(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep"

Transkript

1 (1) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 8,1 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 158 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 51? 4. Určete potenciální energii orla letícího ve výšce 1,5 km o hmotnosti 14 kg. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 145 kg do výšky 1,6 m za dobu 3 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 29 g padá na stůl z výšky 56 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 15 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (1) Řešení 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Platí: W = F s cos α = 158 N. 8, 1 m. cos 51 = 810 J. 4. Platí: E p = mgh = 14 kg. 9, 81 m/s m = 210 kj. 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 145 kg. 9, 81 m/s 2 = 1420 N, dále W = F s = 1420 N. 1, 6 m = 2300 J a nakonec dosadíme do P = W t = 2300 J 3 s = 800 W. 0,029 kg.9,81 m/s 2.0,56 m = 160 mj. Ve výšce h 1 = 15 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,029 kg.9,81 m/s 2.0,15 m = 43 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 160 mj 43 mj = 120 mj. (2) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 4,7 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,317 km? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,84 km, jehož potenciální energie je 188 kj. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 143 kg do výšky 1,6 m za dobu 5 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 15 g padá na stůl z výšky 57 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 21 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (2) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Platí: W = F s = 4, 7 N. 317 m = 1500 J. gh = 1, J 9,81 m/s m = 23 kg. 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 143 kg. 9, 81 m/s 2 = 1400 N, dále W = F s = 1400 N. 1, 6 m = 2200 J a nakonec dosadíme do P = W t = 2200 J 5 s = 400 W. 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,57 m = 84 mj. Ve výšce h 1 = 21 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,21 m = 31 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 84 mj 31 mj = 53 mj.

2 (3) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 102 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 35. Vykonali jsme při tom práci 425,26 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 170 kj a jede rychlostí 30 km/h. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 2163 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 66,9546 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 27 g padá na stůl z výšky 47 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete (3) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 425,26 J 102 N. cos 35 = 5, 1 m. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 1, J (8,3 m/s) 2 = 4, 9t. F cos α = 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 6, J 2163 W = 30, 95 s. 0,027 kg.9,81 m/s 2.0,47 m = 120 mj. 0,027 kg.9,81 m/s 2.0,35 m = 93 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 120 mj 93 mj = 30 mj. (4) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 7,4 km a vykonal přitom práci 332 kj. 4. Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 123 kj a jede rychlostí 55 km/h. 5. Elektromotor o příkonu 12 kw pracuje s účinností 86%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,6 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 17 g padá na stůl z výšky 54 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 38 cm, kde ji chytíme. Určete (4) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: F = W s = 3, J 7400 m = 45 N. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 1, J (15 m/s) 2 = 1, 1t. 100 ). P. t = 0, 86. 1, W. 2, s = 210 MJ; 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,54 m = 90 mj. 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,38 m = 63 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 90 mj 63 mj = 27 mj.

3 (5) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu výkon 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 159 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 50. Vykonali jsme při tom práci 994,25 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,1 km, jehož potenciální energie je 74,5 kj. 5. Motor výtahu o výkonu 1286 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 91,4 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 16 g padá na stůl z výšky 58 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete (5) Řešení 1. Výkon P je definovaný jako podíl práce W a času t, během kterého byla práce vykonána: P = W t. Jednotka výkonu je 1 Watt, značka 1 W. 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 994,25 J 159 N. cos 50 = 9, 7 m. gh = 7, J 9,81 m/s m = 6, 9 kg. 5. Platí: W = P t = 1286 W. 91, 4 s = 118 kj. F cos α = 0,016 kg.9,81 m/s 2.0,58 m = 91 mj. 0,016 kg.9,81 m/s 2.0,35 m = 55 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 91 mj 55 mj = 36 mj. (6) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 9,3 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 138 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 40? 4. Jakou rychlostí jede nákladní automobil o hmotnosti 9,4 t, který má kinetickou energii rovnu 733,437 kj? 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 2309 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 172,722 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 13 g padá na stůl z výšky 54 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 39 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 19 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (6) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: W = F s cos α = 138 N. 9, 3 m. cos 40 = 980 J. 2. E 4. Platí: v = k m = 2. 7, J 9400 kg = 12 m/s. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 1, J 2309 W = 74, 80 s. 0,013 kg.9,81 m/s 2.0,54 m = 69 mj. Ve výšce h 1 = 19 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,013 kg.9,81 m/s 2.0,19 m = 24 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 69 mj 24 mj = 45 mj.

