OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, Česká Lípa, IČ: , DIČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319"

Transkript

1 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká Lípa (406899) kat. území Česká Lípa (621382) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 681, ul. Kozákova, Česká Lípa IČ: Kozákova 681/7, Česká Lípa dokumentace pro stavební povolení () A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Česká Lípa 11/2013

2 OBSAH a) Identifikační údaje... 3 b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích... 4 c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby i) Statistické údaje o orientační ceně stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m 2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových

3 a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č Kozákova 681/ Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká Lípa (406899) kat. území Česká Lípa (621382) Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 681, ul. Kozákova, Česká Lípa IČ: Kozákova 681/ Česká Lípa Projektant: Charakteristika a účel stavby: Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, Česká Lípa IČ: Bytový dům se suterénem, v části se dvěmi, v části se třemi nadzemními bytovými podlažími a půdou má jeden vchod, 9 bytových jednotek. Pod částí budovy je průjezd. V suterénu je domovní předávací stanice a technické zázemí. Na půdě nejsou vestavby. Část obvodových stěn je vyzděná z cihel, část je montovaná ze železobetonových parapetních panelů. Stropní konstrukce je ze železobetonových desek. Schodiště je prefabrikované. Krov je vaznicové soustavy. Dřevěná střecha s taškovou krytinou je bez tepelné izolace. Záměrem zateplení je snížení tepelných ztrát objektu, snížení nákladů na vytápění a zvýšení komfortu vnitřního prostředí v bytech. 3

4 b) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Bytový dům byl postavený v roce 1969 v proluce mezi tehdy stávajícími domy řadové zástavby v ulici Kozákova a Mánesova. Půdorys domu byl přizpůsobený této zástavbě a je proto zalomený. Navazuje na sousední bytové domy řadové zástavby č.p na p.p.č. 3025/1 v ulici Kozákova a na č.p na p.p.č v ulici Mánesova. V letech uživatelé bytů etapovitě vyměnili všechna původní dřevěná zdvojená okna a balkonové dveře za nové z plastových profilů. Okna suterénu jsou nová, také z plastových profilů. Vstupní dveře a vrata jsou původní. V interiéru došlo k individuální úpravě některých nášlapných vrstev původních podlah. Obvodové konstrukce budovy, které tvoří obálku budovy jsou původní. Dosud na nich nebyly provedeny žádné opatření ke snížení energetické náročnosti budovy. Pod částí domu s průčelím orientovaným do Mánesovy ulice je suterén s domovní předávací stanicí spravovanou Českolipskou teplárenskou a.s. Dále je v suterénu zasedací místnost, sociální zařízení, skladovací a komunikační prostory. V této části domu jsou tři bytová nadzemní podlaží. V části domu s průčelím orientovaným do Kozákovy ulice je průjezd, nad kterým jsou dvě bytová podlaží. Vstup do domu je ze dvora. V uličním průčelí jsou balkony. Celkem je v budově 9 bytových jednotek. V přízemí jsou 2 byty 2+1 a 3+1 s příslušenstvím. V 1.NP a 2.NP jsou vždy 3 byty 3+1 s příslušenství. Půda je přístupná po žebříku otvorem ve stropní konstrukci. Nejsou v ní vestavby. Budova má železobetonový příčný nosný systém o rozponu 3,60 m s vnitřními montovanými stěnovými panely a stropními deskami. Skládá se ze dvou modulů s průčelími orientovanými do ulic Kozákova a do ulice Mánesova. Styk těchto modulů v prostoru šikmého úhlu cca 112 o ve dvorním i uličním průčelí je vyzděn. Podlahy na terénu v suterénu jsou bez tepelné izolace. V montované železobetonové části budovy jsou parapetní panely zavěšené do průběžných sloupů vystupujících před fasádu. Ze strany interiéru jsou na panelech polystyrenové desky a přizdívka. Balkonové a schodišťové stěny, napojení železobetonových modulů v uličním a dvorním průčelí jsou z děrovaného zdiva. Balkonové stěny mají ze strany interiéru polyesterové desky a přizdívku. Ve stropu pod půdou jsou rohože ze skelných vláken škvárový násyp. Podhled stropu nad průjezdem je z desek Calofrig, nad kterými jsou rohože ze skelných vláken. Sedlová střecha s krovem vaznicové soustavy je bez tepelné izolace. Krytina je tašková. 4

