Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů"

Transkript

1 Obsah Přihlášení do aplikace Pracovní plocha Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Uživatel Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor Seznam možných rolí pro Unifor Vyberte kurz Historie uživatele Import uživatelů z Excelu Přiřazení administrátora Registrace studentů Změna hesla Uživatelské skupiny Delegace tutorů (virtuální třídy) Delegovat disciplínu k tutorovi Přidat studenta do třídy Sestavování a vytváření kurzů/modulů Kurz Modul Přidat disciplínu ze seznamu Termíny testů Termíny úkolů Seznam možných testů Seznam možných úkolů Vytváření disciplín a doplňkových materiálů Předmět / disciplína HTML editor Kapitoly Import různých typů souborů Literatura k textu Literární titul Výběr textu Odkazy k textu Hypertextový odkaz Výběr textu

2 Převod z Wordu Stupně Testy Hypertextový odkaz Kapitoly Literární titul Úkoly Test Tutoriály k disciplíně Úkoly Nevázané tutoriály Testy Prezenční studium Úkol k disciplíně Prezenční studium nevázané Testy Oblasti Otázky Test Oblast Otázka Konvertor dokumentů k tisku Konvertor pro CD Funkce programu Odeslat hromadnou poštu Komunikační centrum uživatelů Statistiky Diskuse Chat Novinky Zprávy uživatele Výpis uživatelské činnosti Detail diskuse Chatovací skupiny Chat od-do Detail novinky Detail otázky Nastavení pořadí oblastí Nastavení pořadí otázek Průvodce vytvoření testu Seznam oblastí Seznam předmětů Výběr oblastí Výběr otázek Zpráva na chat Seznam předmětů Seznam skupin Často kladené otázky (FAQ)

3 Detail často kladené otázky (FAQ) Export disciplíny Vybrat adresář Import disciplíny Nastavení práv a další Role pro aplikaci Tutor Role Role pro Unifor Role Primární klíče Primární klíč Práva programu Právo Seznam práv pro aplikaci Tutor Seznam práv pro Unifor Nastavení formátování WWW pomocí CSS Počet nutných licencí Vytvoření konfigurační diskety Tiskové sestavy Zálohování Tisk struktury kurzů Tisk sestavy Tisk seznamu uživatelů Tisk sestavy Tisk tříd (studenti ve třídách) Tisk sestavy Tisk bodového hodnocení Tisk novinek Tisk sestavy Tisk sestavy Tisk často kladených otázek (FAQ) Tisk sestavy Tisk nepřihlášených studentů Přidat přihlášku ke studiu Tisk sestavy Zálohování studentů Změna cesty k zálohám Obnova ze zálohy O aplikaci Tutor Stránka výrobce programu O aplikaci Vytvořeno na základě materiálů od společnosti NET UNIVERSITY s.r.o.

4 Přihlášení do aplikace Po spuštění aplikace Tutor, Vás přivítá vstupní okno, pomocí kterého se přihlásíte do aplikace. Uživatelské jméno Zde zadejte Vaše uživatelské jméno. Heslo Zde zadejte Vaše heslo. Ok Tímto potvrdíte přihlášení. Pokud je některý z údajů špatně, do aplikace se nepřihlásíte. Takto máte celkem 3 pokusy. Po té je aplikace zavřena a vy ji musíte spustit znovu. Konec Zavřete přihlašovací okno. Databáze Cesta k databázi, do které se chcete přihlásit. Vyber databázi Kliknete-li na tuto ikonu, můžete pomocí průzkumníka najít cestu k databázi. A: Kliknutím na tuto ikonu můžete nahrát konfiguraci z diskety. Jazyk Vyberte si jazyk (národní prostředí) v kterém chcete aby se aplikace Tutor spustila. Nápověda Po kliknutí na tuto ikonu se pustí nápověda programu. O aplikaci Zde objevíte několik základních informací o aplikaci a výrobci programu.

5 Pracovní plocha Panel nástrojů Hromadná korespondence Moduly Disciplíny Uživatelé LMS systému Delegace tutorů (virtuální třídy) Nápověda Nastavení programu Konec programu Slouží pro hromadné odeslání zpráv přes Váš poštovní program. Zde vytváříte nové kurzy, které se mohou skládat z modulů. Daný kurz se pak skládá z disciplín. V tomto okně můžete vytvořit a editovat novou disciplínu. Dále potom vytvářet doplňkové materiály k disciplíně. Otevře okno pro editaci všech uživatelů, kteří jsou zaregistrování v systému Unifor. Klávesová zkratka Ctrl+U. Okno, v kterém jednotlivým tutorům přiřazujete jejich studenty k daným disciplínám. Tutor je tak delegován ke své třídě. Podrobná nápověda k aplikaci Tutor. Menu v kterém nastavíte prostředí a vlastnosti programu Tutor. Ukončíte aplikaci Tutor. Klávesová zkratka Alt+F4. Pracovní plocha Na pracovní ploše, se Vám v levé části zobrazují informace o tom, kdo se právě připojil a nebo odpojil ze systému LMS Unifor. V pravé části máte potom možnost tuto volbu vypnout a nebo zapnout kliknutím na dané políčko. Můžete také nastavit dobu překreslování. Standardně je zvoleno 60s.

6 Hromadná komunikace Po vybrání příslušné skupiny uživatelů zatržením spustíte poštovní program, do nějž můžete vložit libovolný text. Tento text bude odeslán všem uživatelům ze skupiny. Menu okna Uložit změny Zavřít okno Všem studentům Všem tutorům Všem administrátorům Skrýt adresy Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Uloží nastavené změny a otevře Váš program pro odesílání pošty s příslušnými adresami, kam se mají y zaslat. Zavře okno. Pošlete mail všem studentů, kteří jsou v databázi. Pošlete mail pouze tutorům. Pošlete mail pouze administrátorům systému. Adresy budou tzv. skryté a y budou odeslány jako skryté kopie. Příjemce tedy neuvidí všechny ostatní ové adresy, na které jste text posílali.

7 Výběr kurzů V tomto okně, jsou zobrazeny všechny doposud vytvořené kurzy. Menu okna Nový záznam Otevře vybraný záznam Smaže vybraný záznam Prohledávání seznamu Řazení seznamu Zavřít okno Tabulka kurzy Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Otevře okno pro vytvoření nového kurzu Otevře vybraný záznam s detailními informacemi o daném kurzu. Smaže vybraný kurz. Kliknutím na tuto ikonu se objeví pole pro zadání hledaného textové řetězce. V druhém sloupci lze pak vybrat podle čeho se bude seznam prohledávat. Vyhledávání zrušíte klávesou Esc. Zde si zvolíte, podle čeho má být seznam seřazen. Zavře dané okno. Obsahuje seznam všech doposud vytvořených kurzů v databázi.

8 Předměty / disciplíny V tomto okně, jsou zobrazeny všechny doposud vytvořené disciplíny. Menu okna Nový záznam Otevře vybraný záznam Smaže vybraný záznam Prohledávání seznamu Řazení seznamu Zavřít okno Tabulka disciplíny Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Otevře okno pro vytvoření nové disciplíny Otevře vybraný záznam s detailními informacemi o dané disciplíně. Smaže vybranou disciplínu. Kliknutím na tuto ikonu se objeví pole pro zadání hledaného textové řetězce. V druhém sloupci lze pak vybrat podle čeho se bude seznam prohledávat. Vyhledávání zrušíte klávesou Esc. Zde si zvolíte, podle čeho má být seznam seřazen. Zavře dané okno. Obsahuje seznam všech doposud vytvořených disciplín v databázi.