4 (7) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanickou práci (stálé síly) Nebo napište definiční vztah a nakreslete obrázek. 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 19 km a vykonal přitom práci 134 kj. 4. V jaké výšce letí orel o hmotnosti 12 kg, který má potenciální energii 161,837 kj? 5. Motor výtahu o výkonu 544,2 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 92,3 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 19 g padá na stůl z výšky 55 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 25 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (7) Řešení 1. Mechanická práce W (stálé síly) je definovaná jako součin (velikosti) síly F působící na těleso, dráhy s, kterou těleso v důsledku působení této síly urazí, a kosinu úhlu α, který svírá směr síly a (přímá) trajektorie tělesa: W = F s cos α. Jednotka mechanické práce je 1 Joule [džaul], značka J. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: F = W s = 1, J 1, m = 7, 1 N. 4. Platí: h = Ep mg = 1, J 12 kg. 9,81 m/s 2 = 1, 4 km. 5. Platí: W = P t = 544, 2 W. 92, 3 s = 50, 2 kj. 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,55 m = 100 mj. Ve výšce h 1 = 25 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,25 m = 47 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 100 mj 47 mj = 50 mj. (8) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanickou práci (stálé síly) Nebo napište definiční vztah a nakreslete obrázek. 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 3,8 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,400 km? 4. V jaké výšce letí orel o hmotnosti 11 kg, který má potenciální energii 51,4447 kj? 5. Motor výtahu o výkonu 4082 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 119 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 17 g padá na stůl z výšky 48 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 38 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 29 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (8) Řešení 1. Mechanická práce W (stálé síly) je definovaná jako součin (velikosti) síly F působící na těleso, dráhy s, kterou těleso v důsledku působení této síly urazí, a kosinu úhlu α, který svírá směr síly a (přímá) trajektorie tělesa: W = F s cos α. Jednotka mechanické práce je 1 Joule [džaul], značka J. 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s = 3, 8 N. 400 m = 1500 J. 4. Platí: h = Ep mg = 5, J 11 kg. 9,81 m/s 2 = 0, 48 km. 5. Platí: W = P t = 4082 W. 119 s = 486 kj. 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,48 m = 80 mj. Ve výšce h 1 = 29 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,29 m = 48 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 80 mj 48 mj = 32 mj.

5 (9) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 1,0 kg, když vykonal práci 123 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,4 km, jehož potenciální energie je 86,1 kj. 5. Elektromotor o příkonu 5,8 kw pracuje s účinností 75%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,3 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 18 g padá na stůl z výšky 59 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 38 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 12 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (9) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 1, 0 kg. 9, 81 m/s 2 = 98 N, a následně h = W F = 123 J 98 N = 1, 3 m. gh = 8, J 9,81 m/s m = 6, 3 kg. 100 ). P. t = 0, W. 1, s = 83 MJ; 0,018 kg.9,81 m/s 2.0,59 m = 100 mj. Ve výšce h 1 = 12 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,018 kg.9,81 m/s 2.0,12 m = 21 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 100 mj 21 mj = 80 mj. (10) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu výkon 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 5,0 km a vykonal přitom práci 262 kj. 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 131 t a pohybujícího se rychlostí 12 km/h. 5. Elektromotor o příkonu 13 kw pracuje s účinností 76%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,1 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 14 g padá na stůl z výšky 49 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 38 cm, kde ji chytíme. Určete (10) Řešení 1. Výkon P je definovaný jako podíl práce W a času t, během kterého byla práce vykonána: P = W t. Jednotka výkonu je 1 Watt, značka 1 W. 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: F = W s = 2, J 5000 m = 52 N. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (3, 3 m/s) 2 = 0, 73 MJ. 100 ). P. t = 0, 76. 1, W. 1, s = 180 MJ; 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,49 m = 67 mj. 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,38 m = 52 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 67 mj 52 mj = 15 mj.

6 (11) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 4,6 kg, když vykonal práci 261 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 333 kj a jede rychlostí 31 km/h. 5. Motor výtahu o výkonu 2460 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 110 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 16 g padá na stůl z výšky 58 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 39 cm, kde ji chytíme. Určete (11) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 4, 6 kg. 9, 81 m/s 2 = 45 N, a následně h = W F = 261 J 45 N = 5, 8 m. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 3, J (8,6 m/s) 2 = 9, 0t. 5. Platí: W = P t = 2460 W. 110 s = 271 kj. 0,016 kg.9,81 m/s 2.0,58 m = 91 mj. 0,016 kg.9,81 m/s 2.0,39 m = 61 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 91 mj 61 mj = 30 mj. (12) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 10 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 72,3 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 44? 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 106 t a pohybujícího se rychlostí 15 km/h. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 3185 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 259,784 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 23 g padá na stůl z výšky 47 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 39 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 28 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (12) Řešení 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: W = F s cos α = 72, 3 N. 10 m. cos 44 = 520 J. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (4, 2 m/s) 2 = 0, 92 MJ. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 2, J 3185 W = 81, 56 s. 0,023 kg.9,81 m/s 2.0,47 m = 110 mj. Ve výšce h 1 = 28 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,023 kg.9,81 m/s 2.0,28 m = 63 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 110 mj 63 mj = 50 mj.

7 (13) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Při přemístění tělesa po nakloněné rovině, jsme vykonali práci 430,54 J. Jak velkou silou jsme museli působit, když jsme těleso přemístili do vzdálenosti 11 m? Působící síla svírala se směrem trajektorie úhel Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 140 kj a jede rychlostí 74 km/h. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 209 kg do výšky 2,0 m za dobu 7 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 20 g padá na stůl z výšky 52 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete (13) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že F = W 430,54 J 11 m. cos 46 = 56 N. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 1, J (21 m/s) 2 = 0, 66t. s cos α = 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 209 kg. 9, 81 m/s 2 = 2050 N, dále W = F s = 2050 N. 2, 0 m = 4100 J a nakonec dosadíme do P = W t = 4100 J 7 s = 600 W. 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,52 m = 100 mj. 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,35 m = 69 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 100 mj 69 mj = 30 mj. (14) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanická energie. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 7,6 kg, když vykonal práci 332 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,67 km, jehož potenciální energie je 85,6 kj. 5. Elektromotor o příkonu 7,8 kw pracuje s účinností 75%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,0 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 14 g padá na stůl z výšky 48 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 31 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 25 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (14) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. Mechanická energie tělesa je součet kinetické a potenciální energie tělesa. 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 7, 6 kg. 9, 81 m/s 2 = 75 N, a následně h = W F = 332 J 75 N = 4, 5 m. gh = 8, J 9,81 m/s m = 13 kg. 100 ). P. t = 0, W. 1, s = 110 MJ; 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,48 m = 66 mj. Ve výšce h 1 = 25 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,25 m = 34 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 66 mj 34 mj = 32 mj.