5 U bytového domu se v průběhu životnosti neměnil způsob jeho využívání a nebyl rozšiřován přístavbami. V budoucnu se využívaní budovy nebude měnit. Neplánuje se výstavba dalších obytných částí, půdních vestaveb, resp. přístaveb. Řadový bytový dům se nachází jihozápadním směrem od centra České Lípy (561380), v části obce Česká Lípa (406899), v katastrálním území Česká Lípa (621382) v územním celku přibližně ohraničeném na jihovýchodní straně ulicí Mánesova, na východní straně ulicí Kozákova a parkovištěm před hotelem Merkur. Na severozápadní straně jsou bezprostředně za budovou dvůr a zahrádky. Před průčelím orientovaným do ulice Mánesova je několik keřů a souvislý travní porost ohraničený plotem. Před plotem je asfaltových chodník na p.p.č. 5013/1. Před průčelím orientovaným do ulice Kozákova je na p.p.č asfaltový chodník. Ve dvorním průčelí je před domem pruh travního porostu, před kterým je zpevněná asfaltová plocha určená pro parkování automobilů obyvatel domu. Přístupnost domu 681/7 na parcele p.č je průjezdem z ulice Kozákova, resp. po cestě na parcele p.č kolem krajního domu řadové zástavby č.p na parcele p.č

6 A.) Informace o stavbě (bytovém domě č.p. 681): obec: Česká Lípa (561380) část obce: Česká Lípa (406899) kat. území: Česká Lípa (621382) číslo LV: 5249 na parc. č.: 2995 typ stavby: budova s číslem popisným způsob využití: bytový dům jednotky ve stavbě: 681/1, 681/2, 681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 681/7 681/8, 681/9 vlastnické právo způsob ochrany nemovitosti: Horáčková Lenka podíl: 609/5965 SJM Hradecký Josef a Hradecká Květoslava Bardějovská 2572, Česká Lípa podíl: 503/5965 SJM Hruška Josef a Hrušková Věra podíl: 148/1193 SJM Kařízek Jaromír a Kařízková Margita podíl: 135/1193 Kratochvílová Gabriela podíl: 740/5965 Kuľha Miroslav podíl: 674/5965 Plíhal Jaroslav Kolínská 2648, Česká Lípa podíl: 135/2386 Plíhalová Dana podíl: 135/2386 Pokorný Otakar podíl: 674/5965 Šárová Světlana podíl: 135/1193 nejsou evidovány žádné způsoby ochrany omezení vlastnického práva: 681/5 Kuľha Miroslav zástavní právo smluvní jiné zápisy: 681/9 Plíhal Jaroslav, vlastnické právo 1/2 Plíhalová Dana, vlastnické právo 1/2 věcné břemeno užívání nejsou evidovány žádném jiné zápisy 6

7 B.) Informace o parcele s bytovým domem (p.č. 2995): parc. č.: 2995 obec: Česká Lípa (561380) kat. území: Česká Lípa (621382) číslo LV: 5249 výměra: 451 m 2 typ parcely: parcela katastru nemovitostí mapový list: DKM určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří stavba na parcele: č.p. 681 vlastnické právo Horáčková Lenka podíl: 609/5965 SJM Hradecký Josef a Hradecká Květoslava Bardějovská 2572, Česká Lípa podíl: 503/5965 SJM Hruška Josef a Hrušková Věra podíl: 148/1193 SJM Kařízek Jaromír a Kařízková Margita podíl: 135/1193 Kratochvílová Gabriela podíl: 740/5965 Kuľha Miroslav podíl: 674/5965 Plíhal Jaroslav Kolínská 2648, Česká Lípa podíl: 135/2386 Plíhalová Dana podíl: 135/2386 7

8 způsob ochrany nemovitosti: seznam BPEJ Pokorný Otakar podíl: 674/5965 Šárová Světlana podíl: 135/1193 nejsou evidovány žádné způsoby ochrany parcela nemá evidované BPEJ omezení vlastnického práva: 681/5 Kuľha Miroslav zástavní právo smluvní jiné zápisy: 681/9 Plíhal Jaroslav, vlastnické právo 1/2 Plíhalová Dana, vlastnické právo 1/2 věcné břemeno užívání nejsou evidovány žádném jiné zápisy 8

