Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita(

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita("

Transkript

1 Iontové reakce Iontové reakce Reakce v roztocích elektrolytů Protolytické (acidobazické) reakce reaktanty si vyměňují Redoxní (oxidačně redukční) reakce reaktanty si vyměňují e Srážecí reakce ionty tvoří nerozpustné sloučeniny 1 Komplexotvorné reakce ionty tvoří komplexní sloučeniny 2 Teorie kyselin a zásad Protolytické reakce Acidobazické reakce Kyselina Zásada/báze Arrhenius donor donor O Brønstedowry donor akceptor ewis akceptor e páru donor e páru 3 4 Kyseliny dle Brønstedovy nstedovyowryho teorie Kyseliny donory protonické kyseliny Sytnost (proticita( proticita) ) kyseliny udává počet ionizovatelných protonů z kyseliny Jednosytné kyseliny: Cl, NO 3, Molekula: Cl Cl Dvojsytné kyseliny: 2 SO 4, 2 CO 3, šťavelová kyselina, Kation: N 4 N 3 Anion: SO 4 SO Trojsytné kyseliny: 3 PO 4, 3 BO 3, 6

2 Protolytické reakce 1. konjugovaný pár N 3 2 O N 4 O báze kyselina konjugovaná konjugovaná kyselina báze Konjugovaný pár dvojice kyseliny a zásady lišící se o jeden proton Kyselina Cl 2 SO 4 SO 4 Konj. báze 2. konjugovaný pár N 7 8 Amfiprotní (amfoterní) látky amfolyty ydroxonium/hydronium 3 O mohou se chovat jako kyseliny i jako báze ve skutečnosti hydráty: [( 2 O) n ] n 1 4, 6, 20 2 O 3 O O konjug. kyselina k 2 O konjug. báze k 2 O O O O O 9 10 Autoprotolýza vody Vodíkový exponent p 2 O(l) 2 O(l) 3 O (aq) O (aq) p log[ 3 O ] [ 3 O ] 10 p [3O ][O ] KC 2 [ O] 2 Iontový součin vody K v K c [ 2 O] 2 [ 3 O ] [O ] mol 2 /l 2 při 2025 C v chem. čisté vodě: [ 3 O ] [O ] 10 7 mol/l v chem. čisté vodě: [ 3 O ] [O ] 10 7 mol/l p log po log

3 Vztah mezi p a po [ 3 O ] [O ] Disociace slabých kyselin a zásad A 2 O A 3 O p po 14 kyselá disociační konstanta K A [ 3 O ][A ] [A] Prostředí [ 3 O ] [O ] p kyselé > 10 7 mol/l < 10 7 mol/l < 7 neutrální 10 7 mol/l 10 7 mol/l 7 B 2 O B O zásadité < 10 7 mol/l > 10 7 mol/l > 7 13 bazická ionizační konstanta [B ][O ] KB [B] 14 Síla kyselin a zásad Vztah mezi pk A a pk B podle hodnoty disociační konstanty K A (K B ) K pk silná > 10 2 < 2 středně silná K A A 2 O A 3 O čím tím slabší silnější A K B 2 O A O slabé K A K B K v velmi slabé < 10 8 > Určete kyselou disociační konstantu pro N 4, jeli pk B (N 3 ) 4,75. N 3 N 4 2 O N pk B 4,75 pk A 2 O N 3 N 4 pk A 14 pk B 9,25 O 3 O 17 síla kyseliny silné kyseliny, 100 % disociované slabé kyseliny Relativní síla kyselin a bází ClO 4 2 SO 4 I Br Cl NO 3 3 O Cl 3 COO SO 4 ClO 4 SO 4 I Br Cl NO 3 2 O Cl 3 COO SO 4 2 nebazický anion slabé báze 18

