Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno tel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel."

Transkript

1 Poptávkové řízení Termín zpracování: do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno tel.: ISO 9001:1, ISO : 5

2 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště Na pozemku stojí v současné době objekt stávajícího rodinného domu, ve dvoře na jeho východní straně stojí hospodářské budovy. Z původního objektu budou využity pouze sklepy, ostatní části budou nahrazeny novostavbou. Pozemek je orientován severní fasádou do ulice, kolem západního průčelí stávajícího domu je vjezd do dvora. Směrem k západnímu sousedovi (mateřská škola) je hranice tvořena výrazným svahem, který bude v prostoru dvora nahrazen opěrnou zídkou. Směrem do zahrady pozemek směrem k jihu mírně stoupá. b) urbanistické a architektonické řešení stavby Dům bude respektovat stávající uspořádání objektů ve tvaru L kolem dvora. Obytné křídlo domu bude oproti stávajícímu rozšířeno o 3,85 m směrem k západní hranici a o 1 m do dvora, dvorní přístavba bude oproti stávajícímu stavu rozšířena o ca. 3,5 m směrem do dvora a o ca. 3 m směrem do zahrady. Dům je přízemní s využitým podkrovím, dodržuje charakter zděné stavby (omítka na vnějších stěnách) a předepsané sklony střech. c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch stavební a technologické řešení: Na stavebním místě bude nejdříve odstraněn stávající rodinný dům. Poté bude provedena prohlídka odkrytých sklepních konstrukcí a případně její sanace. Budou vyhloubeny základy a vybetonována betonová základová deska. Suterén bude rozšířen pod dvorní křídlo (SO03). Nosná konstrukce nadzemní části bude smíšená z vrstvených dřevěných panelů spárovek a zdiva z cihel plných popř. betonu (objekt SO03). Dům bude zateplen silnou vrstvou tepelné izolace, tak aby vyhověl pasivnímu standardu. Fasády budou převážně omítnuté tenkovrstvou omítkou, části obložené deskovým obkladem. Krytina bude skládaná z šablon. Stavba je členěna na stavební objekty: SO01 příprava staveniště SO02 rodinný dům SO03 bazén, fitness SO04 zahradní domek, hrubé terénní úpravy, opěrná zeď SO05 přípojky SO06 konečné terénní úpravy, zeleň SO01 Bude provedena přeložka vedení NN z fasády stávajícího domu na nový sloup a přesun stávajícího telefonního sloupku z místa budoucího vjezdu. Stávající dům bude odstraněn, ponechány budou pouze sklepy. Bude provedena prohlídka stávajících konstrukcí. Prostor nového vjezdu bude upraven pro využití během výstavby. SO02 základové konstrukce - stěny a strop stávajícího sklepa budou využity jako nosný podklad pro nadzemní část domu. - základové pasy pod zdmi z prostého betonu, popř. z železobetonu, kvalita betonových směsí základových konstrukcí - viz. statická část - min. úroveň základové spáry pod obvodovým zdivem 800 mm pod upraveným terénem s ohledem na promrzání a vysychání zemin, minimální výška základů 600 mm, základové pasy vnitřní pod nosnými zdmi minimální výšky 800 mm s ohledem na geotechnické a statické podmínky - součástí základových prací bude vybetonování podkladu pro podlahy na terénu; podkladní beton bude proveden v tloušťce 150 mm, třída C 20/25 a bude vyztužen svařovanou ocel.sítí 150/150/ 8 mm s krytím min. 30 mm. - terén bude před provádění podkladního betonu vyrovnán a zhutněn na 0,2 MPa položena tepelná izolace mm násyp z recyklovaného pěnového skla event. 100 mm XPS - betonové pasy budou tepelně odděleny od vrchní části stavby (přeruěení tepelného mostu) - před betonáží budou osazena prostupující tělesa pro kanalizaci - do základů budou vloženy FeZn zemnící pásky - staveniště bude odvodněno a provádění definitivních výkopů (cca 10 cm) až těsně před betonáží základů - základovou spáru musí převzít zodpovědný geolog

