CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014"

Transkript

1 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014

2 Obsah Právní ustanovení Vítejte v SolidWorks Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací Uživatelské rozhraní...15 Přístupnost...15 Zapnutí režimu ClearType...16 Použití standardních vazeb z kontextového panelu nástrojů...16 Odezva stromu FeatureManager na výběry...16 Začlenění inteligentních vazeb do nástroje CommandManager...19 Výber položek pomocí nepravidelného výběru...19 Nastavení Lepící...20 Velikosti textu a ikon Základy SolidWorks...22 Přístup k nejnovějším prvkům prostřednictvím historie...22 Aplikační programové rozhraní...23 Rovnice...24 Konfigurovatelné rovnice...24 Zobrazení skici...24 Zrušení všech dotazů na scházející součásti...24 Grafika...25 Přesné osvětlení prostředí...25 Vytvoření pouze grafických řezů...26 Exportování modelů SolidWorks do souborů *.lxo...26 Narovnání podlahy v prostředích...27 Zlepšený výkon pro vykreslené animace...27 Výběr těl nebo součástí pro řezy...28 Studie přístupu slunečního světla...35 Aktualizace grafiky sestavy...45 Otevření kopií dokumentu...45 Možnost pro Toolbox ve funkci Kopírovat projekt...46 Naposledy otevřené dokumenty

3 Contents Podpora verzí pro soubory DXF a DWG...47 Ukládání souborů SolidWorks ve formátu PNG Instalace...49 Instalace aplikace SolidWorks Electrical...49 Podpora proměnných prostředí v editoru možností Sestavy...50 Vytvoření stínovaných pohledů výkresu s hranami vysoké kvality...50 Struktura stromu FeatureManager u přezkoumání velkého návrhu...52 Zahrnutí rotací v rozložených pohledech...52 Zobrazení rozložení s otáčením...53 Vazby...54 Použití standardních vazeb z kontextového panelu nástrojů...54 Vytváření vazeb drážek...55 Výchozí typy vazeb...56 Začlenění inteligentních vazeb do nástroje CommandManager...57 Zrcadlené součásti a vazby...58 Připnutí správce PropertyManager Vazby...58 Zabránění rotace v soustředných vazbách...58 Nastavení citlivosti inteligentních vazeb...59 Určení hodnot pro vazby s omezením v konfiguračních tabulkách...59 Sférické a křivočaré vazby...59 Zobrazení vazeb z referenční geometrie...61 Zrcadlení asymetrických součástí...62 Aktualizace několika konfigurací...63 Pole...64 Pole řízená křivkou a skicou...64 Pole řízená polem...64 Výběr součástí podle velikosti...64 Výběr konfigurací z kontextového panelu nástrojů...64 Zkratky pro potlačení položek v konfigurační tabulce...65 Přepínání mezi pružným a pevným stavem...65 Aktualizace grafiky sestavy CircuitWorks...67 Přidružení součástí CircuitWorks k modelům SolidWorks...67 CircuitWorks a SolidWorks Flow Simulation...67 Průvodce součástí knihovny CircuitWorks...68 Průvodce instalací CircuitWorks...68 Export ze SolidWorks do CircuitWorks...69 Import vlastností ze souborů ECAD...69 Synchronizace zvolených změn ProStep EDMD

4 Contents Určení názvů součástí ve stromu CircuitWorks...71 Podpora pro soubory ProStep EDMD...71 Uživatelské rozhraní Konfigurace...73 Další vlastnosti pro součásti Toolbox...73 Používání konfigurací v rovnicích...73 Výběr konfigurací z kontextového panelu nástrojů SolidWorks Composer...75 Automatické skrývání popisů...75 Rozhraní API aplikace Composer...76 Jmenovky souřadnice...76 Zalomení textu popisu SolidWorks Costing...77 Převedení kruhových tras řezu na vrtané díry...77 Možnosti nástroje Costing...78 Zprávy nástroje Costing...79 Vytvoření šablony na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem...80 Uživatelské vlastnosti v nástroji Costing...81 Generování kusovníků nástroje Costing...81 Zahrnutí procenta odpadu do nákladů pro plechové díly...81 Modifikace nastavení opracovaných dílů...82 Přidání komentářů šablony k úkonům vrtání, frézování nebo soustružení...82 Uspořádání složky Příprava...83 Nastavení materiálu modelu...83 Zjednodušení odhadu nákladů...84 Aktualizace dat nákladů na materiál v šabloně...85 Používání vícetělových dílů k definování odstraněného materiálu...85 Odhad nákladů následného obrábění pro lité díly...86 Prvky objemů...93 Přiřazení obráběcích operací k objemovým prvkům...93 Převedení drážkových prvků na objemové drážkové prvky...94 Ukládání objemových prvků jako dílů...94 Objemové prvky u válcovitých těl polotovarů...95 Příklad prvků objemu kalkulace nákladů Výkresy a detailování...99 Pozice...99 Další rychlý náhled magnetických siločar...99 Šipka pozice připojená k vrcholu modelu...99 Odkazové čáry

5 Contents Vkládání množství do pozic...99 Znovu připojitelné pozice Kusovník Zobrazení dalších vlastností v kusovnících Uložení nastavení řazení pro kusovníky Kóty Zarovnání úhlových kót pomocí jednoduchých zachycení Průběžné úhlové kóty Přiřazení stylů k prvkům kótovací čáry Automatické vyhledání virtuálních vrcholů pro kóty Kótování dvou bodů stejného oblouku Zvýraznění přidružené geometrie Umístění textu kóty Nastavení vynášecí čáry pro zobrazení osy Pohledy výkresů Připojení stávajících popisů k jiným pohledům výkresu Vytvoření stínovaných pohledů výkresu s hranami vysoké kvality Úprava stávajících pohledových řezů pomocí Usnadnění pohledového řezu Rozšířené možnosti jmenovek Vylepšení pohledů popisu Neaktuální pohledy výkresů Nástroj Nahradit model u pohledů výkresu Řez povrchu Paleta pohledů zobrazuje všechny pohledy Jiné popisy Přidání středových značek do drážek Průvodce dírami Připevnění vztažných bodů k určitým místům Zobrazování poznámek popisů velkými písmeny Shoda rámce ovládání prvku geometrické tolerance Značky svaru JIS Popisy drážek Dialogové okno Knihovna symbolů Umístění souboru knihovny symbolů Šrafování skleněné desky Připojení rovné odkazové čáry Formáty listů Automatické vodorovné rozdělení tabulek na řádku edrawings Zobrazení 3D ContentCentral na zařízení ipad Zobrazení kót DimXpert ze souborů dílů SolidWorks Zobrazení rozložených kroků otáčení

6 Contents 12 SolidWorks Electrical Náhrada databáze Microsoft Access databází SQLite Šablony zpráv pro elektrické výpočty Podpora smíšeného schématu Další prvky SolidWorks Enterprise PDM Automatizovaná správa mezipaměti Sloučená oznámení Opožděno ve stavu Filtr příjemců dynamických oznámení Extrahování skrytých kusovníků SolidWorks Pružná možnost Vždy pracovat s aktuální verzí souborů Flexibilní načítání odkazovaných souborů během vyzvednutí Zvýšení výkonu pracovního postupu Procházení struktur stromu Uživatelem definované vlastní sloupce Porovnání verzí odkazovaných souborů Proměnné nezávislé na verzi a přechody pracovního postupu Viditelnost výstrahy rychlé informace o potomku v rodičovských sestavách SolidWorks Flow Simulation CircuitWorks a SolidWorks Flow Simulation Podpora edrawings Zjemnění sítě Zrovnoběžnění sítě Režim parametrické studie Zlepšení použitelnosti Díly a prvky Kónická zaoblení Vytváření kónických zaoblení konstantní velikosti Odebrání vysunutím Díry Fyzikální vlastnosti Více možností pro odstraňování prvků Odstranění vnořených a podřízených prvků Pole Zvýraznění zdrojového prvku Zobrazení místních popisů s informacemi o poli Podpora více těl u prvků pole a zrcadlení Referenční geometrie Svařování

7 Contents Kopírování vlastností tabulky přířezů Profily jako prvky knihovny SolidWorks Plastics Průvodce Začínáme Aktualizace nápovědy pro funkci Dynamic Advisor Místo vstřikování Podrobnosti o přístroji Průvodce uspořádáním formy Popisy vtoku v průvodci návrhem licího kanálu Vyznačení trasy Zobrazení barevných kolíků konektoru Úprava tabulek spojek Rozšíření elektrického narovnání Rozšíření správce knihovny vyznačení trasy Vylepšení odboček Vylepšení sklonu Rozšíření úseků potrubí Podpora spojek sestav v seznamech od-do Podpora spojů a koncovek v knihovně konektorů Plechové díly Přidávání vyztužení plechového dílu Ohýbaná plechová spojení profilů Rohová odlehčení a ohybové přechody Přidání rohového odlehčení Tažené lemy pro kuželová a válcová těla Vytvoření kuželového těla pomocí taženého lemu SolidWorks Simulation Spojky Automatický převod upevňovacích prvků Toolbox na šrouby Seznam výstupních sil konektorů Kontakt Obrázky kontaktního tlaku ve 2D zjednodušení Vykreslení vizualizace kontaktu Materiály Výkon Počáteční nahrávání simulačních studií Large Problem Direct Sparse Následné zpracování Zrcadlené výsledky podle rovin symetrie

8 Contents Porovnání výsledků mezi konfiguracemi Importování výsledků z aplikace SolidWorks Plastics Importování dat vstřikování do formy z aplikace SolidWorks Plastics Skicování Automatická tečnost pro kónické křivky Zachování poměrů v profilu skici Kóta délky trasy Nahrazování entit skici Příklad nahrazení entity skici Rovnice skici Nástroj měřítka obrázku skici Splajny Nastavení pevné délky Splajny stylů Používání hůlkového písma

9 Právní ustanovení , Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, součást skupiny Dassault Systèmes S.A., 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts USA. Všecha práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu a předmětný software se mohou bez předchozího upozornění změnit a neměly by proto být považovány za závazky společnosti Dassault Systemes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks). Žádný z materiálů nesmí být kopírován ani šířen v jakékoli podobě či jakýmkoli způsobem, elektronicky či ručně, bez výslovného písemného svolení společnosti DS SolidWorks. Software, jehož se tento dokument týká, je šířen na základě licence a lze jej používat nebo kopírovat pouze v souladu s podmínkami licence. Veškeré záruky vztahující se k softwaru a dokumentaci k němu poskytnuté společností DS SolidWorks jsou upraveny v licenční smlouvě a žádné informace uvedené v tomto dokumentu nebo z něj vyplývající nesmí být považovány za změnu či doplnění těchto podmínek, včetně záruk v licenční smlouvě. Patentová oznámení Strojní 3D CAD software SolidWorks je chráněn patenty USA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , a zahraničními patenty (např. EP B1 a JP ). Software edrawings je chráněn patenty USA ; a kanadským patentem V USA a jiných zemích probíhá vyřizování dalších patentů. Ochranné známky a názvy produktů pro produkty a služby SolidWorks SolidWorks, 3D ContentCentral, 3D PartStream.NET, edrawings a logo edrawings jsou registrované ochranné známky a FeatureManager je registrovaná ochranná známka ve společném vlastnictví společnosti DS SolidWorks. CircuitWorks, FloXpress, PhotoView 360 a TolAnalyst jsou ochranné známky společnosti DS SolidWorks. FeatureWorks je registrovanou ochrannou značkou společnosti Geometric Ltd. SolidWorks 2014, SolidWorks Standard, SolidWorks Professional, SolidWorks Premium, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Workgroup PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation, edrawings, edrawings Professional, SolidWorks Sustainability, SolidWorks Plastics, SolidWorks Electrical a SolidWorks Compose jsou názvy produktů společnosti DS SolidWorks. Ostatní značky či názvy výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. KOMERČNÍ POČÍTAČOVÝ SOFTWARE CHRÁNĚNO PATENTY Tento software je komerční zboží podle definice v zákoně 48 C.F.R (říjen 1995). Sestává z komerčního počítačového softwaru a komerční softwarové dokumentace tak, jak jsou tyto pojmy použity v zákoně 48 C.F.R (SEPT 1995), a je poskytován americké 9

10 vládě za účelem (a) pořízení pro správní úřady, v souladu se zásadami zákona 48 C.F.R ; nebo (b) pořízení pro útvary Ministerstva obrany v souladu se zásadami zákona 48 C.F.R (červen 1995) a (červen 1995). V případě, že obdržíte objednávku jakéhokoli úřadu americké vlády na tento software s právy, které překračují práva stanovená ve výše uvedeném paragrafu, oznámíte společnosti DS SolidWorks rozsah této žádosti a DS SolidWorks během pěti (5) pracovních dnů dle vlastního výhradního uvážení rozhodne, zda žádosti vyhoví, nebo ji odmítne. Smluvní strana/výrobce: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts USA. Autorské doložky pro produkty SolidWorks Standard, Premium, Professional a vzdělávací verzi Součásti tohoto softwaru Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Tato práce obsahuje následující software, který je majetkem společnosti Siemens Industry Software Limited: D-Cubed 2D DCM Siemens Industry Software Limited. Všecha práva vyhrazena. D-Cubed 3D DCM Siemens Industry Software Limited. Všecha práva vyhrazena. D-Cubed PGM Siemens Industry Software Limited. Všecha práva vyhrazena. D-Cubed CDM Siemens Industry Software Limited. Všecha práva vyhrazena. D-Cubed AEM Siemens Industry Software Limited. Všecha práva vyhrazena. Součásti tohoto softwaru Geometric Ltd. Součásti tohoto softwaru zahrnují PhysX by NVIDIA, Součásti tohoto softwaru Luxology, LLC. Všechna práva vyhrazena, patenty čekají na vyřízení. Součásti tohoto softwaru DriveWorks Ltd. Copyright Adobe Systems Inc. a držitelé její licence. Všechna práva vyhrazena. Chráněno patenty USA 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382; probíhá vyřizování dalších patentů. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller a Reader jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Inc. v USA a dalších zemích. Další informace o autorských právech na software DS SolidWorks najdete v části Nápověda > O aplikaci SolidWorks. Autorská práva pro produkty SolidWorks Simulation Části tohoto softwaru 2008 Solversoft Corporation. PCGLSS Computational Applications and System Integration Inc. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva pro produkt SolidWorks Enterprise PDM Outside In Viewer Technology, Oracle 2011, Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. 10

11 Autorská práva pro produkty edrawings Součásti tohoto softwaru Tech Soft 3D. Části tohoto softwaru Jean-Loup Gailly and Mark Adler. Součásti tohoto softwaru Dconnexion. Součásti tohoto softwaru Open Design Alliance. Všechna práva vyhrazena. Části tohoto softwaru Spatial Corporation. Software edrawings for Windows je částečně založen na práci Independent JPEG Group. Součásti softwaru edrawings for ipad , Silicon Graphics Systems, Inc. Součásti softwaru edrawings for ipad Apple Computer Inc. 11

12 1 Vítejte v SolidWorks 2014 Tato kapitola obsahuje následující témata: Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru Hlavní zdokonalení Pro více informací Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru SolidWorks 2014 obsahuje mnoho vylepšení a rozšíření, z nichž většina je přímou reakcí na požadavky zákazníků. Tato verze je zaměřena na následující témata: Nástroje zaměřené na návrh: Účinné nové funkce a zkratky šetřící čas přinášejí větší produktivitu. integrované pracovní postupy: Plynulé procesy a sdílení informací odstraňují bariéry inovativnímu designu. Navýšený výkon: Rychlejší odezva systému a menší potřeba uživatelské interakce vám pomáhá soustředit se na návrh. Zlepšená vizualizace: Úchvatná grafika a vylepšená vizualizace vytvářejí ještě účinnější prostředí pro spolupráci. Hlavní zdokonalení Hlavní vylepšení programu SolidWorks 2014 nabízejí zdokonalení stávajících produktů a nové inovativní funkce. V tomto průvodci se v následujících oblastech zaměřte na symbol : 12

13 Vítejte v SolidWorks 2014 Uživatelské rozhraní Použití standardních vazeb z kontextového panelu nástrojů Výber položek pomocí nepravidelného výběru Základy SolidWorks Procházení nedávno otevřených dokumentů [Project 18899] Konfigurovatelné rovnice Výběr těl nebo součástí pro řezy Studie přístupu slunečního světla Sestavy Použití standardních vazeb z kontextového panelu nástrojů Vytváření vazeb drážek Zahrnutí rotací v rozložených pohledech Sférické a křivočaré vazby SolidWorks Costing Vytvoření šablony na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem Zjednodušení odhadu nákladů Prvky objemů Výkresy a detailní určení Průběžné úhlové kóty Neaktuální pohledy výkresů Nástroj Nahradit model u pohledů výkresu Řez povrchu Formáty listů SolidWorks Enterprise PDM, Automatizovaná správa mezipaměti Procházení struktur stromu Uživatelem definované vlastní sloupce Porovnání verzí odkazovaných souborů Díly a prvky Kónická zaoblení Více možností pro odstraňování prvků Plechové díly Ohýbaná plechová spojení profilů Skicování Nahrazování entit skici Nastavení pevné délky Splajny stylů 13

14 Vítejte v SolidWorks 2014 SolidWorks Simulation Automatický převod upevňovacích prvků Toolbox na šrouby Vykreslení vizualizace kontaktu Importování výsledků z aplikace SolidWorks Plastics Všechny funkce jsou k dispozici v softwaru SolidWorks Standard, SolidWorks Professional i SolidWorks Premium, pokud není uvedeno jinak. Související informace Naposledy otevřené dokumenty Pro více informací Pokud chcete získat další informace o SolidWorks, použijte následující zdroje: Co je nového v PDM a HTML Tento průvodce je k dispozici ve formátech PDF a HTML. Klepněte na: Nápověda > Co je nového > PDF Nápověda > Co je nového > HTML Interaktivní Co je nového Co je nového příklady Nápověda online Poznámky k verzi Klikněte v softwaru SolidWorks na symbol pro zobrazení části tohoto manuálu, která popisuje zdokonalení. Symbol se objeví vedle nových položek v nabídkách a vedle titulů nových a změněných správců PropertyManager. Pro aktivaci interaktivního Co je nového klepněte na Nápověda > Co je nového > Interaktivní. Příklady Co je nového jsou aktualizované při každé důležité verzi a poskytují návod jak použít vylepšení zabudovaná do nové verze. Chcete-li otevřít příklady Co je nového, klepněte na nabídku Nápověda > Co je nového > Co je nového příklady. Obsahuje kompletní popis našich produktů včetně podrobností o uživatelském rozhraní, vzorků a příkladů. Poskytuje informace o posledních změnách našich produktů. 14

15 2 Uživatelské rozhraní Tato kapitola obsahuje následující témata: Přístupnost Použití standardních vazeb z kontextového panelu nástrojů Odezva stromu FeatureManager na výběry Začlenění inteligentních vazeb do nástroje CommandManager Výber položek pomocí nepravidelného výběru Nastavení Lepící Velikosti textu a ikon Přístupnost Nové barevné schéma některých ikon aplikace SolidWorks usnadňuje ovládání i lidem, kteří jsou barvoslepí. Nabízí také lépe čitelné písmo. Ikony aktivního správce PropertyManager používají modrou barvu, která označuje, co je třeba na obrazovce, ploše, hraně a podobně vybrat. Modrá barva ikon je výrazně kontrastní, takže i barvoslepí uživatelé SolidWorks snadno jednotlivé ikony odliší. Kromě nového stylu hlavních prvků uživatelského prostředí nabízí software SolidWorks také lépe čitelné písmo. Zapnutím softwarové technologie ClearType vyvinuté společností Microsoft se zlepší čitelnost textu na obrazovce. SolidWorks 2013 SolidWorks

16 Uživatelské rozhraní Zapnutí režimu ClearType Chcete-li zapnout režim ClearType: V nabídce Start systému Windows klepněte na Ovládací panely. Klikněte na položku Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsobení). Klikněte na položku Zobrazení a potom klikněte v levo na Upravit text ClearType. Vyberte možnost Zapnout režim ClearType, klepněte na možnost Další a dokončete průvodce. Text na vaší obrazovce bude používat nové čitelnější písmo SolidWorks. Použití standardních vazeb z kontextového panelu nástrojů V sestavě můžete použít standardní vazby z kontextového panelu nástrojů. Panel nástrojů zobrazíte příkazem CTRL a současným výběrem geometrie s vazbou v grafické ploše. K dispozici jsou pouze vazby, které jsou pro daný výběr vhodné. V sestavě stiskněte klávesu CTRL a současně vyberte entity pro vytvoření vazby. Výchozí vazba je v kontextovém panelu nástrojů zvýrazněna. Vyberte vazbu. U vazeb vzdálenosti či úhlu zadejte specifikaci vazby a klepněte na možnost. Odezva stromu FeatureManager na výběry Když vybíráte položku na grafické ploše, konfigurační strom FeatureManager se rozbalí a přejde k vybrané položce. Klepnutím v grafické ploše bez výběru položky obnoví stav umístění ve stromu FeatureManager. 16

17 Uživatelské rozhraní Před výběrem Po výběru 17

18 Uživatelské rozhraní Před výběrem Po výběru 18

19 Uživatelské rozhraní Toto chování je standardně zapnuto. Chcete-li toto chování vypnout, klepněte na Nástroje > Možnosti, vyberte FeatureManager a zrušte výběr možnosti Automaticky srolovat FM na položku vybranou v pohledu. Začlenění inteligentních vazeb do nástroje CommandManager Když přizpůsobujete panel nástrojů Sestava nebo CommandManager Sestava, můžete do něj vložit i příkaz Inteligentní vazby. Vložení příkazu Inteligentní vazby do nástroje CommandManager: Otevřete sestavu. Klepněte na nabídku Nástroje > Vlastní nebo klepněte pravým tlačítkem na CommandManager a vyberte možnost Vlastní. Na kartě Příkazy vyberte možnost Sestava. Přetáhněte příkaz Inteligentní vazby a klepněte na OK. do nástroje CommandManager Sestava Výber položek pomocí nepravidelného výběru Položky v grafické ploše můžete vybrat pomocí nástroje laso. Lasem můžete vybírat položky ve skicách, výkresech, dílech i sestavách. Postup použití lasa v otevřeném dokumentu: Pomocí některého z následujících postupů nastavte výchozí metodu výběru na nepravidelný výběr: V grafické ploše klepněte pravým tlačítkem a poté klepněte na možnost Nepravidelný výběr. Software přepíná výchozí metodu výběru mezi nepravidelným výběrem a výběrem rámečkem. Pokud je po klepnutí pravým tlačítkem dostupná možnost Výběr rámečkem a ne Nepravidelný výběr, potom je výchozí metoda výběru již nastavena na nepravidelný výběr. Klepněte na položku Nástroje > Nepravidelný výběr. Klepněte na Nástroje > Možnosti nebo Možnosti (standardní panel nástrojů). Vyberte Zobrazení/výběr a pro Výchozí metoda hromadného výběru zvolte Laso. Přetáhněte ukazatel na vybrané položky. Položky můžete lasem vybrat i bez toho, abyste laso uzavřeli. Vybíráte-li po směru hodinových ručiček, zabírá laso pouze položky uvnitř smyčky. Vybíráte-li proti směru hodinových ručiček, zabírá laso položky uvnitř smyčky i položky protínající laso. 19

20 Uživatelské rozhraní Software podporuje nepravidelný výběr proti směru hodinových ručiček pouze ve výkresech a skicách. Uvolněte tlačítko myši. Nastavení Lepící Nastavení některých možností přetrvávají v dalších relacích i verzích aplikace SolidWorks, dokud je nezměníte. Nastavení některých možností zůstane zachování i poté, co kliknete na OK nebo potvrdíte nastavení PropertyManageru. Následující nastavení přetrvávají v dalších relacích i verzích aplikace SolidWorks: PropertyManager Sešít povrchy PropertyManager Lem z hrany Když klepnete na nabídku Kontrola mezer a v dialogovém okně Kontrola zadáte vlastní hodnoty, nastavení zaškrtávacího políčka Kontrola mezer a zadané hodnoty přetrvávají. Přetrvávají upravená nastavení v nabídce Délka lemu a Poloha lemu a zadané hodnoty. 20

21 Uživatelské rozhraní PropertyManager Specifikace díry (Průvodce dírami) Přetrvávají upravená nastavení v nabídce Ukončení a zadané hodnoty v nabídce Hloubka. Velikosti textu a ikon Velikosti textu a ikon je možné nastavit na kartě Panely nástrojů dialogového okna Vlastní. Text v nabídkách, položkách stromů, dialogových oknech a správcích PropertyManager respektuje výběr velikosti textu softwaru SolidWorks nebo operačního systému. Velikost tlačítek je možné nastavit nezávisle na velikosti textu. Větší tlačítka usnadňují provozování softwaru SolidWorks na strojích s displeji s velkým rozlišením. U displejů s nízkým rozlišením se velikost dialogových oken, pokud se nevejdou na obrazovku, automaticky změní a zobrazí se posuvné lišty. Aby se ulehčil výběr prvků na dotykových rozhraních, například u tabletů, je možné nastavit větší velikosti tlačítek a textu z nabídky Možnosti (základní panel nástrojů). Nastavení textu a tlačítek se zobrazí po klepnutí na možnost Nástroje > Vlastní, a poté v dialogovém okně na kartu Panely nástrojů. 21

22 3 Základy SolidWorks Tato kapitola obsahuje následující témata: Přístup k nejnovějším prvkům prostřednictvím historie Aplikační programové rozhraní Rovnice Zrušení všech dotazů na scházející součásti Grafika Aktualizace grafiky sestavy Otevření kopií dokumentu Možnost pro Toolbox ve funkci Kopírovat projekt Naposledy otevřené dokumenty Podpora verzí pro soubory DXF a DWG Ukládání souborů SolidWorks ve formátu PNG Přístup k nejnovějším prvkům prostřednictvím historie Ve složce Historie v horní části stromu FeatureManager naleznete prvky, které jste vytvořili nebo upravili naposled. Můžete si také nastavit počet prvků, které jsou ve složce Historie uvedeny. Přístup do nedávné historie: Ve stromu FeatureManager rozbalte složku Historie. Nastavení délky historie Je možné nastavit počet upravovaných prvků uvedených ve složce Historie. Nastavení délky historie: V otevřeném dokumentu ve stromě nástroje FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na složku Historie a klepněte na možnost Možnosti historie. V nástroji PropertyManager v části Délka historie u položky Maximum zadejte celé číslo mezi 1 a

23 Základy SolidWorks Aplikační programové rozhraní Nejaktuálnější informace viz Poznámky k verzi nápovědy pro rozhraní API programu SolidWorks Aplikace SolidWorks 2014 nabízí tyto možnosti: Přístup k datům prvků zrcadleného dílu. Přístup ke složkám rozvinutých dílů ve stromu FeatureManager. Přístup ke složkám plechových dílů ve stromu FeatureManager. Přístup k datům prvků vzoru vyplnění. Vkládání prvku proměnného pole do stromu FeatureManager. Vytváření dokumentů nových dílů zrcadlících jiné dokumenty dílů podle vybrané referenční roviny nebo rovinné plochy. Výběr součástí sestav podle procenta velikosti sestavy. Lepší hlášení chyb při získávání, nastavování, přidávání nebo odstraňování uživatelských vlastností. Připojování stávajících popisů k listu nebo pohledu výkresu. Nahrazení modelu ve vybraných pohledech výkresu. Získání referenčních názvů prvků knihovny. Získání a nastavování dílu jako dílu Toolbox SolidWorks. Získání vráceného kódu po obnovení sestavy nebo výkresu. Získání a nastavení hodnot vlastností u zdroje slunečního světla. Přístup ke kartám CommandManager SolidWorks: Získání názvů všech karet. Získání a nastavení viditelnosti karet. Získání a nastavení aktivní karty. Získání a nastavení rejstříku karet. Odeslání upozornění, když má být karta aktivována pro: Dokument sestavy. Dokument výkresu. Dokument dílu. Získání a nastavení generování pouze grafického řezu. Získání a nastavení přepsání výchozích parametrů prvku plechu. Získání a nastavení používání tabulky rozměrů prvku plechu. Získání skutečných entit přidružených k vazbě skici. Ukládání různých aspektů dílu (plech, plochy, smyčky a popisové pohledy) do souborů DXF/DWG při zachování nastaveného názvu souboru. Získání a nastavení formátu textu a velikosti písma popisů. Změnu standardních pohledů modelu a jejich nastavení na výchozí hodnoty. Získání všech viditelných entit v pohledech výkresu včetně obrysových hran. Odeslání upozornění při tisku dokumentu. Získání trvalého ID: Součásti. Prvku. Změnu hodnot tolerance kóty ve specifických konfiguracích v dílu nebo sestavě s více konfiguracemi. 23