8 (15) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 87,5 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 36. Vykonali jsme při tom práci 320,30 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,69 km, jehož potenciální energie je 169 kj. 5. Elektromotor o příkonu 14 kw pracuje s účinností 90%. Jakou mechanickou práci vykoná za 6,3 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 14 g padá na stůl z výšky 48 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 36 cm, kde ji chytíme. Určete (15) Řešení 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 320,30 J 87,5 N. cos 36 = 4, 5 m. gh = 1, J 9,81 m/s m = 25 kg. F cos α = 100 ). P. t = 0, 90. 1, W. 2, s = 290 MJ; 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,48 m = 66 mj. 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,36 m = 49 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 66 mj 49 mj = 17 mj. (16) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanickou práci (stálé síly) Nebo napište definiční vztah a nakreslete obrázek. 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 14 km a vykonal přitom práci 61,5 kj. 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 138 t a pohybujícího se rychlostí 19 km/h. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 105 kg do výšky 1,9 m za dobu 5 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 27 g padá na stůl z výšky 53 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 37 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 31 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (16) Řešení 1. Mechanická práce W (stálé síly) je definovaná jako součin (velikosti) síly F působící na těleso, dráhy s, kterou těleso v důsledku působení této síly urazí, a kosinu úhlu α, který svírá směr síly a (přímá) trajektorie tělesa: W = F s cos α. Jednotka mechanické práce je 1 Joule [džaul], značka J. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: F = W s = 6, J 1, m = 4, 4 N. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (5, 3 m/s) 2 = 1, 9 MJ. 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 105 kg. 9, 81 m/s 2 = 1030 N, dále W = F s = 1030 N. 1, 9 m = 2000 J a nakonec dosadíme do P = W t = 2000 J 5 s = 400 W. 0,027 kg.9,81 m/s 2.0,53 m = 140 mj. Ve výšce h 1 = 31 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,027 kg.9,81 m/s 2.0,31 m = 82 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 140 mj 82 mj = 60 mj.

9 (17) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanická energie. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 4,6 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,131 km? 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 140 t a pohybujícího se rychlostí 17 km/h. 5. Elektromotor o příkonu 8,6 kw pracuje s účinností 81%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,6 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 19 g padá na stůl z výšky 49 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 27 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (17) Řešení 2. Mechanická energie tělesa je součet kinetické a potenciální energie tělesa. 3. Platí: W = F s = 4, 6 N. 131 m = 600 J. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (4, 7 m/s) 2 = 1, 6 MJ. 100 ). P. t = 0, W. 2, s = 140 MJ; 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,49 m = 91 mj. Ve výšce h 1 = 27 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,27 m = 50 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 91 mj 50 mj = 41 mj. (18) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 135 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 54. Vykonali jsme při tom práci 1155,2 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Jakou rychlostí jede nákladní automobil o hmotnosti 15 t, který má kinetickou energii rovnu 660,739 kj? 5. Elektromotor o příkonu 13 kw pracuje s účinností 84%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,3 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 15 g padá na stůl z výšky 58 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 36 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 21 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (18) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 1155,2 J 135 N. cos 54 = 15 m. 2. E 4. Platí: v = k m = 2. 6, J 1, kg = 9, 4 m/s. F cos α = 100 ). P. t = 0, 84. 1, W. 1, s = 210 MJ; 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,58 m = 85 mj. Ve výšce h 1 = 21 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,21 m = 31 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 85 mj 31 mj = 54 mj.

10 (19) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanická energie. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 3,5 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,353 km? 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 111 t a pohybujícího se rychlostí 14 km/h. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 2125 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 221,494 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 20 g padá na stůl z výšky 48 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 31 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 17 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (19) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. Mechanická energie tělesa je součet kinetické a potenciální energie tělesa. 3. Platí: W = F s = 3, 5 N. 353 m = 1200 J. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (3, 9 m/s) 2 = 0, 84 MJ. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 2, J 2125 W = 104, 2 s. 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,48 m = 94 mj. Ve výšce h 1 = 17 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,17 m = 33 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 94 mj 33 mj = 61 mj. (20) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 132 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 44. Vykonali jsme při tom práci 881,22 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Určete potenciální energii orla letícího ve výšce 0,74 km o hmotnosti 11 kg. 5. Elektromotor o příkonu 6,8 kw pracuje s účinností 84%. Jakou mechanickou práci vykoná za 6,7 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 12 g padá na stůl z výšky 50 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete (20) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 881,22 J 132 N. cos 44 = 9, 3 m. F cos α = 4. Platí: E p = mgh = 11 kg. 9, 81 m/s m = 80 kj. 100 ). P. t = 0, W. 2, s = 140 MJ; 0,012 kg.9,81 m/s 2.0,50 m = 59 mj. 0,012 kg.9,81 m/s 2.0,34 m = 40 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 59 mj 40 mj = 19 mj.