9 C.) Informace o sousedních parcelách: 1.) parc. č.: 3025/1 obec: Česká Lípa (561380) kat. území: Česká Lípa (621382) číslo LV: 9600 výměra: 124 m 2 typ parcely: parcela katastru nemovitostí mapový list: DKM určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří stavba na parcele: č.p vlastnické právo způsob ochrany nemovitosti: seznam BPEJ omezení vlastnického práva: jiné zápisy: Klouček Vítězslav Kozákova 1498/9, Česká Lípa podíl: 69/200 SJM Németh Milan a Némethová Kateřina Kozákova 1498/9, Česká Lípa podíl: 137/400 Záruba Jan Kozákova 1498/9, Česká Lípa podíl: 5/16 nejsou evidovány žádné způsoby ochrany parcela nemá evidované BPEJ nejsou evidována žádná omezení nejsou evidovány žádné jiné zápisy 9

10 2.) parc. č.: 3025/2 obec: Česká Lípa (561380) kat. území: Česká Lípa (621382) číslo LV: 9616 výměra: 91 m 2 typ parcely: parcela katastru nemovitostí mapový list: DKM určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK způsob využití: jiná plocha druh pozemku: ostatní plocha vlastnické právo způsob ochrany nemovitosti: seznam BPEJ omezení vlastnického práva: jiné zápisy: Klouček Vítězslav Kozákova 1498/9, Česká Lípa podíl: 828/2400 SJM Németh Milan a Némethová Kateřina Kozákova 1498/9, Česká Lípa podíl: 822/2400 Záruba Jan Kozákova 1498/9, Česká Lípa podíl: 750/2400 nejsou evidovány žádné způsoby ochrany parcela nemá evidované BPEJ nejsou evidována žádná omezení nejsou evidovány žádné jiné zápisy 10

11 3.) parc. č.: 3026 obec: Česká Lípa (561380) kat. území: Česká Lípa (621382) číslo LV: výměra: 94 m 2 typ parcely: parcela katastru nemovitostí mapový list: DKM určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK druh pozemku: zahrada vlastnické právo způsob ochrany nemovitosti: seznam BPEJ omezení vlastnického práva: jiné zápisy: SJM Németh Milan a Némethová Kateřina Kozákova 1498/9, Česká Lípa podíl: 1/2 Záruba Jan Kozákova 1498/9, Česká Lípa podíl: 1/2 zemědělský půdní fond parcela nemá evidované BPEJ nejsou evidována žádná omezení nejsou evidovány žádné jiné zápisy 11

12 4.) parc. č.: 2998 obec: Česká Lípa (561380) kat. území: Česká Lípa (621382) číslo LV: 5555 výměra: 766 m 2 typ parcely: parcela katastru nemovitostí mapový list: DKM určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK způsob využití: zeleň druh pozemku: ostatní plocha vlastnické právo Bohuslavová Jana Mánesova 1732, Česká Lípa podíl: 53/638 Čermák Marek Mánesova 1731/20, Česká Lípa podíl: 358/4147 Drahošová Jana Červeného kříže 2606, Česká Lípa podíl: 685/8294 Hanoušková Jarmila Mánesova 1731/20, Česká Lípa podíl: 685/8294 SJM Hartvich Václav a Hartvichová Alena Mánesova 1731/20, Česká Lípa podíl: 685/8294 Němečková Marie Mánesova 1731/20, Česká Lípa podíl: 53/638 Pavlík Luboš Mánesova 1731/20, Česká Lípa podíl: 685/8294 Radová Miluše Šidlov č.ev. 19, Zákupy podíl: 347/

13 způsob ochrany nemovitosti: seznam BPEJ Sledz Jiří Dobranov 139, Česká Lípa podíl: 701/8294 SJM Smolík Stanislav a Smolíková Marie Mánesova 1732, Česká Lípa podíl: 343/4147 SJM Soukup František a Soukupová Jaroslava Žizníkov 96, Česká Lípa podíl: 697/8294 Vaňková Jitka Mánesova 1732, Česká Lípa podíl: 31/377 nejsou evidovány žádné způsoby ochrany parcela nemá evidované BPEJ omezení vlastnického práva: 1731/2 Čermák Marek zástavní právo smluvní jiné zápisy: 1732/10 Sledz Jiří zástavní právo soudcovské 1732/12 Drahošová Jana věcné břemeno bytu nejsou evidovány žádné jiné zápisy 13