3 svislé nosné konstrukce obvodová nosná stěna omítaná dřevěná masivní deska spárovka tl. 94 mm, vnitřní hliněná omítka, z vnější strany difuzní folie, dřevitá event. celulózová foukaná izolace tl. 300 mm, měkká dřevovláknitá deska, silikonovo pryskyřičná omítka dělicí štítová stěna (k sousedovi) dřevěná masivní deska spárovka tl. 94 mm, vnitřní sádrokartonové desky, z vnější strany difúzní folie, dřevitá event. celulózová foukaná izolace tl. 260 mm, sádrokartonové desky a mineralní vlna stěna k nevytápěnému schodišti dřevěná masivní deska spárovka tl. 125 mm, vnitřní hliněná omítka, z vnější strany difúzní folie, dřevitá event. celulózová foukaná izolace tl. 240 mm, sádrokartonové desky dělicí stěna k sousedovi (bazén) betonová nosná konstrukce tl. mm, vnitřní hliněná omítka broušená nebo obklad, z vnější strany difúzní folie, dřevitá event. celulózová foukaná izolace, miner. vlna fasádní systém tl. 60 mm, silikonovo pryskyřičná omítka obvodová nosná stěna s obkladem dřevěná masivní deska spárovka tl. 94 mm, vnitřní hliněná omítka, z vnější strany parobrzdná folie, dřevitá event. celulózová foukaná izolace tl. 300 mm, dřevovláknitá deska bitumenizovaná, laťování, obklad deskový vnitřní nosná stěna 1.np z cihel plných pálených tl. 300 mm, hliněná omítka vnitřní nosná stěna 2.np masivní dřev. deska spárovka tl. 94 mm, hliněná omítka, přizdívka z hliněných nepálených cihel tl. 150 mm vnitřní nosná stěna 1. a 2.np masivní dřevěná deska spárovka tl. 94 mm event. 120 mm, hliněná omítka vnitřní nosná stěna koupelna a WC 1. np masivní dřev. deska spárovka tl. 120 mm, hliněná omítka, instalační předstěna tl.100 mm zvuková izolace + SDK desky svislé dělící konstrukce SDK dělicí příčka tl.100 mm event. 120 mm SDK desky, vložená zvuková izolace stropní konstrukce strop nad 1.np masivní dřev.deska spárovka tl mm, podlahové souvrství tl. 160 mm, strop nad 2.np dřevěná spárovka tl.140 mm, parozábrana, dřevitá nebo celulózová foukaná izolace tl. 380 mm, dřevovláknitá deska podhledy - spodní strana stropních desek bude zbroušena (pohledová úprava) překlady dveřní překlady ve střední masivní stěně tvořeny prefabrikovanými keramickými dílci popř. železobetonovými prefabrikovanými překlady okna a dveře v obvodových nosných stěnách budou předem vyřezány v nosných dřevěných dílcích, překlady z vrstvených lepených dřevěných vazníků vertikální komunikační prostředky vnitřní schodiště suterén 1.np železobetonová zakřivená schodnice tloušťky 140 mm, kotvena do podkladního betonu a do betonové stěny suterénu, betonové stupně s výškou 198 mm, šířkou 250 mm a 14. stupních, šířka ramene mm, obloženo vnitřní schodiště 1.np 2.np dřevěné stupně výšky 170mm, šířky 280 mm na dřevěných schodnicích, kotvených do stropu nad 1.np, štítové stěny a podlahy 1.np, šířka ramene 1 mm, izolace z dřevovláknité desky, sádrokarton střecha - šikmá střecha obytné podkroví - sklon 40º resp. 36, dřevěná spárovka tl. 140 mm, parozábrana, dřevitá event. celulózová foukaná izolace tl. 380 mm, dřevovláknitá deska bitumenizovaná, kontralatě, latě, vláknocementová krytina - šikmá střecha - provětrávaná - sklon 40 resp. 36, krokve 180x80 mm, dřevovláknitá deska bitumenizovaná, kontralatě, latě, vláknocementová krytina, na jižní straně vsazeny do krytiny solární kolektory o ploše ca.26 m 2 plochá střecha vegetační dřevěná spárovka tl. 182 mm, parozábrana, 320 mm EPS, hydroizolace (polymer-bitumenová folie), ochrana proti prorůstání kořenů, geotextilie, 100 mm substrát +drenáž komíny, nucené větrání, klimatizace