11 (21) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 13 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 147 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 60? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,5 km, jehož potenciální energie je 143 kj. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 1967 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 54,9392 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 24 g padá na stůl z výšky 53 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 33 cm, kde ji chytíme. Určete (21) Řešení 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α = 147 N. 13 m. cos 60 = 960 J. gh = 1, J 9,81 m/s m = 9, 7 kg. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 5, J 1967 W = 27, 93 s. 0,024 kg.9,81 m/s 2.0,53 m = 120 mj. 0,024 kg.9,81 m/s 2.0,33 m = 78 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 120 mj 78 mj = 40 mj. (22) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Napište zákon zachování energie. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 1,4 kg, když vykonal práci 339 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,70 km, jehož potenciální energie je 54,2 kj. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 4355 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 340,075 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 18 g padá na stůl z výšky 50 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 30 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (22) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. V izolované soustavě platí, že součet kinetické, potenciální a vnitřní energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 1, 4 kg. 9, 81 m/s 2 = 14 N, a následně h = W F = 339 J 14 N = 25 m. gh = 5, J 9,81 m/s m = 7, 9 kg. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 3, J 4355 W = 78, 09 s. 0,018 kg.9,81 m/s 2.0,50 m = 88 mj. Ve výšce h 1 = 30 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,018 kg.9,81 m/s 2.0,30 m = 53 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 88 mj 53 mj = 35 mj.

12 (23) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Při přemístění tělesa po nakloněné rovině, jsme vykonali práci 469,72 J. Jak velkou silou jsme museli působit, když jsme těleso přemístili do vzdálenosti 12 m? Působící síla svírala se směrem trajektorie úhel Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,3 km, jehož potenciální energie je 113 kj. 5. Elektromotor s příkonem 4,5 kw vykoná za 58 s práci 112,6 kj. Jaká je jeho účinnost v procentech? 6. Hopskulka o hmotnosti 12 g padá na stůl z výšky 54 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 32 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 28 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (23) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že F = W 469,72 J 12 m. cos 32 = 46 N. gh = 1, J 9,81 m/s m = 8, 9 kg. s cos α = 5. Platí: η = P P. 100%. Nejprve vypočteme P = W t = 1, J 58 s = 1900 W a dosadíme do η = P P = 1900 W 42% W = 0,012 kg.9,81 m/s 2.0,54 m = 64 mj. Ve výšce h 1 = 28 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,012 kg.9,81 m/s 2.0,28 m = 33 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 64 mj 33 mj = 31 mj. (24) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Napište zákon zachování energie. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 8,1 km a vykonal přitom práci 85,7 kj. 4. Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 168 kj a jede rychlostí 65 km/h. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 782,4 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 202,162 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 17 g padá na stůl z výšky 54 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 37 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 34 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (24) Řešení 2. V izolované soustavě platí, že součet kinetické, potenciální a vnitřní energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: F = W s = 8, J 8100 m = 11 N. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 1, J (18 m/s) 2 = 1, 0t. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 2, J 782,4 W = 258, 4 s. 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,54 m = 90 mj. Ve výšce h 1 = 34 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,34 m = 57 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 90 mj 57 mj = 33 mj.

13 (25) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 7,9 kg, když vykonal práci 290 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete potenciální energii orla letícího ve výšce 1,1 km o hmotnosti 10 kg. 5. Elektromotor o příkonu 12 kw pracuje s účinností 81%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,6 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 19 g padá na stůl z výšky 51 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 39 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 22 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (25) Řešení 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 7, 9 kg. 9, 81 m/s 2 = 77 N, a následně h = W F = 290 J 77 N = 3, 7 m. 4. Platí: E p = mgh = 10 kg. 9, 81 m/s m = 110 kj. 100 ). P. t = 0, 81. 1, W. 2, s = 200 MJ; 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,51 m = 95 mj. Ve výšce h 1 = 22 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,22 m = 41 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 95 mj 41 mj = 54 mj. (26) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 9,6 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 154 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 36? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,4 km, jehož potenciální energie je 65,2 kj. 5. Elektromotor s příkonem 3,7 kw vykoná za 53 s práci 63,50 kj. Jaká je jeho účinnost v procentech? 6. Hopskulka o hmotnosti 11 g padá na stůl z výšky 57 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 37 cm, kde ji chytíme. Určete (26) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: W = F s cos α = 154 N. 9, 6 m. cos 36 = 1200 J. gh = 6, J 9,81 m/s m = 4, 7 kg. 5. Platí: η = P P. 100%. Nejprve vypočteme P = W t = 6, J 53 s = 1200 W a dosadíme do η = P P = 1200 W 32% W = 0,011 kg.9,81 m/s 2.0,57 m = 62 mj. 0,011 kg.9,81 m/s 2.0,37 m = 40 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 62 mj 40 mj = 22 mj.

14 (27) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 6,0 kg, když vykonal práci 958 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 140 t a pohybujícího se rychlostí 14 km/h. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 104 kg do výšky 1,7 m za dobu 7 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 15 g padá na stůl z výšky 51 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete (27) Řešení 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 6, 0 kg. 9, 81 m/s 2 = 59 N, a následně h = W F = 958 J 59 N = 16 m. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (3, 9 m/s) 2 = 1, 1 MJ. 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 104 kg. 9, 81 m/s 2 = 1020 N, dále W = F s = 1020 N. 1, 7 m = 1700 J a nakonec dosadíme do P = W t = 1700 J 7 s = 200 W. 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,51 m = 75 mj. 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,35 m = 52 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 75 mj 52 mj = 23 mj. (28) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanickou práci (stálé síly) Nebo napište definiční vztah a nakreslete obrázek. 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 11 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 79,3 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 37? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,57 km, jehož potenciální energie je 95,3 kj. 5. Elektromotor o příkonu 11 kw pracuje s účinností 85%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,1 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 28 g padá na stůl z výšky 56 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 36 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 15 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (28) Řešení 1. Mechanická práce W (stálé síly) je definovaná jako součin (velikosti) síly F působící na těleso, dráhy s, kterou těleso v důsledku působení této síly urazí, a kosinu úhlu α, který svírá směr síly a (přímá) trajektorie tělesa: W = F s cos α. Jednotka mechanické práce je 1 Joule [džaul], značka J. 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α = 79, 3 N. 11 m. cos 37 = 700 J. gh = 9, J 9,81 m/s m = 17 kg. 100 ). P. t = 0, 85. 1, W. 1, s = 170 MJ; 0,028 kg.9,81 m/s 2.0,56 m = 150 mj. Ve výšce h 1 = 15 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,028 kg.9,81 m/s 2.0,15 m = 41 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 150 mj 41 mj = 110 mj.