9 Výběr uživatelů V menu Obsah kliknete na položku Uživatelé systému LMS Unifor. Otevře se Vám okno nazvané Výběr uživatelů. V tomto okně evidujete všechny uživatele systému LMS Unifor a Tutor. Aby mohl uživatel využívat oba zmíněné produkty, musí mít určitá práva, student se zde přihlašuje ke studiu, případně tutorovi se přiděluje tutorská role. Je zde na výběr širší paleta ikon. Menu okna Nový záznam Otevře vybraný záznam Smaže vybraný záznam Prohledávání seznamu Registrace uživatelů Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Kliknutím na tento odkaz vytvoříte nového uživatele. Otevře nové okno s podrobnějšími informacemi o uživateli. Smaže vybraného uživatele z databáze. Po kliknutí se objeví textový řádek kam zadáte textový řetězec a v pravé části si vyberete podle čeho chcete v seznamu vyhledávat (username, jméno, příjmení, atd.). Kliknutím na ikonu se otevře okno pro odeslání registrace příslušným uživatelům.

10 Řazení seznamu Export uživatelů do MS Excel Import uživatelů z MS Excel Přihlášení na uživatele Výpis uživatelské činnosti Změna hesla Přiřazení administrátora Zavřít okno Zde si můžete zvolit podle čeho mají byt uživatelé v seznamu řazeni. Implicitně je nastaveno uživatelské jméno. Pomocí filtrace vyberete do spodní časti okna jen ty uživatele, jejichž informace mají být exportovány. Vyberete cestu k novému souboru Excel. Všechny odpovídající výsledky budou exportovány do tohoto souboru (uživatelské jméno, jméno, příjmení, , heslo a kód registrace). Stejným způsobem funguje Import uživatelů. Vyberte cestu k souboru Excel. Data v souboru MS Excel vsak musí dodržovat určitou strukturu, tak aby mohla být importována. Kliknete-li na libovolného uživatele a dále na tuto ikonu, otevře se Vám Internet Explorer. V něm uvidíte jak uživatel studuje a celý jeho profil. Administrátoři mohou tímto způsobem velice efektivně řešit studentovi problémy, které se objeví na Internetu. Po kliknutí na tuto ikonku se zobrazí záložky v nichž se statisticky eviduje činnost aktuálně zvoleného uživatele. Zde lze změnit heslo, kterémukoliv uživateli (kromě administrátora). Pokud chcete generované heslo, zvolte při odpovědi "Ano". Uživatelům je možno přiřadit různé administrátory v systému LMS Unifor. Kliknutím na tuto ikonu, můžete využít tuto volbu. Zavře dané okno. Filtrace Kurz / Skupiny Modul Disciplína Skupiny Zde lze vybrat pouze určitý kurz a v dolní části se Vám pak objeví uživatelé příslušného kurzu. Filtraci kurz zrušíte pravým tlačítkem. Položka modul je aktivní, pouze pokud jste vybrali nějaký kurz. Princip je úplně stejný jako u filtrace kurzu. Pravým tlačítkem opět zrušíte danou filtraci. Musí být vybrán modul, aby bylo tohle aktivní. Platí to co u předchozích filtrací. Kliknutím na tohle políčko, můžete uživatele filtrovat podle skupin. Uživatelé nikde neregistrovaní Vybráním této položky se Vám seznam vyfiltruje pouze na uživatele, kteří nejsou delegováni do žádné disciplíny. Uživatelé Tabulka obsahuje seznam všech uživatelů, registrovaných do systému Unifor a aplikace Tutor. Username Jméno Příjmení Tutor Autor Registrace Uživatelské jméno uživatele. Jméno uživatele. Příjmení uživatele. Pokud je uživatel i tutorem, políčko je zaškrtnuto. Pokud je uživatel také autorem, políčko je opět zaškrtnuto. Datum registrace uživatele.

11 Přiřazení studentů do tříd V menu Obsah klikněte na položku Delegace tutorů (virtuální třídy). Otevře se Vám okno nazvané Přiřazení studentů do tříd. Menu okna Uložit změny Automatické zařazení přihlášených studentů do tříd Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Uloží dané okno. Kliknutím na ikonu provedete podle definovaného kurzu a disciplíny zařazení studentů do tutorovi třídy. Vše je tedy prováděno automaticky. Studenti však musí být do dané disciplíny přihlášeni.

12 Zavřít okno Zavře dané okno. Přiřazení do tříd podle tutora Tato záložka se skládá ze tří částí. Tutoři Skupina Tutoři nikde neregistrovaní Delegované disciplíny Delegovat disciplínu tutorovi Smazat tutorovi delegovanou disciplínu Studenti ve třídě Přidat studenta do třídy Smazat studenta z třídy Vyčistit třídu V tabulce je seznam všech tutorů z databáze. Celý seznam lze pak ještě dále filtrovat. Tutory lze filtrovat podle skupin. Filtrování zrušíte pravým tlačítkem myši. Zobrazí seznam tutorů, kteří nejsou přihlášeni do žádné disciplíny. Zde se zobrazí vždy seznam disciplín, který má daný tutor nadelegované. Seznam se tedy vždy mění podle toho, na kterém tutorovi mámě právě umístěn kurzor v tabulce Tutoři. Pokud chcete tutorovi přidat nějakou další disciplínu, použijte tuto ikonu. Chcete-li mu disciplínu odebrat, použijte tuto ikonu. Po kliknutí na vybranou disciplínu se zobrazí seznam studentů ve třídě. Tento seznam je možné upravovat pomocí ikon. Přidáte studenta, který je přihlášen do této disciplíny. Smažete studenta, na kterém je právě umístěn kurzor. Lze také použit klávesu Delete. Smažete všechny studenty ze třídy. Pokud budete chtít obnovit změny, kliknete na přidat studenty do třídy. Tam již bude seznam možných přihlášených studentů, kteří ještě nebyli vloženi do studia.

13 Hromadné zařazení studentů do tříd, včetně přihlášení Druhá záložka se aktivuje, pokud je do disciplíny přihlášen alespoň jeden student. Zde můžete přiřadit více studentů najednou. Musíte nejdříve vybrat tutora a nějakou disciplínu, aby byla záložka aktivní. V horní části potom vidíte tutora, který má na starosti danou třídu a disciplínu. Zařadit do třídy Modul - kurz Vybrat všechny záznamy Zrušit výběr všech záznamů Při kliknutí na tuto ikonu, jsou do třídy přiřazeni všichni studenti, kteří jsou v tabulce označeni (zeleně). Zde specifikujeme, do kterého modulu má být student zařazen. Disciplína totiž může být součástí více kurů nebo modulů. Vybere všechny studenty (označí zeleně) z tabulky. Zruší označení všech studentů.

14 Vyhledávání studenta Kliknutím na ikonu se Vám objeví pole pro zadání textového řetězce. V druhém sloupci si pak můžete zvolit podle čeho chcete vyhledávat (jméno, ) Tabulka studenti Tabulka obsahuje všechny registrované studenty (ne tutory a administrátory). Skládá se ze dvou sloupců (jméno a e- mail.). Jednotlivé studenty lze označovat a odznačovat pomocí klávesy Insert. Skupiny Kliknutím na tohle políčko, můžete uživatele filtrovat podle skupin. Uživatelé nikde neregistrovaní Vybráním této položky se Vám seznam vyfiltruje pouze na uživatele, kteří nejsou delegováni do žádné disciplíny. Kurz Zde lze vybrat pouze určitý kurz a v dolní části se Vám pak objeví studenti příslušného kurzu. Filtraci kurz zrušíte pravým tlačítkem. Modul Položka modul je aktivní, pouze pokud jste vybrali nějaký kurz. Princip je úplně stejný jako u filtrace kurzu. Pravým tlačítkem opět zrušíte danou filtraci Disciplína Musí být vybrán modul, aby bylo toto pole aktivní. Platí to co u předchozích filtrací.

