2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému"

Transkript

1 Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64, b) Jedná se o zapůjčení zboží, takže není předmětem daně, c) Jedná se o poskytnutí služby podle 9 odst. 1, d) Jedná se o dodání zboží v tuzemsku podle 7 a tím o zdanitelné plnění, e) Jedná se o poskytnutí služby v tuzemsku, podle spotřeby a použití služby. 2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64, b) Jedná se o zapůjčení zboží, takže není předmětem daně, c) Jedná se o poskytnutí služby podle 9 odst. 1, d) Jedná se o dodání zboží v tuzemsku podle 7 a tím o zdanitelné plnění, e) Jedná se o poskytnutí služby v tuzemsku, podle spotřeby a použití služby. 3) Plátce dodává zboží v tuzemsku slovenskému pořizovateli, který je na Slovensku registrován k DPH a zajišťuje přepravu z Prahy do Brna: a) Plátce uplatní tuzemskou daň, protože se jedná o zdanitelné plnění podle 7, b) Plátce uplatní systém reverse charge podle 64, protože pořizovatel je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, c) Slovenský pořizovatel se musí v tuzemsku registrovat k dani a uplatní nárok na odpočet daně, d) Plátce neuplatní tuzemskou daň, protože slovenský pořizovatel nemůže uplatnit nárok na odpočet daně, e) Plátce uplatní tuzemskou daň a slovenský pořizovatel uplatní nárok na odpočet daně na Slovensku. 4) Plátce dodává zboží ve svém skladě v tuzemsku bez zajištění přepravy, rakouskému pořizovateli, který je registrován k dani v Rakousku: a) Plátce uplatní na výstupu tuzemskou daň, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a po doložení výstupu zboží pořizovatelem z tuzemska do Rakouska, vrátí pořizovateli daň, b) Plátce osvobodí dodání zboží od daně podle 64, protože pořizovatel je registrován k dani v jiném členském státě, c) Plátce uplatní na výstupu daň, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a rakouský pořizovatel má možnost požádat v tuzemsku o vrácení daně podle 82a, 82b, pokud splní tam stanovené podmínky, d) Plátce uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a rakouský pořizovatel registrovaný k DPH v Rakousku je plátce a uplatní nárok na vrácení daně.

2 e) Plátce uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a rakouský pořizovatel nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení daně, protože je neplátce daně. 5) Plátce dodává zboží a zajišťuje přepravu do Německa pořizovateli se sídlem v Německu, který je podnikatel, ale není registrován k dani v žádném členském státě: a) Plátce uplatní osvobození od daně podle 64, protože přeprava byla ukončena v jiném členském státě, b) Plátce neuplatní osvobození od daně podle 64, protože pořizovatel není registrován k dani a plátce tak uskutečňuje zdanitelné plnění dodáním zboží podle 7, c) Plátce uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a německý pořizovatel uplatní v tuzemsku nárok na odpočet, protože je podnikatelem, d) Plátce uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a německý pořizovatel uplatní v tuzemsku nárok na vrácení daně podle 82a, 82b, protože je podnikatelem, e) Plátce neuplatní daň na výstupu, protože daň v Německu musí přiznat německý pořizovatel podle místa, kde byla přeprava ukončena. 6) Plátce dodává zboží a zajišťuje přepravu z tuzemska do Polska ruskému pořizovateli, který je registrován k DPH v Rusku, ale není registrován v žádném členském státě: a) Plátce uplatní osvobození od daně podle 64, protože dodává zboží osobě registrované k dani do jiného členského státu, b) Plátce neuplatní daň na výstupu a dodání osvobodí od daně podle 66, protože vůči ruskému pořizovateli uskutečňuje vývoz zboží, c) Plátce neuplatní daň na výstupu, protože povinnost registrace v Polsku má jako pořizovatel ruská firma, d) Plátce uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a ruský pořizovatel uplatní v tuzemsku nárok na odpočet daně, protože je podnikatelem, e) Plátce uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7 a pořizovatel není registrován k dani v žádném členském státě. 7) Plátce přemísťuje svůj majetek do Německa, kde jej uskladní u německé firmy, registrované k DPH v Německu a podle potřeby bude plátce dodávat své zboží dalším pořizovatelům v Německu a v jiných členských státech: a) Plátce osvobodí v tuzemsku dodání vlastního zboží do Německa, protože přemísťuje svůj majetek podle 13 odst. 6, bez ohledu na právní úpravu v Německu, protože následné plnění již není předmětem právní úpravy v tuzemsku,

3 b) Plátce osvobodí v tuzemsku dodání vlastního zboží do Německa, protože přemísťuje svůj majetek podle 13 odst. 6 a musí se v Německu registrovat k dani a přiznat daň, protože podle 64 odst. 4 je osvobození v tuzemsku tímto přiznáním daně v Německu podmíněno. V Souhrnném hlášení uvede kód 1, c) Plátce uplatní v tuzemsku daň a nemusí se registrovat k dani v Německu a tím nepřizná v Německu daň, d) Plátce uvede přemístění majetku do Souhrnného hlášení v tuzemsku s kódem 0. e) Plátce neuvede přemístění majetku do daňového přiznání v tuzemsku, protože v daňovém přiznání není pro takové plnění řádek. 8) Plátce přemísťuje svůj majetek do Německa, kde jej uskladní u německé firmy, registrované k DPH v Německu a pověří tuto firmu, aby za plátce zboží podle potřeby a zájmu dodávala zboží dalším pořizovatelům v Německu a v jiných členských státech: a) Plátce přemísťuje svůj majetek do jiného členského státu podle 13 odst. 6 a musí se v Německu registrovat k dani a v tuzemsku zboží osvobodí od daně podle 64, b) Plátce přemísťuje svůj majetek do jiného členského státu podle 13 odst. 6 a nemusí se v Německu registrovat k dani, protože převedl právo nakládat se zbožím jako vlastník na skladovatele v Německu, c) Plátce nepřemísťuje svůj majetek do jiného členského státu podle 13 odst. 6 a nemusí se v Německu registrovat k dani, protože převedl právo nakládat se zbožím jako vlastník na skladovatele v Německu a považuje plnění za dodání zboží s osvobozením podle 64 a daň přizná v Německu pořizovatel, d) Plátce uvede plnění do daňového přiznání v tuzemsku do řádku 20 a do Souhrnného hlášení kód 1 e) Plátce uvede plnění do daňového přiznání v tuzemsku do řádku 20 a do Souhrnného hlášení je neuvádí. 9) Plátce přepraví stroj do Německa a zavazuje se německé firmě, registrované k dani v Německu, že stroj zabuduje a uvede do provozu: a) Plátce přemísťuje svůj majetek do Německa podle 13 odst. 6, v tuzemsku osvobodí plnění od daně a musí se kvůli pořízení zboží v Německu registrovat a přiznat tam daň, b) Plátce přemísťuje svůj majetek do Německa podle 13 odst. 6, v tuzemsku osvobodí plnění od daně a po instalaci se musí se kvůli dodání stroje v Německu registrovat a uplatit tam daň, c) Plátce nemůže uplatnit osvobození podle 64, protože nemá v době uskutečněné přepravy pořizovatele, na kterého by přenesl povinnost přiznat daň, a proto uplatní tuzemskou daň, d) Plátce nepřemísťuje majetek do jiného členského státu podle 13 odst. 7, v tuzemsku neuplatní daň, v Německu se nemusí registrovat k dani, protože poskytuje službu podle 7 odst. 3 a daň přizná německý příjemce služby až ke dni splnění závazku, tedy ke dni poskytnutí služby, e) Plátce přemísťuje majetek do jiného členského státu, po registraci v Německu přizná daň z pořízení zboží a po ukončení instalace uplatní daň DE za samostatnou službu instalace vůči německé firmě.