4 síla kyseliny slabé kyseliny velmi slabé kyseliny Relativní síla kyselin a bází 3 PO 4 NO 2 F C 3 COO 2 CO 3 2 S N 4 2 O N PO 4 NO 2 F C 3 COO CO 3 S N 3 O N 2 slabé báze silnější slabé báze silné báze, 100 % reakce s 2 O za vzniku O 19 Silné kyseliny A 2 O 3 O A Cl, Br, I, 2 SO 4, NO 3, ClO 3, ClO 4, CCl 3 COO, alkansulfonové RSO 3, alkylhydrogensulfáty Slabé kyseliny A 2 O 3 O A F, 2 S, 2 CO 3, NO 2, 3 BO 3, ClO, většina RCOO, fenoly, enoly (např. askorbová, močová) 20 Silné zásady NaO Na O hydroxidy alkalických kovů NaO, KO, hydroxidy kovů alkalických zemin kvartérní amoniové hydroxidy Uvolnění slabé kyseliny z její soli silnější kyselinou (např. Cl) ze soli slabší kyseliny FeS 2 Cl FeCl 2 2 S(g) Slabé zásady N 3 2 O N 4 O hydroxidy ostatních kovů (nerozpustné), aminy dusíkaté heterocykly 21 Na 2 SO 3 2 Cl 2 NaCl SO 2 (g) 2 O CaCO 3 2 Cl CaCl Cl 2 CO 2 (g) 2 O KCN Cl KCl CN(g) 22 Uvolnění slabé báze z její soli silným hydroxidem ze soli slabé báze N 4 Cl NaO N 3 (g) NaCl 2 O Výpočet p silné kyseliny Př.: 5 mmol/l Cl U jednosytných kyselin: [ ] c A Cl 2 O 3 O Cl [ 3 O ] [Cl] mol/l p log[ 3 O ] log( ) (2,3) 2,

5 Výpočet p slabé kyseliny Výpočet p silné báze pro c > 1 mmol/l [A] c A p ½ pk A ½ log c A U jednosytných zásad: [O ] c B Př.: 1 mmol/l NO 2, K A Př.: 5 mmol/l Ba(O) 2 NO 2 2 O NO 2 3 O Ba(O) 2 Ba 2 2 O [ K c 3 O ] A NO [3O ][NO KA [NO ] ] [ O ] c 2 3 NO , mol/l [O ] 2 [Ba(O) 2 ] mol/l p 14 log [O ] 14 (2) 12 p log[ 3 O ] log(7, ) 3, Výpočet p slabé báze pro c > 1 mmol/l Př.: 1 mmol/l N 3, pk B 4,75 [O ] c B po ½ pk B ½ log c B K B 10 4,75 1, ydrolýza solí protolytická reakce iontů soli s vodou a) Sůl silné kyseliny a silné zásady [O ] N 3 2 O N 4 O K 2 [N4 ][O ] [O ] 5 B 1,78 10 [N3] cn3 K B c N , p 14 log (1, ) 10,13 1, mol/l 27 např. NaCl, Na 2 SO 4 1. disociace: NaCl(s) Na (aq) Cl (aq) 2. hydrolýza iontů neprobíhá Ionty silných kyselin a zásad jsou pouze hydratovány 28 b) Sůl silné kyseliny a slabé zásady např. N 4 Cl, (N 4 ) 2 SO 4, N 4 NO 3, FeCl 3, CuSO 4, (C 3 ) 3 NCl 1. disociace: N 4 Cl(s) N 4 (aq) Cl (aq) 2. hydrolýza: hydrolyzuje pouze kation N 4 2 O N 3 3 O p roztoku je slabě kyselé disociace: FeCl 3 (s) Fe 3 (aq) 3 Cl (aq) 2. hydrolýza: hydrolyzuje pouze kation Fe O [Fe(O)] 2 3 O p roztoku je slabě kyselé 30