24 Základy SolidWorks Rovnice Odvození rozhraní dat prvku série děr z modulu IDispatch namísto IUnknown. Vkládání popisů obecné tabulky v dokumentech dílů a sestav. Konfigurovatelné rovnice Byla rozšířena možnost používat konfigurace u rovnic a globálních proměnných. Rovnice a globální proměnné můžete konfigurovat stejně jako konfigurujete kóty. Dříve bylo možné rovnice a globální proměnné konfigurovat pouze jejich potlačením nebo odstraněním jejich potlačení ve vybraných konfiguracích. Nyní můžete vytvářet variace rovnic a globálních proměnných a používat je v konfiguracích pomocí dialogových oken Rovnice a Upravit. Rovnice a globální proměnné také můžete konfigurovat v konfiguračních tabulkách a různých správcích PropertyManager prvků dílů a sestav. Když například vytvoříte rovnici v poli Vzdálenost správce PropertyManager Zkosení, můžete u ní použít konfigurace pomocí ikony, která je v tomto poli zobrazena. Rovnici pak můžete upravit a přiřadit ji k různým konfiguracím pomocí dialogových oken Rovnice nebo Upravit. U každé konfigurace také můžete nastavit různé jednotky měření. Můžete mít tedy například jednu konfiguraci, kde je globální proměnná vyjádřena v milimetrech, a jinou, kde je uvedena v palcích. V konfigurační tabulce musí být rovnice uvedeny jednoduchým apostrofem a rovnítkem ('=). Apostrof zajistí, že při exportu do aplikace Excel je rovnice chápána jako rovnice a nikoli jako textový řetězec. V jednom modelu nelze současně použít konfigurovatelné rovnice a funkci potlačení. Pokud vytvoříte model pomocí aplikace SolidWorks 2013 nebo dřívější verze, je nutné odstranit všechny potlačené a uvolněné rovnice a globální proměnné. Teprve poté je možné přidávat konfigurovatelné rovnice a globální proměnné. Dále musíte odstranit konstrukční tabulky a uložit a znovu otevřít dokument v softwaru SolidWorks Zobrazení skici Pohled skici je k dispozici v dialogovém okně Rovnice, globální proměnné a kóty. V tomto pohledu můžete přidávat, přejmenovávat, upravovat, konfigurovat a odstraňovat rovnice, globální proměnné a kóty použité ve skicách. Zrušení všech dotazů na scházející součásti U dokumentu, který otevíráte, je možné zrušit všechny dotazy na scházející součásti. Vyberte možnost Potlačit všechny chybějící součásti v dialogovém okně Nelze najít soubor, které se zobrazí, pokud dokument nemůže najít odkazovaný soubor. Tato možnost ovlivní jen aktuální dokument. Tato možnost nezruší trvale všechna dialogová okna Nelze najít soubor u všech dokumentů. 24

25 Základy SolidWorks Grafika Přesné osvětlení prostředí Můžete použít přesné osvětlení prostředí a vyčistit nadměrný šum ve vykresleních. Výhody použití přesného osvětlení prostředí: Přesný výpočet osvětlení prostředí z uživatelských obrázků s vysokým dynamickým rozmezím (HDRI) pro prostředí scény. Přesné osvětlení prostředí používejte v těchto případech: Stíny v aktuálním vykreslení obsahují příliš mnoho šumu. Pro určení scény používáte vlastní obrázek HDRI a v tomto obrázku HDRI potřebujete přesnější osvětlení. Přesné osvětlení prostředí použijte také v případě, kdy upřesňujete vykreslení pomocí okna náhledu aplikace PhotoView 360. Použijete-li toto nastavení, vykreslování se výrazně zpomalí. Použití přesného osvětlení prostředí: V otevřeném modelu klepněte na možnost Nástroje > Doplňkové moduly a přidejte modul PhotoView 360. V nástroji DisplayManager klepněte na nabídku Zobrazit prostředí, světla a kamery. Klepněte pravým tlačítkem myši na Prostředí a vyberte Upravit prostředí. Pokud chcete zobrazit prostředí dokumentu, musíte nastavit vzhled pozadí na možnost Použít prostředí dokumentu. Pokud se zobrazí dialogové okno Nastavení zobrazení pozadí, nastavíte vzhled pozadí klepnutím na možnost Ano. Na kartě Osvětlení v části Intenzita osvětlení PhotoView vyberte možnost Přesné osvětlení prostředí. Klepněte na. Bez přesného osvětlení prostředí S přesným osvětlením prostředí 25

26 Základy SolidWorks Upřesnění vykreslení Probíhající vykreslování můžete uložit přímo v okně náhledu aplikace PhotoView 360. V okně náhledu aplikace PhotoView 360 můžete použít nastavení prodlouženého upřesnění a upřesnit tak vykreslení více, než je nastavená hodnota kvality v nabídce možností PhotoView. Kvalita vykreslení se postupem času zlepšuje. Můžete si také nastavit, aby okno náhledu aplikace PhotoView 360 vytvořilo obrázek s plnou výstupní velikostí obrazu nastavenou v nabídce možností PhotoView. Použijte trvalé upřesňování u nabídky Přesné osvětlení prostředí. Dosáhnete tak nejlepších výsledků. Upřesnění vykreslení: Klepněte na PhotoView 360 > Okno náhledu. Vyberte způsob provedení vykreslení: Prodloužené upřesnění kvalita náhledu bude upřesněna více, než je nastaveno v nabídce možností PhotoView. Náhled v plném rozlišení náhled vykreslí obrázek, který bude uložen ve velikosti nastavené v nabídce možností PhotoView. Kliknutím na položku Uložit obrázek náhledu můžete kdykoli uložit aktuální výsledek zobrazený v okně náhledu PhotoView. Vytvoření pouze grafických řezů Řez můžete vytvořit snadno a rychle, pokud vytvoříte pouze grafický řez. Vytvoření pouze grafického řezu: Otevřete díl nebo sestavu. V panelu nástrojů Zobrazit klepněte na Řez. V nabídce Řez 1 vyberte možnost Pouze grafický řez. Nastavte další možnosti a klepněte na. Nelze vybrat plochu nebo hranu řezu. U pouze grafického řezu je nutné zachovat barvu uzavření řezu. Pixely na stejné rovině jako rovina nebo plocha řezu nejsou skryty. Exportování modelů SolidWorks do souborů *.lxo Modely SolidWorks je možné exportovat včetně modelů s pohybovými studiemi, do souborů *.lxo. Soubory *.lxo je poté možné importovat do aplikace Modo, vykreslovacího produktu vytvořeného společností Luxology LLC. Export modelu SolidWorks: Klepněte na možnost Soubor > Uložit jako. U položky Uložit jako typ zvolte možnost Luxology (*.lxo). 26

27 Základy SolidWorks Export modelu SolidWorks a informací z pohybové studie: Klepněte na možnost Uložit animaci (panel nástrojů MotionManager). U položky Uložit jako typ zvolte možnost Luxology (*.lxo). Narovnání podlahy v prostředích Můžete narovnat podlahu ve sférickém prostředí a zlepšit tak vzhled modelů, které přirozeně spočívají na zemi nebo na rovné podlaze, zejména když používáte manipulaci pohledu, například otočení nebo přiblížení. Pokud je model vůči něčemu v prostředí příliš velký nebo příliš malý, je možné upravit velikost prostředí a měřítko prostředí relativně vůči velikosti modelu. Je možné nastavit výšku horizontu v zásadě od rovníku až po jižní pól. Představte si, že je prostředí koule HDRI na oceánu. Pokud umístíte kameru do výšky, takže horizont je uprostřed obrazu, potom je možné upravovat výšku horizontu, aby se vyrovnala s linií horizontu. V tomto případě představuje pryskyřičný spád v zásadě polokoule. Pokud umístíte kameru do velké výšky nad povrch oceánu, takže horizont je u spodní strany obrazu a je možné upravovat výšku horizontu, aby se vyrovnala s linií horizontu. V tomto případě je pryskyřičný spád jako koule s plochým povrchem na jedné straně, která je zarovnaná s podlahou. Postup vyrovnání podlahy v prostředích: Ve správci DisplayManager klepněte na Zobrazit prostředí, světla a kamery. Klepněte pravým tlačítkem myši na Prostředí a vyberte Upravit prostředí. V nabídce Pozadí vyberte možnost Použít prostředí. Aby bylo možné použít možnost narovnání podlahy, je nutné vybrat možnost Použít prostředí. V nabídce Podlaha vyberte možnost Narovnání podlahy. Nastavením hodnoty Velikost prostředí určíte velikost prostředí koule HDRI, pryskyřičný spád, který model obklopuje. Nastavením hodnoty Výška horizontu určíte, v jaké výšce na kouli prostředí HDRI se podlaha začne narovnávat. Klepněte na. Možnost Narovnání podlahy funguje nejlépe v prostředích, kde je přirozená linie horizontu blízko rovníku obrazu sférického prostředí. Jedná se obvykle o prostředí exteriéru. Složka Prezentační prostředí nyní obsahuje 10 nových scén, které funkci narovnání podlahy podporují. Zlepšený výkon pro vykreslené animace Aplikace PhotoView 360 ukládá vykreslené animace do souborů *.lxo, které obsahují veškerá data: vzhledy, scény, geometrii modelu a definice pohybové studie, které jsou pro zpracování vykreslených animací nezbytné. Interní převod do souborů *.lxo dramaticky snižuje čas potřebný ke zpracování vykreslené animace. 27

28 Základy SolidWorks V předchozích verzích softwaru SolidWorks řešil správce SolidWorks MotionManager pro každý snímek pohybové studie pohyb a ukládal model v daném snímku. Aplikace PhotoView 360 poté nahrála model a vykreslila model pro každý snímek. Například pokud máte jednosekundovou animaci při 30 snímcích za sekundu (FPS), software SolidWorks uloží model 30krát a aplikace PhotoView 360 ho načte a vykreslí také 30krát. Uložení jednotlivých snímků a jejich nahrávání do aplikace PhotoView 360 zabírá velké množství času. Když aplikace PhotoView 360 nahrává model poprvé, tak díky zlepšení výkonu u vykreslovaných animací, protože software SolidWorks uloží informace pohybové studie do souborů *.lxo, má aplikace Photoview 360 všechny informace o celé pohybové studii pro její vykreslení. V příkladu jednosekundové animace při 30 FPS software SolidWorks ukládá model pouze jednou a aplikace PhotoView 360 načte při vykreslování všech snímků animace soubory pouze jednou. Výběr těl nebo součástí pro řezy Můžete si nastavit, které součásti nebo těla budou do řezu zahrnuty a které budou vyloučeny. 28

29 Základy SolidWorks Výběr těl nebo součástí pro řez: Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\fundamentals\jig saw\ Jigsaw.SLDASM. Klepněte na Řez (panel nástrojů Zobrazit) nebo na Zobrazit > Zobrazení > Řez. 29

30 Základy SolidWorks Ve správci PropertyManager pod Řez 1 klepněte na Strana. Klepněte na možnost Vybrané součásti. V plovoucím stromu FeatureManager vyberte následující položky, které přidáte do seznamu Vybrané součásti. MOTOROVÝ POHON SW0903A PŘEVODOVKA SW0903A VAČKA JEHLOVÉ (NIH) HŘÍDEL PŘEVODOVKY SW0904 SESTAVA PÍSTU V nabídce Vybrané součásti vyberte možnost Vyloučit vybrané. Vybrané součásti se zobrazí plně; všechny ostatní součásti se zobrazí v řezu. 30

31 Základy SolidWorks 31

32 Základy SolidWorks Klepnutím na Náhled si zobrazíte pouze grafický náhled řezu v závislosti na umístění roviny řezu a vybraných součástech nebo tělech. Náhled skryje rovinu řezu, obrysy referenční roviny a plochy a rovinu výběru. 32

33 Základy SolidWorks Výběrem možnosti Povolit rovinu výběru zobrazíte dočasnou rovinu, která vám pomůže vybrat součásti, které nejsou v modelu nebo v oblasti řezu viditelné. 33

34 Základy SolidWorks Přetáhnutím středové koule triády doprava zobrazíte skryté součásti. 34

35 Základy SolidWorks Klepnutím na položku RÁMEČEK PRAVÝ v grafické ploše ji přidáte mezi vybrané součásti. Klepněte na Náhled. Klepněte na. Chcete-li řez upravit, klepněte pravým tlačítkem do grafické plochy a vyberte možnost Vlastnosti řezu. Studie přístupu slunečního světla Pomocí aplikace SolidWorks Professional je možné v modelech SolidWorks používat sluneční světlo. Pomocí studií přístupu slunečního světla je možné simulovat posun slunce nad modely budov, solárních panelů a venkovních staveb. Při specifikaci slunečního světla u modelu musíte zahrnout následující data: Určení severu vzhledem k modelu Geografické umístění modelu Čas a datum simulace Je možné vytvořit dva typy studií přístupu slunečního světla: 35

36 Základy SolidWorks Pevné datum, proměnlivý čas Pevný čas, proměnlivé datum Zobrazí dráhu slunce ve specifický den v průběhu času. Zobrazí polohu slunce v konkrétní čas ve stanoveném rozmezí dat. Přidání slunečního světla do modelu Sluneční světlo přidané do modelu zohledňuje umístění, čas, datum a atmosférické podmínky. Postup přidání slunečního světla do modelu: V dílu nebo sestavě klepněte na Zobrazit > Světla a kamery > Přidat sluneční světlo. Ve správci PropertyManager pro Umístění, čas a datum určete následující možnosti: a) U Severní směr vyberte rovinnou plochu nebo hranu. Severní směr je kolmý k vybrané ploše nebo je kolineární s vybranou hranou. Klepnutím na Obrátit směr a změníte směr, ze kterého se slunce aplikuje na model. b) V části Umístění vyberte umístění ze seznamu nebo klepněte na Určit polohu a zadejte hodnoty pro Severní šířku a Východní délku. c) Zadejte hodnoty pro čas: Časová zóna od GMT Datum Denní doba Určuje časovou zónu pro polohu slunečního světla vzhledem k časové zóně GMT. Určuje datum, které se použije na sluneční světlo. Určuje čas, který se použije na sluneční světlo. Pokud potřebujete provést nastavení upřesňujících možností, jako je mlha, průměr slunce, povrchové albedo nebo gamma oblohy, klepněte na Upřesňující. Klepněte na. 36

37 Základy SolidWorks Vytvoření studie přístupu slunečního světla Pomocí studie přístupu slunečního světla můžete simulovat, jak se mění sluneční svit u modelu v průběhu času. Pokud chcete vytvořit studii přístupu slunečního světla, je nutné nejprve do modelu sluneční světlo přidat. Vytvoření studie přístupu slunečního světla: V dílu nebo sestavě vyberte kartu Pohybové studie (dolní část grafickém plochy). Klepněte na Průvodce animací (panel nástrojů správce MotionManager). V průvodci vyberte možnost Studie přístupu slunečního světla a klepněte na Další. Vyberte typ studie přístupu slunečního světla: Volba Pevné datum, proměnlivý čas Pevný čas, proměnlivé datum Popis Zobrazí pohyb slunce v časovém rozmezí vybraného data. Zobrazí pohyb slunce v pevně danou denní dobu v průběhu dní. Dokončete ostatní kroky průvodce a klepněte na Dokončit. Chcete-li spustit studii, tak po jejím vytvoření klepněte na Hrát od začátku nástrojů správce MotionManager). Rychlost animace závisí na zvoleném nastavení. Až si animaci přehrajete, můžete časovou osu přetažením upravit a zobrazit si změny stínů při pohybu slunce. (panel Kurz studie přístupu slunečního světla V tomto příkladu budete optimalizovat umístění solárních panelů na střeše budovy. Optimální umístění solárních panelů na střeše je takové, kde přijímají nejvíce slunečního světla. Po aplikaci slunečního světla na model budovy vytvoříte studii přístupu slunečního světla, pomocí níž určíte umístění solárních panelů. V tomto příkladu má budova na střeše technologický přístřešek, který vytváří stín a na nějž nemůžete panely umístit. Provedete následující úkoly: Otevřete model budovy se solárními panely na střeše. Aplikujte na model sluneční světlo při zimním slunovratu. 37

38 Základy SolidWorks Vytvořte studii přístupu slunečního světla pro pevné datum a proměnný čas. Zobrazte výsledky studie a upravte polohy solárních panelů tak, aby se minimalizoval dopad stínů. Otevření modelu a přidání slunečního světla Nejprve otevřete model budovy a přidáte sluneční světlo. Otevřete install_dir\samples\whatsnew\fundamentals\solar_access\ building_and_solar_panels.sldasm a uložte model jako my_building_and_solar_panels.sldasm. Budova má na střeše technologický přístřešek a devět solárních panelů v libovolných pozicích. Režim RealView spustíte klepnutím na jednu z následujících položek: Nastavení zobrazení > Režim RealView Režim RealView (panel nástrojů Zobrazit) Zobrazit > Zobrazení > Režim RealView. Sluneční světlo přidáte klepnutím na Pohled > Světla a Kamery > Přidat sluneční světlo. 38

39 Základy SolidWorks Pod Umístění, čas a datum vyberte pro severní směr zelený vektor směřující na sever, umístěný vpravo od modelu. Model obsahuje pro tento příklad severní vektor jako pomoc. Pokud pro severní směr vyberete hranu nebo čáru, je severní směr rovnoběžný s vašim výběrem. Když vyberete rovinnou plochu, je severní směr kolmý k vašemu výběru. Nemůžete vybrat směr, který je kolmý k podlaze scény. Jestliže sever, N, ukazuje špatným směrem, klepněte na Opačný směr. Jako Umístění zvolte New York City, NY. Pro Datum zadejte nebo ekvivalent ve vašem formátu data a klepněte na. 21. prosinec je přibližné datum zimního slunovratu na severní polokouli a nejkratší den v roce. Při optimalizaci sluneční expozice pro den s nejdelšími stíny můžete předpokládat, že jste provedli optimalizaci sluneční expozice pro všechny dny v roce. Vytvoření studie přístupu slunečního světla Dále vytvoříte pro model studii přístupu slunečního světla. 39

40 Základy SolidWorks Vyberte záložku Pohybové studie (dolní část grafické plochy). Klepněte na Průvodce animací (panel nástrojů MotionManager). V průvodci vyberte možnost Studie přístupu slunečního světla a klepněte na Další. Na stránce Vyberte typ studie přístupu slunečního světla zvolte Pevné datum, proměnný čas a klepněte na Další. Tento typ studie zobrazí pohyb slunce v časovém rozmezí vybraného data. Na stránce Pevné datum, proměnný čas zvolte následující hodnoty a klepněte na Další: U možnosti Vyberte den zadejte zadejte hodnotu nebo ekvivalent ve vašem formátu data. To je v místě budovy přibližně nejkratší den roku. Pro Vyberte časové rozmezí vyberte Sunrise to sunset (od východu do západu slunce). Na stránce Pevné datum, proměnný čas zadejte pro Trvání (sekund) hodnotu 10 a klepněte na Dokončit. Trvání určuje dobu vytvářené animace. Klepněte na Hrát od začátku (panel nástrojů MotionManager). Rychlost animace závisí na zvoleném nastavení. Až si animaci přehrajete, můžete časovou osu přetažením upravit a zobrazit si změny stínů při pohybu slunce. Zkoumání stínů Jako další přetáhnete časovou osu a prozkoumáte expozici stínu. Pro přiblížení oblasti střechy klepněte na Zoom oknem (panel nástrojů Zobrazit). 40

41 Základy SolidWorks Přetahujte časovou osu a kontrolujte pohyb stínu v průběhu dne: 1 s 2 s 41

42 Základy SolidWorks 3 s 5 s 42

43 Základy SolidWorks 6 s 8 s 43

44 Základy SolidWorks 9 s Jako nejlepší umístění pro panely se ukazuje jižní strana, dál od jihozápadního rohu budovy a mimo stíny jiných panelů a technologického přístřešku. Úprava poloh solárních panelů Nyní upravíte polohy solárních panelů tak, abyste minimalizovali stíny. Zvolte záložku Model. Přesunete panely na záložku Model a na záložce Pohybová studie 1 otestujete solární studii. Když přesunete panely na záložku Pohybová studie 1, mění se poloha panelů jen v animaci. 44

45 Základy SolidWorks Můžete klepnout na Příště se na tento soubor nedotazovat a zvolit Ne, když budete dotázáni na chybějící obrázky. Přetáhněte panely, abyste minimalizovali stíny vznikající v průběhu dne. Vyberte záložku Pohybová studie 1 a zvolte Ano, když budete dotázáni na aktualizaci počátečního stavu animace. Klepněte na Hrát od začátku Expozice stínů na panelu vypadá velmi dobře. (panel nástrojů MotionManager). Uložte model jako my_repositioned_building_and_solar_panels.sldasm a zavřete ho. Aktualizace grafiky sestavy U součástí si můžete nastavit možnost aktualizace grafických dat modelu při ukládání sestav, aby byla data seznamu zobrazení stále aktuální. Aktualizace grafiky sestavy: Klepněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. Na kartě Možnosti systému klepněte na položku Sestavy a vyberte možnost Aktualizovat grafiku modelu při ukládání souborů. Klepněte na tlačítko OK. Otevření kopií dokumentu Když otevřete nebo upravíte dokument, můžete ho uložit jako kopii a automaticky otevřít tuto novou kopii. Odkazy na původní dokument nejsou ke kopii přiřazeny. 45

46 Základy SolidWorks Vytvoření kopie dokumentu a otevření kopie: Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako. V dialogovém okně vyberte možnost Uložit jako kopii a otevřít. V položce Název souboru zadejte název. Nastavte ostatní možnosti a klepněte na Uložit. Možnost pro Toolbox ve funkci Kopírovat projekt Při konfiguraci funkce Kopírovat projekt lze zahrnout nebo vyloučit odkazované součásti Toolbox. Zahrnutí součástí Toolbox ve funkci Kopírovat projekt Postup zahrnutí součástí Toolbox při konfiguraci funkce Kopírovat projekt: V SolidWorks klepněte na Soubor > Kopírovat projekt. V dialogovém okně vyberte možnost Zahrnout součásti Toolbox. Nastavte ostatní možnosti a klepněte na Uložit. Naposledy otevřené dokumenty Dialogové okno Naposledy otevřené dokumenty můžete použít k otevření souborů. Obsahuje stejné ovládací prvky jako dialogové okno Otevřít soubor. Rovněž můžete využít přetažení naposledy otevřeného dokumentu do: Do otevřeného dílu a vytvořit odvozený díl. Do sestavy a vložit součást. Do výkresu a vytvořit pohled modelu. Do prázdné grafické plochy a otevřít soubor. Do Průzkumníka Windows a zkopírovat soubor do příslušného umístění. 46

47 Základy SolidWorks Procházení naposledy otevřených dokumentů Otevření dokumentu pomocí dialogového okna Naposledy otevřené dokumenty: Klepnutím na Soubor > Procházet posledními dokumenty nebo stisknutím R zobrazíte prohlížeč naposledy otevřených dokumentů. Najetím ukazatele na dokument a klepnutím na možnost Rozbalit lze nastavit libovolnou z možností v dialogovém okně Otevřít soubor a klepnutím na možnost Otevřít nebo Otevřít jen pro čtení lze dokument otevřít. Dlaždici naposledy otevřeného dokumentu lze přetáhnout: Do otevřeného dílu a vytvořit odvozený díl. Do sestavy a vložit součást. Do výkresu a vytvořit pohled modelu. Do prázdné grafické plochy a otevřít soubor. Do aplikace Průzkumník Windows a zkopírovat soubor do příslušného umístění. Chcete-li zavřít prohlížeč bez otevření dokumentu, klepněte mimo něj nebo stiskněte klávesu Esc. Podpora verzí pro soubory DXF a DWG Můžete importovat a exportovat soubory DXF a DWG ve formátu AutoCAD Ukládání souborů SolidWorks ve formátu PNG Soubory SolidWorks je možné ukládat ve formátu *.png. Ukládání souborů SolidWorks ve formátu PNG: 47

48 Základy SolidWorks Klepněte na možnost Soubor > Uložit jako. V nabídce Uložit jako typ vyberte možnost Portable Network Graphics (*.png). Do pole Popis můžete uvést popis souboru. Můžete vybrat možnost Po uložení zobrazit PNG. V nabídce Možnosti můžete nastavit možnosti výstupu: a) Vyberte možnost TIF/PSD/JPG/PNG. b) V nabídce Výstupní formát vyberte nastavení Typ obrázku, Odstranit pozadí a další možnosti. c) V nabídce Tisk možností digitalizace nastavte rozlišení DPI a Velikost papíru. d) Klepněte na tlačítko OK. Klikněte na Uložit. 48

49 4 Instalace Tato kapitola obsahuje následující témata: Instalace aplikace SolidWorks Electrical Podpora proměnných prostředí v editoru možností Instalace aplikace SolidWorks Electrical Aplikace SolidWorks Electrical je dostupná v Manažeru instalací SolidWorks. Aplikaci SolidWorks Electrical můžete nainstalovat, aktualizovat nebo odstranit pomocí Manažera instalací nebo pomocí samostatného instalačního balíčku. Použijete-li Manažera instalací, můžete si nastavit: Instalaci nástrojů klienta a serveru na stejný počítač nebo na různé počítače Instalaci pouze nástrojů serveru SolidWorks Electrical Dříve bylo možné aplikaci SolidWorks Electrical instalovat pouze prostřednictvím samostatného instalačního balíčku. Podpora proměnných prostředí v editoru možností Cestu souboru a složky můžete nastavit pomocí proměnné prostředí v editoru možností administrativní kopie. Všechna dialogová okna, která žádají cestu složky nebo souboru, obsahují možnost přiřazení vybrané složky k proměnné prostředí. Pokud například vyberete cestu C:\Program Files\SolidWorks Corp, bude namapována na proměnnou %ProgramFiles%\SolidWorks Corp. Nejčastější proměnné jsou %ProgramFiles% a %SystemDrive%. Všechny cesty nelze převést na proměnné prostředí. Například cestu Z:\SolidWorks Data nelze namapovat na vhodnou proměnnou prostředí. 49

50 5 Sestavy Tato kapitola obsahuje následující témata: Vytvoření stínovaných pohledů výkresu s hranami vysoké kvality Struktura stromu FeatureManager u přezkoumání velkého návrhu Zahrnutí rotací v rozložených pohledech Vazby Zrcadlení asymetrických součástí Aktualizace několika konfigurací Pole Výběr součástí podle velikosti Výběr konfigurací z kontextového panelu nástrojů Zkratky pro potlačení položek v konfigurační tabulce Přepínání mezi pružným a pevným stavem Aktualizace grafiky sestavy Vytvoření stínovaných pohledů výkresu s hranami vysoké kvality Můžete vytvořit stínované pohledy výkresu s hranami vysoké kvality, které zabrání zobrazování vzdálených hran u blízké plochy modelu. Tento typ pohledu je vhodný pro tenkostěnné modely s prvky, jako jsou stěny nebo žebra, které jsou v kontaktu se zadní plochou modelu. Rovněž když použijete možnost pro vysokou kvalitu u stínovaných pohledů výkresu, hrany se vytisknou ve vyšší kvalitě a můžete skrýt hrany. 50

51 Sestavy Postup vytvoření pohledu výkresu ve vysoké kvalitě se stínovanými hranami: Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\fundamentals\ ThinWallPart.SLDPRT. Klepněte na Soubor > Vytvořit výkres z dílu. a) V dialogovém okně Formát/velikost listu vyberte A (ANSI) Na šířku a klepněte na OK. b) Klepněte na Otevřít jen pro čtení. c) Klepněte na tlačítko OK. d) Z Palety pohledů přetáhněte do výkresu Izometrický pohled. Ve správci PropertyManager v části Styl zobrazení klepněte na položku Stínovaný s hranami. Všimněte si, že žebra v kontaktu se zadní plochou jsou viditelná na čelní ploše. 51

52 Sestavy Klepněte na možnost Vysoká kvalita. Žebra se již nebudou zobrazovat na čelní ploše. Klepněte na tlačítko. Struktura stromu FeatureManager u přezkoumání velkého návrhu Když otevřete model v režimu přezkoumání velkého návrhu, struktura polí a prvky sestavy jsou ve stromu FeatureManager rozmístěny přehledněji. Nové rozmístění zahrnuje pole součástí, zrcadlená pole a prvky sestavy, například řezy, díry, zaoblení, zkosení, svarové housenky, řemeny, řetězy a pole prvků. Staré sestavy je nutné uložit v aplikaci SolidWorks verze Zahrnutí rotací v rozložených pohledech Můžete vytvořit kroky rozloženého pohledu, které součást otáčejí, s lineárním nebo nelineárním posunem. Chcete-li vytvořit rozložený pohled v sestavě, klepněte na Vložit > Rozložený pohled. Zahrnutí rotace do kroku rozloženého pohledu: Otevřete PropertyManager a vyberte součásti, které chcete v rozloženém kroku otáčet. Zobrazí se ovladače rotace a posunutí. 52