15 Aplikace Tutor Vítejte v nápovědě pro desktopovou aplikaci Tutor 2.xx. Tento počítačový program slouží pro zadávání a editaci dat do systému LMS Unifor. S ohledem na skutečnost, že dokáže mnoho je třeba pochopit principy systému, jeho hierarchii apod. Uživatelé, kteří umí ovládat operační systém Microsoft Windows, by neměli mít problém s obsluhou této uživatelsky přívětivé aplikace. Tutor je založen na jednoduchosti, je neustále vyvíjen a zdokonalován ke stále většímu komfortu uživatelů. Registrovaným uživatelům jsou posílány aktualizační informace, které obsahují popis novinek a případných opravených chyb. Tyto informace jsou vyvěšeny na v sekci Unifor. A to buď v horním roletovém menu v záložce Aktualizace a položce Seznam upgradů. Nebo přes klasický hypertextový odkaz aktualizace a opravy, v novém okně kliknutím na odkaz Upgrady pro verzi + číslo aktuální verze CD.

16 Nastavení programu Tohle okno slouží pro nastavení programu Tutor. Nastavení tohoto okna přenechejte raději zkušeným uživatelům s tímto programem. Menu okna Uložit Vymazaní uložených filtrů Zavřít okno Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Uloží dané okno. Kliknutím na tuto ikonu obnovíte do původního stavu všechny filtry. Použití filtru je označeno modrou barvou. S filtry se můžete potkat například v okně výběr uživatelů položky autor nebo tutor v horním řádku před samotnými záznamy. Zavře tohle okno.. Záložka různá nastavení

17 Předvolby: Podsvítit povinné položky modrou barvou. Označí pole, které musí uživatel vždy vyplnit při zadávaní údajů. Pokud je tato volba zatržena, tak povinné pole mají modré pozadí. Nevyplněním povinných polí nelze uložit okna. V případě že se uživatel snaží uložit okno s jednou nebo více nevyplněnými povinnými položkami, objeví se výstražné okno, které upozorní na nepřesnosti a nedovolí uživateli opustit aktivní okno dokud není vyplněno vše tak jak má být. Implicitně je tato volba zaškrtnuta tedy zapnuta. Provádět pakování databáze při startu. Při zavádění aplikace se databáze konvertuje z původní velikosti na menší (komprimovanou). Zaškrtnutím docílíte menší velikosti a tím i rychlejšího nahrávání ze serveru. Aby se mohla databáze pakovat, nesmí v ní pracovat žádní uživatelé. Při zapnuté volbě se před otevření databáze odeberou nepotřebné pole. Tato akce může trvat delší dobu, pokud obsahuje mnoho dat. Nedoporučuje se ji provádět velmi často, implicitně je tato volba vypnutá. Při změnách na formuláři rovnou uložit. Uloží veškeré změny automaticky. Pokud je tato volba vypnutá, tak aplikace Tutor se Vás vždy zeptá jestli si přejete změny uložit. Implicitně je tato volba vypnutá není zaškrtnutá. Zobrazit chyby databáze. Implicitně je vypnutá. Tato volba slouží pro interní použití správce programu. Zobrazit panel nástrojů při startu. Automaticky se spouští panel s ikonami pro rychlejší ovládání. Nastavení WEB services Webservices se používají v aplikaci Tutor k on-line sledování důležitých logů. Vše probíhá v reálném čase a výsledky jsou vidět na hlavní ploše Tutora. Service. Název aplikace, pro nás tedy např. "Unifor" Port. Zde uveďte: NetSoapPort WSDL. Služba pro načítání dat z příslušného serveru. Adresu nastavte následovně: webservices/unifor.wsdl Příklad:

18 Internetový server Formátovací soubor CSS. Zde uveďte cestu k souboru, pro nadefinované kaskádové styly. Tento styl je umístěn v podadresáři Unifor ve Vámi při instalaci zvolené cestě LMS Uniforu. Tento soubor lze upravit z menu: Nastavení práv a další v poslední položce: Nastavení formátování WWW pomocí CSS. Je nutno mít nastavený program, který pracuje s tímto typem souborů. Jednoduchou editací a uložením můžete změnit formátování na internetu. Abyste mohli měnit vzhled stránek. Např.: C: \LMSUNIFR\UNIFOR\WWW\CSS\STYLES.CSS. Cesta k virt. adresáři. Je místo, kam se budou kopírovat obrázky při převodu textů. Správná cesta začíná v adresáři kam jste instalovali LMS Unifor. V případě, že tato cesta bude špatně zadána, nebudou zobrazeny žádné Vaše obrázky na Internetu. Např.: C:\LMSUNIFR\UNIFOR\WWW\IMAGES\KTEXTUM\ Registrace SMTP server. Nastavte si zde Váš SMTP server, pomocí kterého budou odesílány veškeré informace (registrační informace a y). Např.: smtp.upol.cz Server WWW. Slouží v okně Výběr uživatelů jako podkladový řetězec, který bude interpretován jako URL v položce Přihlášení na uživatele. V případě že nevíte jakou adresu zadat, zobrazte si zdrojový kód na přihlašovací stránce v LMS Uniforu. Odtud potom zadejte hodnotu action bez koncového logon v tagu form. Nastavení adresy: foxisapi.dll/lmsunifor Příklad: Zálohování Zde nastavte cestu k adresáři, kam se mají ukládat zálohy. Nastavení číslovaní Číselníky Zde máte možnost manuálně změnit číslování jednotlivých klíčů. Úpravy by však měla dělat jen osoba znalá v oblasti databází.

19 Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Krok zpět Přilep Kopíruj Vyřízni Konec aplikace Menu v kterém nastavíte prostředí a vlastnosti programu Tutor. Otevře se Vám okno s aktuálně připojenými uživateli pomocí aplikace Tutor. Vrátí operaci o jeden krok zpátky. Klávesová zkratka Ctrl+Z. Vloží na dané místo data uložená ve schránce. Klávesová zkratka Ctrl+V Nakopíruje označená data do schránky. Klávesová zkratka Ctrl+C. Vyřízne (vyjme) označená data a vloží je do schránky. Klávesová zkratka Ctrl+X. Ukončíte aplikaci Tutor. Klávesová zkratka Alt+F4.

