Co je nového SOLIDWORKS 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového SOLIDWORKS 2012"

Transkript

1 Co je nového SOLIDWORKS 2012

2 Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks Uživatelské rozhraní...14 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...14 Poslední dokumenty a otevřené dokumenty...15 Připínání a odepínání posledních dokumentů...16 Zavírání dokumentů ze seznamu Otevřené dokumenty...16 Otevření složek obsahujících dokumenty...16 Příkazy vyhledávání...17 Vyhledávání příkazů...17 Přiřazování zkratek vyhledávání příkazům...18 Příklad hledání příkazů...18 Vybrat vše...19 Zobrazování na dvou obrazovkách a přizpůsobování obrazovkám...20 Princip rozšíření zobrazení...20 Rozšíření zobrazení...21 Obnovení rozšířeného zobrazení...21 Dlaždicové uspořádání oken v zobrazeních...22 Systém jednotek na stavovém řádku Základy SolidWorks...25 Aplikační programové rozhraní...25 Dokumentace...26 Nové kurzy...26 Vyznačení trasy...26 Obnovení dokumentu...26 Prázdné uživatelské vlastnosti...27 Zobrazení...27 Vizuální vylepšení grafické plochy...27 Zobrazení řezů a vybarvování...28 Analýza zebřích pruhů a křivosti...29 Okolní okluze...30 Příklady okolní okluze...31 SolidWorks Resource Monitor Instalace...34 Installation Manager...34 Editor možností administrativní kopie...34 ii

3 Obsah 4 Sestavy...35 Přezkoumání velkého návrhu...35 Informace o sestavách a součástech...35 Přezkoumání sestav...37 Změny součástí...38 Otevření a vyřešení součástí...40 Použitelnost a zlepšení pracovních postupů...40 Vytváření podsestav...40 Úprava flexibilních podsestav...40 Názvy ploch a hran ve zjednodušených součástech...41 Hledání chybějících referencí...41 Složky...41 Skrytí a zobrazení součástí...41 Skrytí ukazatele přerušené vazby...41 Přenesení odkazů vazeb...42 Změna rozměrů součásti...42 Otevírání sestav...42 Opětovné načtení součásti po zrušení změn...42 Ukládání součástí upravovaných v sestavách...43 Inteligentní vazby...43 Inteligentní šrouby CircuitWorks...44 ProStep EDMD Import a export Konfigurace...46 Změna rozměrů součásti...46 Rovnice v konfiguracích Costing...47 Přehled nástroje Costing...47 Nastavení umístění souborů...48 Vyhodnocení nákladů na plechový díl...48 Změna vstupů pro nástroj Costing...50 Změna šablony nástroje Costing...51 Nastavení základny...51 Změna materiálů...51 Úprava šablony nástroje Costing...52 Změna geometrie modelu...52 Vytváření zpráv Výkresy a detailování...54 Zarovnání pozic pomocí magnetických čar...54 Vkládání magnetických čar...55 Připojování pozic k magnetickým čarám...55 iii

4 Obsah Automatické vkládání magnetických čar...56 Automaticky vložit středové značky...57 Automatické vkládání středových značek...57 Tabulky ohybů...58 Vkládání tabulek ohybů...59 Nastavení vlastností tabulky ohybů...60 Zvýraznění změněných kót...60 Zapnutí zvýraznění...61 Nastavení barvy zvýraznění...61 Změny, které se zvýrazňují...61 Izolování změněných kót...62 Přizpůsobení písma jmenovky řezu...63 Nastavení písma jmenovky řezu...63 Zobrazení velikostí děr Průvodce dírami pomocí typu díry...64 Zobrazování velikostí pomocí písmen a číslic...64 Přepnutí zobrazení...64 Rozložené pohledy výkresu...65 Vylepšené šablony pro normu GB...66 Spuštění nástroje Kusovník bez předchozího výběru pohledu...66 Otevírání sestav a podsestav z pohledů výkresů...68 Aktivace možnosti...68 Otevření součásti z kontextového panelu nástrojů...68 Otevření součásti z místní nabídky...68 Pořadí pozic...69 Vložení kusovníku...69 Vkládání pozic podle pořadí sestavy...70 Postupné číslování pozic...70 Nastavení první pozice...71 Tabulky prolisů...72 Opětovné použití písmen odstraněných pohledů...73 Opětovné použití písmen z odstraněných pohledů...73 Nastavení šipek řezu...74 Nastavení typů šipek...74 Sdružené pozice...74 Vytváření sdružených pozic...75 Změna délky čar...76 Zarovnání sdružených pozic...76 Přetahování sdružených pozic edrawings...78 Kusovníky...78 Odkazy na soubory Rovnice...79 Otevření dialogového okna Rovnice...79 iv

5 Obsah Tři zobrazení rovnic...80 Zobrazení rovnic...80 Zobrazení kót...80 Seřazený pohled...81 Vylepšení rozhraní...82 Řazení a filtrování rovnic...82 Výběr více řádků...83 Funkce Zpět a Znovu...83 Automatické doplňování textu...83 Kontrola syntaxe pomocí barev...83 Pohyb v buňkách tabulky...84 Vylepšení funkcí...84 Funkce Automatické pořadí řešení...84 Funkce Automatické obnovení...84 Připojení k textovému souboru...85 Potlačování rovnic...85 Součásti s více instancemi...85 Funkce Změřit...85 Vytváření a úpravy rovnic v dialogovém okně Rovnice...86 Přidání rovnice...86 Úprava rovnice...87 Potlačení rovnice...87 Vymazání rovnice...88 Používání funkce Změřit...88 Změna kót podle konfigurace...89 Export a import rovnic a propojení rovnic se souborem...89 Připojení k externím souborům...89 Exportování rovnic...90 Importování rovnic...91 Vytváření rovnic v externích souborech...91 Změna rovnic prostřednictvím připojeného souboru...92 Vytváření rovnic v dialogovém okně Změnit...92 Vytvoření globální proměnné...92 Vytvoření rovnice...93 Rovnice a konfigurace...93 Použití rovnic na vybrané konfigurace...93 Uvolnění rovnic pro vybrané konfigurace...94 Použití rovnic...94 Exportování a propojování rovnic...96 Změna hodnot v rovnici pomocí okna Změnit SolidWorks Enterprise PDM...99 Nástroj pro správu...99 Přizpůsobené nabídky aplikace Enterprise PDM...99 Zobrazení celých jmen uživatelů v uživatelském rozhraní v

6 Obsah Zabezpečení před selháním replikace Průzkumník souborů a doplňkový modul SolidWorks Procházení možností Exportování členitých kusovníků Vyhledávání v dialogových oknech pro práci se soubory Přepnutí verze na záložce Kde jsou použity Panely nástrojů v dialogových oknech Podpora produktu Výkon systému Rozšířený přístup do aplikace Web Client Flow Simulation Fyzikální modely a technologie Vylepšené rozlišení geometrie Model záření DO Průvanový index [Draught Rate] Hybridní technologie pro izotermickou kavitaci Tepelný spoj [Thermal Joint] Studie stopovacího prvku Preprocesor Možnosti automatické obnovy Popis neplatného kontaktu Kontaktní odpor Postprocesor Pruh barev [Color Bar] Kontextová animace Oříznutí oblasti v trajektoriích toků Export výsledků Vysoce kvalitní zvýraznění Seznam parametrů [Parameter List] Zprávy Import/Export Export výkresů s více listy do výkresového prostoru DXF nebo DWG Importování souborů Creo Elements/Pro (Pro/Engineer) Importování souborů.ifc Import souborů Unigraphics Import souboru STEP a souboru sestavy Parasolid pohybové studie Optimalizace pohybu Zahrnutí výsledků pohybu do čidel Díly a prvky Zmrazení prvků Povolení zmrazení prvků vi

7 Obsah Zmrazení prvků Rozložené pohledy vícetělových dílů Vytvoření rozloženého pohledu Automatické uspořádání těl Sbalení rozloženého pohledu Průvodce dírami Umístění děr Prohlížeč dílů Šablony pro rozdělené díly Referenční roviny Vyznačení trasy Úseky potrubí Definování úseků potrubí Spoje Přidání spoje Přizpůsobené šablony vlastností tras Možnosti kusovníků Kótování z lemů Plechové díly Řezy ohyby Lemy z hrany Rozvinuté tvary Tvarovací nástroje Vkládání tvarovacích nástrojů Nahrazování tvarovacích nástrojů Propojování tvarovacích nástrojů Transformace skici umístění Vytváření ID otvorů Vkládání tabulky prolisů Tažené lemy Simulace Nosníky Nosníky v lineárně dynamických studiích Spojení nosníků Torzní konstanta pro nosníky Výsledky nosníku Spojky Rozhraní parametrů Spojení prvku simulace (nebo pohybu) s parametrem Optimalizace pohybu Vytvoření designové studie parametrů pohybu Optimalizace katapultu pohybovými prvky Definování proměnné designové studie vii

8 Obsah Definování omezení a cíle Spuštění optimalizace Nelineární studie Skořepiny Automatické spojování hran skořepin k plochám Řešení Edge-Wing pro spojování hran skořepin a objemových ploch Importování dat Flow Simulation Skicování Kóty Vkládání kót Přeurčené skici Zpět Používání os k vytváření kót poloměru nebo průměru Lineární a kruhové pole skici Návazné prvky Kóty v lineárních a kruhových polích Kontextové nabídky Otočení skici Sustainability Zvýšená kontrola vstupu Určení recyklovaného obsahu Zadání údajů o výrobě a montáži Zadání parametrů použití dílů a sestav Zadání přepravních údajů Určení způsobu likvidace na konci životnosti Změny ovládacího panelu dopadu na životní prostředí Přidávání materiálů Aktualizace databáze materiálů Žádost o materiál Toolbox Vylepšení výkonu a vlastních úprav Přizpůsobení modulu Toolbox Svařování Vlastnosti tabulky přířezů SolidWorks Workgroup PDM Obnovení metadat úschovny Workgroup PDM Přístup k úschovně Workgroup PDM v operačním systému Windows 7 a Windows Vista Zlepšení funkce Kopírovat projekt viii

9 Právní ustanovení , Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, součást skupiny Dassault Systèmes S.A., 175 Wyman Street, Waltham, Mass USA. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu a předmětný software se mohou bez předchozího upozornění změnit a neměly by proto být považovány za závazky společnosti Dassault Systemes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks). Žádný z materiálů nesmí být kopírován ani šířen v jakékoli podobě či jakýmkoli způsobem, elektronicky či ručně, bez výslovného písemného svolení společnosti DS SolidWorks. Software, jehož se tento dokument týká, je šířen na základě licence a lze jej používat nebo kopírovat pouze v souladu s podmínkami licence. Veškeré záruky vztahující se k softwaru a dokumentaci k němu poskytnuté společností DS SolidWorks jsou upraveny v licenční smlouvě a žádné informace uvedené v tomto dokumentu nebo z něj vyplývající nesmí být považovány za změnu či doplnění těchto podmínek, včetně záruk v licenční smlouvě. Patentová oznámení Strojní 3D CAD software SolidWorks je chráněn patenty USA , , , , , , , , , , , , , , , , a zahraničními patenty (např. EP a JP ). Software edrawings je chráněn patenty USA 7,184,044; 7,502,027 a kanadským patentem 2,318,706. V USA a jiných zemích probíhá vyřizování dalších patentů. Ochranné známky a názvy produktů pro produkty a služby SolidWorks SolidWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, edrawings a logo edrawings jsou registrované ochranné známky a FeatureManager je registrovaná ochranná známka ve společném vlastnictví společnosti DS SolidWorks. CircuitWorks, FloXpress, TolAnalyst a XchangeWorks jsou ochranné známky společnosti DS SolidWorks. FeatureWorks je registrovanou ochrannou značkou společnosti Geometric Ltd. SolidWorks 2012, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Workgroup PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation, edrawings Professional a SolidWorks Sustainability jsou názvy produktů společnosti DS SolidWorks. Ostatní značky či názvy výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. KOMERČNÍ POČÍTAČOVÝ SOFTWARE CHRÁNĚNO PATENTY Tento software je komerční zboží a jako takové je definováno v 48 C.F.R (říjen 1995), obsahující komerční počítačový software a komerční softwarovou dokumentaci, tak jak je použito v 48 C.F.R (září 1995) a je poskytováno americké vládě za účelem (a) pořízení pro správní úřady, v souladu se zásadami v 48 C.F.R ; nebo (b) pořízení pro útvary Ministerstva obrany v souladu se zásadami v 48 C.F.R (červen 1995) a (červenec 1995). ix

10 V případě, že obdržíte objednávku jakéhokoliv úřadu americké vlády na tento software s právy, které překročují práva stanovená ve výše uvedeném paragrafu, oznámíte společnosti DS SolidWorks rozsah této žádosti a DS SolidWorks během pěti (5) pracovních dnů dle uvážení rozhodne, zda žádosti vyhojí nebo ji odmítne. Smluvní strana/výrobce: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts US. Autorské doložky pro produkty SolidWorks Standard, Premium, Professional a vzdělávací verzi Části tohoto softwaru Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Tato práce obsahuje následující software, který je majetkem společnosti Siemens Industry Software Limited: D-Cubed 2D DCM Siemens Industry Software Limited. Všechna práva vyhrazena. D-Cubed 3D DCM Siemens Industry Software Limited. Všechna práva vyhrazena. D-Cubed PGM Siemens Industry Software Limited. Všechna práva vyhrazena. D-Cubed CDM Siemens Industry Software Limited. Všechna práva vyhrazena. D-Cubed AEM Siemens Industry Software Limited. Všechna práva vyhrazena. Součásti tohoto softwaru Geometric Ltd. Součásti tohoto softwaru Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Součásti tohoto softwaru zahrnují PhysX by NVIDIA, Součásti tohoto softwaru Luxology, LLC. Všechna práva vyhrazena, patenty čekají na vyřízení. Součásti tohoto softwaru DriveWorks Ltd. Copyright Adobe Systems Inc. a držitelé její licence. Všechna práva vyhrazena. Chráněno patenty USA 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382; probíhá vyřizování dalších patentů. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller a Reader jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Inc. v USA a dalších zemích. Další informace o autorských právech na software SolidWorks viz Nápověda > O aplikaci SolidWorks. Autorská práva pro produkty SolidWorks Simulation Části tohoto softwaru 2008, Solversoft Corporation. PCGLSS Computational Applications and System Integration Inc. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva pro produkt SolidWorks Enterprise PDM Outside In Viewer Technology, Oracle 2011, Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva pro produkty edrawings Části tohoto programu Tech Soft 3D. x

11 Části tohoto softwaru Jean-Loup Gailly and Mark Adler. Součásti tohoto softwaru Dconnexion. Součásti tohoto softwaru Open Design Alliance. Všechna práva vyhrazena. Součásti tohoto softwaru Spatial Corporation. Tento software je částečně založen na práci Independent JPEG Group. xi

12 Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012 Program SolidWorks 2012 obsahuje mnoho zlepšení a rozšíření, z nichž většina je přímou reakcí na požadavky zákazníků. Tato verze je zaměřena na následující témata: Automatizace nejčastěji používaných funkcí Zlepšení výkonu a kvality, což vede ke zrychlení práce softwaru a zajištění plynulejšího pracovního postupu Nové nástroje významně rozšiřující současné designové možnosti aplikace SolidWorks a umožňující zásadní změny v procesu vývoje výrobků Extenzivní podpora spolupráce a propojitelnosti, která umožňuje projektantským týmům spolupracovat na projektech z různých míst zeměkoule Hlavní zdokonalení Hlavní zdokonalení verze SolidWorks 2012 zahrnuje zlepšení stávajících produktů a nové inovativní funkce. V tomto průvodci se v následujících oblastech zaměřte na symbol : Sestavy SolidWorks Costing Výkresy a detailování SolidWorks Enterprise PDM Přezkoumání velkého návrhu na stranu 35 Přehled nástroje Costing na stranu 47 Zarovnání pozic pomocí magnetických čar na stranu 54 Pořadí pozic na stranu 69 Tabulky prolisů na stranu 72 Opětovné použití písmen odstraněných pohledů na stranu 73 Přizpůsobené nabídky aplikace Enterprise PDM na stranu 99 Procházení možností na stranu

13 Pohybové studie Díly a prvky Plechové díly Simulace Základy SolidWorks Toolbox Uživatelské rozhraní Vyhledávání v dialogových oknech pro práci se soubory na stranu 103 Přepnutí verze na záložce Kde jsou použity na stranu 105 Optimalizace pohybu na stranu 156 Zmrazení prvků na stranu 120 Rozložené pohledy vícetělových dílů na stranu 122 Tvarovací nástroje na stranu 138 Tažené lemy na stranu 145 Nosníky v lineárně dynamických studiích na stranu 147 Výsledky nosníku na stranu 150 Optimalizace pohybu na stranu 156 Rovnice na stranu 79 Vylepšení výkonu a vlastních úprav na stranu 176 Příkazy vyhledávání na stranu 17 Všechny funkce jsou k dispozici v softwaru SolidWorks Standard, SolidWorks Professional i SolidWorks Premium, pokud není uvedeno jinak. Pro více informací Pokud chcete získat další informace o SolidWorks, použijte následující zdroje: Co je nového v PDM a HTML Interaktivní Co je nového Co je nového - příklady Nápověda online Poznámky k verzi Tento průvodce je k dispozici ve formátech PDF a HTML. Klepnutím na: Nápověda > Co je nového > PDF. Nápověda > Co je nového > HTML. Klepněte v SolidWorks na symbol pro zobrazení části tohoto manuálu, která popisuje zdokonalení. Symbol se objeví vedle nových položek v nabídkách a titulů nových a změněných PropertyManager. Pro aktivaci interaktivního Co je nového klepněte na Nápověda > Co je nového > Interaktivní. Příklady Co je nového jsou aktualizované při každé důležité verzi a poskytují návod jak použít vylepšení zabudovaná do nové verze. Pro otevření Co je nového - příklady klepněte nanápověda > Co je nového > Co je nového - příklady. Obsahuje kompletní popis našich produktů včetně podrobností o uživatelském rozhraní, vzorků a příkladů. Poskytuje informace o posledních změnách našich produktů. 13

14 1 Uživatelské rozhraní Mezi vylepšení uživatelského rozhraní programu SolidWorks patří zcela přepracované dialogové okno Rovnice, výkonná funkce Vyhledávání příkazů, rychlé způsoby zobrazení na dvou obrazovkách a přizpůsobení oken s dokumenty oblastem zobrazení a několik dalších změn, které zjednodušují nebo zrychlují pracovní postupy. Informace o dialogovém okně Rovnice viz Rovnice na stranu 79. Tato kapitola obsahuje následující témata: Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy Poslední dokumenty a otevřené dokumenty Příkazy vyhledávání Vybrat vše Zobrazování na dvou obrazovkách a přizpůsobování obrazovkám Systém jednotek na stavovém řádku Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy Ke gestům myši lze přiřadit makra a příkazy OK, Storno a Escape.Příkazy Storno a Escape lze také přiřadit klávesovým zkratkám. Tato verze softwaru SolidWorks nevyžaduje v instalačním adresáři programu SolidWorks složku \Macros pro zobrazování a správu maker s klávesovými zkratkami.přizpůsobená makra (ta, která jsou přidělena klávesovým zkratkám nebo gestům myši, i ta, která jsou přidána na panely nástrojů) jsou nyní spravována interně.pokud jste složku\macros pro makra s klávesovými zkratkami používali v programu SolidWorks 2011 a dřívějších verzích, je třeba tuto složku zkopírovat do instalačního adresáře programu SolidWorks 2012.Makra přizpůsobená v programu SolidWorks 2012 lze ukládat kdekoliv v systému. Chcete-li přiřadit makro ke gestu myši, postupujte takto: 1. Nechte dokument otevřený, klepněte na Nástroje > Přizpůsobit a zvolte záložku Gesta myši. 2. V poli Kategorie vyberte možnost Makra. Seznam obsahuje makra, která jste dříve přiřadili ke klávesové zkratce nebo k tlačítku na panelu nástrojů. Dále je zde řádek Tlačítko Nové makro. Chcete-li přiřadit gesto myši k makru, které není asociováno s klávesovou zkratkou nebo tlačítkem na panelu nástrojů, klepněte na možnost v řádku Tlačítko Nové makro, přejděte k makru a v okně Nastavení tlačítka makra ho nastavte. Viz Nápověda SolidWorks: Přizpůsobení uživatelského rozhraní pro makra. 14

15 Uživatelské rozhraní 3. Přiřaďte k makru gesto myši. Přiřazování gest myši se provádí stejně jako u jiných příkazů. Viz Nápověda SolidWorks: Nové přiřazení gest myši. Chcete-li přiřadit příkaz OK, Storno nebo Escape ke gestu myši, postupujte takto: 1. Nechte dokument otevřený, klepněte na Nástroje > Přizpůsobit a zvolte záložku Gesta myši. 2. V poli Kategorie vyberte možnost Ostatní. 3. Nalistujte příkaz, který chcete přiřadit ke gestu myši, nebo příkaz vyhledejte pomocí pole Hledat. Příklad: napíšete-li do pole Hledat text OK, vyhledáte příkaz OK. 4. Přiřaďte tento příkaz ke gestu myši. Přiřazování gest myši se provádí stejně jako u jiných příkazů. Viz Nápověda SolidWorks: Nové přiřazení gest myši. Tento obrázek zobrazuje gesta myši přidělená příkazům OK (aktivní), Storno (proti příkazu OK) a makru s vlastní ikonou (nad příkazem Storno). Poslední dokumenty a otevřené dokumenty Seznam Poslední dokumenty nyní obsahuje až 16 položek a lze k němu připnout oblíbené dokumenty.ze seznamu Otevřené dokumenty lze zavírat otevřené dokumenty.je možné otevřít složku obsahující položku buďto ze seznamu Poslední dokumenty nebo ze seznamu Otevřené dokumenty. Položky zvýrazněné pomocí klávesnice jsou od položek označených pomocí myši v prohlížečích Poslední dokumenty a Otevřené dokumenty odlišeny. Na tomto obrázku je položka na levé straně vybrána pomocí klávesnice a otevřete ji stiskem klávesy Enter.Položka na pravé straně je vybrána umístěním myši nad položku a otevře se tím, že na ni kliknete. 15

16 Uživatelské rozhraní Připínání a odepínání posledních dokumentů Dokumenty lze připínat do seznamu Poslední dokumenty.tím budete moci vytvořit sadu oblíbených dokumentů. Proveďte jeden z následujících úkonů: Klepněte na Soubor, umístěte ukazatel nad položku dokumentu a klepněte na možnost Připnout nebo Odepnout. Klepněte na Soubor > Procházet naposledy otevřené dokumenty nebo stiskněte klávesu R, umístěte ukazatel myši nad položku dokumentu a klepněte na možnost Připnout nebo Odepnout. Připnutý dokument zůstane na začátku seznamu Poslední dokumenty, dokud jej neodepnete. Zavírání dokumentů ze seznamu Otevřené dokumenty Dokumenty v seznamu Otevřené dokumenty je možné zavřít.v prohlížeči Otevřené dokumenty lze zavřít více dokumentů najednou. Prohlížeč Otevřené dokumenty představuje pohodlný způsob, jak zavřít více dokumentů, protože nemusíte jednotlivá okna dokumentů lokalizovat samostatně. Proveďte jeden z následujících úkonů: Klikněte na možnost Okno, umístěte kurzor myši nad otevřený dokument a klikněte na tlačítko Zavřít. Klikněte na nabídku Okno > Procházet otevřené dokumenty nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Tab, umístěte kurzor myši nad položky pro jednotlivé otevřené dokumenty a klikněte na tlačítko Zavřít zavřete prohlížeč Otevřené dokumenty..kliknutím do grafické plochy Otevření složek obsahujících dokumenty Je možné otevřít složku obsahující dokument ze seznamu Poslední dokumenty nebo Otevřené dokumenty. Proveďte jeden z následujících úkonů: Klepněte na Soubor, umístěte ukazatel myši nad položku nedávno otevřeného dokumentu a klepněte na možnost Zobrazit ve složce. Klepněte na Okno, umístěte ukazatel myši na položku otevřeného dokumentu a klepněte na možnost Zavřít. Klikněte na nabídku Soubor > Procházet naposledy otevřené dokumenty nebo stiskněte klávesu R, umístěte kurzor myši nad položku pro poslední dokument a klikněte na možnost Zobrazit ve složce. 16

17 Uživatelské rozhraní Klikněte na nabídku Okno > Procházet otevřené dokumenty nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Tab, umístěte kurzor myši nad položku pro otevřený dokument a klikněte na možnost Zobrazit ve složce. Příkazy vyhledávání Funkce Vyhledávání příkazů [Search Commands] umožňuje vyhledávat a spouštět příkazy z okna Vyhledávání v SolidWorks nebo vyhledávat příkazy v uživatelském rozhraní. Tyto funkce usnadňují vyhledávání a spouštění veškerých příkazů programu SolidWorks: Výsledky jsou filtrovány během psaní a k nalezení požadovaného příkazu obvykle stačí zadání několika znaků. Když příkaz spustíte ze seznamu výsledků dotazu, funkce Vyhledávání příkazů [Search Commands] si daný příkaz zapamatuje a při opětovném zápisu stejného dotazu jej umístí na začátek seznamu výsledků. Zkratky vyhledávání umožňují přiřazovat jednoduché a známé sekvence znaků k často používaným příkazům. Příklad použití funkce Vyhledávání příkazů [Search Commands], viz Příklad hledání příkazů na stranu 18. Vyhledávání příkazů Chcete-li vyhledat příkaz, postupujte takto: 1. Pokud není funkce Vyhledávání příkazů [Search Commands] ještě aktivní, vyberte v seznamu Vyhledávání v SolidWorks možnost Příkazy. Chcete-li aktivovat funkci Vyhledávání příkazu z klávesnice, stiskněte klávesu W nebo S. Můžete také přidělit jinou klávesovou zkratku. Nechcete-li, aby byla klávesa S přidružena k funkci Vyhledávání příkazu, klepněte na Nástroje > Vlastní. V dialogovém okně Vlastní na záložce Panely nástrojů zrušte výběr možnosti Aktivovat vyhledávání příkazů po spuštění panelu zástupců. 2. Začněte psát dotaz do pole Vyhledávání v SolidWorks. Během psaní zobrazí funkce Vyhledávání příkazů [Search Commands] seznam výsledků a v závislosti na zadávaném textu se aktualizuje.pokud například napíšete kři, seznam výsledků zobrazí příkazy obsahující tuto sekvenci znaků. 3. Vyberte jednu nebo více následujících možností: Chcete-li v uživatelském rozhraní programu SolidWorks nalézt nějaký příkaz, umístěte kurzor myši nad příkaz v seznamu výsledků a klikněte na tlačítko Zobrazit. Chcete-li spustit nějaký příkaz, klikněte na něj nebo jej zvýrazněte a stiskněte klávesu Enter. 17

18 Uživatelské rozhraní Pokud příkaz nelze spustit, je v seznamu výsledků nedostupný a zobrazuje se níže v seznamu.mnoho příkazů například nelze spustit, když není otevřený nějaký dokument. Chcete-li přidat nějaký příkaz do panelu nástrojů, přetáhněte daný příkaz ze seznamu výsledků a pusťte jej na panel nástrojů. Přiřazování zkratek vyhledávání příkazům Chcete-li přiřadit zkratku vyhledávání k příkazu, postupujte takto: 1. Klikněte na nabídku Nástroje > Upravit a vyberte kartu Klávesnice. 2. Přejděte na příkaz, kterému chcete přiřadit zkratku vyhledávání. Viz Nápověda SolidWorks:Upravit klávesnici. 3. Ve sloupci Zkratka vyhledávání pro daný příkaz zadejte zkratku, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko OK. Příklad hledání příkazů Tento příklad ukazuje, jak lze použít funkci vyhledávání příkazů k nalezení a spuštění příkazu Křivka referenčními body. Úplné pokyny k použití funkce vyhledávání příkazů najdete v sekci Příkazy vyhledávání na stranu 17. Máte-li otevřený díl nebo sestavu, začněte do pole Vyhledávání příkazů psát křivka referenčními body. Jakmile napíšete kři, zobrazí se v seznamu výsledků pouze příkazy, které obsahují posloupnost znaků kři, a příkaz Křivka referenčními body se objeví v seznamu výsledků téměř nahoře. Klepněte-li na položku Zobrazit pro možnost Křivka referenčními body, zobrazí se červená šipka ukazující daný příkaz v uživatelském rozhraní. Není-li zobrazen panel nástrojů nebo nabídka obsahující daný příkaz, nyní se otevře. Pokud v seznamu výsledků spustíte příkaz Křivka referenčními body, při příštím hledání pomocí řetězce kři se příkaz zobrazí na začátku seznamu výsledků. 18

19 Uživatelské rozhraní Přiřadíte-li příkazu Křivka referenčními body vyhledávací zkratku kri, zobrazí se tento příkaz v seznamu výsledků jako jediný, pokud při vyhledávání napíšete kri. Protože můžete aktivovat vyhledávání příkazů klávesou W nebo S a první položka v seznamu výsledků je automaticky vybrána, můžete příkaz Křivka referenčními body spustit, aniž byste dali ruce z klávesnice. Stiskněte klávesu W nebo S, napište kri a stiskněte klávesu Enter. Vybrat vše Možnost Vybrat vše vybere všechny objekty na grafické ploše, stejně jako kdybyste na celou plochu použili výběrový rámeček. Pro jednotlivé díly příkaz Vybrat vše respektuje veškeré výběrové filtry.pro sestavy příkaz Vybrat vše, stejně jako výběrový rámeček, vybere všechny součásti. Chcete-li vybrat vše v grafické ploše, postupujte takto: Klepněte na Upravit > Vybrat vše nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+A. Chcete-li výběr omezit na konkrétní entity daného dílu, vyberte nejdříve na grafické ploše jednu nebo více entit.chcete-li výběr například omezit na všechny hrany a vrcholy, vyberte předem nějakou hranu a vrchol. V této tabulce jsou uvedeny příklady příkazu Vybrat vše provedeného na dílu za různých okolností. 19

20 Uživatelské rozhraní Popis Před Po provedení příkazu Vybrat vše Není aktivní žádný filtr a není učiněn žádný předběžný výběr Není aktivní žádný filtr a je předběžně vybraný vrchol Aktivní funkce Filtrovat plochy a žádný předvýběr Zobrazování na dvou obrazovkách a přizpůsobování obrazovkám Hlavní okno programu SolidWorks lze automaticky umístit a zvětšit tak, aby bylo zobrazeno na dvou obrazovkách současně. Je tak možné umístit a přizpůsobit velikost dvou oken s dokumenty tak, aby se pro pohodlnou práci zobrazovala přes celou jednu nebo dvě obrazovky. Princip rozšíření zobrazení Máte-li více obrazovek, můžete pomocí příkazu Rozšířit zobrazení rozšířit zobrazení na dvě obrazovky bez ruční změny velikosti okna programu SolidWorks. Máte-li dvě obrazovky nakonfigurované vedle sebe, příkaz Rozšířit zobrazení rozšíří zobrazení na dvě obrazovky s využitím výšky obrazovky s nejmenším svislým rozlišením. 20