53 Sestavy Vyberte ovladač směru rotace a otočte součást do požadované pozice. Do jednoho kroku rozložení můžete vložit rotaci i posunutí. Ve správci PropertyManager také můžete upravit hodnotu vzdálenosti posunutí a úhlu rotace pro krok rozložení. Krok rozložení dokončíte klepnutím na Hotovo. Zobrazení rozložení s otáčením V tomto příkladě otevřete a rozložíte sestavu, která obsahuje kroky otočeného rozloženého pohledu. Po otevření sestavy je možné zobrazit podrobnosti kroku rozložení a zjistit tak, jak změnit hodnoty. 53

54 Sestavy Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\assemblies\explode_rotate\ usb_flash_drive_explode.sldasm a uložte ho jako my_usb_flash_drive_explode.sldasm. Ve správci ConfigurationManager rozbalte výchozí konfiguraci. Klepněte pravým tlačítkem na rozložený pohled ExplView1 Rozložit. a poté klepněte na Případně spusťte animaci rozloženého pohledu klepnutím na možnost Animovat rozložení. Rozložený pohled zahrnuje kroky otočení a transformace. Podrobnosti kroků rozložení se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem na rozložený pohled a klepnutí na možnost Upravit prvek. Protože možnost Krok rozložení 3 zahrnuje transformaci a otočení, mají položky Vzdálenost rozložení a Úhel rozložení nenulové hodnoty. Pokud krok rozložení upravíte, můžete upravit tyto hodnoty. Vazby Zavřete dokument bez uložení. Použití standardních vazeb z kontextového panelu nástrojů V sestavě můžete použít standardní vazby z kontextového panelu nástrojů. Panel nástrojů zobrazíte příkazem CTRL a současným výběrem geometrie s vazbou v grafické ploše. K dispozici jsou pouze vazby, které jsou pro daný výběr vhodné. 54

55 Sestavy V sestavě stiskněte klávesu CTRL a současně vyberte entity pro vytvoření vazby. Výchozí vazba je v kontextovém panelu nástrojů zvýrazněna. Vyberte vazbu. U vazeb vzdálenosti či úhlu zadejte specifikaci vazby a klepněte na možnost. Vytváření vazeb drážek Můžete vytvářet vazby šroubů s rovnými nebo zahnutými drážkami nebo vazby drážka drážka. Můžete vybrat osu, válcovou plochu nebo drážku pro vytvoření vazeb drážky. Postup vytvoření vazby drážky: Klepněte na Vazba (panel nástrojů Sestava) nebo na Vložit > Vazba. Ve správci PropertyManager rozbalte Strojní vazby a vyberte Drážka. U položky Výběr vazby vyberte plochu drážky a prvek, se kterým se má vytvořit vazba: 55

56 Sestavy Plocha další přímé nebo úhlové drážky Osa Válcová plocha Je možné vybrat překrývající se prvky. Vyberte možnost omezení: Volba Volné Střed v drážce Vzdálenost podél drážky Procento podél drážky Popis Umožňuje volný pohyb součásti v drážce. Vystředí součást v drážce. Umístí osu součásti do určené vzdálenosti od konce drážky. Umístí osu součásti do vzdálenosti určené procentem délky drážky. Chcete-li změnit koncový bod, od kterého se drážka měří, vyberte možnost Obrátit kótu. U vazeb drážka do drážky je možné vybrat pouze možnosti Volné nebo Střed v drážce. Klepněte na. Výchozí typy vazeb Když vyberete válcovou plochu nebo kruhovou hranu a vytvoříte vazbu k ose, aplikace vytvoří soustřednou vazbu. Vyberete-li dvě rovnoběžné rovinné plochy, aplikace vytvoří sjednocenou vazbu. Některé výchozí typy vazeb mají další výchozí vazbu, která se vytvoří v případě, kdy primární výchozí typ sjednocené vazby sestavu přeurčí. Aplikace například vytvoří rovnoběžnou vazbu mezi dvěma paralelními rovinnými plochami, pokud sjednocená vazba sestavu přeurčí. 56

57 Sestavy Vytvoření vazby mezi osou a válcovou plochou v sestavě: Vyberte osu a válcovou plochu nebo kruhovou hranu. Chcete-li zobrazit pomocné osy, rozbalte Skrýt/Zobrazit položky pro průhledné zobrazení) a klepněte na Zobrazit dočasné osy. (panel nástrojů Klepněte na Vazba Vazba je ve výchozím nastavení válcová. (panel nástrojů Sestava) nebo na Vložit > Vazba. Dokončete vazbu a klepněte na. Začlenění inteligentních vazeb do nástroje CommandManager Když přizpůsobujete panel nástrojů Sestava nebo CommandManager Sestava, můžete do něj vložit i příkaz Inteligentní vazby. Vložení příkazu Inteligentní vazby do nástroje CommandManager: Otevřete sestavu. Klepněte na nabídku Nástroje > Vlastní nebo klepněte pravým tlačítkem na CommandManager a vyberte možnost Vlastní. Na kartě Příkazy vyberte možnost Sestava. Přetáhněte příkaz Inteligentní vazby a klepněte na OK. do nástroje CommandManager Sestava 57

58 Sestavy Zrcadlené součásti a vazby Zrcadlené součásti zahrnují většinu upřesňujících a strojních typů vazeb. V předchozích verzích zrcadlené součásti zahrnovaly pouze typy vazeb definované dvěma prvky. Následující upřesňující a strojní vazby jsou zahrnuty do zrcadlení: Vačka Vazby pantů Lineární vazba Vazby trajektorie Symetrické vazby Univerzální spoje Vazby šířky Připnutí správce PropertyManager Vazby Klepnutím na možnost ve správci PropertyManager Vazby uložíte své specifikace vazeb a zavřete správce PropertyManager, pokud nebude správce PropertyManager připnut, aby zůstal otevřený. Postup určení více než jedné vazby ve správci PropertyManager Vazby: Určete vazbu. Ve správci PropertyManager klepněte na a teprve pak na. Určete další vazbu a klepněte na. Zopakujte krok 3, dokud neurčíte všechny vazby. Připnutého správce PropertyManager zavřete klepnutím na. Zabránění rotace v soustředných vazbách Rotaci součástí, které jsou v soustředných vazbách, můžete zabránit vybráním možnosti Uzamknout rotaci. Uzamčené soustředné vazby jsou vyznačeny ikonou správce FeatureManager. Soustředné vazby nelze uzamknout, pokud je odkazovaná součást přeurčená. ve stromu Postup uzamčení soustředné vazby v sestavě: Otevřete PropertyManager Vazby pro soustřednou vazbu: 58

59 Sestavy V případě existující vazby ve stromu správce FeatureManager vyberte soustřednou vazbu a klepněte na Upravit prvek. U nové vazby klepněte na Vložit > vazbu. Pod Standardní vazby zvolte Soustředné a vyberte součásti, které chcete spojit vazbou. Ve správci PropertyManager vyberte položku Uzamknout rotaci a klepněte na tlačítko. Pokud chcete uzamknout rotaci u všech soustředných vazeb v sestavě, ve stromu správce FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na složku Vazby a potom klepněte na Uzamknout soustřednou rotaci. Nastavení citlivosti inteligentních vazeb Můžete nastavit rychlost, jakou software aplikuje inteligentní vazby. Postup nastavení citlivosti inteligentních vazeb: Klepněte na ikonu Možnosti (standardní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. Vyberte Výkon. U možnosti Citlivost inteligentních vazeb v části Sestavy snížíte rychlost přetažením posuvníku zleva doprava. Klepněte na tlačítko OK. Určení hodnot pro vazby s omezením v konfiguračních tabulkách Můžete určit hodnotu dolního a horního limitu pro vazby s omezením v konfiguračních tabulkách. Postup určení hodnot vazeb s omezením v konfigurační tabulce: Definujte sloupce pro vazbu s omezením a jejich horní a dolní limit: Volba vzdálenost1 vzdálenost1 Popis Zadáním hodnoty 1 do buňky specifikujete vazbu s omezením pro příslušný řádek tabulky. Určuje horní mezní hodnotu pro vazbu s omezením. vzdálenost1 Určuje dolní mezní hodnotu pro vazbu s omezením. Sférické a křivočaré vazby Můžete vytvářet vazby pomocí sférických těl a povrchů. 59

60 Sestavy Můžete vytvářet vazby pro sférická těla s následujícími vazbami: Tečně k nelineárním hranám a skicám Tečně k nerovinným povrchům Můžete vytvářet vazby mezi elipsovými, kuželovými a parabolickými hranami, entitami skici a dalšími prvky geometrie s těmito souvislostmi: Sjednocené s bodem Tečné k přímce, kružnici, válci, kouli nebo elipse Vytvoření kulových vazeb V tomto příkladu vytváříte vazbu dvou kulových povrchů. Otevření sestavy a zahájení vazeb Nejprve otevřete sestavu a poté nastavte kulovou vazbu. 60

61 Sestavy Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\assemblies\spherical_mates\ ball ring.sldasm a uložte ho jako my ball ring.sldasm. Klepněte na Vazba (panel nástrojů Sestava) nebo na Vložit > Vazba. Vyberte kruh a kouli Je vybrána výchozí tangenciální vazba. Klepněte na. Zavřete dokument bez uložení. Zobrazení vazeb z referenční geometrie Okno Zobrazit vazby si můžete otevřít u libovolné referenční geometrie, například rovin, os nebo jiných prvků. 61

62 Sestavy Zobrazení vazeb vybrané referenční geometrie: Otevřete sestavu. Vyberte referenční geometrii s vazbami, například osu nebo rovinu. Klepněte na Zobrazit vazby. Okno Zobrazit vazby uvádí vazby, které odkazují na vybranou referenční geometrii. Zrcadlení asymetrických součástí Můžete použít vymezovací rámeček a umístit zrcadlenou součást vzhledem k rovině zrcadlení a zrcadlit tak asymetrické součásti. Pokud při zrcadlení asymetrických součástí použijete k určení roviny zrcadlení vymezovací rámeček, získáte lepší výsledky, než když použijete těžiště. Zrcadlení asymetrických součástí v sestavě: Klepněte na Zrcadlit součásti (panel nástrojů Zobrazit) nebo na Vložit > Zrcadlit součásti. Ve správci PropertyManager pod Výběry zvolte Rovina zrcadlení a Součásti pro zrcadlení a klepněte na Další. Jako Typ zrcadlení vyberte možnost: Volba Vymezovací rámeček Popis Umístí zrcadlo tak, aby byl střed vymezovacího rámečku u vybrané součásti zrcadlen na rovině zrcadlení. 62

63 Sestavy Volba Střed hmoty Popis Umístí zrcadlo tak, aby bylo těžiště vybrané součásti zrcadleno na rovině zrcadlení. Nastavte ostatní možnosti a klepněte na. Příklady asymetrických zrcadlených součástí Následující příklady ukazují rozdíl mezi zrcadlem typu vymezovací rámeček a zrcadlem typu těžiště. Zrcadlo typu vymezovací rámeček Zrcadlo typu těžiště Aktualizace několika konfigurací Software zjistí konflikty, pokud sestava obsahuje podsestavy se součástí s jednou konfigurací, která je řízená kontextovou vazbou na součást s několika konfiguracemi. Výsledky se zobrazí v dialogovém okně AssemblyXpert. Kontextové vazby mohou vzniknout z aktualizací rovnic nebo externích odkazů. Po zobrazení dialogového okna AssemblyXpert se konfigurace aktualizují klepnutím na možnost Opravit. 63

64 Sestavy Pole Pole řízená křivkou a skicou U sestav můžete nadefinovat pole řízená křivkou a skicou. Pole řízená křivkou mohou obsahovat tečné čáry pro určení součástí řízených křivkou. Pole řízená skicou mohou obsahovat těžiště nebo vybraný bod pro určení součástí řízených skicou. Tato pole byla dříve k dispozici pouze u dílů. Klepněte na Sestava > Vložit > Pole součástí a vyberte Řízené křivkou nebo Řízené skicou. Pole řízená polem Můžete vytvořit pole pomocí pole základní součásti. Funkce Pole řízené prvkem byla přejmenována na Pole řízené polem, neboť se již neomezuje pouze na prvky. Pro řízení pole řízeného polem nyní můžete kromě prvků použít i součást. Tato součást může být ve stejné sestavě nebo v podsestavě. Daná součást může být také řízena polem na úrovni sestavy, například Lineárním, Kruhovým nebo Průvodcem dírami, nebo polem řízeným prvkem. Klepněte na Vložit > Pole součástí > Řízené polem. Výběr součástí podle velikosti Výběr součástí sestavy podle velikosti: Klepněte na možnost Nástroje > Výběr součástí > Vybrat dle velikosti. V dialogovém okně zadejte hodnotu procenta velikosti sestavy, které se má vybrat, a klepněte na tlačítko OK. Náhled vašeho výběru zobrazíte volbou Výběr náhledu. Vybrané jsou součásti, které jsou menší než procento velikosti sestavy, které jste zadali. Výběr konfigurací z kontextového panelu nástrojů Když vyberete součásti a podsestavy, zobrazí se kontextový panel nástrojů. Pokud váš výběr obsahuje více konfigurací, můžete konfiguraci změnit z kontextového panelu nástrojů. 64

65 Sestavy Nastavení konfigurace součástí v sestavě: Klepněte na součást nebo podsestavu. V kontextovém panelu nástrojů vyberte konfiguraci ze seznamu nahoře. Klepněte na. Zkratky pro potlačení položek v konfigurační tabulce Hodnoty řetězců suppressed a unsuppressed představují platné hodnoty vybraných sloupců konfigurační tabulky. Zkratky pro tyto hodnoty řetězců je možné použít v konfiguračních tabulkách. Stejného výsledku dosáhnete, pokud řetězec suppressed nahradíte numerickou hodnotou 1 a řetězec unsuppressed hodnotou 0. Můžete také zadat řetězec s namísto suppressed a u namísto unsuppressed. Zadání hodnot zkratek pro suppressed (potlačeno) nebo unsuppressed (nepotlačeno) v konfiguračních tabulkách: Zadejte 1 nebo s pro suppressed (potlačeno). Zadejte 0 nebo u pro unsuppressed (nepotlačeno). Přepínání mezi pružným a pevným stavem V panelu zkratek podsestavy můžete přepínat mezi pružným a pevným stavem podsestavy. Přepnutí pevné podsestavy na pružnou: Otevřete sestavu, která obsahuje pevnou podsestavu. Ve stromu FeatureManager klepněte na pevnou podsestavu a pak klepněte na Flexibilní nebo pevné. Můžete také klepnout na Flexibilní nebo pevné (panel nástrojů Sestava). Chcete-li z flexibilní podsestavy udělat pevnou, vyberte podsestavu a klepněte na Flexibilní nebo pevné. U modelů s více konfiguracemi tento postup funguje pouze u aktivní konfigurace. 65

66 Sestavy Aktualizace grafiky sestavy U součástí si můžete nastavit možnost aktualizace grafických dat modelu při ukládání sestav, aby byla data seznamu zobrazení stále aktuální. Aktualizace grafiky sestavy: Klepněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. Na kartě Možnosti systému klepněte na položku Sestavy a vyberte možnost Aktualizovat grafiku modelu při ukládání souborů. Klepněte na tlačítko OK. 66

67 6 CircuitWorks K dispozici v aplikaci SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: Přidružení součástí CircuitWorks k modelům SolidWorks CircuitWorks a SolidWorks Flow Simulation Průvodce součástí knihovny CircuitWorks Průvodce instalací CircuitWorks Export ze SolidWorks do CircuitWorks Import vlastností ze souborů ECAD Synchronizace zvolených změn ProStep EDMD Určení názvů součástí ve stromu CircuitWorks Podpora pro soubory ProStep EDMD Uživatelské rozhraní Přidružení součástí CircuitWorks k modelům SolidWorks Součásti stromu CircuitWorks můžete přidružovat k souborům dílů nebo sestav SolidWorks a také jejich přidružení rušit. Přidružení součásti CircuitWorks k modelu: Otevření souboru ECAD v aplikaci CircuitWorks. V dialogovém okně CircuitWorks rozbalte ve stromu CircuitWorks složku Součásti. Klepněte na součást pravým tlačítkem a vyberte možnost Přidružit model. V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor dílu nebo sestavy SolidWorks, který chcete k součásti přidružit, a klepněte na možnost Otevřít. Chcete-li zrušit přidružení některé součásti, v dialogovém okně CircuitWorks na tuto součást klepněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zrušit přidružení modelu. Když zrušíte přidružení modelu SolidWorks k vybrané součásti, zobrazí se výzva k odstranění tohoto modelu. CircuitWorks a SolidWorks Flow Simulation Pomocí aplikace CircuitWorks, doplňkového modulu aplikace SolidWorks Premium, můžete vytvářet 3D modely z formátů souborů, které používá většina systémů pro počítačem podporovaný návrh v oboru elektrotechniky (ECAD). Můžete spolupracovat při návrzích tištěných desek plošných spojů (PCB), které fungují v sestavách SolidWorks. 67

68 CircuitWorks Do aplikace SolidWorks Flow Simulation můžete z aplikace CircuitWorks importovat následující ECAD soubory PCB nebo teplotní vlastnosti součástí: Hustota dielektrického a vodivého materiálu Měrné teplo Vodivost pro PCB Vodivost pro objemové zdroje tepla ze součástí Když provádíte teplotní analýzu v aplikaci SolidWorks Flow Simulation, model SolidWorks obsahuje odkazy na importované uživatelské teplotní vlastnosti. Dvě možnosti ve stromu aplikace Flow Simulation nabízejí nastavení analýzy CFD (Computational Fluid Dynamics) pro simulaci chlazení elektronických součástí: Klepněte pravým tlačítkem na položku Tepelné zdroje a vyberte možnost Importovat zdroj tepla z modelu. V nabídce Vlastnosti položky vyberte zdroje tepla. Klepněte pravým tlačítkem na položku Tištěné desky plošných spojů a vyberte možnost Importovat tištěné desky plošných spojů z modelu. V nabídce Vlastnosti položky vyberte desky, které chcete importovat. Průvodce součástí knihovny CircuitWorks Průvodce součástí knihovny CircuitWorks můžete použít k výběru součástí SolidWorks, které se mají přidat do knihovny a k jejich nastavení pro použití s nástrojem CircuitWorks. Průvodce vám umožní přiřadit orientaci součástí a specifikovat, jak software CircuitWorks určuje název balíku a číslo dílu z názvu souboru součásti nebo jeho uživatelských vlastností. Pokud chcete otevřít Průvodce knihovny součástí CircuitWorks, potom v dialogovém okně Knihovna součástí CircuitWorks klepněte na možnost Soubor > Přidat součásti. Průvodce instalací CircuitWorks Průvodce instalací CircuitWorks můžete použít k nakonfigurování důležitých možností CircuitWorks pro propojení dat ECAD s aplikacemi CircuitWorks a SolidWorks. S použitím průvodce nastavíte umístění knihovny CircuitWorks a určíte, jaké vlastnosti souboru ECAD se použijí k posuzování shody s modelem SolidWorks. Můžete také stáhnout modely SolidWorks elektrických dílů pro použití v návrhu desky plošných spojů. 68

69 CircuitWorks Nástroj Průvodce instalací CircuitWorks se spustí po prvním přidání do CircuitWorks. Průvodce můžete také spustit z dialogu Možnosti CircuitWorks. Export ze SolidWorks do CircuitWorks Průvodce exportem CircuitWorks vám umožňuje identifikovat prvky desky s plošnými spoji, které budou tvořit výsledný model CircuitWorks pro export do systému ECAD. Postup exportování modelu SolidWorks do aplikace CircuitWorks: V programu SolidWorks klepněte na Exportovat do CircuitWorks (panel nástrojů CircuitWorks) nebo CircuitWorks > Exportovat do CircuitWorks. Model SolidWorks lze také exportovat klepnutím na Importovat model nástrojů pro nástroje) v CircuitWorks. (panel Zobrazí se Průvodce exportem CircuitWorks. S pomocí průvodce nakonfigurujte součásti modelu desky plošných spojů pro software CircuitWorks. Můžete zadat následující údaje: Typ součásti Horní část desky Schéma desky Mechanické schéma Elektrické schéma Nepokovené díry Pokovené díry Zakázané a povolené oblasti Určuje, zda jde o elektrickou nebo mechanickou součást nebo desku plošných spojů. U desky plošných spojů určuje, že prvek reprezentuje horní část desky. U desky plošných spojů určuje, že prvek reprezentuje schéma desky. U mechanické součásti určuje prvek, který reprezentuje schéma součásti. U elektrické součásti určuje prvek, který reprezentuje schéma součásti. U desky plošných spojů určuje prvky, které reprezentují nepokovené díry. U desky plošných spojů určuje prvky, které reprezentují pokovené díry. U desky plošných spojů určuje prvky, které definují zakázané nebo povolené oblasti. Klepněte na Dokončit. Import vlastností ze souborů ECAD Můžete importovat teplotní a jiné vlastnosti ze souborů ECAD jako uživatelské vlastnosti modelu SolidWorks. 69

70 CircuitWorks Import vlastností ze souboru ECAD do modelu SolidWorks: Otevřete soubor ECAD v aplikaci CircuitWorks. V aplikaci CircuitWorks klepněte na nabídku CircuitWorks a poté na položku Možnosti. Možnosti CircuitWorks jsou také dostupné z aplikace SolidWorks klepnutím na CircuitWorks > Možnosti CircuitWorks. Vyberte Vlastnosti. Chcete-li přidat uživatelské vlastnosti desky do modelů desky SolidWorks, které vytváříte, vyberte možnost Přidat tyto vlastnosti do modelu desky SolidWorks. Chcete-li přidat uživatelské vlastnosti součásti do modelů součástí SolidWorks, které vytváříte, vyberte možnost Přidat tyto vlastnosti do modelů součásti SolidWorks. Klepněte na tlačítko OK. Synchronizace zvolených změn ProStep EDMD Chcete-li synchronizovat změny ProStep EDMD s návrhářským systémem ECAD, můžete si nastavit změny, které se budou exportovat. Sadu změn je možné exportovat v souboru.idz. Před odesláním informací o souboru ProStep EDMD musíte povolit synchronizaci souboru ProStep EDMD s aplikací CircuitWorks. Chcete-li otevřít soubor ProStep EDMD v aplikaci CircuitWorks, klepněte v SolidWorks na nabídku CircuitWorks > Otevřít soubor ECAD, vyberte požadovaný soubor a klepněte na Otevřít. Synchronizace vybraných změn ProStep EDMD: Na záložce EDMD klepněte na Synchronizovat s ECAD. V dialogovém okně Synchronizovat s ECAD se zobrazí souhrn zpráv, které budou odeslány s daty ProStep EDMD. Výběr zpráv k odeslání: Chcete-li odeslat většinu zpráv, klepněte na možnost Změnit a odstraňte zaškrtnutí u zpráv, které nechcete odeslat. Chcete-li odeslat menší množství zpráv, odstraňte zaškrtnutí možnosti Změnit a vyberte zprávy, které chcete odeslat. Klepněte na tlačítko OK. Export změn ProStep EDMD jako souborů IDZ Export změn ProStep EDMD jako komprimovaných souborů.idz: Proveďte jednu z následujících možností, abyste zobrazili dialog Možnosti CircuitWorks: 70

71 CircuitWorks V aplikaci CircuitWorks klepněte na nabídku CircuitWorks Možnosti. V aplikaci SolidWorks klepněte na možnost CircuitWorks > Možnosti CircuitWorks. V dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klepněte na ProStep EDMD. a poté na položku U položky Výchozí formát souboru vyberte možnost *.idz (komprimovaný) a klepněte na tlačítko OK. Určení názvů součástí ve stromu CircuitWorks Ve stromu CircuitWorks si můžete určit názvy jednotlivých součástí. Můžete si například vytvořit název složený z čísla dílu ECAD a jeho názvu. Určení označení součástí ve stromu CircuitWorks: Proveďte jednu z následujících možností, abyste zobrazili dialog Možnosti CircuitWorks: V aplikaci SolidWorks klepněte na nabídku CircuitWorks > Možnosti CircuitWorks. V aplikaci CircuitWorks klepněte na nabídku CircuitWorks Možnosti. a poté na položku Klepněte na položku Obecné. Ve stromu CircuitWorks vyberte požadované možnosti pro nabídku Zobrazit součásti ve stromu podle: Volba První díl Oddělovač Druhý díl Popis Určuje první část názvu podle názvu součásti nebo čísla dílu ECAD. Určuje volitelný znak oddělení první a druhé části názvu. Určuje volitelnou druhou část názvu součásti. Klepněte na tlačítko OK. Podpora pro soubory ProStep EDMD Můžete importovat a exportovat soubory ProStep EDMD 3.0. Postup otevření souboru ProStep EDMD 3.0: V programu SolidWorks klepněte na Otevřít soubor ECAD CircuitWorks) nebo CircuitWorks > Otevřít soubor ECAD. (panel nástrojů V dialogovém okně Otevřít soubor ECAD vyberte soubor ECAD a klepněte na možnost Otevřít. 71

72 CircuitWorks Pro import souboru do aplikace SolidWorks zavřete otevřené modely SolidWorks a v dialogovém okně CircuitWorks klepněte na Sestavit model Model bude sestaven a otevře se v aplikaci SolidWorks. a pak na Sestavit. Chcete-li exportovat soubor zpět do aplikace CircuitWorks, klepněte v programu SolidWorks na Exportovat do CircuitWorks (panel nástrojů CircuitWorks) nebo CircuitWorks > Exportovat do CircuitWorks. Uživatelské rozhraní Ve stromu CircuitWorks můžete vybrat více položek a zobrazit nebo upravit jejich společné vlastnosti. Klepnutím pravým tlačítkem do oblasti náhledu CircuitWorks si také můžete otevřít možnosti přiblížení a zobrazení. Přístup ke kontextové nabídce přiblížení a zobrazení: V programu SolidWorks klepněte na Otevřít soubor ECAD CircuitWorks) nebo CircuitWorks > Otevřít soubor ECAD. (panel nástrojů V dialogovém okně Otevřít soubor ECAD vyberte soubor ECAD a klepněte na možnost Otevřít. V aplikaci CircuitWorks klepněte pravým tlačítkem na oblast náhledu. 72

73 7 Konfigurace Tato kapitola obsahuje následující témata: Další vlastnosti pro součásti Toolbox Používání konfigurací v rovnicích Výběr konfigurací z kontextového panelu nástrojů Další vlastnosti pro součásti Toolbox V nastaveních Toolbox jsou k dispozici tři vlastnosti pouze ke čtení Název dílu, Norma a Specifikace. Zobrazují se ve správci PropertyManager Konfigurovat součást u norem, které mají stávající Klasifikaci, například AS, DIN, GB, ISO, IS nebo KS. Vlastnosti jsou dostupné v kusovnících výkresu nebo sestavy. Zobrazení vlastnosti Toolbox: Přidejte do kusovníku nový sloupec dvojitým klepnutím v horní části sloupce kusovníku, těsně nad záhlavím sloupce. Zobrazí se dialogové okno se seznamy Typ sloupce a Název vlastnosti. Vyberte ze seznamu Typ sloupce položku VLASTNOSTI TOOLBOX. Vyberte ze seznamu Název vlastnosti vlastnost, kterou chcete v daném sloupci zobrazit. Používání konfigurací v rovnicích Je možné použít konfigurace u rovnic a globálních proměnných. Viz část Konfigurovatelné rovnice. Výběr konfigurací z kontextového panelu nástrojů Když vyberete součásti a podsestavy, zobrazí se kontextový panel nástrojů. Pokud váš výběr obsahuje více konfigurací, můžete konfiguraci změnit z kontextového panelu nástrojů. 73

74 Konfigurace Nastavení konfigurace součástí v sestavě: Klepněte na součást nebo podsestavu. V kontextovém panelu nástrojů vyberte konfiguraci ze seznamu nahoře. Klepněte na. 74

75 8 SolidWorks Composer Software SolidWorks Composer urychluje tvorbu grafického obsahu 2D a 3D pro produktovou komunikaci a technické ilustrace. Dostupné jsou tyto produkty: SolidWorks Composer SolidWorks Composer Check SolidWorks Composer Path Planning SolidWorks Composer Player SolidWorks Composer Player Pro SolidWorks Composer Sync SolidWorks Composer Enterprise Sync Tato kapitola obsahuje následující témata: Automatické skrývání popisů Rozhraní API aplikace Composer Jmenovky souřadnice Zalomení textu popisu Automatické skrývání popisů Když je kotva v aktuálním prostředí skrytá, je možné automaticky skrýt i popisy. V dialogovém okně Vlastnosti v části Automaticky skrýt nastavte příslušnou možnost. Možnost Zakázat Základní Upřesňující Popis Zakáže možnost Automaticky skrýt. Povolí možnost Automaticky skrýt, pokud je kotva popisu zakrytá libovolným objektem, včetně objektu připojeného k popisu. Povolí možnost Automaticky skrýt, pokud je kotva popisu zakrytá libovolným objektem kromě objektu připojeného k popisu. Množství popisů může ovlivnit výkon systému. 75