4 10) Plátce dodává zboží z tuzemska na Slovensko osobám nepovinným k dani. Plátce překročí v měsíci květnu limit ,- EUR, stanovený na Slovensku pro takové plnění: a) Plátce překročením tohoto limitu nesmí do konce kalendářního roku dodávat na Slovensko další zboží nepovinným osobám, b) Jedná se o přemístění majetku plátcem podle 13 odst. 6 na Slovensko a plátce se musí registrovat ke dni pořízení zboží na Slovensku a přizná daň z přemístěného majetku. Při následném dodání zboží musí plátce uplatnit SK daň na výstupu, c) Do překročení limitu plátce dodání zboží zdaňoval v tuzemsku, jeho překročením začne přemísťovat svůj majetek podle 13 odst. 6 na Slovensko a musí tam z pořízení zboží přiznat daň, d) Překročením limitu přestane plátce uplatňovat v tuzemsku daň a je povinen se registrovat k dani na Slovensku a uplatňovat slovenskou daň. Plátce nepřemísťuje svůj majetek na Slovensko podle 13 odst. 7 a registrace na Slovensku je navázána na jeho dodání zboží s místem na Slovensku a nevzniká kvůli pořízení zboží na Slovensku. 11) Slovenská firma registrovaná k dani na Slovensku zajišťuje přepravu zboží ze Slovenska do Polska a vystavuje daňový doklad na tuzemskou firmu, plátce daně a plátce následně vystavuje daňový doklad na polskou firmu, registrovanou k dani v Polsku: a) Plátce pořizuje zboží od slovenské firmy s místem v Polsku a musí se registrovat k dani v Polsku a přiznat daň. Následně uplatní polskou daň při dodání s místem v Polsku, b) Plátce pořizuje zboží od slovenské firmy s místem v Polsku, nemusí se registrovat k dani v Polsku kvůli pořízení zboží a nemusí přiznat daň. Následně, při dodání zboží s místem plnění v Polsku se musí registrovat k dani a uplatní polskou daň při dodání polské firmě. Plnění uvede v řádku 26 daňového přiznání v tuzemsku, c) Plátce přizná daň v tuzemsku z pořízení zboží v řádku 3 daňového přiznání, uplatní nárok na odpočet a následně dodá zboží do Polska a osvobodí plnění podle 64 a v Souhrnném hlášení uvede kód 0, d) Protože přeprava nesměřuje přes tuzemsko, musí se plátce registrovat k dani na Slovensku, přizná daň a následně osvobodí zboží od daně na Slovensku, protože dodává zboží ze Slovenska do Polska osobě registrované k dani. Plnění uvede v daňovém přiznání v řádku 26, e) Plátce pořizuje zboží ze Slovenska v Polsku a následně dodává zboží s místem plnění v Polsku, ale je prostřední osobou v třístranném obchodě a nemá povinnost se registrovat k dani v Polsku ani při pořízení ani při dodání zboží. V daňovém přiznání vyplní odstavce 30 a 31 a v Souhrnném hlášení uvede kód 2. 12) Autobazar, plátce daně, dodává ojetá vozidla slovenskému autobazaru, registrovanému k dani na Slovensku. V kterém případě postupuje plátce podle 90, tedy uplatňuje zvláštní režim:

5 a) Plátce daně uplatní daň pouze ze své přirážky, a protože neuplatňuje osvobození při dodání zboží, neuvádí jej do Souhrnného hlášení, b) Plátce daně může uplatnit osvobození od daně na výstupu podle 64 i u své přirážky, protože nedodává nový dopravní prostředek, c) Plátce daně nemůže uplatnit postup podle 90, pokud pořídil ojeté vozidlo od neplátce, d) Protože plátce daně nedodává nový dopravní prostředek, musí uplatnit daň z celé ceny dodávaného vozidla. 13) Autosalon v tuzemsku, plátce daně, dodává nový dopravní prostředek podle 4 odst. 4 písm. b) německému občanovi a německé firmě neregistrované k dani: a) Autosalon uplatní tuzemskou daň vůči oběma, protože pořizovatel nemá přiděleno DIČ EU k DPH a neumožňuje to 19, b) Autosalon uplatní tuzemskou daň pouze vůči německému občanovi, který není podnikatelem a německé firmě přenese daňovou povinnost, protože to umožňuje 19, c) Autosalon neuplatní tuzemskou daň ani německému občanovi ani německé firmě neregistrované k dani, protože to umožňuje postup podle 19, d) Autosalon neuplatní tuzemskou daň ani německému občanovi ani německé firmě, ale podmínkou je, že oba pořizovatelé musí zpětně doložit plátci, že přiznali daň v Německu, e) Autosalon uplatní oběma pořizovatelům daň v tuzemsku a teprve po prokázání přiznání daně v Německu jim autosalon vrátí tuzemskou daň. 14) Při dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu plátcem, osobě registrované k dani, je dodržena zásada u nepřímé daně, kdy daň je odváděna ve státě spotřeby zboží. Jak je tato zásada dodržena, když pořizovatelem je osoba neregistrovaná k dani: a) Plátce osvobodí dodání podle 64 a pořizovatel musí přiznat daň registrací ve svém členském státě, bez ohledu na cenu zboží, b) Jestliže je pořizovatelem osoba neregistrovaná, bez rozdílu, zda je povinná či nepovinná k dani, uplatní plátce daň na výstupu, protože uskutečňuje zdanitelné plnění podle 7. Pořizovatel, osoba povinná i nepovinná k dani má stanoven ve svém členském státě limit a jeho překročení znamená jeho povinnou registraci k dani, c) Jestliže je pořizovatelem osoba nepovinná k dani, má plátce stanoven limit členského státu pořizovatele a při jeho překročení uskutečňuje zasílání zboží a musí se registrovat k dani členského státu pořizovatele. Jestliže je pořizovatelem osoba povinná k dani, má stanoven limit pro povinnou registraci svým členským státem tato osoba, d) Bez ohledu na to, zda je pořizovatelem osoba povinná či nepovinná k dani, má plátce povinnost uplatňovat v tuzemsku daň, doku mu pořizovatelé nesdělí, že se registrovali k dani. Výsledky: 1C, 2D, 3A, 4C, 5B, 6E, 7B, 8C, 9D, 10D, 11E, 12A, 13C, 14C.

6 Pořízení zboží: 1) Plátce pořizuje zboží z Německa od německé firmy, ale neregistrované k dani v žádném členském státě. Přeprava je zajištěna z Německa do tuzemska: a) Plátce je povinen přiznat daň v tuzemsku podle 108, protože daň v Německu není dodavatelem uplatněna, b) Dodavatel v Německu je povinen se registrovat k dani v Německu kvůli dodání zboží a jako registrovaný přenese povinnost přiznat daň na plátce do tuzemska, c) Zboží je pořízeno z Německa do tuzemska od osoby neregistrované k dani a plátci nevzniká povinnost přiznat v tuzemsku daň, protože se nejedná o pořízení zboží podle 16, což je totožné s pořízením zboží s místem plnění v tuzemsku, kdy plátce pořídí zboží od neplátce, d) Dodavatel se musí v tuzemsku registrovat k dani jako identifikovaná osoba podle 6g a uplatní vůči plátci tuzemskou daň, e) Dodavatel se musí registrovat k dani v tuzemsku, jestliže cena zboží, které je předmětem plnění, překročí částku ,- Kč v kalendářním roce. Do té doby neuplatní daň ani dodavatel, ani pořizovatel. 2) Plátce pořizuje zboží ze Slovenska do Maďarska od slovenské firmy registrované k dani a zboží bude v Maďarsku uskladněno. Následně bude plátce dodávat zboží zájemcům v Maďarsku: a) Pro plátce daně se nejedná o pořízení zboží, protože zboží nebylo dopraveno do tuzemska, b) Místem plnění je Slovensko, protože plátce nemá maďarské DIČ k DPH a slovenský dodavatel uplatní slovenskou daň, c) Plátce se musí registrovat k dani na Slovensku a uplatní tam nárok na odpočet daně, d) Místem plnění je podle 11 místo ukončení přepravy, tedy Maďarsko a plátce se tam musí registrovat k dani, aby splnil povinnost přiznat daň, e) Plátce se nemusí registrovat k dani v Maďarsku, protože je prostřední osobou v třístranném obchodě podle 17. 3) Plátce pořizuje stroj z Německa formou finančního pronájmu, se stanovenou lhůtou 48 měsíců a čtvrtletními splátkami, kdy pronajímatel je německá firma registrována k dani v Německu a stroj byl přepraven z Německa do tuzemska: a) Jedná se o poskytnutou službu a plátce bude přiznávat daň z jednotlivých čtvrtletních splátek, b) Jedná se o poskytnutou službu a plátce přizná daň až uplynutím sjednané lhůty, c) Jedná se o pořízení zboží, ale daň přizná v tuzemsku plátce až ukončením sjednané lhůty, d) Jedná se o pořízení zboží a plátci vzniká povinnost přiznat daň z jednotlivých splátek,