14 5.) parc. č.: 2996 obec: Česká Lípa (561380) kat. území: Česká Lípa (621382) číslo LV: 5555 výměra: 278 m 2 typ parcely: parcela katastru nemovitostí mapový list: DKM určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří stavba na parcele: č.p. 1731, 1732 vlastnické právo Bohuslavová Jana Mánesova 1732, Česká Lípa podíl: 53/638 Čermák Marek Mánesova 1731/20, Česká Lípa podíl: 358/4147 Drahošová Jana Červeného kříže 2606, Česká Lípa podíl: 685/8294 Hanoušková Jarmila Mánesova 1731/20, Česká Lípa podíl: 685/8294 SJM Hartvich Václav a Hartvichová Alena Mánesova 1731/20, Česká Lípa podíl: 685/8294 Němečková Marie Mánesova 1731/20, Česká Lípa podíl: 53/638 Pavlík Luboš Mánesova 1731/20, Česká Lípa podíl: 685/8294 Radová Miluše Šidlov č.ev. 19, Zákupy podíl: 347/4147 Sledz Jiří Dobranov 139, Česká Lípa 14

15 způsob ochrany nemovitosti: seznam BPEJ podíl: 701/8294 SJM Smolík Stanislav a Smolíková Marie Mánesova 1732, Česká Lípa podíl: 343/4147 SJM Soukup František a Soukupová Jaroslava Žizníkov 96, Česká Lípa podíl: 697/8294 Vaňková Jitka Mánesova 1732, Česká Lípa podíl: 31/377 nejsou evidovány žádné způsoby ochrany parcela nemá evidované BPEJ omezení vlastnického práva: 1731/2 Čermák Marek zástavní právo smluvní jiné zápisy: 1732/10 Sledz Jiří zástavní právo soudcovské 1732/12 Drahošová Jana věcné břemeno bytu nejsou evidovány žádné jiné zápisy 15

16 6.) parc. č.: 5013/1 obec: Česká Lípa (561380) kat. území: Česká Lípa (621382) číslo LV: 1 výměra: 4328 m 2 typ parcely: parcela katastru nemovitostí mapový list: DKM určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK způsob využití: ostatní komunikace druh pozemku: ostatní plocha vlastnické právo způsob ochrany nemovitosti: seznam BPEJ omezení vlastnického práva: jiné zápisy: Město Česká Lípa náměstí T.G.Masaryka 1/1, Česká Lípa nejsou evidovány žádné způsoby ochrany parcela nemá evidované BPEJ nejsou evidována žádná omezení nejsou evidovány žádné jiné zápisy 16

17 7.) parc. č.: 3027 obec: Česká Lípa (561380) kat. území: Česká Lípa (621382) číslo LV: 1 výměra: 2260 m 2 typ parcely: parcela katastru nemovitostí mapový list: DKM určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK způsob využití: ostatní komunikace druh pozemku: ostatní plocha vlastnické právo způsob ochrany nemovitosti: seznam BPEJ omezení vlastnického práva: jiné zápisy: Město Česká Lípa náměstí T.G.Masaryka 1/1, Česká Lípa nejsou evidovány žádné způsoby ochrany parcela nemá evidované BPEJ nejsou evidována žádná omezení nejsou evidovány žádné jiné zápisy 17