76 SolidWorks Composer Rozhraní API aplikace Composer Bylo přidáno několik rozhraní API k aplikaci SolidWorks Composer. API CreateView() CreateCameraView() DeleteView() UpdateView() Popis Vytvoří vlastní pohled, který zachytí pouze polohu kamery. Vytvoří vlastní pohled, který zachytí celý stav pohledu. Odstraní stanovený pohled. Aktualizuje stanovený pohled. Jmenovky souřadnice Souřadnice mají vlastnosti, které vám umožní upravit text jmenovky pomocí vlastností činitele. V dialogovém okně Vlastnosti v části Text pomocí vlastnosti Text stanovte, která vlastnost či metavlastnost se zobrazí jako text jmenovky souřadnice. Pomocí vlastnosti Rodič (úroveň) se stanovuje činitel, jehož hodnota Text se zobrazí jako text jmenovky souřadnice. Tyto vlastnosti pomáhají vyhnout se vytváření několika jmenovek při zobrazení jednoduché informace. Zalomení textu popisu Text ve jmenovkách a popisech anotací je možné zalamovat. V dialogovém okně Vlastnosti v části Text zvolte možnost Zalomit. Je možné stanovit Šířku zalomení v milimetrech. Šířku je možné změnit také přetažením kotvy změny velikosti v textovém poli. 76

77 9 SolidWorks Costing K dispozici v SolidWorks Professional a SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: Převedení kruhových tras řezu na vrtané díry Možnosti nástroje Costing Zprávy nástroje Costing Vytvoření šablony na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem Uživatelské vlastnosti v nástroji Costing Generování kusovníků nástroje Costing Zahrnutí procenta odpadu do nákladů pro plechové díly Modifikace nastavení opracovaných dílů Přidání komentářů šablony k úkonům vrtání, frézování nebo soustružení Uspořádání složky Příprava Nastavení materiálu modelu Zjednodušení odhadu nákladů Aktualizace dat nákladů na materiál v šabloně Používání vícetělových dílů k definování odstraněného materiálu Prvky objemů Převedení kruhových tras řezu na vrtané díry Pro zjednodušení určování nákladů plechových dílů z šablon obrábění můžete převést kruhové trasy řezu na vrtané díry. Můžete také změnit vrtané díry zpět na trasy řezu. Postup převedení kruhové trasy řezu na vrtanou díru u plechového dílu: Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podoknu úloh Costing klepněte na Možnosti nástroje Costing (levý horní roh). V dialogovém okně vyberte Použít šablonu obrábění pro plechové díly a dvakrát klepněte na tlačítko OK. 77

78 SolidWorks Costing K nastavení odhadu nákladů v podokně úloh nástroje Costing vyberte šablonu a materiál. Jako Deska ponechejte možnost Deska. Ve správci CostingManager rozbalte složku Trasy řezu, klepněte pravým tlačítkem na kruhovou trasu řezu a pak klepněte na Změnit na vrtanou díru. Při vracení vrtané díry na trasu řezu rozbalte složku Díry, klepněte pravým tlačítkem na vrtanou díru a klepněte na možnost Změnit na trasu řezu. Možnosti nástroje Costing Možnosti kalkulace nákladů na systémové úrovni můžete definovat nebo přepsat v dialogovém okně Možnosti nástroje Costing. V možnostech nástroje Costing pro plechové díly můžete vybrat provádění následujících činností: Odhad nákladů na plechové díly z šablony obrábění. Použít pevné vlastní náklady na plechové prvky, jako jsou ohyby, obruby nebo prvky knihovny. V možnostech nákladů obrábění můžete zapnout: Rozpoznávat odstraněný materiál jako objemové prvky. Přiřadit výchozí obráběcí operace objemovým prvkům nebo vypočítat náklady na objemové prvky přiřazením nákladů na objem k odstraněnému materiálu. Přiřadit výchozí operaci opracování povrchu pro frézování a soustružení obráběných dílů. Potlačit nastavení šablony pro koncovou úpravu na základě odsazení. Můžete zadat hodnotu pro vzdálenost odsazení od obráběného povrchu pro operace koncové úpravy a poloobrobení. Pro přístup k dialogovému oknu Možnosti nástroje Costing klepněte v podoknu úloh nástroje Costing na Možnosti nástroje Costing (levý horní roh). Odhad nákladů plechových dílů z šablony obrábění Chcete-li zahrnout náklady na geometrie desek do plechových dílů, můžete použít šablonu obrábění pro výpočet nákladů plechových dílů. Použití šablony obrábění pro kalkulaci nákladů plechového dílu: Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podoknu úloh Costing klepněte na Možnosti nástroje Costing (levý horní roh). V dialogovém okně vyberte možnost Použít šablonu obrábění pro plechové díly. Nastavte ostatní možnosti a klepněte na OK. Pokud chcete uložit nastavení dialogového okna Možnosti nástroje Costing pro budoucí použití, vyberte možnost Uložit jako výchozí možnosti nákladů. 78

79 SolidWorks Costing Zprávy nástroje Costing Přizpůsobení záhlaví zprávy nástroje Costing Při vytváření zpráv nástroje Costing můžete do dialogu Zpráva Costing zadat data formuláře, jako je logo společnosti a kontaktní informace. Můžete také zadat informace o nabídce pro zákazníka, kterou připravujete. Zadané položky se budou zobrazovat v záhlaví zprávy. Postup přizpůsobení záhlaví zprávy v zprávě kalkulace nákladů: Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing a vypočítejte náklady na daný díl. Dole v podokně úloh Costing klepněte na Vytvořit zprávu. V dialogovém okně Možnosti zprávy rozbalte položku Informace o společnosti, vyberte možnosti a zadejte data. Volba Společnost Adresa URL Logo Popis Určuje název společnosti. Určuje adresu společnosti. Určuje web společnosti. Nahraje soubor typu.jpg,.gif,.png nebo.tif do záhlaví zprávy. Můžete nahrát obrázky do velikost 300 x 150 pixelů. Do formuláře zprávy lze také zadat jméno a kontaktní informace. Rozbalte položku Informace nabídky, vyberte možnosti a zadejte data. Číslo nabídky Poptávka nabídky číslo Společnost zákazníka Jméno kontaktu zákazníka Kontaktní informace zákazníka Nabídku připravil Chcete-li zobrazit publikovanou zprávu, vyberte Zobrazit zprávu o publikaci. Klepněte na Publikovat. Zobrazí se zpráva. Zavřete zprávu. 79

80 SolidWorks Costing Exportování zpráv nástroje Costing do souborů Microsoft Excel Zprávy kalkulace nákladů můžete exportovat jako soubory.docx nebo.xlsx. Postup exportování zprávy kalkulace nákladů jako souboru Microsoft.xlsx: Dole v podokně úloh Costing klepněte na Vytvořit zprávu. V dialogovém okně u volby Typ souboru vyberte možnost.xslx. Vyberte Zobrazit zprávu o publikaci. Nastavte ostatní možnosti a klepněte na Publikovat. Zpráva se zobrazí v aplikaci Microsoft Excel. Zavřete zprávu. Soubor Microsoft Word se vygeneruje při výběru možnosti.docx u položky Typ souboru. Vytvoření šablony na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem Je možné vytvořit šablonu na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem pro sdílení s jinými uživateli. Je možné vybrat šablony s omezeným přístupem v podokně úloh Costing, nebude ale možné si je prohlížet nebo upravovat v aplikaci Editor šablon Costing. Vytvoření šablony Costing na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem pro díl: Chcete-li otevřít šablonu Costing, postupujte jedním z těchto způsobů: V nabídce Start systému Windows klepněte na možnost Všechny programy > SolidWorks verze > Nástroje SolidWorks > Editor šablon Costing verze. Při otevřeném dílu proveďte: Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podokně úloh nástroje Costing vyberte šablonu, která se má uložit, a klepněte na tlačítko Spustit editor šablon. V aplikaci Editor šablon Costing v otevřené šabloně klepněte na Uložit jako kopii s omezeným přístupem. > Uložit Může být nutné klepnout na možnost Uložit jako místo na možnost Uložit. V dialogovém okně Uložit jako zadejte do pole Název souboru název a klepněte na možnost Uložit. Šablona se uloží jako chráněný soubor.zip. Zavřete aplikaci Editor šablon Costing. 80

81 SolidWorks Costing Uživatelské vlastnosti v nástroji Costing Dokumentům SolidWorks můžete přiřadit uživatelské vlastnosti specifikující náklady. Náklady - Název materiálu Náklady - Typ zásob Náklady - Název šablony Náklady - Náklady na materiál Náklady - Výrobní náklady Určuje typ materiálu použitého při kalkulaci nákladů na díl. Určuje typ polotovaru použitého při kalkulaci nákladů na díl. Určuje název šablony použité k vypočtení odhadu nákladů na díl. Určuje vypočtené náklady na použitý materiál. Určuje vypočtené výrobní náklady. Náklady - Doba kalkulace nákladů Určuje dobu, kdy byla provedena poslední kalkulace nákladů. Náklady - Velikost zásob Náklady - Celkové náklady Určuje velikost polotovaru použitého k výrobě dílu. Určuje vypočtené náklady na díl. Více informací viz Nápověda SolidWorks: Přidání informací pro kalkulaci nákladů k vlastnostem souboru. Generování kusovníků nástroje Costing Můžete generovat kusovníky sestavy nebo výkresu, které zobrazují náklady na součásti. Postup generování kusovníku pro kalkulaci nákladů: Klepněte na Vložit > Tabulky > Kusovníky. Vyberte šablonu kalkulace nákladů kusovníku bom-costing.sldbomtbt. Vyberte další možnosti a klepněte na. Zahrnutí procenta odpadu do nákladů pro plechové díly Pokud chcete zahrnout odpadový materiál do kalkulace nákladů plechového dílu, můžete určit odpad procentuálním podílem z dílu. Postup určení části plechového dílu, která vychází na odpad: Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podokně úloh nástroje Costing v části Předlisek zadejte procentní hodnotu pro Procento odpadu. Hodnota zadaná pro Procento odpadu určuje, jaká část materiálu definovaného v Oblasti pro kalkulaci nákladů je odpadový materiál. 81

82 SolidWorks Costing Modifikace nastavení opracovaných dílů Můžete určit dobu přípravy obráběného dílu na kartě Zařízení šablony obrábění. Pro každé zařízení můžete určit následující: Doba načtení či uvolnění Doba nastavení stroje Určuje dobu, jak dlouho trvá načtení dílu do zařízení a uvolnění při každé přípravné operaci. Určuje dobu, jak dlouho trvá uchycení a provedení dalších přípravných operací obrábění. Rozložení přípravy na výrobu Určuje možnosti použití doby nastavení stroje na kalkulaci nákladů. Postup při modifikaci nastavení parametrů opracovaných dílů: Chcete-li otevřít šablonu Costing pro obrábění, proveďte jednu z následujících věcí: V nabídce Start systému Windows klepněte na možnost Všechny programy > SolidWorks verze > Nástroje SolidWorks > Editor šablon Costing verze. Při otevřeném dílu proveďte: Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podokně úloh nástroje Costing vyberte šablonu a klepněte na Spustit editor šablon. Pokud vaše šablona obrábění není otevřená, klepněte v aplikaci Editoru šablon Costing na Otevřít, vyberte šablonu obrábění a klepněte na Otevřít. Vyberte kartu Zařízení a pro každý stroj zadejte data do příslušných sloupců. Chcete-li nastavit parametry pro operace řezání, vyberte v operacích položku Řezat (plechový polotovar). Uložte šablonu a zavřete aplikaci. Přidání komentářů šablony k úkonům vrtání, frézování nebo soustružení Můžete přidávat komentáře k nástrojům pro frézování, vrtání nebo soustružení v šablonách obrábění. Přidávání komentářů k šablonám obrábění: Chcete-li otevřít šablonu Costing pro obrábění, proveďte jednu z následujících věcí: V nabídce Start systému Windows klepněte na možnost Všechny programy > SolidWorks verze > Nástroje SolidWorks > Editor šablon Costing verze. Při otevřeném dílu proveďte: 82

83 SolidWorks Costing Klepněte na možnost Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na možnost Nástroje > Costing. V podokně úloh nástroje Costing vyberte šablonu a klepněte na Spustit editor šablon. Pokud vaše šablona obrábění není otevřena, v Editoru šablon Costing klepněte na Otevřít, vyberte šablonu obrábění a klepněte na Otevřít. Vyberte kartu Vrtání, Frézování nebo Soustružení a zadejte komentáře do sloupce Komentáře. Uložte šablonu a zavřete aplikaci. Uspořádání složky Příprava Uspořádání složky Příprava CostingManager pro opracované díly se změnilo a nyní zobrazuje náklady na přípravu, vlastní nastavení a načtení nebo uvolnění prvků. Příprava operace zahrnuje uchycení, nastavení a programování. Vlastní příprava zahrnuje natírání, anodizování nebo jiné vlastní operace. Příprava načtení a uvolnění zahrnuje načtení a uvolnění do a z uchycení. Nastavení materiálu modelu Můžete si u dílu nastavit materiál modelu z materiálu vybraného v podokně úloh nástroje Costing. Nastavení materiálu dílu pomocí podokna úloh nástroje Costing: 83

84 SolidWorks Costing Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podokně úloh nástroje Costing nastavte v poli Materiál hodnoty pro položky Třída a Název. Chcete-li nastavit vybraný materiál jako materiál modelu, klepněte na položku Nastavit materiál. Pokud je materiál dílu zároveň materiálem uvedeným ve vybrané šabloně, je v podokně úloh nástroje Costing vybrán automaticky. Zjednodušení odhadu nákladů Můžete vytvořit odhad nákladů na obráběné díly, kdy se zvolená šablona použije pouze pro výběr materiálu. Ke zjednodušení odhadu nákladů vyberte následující možnosti obrábění v dialogu Možnosti nástroje Costing a vypočítejte náklady odebraného materiálu: Použít nastavitelné rozpoznávání objemových prvků Náklady na objem odstraněny Potlačit nastavení šablony pro povrchovou úpravu na základě odsazení Při použití na materiál, který bude odebrán z obráběného dílu, specifikuje, že objemové prvky určují množství odebraného materiálu. Umožňuje přiřadit pevné náklady na jednotku objemu odstraněného materiálu namísto počítání nákladů podle velikosti nástrojů a rychlosti odstraňování materiálu. Vypočítá náklady na jednotku objemu pro poloobrobení a koncovou úpravu, které jsou založené na hodnotě vzdálenosti odsazení namísto dat šablony. Hodnota vzdálenosti odsazení je vzdálenost odsazení operace od obráběného povrchu. Postup nastavení možností pro zjednodušený odhad nákladů u dílu: Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podoknu úloh Costing klepněte na Možnosti nástroje Costing V dialogovém okně Možnosti obrábění vyberte následující: (levý horní roh). a) V části Zpracování odstraněného materiálu, vyberte možnost Jako přizpůsobitelné rozpoznání objemových prvků. b) V části Výpočet objemového prvku vyberte Náklady na odstraněný objem a zadejte hodnoty nákladů pro Zdrsňování, Poloobrábění a Koncovou úpravu. c) V části Opracování povrchu pro operace frézování nebo soustružení vyberte Přepsat nastavení šablon pro koncovou úpravu založenou na odsazení a zadejte hodnoty pro Poloobrábění a Koncovou úpravu. Nastavte ostatní možnosti a dvakrát klepněte na tlačítko OK. 84

85 SolidWorks Costing Aktualizace dat nákladů na materiál v šabloně Data vlastností materiálu šablony obrábění můžete exportovat do souboru.xlsx a modifikovat data nákladů v tabulce. Data nákladů na materiál můžete nahrát ze souboru.xlsx do šablony obrábění nástroje Costing. Postup aktualizace data nákladů na materiál v šabloně obrábění nástroje Costing: Chcete-li otevřít šablonu Costing pro obrábění, proveďte jednu z následujících věcí: V nabídce Start systému Windows klepněte na možnost Všechny programy > SolidWorks verze > Nástroje SolidWorks > Editor šablon Costing verze. Při otevřeném dílu proveďte: Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podokně úloh nástroje Costing vyberte šablonu a klepněte na Spustit editor šablon. Pokud vaše šablona obrábění není otevřená, klepněte v aplikaci Editoru šablon Costing na Otevřít, vyberte šablonu obrábění a klepněte na Otevřít. Vyberte Materiál polotovaru a klepněte na Exportovat. K uložení dat materiálu do souboru.xlsx zadejte název a klepněte na Uložit. Soubor se otevře v aplikaci Microsoft Excel, ve které můžete upravit data nákladů na materiál. Do tabulky nesmíte přidávat řádky nebo sloupce. Postup importování aktualizovaných dat nákladů na materiál: a) V šabloně obrábění vyberte Materiál polotovaru a klepněte na Aktualizovat. b) Vyberte upravený soubor.xlsx a klepněte na Otevřít. Aktualizované náklady budou vyznačeny ve sloupci Náklady šablony. Uložte šablonu a zavřete aplikaci. Používání vícetělových dílů k definování odstraněného materiálu Můžete použít vícetělové díly k definování odstraněného materiálu v dílu. Můžete přiřadit náklady na operaci k tělům, která definují odstraněný materiál. Můžete také přiřadit náklady na odstraněný objem. Například můžete vypočítat náklady na povýrobní operace pro odlévané díly přiřazením nákladů na operaci k tělům. 85

86 SolidWorks Costing Postup přiřazení nákladů na operaci nebo nákladů na odstraněný objem k vícetělovému dílu: Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podokně úloh nástroje Costing se vybere výchozí šablona vícetělového dílu. V závislosti na typu těla bude zvolena výchozí šablona plechového dílu a výchozí šablona obrábění. Postup přiřazení vlastní operace k tělům: a) V části Seznam těl vyberte těla, ke kterým chcete přiřadit vlastní operaci. b) U položky Typ těla vyberte možnost Vlastní/Odstraněný materiál. c) V části Možnosti operace, vyberte Vlastní operace a vyberte operaci vrtání, soustružení nebo frézování. Vybraná šablona obrábění přiřadí náklady na vrtání, soustružení nebo frézování. Přiřazení nákladů na objem k tělům: a) V části Seznam těl vyberte těla, ke kterým chcete přiřadit vlastní náklady na jednotku objemu. b) U položky Typ těla vyberte možnost Vlastní/Odstraněný materiál. c) V části Možnosti operace, vyberte Vlastní náklady na objem a zadejte hodnotu. Můžete přiřadit různé náklady na objem pro různé sady těl ve vícetělovém dílu. Po dokončení nastavení nákladů pro všechna těla můžete zahájit nebo aktualizovat odhad nákladů. Odhad nákladů následného obrábění pro lité díly Po dokončení litého dílu je možné spočítat náklady spojené s úkony následného obrábění, například vrtání a frézování. V tomto případu otevřete litý díl, definujete odstraněný materiál a odhadnete náklady na odstranění materiálu z litého dílu. Litý odlitek 86

87 SolidWorks Costing Odstraněný materiál Dokončený díl Při odhadu nákladů dokončeného dílu je možné zkombinovat odhady nákladů těchto dvou dílů: Odlitek z hliníku Materiál, který je odstraněný z litého dílu během úkonů následného obrábění V tomto případu odhadnete náklady na odstranění materiálu z litého dílu. Protože dokončení litého dílu zahrnuje odstranění materiálu, je možné odhadnout náklady dokončení litého dílu odhadem nákladů na odstranění materiálu z litého dílu, a to buď přiřazením úkonu frézování či vrtání k odstranění, nebo přiřazením nákladů na objem odstraněného materiálu. U kterékoliv metody se nejprve definuje vícetělový díl představující materiál, který se má z litého dílu odstranit. Otevírání dílů Nejprve otevřete dva díly: Dokončený litý díl a díl, který představuje odlitek. 87

88 SolidWorks Costing Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\costing\ cast_part_volume_removed\cast_cylinder.sldprt. Toto je dokončený litý díl s několika dokončovacími úkony vrtání a frézování. Uložte díl pod názvem my_cast_cylinder.sldprt. Díl použitý pro reprezentaci těla odlitku pro litý díl se zobrazí otevřením souboru install_dir\samples\whatsnew\costing\cast_part_volume_removed\ CAST_CYLINDER_STOCK.SLDPRT. Jedná se o litý díl s potlačenými vyvrtanými dírami a ofrézovanými součástmi. Zavřete soubor install_dir\samples\whatsnew\costing\ cast_part_volume_removed\cast_cylinder_stock.sldprt. Definice odstraněného materiálu Kromě nákladů přípravy určují náklady dokončovacích úkonů i náklady materiálu odstraněného během dokončovacích úkonů. Poté definujete vícetělový díl pro materiál odstraněný během následných obráběcích úkonů. Jedním způsobem, jak definovat vícetělový díl pro odstraněný materiál, je odečíst tělo polotovaru pro litý díl od dokončeného dílu. Co zůstane, představuje objem materiálu odstraněného během následných obráběcích úkonů. 88

89 SolidWorks Costing Ve správci ConfigurationManager pro soubor my_cast_cylinder.sldprt klepněte pravým tlačítkem na možnost Výchozí [ my_cast_cylinder ] a poté klepněte na možnost Přidat odvozenou konfiguraci. Ve správci PropertyManager u položky Název konfigurace zadejte Ukázka nástroje Costing a klepněte na možnost. Přidání odlitku k dokončenému dílu: a) Klepněte na možnost Vložit > Díl. b) Vyberte soubor install_dir\samples\whatsnew\costing\ cast_part_volume_removed\cast_cylinder_stock.sldprt a klepněte na možnost Otevřít. Přetáhněte odlitek k dokončenému dílu a klepněte na těla, až budou odpovídat. 89

90 SolidWorks Costing Klepněte na možnost Vložit > Prvky > Kombinovat. Ve správci PropertyManager v položce Typ operace vyberte možnost Odečíst. Odečtěte dvě těla a nadefinujte tak díl pro objem odstraněného materiálu: a) Ve stromu FeatureManager rozbalte položku Objemová těla (2). b) U položky Hlavní tělo vyberte možnost <CAST_CYLINDER_STOCK>. 90

91 SolidWorks Costing c) U položky Těla k odečtení vyberte možnost Díry lemu a klepněte na možnost. d) V dialogovém okně Těla k zachování vyberte možnost Všechna těla a klepněte na tlačítko OK. Výpočet nákladů na odstraněný materiál Poté vypočítáte náklady odstraněného materiálu. Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podokně úloh Costing software vybere výchozí vícetělovou šablonu, která odkazuje na šablonu plechového dílu i obrábění. Aplikujte na tělo ve tvaru šroubu fixní náklady: a) V podokně úloh Costing v části Seznam těl vyberte tělo, například Combine1[2]. Váš výběr může být odlišný, podle toho, jak jste nastavili těla. b) U položky Typ těla vyberte možnost Vlastní/Odstraněný materiál. c) V nabídce Možnosti operace vyberte možnost Vlastní náklady a napište 2,00. 91

92 SolidWorks Costing Přiřaďte vlastní úkon vrtání největšímu tělu: a) V části Seznam těl vyberte jiné tělo, například Combine1[1]. b) U položky Typ těla vyberte možnost Vlastní/Odstraněný materiál. c) V části Možnosti operace vyberte možnost Vlastní operace a zvolte možnost Vrták z rychlořezné oceli. d) V části Materiál u položky Třída vyberte možnost Slitiny hliníku. Software odvozuje náklady úkonů pro materiál od šablony obrábění. Aplikujte náklady na odstraněný objem na zbývající těla: a) V části Seznam těl vyberte zbývající těla. b) U položky Typ těla vyberte možnost Vlastní/Odstraněný materiál. c) V nabídce Možnosti operace vyberte možnost Vlastní náklady na objem a napište 1,50. Klepněte na tlačítko Zahájit kalkulaci nákladů. Zobrazí se odhadované náklady odstraněného materiálu na dokončení dílu. Úprava nákladů na tělo Dále upravíte nastavení a aktualizujete odhad nákladů na vícetělový díl. V nástroji CostingManager rozbalte možnost Vlastní těla. Chcete-li změnit vlastní náklady na odstranění těla Combine1[3], klepněte pravým tlačítkem na Combine1[3] a klepněte na Přepsat náklady. 92

93 SolidWorks Costing Jako vlastní náklady zadejte 0,11. Náklady je možné také změnit ve správci CostingManager dvojitým klepnutím na náklady. Software aktualizuje odhad nákladů. Chcete-li upravit náklady na tělo, klepněte v nástroji CostingManager pravým tlačítkem na Kombinovat1[1] a klepněte na Změnit nastavení těla. Na Costing panelu úloh v nabídce Možnosti operace vyberte možnost Vlastní náklady na objem a napište 2,50. Klepněte na tlačítko Zahájit kalkulaci nákladů. Software aktualizuje odhad nákladů. Zavřete všechny díly bez uložení. Prvky objemů Přiřazení obráběcích operací k objemovým prvkům Pro účely zhodnocení nákladů na díl, který vytváříte z těla polotovaru, můžete přiřadit obráběcí operace k objemovým prvkům. Postup přiřazení obráběcích operací k otevřeným dílům, které mají objemové prvky: Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podokně úloh nástroje Costing vyberte šablonu, materiál a tělo polotovaru. Software provede vyhodnocení nákladů na díl. Ve správci CostingManager rozbalte složku obráběcí operace obsahující objemový prvek: Operace frézování, Operace děrování nebo Operace soustružení. Chcete-li změnit typ operace obrábění, klepněte pravým tlačítkem na objemový prvek a potom klepněte na příkaz pro převedení na jiný typ operace: Volba Převést na vrtání Převést na obrábění Popis Převádí operace frézování nebo soustružení na operace vrtání. Převádí operace frézování nebo vrtání na operace soustružení. 93

94 SolidWorks Costing Volba Převést na frézování Popis Převádí operace soustružení nebo vrtání na operace frézování. Například pokud se objemový prvek zobrazuje v Operacích frézování, klepněte pravým tlačítkem na objemový prvek a potom klepněte na Převést na vrtání nebo Převést na soustružení. Chcete-li změnit typ obráběcí operace, klepněte pravým tlačítkem na objemový prvek a pak klepněte na Zpracování > Obrábění a vyberte jiný typ operace obrábění. Například v případě objemového prvku s plochým zakončením klepněte pravým tlačítkem na objemový prvek a potom klepněte na Zpracování > Obrábění > Stopková fréza rovná. Převedení drážkových prvků na objemové drážkové prvky Objemové drážkové prvky jsou objemové prvky vytvořené ze standardních drážkových prvků. Standardní drážky můžete převést na objemové drážky a objemové drážky můžete převést na standardní drážky. Pokud převedete standardní drážkové prvky na objemové drážky, můžete použít možnosti vlastních objemových prvků k vylepšení odhadů nákladů. Postup převedení drážkového prvku v dílu na objemový prvek pro nástroj Costing: Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podokně úloh nástroje Costing vyberte šablonu, materiál a tělo polotovaru. Software provede vyhodnocení nákladů na díl. Ve správci CostingManager rozbalte položku Frézování. Aplikace identifikuje stávající drážkové prvky. Klepněte pravým tlačítkem na drážkový prvek a pak klepněte na Převést na objemovou drážku. Náklady se aktualizují. Pokud chcete převést prvek objemové drážku zpět na drážku, ve správci CostingManager klepněte pravým tlačítkem na prvek objemové drážky a potom klepněte na Vrátit na standardní drážku. Ukládání objemových prvků jako dílů Objemové prvky představují odstraněný materiál dílu. Abyste u některých dílů mohli určit cenu odstraněného materiálu, je nutné převést řadu objemových prvků na vícetělový díl. Než začnete používat řadu objemových prvků jako vícetělový díl, nejprve je nutné uložit objemové prvky jako těla. 94

95 SolidWorks Costing Postup uložení objemového prvku jako těla: Vytvořte odhad nákladů na opracovaný díl: a) Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. b) V podokně úloh nástroje Costing vyberte šablonu, materiál a tělo polotovaru. V nástroji CostingManager rozbalte složky a zobrazte si objemový prvek. Klepněte na objemový prvek pravým tlačítkem a vyberte možnost Vložit do nového dílu. V dialogovém okně zadejte název souboru a klepněte na Uložit. Objemové prvky u válcovitých těl polotovarů Aplikace vytváří objemové prvky pro komplexní výrobní operace válcovitých těl polotovarů. Můžete použít nástroj pro odhad nákladů objemového prvku a určit cenu vrtání, otáčení a frézování dílu. Příklad prvků objemu kalkulace nákladů V tomto příkladu se naučíte používat operace přípravy a prvky objemu v kalkulaci nákladů nástroje Costing. Otevření dílu a nastavení materiálu Nejprve otevřete soustružený díl a nastavte vlastnosti materiálu. 95

