Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000"

Transkript

1 Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu v oblasti DHCP snoopingu a relayingu, a také multicastingu a jeho podpory. Popsána je jak teoretická část, tak také praktická konfigurace a příklady. Klíčová slova: DHCP, snooping, relaying, multicasting, DSLAM, ADSL 1 Úvod DHCP snooping a relaying DHCP snooping DHCP relaying Multicasting Princip Multicastové skupiny Specifikace DSLAM IES-1000, modul AAM Modelová situace Topologie pro DHCP relaying Topologie pro DHCP snooping Topologie pro multicasting Konfigurace Základní konfigurace DSLAMu Připojení klientů Nastavení DHCP relayingu Relaying na DSLAMu Konfigurace DHCP služby v prostředí Linux Povolení DHCP snoopingu Možnosti multicastingu Statické směrování multicastu Dynamická registrace pomocí IGMP Závěr Literatura...14 květen /18

2 1 Úvod Cílem projektu je prozkoumat možnosti DHCP snoopingu a relayingu DHCP žádostí na DSLAM Zyxel IES Druhou samostatnou částí je pak průzkum možnosti podpory multicastingového provozu. 1.1 DHCP snooping a relaying DHCP snooping DHCP snooping je bezpečnostní funkce, která zabraňuje tomu, aby v sítích, kde jsou adresy přidělovány dynamicky, mohl kdokoliv připojit další DHCP server. Pokud by někdo v síti bez DHCP snoopingu připojil druhý server, docházelo by při přidělování IP adres ke kolizím, případně by stanice mohly dostávat IP adresy jiného rozsahu a síť by se tak stala nefunkční pro tyto stanice. Myšlenka DHCP snoopingu je taková, že po zapnutí jsou všechny porty brány jako nedůvěryhodné (untrusted) a za provozu některé nastavujeme jako důvěryhodné (trusted), podle aktuální situace (např. Dle DHCP žádostí). Jako důvěryhodný musíme nastavit ten port, kde je připojen DHCP server a pak porty, kterými jsou propojeny switche. Pokud přijde například přidělení adresy (nebo jakýkoliv paket z DHCP serveru) z nedůvěryhodného portu, tak je paket zahozen. Zároveň se může vytvářet DHCP Snooping Binding Database, která obsahuje informace o všech přidělených IP adresách spolu s MAC adresami, VLAN, časem pronájmu a informacemi o rozhraní. Pak se každý příchozí paket kontroluje oproti této databázi a v případě nesouhlasu se zahazuje. Této vlastnosti lze využít pro blokování klientů se statickou IP adresou. Port je blokován, dokud z něj není přijata DHCP žádost a na ni zaslána odpověď. Řídící prvek (switch, zde DSLAM) si vede informace o IP adresách přidělených pro jednotlivé porty a pouze provoz z těchto adres je povolen DHCP relaying DHCP relaying se využívá v situacích, kdy máme pouze jeden DHCP server a několik propojených sítí. Princip funkce je takový, že relay agent přijímá požadavky stanic na DHCP ze sítí bez DHCP serveru a přeposílá je do sítě, kde běží DHCP server. K tomuto požadavku agent přidá adresu a masku té sítě, ze které požadavek přichází, aby DHCP server mohl rozhodnout, z kterého rozsahu přidělit IP adresu. DHCP požadavky většinou zachytává a přeposílá určený router, v tomto případě tuto funkci nabízí i DSLAM. 1.2 Multicasting Princip V situacích, kdy je třeba zasílat stejná data více klientům, lze využít možnosti multicastového vysílání. Jedná se o jeden ze tří možných druhů přenosu. Unicastové znamená bod bod, broadcastové je všesměrové (na všechny IP adresy) v rámci dané sítě, multicastové je vícesměrové přes více sítí. Pro zajištění (a odlišení) provozu multicastového vysílání slouží speciální rozsah IP adres začínající a končící IP adresa z tohoto rozsahu nesmí být přidělena stanici, označuje skupinu vícesměrového vysílání. Stanice odesílá UDP pakety (TCP nelze z principu použít) s cílovou adresou multicastové skupiny. Router tomuto vysílání naslouchá a pokud je požadavek na příjem, směruje tento květen /18

