NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH"

Transkript

1 ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 ZÁSOBY Zásoby jsou součástí oběžného majetku. Je pro ně charakteristické, že se při koloběhu majetkových složek jednorázově spotřebovávají nebo se z příslušné činnosti získávají mění se v jinou formu. O zásobách se účtuje v účtové třídě 1. Zásoby se člení:

4 MATERIÁL - ÚČTOVÁ SKUPINA 11 suroviny (základní materiál) látky, které vstupují do výrobku a tvoří jeho podstatu např. dřevo, železo, stavební hmoty; pomocné látky přechází do výrobku, ale netvoří jeho podstatu, např. barvy, laky; provozovací látky slouží k udržování provozu podniku např. mazadla, paliva, čistící prostředky; náhradní díly slouží k opravám majetku; obaly slouží k ochraně výrobků a přepravě;

5 další movité věci s dobou použitelnosti do jednoho roku bez ohledu na výši ocenění; drobný hmotný majetek tj. samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jejichž ocenění nepřevyšuje limit stanovený pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla, že o něm nebude účtovat jako o dlouhodobém majetku.

6 ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY ÚČTOVÁ SKUPINA 12 nedokončená výroba částečně opracovaný materiál, na kterém neproběhla ucelená fáze výrobního procesu; polotovary nejsou ještě finálním výrobkem, ale mohou existovat a být prodávány samostatně (v účetních jednotkách, které mají svoji výrobu rozčleněnou do několika fází); výrobky proběhly všechny fáze výrobního procesu, jsou určeny k prodeji mimo podnik; zvířata mladá zvířata a zvířata ve výkrmu, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt.

7 ZBOŽÍ ÚČTOVÁ SKUPINA 13 zásoby, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje v nezměněném stavu nebo vlastní výrobky převedené do vlastních prodejen.

8 OCEŇOVÁNÍ 1. Pořizovací cena - při pořízení nákupem. Je to cena, za kterou byly zásoby skutečně pořízeny, včetně vedlejších nákladů souvisejících s pořízením. Vedlejší pořizovací náklady zahrnují: a) přepravné (externí, interní) b) pojištění při přepravě c) provize d) clo

9 OCEŇOVÁNÍ 2. Vlastní náklady - při pořízení zásob vlastní činností. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady spojené s výrobou (např. přímý materiál, přímé mzdy tj. mzdy výrobních dělníků, popř. i část nepřímých nákladů, které se k výrobě vztahují). 3. Reprodukční cena touto cenou se oceňují zásoby získané např. vkladem, darem, přebytky zjištěné při inventarizaci apod.

10 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PŘI VYSKLADNĚNÍ a) Ocenění metodou FIFO Výdeje ze skladu se oceňují postupně cenami od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější tak, jak se zásoby postupně ze skladu odebírají. b) Ocenění v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem proměnlivým Po každém novém přírůstku určitého druhu materiálu se zjišťuje i nový průměr: PC = zásoby materiálu v Kč / zásoba materiálu v hmotných jednotkách

11 c) Ocenění v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem periodickým Vypočítává se jediný průměr za určité období ne delší než 1 měsíc, přičemž se vychází vždy z údajů předchozího měsíce: PC = PZ v Kč + přírůstky materiálu v Kč / PZ v hmotných jednotkách + přírůstek v hmotných jednotkách

12 Existují dva způsoby účtování zásob: Účtování zásob způsobem A nakupované zásoby se v průběhu roku účtují na příslušný majetkový účet (112, 132); do nákladů se zásoby dostávají až při jejich spotřebě nebo prodeji na základě výdejek.

13 SCHÉMA ÚČTOVÁNÍ POŘÍZENÍ ZÁSOB ZPŮSOBEM A 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě 321 Dodavatelé 131 Pořízení zboží 132 Zboží na skladě FAP nákup cena bez daně Příjemka na sklad 622 Aktivace Vlastní přeprava DPH 343 DPH

14 PRODEJ ZBOŽÍ 604 Tržby za zboží 311 Odběratelé prodej zboží (bez daně) cena s daní 343 DPH DPH

15 PRODEJ MATERIÁLU K prodeji materiálu dochází pouze ve výjimečných situacích. Popis účetního případu MD D 1. FAV - prodej materiálu: - cena bez daně - DPH cena celkem Úbytek prodaného materiálu VBÚ úhrada od odběratele

16 MATERIÁL NA CESTĚ, NEVYFAKTUROVANÉ DODÁVKY a) Materiál na cestě Účetní jednotka obdržela fakturu za materiál, ale ke dni účetní závěrky neobdržela dodávku materiálu. b) Nevyfakturované dodávky Účetní jednotka obdržela dodávku materiálu, ale do konce účetního období neobdržela fakturu.