18 c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU V rámci místního šetření byl proveden všeobecný vizuální průzkum stavby jako celku doplněný kontrolou technického stavu obvodových stěn, podlah na terénu, vnitřních prostor suterénu, schodišťového prostoru, části interiéru, vrat v průjezdu a dalších výplní otvorů. Na fasádě v místech vstupu do budovy byly zaměřeny zalištované rozvody elektronických komunikací, síťový rozvaděč, čidlo ekvitermní regulace a jeho připojení k rozvodům vedeným od domovní předávací stanice v suterénu, zvonky, nefunkční rozhlas po drátě, pojistková skříň - domovní rozvaděč, svítidlo s pohybovým čidlem. V průjezdu na stěně sousedící s interiérem byly zaměřeny zalištované rozvody, svítidlo s pohybovým čidlem a odvětrávací otvory spížní skříně. Předmětem průzkumu byly dále balkóny, tj. jejich technický stav, vč. zábradlí a prosklení, kotvení a uzemnění hromosvodů, napojení plechových dešťových svodů na litinové, kotvení těchto svodů k fasádě a napojení litinových svodů na lapače střešních splavenin. V průzkumu byla řešena i vzdálenost rámů oken od železobetonových sloupů, a to pro návrh tloušťky zateplení sloupů v blízkosti oken. Vnější a vnitřní rozměry, dispoziční řešení, výškové členění objektu a rozměry výplní otvorů byly z převzaty z původní projektové dokumentace z 06-07/1968 zpracované projekčním oddělením Okresního výstavbového bytového družstva (OVBD) v České Lípě. Část obvodových konstrukcí byla pro upřesnění doměřena. Konstrukční řešení průjezdu neodpovídalo zcela údajům v původní projektové dokumentaci, a proto byl průjezd znovu zaměřen. Skutečná skladba a technický stav podhledu stropu nad průjezdem bude ověřen před zahájením stavebních prací, které se budou týkat zateplení tohoto podhledu. Případné nejasnosti budou řešené s projektantem. Protože uživatelé bytů měnili původní dřevěná okna a balkonové dveře za nové z plastových profilů etapovitě, jednotlivé výplně otvorů se rozměrově mírně odlišují. K tomu bude potřeba přihlédnout při zateplování konstrukčních prvků v blízkosti rámů oken a lodžiových dveří. Technický stav balkonové konstrukce, tj. především dlažby a podkladní betonové vrstvy a oplechování není dobrý. Proto je navržena rekonstrukce balkonu vč. jeho zábradlí. Do nosného železobetonového balkonového panelu nebude zasahováno. U vnitřní dispozice a konstrukčního řešení obvodových a vnitřních stěn, stropních konstrukcí, schodiště, podlah na terénu, krovu, střechy a u skladeb těchto konstrukcí bylo přihlédnuto k původní projektové dokumentaci, která odpovídala skutečnému provedení budovy. Současný stav budovy, tj. stav před zahájením stavebních prací byl fotograficky zdokumentován. Průběh zateplovacích prací, rekonstrukce balkonů a další související práce budou také fotograficky zdokumentovány. Na základě výsledků všeobecného stavebního průzkumu, dodatečného zaměření části konstrukcí a původní projektové dokumentace byl zpracován projekt skutečného provedení stavby, tj. tzv. Současný stav. 18

19 Pro vypracování projektové dokumentace byly využity tyto podklady: Záměr, požadavky a informace zadavatele o dosud provedených stavebních úpravách a opatřeních (04-10/2013) Původní stavební projektová dokumentace, OVBD Česká Lípa (06-07/1968) Rádce Weber pro zateplovací systémy a fasády (2011) Řešení konstrukčních detailů při rekonstrukci balkonů, Weber (2013) Technologický předpis Baumit, zateplovací systémy (2013) Technologický předpis Baumit, Baumit MosaikTop (2013) Všeobecný stavební průzkum budovy Fotodokumentace současného stavu budovy Termovizní měření obvodového pláště domu, Kozákova 681, Atelier DEK, Dekprojekt, (03/2011) Geologický a radonový průzkum Geologický ani radonový průzkum zpracován nebyl vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stávající objekt. Informativně: V technické zprávě původní projektové dokumentace je uvedené, že před zahájením výstavby bytového domu byl geologický průzkum provedený Geologický průzkumem, Uranového průmyslu n.p., závod Hamr na Jezeře dne Podle výsledků průzkumu se na staveništi nacházel písek a štěrkopísek. Podle zpracovaného posudku bylo možné při zakládání do hloubky 1,50 m uvažovat únosnost v základové spáře do 0,5 m šířky základu 2,0 [kg/cm 2 ] a při základové spáře do 1,0 m 2,5 [kg/cm 2 ]. Spodní voda byla v hloubce 2,20 m, což odpovídalo hloubce řeky Ploučnice. Stavba byla založena nad hladinou spodní vody. Dopravní infrastruktura Příjezd a přístup k objektu je, stejně jako dnes, ponechán z místní silniční komunikace. Místní dopravní infrastruktura nebude plánovanými stavebními opatřeními negativně dotčena. Technická infrastruktura Bytový dům má vodovodní, kanalizační a elektro přípojku. Je zásobován zemním plynem. Plynovodní přípojka je u průčelí orientovaném do ulice Mánesova. Vede pod úrovní přilehlého terénu přes suterénní stěnu do suterénu, kde je v blízkosti této stěny, v prostoru zčásti ohraničeném kójemy, hlavní uzávěr plynu. Dešťová voda je odváděna do kanalizace. Příprava tepla a teplé vody je zajišťována v domovní předávací stanici, kterou spravuje Českolipská teplárenská a.s. Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody. Horizontální rozvody a stoupačky jsou z části původní, z části nové. Otopná tělesa jsou litinová žebrová, resp. ocelová. Jsou vybavená ventily s termostatickými hlavicemi. 19