3 provoz do další sítě. Požadavek na příjem může být dán staticky přímo v daném prvku (DSLAM, switch) pomoci zápisu MAC adresy vypočtené z IP multicastové skupiny, nebo vytvořen dynamicky pomocí protokolu IGMP. Jakmile chce klient přijímat multicastový provoz, odešle (zajišťuje systém) paket IGMP protokolu s žádostí o registraci do skupiny. Protokol IGMP se vyskytuje ve třech verzích. Zrušení příjmu multicastové skupiny lze zajistit opět protokolem IGMP nebo prostým vypnutím příjemce. Routery se intervalově dotazují klientů, zda stále chtějí skupinu přijímat a pokud neobdrží odpověď, přeposílání dané multicastové skupiny zastaví. Přínos multicastingu je ve snížení zátěže přenosových linek, neboť se provoz dělí až v nezbytně nutném místě a neprobíhá souběžný přenos stejných dat (na rozdíl od unicastového vysílání). Nevýhoda pak spočívá v nutnosti použití protokolu UDP a nemožnost na něm aplikovat jakoukoliv kontrolu doručení dat. Další nevýhoda se týká nemožnosti zjistit příjemce dat, kdo přesně poslouchá a zda vůbec někdo poslouchá. Z těchto vlastností se jeví jako nejvhodnější použít multicasting např. na veřejné televizní vysílání. Vlastnosti multicastového provozu: 1. zasílání stejných zpráv cílové skupině (stejná skupinová adresa) 2. Jeden vysílač a více posluchačů zprávy 3. posluchači žádný, jeden, více (nedá se zjistit kdo zprávu poslouchá) 4. obdoba broadcastu, ale pakety se neposílají všem 5. umožňuje jeden paket přenést více uživatelům (výhody pro streamované video,zvuk,...) Typické aplikace: 1. distribuce vysílání videa, hlasu 2. videokonference 3. vyhledávání služeb Nevýhody: 1. nejistota doručení dat 2. životnost paketů (TTL) 3. nevíme kolik posluchačů poslouchá, bezpečnost posílaných dat 4. mapování IP adres multicastových skupin na MAC adresy (neřeší ARP) 5. zajištění šíření multicastů (kopírování paketů) jen do větví sítě, kde je zájem o příjem příslušné skupiny Výhody: 1. snížení zahlcování linek (jeden paket pro více příjemců) 2. pakety se kopírují až v místech, kde se datový tok rozděluje do více větví sítě obsahujících příjemce multicastové skupiny. 3. šíření i mimo lokální sítě Multicastové skupiny 1. Skupiny jsou "otevřené" - může do nich vysílat i stanice, která není členem skupiny 2. Do skupiny se může přihlásit kterákoli stanice 3. Stanice může být členem i více skupin 4. Adresování multicastových skupin v IP 5. Adresy třídy D: květen /18

4 1.3 Specifikace DSLAM IES-1000, modul AAM1212 Default IP Address Default Subnet Mask (24bits) User Name admin Default Password 1234 Power Specification 15V DC 25Watts Interface One Telco-50 connector: 12 ADSL2+ Ports (Pin 1-12 and for CO, Pin and for USER) One mini RJ11 console port for local management Two 10/100BASE-T Ethernet ports for uplink System Management Embedded Web Configurator (HTTP) CLI (Command Line Interpreter) Remote Management via Telnet or Web SNMP manageable Firmware Upgrade (web configurator, FTP) Other Features MAC filtering MAC count limiting Acces Control List Hardware-based multicasting IEEE 802.1Q VLAN Tagging GVRP IEEE 802.1p CoS with priority queuing IEEE 802.1w RSTP IGMP v1 & v2 snooping DHCP relay option82 IEEE 802.1x Port-based Authentication SNMP v1 & v2c květen /18

5 2 Modelová situace DSLAM poskytuje připojení jednotlivých stanic (modem + PC) i celých sítí (router s ADSL rozhraním) pomocí technologie ADSL, kde působí jako řídící prvek. Spojení DSLAM modem je tvořeno telefonní linkou a může měřit od několika metrů až do maximální vzdálenosti 8km[5]. V modelové situaci je dále přes jeden ethernetový port (RJ45) a dále přes router připojen DHCP server, na který jsou přeposílány DHCP žádosti, a ten přiděluje klientům IP adresy. Na jednotlivých portech (kromě ENET) je nastaven DHCP snooping, tedy blokování nežádoucích DHCP serverů a klientů se statickou IP adresou. Linky Ethernet jsou typu 100Mbps, telefonní linky jsou nakonfigurovány na Obrázek 1: Celková topologie ADSL v1, 8Mbps/1Mbps, aktuální rychlost je závislá na schopnostech cílového zařízení a na kvalitě a vzdálenosti spojení. K centrálnímu prvku, DSLAM ZyXEL [1], jsou připojeni dva klienti. Použity jsou routery Cisco s rozhraním ATM (ADSL) a tyto routery jsou nakonfigurovány v režimu bridge, tzn. transparentní spojení mezi ADSL a ethernet rozhraním. K těmto routerům jsou běžným ethernetovým TP kabelem připojeny klientské PC stanice. Dále je pomocí switche k DSLAMu připojena konfigurační stanice, která slouží i pro vysílání testovacího multicastového provozu, a router. Tento router zajišťuje případné připojení klientů k síti internet (nepoužito v rámci projektu) a připojení DHCP serveru pro účely přiřazováni IP adres klientům a ověření funkcí DHCP snooping a relaying. květen /18