4 spaliny z kotle budou odváděny zděným dvouplášťovým komínem s větrací šachtou nucené větrání popsáno v samostatné příloze izolace izolace proti vodě hydroizolace proti zemní vlhkosti nadzemní část stavby bude izolována bitumenovou izolací hydroizolace proti vodě stékající - v koupelnách v podlaze i na stěnách do výšky horní hrany obkladů stěrková hydroizolace Mapelastic, dilatační spáry (Mapeband a Mapesil AC) izolace tepelné - podlahy nové násyp z drceného pěnoskla tl. mm, event. 100 mm XPS, v podlahovém souvrství mm EPS - podlahy nad stávajícím sklepem v podlahovém souvrství izolační hmota WEBER Terranova Ultra - obvodové stěny: 300 mm dřevitá event. celulózová foukaná izolace - střešní plášť šikmých střech dřevovláknitá, popř. celulózová izolace do dřev. roštu tl. 380mm - střešní plášť plochých střech mm EPS izolace zvukové - kročejová izolace v podlaze podkroví Orsil N (Saint Gobain Orsil s.r.o.) tl. 30 mm úpravy povrchů vnitřní povrchy 1/ omítky - hliněné jádrové + hliněné štukové jemné 2/ obklady - velkoformátové keramické obklady na wc, v koupelnách, spíži, kuchyni Upozornění: konkrétní typy a odstíny jednotlivých povrchů budou upřesněny architektem v prováděcí dokumentaci vnější povrchy 1/ omítky - tenkovrstvé silikonovo pryskyřičné 2/ obklady - cementovláknité obkladové desky podlahy vnitřní - nášlapná vrstva z keramické dlažby zádveří, technické místnosti, chodby, koupelny, wc, spíž, bazén, - nášlapná vrstva z lepených palubek nebo vlysů obytné místnosti - betonová stěrka suterén podlahy venkovní - nášlapná vrstva z betonové dlažby vjezd, zpevněné plochy ve dvoře - nášlapná vrstva z prken terasa v 1.np a střešní terasa malby a nátěry - malby vnitřních omítek podhledů světlých až středních odstínů - antikorozní nátěr všech ocel. prvků, nejsou-li pozinkované - lazura pohledových ploch dřevěných prvků

5 ostatní výrobky výplně otvorů, truhlářské výrobky - dveře vnitřní dřevěné plné do obloukové zárubně - dveře vstupní - dřevěné v pasivním standardu - kuchyňské linky, parapety z lepeného dřeva (spárovka), popř. laminátované, hrana pracovních desek postformig - stupně a schodnice obloženy masivním dřevem, madla z dubového dřeva - okna - kombinace dřevo-hliník, rámy dřevěné s vnější pohledovou stranou z hliníku, zasklení trojsklem zámečnické výrobky - kotvící prvky nadpraží oken, žárově zinkovaný - kotvící prvky upevnění oken, žárově zinkované - kotvící prvky ostatní žárově zinkované, natírané klempířské výrobky - oplechování atik, komínů a ostatních klempířských prací z titanového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm speciální výrobky SO03 základové konstrukce - suterén bude řešen jako vana z vodostavebního betonu na hutněný podklad - terén bude před provádění podkladního betonu vyrovnán a zhutněn na 0,2 MPa - část vany z vodotěsného betonu pod bazénem bude založena na tepelnou izolaci XPS event.podsyp z pěnového skla - před betonáží budou osazena prostupující tělesa pro kanalizaci - do základů budou vloženy FeZn zemnící pásky - staveniště bude odvodněno aí definitivních výkopů (cca 10 cm) provedeno až těsně před betonáží základů - základovou spáru musí převzít zodpovědný geolog svislé nosné konstrukce obvodová nosná stěna s obkladem dřevěná masivní deska spárovka tl. 94 mm, vnitřní hliněná omítka, z vnější strany parobrzdná folie, dřevitá event. celulózová foukaná izolace tl. 300 mm, dřevovláknitá deska bitumenizovaná, laťování, obklad deskový obvodová nosná stěna k sousedovi betonová zeď tl. mm, difuzní folie, miner.vlna do dř.roštu, tl.260 mm, minerální vlna tl. 60 mm, miner.silikonová omítka, vnitřní omítka hliněná broušená event. obklad vnitřní nosná stěna masivní dřevěná deska spárovka tl. 94 mm event. 120 mm, hliněná omítka svislé dělící konstrukce SDK dělicí příčka tl.100 mm event. 120 mm SDK desky, vložená zvuková izolace stropní konstrukce strop nad 1.pp betonový tl. 180 mm podhledy - spodní strana stropních desek nad 1.np bude zbroušena (pohledová úprava) překlady dveřní otvory v suterénu budou vytvořeny při betonáži okna a dveře v dřevěných nosných stěnách budou předem vyřezány v nosných dřevěných dílcích, překlady z lepených vrstvených nosniků