21 Uživatelské rozhraní Máte-li dvě obrazovky nakonfigurovány nad sebou, příkaz Rozšířit zobrazení rozšíří zobrazení pomocí šířky obrazovky s nejmenším vodorovným rozlišením, dle obrázku. Pokud máte více než dvě obrazovky, příkaz Rozšířit zobrazení rozšíří pouze dvě z nich a použije následující pořadí priorit k určení, na kterou další obrazovku má zobrazení rozšířit:doprava, doleva, dolů, nahoru.pokud je obrazovka například vpravo od aktuální obrazovky, příkaz Rozšířit zobrazení provede rozšíření na tuto obrazovku.pokud jsou obrazovky dostupné nad a pod aktuální obrazovkou, příkaz Rozšířit zobrazení rozšíří zobrazení na obrazovku dole. Když je okno programu SolidWorks částečně nebo plně rozšířeno na dva monitory: Dokument přetažený z průzkumníka Windows se otevře na monitoru, na který ho upustíte. Při organizování otevřených dokumentů pomocí nabídky Okna > Vedle sebe nebo Okna > Na sebe, zůstanou tyto dokumenty na svém aktuálním monitoru. Podržením klávesy Alt a klepnutím na jedno z tlačítek Uspořádat v okně dokumentu také můžete roztáhnout zobrazení na dvě obrazovky a zároveň přizpůsobit i okno dokumentu. Rozšíření zobrazení Chcete-li roztáhnout zobrazení přes na dvě obrazovky, postupujte takto: Klepněte na Rozšířit zobrazení nebo na Okno > Rozšířit zobrazení. Tlačítko Rozšířit zobrazení se nachází na pravé straně záhlaví okna programu SolidWorks. Ikona se změní na jedno nad druhým., pokud jsou všechna zobrazení, která jsou k dispozici, nastavena Obnovení rozšířeného zobrazení Chcete-li obnovit původní velikost a polohu okna aplikace SolidWorks, pokud je okno roztaženo na dvě obrazovky, postupujte takto: 21

22 Uživatelské rozhraní Klepněte na Obnovit nebo na Okno > Obnovit. Tlačítko Obnovit se nachází na pravé straně záhlaví okna programu SolidWorks. Dlaždicové uspořádání oken v zobrazeních Okno dokumentu můžete uspořádat tak, aby zabralo polovinu jedné obrazovky, nebo veškeré místo na jedné nebo dvou obrazovkách. Okno aplikace SolidWorks můžete také upravit tak, aby vyplnilo jednu nebo dvě obrazovky, a zároveň přizpůsobit okno dokumentu. Tato možnost je praktická tehdy, chcete-li uspořádat dvě okna dokumentu a využít tak volné místo na obrazovce. Například můžete nastavit uspořádání tak, že okno dokumentu obsahující sestavu bude na jedné obrazovce a okno dokumentu obsahující díl této sestavy na druhé. Jde také o dobrý způsob uspořádání dvou oken dokumentu, máte-li otevřeno více oken než dvě. (Příkaz Okna > Uspořádat naproti tomu uspořádá všechny otevřené dokumenty.) Chcete-li uspořádat okna na obrazovce, postupujte takto: Klepněte nebo podržte klávesu Alt a klepněte na Uspořádání doleva, Uspořádání doprava, Uspořádání nahoru nebo Uspořádání dolů na liště nabídek v okně dokumentu. Jsou-li dvě obrazovky uspořádány vedle sebe nebo je-li připojena pouze jedna obrazovka, jsou k dispozici pouze tlačítka Uspořádání doleva a Uspořádání doprava. Jsou-li dvě obrazovky uspořádány nad sebou, jsou k dispozici pouze tlačítka Uspořádání nahoru a Uspořádání dolů. Klepnete-li na tlačítko Uspořádat, změní se velikost a poloha okna dokumentu, ale okno aplikace SolidWorks se nezmění. Podržíte-li klávesu Alt a klepnete na tlačítko Uspořádat, změní se velikost a poloha okna dokumentu i okna aplikace SolidWorks. Je-li připojeno více obrazovek, roztáhne se okno aplikace SolidWorks na dvě obrazovky. Je-li připojena pouze jedna obrazovka, okno aplikace SolidWorks se maximalizuje. Následující tabulka uvádí výsledná zobrazení pro různá uspořádání obrazovek a ukazuje výsledné uspořádání dvou dokumentů po klepnutí na položku Uspořádání doleva nebo Uspořádání doprava se stisknutou klávesou Alt. 22

23 Uživatelské rozhraní Konfigurace obrazovek K dispozici jsou dvě nebo více obrazovek. Okno aplikace SolidWorks se roztáhne na dvě obrazovky. Výsledek po klepnutí Okna dokumentů se uspořádají na příslušné obrazovce. Výsledek po klepnutí s klávesou Alt Okna dokumentů se uspořádají na příslušné obrazovce. K dispozici jsou dvě nebo více obrazovek. Okno aplikace SolidWorks se roztáhne přes jednu obrazovku a podstatnou část druhé obrazovky. Okna dokumentů se uspořádají na příslušné obrazovce. Velikost okna aplikace SolidWorks se změní tak, aby zabralo dvě obrazovky, a okna dokumentů se uspořádají na správné obrazovce. K dispozici jsou dvě nebo více obrazovek. Okno aplikace SolidWorks se roztáhne přes jednu obrazovku a malou část druhé obrazovky. Okna dokumentů se uspořádají tak, aby zabrala 50 % volného místa na obrazovkách. (Okno napravo se nepokouší umístit do malé oblasti zabrané oknem aplikace SolidWorks na druhé obrazovce.) Velikost okna aplikace SolidWorks se změní tak, aby zabralo dvě obrazovky, a okna dokumentů se uspořádají na správné obrazovce. K dispozici jsou dvě nebo více obrazovek. Okno SolidWorks zabere pouze jednu obrazovku nebo její část. Okna dokumentů se uspořádají na správné polovině obrazovky. Velikost okna aplikace SolidWorks se změní tak, aby zabralo dvě obrazovky, a okna dokumentů se uspořádají na správné obrazovce. 23

24 Uživatelské rozhraní K dispozici je jedna obrazovka. Okno SolidWorks se maximalizuje na obrazovku. Okna dokumentů se uspořádají na správné polovině obrazovky. Okna dokumentů se uspořádají na správné polovině obrazovky. K dispozici je jedna obrazovka. Okno SolidWorks se nemaximalizuje na obrazovku. Okna dokumentů se uspořádají na správné polovině obrazovky. Okno aplikace SolidWorks se maximalizuje tak, aby zabralo celou obrazovku, a okna dokumentů se uspořádají na správné polovině obrazovky. Systém jednotek na stavovém řádku Nabídka Systém jednotek zobrazuje na stavovém řádku systém jednotek pro aktivní dokument a umožňuje jej měnit nebo přizpůsobovat. Nabídka Systém jednotek je umístěna na stavovém řádku vedle ikony Rychlé rady. Například údaj MMGS je zobrazen tehdy, když je systém jednotek aktivního dokumentu nastaven na milimetry, gramy a sekundy. Chcete-li si zobrazit místní popis s úplným názvem systému jednotek, najeďte kurzorem myši na Systém jednotek. Chcete-li vybrat jiný systém jednotek nebo chcete-li systém jednotek přizpůsobit, klikněte na možnost Systém jednotek a vyberte požadovaný sytém jednotek nebo klikněte na možnost Upravit jednotky dokumentu a otevřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu jednotky. 24

25 2 Základy SolidWorks Mezi nové funkce patří vylepšené zobrazování, lepší varování o nedostatku zdrojů a lepší procesy automatického ukládání a obnovení dokumentu. Tato kapitola obsahuje následující témata: Aplikační programové rozhraní Dokumentace Obnovení dokumentu Prázdné uživatelské vlastnosti Zobrazení SolidWorks Resource Monitor Aplikační programové rozhraní Vylepšení aplikačního programovacího rozhraní (API) programu SolidWorks 2012 představují následující schopnosti: Určení, zda jsou aktivní nějaká tlačítka skupiny CommandGroup. Získání a nastavení ploch k vyloučení z prvků Rozvinutý tvar [Flat-Pattern]. Přidávání objektů do výběrových seznamů bez jejich předběžného výběru prostřednictvím uživatelského rozhraní. Třídění kusovníků, otvorů, tabulky přířezů a obecných tabulek. Zadávání rovnoměrných rozestupů mezi instancemi polí v prvcích kruhového pole. Vkládání obrazových prvků DXF/DWG do dílu nebo výkresu. Výběr řetězu entit připojených k segmentům skici. Zavírání výkresů bez odebírání jejich odkazů z paměti a opětovného otvírání. Izolování změněných kót. Zadávání názvů konfigurací při nastavování souborů k otevření jako odpověď na události programu SolidWorks. Určování možnosti obnovení při aktivování dokumentu. Získávání systémových informací. Potlačování vícenásobných oznámení při přetahování nebo přetáčení posuvníku číselných polí na stránkách správce PropertyManager. Ukotvování poznámek. Automatické vkládání středových značek. Určování matematických transformací pro použití při kontrole přesahů. Získávání a nastavování režimů zobrazení, vizuálních vlastností, stavů průhlednosti a stavů viditelnosti určených součástí v určených stavech zobrazení pro určený rozsah. Určování možností pozic při vytváření popisů prostřednictvím pozic, automatických pozic a sdružených pozic. Získání počtu virtuálních ostrých vynášecích čar a jejich geometrických dat. 25

26 Základy SolidWorks Vkládání magnetických čar do výkresových listů. Vkládání poznámek tabulky ohybů do pohledů výkresu. Úpravy, vkládání a odstraňování prvků, součástí a referenčních entit inteligentních součástí. Určování, zda mají být vybarveny uzavření řezů. Získání pevné plochy prvků Rozložit-Ohyby. Nejaktuálnější informace viz Poznámky k verzi nápovědy pro rozhraní API programu SolidWorks Dokumentace Nové kurzy Software SolidWorks 2012 obsahuje nový kurz PhotoView 360 a vzhledy a rozšířený kurz Animace. K těmto kurzům se dostanete následujícím způsobem: 1. Klepněte na Nápověda > SolidWorks kurzy. 2. Vyberte jednu z následujících možností: Všechny SolidWorks kurzy (sada 1) (kurz Animace) Všechny SolidWorks kurzy (sada 2) (PhotoView 360 a vzhledy) 3. Vyberte kurz ze seznamu. Vyznačení trasy Jednou změnou v dokumentaci trasování je nová část Začínáme. Tato část popisuje nejlepší postupy pro přípravu a správu trasovacích projektů. Obnovení dokumentu Automatické obnovení je jednoduší a spolehlivější.informace o obnovení dokumentu na kartě Obnovení programu SolidWorks v podokně úloh jsou snáze pochopitelnější a snáze se na ně reaguje. Můžete určit, jak často jsou informace automatického obnovení ukládány nastavením intervalu v minutách. V programu SolidWorks 2011 a dřívějších verzích můžete řídit, jak často jsou informace automatického obnovení ukládány, podle počtu změn provedených v dokumentu.tato možnost není v programu SolidWorks 2012 k dispozici. Můžete také určit, kam jsou v systému informace automatického obnovení ukládány. Položka Adresář automatické obnovy musí být složkou v místním systému a nemůže se jednat o síťové umístění. Viz Nápověda SolidWorks:Možnosti zálohování a obnovování. 26

27 Základy SolidWorks Pokud spustíte program SolidWorks po neočekávaném ukončení systému, veškeré dostupné automaticky obnovené dokumenty jsou uvedeny v části Obnovení dokumentu na kartě Obnovení programu SolidWorks v podokně úloh. Chcete-li otevřít automaticky obnovený dokument, dvakrát klikněte na dokument v seznamu Obnovení dokumentu nebo klikněte pravým tlačítkem na dokument a poté klikněte na možnost Otevřít. Poté můžete dokument uložit buďto použitím možnosti Uložit a nahrazením původního souboru nebo použitím možnosti Uložit jako a vytvořením nového souboru. Chcete-li odstranit automaticky obnovený dokument, klikněte na něj pravým tlačítkem a poté klikněte na možnost Odstranit. Prázdné uživatelské vlastnosti V dialogovém okně Souhrnné informace můžete vytvářet prázdné uživatelské vlastnosti nebo vlastnosti určité pro konfiguraci. Tato funkce je užitečná například tehdy, když chcete vytvořit šablonu obsahující uživatelské vlastnosti, ale nechcete těmto vlastnostem přidělit konkrétní počáteční hodnoty. Chcete-li přidat prázdnou uživatelskou vlastnost nebo vlastnost závislou na konfiguraci, postupujte takto: 1. Klikněte na nabídku Soubor > Vlastnosti. 2. Na záložce Vlastní nebo Závislý na konfiguraci proveďte následující: a. klepnutím na položku <Zadat novou vlastnost> ve sloupci Název vlastnosti přidejte prázdný řádek pro vlastnosti a zadejte název uživatelské vlastnosti. b. Vyberte pro novou vlastnost její typ ve sloupci Typ. 3. Je-li to nutné, další uživatelské vlastnosti přidáte opakováním kroku Klikněte na tlačítko OK. Zobrazení Mezi vylepšení schopností zobrazování patří zlepšení vzhledu grafické oblasti, změny v zobrazování a vybarvování řezů, lepší obrazy pro analýzu křivosti a širší dostupnost okolní okluze. Vizuální vylepšení grafické plochy Grafická plocha a zejména skicovací režim mají vylepšený vzhled. Jsou vyhlazovány čáry, šipky, text a čísla.položky, jako jsou odkazové kótovací čáry, pozice, počátky, body a ovládací prvky splajnů, mají vylepšený vzhled. 27

28 Základy SolidWorks SolidWorks 2011 SolidWorks 2012 Seznam prostředí dostupných pod ikonou Použít prostředí (panel nástrojů Zobrazení průhledné) je setříděn do kategorií, které odpovídají struktuře složky Scenes. Zobrazení řezů a vybarvování Řezy jsou v dílu nebo sestavě dostupné tehdy, když není otevřený správce PropertyManager nástroje Řez, a při ukládání a opětovném otevření zůstávají zobrazené.díl nebo sestavu lze zobrazit s uzavřením řezu nebo bez něho.pokud zobrazíte uzavření řezu, můžete barvu tohoto uzavření zapnout nebo vypnout. Zobrazení řezů můžete ovládat následovně: 1. Klepněte na Řez (panel nástrojů Zobrazit) nebo na Zobrazit > Zobrazení > Řez. 2. V okně PropertyManager vyberte nastavení, kterým definujete zobrazení řezů. Viz Nápověda SolidWorks: PropertyManager pro Řez (modely). 3. Vyberte nebo zrušte výběr položky Zobrazit uzavření řezu. 4. Jestliže jste vybrali možnost Zobrazit uzavření řezu, vyberte nebo zrušte výběr položky Zachovat barvu uzavření. 5. Klikněte na tlačítko. Řez zůstane pro daný díl nebo sestavu viditelný. Následující obrázky ukazují možná zobrazení řezů pro sestavu. 28

29 Základy SolidWorks Skryté řezy. Zaškrtnutá možnost Zobrazit uzavření řezu a zrušené zaškrtnutí možnosti Zachovat barvu uzavření.(toto bylo dříve jediné dostupné zobrazení po uzavření správce PropertyManager nástroje Řez.) Zrušené zaškrtnutí možnosti Zobrazit uzavření řezu a Zachovat barvu uzavření. Zaškrtnuté možnosti Zobrazit uzavření řezu a Zachovat barvu uzavření. Analýza zebřích pruhů a křivosti Vylepšené zebří pruhy vám umožňují snadněji provádět analýzu křivosti. Pruhy se již nesbíhají u pólů a nejsou tolik vizuálně rušivé. 29

30 Základy SolidWorks SolidWorks 2011 SolidWorks 2012 Správce PropertyManager nástroje Zebří pruhy obsahuje následující nové možnosti: Zebří pruhy lze orientovat vodorovně nebo svisle výběrem možnosti Vodorovné pruhy nebo Svislé pruhy. Místo zebřích pruhů můžete použít alternativní obrázek prostředí výběrem možnosti Ze souboru v seznamu Prostředí a přechodem na soubor. Okolní okluze Používáte-li grafiku RealView, je okolní okluze k dispozici ve všech scénách. Předměty se zobrazí jako v případě zatažené oblohy. Okolní okluze je metoda globálního osvětlení, která přidává modelům na realitě pomocí řízení útlumu okolního světla kvůli uzavřeným oblastem. Efekty okolní okluze závisí na dalších faktorech, jako je vlastní charakter modelu, vzhledy, které u modelu použijete, scéna a osvětlení. K získání požadovaného výsledku bude možná potřeba upravit nastavení některých z těchto proměnných. Okolní okluze často vypadá nejlépe na plných barvách nebo na neodrazivém povrchu. Vysoce odrazivé povrchy naproti tomu mohou zmenšit stíny v uzavřených oblastech. Metody použité pro vykreslení okolní okluze mohou ale někdy zanechávat stopy, které mohou být více viditelné na povrchu v plných barvách. Příliš mnoho světel nebo příliš jasné osvětlení může snížit vliv okolní okluze, protože skryje stíny, které okluze vytvoří. Pro okolní okluzi můžete použít dvě různé úrovně kvality: koncept a výchozí úroveň. V režimu konceptu se modely zobrazují rychleji, ale s menší vizuální věrností. 30

31 Základy SolidWorks Chcete-li přidat okolní okluzi, postupujte takto: 1. Klepněte na Nastavení zobrazení (panel nástrojů Průhledné zobrazení) nebo na Zobrazit > Zobrazení a Režim RealView. 2. Klikněte na Nastavení zobrazení (panel nástrojů Průhledné zobrazení) nebo na Zobrazit > Zobrazení a Okolní okluze. Režim RealView je dostupný pouze s grafickými kartami podporujícími zobrazení režimu RealView. Chcete-li změnit úroveň kvality zobrazení u Okolní okluze, klepněte na Nástroje > Možnosti. Na záložce Možnosti systému klepněte na položku Zobrazení/výběr a vyberte nebo zrušte výběr možnosti Zobrazit okolní okluze v konceptové kvalitě. Příklady okolní okluze Model s povrchy v plných barvách Model se vzhledy Okolní okluze vypnuta Okolní okluze zapnuta s použitím výchozí kvality 31

32 Základy SolidWorks Okolní okluze zapnuta s použitím konceptové kvality SolidWorks Resource Monitor Nástroj SolidWorks Resource Monitor sleduje zdroje, které využívá software SolidWorks nebo váš systém. Máte-li nedostatek zdrojů, zobrazí nástroj SolidWorks Resource Monitor v oznamovací oblasti panelu úloh systému Windows hlášení, která vám pomohou učinit opatření, která zabrání selhání systému nebo ztrátě dat. Nástroj SolidWorks Resource Monitor sleduje tyto zdroje: Zdroj Systémová paměť GDI handly Procesní paměť (pouze 32bitová verze SolidWorks) Popis Součet celkové fyzické paměti RAM a velikosti stránkovacího souboru. V systému Windows se tento součet nazývá potvrzená kapacita. Zdroj určený pro vykreslování prvků uživatelského rozhraní na obrazovce. Maximální velikost paměti, kterou má software SolidWorks k dispozici (2 GB). U 64bitové verze softwaru SolidWorks nemá tento údaj ekvivalent, protože paměť, kterou má proces k dispozici, je omezena pouze velikostí systémové paměti. Ikona nástroje SolidWorks Resource Monitor v oznamovací oblasti mění barvu podle dostupnosti zdrojů: Barva Zelená Žlutý Červená Popis K dispozici je dostatek zdrojů všech typů. Je nedostatek jednoho nebo více zdrojů. Je třeba učinit vhodné opatření a uvolnit potřebné zdroje. Jeden nebo více zdrojů je téměř zcela využit. Budete-li pokračovat v práci, dojde pravděpodobně k selhání systému nebo ztrátě dat; je tedy třeba učinit opatření, která zdroje uvolní. Kromě hlášení, která monitor zobrazuje v oznamovací oblasti, zobrazí se v případě, že se pokusíte provést jakýkoli příkaz, příslušná zpráva i v softwaru SolidWorks. 32

33 Základy SolidWorks Nástroj SolidWorks Resource Monitor zobrazuje hlášení, která jsou specifická pro typ zdroje, kterého je nedostatek. Abyste problém se zdrojem napravili, postupujte podle pokynů uvedených v hlášení. Je-li například nedostatek systémové paměti, zavřete všechny programy kromě SolidWorks nebo zavřete dokumenty v SolidWorks. Je-li příliš málo dostupných popisovačů GDI, zavřete dokumenty otevřené v SolidWorks. Chcete-li znovu zobrazit poslední hlášení, klepněte na ikonu nástroje SolidWorks Resource Monitor, nebo v oznamovací oblasti. Nástroje SolidWorks Resource Monitor nemá kromě svojí ikony a hlášení jiné uživatelské rozhraní. Poklepete-li na ikonu nebo klepnete-li na ni dříve, než se zobrazí hlášení, nic se nezobrazí. 33

34 3 Instalace Tato kapitola obsahuje následující témata: Installation Manager Editor možností administrativní kopie Installation Manager Manažer licencí SolidWorks je zdokonalen. Můžete buď provést úplnou odinstalaci softwaru SolidWorks, nebo jej odinstalovat podle vašeho přání tak, že odstraníte jednu nebo více z následujících položek: programové soubory a složky, záznamy v registru, datové složky jako SolidWorks Toolbox a dříve stažené instalační soubory a složky. Ve výchozím nastavení odstraní Manažer instalací SolidWorks programové soubory a složky. 1. Chcete-li odinstalovat software SolidWorks v systému Windows Vista, klepněte na Start > Ovládací panely > Programy > Programy a funkce. V systému Windows XP klepněte na Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy. 2. Na stránce Souhrnné informace v Manažeru instalací SolidWorks klepněte na možnost Změnit. V okně Upřesňující možnosti vyberte položky, které chcete odstranit. Před instalací softwaru SolidWorks Toolbox můžete určit, které normy budou podporovány. Ve výchozím stavu jsou pro novou instalaci softwaru Toolbox vybrány všechny normy. Chcete-li vybrat normy, postupujte takto: 1. V okně Souhrnné informace rozbalte položku Produkty a klepněte na možnost Změnit. 2. V okně Výběr produktu rozbalte položku SolidWorks > SolidWorks Toolbox a vyberte ze seznamu standardy. Instalace softwaru Workgroup PDM Server vyžaduje ověřovací kód. Manažer instalací může tento kód získat automaticky. Není-li k dispozici připojení k Internetu, můžete kód získat em. Editor možností administrativní kopie Editor možností administrativní kopie SolidWorks byl vylepšen. Správci mohou pomocí nových možností odinstalace provádět úplnou nebo vlastní odinstalaci na klientských počítačích. Možnosti odinstalace se nacházejí v části Možnosti klientské instalace v Editoru možností. Chcete-li si tyto možnosti zobrazit, klepněte na Ano, provést vlastní odinstalování a vyberte položky, které chcete odstranit. Správci také mohou provést předvýběr norem pro softwaru SolidWorks Toolbox ze seznamu. 34

35 4 Sestavy Tato kapitola obsahuje následující témata: Přezkoumání velkého návrhu Použitelnost a zlepšení pracovních postupů Přezkoumání velkého návrhu Přezkoumání velkého návrhu umožňuje rychlé otevírání velkých sestav při zachování schopností užitečných při provádění přezkoumání návrhů sestav. Otevřete-li sestavu v režimu Přezkoumání velkého návrhu, můžete: Procházet stromem FeatureManager Měřit vzdálenosti Vytvářet průřezy Skrýt a zobrazit součásti Vytvářet, upravovat a přehrávat procházky Sestavu v režimu Přezkoumání velkého návrhu otevřete kliknutím na možnost Otevřít (na základním panelu nástrojů) nebo Soubor > Otevřít.V dialogovém okně vyberte sestavu, kterou chcete otevřít, a pak v položce Režim vyberte Přezkoumání velkého návrhu. Informace o sestavách a součástech Informace o sestavě a jejích součástech jsou v režimu Přezkoumání velkého návrhu omezené. Strom FeatureManager Ve stromu FeatureManager jsou zobrazeny informace o součástech a hierarchii sestavy. Strom obsahuje následující informace: Názvy součástí Hierarchie sestavy a podsestavy Otevřete-li sestavu v režimu Přezkoumání velkého návrhu, zobrazí se na ikonách všech součástí symbol oka. 35

36 Sestavy Omezení Ve stromu FeatureManager nejsou zobrazeny informace o následujících položkách: Prvky sestav Pole součástí Vazby Statistické údaje o sestavách AssemblyXpert zobrazuje statistické údaje o sestavách, jako je číslo a typ součástí, hloubka hierarchie sestavy apod. Klikněte na AssemblyXpert (záložka Přezkoumání velkého návrhu na panelu CommandManager) nebo na Nástroje > AssemblyXpert. Omezení Uvedené statistické údaje o sestavě jsou přibližné. Mohou se lišit od čísel hlášených při otevření dokumentu ve vyřešeném nebo zjednodušeném režimu. V režimu Přezkoumání velkého návrhu nejsou k dispozici diagnostické testy nástroje AssemblyXpert. Vlastnosti součásti Vlastnosti součásti si můžete zobrazit, ale nelze je měnit. Klikněte pravým tlačítkem na součást a vyberte Vlastnosti součásti. Zobrazí se následující informace: Cesta k dokumentu modelu Seznam konfigurací Omezení Vlastnosti nemůžete měnit.nelze provést například následující: Přepínat mezi konfiguracemi Přepínat mezi pružnou a pevnou charakteristikou 36

37 Sestavy Přezkoumání sestav Většina možností režimu Přezkoumání velkého návrhu jsou omezenou verzí stávajících možností SolidWorks.Novou schopností dostupnou pouze v režimu Přezkoumání velkého návrhu jsou snímky. Většina dostupných nástrojů je zobrazena na záložce Přezkoumání velkého návrhu panelu nástrojů CommandManager. Měření V režimu Přezkoumání velkého návrhu můžete změřit vzdálenost mezi entitami. Klikněte na Měřit nebo na Nástroje > Měření. Vyberete-li dvě entity (vrcholy, hrany nebo plochy), nahlásí program přibližnou vzdálenost mezi nimi. Omezení Měřené hodnoty uvedené v Přezkoumání velkého návrhu jsou přibližné. Chcete-li získat přesné měřené hodnoty, musíte součásti kompletně vyřešit. Řezy V režimu Přezkoumání velkého návrhu můžete vytvářet řezy. Klikněte na Řez nebo na Zobrazit > Zobrazení > Řez.Pro řez modelem můžete vybrat jednu nebo více ze tří standardních rovin.konce řezu můžete uzavřít. Omezení Pro řez modelem nemůžete zvolit jinou rovinu. Izolovat Příkaz Izolovat slouží k zaměření na vybrané součásti. Vyberte jednu nebo více součástí, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Izolovat. Procházky V režimu Přezkoumání velkého návrhu můžete vytvářet Procházky stejně jako ve vyřešeném režimu. Klikněte na Přidat procházku nebo na Zobrazit > Světla a kamery > Přidat procházku. Procházky lze přehrávat v režimu Přezkoumání velkého návrhu i ve vyřešeném režimu bez ohledu na to, ve kterém režimu byly vytvořeny. Snímky Snímky představují novou funkci, která je k dispozici pouze v režimu Přezkoumání velkého návrhu.můžete pořizovat snímky míst, na která se chcete vrátit. Snímek zachytí stav grafické plochy (podobně jako vlastní pojmenovaný pohled) a uloží jej do prvku Uchopení na záložce DisplayManager v podokně správce.na rozdíl od vlastního pojmenovaného pohledu platí, že jsou-li při zachycení snímku některé díly skryty, budou vždy skryty i při návratu k tomuto snímku. Klikněte na Vytvořit snímek nebo na Zobrazit > Světla a kamery > Vytvořit snímek nebo stiskněte Alt + mezerník. 37

38 Sestavy Dále můžete: Kliknout pravým tlačítkem na prvek Uchopení a přidat poznámku (maximálně 140 znaků). Dvakrát kliknout na prvek Uchopení a vrátit se tak k tomuto pohledu na sestavu. Kliknout, počkat a znovu kliknout na prvek Uchopení a přejmenovat jej. Přejet přes prvek Uchopení kurzorem myši a zobrazit tak poznámky a náhled. Snímek se jménem Domů se vytvoří pokaždé, když otevřete sestavu v režimu Přezkoumání velkého návrhu. Provedete-li změny jako skrytí součástí, přiblížení či otočení, můžete poklepáním na snímek Domů vrátit grafickou plochu do stavu, ve kterém byla při otevření sestavy. Snímek Domů nelze odstranit ani přejmenovat a nelze k němu přidávat komentáře. Více informací o vytváření snímků viz Nápověda SolidWorks: Snímky. Uložení Sestavu můžete v režimu Přezkoumání velkého návrhu uložit pouze při vytváření nebo úpravách Procházek nebo snímků. Klikněte na Uložit (standardní panel nástrojů) nebo na Soubor > Uložit. Změny součástí Pokud je sestava otevřená v režimu Přezkoumání velkého návrhu, můžete měnit její součásti. Nové nástroje vám pomohou vizuálně rozpoznávat, které součásti byly změněny, a aktualizovat grafická data závislých součástí. Chcete-li provést změny součásti, klikněte pravým tlačítkem myši do stromu FeatureManager a klikněte na položku Otevřít díl.součást se otevře v samostatném okně, kde ji můžete měnit a změny uložit. V režimu Přezkoumání velkého návrhu nelze upravovat součásti v kontextu sestavy. Filtrování změněných součástí V okně sestavy si můžete pomocí nové funkce Filtrování změněných součástí vizuálně zvýraznit součásti, které byly změněny. 38

39 Sestavy Funkce Filtrování změněných součástí je k dispozici pouze v sestavách, které byly otevřeny v režimu Přezkoumání velkého návrhu, a pouze když byla změněna jedna nebo více součástí. Pokud je povolena možnost Filtrování změněných součástí a upravíte a uložíte součást v samostatném okně, zůstane změněná součást v okně sestavy neprůhledná, zatímco nezměněné součásti se zprůhlední. Funkce Filtrování změněných součástí vám umožní lépe vidět, které součásti byly změněny. Mezi požadované součásti patří: Součásti, které jsou při otevření sestavy v Přezkoumání velkého návrhu detekovány jako neaktuální Součásti, které změníte a uložíte v samostatném okně během aktuální relace Přezkoumání velkého návrhu Chcete-li filtrovat změněné součásti, postupujte takto: 1. Klepněte na položku Filtrování změněných součástí nebo Zobrazit > Změnit > Filtrování změněných součástí. 2. Ve správci PropertyManager: a) Zaškrtněte Zapnout. Změněné součásti zůstanou neprůhledné, nezměněné součásti se zprůhlední. b) Pomocí tohoto posuvníku můžete upravovat průhlednost. Chcete-li v grafické ploše, během posouvání posuvníkem v okně PropertyManager, vidět změnu úrovně průhlednosti, vyberte možnost Dynamicky. 3. Klikněte na tlačítko. Chcete-li vypnout průhlednost, klepněte opět na tlačítko Filtrování změněných součástí a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit. Aktualizace přezkoumání velkého návrhu Pro aktualizaci grafických dat závislé součásti, která z důvodu změn svých rodičovských součástí začne být neaktuální, můžete použít Aktualizaci přezkoumání velkého návrhu. 39

40 Sestavy Pokud změny provedené v jedné součásti ovlivní závislou součást, pak se může stát, že grafická data v režimu Přezkoumání velkého návrhu budou pro závislé součásti zastaralá. Příklad změn, které mohou vyžadovat Aktualizace přezkoumání velkého návrhu: Změna rovnice v jednom dílu, která ovlivní kótu v jiném dílu. Změna části, která je zdrojovou součástí pro zrcadlený díl. Aktualizace grafických dat: 1. Klikněte pravým tlačítkem na název sestavy v horní části stromu okna FeatureManager. 2. Klikněte na možnost Aktualizace přezkoumání velkého návrhu. Otevření a vyřešení součástí Položka Selektivní otevření je dostupná na záložce Přezkoumání velkého návrhu panelu nástrojů CommandManager.Dříve se nacházela v dialogovém okně Otevřít.Nové nástroje umožňují selektivně otevřít součásti jako zjednodušené nebo nastavit všechny součásti jako vyřešené nebo zjednodušené. Následujícími příkazy způsobí, že software ukončí režim Přezkoumání velkého návrhu.načítání dat součásti bude mít pravděpodobně prodlevu.pro návrat do režimu Přezkoumání velkého návrhu zavřete sestavu a znovu ji otevřete. Selektivní otevření.v dialogovém okně Selektivní otevření vyberte součástí, které se mají úplně načíst.ostatní součásti se nenačtou a zůstanou skryté. Selektivně otevřít jako zjednodušené (v plovoucím nástroji Selektivní otevření).v dialogovém okně Selektivní otevření jako zjednodušené vyberte součástí, které se mají načíst jako zjednodušené.ostatní součásti se nenačtou a zůstanou skryté. Nastavit vše na vyřešené.všechny součásti se zcela načtou. Nastavit vše na zjednodušené (v plovoucím nástroji Nastavit vše na vyřešené).všechny součásti se načtou jako zjednodušené. Použitelnost a zlepšení pracovních postupů Různé oblasti sestav byly vylepšeny přidáním klávesových zkratek, odstraněním omezení a zjednodušením pracovních postupů a dialogových oken. Vytváření podsestav Při vytváření podsestavy můžete předběžně vybrat součásti v grafické ploše rodičovské sestavy.dříve bylo možné předběžně vybrat pouze součásti ve stromu FeatureManager rodičovské sestavy. V grafické ploše sestavy vyberte několik součástí.pravým tlačítkem myši klikněte na položku Vytvořit novou podsestavu. Úprava flexibilních podsestav Flexibilní podsestavy lze upravovat v kontextu jejich rodičovských sestav. 40