20 d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ Informace o splnění požadavků dotčených orgánů jsou samostatnou přílohou této dokumentace. Jedná se o stanoviska: Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (08/2013) se situačním výkresem zájmového území a situačním výkresem (list 1), podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení Vyjádření o existenci plynárenského zařízení společnosti RWE GasNet, s.r.o (11/2013) se situačním výkresem zájmového území. Účel stanoviska: povolení stavby - stavební režim Vyjádření o zařízeních provozovaných Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se situací zájmového území (08/2013) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., všeobecné podmínky ochrany SEK, informace k vytyčení SEK (08/2013) Vyjádření k zateplení obvodových stěn v blízkosti síťového rozvaděče společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (11/2013) Stanovisko OŽP MěÚ Česká Lípa k projektové dokumentaci (2013) Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa (2013) e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU Projektová dokumentace je zpracována podle platných předpisů. Provedené stavební úpravy dodržují požadavky vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v.č. změn provedených vyhl. č. 20/2012 Sb. f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA Netýká se této stavby. g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Žádné věcné ani časové vazby na související ani podmiňující stavby ani na žádná jiná opatření se této stavby netýkají. 20

21 h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY Předpokládaná lhůta výstavby, od nabytí právní moci stavebního povolení, bude přibližně 2-3 měsíce. Zahájení stavebních prací se předpokládá na začátku II. čtvrtletí V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhl. č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. Také musí být dodržovány technologické předpisy výrobce zateplovacího systému a v průběhu prací na stavbě všechny platné bezpečnostní předpisy a nařízení. Hlavní stavební úpravy a opatření: A.) zateplení obvodových stěn B.) zateplení podhledu stropu nad průjezdem C.) rekonstrukce balkonů Zateplení obvodových stěn je navrženo vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) Weber, resp. Baumit z desek pěnového stabilizovaného polystyrenu (EPS 70F) tloušťky 140 mm. Před zahájením zateplování fasád budou dočasně demontovány plechové a litinové dešťové svody, vč. objímek svodů a litinové lapače střešních splavenin. Poškozené části budou nahrazeny novými. Lapače střešních splavenin se musí přizpůsobit posunutí dešťových svodů vzhledem k tloušťce zateplovacího systému. U dešťových žlabů bude překontrolován jejich technický stav. Prorezlé části budou vyměněny. U hromosvodů budou vytaženy hromosvodové držáky. Hromosvod zůstane v průběhu stavebních prací zapojený. Nové hromosvodové držáky budou v porovnání se současnými delší vzhledem k tloušťce zateplovacího systému. Nové zapojení hromosvodu bude provedené podle platné normy ČSN EN Ochrana před bleskem. Pohybové čidlo, nástěnné svítidlo, zalištované rozvody a krycí mřížky odvětracích otvorů spížních skříní na stěně průjezdu, která sousedí s interiérem budou ponechány bez úprav. Na této konstrukci nebudou probíhat stavební práce. Vrata, okna a balkonové dveře z plastových profilů a zábradlí u vstupu do domu, svítidlo s pohybovým čidlem na podhledu stříšky nad vstupem zůstanou bez úprav. Stávající sklo-ocelové vstupní dveře budou nahrazeny novými stejných rozměrů, ale s částečně odlišným vertikálním členěním. U nových dveří bude přibližně dolní třetina plná a zbylé dvě třetiny prosklené. U oken je při zateplovaní vnějšího parapetu potřeba postupovat opatrně. Tepelná izolace nesmí překrývat větrací otvory v dolní části okenního rámu. Při zateplování obvodové stěny kolem vstupních dveří zůstane elektrický domovní rozvadeč bez úprav. Zateplení v jeho blízkosti bude provedené tak, aby bylo možné bezproblémové otvírání dvířek rozvaděče. Původní krabici rozhlasu po drátě, která je ve zdivu a je zakrytá plechovým víkem, je možné ponechat pod zateplovacím systémem. Zalištované rozvody od síťového rozvaděče (Telefónica O2) zůstanou na fasádě. Polystyrenové desky zateplovacího systému budou mít na zadní straně vyříznuté drážky pro tyto lišty. Při kotvení desek nesmí dojít k provrtání lišt. 21