15 (29) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 19 km a vykonal přitom práci 322 kj. 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 107 t a pohybujícího se rychlostí 16 km/h. 5. Motor výtahu o výkonu 1419 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 105 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 20 g padá na stůl z výšky 56 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 37 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 29 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (29) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: F = W s = 3, J 1, m = 17 N. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (4, 4 m/s) 2 = 1, 1 MJ. 5. Platí: W = P t = 1419 W. 105 s = 149 kj. 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,56 m = 110 mj. Ve výšce h 1 = 29 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,29 m = 57 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 110 mj 57 mj = 50 mj. (30) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 6,8 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,159 km? 4. Určete potenciální energii orla letícího ve výšce 0,91 km o hmotnosti 14 kg. 5. Elektromotor s příkonem 3,5 kw vykoná za 50 s práci 108,8 kj. Jaká je jeho účinnost v procentech? 6. Hopskulka o hmotnosti 14 g padá na stůl z výšky 60 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete (30) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Platí: W = F s = 6, 8 N. 159 m = 1100 J. 4. Platí: E p = mgh = 14 kg. 9, 81 m/s m = 120 kj. 5. Platí: η = P P. 100%. Nejprve vypočteme P = W t = 1, J 50 s = 2200 W a dosadíme do η = P P = 2200 W 63% W = 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,60 m = 82 mj. 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,34 m = 47 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 82 mj 47 mj = 35 mj.

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika PRÁCE, VÝKON, ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Mechanická práce Závisí na velikosti síly, kterou působíme na těleso, a na dráze, po které těleso posuneme Pokud má síla stejný

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

Ze vztahu pro mechanickou práci vyjádřete fyzikální rozměr odvozené jednotky J (joule).

Ze vztahu pro mechanickou práci vyjádřete fyzikální rozměr odvozené jednotky J (joule). Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MECHANIKA PRÁCE A ENEGRIE Teorie Uveďte tři konkrétní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory Variace 1 Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

ÍKLAD 190 gram klidu 2880 km/h 0,01 s Otázky z y r ch c le l n dráha síla p sobící práci výkon kinetická energie hmotnosti 2 t rychlost pytle

ÍKLAD 190 gram klidu 2880 km/h 0,01 s Otázky z y r ch c le l n dráha síla p sobící práci výkon kinetická energie hmotnosti 2 t rychlost pytle Při výstřelu lodního protiletadlového děla projektil neboli střela ráže 3 mm o hmotnosti 190 gramů zrychlí z klidu na rychlost 880 km/h za 0,01 s. Předpokládáme, že: pohybující se projektil v hlavni je

Více

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2 Příklad 5.3 Zadání: Elektron o kinetické energii E se srazí s valenčním elektronem argonu a ionizuje jej. Při ionizaci se část energie nalétávajícího elektronu spotřebuje na uvolnění valenčního elektronu

Více

4. Práce, výkon, energie a vrhy

4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce Těleso koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a posune jej po určité dráze ve směru síly. Příklad: traktor táhne přívěs, jeřáb zvedá panel Kdy se práce

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE 1 Rozhodni a zdůvodni, zda koná práci člověk, který a) vynese tašku do prvního patra, b) drží činku nad hlavou, c) drží tašku s nákupem na zastávce autobusu, d)

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

BIOMECHANIKA. 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon)

BIOMECHANIKA. 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon) BIOMECHANIKA 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon) Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující:

Více

Práce, výkon, energie

Práce, výkon, energie Práce, výkon, energie (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 23. října 2009 Obsah Mechanická práce Výkon, příkon, účinnost Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie

Více

Práce, výkon, energie

Práce, výkon, energie Práce, výkon, energie (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 11. listopadu 2009 Obsah Mechanická práce Výkon, příkon, účinnost Mechanická energie Kinetická energie Potenciální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 8. října 707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_4_Mechanická práce a energie Ing. Jakub Ulmann 4 Mechanická práce a energie 4.1 Mechanická práce 4.2

Více

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa 26. 28.8.2015 RNDr. Jan Zajíc, CSc. ÚAFM FChT UPa Pohyby rovnoměrné 1. Člun pluje v řece po proudu z bodu A do bodu B rychlostí 30 km.h 1. Při zpáteční cestě z bodu

Více

Věra Keselicová. duben 2013

Věra Keselicová. duben 2013 VY_52_INOVACE_VK54 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová duben 2013 8. ročník

Více

ÍKLAD Rychlost st ely = 4 gramy = 1 tuny = 20,4 cm zákon pohybová energie náboje polohovou energii t p e el e n l ou en e e n r e gi r i

