EKONOMETRIE 2. přednáška Modely chování výrobce I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMETRIE 2. přednáška Modely chování výrobce I."

Transkript

1 EKONOMETRIE. přednáška Modely hování výrobe I. analýza raionálního hování firmy při rozhodování o objemu výroby, vstupů a nákladů při maimalizai zisku základní prinip při rozhodování výrobů Produkční funke model popisujíí závislost objemu produktu q (výstupu) na velikosti n vstupů,,..., n q f(,,..., n ). model se dvěma vstupy: q f(, ). analýza krátkodobého hování firmy: jeden variabilní a jeden finí vstup produkční funke: funke jedné proměnné (velikosti prvního vstupu): q f(). produkční funki předpokládáme, že je o rostouí, o shora omezená o konkávní Celkový produkt (TP > 0): TP q f(). Průměrný produkt (AP > 0): q f() AP. Mezní produkt ( MP> 0, MP < 0): dq df() MP. dq Podmínka. řádu pro maimum TP: 0, MP 0 q d Podmínka. řádu pro maimum AP: 0, AP MP. d q Podmínka. řádu pro maimum MP: 0 pro maimalizai zápornost druhé derivae v bodě maima Elastiita relativní změna jedné proměnné vztažená k relativní změně jiné proměnné elastiitu výstupu q vzhledem ke vstupu

2 dq q e MP AP 3 oblasti hodnot proměnného vstupu : o nezajímavé oblasti (z pohledu výrobního plánování): výstup roste ryhleji než vstup růst vstupu přináší pokles výstupu o oblast efektivního výrobního rozhodování je mezi maimálním průměrným produktem a maimálním elkovým produktem, je tedy určena dvojií bodů: ) bod maima průměrného produktu (AP MP) ) bod maima elkového produktu (MP 0) Př. Krátkodobá rovnováha firmy předpokládejme produkční funki s jedním proměnným vstupem q f() p ena produktu jednotkové variabilní náklady r finí náklady zisková funke je potom vyjádřena ve tvaru: z() pf() r maimalizae zisku úloha na volný etrém: MP p produkční funke se dvěma proměnnými (variabilními) vstupy q f(, ) funke víe proměnnýh (odpovídajíí matematiký aparát) předpoklad: produkční funke je rostouí, shora omezená a konkávní, z toho plyne > 0, > 0. pro každý objem q 0 určuje řešení rovnie f(, ) q 0 množinu všeh možnýh kombinaí vstupů, které produkují stejnou hodnotu výstupu grafikým vyjádřením těhto kombinaí jsou izokvanty pro různé hodnoty q dostáváme systém izokvant (obr.) záporně braný poměr změn se označuje jako mezní míra tehniké substitue změny hodnoty produkční funke q f(, ) v závislosti na změnáh vstupů udává totální difereniál dq +

3 zkoumáme změny vstupů na izokvantě, kde nedohází ke změně hodnoty produktu, tj. dq 0, čili Nákladové modely při výrobním rozhodování je potřeba brát v úvahu náklady označme, eny vstupů,, r finí náklady, C elkové náklady. nákladová funke velikost elkovýh nákladů na velikosti vstupů C(, ) + + r. pro každou úroveň nákladů C 0 lze množství vstupu vyjádřit lineární rovnií: + C 0 r. grafiky: nákladová přímka o ta společně s osami a definuje přípustnou oblast pro kombinae vstupů, jejihž čerpání nepřekročí stanovenou úroveň elkovýh nákladů C 0 (viz obr.) o analogie s množinou přípustnýh řešení v úloze LP dva typy úloh o maimalizae výstupu při zadanýh elkovýh nákladeh o minimalizae nákladů při zadané velikosti výstupu jedná se o analogii s duálně sdruženými úlohami v LP Maimalizae výstupu při zadanýh nákladeh úloha na vázaný etrém: q f(, ) MAX při omezení + + r C 0. grafiky: systém izokvant pro různé objemy výstupu a množinou přípustnýh kombinaí vstupů optimální hodnoty vstupů odpovídají bodu dotyku izokvanty na nákladové příme k řešení úlohy na vázaný etrém: Lagrangeova metoda Lagrangeova funke pro tuto úlohu: L(,,λ) f(, ) λ [ + + r C 0 ]. řešení soustavy podmínek.řádu je hledaným bodem maima, jestliže je splněna podmínka. řádu (Hessova matie)