6 vertikální komunikační prostředky suterén v SO03 bude přístupný po schodišti do suterénu v SO02 střecha plochá střecha vegetační dřevěná spárovka tl. 182 mm, parozábrana, 320 mm EPS, hydroizolace (polymer-bitumenová folie), ochrana proti prorůstání kořenů, geotextilie, 100 mm substrát +drenáž sklonitá střecha bazén dřevěná spárovka tl. 162 mm, parotěsná folie, 340 mm dřevovláknitá izolace do dřev. roštu, dřevovláknitá deska, hydroizolace (polymer-bitumenová folie), kontralatě, latě, obklad deskový komíny, nucené větrání, klimatizace WC bude větrán ventilátorem, prostor fitness bude větrán přirozeně okny, pro prostor bazénu samostatná vzduchotechnická jednotka v suterénu nucené větrání popsáno v samostatné příloze izolace izolace proti vodě hydroizolace proti zemní vlhkosti spodní stavba bazénové části bude provedena z vodostavebního betonu hydroizolační vrstva střešního pláště - plochá střecha nad bazénovou částí polymer bitumenová folie - šikmá střecha bazénové části polymer-bitumenová folie hydroizolace proti vodě stékající - v sauně, na WC a ve sprše bude v podlaze i na stěnách do výšky horní hrany obkladů stěrková hydroizolace Mapelastic, dilatační spáry (Mapeband a Mapesil AC) izolace tepelné - podlaha suterénu pod bazénem násyp z drceného pěnoskla tl. 250mm, event. 250 mm XPS, - obvodové stěny dřevěné: 300 mm dřevitá event. celulózová foukaná izolace - obvodová stěna k sousedovi 240 mm dřevitá event. celulózová foukaná izolace, min.vlna 60 mm, omítka - střešní plášť šikmé střechy 340 mm dřevovláknitá izolace do dřev. roštu - střešní plášť ploché střechy 320 mm EPS izolace zvukové úpravy povrchů vnitřní povrchy 1/ omítky - hliněné jádrové + hliněné štukové jemné 2/ obklady - velkoformátové keramické obklady na wc, ve sprše, kuchyče, dřev.obklad v sauně Upozornění: konkrétní typy a odstíny jednotlivých povrchů budou upřesněny architektem v prováděcí dokumentaci vnější povrchy 1/ omítky - tenkovrstvé silikonovo pryskyřičné 3/ obklady - cementovláknité obkladové desky podlahy vnitřní - nášlapná vrstva z keramické dlažby fitness, wc, bazén,

7 - dřevěný rošt sauna - betonová stěrka suterén podlahy venkovní - nášlapná vrstva z betonové dlažby vjezd, zpevněné plochy ve dvoře - nášlapná vrstva z prken terasa v 1.np a střešní terasa malby a nátěry - malby vnitřních omítek podhledů světlých až středních odstínů - antikorozní nátěr všech ocel. prvků, nejsou-li pozinkované - lazura pohledových ploch dřevěných prvků ostatní výrobky výplně otvorů, truhlářské výrobky - dveře vnitřní dřevěné plné do obloukové zárubně - kuchyňské linky, parapety z lepeného dřeva (spárovka), popř. laminátované, hrana pracovních desek postformig - okna - kombinace dřevo-hliník, rámy dřevěné s vnější pohledovou stranou z hliníku, zasklení trojsklem zámečnické výrobky - kotvící prvky nadpraží oken, žárově zinkovaný - kotvící prvky upevnění oken, žárově zinkované - kotvící prvky ostatní žárově zinkované, natírané klempířské výrobky - oplechování atik, komínů a ostatních klempířských prací z titan. pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm speciální výrobky SO04 základové konstrukce budou vybetonovány základové pasy do nezámrzné hloubky současně bude provedena betonová podlaha zahradního domku základová spára gabionových košů (opěrná zeď) bude v nezámrzné hloubce svislé nosné konstrukce dřevěné stojky 100/100 mm, os.vzdálenost 1100 mm, zavětrování zajištěno spojením s kamennou opěrnou zdí, po obvodu dřevěný obklad na latě opěrná zeď bude vystavěna z gabionů (ocelové koše vyplněné kamenem) svislé dělící konstrukce stropní konstrukce podhledy překlady vertikální komunikační prostředky