41 Sestavy Názvy ploch a hran ve zjednodušených součástech Pokud měníte součásti v sestavách a vyberete-li položku Znovu spojit vazby, software dokáže získat přístup k dříve přiřazeným názvům ploch a hran i ve zjednodušených součástech. Pokud jste dříve přiřadili entitám vazeb (plochám nebo hranám) názvy, pak při výměně jedné součásti za jinou je možné vazby automaticky znovu spojit bez nutnosti řešit původní součást. Dříve nedocházelo k automatickému opětovnému spojení vazeb, protože software nedokázal ve zjednodušeném režimu získat přístup k názvům entit. Chcete-li mít přístup k názvům ploch a hran ve zjednodušených součástech, musíte sestavu uložit v SolidWorks Hledání chybějících referencí Při otevírání sestavy s několika chybějícími referencemi se proces hledání těchto referencí zjednodušil. Software sleduje každou složku, ve které hledáte chybějící referenci, a tyto složky prochází i v případě dalších chybějících referencí. Dříve software sledoval pouze nejaktuálnější složku.pokud byly chybějící reference v několika složkách, často bylo nutné hledat stejnou složku několikrát. Složky Při přidávání složky do stromu FeatureManager můžete předběžně vybrat nesekvenční součásti nebo vazby, které chcete do složky vložit. Ve stromu FeatureManager sestavy vyberte několik nesekvenčních součástí nebo několik nesekvenčních vazeb.pravým tlačítkem myši klikněte na položku Přidat novou složku. Skrytí a zobrazení součástí Na grafické ploše můžete stisknutím klávesy Tab a Shift + Tab skrýt nebo zobrazit součásti. Chcete-li součást skrýt, přesuňte ukazatel myši na součást a stiskněte klávesu Tab.Chcete-li součást zobrazit, přesuňte ukazatel myši na oblast obsahující skrytou součást a stiskněte klávesy Shift + Tab. Tyto příkazy nyní můžete používat bez ohledu na stav součásti (vyřešená, zjednodušená, SpeedPak nebo zběžné zobrazení).tyto příkazy nejsou dostupné, pokud je aktivní jiný příkaz. Skrytí ukazatele přerušené vazby Jde o možnost systému umožňující skrýt symbol x, který se zobrazí ve stromu FeatureManager a označuje přerušené vazby. Klikněte na položky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Vnější odkazy a zrušte zaškrtnutí položky Zobrazit "x" ve stromě prvků u přerušených vnějších odkazů. 41

42 Sestavy Přenesení odkazů vazeb Jakmile do sestavy vyšší úrovně vložíte podsestavu, budou odkazy vazeb definované v součástech podsestavy k dispozici k automatickému vytvoření vazeb. Dříve byly dostupné pouze odkazy vazeb definované na nejvyšší úrovni podsestavy. Změna rozměrů součásti Rozměry součásti s několika konfiguracemi lze v prostředí sestavy nebo výkresů upravovat bez ohledu na to, která konfigurace je v dokumentu součásti aktivní. Dříve nebylo v sestavě ani ve výkresu možné upravit konfigurované rozměry součásti, pokud nebyla konfigurace, kterou jste upravovali, zároveň také aktivní konfigurací (otevřenou nebo naposledy uloženou) v dokumentu součásti. V sestavě se součástí, která má několik konfigurací, dvakrát klikněte na rozměr, který má pro každou konfiguraci jinou hodnotu.v dialogovém okně Změnit můžete nastavit novou hodnotu pro daný rozměr a určit, na které konfigurace se bude změna vztahovat. Otevírání sestav V dialogovém okně Otevřít byla zaškrtávací pole pro různé režimy sestav nahrazena rozevíracím seznamem Režim.Položka Rychlý náhled / Selektivní otevření byla přesunuta do režimu Přezkoumání velkého návrhu. Klikněte na položku Otevřít (na základním panelu nástrojů) nebo Soubor > Otevřít.V dialogovém okně vyberte sestavu, kterou chcete otevřít.zobrazí se rozevírací seznam Režim.K dostupným režimům patří: Vyřešený Zjednodušený Režim velkých sestav Přezkoumání velkého návrhu Zaškrtávací pole Použít Speedpak je zobrazeno pouze u režimů, které tuto volbu umožňují. Položka Rychlý náhled / Selektivní otevření již není dostupná z dialogového okna pro sestavy Otevřít.Namísto toho vyberte v seznamu Režim položku Přezkoumání velkého návrhu.na panelu nástrojů CommandManager klikněte na položku Selektivní otevření.viz Otevření a vyřešení součástí na stranu 40. Opětovné načtení součásti po zrušení změn Při zrušení změn provedených v souboru součásti již není nutné znovu ručně načítat součást v souboru sestavy.pokud soubor součásti zavřete, aniž byste jej uložili, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete změny v sestavě zachovat nebo zrušit. 1. Otevřete sestavu, pak v samostatném okně otevřete jednu z jejích součástí. 2. Proveďte změny součásti. 3. Klikněte na nabídku Soubor > Zavřít. Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete uložit změny. 4. Klikněte na tlačítko Ne. 42

43 Sestavy Zobrazí se dialogové okno s vysvětlením, že jelikož je součást otevřená v jiném okně, změny součásti zůstanou přesto zobrazeny v druhém okně. 5. Vyberte jednu z následujících možností: Ano Zachová změny v souboru sestavy i v případě, že jste je neuložili do souboru součásti. Možnost Ano vyberte například tehdy, chcete-li provést u součásti více změn, ale potřebujete je provést v kontextu sestavy. Při ukládání souboru sestavy se změny součásti uloží do souboru součásti. Ne Storno Do souboru sestavy se znovu načte nezměněný soubor součásti, takže změny se již v sestavě nezobrazují. Soubor součásti zůstane otevřený, abyste mohli provádět další změny nebo uložit soubor. Ukládání součástí upravovaných v sestavách Dialogové okno Vyřešit mnohoznačnost již není k dispozici. Pokud ukládáte součást, kterou upravujete v okně sestavy, uloží se součást.dotaz, zda chcete uložit soubor součásti nebo sestavy, se již nezobrazuje. Inteligentní vazby Inteligentní vazby mezi dvěma součástmi, které jsou již v sestavě, vyvoláte stisknutím a podržením klávesy Alt po výběru plochy, kterou chcete přetáhnout.dříve bylo třeba klávesu Alt stisknout a podržet před výběrem plochy. Dále byla upravena citlivost u Inteligentních vazeb tak, aby nedocházelo k přílišnému přeskakování přetahovaného dílu, pokud jej táhnete přes sestavu, která obsahuje více možných řešení vazby. Nyní se náhled u Inteligentních vazeb zobrazí několik vteřin poté, co najedete kurzorem na možného partnera vazby. Inteligentní šrouby Při vkládání inteligentních šroubů software rozpozná více děr, které nebyly vytvořeny pomocí nástrojů Průvodce děr nebo Série děr, jako jsou díry vytvořené různými operacemi zrcadlení a použití vzorů. 43

44 5 CircuitWorks K dispozici v aplikaci SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: ProStep EDMD Import a export ProStep EDMD Import a export Soubory ProStep EDMD (*.idx) jsou podporovány všemi významnými dodavateli ECAD. Tento souborový formát můžete použít pro spolupráci se svými návrháři ECAD na návrzích ECAD. Data aplikace CircuitWorks lze exportovat do souborů ProStep EDMD a soubory ProStep EDMD lze importovat do aplikace CircuitWorks. CircuitWorks odesílá navrhované změny v souborech ECAD návrháři ECAD a změny provedené v souborech ProStep EDMD jsou zasílány zpět do CircuitWorks při importu dat ECAD. Chcete-li otevřít soubor softwaru ProStep EDMD, klikněte na nabídku CircuitWorks > Otevřít soubor ECAD, přejděte na soubor softwaru ProStep EDMD a klikněte na tlačítko Otevřít.Chcete-li nastavit možnosti softwaru ProStep EDMD, v dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klikněte na kartu ProStep EDMD. 44

45 CircuitWorks Viz Nápověda SolidWorks: Soubory ProStep EDMD. 45

46 6 Konfigurace Tato kapitola obsahuje následující témata: Změna rozměrů součásti Rovnice v konfiguracích Změna rozměrů součásti Rozměry součásti s několika konfiguracemi lze v prostředí sestavy nebo výkresů upravovat bez ohledu na to, která konfigurace je v dokumentu součásti aktivní. Viz Změna rozměrů součásti na stranu 42. Rovnice v konfiguracích Rovnice lze nyní konfigurovat snadněji.nové chování pro konfiguraci rovnic je podobné stávajícímu chování pro kóty. Viz Rovnice. 46

47 7 Costing Tato kapitola obsahuje následující témata: Přehled nástroje Costing Přehled nástroje Costing Nástroj Costing vám pomůže spočítat náklady na výrobu plechových dílů a obrobených dílů zautomatizováním procesu odhadování nákladů a tvorby cenové nabídky. Tento nástroj konstruktérům pomáhá přijímat konstrukční rozhodnutí založená na nákladech na výrobu a výrobcům pomáhá vytvářet cenové nabídky pro zákazníky. Kdykoliv změníte konstrukci, okamžitě můžete vidět aktualizované náklady a jejich podrobný rozpis. Navíc můžete vytvářet automatické zprávy o nákladech. Nástroj Costing využívá informace šablon o výrobě a materiálech, které určují náklady na výrobu. V šablonách definujete materiál použitý k vytvoření dílu, výrobní procesy (jako je řezání laserem, ohýbání nebo frézování) a související náklady na tyto materiály a výrobní operace. Tyto šablony rovněž umožňují vytváření vlastních operací, jako je balení, zadávání údajů do systémů ERP, lakování a čištění. Nástroj Costing je určen různým cílovým skupinám: Konstruktéři: Nástroj Costing poskytuje odhad předpokládaných nákladů, který udává odhadované náklady na výrobu dílů. Nástroj Costing dokáže provádět porovnávání modelů, takže můžete přijímat rozhodnutí založená na nákladech uvedených dříve v konstrukčním procesu. Můžete testovat scénáře co když, jako je odebírání prvků, změny materiálů a používání různých výrobních procesů, abyste viděli, jaký vliv mají na náklady. Odhady nákladů jsou opakovatelné, protože výsledky jsou založeny na datech v šablonách, takže k výpočtu nákladů neustále používáte stejné údaje. Výrobci: Nástroj Costing vytváří přesné cenové nabídky založené na materiálech, procesech a dalších souvisejících nákladech, které jsou nutné k výrobě dílů. Nástroj Costing, ve srovnání s ručními metodami, jako je používání tabulek, počítání prvků a odhadování odebraných materiálů, urychluje zpracovávání cenových nabídek. Nástroj Costing eliminuje chyby a poskytuje přesný a opakovatelný systém tvorby cenových nabídek, který můžete aktualizovat kdykoliv, kdy nový materiál nebo náklady na práci vyžadují revizi. Nástroj Costing je rozdělen do dvou funkčních modulů: Sheet Metal Costing Nástroj Sheet Metal Costing je určen pro díly, které jsou vyráběny z plechových dílů. Aby bylo možné používat tento nástroj, musí díl obsahovat prvky plechových dílů, jako jsou lemy, ohyby a tvarovací nástroje. Prvky, jako díry a výřezy, jsou rozeznávány jako výrobní řezné dráhy pro operace, jako je řezání laserem, vodním paprskem a plasmou. 47

48 Costing Machining Costing Nástroj Machining Costing je určen pro díly, které jsou obráběny z celistvého a plechového polotovaru. Pro díly obráběné z celistvého materiálu se využívá technik frézování a vrtání. Pro díly vyráběné z plechu se kromě frézování a vrtání využívá technik řezání laserem, vodním paprskem a plazmou. Náklady vypočítané nástrojem Costing jsou tak přesné, jak přesná jsou data ve vašich šablonách. Ačkoliv program SolidWorks poskytuje předvyplněné šablony, nejlepší je vytvořit si vlastní šablony založené na nákladech vašeho výrobce. Doporučujeme, abyste při vytváření vlastních šablon, které odráží skutečné náklady, spolupracovali s vlastním interním výrobním oddělením. Nastavení umístění souborů Před použitím nástroje Costing je třeba nastavit umístění souborů, aby byly používány správné šablony. 1. Klikněte na ikonu Možnosti nebo na nabídku Nástroje > Možnosti. 2. Na kartě Možnosti systému klikněte na možnost Umístění souborů. 3. V části Zobrazit složky pro vyberte možnost Šablony nástroje Costing. 4. Klikněte na tlačítko Přidat a přejděte do složky install_dir\samples\whatsnew\costing. 5. Klikněte na tlačítko OK. Vyhodnocení nákladů na plechový díl V tomto kroku spustíte nástroj Sheet Metal Costing, abyste určili náklady na výrobu plechového dílu. Tento postup je užitečný pro výrobce. 1. Otevřete soubor instalační_složka\samples\whatsnew\costing\costing.sldprt. Zobrazí se plechový díl. 2. Klikněte na ikonu Sheet Metal Costing (panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku Nástroje > SolidWorks Costing > Sheet Metal Costing. 48

49 Costing 3. V podokně úloh Sheet Metal Costing vyberte v oddílu Šablona kalkulace nákladů položku sample_shm_metric_waterjet. Šablona nástroje Costing obsahuje postupy, které byste vy nebo váš dodavatel výrobních prací použili pro výrobu dílu. Do šablony lze zahrnout a lze v ní upravovat informace, jako jsou náklady na materiál a rozměry materiálu, náklady na výrobní operace a náklady na přípravu výroby. Tato šablona Costing je nastavena na řezání plechových dílů vodním paprskem Nástroj Costing vyhodnotí výrobní náklady s využitím informací o materiálu dílu. V podokně Sheet Metal Costing se zobrazí Odhadované náklady na díl. Položka v podokně úloh Sheet Metal Costing Porovnání Rozpis Popis Aplikace Costing vypočte na základě údajů v šabloně a dílu zobrazeného v grafické ploše náklady na daný díl. Rozpis výpočtu nákladů ukazuje, že materiál se na celkové ceně podílí určitým procentem a zbytek celkových nákladů tvoří výroba (práce, strojový čas a režie). 4. V podokně úloh Sheet Metal Costing si pod položkou Materiál povšimněte: Položka v podokně úloh Sheet Metal Costing Třída Název Tloušťka ze šablony Náklady na materiál Popis Třída materiálu podle materiálu, který byl nastaven pro díl v softwaru SolidWorks. Podle materiálu, který byl nastaven pro díl v softwaru SolidWorks. Hodnota tloušťky v šabloně, která odpovídá nebo je nejblíže tloušťce dílu. Pokud žádná z hodnot tloušťky v šabloně neodpovídá tloušťce dílu, vybere se nejbližší hodnota tloušťky ze šablony a zobrazí se ikona varování označující, že se tloušťky liší. Náklady definované pro materiál ve vybrané tloušťce v šabloně. Hodnota Ocelové Obyčejná uhlíková ocel 1,2100 mm

50 Costing 5. V položce CostingManager ve stromu FeatureManager se zobrazí výrobní prvky, např. ohyby či délky řezů, které byly v dílu rozpoznány. V okně CostingManager si povšimněte: Výrobní proces Nastavení Popis Náklady spojené s přípravou na výrobu, tj. nastavení strojů na zpracování dávky (série) dílů. Rozbalte složku Nastavení náklady na přípravu výroby nákladů. a umístěte ukazatel na. Zobrazí se výpočet Délka řezu Pro řezání vodním paprskem je k dispozici pět řezných drah. Rozbalte složku Délky řezu a umístěte ukazatel na délku řezu. Zobrazí se výpočet nákladů. Vyberte délku řezu. Zvýrazní se geometrie v modelu. Ohyby Prvky knihovny Vlastní operace Nejsou přiřazeny žádné náklady Program rozeznává několik ohybů, včetně obruby. Ohyby jsou propočteny ve formě nákladů na jeden ohyb. Program rozezná v dílu i několik prvků knihovny. Práškové lakování je vlastní operace použitá na tento díl. V šabloně byla nastavena tak, aby byla použita na všechny díly. Vše, co nástroj Costing nerozezná nebo co není definováno v šabloně. 6. Pro další postup si ponechte otevřený tento díl a podokno Sheet Metal Costing. Změna vstupů pro nástroj Costing Můžete provádět studie co když, abyste viděli, jak změny, jako je velikost série, mohou ovlivňovat náklady, bez nutnosti změny modelu.při změně vstupů pro nástroj Costing můžete vidět, jak provedené změny náklady okamžitě ovlivní. 50

51 Costing 1. V podokně úloh nástroje Costing, v části Množství, nastavte údaj Velikost série na hodnotu Stiskněte klávesu Enter. Protože údaj v poli Celkový počet dílů je 100, budete k výrobě všech dílů potřebovat nechat proběhnout 2 série.údaj Odhadované náklady na díl se zvýší, protože byste museli vynaložit náklady na přípravu výroby 2x, pro každou sérii jednou. Změna šablony nástroje Costing Můžete určit, jak výrobní operace ovlivňují náklady na vaši konstrukci.můžete například porovnávat náklady vynaložené na získání dílů vyráběných různými výrobci. V tomto příkladu zkontrolujete náklady dodavatele, který místo řezání vodním paprskem používá řezání laserem. V podokně úloh nástroje Costing, v části Šablona nástroje Costing, vyberte položku sample_shm_metric_laser. Změňte šablonu, abyste získali odhad nákladů od výrobce používajícího řezání laserem. Údaj v poli Odhadované náklady na díl se sníží, což znamená, že je levnější nechat díl vyrobit dodavatelem používajícím řezání laserem. Nastavení základny Můžete uzamknout hodnotu konstrukce, abyste mohli porovnávat budoucí změny nákladů.pokud konstrukci později změníte, budou náklady porovnávány vůči uzamčeným nákladům. V podokně úloh nástroje Costing, v části Odhadované náklady na díl, klikněte na položku Nastavit základnu, čímž uzamknete náklady v poli Aktuální. Náklady v poli Aktuální jsou uzamčeny jako typ Základna a tlačítko se změní na ikonu.jakmile je nastavena základní cena, díl je otočen, narovnán a opět složen. Změna materiálů Nyní změníte materiál a vlastní operace, abyste viděli, jak tyto změny ovlivňují náklady u nového dodavatele. 1. V podokně úloh nástroje Costing, v části Materiál, změňte položku Obyčejná uhlíková ocel na AISI 316 Ocelový nerezový plech (SS). Hodnota Odhadované náklady na díl se zvýší, protože nerezová ocel je dražší než obyčejná uhlíková ocel.protože však používáte nerezovou ocel, není práškové lakování nadále potřeba a můžete vlastní operaci práškového lakování odebrat. 2. V nástroji CostingManager učiňte následující: a) Rozbalte složku Custom Operations. b) Klikněte pravým tlačítkem na položku Powder Coating1 - Part a poté klikněte na možnost Odstranit vlastní operaci. Hodnota Odhadované náklady na díl se sníží. 51

52 Costing Úprava šablony nástroje Costing Kdykoliv ve strukturách nákladů dojde ke změnám, můžete změnit šablonu nástroje Costing.Pokud se například změní cena oceli, můžete změnit náklady v šabloně. 1. V podokně úloh nástroje Costing, v části Šablona nástroje Costing, klikněte na položku Spustit editor šablon. 2. V levém podokně nástroje Editor šablon nástroje Costing klikněte na položku Tloušťka. Ceny pro jednotlivé materiály jsou nadefinovány.hodnoty nákladů můžete trvale upravovat zde, nebo je můžete upravovat dočasně v podokně úloh. 3. Zavřete Editor šablon nástroje Costing bez provedení změn. 4. V podokně úloh nástroje Costing, v části Materiál, nastavte údaj Náklady na materiál na hodnotu 5, Stiskněte klávesu Enter. Položka Náklady na materiál je zvýrazněna žlutě, což značí, že byla přepsána hodnotou z šablony, a sníží se hodnota údaje Odhadované náklady na díl. 6. V části Odhadované náklady na díl klikněte na možnost Nastavit základnu a odemkněte dříve nastavenou hodnotu základny. 7. Klikněte znovu na možnost Nastavit základnu a uzamkněte cenu v poli Aktuální jako novou základnu, vůči které provádíte porovnání budoucích změn konstrukce. Změna geometrie modelu Můžete změnit geometrii modelu, abyste viděli, jak ovlivní výrobní náklady. 1. V grafické ploše klikněte pravým tlačítkem na obrubu a poté klikněte na ikonu Potlačit. 2. V podokně úloh nástroje Costing, v části Odhadované náklady na díl, klikněte na místo s nápisem Klepnutím aktualizovat [Click to Update]. Odhad nákladů je třeba aktualizovat ručně, protože jste změnili geometrii modelu. Hodnota Odhadované náklady na díl se sníží, protože jste díl zjednodušili. 3. V grafické ploše dvakrát klikněte na díl. 52

53 Costing 4. Dvakrát klikněte na hloubku lemu, V dialogovém okně Upravit zadejte hodnotu 100 a klikněte na tlačítko. 6. Klikněte na možnost Obnovit (standardní panel nástrojů) nebo na možnost Upravit > Obnovit. Hodnota Odhadované náklady na díl se zvýší. Vytváření zpráv Pro výsledky nástroje Costing lze vytvářet zprávy.podrobné položky na řádcích ve zprávě umožňují vidět, jaký mají konstrukční rozhodnutí vliv na náklady. Ve spodní části podokna úloh nástroje Costing klikněte na možnost Vytvořit zprávu. Zpráva se otevře v aplikaci Microsoft Word. 53

54 8 Výkresy a detailování Tato kapitola obsahuje následující témata: Zarovnání pozic pomocí magnetických čar Automaticky vložit středové značky Tabulky ohybů Zvýraznění změněných kót Přizpůsobení písma jmenovky řezu Zobrazení velikostí děr Průvodce dírami pomocí typu díry Rozložené pohledy výkresu Vylepšené šablony pro normu GB Spuštění nástroje Kusovník bez předchozího výběru pohledu Otevírání sestav a podsestav z pohledů výkresů Pořadí pozic Tabulky prolisů Opětovné použití písmen odstraněných pohledů Nastavení šipek řezu Sdružené pozice Zarovnání pozic pomocí magnetických čar K zarovnání pozic můžete použít magnetické čáry.můžete připojit pozice k magnetickým čarám, zvolit, zda mezi nimi budou rovnoměrné rozestupy, a libovolně čáry přesunovat pod jakýmkoli úhlem.zarovnání pozic zůstane zachováno i v případě, že magnetické čáry nejsou viditelné.magnetické čáry můžete vložit automaticky, použijete-li příkaz Automatické pozice.pozice můžete vkládat před vložením magnetických čar i po něm. Bez magnetické čáry S magnetickou čárou 54

55 Výkresy a detailování Vkládání magnetických čar Chcete-li vložit magnetické čáry, postupujte takto: 1. Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\drawings\cover1.slddrw. 2. Klikněte na Magnetická čára (panel nástrojů Popisy) nebo na Vložit > Popisy > Magnetická čára. 3. Kliknutím umístěte počáteční bod magnetické čáry v levém dolním rohu pohledu výkresu. 4. Táhněte druhý koncový bod magnetické čáry rovně nahoru tak, aby vypadal jako na obrázku níže, a kliknutím koncový bod umístěte. Čára se zachycuje ve vodorovné nebo svislé poloze nebo pod úhlem 45, ale lze ji umístit pod libovolným úhlem. 5. V položce Magnetická čára správce PropertyManager klikněte na. Připojování pozic k magnetickým čarám Chcete-li připojit pozice k magnetickým čarám, můžete provést následující: Přetáhněte pozici na čáru.kurzor se změní na symbol magnetu ve chvíli, kdy se pozice zachytí na čáře.pozice zachycené na magnetické čáře jsou zobrazeny se symbolem magnetu, pokud je magnetická čára viditelná. 55

56 Výkresy a detailování Kliknutím na jeden konec magnetické čáry nebo tažením celé magnetické čáry za její střed se můžete magnetickou čarou dotknout pozic.pozice se zachytí na čáře. 1. Pozice můžete k magnetické čáře připojit pomocí libovolné kombinace těchto metod. 2. Klikněte na tlačítko. 3. Chcete-li přesunout pozice připojené k magnetické čáře, klikněte na konec magnetické čáry nebo kamkoli na čáru a přetáhněte ji do nové polohy. Nejsou-li magnetické čáry viditelné, zobrazte je tak, že vyberete libovolnou pozici. Automatické vkládání magnetických čar Magnetické čáry můžete vložit automaticky, použijete-li příkaz Automatické pozice. 1. Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\drawings\oil pump1.slddrw. 2. Klikněte na Automatické pozice (panel nástrojů Popisy) nebo na Vložit > Popisy > Automatické pozice. 56

57 Výkresy a detailování 3. Ve správci PropertyManager pod položkou Rozvržení pozic vyberte Vložit magnetické čáry. 4. Nastavte možnosti. 5. Klikněte na tlačítko. 6. Přetáhněte pozice na magnetickou čáru. 7. Klikněte na tlačítko. Automaticky vložit středové značky V pohledech výkresu můžete automaticky vkládat středové značky pro všechny díry, zaoblení a drážky.rozpoznávají se lineární a kruhová pole. Žádné středové značky Středové značky vložené automaticky Automatické vkládání středových značek Automatické vkládání středových značek: 1. Klikněte ve výkresu na Středová značka (panel nástrojů Popisy) nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte Popisy > Středová značka. 2. Ve správci PropertyManager pod položkou Automaticky vložit: 57

58 Výkresy a detailování a) Vyberte jednu nebo více následujících možností: Pro všechny díry Pro všechna zaoblení Pro všechny drážky b) Nastavte možnosti. 3. Vyberte jeden nebo více pohledů výkresu. 4. Kliknutím na vložte středové značky. Tabulky ohybů V SolidWorks 2012 najdete novou tabulku ohybů. Novou tabulku ohybů můžete vkládat do pohledu plochého vzoru plechových dílů ve výkresech.tabulky ohybů obsahují informace o ohybech plechového těla, včetně značek, směrů, úhlů a vnitřních poloměrů.vkládat můžete tabulky ohybů nebo poznámky ohybů, ale ne obojí zároveň. 58

59 Výkresy a detailování Tabulka ohybů Poznámky ohybu Vkládání tabulek ohybů Tabulky ohybů se vkládají stejně jako ostatní tabulky. 59

60 Výkresy a detailování 1. V pohledu plochého vzoru klikněte na Tabulka ohybů (panel nástrojů Tabulka) nebo na Vložit > Tabulky > Tabulka ohybů. 2. Ve správci PropertyManager nastavte příslušné možnosti. 3. Klikněte na tlačítko. 4. Umístěte kurzor na potřebné místo ve výkresu a klikněte.je-li zobrazena tabulka ohybů, nezobrazují se poznámky ohybů. Tabulku ohybů nelze editovat. Sloupce tabulky můžete skrýt nebo uspořádat uchopením a přetažením nebo tak, že kliknete nad sloupec a vyberete položku Typ sloupce. Prohozením ohybů můžete změnit pořadí ohybů přetáhněte číslo ohybu na číslo jiného ohybu v pohledu plochého vzoru. Nastavení vlastností tabulky ohybů Chcete-li nastavit vlastnosti tabulky ohybů, postupujte takto: 1. Ve výkresu klikněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. 2. Na záložce Vlastnosti dokumentu rozbalte položku Tabulky a klikněte na Ohyb. 3. Nastavte možnosti. 4. Klikněte na OK. Zvýraznění změněných kót Jestliže byly od posledního uložení výkresu změněny kóty v tomto výkresu, budou změněné kóty po otevření výkresu zvýrazněny. Chcete-li zobrazit změněné kóty, musíte nejprve uložit díl nebo sestavu a výkresu v softwaru SolidWorks Po uložení a zavření výkresu se změněnými kótami se zvýraznění změněných kót resetuje. Před změnami Po změnách 60

61 Výkresy a detailování Zapnutí zvýraznění Chcete-li zapnout zvýraznění změněných kót, postupujte takto: 1. Klikněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. 2. Na záložce Možnosti systému klikněte na položku Barvy. 3. Vyberte možnost Při otevření použít zadanou barvu pro změněné kóty ve výkresu. 4. Klikněte na OK. Nastavení barvy zvýraznění Chcete-li zadat barvu pro zvýraznění změněných kót, postupujte takto: 1. Klikněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. 2. Na záložce Možnosti systému klikněte na položku Barvy. 3. Pod položkou Nastavení barevného schéma vyberte Popisy, Změněné kóty. 4. Klikněte na Upravit. 5. V dialogovém okně Barva vyberte barvu a klikněte na OK. 6. Klikněte na OK. Změny, které se zvýrazňují Je-li zvýrazňování zapnuto, zvýrazňují se ve výkresech následující změny: Změny v modelu, které způsobí změnu základních číselných hodnot. Importované kóty, u kterých byl v modelu změněn typ nebo hodnota tolerance. Importované kóty, u kterých se změnil parametr Přidat závorky nebo Kontrolní kótování. Importované kóty, u kterých se změnil parametr Text kót (ve výchozím nastavení <DIM>). Chcete-li použít tuto funkci zvýraznění, musíte nejprve uložit díl nebo sestavu a přidružené výkresy v SolidWorks Při následujícím otevření výkresu se zobrazí zvýrazněné změny.přejedete-li kurzorem přes změněnou kótu, zobrazí se místní popis s předchozí kótou. 61

62 Výkresy a detailování Změněné kóty Změněná tolerance Uložíte-li aktualizovaný výkres, funkce zvýraznění se resetuje. Izolování změněných kót Chcete-li izolovat všechny změněné kóty, postupujte takto: 62

63 Výkresy a detailování Klikněte na Izolovat změněné kóty > Izolovat změněné kóty. (panel nástrojů Kóty/vztahy) nebo na Pohled Změněné kóty se zvýrazní, všechny ostatní kóty se zobrazí šedě a kurzor myši se změní na. Najedete-li kurzorem na změněnou kótu, zobrazí se místní popis s předchozí hodnotou kóty. Funkci Izolovat změněné kóty můžete použít i v případě, že možnost Při otevření použít zadanou barvu pro změněné kóty ve výkresu není zaškrtnuta.funkce Izolovat změněné kóty umožňuje zobrazení změněných kót podle potřeby namísto automatického zobrazení po otevření výkresu, což vám dává možnost zobrazit si změněné kóty pouze pokud je chcete vidět. Přizpůsobení písma jmenovky řezu Ve vlastnostech dokumentu s výkresem můžete nastavit písmo pro každou ze čtyř oblastí jmenovky řezu, tj. název, označení, měřítko a oddělovač. Předchozí verze SolidWorks 2012 Nastavení písma jmenovky řezu Chcete-li nastavit písma jmenovky řezu, postupujte takto: 63