6 Jako DHCP server byl použit daemon DHCP v systému Linux. Na routeru sítí A a B není použito žádné zvláštní nastavení, žádný směrovací protokol ani statické cesty, protože směruje pouze mezi dvěma známými přímo připojenými sítěmi. Switch nacházející se v DSLAMu má vypnutou volbu Port Isolation, díky čemuž je umožněn provoz i mezi oběma připojenými klienty. V topologii je uvedeno i místo, kde by mohl vést spoj do internetu. V testovací topologii však toto spojení nebylo realizováno. Statické IP adresy jsou přímo uvedeny, dynamicky přidělované jsou označeny DHCP 2.1 Topologie pro DHCP relaying Topologie je shodná s obecnou. V DSLAMu je povoleno a nakonfigurováno přeposílání DHCP žádostí na IP adresu DHCP serveru Dále má DSLAM nastavenou výchozí bránu na router segmentů A a B. DHCP server se nachází v segmentu B, jedná se o jinou síť než ve které se nachází DSLAM a klienti ADSL. Také má nastavenou výchozí bránu na router a je konfigurován pro přidělování IP adres síti segmentu A, /24. květen /18

7 Obrázek 2: Topologie pro DHCP relaying 2.2 Topologie pro DHCP snooping Z principu je identická s topologií a adresováním pro DHCP relaying. DHCP snooping se týká pouze volby nastavení v konfiguračním rozhraní DSLAMu, topologii není třeba měnit. květen /18

8 2.3 Topologie pro multicasting Pro otestování provozu multicastového vysílání není využita celá obecná topologie sítě, ale pouze část. Směrování provozu zajišťuje DSLAM a ten je konfigurován. Pro ověření možností a funkce proto byla zvolena jedna vysílací stanice připojená na rozhraní ENET (RJ45) a dva posluchači v podobě klientů ADSL. Vysílací stanice odesílá UDP pakety s cílovou adresou multicastové skupiny a DSLAM tento provoz přeposílá staticky nastavenou cestou (MAC adresa) na klienta 1 a pomocí protokolu IGMPv2 umožňuje dynamicky zaregistrovat dalšího posluchače, zde klienta 2. Obrázek 3: Topologie pro test multicastu 3 Konfigurace DSLAM ZyXEL IES-1000 obsahuje webové konfigurační rozhraní, přístupné přes libovolný www prohlížeč zvládající JavaScript. 3.1 Základní konfigurace DSLAMu Mezi základní nastavení patří IP adresa, maska a výchozí brána DSLAMu. IP adresa slouží pro přístup přes konfigurační webové rozhraní a pro příjem odpovědí z DHCP serveru v režimu relaying. Výchozí brána taktéž slouží k účelům DHCP relayingu a jsou na ni posílány unicastové DHCP žádosti směřující do jiné sítě, ve které se nachází DHCP server. Tato konfigurace se nachází pod volbou Basic Setting a IP Setup květen /18

9 Obrázek 4: Základní konfigurace Zvolené parametry: IP: IP mask: Default Gateway: Mezi další položky základní konfigurace patří parametry ADSL portů. Ty jsou ve výchozím stavu nastaveny na PVC 0/33 a rychlost 8Mbps/1Mbps, PPPoA. Tyto parametry není nutné měnit. 3.2 Připojení klientů Klientské stanice jsou připojeny pomocí R1 routeru C1700 nakonfigurovaného [4] v režimu bridge, který je tak transparentní pro 3. vrstvu OSI (IP). Bridge má ATM rozhraní, kterým je připojen na ADSL port DSLAMu a ethernetový port, na který je připojeno PC. Konfigurační skript: bridge irb! interface ATM 1/0 no ip address interface ATM 1/0.1 mac-address 0008.e3fb.a67c no ip address pvc 0/33 encapsulation aal5snap! bridge-group 1! interface FastEthernet 0/0 no ip address bridge-group 1! interface BVI1 ip address dhcp květen /18