8 střecha krokve 160/100 mm, os.vzdálenost 1100 mm, ve spádu 1,5% bednění tl. 25mm lepenka krytina plechová komíny, nucené větrání, klimatizace izolace izolace proti vodě hydroizolace proti zemní vlhkosti - betonová stěna pod terénem bude opatřena izolačním nátěrem - dřevěné sloupky budou na betonový podklad nasazeny přes ocelové trny hydroizolační vrstva střešního pláště - pod plechovou krytinou bude pojistná hydroizolace asf.pás hydroizolace proti vodě stékající izolace tepelné izolace zvukové úpravy povrchů vnitřní povrchy dřevo bude ponecháno v přírodním stavu vnější povrchy dřevěný obklad horizontální na svislé latě podlahy vnitřní - betonová podlaha podlahy venkovní malby a nátěry ostatní výrobky výplně otvorů, truhlářské výrobky - vstupní dveře dřevěný rám, horizontální dř. obklad zámečnické výrobky klempířské výrobky - střecha, dešťový žlab a svod z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, speciální výrobky

9 SO05 Plyn stávající přípojka bude zrušena Voda bude využita stávající přípojka Kanalizace bude využita stávající přípojka Elektřina bude provedena přeložka stávající přípojky NN, na západním okraji pozemku v úrovni uliční fasády bude vztyčen nový sloup, od něj bude přípojka vedena v zemi k měřiči umístěnému ve sloupku vedle brány Telefon telefonní sloupek firmy Telefonica, který je v kolizi s novou polohou vjezdu bude přemístěn o ca. 80 cm na západní okraj pozemku a provedena přeložka přípojky d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Dům stojí přímo u komunikace Palackého ulice. Vjezd na pozemek bude proti stávajícímu stavu posunut západním směrem o ca mm. Stavba bude napojena na místní technickou infrastrukturu. e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území Místo stavby je přístupné. Veškerý vjezd a výjezd na staveniště bude z ulice Palackého. Objekt bude mít přípojku kanalizace, vodovodu, elektřiny a telefonu. Veškeré sítě jsou na přilehlé ulici.přípojka plynu bude zachována. V další fázi projektu bude provedena rozvaha o jejím zrušení. Zásobování domu vodou Do objektu je přivedena stávající vodovodní přípojka, která je napojena na stávající veřejný vodovodní řad PVC DN 80. Měření je prováděno vodoměrnou sestavou, která se nachází ve stávající vodoměrné šachtě. Předpokládaná dimenze vodovodní přípojka je PVC 32. Pro navržený stav by byla vhodnější PVC 40. V každém případě bude prověřen technický stav stávajícího vodovodního potrubí a provedena rekonstrukce přípojky, případně i vodoměrné šachty. Na pozemku investora se nachází stávající studna. Předpokládá se její využití jako zdroje užitkové vody (resp. doplňování retenční nádrže dešťových vod). Je však nutné provést odběr vzorků vody ze studny, provést jejich posouzení a zjistit vydatnost studny čerpacím pokusem. Odvádění splaškových a dešťových vod z domu Do objektu je přivedena kanalizační přípojka, která je napojena na stávající veřejnou uliční stoku z trub kameninových DN 300, která je uložena v komunikaci před objektem. Kanalizační přípojka bude prohlédnuta monitorovacím zařízením a bude tak posouzen její technický stav. V případě poškozeného potrubí, bude toto vyměněno, přípojka bude rekonstruována. Dimenze kanalizační přípojky vyhoví i pro navržený stav.přípojku je nutné vybavit revizní šachtou. Do kanalizační přípojky jednotné kanalizace budou odváděny veškeré splaškové vody, které budou odtékat z objektu a přepad z navržené retenční nádrže, která bude realizována za účelem zadržování dešťových vod. Voda z retenční nádrže (v bezdeštném období bude doplňována vodou ze studny) bude využívána jako užitková pro splachování klozetů, případně pro zálivku zahrady. Předpokládaný objem nádrže bude 5,0 m3. celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody Instalovaný příkon elektrické energie dle zprávy elektro Tepelný výkon pro vytápění obytné části: 10 kw, bazénu 10 kw Tepelný výkon pro TUV 30kW. Tepelný výkon pro ohřev vody v bazénu 35 kw. Celkový tepelný výkon peletového kotle: 30 kw Celkový tep. Výkon solárních panelů: 15,6 kw celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) Celková roční spotřeba vody činí 695 m³/ rok. (neznam, pani zdravotechnicka musi udat) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod Dešťová voda bude jímána a využívána v objektu, přebytky vsakovány na pozemku Splaškové vody odvedeny do splaškové kanalizace. požadavky na kapacity zemního plynu veřejné sítě Stavba nebude připojena na plynovodní síť. f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Užívání stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Nejsou známy žádné její negativní účinky.