4 Minimalizae nákladů při zadaném výstupu jedná se o úlohu na vázaný etrém: C + + r MIN opět Lagrangeova metoda při omezení f(, ) q 0 f f Při maimalizai výstupu při zadanýh nákladeh při minimalizai nákladů při zadaném výstupu i při maimalizai zisku (jak uvidíme za hvíli) musí být v bodě optima splněna uvedená podmínka která popisuje trajektorii rozvoje firmy pro každou zadanou úroveň výstupu q eistuje kombinae vstupů (, ), která minimalizuje náklady, a pro každou úroveň nákladů C eistuje kombinae vstupů (, ), která maimalizuje výstup trajektorie rozvoje je křivka spojujíí body (, ), optimalizujíí kritérium výstupu nebo nákladů při různýh zadanýh hodnotáh nákladů nebo výstupu závislost nákladů na výstupu: C(, ) + + r. podmínka optimálního rozhodování:, (dostaneme vztah mezi proměnnými a ) vyjdeme z tvaru produkční funke: q f( ) určíme hodnoty proměnnýh a v závislosti na hodnotě výstupu o (q), (q). dosazením těhto hodnot do nákladové funke dostaneme vyjádření nákladové funke v závislosti na výstupu: C(q) v(q) + r.

5 Nákladová analýza firmy: TC VC + FC, kde TC C(q) v(q) + r, VC v(q), FC r ATC AVC + AFC, ATC C( q), AVC v( q), AFC q q q r. dc(q) dv(q) MC. dq dq Analyzujme hodnoty průměrnýh elkovýh, průměrnýh variabilníh a mezníh nákladů dv v(q) Podmínka. řádu pro minimum AVC:, AVC MC. dq q Podmínka. řádu pro minimum ATC: dv v( q) + r, ATC MC. dq q

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku.

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Úloha zisku v podnikání. Různé podoby zisku. Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání. Monetární (finanční) cíle Zajištění platební

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Řešené příklady na extrémy a průběh funkce se zaměřením na ekonomii

MASARYKOVA UNIVERZITA. Řešené příklady na extrémy a průběh funkce se zaměřením na ekonomii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Řešené příklad na etrém a průběh funkce se zaměřením na ekonomii Bakalářská práce Veronika Kruttová Brno 008 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika V tradičním modelu rozhodování spotřebitele není brána v úvahu informační bariéra lidé maximalizují svůj užitek za podmínek jistoty a dokonalých znalostí

Více

2. Model jednoduché ekonomiky

2. Model jednoduché ekonomiky Model jednoduché ekonomiky 2. Model jednoduché ekonomiky 45 V rámci této kapitoly: získáte informace o tom, co ekonomická teorie chápe jako model jednoduché ekonomiky, se seznámíte se základními makroekonomickými

Více

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA Část 1 Trh práce a nezaměstnanost Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační

Více

nákup determinuje výrobu když: o

nákup determinuje výrobu když: o 1. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu - výroba definičním znakem podniku podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují a zhodnocují

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit.

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit. Statiké a dynamiké harakteristiky Úvod : Základy Laplaeovy transformae dále LT: viz lit. hlavní užití: - převádí difereniální rovnie na algebraiké (nehomogenní s konstantními koefiienty - usnadňuje řešení

Více

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5 Úvod Veřejné podpory jsou jedním z nástrojů politiky životního. V České republice jsou v této oblasti využívány poměrně v hojné míře,

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTLA

MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTLA MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTL Měřií potřeby 1) Základní jednotka se zdrojem a detektorem světla 2) Měřií dráha s délkovou stupnií 3) Měřič frekvene (čítač) 4) Dvojité zradlo, dvě spojné čočky 5) Osiloskop, spojovaí

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Mikroekonomie. Richard Neugebauer. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Mikroekonomie Richard Neugebauer Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2.

Více

Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky.

Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky. Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky. Lubomír Cyhelský, Jiří Mihola, Petr Wawrosz libomir.cyhelsky@tul.cz jiri.mihola@quick.cz, petr.wawrosz@centrum.cz Vysoká škola finanční a

Více

Když vyjde desetinné číslo, není to reálný výsledek, nemůžu říct šéfovi, vyrábět 700,988 židlí.

Když vyjde desetinné číslo, není to reálný výsledek, nemůžu říct šéfovi, vyrábět 700,988 židlí. Úvod do operačního výzkumu Operační výzkum = Výzkum operací. OV je výzkum systémů samostatných disciplín. Vojenské, strategické a taktické opce. Po skončení války přesun do ekonomie, řešení stavebních

Více