96 SolidWorks Costing Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\costing\turned_part\ turn_example.sldprt a uložte díl jako my_turn_example.sldprt. Klepněte na Costing (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Analýzy ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Costing. V podokně úloh Costing v části Šablona obrábění vyberte výchozí metrickou šablonu obrábění machiningtemplate_default(metric). V podokně úloh Costing v části Materiál vyberte: U položky Třída zvolte možnost Slitiny hliníku. U položky Název zvolte možnost 6061 slitina. V části Tělo polotovaru vyberte u položky Typ možnost Válec. Chcete-li nastavit vybraný materiál jako materiál modelu, klepněte na položku Nastavit materiál. V části Množství vyberte: U položky Celkový počet dílů zadejte 80. U položky Velikost série zadejte 80. Software aktualizuje odhad nákladů v podokně úloh. Kontrola operací přípravy a vytvoření prvků objemu Poté zkontrolujete složku operací přípravy, nadefinujete odstraněný materiál jako prvky objemu a přidáte operaci přípravy. 96

97 SolidWorks Costing Ve správci CostingManager rozbalte složku Příprava, složku Příprava operací a její závislé složky. V podoknu úloh Costing klepněte na Možnosti nástroje Costing (levý horní roh). V dialogovém okně vyberte pro Možnosti obrábění pod Zpracování odstraněného materiálu možnost Použít nastavitelné rozpoznávání objemových prvků a dvakrát klepněte na OK. Software rozpozná odstraněný materiál jako prvky objemu. Ve správci CostingManager klepněte pravým tlačítkem na položku Příprava operací a klepněte na možnost Přidat operaci přípravy. Klepněte pravým tlačítkem na položku Objem 2 a poté klepněte na možnost Nová operace přípravy. Objem 2 se přesune do nové složky přípravy. Přetáhněte položky Objem 4 Objem 10 do nové složky přípravy. Rozbalte složku Nastavení načtení a uvolnění a zobrazte tak nové složky operací. Obcházení šablon pro odhady nákladů Poté vyberete možnosti pro získání odhadu nákladů, který nezávisí na vybrané šabloně, s výjimkou uvedených informací o materiálu. V podoknu úloh Costing klepněte na Možnosti nástroje Costing V dialogovém okně vyberte možnosti pro Možnosti obrábění: (levý horní roh). a) V části Výpočet prvku objemu vyberte možnost Náklady na odstraněný objem. b) Zadejte následující hodnoty: pro Zdrsňování zadejte 0,05, pro Poloobrobený zadejte 0,01 a pro Povrchová úprava zadejte 0,01 Obecně vybírejte hodnoty, které se hodí pro náklady dílu, podle vaší zkušenosti. c) V nabídce Dokončování operace (Operace frézování/soustružení) vyberte možnost Přepsat nastavení šablony pro povrchové úpravy na základě odsazení a zadejte 0,01 do položky Poloobrobený a Povrchová úprava. Hodnoty povrchové úpravy a poloobrobení definují vzdálenost posunutí úkonů povrchové úpravy a poloobrobení. Aby se tato nastavení aplikovala pokaždé při použití nástroje Costing, vyberte možnost Uložit jako výchozí nastavení kalkulace nákladů. Dvakrát klepněte na OK. Ve správci CostingManager rozbalte složku Frézování. Klepněte pravým tlačítkem na položku Objem 3 a poté klepněte na možnost Přidat operaci > Povrchová úprava. Software aktualizuje odhad nákladů. Zpět k výpočtům šablony pro Objem 3 se vrátíte pravým klepnutím a klepnutím na položku Objem 3 a poté klepnutím na možnost Zpracování > Forma > Stopková fréza rovná. Software aktualizuje odhad nákladů a vyhodnotí náklady frézování Objemu 3 podle šablony obrábění. 97

98 SolidWorks Costing Změna úkonů obrábění Poté změníte úkony obrábění na vybraných prvcích objemu. Odstranění materiálu v Objemu 2 vypočítáte operací vrtání vrtákem z rychlořezné oceli ve správci CostingManager. Ve složce Operace frézování klepněte pravým tlačítkem na možnost Objem 2 a poté klepněte na možnost Převést na vrtání > Vrtání vrtákem z rychlořezné oceli. Software aktualizuje odhad nákladů a přesune Objem 2 ze složky Operace frézování do složky Operace děrování. Odstranění materiálu v Objemu 3 vypočítáte operací otáčení (vnější průměr). Ve složce Operace frézování klepněte pravým tlačítkem na možnost Objem 3 a poté klepněte na možnost Převést na otáčení > Otáčení vnější průměr. Software aktualizuje odhad nákladů a přesune Objem 3 ze složky Operace frézování do složky Operace soustružení. Zavřete dokument bez uložení změn. 98

99 10 Výkresy a detailování Tato kapitola obsahuje následující témata: Pozice Kusovník Kóty Pohledy výkresů Jiné popisy Formáty listů Automatické vodorovné rozdělení tabulek na řádku Pozice Další rychlý náhled magnetických siločar Každých 15 stupňů je k dispozici rychlý náhled umístění a změn úhlu magnetických siločar. Šipka pozice připojená k vrcholu modelu Když vyberete pozici a vyberete a táhnete špičku šipky pozice, která je připojena k vrcholu modelu, posouvá se pouze šipka, nikoli pohled výkresu. Odkazové čáry Je možné nastavit, aby se odkazová čára pozice vždy připojovala k pozici, pokud je stanovené množství. Nastavení odkazové čáry pozice, aby se vždy připojovala k pozici: Ve správci PropertyManager Pozice klikněte na nabídku Další vlastnosti a vyberte možnost Vždy připojit k pozici. Chcete-li nastavit odkazovou čáru pozice na množství přerušení kolem, vyberte možnost Přerušit kolem. Vkládání množství do pozic Ve správci PropertyManager pozice je možné nastavit Vzdálenost mezi hranicí pozice a množstvím. 99

100 Výkresy a detailování Znovu připojitelné pozice Libovolnou pozici můžete připojit jinam (včetně odpojených pozic ve svazku) a přidružit ji k libovolné součásti v rámci stejného pohledu výkresu. Pozici znovu připojíte takto: Klikněte pravým tlačítkem na pozici a vyberte možnost Znovu připojit. Klikněte ve stejném pohledu výkresu na součást, k níž chcete pozici připojit. U pozic ve stohu se zobrazují informace z nového výběru. Pozice s odkazovými čarami ukazují automaticky na nový výběr. Kusovník Zobrazení dalších vlastností v kusovnících V kusovnících je možné zobrazit název dílu, specifikace a normu. Viz Další vlastnosti pro součásti Toolbox. Uložení nastavení řazení pro kusovníky Je možné uložit nastavení řazení pro tabulky kusovníků, a to pomocí možnosti Uložit aktuální nastavení seřazení v dialogovém okně Seřadit. Nastavení řazení se ukládají společně s kusovníkem, takže uložená nastavení řazení je možné znovu uplatnit, aniž by je bylo nutné pokaždé znovu vybírat. Uložená nastavení řazení se také ukládají s šablonou kusovníku, která vám umožní rozšířit pořadí řazení do všech výkresů, které používají stejnou šablonu. Uložení nastavení řazení v podobě vlastnosti kusovníku Uložení nastavení řazení: Klepněte pravým tlačítkem na tabulku kusovníku v sestavě nebo na výkresu. Nastavte pro tabulku kritéria řazení. Například klepněte pravým tlačítkem na sloupec tabulky a klepněte na možnost Seřadit. V části Schéma seřazení klepněte na možnost Uložit aktuální nastavení seřazení. Klepněte na tlačítko OK. Aktuální nastavení řazení se uloží jako vlastnost kusovníku. Ukládání nastavení řazení do šablony Postup uložení nastavení řazení do šablony: Klepněte pravým tlačítkem na tabulku a klepněte na možnost Uložit jako. Vyhledejte složku, kam chcete šablonu uložit. 100

101 Výkresy a detailování Zadejte název souboru a u položky Uložit jako typ vyberte možnost Šablona (*.sldbomtbt). Klepněte na Uložit.. Použití uložených nastavení řazení k vytvoření kusovníku Postup použití uložených nastavení řazení při vytváření kusovníku: Ve výkresu nebo sestavě klepněte na možnost Vložit > Tabulky > Kusovníky. Vyberte pohled výkresu. U položky Šablona tabulky vyberte šablonu, pro kterou jste uložili nastavení řazení. Vyplňte správce PropertyManager Kusovník a klepněte na tlačítko. Klepněte ve výkresu na místo, kam chcete kusovník umístit. Klepněte pravým tlačítkem na tabulku kusovníku a klepněte na možnost Seřadit > Použít uložené schéma seřazení. Změna uloženého schématu řazení Změna schématu řazení, pokud existuje uložené schéma řazení: Klepněte pravým tlačítkem na tabulku kusovníku. Klepněte na možnost Seřadit > Vlastní seřazení. V dialogovém okně Seřadit vyberte nová nastavení. Proveďte jednu z následujících operací: Aby se dříve uložená nastavení nahradila vašimi změnami, nechte vybranou možnost Uložit aktuální nastavení seřazení. Pokud chcete z kusovníku uložené schéma řazení odebrat, zrušte výběr možnosti Uložit aktuální nastavení seřazení. Kóty Zarovnání úhlových kót pomocí jednoduchých zachycení Úhlové kóty můžete zarovnat pomocí jednoduchých zachycení, která odpovídají odsazením nastaveným ve Vlastnostech dokumentu. Úhlovou kótu můžete také přetáhnout a pomocí jednoduchého zachycení zarovnat s přilehlou kótou. Pro určení vzdáleností odsazení klepněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty. Průběžné úhlové kóty Průběžné úhlové kóty představují sadu kót měřených od pozice nula stupňů nákresu nebo skici. Průběžné úhlové kóty splňují normu ISO-129-1: 2004 a zároveň nabízejí také další možnosti stylu. 101

102 Výkresy a detailování Průběžné úhlové kóty se používají u obloukových nebo kruhových modelů. V tomto příkladu vytváříte a upravujete průběžné úhlové kóty u lemu. Vytváření průběžných úhlových kót Ve výkresu či skice je možné vytvořit průběžné úhlové kóty pro oblouk nebo kruh. V tomto příkladu vytvoříte průběžné úhlové kóty ve výkresu. Vkládání průběžných úhlových kót: Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\drawings\ angular_running_dimension\flange.slddrw. Zobrazí se lem. 102

103 Výkresy a detailování Uložte model lemu jako my_flange.slddrw. Zavřete soubor install_dir\samples\whatsnew\drawings\ angular_running_dimension\flange.slddrw. Klepněte na ikonu Průběžná úhlová kóta (panel nástrojů Kóty/vazby) nebo na nabídku Nástroje > Kóty > Průběžné úhlové kóty. V grafické ploše vyberte středovou značku lemu, od které se budou měřit všechny ostatní, jako základ (nulovou kótu), a dalším kliknutím umístěte kótu mimo model. 103

104 Výkresy a detailování Vyberte vrcholy nebo středové značky kóty. Při výběru každé z položek se do pohledu umístí kóta zarovnaná s nulovou kótou. Klepnutím na ikonu režim průběžné úhlové kóty ukončíte. Přidání úhlových kót ke stejné průběžné kótě Ke stejné průběžné úhlové kótě je možné přidat více úhlových kót. V tomto příkladu přidáváte několik průběžných úhlových kót k lemu. Přidání dalších kót ke stejné průběžné úhlové kótě: Otevřete soubor my_flange.slddrw, pokud už není otevřený. Klikněte pravým tlačítkem na průběžnou úhlovou kótu, která je na lemu, a klikněte na možnost Přidat k průběžné kótě. 104

105 Výkresy a detailování Vyberte vrcholy nebo středové značky kóty. Při výběru každé z položek se do pohledu umístí kóta zarovnaná s nulovou kótou. Klepnutím na ikonu režim průběžné úhlové kóty ukončíte. Úprava průběžných úhlových kót Stávající průběžné úhlové kóty je možné upravovat. V tomto příkladu upravíme průběžné úhlové kóty na lemu. Postup úpravy průběžných úhlových kót: Otevřete soubor my_flange.slddrw, pokud už není otevřený. Ve správci PropertyManager Kóta zaškrtněte na kartě Odkazové čáry možnost Zobrazit jako řetězovou kótu. V grafické ploše klikněte pravým tlačítkem na průběžnou úhlovou kótu na lemu a vyberte možnost Zrušit zarovnání. Přesuňte řetězec průběžných kót přetažením. Přesunou se všechny průběžné kóty řetězce kromě kóty, u které bylo zrušeno zarovnání. 105

106 Výkresy a detailování Klikněte pravým tlačítkem na průběžnou úhlovou kótu na modelu a vyberte možnost Možnosti zobrazení. Nyní vyberte některou z možností: Volba Popis Zarovnat průběžnou kótu Zarovná všechny průběžné kóty. 106

107 Výkresy a detailování Volba Vyhnutí Popis Zalomí odkazovou čáru kóty a umožní přemístit kótu. Obnovit průběžnou kótu Použije automatický algoritmus zalomení na průběžné kóty. 107

108 Výkresy a detailování Volba Zobrazit závorky Popis Uzavře vybrané kóty do závorek. Zobrazit jako inspekční kótu Zobrazí vybranou kótu jako inspekční kótu. 108

109 Výkresy a detailování Zobrazení průběžných úhlových kót Styl zobrazení stávajících průběžných úhlových kót je možné změnit. V tomto příkladu změníte styl zobrazení stávajících průběžných úhlových kót na lemu. Změna zobrazení průběžných úhlových kót: Otevřete soubor my_flange.slddrw, pokud už není otevřený. Na grafické ploše klikněte pravým tlačítkem na průběžnou úhlovou kótu nacházející se na modelu. V PropertyManageru Kóta na záložce Odkazové čáry vyberte některou z těchto možností: Volba Zobrazit jako řetězovou kótu Popis Zobrazí průběžné úhlové kóty jako řetězové kóty. Spustit obousměrně Způsobí, že všechny úhlové kóty povedou ze základny v nejbližším směru. Žádná kóta není více než 180 od základny. 109

110 Výkresy a detailování Volba Popis Vynášecí čára vychází ze středu sady Prodlouží vynášecí čáru do středu sady kót. 110

111 Výkresy a detailování Volba Vlastní umístění textu Popis Změní polohu textu pro vybranou kótu. Například klepnutím na ikonu se text umístí do řádku. Zavřete soubor bez uložení. Přiřazení stylů k prvkům kótovací čáry Odkazovým čárám kóty, kótovacím čárám a vynášecím čárám je možné přiřadit styly čar pomocí správce PropertyManager Kóta. Automatické vyhledání virtuálních vrcholů pro kóty V nástroji pro kótování můžete mezi dvěma entitami určit virtuální vrcholy a tyto virtuální vrcholy pak použít pro kótování. Virtuální vrcholy vyhledáte takto: 111

112 Výkresy a detailování Klikněte v nástroji pro kótování pravým tlačítkem na entitu skici nebo geometrii modelu a vyberte možnost Najít průsečík. Vyberte geometrii modelu nebo entitu skici, která protíná původně vybranou geometrii nebo entitu. Vyhledá se virtuální vrchol, který je poté použit v aktivním nástroji pro kótování. Dokončete kótu s použitím výsledného virtuálního vrcholu. Kótování dvou bodů stejného oblouku Je možné přidat kótu tam, kde jsou oba konce na stejném oblouku, například v případě poloměrů a děr, kde je nutné kótovat oba kvadranty nebo střed a kvadrant. 112

113 Výkresy a detailování Kótování dvou bodů stejného oblouku: Klepněte na ikonu Inteligentní kóta (panel nástrojů Kóty/vazby) nebo na nabídku Nástroje > Kóty > Inteligentní. Shift + vybrat první kvadrant oblouku a vybrat střed druhého kvadrantu. Po výběru kvadrantu oblouku už při zahájení kóty není nutné držet klávesu Shift. Zvýraznění přidružené geometrie Když v prostředí modelů a sestav vyberete referenční kótu, přidružená geometrie modelu se zvýrazní. Umístění textu kóty U kót normy skicování s plnou odkazovou čárou a zarovnaným textem je možné použít správce PropertyManager Kóta k umístění textu nad a pod kótovací čáry nebo rozdělit dvojrozměrný text nad a pod kótovací čáry. K umístění textu se používá pole Text kóty ve správci PropertyManager. Text můžete rozdělit pouze tehdy, je-li možnost Umístění textu nastavena na Plná odkazová čára, zarovnaný text v nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty. 113

114 Výkresy a detailování Nastavení vynášecí čáry pro zobrazení osy Jednotlivé vynášecí čáry je možné nastavit, aby se zobrazovaly jako styl osy. To vám umožní označit, která vynášecí čára vychází z díry. Nastavení vynášecích čar pro zobrazení jako styl osy: Klepněte pravým tlačítkem na vynášecí čáru a klepněte na možnost Nastavit vynášecí čáru jako osu. Pohledy výkresů Připojení stávajících popisů k jiným pohledům výkresu K aktuálnímu listu výkresu je možné přiřadit stávající poznámky popisů. V rámci stejného listu výkresu je možné přiřadit stávající poznámky popisu na libovolný pohled výkresu. Přiřazení poznámky popisu k listu výkresu nebo pohledu výkresu: Klepněte pravým tlačítkem na poznámku popisu. Proveďte jednu z následujících operací: Volba Klepněte na možnost Příloha > Připojit k listu. Klepněte na možnost Příloha > Přiřadit k pohledu a vyberte pohled výkresu, ke kterému se má poznámka popisu připojit. Popis Přiřaďte poznámku popisu listu výkresu. Přiřaďte poznámku popisu k pohledu výkresu. 114

115 Výkresy a detailování Vytvoření stínovaných pohledů výkresu s hranami vysoké kvality Můžete vytvořit stínované pohledy výkresu s hranami vysoké kvality, které zabrání zobrazování vzdálených hran u blízké plochy modelu. Tento typ pohledu je vhodný pro tenkostěnné modely s prvky, jako jsou stěny nebo žebra, které jsou v kontaktu se zadní plochou modelu. Rovněž když použijete možnost pro vysokou kvalitu u stínovaných pohledů výkresu, hrany se vytisknou ve vyšší kvalitě a můžete skrýt hrany. Postup vytvoření pohledu výkresu ve vysoké kvalitě se stínovanými hranami: Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\fundamentals\ ThinWallPart.SLDPRT. Klepněte na Soubor > Vytvořit výkres z dílu. a) V dialogovém okně Formát/velikost listu vyberte A (ANSI) Na šířku a klepněte na OK. b) Klepněte na Otevřít jen pro čtení. c) Klepněte na tlačítko OK. d) Z Palety pohledů přetáhněte do výkresu Izometrický pohled. Ve správci PropertyManager v části Styl zobrazení klepněte na položku Stínovaný s hranami. Všimněte si, že žebra v kontaktu se zadní plochou jsou viditelná na čelní ploše. 115

116 Výkresy a detailování Klepněte na možnost Vysoká kvalita. Žebra se již nebudou zobrazovat na čelní ploše. Klepněte na tlačítko. Úprava stávajících pohledových řezů pomocí Usnadnění pohledového řezu Funkce Usnadnění pohledových řezů, dříve zvaná Uživatelské rozhraní pohledových řezů, slouží k přidávání odsazení ke stávajícím řezům vytvořeným pomocí funkce Usnadnění pohledových řezů ve verzi SolidWorks 2013 nebo novější. Funkce Usnadnění pohledových řezů není k dispozici pro řezy, jejichž skici byly přímo upraveny. Úprava stávajících pohledových řezů pomocí Usnadnění pohledového řezu Klikněte pravým tlačítkem na stávající řez nebo na jeho čáru řezu a vyberte možnost Upravit řeznou čáru. U některých složitých řezů vytvořených v softwaru SolidWorks 2013 musíte vybrat bod vložení a teprve poté můžete řez upravit. V místním okně Řez klikněte na odsazení. Klepněte na tlačítko. Rozšířené možnosti jmenovek Pomocné pohledy a list výkresu Je možné nastavit, aby pomocné pohledy a řezy byly pravoúhle zarovnané k listu výkresu. Klepněte pravým tlačítkem na pohled výkresu a klepněte na možnost Zarovnat pohled > Vodorovně k plechu doprava nebo Vodorovně k plechu doleva. 116

117 Výkresy a detailování Před zarovnáním k listu Po zarovnání k listu doprava Značky ve jmenovkách pohledu Značky je možné použít k přidání obsahu do jmenovek pohledu výkresu. Chcete-li upravit jmenovku pohledu pomocí značek, zrušte zaškrtnutí políčka Ruční jmenovka pohledu v PropertyManageru Poznámka, klikněte pravým tlačítkem na jmenovku pohledu a vyberte možnost Upravit text v okně. Značky ve jmenovce budou mít hodnoty přiřazené v nastavení Vlastností dokumentu. Značky můžete odstranit a použít tlačítka jmenovky, nebo můžete zadat svůj vlastní text. Řízení písma jmenovky pohledu Řízení písma jmenovky pohledu platí pro všechny typy zobrazení. Jmenovky pro detailní, pomocné, jiné a kolmé pohledy mají stejné řízení písma jako řezy. Písma je také možné přiřadit jednotlivým prvkům jmenovky. Vylepšení pohledů popisu Zobrazení popisů rovnoběžně s obrazovkou Pohled popisu zvaný Oblast poznámek je s obrazovkou vždy rovnoběžný. V souladu s normou ASME Y a jinými normami definic založených na modelu je pohled popisu Oblast poznámek dostupný na všech dílech a sestavách. Veškerý obsah v oblasti poznámek se bude zobrazovat vodorovně s obrazovkou a staticky vzájemně vůči sobě. Když se model otáčí, všechny prvky na pohledu popisu zůstanou rovnoběžné s obrazovkou na svém místě vzájemně vůči sobě. Obecné tabulky v modelech a sestavách Do modelů a sestav je možné vložit obecné tabulky. Obecné tabulky se vkládají klepnutím na možnost Vložit > Tabulky > Obecná tabulka. Tabulky na popisových pohledech Tabulky je možné přiřadit popisovým pohledům. 117

118 Výkresy a detailování Tabulky nemusí být na obrazovce vodorovně. Zobrazení tabulek ovládá popisový pohled, kterému jsou přiřazeny. Poznámka: Tabulky vytvořené v dokumentech před tímto vydáním se automaticky umístí do popisového pohledu oblasti poznámek, aby jejich předchozí chování pokračovalo i nadále. Tabulky se popisovým pohledům přiřazují klepnutím pravým tlačítkem na tabulku, klepnutím na možnost Změnit popisový pohled a klepnutím na pohled. Neaktuální pohledy výkresů Je možné přidat popisy a kóty k neaktuálním pohledům výkresu a připojit tyto popisy a kóty ke geometrii modelu v rámci neaktuálních pohledů. Kromě toho už nejsou neaktuální pohledy zakryté. Tato funkce šetří významné množství času, když děláte malé změny ve velkých neaktuálních výkresech. Nástroj Nahradit model u pohledů výkresu Nástroj Nahradit model můžete v otevřeném výkresu použít k výměně referencí souborů u jednotlivých pohledů výkresu. Nástroj Nahradit model můžete použít k výměně referencí souborů mezi díly a díly, sestavami a sestavami a díly a sestavami. Když vytvoříte výkres, který obsahuje iterační změny nebo podobné části, které vyžadují podobná schémata kótování, tento nástroj vám umožní použít výkres znovu v novém kontextu. V tomto příkladu se vyměňují reference souboru mezi jednoduchými plechovými díly a sestavami. Výměna odkazu na díl za odkaz na sestavu Odkazy na soubory je možné změnit z dílu na sestavu. V tomto příkladu nahradíte plechový díl v pohledu výkresu plechovou sestavou. Plechová sestava byla vytvořena přidáním jedné matice PEM do díry v plechovém dílu. Plechový díl Matice PEM Plechová sestava 118

119 Výkresy a detailování Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\drawings\ replace_model_in_view\sheet_metal.slddrw. Zobrazí se výkres plechového dílu. Klepněte na ikonu Nahradit model Nástroje > Nahradit model. (panel nástrojů Výkres) nebo na nabídku Ve správci PropertyManager v části Vybraná zobrazení klepněte na možnost Vše. V části Nový model najděte a vyberte soubor install_dir\samples\whatsnew\ drawings\replace_model_in_view\sheet_metal_1_nut.sldasm a klepněte na možnost Otevřít. Klepněte na. Výkres se aktualizuje a zobrazí se na něm jedna matice přidaná k dílu, jinak je ale totožný s výkresem plechového dílu. 119

120 Výkresy a detailování Uložte soubor výkresu jako sheet_metal_1_nut.slddrw. Výměna odkazu na sestavu za odkaz na sestavu Odkazy na soubory je možné změnit ze sestavy na sestavu. V tomto příkladu nahradíte plechovou sestavu v pohledu výkresu novou plechovou sestavou. Nová plechová sestava byla vytvořena přidáním druhé matice PEM do druhé díry v plechovém dílu. Plechová sestava Matice PEM Nová plechová sestava Otevřete soubor výkresu, který jste uložili v předchozím modulu sheet_metal_1_nut.slddrw. Zobrazí se výkres plechové sestavy s jednou maticí PEM. 120

121 Výkresy a detailování Klepněte na ikonu Nahradit model Nástroje > Nahradit model. (panel nástrojů Výkres) nebo na nabídku Ve správci PropertyManager v části Vybraná zobrazení klepněte na možnost Vše. V části Nový model najděte a vyberte soubor install_dir\samples\whatsnew\ drawings\replace_model_in_view\sheet_metal.sldasm a klepněte na možnost Otevřít. Klepněte na. Výkres se aktualizuje a zobrazí se na něm druhá matice přidaná k sestavě, jinak je ale totožný s výkresem první plechové sestavy. Uložte soubor výkresu jako sheet_metal_2_nut.slddrw. Výměna odkazu na sestavu za odkaz na díl Odkazy na soubory je možné změnit ze sestavy na díl. V tomto příkladu nahradíte plechovou sestavu v pohledu výkresu plechovým dílem. Plechový díl byl vytvořen odebráním matic PEM z plechové sestavy. 121

122 Výkresy a detailování Plechová sestava Matice PEM Plechový díl Otevřete soubor výkresu, který jste uložili v předchozím modulu sheet_metal_2_nut.slddrw. Zobrazí se výkres plechové sestavy se dvěma maticemi PEM. Klepněte na ikonu Nahradit model Nástroje > Nahradit model. (panel nástrojů Výkres) nebo na nabídku Ve správci PropertyManager v části Vybraná zobrazení klepněte na možnost Vše. V části Nový model najděte a vyberte soubor install_dir\samples\whatsnew\ drawings\replace_model_in_view\sheet_metal_1.sldprt a klepněte na možnost Otevřít. Klepněte na. Výkres se aktualizuje a zobrazí se na něm plechový díl s odebranými maticemi PEM, jinak je ale totožný s výkresem plechové sestavy. 122

123 Výkresy a detailování Zavřete výkres bez uložení. Řez povrchu Můžete vytvořit řez povrchového těla z rodičovského pohledu dílu. Na řez povrchu také můžete použít popisy, například poznámky nebo kóty. Vytvoření řezu povrchového těla: V pohledu výkresu klepněte na Řez (panel nástrojů Výkresy) nebo na VložitPohled > Pohled > Řez. V daném správci PropertyManager vyberte Zobrazit povrchová těla. Toto nastavení bude zachováno pro všechny relace. Můžete vytvořit pohled řezu plošných těl pro starší výkresy, jestliže rodičovské pohledy výkresů mají plošná těla. Paleta pohledů zobrazuje všechny pohledy Paleta pohledů zobrazuje pohledy výkresu umístěné ve výkresu. 123

124 Výkresy a detailování Když do výkresu umístíte pohled výkresu, pohled zůstane v paletě pohledů a je označen ikonou výkresu. Kromě toho paleta pohledů obsahuje dimetrické a trimetrické pohledy. Jiné popisy Přidání středových značek do drážek Průvodce dírami Nástroj Středová značka je možné použít k přidání středových značek pro drážky vytvořené pomocí Průvodce dírami. Způsob přidávání středových značek pro drážky Průvodce dírami je možné řídit stejně jako u drážek vytvářených ze skic. Klepněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. Na kartě Vlastnosti dokumentu v části Normy skicování klepněte na možnost Osy/Středové značky. Stanovte vlastnosti dokumentu výkresu pro Středové značky, Středové značky drážky a Hladinu středové značky. Klepněte na Detailování a v nabídce Automaticky vložit při tvorbě pohledu vyberte Středové značky - drážky -díl a Středové značky -drážky -sestava. Klepněte na možnost Tabulky > Díra. Nastavte Schéma a Úhel/odsazení od středu díry, které se mají použít, a klepněte na možnost Zobrazit středy děr. Klepněte na OK. Klepněte na Středová značka > Středová značka. (panel nástrojů Popisy) nebo na Vložit > Popisy Ve správci PropertyManager vyberte hranu drážky, pro kterou vkládáte středovou značku. V části Automatické vkládání vyberte položku Pro všechny drážky a vyberte Možnosti a Středové značky drážky, které se mají použít. Umístění středové značky určují hodnoty použité k definici drážky v Průvodci dírami. Klepněte na tlačítko. Připevnění vztažných bodů k určitým místům Vztažné body můžete okótovat a odvodit vzhledem k určitým bodům. K umístění vztažných bodů můžete použít odvození od vrcholu, a to v prostředí výkresu i skici. 124