20 Připojení uživatelé Zde budete informováni kolik uživatelů je současně přihlášeno k databázi pomocí aplikace Tutor. Pod jakým uživatelským jménem, jménem Vašeho počítače, časem připojení do databáze a Vaším jedinečným identifikačním číslem. Menu okna Zavřít okno Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Zavře dané okno. Seznam aktuálně připojených uživatelů je zobrazen v tabulce. Tabulku lze filtrovat, kliknutím levým tlačítkem myši na příslušný sloupec. ID Jedinečný uživatelský klíč. Tento klíč přiděluje aplikace tutor automaticky po startu programu. Není možné aby dva uživatelé měli stejné identifikační číslo a zároveň byli připojeni na stejnou instalaci aplikace Tutor. Uživatel Jméno a příjmení uživatele. Aby se uživatel mohl přihlásit do programu Tutor, musí být registrován a uveden v seznamu vyplněné v nabídce Unifor, uživatelé systému LMS Unifor. V opačném případě se nedá vstoupit a používat tento program. Aplikace Označuje název a aktuálně spuštěnou verzi. Např. Tutor 2.5. Počítač Úplný název počítače v síti. Jméno počítače zjistí aplikace Tutor automaticky. Připojeno Udává datum a aktuální čas připojení k aplikaci. Např. 10/10/ znamená připojení 10. října 2002 v časovém rozmezí mezi 8:00 a 8:59 hodin. Minuty se neberou v úvahu.

21 Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Otevře okno pro editaci všech uživatelů, kteří jsou zaregistrování v systému Unifor. Klávesová zkratka Ctrl+U. Uživatelské skupiny V tomto okně lze vytvářet uživatelské skupiny a přiřazovat do nich studenty. Studenty lze takto elegantně třídit. Delegace tutorů (virtuální Okno, v kterém jednotlivým tutorům přiřazujete jejich třídy) studenty k daným disciplínám. Tutor je tak delegován ke své třídě. Sestavování a vytváření kurzů/ Zde vytváříte nové kurzy, které se mohou skládat z modulů. modulů Daný kurz se pak skládá z disciplín. Vytváření disciplín a V tomto okně můžete vytvořit a editovat novou disciplínu. doplňkových materiálů Dále potom vytvářet doplňkové materiály k disciplíně. Nevázané tutoriály Okno, v kterém je zobrazen seznam všech tutoriálů, které nejsou vázány na žádnou disciplínu. Vytváření testů a otázek Konvertor dokumentů k tisku Konvertor pro CD Menu, které slouží pro vytváření testů, oblastí a otázek. V této části vytvoříte dokument, který je určen k tisku. Ten potom můžete použít jako skripta pro studenty. Konvertor pro CD, Vám exportuje dané disciplíny do HTML podoby, které potom můžete vypálit na CD pro studenty.

22 Skupiny Okno, které obsahuje všechny studijní skupiny v tomto systému. Skupina může být několik studentů, kteří společně studují některé disciplíny, avšak není to jedna třída. Typickým příkladem pro skupinu je např. 1. ročník na VŠ. Tento ročník tvoří skupinu a skládá se z několika tříd. Rozdělení do skupin je vidět pouze v aplikaci Tutor, nikoliv však v Uniforu. Menu okna Uložit Zavřít okno Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Uloží dané okno a zavře jej. Zavře dané okno. Uživatelé ve skupinách Okno, kde se nachází seznam všech uživatelských skupin. Zde lze skupiny vytvářet, editovat a také mazat. Nová skupina Smazat skupinu Kliknutím na tuto ikonu přidáte do tabulky řádek pro novou skupinu. Smažete skupinu, na které se právě nachází Váš kurzor.

23 Tabulka skupin Tabulka uživatelů ve skupině Smazat uživatele Tabulka se skládá ze dvou sloupců (Název skupiny a Popis). Název skupiny musí být jedinečný, nesmí tedy existovat dvě skupiny se stejným názvem. Tuto tabulku lze libovolně za chodu editovat a to jak název tak popis skupiny. Tabulka zobrazuje vždy uživatelé (jméno a příjmení) dané skupiny. Pokud tedy v tabulce skupin procházíme kurzorem po jednotlivých skupinách, mění se nám podle toho také tabulka uživatelů. Tuto tabulku nelze žádným způsobem editovat Pomocí této ikony smažeme uživatele na kterém právě stojí kurzor z příslušné skupiny. Uživatelé v systému Unifor Pomocí tohoto okna jednak můžeme filtrovat seznam uživatelů ale také přidávat uživatelé do příslušných skupin. Kurz Zde lze vybrat pouze určitý kurz a v dolní části se Vám pak objeví studenti příslušného kurzu. Filtraci kurz zrušíte pravým tlačítkem. Modul Položka modul je aktivní, pouze pokud jste vybrali nějaký kurz. Princip je úplně stejný jako u filtrace kurzu. Pravým tlačítkem opět zrušíte danou filtraci Disciplína Musí být vybrán modul, aby bylo tohle aktivní. Platí to co u předchozích fitlrací. Skupiny Kliknutím ne tuto políčko, můžete uživatele potom filtrovat podle skupin. Uživatelé nikde neregistrovaní Vybráním této položky se Vám seznam vyfiltruje pouze na uživatele, kteří nejsou delegováni do žádné disciplíny. Přidat vybraného uživatele do Vloží uživatelé na kterém je právě umístěn kurzor do skupiny příslušné skupiny. Přidat označené uživatele do Vloží označené uživatele do příslušné skupiny. Uživatel skupiny označíte klávesou Insert (podbarví se žlutě). Vybrat všechny záznamy Pomocí této ikony vyberete všechny uživatele v tabulce (podbarví se žlutě). Zrušit výběr všech záznamů Vyhledávání Tabulka uživatelů Zrušíte výběr (podbarvení žlutě) uživatelů v tabulce. Vyhledávání zapnete, kliknete-li levým tlačítkem myši na titule Jméno v tabulce s uživateli. Objeví se Vám pole pro zadání textového řetězce. Dále si pak můžete vybrat podle čeho chcete vyhledávat (jméno, příjmení). Pole s vyhledávání zrušíte klávesou Esc. Tabulka s uživateli se skládá ze dvou sloupců (jméno a příjmení). V této tabulce jsou všichni registrovaní uživatele jak do systému Unifor tak do programu Tutor. Pomocí klávesy Insert označujete jednotlivé uživatele. Pokud chcete uživatele přiřadit do skupiny, použijte příslušnou ikonu.

24 Nevázané tutoriály Okno, v kterém je zobrazen seznam všech tutoriálů, které nejsou vázány na žádnou disciplínu. Menu okna Nový záznam Otevře vybraný záznam Smaže vybraný záznam Prohledávání seznamu Řazení seznamu Zavřít okno Tabulka tutoriály Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Otevře okno pro vytvoření nového tutoriálu. Otevře vybraný záznam s detailními informacemi o daném tutoriálu. Smaže vybraný tutoriál. Kliknutím na tuto ikonu se objeví pole pro zadání hledaného textové řetězce. V druhém sloupci lze pak vybrat podle čeho se bude seznam prohledávat. Vyhledávání zrušíte klávesou Esc. Zde si zvolíte, podle čeho má být seznam seřazen. Zavře dané okno. Tabulka obsahuje seznam všech tutoriálů, které však nejsou vázány na žádnou disciplínu.