10 ! bridge 1 route ip 3.3 Nastavení DHCP relayingu Konfigurace DHCP relayingu se týká jak samotného DSLAMu tak také DHCP serveru běžícího na platformě Linux, na který budou přeposílány žádosti Relaying na DSLAMu DHCP relaying se konfiguruje ve dvou krocích. Nejprve je nutné jej globálně povolit a po té nastavit pro konkrétní VLAN cílový DHCP server. DSLAM umožňuje určit také záložní server, pokud z primárního nedostane odpověď. V menu zvolíme Advanced Application a zde DHCP Relay. Nejprve je nutné celou funkci povolit zatrhnutím volby Enable DHCP Relay a potvrdit tlačítkem Apply. Pak zvolíme VLAN (zde ponechána výchozí 0, VLAN není předmětem konfigurace) a IP adresu zvoleného DHCP serveru ( Primary Server IP ) pro příjem žádostí. Je také možné nastavit záložní server a případně zvolit, který z nich bude použit jako první ( Active Server ). Nastavení opět potvrdíme tlačítkem Apply. V tabulce, která je zobrazena níže, musí být zobrazen nově přidaný záznam. Obrázek 5: Nastavení relayingu Zvolené parametry: Enable DHCP Relay: Ano VLAN ID: 0 Primary Server IP: Active Server: Primary Konfigurace DHCP služby v prostředí Linux DHCP daemon v systému Linux má konfigurační soubor dhcpd.conf umístěn v /etc/dhcpd. Obsahuje poměrně jednoduchou konfiguraci pro přidělování IP adres. Zákvěten /18

11 kladem je blok udávající adresu a masku sítě, pro kterou má služba pracovat. Po té následuje rozsah adres, které mohou být přiděleny. Při konkrétní aplikaci bylo nutné nakonfigurovat DHCP daemona nejen pro síť segmentu A , ale daemon také vyžadoval konfiguraci pro lokální síť, do které patří síťové rozhraní DHCP serveru, eth0. Obsahem konfiguračního souboru jsou tedy dva bloky nastavení a parametrů. Spouštění služby v Linuxu se mírně liší v různých distribucích, obecně se provádí příkazem service dhcpd start nebo případně spuštěním daného souboru služby, např dhcp-server start, dále je možné provést stop pro zastavení nebo restart pro restartovaní služby, které je vhodné například pro načtení nové konfigurace. Obsah konfiguračního souboru: subnet netmask { range ; } subnet netmask { range ; option routers ; } 3.4 Povolení DHCP snoopingu DHCP snooping je v DSLAMu implementován s určitým předem daným chováním. V menu Advanced Application a DHCP snoop povolíme DHCP snoop pro vybrané porty, pouze označením Select a tlačítkem Active. Nejsou zde k dispozici žádné další parametry. Výsledkem zapnutí této funkce bude blokování uživatelů, kteří si nastaví statickou IP adresu. DSLAM si vede databázi přiřazených IP adres z DHCP na jednotlivých portech, a pouze provoz z těchto adres povoluje. Na jednom portu může být více IP adres, tzn. více klientů na jednu linku ADSL. DHCP servery jsou blokovány na ADSL portech vždy, i při vypnutém DHCP snoopingu a není tak možnost, i v případě, že by jsme tomu tak chtěli, provozovat DHCP server na portu ADSL. Blokování serverů není samozřejmě pouze na ethernetových portech, kterých se také netýká DHCP snooping. Pod položkou DHCP Counter se skrývá tabulka zobrazující kolik žádostí a odpovědí bylo provedeno na každém z portů. DHCP Snoop Status pak informuje o přiřazených a povolených IP adresách pro jednotlivé porty. květen /18

12 květen /18

13 květen /18

14 Obrázek 6: Nastavení snoopingu 3.5 Možnosti multicastingu DSLAM IES-1000 umožňuje směrování multicastového provozu ve dvou konfiguračních režimech: staticky předkonfigurovaný a dynamicky řízený pomocí protokolu IGMP v1 a v2. Jiné protokoly nejsou podporovány. K testování provozu byla použita aplikace UDPMulticastTest [3] (obrázek 7) v prostředí Windows. Tato aplikace umí generovat i přijímat provoz multicastového vysílání a obsahem vysílání je textová zpráva. Obrázek 7: Aplikace UDPMulticastTest květen /18