64 Výkresy a detailování 1. Ve výkresu klikněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. 2. Na záložce Vlastnosti dokumentu rozbalte položku Jmenovky a klikněte na Řez. 3. Pod položkou Možnosti jmenovky klikněte na Písmo pro každou z oblastí, vyberte písmo a jeho parametry v dialogovém okně Vybrat písmo a klikněte na tlačítko OK. 4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu Řez. V dialogovém okně Možnosti nastavte písma jmenovek řezů, aby v nově vytvářených řezech byla použita.písmo kterékoli z částí jmenovky můžete přenastavit tak, že dvakrát kliknete na danou část jmenovky a vyberete písmo a jeho parametry na panelu nástrojů Formátování. Zobrazení velikostí děr Průvodce dírami pomocí typu díry Velikosti děr ANSI v palcích v tabulkách děr můžete zobrazit pomocí písmen nebo čísel (například A nebo #40).Tato funkce zobrazí díry vytvořené nástrojem Průvodce dírami o stejných velikostech, jaké jsou uvedeny v položce Specifikace díry v nástroji Průvodce dírami. S použitím typu díry Bez použití typu díry Zobrazování velikostí pomocí písmen a číslic Chcete-li v nástroji Průvodce dírami zobrazit palcové velikosti ANSI, postupujte takto: 1. Ve výkresu klikněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. 2. Na záložce Vlastnosti dokumentu rozbalte položku Tabulky a klikněte na Díra. 3. Pod položkou Schéma vyberte možnost Zobrazovat velikosti vrtáků pomocí písmen a číslic ANSI. 4. Klikněte na tlačítko. Přepnutí zobrazení V tabulce děr můžete přepínat zobrazení velikostí. 1. Vyberte tabulku děr. 2. V položce Tabulka děr správce PropertyManager pod položkou Schéma zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat velikosti vrtáků pomocí písmen a číslic ANSI. 64

65 Výkresy a detailování 3. Klikněte na tlačítko. Rozložené pohledy výkresu U sestav a vícetělových dílů, které obsahují rozložený pohled, obsahuje nyní Paleta pohledů automaticky i pohled Izometrický rozložený. Paleta pohledů s izometrickým rozloženým pohledem Chcete-li jednoduše zobrazit kterýkoli pohled výkresu v rozloženém stavu, postupujte takto: Klepněte pravým tlačítkem do pohledu výkresu a vyberte možnost Zobrazit v rozloženém stavu Druhou možností je vybrat v okně PropertyManager Pohled výkresu pod položkou Referenční konfigurace možnost Zobrazit v rozloženém stavu. 65

66 Výkresy a detailování Rozložený pohled výkresu Vylepšené šablony pro normu GB Šablony normy GB byly aktualizovány.k dispozici jsou nové šablony pro díly, sestavy a výkresy. Spuštění nástroje Kusovník bez předchozího výběru pohledu Kusovník (BOM) můžete vložit do jiného listu než ve kterém je definován. Chcete-li přepnout mezi listy výkresu s kusovníkem uchyceným k ukazateli myši, postupujte takto: 66

67 Výkresy a detailování 1. Klepněte ve výkresu s více listy na ikonu Kusovník (panel nástrojů Tabulka) nebo zvolte Vložit > Tabulky > Kusovník. 2. Klepnutím do pohledu výkresu vyberte pohled. 3. Proveďte nastavení v okně PropertyManager Kusovník. 4. Klepněte na tlačítko. 5. Klepněte ukazatelem s uchyceným kusovníkem na záložku listu na spodním okraji grafické plochy. 6. Přesuňte ukazatel tam, kam chcete kusovník umístit, a klepněte. Chcete-li vytvořit kusovník z pohledu výkresu na neaktivním listu výkresu, postupujte takto: 1. Klepněte ve výkresu s více listy na ikonu Kusovník (panel nástrojů Tabulka) nebo zvolte Vložit > Tabulky > Kusovník. 2. Aktivujte záložku stromu FeatureManager tak, že ji vyberete. 3. Vyberte ze stromu FeatureManager neaktivní pohled. 4. Proveďte nastavení v okně PropertyManager Kusovník. 5. Klepněte na tlačítko. 6. Klepněte ukazatelem s uchyceným kusovníkem na záložku listu na spodním okraji grafické plochy. 7. Přesuňte ukazatel tam, kam chcete kusovník umístit, a klepněte. 67

68 Výkresy a detailování Otevírání sestav a podsestav z pohledů výkresů Kromě toho, že lze z kontextového panelu nástrojů v pohledech výkresů otevírat díly, můžete přímo z kontextového panelu nástrojů otevírat i sestavy na nejvyšší úrovni a podsestavy, pokud jsou díly obsaženy v podsestavách.jsou-li díly obsaženy pouze v sestavách, můžete otevřít buď díly nebo sestavy. Aktivace možnosti Chcete-li aktivovat možnost otevírat díly, sestavy a podsestavy z kontextového panelu nástrojů, postupujte takto: 1. Klikněte na Nástroje > Upravit. 2. Na záložce Panely nástrojů pod položkou Nastavení kontextového panelu nástrojů vyberte možnost Zobrazit v místní nabídce. 3. Klikněte na OK. Otevření součásti z kontextového panelu nástrojů Chcete-li otevřít díl, sestavu nebo podsestavu z kontextového panelu nástrojů, postupujte takto: Ve výkresu klikněte na danou součást. Typ součásti Díl Ikony na kontextovém panelu nástrojů Otevřít díl Sestava Otevřít sestavu a Otevřít díl Podsestava Otevřít sestavu, Otevřít podsestavu a Otevřít díl Otevření součásti z místní nabídky Chcete-li otevřít díl, sestavu nebo podsestavu z místní nabídky, postupujte takto: Ve výkresu klikněte pravým tlačítkem na danou součást. Typ součásti Díl Sestava Podsestava Akce Pod položkou Součást vyberte možnost Otevřít díl. Vyberte možnost Otevřít díl pod položkou Součást nebo možnost Otevřít sestavu pod položkou Pohled. Vyberte možnost Otevřít díl pod položkou Součást nebo možnost Otevřít sestavu či Otevřít podsestavu pod položkou Pohled. 68

69 Výkresy a detailování Pořadí pozic Kromě vytváření pozic, sdružených pozic a automatických pozic podle pořadí sestavy můžete vytvářet pozice a očíslovat je postupně.u pozic, automatických pozic či sdružených pozic můžete také ovládat směr řazení (například zleva doprava nebo zprava doleva u lineárního uspořádání), stejně jako určení, která pozice bude označena jako první. Chcete-li seřadit pozice postupně, postupujte takto: Ve výkresu musí existovat kusovník.postupným seřazením pozic se znovu seřadí i kusovník. Pozice musíte propojit s kusovníkem.vytvoříte-li nový kusovník, budou s ním pozice propojeny automaticky.v případě, že propojeny nejsou, můžete je propojit kliknutím pravým tlačítkem v pohledu výkresu a výběrem položky Vlastnosti.V dialogovém okně Vlastnosti pohledu výkresu na záložce Vlastnosti pohledu pod položkou Pozice vyberte možnost Propojit text pozice s tabulkou a klikněte na tlačítko OK. Musíte přidat pozice do výkresu.existující pozice nelze znovu seřadit. V tomto příkladu provedete následující: Vložíte kusovník. Pomocí funkce Automatické pozice vložíte pozice podle pořadí sestavy. Seřadíte pozice postupně. Označíte jednu z pozic jako první. Vložení kusovníku Postup vložení kusovníku: 1. Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\drawings\ordering_balloons.slddrw. 2. V pohledu výkresu klikněte na Kusovník (panel nástrojů Tabulka) nebo na Vložit > Tabulky > Kusovník. 3. Ve správci PropertyManager pod položkou Typ kusovníku vyberte možnost Jen díly. 4. Klikněte na tlačítko. 5. Přesuňte kurzor do levého dolního rohu výkresu a kliknutím umístěte kusovník. 69

70 Výkresy a detailování Vkládání pozic podle pořadí sestavy 1. V pohledu výkresu sestavy klikněte na Automatické pozice (panel nástrojů Popisy) nebo na Vložit > Popisy > Automatické pozice. 2. Ve správci PropertyManager pod položkou Čísla položek vyberte možnost Řídit se pořadím sestavy. 3. Klikněte na tlačítko. Pozice se zobrazují takto: Číselná posloupnost pozic se řídí podle pořadí ve stromu FeatureManager sestavy. Postupné číslování pozic Chcete-li vložit pozice a očíslovat je postupně od čísla 1, postupujte takto: 1. Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\drawings\ordering_balloons.slddrw. 2. Je-li třeba, vložte kusovník.viz Vložení kusovníku na stranu V pohledu výkresu sestavy klikněte na Automatické pozice (panel nástrojů Popisy) nebo na Vložit > Popisy > Automatické pozice. 4. Ve správci PropertyManager pod položkou Čísla položek vyberte možnost Seřadit postupně. 70

71 Výkresy a detailování 5. Klikněte na tlačítko. Pozice se seřadí tak, aby pozice nahoře vlevo začínala číslem 1 a číslování pokračovalo postupně po směru hodinových ručiček až do čísla 9. Kusovník se aktualizuje tak, aby odpovídal novému pořadí. Nastavení první pozice Pozice jsou číslovány postupně od čísla 1, které je ve výkresu vlevo nahoře.chcete-li číslování začít od čísla 1 v levém dolním rohu výkresu a pokračovat po směru hodinových ručiček, postupujte takto: 1. Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\drawings\ordering_balloons.slddrw. 2. Je-li třeba, vložte kusovník.viz Vložení kusovníku na stranu V pohledu výkresu sestavy klikněte na Vložit > Popisy > Automatické pozice. 4. Ve správci PropertyManager pod položkou Čísla položek vyberte možnost Seřadit postupně. 5. Klikněte na možnost První položka pod položkou Čísla položek. 6. Kliknutím na levou dolní pozici ji nastavte jako první položku. 7. Klikněte na tlačítko. 71

72 Výkresy a detailování Čísla položek v kusovníku se aktualizují podle nového pořadí pozic. Tabulky prolisů Do výkresů můžete vkládat tabulky prolisů.tabulky prolisů jsou k dispozici v pohledech plochého vzoru plechových dílů a obsahují prvky z formuláře a knihovny použité pro plechová těla. 72

73 Výkresy a detailování Tabulka prolisů obsahuje následující: Značka Umístění na X Umístění na Y ID prolisu Množství Úhel Popis přidaný ke každému otvoru v plochém vzoru. Vzdálenost od osy X k bodu vložení nástroje Vzdálenost od osy Y k bodu vložení nástroje Vlastnost tvarovacího nástroje nebo prvek z knihovny použitý v součásti Počet použití tvarovacího nástroje nebo prvku z knihovny v rozvinutém tvaru Úhel mezi osou X a nástrojem Chcete-li zjistit, jak se vytvářejí ID otvorů, nahlédněte do Vytváření ID otvorů na stranu 143. Informace o vložení tabulky viz Vkládání tabulky prolisů na stranu 144. Opětovné použití písmen odstraněných pohledů Odstraníte-li z výkresu odvozený pohled (řez, detail nebo pomocný pohled), můžete písmena odstraněného pohledu použít ve výkresu znovu, aniž byste museli pohledy ručně přejmenovávat.tato možnost je ve výchozím nastavení vypnuta. V předchozích verzích platilo, že pokud byl odstraněn odvozený pohled, např. řez, a byl vytvořen nový řez, bylo pro tento nový řez použito označení následujícím písmenem.pokud byl například z pohledu výkresu odstraněn Řez A-A a byl vytvořen nový řez, bude tento nový řez označen jako Řez B-B.Nyní můžete automaticky použít písmena odstraněných pohledů, takže nově vytvořený řez bude označen Řez A-A. Opětovné použití písmen z odstraněných pohledů 1. Ve výkresu klikněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. 73

74 Výkresy a detailování 2. Na záložce Možnosti systému klikněte na položku Výkresy. 3. Vyberte možnost Použít znovu písmena z odstraněných pomocných a detailních pohledů a řezů. 4. Klikněte na OK. Nastavení šipek řezu Typ šipek pro řezy můžete nastavit nezávisle na typu šipek pro kóty.dříve se pro řezy používal stejný typ šipek jako pro kóty. V tomto příkladu jsou pro kóty použity šipky a pro řezy šipky. Nastavení typů šipek Chcete-li nastavit typ šipky pro řezy, postupujte takto: 1. Ve výkresu klikněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti. 2. Na záložce Vlastnosti dokumentu rozbalte položku Jmenovky a klikněte na Řez. 3. Pod položkou Velikost řezu/pohledu vyberte styl. 4. Klikněte na OK. Sdružené pozice Funkce sdružených pozic pro vodorovné čáry byla vylepšena.nyní máte lepší kontrolu nad vzhledem sdružených pozic včetně automatického i ručního prodlužování vodorovných čar tak, aby se na ně text vešel, a vodorovného zarovnání textu.dále přetáhnete-li popis sdružené pozice, překlopí se poloha skupiny na druhou stranu, je-li třeba. V předchozích verzích platilo, že pokud jste vytvořili sdružené pozice s vodorovnými čarami, mohly se zobrazit takto: 74

75 Výkresy a detailování Nyní můžete: Ručně ovládat délku každé čáry pomocí tažení myší. Zarovnat poznámky. Přesunout skupinu, přičemž položky změní polohu podle potřeby tak, aby odkazová čára nekřížila skupinu. Po vytvoření sdružených pozic nyní můžete upravit poznámky: Vytváření sdružených pozic Chcete-li vytvořit sdružené pozice, postupujte takto: 1. V pohledu výkresu klikněte na Sdružená pozice (panel nástrojů Popisy) nebo na Vložit > Popisy > Sdružená pozice. 2. Ve správci PropertyManager pod položkou Nastavení pozice vyberte: Podtržené u položky Styl Určeno uživatelem u položky Velikost Skládat dolů nebo Skládat nahoru 3. Klikněte v pohledu výkresu na místo, kam chcete umístit odkazovou čáru. 4. Přesuňte kurzor a kliknutím umístěte první pozici. 5. Kliknutím v pohledu výkresu postupně umístěte další pozice. 6. V položce Sdružená pozice správce PropertyManager klikněte na. Pozice se zobrazí takto: 75

76 Výkresy a detailování Sdružené pozice vypadají podobně jako v předchozích verzích s tou výjimkou, že nyní máte větší kontrolu nad délkou čáry a zarovnáním při editaci pozic. Změna délky čar Chcete-li změnit délku čáry, klikněte na pozici a táhněte šipku. Zarovnání sdružených pozic Chcete-li zarovnat sdružené pozice, postupujte takto: 1. Vyberte pozice ve skupině, které chcete zarovnat. 2. V položce Sdružená pozice správce PropertyManager klikněte na Další vlastnosti. 3. V položce Poznámka správce PropertyManager pod položkou Formát textu vyberte jednu z následujících možností: Zarovnat vlevo Zarovnat na střed Zarovnat vpravo 4. Klikněte na tlačítko. Přetahování sdružených pozic Přetáhnete-li popis sdružené pozice z jedné strany výkresu na druhou, překlopí se sdružená pozice tak, aby odkazová čára nevedla přes pozici. 76

77 Výkresy a detailování Předchozí verze SolidWorks

78 9 edrawings Aplikace edrawings Professional je k dispozici v softwaru SolidWorks Professional a SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: Kusovníky Odkazy na soubory Kusovníky Otevřete-li v aplikaci SolidWorks edrawings soubor, který obsahuje skrytý kusovník (BOM), zůstane kusovník skrytý. Odkazy na soubory Při otevření dokumentu SolidWorks zkontroluje aplikace edrawings odkazy na soubory v dokumentu, zda byly tyto odkazy aktualizovány. To vám pomůže zjistit, zda není dokument zastaralý. Pokud aplikace edrawings nedokáže určit, zda jsou odkazy na soubory aktuální, nebo pokud potvrdí, že odkazy na soubory nejsou aktuální, je zobrazen vodotisk. Můžete kliknout na výstražnou ikonu ve spodní části okna edrawings a poté můžete kliknout na libovolnou z následujících možností: Zjistit aktualizace pro soubor Vždy zobrazit vodotisk upozornění Zobrazit vodotisk upozornění pouze pro tento dokument Chcete-li použít kontrolu odkazů na soubory pro samostatné instalace aplikace edrawings, je třeba si po výzvě stáhnout a nainstalovat aplikaci Správce dokumentů SolidWorks. Verze aplikace edrawings pro systém Mac OS nedokáže kontrolovat odkazy na soubory. 78

79 10 Rovnice Aplikace SolidWorks obsahuje zcela nově vytvořené dialogové okno pro vytváření a úpravy rovnic, globálních proměnných a kót. Tato verze obsahuje celou řadu nových možností, které zlepšují pracovní postup a efektivitu při vytváření a spravování rovnic. Nyní můžete veškeré úkoly týkající se rovnic provádět v jediném okně, aniž byste museli otevírat další okna. Rovnice a globální proměnné můžete také vytvářet přímo v dialogovém okně Změnit pro kóty. Mezi vylepšené funkce patří: automatické rozpoznání správného pořadí řešení rovnic, které předchází cyklickým odkazům a snižuje nutnost řešení problémů s rovnicemi; automatické řešení případů, které dříve vyžadovaly vícenásobné obnovení; možnost automatického obnovení pro grafické zobrazení dopadu jakékoli změny na rovnice; možnost vytvářet trvalé odkazy na externí textové soubory, aby byly tyto soubory snadno přístupné; podpora číslování instancí, aby existovaly jednoznačné odkazy na součásti v sestavě; nová funkce měření pro urychlení procesu vytváření referenčních kót; nová syntaxe se strukturami if a možnost používat podmíněné operátory =, <= a =>. Mezi další vylepšení patří automatické doplňování psaného textu a rozevírací seznamy, které urychlují zadávání rovnic, a automatická kontrola syntaxe pro větší přesnost. Tato kapitola obsahuje následující témata: Otevření dialogového okna Rovnice Tři zobrazení rovnic Vylepšení rozhraní Vylepšení funkcí Vytváření a úpravy rovnic v dialogovém okně Rovnice Export a import rovnic a propojení rovnic se souborem Vytváření rovnic v dialogovém okně Změnit Rovnice a konfigurace Použití rovnic Otevření dialogového okna Rovnice Dialogové okno Rovnice, globální proměnné a kóty můžete otevřít jedním z následujících postupů: Klepněte na ikonu Rovnice (panel nástrojů Nástroje). Klepněte na Nástroje > Rovnice. Pravým tlačítkem klepněte na složku Rovnice položku Spravovat rovnice. ve stromu FeatureManager a vyberte 79

80 Rovnice Tři zobrazení rovnic Okno Rovnice, globální proměnné a kóty nabízí tři různá zobrazení. Každé zobrazení ukazuje různou kombinaci a pořadí rovnic, globálních proměnných a kót, což vám usnadňuje provádění úkolů jako je vyhledání určité rovnice, zobrazení všech kót použitých u dílu nebo změna pořadí, ve kterém jsou rovnice řešeny. Chcete-li vybrat zobrazení: Klepnutím na ikonu Zobrazení rovnic a rovnice pro kóty a prvky. si můžete zobrazit všechny globální proměnné Klepnutím na ikonu Zobrazení kót si zobrazíte všechny globální proměnné, rovnice a kóty použité v aktivním dílu nebo sestavě, ať už jsou propojeny s rovnicí nebo ne. Klepnutím na ikonu Seřazený pohled si zobrazíte globální proměnné a rovnice v pořadí, ve kterém jsou řešeny, a dále potlačené rovnice. Zobrazení rovnic Funkce Zobrazení rovnic zobrazí všechny globální proměnné, rovnice pro potlačení prvků a ostatní rovnice pro daný díl nebo sestavu, seskupené do těchto tří kategorií. V tomto zobrazení můžete přidávat nové globální proměnné a rovnice. Dále můžete upravovat, mazat a potlačovat stávající rovnice a přidávat k nim komentáře. Zobrazení kót Funkce Zobrazení kót zobrazí všechny kóty použité v aktivním dílu nebo sestavě včetně kót s nastavenou hodnotou a kót určených rovnicemi. Toto zobrazení umožňuje přejmenovat nebo změnit hodnoty několika kót. Kóty s nastavenou hodnotou jsou viditelné pouze v tomto zobrazení, nikoli v Zobrazení rovnic ani v zobrazení Seřazený pohled. Existují dvě verze Zobrazení kót, jedna pro díly a jedna pro sestavy. V okně Zobrazení kót pro díl můžete provádět následující: 80

81 Rovnice Přidávat nové globální proměnné a přejmenovávat, upravovat, mazat a potlačovat stávající položky. Přidávat rovnice pro potlačení prvků. Přejmenovávat a měnit hodnoty kót či přidávat rovnice ke kótám. Přidávat komentáře ke globálním proměnným a prvkům a ke kótám, které mají rovnice. V okně Zobrazení kót pro sestavu můžete provádět následující: Přidávat nové globální proměnné a přejmenovávat, upravovat, mazat a potlačovat stávající položky. Přidávat rovnice pro součásti a přejmenovávat, upravovat, mazat a potlačovat stávající rovnice. Přejmenovávat a upravovat kóty na nejvyšší úrovni sestavy. Přidávat komentáře ke globálním proměnným, rovnicím pro součásti a kótám na nejvyšší úrovni, které mají rovnice. Potlačíte-li rovnici přiřazenou ke kótě, bude v kótě použita poslední vypočtená hodnota. Zrušíte-li potlačení rovnice, bude v kótě místo poslední hodnoty použita tato rovnice. Ve sloupci Název jsou názvy globálních proměnných, prvků a rovnic uzavřeny do uvozovek, zatímco názvy kót nikoli. Ve sloupci Hodnota/rovnice začínají kóty určené rovnicemi znakem = (rovnítko), zatímco kóty s nastavenou hodnotou nikoli. Seřazený pohled V zobrazení Seřazený pohled se zobrazují rovnice a globální proměnné v pořadí, ve kterém jsou řešeny. Jde také o jediné zobrazení, kde si můžete prohlédnout potlačené rovnice a jejich potlačení zrušit. V tomto zobrazení můžete provádět následující: 81

82 Rovnice Přidávat nové rovnice a globální proměnné a přejmenovávat, upravovat a mazat stávající položky. Uvolňovat a potlačovat rovnice a globální proměnné. Měnit pořadí rovnic a globálních proměnných (není-li vybrána možnost Automatické pořadí řešení). Vylepšení rozhraní Následující vylepšení se nacházejí ve všech zobrazeních v okně Rovnice, globální proměnné a kóty. Řazení a filtrování rovnic Nové funkce řazení a filtrování umožňují mnohem snadnější vyhledávání rovnic a globálních proměnných a jejich vzájemných vztahů. Řazení a filtrování funguje ve všech zobrazeních okna Rovnice. Řazení 1. Vyberte v okně Rovnice kterékoli zobrazení. 2. Klepněte na záhlaví kteréhokoli sloupce. Napravo od buňky se zobrazí malá šipka. 3. Jedním klepnutím seřadíte data vzestupně. 4. Druhým klepnutím seřadíte data sestupně. 5. Po třetím klepnutí se řádky vrátí do původního pořadí. Vytvoření filtru 1. Vyberte v okně Rovnice kterékoli zobrazení. 82

83 Rovnice 2. Zadejte kritéria filtru do pole Filtr a stiskněte klávesu Enter. Filtr vrátí řádky, které obsahují ve kterémkoli sloupci zadané znaky. Příklad: po zadání znaků ov se může vyfiltrovat globální proměnná celková délka, rovnice obsahující proměnnou celková délka jako člen a další rovnice s komentářem Pozor, nový člen. 3. Pokračujte v zadávání kritérií, pokud nenaleznete požadovanou globální proměnnou, prvek nebo rovnici. 4. Klepnutím na symbol X v poli Filtr filtr vymažete. Výběr více řádků V okně Rovnice můžete vybrat více řádků tak, abyste mohli provést stejnou operaci se všemi vybranými rovnicemi, např. potlačení, zrušení potlačení nebo vymazání několika rovnic zároveň. Chcete-li vybrat více řádků, umístěte kurzor myši na první sloupec řádku zleva. V buňce se zobrazí malá šipka. Proveďte jeden z následujících úkonů: Vyberte několik řádků tažením kurzoru myši nahoru nebo dolů v prvním sloupci zleva. Podržte klávesu Ctrl a klepněte na první sloupec zleva v jednom nebo více řádcích. Podržte klávesu Shift a klepněte na první sloupec zleva v poslední řádku požadované série. Poté klepnutím pravým tlačítkem zobrazte nabídku a vyberte jednu z dostupných operací. Funkce Zpět a Znovu Klepnutím na ikony Zpět a Znovu v horní části okna Rovnice můžete vracet a opakovat provedené kroky. Ikony Zpět a Znovu jsou k dispozici ve všech zobrazeních. Takto můžete vracet a opakovat jakékoli úpravy, které jste provedli od otevření okna. Změníte-li konfigurace s otevřeným oknem Rovnice, budou funkce Zpět a Znovu resetovány. Dřívější kroky pak již nelze vrátit zpět ani zopakovat. Automatické doplňování textu Zadáváte-li rovnici v okně Rovnice a napíšete jeden nebo více znaků, zobrazí funkce automatického doplňování textu rozevírací seznam se všemi globálními proměnnými, matematickými funkcemi a vlastnostmi souborů, které těmito znaky začínají. Nemusíte vypisovat celý text, stačí pouze vybrat text z rozevíracího seznamu. Kontrola syntaxe pomocí barev Okno Rovnice obsahuje funkci kontroly syntaxe, aby nedocházelo k chybám a abyste trávili méně času řešením problémů. Zadáváte-li text do sloupců Název a Hodnota/rovnice, mění se barva podle následujících podmínek: Platné globální proměnné, prvky a kóty se zobrazí modře. 83

84 Rovnice Neúplný a neplatný text se zobrazí červeně. Potenciálně neplatný text, např. takový, který může obsahovat cyklický odkaz, se zobrazí žlutě. V řádku se také zobrazí žlutá ikona varování. Platné operátory, funkce a další údaje se zobrazí černě. Najedete-li kurzorem myši na žlutý nebo červený text, zobrazí se varující hlášení. Klepnutím na ikonu varování se zobrazí okno Informace o chybách s popisem problému nebo chyby. Pohyb v buňkách tabulky V okně Rovnice se můžete pohybovat mezi buňkami, řádky a sloupci pomocí následujících kláves: Enter Shift + Enter Záložka Shift + Tab Vylepšení funkcí Tyto kapitoly popisují několik vylepšení funkcí v dialogovém okně Rovnice, globální proměnné a kóty. Funkce Automatické pořadí řešení Možnost Automatické pořadí řešení lze použít pro automatické řazení rovnic v pořadí určeném softwarem tak, abyste získali přesné výsledky. Vyberete-li možnost Automatické pořadí řešení, rozpozná software SolidWorks závislosti a pořadí rovnic tak, aby nezávislé rovnice byly vypočteny dříve než závislé. Příklad: je-li rovnice B definována jako funkce rovnice A, je nutno rovnici A vyřešit vždy jako první. Například v případě následujících dvou rovnic vyřeší software SolidWorks nejprve položku aby ji poté mohl použít jako proměnnou v rovnici pro = + 2 = Strana 6 Pořadí řešení si můžete zobrazit v režimu Seřazený pohled v okně Rovnice. Abyste mohli měnit pořadí řešení rovnic ručně, musíte zrušit výběr této možnosti. Funkce Automatické obnovení Možnost Automatické obnovení lze použít pro automatické obnovování modelu pokaždé, když provedete změnu v rovnici. Tato možnost umožňuje vizualizovat vliv každé změny, kterou v rovnicích provedete. 84

85 Rovnice Připojení k textovému souboru V okně Rovnice můžete vytvořit propojení s externím textovým souborem, který obsahuje rovnice a globální proměnné. Tuto funkci lze použít místo funkcí importu a exportu, chcete-li vytvořit trvalé propojení. Nelze ji ale použít pro jednorázový import nebo export. Potlačování rovnic Rovnice a globální proměnné v okně Rovnice můžete v jakémkoli zobrazení potlačit. Zobrazit potlačené rovnice a uvolnit je lze pouze v zobrazení Seřazený pohled. Můžete potlačovat rovnice a globální proměnné, což vám může pomoci při řešení problémů s rovnicemi. Dále můžete potlačovat rovnice tak, aby byly různé rovnice použity na různé konfigurace dílu nebo sestavy. Potlačené rovnice a globální proměnné můžete v zobrazení Seřazený pohled upravovat, ale změny se v modelu neprojeví, dokud nebude daná rovnice nebo proměnná uvolněna. Součásti s více instancemi V této verzi softwaru se v okně Rovnice zobrazují součásti, které jsou označeny unikátními čísly instance. Rovnice je možné použít pro konkrétní instance. Tím je zajištěno, že nevznikne žádná dvojznačnost, pokud jde o instanci použitou v rovnici. Například následující rovnice obsahují odkazy na tentýž díl VelkýAMalý, který má instance <1> a <2>. V okně Rovnice můžete zvolit, která instance se má v rovnici použít. = = / 2.0 = / 2) / 2) Číslo instance je vždy uzavřeno do závorek < >. V předchozích verzích se číslo instance v softwaru nezobrazovalo. Místo toho byla automaticky vybrána nejnovější instance a akce, která byla nalezena v paměti. Funkce Změřit Funkci Změřit... lze použít k vytvoření řízené nebo referenční kóty, jejíž hodnota bude založena na měření dílu nebo sestavy. Hodnota této kóty se může změnit, pokud dojde ke změně v modelu. Pokud například rovnice obsahuje změřenou výšku dílu a tato výška je zdvojnásobena, bude výsledek rovnice dvakrát větší než původní hodnota. Funkce Změřit je k dispozici ve všech třech zobrazeních okna Rovnice i v okně Změnit. 85

86 Rovnice Funkci Změřit můžete vybrat i z plovoucí nabídky, nacházíte-li se ve sloupci Hodnota/rovnice při vytváření nebo úpravách globálních proměnných, prvků, rovnic či kót. Funkce se v plovoucí nabídce zobrazí vždy, má-li smysl. Vytváření a úpravy rovnic v dialogovém okně Rovnice Dialogové okno Rovnice můžete použít k vytváření, úpravám, potlačení, uvolnění a odstraňování rovnic. Globální proměnné a rovnice jsou přístupné na jednom místě a pomocí plovoucích nabídek můžete globální proměnné a rovnice vytvářet rychleji a přesněji. Přidání rovnice Chcete-li přidat rovnici v Zobrazení rovnic, postupujte takto: 1. Proveďte jeden z následujících úkonů: Klepněte na ikonu Rovnice (panel nástrojů Nástroje). Klepněte na Nástroje > Rovnice. Pravým tlačítkem klepněte na složku Rovnice ve stromu FeatureManager a vyberte položku Spravovat rovnice. 2. Vyberte možnost Zobrazení rovnic. 3. V části Rovnice klepněte do prázdné buňky ve sloupci Název. 4. Klepněte na kótu v grafické ploše. Software SolidWorks provede následující: Vyplní název kóty do prázdné buňky ve sloupci Název a uzavře jej do uvozovek. Přesune kurzor do sloupce Hodnota/rovnice a vloží do něj znak = (rovnítko). Zobrazí plovoucí nabídku s možnostmi zahájení zadávání rovnice. 5. Jedním z následujících způsobů přidejte do rovnice za znak = (rovnítko) nový člen: Napište číslo nebo podmínkový příkaz. Vyberte z plovoucí nabídky možnost Globální proměnná, Funkce nebo Vlastnost souboru. Vyberte z plovoucí nabídky položku Změřit... a pomocí nástroje Změřit vytvořte člen rovnice. V buňce se zobrazí symbol označující, že syntax je platná. 6. Napište + (plus), (mínus) nebo jiný matematický symbol. 7. Přidejte do rovnice další člen. 8. Máte-li rovnici hotovou, klepněte na. Řešení rovnice se zobrazí ve sloupci Výsledek a kurzor se přesune do další buňky ve sloupci Komentáře. 9. Napište komentář ke kroku, který jste provedli. 10. Klepnutím na OK dialogové okno zavřete. 86