25 Konvertor pro tisk Okno, které slouží pro konverzi dokumentu z MS Word do tištěné podoby. Po konverzi se vytvoří nový soubor. Z něho bude možné po vytisknutí vytvořit knihu, skripta apod. Menu okna Spustit Zavřít okno Vstupní soubor Výstupní soubor Šablona Ikony Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Spustí konverzi definovaného dokumentu. Zavře okno. Zdrojový soubor, obsahující data ke konverzi. Musí být napsán v šabloně unifor.dot. Pomocí třech teček se Vám otevře okno Windows pro výběr daného souboru. Překonvertovaný nový soubor. Jeho jméno se vytvoří při konverzi automaticky. Pomocí třech teček se Vám otevře okno Windows pro výběr daného souboru. Úplná cesta k šabloně Unifor (unifort.dot), podle které se dokument zpracovává. Cesta, v níž jsou umístěny ikony pro tisk. Tato cesta je v adresářové struktuře LMS Unifor. Měla by končit na \Doplňkové materiály\ikony pro tisk\

26 Přidat automatický obsah Přidat vstupní dokument na konec Ikony vlevo Rozměry Přidá strukturu dokumentu a nadpisů na začátek dokumentu. Vytvoří hypertexty, pomocí nich se z obsahu dostanete ihned k požadované části dokumentu. Přidá vstupní dokument na konec výstupního dokumentu (doplní tedy text do souboru). Zvolte, zda-li mají být ikony vlevo nebo vpravo. Udává vzdálenosti textu od ikon viz obrázek. Jednoduchou změnou přepíšete čísla dle Vašeho zvážení.

27 Export disciplín na CD Tento konvertor slouží k převodu disciplín z databáze do HTML podoby. Tu je možné vyexportovat na CD. K tomu abyste mohli tuto funkci využívat, musíte mít se souborem tutor. exe i adresář Export. V tomto adresáři se nachází šablony pro vytváření nových kopií disciplín na CD. Jestliže tento adresář nemáte, zkopírujte si jej prosím ze serveru s Uniforem nebo kontaktujte techniky z Net University. Menu okna Exportovat na CD Vybrat všechny záznamy Zrušit výběr všech záznamů Zobrazit obsah v prohlížeči Otevřít složku Zavřít okno Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Po kliknutí na tuto ikonu se otevře okno pro výběr umístění souborů a následně se provede export disciplín do HTML podoby. Vybere všechny disciplíny, které se nacházejí v databázi. Zruší výběr všech záznamů, které byly označeny. Po provedení exportu, lze zobrazit výsledek v internetovém prohlížeči. Otevře složku průzkumníka ve Windows, kde se nachází exportovaný výsledek. Zavře okno.

28 Hlavička Seznam disciplín Generovat Autorun Do hlavičky lze dopsat vlastní text, který bude zobrazen na úvodní HTML stránce v internetové podobě. Tabulka zobrazuje seznam všech disciplín, které se nacházejí v databázi. Jednotlivé disciplíny lze označovat a odznačovat pomocí klávesy Insert. Generuje soubor zvaný "autorun". Pokud daná data potom vypálíte na CD, tento soubor provádí automatické spouštění CD.

29 Uživatel Okno, které obsahuje detailní informace o uživateli. Menu okna Uložit změny Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Uloží dané okno a zavře jej.

30 Jaké heslo Navigační tlačítka Zavřít okno Po klinutí na tuto ikonu, se Vám objeví heslo daného uživatele. Pouze u uživatele Administrátor, není možné heslo zjistit. Slouží k posunu v seznamu uživatelů. Jejich ovládání je poměrně intuitivní. Číselný údaj udává aktuální pozici v seznamu. Zavře dané okno. Osobní údaje Záložka na které najdete všechny osobní údaje o daném uživateli. Uživatelské jméno Celé jméno Administrátor Tutor Konzultace Adresa Město PSČ Telefon Mobil Působiště Zaměstnání Město PSČ WWW Pozice Životopis Hobby Tímto uživatelským jménem se uživatel přihlašuje do aplikace Tutor a zároveň do LMS Unifor. Při vytváření je nutné tuto položku vyplnit bez mezer, diakritiky a interpunkce. V opačném případě by se dotyčný nemohl přihlásit a problém by musel řešit administrátor. Jedná se o povinný údaj. Skládá se z titulu (nepovinný), jména (povinný), příjmení (povinný) a titulu (nepovinný. Jméno a příjmení může obsahovat diakritiku. Pokud má mít uživatel roli administrátora, musí se příslušné políčko zaškrtnout. Administrátor má výhradní práva, které klasický uživatel z bezpečnostních důvodů mít nemůže. Pokud má mít uživatel roli tutora, musí se příslušné políčko zaškrtnout. Tutor má funkci učitele, je mu přiřazena disciplína a studenti. Údaj, kdy bude uživatel online a bude s ním možné živě komunikovat. Tento údaj je zobrazen na osobní stránce uživatele na Internetu. Po kliknutí se objeví HTML editor, v kterém můžete dopsat případné informace. Adresa s popisným číslem. Město v kterém žijete. Poštovní směrovací číslo bydliště. Velice důležitý pro komunikaci se studenty (povinný údaj). Při vytvoření nového uživatele, na tuto adresu přijde registrační jméno s vygenerovaným heslem. Telefon domů. Mobilní telefon. Místo působení Vašeho zaměstnání či studia. Adresa Vašeho zaměstnání nebo studia. Město, kde pracujete. Poštovní směrovací číslo Vašeho zaměstnání. Stránky na internetu o uživateli Pracovní pozice v zaměstnání. Po kliknutí se objeví HTML editor, v kterém můžete dopsat případné informace. Po uložení bude uživatelův životopis vidět na Internetu. Po kliknutí se objeví HTML editor, v kterém můžete dopsat případné informace. Po uložení budou uživatelovy koníčky vidět na Internetu.

31 Oslovení Věk Registrace Autor Registrační kód Administrátor uživatele Oslovení pro daného uživatele (pan, paní, slečna). Věk uživatele. Datum registrace nového uživatele do systému. Tento údaj je doplněn programem automaticky. Jestliže je uživatel autorem distančního textu, zatrhněte prosím tuto volbu. Musí být jedinečný osmnáctimístný kód, který slouží k registraci předmětů přes webové rozhraní. Systém tento kód vytváří automaticky a nelze jej tedy měnit. Každý uživatel může mít svého administrátora v systému LMS Unifor. Standardně je nastaven administrátor výrobce programu, lze jej však libovolně změnit. Práva uživatele Záložka obsahuje práva daného uživatele do systému LMS Unifor a programu Tutor.

32 Přidat roli pro Unifor Kliknutím otevřete okno, pro přidání role uživateli do systému Unifor. Smazat roli pro Unifor Smažete označenou roli ze seznamu a tím odepřete uživateli daná práva do systému Unifor. Tabulka role pro Unifor V tabulce je seznam rolí, které má uživatel nastaven. Tyto role dávají uživateli určitá práva v celém systému Unifor. Přidat roli pro Tutora Kliknutím otevřete okno, pro přidání role uživateli do aplikace Tutor. Smazat roli pro Tutora Smažete označenou roli ze seznamu a tím odepřete uživateli daná práva do apliakce Tutor. Tabulka role pro aplikaci Tutor V tabulce je seznam rolí, které má uživatel nastaven. Tyto role dávají uživateli určitá práva v aplikaci Tutor. Přihlášení ke studiu Záložka, která informuje, do kterých disciplín je daný uživatel přihlášen.

33 Přidat přihlášku ke studiu Smazat přihlášku ke studiu Po kliknutí na tuto ikonu, se Vám otevře okno se seznamem všech disciplín, kterou jsou k dispozici. Vyberete disciplínu a tu můžete přidat uživateli. Smaže uživateli z tabulky označenou disciplínu. Uživatel tak ztratí přístup do dané disciplíny.

34 Tabulka disciplín Tabulka obsahuje seznam všech disciplín, do kterých je uživatel přihlášen. Skládá se ze 3 sloupců: kurz - obsahuje název kurzu, do kterého je daná disciplína zařazena. modul - obsahuje název modulu, do kterého je daná disciplína zařazena. disciplína - obsahuje název disciplíny.