7 e) Jedná se o pořízení zboží plátcem, protože byl naplněn 13 a nájemce nabyl právo nakládat se zbožím jako vlastník v okamžiku držení zboží. Plátce přizná daň z celé částky za zdaňovací období, kdy zboží pořídil. 4) Plátce nakoupil v Polsku s polskou daní malý bagr, s kterým po určitou dobu poskytoval služby s místem v Polsku a následně jej přepravil do tuzemska: a) Plátce přemísťuje svoje vlastní zboží z Polska do tuzemska a naplňuje 16 odst. 5 písm. a) a pořizuje tak zboží z jiného členského státu do tuzemska a vzniká mu podle 108 povinnost přiznat v tuzemsku daň, b) Plátce zaplatil za bagr v Polsku cenu včetně polské daně a při přepravě bagru do tuzemska mu nevzniká v tuzemsku povinnost přiznat daň, c) Plátci vzniká při přepravení bagru do tuzemska povinnost přiznat daň, protože polský prodejce neměl uplatnit polskou daň a měl přenést povinnost na kupujícího plátce do tuzemska, d) Plátce se měl registrovat k dani v Polsku, protože pak mohl uplatnit nárok na odpočet daně v Polsku a v tuzemsku by tak neměl povinnost přiznat daň. 5) Slovenský dodavatel zboží, registrovaný k dani na Slovensku, dodává zboží ze Slovenska do tuzemska tuzemským občanům: a) Slovenský dodavatel bude vždy dodávat zboží se slovenskou daní, protože občané nemohou být registrováni k DPH, b) Slovenský dodavatel bude dodávat zboží se slovenskou daní do doby, než překročí v kalendářním roce v součtu dodaného zboží částku ,- Kč a bude se muset v tuzemsku registrovat k dani a dále již bude dodávat zboží s tuzemskou daní, c) Slovenský dodavatel bude dodávat zboží se slovenskou daní do doby, než překročí v kalendářním roce v součtu dodaného zboží částku ,- Kč a bude se muset v tuzemsku registrovat k dani a dále již bude dodávat zboží s tuzemskou daní, d) Slovenský dodavatel bude dodávat zboží se slovenskou daní do doby, než dosáhne v tuzemsku obrat pro povinnou registraci stanovený v 6 a bude se muset v tuzemsku registrovat k dani a dále již bude dodávat zboží s tuzemskou daní, e) Slovenský dodavatel bude dodávat zboží se slovenskou daní do doby, než překročí v kalendářním roce v součtu dodaného zboží částku ,- Kč a dosažením tohoto limitu přestane uplatňovat slovenskou daň a tuzemskou daň bude jednotlivým pořizovatelům vyměřovat celní úřad. 6) Plátce dováží zboží z Číny a v Hamburku je zboží tamními celními orgány propuštěno do volného oběhu. Následně je přepraveno do tuzemska: a) Daň byla vyměřena a zaplacena v Německu daňovým zástupcem a plátci již v tuzemsku nevzniká povinnost přiznat daň, b) Daň vyměřená a odvedena v Německu daňovým zástupcem bude plátci společně se clem přeúčtována a plátce může požádat o vrácení daně v Německu podle 82. Povinnost přiznat daň v tuzemsku již plátci nevzniká,

8 c) S daní vyměřenou a odvedenou v Německu nemá plátce nic společného, ale přepravením zboží do tuzemska dochází k přemístění majetku plátcem z jiného členského státu podle 16 odst. 5 písm. b) a plátce má povinnost přiznat v tuzemsku daň z pořízeného zboží v řádku 3 DAP, d) Bez ohledu na právní úpravu v Německu, podléhá zboží při přepravení do tuzemska dani podle 23, jako by bylo dovezeno do tuzemska a plátce přizná daň při dovozu, e) Plátci vyměří daň při dovozu celní úřad v Německu, kde byl dovoz ukončen a plátce ji zaplatí spolu se clem. Plátce může požádat v Německu o vrácení daně podle 82. 7) Plátce pořizuje stroj z Německa od firmy registrované k dani v Německu a součástí dodávky je závazek dodavatele, že instaluje stroj a uvede jej do chodu. Doba instalace je stanovena na 2 měsíce: a) Jedná se o pořízení zboží, z kterého vznikne plátci povinnost přiznat daň podle 108, za období, kdy byl stroj pořízen a samostatně vznikne povinnost při ukončení instalace, b) Jedná se o pořízení zboží, kdy základem daně bude cena stroje navýšená o instalaci a plátci vzniká povinnost přiznat daň při pořízení zboží za období, kdy byl pořízen, c) Německá firma přemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a následně jej použije pro účely ekonomické činnosti v tuzemsku, což představuje instalaci stroje a je tudíž povinna se v tuzemsku registrovat jako plátce daně, d) Jedná se o dodání zboží s instalací nebo s montáží v tuzemsku a místem plnění je podle 7 odst. 3 tuzemsko a obsahem uzavřeného závazku se jedná o poskytnutí služby. Plátci vzniká povinnost přiznat daň za zdaňovací období, kdy je služba poskytnuta, tedy až po ukončení instalace, e) Německá firma, která se musí registrovat v tuzemsku, uplatní tuzemskou daň při pořízení stroje a následně za instalaci, po jejím ukončení. 8) Tuzemský občan nakoupí v německém autosalonu předváděcí osobní automobil, který má najeto km a je v provozu 7 měsíců: a) Protože je občan osobou nepovinnou k dani, prodá autosalon vozidlo s německou daní, b) Německý autosalon nemůže postupovat ve zvláštním režimu podle 19, protože lhůtou, která je stanovena pro nová vozidla na 6 měsíců provozu, není již vozidlo považováno za nový dopravní prostředek a uplatní německou daň, c) Německý autosalon prodá vozidlo s německou daní a po doložení, že vozidlo bylo vzato do evidence v tuzemsku, vrátí tuzemskému občanovi daň, d) Tuzemský občan se musí v tuzemsku registrovat k dani a následně mu německý autosalon uplatní přenos daňové povinnosti a občan přizná v tuzemsku daň, e) Autosalon prodá vozidlo, které je nové ve smyslu 4 odst. 4 písm. b) bez německé daně a občan má povinnost v tuzemsku zaplatit daň.

