Usnesení. konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. konaného dne"

Transkript

1 , 50 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn Miln Kpicy Mgr. Zdeňk Krjčír o ověření zápisu z 2. zsedání zstupitelstv měst ze dne schvluje ověřovtelé zápisu 3. zsedání zstupitelstv měst ze dne pní Mgr. Sylvu Ježovou pn Jiřího Tichánk Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí informce o Místním progrmu zlepšování kvlity ovzduší pro město Kopřivnice obce v územně správním celku Kopřivnice jko obce s rozšířenou působností ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. u k l á d á 2.1 rdě měst v přípdě kldného zhodnocení studie v rámci zjišťovcího řízení dle zákon č. 100/2001 Sb. připrvit progrm k vydání prostřednictvím nřízení měst 2.2 předložit předběžnou zprávu o plnění bodu 2.1 tohoto usnesení n zsedání zstupitelstv měst Zstupitelstvo měst po projednání n e s c h v l u j e poskytnutí finnčního příspěvku ve výši Kč pní Pvle Šikulové z rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2007 n odstrnění negtivních vlivů z doprvy ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. zřizuje Komisi pro strtegický rozvoj 2. v o l í 2.1 Ing. Josef Jlůvku předsedou Ronld A. Admse místopředsedou Komise pro strtegický rozvoj 2.2 dlší členy Komise pro strtegický rozvoj: 1

2 3. v y d á v á Vldislv Kryškeho Dgmr Rysovou Mgr. Zdeňk Krjčír Aloise Jnk Ing. Arch. Miln Šmíd Niclse Pfüller Dlibor Petr Ing. Hynk Rulíšk Jiřího Rýdl Mgr. Dgmr Jnčálkovou MUDr. Pvl Holáně Krl Mrnuštík Vngelise Simu Ing. Jroslv Ponce Ing. Jiřího Mcíčk Ing. Petr Czekje Ing. Jiřího Huške Oldřich Ryse PhrmDr. Miln Krjíčk Jromír Nlerje Bohdn Wojkowského Ing. Mrii Mtušů Krl Myšák Ing. Josef Pvelku sttut Komise pro strtegický rozvoj 54 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2007 v celkovém objemu ,4 tis.kč n strně zdrojů (úhrn všech rozpočtových příjmů vč. zdrojů z minulého období cizích zdrojů) součsně ve stejném objemu n strně plteb (úhrn všech rozpočtových výdjů vč. splátek cizích zdrojů rezervy) ve struktuře ukztelů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím Přílohy č. 1 (str. 1-14) Přílohy č. 2 podkldového mteriálu : - podle rozpočtové skldby (po konsolidci) : - úhrn rozpočtových příjmů ve výši ,0 tis.kč - úhrn rozpočtových výdjů ve výši ,9 tis.kč - úhrn finncování ve výši ,9 tis.kč 1.2. plán hospodářské(ekonomické) činnosti zjišťovné firmou REKAZ n zákldě mndátní smlouvy ve výši tis.kč n strně výnosů nákldů 2

3 plán hospodářské (ekonomické) činnosti zjišťovné z úrovně městského úřdu městské policie ve výši ,4 tis.kč n strně výnosů 8 878,5 tis.kč n strně nákldů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 (str ) 2. b e r e n vědomí návrh nových jmenovitých kcí (jejich následné zřzení do rozpočtu prostřednictvím rozpočtového optření je podmíněno získáním dodtečných rozpočtových zdrojů ) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím Přílohy č. 3 podkldového mteriálu 55 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č. 4 ke Smlouvě o úvěru finnčním příspěvku číslo UG ze dne městem Kopřivnice jko klient Českomorvskou záruční rozvojovou bnkou,.s., se sídlem v Prze 1, Jeruzlémská 964/4, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Kelerem ředitelem pobočky Ostrv jko záruční bnk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření Smlouvy o zřízení zástvního práv Regionální rozvojový fond číslo N2 městem Kopřivnice jko zástvce Českomorvskou záruční rozvojovou bnkou,.s., se sídlem v Prze 1, Jeruzlémská 964/4, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Kelerem ředitelem pobočky Ostrv jko záruční bnk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 záměr měst Kopřivnice, podílet se n finnčním krytí prokztelné ztráty osttní doprvní obslužnosti n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy 1.2 zmocnění měst Nový Jičín k jednání s příslušnými doprvci (Connex Morv.s., Ostrv TQM.s., Opv ) o podsttných náležitostech smluvního závzkového vzthu, jehož předmětem bude provedení úhrdy prokztelné ztráty osttní doprvní obslužnosti n rok