35 Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor Seznam obsahuje všechny vytvořené role pro aplikaci Tutor, které jsou určeny pro všechny uživatele. Můžete vhodně kombinovat více vybraných položek najednou. Vyhledávání Tabulka role Pomocí klávesy F7 se Vám otevře pole pro zadání textového řetězce. V druhém sloupci pak vyberete podle čeho chcete seznam prohledávat. Vyhledávání zrušíte klávesou Esc. Tabulka rolí obsahuje všechny vytvořené role pro aplikaci Tutor. Pomocí kláves Shift nebo Ctrl je možné využít vícenásobný výběr daných rolí. administrace serveru tato role obsahuje seznam práv pro administraci serveru. registrace studentů uživatel může jen vytvářet a spravovat uživatelské účty, přidělovat práva a přihlašovat ke studiu. vytváření disciplín uživatel bude moci vytvořit novou disciplínu, v kombinaci se zapnutou volbou Používat konvertory a HTML editory může importovat kapitoly, řadit je, mazat kapitoly a disciplíny, spravovat vytvořenou disciplínu. základní role přístup lze jen spustit program tutor, uživatel nemůže provádět a ukládat změny. Má právo jen spustit okno nastavení systému. všechna práva implicitní volba. Uživatel má všechny práva z nabídky zapnuta. sestavování kurzů uživatel může vytvářet kurzy v

36 Vyber Zavřít nabídce Unifor- sestavování a vytváření kurzů/modulů. Má povolen přístup ke změně, vytváření a mazání kurzů/ modulů. používat konvertory a HTML přidáním této položky dovolíte uživateli editaci v HTML editoru. Bude moci pracovat v převaděči z MS Wordu, importovat kapitoly, rušit je, editovat úkoly, testy, literaturu, tutoriály a odkazy. Po označení role, zmáčkněte toto tlačítko a vyberte danou roli. Okno se potom zavře. Zavře dané okno.

37 Seznam možných rolí pro Unifor Seznam obsahuje všechny vytvořené role pro systém Unifor, které jsou určeny pro všechny uživatele. Můžete vhodně kombinovat více vybraných položek najednou. Vyhledávání Tabulka role Pomocí klávesy F7 se Vám otevře pole pro zadání textového řetězce. V druhém sloupci pak vyberete podle čeho chcete seznam prohledávat. Vyhledávání zrušíte klávesou Esc. Tabulka rolí obsahuje všechny vytvořené role pro systém Unifor. Pomocí kláves Shift nebo Ctrl je možné využít vícenásobný výběr daných rolí. práva zobrazit všechny stránky uživateli budou automaticky nastavena všechna práva pro LMS Unifor. právo chatovat uživatel s tímto vybraným právem má právo živě komunikovat s ostatními uživateli v systému. studentská role pokud bude uživatel student, zvolte tuto volbu. Zároveň můžete studentovi přidat právo na chatování. Jestliže vyberete jen studentskou roli, student nebude mít právo chatovat. tutorská role v případě že uživatel je učitelem, zatrhněte tuto volbu. Chcete-li uživateli přiřadit právo chatovat, musíte jej vybrat také. dohledové stránky pro manažery kurzů právo určené zejména pro manažery kurzů a slouží ke kontrole tutorů a jejich plnění povinností. základní role Základní role slouží pro přihlašování a

38 Vyber Zavřít odhlašování z LMS Unifor a kombinuje se s vhodnými dalšími rolemi.např. základní role + studentská role + právo chatovat se nastavuje studentovi. Tutorovi zase základní role + tutorská role + právo chatovat. Po označení role, zmáčkněte toto tlačítko a vyberte danou roli. Okno se potom zavře. Zavře dané okno.

39 Vyberte kurz Výběrové okno zobrazuje seznam všech doposud vytvořených disciplín přiřazených do kurzů. Menu okna Vyberte položku Vybrat disciplínu Vybrat všechny záznamy Zrušit výběr všech záznamů Zavřít okno Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Pomocí této ikony, přihlásíte uživatele do označených disciplín z tohoto seznamu. Označí záznam na kterém je právě umístěn kurzor. Stejnou operaci také provedete pomocí klávesy Insert (vybarví zeleně). Označí všechny záznamy ze seznamu disciplín (vybarví zeleně). Zruší označení všech vybraných záznamů. Zavře dané okno.

40 Tabulka disciplín Obsahuje seznam všech disciplín. Pokud kliknete levým tlačítkem myši na záhlaví libovolného sloupce v tabulce, můžete záznamy filtrovat. kurz - obsahuje název kurzu, do kterého je daná disciplína zařazena. modul - obsahuje název modulu, do kterého je daná disciplína zařazena. disciplína - obsahuje název disciplíny.

41 Historie uživatele Okno, které podrobně vypisuje veškerou činnost v systému Unifor daného uživatele. Menu okna Zavřít okno Celková doba připojení Průměrná doba připojení Celkový počet připojení Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Zavře dané okno. Zobrazí v hodinách celkovou dobu připojení uživatele. Zobrazí v hodinách průměrnou dobu připojení uživatele. Zobrazí celkový počet připojení uživatele do systému Unifor. Výpis připojení

42 Tabulka seznam připojení Výpis připojení Tabulka zobrazuje datumy všech připojení konkrétního uživatele.skládá se z několika sloupců: Datum - datum přihlášení uživatele. Logon - čas přihlášení uživatele. Logout - čas odhlášení uživatele. Jazyk - volba jazykové verze systému Unifor daného uživatele. ID - identifikační údaj každého přihlášení do systému. Tabulka zobrazuje vždy HTML stránky, které uživatele při daném přihlášení navštívil. Seznam stránek se tedy vždy mění podle toho, ne kterém připojení se právě nacházíme. Výpis po hodinách Tabulka připojení Tabulka zobrazuje kolikrát se uživatel přihlásil v určitou hodinu do systému Unifor. Skládá se ze dvou sloupců: hodina - zobrazuje danou hodinu. počet přístupů - zobrazuje počet přístupů v dané hodině. Detaily o vybraném připojení Záložka obsahuje informace pro správce systému a odborníky. Je zde např. IP adresa uživatele, jaký používá prohlížeč atd.

43 Nastavení importu Aplikace Tutor dokáže načíst externí soubor ve formátu MS Excel. V tomto souboru musíte mít uloženy všechny informace o uživateli v jednotlivých sloupcích. Tučné položky v okně jsou povinné. Menu okna Pokračovat v importu Zavřít okno Uživatelské jméno Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Po kliknutí importuje uživatele do databáze dle nastavených parametrů v tomto okně. Zavře dané okno. Pokud není zatržená volba generovat, vyberte zde sloupec, z kterého se má načíst uživatelské jméno. V případě, že by uživatelské jméno souhlasilo již s evidovaným, bude vytvořeno nové a za něj bude přidána inkrementační číslice. Např.: uživatel JNEZVAL nebude přepsán při importu uživatele se stejným uživatelským jménem, ale bude mu vytvořeno nové JNEZVAL2.