9 9) Tuzemský autobazar, plátce daně, pořizuje ojetá vozidla z Německého autobazaru, který je registrován k dani v Německu. Německý dodavatel dodává vozidla ve zvláštním režimu podle 90: a) Německý dodavatel osvobodí od německé daně celou cenu vozidla, včetně své přirážky a uvede dodání do svého Souhrnného hlášení. Plátci vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108, b) Německý dodavatel osvobodí od německé daně pouze cenu nakoupeného vozidla, ale zdaní přirážku a uvede dodání do svého Souhrnného hlášení. Plátci vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108 z celé ceny vozidla, c) Německý dodavatel osvobodí od německé daně pouze cenu nakoupeného vozidla, ale zdaní přirážku a neuvede dodání do svého Souhrnného hlášení. Plátci nevzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108 a při dalším prodeji uplatní daň pouze u své přirážky, d) Německý dodavatel osvobodí od německé daně pouze cenu nakoupeného vozidla, ale zdaní přirážku a uvede dodání ve výši ceny nakoupeného vozidla do svého Souhrnného hlášení. Plátci nevzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108 z přirážky německého dodavatele, ale pouze z osvobozené ceny vozidla, e) Německý dodavatel osvobodí od německé daně pouze cenu nakoupeného vozidla, ale zdaní přirážku a neuvede dodání do svého Souhrnného hlášení. Plátci nevzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108 a při dalším prodeji uplatní daň z celé ceny nakoupeného vozidla, včetně své přirážky. 10) Tuzemská firma, neplátce daně, pořizuje ze Slovenska zboží v hodnotě ,- Kč: a) Tuzemská firma, jako osoba povinná k dani se musí povinně registrovat k dani v tuzemsku jako identifikovaná osoba, protože překročila v kalendářním roce částku ,- Kč. Přizná daň podle 108, ale nemá nárok na uplatnění odpočtu daně, b) Tuzemská firma, jako osoba povinná k dani se musí povinně registrovat k dani v tuzemsku jako identifikovaná osoba, protože překročila v kalendářním roce částku ,- Kč. Přizná daň podle 108 a má nárok na uplatnění odpočtu daně, c) Tuzemská firma, jako osoba povinná k dani se musí povinně registrovat k dani v tuzemsku jako plátce daně, protože překročila v kalendářním roce částku ,- Kč. Přizná daň podle 108 a má nárok na uplatnění odpočtu daně, d) Tuzemská firma, jako osoba povinná k dani se musí povinně registrovat k dani v tuzemsku jako plátce daně, protože překročila v kalendářním roce částku ,- Kč. Přizná daň podle 108 a nemá nárok na uplatnění odpočtu daně, e) Tuzemská firma, jako osoba povinná k dani se může dobrovolně registrovat k dani v tuzemsku podle 94a jako plátce daně, protože překročila v kalendářním roce částku ,- Kč. Přizná daň podle 108 a má nárok na uplatnění odpočtu daně. 11) Tuzemská firma A, plátce daně, provozuje skladovací služby a také konsignační sklad. Zboží dodává do skladu německá firma B, registrována k dani v Německu, která pověřila firmu A, aby za dohodnuté

10 ceny dodávala zboží dalším zájemcům. Firma A se nestává vlastníkem zboží a vystupuje jako komisionář: a) Německá firma B přemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a musí se v tuzemsku registrovat k dani a má povinnost přiznat daň podle 108, b) Německá firma B přemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a nemusí se v tuzemsku registrovat k dani kvůli pořízení zboží, ale až bude zboží dodávat dalším pořizovatelům, c) Německá firma B nepřemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a nemusí se v tuzemsku registrovat k dani kvůli pořízení zboží, ale podle 6c odst. 2 ji vzniká povinná registrace, až bude zboží dodávat dalším pořizovatelům, d) Německá firma B nepřemísťuje svůj majetek do tuzemska, protože přenesla právo nakládat se zbožím jako vlastník na firmu A a firma A přizná daň při pořízení podle 108 a na výstupu uplatní daň při následném dodání dalším pořizovatelům. 12) Tuzemská firma A, plátce daně, provozuje skladovací služby a také konsignační sklad. Zboží dodává do skladu německá firma B, registrována k dani v Německu, která si bude zboží dodávat z konsignačního skladu sama a firma A poskytuje firmě B pouze služby: a) Německá firma B nepřemísťuje svůj majetek do tuzemska, firma A nemá ze zákona důvod pro přiznání daně a firma B se musí registrovat v tuzemsku k dani podle 6c odst. 2 až následným dodáním zboží dalším pořizovatelům, b) Německá firma B přemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a vzniká ji povinnost registrace k dani v tuzemsku a tím povinnost přiznat daň. Následné dodání zboží je již jejím plněním a uplatní tuzemskou daň na výstupu, c) Německá firma B nepřemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a nevzniká ji povinnost registrace k dani v tuzemsku a tím povinnost přiznat daň. Daň při pořízení přizná provozovatel skladu firma A. Následné dodání zboží je již plněním firmy B a ta se musí registrovat k dani podle 6c odst. 2, d) Německá firma B nepřemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a nevzniká ji povinnost registrace k dani v tuzemsku a tím povinnost přiznat daň. Daň při pořízení přizná provozovatel skladu firma A. Následné dodání zboží je již plněním firmy B a ta uplatní na výstupu německou daň, e) Německá firma B nepřemísťuje svůj majetek do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) a nevzniká ji povinnost registrace k dani v tuzemsku a tím povinnost přiznat daň. Daň při pořízení nepřizná nikdo a následné dodání zboží je již plněním firmy B a ta se musí registrovat k dani podle 6c odst ) Plátce pořídil zboží z Polska v květnu, zaplatil za zboží v červnu a v červenci obdržel od dodavatele daňový doklad. Za jaké zdaňovací období vzniká plátci povinnost přiznat daň podle 25 a kdy má nárok na uplatnění odpočtu daně podle 72 a násl: a) Plátce musí přiznat daň za zdaňovací období květen, kdy pořídil zboží a nárok na odpočet uplatní rovněž za květen, b) Plátce musí přiznat daň za zdaňovací období květen, kdy pořídil zboží, ale nárok na odpočet uplatní rovněž za červenec, kdy obdržel daňový doklad,

11 c) Plátce musí přiznat daň za zdaňovací období červenec, až za zdaňovací období, kdy má k dispozici daňový doklad a nárok na odpočet uplatní rovněž za červenec, kdy obdržel daňový doklad, d) Plátce musí přiznat daň za zdaňovací období červen, kdy zaplatil za zboží a to je datum, kdy může nakládat se zbožím jako vlastník. Nárok na odpočet má plátce za červenec, kdy obdržel daňový doklad, e) Plátce musí přiznat daň za zdaňovací období červen, a to k 15. dni a nárok na odpočet může uplatnit podle 73 odst. 1 písm. b) za stejné období, i když nemá k dispozici daňový doklad. Výsledky: 1C, 2D, 3E, 4A, 5B, 6C, 7D, 8E, 9C, 10A, 11D, 12B, 13E. Vývoz zboží. 1) Plátce vyváží zboží z tuzemska do Ruska a je na rozhodnutí celního úřadu uveden jako deklarant. Fakturu však vystavuje na německou firmu neregistrovanou v žádném členském státě: a) Nejedná se o vývoz, protože zboží je dodáno osobě z jiného členského státu, ale o dodání zboží s místem v tuzemsku podle 7 a plátce uplatní daň v tuzemsku, b) Nejedná se o vývoz, protože zboží je dodáno osobě z jiného členského státu, ale o dodání zboží s místem v Německu podle 64 a plátce uplatní osvobození od daně, c) Jedná se o vývoz podle 66, protože zboží vystupuje do třetí země a plátce má daňový doklad s náležitostmi podle 33a. Faktura je pouze účetním dokladem, d) Rozhodující je vztah mezi subjekty a tím je vystavená faktura, která je současně i daňovým dokladem, takže se nejedná o vývoz, e) Protože německá osoba není registrována k dani v žádném členském státě, nemůže se jednat ani o osvobozené plnění podle 64, ani o vývoz, ale o zdanitelné plnění podle 7. 2) Plátce vyváží zboží z tuzemska do Švýcarska v režimu pasivního zušlechťovacího styku, ale zboží je neopravitelné a zůstane sešrotováno ve Švýcarsku: a) Plátce nemůže zboží osvobodit od daně podle 66, protože nebude vráceno zpět do tuzemska, což je podmínkou režimu, do kterého bylo zboží propuštěno, b) Plátce považuje takové plnění za vývoz, protože byly splněny podmínky 66 a osvobození není podmíněno vrácením zboží formou zpětného dovozu, c) Zboží nemůže být propuštěno do vývozu v režimu pasivního zušlechťovacího styku, ale do režimu aktivního zušlechťovacího styku, d) Plátce přemístil svůj majetek do třetí země a musí se ve Švýcarsku registrovat k dani a přiznat tam daň a touto registrací je uskutečněn vývoz ve smyslu 66, e) Plátce může uskutečnit vývoz zboží pouze v režimu vývoz a jedině tento režim znamená uskutečnění vývozu podle 66 s osvobozením od daně. 3) Plátce dováží zboží z Číny v režimu tranzit do tuzemska a v režimu vnější tranzit je zboží vyvezeno do Ruska:

12 a) Plátce považuje vývoz v režimu vnější tranzit za vývoz podle 66, protože propuštění zboží do režimu vnější tranzit je vývozem s osvobozením od daně a daňovým dokladem je tranzitní doklad, b) V režimu vnější tranzit nelze uskutečnit vývoz podle 66 a dochází tak ke zdanitelnému plnění dodáním zboží ruské firmě, c) Režim vnější tranzit nemůže být považován za vývoz ve smyslu 66, protože proti uvedenému vývozu v řádku 22 nelze na vstupu uvést dovoz do žádného řádku DAP, d) Režim tranzit musí být ukončen propuštěním do režimu, ve kterém vzniká povinnost přiznat daň a teprve potom lze zboží vyvézt ve smyslu 66, e) Zboží může být dovezeno v režimu tranzit, ale vyvezeno pouze v režimu vývoz, takže vývoz v režimu vnější tranzit není vývozem ve smyslu 66. 4) Plátce navrhuje umístění zboží do svobodného skladu v tuzemsku. Ve svobodném skladu prodá zboží jinému plátci a ten jej vyveze do Ruska: a) Umístění zboží do svobodného skladu v tuzemsku není vývozem a prodej zboží uvnitř skladu je zdanitelným plněním podle 7, vývoz uvádí plátce do DAP až výstupem do Ruska, b) Svobodný sklad je tuzemskem a umístění do svobodného skladu není zdanitelným plněním, protože plátce zboží nikomu nedodává. Vývozem je až výstup zboží ze svobodného skladu do Ruska, c) Svobodný sklad je považován za třetí zemi a umístění do něj za vývoz podle 66 a prodej zboží uvnitř skladu je dodáním zboží s místem plnění ve třetí zemi, d) Svobodný sklad je tuzemskem, ale umístění zboží do něj před vývozem je považováno za vývoz podle 66. Prodej zboží ve svobodném skladu je osvobozen od daně podle 68 odst. 15, vývoz uvádí plátce do DAP za zdaňovací období, kdy bylo zboží umístěno do svobodného skladu, e) Svobodný sklad a celní sklad je totožný celní režim a propuštěním zboží před vývozem do těchto skladů nedochází k vývozu. Prodej zboží uvnitř skladu je osvobozen, pokud k němu dochází ve svobodném skladu i v celním skladu. 5) Plátce navrhuje zboží na propuštění do režimu uskladnění v celním skladu před vývozem a v celním skladu prodá zboží dalšímu plátci: a) Propuštění zboží do celního skladu před vývozem je považováno za vývoz podle 66 a následný prodej uvnitř skladu za plnění s místem ve třetí zemi, b) Propuštění zboží do celního skladu před vývozem je považováno za vývoz podle 66 a následný prodej uvnitř skladu za zdanitelné plnění, c) Plátce uvádí vývoz do DAP za zdaňovací období, kdy bylo zboží propuštěno do režimu uskladnění v celním skladu, d) Plátce musí považovat propuštění zboží do režimu uskladnění v celním skladu za vývoz, za toto období uvede vývoz do DAP, ale prodej zboží uvnitř skladu je zdanitelným plněním e) Propuštění zboží před vývozem do režimu uskladnění v celním skladu nemá žádný smysl, protože celní sklady jsou tuzemskem a případný prodej zboží uvnitř skladu by byl zdanitelným plněním. Plátce uvede vývoz do DAP až za zdaňovací období,

13 kdy je zboží navrženo a propuštěno do režimů, které podle 66 znamenají vývoz zboží. 6) Daňovým dokladem při vývozu zboží je: a) Vývozní faktura, která je jako u zdanitelných i intrakomunitárních plnění také daňovým dokladem, b) Přepravní doklad, tj. nákladní list CMR, CIF, lodní konosament, letecký nákl. list apod., potvrzený celním výstupním pohraničním celním úřadem členského státu EU, c) Místopřísežné prohlášení vystavené osobou, která zajišťuje vývoz, d) Rozhodnutí celního úřadu v elektronické podobě (datová zpráva), která obsahuje potvrzení o výstupu zboží z EU do třetí země, e) Právní úprava umožňuje dokazovat vývoz jakýmikoliv důkazními prostředky, ve smyslu právní zásady volného hodnocení důkazních prostředků. 7) Plátce vykazuje vývoz v daňovém přiznání v řádku 22 za období: a) Podle data, kterým celní úřad rozhodl o propuštění zboží, b) Podle data, kdy bylo plátci za zboží zaplaceno zahraniční osobou za vyvezené zboží, c) Podle data, kdy je celním úřadem potvrzeno vystoupení zboží z EU do třetí země, d) Podle data ukončení přepravy na přepravním dokladu ve třetí zemi, e) Podle data, kdy bylo ve třetí zemi zboží při dovozu procleno a uvolněno pro použití zahraniční osoby. 8) Plátce vyváží zboží na Ukrajinu a přepravu zajišťuje ukrajinská firma, která má v tuzemsku provozovnu, která je plátcem daně: a) Pokud bude mít plátce řádný daňový doklad s náležitostmi ve smyslu 33a, osvobodí vývoz od daně, b) Pokud přepravu při vývozu zajišťuje kupující, který má v tuzemsku sídlo nebo provozovnu, nemůže být plátci uznáno osvobození od daně, protože to blokuje 66 odst. 2 a musí se uskutečnit zdanitelné plnění a následně vývoz uskuteční ukrajinská firma, c) Existence provozovny v tuzemsku, kterou zřídil kupující, nemá vliv na osvobození vývozu, bez ohledu na to, kdo přepravu uskutečňuje, d) Protože ukrajinská firma nemá sídlo v EU, nemůže být podle Celního kodexu deklarantem v celním řízení, a proto musí být vývoz uznán plátci jako osvobozené plnění, e) Vývoz může být plátci uznán, protože kupující by nesměl mít v tuzemsku sídlo, ale provozovna nemá vliv na vývoz plátce. 9) Vývoz do Ruska uskutečňuje z tuzemska firma, která má sídlo v tuzemsku, ale není plátcem: a) Neplátce daně nemůže uskutečnit vývoz zboží, b) Neplátce daně se musí registrovat nejprve jako plátce a pak může vývoz uskutečnit,