87 Rovnice Úprava rovnice Při úpravách si uvědomte následující: Názvy kót musí být uvedeny v uvozovkách. Řešení rovnic se provádí zleva doprava (tj. kóta vlevo je řízena hodnotou vpravo). Rovnice se řeší v pořadí, v němž jsou uvedeny v zobrazení Seřazený pohled. Je-li třeba, můžete pořadí změnit. 1. Proveďte jeden z následujících úkonů: Klepněte na ikonu Rovnice (panel nástrojů Nástroje). Klepněte na Nástroje > Rovnice. Pravým tlačítkem klepněte na složku Rovnice ve stromu FeatureManager a vyberte položku Spravovat rovnice. 2. Vyberte možnost Zobrazení rovnic. 3. Vyberte rovnici, globální proměnnou nebo kótu. 4. Upravte záznam. Upravte rovnici pomocí funkce automatického doplňování textu, možností v plovoucí nabídce (Rovnice, Globální proměnné, Funkce a Vlastnosti souboru) a kontroly syntaxe. Pokud uděláte chybu, klepněte na tlačítko Zpět ; tím vrátíte zpět předchozí úpravu. Při každém klepnutí na tlačítko Zpět vrátíte jednu úpravu. 5. Klepnutím na OK dialogové okno zavřete. Potlačení rovnice Můžete potlačovat rovnice a globální proměnné, což vám může pomoci při řešení problémů s rovnicemi. Dále můžete potlačovat rovnice tak, aby byly různé rovnice použity na různé konfigurace dílu nebo sestavy. 1. Proveďte jeden z následujících úkonů: Klepněte na ikonu Rovnice (panel nástrojů Nástroje). Klepněte na Nástroje > Rovnice. Pravým tlačítkem klepněte na složku Rovnice ve stromu FeatureManager a vyberte položku Spravovat rovnice. 2. Vyberte možnost Zobrazení rovnic. 3. Vyberte řádek obsahující globální proměnnou, prvek nebo rovnici, kterou chcete potlačit, a klepněte na něj pravým tlačítkem myši. Zobrazí se plovoucí nabídka s možností potlačení této položky. 4. Z plovoucí nabídky vyberte možnost Potlačit. Pracujete-li na dílu nebo sestavě s více konfiguracemi, můžete potlačit: Tato konfigurace 87

88 Rovnice Všechny konfigurace Upřesnit konfigurace Chcete-li potlačení zrušit, klepněte na ikonu Seřazený pohled, vyberte příslušný řádek a klepněte na něj pravým tlačítkem. Z plovoucí nabídky vyberte možnost Uvolnit. Vymazání rovnice Chcete-li vymazat globální proměnnou nebo rovnici z jakéhokoli zobrazení, postupujte takto: 1. Vyberte jeden nebo více řádků obsahujících globální proměnné nebo rovnice, které chcete vymazat, a klepněte na ně pravým tlačítkem myši. 2. Z plovoucí nabídky vyberte položku Odstranit nebo stiskněte klávesu Delete. 3. Dialogové okno Rovnice zavřete klepnutím na OK. Vymazání globální proměnné nebo rovnice může způsobit, že jiné rovnice obsahující tuto globální proměnnou nebo rovnici budou neplatné. Kontrola syntaxe na tuto situaci okamžitě upozorní zobrazením symbolu varování a zvýrazněním odstraňovaného členu v červené barvě všude v poli Hodnota/rovnice, kde se vyskytuje. Tím se podstatně zkrátí čas potřebný na detekci a řešení problémů s rovnicemi, jejichž členy byly vymazány. Používání funkce Změřit Chcete-li použít funkci Změřit při vytváření nebo úpravách rovnice, postupujte takto: 1. Proveďte jeden z následujících úkonů: Klepněte na ikonu Rovnice (panel nástrojů Nástroje). Klepněte na Nástroje > Rovnice. Pravým tlačítkem klepněte na složku Rovnice ve stromu FeatureManager a vyberte položku Spravovat rovnice. 2. Vyberte možnost Zobrazení rovnic. 3. V části Rovnice klepněte do prázdné buňky ve sloupci Název. 4. Klepněte na kótu v grafické ploše. Software SolidWorks provede následující: Vyplní název kóty do prázdné buňky ve sloupci Název a uzavře jej do uvozovek. Přesune kurzor do sloupce Hodnota/rovnice a vloží do něj znak = (rovnítko). Zobrazí plovoucí nabídku s možnostmi zahájení zadávání rovnice. 5. Z plovoucí nabídky vyberte možnost Změřit V grafické ploše vyberte reference, pomocí kterých chcete vytvořit referenční kótu. 7. V PropertyManageru Kóta proveďte potřebné změny parametrů kóty a klepněte na. 88

89 Rovnice Nová kóta se zobrazí jako součást rovnice. Změna kót podle konfigurace Má-li díl několik konfigurací, můžete se rozhodnout, zda změny kóty ovlivní jednu konfiguraci, všechny konfigurace nebo pouze vybrané konfigurace. Chcete-li určit konfigurace ovlivněné změnou kót, postupujte takto: 1. Vyberte možnost Zobrazení kót v okně Rovnice. 2. Upravte pole Hodnota/rovnice pro danou kótu. Platí-li kóta pro více než jednu konfiguraci, zobrazí se ve sloupci ikona konfigurace. 3. Vyberte z plovoucí nabídky jednu z následujících možností: Tato konfigurace Všechny konfigurace Upřesnit konfigurace 4. Klepnutím na OK dialogové okno zavřete. Export a import rovnic a propojení rovnic se souborem Vylepšení v této verzi vám umožňují větší kontrolu nad importem, exportem a propojováním rovnic. Můžete exportovat všechny rovnice nebo vybrané rovnice do textového souboru nebo importovat všechny (nebo vybrané) rovnice z textového souboru. Textový soubor mohou sdílet jiné díly a sestavy, ve kterých jsou použity tytéž globální proměnné a rovnice. Můžete vytvářet trvalá propojení s textovými soubory pomocí funkce Připojit k externímu souboru; změny provedené v textovém souboru se pak projeví v modelu. Funkce Připojit k externímu souboru vždy vytvoří propojení s externím souborem. Funkce Exportovat a Importovat mají i možnosti pro jednorázový export a import bez použití propojení. Připojení k externím souborům Chcete-li exportovat rovnice pomocí funkce Připojit k externímu souboru v okně Rovnice, postupujte takto: 1. Ve kterémkoli zobrazení zaškrtněte políčko Připojit k externímu souboru. 2. V okně Připojit rovnice proveďte následující: a) Vyberte možnost Vytvořit nový soubor. b) Zadejte název a umístění textového souboru. c) Ve sloupci Rovnice zrušte výběr rovnic, které nechcete exportovat. d) Klepněte na Připojit. Rovnice se uloží do textového souboru. Textový soubor je k dispozici pro importování do jiných dílů a sestav. 89

90 Rovnice Potom proveďte v okně Rovnice následující: Zobrazí se sloupec Odkaz, ve kterém jsou označeny rovnice propojené se souborem. Je zaškrtnuto políčko Připojit k externímu souboru a zobrazí se cesta k tomuto externímu souboru. Pozdější změny v tomto textovém souboru se projeví v modelu. Rovnice a globální proměnné, které jsou propojeny s externím souborem, nelze v okně Rovnice měnit. Musíte je upravit v tomto externím souboru. Chcete-li zrušit propojení a změnit určitou rovnici v dialogovém okně, zrušte zaškrtnutí u této rovnice ve sloupci Odkaz. Externí soubor můžete kdykoli otevřít klepnutím na tlačítko Otevřít propojený soubor. Exportování rovnic Chcete-li exportovat rovnice do textového souboru, postupujte takto: 1. Definujte rovnice v dialogovém okně Rovnice. 2. Klepněte na Exportovat. 3. V dialogovém okně Uložit jako: a) Zadejte název a umístění textového souboru. b) Zadejte popis souboru. c) Klepněte na tlačítko Uložit. 4. V dialogovém okně Export rovnic proveďte následující: a) Vyberte nebo zrušte výběr položky Vytvořit odkaz na soubor. b) Ve sloupci Rovnice zrušte zaškrtnutí u všech rovnic, které nechcete exportovat. c) Ve sloupci Odkaz zrušte zaškrtnutí u všech rovnic, které nechcete propojit s externím souborem. d) Klepněte na Exportovat. Rovnice se uloží do textového souboru. Textový soubor je k dispozici pro importování do jiných dílů a sestav. 90

91 Rovnice Pokud byla vybrána možnost Vytvořit odkaz na soubor, budou změny provedené v textovém soubory zkopírovány do modelu. Potom proveďte v okně Rovnice následující: Zobrazí se sloupec Odkaz, ve kterém jsou označeny rovnice propojené se souborem. Je zaškrtnuto políčko Připojit k externímu souboru a zobrazí se cesta k tomuto externímu souboru. Rovnice a globální proměnné, které jsou propojeny s externím souborem, nelze v okně Rovnice měnit. Musíte je upravit v tomto externím souboru. Chcete-li zrušit propojení a změnit rovnici v dialogovém okně, zrušte zaškrtnutí u této rovnice ve sloupci Odkaz. Importování rovnic Můžete importovat rovnice z textového souboru do dílu nebo sestavy. 1. V dílu nebo v sestavě klepněte na Nástroje > Rovnice. 2. V dialogovém okně Rovnice klepněte na Importovat. 3. V dialogu Otevřít: a) Vyberte textový soubor. b) Klepněte na Otevřít. 4. V dialogovém okně Importovat rovnice postupujte takto: a) Vyberte nebo zrušte výběr možnosti Připojit k souboru. b) Ve sloupci Rovnice zrušte zaškrtnutí u všech rovnic, které nechcete importovat. c) Ve sloupci Odkaz zrušte zaškrtnutí u všech rovnic, které nechcete propojit s externím souborem. Je-li vybrána možnost Připojit k souboru, změny provedené v textovém souboru aktualizují rovnice a proměnné v modelu. d) Klepněte na Importovat. Rovnice z textového souboru se importují do modelu. Pokud byla vybrána možnost Vytvořit odkaz na soubor, budou změny provedené v textovém soubory zkopírovány do modelu. Potom proveďte v okně Rovnice následující: Zobrazí se sloupec Odkaz, ve kterém jsou označeny rovnice propojené se souborem. Je zaškrtnuto políčko Připojit k externímu souboru a zobrazí se cesta k tomuto externímu souboru. Rovnice a globální proměnné, které jsou propojeny s externím souborem, nelze v okně Rovnice měnit. Musíte je upravit v tomto externím souboru. Chcete-li zrušit propojení a změnit rovnici v dialogovém okně, zrušte zaškrtnutí u této rovnice ve sloupci Odkaz. Vytváření rovnic v externích souborech Můžete vytvořit rovnice v textovém souboru a poté je naimportovat do jednoho nebo více dílů a sestav. 1. Otevřete textový soubor v příslušné aplikaci, např. Poznámkový blok. 91

92 Rovnice 2. Zadejte rovnice ve stejném formátu, jaký se používá v dialogovém okně Rovnice. Můžete například definovat globální proměnnou základ a poté definovat dvě související kóty. "základ" = 20 = "základ" + 10 = ("základ"*3) Uložte textový soubor. V dialogovém okně Rovnice můžete importovat textový soubor do jednoho nebo více dílu a sestav. Modely lze spojit s textovým souborem, aby se provedené změny odrazily v rovnicích a proměnných v modelu. Změna rovnic prostřednictvím připojeného souboru Můžete změnit rovnice v připojeném textovém souboru a sledovat vliv těchto změn v dílu. Chcete-li změnit rovnice v připojeném textovém souboru, postupujte takto: 1. V dolní části okna Rovnice klepněte v jakémkoli zobrazení na tlačítko Otevřít propojený soubor. Textový soubor se otevře. 2. Změňte jednu nebo více rovnic. 3. Uložte textový soubor. 4. V okně Rovnice můžete připojovat a odpojovat jednotlivé rovnice tak, že zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí políček ve sloupci Odkazy. 5. Klepnutím na tlačítko Obnovit si zobrazíte změněné rovnice. Vytváření rovnic v dialogovém okně Změnit Pracujete-li s modelem, můžete zadávat rovnice a globální proměnné přímo v dialogovém okně Změnit pro kóty. Pro vytvoření rovnice pro součást nemusíte otevírat okno Rovnice, globální proměnné a kóty. Rovnice a globální proměnné, které vytvoříte v okně Změnit, se zobrazí i v okně Rovnice. Vytvoření globální proměnné Chcete-li vytvořit globální proměnnou v okně Změnit pro kótu, postupujte takto: 1. Poklepejte na kótu v modelu. Otevře se okno Změnit pro kóty, ve kterém se zobrazí název kóty a jejích aktuální hodnota. 2. Do druhého řádku v okně Změnit napište znak = (rovnítko). Zadejte název nové globální proměnné a uzavřete jej do uvozovek. Text se zobrazí žlutě a vedle názvu se zobrazí tlačítko Vytvořit globální proměnnou. 92

93 Rovnice 3. Klepněte na tlačítko Vytvořit globální proměnnou nebo stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na a tlačítko Ano. Nalevo od rovnice se zobrazí tlačítko pro globální proměnnou. Klepnutím na tlačítko globální proměnné přepnete zobrazení záznamu z názvu globální proměnné na vypočtenou hodnotu. 4. Potvrďte operaci klepnutím na tlačítko. Změna hodnoty globální proměnné se projeví ve všech rovnicích a proměnných v modelu, které se na tuto globální proměnnou odkazují. Při příštím otevření okna Rovnice se v tomto okně zobrazí: nová globální proměnná, rovnice, jejímž výsledkem je kóta odpovídající globální proměnné. Vytvoření rovnice Chcete-li vytvořit rovnici v dialogovém okně Změnit pro kótu, postupujte takto: 1. Poklepejte na kótu v modelu. Otevře se okno Změnit pro kóty, ve kterém se zobrazí název kóty a jejích aktuální hodnota. 2. Do druhého řádku v okně Změnit napište znak = (rovnítko). Potom zadejte rovnici stejným způsobem jako v okně Rovnice. 3. Klikněte na tlačítko. Vedle rovnice se zobrazí ikona Rovnice. Při příštím otevření okna Rovnice se nová rovnice zobrazí v seznamu. V okně Změnit nemůžete změnit výslednou hodnotu rovnice. Rovnice a konfigurace U dílů a sestav, které mají více konfigurací, si můžete zobrazit globální proměnné, kóty a rovnice, které platí pro určitou konfiguraci, pomocí rozevíracího seznamu konfigurací v pravém horním rohu kteréhokoli zobrazení. U dílů a sestav s více konfiguracemi můžete vytvářet globální proměnné a rovnice, které budou použity pro určité konfigurace, ale nikoli pro ostatní. Provedete to tak, že vytvoříte rovnici a pro určité konfigurace ji potlačíte. Použití rovnic na vybrané konfigurace Chcete-li vytvořit globální proměnnou nebo rovnici, která bude použita pro některé konfigurace, ale ne pro všechny, postupujte takto: 1. Vyberte možnost Zobrazení rovnic. 93

94 Rovnice 2. Vytvořte globální proměnnou nebo rovnici a klepněte na ni pravým tlačítkem myši. 3. Z plovoucí nabídky vyberte položku Potlačit Upřesnit konfigurace a označte konfigurace, pro které se tato globální proměnná nebo rovnice nemá použít. Vyberete-li možnost Seřazený pohled, zobrazíte všechny globální proměnné a rovnice, které byly vytvořeny pro daný díl nebo sestavu, včetně rovnic, které byly pro některé konfigurace potlačeny. Uvolnění rovnic pro vybrané konfigurace Chcete-li uvolnit globální proměnnou nebo rovnici pro jednu určitou konfiguraci, postupujte takto: 1. Vyberte položku Seřazený pohled. 2. Vyberte konfiguraci z rozevíracího seznamu v pravém horním rohu okna. 3. Vyberte řádek s globální proměnnou nebo rovnicí a klepněte na něj pravým tlačítkem myši. 4. Z plovoucí nabídky vyberte možnost Uvolnit Tato konfigurace. Použití rovnic V tomto příkladu změníte velikost modelu pomocí dialogových oken Rovnice, globální proměnné a kóty a Změnit. 1. Otevřete soubor instalační_adresář\samples\whatsnew\equations\front_01.sldprt. 2. Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na složku Rovnice a vyberte položku Spravovat rovnice. Zobrazí se dialogové okno Rovnice. 3. Vyberte položku Rovnice. 4. Klepněte v prvním řádku tabulky Globální proměnné na položku celková délka a změňte údaj ve sloupci Hodnota/rovnice z hodnoty 100 na

95 Rovnice 5. Stisknutím klávesy Enter nebo Tab se přesuňte do další buňky v řádku Komentáře. Číslo ve sloupci Výsledek se aktualizuje a model je automaticky obnoven. Čísla u všech kót používajících globální proměnnou celková délka se též zdvojnásobí. 6. Napište komentář, např. Dvojnásobná velikost. 7. Klepejte na ikonu Zpět, dokud se položka celková délka nevrátí na původní hodnotu, tj. 100 mm. Protože je vybrána možnost Automatické obnovení, změní se model na původní rozměry. Čísla u všech kót používajících globální proměnnou celková délka se vrátí na svoji původní hodnotu. Buňka Komentáře se též vymaže. 8. Klepnutím na ikonu Znovu obnovíte nové rozměry modelu. 9. Potlačte prvek Cut-Extrude1: a) V části Prvky klepněte do prázdné buňky. b) Ve stromu FeatureManager klepněte na položku Cut-Extrude1. Zobrazí se název Prvky. Aplikace SolidWorks vyplní do další buňky znak = (rovnítko) a zobrazí rozevírací seznam s možnostmi Globální proměnné, Funkce, Vlastnosti souboru a Měření. c) Rozbalte položku Globální proměnné, vyberte možnost potlačené a klepněte na. Do sloupce Výsledek: je přidána hodnota Potlačený. 95

96 Rovnice Potlačení můžete definovat i pomocí syntaxe funkce if jazyka Visual Basic. Exportování a propojování rovnic Tyto kroky ukazují vylepšený postup exportu a propojování do textových souborů. 1. V dialogovém okně Rovnice klepněte na tlačítko Exportovat. 2. V dialogovém okně Uložit jako: a) Zadejte název a umístění textového souboru. b) Klikněte na možnost Uložit. Rovnice jsou uloženy do textového souboru.zobrazí se dialogové okno Export Equations. Dialogové okno Export Equations obsahuje dva sloupce.první sloupec udává rovnice, které budou exportovány do textového souboru.druhý sloupec udává rovnice, které budou propojeny mezi modelem a textovým souborem, aby mezi nimi bylo možné vzájemně replikovat změny.ve výchozím nastavení jsou exportovány a propojeny všechny rovnice. Jednotlivé rovnice můžete připojit nebo odpojit tak, že zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí políček ve sloupci Odkazy. Tytéž možnosti jsou k dispozici v dialogovém okně Rovnice, přidáte-li odkaz na externí soubor. 3. V dialogovém okně Export rovnic klepněte na tlačítko Exportovat. V dialogovém okně Rovnice je vybrána možnost Připojit k externímu souboru. Zobrazí se i cesta k souboru. 96

97 Rovnice 4. V dialogovém okně Rovnice klepněte na tlačítko Otevřít propojený soubor. Soubor se otevře v textovém editoru. 5. Změňte nastavení celková délka z hodnoty 200 na 100 a změňte komentář z Dvojnásobná velikost na Původní velikost. Uložte soubor. 6. V dialogovém okně Rovnice klepněte na tlačítko Obnovit. Čísla u všech kót používajících globální proměnnou celková délka se sníží na svoji původní hodnotu. V okně Rovnice se zobrazí další sloupec pro všechny záznamy propojené s externím souborem. Rovnice a globální proměnné, které jsou externě propojeny, nelze již v tomto okně měnit. K jejich změně musíte použít daný externí soubor. 7. V dialogovém okně Rovnice zrušte výběr možnosti Připojit k externímu souboru. Nyní lze všechny rovnice a globální proměnné změnit v dialogovém okně. Zmizí i cesta k externímu souboru a sloupec Odkaz. Změna hodnot v rovnici pomocí okna Změnit Změníte-li hodnotu v okně Změnit, hodnota se automaticky aktualizuje i v modelu a v okně Rovnice, globální proměnné a kóty. 97

98 Rovnice 1. Klepněte na položku Přidání vysunutím1 ve stromu FeatureManager. Model se otevře v režimu skici. 2. Ve skice poklepejte na kótu 3. V okně Změnit změňte hodnotu ze 100 na 200. Zadáte-li nebo změníte globální proměnnou v okně Změnit, zobrazí se v poli pro zadání položka Vytvořit globální proměnnou. Oba údaje, kóta i globální proměnná celková délka, představují tutéž hodnotu. 4. Klepněte na tlačítko Obnovit a potom na. 5. Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na složku Rovnice a vyberte položku Spravovat rovnice. V okně Rovnice se zobrazí nová hodnota kóty a globální proměnné celková délka. 98

99 11 SolidWorks Enterprise PDM K dispozici jako odděleně prodávaný produkt, který lze použít v softwaru SolidWorks Standard, SolidWorks Professional nebo SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: Nástroj pro správu Průzkumník souborů a doplňkový modul SolidWorks Podpora produktu Výkon systému Rozšířený přístup do aplikace Web Client Nástroj pro správu Přizpůsobené nabídky aplikace Enterprise PDM Zobrazení nabídek a podnabídek v uživatelském rozhraní průzkumníku Windows lze přizpůsobit. Dostupné příkazy a jejich pořadí v nabídkách panelu nabídek Enterprise PDM lze změnit: Akce Upravit Zobrazit Nástroje Místní nabídky, které se zobrazují v panelu Zobrazení souboru, můžete přizpůsobit, pokud: jsou vybrány soubory, jsou vybrány složky, nebyl proveden žádný výběr. Přizpůsobení nabídek K přizpůsobení nabídek, které se zobrazují uživatelům v zobrazení souborů v průzkumníku Windows použijte stránku Nabídky v dialogovém okně Nastavení. Nabídky uživatele lze přizpůsobit takto: 1. V administrativním nástroji rozbalte položku Uživatelé a dvakrát klikněte na uživatele, jehož nabídky chcete přizpůsobit. 2. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na položku Nastavení. 3. V levém panelu dialogového okna Nastavení uživatele klikněte na položku Nabídky. 99

100 SolidWorks Enterprise PDM 4. V rozbalovacím seznamu Cílová nabídka vyberte nabídku zobrazení souborů, kterou chcete upravit: Kliknutí pravým tlačítkem myši na pozadí Kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor Kliknutí pravým tlačítkem myši na složku Panel\Akce Panel\Upravit Panel\Zobrazit Panel\Nástroje Místní nabídka, která se zobrazí, jakmile uživatel klikne pravým tlačítkem myši, aniž by provedl jakýkoli výběr. Místní nabídka, která se zobrazí, jakmile uživatel klikne pravým tlačítkem myši na vybraný soubor. Místní nabídka, která se zobrazí, jakmile uživatel klikne pravým tlačítkem myši na vybranou složku. Nabídka akcí pro panel nabídek Enterprise PDM. Nabídka Upravit pro panel nabídek Enterprise PDM. Nabídka Zobrazit pro panel nabídek Enterprise PDM. Nabídka Nástroje pro panel nabídek Enterprise PDM. V seznamu jsou uvedeny příkazy pro vybranou nabídku. 5. Proveďte kteroukoli z následujících možností: Chcete-li příkaz odstranit, vyberte jej a klikněte na. Chcete-li do nabídky přidat separátor, vyberte příkaz, který chcete pod separátorem, a klikněte na. Chcete-li přidat do nabídky příkaz, použijte k zobrazení dostupných příkazů záložky Seznam bez stromové struktury nebo Kategorizovat z nabídky Dostupné příkazy. Přetáhněte příkaz do umístění, ve kterém jej chcete mít, nebo přidejte vybraný příkaz do spodní části nabídky kliknutím na. Chcete-li změnit umístění příkazu nebo rozdělovače v nabídce, vyberte jej a klikněte na nebo. 6. Chcete-li změnit další nabídku, opakujte kroky 4 a 5. Stejný příkaz lze přidat do více nabídek. 7. Proveďte jeden z následujících úkonů: Kliknutím na Použít uložte změny a zavřete dialogové okno Nastavení. Kliknutím na Storno zavřete dialogové okno Nastavení bez uložení změn. Po zobrazení výzvy k potvrzení, že nechcete uložit změny, klikněte na tlačítko Ano. 100

101 SolidWorks Enterprise PDM Kopírování nastavení nabídek Můžete vytvořit přizpůsobené nabídky pro jednoho uživatele a zkopírovat je pro ostatní uživatele. Přizpůsobené nabídky jiného uživatele zkopírujete takto: 1. Na stránce Nabídky dialogového okna Nastavení klikněte na položku Kopírovat. 2. V dialogovém okně Kopírovat nastavení nabídek pod položkou Nabídky, které se mají zkopírovat proveďte jeden z následujících kroků: Vyberte <Kopírovat všechny nabídky>. Zadejte konkrétní nabídku, kterou chcete zkopírovat. 3. Pod položkou Zdrojový uživatel vyberte uživatele, jehož nastavení chcete kopírovat. 4. Klikněte na OK. 5. Klikněte na tlačítko Použít. Návrat k výchozímu nastavení nabídek Nabídky uživatele lze vrátit zpět do výchozího nastavení.obnovení vrátí všechny nabídky do výchozího nastavení. 1. Na stránce Nabídky dialogového okna Nastavení klikněte na položku Obnovit. 2. Po zobrazení výzvy k potvrzení, že chcete obnovit všechny nabídky, klikněte na tlačítko OK. Zobrazení celých jmen uživatelů v uživatelském rozhraní Jsou-li přihlašovací jména nejednoznačná, lze pro snazší identifikaci osob, používajících určitý soubor, zobrazit v uživatelském rozhraní celá jména uživatelů. V Enterprise PDM se jména uživatelů zobrazují, aby bylo možné určit, kdo si vyzvedl nebo vytvořil soubor, odeslal či přijal ovou zprávu, případně inicioval kroky provedení se soubory. Pokud společnost vytváří uživatele se zkrácenými uživatelskými jmény, například importováním z adresářové služby Windows Active Directory, může být obtížné identifikovat jednotlivce pouze na základě jejich uživatelských jmen. Nastavení uživatelů lze změnit v administrativním nástroji, ve kterém nastavíte, že se mají v uživatelském prostředí zobrazovat celá jména uživatelů. Porovnejte tyto ukázky sloupce Vyzvednutý uživatelem v zobrazení souboru v průzkumníku Windows: Zobrazená přihlašovací jména: Zobrazená celá jména: 101

102 SolidWorks Enterprise PDM Celá jména uživatelů zobrazíte takto: 1. V levém panelu administrativního nástroje rozbalte položku Uživatelé. 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na uživatelské jméno a klikněte na položku Nastavení. 3. V levém panelu dialogového okna Nastavení klikněte na položku Průzkumník. 4. V nabídce Různé vyberte Zobrazit celá uživatelská jména. 5. Klikněte na položku Použít. Zabezpečení před selháním replikace Replikace je nyní odolnější vůči chybám při zpracování scénářů WAN, kdy nejsou k dispozici všechny dostupné servery. Pokud dojde k selhání prvního pokusu o načtení souboru, archivační server použije vyhledávací tabulku k výběru dalších serverů, ze kterých lze soubor replikovat.tabulka určuje prioritu serverů na základě nastavení replikace provedeného pomocí administrativního nástroje.pokud všechny pokusy o načtení souboru selžou, pokusí se archivační server provést operaci znova. Standardně provede replikační server pokus dvakrát, poté dojde k vypršení časového limitu.počet pokusů lze změnit vytvořením nového klíče DWORD ve volaném archivačním serveru RetriesCount v následujícím umístění registru: HK_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\ PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vault_name Počet opakovaných pokusů řídí vámi nastavená šestnáctková hodnota RetriesCount pro klíčové slovo. Průzkumník souborů a doplňkový modul SolidWorks Procházení možností Možnost Vyhledat v místní nabídce záložek Obsahuje a Kde jsou použity mění zaměření záložek na odkazované soubory, které hledáte. V předchozích verzích sloužila možnost Vyhledat k otevření nového okna průzkumníku Windows.Ve verzi SolidWorks Enterprise PDM 2012 slouží možnost Vyhledat k změně zaměření na odkazovaný soubor, aniž by se otevíralo nové okno. Toto nové chování se týká rovněž přechodu k souborům úschovny, které používají záložky Obsahuje a Kde jsou použity nástroje Průzkumník souborů v dialogových oknech Otevřít a Uložit jako.k tomuto chování dochází, ať již otevíráte dialogová okna ze softwaru SolidWorks, nebo z jakékoli standardní aplikace v systému Microsoft Windows, jako jsou Notes a Microsoft Office. Nové okno lze rovněž otevřít pomocí možnosti Vyhledat v novém okně. Používání volby Vyhledat Volbu Vyhledat lze použít, pokud chcete změnit zaměření na referenční soubor, aniž byste otevírali nové dialogové okno. Tato ukázka popisuje, jak změnit zaměření záložky Obsahuje na referenční soubor, aniž by bylo nutné otevírat nové dialogové okno. 102

103 SolidWorks Enterprise PDM 1. V panelu Zobrazení souboru vyberte soubor úschovny a klikněte na záložku Obsahuje se seznamem souborů, na něž odkazuje. 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na referenční soubor a na položku Vyhledat. Zaměření záložky Obsahuje se změní na vybraný soubor. Používání volby Vyhledat v novém okně Volbu Vyhledat v novém okně lze použít, pokud chcete otevřít nové okno zaměřené na vybraný soubor. 1. V panelu Zobrazení souboru vyberte soubor úschovny a klikněte na záložku Kde jsou použity se seznamem souborů, na něž odkazuje. 2. Pravým tlačítkem klikněte na soubor a na položku Vyhledat v novém okně. Otevře se nové okno ve stejné složce a záložce, ale tentokrát zaměřené na vybraný soubor. Původní okno zůstane otevřené. Exportování členitých kusovníků Při exportování členitých kusovníků zpracovaných v Enterprise PDM do tabulky aplikace Microsoft Excel můžete zachovat jejich strukturu nebo je uložit.jakmile se zobrazí výzva, vyberte možnost přidat sloupec Úroveň do výstupního souboru.nový sloupec bude obsahovat numerické vyjádření úrovní kusovníků. Chcete-li zachovat členitou strukturu kusovníku: 1. V průzkumníku Windows vyberte sestavu úschovny. 2. Na záložce Kusovník klikněte na položku Zobrazení kusovníku - odsazený. 3. Klikněte na položku Otevřít jako soubor CSV. 4. Jakmile se zobrazí výzva k vytvoření sloupce Úroveň v souboru CSV, klikněte na možnost Ano. Jako první sloupec tabulky se zobrazí sloupec Úroveň s číselnými hodnotami představujícími strukturu kusovníku.tento sloupec lze použít k třídění exportovaného kusovníku. Vyhledávání v dialogových oknech pro práci se soubory Integrovaná funkce hledání v Enterprise PDM umožňuje vyhledávat soubory a složky v průzkumníku Windows a ve všech standardních dialogových oknech na bázi souborů. Tento způsob lze použít k hledání v následujících umístěních: dialogová okna SolidWorks na bázi souborů, například Otevřít, Uložit jako, Vložit a Nahradit, 103