17 SCHÉMA ÚČTOVÁNÍ 321 Dodavatelé 111 Pořízení materiálu 119 Materiál na cestě a) FAP nákup materiálu Nedodaný materiál 389 Dohadné účty pasivní 112 Materiál na skladě b) Nevyfakturované dodávky Příjemka na sklad

18 ZÁSOBY NEDOKONČENÉ VÝROBY, POLOTOVARŮ A VÝROBKŮ O zásobách vlastní výroby se účtuje v účtové skupině 12. Zásoby vlastní výroby se oceňují na úrovni vlastních nákladů, které zahrnují spotřebu materiálu, mzdové náklady, popř. část nepřímých nákladů, které se k výrobě vztahují.

19 ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB VLASTNÍ VÝROBY Při účtování zásob vlastní výroby způsobem A se účtují přírůstky a úbytky zásob v průběhu účetního období. Při použití způsobu B účtování zásob se v průběhu účetního období o přírůstcích a úbytcích zásob vlastní výroby neúčtuje. Na konci účetního období se převede počáteční stav jako snížení výnosů v účtové skupině 61 a skutečný stav zásob zjištěný inventarizací ke dni účetní závěrky se zaúčtuje na příslušný účet zásob.

20 SCHÉMA ÚČTOVÁNÍ ZPŮSOBEM A 121 Nedokončená výroba 611 Změna stavu nedokončené výroby 122 Polotovary vlastní výroby 612 Změna stavu polotovarů 123 Výrobky 613 Změna stavu výrobků Přírůstky zásob v průběhu účetního období Úbytky zásob v průběhu účetního období Inventarizační přebytky Manka a škody 549 Manka a škody

21 SCHÉMA ÚČTOVÁNÍ ZPŮSOBEM B 121 Nedokončená výroba 611 Změna stavu nedokončené výroby 122 Polotovary vlastní výroby 612 Změna stavu polotovarů 123 Výrobky 613 Změna stavu výrobků Počáteční stav Převod počátečního stavu zásob Konečný zůstatek na konci účetního období

22 POŘÍZENÍ MATERIÁLU ZE ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE Při pořízení materiálu (zboží) plátcem DPH od osoby registrované k dani v jiném členském státě se uplatňuje tzv. institut samovyměření daně (přidanění). Povinnost přiznat a odvést daň má česká firma. Pokud má česká firma k dispozici daňový doklad, zpravidla má rovněž nárok na odpočet daně. Pro uplatnění přidanění a nároku na odpočet se požívá účet Spojovací účet k DPH.

23 PŘÍKLAD Apollo, s. r. o. pořídila od belgického dodavatele v přepočtu zboží za Kč. Má k dispozici daňový doklad - fakturu. Popis účetního případu Kč MD D 1. FAP od belgického dodavatele za nákup zboží 2. Samovyměření DPH - povinnost přiznat daň - nárok na odpočet daně

24 DOVOZ MATERIÁLU ZE TŘETÍCH ZEMÍ Při dovozu materiálu (zboží) ze zemí mimo Evropskou unii vyměřuje clo celní orgán prostřednictvím jednotného správního dokladu. V případě DPH je postup analogický jako v při pořízení materiálu (zboží) z Evropské unie.

25 SCHÉMA ÚČTOVÁNÍ 379 Jiné závazky 111 Pořízení materiálu Clo vyměřené celním úřadem 349 Spojovací účet k DPH 343 DPH Povinnost přiznat a odvést daň Nárok na odpočet DPH

26 Základní literatura: RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictví vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., s. ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví II. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, s ISBN Doporučené studijní zdroje: Mrkosová, A. Účetnictví Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA. 304 s

27 DĚKUJI ZA POZORNOST

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Finanční účetnictví II

Finanční účetnictví II Finanční účetnictví II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Účetnictví pro podnikatele přednášky

Účetnictví pro podnikatele přednášky Valder PEF přízemí č. dv. 24 Čt 13:00-14:00 valder@pef.czu.cz Účetnictví pro podnikatele - Valder - 2004 Cvičení z účetnictví II - Landová a kol. Účetnictví pro podnikatele www.nur.cz www.kacr.cz www.mfcr.cz

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více