125 Výkresy a detailování Při skicování dílů a sestav můžete použít referenční kóty a kóty modelu pro určení umístění vztažných bodů. Tyto kóty jsou v prostředí modelu řízené, v prostředí skici jsou řídicí. Když vyberete vztažný bod v grafické ploše, geometrie, k níž je připojen, se zvýrazní. Tato funkce byla dříve podporována pouze u výkresů. Zobrazování poznámek popisů velkými písmeny Možnost Všechna velká nastaví zobrazování textu poznámek popisů a hodnot uživatelských vlastností ve výkresech velkými písmeny bez ohledu na to, jakými písmeny je tento text uveden v poli pro úpravu poznámky. V části Formát textu správce PropertyManager Poznámka si tuto možnost můžete nastavit pro jednotlivé poznámky popisů a pozice. 125

126 Výkresy a detailování Můžete si také nastavit výchozí chování pro aktuální dokument. Zobrazte si dialogové okno Možnosti a na stránce Normy skicování karty Vlastnosti dokumentu vyberte možnost Vlastnosti dokumentu. Řízení velikosti písma u jednotlivých poznámek a pozic Správce PropertyManager Poznámka je možné použít k řízení, jaké písmo se bude zobrazovat u jednotlivých poznámek a pozice ve výkresech, modelech a sestavách. Nastavení zobrazení textu poznámky velkými písmeny: Klepněte na možnost Vložit > Popis > Poznámka. Rozbalte položku Formát textu a klepněte na možnost Všechna velká. Všechny texty v dokumentu se budou zobrazovat velkými písmeny. Text se bude zobrazovat velkými písmeny, ale skutečná textová hodnota se nezmění. Pokud upravíte textovou hodnotu v dialogovém okně Upravit v okně nebo na stránce Vlastní dialogového okna Vlastnosti, bude se text zobrazovat tak, jak jste ho původně zadali. Nastavení zobrazení pozice obsahující text velkými písmeny: Dvakrát klepněte na text pozice. Ve správci PropertyManager Poznámka rozbalte položku Formát textu a klepněte na možnost Všechna velká. Zapnutí a vypnutí nastavení Všechna velká: Vyberte poznámku nebo pozici a klepněte na možnost Shift + F3. Nastavení výchozí velikosti písma u dokumentu Výchozí velikost písma v poznámkách a pozicích v aktuálním dokumentu nastavíte na stránce Vlastnosti dokumentu dialogového okna Možnosti. Klepněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. Na stránce Normy skicování záložky Vlastnosti dokumentu v části Velká písmena klikněte na položku Všechna velká. Pokud chcete stanovit řetězce, které se nemají automaticky převádět na velká písmena, zadejte je do pole Vylučovací seznam. Oddělovačem jsou středníky (;). Klepněte na tlačítko OK. Shoda rámce ovládání prvku geometrické tolerance Dialogové okno Geometrická tolerance (GD&T) podporuje změny uvedené v normách ASME Y Používání dialogového okna Geometrická tolerance: 126

127 Výkresy a detailování Můžete zkombinovat více přilehlých řad se stejnými geometrickými symboly do jediného složeného rámce. Můžete vložit symbol pro Posunutí na konec vybraného pole. Pokud přidáte další symboly, symbol Posunutí se v poli zobrazí za nimi. Značky svaru JIS V nástroji GTOL.SYM je k dispozici šest dalších značek svaru JIS. Jsou uvedeny na stránce Značky svaru JIS dialogového okna Knihovna symbolů. Hrana Klíčová dírka Šikmý Čep Průnik Zálohování Když pro symboly svaru používáte normu skicování JIS, je u následujících symbolů k dispozici druhá možnost zaoblení: 127

128 Výkresy a detailování Tupý jednostranný zkosený Tupý J jednostranný Tupý jednostranný zkosený s podložkou Tupý hranatý Efekt je stejný jako u ISO verze symbolu Tupý jednostranný zkosený. Popisy drážek Nástroj Popis díry je možné použít k vytvoření popisů pro drážky Průvodce dírami. Soubor definice formátu popisu install_dir\solidworks Corp\SolidWorks\lang\ language\calloutformat.txt byl upraven tak, aby obsahoval nové popisy pro každou kombinaci drážek. Byly doplněny nové oddíly pro zápustné, jednoduché a zahloubené drážky. Popisy drážek jsou na konci každé normy, takže je možné je snadno najít, pokud je chcete upravit, nebo je zkombinovat s již upraveným souborem calloutformat.txt. Odkazovou čáru popisu je možné znovu připojit k drážce v libovolném bodě podél obloukových částí drážky. Odkazová čára vždy ukazuje do středu oblouku. Úhel je možné řídit pomocí možnosti Úhel zachytávání odkazové čáry poloměru/průměru. K této možnosti se dostanete v nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóta. V popise se zobrazí všechny kóty související s drážkou, které jsou označené pro zakreslení, spolu s poznámkou SKRZ VŠE nebo hodnotou symbolu hloubky, pokud je drážka vedená skrz nebo slepá. Délka drážky se určuje délkou hlavní části drážky od tečny k tečně, nikoliv tečnami zapuštění či zahloubení. Dialogové okno Knihovna symbolů Dialogové okno Knihovna symbolů bylo upraveno a snáze se používá. Symboly v dialogovém okně jsou setříděny podle typu. Můžete vybrat více symbolů a pomocí mapy znaků Windows můžete vybrat i další symboly ke vložení. Nabídka Knihovna symbolů je vhodná pro přidávání symbolů do těchto polí: Text kóty Značky svaru Geometrické tolerance 128

129 Výkresy a detailování Podkladové prvky Poznámky popisů Chcete-li použít nabídku Knihovna symbolů pro vložení symbolu do textu kóty, postupujte takto: Klepněte do kóty výkresu. Otevře se PropertyManager Kóta. Na kartě Hodnota klikněte v dolní části sekce Text kóty na položku Více. Otevře se dialogové okno Knihovna symbolů. Horní část seznamu Kategorie vlevo uvádí kategorie, které obsahují symboly zobrazené vpravo. Klepnutím na ikonu v horní části dialogového okna toto okno připnete. Dialogové okno Knihovna symbolů nemůžete přichytit, když je spustíte při aktivním náhledu poznámky popisu nebo z dialogového okna Značka svaru. 129

130 Výkresy a detailování Chcete-li k zobrazení Symboly přidat další symboly, klikněte na další kategorii na seznamu. Popisy uvádějí názvy a značky symbolů. Klepnutím symbol přidáte do kóty výkresu. Zobrazí se v poli Symboly ke vložení. Symbol můžete také přidat přímo do kóty výkresu, když na něj v zobrazení Symboly klepnete dvakrát. Proveďte jednu z následujících operací: Chcete-li symbol přidat přímo do kóty, klepněte na Použít. Dialogové okno zůstává otevřené, můžete tedy vybrat další symboly. Použít je k dispozici jen pokud je dialogové okno Knihovna symbolů přichyceno. Klepnutím přidáte další symboly do pole Symboly ke vložení. Přidávání symbolů z mapy znaků Microsoft: a) Klepněte na nabídku Mapa znaků. b) V nabídce Mapa znaků klepněte na požadovaný symbol a klepnutím na možnost Vybrat jej přidejte do pole Znaky ke zkopírování. c) Až přidáte všechny požadované znaky, klepněte na možnost Kopírovat. d) Zavřete nabídku Mapa znaků. e) Vložte znaky do pole Symboly ke vložení. Klepněte na tlačítko OK. Umístění souboru knihovny symbolů Soubor knihovny symbolů, GTOL.SYM, je možné uložit do kterékoliv prohledávatelné složky. Pokud spravujete síť s mnoha uživateli na distribuovaných lokacích, je možné umístit jediný soubor GTOL.SYM na místo, ke kterému mají přístup všichni uživatelé. Uživatelé potom určí umístění pomocí karty Umístění souborů dialogového okna Možnosti systému. Stanovení nového umístění souboru knihovny symbolů: Klepněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. Na záložce Možnosti systému vyberte Umístění souborů. V části Zobrazit složky pro vyberte možnost Soubor knihovny souborů. Vyberte aktuální umístění souboru knihovny souborů a klepněte na možnost Odstranit. Nové umístění stanovíte klepnutím na možnost Přidat. V dialogovém okně Vyhledat přejděte na umístění souboru GTOL.SYM a klepněte na tlačítko OK. Pokud má soubor GTOL.SYM na novém místě odlišné definice symbolů, aplikují se na vaše výkresy. 130

131 Výkresy a detailování Symbol na původním místě souboru knihovny symbolů Symbol na aktualizovaném místě souboru knihovny symbolů Šrafování skleněné desky Šrafování skleněné desky lze použít pro nové řezy. Připojení rovné odkazové čáry Poznámka popisu ohraničená trojúhelníkem umožňuje připojení rovných a lomených odkazových čar k rohům ohraničení. 131

132 Výkresy a detailování Formáty listů V šablonách výkresů můžete použít formát druhého listu. Vlastnost dokumentu Listy výkresu umožňuje nastavit výchozí formát nových listů přidávaných do dokumentu výkresu. Díky této vlastnosti můžete mít nastaven jeden formát pro první list a jiný formát pro další přidávané listy. Chcete-li pro nový list zadat jiný formát listu, klepněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Listy výkresu, vyberte Použít jiný formát listu a najděte soubor s formátem listu (soubor končící na.slddrt). Automatické vodorovné rozdělení tabulek na řádku Příkaz Vodorovné automatické rozdělení je možné použít k tomu, aby software SolidWorks automaticky upravil řádky tabulek, když z tabulek přidáváte nebo odebíráte položky. Podporované tabulky: Tabulky děr Kusovník Obecné tabulky Automatické rozdělení tabulek se aplikuje na celou tabulku, včetně částí, které se zobrazují na jiných listech výkresů. Je možné stanovit, aby byly nové segmenty tabulky umístěné přímo pod poslední rozdělení tabulky nebo přímo napravo od posledního rozdělení tabulky: Před rozdělením: Po rozdělení, umístěné dolů: 132

133 Výkresy a detailování Po rozdělení, umístěné doprava: Nastavení automatického rozdělování tabulky: Klepněte pravým tlačítkem na tabulku a poté klepněte na příkaz Rozdělení > Vodorovné automatické rozdělení. V dialogovém okně zadejte číslo do pole Maximální počet řádků. V části Použít vyberte jednu z následujících voleb: Pokud chcete použít hodnotu Maximální počet řádků na danou tabulku hned, klepněte na možnost Pouze tentokrát. Pokud chcete automatické rozdělování tabulky provádět nepřetržitě, klepněte na možnost Spojitě Když se položky do tabulky přidávají nebo z ní odstraňují, aktualizuje se tabulka, aby i nadále splňovala hodnotu Maximální počet řádků. V části Umístění nových rozdělených tabulek vyberte jednu z následujících: Pokud chcete rozdělené části tabulky umístit doprava, klikněte na možnost Vodorovné zarovnání. Pokud chcete rozdělené části tabulky umístit dolů, klikněte na možnost Svislé zarovnání. Klepněte na Použít. Když pro tabulku platí možnost Spojitě, zabráníte automatickému rozdělování klepnutím pravým tlačítkem na tabulku a klepnutím na možnost Zastavit automatické rozdělování. Zachovají se aktuální rozdělení, ale k dalším úpravám nebude při provádění změn v tabulce docházet. 133

134 11 edrawings Aplikace edrawings Professional je k dispozici v softwaru SolidWorks Professional a SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: Zobrazení 3D ContentCentral na zařízení ipad Zobrazení kót DimXpert ze souborů dílů SolidWorks Zobrazení rozložených kroků otáčení Zobrazení 3D ContentCentral na zařízení ipad Aplikaci edrawings je možné použít pro prohlížení služby 3D ContentCentral na zařízení ipad. 3D ContentCentral je bezplatná služba pro hledání, konfiguraci, stahování a požadavky na díly a sestavy 2D a 3D, bloky 2D, prvky knihovny a makra. Spusťte na zařízení ipad aplikaci edrawings a klepněte Zobrazení kót DimXpert ze souborů dílů SolidWorks V aplikaci edrawings si můžete zobrazit kóty DimXpert ze souborů uložených aplikací SolidWorks 2014 nebo novější. Zobrazení rozložených kroků otáčení Software edrawings umožňuje zobrazit rozložené kroky otáčení uložené v souborech sestav vytvořených pomocí aplikace SolidWorks 2014 nebo novější. Pomocí softwaru edrawings si také můžete zobrazit rozložené kroky otáčení součásti s lineárním pohybem nebo bez něj. 134

135 12 SolidWorks Electrical Tato kapitola obsahuje následující témata: Náhrada databáze Microsoft Access databází SQLite Šablony zpráv pro elektrické výpočty Podpora smíšeného schématu Další prvky Náhrada databáze Microsoft Access databází SQLite Systém správy databáze v základu aplikace byl upgradován ze systému Microsoft Access na systém SQLite. Tato změna výrazně zlepšuje metody archivování souborů. Databáze SQLite je plně kompatibilní 64bitovými operačními systémy a běží na všech verzích aplikace Microsoft Office nainstalovaných na počítači. Šablony zpráv pro elektrické výpočty V nástroji Zasílání zpráv aplikace SolidWorks Electrical jsou k dispozici šablony zpráv, kde jsou uvedeny běžné výpočty, například maximální proudová kapacita vodiče nebo kabelu nebo pokles napětí v závislosti na délce kabelu nebo kabelu ze svazku. Šablony zpráv můžete použít pro kabelové svazky a kabely. Podpora smíšeného schématu Aplikace SolidWorks Electrical podporuje smíšený režim výkresu zvaný smíšené schéma, který umožňuje používat schematické nástroje a nástroje diagramu čáry ve stejném prostředí. Dříve měla aplikace SolidWorks Electrical k dispozici pouze samostatné typy výkresu pro diagramy čáry a pro schematické vykreslení. Další prvky V této verzi jsou dostupné následující prvky: 135

136 SolidWorks Electrical Prvek Řazení a přečíslování terminálů v Editoru svorkovnic Ruční konec stránky ve svorkovnicích Obrys umístění a funkce Překlad textu pro projekty Nová data pro materiálové koncovky součástí Úprava materiálových koncovek součásti Nový objekt používaný ke skrytí výkresu Nové rozhraní pro Manažera zpráv Zprávy, export TXT Zprávy, export TXT a Excel Volič šablon zpráv Uživatelská data Pasivní značka Kontextová nabídka výkresu Popis Editor svorkovnic se používá k řazení a přečíslování svorkovnic podle kritérií umístění, označení nebo připojení. Ve Správci svorkovnic je možné rozdělit svorkovnici ručně přidáním konce stránky. Při umísťování obrysu umístění či funkce je možné objekty mimo obrys automaticky přiřadit k umístění či funkci. Nový příkaz umožňuje vyhledat a nahradit text v rozhraní používaném pro překlad textu pro projekty. Je možné spravovat maximální počet spojek na materiálové koncovce součásti a použití koncovky. Materiálové koncovky součástí je možné upravovat v kontextové nabídce symbolů. Nyní je možné používat nový typ entity s názvem Wipeout (Vymazání) ke skrytí entit nacházejících se za jinými entitami. Rozhraní manažera zpráv se výrazně zlepšilo. Export TXT dat projektu podporuje kromě formátu TXT i formát.csv. Nyní je možné k projektu generovat a přidávat datové soubory. K hledání šablony je nyní možné použít filtry v sektoru šablon zpráv. Rejstřík ukazuje číslo pořadí uživatelských dat. Rejstřík se zobrazuje v dialogových oknech pro vlastnosti elektrických objektů. Dostupný je nová pasivní značka. Pasivní značka se nepovažuje za elektrickou značku. Nemá označení, obvody ani body připojení. Je uložena v knihovně a je možné ji vložit do výkresu. Ke správě popisového rámce je možné používat více příkazů, například přidávání, úpravu a přepínání. 136

137 SolidWorks Electrical Prvek Miniatury stopy 2D Zrušení archivace Hledání součástí Konfigurace křížových odkazů Export PDF Filtry v programu Project Manager Speciální kopírování a vkládání Ekvipotenciální konflikty Importování souborů DWG Popis Zároveň s miniaturou 2D je nyní možné vložit masku a skrýt tak kolejnici. Při zrušení archivace je možné použít příkaz v kontextové nabídce a stanovit, které objekty se mají zachovat a které nahradit. Do bočního panelu kontextové nabídky součástí byla doplněna funkce hledání. V kontextové nabídce miniatur křížových odkazů je možný přístup ke konfiguraci výkresu křížových odkazů. Nová možnost generuje soubory PDF se strukturou stromu v podobě záložek. Ke omezení seznamu projektů je možné v programu Project Manager používat nová kritéria. Při použití příkazu Vložit jinak se otevře dialogové okno s možností spravovat značky. Ekvipotenciální konflikty je nyní možné pomocí nového příkazu řešit ručně. Při importování souborů DWG do projektu, pokud má soubor DWG definice značek nebo popisových rámců, je možné spustit průvodce, který umístí popisové rámce a značky do knihovny. Vlastnosti nebo editor ekvipotenciálu vodiče Zobrazí se dialogové okno s vlastnostmi vodiče, například značkami a technickými údaji, nebo všechny vodiče ekvipotenciálu. Štítek vodiče a ekvipotenciálu Uživatelské údaje o vodičích Vložení obrysu umístění K zobrazení dat specifických pro vodiče a ekvipotenciály je možné používat nový typ značky, skládající se hlavně z atributů. U vodičů se zobrazují přeložitelné a nepřeložitelné uživatelské údaje. Při vkládání obrysu umístění jsou dostupné nové možnosti. 137

138 13 SolidWorks Enterprise PDM K dispozici jako odděleně prodávaný produkt, který lze použít v softwaru SolidWorks Standard, SolidWorks Professional nebo SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: Automatizovaná správa mezipaměti Sloučená oznámení Opožděno ve stavu Filtr příjemců dynamických oznámení Extrahování skrytých kusovníků SolidWorks Pružná možnost Vždy pracovat s aktuální verzí souborů Flexibilní načítání odkazovaných souborů během vyzvednutí Zvýšení výkonu pracovního postupu Procházení struktur stromu Uživatelem definované vlastní sloupce Porovnání verzí odkazovaných souborů Proměnné nezávislé na verzi a přechody pracovního postupu Viditelnost výstrahy rychlé informace o potomku v rodičovských sestavách Automatizovaná správa mezipaměti Dvě možnosti v dialogových oknech vlastností Uživatel a Skupina umožní správcům upravit profily uživatelů a nastavit chování ukládání do mezipaměti. Tyto možnosti automatizují obnovování a promazávání místní mezipaměti na stanovených složkách. Například pokud ukládáte složky knihovny návrhů SolidWorks v úschovně, aby se zajistilo, že uživatelé mají aktuální verzi daných souborů, je možné stanovit, že když se uživatelé přihlásí, mezipaměť se u těchto složek automaticky obnoví. Stránka Možnosti mezipaměti dialogových oken vlastností uživatele a skupiny obsahuje následující možnosti: Vymazat mezipaměť při odhlášení Automaticky vymaže místní mezipaměť při odhlášení. To odstraní nepotřebné soubory, zmenší velikost mezipaměti a zvýší bezpečnost na počítačích používaných více uživateli. Když se uživatelé odhlásí, modul Enterprise PDM vymaže mezipaměť všech složek s tímto nastavením pomocí automatizované verze příkazu Vymazat místní mezipaměť. Mezipaměť se také vymaže, když se uživatelé rozhodnou pracovat offline nebo když uživatelé vypnou počítače bez odhlášení. 138

139 SolidWorks Enterprise PDM Obnovit paměť při přihlášení Zajistí, že uživatelé budou mít nejnovější verzi položek jako šablony souborů CAD nebo knihovny norem pokaždé, když se přihlásí. Když se uživatelé přihlásí, provede modul Enterprise PDM pro všechny složky s tímto nastavením automatizovanou verzi příkazu Načíst aktuální. Modul Enterprise PDM aktualizuje starší verze souborů v mezipaměti uživatele a načte aktuální verze souborů, které v mezipaměti uživatele nejsou. Správci mohou nastavit možnosti mezipaměti pro jednotlivé uživatele nebo pro skupiny. Když je uživatel součástí skupiny, pro kterou byly nastaveny možnosti mezipaměti, odrazí se nastavení skupiny ve vlastnostech uživatelů. Sloučená oznámení Opožděno ve stavu Aby se snížil počet jednotlivých oznámení, která uživatelé dostávají, seskupuje modul Enterprise PDM všechna oznámení Opožděno ve stavu, ke kterým dojde za stanovený časový interval, a odesílá jediný obsahující podrobnosti o souborech, které splňují kritéria Opožděno ve stavu. Správci či uživatelé mohou nakonfigurovat oznámení složky tak, aby uživatele upozornily, když soubory ve složce byly po stanovenou dobu ve stavu pracovního postupu. Tato oznámení se nazývají jako oznámení Opožděno ve stavu. Dříve se zasílaly samostatné y pro každý soubor, který splňoval kritéria Opožděno ve stavu. 139

140 SolidWorks Enterprise PDM Aby získali podrobnosti o všech souborech, které byly definovány jako opožděné ve stavu, museli uživatelé otevřít všechna oznámení klepnutím na možnost Zobrazit další nebo otevřením každého oznámení v Doručené poště. 140

141 SolidWorks Enterprise PDM Nyní jsou všechny opožděné soubory uvedeny v jediném oznámení. Složka Doručená pošta obsahuje tuto jednu zprávu. 141

142 SolidWorks Enterprise PDM Oznámení obsahuje pro každý soubor tyto informace: Název souboru Dny ve stavu Aktuální stav Přechody vytvořené uživatelem Zobrazit Historie Otevřít složku Klepnutím na odkaz se otevře soubor v příslušném editoru. Doba, po kterou je soubor v aktuálním stavu. Aktuální stav pracovního postupu. Uživatel, který provedl poslední změnu stavu. Otevře soubory SolidWorks v aplikaci edrawings. Ostatní soubory se otevřou v prohlížeči souborů SolidWorks Enterprise PDM. Otevře dialogové okno Historie pro soubor, který je přidružený k oznámení. Otevře složku obsahující soubor v novém okně aplikace Průzkumník. Filtr příjemců dynamických oznámení Filtr pro příjemce dynamických oznámení v dialogovém okně Provést přechod zjednodušuje výběr uživatelů, pokud má společnost příliš mnoho uživatelů určených pro dynamické oznamování. Tento filtr je podobný filtru editoru pracovního postupu pro přidání členů rolí a příjemců oznámení. Zatímco uživatelé zadávají alfanumerické znaky do pole Filtr, aktualizují se výsledky v seznamu příjemců dynamicky. Když uživatelé vybírají názvy z výsledků filtru, zůstanou tyto názvy i při zadávání dalšího filtrovacího řetězce. 142

143 SolidWorks Enterprise PDM Aplikovaný první filtrovací řetězec Vybraný uživatel Aplikovaný druhý filtrovací řetězec Extrahování skrytých kusovníků SolidWorks V aplikaci SolidWorks je možné na výkresu či sestavě skrýt kusovníky, aby vás nerušily. Přesto můžete v modulu Enterprise PDM potřebovat přístup ke kusovníku SolidWorks, 143

144 SolidWorks Enterprise PDM aby bylo možné exportovat pozice a jiné informace do jiných aplikací, např. systému MRP/ERP. Povolení doplňku Enterprise PDM vždy extrahovat skryté kusovníky: Klepněte na možnost Zobrazení > Možnosti > Extrahovat skrytý kusovník ze souborů SolidWorks při odevzdání. Když odevzdáváte soubory SolidWorks se skrytými kusovníky, software kusovníky vyextrahuje do doplňku Enterprise PDM jako kusovníky SolidWorks. Pružná možnost Vždy pracovat s aktuální verzí souborů Správci mohou uživatelům, kteří pracují v doplňku SolidWorks, udělit přístup ke starším verzím souborů i tehdy, když je povoleno nastavení Vždy pracovat s aktuální verzí souborů. Možnost Umožnit v aplikaci SolidWorks příkaz Načíst verzi umožní uživatelům přístup ke konkrétním verzím souborů v doplňku SolidWorks těmito způsoby: Rozbalení plovoucího stromu Načíst v panelu nástrojů podokna úloh SolidWorks Enterprise PDM Klepnutí pravým tlačítkem na soubor v podokně úloh a klepnutím na možnost Načíst Klepnutí pravým tlačítkem na soubor ve správci FeatureManager a klepnutí na možnost Načíst Klepnutí na možnost Enterprise PDM > Načíst Klepnutí pravým tlačítkem na součást v grafické ploše a klepnutím na možnost Načíst Tato nabídka se nachází na záložce Dialog referencí dialogového okna Nastavení při výběru možnosti Vždy pracovat s aktuální verzí souborů. Flexibilní načítání odkazovaných souborů během vyzvednutí Správci mohou nakonfigurovat uživatelská nastavení a specifikovat tak, jak dialogové okno Vyzvednout zachází s odkazovanými soubory. Uživatelé většinou chtějí pracovat s aktuální verzí souborů. Někteří uživatelé ale potřebují pracovat se sestavami, které používají starší verze odkazů, které si uložili do mezipaměti, místo nejnovější verze souborů v úschovně. Upravená stránka Dialog referencí na dialogové stránce Nastavení uživatele a skupiny umožňuje správci stanovit, jestli se budou referenční soubory pro položku Načíst aktuální v dialogovém okně Vyzvednout vybírat automaticky nebo ne. Obsahuje tuto možnost, která je výchozí: Automaticky vybrat odkazované soubory, aby se při vyzvednutí načetly aktuální. Aby se při vyzvednutí zachovala verze odkazovaného v mezipaměti, je nutné tuto možnost zrušit. Pokud tuto možnost povolíte, je možné nastavit tyto podmínky: 144

145 SolidWorks Enterprise PDM Vždy pracovat s aktuální verzí souborů. Načte při zobrazování nebo otevíraní souborů do místního pohledu úschovny jejich nejnovější dostupnou verzi. Tato nabídka se dříve nacházela na záložce Explorer v okně Nastavení v části Různé. Umožnit v aplikaci SolidWorks příkaz Načíst verzi. Tato položka je dostupná pouze, pokud zvolíte možnost Vždy pracovat s aktuální verzí souborů. Umožní v aplikaci SolidWorks příkaz Načíst verzi, který načte starší verze otevřených souborů. Vyzvednout soubory bez zobrazení dialogu vyzvednutí. Zabrání zobrazení dialogového okna Vyzvednout, pokud vyzvedáváte soubory s odkazy. Software vyzvedne pouze vybrané soubory. Všechny odkazované soubory musí uživatelé vyzvednout samostatně. Zkuste vyzvednou všechny referované soubory při vyzvedávání referujícího souboru. Když uživatelé vyzvedávají soubory s odkazy na jiné soubory, jsou odkazované soubory také označeny pro vyzvednutí (je-li to možné). Pokud aktivujete i možnost pro tiché vyzvednutí souborů, vyzvednutí rodičovských souborů automaticky vyzvedne i všechny odkazované soubory. Zvýšení výkonu pracovního postupu Doba potřebná pro změnu stadia pracovního postupu v prostředích s vysokou latencí byla významně zkrácena. Zkrácení doby závisí na počtu akcí, které se během přechodu provádějí, a na délce latence. K největšímu zlepšení dochází v systémech s nejdelší latencí. Procházení struktur stromu Struktury stromu odkazů udržované doplňkem Enterprise PDM jsou často rozsáhlé a obsahují mnoho úrovní. Nové ovládací prvky v dialogových oknech a kartách náhledu procházení těmito strukturami usnadňují. Do doplňkového modulu Enterprise PDM 2014 byly doplněny následující pomůcky pro procházení. V dialogových oknech Odevzdat, Vyzvednout, Strom kopírování a Změnit stav: Ovládací prvek Jen nejvyšší úroveň / Zobrazit všechny úrovně umožňuje zobrazit jen nejvyšší úroveň struktury stromu nebo celou strukturu stromu. Šipky rozbalení a složení ve struktuře stromu umožňují rozbalit a složit jednotlivé uzly stromu. 145