4 2. s c h v l u j e uzvření smluvního závzkového vzthu podle bodu 1.2. tohoto usnesení Zstupitlestvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o spolupráci při zjištění osttní doprvní obslužnosti provedení pltby n úhrdu prokztelné ztráty osttní doprvní obslužnosti n rok 2007 městem Kopřivnice n strně jedné městem Nový Jičín, se sídlem Nový Jičín - Msrykovo náměstí 1, zstoupeným Mgr. Ivnem Týle strostou měst, n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí prvomocný rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn 16 C 351/ ze dne ve věci žlobce Okresního bytového podniku, s. p. Nový Jičín v likvidci proti žlovnému městu Kopřivnice o určení vlstnictví, práv hospodření návrhu n vyklizení nemovitostí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á rdě měst připrvit předstvu o provozování tohoto objektu n zsedání zstupitelstv měst Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 Sttut Rdy Kbelové televize Kopřivnice ve znění ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu (dále jen Sttut ), 1.2 členy Rdy Kbelové televize Kopřivnice (dále jen Rd KTK ), kteří byli zstupitelstvem měst delegováni do Rdy KTK ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu, 2. n v r h u j e Rdě měst Kopřivnice podle 84 odst. 2 písm. h) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o (dále jen Společnost ) 2.1 o d v o l t stávjící členy Rdy KTK 2.2 j m e n o v t jko předsedu Rdy KTK pn Oldřich Ryse, jko delegát ODS (vol. strn č.2) osttní členy Rdy KTK, to: MUDr. Alenu Kovářovou jko delegát ČSSD (vol. strn č.3) p. Vldislv Adámk jko delegát KDU-ČSL (vol. strn č.6) pn Miln Kpicu, jko delegát KSČM (vol. strn č.5) 4

5 2.2.4 Mgr. Nděždu Vištejnovou, jko delegát Sdružení nezávislých Kopřivnice (vol.strn č.8) pn Aloise Hvl, jko delegát NEZÁVISLÝCH (vol. strn č.7) osttní osoby podle čl. 2 odst. 8 Sttutu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 6 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce Správ sportovišť Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtel 1.1 Zákldní uměleckou školou Zdeňk Burin, Kopřivnice, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 294, IČ , zstoupenou Mgr. Zdeňkem Bbincem ředitelem školy jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n projekty vybvení školy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 Sdružením přátel Městského dechového orchestru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, IČ , zstoupeným Ing. Dgmr Krestovou předsedkyní jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n zbezpečení činnosti Sdružení přátel Městského dechového orchestru spoluúčinkujících mžoretek n trdičních kcích ve městě v regionu účsti n soutěžích festivlech v ČR zhrničí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.3 ASK Ttr Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ zstoupenou Evženem Knězkem Milnem Okřesíkem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy, činnost, n projekt 100 let tělovýchovy v Kopřivnici trdiční kce v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 FBC Vikings Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 1096, IČ , zstoupeným Mrkem Jehlárem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy činnost v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu 1.5 FC Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Komenského 830, IČ , zstoupeným Zdeňkem Kurečkou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy činnost v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.5 podkldového mteriálu 5

6 1.6 FC Vlčovice - Mniší, se sídlem v Kopřivnici Vlčovice, IČ , zstoupeným Václvem Lichnovským Ing. Vojtěchem Jlůvkou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy činnost v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.6 podkldového mteriálu 1.7 Klubem házené Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ , zstoupeným Ing.Frntiškem Šáchou Miroslvem Brtoňem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy, činnost trdiční kce v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.7 podkldového mteriálu 1.8 Klubem vodních sportů Kopřivnice,o.s. se sídlem v Kopřivnici, Husov 1340, IČ zstoupeným René Lkomým jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy, činnost, reprezentci trdiční kce v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.8 podkldového mteriálu 1.9 Klubem volejblu Ttr Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Náměstí TG Msryk 540, IČ zstoupeným Jindřichem Tndlerem Mojmírem Neuschlem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy, činnost trdiční kce v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.9 podkldového mteriálu 1.10 TJ Sprtk Lubin, se sídlem v Kopřivnici, Lubin 182, IČ zstoupenou Mgr. Alešem Boháčem - předsedou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy, činnost trdiční kce v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.10 podkldového mteriálu 1.11 Zákldní školou dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, okres Nový Jičín, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 369, IČ zstoupenou Mgr. Lumírem Pospěchem - ředitelem školy jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy trdiční kci v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.11 podkldového mteriálu 1.12 Hockey clubem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám.540, IČ , zstoupeným Ing. Jroslvem Hrubým Jroslvem Bonkem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy, činnost, reprezentci trdiční kce v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.12 podkldového mteriálu 1.13 Zákldní školou svté Zdislvy Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 117, IČ , zstoupenou Ing. Pvlem Jnkem ředitelem školy jko příjemce jejímž předmětem je poskytnutí dotce n trdiční kce, oprvy, odstrnění nedosttků zjištěných KHS, nákldy n povinnou výuku plvání, ekologickou výchovu, nájem městských sportovních zřízení v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.13 podkldového mteriálu návrhu rozpočtu n rok 2007 ve výši ,- Kč. 6