ÍKLAD Rychlost st ely = 4 gramy = 1 tuny = 20,4 cm zákon pohybová energie náboje polohovou energii t p e el e n l ou en e e n r e gi r i PŘÍKLAD Rychlost střely lze určit tak, že se vystřelí zblízka do dostatečně těžkého pytle s pískem, který je zavěšen na několikametrovém laně. Změří se, do jaké výšky vystoupalo těžiště T pytle. Odtud

Více

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z 5. Práce a energie 5.1. Základní poznatky Práce W jestliže se hmotný bod pohybuje po trajektorii mezi body (1) a (), je práce definována křivkovým integrálem W = () () () F dr = Fx dx + Fy dy + (1) r r

Více

F - Příprava na 2. zápočtový test z fyziky

F - Příprava na 2. zápočtový test z fyziky F - Příprava na. zápočtový test z fyziky Určeno pro třídu 1DOP. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na

Více

Práce, výkon, energie

Práce, výkon, energie Práce, výkon, energie Příklad. Vozík má hmotnost 400 kg, výkon motoru je,0 kw. Vodorovná cesta má součinitel smykového tření 0,. Určete jaký maximální náklad vozík uveze, aby se pohyboval rychlostí 2 m.s.

Více

Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol:

Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol: Název: Kladka jako jednoduchý stroj. Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol: 1. Kladka jako jednoduchý stroj. 2. Navrhněte konstrukci robota s pevnou kladkou. 3. Určete, jakou silou působil při zvedání

Více

4IS01F8 mechanická práce.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 01

4IS01F8 mechanická práce.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 01 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 26.9.2012 1 Mechanická práce Předmět: Ročník: Fyzika 8. ročník

Více

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky 3. ZÁKLADY DYNAMIKY Dynamika zkoumá příčinné souvislosti pohybu a je tedy zdůvodněním zákonů kinematiky. K pojmům používaným v kinematice zavádí pojem hmoty a síly. Statický výpočet Dynamický výpočet -

Více

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje); Newtonovy pohybové zákony: Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje); předpokládáme soustředění hmoty tělesa a všech

Více

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů AA a BB a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í DYNAMIKA SÍLA 1. Úvod dynamos (dynamis) = síla; dynamika vysvětluje, proč se objekty pohybují, vysvětluje změny pohybu. Nepopisuje pohyb, jak to dělá... síly mohou měnit pohybový stav těles nebo mohou

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 6. Energie 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština Datum vyhotovení:

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

Zákon zachování energie - příklady

Zákon zachování energie - příklady DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: ZZE - příklady Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Zákon zachování energie - příklady 1.) Jakou má polohovou energii

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_33 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Práce - výkon (pracovní list)

Práce - výkon (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram Práce - výkon (pracovní list) Ing. Miroslava Maříková VY_52_INOVACE_F.Ma.23-1 - Předmět: FYZIKA Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /8.roč./ Téma:

Více

11. Dynamika Úvod do dynamiky

11. Dynamika Úvod do dynamiky 11. Dynamika 1 11.1 Úvod do dynamiky Dynamika je částí mechaniky, která se zabývá studiem pohybu hmotných bodů a těles při působení sil. V dynamice se řeší takové případy, kdy síly působící na dokonale

Více

Archimédův kladkostroj. Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol:

Archimédův kladkostroj. Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol: Název: Archimédův kladkostroj. Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol: 1. Archimédův kladkostroj charakteristika stroje. 2. Navrhněte konstrukci robota zvedáku s Archimédovým kladkostrojem. 3. Určete

Více

Vyřešením pohybových rovnic s těmito počátečními podmínkami dostáváme trajektorii. x = v 0 t cos α (1) y = h + v 0 t sin α 1 2 gt2 (2)

Vyřešením pohybových rovnic s těmito počátečními podmínkami dostáváme trajektorii. x = v 0 t cos α (1) y = h + v 0 t sin α 1 2 gt2 (2) Test a. Lučištník vystřelil z hradby vysoké 40 m šíp o hmotnosti 50 g rychlostí 60 m s pod úhlem 5 vzhůru vzhledem k vodorovnému směru. (a V jaké vzdálenosti od hradeb se šíp zabodl do země? (b Jaký úhel

Více

1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti:

1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti: 1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti: 3. V pravoúhlých souřadnicích je rychlost rovnoměrného přímočarého

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s.

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s. Řešení úloh. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů.a) Doba jízdy na prvním úseku (v 5 m s ): t v a 30 s. Konečná rychlost jízdy druhého úseku je v v + a t 3 m s. Pro rovnoměrně

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Dynamika Obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles, případně jejich deformací dynamis = síla

Více

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i. Newtonovy pohybové zákony 1. Síla 60 N uděluje tělesu zrychlení 0,8 m s-2. Jak velká síla udělí témuž tělesu zrychlení 2 m s-2? BI5147 150 N 2. Těleso o hmotnosti 200 g, které bylo na začátku v klidu,

Více

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Základní teze tuhé těleso ideální těleso, které nemůže být deformováno působením žádné (libovolně velké) vnější síly druhy pohybu tuhého tělesa a) translace (posuvný pohyb) všechny

Více

III. Dynamika hmotného bodu

III. Dynamika hmotného bodu III. Dynamika hmotného bodu Příklad 1. Vlak o hmotnosti 800 t se na dráze 500 m rozjel z nulové rychlosti na rychlost 20 m. s 1. Lokomotiva působila silou 350 kn. Určete součinitel smykového tření. [0,004]