15 3.5.1 Statické směrování multicastů V menu Advanced Application zvolíme Static Multicast. Zde je k dispozici pole pro zadání MAC adresy vypočtené z IP adresy multicastové skupiny. Pro testování jsme použili a proto odpovídající MAC adresa je 01:00:5e:38:4e:5a. Po přidání adresy do tabulky můžeme povolit tuto skupinu pro jednotlivé porty, V znamená povoleno, - je zakázáno. Nastavení se projeví okamžitě. Obrázek 8: Nastavení statického směrování Dynamická registrace pomocí IGMP Vhodnější možností směrování multicastů je na základě požadavků klientů pomocí protokolu IGMP. DSLAM ZyXEL IES-1000 zvládá pouze IGMP verze 1 a 2, bohužel nikoliv verzi 3, která je výchozí například u systému Windows XP. Verzi používaného IGMP protokolu ve Windows lze snadno změnit úpravou hodnoty v systémovém registru [2]. Nutná úprava: Klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Vytvoření nové DWORD hodnoty s názvem IGMPVersion a přiřazení hodnoty 3 (odpovídá IGMP v2) Následná konfigurace DSLAMu pro protokol IGMP se týká jeho povolení. V hlavním menu Advanced Application pod volbou IGMP se nachází položka IGMP mode, kterou je potřeba nastavit na hodnotu Snooping. Význam je obdobný jako u DHCP snoopingu, multicastový provoz je blokován, dokud není z daného portu přijata registrace do skupiny pomocí IGMP. květen /18

16 Obrázek 9: Povolení IGMP Pod položkou IGMP status nalezneme další možnosti a informace o aktuální situaci IGMP a multicastových skupin na jednotlivých portech, počty IGMP skupin a žádostí. Obrázek 10: IGMP přehled Další možná konfigurace se týká Filter Setup, kde je možné zakázat (filtrovat) některé multicastové skupiny. Zde je možné v rámci jednoho profilu filtrovat 16 různých rozsahů IP adres. Tento profil lze pak přiřadit pro ADSL porty. Jeden port může mít přiřazen pouze jeden profil. květen /18

17 Obrázek 11: Nastavení filtru Testovací aplikace UDPMulticastTest byla spuštěna pro skupinu jako vysílač na stanici 1 ( ), která je pomocí switche připojena na ENET rozhraní DSLAMu a simuluje tak příchozí provoz z internetu. Zde bylo otestováno jak statické směrování, tak také pomocí registrací klientů protokolem IGMPv2. Na klientských PC pak byl UDPMulticastTest spuštěn v přijímajícím režimu, systém Windows byl nakonfigurován pro protokol IGMP verze 2. Nastavení je omezeno jen na výše zmíněné a prakticky odzkoušené postupy, parametry se projevují ihned v praxi. DSLAM ZyXEL IES-1000 nenabízí žádné další možnosti a širší podporu multicastingu, zejména velkým nedostatkem může být chybějící podpora IGMP v3. Starší verze tohoto protokolu však fungovala bezproblémově. 4 Závěr Konfigurace DSLAMu je díky jeho webovému rozhraní poměrně přehledná a intuitivní záležitost, všechna nastavení jsou dostupná několika kliknutími myši, navíc přehledně řazená. Během konfigurace a testování se vyskytly pouze dvě menší komplikace, první se týkala verze IGMP protokolu, která se musela změnit nastavením v registrech systému Windows, druhá pak DHCP serveru a nutnost konfigurace daemona i pro síť (segment B) rozhraní eth0. Konfigurace routeru byla bezproblémová. Ukázalo se, že DSLAM umí pracovat pouze s IGMP verzí 1 a 2, bohužel verzi 3, která je rozšířená na Windows XP nezvládá. Co se týče snoopingu a relaiyngu je podporováno obojí. DHCP Snooping se dá aktivovat na libovolných ADSL portech, tím možnosti nastavení snoopingu končí. Zjistili jsme, že DSLAM standardně blokuje případný výskyt DHCP serveru u klienta a nastavení snoopingu spočívá v zakázáni statické adresy na stanici klienta. Nastavení relayingu je také snadné, stačí jeho povolení a nastavení IP adresy DHCP serveru. Nastavení multicastu není komplikovanější než výše zmíněné DHCP, jen je zde znatelně více možností nastavení. DSLAM taky květen /18

18 umožňuje sledovat různé statistiky komunikace na portech v přehledných tabulkách, které se průběžně aktualizují podle nastaveného časového intervalu. 5 Literatura [1] AAM /53 : ADSL2+ module of IES-1000, User's Guide. 1st edition. [s.l.] : ZyXEL, c s., 1 CD-ROM. [2] Configure Windows XP to Use IGMP Version 1 or Version 2 Support. Microsoft - Pomoc a podpora [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [3] UDP Multicast program. Dostupný z WWW: < [4] Konfigurace DSL na Cisco routeru < [5] Asymetric Digital Subscriber Line. Dostupný z WWW: < květen /18

Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000

Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000 Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu Zyxel

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

Obsah. 1. Upozornění. 2. Všeobecný popis

Obsah. 1. Upozornění. 2. Všeobecný popis Obsah 1. Upozornění... 1 2. Všeobecný popis... 1 3. Obsah servisního CD... 2 4. Hlavní elektronické části LES-RACK:... 2 5. Nastavení Ethernetového modulu zařízení LES-RACK... 2 6. Použití servisního programu

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Autentizace bezdrátových klientů jejich přiřazování do VLAN podle databáze FreeRADIUS

Autentizace bezdrátových klientů jejich přiřazování do VLAN podle databáze FreeRADIUS Autentizace bezdrátových klientů jejich přiřazování do VLAN podle databáze FreeRADIUS Petr Grygárek, RCNA VŠB-TU Ostrava Cisco Aironet 1100 (RADIUS klient) DHCP server (VLAN2) DHCP server (VLAN 1) DHCP

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Řada Prestige 650R ADSL Router

Řada Prestige 650R ADSL Router Řada Prestige 650R ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 březen 2003 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Hardware... 3 2.1 Přípojky na zadní

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

Úvod do síťových technologií

Úvod do síťových technologií Úvod do síťových technologií, 30. Říjen 2014 Osnova - Co vás čeká Fyzická vrstva - Média Síťové vrstvy a zapouzdření MAC Adresa IP Adresa, sítě a masky Příklady komunikace Přehled síťových prvků (HW) Diskuze

Více

DLNA- Průvodce instalací

DLNA- Průvodce instalací ČESKY DLNA- Průvodce instalací pro LAN přípojky Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Obsah: 1. Příprava PC (povolení multimediální složky)

Více

Konfigurace sítě s WLAN controllerem

Konfigurace sítě s WLAN controllerem Konfigurace sítě s WLAN controllerem Pavel Jeníček, RCNA VŠB TU Ostrava Cíl Cílem úlohy je realizace centrálně spravované bezdrátové sítě, která umožní bezdrátovým klientům přistupovat k síťovým zdrojům

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Martin Hladil, Jiří Novák Úvod Modul WIC-4ESW je 4 portový ethernetový přepínač druhé vrstvy se schopnostmi směrování na třetí

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000

Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000 Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000 Aleš Kaluža KAL330 Jiří Vojkovský VOJ194 Abstrakt: Zjištění podpory kvality služby na zařízení DSLAM IP Expres IES 1000 od firmy Zyxel Klíčová slova: DSLAM,

Více

Butler. řízení výstupů a měření teploty po ethernetu

Butler. řízení výstupů a měření teploty po ethernetu Butler řízení výstupů a měření teploty po ethernetu Obsah dodávky Kompletní dodávka Butler obsahuje tyto položky: Přístroj v plastové krabici, napájecí adaptér v evropské verzi, tištěný návod + katalogový

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě.

Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě. Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě. Petr Grygárek rek 1 Přepínaný Ethernet 2 Přepínače Chování jako mosty v topologii strom Přepínání řešeno hardwarovými prostředky (CAM) Malé zpoždění Přepínání mezi více

Více

Přední panel SP3364 SP3367

Přední panel SP3364 SP3367 Představení Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy a zaručuje vysoký výkon a jednoduché použití. Poskytuje uživatelům rychlé a spolehlivé připojení k Internetu pomocí kabelového, ale i

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Nákup aktivních prvků sítě LAN včetně

Více

SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ semestrální projekt. DHCP snooping. Petr Gurecký gur020

SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ semestrální projekt. DHCP snooping. Petr Gurecký gur020 SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ semestrální projekt DHCP snooping Petr Gurecký gur020 15. května 2006 LS 2005/2006 Obsah 1 Cíl projektu 2 2 Jak DHCP snooping funguje 2 3 Konfigurace DHCP snoopingu na switchi

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik.

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. K. Bambušková, A. Janošek Abstrakt: V této práci je popsán základní princip multicastů, následuje popis možností použití multicastů

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

Starting Guide - Poseidon 3266 THset První kroky s měřením teploty, vlhkosti a otevření dveří

Starting Guide - Poseidon 3266 THset První kroky s měřením teploty, vlhkosti a otevření dveří Poseidon 3266 THset starting guide Poseidon 3266 THset Starting Guide - Poseidon 3266 THset První kroky s měřením teploty, vlhkosti a otevření dveří Balení Poseidon 3266 THset obsahuje: Poseidon model

Více

Instalace 2N Helios IP pro použití ve VoIP prostředí Centrex.