6 c) Sůl slabé kyseliny a silné zásady např. NaNO 2, KCN, Na 2 CO 3, NaCO 3, C 3 COONa 1. disociace: NaNO 2 Na NO 2 2. hydrolýza: hydrolyzuje pouze anion NO 2 2 O NO 2 O p roztoku je slabě zásadité d) Sůl slabé kyseliny a slabé zásady např. N 4 NO 2, C 3 COON 4, CuNO 2 1. disociace: N 4 NO 2 N 4 NO 2 2. hydrolýza: hydrolyzuje anion i kation NO 2 2 O NO 2 O N 4 2 O N 3 3 O p roztoku závisí na síle kyseliny a báze Neutralizace kyselina báze sůl 2 O O 2 O Příklady neutralizace Cl KO KCl 2 O 2 SO 4 2 NaO Na 2 SO O 2 Cl Ba(O) 2 BaCl O n n O c kys V kys sytnost kys c zás V zás sytnost zás 2 SO 4 Ba(O) 2 BaSO O Cl NaCO 3 NaCl CO 2 2 O Produktem neutralizace nemusí být vždy sůl a voda Cl C 3 COONa NaCl C 3 COO 3 Cl Na 3 PO 4 3 NaCl 3 PO 4 Cl Na 3 PO 4 NaCl Na 2 PO 4 Redoxní reakce Oxidačně redukční reakce NaO N 4 Cl NaCl N 3 2 O 35 36

7 Oxidace ztráta elektronů A red n e A ox oxygenace příjem kyslíku dehydrogenace Příklady oxidace Fe 2 Fe 3 C 3 C 3 C 2 C 2 Redukce C 3 C 3 O 2 C 3 C 2 O příjem elektronů deoxygenace hydrogenace B ox n e B red ztráta kyslíku Redoxní pár oxidovaná a redukovaná forma téže látky Redoxní pár fumarová kyselina /? A ox / A red Fe 3 / Fe 2 Cl 2 / Cl B ox / B red OOC COO C C Redoxní reakce redoxní pár, poločlánek, dílčí rovnováha Oxidační činidlo akceptor e (látka, která se redukuje) A red B ox A ox B red O 2, KMnO 4, 2 O 2, K 2 Cr 2 O 7, ClO, volné halogeny, A red redukční činidlo (oxiduje se ) B ox oxidační činidlo (redukuje se ) Při redoxní reakci se mění oxidační číslo prvku. 41 Redukční činidlo donor e (látka, která se oxiduje) kovy (K, Mg, Fe, Zn, ), C, CO, 2, 2 S, SO 2 3, Fe 2, 42

8 Oxidační číslo náboj, který by na atomu vznikl, kdyby se vazebné e každé kovalentní vazby vycházející z tohoto atomu přidělily atomu s větší elektronegativitou Oxidační číslo užitečná pravidla Oxidační číslo atomy prvků volné nebo v molekule 0 Př.: Na, O 2, P 4, S 8 jednoatomové ionty Př.: Mn 2, Mg 2 2 II velikost náboje II 2,2 3,5 O II I I I I O I O Σ ox.č. atomů v molekule 0 Př.: I 2 SVI VI O II 4 Σ ox.č. ve složených iontech 2 x I VI 4 x (II)) 0 velikost náboje 43 Př.: N III I 4 III 4 x I I 44 F I O Oxidační číslo užitečná pravidla výjimka: 2 O I 2, O II II F 2 výjimka: iontové hydridy I (např. Na, Ca,, ) s 1 prvky ve sloučeninách s 2 prvky kovy ve sloučeninách Oxidační číslo II I I II kladné 45 nejvyšší ox.č. p 1 až p 5 prvků Prvky p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 Oxidační číslo užitečná pravidla (B, Al, ) (C, Si, ) (N, P, ) (O, S, ) (F, Cl, ) Oxidační číslo počtu valenčních e III IV V VI VII 46 X(Ca) 1,0 X() 2,2 X(C) 2,5 X(O) 3,5 X(F) 4,1 Oxidační číslo příklady I II I Ca I F II O I F Dismutace, disproporcionace při rozpadu sloučeniny je prvek v ní obsažený současně oxidován i redukován oxidace redukce 0 I I Cl 2 (g) 2 O(l) Cl(aq) ClO(aq) I II 0 2 O 2 (aq) 2 O(l) O 2 (g) 47 48