146 SolidWorks Enterprise PDM Šipky Další varování a Předchozí varování v panelech nástrojů v dialogových oknech vás přesměrují přímo na varování. Možnost zapnout druhou sadu zaškrtávacích polí rodičovského uzlu na každé úrovni podsestavy umožňuje vybrat nebo zrušit výběr všech zaškrtávacích polí pro daný uzel. Na kartách Obsahuje a Kde jsou použity: Šipky rozbalení a složení ve struktuře stromu umožňují rozbalit a složit jednotlivé uzly stromu. Uživatelem definované vlastní sloupce Pro usnadnění práce v dialogových oknech a na kartách Náhled je možné přidat sloupce založené na proměnných Enterprise PDM. Zobrazení dialogového okna je také možné přeuspořádat přetažením záhlaví sloupců. Například pokud vaše společnost organizuje dokumenty podle čísel dílů a ne podle názvů souborů, je možné přidat sloupec, ve kterém se bude zobrazovat Číslo dílu. Vlastní sloupce je možné přidat do dialogových oken Odevzdat, Vyzvednout, Beze změny odevzdat a Kopírovat strom a na kartu Náhled Obsahy a Kde je použit. Přidání vlastního sloupce do dialogového okna Vyzvednout: V Průzkumníkovi Windows vyberte soubory na vyzvednutí a klepněte na možnost Akce > Vyzvednout. V dialogovém okně klepněte pravým tlačítkem kamkoliv v záhlavích tabulky. Objeví se seznam standardních záhlaví. Znaky zaškrtnutí označují, která záhlaví se aktuálně zobrazují. Ve spodní části seznamu klepněte na možnost Více. V dialogovém okně Vybrat sloupce přejděte k proměnné, kterou chcete použít, a vyberte ji. Klepněte na tlačítko OK. Na pravé straně dialogového okna se zobrazí nový sloupec, který používá jako záhlaví danou proměnnou. Klepněte na sloupec a přetáhněte ho na požadované místo. Porovnání verzí odkazovaných souborů V doplňkovém modulu Enterprise PDM pro SolidWorks je možné nastavit, aby mezi informace zobrazované v podokně úloh patřil i sloupec Verze reference. Tento sloupec zobrazuje verzi souboru, na který odkazuje sestava, v porovnání s nejnovější verzí stejného souboru v databázi. Pokud sestava odkazuje na verzi souboru, která není nejnovější verzí v databázi, zobrazí se navíc ikona rychlé informace. Když pracujete se sestavou, která obsahuje mnoho podsestav, může vám tato informace pomoci s rozhodnutím, jestli podsestavu vyzvednout a obnovit tak, aby odkazovala na nejnovější verzi návrhu. 146

147 SolidWorks Enterprise PDM Proměnné nezávislé na verzi a přechody pracovního postupu Když do karty dat souboru zahrnete i proměnné nezávislé na verzi, je možné použít k aktualizaci obsahu proměnné přechod pracovního postupu bez vytvoření nové verze souboru. Správci musí nejprve proměnné nakonfigurovat tak, aby byly nezávislé na verzi, a poté vytvořit přechod pracovního postupu, který zahrnuje úkony, které nastavují hodnotu proměnných. Když uživatelé spustí přechod pracovního postupu změnou stavu souboru, aktualizují se hodnoty proměnných, ale není vytvořena verze souboru, pokud neexistují jiné úkony nastavení proměnných pro proměnné závislé na verzi. Viditelnost výstrahy rychlé informace o potomku v rodičovských sestavách Výstrahy rychlé informace o potomku v doplňkovém modulu Enterprise PDM SolidWorks označují stav souboru SolidWorks v relaci a jeho odkazů. Tyto ikony se nyní zobrazují na nejvyšší úrovni sestavy pro všechny soubory na nižších úrovních. Dříve se ikony zobrazovaly pouze o jednu úroveň výše. Sestavu s více než dvěma úrovněmi bylo nutné zcela rozbalit, aby se zobrazil stav souborů na nižších úrovních. SolidWorks Enterprise PDM

148 SolidWorks Enterprise PDM SolidWorks Enterprise PDM

149 14 SolidWorks Flow Simulation SolidWorks Flow Simulation je 3D řešení pro výpočtovou dynamiku tekutin (Computational Fluid Dynamics - CFD). Je k dispozici jako odděleně prodávaný produkt, který lze použít v softwaru SolidWorks Standard, SolidWorks Professional nebo SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: CircuitWorks a SolidWorks Flow Simulation Podpora edrawings Zjemnění sítě Zrovnoběžnění sítě Režim parametrické studie Zlepšení použitelnosti CircuitWorks a SolidWorks Flow Simulation Pomocí aplikace CircuitWorks, doplňkového modulu aplikace SolidWorks Premium, můžete vytvářet 3D modely z formátů souborů, které používá většina systémů pro počítačem podporovaný návrh v oboru elektrotechniky (ECAD). Můžete spolupracovat při návrzích tištěných desek plošných spojů (PCB), které fungují v sestavách SolidWorks. Do aplikace SolidWorks Flow Simulation můžete z aplikace CircuitWorks importovat následující ECAD soubory PCB nebo teplotní vlastnosti součástí: Hustota dielektrického a vodivého materiálu Měrné teplo Vodivost pro PCB Vodivost pro objemové zdroje tepla ze součástí Když provádíte teplotní analýzu v aplikaci SolidWorks Flow Simulation, model SolidWorks obsahuje odkazy na importované uživatelské teplotní vlastnosti. Dvě možnosti ve stromu aplikace Flow Simulation nabízejí nastavení analýzy CFD (Computational Fluid Dynamics) pro simulaci chlazení elektronických součástí: Klepněte pravým tlačítkem na položku Tepelné zdroje a vyberte možnost Importovat zdroj tepla z modelu. V nabídce Vlastnosti položky vyberte zdroje tepla. Klepněte pravým tlačítkem na položku Tištěné desky plošných spojů a vyberte možnost Importovat tištěné desky plošných spojů z modelu. V nabídce Vlastnosti položky vyberte desky, které chcete importovat. 149

150 SolidWorks Flow Simulation Podpora edrawings Je možné exportovovat několik obrázků SolidWorks Flow Simulation do jednoho souboru edrawings. Zjemnění sítě Vytváření sítě adaptivní k řešení je postup pro přizpůsobení výpočetní sítě vůči řešení během výpočtu. Aplikace SolidWorks Flow Simulation rozšíří zjemňovací postup adaptivní k řešení do místních oblastí výpočetní domény, aby se dosáhlo přesnějších simulací CFD optimalizovaných pro síť. 150

151 SolidWorks Flow Simulation Zrovnoběžnění sítě Aplikace SolidWorks Flow Simulation urychluje úkon vytváření sítě pomocí využití více jader. Řešič a síťování nyní mohou uplatnit schopnost vícejádrového zpracování. Vyberte počet jader, která se mají použít pro vytváření sítě v dialogových oknech Spustit a Dávkové zpracování. Režim parametrické studie Funkce Režim parametrické studie umožňuje automatické spouštění většího množství analýz proudění kapalin. Je možné vyhodnotit intuitivní výsledky a zvolit tak nejlepší návrh. Máte následující možnosti: Kvůli lepší viditelnosti simulací CFD a snazšímu zkoumání scénářů návrhu ukládejte studie v hlavním stromu projektu pomocí prvku parametrické studie. Uložte vybrané Body návrhu do projektového stromu a uložte tak pouze vybrané scénáře. Volitelně je možné uložit kompletní výsledky Bodů návrhu. Zlepšení použitelnosti Ve spodní části grafické obrazovky je kvůli lepší viditelnosti k dispozici nástroj Sledování úniků. Pomáhá odhalit díry nebo mezery vzniklé posunutím pomocí vizualizace cesty z vnitřní plochy na vnější plochu součásti. Podmínky ohraničení a tepelného zdroje je možné upravovat z jediného správce PropertyManager, což urychluje přípravu analýzy CFD u velkých projektů. Cíle pro plochu povrchu a objem je možné nadefinovat pomocí nástroje Cíl rovnice. Plochu povrchu a objem jako referenční geometrie je možné přidat pomocí nástroje Cíl rovnice. Nástroj se nachází v Pohledu modelu, ve spodní části grafické plochy, což zlepšuje jeho viditelnost. Okolní rychlost je možné stanovit prostřednictvím aerodynamických úhlů (úhel působení a úhel bočního skluzu) místo vektoru 3D. Toto zlepšení usnadňuje provedení parametrické studie. 151

152 15 Díly a prvky Tato kapitola obsahuje následující témata: Kónická zaoblení Odebrání vysunutím Díry Fyzikální vlastnosti Více možností pro odstraňování prvků Pole Referenční geometrie Svařování Kónická zaoblení Nástroj Zaoblení je možné použít na vytvoření symetrických zaoblení ve tvaru kužele pro díly, sestavy a povrchy. Kuželové tvary je možné uplatnit na zaoblení Konstantní velikost, Proměnlivá velikost a Plocha. Vytváření kónických zaoblení konstantní velikosti V tomto příkladu vytváříme kónický tvar hyperboly. Postup vytvoření tohoto typu kónického zaoblení: Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\parts\remote_control.sldprt. Klepněte na ikonu Zaoblit > Zaoblit. (panel nástrojů Prvky) nebo vyberte Vložit > Prvky Ve správci PropertyManager vyberte v nabídce Typ zaoblení možnost Konstantní velikost. 152

153 Díly a prvky Vyberte horní plochu modelu. Plocha<1> bude přidána k Položkám k zaoblení. Jsou vybrány možnosti Pokračovat po tečnách a Plný náhled. V nabídce Parametry zaoblení zadejte do položky Poloměr hodnotu 5mm. V nabídce Parametry zaoblení: a) Nastavte Poloměr na 5mm. b) Pro hodnotu Profil vyberte možnost Ró kuželu. c) Nastavte Poloměr ró na 0,65 stupňů. Otočte model tak, aby bylo vidět zakřivení zaoblení. Pomocí popisů v grafické ploše změňte hodnoty pro Poloměr a Ró kuželu. Tvar zaoblení se dynamicky přizpůsobí. Klepněte na tlačítko. Odebrání vysunutím Je možné vytvářet odebrání vysunutím pomocí jediného klepnutí. Ve správci PropertyManager Odebrat vysunutím vyberte možnost Skrz vše Oba směry. Směr 2 se automaticky aktualizuje na stejnou hodnotu. Dříve bylo nutné možnost Skrz vše stanovit pro každý směr zvláš't. 153

154 Díly a prvky Díry Vytváření drážek pomocí Průvodce dírami Pomocí Průvodce dírami můžete vytvářet rovná zahloubení a zápustné a rovné drážky. Vytvoření drážky v dílu pomocí Průvodce dírami: Vyberte plochu a klepněte na Průvodce dírami (panel nástrojů Prvky) nebo na Vložit > Prvky > Díra > Průvodce. Ve správci PropertyManager vyberte na kartě Typ typ drážky v nabídce Typ díry: Volba Popis Drážka zahloubení Drážka kuželového zahloubení Rovná drážka Pod Specifikace díry zadejte hodnotu pro Délka drážky. Nastavte ostatní možnosti a klepněte na. V sestavách je také možné vytvořit drážky pomocí Průvodce dírami nebo série děr. Zobrazení desetinných čísel pro velikosti vrtaných děr Při stanovování velikosti rovných děr nebo drážek je možné velikosti děr pro písmenové, číslované nebo zlomkové velikosti vrtáků zobrazit v desetinných číslech. Velikosti v desetinných číslech je možné zobrazit pro rovné díry nebo drážky ve správci PropertyManager Typ průvodce dírami nebo správci PropertyManager Série děr (první díl). Správce PropertyManager Typ průvodce dírami z dílu otevřete klepnutím na možnost Průvodce dírami > Průvodce. (panel nástrojů Prvky) nebo na možnost Vložit > Prvky > Díra Správce PropertyManager Typ průvodce dírami ze sestavy otevřete klepnutím na možnost Průvodce dírami > Díra > Průvodce. (panel nástrojů Prvky) nebo na možnost Vložit > Prvek sestavy 154

155 Díly a prvky Správce PropertyManager Série děr (první díl) ze sestavy otevřete klepnutím na možnost Série děr > Série děr. (panel nástrojů Prvky) nebo na možnost Vložit > Prvek sestavy > Díra Zobrazení desetinných čísel pro velikosti děr z libovolného správce PropertyManager: Vyberte rovnou díru nebo drážku: Ve správci PropertyManager Typ průvodce dírami vyberte pro Typ díry možnost Díra nebo Drážka. Ve správci PropertyManager Série děr (první díl) vyberte pro Specifikaci počáteční díry možnost Díra nebo Drážka. U položky Standard vyberte jednu z následujících možností: ANSI Inch DME PCS Progressive Superior. Jako Typ vyberte jednu z následujících možností: Všechny velikosti vrtáků Písmenové velikosti vrtáků Zlomkové velikosti vrtáků Číslované velikosti vrtáků Nastavte ostatní možnosti a klepněte na možnost. Fyzikální vlastnosti Jednotky objemu Jednotky objemu, například galony, litry, krychlové yardy nebo krychlové decimetry jsou v nabídce Fyzikální vlastnosti podporovány. Více možností pro odstraňování prvků Když odstraňujete rodičovský prvek, který má potomka nebo vnořené prvky, je možné vybrat, které prvky odstranit. Dialogové okno Rozšířené potvrzení odstranění umožňuje selektivně odstranit potomka a vnořené prvky. U prvků, které zachováte, se mohou ve stromě návrhu FeatureManager zobrazit varování nebo chybové zprávy. Všechny chyby je nutné vyřešit ručně. 155

156 Díly a prvky Odstranění vnořených a podřízených prvků Odstranění vnořených a podřízených prvků modelu: Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\parts\arm.sldprt. Pole Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na Odebrat vysunutím2 a vyberte Odstranit. Zobrazí se dialogové okno Potvrdit odstranění v Základním režimu se seznamem všech nezávislých položek souvisejících s položkou Odebrat vysunutím2. V základním režimu nelze položky odstraňovat jednotlivě. Dále vyberte Upřesňující. Dialogové okno se přepne ze Základního do Rozšířeného režimu. V tomto režimu si můžete vybrat, které položky zachováte a které smažete. Klepnutím odstraňte zaškrtnutí položky Zaoblení2. Zrcadlení1, Skica7 a Odebrat vysunutím4 jsou vybrány k odstranění. Klepněte na Ano. Pro Zaoblení2 se zobrazí varování. Můžete hlášení ignorovat nebo model opravit, než budete pokračovat v práci. Zvýraznění zdrojového prvku Chcete-li v poli snáze určit zdrojový prvek, klepněte na toto pole ve stromu FeatureManager. Zdrojový prvek se zvýrazní jinou barvou než ostatní instance pole. Instance pole jsou zvýrazněny Vybraná položka 1 barvou a zdrojové prvky Vybraná položka 2 barvou. Tyto barvy můžete změnit klepnutím na Nástroje > Možnosti > Barvy. Zobrazení místních popisů s informacemi o poli Můžete zobrazit popis pro pole. 156

157 Díly a prvky Když nastavíte tuto možnost systému, zobrazí se informace pro najetí myší na název pole ve stromu správce FeatureManager. Informace o poli zahrnují: Název pole Typ pole Všechny zdrojové prvky použité k vytvoření pole Rozteče a počet instancí pro Směr 1 a Směr 2 Vynechané instance Proměnné instance Klepněte na Nástroje > Možnosti. Na záložce Možnosti systému klepněte na Zobrazení/Výběr a vyberte nebo zrušte výběr možnosti Zobrazit popisy s informacemi o poli. Podpora více těl u prvků pole a zrcadlení Když prvek pole nebo zrcadlení rozdělí jedno tělo na více těl, v dialogovém okně Těla k zachování si můžete nastavit, která těla chcete zachovat. Můžete také nastavit, které konfigurace chcete udržovat aktuální. Předchozí verze aplikace SolidWorks vybíraly těla k zachování náhodně. Referenční geometrie Odvozené referenční body Správce PropertyManager Bod má další položky pro vytváření referenčních bodů. Referenční body je možné vytvořit v průsečících následujících entit: Osa a rovina Osa a povrch, rovinný i nerovinný Dvě osy Pro přidání referenčních bodů na bod skici a na konec skici řezu je možné použít možnost Na bodu. Zarovnání rovin Když vytváříte rovinu pomocí přímky a roviny nebo plochy, aplikace SolidWorks zarovná osu X nové roviny s touto přímkou. Díky této funkci se při skicování na nových rovinách mnohem snáze předvídá orientace. Dochází také k opravě nesrovnalostí z předchozích verzí. Referenční rovina kolmá ke hraně Možnost Převrátit směr kolmice ve správci PropertyManager Rovina umožňuje obrátit vektor kolmice u ručně vytvořené referenční roviny. Směr vektoru kolmice v grafické ploše je označen symbolem šipky. Tuto možnost nelze použít u výchozích referenčních rovin. 157

158 Díly a prvky Tato funkce je k dispozici jako příkaz. Příkaz Převrátit normálu kontextovém panelu nástrojů nebo v nabídce Upravit. se nachází na Tento příkaz lze také nastavit jako gesto myši v nabídce Nástroje > Upravit > Gesta myši > Upravit > Převrátit směr kolmice. Svařování Kopírování vlastností tabulky přířezů Zlepšil se pracovní postup při kopírování vlastností tabulky přířezů do nového dílu. Ke kopírování vlastností tabulky přířezů do úrovně souboru nebo úrovně tabulky přířezů je možné použít příkaz Vložit do nového dílu. Stejnou schopnost mají příkazy Uložit těla, Vložit díl a Vložit zrcadlový díl, což pomáhá při návrhu vícetělových dílů. Klepněte pravým tlačítkem na složku Vlastnosti tabulky přířezů ve stromě FeatureManager a klepněte na možnost Vložit do nového dílu. Profily jako prvky knihovny Můžete nakonfigurovat více profilů svaru konstrukčních prvků jako prvky knihovny. Můžete přidat různé konfigurace profilů a uložit je jako jeden prvek knihovny. Například místo 50 různých souborů prvků knihovny pro čtvercové rozměry trubek můžete mít jeden prvek knihovny s 50 konfiguracemi, které můžete ovládat pomocí konfigurační tabulky. Při vytváření nebo úpravě profilů můžete vybrat nakonfigurované prvky knihovny ve správci PropertyManager Profil. 158

159 16 SolidWorks Plastics Aplikace SolidWorks Plastics Professional a SolidWorks Plastics Premium se prodávají zvlášť a lze je použít spolu s aplikacemi SolidWorks Standard, SolidWorks Professional nebo SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: Průvodce Začínáme Aktualizace nápovědy pro funkci Dynamic Advisor Místo vstřikování Podrobnosti o přístroji Průvodce uspořádáním formy Popisy vtoku v průvodci návrhem licího kanálu Průvodce Začínáme Průvodce Začínáme vás provede pracovním postupem aplikace SolidWorks Plastics. Provází vás procesem vytváření síťovaného modelu, volbou plastového materiálu, stanovením parametrů zpracování, například formy a teploty tání spolu s dobou vstřikování a tlakem, a spuštěním analýzy. Průvodce Začínáme také pomáhá se zobrazováním a interpretací výsledků i s přístupem k funkci Dynamic Adviser určené pro rady při řešení problémů a vytváření zpráv. K Průvodci Začínáme se dostanete klepnutím na možnost SolidWorks Plastics > Průvodce Začínáme. Průvodce Začínáme je k dispozici ve verzích SolidWorks Plastics Professional a SolidWorks Plastics Premium. Aktualizace nápovědy pro funkci Dynamic Advisor Nápověda funkce Dynamic Advisor byla upravena a obsahuje nejaktuálnější informace. Místo vstřikování Položka Výběr vtoku byla přejmenována na Místo vstřikování. Aby byl přesněji popsán úkon, který se tímto příkazem provádí, byla funkce Výběr vtoku přejmenována na Místo vstřikování. Je možné stanovit místo vstřikování i na jiném místě než vtok, například na začátku vtoku. Funkce nemusí nezbytně zahrnovat či vytvářet vlastní geometrii vtoku. 159

160 SolidWorks Plastics Podrobnosti o přístroji K podrobnostem o přístroji je možné se dostat ve správci PropertyManager Nastavení výplně. Změny ve správci PropertyManager Nastavení výplně: Položka Nastavení toku byla přejmenována na Nastavení výplně. Správce PropertyManager zahrnuje možnost Maximální vstřikovací tlak. Při pracovním postupu přípravy analýzy už není nutné vybírat nebo určovat přístroj vstřikování do formy. Místo toho je možné ve správci PropertyManager stanovit maximální omezení vstřikovacího tlaku. K databázi přístrojů je možné se dostat v části Upřesňující. Průvodce uspořádáním formy Průvodce uspořádáním formy vás provede vytvořením a analýzou uspořádání jednodutinových, vícedutinových a rodinných forem. Průvodce uspořádáním formy pomáhá při vytváření dávkovací součásti systému, například vtoků nebo licích kanálů. Ukazuje také, jak automaticky vyvážit systém licích kanálů rodinných forem. Chcete-li spustit průvodce rozložením formy, klepněte na nabídku SolidWorks Plastics > Průvodce uspořádáním formy Průvodce uspořádáním formy je k dispozici pouze ve verzi SolidWorks Plastics Premium. Popisy vtoku v průvodci návrhem licího kanálu Byly přejmenovány následující vtoky, aby lépe odrážely obecně přijímané průmyslové názvosloví. Název předchozího vtoku Strana Ponorka Roh Název nového vtoku Hranový vtok Ponorkový vtok Banánový vtok 160

161 17 Vyznačení trasy K dispozici v aplikaci SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: Zobrazení barevných kolíků konektoru Úprava tabulek spojek Rozšíření elektrického narovnání Rozšíření správce knihovny vyznačení trasy Vylepšení odboček Vylepšení sklonu Rozšíření úseků potrubí Podpora spojek sestav v seznamech od-do Podpora spojů a koncovek v knihovně konektorů Zobrazení barevných kolíků konektoru Aby bylo snazší připojit vodiče ke kolíkům, jsou kolíky vodičů zobrazené v blocích konektorů u narovnaných tras barevně označeny. Barva kolíku odpovídá barvě vodiče použité ve 3D trase. Barvy kolíků jsou také uvedeny v tabulce konektorů. Úprava tabulek spojek Tabulka spojek založená na kusovníku je k dispozici s příponou.sldbomtbt. Tabulka spojek založená na kusovníku se stará o úpravy pomocí aktualizace modelu. Tabulky spojek je také možné uložit jako šablony. Výběr sloupců, pořadí sloupců a upravená záhlaví jsou v šabloně uloženy pro další použití. Můžete vytvářet i dřívější verze tabulek spojek, a to s příponou.sldtbt. Tabulka spojek založená na kusovníku může uvádět i další podrobnosti spojení čepem, která jsou v modelu přítomna. Například v nabídce Vlastnosti sloupce jsou k dispozici koncovky, těsnění nebo zástrčky. Dříve docházelo při aktualizaci modelu k odstranění veškerého textu přidaného do tabulky spojek. 161

162 Vyznačení trasy Rozšíření elektrického narovnání Rozšíření elektrického narovnání zahrnuje tyto možnosti: Trasa se smyčkami. Zobrazení segmentů smyčky tečkovanou čarou u popisů a pro výrobu narovnané trasy. Úchytky a izolace. Úprava umístění a orientace konektorů u narovnané trasy. Když konektor otočíte, můžete ho umístit požadovanou stranou nahoru na narovnaný výkres. Úprava délky vícekolíkového konektoru. Úprava velikosti základní desky pro výrobu narovnané trasy. Výběr položek pro zobrazení ve výkresech narovnané trasy. Mezi tyto položky patří pozice, úchytky, délka kabelů, tabulky spojek, kryty, drátové pozice, souhrnné informace o obvodu a elektrické kusovníky. Rozšíření správce knihovny vyznačení trasy Nástroj Routing Library Manager podporuje tvarovky sestavy pro trubkoví a potrubí a spojky sestavy pro elektrické trasování. Můžete použít průvodce součástí vyznačení trasy, abyste zajistili, že vaše tvarovky a spojky sestavy splňují nezbytné požadavky pro použití v sestavách trasy. Dříve průvodce součástí vyznačení trasy podporoval pouze díly. Vylepšení odboček Pomocí kóty skici můžete nastavit kótu koncovky odbočky a určit ji lineární kótou nebo ji orientovat pomocí úhlové kóty. Stávající odbočky, které jsou navázány na určité místo, se budou nadále řešit, dokud je nesmažete a nevložíte znovu. Vylepšení sklonu Mezi vylepšení prvku sklonu patří možnost přetahovat tvarovky a přidávat ke stávajícím úsekům skloněných tras více dalších úseků. Do úseků obsažených ve sklonu můžete také přidat mezery svarů. Chcete-li do trasy trubky přidat sklon, otevřete sestavu trasování a klepněte na Potrubí > Upravit trasu. Klepněte pravým tlačítkem na entitu skici v místě, kde chcete přidat sklon, a vyberte možnost Přidat sklon. Rozšíření úseků potrubí Při vytváření úseků potrubí máte více možností. Úseky potrubí můžete určit pomocí těchto součástí: 162

163 Vyznačení trasy Nespojité nebo rozpojené úseky trasy Součásti navázané na koncové tvarovky Závěsy a podpěry Trubky s body průniku Dříve bylo možné vytvářet úseky potrubí pouze pomocí styčných úseků trasy a tvarovek. Chcete-li definovat úseky potrubí v sestavě trasování, Vyznačení trasy > Potrubí > Definovat úseky potrubí. Podpora spojek sestav v seznamech od-do V seznamech od-do můžete použít spojky sestav. Podrobnější informace o spojkách sestav jsou uvedeny v tabulkách spojek a kusovnících. Podpora spojů a koncovek v knihovně konektorů Pomocí souborů components.xml a.xls můžete nadefinovat koncovky, těsnění a různé další součásti. Při vytváření elektrických tras jsou tyto doplňkové informace automaticky přidávány do vodičových a kabelových spojení. Koncovky, těsnění a různé další součásti můžete pro jednotlivá vodičová a kabelová spojení nadefinovat i ve správci PropertyManager Upravit vodiče. Podrobnosti těchto součástí se zobrazí v kusovnících. V Knihovně vyznačení trasy je uvedena vzorová knihovna těchto součástí s názvem InterconnectAndAccessoriesLibrary.xml. 163

164 18 Plechové díly Tato kapitola obsahuje následující témata: Přidávání vyztužení plechového dílu Ohýbaná plechová spojení profilů Rohová odlehčení a ohybové přechody Tažené lemy pro kuželová a válcová těla Přidávání vyztužení plechového dílu Můžete vytvořit vyztužení plechového dílu se specifickými odsazeními, které přesahují přes ohyby. Přidání vyztužení plechového dílu: Klepněte na ikonu Vyztužení plechového dílu (panel nástrojů Plechové díly) nebo na nabídku Vložit > Plechový díl > Vyztužení plechového dílu. Ve správci PropertyManager Vyztužení plechového dílu vyberte v nabídce Poloha: Plochu ohybu nebo dvě rovinné plochy sousedící s ohybem. Hranu, která se použije jako reference. Jedná se libovolnou lineární entitu, která poslouží pro zarovnání vyztužení. Bod, který se použije pro kótování. Pokud nastavíte hranu, jako referenční bod se automaticky nastaví její koncový bod. Můžete však také nastavit jinou entitu, například nárysový bod nebo koncový bod čáry. Chcete-li vyztužení vzhledem k vybranému bodu posunout, zaškrtněte možnost Odsazení a nastavte hodnotu odsazení. Pod možností Profil postupujte takto: a) Proveďte jednu z následujících operací: U vyztužení, které je vzhledem k ploše ohybu symetrické, vyberte možnost Hloubka odsazení a nastavte hloubku. Chcete-li vytvořit asymetrické zaoblení, vyberte možnost Kóty profilu. Nastavte hloubku (d1) jednoho ramena vyztužení a úhel (a1) nebo nastavte hloubku pro každé rameno. 164

165 Plechové díly Chcete-li obrátit délky noh, klepněte na možnost Obrátit strany kóty. b) Vyberte typ vyztužení: Možnost Tlačítko Náhled Vyztužení Zaoblené žebro Ploché žebro c) Pokud vyberete možnost Ploché žebro, můžete také nastavit Zaoblení hrany. Pod možností Kóty postupujte takto: a) Nastavte šířku vyztužení zadáním hodnoty položky Šířka odsazení. b) Nastavte sílu stěny vyztužení zadáním hodnoty položky Tloušťka odsazení. c) Chcete-li zadat úhel boků vyztužení, klepněte na možnost a zadejte hodnotu položky Úkos boční plochy. d) Případně změňte hodnoty Zaoblení vnitřního rohu a Zaoblení vnějšího rohu. Můžete deaktivovat tlačítka pro odstranění zaoblení. Pod položkou Náhled vyberte jednu z následujících voleb: Částečný náhled Plný náhled 165