22 Síťový rozvaděč (Telefónica O2) je možné ponechat na fasádě a zateplovací systém v jeho blízkosti vynechat, jak je uvedené ve výkresové části projektové dokumentace. Z vizuální hlediska by byla ovšem lepší demontáž rozvaděče a jeho zpětné osazení na zateplené fasádě. Demontáž a montáž síťové rozvaděče může provést pouze oprávněný pracovník společnosti Telefónica O2. Definitivní řešení zateplovacího systému v těchto místech bude upřesněno po dohodě investora se zhotovitelem stavby. Čidlo ekvitermní regulace nad stříškou vstupu bude před zahájením zateplovaní v těchto místech dočasně demontováno. Při zpětné montáži je nutné částečně uvolnit zalištované kabely k tomuto čidlu, kterou jsou u domovní předávací stanice v suterénu. Před zateplováním soklu bude zkontrolována soudržnost stávajícího kabřincového obkladu a malty s podkladem. Nesoudržné části budou odstraněny a místo po nich bude vyrovnáno maltou. Kolem vrat, na kabřincovým obkladu, nebude zateplení, ale pouze stěrka s omítkou. Tloušťka tepelné izolace z fasádního polystyrenu EPS 70F na obvodových stěnách a čílkách průběžných sloupků ve fasádě bude 140 mm. Tloušťka tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu XPS bude na bocích průběžných sloupků ve fasádě (20-30 mm), u vnějších parapetů pod novým oplechováním (10-20 mm), na ostění a nadpraží bytových a suterénních oknech (20-30 mm), u balkonových a nových vstupních dveří (20-30 mm). Tloušťka bude přizpůsobena skutečným možnostem provedení zateplení v těchto místech. Tloušťka tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu XPS na soklu bude 60 mm. Podstřešní římsa se zateplovat nebude. Bude vyspraven jejích povrch a provedena nová omítka. Barevný odstín fasády nebyl v době zpracování této projektové dokumentace zadavatelem upřesněn. Bude vybrán až po dohodě se zhotovitelem stavby. A.) Všeobecný postup zateplování obvodových stěn: 1.) Výstavba lešení. 2.) Kontrola technického stavu obvodových konstrukcí. 3.) Kontrola technického stavu kabřincového obkladu soklu. Odstranění nesoudržných částí vč. malty. Vyrovnání povrchu po odstraněném obkladu. 4.) Demontáž hromosvodů, dešťových svodů a satelitů na fasádě. 5.) Čištění fasády tlakovou vodou pro zajištění soudržnosti podkladu a zateplovacího systému. 6.) Revize napojení dešťových svodů na kanalizaci. 7.) Demontáž stávajícího oplechování parapetů oken. 8.) Dočasná demontáž čidla ekvitermní regulace a síťového rozvaděče. 9.) Začištění ostění a nadpraží oken. 10.) Okna a balkonové dveře z plastových profilů budou po překrytí PVC fólií bez úprav. 11.) Obvodové stěny a čílka průběžných sloupků: DTI (EPS 70F) tloušťky 140 mm. 12.) Boky průběžných sloupků: DTI (XPS) tloušťky mm. 13.) Parapety pod novým oplechováním: DTI (XPS) tloušťky mm. 14.) Ostění a nadpraží oken: DTI (XPS) tloušťky mm. 15.) Sokl: DTI (XPS) tloušťky 60 mm s dekorativní omítkou. Vyrovnání okapového chodníku. 16.) Rekonstrukce balkonu, vč. výměny zábradlí. 17.) Nové oplechování parapetů oken z pozinkovaného plechu. 18.) Nové oplechování ETICS boční stěny budovy v místech u střechy (dvorní průčelí) z pozinkovaného plechu. 19.) Zpětná montáž hromosvodů, dešťových svodů, lapačů střešních splavenin a satelitů. 20.) Demontáž lešení. 22