104 SolidWorks Enterprise PDM dialogová okna Otevřít a Uložit jako aplikací, jako jsou Microsoft Word a Excel a Adobe Reader. Chcete-li využít integrované funkce vyhledávání: 1. Proveďte jeden z následujících kroků: Klikněte na položku Otevřít vyhledávání Standardně se používá karta Kompletní vyhledávání. (panel nabídek Enterprise PDM). Máte-li přístup k několika vyhledávacím kartám pro hledání souborů, rozbalte položku Otevřít hledání a vyberte vyhledávací kartu, kterou chcete použít. Vyhledávací karta se zobrazí v horním pravém panelu. 2. Proveďte jeden z následujících kroků: Použijte kritéria na kartě k definování vyhledávání a klikněte na položku Začít vyhledávání. Pokud jste vyhledávání uložili mezi oblíbené položky, rozbalte položku Oblíbená vyhledávání a vyberte vyhledání, které chcete použít. 3. Chcete-li obnovit výchozí hodnoty všech polí na vyhledávací kartě, klikněte na položku Vymazat vyhledávání. 4. Chcete-li zavřít vyhledávání, klikněte na položku Ukončit vyhledávání. Integrované vyhledávání lze použít pouze pro hledání souborů a složek.pro vyhledávání položek nebo uživatelů použijte nástroj Hledání v Enterprise PDM. Dialogové okno Hledání v Enterprise PDM otevřete takto: 1. Rozbalte položku Otevřít vyhledávání a klikněte na Nástroj pro vyhledávání. 2. Ze seznamu Vyhledání v levém panelu vyberte vyhledávací kartu, kterou chcete použít. 104

105 SolidWorks Enterprise PDM Přepnutí verze na záložce Kde jsou použity Na záložce Kde jsou použity můžete použít tlačítko Verze k přepínání mezi zobrazeními odkazů na všechny verze určitého souboru a k výběru verze souboru, pro kterou se odkazy zobrazí. Dále je zde nově koncipované tlačítko Konfigurace na záložkách Kde jsou použity a Obsahuje, které slouží ke skrytí všech konfigurací, případně umožňuje vybrat konfiguraci, kterou chcete použít. Přepnutý stav Verze i Konfigurace se nemění: vyberete-li jiný soubor v Zobrazení souboru, přejdete-li do jiné složky, mezi relacemi úschovny Enterprise PDM. Zobrazení verzí Na záložce Kde jsou použity je aktivní tlačítko Verze. Na záložce Obsahuje slouží Verze jako označení rozevíracího seznamu verzí. Vybrat lze konkrétní verze, ale nikoli <Všechny verze>. V Zobrazení souboru vyberte soubor úschovny a na kartě Kde jsou použity proveďte jeden z následujících kroků: Chcete-li zobrazit soubory, které odkazují na všechny verze vybraného souboru, nalevo od rozevíracího seznamu, klikněte na. Tlačítko Verze: se zvýrazní a zobrazí se rozevírací seznam <Všechny verze>. Jsou-li zobrazeny všechny verze, nelze vybrat konkrétní konfiguraci k zobrazení. Chcete-li zobrazit soubory, které odkazují na konkrétní verzi vybraného souboru, klikněte na. Tlačítko Verze již nebude zvýrazněno a z rozevíracího seznamu lze vybrat konkrétní verzi. Zvýrazněné tlačítko Konfigurace značí, že z rozevíracího seznamu můžete vybrat konfiguraci. Zobrazení konfigurací Tlačítko Konfigurace Na kartách Kde jsou použity a Obsahuje umožňuje povolit a zakázat výběr konfigurací. Vyberte soubor úschovny v Zobrazení souboru a k zobrazení konfigurací použijte tyto metody: 105

106 SolidWorks Enterprise PDM 1. Na záložce Obsahuje: Je-li tlačítko Konfigurace aktivní, z rozevíracího seznamu vyberte konfiguraci, u které chcete zobrazit referenční soubory. Rozevírací seznam Konfigurace deaktivujete kliknutím na tlačítko Konfigurace. Tlačítko se změní v popisek a rozevírací seznam ukazuje, že jste se rozhodli konfigurace nezobrazovat. 2. Na záložce Kde jsou použity: a) Je-li položka Verze aktivní, kliknutím ji deaktivujte a pak kliknutím na tlačítko Konfigurace aktivujte možnost vybrat konfigurace. Tlačítko Konfigurace se zvýrazní a aktivuje se rozevírací seznam. b) K výběru konfigurace, kterou chcete zobrazit, použijte rozevírací seznam. Panely nástrojů v dialogových oknech Do dialogových oken, které slouží k manipulaci se skupinami souborů, byl přidán panel nástrojů. Ten usnadňuje přístup k příkazům, které byly dosud přístupné pouze z místní nabídky. Panely nástrojů obsahují nová tlačítka a v některých případech pozměněná tlačítka. Tlačítko Příkaz Vybrat soubory Otevřít seznam souborů Uložit seznam souborů Nový plovoucí ovládací prvek: Vytvořit pro konfigurace Vytvořit pouze pro soubory Nový plovoucí ovládací prvek: Referovaná verze Aktuální verze Popis Umožňuje vybrat skupinu souborů pomocí zástupných znaků. Otevře seznam souborů v aplikaci Microsoft Excel. Umožňuje uložit seznam souborů jako textový soubor (.txt) s čárkami jako oddělovači. Umožňuje propojit položku s vybranou konfigurací souborů. Umožňuje propojit položku se souborem nezávisle na konfiguracích. Použije připojenou verzi referencí. Použije poslední verzi referencí. Panely nástrojů se nacházejí v následujících dialogových oknech: 106

107 SolidWorks Enterprise PDM Dialogové okno Přístup Načíst Akce > Načíst aktuální verzi X X X Akce > Načíst verzi Odevzdat Akce > Odevzdat X X X Vyzvednout\ Vrátit vyzvednutí Akce > Vyzvednout X X X Provést přechod Změnit > Změnit stav X X X Zvýšit číslo opravy Změnit > Zvýšit číslo opravy X X X X Spojit soubory s položkou V dialogovém okně Průzkumník položek: X X X X X Klepněte pravým tlačítkem na položku a vyberte Spojit soubory s položkou. Vyberte jeden nebo více souborů a klepněte na Otevřít. Podpora produktu SolidWorks Enterprise PDM 2012 nabízí širokou podporu systémů CAD, Microsoft Office, prohlížeče Internet Explorer a 64bitových procesorů. K dispozici je následující podpora: Nástroje CAD SolidWorks 2012 AutoCAD 2012 Autodesk Inventor 2012 Solid Edge ST3 Produkty společnosti Microsoft Microsoft Office 2010 Internet Explorer 9 64bitové platformy Enterprise PDM Web Server AutoCAD Solid Edge Výkon systému Došlo ke zlepšení výkonnosti systému pro uživatele pracující s velkými soubory dat a uživatele pracující na dálku s použitím nástroje Kopírovat strom a s dokumenty vytvořenými ze šablony. Kratší doba odezvy systému při práci s velkými soubory dat Uživatelé nyní zaznamenají podstatně rychlejší odezvu systému při práci s velkými soubory dat. V předchozích verzích Enterprise PDM docházelo při práci s velkými soubory dat s mnoha vztahy mezi rodiči a potomky k dlouhým zdržením nebo i zastavením systému. Mezi 107

108 SolidWorks Enterprise PDM funkce postižené tímto problémem patřilo zobrazování informací na záložce Obsahuje ve Windows Exploreru nebo v doplňku CAD při obnovovací frekvenci archivování nastavené na nízkou hodnotu, například pět sekund. Vytváření nových dokumentů ze vzdálených replikovaných míst v síti s vysokou latencí připojení k SQL Serveru. Nyní mohou uživatelé ve vzdálených kancelářích rychleji vytvářet nové dokumenty s použitím šablon a nástroje Kopírovat strom. Kombinování dotazů, které šetří proměnné karty, urychlilo vytváření dokumentů ze šablony až trojnásobně. Vylepšené metody zasílání dotazů optimalizovaly provoz sítě WAN pro práci s nástrojem Kopírovat strom, a zkrátily tak až desetinásobně dobu odezvy. Rozšířený přístup do aplikace Web Client Licence k produktu SolidWorks Enterprise PDM Editor nyní zahrnuje přístup do aplikace Enterprise PDM Web Client. To umožňuje větší flexibilitu pro uživatele, kteří jsou mimo pracoviště, ale i tak potřebují mít přístup k systému, a pro externí uživatele (např. dodavatele nebo zákazníky), kteří potřebují občasný přístup. Kromě přístupu k aplikacím CAD můžete licence pro Editor použít k přístupu do aplikace Web Client za účelem vyhledání v úschovně a provádění základních funkcí umožňujících vzdálené pracovní procesy. Licence ve fondu licencí jsou použity v tomto pořadí: Licence pro Contributor Licence pro Editor Licence pro procesor 108

109 12 Flow Simulation K dispozici jako odděleně prodávaný produkt, který lze použít s aplikacemi SolidWorks Standard, SolidWorks Professional nebo SolidWorks Premium. Některé funkce aplikace Flow Simulation jsou k dispozici pouze s doplňkovým modulem HVAC. Tato kapitola obsahuje následující témata: Fyzikální modely a technologie Preprocesor Postprocesor Fyzikální modely a technologie Vylepšené rozlišení geometrie Zdokonalená technologie vytváření sítě zlepšuje zobrazení geometrie CAD prostřednictvím výpočtové sítě.tímto způsobem se zpřesňuje výpočet s nižším počtem buněk. V předchozích verzích byly používány částečné buňky, které zjednodušovaly geometrii ořezem ostrých rohů umístěných v buňce. Nová technologie používá další informace z CAD (například hrany) ke konstrukci nezjednodušené geometrie, kdykoli je to možné. Model záření DO Zdokonalený model záření DO je přesnější v případech, kdy je pro simulaci zásadní geometrická optika (např. zaostřovací čočky, stínování). Do modelu DO byly přidány tři parametry diskretizačních úrovní: Úroveň 5 (2. pořadí) Úroveň 6 (2. pořadí) Úroveň 7 (2. pořadí) U směrového (slunečního) záření je nový algoritmus vždy aktivován, takže se za objekty vyobrazují ostřejší stíny. 109

110 Flow Simulation U difuzního (tepelného) záření je možné jej volitelně aktivovat výběrem jedné ze tří diskretizačních úrovní. Model záření DO je k dispozici pouze v modulu HVAC. Průvanový index [Draught Rate] K dispozici je nový parametr pohodlí nazvaný Průvanový index [Draught Rate] (DR) představující procento lidí, kteří se cítí nepříjemně při průvanu (ISO 7730). Nový parametr pohodlí je k dispozici pouze v modulu HVAC. Hybridní technologie pro izotermickou kavitaci K vyřešení problémů s hydraulickou (izotermickou) kavitací byla zavedena nová hybridní metoda. K hydraulické (izotermické) kavitaci dochází v tocích tekutiny při poklesu tlaku pod kritickou hodnotu.ve dvoufázových kavitačních zónách pak následně často dochází k podzvukovému toku.k vyřešení těchto problémů použije hybridní řešič jak nestlačitelné (tekutá oblast), tak stlačitelné řešiče (dvoufázová oblast). Hybridní metoda automaticky vybere odpovídající přístup v závislosti na režimu toku.vztahuje se pouze na izotermickou kavitaci. Tepelný spoj [Thermal Joint] Nová položka Tepelný spoj [Thermal Joint] pomáhá simulovat přenos tepla z jedné plochy na druhou zadáním tepelného odporu. Teplo lze přenést z jedné plochy (sestavy ploch) na jinou plochu (sestavu ploch) bez modelace příslušného vodiče.zadejte parametr převodu tepla buď jako integrální součinitel převodu tepla (W/K), nebo jako tepelný odpor (K/W). 110

111 Flow Simulation Studie stopovacího prvku S novým stopovacím prvkem lze rychle simulovat zdroj koncentrace, povrchovou kondenzaci či odpařování přidané tekutiny (například vodní páry či škodlivého plynu) v nosné tekutině (například vzduchu).přítomnost příměsi má na tok nosné tekutiny zanedbatelný vliv. Stopovací prvek je přísada, přítomná v nízkém hmotnostním zlomku v nosné tekutině, která nemá žádný vliv na nosnou tekutinu (je pasivní).pokud je koncentrace plynné příměsi nízká, můžete ji považovat za stopovací prvek (příklady stopovacích prvků ve vzduchu jsou:vodní pára, H2, CO, NO, NO2, Cl2, HCl, NH3, H2S, SO2). Stopovací prvek je k dispozici pouze v modulu HVAC. Preprocesor Možnosti automatické obnovy Automatickou obnovu můžete nyní zakázat. Definujete-li Simulaci průtoku a měníte návrh, můžete v těchto možnostech zakázat automatickou obnovu. Toto vylepšení zvyšuje efektivitu při testování různých scénářů návrhu. Popis neplatného kontaktu Můžete přidávat popisky k místům neplatného kontaktu. Popisky označují nesprávné povrchy dotyku, abyste je mohli opravit. Popisky také šetří váš čas, protože zjišťují důvody problémů s geometrií. Kontaktní odpor Možnost Použít jen na objem/objem v dialogovém okně Kontaktní odpor umožňuje zadat kontaktní odpor pouze u překrývajících se částí pevných povrchů v kontaktu. V položce Kontaktní odpor správce PropertyManager vyberte Použít jen na objem/objem. 111

112 Flow Simulation Použít jen na objem/objem:vypnuto Použít jen na objem/objem:zapnuto Postprocesor Pruh barev [Color Bar] Použitelnost dialogového okna Pruh barev [Color Bar] byla v některých prvcích vylepšena. Můžete dynamicky přizpůsobovat velikost palety, polohu a počet úrovní položky Pruh barev [Color Bar]. Nová možnost Automatické měřítko v dialogovém okně Písmo automaticky upravuje velikost písma textu v položce Pruh barev [Color Bar]. Výchozí nastavení a vzhled položky Pruh barev [Color Bar] lze definovat v nabídce General Options. Dialogové okno Pruh barev [Color Bar] nyní obsahuje řadu nových palet optimalizovaných pro vizualizaci rozložení teploty. 112

113 Flow Simulation Kontextová animace Zobrazenou animaci můžete uložit pomocí nástroje Kontextová animace. Oříznutí oblasti v trajektoriích toků Nyní můžete definovat rámeček 3D, který ořízne plochu trajektorie toku.tuto možnost použijte u velkých modelů k zaměření pozornosti na požadovanou oblast. Export výsledků Lze exportovat více parametrů povrchu zároveň do aplikace Microsoft Excel. Vysoce kvalitní zvýraznění Vysoce kvalitní zvýraznění je k dispozici pro označení vybraných obrázků nebo trajektorií.tuto možnost použijte k odlišení obrysů různých parametrů v jednom obrázku. 113

114 Flow Simulation Seznam parametrů [Parameter List] Dialogové okno Seznam parametrů [Parameter List] má vylepšené rozhraní umožňující vybrat parametry snadněji se současným zobrazením výsledků.lze je třídit podle názvu, skupiny či jednotky. Zprávy K vytváření zpráv z analýzy výsledků v režimu Zpracování výsledků dávky lze použít vlastní šablony. Zprávy analýze můžete kromě formátu souboru aplikace Microsoft Word vytvářet i ve formátu souboru HTML. 114

115 13 Import/Export Tato kapitola obsahuje následující témata: Export výkresů s více listy do výkresového prostoru DXF nebo DWG Importování souborů Creo Elements/Pro (Pro/Engineer) Importování souborů.ifc Import souborů Unigraphics Import souboru STEP a souboru sestavy Parasolid Export výkresů s více listy do výkresového prostoru DXF nebo DWG Můžete exportovat všechny listy výkresu s více listy do výkresového prostoru souboru s rozvržením a uložit dokument jako samostatný soubor.dxf nebo.dwg. Z výkresu s více listy: 1. Klepněte na Soubor > Uložit jako. 2. V dialogovém okně, u volby Uložit jako typ, vyberte možnost DXF nebo DWG. 3. Klikněte na položku Možnosti. 4. V dialogovém okně Možnosti exportu, v části Výkresy s několika listy, vyberte možnost Exportovat všechny listy do papírového prostoru. 5. Nastavte ostatní možnosti a klikněte na tlačítko OK. 6. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit. 7. Pokud se zobrazí dialogové okno Mapování SolidWorks do DXF/DWG, zadejte možnosti mapování a klikněte na tlačítko OK. 115

116 Import/Export Importování souborů Creo Elements/Pro (Pro/Engineer) Importovat lze soubory Pro/ENGINEER až do verze Creo Elements/Pro 5.0 (dříve Pro/ENGINEER Wildfire 5). 1. Klikněte na Soubor > Otevřít. 2. V poli Soubory typu, vyberte Díl ProE nebo Sestava ProE. 3. Vyberte požadovaný soubor a klikněte na položku Otevřít. Importování souborů.ifc Do softwaru.ifc SolidWorks můžete importovat soubory, abyste mohli zahrnout informace z modelů původně vytvořených v aplikacích konstrukčního softwaru. Při importování.ifc souborů do SolidWorks se naimportuje geometrie souboru, ale výsledný model SolidWorks nebude mít v podstatě žádné prvky. 1. Klikněte na Soubor > Otevřít. 2. V poli Uložit jako typ vyberte IFC 2x3. 3. Obecné volby nastavíte kliknutím na položku Možnosti, nastavte volby a klikněte na tlačítko OK. 4. Vyberte požadovaný soubor a klikněte na položku Otevřít. Import souborů Unigraphics Je možné importovat soubory Unigraphics až do verze Klikněte na Soubor > Otevřít. 2. V poli Soubory typu vyberte možnost Unigraphics. 3. Obecné volby nastavíte kliknutím na položku Možnosti, nastavte volby a klikněte na tlačítko OK. 4. Vyberte požadovaný soubor a klikněte na položku Otevřít. 116

117 Import/Export Import souboru STEP a souboru sestavy Parasolid Import souboru STEP a souboru sestavy Parasolid byl vylepšen. Kromě toho software SolidWorks neukládá automaticky výsledný soubor SolidWorks na disk. 117

118 14 pohybové studie K dispozici v aplikaci SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: Optimalizace pohybu Zahrnutí výsledků pohybu do čidel Optimalizace pohybu Můžete vytvořit designovou studii SolidWorks Simulation sloužící k optimalizaci prvků pohybových studií. Z dialogového okna Parametry můžete vytvořit proměnné a propojit je s prvky ze studií typu Pohybová analýza. V designové studii lze zadat omezení a cíle, které jsou prostřednictvím čidel propojeny s výsledky pohybové studie.můžete provést optimalizaci nebo vyhodnocení konkrétních scénářů návrhů. Pro každou iteraci můžete v designové studii zobrazit animaci pohybu.u jakékoli iterace designové studie lze zobrazit detailní výsledky pohybu v pohybové studii. Zahrnutí výsledků pohybu do čidel Čidla dat pohybu lze definovat z výsledků pohybu. Čidla dat pohybu lze použít ke sledování výsledné hodnoty pohybové studie.s licencí SolidWorks Simulation Professional můžete používat čidla dat pohybu k optimalizaci parametrů pohybu ve studii návrhu SolidWorks Simulation. 118

119 pohybové studie Vytvoření čidla dat pohybu pro sledování výsledků pohybové studie: V nástroji Pohybová analýza proveďte jednu z následujících operací: Nejprve definujte čidlo vytvořením nového výsledku: 1. Klepněte na Výsledky a grafy (panel nástrojů MotionManager). 2. Zadejte detaily výsledku. 3. Vyberte možnost Vytvořit nové čidlo dat pohybu [Create new motion data sensor]. 4. Zadejte ostatní vlastnosti čidla a klikněte na tlačítko. Definice nového čidla odkazujícího na existující výsledek: 1. Ve stromu nástroje FeatureManager klikněte pravým tlačítkem na ikonu Čidla a poté klikněte na možnost Přidat čidlo. 2. V položce Typ čidla vyberte možnost Data pohybu. 3. V položce Pohybová studie vyberte pohybovou studii. 4. V položce Výsledek pohybové studie vyberte výsledek definovaný ve vybrané pohybové studii. 5. Zadejte ostatní vlastnosti čidla a klikněte na tlačítko. 119

120 16 Díly a prvky Tato kapitola obsahuje následující témata: Zmrazení prvků Rozložené pohledy vícetělových dílů Průvodce dírami Umístění děr Prohlížeč dílů Šablony pro rozdělené díly Referenční roviny Zmrazení prvků Prvky můžete zmrazením vyloučit z obnoveného modelu. Roletou zmrazení se ovládá bod, ve kterém se obnoví strom FeatureManager dílu.prvky nad roletou zmrazení jsou zmrazené nelze je upravit a jsou vyloučeny z obnoveného modelu. Zmrazení části modelu můžete využít při práci na složitých modelech s mnoha prvky.zmrazení prvků pomůže: Zkrátit dobu obnovy Předejít nechtěným změnám modelu Funkce Zmrazení prvku zabraňuje obnovení geometrie zmrazených prvků. Můžete však přesto zaznamenat dlouhá obnovení způsobená jinými procesy, které nejsou adresovány funkcí Zmrazení prvku. Příklady potenciálně časově náročných procesů, které nejsou adresovány funkcí Zmrazení prvku: Aktualizace vzhledu zobrazení, zejména u velmi velkých vzorů Aktualizace složitých schémat kót a tolerancí DimXpert Aktualizace grafiky (data mozaikování) velmi velkých a složitých dílů Povolení zmrazení prvků Zmrazení zapínáte na záložce Možnosti systému. 1. Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\parts\shoe-4.sldprt. 120

121 Díly a prvky 2. Klikněte na položku Možnosti (na základním panelu nástrojů) nebo Nástroje > Možnosti. 3. Na záložce Možnosti systému klikněte na položku Obecné a vyberte Povolit roletu zmrazení. 4. Klepněte na OK. V horní části stromu FeatureManager pod názvem dílu se zobrazí žlutá roleta zmrazení. Zmrazení prvků Přetažením rolety zmrazení zmrazíte prvky. 1. Přesuňte ukazatel nad roletu zmrazení. Ukazatel se změní na. 2. Přetáhněte roletu zmrazení dolů pod Boundary-Surface3. 121

122 Díly a prvky Když je roleta zmrazení v horní části stromu, můžete kliknutím pravým tlačítkem myši na prvek a na položku Zmrazit zmrazit daný prvek a všechny prvky ve stromu FeatureManager nad ním. Prvky nad roletou zmrazení jsou zmrazené nelze je upravit a jsou vyloučeny z obnoveného modelu.zmrazené prvky jsou označeny ikonou a šedým textem. Rozložené pohledy vícetělových dílů Můžete vytvářet rozložené pohledy vícetělových dílů. 122

123 Díly a prvky Sbalené Rozložené Postup je podobný jako při vytváření rozložených pohledů v sestavách. Vytvoření rozloženého pohledu Vytvářet lze rozložené pohledy vícetělových dílů. 1. Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\parts\weldment01.sldprt. 2. Klikněte na položky Vložit > Rozložený pohled. 3. Na grafické ploše vyberte Gusset2. V okně PropertyManager se pod položkou Nastavení se v části Těla rozloženého kroku zobrazí položka Gusset2. Na grafické ploše se zobrazí triáda zarovnaná podle os modelu X, Y a Z. 123

124 Díly a prvky V dalším kroku změňte zarovnání triády. 4. Pravým tlačítkem myši klikněte do středu osového kříže triády a vyberte možnost Zarovnat k. 5. Vyberte úzkou plochu vyztužení. Modrý ovladač se obvykle zarovná k vybrané ploše. 124

125 Díly a prvky 6. Táhnutím modrého ovladače posunete vyztužení dopředu. 7. Vložte vyztužení přibližně na místo podle obrázku. Automatické uspořádání těl Rozložené skupiny těl můžete rovnoměrně uspořádat. 1. V grafické ploše vyberte druhé vyztužení, nejkrajnější pravý profil a záslepku. 2. V daném správci PropertyManager pod položkou Možnosti vyberte Po přetažení automaticky uspořádat objemová těla. 125

126 Díly a prvky 3. Táhnutím červeného ovladače triády umístěte těla podle vyobrazení. Když skupinu těl umístíte podle vyobrazení, jedna skupina zůstane v daném místě a ostatní software automaticky rozmístí podél stejné osy. 4. Klikněte na tlačítko. Sbalení rozloženého pohledu Můžete přepínat mezi rozloženými a sbalenými pohledy. 1. V podokně správce na záložce ConfigurationManager rozbalte položku Výchozí<Jako obrobený>. 126

127 Díly a prvky 2. Dvakrát klikněte na položku PohlRozl nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na možnost Sbalit. 3. Do rozloženého zobrazení se vrátíte dalším dvojitým kliknutím na položku PohlRozl, případně na ni klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na možnost Rozložit. Animace procesů Rozložit a Sbalit není podporována pro vícetělové díly. Průvodce dírami Umístění děr Ve skice Průvodce dírami můžete přesně definovat pozici prvního bodu.dříve byl první bod umístěn do místa, na které jste klepli při výběru povrchu, do něhož jste chtěli vyvrtat díru. Jakmile aktivujete záložku Umístění, budou se první bod skici a stínovaný náhled díry posouvat s ukazatelem myši, dokud kliknutím myši neumístíte díru.při pohybu ukazatele myši po obrazovce můžete využít zachycení skici a odvozených čar k přesnému umístění bodu. Prohlížeč dílů Prohlížeč dílů slouží ke kontrole vytvořeného dílu prvek po prvku. Prohlížeč dílů vám pomůže naučit se nejlepší postupy vytváření dílů různých typů. 127

128 Díly a prvky Vzorové díly pro Prohlížeč dílů se nacházejí ve fóru SolidWorks. Tyto vzorové díly obsahují komentáře k prvkům, pomocí kterých zjistíte, jak byly vytvořeny a proč byly použity. Můžete vytvářet i svoje vlastní díly a přidávat vlastní komentáře. Prohlížeč dílu otevřete klepnutím na Nástroje > Doplňkové moduly. V nabídce Doplňkové moduly SolidWorks vyberte položku Prohlížeč dílů SolidWorks. Záložka Prohlížeč dílů se zobrazí v podokně. Šablony pro rozdělené díly V položkách Rozdělit a Uložit těla správců PropertyManager můžete vybrat alternativní šablonu dílu, kterou přepíšete výchozí šablonu, a to přes nabídku Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Umístění souborů. Vybraná šablona se použije na všechny nové soubory dílů, které vytvoříte během dané operace Rozdělit nebo Uložit těla. Dříve bylo možné nastavit systém tak, aby vás vyzval k výběru alternativní šablony při každém vytvoření dílu.pak jste museli opakovaně zadávat danou šablonu (jednou pro každé tělo, které jste ukládali). Pokud v položce Uložit těla správce PropertyManager vyberete možnost Vytvořit sestavu, můžete vybrat alternativní šablonu sestavy. Referenční roviny Referenční roviny definované z horní roviny se již neotáčejí o 180º od horní roviny a chovají se stejně jako roviny definované z přední či pravé roviny. Tato změna zabraňuje nechtěnému otáčení modelu při zobrazení kolmice k referenční rovině.rovněž zabraňuje obrácení zkopírovaných skic při vkládání do referenční roviny. Předpokládejme například, že vytvoříte rovinu Plane1 odsazenou od roviny Top Plane.Poté zkopírujete skicu z roviny Top Plane a vložíte ji do roviny Plane1. 128

129 Díly a prvky V SolidWorks 2012 se orientace kopie skici nastaví podle očekávání. Dříve byla kopie skici obrácená o 180º. 129

130 17 Vyznačení trasy K dispozici v aplikaci SolidWorks Premium. Mezi vylepšení patří možnost vytvářet úseky potrubí, přidávat úseky do elektrického vedení, vytvářet uživatelské šablony pro vyznačení trasy, vytvářet kusovníky pouze se součástmi potrubí a definovat kóty v modelech potrubí až ke koncové ploše obruby. Tato kapitola obsahuje následující témata: Úseky potrubí Spoje Přizpůsobené šablony vlastností tras Možnosti kusovníků Kótování z lemů Úseky potrubí Nástroj Vyznačení trasy nabízí plnou podporu úseků potrubí. Úseky potrubí lze vytvářet ze stávajících tras potrubí a trubek.úseky potrubí jsou řezy potrubí nebo trubek a tvarovek, které jsou vyráběny samostatně a jsou spojovány při konečné montáži nebo konstrukčním procesu.úseky lze jedinečně identifikovat pomocí názvu, barvy a stylu čáry, je možné jim přidělovat přilehlé součásti, je možné vytvářet výkresy úseků, importovat specifikace tras ze souborů P&ID, vytvářet kusovníky a exportovat data úseků do formátu souboru PCF pro aplikace ISOGEN. Definování úseků potrubí Tento příkaz je dostupný v nabídkách Potrubí a Trubky.Toto téma popisuje kroky z nabídky Potrubí. Definování úseků potrubí v sestavě trasování: 1. Klikněte na nabídku Trasování > Potrubí > Definovat úseky potrubí. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na prvek Trasa ve stromu správce FeatureManager a poté kliknout na příkaz Definovat úseky potrubí. Správce PropertyManager nástroje Úseky potrubí pro úsek a jeho součásti uvádí název, barvu a styly čar. 130

131 Vyznačení trasy 2. V sestavě vyberte entity skici, které tvoří úsek potrubí. Poznámka: Všechny segmenty a součásti úseku potrubí musí být spojité.v úsecích potrubí nejsou povoleny mezery.najednou lze navíc definovat pouze jeden úsek potrubí. 3. Pro přilehlé součásti klikněte na správce PropertyManager a v sestavě vyberte součásti, které jsou pro úsek potrubí externí.těmito součástmi jsou typicky tvarovky T a kolena, jež budou k úseku připojeny při výrobním procesu. 4. Entity lze přidávat nebo odebírat jejich přetahováním mezi částmi Součásti a Přilehlé součásti ve správci PropertyManager. 5. Klikněte na tlačítko. Úseky potrubí jsou uspořádány do složek ve stromu správce FeatureManager trasy.pro jednotlivé úseky je také generován stav zobrazení. Vytváření výkresů úseků potrubí, kusovníků, import dat P&ID a export dat úseků do souborů PCF je integrován do funkce potrubí a trubek.možnosti pro úseky potrubí lze vybírat v jednotlivých souvisejících správcích PropertyManager pro tyto funkce.více informací viz Nápověda SolidWorks:Úseky potrubí. Spoje Do elektrických tras lze přidávat spoje. Spoje jsou obvykle modelovány jako válce obsahující jeden bod styku.spoje lze přidávat rozdělováním tras, přetahováním součástí spoje na trasy a přidáváním spojů ze seznamů od-do.lze také vytvářet tabulky spojek se spoji a přidávat spoje do kusovníků. Přidání spoje Toto téma popisuje, jak přidat spoj po rozdělení trasy. 1. Otevřete sestavu trasování v režimu Upravit trasu. 2. Klikněte pravým tlačítkem na entitu skici v místě, kde chcete rozdělit trasu, a klikněte na nabídku Trasování > Elektro > Rozdělit trasu. V místě rozdělení entit skici je přidán bod rozdělení. 131

132 Vyznačení trasy 3. Vyberte bod rozdělení a klikněte na nabídku Trasování > Elektro > Přidat spojení [Add a Splice]. 4. V nástroji Knihovna návrhů přetáhněte součást spoje na bod rozdělení. Spoj podporuje různé rozměry vodičů.vyberte si konfiguraci součásti spoje, která se použije na základě rozměru vodiče. Pro snazší přístup přidejte na panel nástrojů Elektro příkaz pro nástroj Přidat spojení [Add a Splice]. 5. Ve správci PropertyManager nástroje Přidat spojení [Add a Splice] zadejte název spoje a v případě potřeby vyberte možnosti pro přidání tabulky spojek a kusovníku. 6. Klikněte na tlačítko. Spoj je přidán do stromu nástroje FeatureManager. Více informací viz Nápověda SolidWorks:Spoje. Přizpůsobené šablony vlastností tras Můžete vytvářet šablony vlastností tras, které předurčují parametry a výchozí hodnoty tras.v šabloně lze specifikovat detaily, jako jsou standardní potrubí a kolena a rozsahy rozměrů potrubí.můžete nastavovat parametry vlastností tras, jako jsou standardní délky potrubí, zda je třeba vybrat mezery svaru a zda je třeba vložit standardní spojku.můžete přidávat vlastní kolena.můžete určit, zda se mají vždy použít kolena, zda se mají vždy vytvořit ohyby nebo zda se má zobrazit výzva k výběru kolene nebo ohybu spolu s poloměry ohybu. Můžete použít šablonu k vytvoření celé trasy nebo jednoho segmentu trasy. Při vytváření trasy software automaticky filtruje potrubí a kolena podle rozměru a plánu definovaného v šabloně. Vytvoření šablony vlastností trasy: 1. Klikněte na nabídku Nástroje vyznačení trasy > Správce knihovny Routing.Poté klikněte na kartu Vlastnosti trasy. 132