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 1 Mechanika 1.1 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici 1.2 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace 1.3 Mechanická

Více

Název DUM: Mechanická práce v příkladech

Název DUM: Mechanická práce v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Mechanická práce

Více

Mechanika tuhého tělesa

Mechanika tuhého tělesa Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se působením libovolně velkých sil nemění Síla působící na tuhé těleso má pouze pohybové účinky Pohyby tuhého tělesa Posuvný

Více

1 MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE 1.1 MECHANICKÁ PRÁCE

1 MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE 1.1 MECHANICKÁ PRÁCE 1 MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE 1.1 MECHANICKÁ PRÁCE Rychlý náhled Zavedeme skalární veličinu práce a naučíme se řešit úlohy z praxe. Odvodíme si jednotku práce a ukážeme, jak se dá práce vypočítat z grafu

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ROVNOMĚRNÝ POHYB 1) První třetinu dráhy projel automobil rychlostí

Více

BIOMECHANIKA. 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti)

BIOMECHANIKA. 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti) BIOMECHANIKA 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti) Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. RNDr. Zdeněk Chobola,CSc., Vlasta Juránková,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz FYZIKA Kapitola 3.: Kinematika Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. Kinematika obor, který zkoumá pohyb bez ohledu na jeho příčiny klid nebo

Více

Práce. Práce se značí:

Práce. Práce se značí: Práce Z fyzikálního hlediska konáme práci, jestliže působíme určitou silou po nějaké dráze, tj. jestliže působíme silou na těleso a způsobíme tím jeho pohyb. F Práce se značí: Jednotka: W J (joule) Jestliže

Více

7. Slovní úlohy o pohybu.notebook. May 18, 2015. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. 3. Učivo: Slovní úlohy o pohybu

7. Slovní úlohy o pohybu.notebook. May 18, 2015. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. 3. Učivo: Slovní úlohy o pohybu Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.12/02.0010 Šumavská škola = evropská škola Zvyšování kvality ve vzdělání v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.1.12 Název

Více

MECHANIKA - DYNAMIKA Teorie Vysvětlete následující pojmy: Setrvačnost:

MECHANIKA - DYNAMIKA Teorie Vysvětlete následující pojmy: Setrvačnost: Projekt Efektivní Učení Reforou oblastí gynaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropský sociální fonde a státní rozpočte České republiky. MECHANIKA - DYNAMIKA Teorie Vysvětlete následující pojy: Setrvačnost:

Více

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8 Obsah 1 Tuhé těleso 1 2 Moment síly 2 3 Skládání sil 3 3.1 Skládání dvou různoběžných sil................. 3 3.2 Skládání dvou rovnoběžných, různě velkých sil......... 3 3.3 Dvojice sil.............................

Více

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium V řešení číslujte úlohy tak, jak jsou číslovány v zadání. U všech úloh uveďte stručné zdůvodnění. Vyřešené úlohy zašlete elektronicky

Více

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0 Řešení úloh. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas, 5, 6, 7), J. Jírů 2,, 4).a) Napíšeme si pohybové rovnice, ze kterých vyjádříme dobu jízdy a zrychlení automobilu A:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Bohumil Koktavý,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA 2 OBSAH

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Energie, její formy a měření

Energie, její formy a měření Energie, její formy a měření aneb Od volného pádu k E=mc 2 Přednášející: Martin Zápotocký Seminář Aplikace lékařské biofyziky 2014/5 Definice energie Energos (ἐνεργός) = pracující, aktivní; ergon = práce

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Zákon zachování mechanické energie V izolované soustavě těles je v každém okamžiku úhrnná mechanická energie stálá. Mění se navzájem jen potenciální energie E p a kinetická

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo materiálu ICT- PZF 1/ 9 Mechanická práce a energie pracovní list Název školy Autor Tematický

Více

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako 1. Pojem tekutiny je A) synonymem pojmu kapaliny B) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny C) synonymem pojmu plyny D) označením kapalin se zanedbatelnou viskozitou 2. Příčinou rozdílné tekutosti

Více

Příklady: 7., 8. Práce a energie

Příklady: 7., 8. Práce a energie Příklady: 7., 8. Práce a energie 1. Dělník tlačí bednu o hmotnosti m = 25, 0 kg vzhůru po dokonale hladké nakloněné rovině o úhlu sklonu α = 25. Působí na ni při tom stálou silou F o velikosti F = 209

Více

Konstrukce kladkostroje. Výpočet výkonu kladkostroje.

Konstrukce kladkostroje. Výpočet výkonu kladkostroje. Název: Konstrukce kladkostroje. Výpočet výkonu kladkostroje. Tematický celek: Mechanická práce a energie. Úkol: 1. Kladkostroj druhy a využití. 2. Navrhněte konstrukci robota - jeřábu s kladkostrojem.

Více

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 6.1. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A POJMY Tuhé těleso: Tuhé těleso je fyzikální model tělesa u kterého uvažujeme s jeho.. a. Zanedbáváme.. Pohyb tuhého tělesa: 1). Při posuvném pohybu

Více

BIOMECHANIKA. 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla)

BIOMECHANIKA. 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla) BIOMECHANIKA 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla) Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. SÍLY BRZDÍCÍ

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

GRAF 1: a) O jaký pohyb se jedná? b) Jakou rychlostí se automobil pohyboval? c) Vyjádři tuto rychlost v km/h. d) Jakou dráhu ujede automobil za 4 s?