9 Elektrodový potenciál E vyjadřuje schopnost redukčního činidla ztrácet e nebo schopnost oxidačního činidla e přijímat za standardních podmínek Eº : c 1 mol/l T 298 K p 101,325 kpa 49 Standardní elektrodový potenciál E o standardní podmínky měřený poločlánek E (A ox /A red ) A ox ne A red A ox Pt A red 1 mol/l A ox a 1 mol/l A red Eº diafragma Pt elektromotorická síla 2 (101 kpa) referenční poločlánek vodíková elektroda E (2 / 2 ) 0,00 V 1 mol/l 50 Síla redukčního a oxidačního činidla Redukční činidlo je tím silnější, čím zápornější má hodnotu E redukčním činidlem je přitom A red Oxidační činidlo je tím silnější, čím kladnější má hodnotu E oxidačním činidlem je přitom A ox Síla redukčního činidla Kov se zápornějším E redukuje ve vodném prostředí ionty kovu s kladnějším E Zn Cu 2 Zn 2 Cu E (Zn 2 /Zn)) 0,76 V Zn reduktant E (Cu 2 /Cu)) 0,34 V Cu 2 oxidant Síla redukčního činidla Kov s negativním E při reakci s zředěnou silnou kyselinou uvolňuje 2 (g) odnoty E o pro některé redoxní páry Redoxní pár E o (V) Redoxní pár E o (V) i /i 3,05 I 2/2I 0,54 Na /Na 2,71 Cl 2/2Cl 1,36 Zn 2 /Zn 0,76 Cr 2O 7 /2Cr 3 1,33 2 / 2 0,00 MnO 4 /MnO 2 1,52 Fe 2 Fe 2 2 (g) Cu 2 /Cu 0,34 2O 2/2 2O 1,77 E (Fe 2 /Fe)) 0,44 V Fe reduktant E (2 / 2 ) 0,00 V oxidant 53 54

10 Příklad: E (2 / 2 ) 0,00 V E (Al 3 /Al) 1,66 V Vyčíslení koeficientů v redoxní rovnici Al Al Al je silnějším redukčním činidlem než 2 Oxidace: Al 0 Al III x 2 3 e 2 e Redukce: 2 I 2 0 x Vyčíslení koeficientů v redoxní rovnici Cr 2 O 2 7 6Fe 2 2 Cr 3 6Fe 3 2 O Vyčíslení koeficientů v redoxní rovnici Cr 2 O 2 7 6Fe Cr 3 6Fe 3 2 O 1. stechio koeficienty vyrovnat změny v oxidačním čísle 2. vyrovnat náboje na obou stranách přidáním nebo O Oxidace: Fe II Fe III 1 e 6 e Redukce: 2 Cr VI 2 Cr III x 6 náboj u produktů: 2 (3) 6 (3) (24) u výchozích látek: (2) 6 (2) (10) chybí (14) Vyčíslení koeficientů v redoxní rovnici Cr 2 O 2 7 6Fe Cr 3 6Fe O Vyčíslení koeficientů v redoxní rovnici Cr 2 O 2 7 6Fe Cr 3 6Fe O 3. vyrovnat kyslík pomocí 2 O 4. ověřit počty atomů i nábojů na obou stranách rovnice oxidant Cr 2 O 7 2 obsahuje 7 atomů O 7 atomů O bude obsaženo i ve 2 O Vlevo: 2 Cr 6 Fe 7 O 14 náboj (24) Vpravo: 2 Cr 6 Fe 7 O 14 náboj (24) 59 60