133 Vyznačení trasy 2. V části Select Properties Template můžete přidat novou šablonu, zkopírovat existující šablonu nebo odstranit šablonu. 3. V části Nastavení trubky [Pipe Settings] můžete vybrat potrubí z databáze Potrubí a Trubky.Pro vybranou trubku můžete nastavit výchozí hodnoty včetně plánu, standardní mezery svaru, délky trubky a zda se má vložit standardní spojka.můžete také vybrat kolena z databáze nebo vytvořit kolena vlastní. Při vytváření nové sestavy trasování se zobrazí záznamy z výchozí šablony.například použije výchozí kolena v příslušných umístěních.pokud jste nakonfigurovali další šablony, můžete je vybrat ze seznamu.šablonu také můžete potlačit a upravit záznamy. Více informací viz Nápověda SolidWorks: Správce knihovny Routing. Možnosti kusovníků Je možné spravovat součásti trasování v kusovnících.můžete vytvářet kusovníky, které zobrazují pouze součásti trasování.v kusovnících můžete uvádět všechny trubky a trubice samostatně, nebo můžete uvést všechny trubky a trubice se stejným rozměrem jako položku na jednom řádku se součtem celkové délky trubky nebo trubice. Můžete vytvořit kusovník z pohledu výkresu sestavy.pokud sestava obsahuje nějaké součásti trasování, správce PropertyManager nástroje Kusovník obsahuje další sekci pro Routing Component Grouping. Tyto možnosti jsou dostupné bez doplňkového modulu Vyznačení trasy. Výběrem možnosti Zobrazit v BOM jen součásti trasování [Show only routing components in BOM] dojde k vytvoření kusovníku pouze s trubkami, trubicemi, vodiči a dalšími součástmi trasování.nejsou obsaženy žádné další typy součástí. Výběrem možnosti Seskupit trubky a trubice se stejnou velikostí a plánem [Group pipes or tubes with the same diameter and schedule] dojde k vypsání všech trubek a trubic stejné velikosti pod jednou položkou, se souhrnem délek a plánů pro tyto součásti.například namísto zobrazení, že sestava obsahuje 6 jednotek určité trubky, které jsou 10 palců široké, a 8 dalších trubek, které jsou 12 palců dlouhé, kusovník zobrazí jednu položku pro rozměr trubky s celkovou délkou 156 palců. Výběrem možností v různých kombinacích dojde k vytvoření různých výsledků.příklad: Výběrem obou možností dojde k vytvoření kusovníku, který obsahuje pouze součásti trasování a kombinuje trubky a trubice všech velikostí. Výběrem první možnosti, ale ne druhé, dojde k vytvoření kusovníku, který obsahuje pouze součásti trasování, ale uvádí všechny trubky, trubice a vodiče jednotlivě. Výběrem druhé možnosti, ale ne první, dojde k vytvoření kusovníku, který obsahuje všechny součásti v sestavě, které se netýkají trasování, ale kombinuje trubky a trubice všech průměrů a plánů. Kótování z lemů V modelech vyznačování tras můžete definovat řídící kóty, které začínají na čelní ploše lemu.přidání kóty mezi plochu lemu a trasu nezpůsobí přeurčení skici. V předchozích verzích nebylo možné přidávat kóty mezi čelní plochu lemu a trasu. 133

134 Vyznačení trasy 134

135 18 Plechové díly Tato kapitola obsahuje následující témata: Řezy ohyby Lemy z hrany Rozvinuté tvary Tvarovací nástroje Tažené lemy Řezy ohyby Díl, který má v ohybech odebrání, nevedou-li tato odebrání přes celý díl, můžete narovnat. Je to užitečné při vytváření rozvinutých tvarů pro výrobu. Díly s řezem ohybem.řez neprochází celým dílem. Narovnaný díl Lemy z hrany Nové možnosti v okně PropertyManager Lem z hrany umožňují vytvářet lemy z hrany na základě tečné vzdálenosti v délce lemu a vytvářet lemy v tečné poloze k sousední ploše připojené k vybrané hraně. Kromě toho, vytvoříte-li lem s délkou nastavenou na K vrcholu, můžete vytvořit lem rovnoběžný se základním plechem nebo kolmý k rovině lemu. Délka lemu tečného ohybu Délku lemu z hrany lze nastavit v poli Tečný ohyb.tato možnost je platná pro ohyby s větším úhlem než 90º a umožňuje používat délku tečny lemu jako základ pro výpočet délky.do pole Tečný ohyb lze zadat délku tečny bez nutnosti dalších výpočtů. 135

136 Plechové díly V okně PropertyManager Lem z hrany pod položkou Délka lemu klepněte na možnost Tečný ohyb. Délka lemu k vrcholu Pokud nastavíte délku lemu z hrany na možnost K vrcholu, můžete jej vytvořit kolmo k rovině lemu nebo rovnoběžně se základním plechem. V okně PropertyManager Lem z hrany pod položkou Délka lemu nastavte možnost Podmínka ukončení délky na K vrcholu a potom vyberte možnost Kolmo na rovinu lemu nebo Rovnoběžně se základním plechem. Příklad délek lemu z hrany pomocí možností pro pole K vrcholu: Kolmo k rovině lemu (existující funkce):červený vrchol je sjednocený s čelní plochou lemu z hrany.(linka skici je zobrazena pro srozumitelnost.) Rovnoběžně se základním plechem:červený vrchol prochází rovinou, která je rovnoběžná s plochou základního plechu.(linka skici je zobrazena pro srozumitelnost.) 136

137 Plechové díly Umístění lemu tečně k ohybu Umístění lemu z hrany lze nastavit v poli Tečna k ohybu.tato možnost platí pro všechny možnosti délky lemu a pro ohyby větší než 90º. Umístění lemu bude vždy tečnou boční plochy připojené k vybrané hraně, a délka lemu bude vždy udržovat přesnou délku. V okně PropertyManager Lem z hrany pod položkou Umístění lemu klepněte na možnost Tečně k ohybu. Viz Nápověda SolidWorks: PropertyManager pro Lem z hrany. Rozvinuté tvary Program umožňuje vyjímání ploch z rozvinutých tvarů, cože je užitečné v případě, kdy plochy přesahují do ohybů. Ve stromu nástroje FeatureManager klikněte pravým tlačítkem na možnost Rozvinutý tvar [Flat-Pattern] a poté klikněte na možnost Upravit prvek.na grafické ploše, u možnosti Vyloučené plochy, vyberte plochy, které v rozvinutém tvaru nechcete.u každé plochy, kterou chcete vyjmout, je nutné vybrat přední i zadní část. 137

138 Plechové díly Původní díl Vyloučené plochy vyberte přední a zadní část všech ploch Rozvinutý tvar Tvarovací nástroje Tvarovací nástroje obsahují několik vylepšení, která zlepšují pracovní postup. Máte následující možnosti: Můžete vybrat konfigurace tvarovacích nástrojů cílových dílů. Můžete měnit plochu pro umístění tvarovacích nástrojů. Můžete vytvářet vazby na tvarovací nástroje, takže při změně původního tvarovacího nástroje se tato změna projeví v cílových dílech, ve kterých tvarovací nástroj použijete. Můžete nahrazovat stávající tvarovací nástroje jinými tvarovacími nástroji. Můžete nastavovat vzhled skic s umístěním v rozvinutých tvarech. Můžete přiřazovat ID otvorů pro použití v tabulkách prolisů. Vkládání tvarovacích nástrojů Při vkládání tvarovacích nástrojů poskytuje správce PropertyManager nástroje Form Tool jednodušší rozhraní pro úlohy, jako je výběr plochy pro umístění, obrácení nástroje a volba konfigurací. 1. Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\sheetmetal\cover.sldprt. Otevře se plechový díl. 138

139 Plechové díly 2. V podokně úloh klepněte na kartu Knihovna návrhů. 3. Přejděte do složkyforming tools/louvers. 4. Přetáhněte položku sample_louver na zobrazenou plochu. 5. V okně PropertyManager v části Konfigurace nastavte možnost Konfigurace tvarovacího nástroje na W20. Zobrazí se delší žaluzie. 6. V grafické ploše vyberte plochu v oblasti přibližně podle obrázku. Tvarovací nástroj se přesune na novou plochu a ve správci PropertyManager proběhne aktualizace pole Plocha umístění. 139

140 Plechové díly 7. Ve správci PropertyManager: a) V poli Úhel rotace nastavte hodnotu na 270 a klikněte na možnost Obrátit nástroj. b) Klikněte na kartu Umístění. 8. Na grafické ploše vyberte zobrazené oblasti pro vložení dvou dalších instancí tvarovacího nástroje. 140

141 Plechové díly 9. Klikněte na ikonu Inteligentní kóta (panel nástrojů Skica) nebo na nabídku Nástroje > Kóty > Inteligentní a okótujte body dle obrázku. 10. Dvakrát klikněte na tlačítko. 11. Nechte tento díl otevřený pro další postup. Viz Nápověda SolidWorks: Použití tvarovacích nástrojů u plechových dílů. Nahrazování tvarovacích nástrojů Po vložení tvarovacího nástroje do modelu je možné jej nahradit jiným. 1. U položky cover.sldprt ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na sample_louver1(w20) a vyberte položku Nahradit tvarovací nástroj. 2. V dialogovém okně přejděte na soubor install_dir\documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2012\design library\forming tools\embosses\extruded hole.sldprt a klikněte na možnost Otevřít. 3. Ve správci PropertyManager klikněte na tlačítko. Žaluzie je nahrazena otvorem. 141

142 Plechové díly 4. Nechte tento díl otevřený pro další postup. Viz Nápověda SolidWorks: PropertyManager pro Nahradit tvarovací nástroj. Propojování tvarovacích nástrojů Je možné vytvářet vazby na tvarovací nástroje, takže při změně původního tvarovacího nástroje se změny přenesou do cílových dílů, kde je daný tvarovací nástroj použit. 1. U položky cover.sldprt ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na extruded hole1(default) a vyberte možnost Upravit prvek. 2. Ve správci PropertyManager: a) V části Link se přesvědčte, zda je vybrána možnost Spojit s tvarovacím nástrojem. Tím dojde k nastavení spojení mezi tvarovacím nástrojem a jeho původním dílem. b) Klikněte na tlačítko. 3. V nástroji Knihovna návrhů přejděte do složkyforming tools\embosses. 4. Klikněte pravým tlačítkem na položku extruded hole a poté klikněte na ikonu Otevřít. Otevře se vyražený díl. 5. Ve stromu nástroje FeatureManager klikněte pravým tlačítkem na možnost Boss-Extrude1 a poté klikněte na ikonu Upravit skicu. 6. V grafické ploše dvakrát klikněte na kótu průměru V dialogovém okně Upravit zadejte hodnotu 8 a klikněte na tlačítko. 8. Ukončete skicu. 9. Uložte díl a zavřete jej. 10. U položky cover.sldprt klepněte na možnost Obnovit (základní panel nástrojů) nebo Upravit > Obnovit. Díl se obnoví s vyražením s větším poloměrem. 142

143 Plechové díly Viz Nápověda SolidWorks: PropertyManager pro Prvek tvarovacího nástroje. Transformace skici umístění Je možné zvolit, jak se mají zobrazovat tvarovací nástroje v rozvinutých tvarech. 1. U položky cover.sldprt ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na extruded hole1(default) a vyberte možnost Upravit prvek. 2. Ve správci PropertyManager, v části Viditelnost narovnaného tvaru: a) Vyberte možnost Přepsat nastavení dokumentu a Zobrazit profil [Show profile]. b) Zrušte výběr všech ostatních možností. c) Klikněte na tlačítko. 3. Ve stromu správce FeatureManager klikněte pravým tlačítkem na položku Flat-Pattern1 a poté klikněte na možnost Uvolnit. Profil tvarovacího nástroje (skica umístění) se zobrazí v rozloženém dílu. 4. Klepněte pravým tlačítkem na položku Flat-Pattern1 a vyberte možnost Potlačit. 5. Nechte tento díl otevřený pro další postup. Viz Nápověda SolidWorks: PropertyManager pro Prvek tvarovacího nástroje. Vytváření ID otvorů Pro snazší identifikaci v tabulkách prolisů lze do tvarovacích nástrojů přidávat ID otvorů. 143

144 Plechové díly 1. V okně Knihovna návrhů klikněte pravým tlačítkem na položku extruded hole a poté klikněte na možnost Otevřít. Otevře se vyražený díl. 2. Klikněte na nabídku Soubor > Vlastnosti. 3. V dialogovém okně, na kartě Závislý na konfiguraci: a) V části Název vlastnosti vyberte možnost PunchID. b) V poli Typ vyberte možnost Text. c) V poli Hodnota / textový výraz zadejte P1. d) Klikněte na tlačítko OK. 4. Díl uložte. Vkládání tabulky prolisů Tabulky prolisů jsou k dispozici se zobrazením rozvinutého tvaru plechových dílů a obsahují tvarovací nástroje a prvky knihovny použité v tělech plechových dílů. 1. Vcover.sldprtklikněte na položku Vytvořit výkres z dílu/sestavy (standardní panel nástrojů) nebo na nabídku Soubor > Vytvořit výkres z dílu. 2. V dialogovém okně Nový dokument SolidWorks klikněte na ikonu Výkres a poté klikněte na tlačítko OK. 3. V dialogovém okně Formát/velikost listu klikněte na tlačítko OK. 4. V paletě pohledů přetáhněte pohled Rozvinutý tvar na list. 5. Ve správci PropertyManager klikněte na tlačítko. 6. Klikněte na možnost Tabulka prolisů (panel nástrojů pro tabulky) nebo na nabídku Vložit > Tabulky > Tabulka prolisů. 7. V grafické ploše klikněte na následující prvky: a) Bod vyobrazený jako Počátek. b) Libovolná plocha pro možnost Hrany/plochy/prvky. 8. Ve správci PropertyManager klikněte na tlačítko. 144

145 Plechové díly 9. Kliknutím v grafické ploše vložte tabulku prolisů. Viz Nápověda SolidWorks: Tabulky prolisů. Tažené lemy U plechových dílů lze vytvářet složené ohyby pomocí nástroje Tažený lem. Nástroj Tažený lem je podobný nástroji Táhnout po křivce k vytvoření lemu potřebujete profil a trasu.chcete-li vytvořit tažený lem, potřebujete otevřenou skicu jako profil a trasu otevřeného profilu nebo řadu existujících hran v plechovém dílu. Veškeré řezy, díry, zkosení nebo zaoblení v oblasti ohybu taženého lemu se nezobrazují v rozvinutém tvaru. 1. Otevřete soubor install_dir\samples\whatsnew\sheetmetal\swept_bend.sldprt. Díl se dvěma otevřenými skicami. 145

146 Plechové díly 2. Klikněte na ikonu Tažený lem (panel nástrojů plechových dílů) nebo na příkaz Vložit > Plechové díly > Tažený lem. 3. Ve stromu nástroje FeatureManager vyberte následující položky: a) Sketch2 v poli Profil. b) Sketch1 v poli Cesta. 4. Klikněte na tlačítko. Tažený lem je hotový. Viz Nápověda SolidWorks: Tažený lem a PropertyManager pro Tažený lem. 146

147 19 Simulace SolidWorks Simulation je k dispozici v aplikaci SolidWorks Premium. Aplikace SolidWorks Simulation Professional a SolidWorks Simulation Premium jsou prodávány zvlášť a lze je použít spolu s aplikacemi SolidWorks Standard, SolidWorks Professional nebo SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: Nosníky Spojky Rozhraní parametrů Optimalizace pohybu Vytvoření designové studie parametrů pohybu Optimalizace katapultu pohybovými prvky Nelineární studie Skořepiny Nosníky Mezi zdokonalené prvky patří dostupnost nosníků v lineárních dynamických studiích, provedení otisku skutečných průřezů pro spojení, vyhodnocení torzní konstanty a realističtější vykreslování profilů nosníku. Nosníky v lineárně dynamických studiích Prvky nosníků jsou podporovány v lineárně dynamických studiích, kam patří následující:analýza modálního časového průběhu, harmonická analýza, analýza nahodilých vibrací a analýza reakcí spektra.nosníky použijte ke zjednodušení problémů se svary či profily, ke zlepšení provádění simulace a snížení velikosti souboru s výsledky. Provedení dynamické analýzy modelů nosníku Lineární dynamickou analýzu modelů s nosníky provedete takto: 1. Vytvořte lineární dynamickou studii a vyberte jednu z možností studie v závislosti na parametrech zatížení a reakce, ke kterým chcete mít přístup po spuštění studie. Do nové dynamické studie můžete rovněž zkopírovat stávající frekvenční studii. 2. Nastavte frekvenci a dynamické vlastnosti studie. 3. Definujte materiál.na nosníky můžete použít pouze Lineární elastický izotropní typ materiálu. 4. Definujte omezení.pro nosníky jsou k dispozici možnosti Fixní geometrie, Nepohyblivé (žádný posun) a Použít referenční geometrii. 147

148 Simulace 5. Definujte zatížení.je možné si zvolit z následujících možností: Časově závislá síla nebo krut Frekvenčně závislá síla nebo krut Jednotné a vybrané základové buzení K dispozici pro studie analýzy modálního časového průběhu.chcete-li použít hodnoty síly nebo krutu, vyberte spoje nosníku nebo celou délku nosníku. Toto nastavení je dostupné pouze pro studie harmonické analýzy a analýzy nahodilých vibrací.chcete-li použít hodnoty síly nebo krutu, vyberte spoje nosníku nebo celou délku nosníku. U analýzy nahodilých vibrací a reakcí spektra můžete použít základové buzení v globálních směrech X, Y a Z. Počáteční podmínky K dispozici pro studie analýzy modálního časového průběhu.posuny, rychlosti či zrychlení v čase = 0. Počáteční podmínky lze použít na spoje nosníků nebo celou délku nosníku. 6. Definujte tlumení. 7. Definujte kontakt.vybrat můžete buď Spojený, nebo Povolit průnik. 8. Vytvořte síť modelu a spusťte studii. 9. Jak zobrazit výsledky: Ve vybraných uzlech můžete vytvořit grafy časového průběhu.pravým tlačítkem myši klikněte na Výsledky a vyberte položku Definovat nákres odezvy. Můžete vytvořit obrázek napětí (osového, ohýbání, nejvyššího osového a ohýbání a smykového), posunů, rychlostí a zrychlení pro konkrétní krok řešení nebo extrémních hodnot pro všechny kroky řešení.pravým tlačítkem myši klikněte na Výsledky a vyberte možnosti obrázku. Spojení nosníků Při připojení spojů nosníků k sousedící pevné nebo skořepinové ploše se skutečný průřez nosníkem změní v síť a otiskne se do pevné nebo skořepinové plochy, a tak vytvoří přesnější spojení. Během vytváření sítě se v oblasti otisku řezu nosníku tvoří prvky.koncový spoj nosníku se připojí ke všem prvkům uvnitř oblasti otisku řezu, a tak vytvoří realističtější obraz spoje. 148

149 Simulace Pokud se průřezy nosníku částečně dotýkají pevné nebo skořepinové plochy, otiskne se pouze dotýkající se část oblasti průřezu. Vylepšené algoritmy automaticky spojí spoje nosníku s dotýkajícími se pevnými nebo skořepinovými plochami.nastavíte-li položku Globální kontakt na Spojený, software automaticky spojí:(a) koncové spoje nosníku s dotýkajícími se plochami a (b) nosníky, které mají funkci výztuh rovinných či zakřivených ploch s dotýkající se geometrií nebo které jsou umístěny relativně blízko. Torzní konstanta pro nosníky SolidWorks Simulation počítá vstupní hodnoty torzní konstanty a faktoru smyku řezů nosníkem.společně s neutrální osou se zobrazuje i osa smyku všech nosníků. Při výpočtu torzního smykového napětí program spočítá torzní konstantu a vzdálenost od středu řezu až k bodu maximálního torzního smyku pro všechny průřezy nosníku.při výpočtu smykového napětí program spočítá dva faktory smyku, které počítají s nerovnoměrným rozložením smykového zatížení napříč průřezem nosníku. Chcete-li zobrazit vlastnosti řezu nosníku, klikněte pravým tlačítkem myši na definici nosníku a vyberte položku Upravit definici.torzní konstanta, vzdálenost pro maximální smykové zatížení a faktor smyku jsou uvedeny pod položkou Vlastnosti řezů v části Použít/Upravit nosník správce PropertyManager. Vlastnosti řezu nosníku vypočítané programem můžete přepsat uživatelskými hodnotami. Chcete-li zobrazit osu smyku nosníku, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Skupina spojů a vyberte Upravit.V položce Výsledky vyberte Zobrazit střed smyku.v grafické části zobrazuje střed smyku nosníku červená čára. 149

150 Simulace Výsledky nosníku Síť nosníku a výsledné obrázky lze nyní zobrazit přímo na geometrii nosníku. edrawings podporuje nové obrázky. V předchozích verzích byla síť a výsledné obrázky u studií nosníků zobrazeny na válci, nikoli na skutečné geometrii nosníku.nyní máte možnost zobrazit si výsledky buď na válcích nebo na geometrii nosníku. Předchozí verze SolidWorks Simulation SolidWorks Simulation 2012 Zobrazení sítě na geometrii nosníku Chcete-li zobrazit síť na skutečné geometrii nosníku namísto válců, postupujte takto: 1. V simulační studii klikněte na Simulace > Možnosti. 2. Na záložce Výchozí možnosti klikněte na položku Síť. 3. Vyberte možnost Rendrovat profil nosníku a klikněte na tlačítko OK. 150

151 Simulace 4. Ve stromu simulační studie klikněte pravým tlačítkem na Síť a vyberte příkaz Zobrazit síť. Možnost Rendrovat profil nosníku zaškrtnuta Možnost Rendrovat profil nosníku není zaškrtnuta Zobrazení obrázku napětí na geometrii nosníku Chcete-li zobrazit obrázek napětí na skutečné geometrii nosníku, postupujte takto: 1. Ve stromu simulační studie klikněte pravým tlačítkem na položku Výsledky a vyberte příkaz Definovat obrázek napětí. 2. V položce Obrázek napětí správce PropertyManager pod položkou Zobrazení vyberte položku Rendrovat profil nosníku. 3. Klikněte na tlačítko. V položce Obrázek napětí správce PropertyManager pod položkou Zobrazení u možnosti Napětí nosníku je nyní volba Nejvyšší napětí podél osy a v ohybu nahrazena volbou Napětí podél osy a v ohybu, která zobrazuje kombinovaná normovaná napětí podél osy a napětí podél osy způsobená ohybem.obrázky nyní ukazují rozložení napětí po celém nosníku a nejsou již jednobarevné.v předchozích verzích představovala jediná barva maximální hodnotu v rámci řezu nosníkem. V obrázcích napětí jsou u nosníků k dispozici jak uzlové, tak elementární hodnoty.stejně jako dříve, elementární obrázky jsou zobrazeny na válcových řezech. Není-li zaškrtnuta možnost Rendrovat profil nosníku v položce Obrázek napětí správce PropertyManager, přiřadí software elementární i osové složce nejvyšší hodnotu napětí.můžete si například vybrat z možností Nejvyšší napětí podél osy a v ohybu, Nejvyšší ohnutí v místním směru 1 nebo Nejvyšší ohnutí v místním směru

152 Simulace Je-li zaškrtnuta možnost Rendrovat profil nosníku v položce Obrázek napětí správce PropertyManager, pak se napětí v ohybu mění jak podle polohy v řezu, tak podél osy nosníku.můžete si například vybrat z možností Napětí podél osy a v ohybu, Ohyb podle místního směru 1 nebo Ohyb podle místního směru 2, což znamená, že hodnoty se v rámci řezu mění. Tato možnost může zpomalovat práci v případě studie s mnoha nosníky.chcete-li zlepšit výkonnost v těchto případech, omezte rendrování nosníků, kterým získáváte konečný výsledek. Zobrazení obrázku posunutí na geometrii nosníku Chcete-li zobrazit obrázek posunutí na skutečné geometrii nosníku, postupujte takto: 1. Ve stromu simulační studie klikněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte příkaz Definovat obrázek posunutí. 2. V položce Obrázek posunutí správce PropertyManager pod položkou Upřesňující nastavení vyberte položku Rendrovat profil nosníku. 152

153 Simulace 3. Klikněte na tlačítko. Možnost Rendrovat profil nosníku zaškrtnuta Možnost Rendrovat profil nosníku není zaškrtnuta Zobrazení výsledků nosníku v edrawings Výsledky nosníku můžete uložit se skutečnou geometrií nosníku a zobrazit je v edrawings tak, jak se zobrazují v SolidWorks Simulation.V předchozích verzích se výsledky nosníků v edrawings zobrazovaly na válcích. Chcete-li uložit výsledky nosníku se skutečnou geometrií nosníku a zobrazit je v edrawings, postupujte takto: 1. Vytvořte obrázky nosníku v SolidWorks Simulation. 2. Ve stromu simulační studie klikněte pravým tlačítkem na položku Výsledky a vyberte příkaz Uložit všechny obrázky jako edrawings. 3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte umístění Uložit do a Název souboru.klikněte na tlačítko Uložit. 4. Otevřete soubor v edrawings. 153

154 Simulace Spojky Mezi vylepšené vlastnosti spojek patří například vyšší přesnost spojky lemového svaru, podpora všech spojek (s výjimkou šroubových spojek a spojek pružné podpory) pro lineární dynamické studie a tvorba šroubových či kolíkových spojek ve stejné součásti. Výpočet velikosti svaru pro spojku lemového tvaru je díky zdokonalenému algoritmu spojení mezi hranami skořepiny a plochami přesnější. Všechny spojky, s výjimkou šroubových spojek a spojek pružné podpory, jsou podporovány v lineárních dynamických studiích. Studii frekvence se spojkami lze naimportovat do nové lineární dynamické studie. Kolíkovou nebo šroubovou spojku můžete vytvořit výběrem válcových ploch nebo hran stejné součásti. 154

155 Simulace Rozhraní parametrů Dialogové okno Parametry nabízí vylepšené rozhraní umožňující vytvářet parametry a propojovat je se součástmi z prvků simulačních nebo pohybových studií. Spojení prvku simulace (nebo pohybu) s parametrem Parametry lze nyní spojit s prvky simulační nebo pohybové studie z jednotného rozhraní.parametrizované prvky pohybu v designové studii použijte k optimalizaci či vyhodnocení konkrétních scénářů návrhu. Parametr a prvek simulační nebo pohybové studie propojíte takto: 1. Klikněte na položky Vložit > Designová studie > Parametry nebo na záložku Designová studie a pod položkou Proměnné vyberte Přidat parametr. 2. Název parametru zadejte do pole Název v dialogovém okně Parametry. 3. V poli Kategorie vyberte: Simulace v případě propojení s prvkem simulační studie, nebo Pohyb v případě propojení s prvkem pohybové studie. 4. Klikněte na záložku Simulační nebo Pohybová studie a ze stromu studie vyberte prvek, který chcete propojit s parametrem. Mezi prvky pohybové studie, které lze propojit s parametry, patří:motory, pružiny, tlumiče, kontakt a vlastnosti studie.s parametrem lze propojit pouze jeden pohybový prvek. Vybraný prvek se zobrazí v položce Výběr položky.seznam platných součástí se zobrazí v položce Odkaz na součást. 5. V okně Odkaz na součást vyberte jednu součást, kterou chcete propojit s parametrem. 6. U položky Vlastnosti zadejte do pole Hodnota číselnou hodnotu, nebo vyberte položku Výraz a zadejte příslušný výraz pro typ parametru. Do pole Komentář (volitelné) můžete zadat své připomínky.připomínky se zobrazí v poli Komentář pod položkou Parametry. 7. Klikněte na tlačítko Použít. U položky Spojený se zobrazí hvězdička vyjadřující, že zvýrazněný parametr je nyní propojen. 155

156 Simulace 8. Pokračujte v přidávání nových parametrů, nebo kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno. Optimalizace pohybu Můžete vytvořit designovou studii SolidWorks Simulation sloužící k optimalizaci prvků pohybových studií. Z dialogového okna Parametry můžete vytvořit proměnné a propojit je s prvky ze studií typu Pohybová analýza. V designové studii lze zadat omezení a cíle, které jsou prostřednictvím čidel propojeny s výsledky pohybové studie.můžete provést optimalizaci nebo vyhodnocení konkrétních scénářů návrhů. Pro každou iteraci můžete v designové studii zobrazit animaci pohybu.u jakékoli iterace designové studie lze zobrazit detailní výsledky pohybu v pohybové studii. Vytvoření designové studie parametrů pohybu S designovou studií lze vyhodnotit několik scénářů návrhu na základě parametrizovaných prvků ze studií pohybové analýzy a rovněž optimalizovat návrh na základě definovaných cílů. 1. Vytvořte studii pohybové analýzy s prvky, jenž chcete parametrizovat v designové studii (např. pružiny, tlumiče, motory, kontakt nebo síla). 2. Kliknutím na položky Vložit > Designová studie > Parametry vytvořte parametry daného typu pohybu a spojte je s požadovanými prvky studie pohybové analýzy. Parametry se do designové studie přidávají jako proměnné. Další informace najdete v části Spojení prvku simulace (nebo pohybu) s parametrem na stranu Následujícím postupem definujte čidla, která budou do designové studie přidána jako Omezení nebo Cíle: Ke schématům výsledků studie pohybové analýzy připojte čidla.v možnosti Výsledky/Čidlo správce PropertyManager vyberte možnost Vytvořit čidlo pro designovou studii/optimalizaci, nebo 156

157 Simulace Přidejte čidlo kliknutím pravým tlačítkem myši na Čidla ve stromu FeatureManager a výběrem položky Přidat čidlo.v položce Typ čidla vyberte Data pohybu.vyberte pohybovou studii a schéma výsledků pohybu, které se mají připojit k čidlu. 4. Vytvořte designovou studii. 5. Přidejte parametry jako Proměnné.Zadejte rozsah nebo pro proměnné nastavte diskrétní hodnoty.proměnné mění hodnotu s každou iterací zhodnocení či optimalizace scénáře návrhu. 6. Pomocí předdefinovaných čidel zadejte Omezení nebo přidejte nová čidla a uveďte podmínky, které musí váš návrh splňovat.v případě studií vyhodnocení návrhu použijte omezení ke sledování výsledků. 7. Klikněte na položku Spustit, nebo definujte Cíle optimalizační studie. 8. Pomocí předdefinovaných čidel zadejte Cíle, nebo přidejte nová čidla a uveďte cíle návrhu.nadefinujete-li více cílů, můžete nastavit relativní váhu každého z nich. 9. Po spuštění designové studie se na záložce Výsledky zobrazí hodnoty proměnných, omezení a cíle pro každý scénář.sloupec s optimálním scénářem je zelený, scénáře, které porušují omezení, jsou červené. 10. Kliknutím na položku Přehrát přehrajete výsledky pohybu pro každou iteraci. Optimalizace katapultu pohybovými prvky Definujete optimální konstantu pružiny katapultu, který katapultuje projektil tak, aby cíl zasáhl s co nejmenší silou nárazu. K nalezení požadované konstanty pružiny katapultu určeného k vystřelení projektilu, který zasáhne cíl v určité vzdálenosti. Chcete-li otevřít model, přejděte nainstall_dir\samples\whatsnew\optimization\catapult.sldasm. K dokončení tohoto kurzu je nutné nainstalovat doplňkový modul Simulace pohybu. Zkontrolujte prvky studie pohybové analýzy: Lineární pružina Gravitační zatížení Dvě sady kontaktních těl Dvě schémata výsledků sledování kontaktní síly mezi projektilem a cílem a součástí X lineárního posunutí projektilu. Dvě čidla, která sledují schémata výsledků pohybové analýzy. Chcete-li vytvořit čidla, která sledují pohybové výsledky, vyberte v položce Čidlo/Výsledky správce PropertyManager položku Vytvořit čidlo pro designovou studii/optimalizaci. 157