GRAF 1: a) O jaký pohyb se jedná? b) Jakou rychlostí se automobil pohyboval? c) Vyjádři tuto rychlost v km/h. d) Jakou dráhu ujede automobil za 4 s? GRAF 1: s (m) a) O jaký pohyb se jedná? b) Jakou rychlostí se automobil pohyboval? c) Vyjádři tuto rychlost v km/h. d) Jakou dráhu ujede automobil za 4 s? e) Jakou dráhu ujede automobil za 5 s? f) Za jak

Více

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika VNITŘNÍ ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika Zákon zachování energie Ze zákona zachování mechanické energie platí: Ek + Ep = konst. Ale: Vnitřní energie tělesa Každé těleso má

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici Kinematika Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici Základní pojmy Kinematika - popisuje pohyb tělesa, nestuduje jeho příčiny Klid (pohyb)

Více

R 2 R 4 R 1 R

R 2 R 4 R 1 R TEST:Bc-1314-FYZ Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Jak daleko od Země je Měsíc, jestliže světlo urazí tuto vzdálenost za 1,28 sekundy? Rychlost světla je 300 000 km/s. 1) 384 000 km 2) 425 000 km 4) 256

Více

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky Sbírka příkladů pro přípravný kurz uchazečů o studium na DFJP Univerzity Pardubice RNDr. Jan

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

F - Jednoduché stroje

F - Jednoduché stroje F - Jednoduché stroje Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu

Více

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA U.. vnitřní energie tělesa ( termodynamické soustavy) je celková kinetická energie neuspořádaně se pohybujících částic tělesa ( molekul, atomů, iontů) a celková potenciální energie vzájemné polohy těchto

Více

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. 5. GRAVITAČNÍ POLE 5.1. NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. Newtonův gravitační zákon Znění: Dva hmotné body se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami

Více

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Molekulová fyzika a termika Základní poznatky Základní poznatky Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Termika = část fyziky zabývající se studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou

Více

Název DUM: Pohybová energie v příkladech

Název DUM: Pohybová energie v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/1.759 Název DUM: Pohybová energie

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů a a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu mezi vektory.

Více

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles. 2.4 Gravitační pole R2.211 m 1 = m 2 = 10 g = 0,01 kg, r = 10 cm = 0,1 m, = 6,67 10 11 N m 2 kg 2 ; F g =? R2.212 F g = 4 mn = 0,004 N, a) r 1 = 2r; F g1 =?, b) r 2 = r/2; F g2 =?, c) r 3 = r/3; F g3 =?

Více

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m Řešení úloh 1. kola 59. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autoři úloh: J. Thomas (1,, 3, 4, 7), J. Jírů (5), P. Šedivý (6) 1.a) Je-li pohyb kuličky rovnoměrně zrychlený, bude pro uraženou dráhu

Více

Mechanická práce při rotačním pohybu síla F mění neustále svůj směr a tudíž stále působí ve směru dráhy, síla F na dráze odpovídající úhlu natočení ϕ s W = R ϕ = F R ϕ dosadíme-li za [ N m J ] W = M k

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně Konzultace č. 9 dynamika dostředivá a odstředivá síla Dynamika zkoumá zákonitosti pohybu těles se zřetelem na příčiny (síly, silové účinky), které pohyb vyvolaly. Znalosti dynamiky umožňují řešit kinematické

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-07 Téma: Mechanika a kinematika Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TESTY Testy Část 1 1. Čím se zabývá kinematika? 2. Které těleso

Více

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul Fyzika 20 Otázky za 2 body. Celsiova teplota t a termodynamická teplota T spolu souvisejí známým vztahem. Vyberte dvojici, která tento vztah vyjadřuje (zaokrouhleno na celá čísla) a) T = 253 K ; t = 20

Více

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N?

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N? 1. Za jaký čas a jakou konečnou rychlostí (v km/hod.) dorazí automobil na dolní konec svahu dlouhého 25 m a skloněného o 7 0 proti vodorovné rovině, jestliže na horním okraji začal brzdit na hranici možností

Více

! # # 0,;) $( 1 # #.4'(53.4'(5 &.( ( > 3 ' (,!2 " '3 # =0# &#> $( 1 # #- # $& 0)1; " <#!* # ( ( (" '(5 (, % $,2 " )*$#

! # # 0,;) $( 1 # #.4'(53.4'(5 &.( ( > 3 ' (,!2  '3 # =0# &#> $( 1 # #- # $& 0)1;  <#!* # ( ( ( '(5 (, % $,2  )*$# ) 3 4 25 4 8 4, 9: 843 8 4 25 / / 1 4 6 7 41 8 4, 9: 84 7 846 51 0 2 8 4 65 4 65 555 4 1 4 1555 3 4, 9: 348 3 4 65 555 1555, - - - ), / 0 1 2 ) 13,3 45,,-, 0 1 6 7 8 9 5 1 453 3 : ) /3-2 3,2,, : 1,1;1

Více

Počty testových úloh

Počty testových úloh Počty testových úloh Tematický celek rok 2009 rok 2011 CELKEM Skalární a vektorové veličiny 4 lehké 4 těžké (celkem 8) 4 lehké 2 těžké (celkem 6) 8 lehkých 6 těžkých (celkem 14) Kinematika částice 6 lehkých

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok 58. ročník fyzikální olympiády kategorie G Zadání 1. části K řešení můžeš použít kalkulačku i tabulky. 1. Neutrální atom sodíku má ve svém jádru a) 10 protonů b) 11 protonů c) 10 elektronů d) 12 protonů

Více