10 V průběhu výstavby bude postupováno s odpady dle par. 79 odst. 4 písm.b zákona č 185/1 Sb. g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Vjezd do dvora bude splňovat podmínky bezbariérovosti. Ze dvora přístupné 1.np a bazénová část. h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace Projektová dokumentace vychází z pořízeného polohopisu a výškopisu. Prohlídka stávajících konstrukcí. i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Polohopis a výškopis místa stavby byl proveden v roce 8 v polohovém souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání.. j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory Členění stavby na stavební objekty: SO01 příprava staveniště SO02 rodinný dům SO03 bazén, fitness SO04 zahradní domek, hrubé terénní úpravy, opěrná zeď SO05 přípojky SO06 konečné terénní úpravy, zeleň Stavba nemá technologické provozní soubory. k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Výstavba kromě zvýšené prašnosti a hluku neovlivní okolní stavby a pozemky. Po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na okolí. l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F Při přípravě stavby a při její realizaci je potřeba dodržovat a respektovat veškerá dotčená ustanovení, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Musí být dodrženy především požadavky vyhl. č 48/1982 Sb. a další předpisy, týkající se BOZP. Podrobné předpisy BOZ jsou pro jednotlivé druhy prací a obsluhy technických zařízení obsaženy v jednotlivých vyhláškách, ČSN a vnitropodnikových předpisech. Viz projekt BOZP. 2. Mechanická odolnost a stabilita Zpracována jako samostatná příloha. 3. Požární bezpečnost Zpracována jako samostatná příloha. Objekt bude z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů (zákonů a vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti) 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na provoz a druh této stavby. Bezpečnost práce a zdraví v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. Třídění a likvidování bude probíhat dle vyhlášky č. 195/5 Sb. Úprava podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, 185/1 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, apod. U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů a zároveň rekonstrukcí objektu nedojde ke změně stávajících podmínek proslunění sousedních objektů. Rekonstrukcí nedojde k negativním vlivům na životní prostředí. Veškeré funkce budovy a tím dané zatížení životního prostředí bude zachováno. Splašková a dešťová kanalizace bude zaústěna do obecní kanalizace, komunální odpad bude likvidován smluvní firmou. 5. Bezpečnost při užívání V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. 6. Ochrana proti hluku Hluková emise při navržené rekonstrukci do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 502/0 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/0 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 7. Úspora energie a ochrana tepla a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov Tepelně technické parametry objektu jdou výrazně nad rámec současných norem. Cílem je dosažení pasivního standardu.

11 b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. Celková roční spotřeba viz. výše. 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba je projektována v souladu s vyhláškou MMR č. 369/1 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Nejsou známy žádné další požadavky. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. Dle provedeného radonového měření je radonový index pozemku nízký. Žádná protiradonová opatření nebudou provedena. 10. Ochrana obyvatelstva Nejsou známy žádné požadavky civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva. 11. Inženýrské stavby (objekty) a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, b) zásobování vodou, c) zásobování energiemi, d) řešení dopravy, e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, f) elektronické komunikace. a) Převážná část dešťové vody svedena na pozemek a vsakována, dešťová voda ze střech jímána a využívána v objektu. b) Zásobování vodou ze stávající přípojky vodovodní napojené na místní řad pitné vody. c) Bude provedena přeložka přípojky nízkého napětí d) Vjezd na pozemek z ulice Palackého bude přesunut o ca mm e) Povrchové úpravy v okolí stavby budou prováděny, řešeny jako samostatný celek. f) Využití stávajícího napojení telefonní linky na místní telefonní síť.

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: RD je navržen mimo zastavěné území

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku:

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Stavebník Jméno: Příjmení: Titul: Obec: Ulice: Číslo orientační: PSČ: Telefon: Mobil: Pozemek Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: Obec: PSČ: Ulice: Číslo popisné: Číslo

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3843-20/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice Adresa nemovité věci: Bezručova

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obec: Jiřetín pod Jedlovou A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ve Varnsdorfu dne 10.01.2015 Název stavby: Cestování dostupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou Místo stavby: Jiřetín pod Jedlovou

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více