158 Simulace Definování proměnné designové studie Definujete konstantu pružiny jako parametr a přidáte ji jako proměnnou do designové studie. 1. Vytvořte novou designovou studii. 2. Na záložce Zobrazení proměnné rozbalte Proměnné a zvolte Přidat parametr.v dialogovém okně Parametry: a) V položce Název zadejte název parametru, např.spring_constant. b) V nabídce Kategorie vyberte Pohyb. c) Ve stromu pohybové studie dvakrát klikněte na položku LinearSpring2. Prvek pružiny se zvýrazní v položce Výběr položky, přičemž všechny dostupné součásti jsou uvedeny v seznamu Odkaz na součásti. d) Vyberte Konstantu pružiny (Pružina) součásti, kterou chcete spojit s parametrem. e) Do pole Hodnota zadejte f) Klikněte na Použít a poté na OK. Hvězdička u položky Spojený ukazuje, že vybraná součást je nyní spojená s parametrem. 3. Přidejte parametr v položce Proměnné. 4. Vyberte položku Rozmezí a krok.pro Min zadejte (N/m), pro Max zadejte (N/m) a pro Krok zadejte 25 (N/m). Definování omezení a cíle Definujete čidlo, které sleduje součást X trajektorie projektilu, jako omezení.jako cíl chcete minimalizovat sílu nárazu ve chvíli, kdy projektil zasáhne cíl. 1. Na záložce Zobrazení proměnné v části Omezení vyberte čidlo posunu. Jako podmínku vyberte možnost Je mezi. U možnosti Min zadejte -0,1 a u možnosti Max 0,1. Tato podmínka vynutí omezení platná pro součást X posunutí projektilu tak, aby projektil zasáhl cíl. 2. V položce Cíle vyberte čidlo síly.jako podmínku vyberte Minimalizovat. Jako cíl chcete minimalizovat kontaktní sílu ve chvíli, kdy projektil zasáhne cíl.pokud nenadefinujete žádné cíle, můžete designovou studii spustit jako vyhodnocovací designovou studii.k dispozici je celkem devět aktivních scénářů návrhu Nyní jste připraveni spustit optimalizační studii. Spuštění optimalizace 1. Vyberte Optimalizace a klikněte na tlačítko Spustit. Program pro každou iteraci vyvolá studii Pohybová analýza a vykáže jejich hodnoty. 2. Na záložce Zobrazení výsledků vyberte možnost Scénář1 a klepněte na Hrát od začátku. V grafické ploše se zobrazí animace pohybu. Scénáře, které nesplňují omezení, jsou vyznačeny červeně. V tomto scénáři projektil mine cíl. 158

159 Simulace 3. Vyberte možnost Optimální (4), což je optimální scénář zvýrazněný zeleně, a klepněte na Hrát od začátku. Má-li projektil trefit cíl, musí mít konstanta pružiny katapultu hodnotu N/m. Můžete přepnout na záložku studie Pohybové analýzy, ve které se zobrazuje schéma výsledků zobrazení pohybu odpovídající aktivnímu scénáři návrhu. Nelineární studie Vylepšení v oblasti konvergencí kontaktu a zpracování vstupně-výstupních dat zvyšuje celkovou kvalitu nelineární analýzy. Zlepšení výsledků se pohybuje v rozmezí 15 % až 30 % u většiny studií při snížení celkové doby řešení.některé studie vykazují zlepšení výsledků o více než 50 %. Možnost plošného spojeného kontaktu byla rozšířena i na nelineární studie. Chcete-li použít plošný spojený kontakt, vyberte v dialogovém okně Nelineární Statické pod položkou Možnosti nekompatibilního spojení položku Přesnější (pomalejší). Přesnost konvergence a řešení algoritmu plošného spojeného kontaktu se zvýší.tímto způsobem dochází k vylepšení řešení nelineárních problémů s těmito prvky: 1. Plošný spojený kontakt a spojky 2. Kontakt bez průniku s třením 3. Kombinace nelisovaného uložení a kontaktů bez průniku (odlište tyto dva typy kontaktu v databázi) Skořepiny Mezi vylepšení u skořepin patří: Automatická detekce kontaktních párů mezi dotýkajícími se hranami skořepin připojenými k plochám byla rozšířena i na kombinace s nerovinnými plochami a kruhovými hranami. Byla zvýšena přesnost algoritmu spojení mezi hranami skořepin a objemovými plochami u statických, frekvenčních a nelineárních studií a studií zborcení. Přenos údajů o teplotě a tlaku ze SolidWorks Flow Simulation. Automatické spojování hran skořepin k plochám Automatická detekce hran skořepin dotýkajících se objemových ploch nebo ploch skořepin byla rozšířena i na kombinace s nerovinnými plochami a kruhovými hranami skořepin. Software automaticky spojí detekované kontaktní páry mezi hranami skořepin a plochami, ať už definujete spojený kontakt globálně nebo lokálně. PropertyManager Kontaktní sady má nyní novou funkci: Najít hranu skořepiny - dvojice ploch objemu/skořepiny. 159

160 Simulace Řešení Edge-Wing pro spojování hran skořepin a objemových ploch Zdokonalený algoritmus spojení hrany skořepiny s pevnou plochou bere v úvahu tloušťku skořepiny.definujete-li globální nebo místní spojený kontakt, software virtuálně otiskne tloušťku hrany skořepiny do dotýkajících se pevných ploch a automaticky provede spojení. Spoj typu T mezi skořepinou a pevnou plochou.jelikož nový algoritmus spojení bere v úvahu tloušťku skořepiny, vede k vytvoření přesnějšího napětí v blízkosti kontaktu. Importování dat Flow Simulation Výsledky z analýz Flow Simulation prováděných s tenkostěnnými nebo plechovými díly můžete importovat do skořepin v aplikaci SolidWorks Simulation.K importovaným datům patří teplota, tlak, smyková napětí a součinitel konvekce.grafické znázornění importovaných dat lze zobrazit v aplikaci SolidWorks Simulation. 1. Ve stromu studie Simulation klikněte pravým tlačítkem myši na položku Externí zatížení a vyberte příkaz Vlivy toku. 160

161 Simulace 2. Vyberte položku Včetně účinků tlaku z proudění ze SolidWorks Flow Simulation a vyhledejte soubor výsledků Flow Simulation (.fld). Pokud model obsahuje tenkostěnné díly, definujte před provedením importu výsledků Flow Simulation skořepiny z vybraných pevných ploch s tloušťkou shodnou s tloušťkou daných těles. 3. Importovaná data Flow Simulation zobrazíte vytvořením sítě modelu, kliknutím pravým tlačítkem myši na definici dat toku pod položkou Externí zatížení a volbou položky Zobrazit graf. Data Flow Simulation importovaná z těles lze rovněž zobrazit ve stromu studie Simulation.Součástí jsou nyní i nová schémata smykových napětí toku. 161

162 20 Skicování Tato kapitola obsahuje následující témata: Kóty Lineární a kruhové pole skici Kontextové nabídky Otočení skici Kóty Vkládání kót Při kliknutí pravým tlačítkem do skici jsou v kontextové nabídce k dispozici nové položky. Číselný vstup ve skice Přidat kótu Řízená kóta skici Zobrazí pole pro číselný vstup pro určení velikostí při vytváření entit skici.v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Skica je stejná možnost s názvem Povolit číselný vstup na obrazovce během vytváření entity. Zobrazí kóty při vytváření entity.místo výběru možnosti Přidat kóty ve správcích PropertyManager skici můžete kliknout pravým tlačítkem do grafické oblasti a poté na příkaz Přidat kótu. Vytváří řízené kóty při vytváření entit skici.to je užitečné v případě, kdy chcete, aby některé kóty byly řídící a jiné řízené, protože můžete přepínat mezi typy kót.v softwaru SolidWorks 2011 jste mohli řízené kóty vytvářet pouze po umístění kót. Aby se v kontextové nabídce při používání skicovacího nástroje zobrazovaly položky Přidat kótu a Řízená kóta skici, klikněte pravým tlačítkem do grafické oblasti a poté klikněte na možnost Číselný vstup ve skice. Viz Nápověda SolidWorks: Zobrazení kót a Vkládání řízených kót. Přeurčené skici Při skicování poslední entity pro uzavření skici uzavřeného profilu, může kolidovat s odvozenými vazbami z ostatních entit skici.v takovém případě kóta pro poslední entitu skici způsobí, že bude skica přeurčená.v aplikaci SolidWorks 2012 je kolidující kóta změněna na řízenou kótu. 162

163 Skicování SolidWorks 2012:Kóta na levé svislé čáře, která způsobuje, že je skica přeurčená, je změněna na řízenou kótu SolidWorks 2011:Kóta na levé svislé čáře způsobuje, že je skica přeurčená Zpět Při vytváření kót pomocí nástrojů Inteligentní, Vodorovná nebo Svislá kóta, můžete předchozí výběry vrátit zpět stiskem klávesy Esc. Například při kótování více entit pomocí nástroje Inteligentní kóta můžete stiskem klávesy Esc zrušit poslední výběr.to je užitečné v případě, kdy nechtěně vyberete entitu, kterou jste nechtěli kótovat. Používání os k vytváření kót poloměru nebo průměru Je možné vytvářet více kót poloměru nebo průměru bez nutnosti neustálého vybírání osy. Tento typ kótování je užitečný, když vytváříte skici pro rotovanou geometrii vyžadující několik kót průměru. Vícenásobné kóty poloměru Vícenásobné kóty průměru 1. Ve skice s osou a čárami nebo body klikněte na ikonu Inteligentní kóta (panel nástrojů pro kóty/vazby) nebo Nástroje > Kóty > Inteligentní. 2. Vyberte osu a čáru nebo bod. 163

164 Skicování 3. Chcete-li vytvořit poloměr, přesuňte kurzor na blízkou stranu osy.chcete-li vytvořit průměr, přesuňte kurzor na vzdálenou stranu osy. 4. Klepnutím kótu umístěte. Kurzor se změní na pro kóty poloměru a pro kóty průměru. 5. Vyberte ostatní čáry nebo body ve skice a vytvořte tak další kóty. Lineární a kruhové pole skici Návazné prvky Pokud obnovíte lineární nebo kruhové pole skici, které obsahuje návazné prvky závislé na poli, jsou zachovány vazby nebo odkazy na pole. Kóty v lineárních a kruhových polích Možnosti ve správcích PropertyManager nástrojů Lineární pole a Kruhové pole se změnily. Ve správci PropertyManager nástroje Lineární pole je možnost Přidat kóty odstupu přejmenována na Odkótovat rozteč X (pro možnost Směr č. 1) a Odkótovat rozteč Y (pro možnost Směr č. 2).Možnost Přidat kótu úhlu mezi osami je přejmenována na Okótovat úhel mezi osami.tyto možnosti jsou k dispozici při vytváření nebo úpravách lineárních polí. Ve správci PropertyManager nástroje Kruhové pole je možnost Přidat kóty odstupu rozdělena na dvě různé možnosti: Poloměr kóty [Dimension radius] Úhlový odstup kóty [Dimension angular spacing] Zobrazí poloměr kruhového pole. Zobrazí kótu mezi instancemi pole. Tyto možnosti jsou k dispozici při vytváření nebo úpravách kruhových polí. Kontextové nabídky Při skicování je kontextová nabídka delší, takže zobrazuje více nástrojů pro skicování a vazby, čímž umožňuje snadné používání a vylepšený pracovní postup. 164

165 Skicování SolidWorks 2012 SolidWorks 2011 Kontextovou nabídku navíc můžete přizpůsobit volbou, které nástroje by měly být v kontextové nabídce přístupné okamžitě a které nástroje by měly být přístupné po rozbalení kontextové nabídky. 165

166 Skicování Ve skice klikněte pravým tlačítkem a zobrazte kontextovou nabídku.v kontextové nabídce klikněte na ikonu a poté kliknutím na možnost Upravit nabídku upravte nabídku. Otočení skici Program umožňuje nastavení možnosti automatického otáčení 2D skic, aby byly natočené kolmo k rovině skici. Klikněte na nabídku Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Skica a vyberte možnost Při vytváření skici automaticky natočit pohled kolmo na rovinu skici.kdykoliv otevřete v rovině nějakou skicu, zobrazení se natočí, takže je kolmo k rovině. 166

167 21 Sustainability Tato kapitola obsahuje následující témata: Zvýšená kontrola vstupu Přidávání materiálů Zvýšená kontrola vstupu SolidWorks Sustainability obsahuje nová pole, která umožňují vkládat podrobnější informace pro environmentální studie. V SustainabilityXpress se tato pole zobrazují jako needitovatelné jmenovky zobrazující výchozí hodnoty. Můžete zadat následující informace: množství recyklovaného obsahu přítomného v materiálu, množství energie spotřebované během výrobního procesu, typ přepravy a ujetou vzdálenost během přepravy, dobu životnosti produktu a dobu jeho používání, dispozice po skončení životnosti produktu. Určení recyklovaného obsahu Hodnota v poli Recyklovaný obsah v části Materiál v podokně úloh Sustainability představuje procento recyklovaného obsahu ve vybraném materiálu. Informace o materiálu v databázi Sustainability určují, jak se hodnota zobrazuje a zda ji lze měnit. 1. Otevřete díl nebo sestavu a klikněte na Nástroje > Sustainability. 2. V podokně úloh Sustainability rozbalte položku Materiály a vyberte Třídu a Název materiálu. 167

168 Sustainability Obsahuje-li databáze Sustainability u vybraného materiálu hodnotu hlavní (původní), druhotný (recyklovaný) nebo směs (výchozí směs původního a recyklovaného obsahu), zobrazí se v poli Recyklovaný obsah procento recyklovaného obsahu. 3. Chcete-li změnit množství recyklovaného materiálu, zadejte novou hodnotu procent. Obsah změní barvu na žlutou a aktivuje se tlačítko Směs materiálu. 4. Chcete-li se vrátit k výchozí směsi, klikněte na tlačítko Směs materiálu. Zadání údajů o výrobě a montáži Nyní lze zadat další údaje používání sloužící ke zhodnocení trvalé udržitelnosti výrobních a montážních postupů.nové ovládací prvky umožňují zadat předpokládanou životnost dílu nebo sestavy, procesy použité při jejich výrobě a energii, kterou každý proces spotřeboval. Definování výrobního procesu dílu 1. V otevřeném dílu klikněte na Nástroje > Sustainability. 2. Rozbalte část Výroba v podokně úloh Sustainability. 3. Z rozevíracího seznamu Oblast vyberte oblast výroby nebo klikněte na oblast na mapě. 4. Do pole Postaveno pro vysokou trvanlivost zadejte přírůstek času a hodnotu, která představuje předpokládanou životnost dílu.například 10,00 a Rok, které označují životnost 10 let. 5. V poli Proces vyberte výrobní proces, který se má použít. Původní hodnoty v upravitelných polích spotřeby elektřiny, zemního plynu a zmetkovitosti se počítají podle materiálu dílu a vybraného výrobního procesu. Celková čísla v každém poli se počítají na základě hmotnosti dílu. 168

169 Sustainability 6. Opravte kteroukoli z následujících hodnot: Množství spotřebované elektřiny v kilowatthodinách na kilogram Množství spotřebovaného zemního plynu v BTU na kilogram Zmetkovitost (tedy procento materiálu vyřazeného jako odpad) 7. Chcete-li přepočítat celková čísla, klikněte mimo toto pole. Změníte-li proces, hodnoty v polích i celková čísla se přepočítají s výchozími hodnotami. Definování montáže 1. V otevřeném dílu klikněte na Nástroje > Sustainability. 2. V podokně úloh Sustainability použijte Seznam úkolů. Tak budou materiály definovány pro všechny díly. Pak klikněte na položku Zobrazit výsledky. 3. V části Montáž vyberte z rozevíracího seznamu Oblast oblast výroby nebo klikněte na oblast na mapě. 4. Do pole Postaveno pro vysokou trvanlivost zadejte přírůstek času a hodnotu, která představuje předpokládanou životnost sestavy.například 10,00 a Rok, které označují životnost 10 let. Pokud je hodnota v poli Postaveno pro vysokou trvanlivost pro celou sestavu 10 let a hodnota v poli Postaveno pro vysokou trvanlivost jedné ze součástí sestavy je 5 let, pak součásti, jejichž hodnota je pět let, budou při výpočtu dopadu sestavy použity dvakrát. 169

170 Sustainability 5. Chcete-li zadat spotřebu energie při montáži sestaveného produktu, vyberte položku Energie potřebná k montáži. 6. Z rozevíracího seznamu Druh paliva vyberte položku Elektřina nebo Zemní plyn. 7. Do pole Množství zadejte předpokládané množství spotřebované energie. Zadání parametrů použití dílů a sestav Nová část podokna úloh Sustainability Použití umožňuje zadat, kde se bude produkt používat.u sestav je to část, ve které nyní uvádíte energetickou náročnost produktu po dobu jeho životnosti. U dílu vyberte z rozevíracího seznamu Oblast v části Použití oblast výroby nebo klikněte na oblast na mapě. Parametry Použití sestavy zadáte takto: 1. V otevřeném dílu klikněte na Nástroje > Sustainability. 2. V podokně úloh Sustainability použijte Seznam úkolů. Tak budou materiály definovány pro všechny díly. Pak klikněte na položku Zobrazit výsledky. 3. V části Použití podokna úloh Sustainability vyberte z rozevíracího seznamu Oblast oblast výroby nebo klikněte na oblast na mapě. 4. Chcete-li zadat energii spotřebovanou po dobu životnosti produktu, vyberte položku Energie celkem během životnosti. 5. Z rozevíracího seznamu Typ energie vyberte z položek: Elektřina Zemní plyn Diesel 170

171 Sustainability Benzín Kerosin Lehké palivo 6. Zadejte Množství energie a vyberte přírůstek času.pokud například vyberete Diesel, zadáte 2,00 a vyberete položku Hodina, znamená to, že produkt bude po dobu své životnosti spotřebovávat 2 galony (cca 7,5 l) motorové nafty za hodinu. Zadání přepravních údajů U dílů i sestav umožňuje část Přeprava podokna úloh Sustainability zjistit způsob přepravy a vzdálenosti. 1. V podokně úloh Sustainability rozbalte položku Přeprava. Výchozí přepravní vzdálenosti vychází z hodnoty vybrané v položce Oblast používání. Jednotky jsou uvedeny v kilometrech nebo mílích, podle toho, zda je jednotka hmotnosti daného dílu metrická. 2. Chcete-li hodnotu upravit, aktivujte ji kliknutím na tlačítko. Upravit můžete kteroukoli z následujících položek: Vlak Kamión Loď Letadlo 3. Zadejte ujetou vzdálenost pro vybraný způsob přepravy. Změníte-li nějakou hodnotu, zvýrazní se nová hodnota žlutě a aktivuje se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, pomocí kterého se můžete vrátit k výchozímu nastavení dopravy pro aktuální Oblast používání. 171

172 Sustainability Určení způsobu likvidace na konci životnosti Část Životnost umožňuje zadat způsob, jakým se produkt likviduje při skončení životnosti.u produktu můžete upravovat procentní část, která se bude recyklovat nebo která je určena k zavážce. 1. Přesuňte se do části Životnost podokna úloh Sustainability. Výchozí hodnoty na základě materiálu jsou uvedeny pro: Recyklovaný Zpopelněný Skládka 2. Změňte hodnotu v kterémkoli z těchto polí. Hodnoty jsou propojené, proto bude výsledné procento vždy 100 %.Změnou v poli Recyklovaný nebo Zpopelněný dojde ke změně hodnoty v poli Skládka.Změnou v poli Skládka dojde ke změně hodnoty v poli Recyklovaný. 3. K původním hodnotám se vrátíte kliknutím na tlačítko Obnovit výchozí nastavení. 172

173 Sustainability Změny ovládacího panelu dopadu na životní prostředí Na ovládacím panelu Dopad na životní prostředí umožňuje nové pole Doba používání zadat délku období, po které se bude produkt používat.tlačítko Hlavní usnadňuje návrat k původnímu zobrazení desky. Doba používání Při výpočtu udržitelnosti se používá hodnota pole Doba používání společně s hodnotou v poli Postaveno pro vysokou trvanlivost uvedenou v části Výroba. Pro získání přesnější představy o dopadu návrhu na životní prostředí se hodnota v poli Doba používání vydělí hodnotou v poli Postaveno pro vysokou trvanlivost.výsledek se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo. Pokud je například produkt vytvořen pro trvanlivost v délce čtyři roky a jeho doba používání je 10 let, vzorec je 10 / 4 = 2,5, zaokrouhleno na 3. To znamená, že k používání produktu po dobu 10 let budete potřebovat tři produkty.výsledek celkového dopadu na životní prostředí netto je trojnásobek dopadu jediného produktu. Naopak pokud je produkt vytvořen pro trvanlivost v délce 10 let a jeho doba používání je jeden rok, pak rovnice vypadá 1 / 10 = 0,1, zaokrouhleno na 1. To znamená, že ke splnění doby používání budete potřebovat jen jeden produkt. Položky Doba používání a Postaveno pro vysokou trvanlivost byly doplněny do zpráv a možností vlastního sloupce ve Vizualizaci sestavy. Přechody Tlačítka Předchozí a Další z dřívějších verzí Sustainability nahradilo tlačítko Domů. Kliknutím na tlačítko Domů v zobrazení podrobností o dopadu na životní prostředí, jako jsou Emise nebo Spotřeba energie, se vrátíte do původního zobrazení panelu Dopad na životní prostředí se souhrnnými kruhovými diagramy. 173

174 Sustainability Čárové grafy Do sloupcových diagramů pod kruhovými diagramy na panelu Domů byly přidány šipky.zvýrazňují zvýšení nebo snížení dopadu na životní prostředí. Přidávání materiálů K dalším materiálům pro studie Sustainability máte přístup pomocí složky Doplňky Sustainability v dialogovém okně Materiály softwaru SolidWorks. Můžete stáhnout další materiály a požádat o materiály, které ještě nebyly zpřístupněny. Aktualizace databáze materiálů Jakmile je dostupná nová verze databáze Sustainability, je možné ji stáhnout v dialogovém okně Materiál. 1. Nechte díl otevřený, klepněte pravým tlačítkem na položku Materiál ve stromu FeatureManager a vyberte možnost Upravit materiál. 2. V okně Materiál v levém podokně klepněte na položku Sustainability Extras. Na záložce Vlastnosti v pravém podokně je zobrazena nejnovější verze databáze GaBi Sustainability Database a datum poslední kontroly aktualizací. 3. Klikněte na položku Zjistit aktualizace. V dialogovém okně Zjistit aktualizace se zobrazuje informace, zda je k dispozici aktualizace databáze. 4. Pokud je k dispozici aktualizace, klikněte na tlačítko Aktualizovat. 5. Po dokončení stahování klikněte na OK. Verze databáze se aktualizuje, přičemž přidané materiály se zobrazí v seznamu Doplňky Sustainability. Takový materiál lze upravovat podobně jako jakýkoli jiný.provedené změny se při aktualizaci databáze uchovají. Používáte-li aplikaci Sustainability, zobrazí se materiály, které jste přidali, na následujících místech: Vyberete-li materiál pro díl V okně Nalézt podobný materiál Rozevírací seznam Třída označuje třídu přidaného materiálu s předponou Sustainability Extras. Nastavíte-li možnost Třída materiálu na -jakákoli-, budou mezi výsledky odpovídajícími zadaným kritériím také materiály ze složky Sustainability Extras. 174

175 Sustainability Žádost o materiál Pokud dialogové okno Materiály neobsahuje materiál, který potřebujete, můžete požádat i jeho doplnění. 1. Ve stromu FeatureManager klikněte pravým tlačítkem myši na Materiál a vyberte položku Upravit materiál. 2. V okně Materiál v levém podokně klepněte na položku Sustainability Extras. 3. Na záložce Vlastnosti v pravém podokně můžete zobrazit seznam dostupných materiálů klepnutím na možnost Zkontrolovat záznamy na webu. Otevře se webová stránka se seznamem materiálů SolidWorks, které jsou aktuálně definovány v databázi sustainability, a údaji o tom, co z nich lze modelovat. 4. Chcete-li požádat o doplnění materiálu do databáze, klikněte na položku Odeslat požadavek. Zobrazí se okno Žádost o materiál z webové stránky SolidWorks Sustainability.Formulář obsahuje seznam nedávných žádostí o materiál a jejich stav. 5. Vyplňte formulář a odešlete jej. 6. Jakmile obdržíte oznámení, že požadovaný materiál byl doplněn do seznamu, stáhněte poslední aktualizaci kliknutím na položku Zjistit aktualizace. 175

176 22 Toolbox K dispozici v SolidWorks Professional a SolidWorks Premium. Tato kapitola obsahuje následující témata: Vylepšení výkonu a vlastních úprav Vylepšení výkonu a vlastních úprav Chcete-li povolit flexibilnější přizpůsobování modulu Toolbox a vylepšit jeho výkon, jsou informace o součástech modulu Toolbox nyní ukládány do souborů všech dílů, namísto do databáze Microsoft Access.Například v části Nastavení Toolbox můžete přidělovat součásti vámi vytvořeným složkám a můžete přejmenovávat soubory.můžete také upravovat součásti ve výchozích normách. Otevřete Nastavení Toolbox klepnutím na SolidWorks verze > Nástroje SolidWorks > Nastavení Toolbox ze seznamu všech programů v nabídce Start. Viz Nápověda SolidWorks: Konfigurace Toolbox. Přizpůsobení modulu Toolbox Obsah Toolboxu si můžete přizpůsobit podle potřeby na stránce Přizpůsobit Hardware v Nastavení Toolbox pomocí kopírování, vkládání, mazání a přejmenování složek Toolboxu. V této ukázce vytvoříte novou složku modulu Toolbox, přidáte do ní obsah, přejmenujete jej a odstraníte. Je možné, že správce modulu Toolbox již pro vás Toolbox přizpůsobil.před provedením tohoto cvičení se poraďte se správcem modulu Toolbox. Nejprve otevřete nabídku Nastavení Toolbox, kde začnete s přizpůsobením technického vybavení. Otevřete Nastavení Toolbox klepnutím na SolidWorks verze > Nástroje SolidWorks > Nastavení Toolbox ze seznamu všech programů v nabídce Start. 176

177 Toolbox V Nastavení Toolbox klepněte na položku 2 Vlastní nastavení hardware. Vytváření a přejmenování složek Toolbox V dalším kroku vytvoříte novou složku Toolbox a přejmenujete ji. 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na normy Toolbox a na položku Nová složka. V dolní části stromu norem Toolbox se zobrazí složka s názvem Nová složka. 2. Klikněte na název složky a do pole Titul zadejte My Company Hardware. Kopírování a vkládání složek Toolbox V dalším kroku zkopírujete šrouby a závity ANSI Inch do vlastní složky s technickým vybavením. Pokud správce Toolbox již odstranil nástroje ANSI palce [ANSI Inch], můžete podle této ukázky postupovat provedením zadaných úkolů s jinou normou Toolbox. 1. Pro obsah Toolbox vyberte normu ANSI palce [ANSI Inch], pokud již není vybraná: a) Ve stromu norem klikněte na položku Normy Toolbox a v panelu Přizpůsobit hardware vyberte položku ANSI palce [ANSI Inch]. 2. Obsah Toolbox zkopírujte do stromu Normy Toolbox.Příklad: a) Rozbalte položku ANSI palce [ANSI Inch]. 177

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014 Obsah Právní ustanovení...9 1 Vítejte v SolidWorks 2014...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14 2 Uživatelské

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod...6 1...7 Automatizovaná správa mezipaměti...7 Sloučená oznámení Opožděno ve stavu...8 Filtr příjemců dynamických oznámení...11

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2016

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2016 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2016 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod...6 1 SOLIDWORKS PDM...7 Změny v instalaci pro SOLIDWORKS PDM...7 Instalace s použitím Manažera instalací SOLIDWORKS...8 Instalace s použitím

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Instalace a správa SOLIDWORKS 2011

Instalace a správa SOLIDWORKS 2011 Instalace a správa SOLIDWORKS 2011 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...7 Individuální instalace nebo administrativní kopie...8 Zahájení instalace SolidWorks...8 2 Individuální

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS PDM 2016

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS PDM 2016 PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS PDM 2016 Obsah Právní ustanovení...7 1 SOLIDWORKS PDM Průvodce instalací...10 2 Přehled instalace...12 Vyžadované součásti instalace...13 Volitelné součásti instalace (pouze

Více

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 14. ledna 2016 Obsah 3 Obsah Fiery

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod...6 1 SOLIDWORKS Enterprise PDM...7 Vylepšení kopírování stromu...7 Ovládání filtru zobrazení nabídky Kopírovat strom...9 Upozornění

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

TECHNICKÉ PREZENTACE

TECHNICKÉ PREZENTACE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÉ PREZENTACE Tvorba animací v rámci prezentace Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Obsah Právní ustanovení...7 1 Průvodce instalací aplikace SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Přehled instalace...11 Vyžadované součásti instalace...11 Volitelné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 ALVA - řada BC6 Stručný průvodce Verze 4 UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 Optelec 2993 LT Barendrecht Nizozemsko Telefon: +31 (0)88 6783 444. Fax +31 (0)88

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 PRŮVODCE INSTALACÍ SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Obsah Právní ustanovení...7 1 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Přehled instalace...11 Vyžadované součásti instalace...11 Volitelné součásti

Více

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž:

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: KAPITOLA 2 Začínáme V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: Jak ZoomText instalujete a aktivujete. Jak ZoomText spustíte a ukončíte. Jak ZoomText zapnete a vypnete. Jak

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013

Co je nového SOLIDWORKS 2013 Co je nového SOLIDWORKS 2013 Obsah Právní ustanovení...10 1 Vítejte v SolidWorks 2013...13 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...13 Hlavní zdokonalení...13 Pro více informací...15 2 Uživatelské

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12 Obsah Úvod 9 Poděkování 12 1 Základy práce s databází 13 Microsoft Access úvodní teoretické informace 14 Co je Microsoft Access 14 Kdy je vhodné použít Access 14 Jednoduché vysvětlení, co je databáze 15

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad Téma 2: Konfigurace zásad 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to jsou zásady skupiny a jak se k nim dostat. Vyzkoušíte si konfiguraci diskových kvót, zásad obnovení systému a souborů

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2014

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2014 INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2014 Obsah Právní ustanovení...5 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...9 Tipy

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2016...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...15 Vylepšení výkonu...17

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Obsah Právní ustanovení...vi 1 Průvodce instalací SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Přehled instalace...10 Vyžadované součásti

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

Vestavěné skříně Uživatelská příručka

Vestavěné skříně Uživatelská příručka Vestavěné skříně Uživatelská příručka Komplexní systém pro navrhování vestavěných skříní Výrobce programu: CAD PROJEKT K&A s.c. 61-612 Poznań ul. Rubież 46 Tel.: +48 801000269, +48 616623883 Fax: +48 616429455

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2016

INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2016 INSTALACE A SPRÁVA SOLIDWORKS 2016 Obsah Právní ustanovení...5 1 Instalace a správa programu SOLIDWORKS...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SOLIDWORKS...10 Tipy

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Programovací software Oblast režimů Oblast nástrojů Složka aplikací pro různé funkce: Oblast tlačítek Tlačítko Loading (Načítání)

Programovací software Oblast režimů Oblast nástrojů Složka aplikací pro různé funkce: Oblast tlačítek Tlačítko Loading (Načítání) Programovací software 1. Struktura funkcí myši ErgoMedia 500 Hlavní obrazovka struktury funkcí Zobrazuje programované klávesy. Hlavní obrazovka myši ErgoMedia 500: Oblast režimů K dispozici jsou čtyři

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více