Instalace 2N Helios IP pro použití ve VoIP prostředí Centrex. Instalace 2N Helios IP pro použití ve VoIP prostředí Centrex. Typ zařízení: 2N Helios IP 91371xxxx Door entry solution Firmware: 1.13.1.288.3 (boot loader 1.4.0.6.0) Služba: Centrex Úvod Tento dokument

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

MyIO - webový komunikátor

MyIO - webový komunikátor MyIO - webový komunikátor Technická příručka verze dokumentu 1.0 FW verze modulu 1.4-1 - Obsah 1 MyIO modul... 3 2 Lokální webové rozhraní... 3 2.1 Start, první přihlášení... 3 2.2 Home úvodní strana MyIO...

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání imac imac imac Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte a zdokumentujte konfiguraci sítě přidělené lokality korporátní sítě WAN připojené do Internetu.

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

Návod k obsluze. CEM-538M koax./ethernet bridge master. CES-532D koax./ethernet bridge client

Návod k obsluze. CEM-538M koax./ethernet bridge master. CES-532D koax./ethernet bridge client Návod k obsluze CEM-538M koax./ethernet bridge master CES-532D koax./ethernet bridge client 1 Popis produktu Zařízení CEM-538M a CES532D slouží pro přenos dat po koaxiálních kabelech při zajištění souběžného

Více

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2 Bezdrátový 11ag AP Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

LAN/RS-Port (VERZE 2)

LAN/RS-Port (VERZE 2) LAN/RS-Port (VERZE 2) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

Základní normalizované datové přenosy

Základní normalizované datové přenosy Základní normalizované datové přenosy Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Model: Mbps Wireless 11G+ Access Point UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Model: Mbps Wireless 11G+ Access Point UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model: 065-1785 108 Mbps Wireless 11G+ Access Point UŽIVATELSKÝ MANUÁL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Úvod 3 Rozhraní 4 Použití webovského rozhraní pro nastavení parametrů AP 5 Current Status 6 Configuration

Více

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Příloha č. 1: Technická specifikace Předmět VZ: Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Požadavky zadavatele na předmět VZ: - 1x Switch 48 Port

Více

Zákaznická linka: 533 427 533

Zákaznická linka: 533 427 533 DIGI INTERNET Návod pro nastavení modemu Zyxel VMG1312-B30B Zákaznická linka: 533 427 533 1 Základní informace 3 1.1 Popis zařízení 3 1.2 Správa zařízení 3 1.3 Několik užitečných typů pro správu zařízení

Více

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Virtual LAN Cíl rozdělení fyzicky propojených počítačů do skupin, které fungují tak, jako by nebyly fyzicky propojeny (na rozdíl

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Statistiky sledování televize

Statistiky sledování televize Statistiky sledování televize Semestrální práce (36SEM) ZS 2005/2006 Martin Fiala FEL ČVUT 5.ročník - 2 - Obsah 1. Úvod......4 1.1 Digitální vysílání......4 1.2 Převod přijímaného signálu na lokální síť...4

Více

Quido - Telnet. Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet. 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido - Telnet. Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet. 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Q uido - Telnet Katalogový list Vytvořen: 3.8.2007 Poslední aktualizace: 3.8 2007 13:08 Počet stran: 12 2007 Adresa:

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/ /VDSL modem Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modem Obsah balíčku Vodafone ADSL/VDSL modem VR-3022e Zelený kabel (LINE) Červený kabel (DSL) Žlutý (LAN) Ethernet

Více

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Obsah Popis modemu... 3 Základní nastavení routeru... 4 Přístup ke konfiguraci routeru... 4 Základní nastavení (Basic setup)... 5 Nastavení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2

Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2 1 ÚVOD Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2 Série VOIP bran GW IP-01x-2 jsou inovované výrobky s bohatým spektrem funkcí a jedinečnou kvalitou zvuku. Jsou plně kompatibilní

Více

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR Úvod Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy, poskytuje vysoký výkon a jednoduché použití. Umožňuje uživatelům využívat rychlejší komunikační rychlosti, než kdykoli předtím a využívat tří

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Workmonitor. Servisní návod. 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m

Workmonitor. Servisní návod. 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Servisní návod 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Workmonitor Katalogový list Vytvořen: 18.5.2009 Poslední aktualizace: 24.6 2014 09:20 Počet stran: 11 2014 Adresa: Strašnická 3164/1a 102 00 Praha

Více

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů LW150 Sweex Bezdrátový router 150N Doporučení Prosím, nepřehlédněte! Na přibaleném CD-ROM naleznete průvodce instalací. Tento instalační program vás provede nastavením routeru krok za krokem. Bezdrátový

