4 a 3/4 místný stolní digitální multimetr

MXD-5040. 4 a 3/4 místný stolní digitální multimetr MXD-5040 4 a 3/4 místný stolní digitální multimetr Popis Čelní panel (1) Vstupní svorka 20A (2) Vstupní svorka V/Ω (3) Společná vstupní svorka (COM) (4) Vstupní svorka A (5) Hlavní vypínač (6) LED 3 a

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod pečlivě ještě před použitím. 1 Tento regulátor je určen pro ostrovní solární systémy a řídí nabíjení a vybíjení baterie.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Uživatelský manuál DIGITÁLNÍ MULTIMETR D610 D620 D710 D720

Uživatelský manuál DIGITÁLNÍ MULTIMETR D610 D620 D710 D720 Uživatelský manuál DIGITÁLNÍ MULTIMETR D610 D620 D710 D720 V tomto přeloženém návodu je zachována indexace stránek z původního návodu, aby měl uživatel vodítko při vyhledávání na základě originálního návodu.

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 14 66 Tento měřící přístroj byl speciálně vyvinut pro provádění různých měření v motorových vozidlech. Vedle standardních funkcí měření můžete tento přístroj použít

Více

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku,

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku, Digitální multimetr AT-200 Obj. č.: 12 15 02 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití... 3 Ovládací prvky měřícího přístroje... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Krátký popis funkcí měřícího přístroje... 6 Rozsah

Více

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení FLUKE-715 Kalibrátor proudu a napětí (ma/v) Návod k obsluze Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte pokyny definované v

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/01 Digitální multimetry VC 820 a VC 840 Obj. č.: 12 11 11, 12 11 12 Obsah Strana ÚVOD... 3 POUŽITÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ VC 820, VC 840:... 3 OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE... 4 POPIS OVLÁDACÍCH

Více

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz LCR MULTIMETR Model : LCR-9184 Nákup tohoto LCR multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt.

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt. AX-DG1000AF 1. Návod k použití Před použitím zařízení si přečtěte celý návod k použití. Při používání zařízení uchovávejte návod v blízkosti zařízení, aby było možné jej použit v případě potřeby. Při přemísťování

Více

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH OBSAH 1. Úvod 2 1.1. Bezpečnostní upozornění 2 1.2. Použité symboly 2 1.3. Určení přístroje ZEROLINE 60 3 1.4. Uplatněné normy 3 2. Popis přístroje 3 2.1. Obecný popis 3 2.2. Čelní panel přístroje 4 2.3.

Více

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál Přehled Tento uživatelský manuál obsahuje potřebné informace týkající se bezpečnosti. Přečtěte si jej, prosím, a dávejte pozor na relevantní

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik)

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) EuropeconFlex MPI-A4 Návod k použití 2011-05-10 R9 Úvod...3

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

A T L A S model F-11 Návod na obsluhu K.I.K. spol. s r.o.

A T L A S model F-11 Návod na obsluhu K.I.K. spol. s r.o. A T L A S model F-11 Návod na obsluhu K.I.K. spol. s r.o. 1 1. Popis F-11 je kapesní bateriový přístroj určený k vyhodnocování elektrického signálu především z tenzometrického snímače (např. síly v tahu

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

Plena Výkonové zesilovače

Plena Výkonové zesilovače Plena Výkonové zesilovače Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 LBB 1938 Pravidla bezpečnosti 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více