44 Generovat Pokud je zatržena tato volba, bude uživatelské jméno vygenerováno aplikací Tutor ze zadaného jména a příjmení. Jméno a příjmení v celku Jméno První je jméno První je příjmení Titul před Titul za Kódování Je nutné vybrat sloupec se jménem, tak aby odpovídal importovanému sloupci v MS Excelu. V tomto případě buňka obsahuje jen jméno a příjmení např. Jiří Nezval. Tuto volbu zvolte pokud je první jméno. Musí však být vybráno pole jméno. Tuto volbu zvolte pokud je první příjmení. Musí však být vybráno pole jméno. Vyberte sloupec v kterém se nachází titul před jménem. V případě že nějaký z titulů chybí vyberte možnost neimportovat na konci seznamu možných sloupců. Vyberte sloupec v kterém se nachází titul za jménem. V případě že nějaký z titulů chybí vyberte možnost neimportovat na konci seznamu možných sloupců. Pokud zvolíte tuto volbu, neplatí nastaveni u předchozích položek na této záložce. Je nutné vybrat sloupec se jménem, tak aby odpovídal importovanému sloupci v MS Excelu. V tomto případě buňka obsahuje titul, jméno, příjmení, titul např. Bc. Jiří Nezval csc. Nyní musíte vhodně zvolit kódování. A to následovně: titul před jménem - má hodnotu 1 jméno - má hodnotu 2 příjmení - má hodnotu 3 titul za jménem - má hodnotu 4 Titul před a za jménem se nedá měnit. Tedy první a poslední číslice musí být vždy 1 a 4. Kombinací 1234 bude import v pořadí titul před, jméno, příjmení, titul za. Kombinací 1324 bude import v pořadí titul před, příjmení, jméno, titul za. Jméno a příjmení oddělené Titul před jménem Vyberte sloupec, v kterém se nachází titul před jménem.

45 Jméno Příjmení Titul za jménem Adresa Město PSČ Skupina Vytvořit skupinu, která neexistuje Nastavení importu řádku Import od řádku Import do řádku Do posledního řádku Vyberte sloupec, v kterém se nachází jméno. Vyberte sloupec, v kterém se nachází příjmení. Vyberte sloupec, v kterém se nachází titul za jménem. Vyberte sloupec, v kterém se nachází . Vyberte sloupec, v kterém se nachází adresa. Vyberte sloupec, v kterém se nachází město bydliště. Vyberte sloupec, v kterém se nachází PSČ. Vyberte sloupec, v kterém se nachází skupina. Pokud v databázi taková studijní skupina neexistuje, zaškrtněte tuto volbu a vytvoří se nová studijní skupina. Po kliknutí na toto tlačítko se rozbalí další část okna, kde lze nastavovat, které řádky mají být importovány. Implicitně je nastaven počáteční řádek na hodnotu 2 - tedy řádek kterým se má začít. Implicitně je nastaven do konce dokumentu do posledního řádku. Pokud chcete nastavit import jen do určitého řádku, zrušte tuto volbu a číselně nastavte požadovaný řádek do předchozí volby.

46 Přiřazení administrátora Okno pro přiřazení administrátora systému uživatelům. Menu okna Uložit změny Zavřít okno Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Přiřadí administrátora vybraným uživatelům. Zavře dané okno. Kurz Modul Disciplína Skupiny Zde lze vybrat pouze určitý kurz a v dolní části se Vám pak objeví uživatelé příslušného kurzu. Filtraci kurz zrušíte pravým tlačítkem. Položka modul je aktivní, pouze pokud jste vybrali nějaký kurz. Princip je úplně stejný jako u filtrace kurzu. Pravým tlačítkem opět zrušíte danou filtraci. Musí být vybrán modul, aby bylo tohle aktivní. Platí to co u předchozích filtrací. Kliknutím na tohle políčko, můžete uživatele filtrovat podle skupin. Uživatelé nikde neregistrovaní Vybráním této položky se Vám seznam vyfiltruje pouze na uživatele, kteří nejsou delegováni do žádné disciplíny.

47 Vybrat všechny záznamy Zrušit výběr všech záznamů Tabulka uživatelé Administrátor Vybere všechny záznamy z tabulky uživatelé. Zruší označení všech záznamů z tabulky uživatelé. Tabulka obsahuje všechny uživatelé registrované v databázi. Zde zvolte administrátora, kterého chcete přiřadit konkrétním uživatelům.

48 Registrace studentů Okno, které slouží pro registraci uživatelů do systému. Nově vytvořeným uživatelům musíte poslat registraci do systému. Po otevření tohoto okna mají někteří uživatelé již předem definované zelené pozadí. To nastává v situaci, když uživatelovi ještě nebylo vygenerováno přístupové heslo. Toto heslo generuje automaticky při odeslání registrace aplikace Tutor. Uživatel si může heslo změnit přímo v LMS Uniforu v jeho osobní stránce. Menu okna Odeslání u a registrace Vybrat všechny záznamy Zrušit výběr všech záznamů Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Po kliknutí na ikonu, jsou označeni uživatelé zaregistrováni do systému, je jim automaticky vygenerované heslo a byl jim poslán e- mail s informacemi pro přihlášení do systému. Označí všechny záznamy ze seznamu uživatelů (vybarví zeleně). Zruší označení všech vybraných záznamů.

49 Vyhledávání Pomocí této ikony lze vyhledávat v seznamu. Objeví se textové pole, do kterého lze zadat hledaný řetězec. V druhém sloupci si pak vyberete podle čeho chcete vyhledávat (uživatelské jméno, , celé jméno, registrace, tutor, atd.). Zavřít okno Zavře dané okno. Pouze hromadně přiřadit práva Označeným uživatelům budou pouze přiřazena hromadně práva. Neodesílat y pouze přiřadit hesla a práva Filtrace Nebude jim však odeslán ani vygenerováno heslo. Označeným uživatelům budou přiřazena hromadně práva a vygenerována hesla. Nebudou jim však zaslány y. Kurz Zde lze vybrat pouze určitý kurz a v dolní části se Vám pak objeví neregistrovaní studenti příslušného kurzu. Filtraci kurz zrušíte pravým tlačítkem. Modul Položka modul je aktivní, pouze pokud jste vybrali nějaký kurz. Princip je úplně stejný jako u filtrace kurzu. Pravým tlačítkem opět zrušíte danou filtraci. Disciplína Musí být vybrán modul, aby bylo tohle aktivní. Platí to co u předchozích filtrací. Skupiny Kliknutím na tohle políčko, můžete uživatele filtrovat podle skupin. Zobrazovat jen uživatele bez Seznam zobrazuje pouze uživatele, kteří nemají vygenerované heslo hesla (tedy neregistrované). Uživatelé nikde neregistrovaní Vybráním této položky se Vám seznam vyfiltruje pouze na uživatele, kteří nejsou delegováni do žádné disciplíny. Uživatelé Tabulka uživatelů Práva přidělit jako uživateli Obsah zprávy Uložit změny do souboru Tabulka pro prvním spuštění okna obsahuje seznam všech neregistrovaných uživatelů. Jednotlivé uživatele lze také označovat pomocí klávesy Insert. Tabulka se skládá z několika sloupců: uživatelské jméno - obsahuje uživatelské jméno. celé jméno - obsahuje celé jméno uživatele včetně titulů. - na uživatele, kam také bude zaslána registrace. registrace - datum registrace uživatele do systému. tutor - informace zda je uživatel tutor či nikoliv. Po odeslání registrace jsou práva přidělena podle uživatele kterého jste vybrali. Pro studenta tu existuje vzorová šablona Student, pomocí které můžete přidělovat práva studentům. Zde vidíte obsah zprávy, který dojde uživateli po odeslání registrace. Tento obsah je možné libovolně měnit a následně uložit. Vysvětlivky: URL serveru> - je výchozí stránka, která žádá uživatele o zadání přihlašovacího jména a hesla. [[lprihlasovaciinformace]] generuje aplikace Tutor. Obsahuje přihlašovací jméno a heslo. Heslo je možné později změnit na osobní stránce uživatele. [[lvasejmeno]] podpis, ve kterém je uvedeno vaše jméno a příjmení, vyplněné aktuálně v nejvyšším řádku aplikace Tutor nad horním menu. Uloží změněný obsah zprávy, který dojde příslušnému uživateli.