7 62 - Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtel Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 369, zstoupeným Mgr. Dnielem Šigutem, pověřeným zstupováním ředitele jko příjemce, jejímž předmětem je zbezpečení provozu činnosti kopřivnických muzeí v roce Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotce ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel společností LUDVÍK MORAVIA, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 404, IČ zstoupenou pnem Lubomírem Szovským - jedntelem jko příjemce, jehož předmětem je úprv progrmové činnosti KDK ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 6 zřizovcí listiny Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizce se sídlem v Kopřivnici, ul. Česká 320, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e podání žádosti o státní účelovou dotci n Progrm prevence kriminlity n místní úrovni Prtnerství 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši ,-Kč městem Kopřivnice jko poskytovtel dotce Bytovým družstvem Erbenov 1116, se sídlem v Kopřivnici, Erbenov 1116, IČ , zstoupeným p. Jnou Jurečkovou předsedou družstv p. Jiřím Rškou pověřeným členem družstv jko příjemce dotce 7

8 67 - Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši ,-Kč městem Kopřivnice jko poskytovtel dotce Bytovým družstvem Máchov 1131, se sídlem v Kopřivnici, Máchov 1131, IČ , zstoupeným p. Pvlínou Kühpstovou předsedou družstv p. Romnem Musilem pověřeným členem družstv jko příjemce dotce 68 - Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši ,-Kč městem Kopřivnice jko poskytovtel dotce Bytovým družstvem Krátká 1102, se sídlem v Kopřivnici, Krátká 1102, IČ , zstoupeným p. Jnou Brožkovou předsedou družstv p. Frntiškem Eliášem pověřeným členem družstv jko příjemce dotce 69 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1. 1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Alešem Beierem jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Dnielem Beierem jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku 8

9 městem Kopřivnice jko věřitel pní Ludmilou Mnovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Dvidem Pvelou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Dnielem Ppákem jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel mnžely Ludvíkem Ludmilou Lorgerovými jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Miroslvem Husárem slečnou Sndrou Holubovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. n e s c h v l u j e zřzení bytového domu č.p n ulici Obránců míru do seznmu bytových domů určených k prodeji 9

10 2. s c h v l u j e Prvidl prodeje bytových domů Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjící pní Vldimírou Friedlovou jko kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku v k.ú. Větřkovice u Lubiny oddělené geometrickým plánem č /2006, to díl b o výměře 94 m2 z prc. zjednodušené evidence (PK) 1136 d1, z kupní cenu 2910,-Kč celkem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjící AS-TRONIC, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám. 575, DIČ CZ , zstoupenou p. Stnislvem Amerškem jedntelem jko kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku v k.ú. Kopřivnice prc. 1954/2 osttní ploch, jiná ploch o výměře 42 m2, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní směnné smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjící směňující, mnžely Alenou Rudolfem Cckovými jko kupující mnžely Boženou Pvlem Orkáčovými jko směňující, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 1133/1 směn pozemků p.č. 1133/2 p.č. 1134/3 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny, 74 - Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující Ing. Josefem Drozdem jko prodávjící, 10

11 jejímž předmětem je prodej pozemku, prcel číslo: m2 lesní pozemek v ktstrálním území Vlčovice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o projednání Návrhu zdání změny č. 9 územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e dle 47 odst. 5 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), Návrh zdání změny č. 9 územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.1, 2, 3, 4 5 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh n pořízení změny územního plánu n pozemcích p.č. PK 482/1 PK 485 v k.ú. Drnholec nd Lubinou ze dne ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. n e s c h v l u j e záměr pořídit změnu pltného územního plánu Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice ve prospěch návrhu dle bodu 1 tohoto usnesení. Vldislv Kryške místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 11

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 86543/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 11-42 Usnesení 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 3. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 3. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 136 - Rd měst po projednání rozpočtové optření odboru informcí vnějších vzthů k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2006 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 8. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 8. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne Usnesení 8. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 308 - Rd měst po projednání 1. s o u h l s í s podáním návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

Usnesení 30. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 30. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1301 - Rd měst po projednání 1. s t n o v u j e celkový přepočtený počet změstnnců v prcovním poměru n 191 nd tento počet umožňuje tjemníkovi MÚ uzvírt prcovní

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&2565/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3415-3459 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 86. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 73. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 18. 11. 2013 čís. 1063/73 1079/73 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 22. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 22. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 22. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1020 - Rd měst po projednání rozpočtové optření knceláře tjemník MÚ k rozpočtu měst n rok 2007 1021 - Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o zbezpečení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 88327/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 94-145 Usnesení ze 3. schůze Rdy

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 46. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 46. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2006 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr dodvtele stvby pro kci III. etp Urbnistické, funkční prostorové regenerce sídliště Sever, RC 27- vnitroblok

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15502/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1901-1961 Usnesení z 61. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 7139/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 95-152 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 5. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 10.02.2015

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 6. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. červn 2010 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 44. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 44. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1914 - Rd měst po projednání uzvření smluvního závzkového vzthu městem Kopřivnice jko zhotovitel pní Evou Nvrátilovou, mjitelkou prodejny Drogerie, se sídlem v

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 75. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne Usnesení 75. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 25. 08. 2009 2940 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 4.9.2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 9735/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1007-1042 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 31. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 23.02.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 43331/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2264-2316 Usnesení ze 71. schůze

Více

Usnesení 39. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 39. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne Usnesení 39. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1708 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu Zhodnocení činnosti Kulturního domu Kopřivnice, příspěvkové orgnizce roku 2007 Plán činnosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více