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000

Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000 Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000 Ľubomír Prda, Pavel Juška Abstrakt: Tento dokument pojednává o laboratorním ověření funkčnosti QoS na druhé a třetí vrstvě ISO/OSI modelu zařízení

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Routing & VPN. Marek Bražina

Routing & VPN. Marek Bražina Routing & VPN Marek Bražina Přehled routerů Allied Telesis AT-AR415S AT-AR441S /AT- AR442S AT-AR770S AT-750S / AT-AR750S-DP Hardwarový Fast Ethernet router s akcelerací VPN Výkonný, modulární a cenově

Více

Internet-bridge XPort

Internet-bridge XPort Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET Principy ATM sítí Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET vhor@cuni.cz Konference Vysokorychlostní sítě 1999 Praha 10. listopadu Asynchronous Transfer

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál WAP-4033 LAN/WLAN AP/klient Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 4 1.3 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 5 2.1 Popis předního panelu... 5 2.2 Popis zadního

Více

Přístup Carrier IP DSL CA

Přístup Carrier IP DSL CA PŘÍLOHA 1a Přístup Carrier IP DSL CA SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Dvojitý IP teploměr s výstupním relé a s digitálním a analogovým vstupem.

Dvojitý IP teploměr s výstupním relé a s digitálním a analogovým vstupem. IP SMART BOARD Dvojitý IP teploměr s výstupním relé a s digitálním a analogovým vstupem. IP SMART BOARD je univerzální zařízení pro automatické hlídání funkce teploty-termostat, včetně hlídání změn na

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Předpokládáme, že máte router ve výchozím nestavení, pokud si nejste jisti, v jakém stavu router je, proveďte hardwarový reset routeru do továrního nastavení

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0 Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Prvodce rychlou instalací Verze 2.0 Informace o výrobku Dkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to integrovaný router, modem

Více

koncového zařízení ) a úspěšné zapojení koncového zařízení k počítači klienta, případně

koncového zařízení ) a úspěšné zapojení koncového zařízení k počítači klienta, případně Krok 3 - nastavení zařízení u klienta - COMPEX WP54AG - pro službu ha-fi internet 5G 1. Předpoklady Předpokladem pro použití tohoto návodu je úspěšná instalace koncového zařízení u klienta s nasměrováním

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Měřicí přístroje pro testování metalických a optických sítí

Měřicí přístroje pro testování metalických a optických sítí Packet Blazer FTB-8510B FTB-8510B je měřící zařízení určené pro vestavbu do platforem FTB. Měření lze provádět jak na metalických tak optických sítích. Popis připojení: Připojte měřenou trasu na odpovídající

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

IP 100. verze 1.52. Manuál. tovární heslo pro IP100 (module pasword) je paradox

IP 100. verze 1.52. Manuál. tovární heslo pro IP100 (module pasword) je paradox IP 100 manuál IP 100 verze 1.52 Manuál tovární heslo pro IP100 (module pasword) je paradox VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625, technická linka 777 55 77 02 (pracovní

Více

Průmyslové managed switche LAN-RING

Průmyslové managed switche LAN-RING Průmyslové managed e Použity pouze průmyslové součástky s rozsahem teplot 40...+85ºC BOX RACK IP65 Průmyslové managed e tvoří ucelený systém zařízení vhodných zejména pro rozsáhlé CCTV a zabezpečovací

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Měřicí přístroje pro testování metalických vedení

Měřicí přístroje pro testování metalických vedení Měřicí přístroje pro testování metalických vedení AXS -200/850 AXS 200/850 je příruční měřící zařízení určené především pro měření metalických vedení. Mezi kmenové funkce patří především testy síťové vrstvy,

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ P-355333 Digitální záznamník ZEPAREX 559 PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ typ 559 P-355333 Předmluva Děkujeme vám, že jste si zakoupili ZEPAREX 559. Tato příručka uživatele komunikačního rozhraní

Více

Úřad vlády České republiky Odbor informatiky

Úřad vlády České republiky Odbor informatiky Úřad vlády České republiky Odbor informatiky ev.č. 16/054-0 KUPNÍ SMLOUVA Přepínače uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Česká republika Úřad

Více

HWg-STE zapojení konektorů

HWg-STE zapojení konektorů HWg-STE MANUÁL HWg-STE zapojení konektorů LED indikace Zelená: Žlutá: Power & Mode Link & Activity SENZORY Porty S1 a S2 pro připojení senzoru teploty nebo vlhkosti. - Max. vzdálenost pro 1 senzor 30m

Více