50 Změna hesla Okno pro změnu hesla konkrétního uživatele. Pokud na začátku zvolíte, že chcete heslo generovat, aplikace Tutor Vám automaticky vygeneruje nové heslo pro daného uživatele. Nové heslo Potvrzení OK Zavřít Zadejte nové heslo pro uživatele. Potvrďte nové heslo pro uživatele. Potvrdíte nastavení a okno zavřete. Zavřete okno.

51 Vyberte disciplínu Tabulka obsahuje seznam všech disciplín, které jsou vytvořeny v databázi. Vyhledávání Tabulka disciplín Vyber Zavřít Pomocí klávesy F7, se otevře pole pro vyhledávání dané disciplíny. Do prvního pole zadejte vyhledávaný řetězec a v druhém poli potom vyberte, z kterého sloupce chcete vyhledávat. Tabulka obsahuje seznam všech disciplín, které jsou vytvořeny v databázi. K výběru více disciplín lze využít klávesy Shift nebo Ctrl. Pomocí tohoto tlačítka vyberete označené disciplíny. Zavřete toto výběrové okno.

52 Vyberte studenta Tabulka obsahuje seznam studentů, kteří jsou přihlášeni do dané disciplíny, zatím však nejsou přiřazeni do žádné třídy k danému tutorovi. Menu okna Přiřadit do třídy Vybrat všechny záznamy Zrušit výběr všech záznamů Zavřít okno Tabulka studenti Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Přiřadí do třídy všechny označené studenty a následně okno zavře. Vybere všechny dostupné záznamy z tabulky. Zruší výběr všech záznamů. Zavře okno. Tabulka obsahuje seznam všech studentů, kteří jsou přihlášeni do dané disciplíny, dosud však nebyli přiřazeni do žádné třídy. Pomocí klávesy Insert, je možné libovolně označovat jednotlivé studenty.

53 Kurz Okno, které obsahuje detailnější informace o daném kurzu. Menu okna Uložit změny Zavřít okno Název kurzu Vyvolá základní okno s jednotlivými funkcemi pro tohle okno. Uloží dané okno a zavře jej. Zavře dané okno. Jméno kurzu zobrazené v okně výběr kurzů. Tento název bude viditelný v LMS Uniforu. Zde se po kliknutí zobrazí doplňující informace ke kurzu: počet hodin, manažer kurzu, počet modulů, počet disciplín v kurzu a popis kurzu.

54 Odpovídá Počet hodin Definice kurzu Konec kurzu Jméno tutora, odpovědného za tento kurz. V LMS Uniforu je přesný název manažer kurzu. Je nepovinná položka. Udává délku studia v hodinách. Stručný popis kurzu, bude viditelný po kliknutí na název kurzu v LMS Unifor. Je nepovinná položka. Stanovuje datum, do kdy je tento kurz otevřen. Modul je určitý stupeň v hierarchii studia. Může například označovat semestr, ročník atd. Moduly se mohou vytvářet, mazat a otevírat vytvořené. Přidat nový modul Smazat vybraný modul Otevřít vybraný modul Tabulka moduly Přidat disciplínu ze seznamu Smazat vybranou disciplínu Termíny testů Termíny úkolů Tabulka disciplíny Pomocí této ikony přidáte nový modul. Smažete modul, na kterém právě stojí kurzor. Otevřete vybraný modul, na kterém právě stojí kurzor. Tabulka obsahuje všechny vytvořené moduly pro daný kurz. Skládá se ze dvou sloupců (id. modulu a popisu). Každému modulu je nutno přiřadit jednotlivé disciplíny. Kliknutím na ikonku Přidat disciplínu ze seznamu vyberete požadovanou a potvrdíte. Teď bude disciplína zahrnuta v aktuálním kurzu a modulu. Smaže označenou disciplínu na které je umístěn kurzor z daného kurzu a modulu. Pro každou disciplínu v daném kuru a modulu můžete libovolně měnit časový harmonogram testů (po vypršení tohoto data, student nemůže plnit dané testy). Po klinutí na tuto ikonu se Vám otevře tabulka s termíny testů. Pro každou disciplínu v daném kuru a modulu můžete libovolně měnit časový harmonogram úkolů (po vypršení tohoto data, student nemůže plnit dané úkoly). Po klinutí na tuto ikonu se Vám otevře tabulka s termíny úkolů. Tabulka obsahuje vždy všechny disciplíny, které jsou zařazeny do aktuálního kurzu a modulu. Seznam se tedy vždy mění podle Vámi zvoleného modulu a kurzu. Skládá se z několika sloupců: název disciplíny volitelný (zde lze zvolit, zda-li je pro studenta tato disciplína povinná při registraci a studiu) datum uzavření, do kdy je možné danou disciplínu studovat

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory Manuál Verze 1.0.11 pro administrátory Obsah 1 Přihlášení do administračního rozhraní... 3 2 Administrační rozhraní... 5 2.1. Hlavní stránka... 5 2.2. Společnost... 6 2.2.1 Stav online... 6 2.2.2 Uživatelé...

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Návod k administraci e-learningové platformy

Návod k administraci e-learningové platformy LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Přenos inovací Návod k administraci e-learningové platformy Pracovní balíček č. 3, aktiva č. 3.3.2 Odpovědný partner: NVF Datum: 30/05/2015 Verze: Konečná

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17 Obsah Úvod...15 Používané konvence... 16 1. Seznámení s Outlookem...17 1.1 Novinky verze 2003... 17 1.1.1 Navigační podokno...17 1.1.2 Nabídka Přejít...17 1.1.3 Podokno pro čtení...18 1.1.4 Rozložení seznamu

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 20 10 2009 1 Obsah 1 O službě e-utilityreport................................... 3 2 Potřebná nastavení.......................................

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Manuál administrace. Manuál pro verzi 1.763 1

Manuál administrace. Manuál pro verzi 1.763 1 1. Úvod do systému 3 1.a Obecné informace 3 1.b Registrace 4 1.c Přihlášení 4 2. Administrace 5 2.a Úvod 6 2.b Změna hesla 6 3. Sekce administrace (Úvod) 7 3.a Struktura webu a plnění 7 3.b Přizpůsobení

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

UPGRADE 2016. » Návod na instalaci a upgrade nové verze DUEL 12» Nezbytné kroky po převodu dat OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY

UPGRADE 2016. » Návod na instalaci a upgrade nové verze DUEL 12» Nezbytné kroky po převodu dat OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE 2 VYDÁNÍ LEDEN 2016 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

PROGRAM ACS Control návod k použití

PROGRAM ACS Control návod k použití PROGRAM ACS Control návod k použití ACS Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci událostí (průchodů) a konfiguraci přístupových a docházkových systémů. Umožňuje přímou

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA)

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Obsah Úvod... 3 Webový přístup OWA... 3 Přihlášení... 3 Odhlášení... 4 Příjem a odesílání pošty... 4 Vytvoření nové zprávy... 5 Adresář... 5 Úkoly... 7 Kalendář,

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod www.terra.cz info@terra.cz NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod Návod pro NET Client verze 5.3 Revize

Více