14 c) Neplátce daně se musí nejprve povinně registrovat jako osoba identifikovaná a pak může uskutečnit vývoz, d) Vývoz může uskutečnit jak osoba povinná, tak nepovinná, stejně jako registrovaná k dani nebo neregistrovaná k dani. Neplátce daně nemůže vývoz uvádět v DAP, protože je nepodává, ale vývoz uskutečnit může, e) Jestliže vyváží zboží neplátce, je správcem daně celní úřad a daň neplátci vyměří. 10) Plátce se při vývozu nechal zastoupit v celním řízení nepřímým zástupcem, který je také plátcem. Kdo uvede vývoz do daňového přiznání: a) Nepřímý zástupce je osobou, která jedná vlastním jménem na účet zastoupeného, a proto vývoz vždy uvede do daňového přiznání zastoupená osoba, která má k vyváženému zboží takový vztah, že může se zbožím nakládat jako vlastník, b) Vývoz uvede do DAP nepřímý zástupce, protože jedná vlastním jménem, c) Vývoz uvedou do svých DAP oba, zastoupená osoba proto, že může nakládat se zbožím jako vlastník a nepřímý zástupce proto, že jedná vlastním jménem, d) Vývoz uvede v DAP ten, koho určí správce daně, e) Vývoz uvede v DAP ten, koho určí celní úřad. Výsledky: 1C, 2B, 3A, 4D, 5E, 6D, 7C, 8B, 9D, 10A. Dovoz zboží: 1) Při dovozu zboží vzniká plátci povinnost přiznat daň podle 23, jestliže navrhuje zboží do těchto celních režimů: a) Volný oběh, tranzit, aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému, b) Volný oběh, aktivní zušlechťovací styk v podmíněním systému, dočasné použití, c) Volný oběh, aktivní zušlechťovací styk v systému navracení, dočasné použití, d) Volný oběh, uskladnění zboží v celním skladu, dočasné použití, e) Volný oběh, přepracování pod celním dohledem, tranzit. 2) Plátce dováží zboží z Ruska a navrhuje celnímu úřadu propuštění zboží do celního režimu uskladnění zboží v celním skladu: a) Plátci vzniká povinnost přiznat daň podle 23 dnem vstupu zboží na území EU, tedy propuštěním do režimu tranzit, b) Plátci vzniká povinnost přiznat daň podle 23 dnem rozhodnutí o propuštění zboží do celního skladu, c) Plátci daně vzniká povinnost přiznat daň podle 23 jedině tehdy, pokud bude zboží v režimu uskladnění v celním skladu prodávat další osobě, d) Plátci daně v režimu uskladnění zboží v celním skladu podle 23 povinnost přiznat daň nevzniká, e) Plátci daně v režimu uskladnění zboží v celním skladu podle 68 odst. 15 povinnost přiznat daň nevzniká.

15 3) Plátce dováží stoj ze Švýcarska a navrhuje celnímu úřadu propuštění do celního režimu dočasného použití. Po 12 měsících bude stroj vyvezen zpět do Švýcarska: a) Při propuštění zboží do režimu dočasného použití nevzniká celní dluh a tudíž nevzniká ani povinnost přiznat daň, b) Při propuštění zboží do režimu dočasného použití vzniká celní dluh a tudíž vzniká i povinnost přiznat daň, c) Při propuštění zboží do režimu dočasného použití nevzniká celní dluh, ale vzniká povinnost přiznat daň. Clo i daň budou vyměřeny 3% za každý měsíc používání, takže clo i daň ve výši 36%, d) Při propuštění zboží do režimu dočasného použití vzniká celní dluh a tudíž vzniká i povinnost přiznat daň. Ukončením režimu a zpětným vývozem bude vráceno clo a vrácena daň v částce, kterou tvoří rozdíl 100% - 36%, e) Při propuštění zboží do režimu dočasného použití nevzniká celní dluh, ale vzniká povinnost přiznat daň a to v celé výši ze základu daně, bez ohledu na to, jak dlouho bude zboží v tuzemsku používáno. Clo bude vybráno ve výši 36% ukončením režimu a zpětným vývozem, daň přizná plátce propuštěním zboží do režimu dočasného použití v plné výši. 4) Plátce dováží zboží z Norska a navrhuje celnímu úřadu propuštění do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení (AZSN). Po 6 měsících je zboží dodáno do Maďarska: a) V režimu AZSN nevzniká plátci povinnost přiznat daň, protože jej musí vyvézt, b) V režimu AZSN vzniká plátci povinnost přiznat daň, protože jej nemusí vyvézt, ale pokud by bylo zboží vyvezeno, vrátí mu celní úřad vybrané clo, u daně nelze vrátit, protože plátce má nárok na odpočet daně už při splnění povinnosti přiznat daň, c) V režimu AZSN vzniká plátci povinnost přiznat daň, protože jej nemusí vyvézt, ale pokud bylo zboží vyvezeno do Maďarska, vrátí mu celní úřad vybrané clo, u daně nelze vrátit, protože plátce má nárok na odpočet daně už při splnění povinnosti přiznat daň, d) V režimu AZSN vzniká plátci povinnost přiznat daň, protože jej nemusí vyvézt, ale pokud bylo zboží vyvezeno do Maďarska, vrátí mu celní úřad vybrané clo i přiznanou daň, protože u tohoto režimu je správcem daně celní úřad. 5) Plátce dovezl zboží z USA a navrhuje celnímu úřadu umístění do svobodného pásma. V době umístění ve svobodném pásmu prodá plátce zboží další osobě: a) Plátci vzniká povinnost přiznat daň dnem umístění do svobodného pásma, ale prodej zboží ve svobodném pásmu je zdanitelným plněním, b) Plátci vzniká povinnost přiznat daň dnem umístění do svobodného pásma, ale prodej zboží ve svobodném pásmu je osvobozeným plněním, c) Plátci nevzniká povinnost přiznat daň dnem umístění do svobodného pásma, ale prodej zboží ve svobodném pásmu je zdanitelným plněním,

16 d) Plátci nevzniká povinnost přiznat daň dnem umístění do svobodného pásma a prodej zboží ve svobodném pásmu je osvobozeným plněním, e) Plátci nevzniká povinnost přiznat daň dnem umístění do svobodného pásma a prodej zboží ve svobodném pásmu je osvobozeným plněním, ale podmínkou pro osvobození je, že zboží musí být z tuzemska vyvezeno ve smyslu 66. 6) Plátce dovezl zboží a navrhuje celnímu úřadu propuštění do volného oběhu. Plátci je vyměřeno celním úřadem clo a je mu fakturována přeprava ze Švýcarska do tuzemska a služby celní deklarace: a) Plátce započte do základu daně pouze základ pro vyměření cla a zaplacené clo, b) Plátce započte do základu daně pouze základ pro vyměření cla a služby poskytnuté celní deklarací, c) Plátce započte do základu daně základ pro vyměření cla, vybrané clo, služby poskytnuté celní deklarací a část přepravy na území EU, d) Plátce započte do základu daně základ pro vyměření cla, vybrané clo, služby poskytnuté celní deklarací a celou přepravu z místa ve třetí zemi do místa určení v tuzemsku, e) Plátce započte do základu daně vybrané clo, služby poskytnuté celní deklarací a celou přepravu z místa ve třetí zemi do místa určení v tuzemsku. 7) Plátce navrhuje umístění zboží před vývozem do svobodného skladu, ve kterém je zboží prodáno další osobě za vyšší cenu. Po určité době navrhuje nový vlastník, aby zboží bylo vráceno zpět do tuzemska: a) Základem daně bude původní cena zboží při umístění do svobodného skladu, b) Základem daně bude rozdíl mezi cenou původní a cenou prodejní, c) Základem daně bude 0, protože umístěním zboží do svobodného skladu bylo zboží vyvezeno, d) Základem daně bude nová cena, navýšena o marži plátce, který zboží prodal ve svobodném pásmu, e) Podle celních předpisů se nejedná o dovoz, a proto zboží nepodléhá dani. 8) Plátce dováží zboží a sazba cla podle celního sazebníku je označena jako zboží prosté cla : a) Takto označené zboží je osvobozeno od cla a tudíž je podle 71 osvobozeno od daně, b) Takto označené zboží není osvobozeno od cla, a proto má plátce povinnost přiznat daň, c) Tzv. nulová sazba cla, jak je označováno zboží prosté cla, je v celním sazebníku stanoveno na roveň institutu osvobození od cla, d) Jestliže je zboží prosté cla, není důvodem řídit se podmínkami stanovenými v 71 a tím je zboží osvobozeno od daně. Výsledky: 1C, 2D, 3E, 4B, 5D, 6C, 7D, 8B. Poskytování služeb.