23 B.) Všeobecný postup zateplování podhledu stropu nad průjezdem: 1.) Výstavba lešení. 2.) Kontrola technického stavu podhledových desek Calofrig, posouzení možnosti předvrtání otvorů v deskách pro hmoždinky s ocelovým trnem. Při vrtání postupovat opatrně, aby nedošlo k namotání tepelné izolace, která má být nad deskami, na vrták. 3.) V případě špatného technického stavu desek Calofrig, nebo nemožnosti provést kotvení nového zateplení předvrtanými otvory, budou desky odstraněny. 4.) Kotvení nové tepelné izolace z desek minerálních vláken (MW) tl. 180 mm hmoždinkami s ocelovým trnem do stropního panelu nad stávajícím podhledem. 5.) Tepelná izolace MW bude před rámem vrat, tj. na překladu nad vraty, ukončena do ztracena. 6.) Finální úprava povrchu zateplení stěrkou a malbou. 7.) Demontáž lešení. C.) Všeobecný postup rekonstrukce balkonů: 1.) Kontrola technického stavu balkonového panelu. 2.) Odstranění stávající keramické dlažby, podkladního betonu, hydroizolace a oplechování. 3.) Kompletní demontáž stávajícího zábradlí. 4.) Nová hydroizolace, dilatační profil u zdi, systémové těsnící prvky, spádová vrstva, lepení keramické dlažby apod. budou provedené podle systémového technologického předpisu. 5.) Montáž kompletního nového kovového zábradlí proskleného bezpečnostním sklem. Kotvení bude upřesněné po vybrání dodavatele. Zábradlí nebude mechanicky kotvené do nové keramické dlažby. Může být ale o dlažbu opřené. Zábradlí možné kotvit v místech, kde je uchycené stávající zábradlí. 6.) Podhled, čílko a boky balkonového panelu nebudou zateplené, pouze upravené stěrkou a omítkou. 23

24 i) STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ CENĚ STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. KČ, DÁLE ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY BYTOVÉ ČI NEBYTOVÉ V m 2, A O POČTU BYTŮ V BUDOVÁCH BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH. Celková cena plánovaného zateplení obvodových stěn, podhledu stropu nad průjezdem, rekonstrukce balkonů a dalších souvisejících stavebních úprav a opatření ani údaje o celkové hodnotě budovy bez pozemku nebyly v době zpracování této projektové dokumentace k dispozici. Cena stavebních prací bude teprve stanovena dodavatelem stavby vybraným na základě výběrového řízení. Ve stávajících konstrukcích ani v navrhovaných stavebních úpravách nejsou obsaženy materiály s obsahem azbestu. V bytovém domě je celkem 9 bytových jednotek. 1.) Přízemí: - 1 byt 2+1 vč. balkonu: 62,1 m 2-1 byt 3+1 vč. balkonu: 69,4 m 2-1 byt 3+1: 50,3 m 2 2.) 1.NP: - 1 byt 3+1 vč. balkonu: 69,0 m 2-1 byt 3+1 vč. balkonu: 69,4 m 2-1 byt 3+1 vč. balkonu: 75,3 m 2 3.) 2.NP: - 1 byt 3+1 vč. balkonu: 69,0 m 2-1 byt 3+1 vč. balkonu: 69,4 m 2-1 byt 3+1 vč. balkonu: 75,3 m 2 Celková podlahová plocha bytů, vč. balkonů: 609,2 m 2. Celková zastavěná plocha objektem bytového domu: 271,4 m 2. 24

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Projekt FR-TI3/085 Spolupráce: MPO a ČVUT Praha Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marik@heluz.cz 21.10.2013 Ing. Miroslav

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM ! INFORMAČNÍ MEMORANDUM VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná - II.etapa ( REKONSTRUKCE ) V Klokočné dne 1.6.2016 OBSAH:

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 Parc. č. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště 990779 F. 1. 1. 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A společnost má integrované systémy ISO9001:2000, ISO14000:2004

Více

Znalecký posudek číslo 3188-78/06

Znalecký posudek číslo 3188-78/06 Znalecký posudek číslo 3188-78/06 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1595 s příslušenstvím Rychvald katastrální území: Rychvald okres: Karviná Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3145/067/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3145/067/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3145/067/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 367/4 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 367,368,369,370 NA ST. P.Č. 1968, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 6510/414740 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA A STAVBY 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 ÚVOD 2 3 STAVEBNÍ ČÁST 3 4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

CENTRUM POMOCI RODINÁM

CENTRUM POMOCI RODINÁM ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín IČ : 758 22 768 p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723.. CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2758-72/15 o ceně pozemku st.p.č. 46, rodinného domu č.p. 52 ležící na st.p.č. 46, pozemek p.č. 61 + 62 v kú Bohušov, obec Bohušov, okr. Bruntál a budova na pozemku st.p.č. 46.

Více