166 Plechové díly Klepněte na. Ohýbaná plechová spojení profilů Fyzický ohyb můžete vytvořit pomocí lomeného plechového spojení profilů. Nemusíte používat tvarovanou geometrii a odhadované čáry ohybu v rozvinutém tvaru. Lomené plechové spojení profilů vytváří realistický přechod mezi dvěma rovnoběžnými profily pro výrobu v ohraňovacím lisu. Vytvoření lomeného plechového spojení profilů: Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\sheetmetal\lofted_bends.sldprt. Klepněte na ikonu Plechové spojení profilů (panel nástrojů Plechové díly) nebo na nabídku Vložit > Plechový díl > Plechové spojení profilů. V nabídce Výrobní metoda vyberte možnost Ohyb. 166

167 Plechové díly Vyberte oba profily v zobrazených otevřených bodech. Zobrazí se náhled: V nabídce Možnosti plochy nastavte v položce Počet ohybů počet ohybů pro jednotlivé úseky mezi vrcholem a příslušnou částí oblouku. 167

168 Plechové díly V nabídce Hodnota fasety zadejte do položky Hodnota fasety hodnotu 5. Vyberte možnost Odkázat na koncový bod pro výpočet přechodu mezi jednotlivými úseky v ostrém rohu. V části Parametry plechového dílu v nastavení Tloušťka vyberte možnost Přepsat výchozí parametry, zadejte hodnotu 1.0 a do pole Poloměr ohybu zadejte také 1.0. V nabídce Přídavek na ohyb vyberte možnost K-Faktor a zadejte hodnotu 0,5. V nabídce Automatické odlehčení vyberte možnost Obdélník, vyberte možnost Použít poměr odlehčení a do položky Poměr zadejte hodnotu 0,5. Klepněte na tlačítko. Rohová odlehčení a ohybové přechody Na složené tělo plechového dílu je možné uplatnit ošetření rohů, která přetrvají i v rozvinutém stavu. Je možné zobrazit, jak ošetření rohu ovlivní složené tělo plechového dílu a jak se přenese do rozvinutého tvaru. Je možné použít libovolný z následujících typu ošetření rohů: 168

169 Plechové díly Obdélníkové Kruhové Natržení Oválné Konstantní šířka Je možné vytvořit ošetření rohů specifická pro konfiguraci a v rámci konfigurací je buď potlačit nebo ponechat. Například u konfigurace A je možné nadefinovat odlehčení rohů výběrem všech rohů a uplatněním kruhového odlehčení. V konfiguraci B lze vybrat všechny rohy a uplatnit obdélníkové odlehčení, které je v konfiguraci A potlačené, a naopak. Přidání rohového odlehčení Do jednoho těla plechového dílu je možné přidat rohové odlehčení. Klepněte na nabídku Rohové odlehčení (panel nástrojů Plechové díly) nebo na Vložit > Plechový díl > Rohové odlehčení. Ve správci PropertyManager Rohové odlehčení v části Rozsah vyberte tělo plechového dílu, na které rohové odlehčení použít. V nabídce Rohy si klepnutím na Vybrat všechny rohy zobrazte seznam všech rohů v plechovém těle. Pokud vyberete více rohů, je možné stanovit zacházení s odlehčením více rohů. Vyberete-li roh v části Rohy, plochy tvořící roh se zobrazí v části Definovat roh a roh se v grafické ploše zvýrazní. 169

170 Plechové díly Chcete-li namísto výběru všech rohů přidat jednotlivý roh, vyberte v části Definovat roh plochy, které tento roh tvoří, a klepněte na nabídku Nový roh. Roh se přidá do seznamu v oddíle Rohy. Když je roh vybraný, vyberte v části Možnosti odlehčení typ odlehčení, které se má použít. Typ odlehčení určuje další možnosti, které je možné stanovit: Dostupné možnosti Obdélníkové Kruhové Natržení Oválné Konstantní šířka Na čarách ohybu Ano Ano nedostupné Ano nedostupné Délka drážky Ano Ano nedostupné Ano nedostupné Poměr k tloušťce Ano Ano Ano Ano Ano Tečně k ohybu Ano Ano nedostupné nedostupné nedostupné Přidat zaoblení Ano nedostupné nedostupné nedostupné nedostupné Zaoblení rohů Ano nedostupné nedostupné nedostupné nedostupné Šířka drážky nedostupné Ano nedostupné Ano nedostupné Zúžit roh Ano Ano nedostupné Ano nedostupné Náhledy všech voleb se zobrazují na grafické ploše. Klepněte na tlačítko. Po klepnutí na možnost Narovnat (panel nástrojů Plechový díl) se zobrazí, jak rohové odlehčení vypadá na rozvinutém plechovém dílu. Tažené lemy pro kuželová a válcová těla Oddíl Válcová/kuželová těla správce PropertyManager Tažený lem umožňuje vybrat lineární entitu skici, která se zkopíruje do rozvinutého tvaru jako pevná entita. Možnost Válcová/kuželová těla je k dispozici pouze, pokud je vybraná trasa, po které je profil tažen, skica. S nástrojem Tažený lem je možné používat složené obrysy skici, které jsou tažené podél kruhové trasy. Když vyberete ke kopírování lineární entitu skici, software může správně narovnat válcové nebo kuželové tvary, zahrnující prvky jako válcovaná žebra nebo lemy, které byly přidány jako švy. Při určování válcového rozvinutého tvaru vybíráte entitu skici, která je s ohledem na trasu tažení vodorovná nebo svislá. Při určování kuželového rozvinutého tvaru vybíráte šikmou entitu skici. 170

171 Plechové díly Bez možnosti Válcová/kuželová těla představuje rozvinutý tvar při narovnání kuželového těla obdélník. Kuželový tvar Rozložený bez použití možnosti Válcová/kuželová těla Když se při výběru šikmé entity skici zvolí možnost Válcová/kuželová těla, je rozvinutý tvar kuželový. Vybraná šikmá entita skici Výsledný kuželový rozvinutý tvar Vytvoření kuželového těla pomocí taženého lemu Při přidávání taženého lemu ke kuželovému tělu plechového dílu je možné použít oddíl Válcová/kuželová těla, aby se zajistilo správné vyrovnání výsledného těla. Nabídka Válcová/Kuželová těla je k dispozici pouze v případě, kdy je vybraná trasa, po níž je profil tažen, skicou. 171

172 Plechové díly Klepněte na nabídku Tažený lem (panel nástrojů Plechové díly) nebo na Vložit > Plechový díl > Tažený lem. Vyberte profil a cestu pro prvek taženého lemu. Profil Cesta Rozbalte položku Válcová/kuželová těla a kliknutím na zaškrtávací políčko možnost aktivujte. Vyberte lineární úsek skici, který je součástí profilu a který bude při narovnání dílu sloužit jako fixní entita. 172

173 Plechové díly Klepněte na tlačítko. Po klepnutí na možnost Narovnat rozvinutý tvar. (panel nástrojů Plechový díl) se zobrazí výsledný 173

174 19 SolidWorks Simulation Aplikace SolidWorks Simulation Professional a SolidWorks Simulation Premium jsou prodávány zvlášť a lze je použít spolu s aplikacemi SolidWorks Standard, SolidWorks Professional nebo SolidWorks Premium. V aplikaci SolidWorks Premium je k dispozici funkce lineární statické analýzy. Tato kapitola obsahuje následující témata: Spojky Kontakt Materiály Výkon Následné zpracování Importování výsledků z aplikace SolidWorks Plastics Spojky Automatický převod upevňovacích prvků Toolbox na šrouby Upevňovací prvky Toolbox v modelech je možné převést automaticky na šroubové spoje Simulation. K dispozici pro verzi SolidWorks Simulation Professional a vyšší. Nástroj automatického zjištění se spustí ve správci PropertyManager Studie, kde v části Možnosti vyberte položku Převést upevňovací prvky Toolbox na šroubová spojení (může trvat delší dobu). Tento nástroj je dostupný pro lineární statické, nelineární statické a nelineární dynamické studie. Během procesu převádění se všechny informace související s umístěním, geometrickými prvky a materiálem upevňovacích prvků Toolbox interně namapují do formulace odpovídajících šroubových spojení. 174

175 SolidWorks Simulation Ve správci PropertyManager Spojka (šroub) se při převodu vyplní tato pole: Typ Všechny geometrické entity se vyplní pro tyto typy spojek: Standardní šroub nebo šroub s rovným zahloubením a maticí Šroub se šikmým zahloubením a maticí Standardní šroub nebo šroub s rovným zahloubením Šroub se šikmým zahloubením Materiál Pokud má upevňovací prvek Toolbox přiřazený materiál, potom se ten samý materiál použije pro definici šroubové spojky. Jinak se použije výchozí materiál Slitinová ocel. Data pevnosti Oblast napětí v tahu Pevnost šroubu Závity šroubu (ISO): A t = 0,7854 * [d - (0,9382 / n)] 2, kde d se uvádí v milimetrech a n v závitech/mm. Závity (ANSI): A t = 0,7854 * [d - (0,9743 / n)] 2, kde d je zadáno v palcích a n v závitech/palec. D = nominální průměr šroubu (z dat upevňovacího prvku Toolbox) a n je počet závitů na palec (mm) (z dat upevňovacího prvku Toolbox) Odkaz: Machinery's Handbook, vydavatelství Industrial Press. Rovná se mezi kluzu materiálu upevňovacího prvku. 175

176 SolidWorks Simulation Předpětí F I = 0,75 x A t x 0,20 meze kluzu Odkaz: Machinery's Handbook, vydavatelství Industrial Press, 27.vydání, str Šroubové spoje Simulation vytvořené v části Spojky Spojky je možné zobrazit. Šroubové spoje mají stejnou konvenci pojmenovávání jako jejich protějšky Toolbox se shodnou velikostí a délkou. Šroubové spoje stejné velikosti jsou seskupeny do podsložky. Součásti Toolbox vyjmuté z analýzy jsou uvedeny v položce Automaticky převedené upevňovací prvky Toolbox v části Díly. Před pokračováním analýzy si prohlédněte a ověřte vlastnosti převedených spojek. Stále bude potřeba definovat podmínku kontaktu (ve většině případů bez průniku), aby se zabránilo kolizi mezi těly upevněnými upevňovacími prvky Toolbox. Položky Toolbox jako ozubená kola a čepy se na spojky Simulation nepřevedou automaticky. Seznam výstupních sil konektorů U pružinových, bodově svařovaných a spojkových konektorů je možné po provedení statické nebo nelineární analýzy prohlédnout si seznam výstupních sil. Klepněte pravým tlačítkem na nabídku Výsledky konektorů. a vyberte možnost Seznam sil Nabídka Seznam sil čepu/ložiska byla odstraněna. Seznam výstupních sil pro všechny konektory je k dispozici ve správci PropertyManager Výsledná síla/síla spojky. Je možné zobrazit seznam výsledků pro všechny konektory v aktuální studii nebo filtrovat výsledky jen pro vybrané konektory. Na výběr jsou: Všechny spojky Všechny čepy Všechny šrouby Všechny pružiny Všechny bodové svary Všechna spojení Všechna ložiska Individuální spojky Při výběru řádku v tabulce se na grafické ploše odpovídající konektor zvýrazní a v popisu se zobrazí seznam všech sil. 176

177 SolidWorks Simulation Chcete-li vybrat více řádek za sebou, stiskněte klávesu Shift. Chcete-li vybrat jednotlivých řádek, stiskněte klávesu Ctrl. Pokud chcete všechny síly konektorů exportovat do tabulky aplikace Microsoft Excel, klepněte na možnost Uložit do souboru. Kontakt Obrázky kontaktního tlaku ve 2D zjednodušení Obrázky kontaktního tlaku je možné si prohlížet v lineárních i nelineárních studiích 2D zjednodušení. K dispozici pro verzi SolidWorks Simulation Professional a vyšší. Ve správci PropertyManager Obrázek napětí vyberte v nabídce Součást Kontaktní tlak. možnost CP: Kontaktní tlak se vyvíjí v oblastech, kde se během analýzy dotýkají dvě těla a není definovaný žádný průsečík. Kvůli vylepšení viditelnosti oblastí, které přicházejí do kontaktu a pohled na ně je blokován, je dostupná možnost zobrazit obrázek kontaktního tlaku pouze na vybraných entitách. Ve správci PropertyManager Obrázek napětí v části Upřesňující možnosti vyberte možnost Zobrazit obrázek pouze pro vybraná těla. Vyberte plochy, kde se mají zobrazit kontaktní tlaky. Kontaktní tlaky je možné zobrazit na obrázcích 2D jako vektory, případně na obrázcích 3D. Ve správci PropertyManager Obrázek napětí v části Zobrazit vyberte možnost Zobrazit jako 3D obrázek nebo Zobrazit jako vektorový obrázek. U obrázků 3D jsou výsledky vysunuté přes hloubku řezu, podle definice ve vlastnostech studie (rovina napětí, rovinná deformace) nebo otočené podle osy souměrnosti (studie souměrné dle osy). 177

178 SolidWorks Simulation Vykreslení vizualizace kontaktu Pomocí nového vykreslení vizualizace kontaktu je možné prozkoumat všechny kontakty vytvořené v modelu. K dispozici pro verzi SolidWorks Simulation Professional a vyšší. Vykreslení vizualizace kontaktu umožňuje zjistit snadno různé typy kontaktu ve vašem použitém modelu pomocí globálních definic, definic součástí nebo definic kontaktních sad. Klikněte pravým tlačítkem na položku Spojení a vyberte možnost Vykreslení vizualizace kontaktu. Oblasti modelu, kde je kontakt definovaný, jsou vykresleny v jedinečné barvě pro každý typ kontaktu. Typy podporovaných kontaktů jsou: Typ kontaktu Spojené Žádný průnik Povolit průnik (volný kontakt) Nalisované uložení Virtuální stěna Tepelný kontaktní odpor Izolavaný Barva vykreslení Červená Fialová Zelená Oranžová Žlutá Fialová Zelená 178

179 SolidWorks Simulation V PropertyManageru Vykreslení vizualizace kontaktu klikněte na položku Vypočítat; tím zobrazíte kontaktní sady založené na geometrii. Kontakty založené na geometrii zahrnují všechny geometrické entity (hrany, plochy nebo těla), které se v původním stavu (před zahájením analýzy) dotýkají a mají automaticky nebo ručně přiřazenou definici kontaktu. Chcete-li zobrazit oblasti modelu nalezené řešičem na úrovni prvků sítě (před spuštěním analýzy) s přiřazenou definicí kontaktu, vyberte možnost Zahrnout řešičem generované kontakty (je vyžadována síť). V části Výsledky vyberte možnost Zobrazit kontaktní sady založené na řešiči. Vykreslení vizualizace kontaktu vykreslí prvky sítě, které patří ke geometrickým entitám modelu s přiřazenou definicí kontaktu. Vykreslení bezprůnikového kontaktu založeného na geometrii. Vykreslení tečné hrany mezi dvěma součástmi. Vykreslení bezprůnikového kontaktu založeného na řešiči. Vykreslení prvků sítě, které se účastní formulace kontaktu. Materiály Uživatelé aplikací SolidWorks Simulation Professional a SolidWorks Simulation Premium s aktivními předplacenými službami SolidWorks Simulation mají přístup k mnohem větší knihovně materiálů prostřednictvím portálu materiálů SolidWorks online. K dispozici pro verzi SolidWorks Simulation Professional a vyšší. Rozšířená databáze materiálů je k dispozici díky partnerství se společností Matereality LLC. Je možné vyhledávat materiály podle typu simulační studie, kterou chcete provést, nebo modelu materiálu, který chcete použít. Materiály stažené z portálu materiálů SolidWorks online se automaticky přidají do seznamu materiálů dostupného v dialogovém okně Materiál aplikace SolidWorks Simulation. Výkon Zvýšení výkonu zahrnuje zkrácenou dobu řešení a lepší konvergenci výsledků u některých nelineárních studií, zkrácenou dobu počátečního nahrávání simulačních studií a dostupnost nového řešiče Direct sparse pro velké problémy. K vylepšením pro nelineární studie patří: 179

180 SolidWorks Simulation Lepší konvergence u formulace bezprůnikového kontaktu uzel na povrch s celkovým zlepšením výkonu až 30 %. Vylepšená přesnost výsledků pro skořepiny u modelů z plastických materiálů při použití formulace malého posunu. Počáteční nahrávání simulačních studií Zkrátil se čas na provedení počátečního nahrávání modelů pomocí simulačních studií. Zlepšení výkonu je patrnější u modelů s několika simulačními studiemi. V části Možnosti systému je k dispozici možnost Při otevření modelu nahrát všechny simulační studie (vyžaduje více času na otevření modelu). Při volbě této možnosti se uloží při otevírání modelu do paměti všechny informace pro simulační studie. Otevření modelů s více simulačními studiemi může zabrat více času. Pokud tuto možnost zrušíte, uloží se při otevírání modelu pro každou simulační studii jen základní informace. Při aktivaci studie se zbytek dat simulační studie uloží do paměti. Large Problem Direct Sparse Je k dispozici přímý řešič, který uplatňuje možnost vícejádrového zpracování a zvýší rychlost řešení u statických a nelineárních studií. V dialogovém okně Statická nebo Nelineární v části Řešič vyberte možnost Příliš velký pro Direct Sparse. Uplatněním vylepšených algoritmů přidělování paměti dokáže řešič zpracovat simulační problémy, které překračují fyzickou paměť vašeho počítače. Pokud na začátku vyberete řešič Direct Sparse a vzhledem k omezeným paměťovým prostředkům dosáhnete řešení mimo jádro, upozorní vás výstražná zpráva, abyste přepnuli na možnost Příliš velký pro Direct Sparse. Následné zpracování Zlepšení uživatelského rozhraní: Společný přístup ke správcům PropertyManager Upravit definici, Možnosti grafu a Nastavení. Schopnost upravovat minimální a maximální hodnoty u legend obrázku. Klepněte na minimální nebo maximální hodnotu legendy obrázku a zadejte novou hodnotu. Rychlý přístup k Možnostem mapy obrázku. Klepněte pravým tlačítkem kdekoliv na ohraničení legendy obrázku a klepněte na položku Možnosti mapy. Schopnost rychle změnit stav zobrazení sítě na výsledných obrázcích. Klepněte pravým tlačítkem kdekoliv na ohraničení legendy obrázku a vyberte nebo zrušte výběr položky Zobrazit síť. Zrcadlené výsledky podle rovin symetrie U modelů, kde se kvůli vyvážení podmínek geometrické a zátěžové symetrie uplatňují omezení rovinné nebo cyklické symetrie, je možné zobrazit výsledky na celém modelu. Zobrazení výsledků na celém modelu, místo jen na řezu modelu, umožní lepší vhled na chování modelu a pomáhá identifikovat potenciální chyby modelování. 180

181 SolidWorks Simulation Ve správci PropertyManager požadovaného počtu výsledků v části Upřesňující možnosti vyberte možnost Zobrazit symetrické výsledky. Výsledky jsou zrcadlené podle rovin symetrie u modelů, kde analyzujete polovinu, čtvrtinu nebo osminu skutečné geometrie. U kruhové symetrie se výsledky opakují cyklicky podle definované osy otáčení. U kruhové symetrie musí být úhel mezi vybranými plochami rovnoměrně rozdělitelný na 360. Osa symetrie musí ležet v průsečíku dvou vybraných rovin, kde uplatňujete cyklickou symetrii. Nová možnost pro zobrazení výsledků je dostupná pro napětí, posun, namáhání, náhled na design, vykreslení koeficientu bezpečnosti a všechny typy studií, které podporují omezení rovinné a cyklické symetrie. Vykreslení, která zobrazují výsledky na celém modelu, je možné uložit do souborů edrawings. Symboly zatížení, síť a symboly omezení uplatněné na model jsou viditelné jen pro analyzované geometrické řezy a nejsou zrcadlené podle rovin symetrie. Jedna čtvrtina tlakové nádoby se analyzuje uplatněním omezení symetrie na sadu ortogonálních ploch Výsledky zobrazené na geometrii celého modelu Porovnání výsledků mezi konfiguracemi Pomocí nástroje Porovnat výsledky je možné porovnat až čtyři výsledná vykreslení ze simulačních studií, která jsou přidružena k různým konfiguracím stejného modelu. Tento režim porovnání mezi konfiguracemi vám dává plnou kontrolu nad zobrazením výsledků pomocí stávající funkce konfigurací. Tohoto správce PropertyManager otevřete klepnutím na možnost Porovnat výsledky (CommandManager Simulace). V části Možnosti volbou možnosti Všechny studie ve všech konfiguracích (pomalejší) porovnáte až čtyři výsledná vykreslení ze studií přidružených k různým konfiguracím. U vykreslení stejného typu je možné vybrat vykreslení, které ovládá nastavení. 181

182 SolidWorks Simulation Výchozí konfigurace první tvar režimu Druhá konfigurace první tvar režimu Výchozí konfigurace druhý tvar režimu Druhá konfigurace druhý tvar režimu Importování výsledků z aplikace SolidWorks Plastics U plastických dílů je možné importovat teploty a reziduální napětí ve formě z aplikace SolidWorks Plastics Premium v nelineární statické studii. K dispozici pro aplikaci SolidWorks Simulation Premium. Simulací procesu chladnutí z teplot dosažených během procesu vstřikování do formy na pokojovou teplotu je možné vypočítat konečná zbytková napětí a deformace pružného dílu. Data je možné z aplikace SolidWorks Plastics Premium importovat pouze pro jeden díl, jehož síť je tvořena objemovými prvky. 182

Co je nového SOLIDWORKS 2012

Co je nového SOLIDWORKS 2012 Co je nového SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...12 1 Uživatelské rozhraní...14 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...14 Poslední dokumenty a otevřené

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod...6 1...7 Automatizovaná správa mezipaměti...7 Sloučená oznámení Opožděno ve stavu...8 Filtr příjemců dynamických oznámení...11

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2016

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2016 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2016 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod...6 1 SOLIDWORKS PDM...7 Změny v instalaci pro SOLIDWORKS PDM...7 Instalace s použitím Manažera instalací SOLIDWORKS...8 Instalace s použitím

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Instalace a správa SOLIDWORKS 2011

Instalace a správa SOLIDWORKS 2011 Instalace a správa SOLIDWORKS 2011 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...7 Individuální instalace nebo administrativní kopie...8 Zahájení instalace SolidWorks...8 2 Individuální

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod...6 1 SOLIDWORKS Enterprise PDM...7 Vylepšení kopírování stromu...7 Ovládání filtru zobrazení nabídky Kopírovat strom...9 Upozornění

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ POMOHOU RŮSTU VAŠEHO PODNIKÁNÍ Konstrukční řešení SOLIDWORKS pomáhají konstruktérům,

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2014

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2014 INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2014 Obsah Právní ustanovení...5 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...9 Tipy

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2016...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...15 Vylepšení výkonu...17

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013

Co je nového SOLIDWORKS 2013 Co je nového SOLIDWORKS 2013 Obsah Právní ustanovení...10 1 Vítejte v SolidWorks 2013...13 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...13 Hlavní zdokonalení...13 Pro více informací...15 2 Uživatelské

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2016

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2016 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2016 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2016...14 Hlavní zdokonalení...15 Pro více informací...17 2 Uživatelské rozhraní...18 Přepracování uživatelského rozhraní...18

Více

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS PDM 2016

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS PDM 2016 PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS PDM 2016 Obsah Právní ustanovení...7 1 SOLIDWORKS PDM Průvodce instalací...10 2 Přehled instalace...12 Vyžadované součásti instalace...13 Volitelné součásti instalace (pouze

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2016

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2016 INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2016 Obsah Právní ustanovení...5 1 Instalace a správa programu SOLIDWORKS...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SOLIDWORKS...10 Tipy

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE STEEL 2013, ČÁSTÍ ŘEŠENÍ GRAITEC BIM... 5 ADVANCE CAD DOSTUPNÁ 64BITOVÁ PLATFORMA... 6 VYLEPŠENÍ PLATFORMY ADVANCE CAD 2013... 7 NOVÁ PALETA NÁSTROJŮ... 8 MODELOVÁNÍ... 9 Modelování

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Obsah Právní ustanovení...7 1 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Přehled instalace...11 Vyžadované součásti instalace...11 Volitelné součásti

Více

SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS SIMULATION SOLIDWORKS SIMULATION Nejlepší bezriziková inovace na trhu Pomocí simulace proudění zajistěte dostatečný průřez výstupního potrubí Zkontrolujte rezonanci mezi ventilátorem a motorem Rozmetač sněhu pro

Více

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad Téma 2: Konfigurace zásad 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to jsou zásady skupiny a jak se k nim dostat. Vyzkoušíte si konfiguraci diskových kvót, zásad obnovení systému a souborů

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2019

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2019 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2019 Obsah Právní ustanovení...3 1 SOLIDWORKS PDM...6 Podmíněné oznámení...6 Definování podmíněného oznámení...7 Dialogové okno Podmíněné oznámení...7 Nastaví výchozí proměnnou

Více

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Obsah Právní ustanovení...7 1 Průvodce instalací aplikace SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Přehled instalace...11 Vyžadované součásti instalace...11 Volitelné

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového v Solid Edge ST6? VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních

Více

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 14. ledna 2016 Obsah 3 Obsah Fiery

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

CIMCO Edit v6 - Uživatelská příručka

CIMCO Edit v6 - Uživatelská příručka CIMCO Edit v6 - Uživatelská příručka 3 Licenční informace Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a neznamenají závazek na straně CIMCO A/S. V tomto dokumentu popsaný software

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 Obsah 1 2 Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 1. Instalace a nastavení...15 1.1 Než začnete instalovat... 16 1.2 Instalace... 16 Průběh... 17 1.3 Oprava instalace... 18 1.4 Odinstalování

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2011 BETA

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2011 BETA CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2011 BETA Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky SolidWorks 2011...ix Právní ustanovení...11 1 Uživatelské rozhraní...14 SolidWorks vyhledávání...14 Ikony PropertyManageru...14

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy Sestavy dlaždic Sestava dlaždic je předem připravené a na disk uložené uspořádání dlaždic, které lze pokládat buďto jednotlivě nebo na celou určenou plochu. Jedna sestava dlaždic může obsahovat dlaždice

Více

Import výkresu z AutoCADu do SolidWorks

Import výkresu z AutoCADu do SolidWorks Import výkresu z AutoCADu do SolidWorks Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy importujete 2D výkres vytvořený v AutoCADu do SolidWorksu upravíte jej a uložíte

Více

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení SolidCAM + SolidWorks Plně integrované v ýrobní ře šení špičkové technologie nová revoluční technologie frézování AŽ ÚSPORA ČASU nová revoluční technologie frézování ZAČÍNÁME The Leaders in Integrated

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2018

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2018 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2018 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod: Úvod...6 1 SOLIDWORKS PDM...7 Automatické vytvoření PDF souboru výkresu v softwaru SOLIDWORKS PDM Standard... 7 Konfigurace úlohy Převést

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix 1 Vítejte v SolidWorks 2013...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2015

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2015 INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...5 1 Instalace a správa programu SOLIDWORKS...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SOLIDWORKS...9 Tipy

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Vestavěné skříně Uživatelská příručka

Vestavěné skříně Uživatelská příručka Vestavěné skříně Uživatelská příručka Komplexní systém pro navrhování vestavěných skříní Výrobce programu: CAD PROJEKT K&A s.c. 61-612 Poznań ul. Rubież 46 Tel.: +48 801000269, +48 616623883 Fax: +48 616429455

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Novinky verze SPIRIT 2015

Novinky verze SPIRIT 2015 Novinky verze SPIRIT 2015 Ostění pro okna a dveře (ZAK) Ve SPIRITu můžete použít každý ZAK komponent přímo z Prohlížeče komponentů způsobem drag and drop, kromě ostění oken a dveří. Ve SPIRITu 2015 máte

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách strojírenské nadstavby TDS- TECHNIK pro AutoCAD LT. V přehledu je souhrn hlavních novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka:

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1...3 Nové funkce...4 Dynamická vodítka...4 Poznámky...4 Knihy...4 Redline...4 Další nové funkce...5 Legislativní

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 4: Editace, vysunutí a rotace náčrtů

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 4: Editace, vysunutí a rotace náčrtů Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D Téma 4: Editace, vysunutí a rotace náčrtů Učební cíle Úprava náčrtů užitím různých editačních nástrojů Tvorba obdélníkového a rotačního pole Psaní

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Obsah Právní ustanovení...vi 1 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Přehled instalace...10 Vyžadované součásti

Více

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Učební text předmětu CAD/CAM systémy v obrábění a CAD/CAM systémy v obrábění II Marek

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

DUM 01 téma: Úvod do Corelu

DUM 01 téma: Úvod do Corelu DUM 01 téma: Úvod do Corelu ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více