17 1) U poskytovaných služeb mezi osobami z jiných členských států a osobami z třetích zemí přiznává daň: a) Osoba, která služby poskytuje, bez ohledu na to, která osoba je příjemcem služby, b) Osoba, která služby přijímá, pokud je registrovanou k dani a nemusí mít sídlo nebo provozovnu v místě plnění, c) Osoba, která služby poskytuje, vyjma příjemců z třetích zemí, d) Osoba, která služby přijímá, pokud je osobou povinnou k dani a má sídlo nebo provozovnu v místě, kde je stanoveno místo plnění, e) Osoba, která služby přijímá, pokud je osobou registrovanou k dani a má sídlo nebo provozovnu v místě, kde je stanoveno místo plnění. 2) Osoba povinná k dani podle 5 je osoba: a) Registrovaná k dani v jiném členském státě, b) Neregistrovaná k dani, ale podnikatel v jiném členském státě, c) Pouze zahraniční osoba, bez ohledu, zda je registrovaná v třetí zemi, d) Pouze tuzemská osoba, která je nebo není registrovaná k dani, ale je podnikatelem, e) Všechny osoby, které jsou podnikatelskými subjekty, bez ohledu na to, zda jsou registrovanými k dani. 3) Služby osvobozené od daně znamenají: a) Poskytovatel je osvobozuje od daně a příjemce musí přiznat daň ve svém členském státě nebo ve třetí zemi, b) Poskytovatel je osvobozuje od daně pouze při poskytnutí osobám povinným k dani, c) Poskytovatel je osvobozuje všem osobám, povinným nebo nepovinným k dani a příjemcům služeb nevzniká povinnost přiznat daň, d) Poskytovatel je osvobozuje pouze osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo zahraničním osobám povinným k dani, e) Poskytovatel je osvobozuje pouze zahraničním osobám povinným k dani. 4) Do řádku 21 DAP a do Souhrnného hlášení s kódem 3 uvádí plátce nebo identifikovaná osoba služby: a) Všechny služby poskytnuté s místem plnění mimo tuzemsko, b) Služby s místem plnění stanoveného podle 9 odst. 1, pokud jsou poskytnuty osobě registrované k dani v jiném členském státě, c) Pouze služby osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, d) Pouze služby s místem plnění mimo tuzemsko, s výjimkou služeb poskytnutých s místem plnění ve třetí zemi, e) Pouze služby poskytnuté osobám povinným k dani, se sídlem v jiných členských státech. 5) Podle 9 odst. 1 se stanoví místo plnění v těchto případech: a) Pouze u poskytnutých služeb osobám povinným k dani se sídlem v tuzemsku, v jiných členských státech a ve třetích zemích,

18 b) Pouze u poskytnutých služeb osobám registrovaným k dani se sídlem v tuzemsku nebo v jiných členských státech, c) Všem osobám, povinným i nepovinným k dani, pokud není místo plnění stanoveno v jiných ustanoveních zákona o DPH, d) Pouze osobám povinným a nepovinným k dani se sídlem ve třetích zemích, e) Všem osobám nepovinným k dani, kdy se musí registrovat k dani v místě plnění poskytovatel služby. 6) Při poskytnutí služby tuzemskou osobou povinnou k dani, ale neplátcem daně, se musí poskytovatel registrovat v tuzemsku: a) Jako plátce daně, při poskytnutí jakékoliv služby s místem plnění mimo tuzemsko pro osobu povinnou k dani podle 6c, b) Jako identifikovaná osoba při poskytnutí jakékoliv služby s místem plnění mimo tuzemsko pro osobu povinnou k dani podle 6i, c) Jako identifikovaná osoba podle 6i, při poskytnutí služby s místem plnění podle 9 odst. 1, pokud je místem plnění jiný členský stát, d) Jako plátce daně podle 6i, při poskytnutí služby s místem plnění podle 9 odst. 1, pokud je místem plnění jiný členský stát, e) Jako identifikovaná osoba podle 6i, při poskytnutí služby s místem plnění ve třetí zemi. 7) Při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku tuzemskou osobou povinnou k dani, ale neplátcem, je povinen přiznat daň podle 108 a má nárok na odpočet: a) Příjemce služby, který se musí registrovat k dani v tuzemsku jako osoba identifikovaná podle 6h, ale nemá nárok na uplatnění odpočtu daně, b) Poskytovatel služby podle 6c, jestliže je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, který daň v tuzemsku odvede, c) Poskytovatel služby podle 6c, jestliže je osobou povinnou k dani se sídlem ve třetí zemi, který daň v tuzemsku odvede, d) Příjemce služby, který se musí registrovat k dani v tuzemsku jako plátce daně podle 6 a má nárok na uplatnění odpočtu daně, e) Příjemce služby, který se musí registrovat k dani v tuzemsku jako osoba identifikovaná podle 6h, avšak pouze u služeb, u kterých bylo místo v tuzemsku stanoveno podle 9 odst. 1, ale nemá nárok na odpočet daně. 8) Při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku plátcem nebo identifikovanou osobou, uvádí tyto osoby povinnost přiznat daň podle 108 do těchto řádků DAP: a) Do řádku 5 DAP, bez ohledu na ustanovení, podle kterého bylo místo plnění stanoveno v tuzemsku a bez ohledu na to, která osoba služby poskytla, b) Do řádku 12 DAP, bez ohledu na ustanovení, podle kterého bylo místo plnění stanoveno v tuzemsku a bez ohledu na to, která osoba služby poskytla, c) Do řádku 5 DAP, jestliže u služby bylo stanoveno místo plnění v tuzemsku podle 9 odst. 1 a poskytovatelem služby byla osoba registrovaná k dani v jiném

19 členském státě. Do řádku 12 budou uvedeny ostatní služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně, d) Do řádku 5 DAP, jestliže u služby bylo stanoveno místo plnění v tuzemsku podle 9 odst. 1 a poskytovatelem služby byla osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani. Do řádku 12 budou uvedeny ostatní služby s místem plnění v tuzemsku, e) Do řádku 5 DAP je uvede pouze plátce daně, jestliže u služby bylo stanoveno místo plnění v tuzemsku podle 9 odst. 1 a poskytovatelem služby byla osoba registrovaná k dani v jiném členském státě. Identifikovaná osoba a plátce daně uvede do řádku 12 DAP ostatní služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně. 9) Podle 108 vzniká plátci a identifikované osobě povinnost přiznat daň, pokud je služba poskytnuta s místem plnění v tuzemsku a služby poskytla osoba neusazená v tuzemsku podle 4 odst. 4 písm. n). Osoba neusazená v tuzemsku je: a) Osoba povinná k dani, se sídlem nebo provozovnou v jiném členském státě, b) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, c) Osoba povinná k dani, se sídlem v jiném členském státě, registrovaná i neregistrovaná a zahraniční osoba, které nemají v tuzemsku sídlo nebo provozovnu, d) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a zahraniční osoba povinná k dani, které nemají v tuzemsku sídlo nebo provozovnu, e) Všechny osoby povinné i nepovinné k dani, které nemají v tuzemsku sídlo nebo provozovnu. 10) U služby poskytnuté s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, ale neregistrovanou k dani, která má sídlo v jiném členském státě, vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku: a) Povinnost přiznat daň nevzniká, protože službu poskytuje osoba neregistrovaná k dani, b) Povinnost přiznat daň vzniká plátci i identifikované osobě, c) Povinnost přiznat daň nevzniká tuzemské osobě povinné k dani, ale neplátci a tuzemské osobě nepovinné k dani, d) Povinnost přiznat daň vzniká plátci, identifikované osobě i osobě nepovinné k dani, e) U všech poskytnutých služeb vzniká poskytovateli povinnost registrace k dani v jeho členském státě, stává se osobou registrovanou v jiném členském státě a následně vzniká plátci a osobě identifikované povinnost přiznat daň. Výsledky: 1D, 2E, 3C, 4B, 5A, 6C, 7A, 8C, 9C, 10B. Poskytnuté služby v konkrétních případech:

20 1) Slovenský živnostník, neregistrovaný k dani na Slovensku provede stavební práce v tuzemsku, tuzemskému živnostníkovi, který má budovu v majetku. Daň přizná: a) Nikdo, protože ani jeden ze živnostníků není registrován k dani, b) Tuzemský živnostník se musí registrovat k dani jako plátce daně podle 6h, přizná daň a má nárok na odpočet daně, c) Tuzemský živnostník, se musí registrovat jako identifikovaná osoba podle 6h, protože službu poskytuje osoba neusazena v tuzemsku. Nemá nárok na odpočet daně, d) Tuzemský živnostník, jako identifikovaná osoba podle 6h, protože službu poskytuje osoba neusazena v tuzemsku. Uplatní nárok na odpočet daně, e) Slovenský živnostník se musí registrovat k dani v tuzemsku jako identifikovaná osoba podle 6h a odvede v tuzemsku daň. 2) Tuzemský dopravce, plátce daně, uskuteční přepravu z Prahy do Brna pro slovenskou firmu neregistrovanou k dani na Slovensku. Kdo přizná daň: a) Dopravce uplatní podle 9 odst. 1 přenos povinnosti přiznat daň na osobu povinnou k dani se sídlem na Slovensku, b) Dopravce neuplatní přenos povinnosti přiznat daň podle 9 odst. 1 na osobu povinnou k dani se sídlem na Slovensku, protože není registrována k dani a uplatní tuzemskou daň, c) Dopravce neuplatní přenos povinnosti přiznat daň podle 9 odst. 1 na osobu povinnou k dani se sídlem na Slovensku, protože přeprava je uskutečněna a spotřebována v tuzemsku a uplatní tuzemskou daň, d) Přeprava bude osvobozena od daně, protože příjemce služby není registrován k dani a nemohl by uplatnit nárok na odpočet daně, e) Slovenský objednatel přepravy se musí v tuzemsku registrovat k dani podle 6 jako plátce daně a dopravce uplatní tuzemskou daň a objednatel přepravy uplatní nárok na odpočet daně. 3) Tuzemský živnostník, tlumočník, poskytuje tlumočnické služby v tuzemsku ruské firmě. Kdo přizná daň: a) Tuzemský tlumočník je osobou povinnou k dani a musí se podle 6i registrovat jako identifikovaná osoba a uplatní přenos povinnosti přiznat daň na ruskou firmu, b) Tuzemský tlumočník je osobou povinnou k dani, ale nemusí se podle 6i registrovat jako identifikovaná osoba a jako neplátce nemůže uplatnit daň, ani přenos povinnosti přiznat daň na ruskou firmu, c) Tuzemský tlumočník je osobou povinnou k dani a musí se podle 6 registrovat jako plátce daně a uplatní přenos povinnosti přiznat daň na ruskou firmu, d) Tlumočnická služba byla spotřebována v tuzemsku a tlumočník se musí registrovat k dani jako plátce daně podle 6 a uplatní tuzemskou daň, e) Tlumočnická služba byla spotřebována v tuzemsku a tlumočník se musí registrovat k dani jako identifikovaná osoba podle 6 a uplatní tuzemskou daň.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

I. Dodání zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

I. Dodání zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. I. Dodání zboží Za dodání zboží je podle 13 ZDPH považováno dodání, kdy dochází alespoň k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, takže dodání není podmíněno změnou vlastnictví. K dodání tak může

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Poskytování služeb Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, 67-70 ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 DP povinnost přiznat daň 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby nová úprava daňového dokladu při vývozu zrušení vývozu umístěním do svobodného pásma

a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby nová úprava daňového dokladu při vývozu zrušení vývozu umístěním do svobodného pásma Svatopluk Galočík, František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby nová úprava daňového dokladu při vývozu zrušení vývozu umístěním do svobodného pásma zrušení osvobození u plnění ve svobodných

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j.: 40950/19/7100-20118-203500 Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH 2 A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 40

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH Stejně jako daň z příjmu je univerzální daní závaznou pro všechny podnikatelské subjekty bez výjimky. Představuje ve své podstatě přirážku v ceně

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1 C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 2 40 41 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění Odpočet DPH Problematiku odpočtu DPH řeší ZDPH v 72 79, Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

DPH jako nekumulativní daň

DPH jako nekumulativní daň Daň z přidané hodnoty (DPH) Mechanismus výpočtu DPH - obecné schéma DPH jako nekumulativní daň výrobce výrobce obchodník spotřebitel pšenice chleba s chlebem (plátce DPH) (plátce DPH) (plátce DPH) Cena

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z JČS Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO174

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

Uplatňování DPH po 1.5.2004

Uplatňování DPH po 1.5.2004 Zpracováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Uplatňování DPH po 1.5.2004 Tato metodická informace obsahuje pouze některé základní změny. Jejich komplexní výčet a praktické uplatnění

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží

Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 101444/17/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží 1. Cíl Informace Generální

Více

UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 1. ROZDĚLENÍ PŘÍJEMCŮ SLUŽEB PODLE JEJICH STATUSU

UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 1. ROZDĚLENÍ PŘÍJEMCŮ SLUŽEB PODLE JEJICH STATUSU UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 Novela zákona o DPH 1 účinná k 1. lednu 2010 v mnohém změnila pravidla uplatňování DPH, zejména pokud jde o určování místa plnění při poskytování

Více

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY Ing. Jiří Štrupl, odbor 21 GŘC (j.strupl@cs.mfcr.cz) Předpisy/použité zkratky ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 4 Vymezení základních pojmů a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH.

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH. Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ pro výpočet DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH,

Více

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Směrnice Rady 2006/112/EC o společném systému DPH z 28.11.2006 účinnost od 1. ledna 2007 cílem je harmonizace právních předpisů členských

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr)

Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr) Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr) Terminologie vývoz zboží poskytnutí služby zahraničním osobám Česká republika Třetí země dovoz zboží přijetí služby od zahraniční osoby (resp. dle zákona:

Více

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Přiznání k DPH dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, které bylo odesláno nebo přepraveno - (řádek 20) včetně souhrnného hlášení 2017

Přiznání k DPH dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, které bylo odesláno nebo přepraveno - (řádek 20) včetně souhrnného hlášení 2017 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Intrakomunitární plnění a DPH

Intrakomunitární plnění a DPH Terminologie Intrakomunitární plnění a DPH dodání do JČS zasílání do JČS poskytnutí služby osobě z JČS Česká republika ostatní území ES (JČS) pořízení z JČS zasílání do tuzemska poskytnutí služby osobou

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017 , DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela Ing. O. Hochmannová, březen 2017 1. Aktuální informace z oblasti DPH Návrh novely (873) daňových zákonů vrácen zpět Senátem s pozměňovacími návrhy, navrženo i posunutí

Více

Celní právo a celní správa Základy celního práva

Celní právo a celní správa Základy celního práva Celní právo a celní správa Základy celního práva Dana Šramková Pyramida norem celního práva Právo EU celní kodex prováděcí nařízení k celnímu kodexu nařízení o osvobození od cla = nařízení nařízení TIR

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY LEDEN 2018 1/5 Schválené i plánované změny směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen Směrnice ) K 1. lednu 2019

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Všeobecné údaje k DPH

Všeobecné údaje k DPH Všeobecné údaje k DPH 1. Obecně k uplatnění DPH u Nositelů práv a u INTERGRAMU (i) Uplatnění DPH u Nositelů práv Nositelé práv jsou, z pohledu uplatnění DPH, považováni za osoby uskutečňující ekonomickou

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Ing. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Ing. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Ing. Dita Malíková daňový poradce Uplatňování DPH při intrakomunitárním plnění včetně služeb (praktické příklady) Seminář Francouzsko-české obchodní komory

Více