11 Součin (produkt) rozpustnosti K s Srážecí reakce málo rozpustná sůl BaSO 4 (s) za rovnováhy disociace Ba 2 (aq) SO 4 2 (aq) nasycený roztok Nerozpustnost iontových sloučenin K D 2 [Ba ][SO4 [BaSO ] 4 2 ] K s [Ba 2 ][SO 4 2 ] míra rozpustnosti soli za dané teploty čím je K s menší, tím je sůl méně rozpustná Elektrolyt CaCO 3 AgCl Součin rozpustnosti K s Ca 3 (PO 4 ) 2 K s (25 ºC) 3, , , Jaká je koncentrace Ba 2 v nasyceném roztoku síranu barnatého při 25 C (K s 1, )? BaSO 4 (s) [Ba 2 ] [SO ] K 2 4 Ba 2 (aq) SO 4 2 (aq) K s [Ba 2 ][SO 4 2 ] x 2 1, x s x 1, mol.l M(Ba) 137,3 g/mol [Ba 2 ] 137,3 x 1, , g l 1 1,78 mg l Uveďte vztah pro součin rozpustnosti fluoridu vápenatého. Sloučeniny i, Na, K, Rb, Cs Rozpustné všechny Nerozpustné NO 3 všechny CO 3, 2 PO 4 všechny Cl ostatní AgCl, g 2 Cl 2, PbCl 2 SO 4 2 ostatní BaSO 4, SrSO 4, CaSO 4, PbSO 4 CO 3 2, PO 4 2, PO 4 3 alkalických kovů a N 4 ostatní 65 O, S 2 alkalických kovů a N 4, kovů alkalických zemin ostatní 66

12 Rozpouštění měďnaté soli ve vodném m prostřed edí vzniká aquakomplex Komplexotvorné reakce Koordinační sloučeniny Cu 2 Cu O [Cu( 2 O) 4 ] 2 v přítomnosti p amoniaku vzniká stabilnější amminokomplex [Cu( 2 O) 4 ] 2 4 N 3 [Cu(N 3 ) 4 ] O Komplexy (koordinační sloučeniny) Centrální atom / ion molekuly, ionty akceptor volných elektronových párů obsahují centrální atom / ion ligandy obsahuje neobsazené valenční orbitaly Koordinační číslo (k.č.) počet ligandů vázaných na 1 centrální atom koordinační číslo > ox.. č. centrálního atomu nejčastěji přechodný kov igand anion (F, Cl, Br, I, CN, O,...) molekula, mající atom s volným elektronovým 69 párem ( 2 O, N 3, CO, ) 70 Prostorový tvar komplexů s k.č. 4 Prostorový tvar komplexů s k.č. 6 tetraedrické uspořádání M [Cu(N 3 ) 4 ] 2 tetraamminměďnatý kation čtvercové uspořádání M [Pt(N 3 ) 4 ] 2 tetraamminplatnatý kation 71 oktaedrické uspořádání M NC NC CN Fe 2 CN CN [Fe(CN) 6 ] 4 CN hexakyanoželeznatanový anion 72

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze KYSELINY A ZÁSADY 1 REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze A) ALKALIMETRIE = odměrný roztok je zásada B) ACIDIMETRIE = odměrný

Více

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN Teorie kyselin a zásad poznámky 5A GVN 13 června 2007 Arrheniova teorie platná pouze pro vodní roztoky kyseliny jsou látky schopné ve vodném roztoku odštěpit vodíkový kation H + HCl H + + Cl - CH 3 COOH

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y REAKČNÍ KINETIKA Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Chemická povaha reaktantů - reaktivita Fyzikální stav reaktantů homogenní vs. heterogenní reakce Teplota 10 C zvýšení rychlosti 2x 3x zýšení

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe

Více

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice.

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ELEKTROCHEMIE - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ZÁKLADNÍ POJMY Vodiče látky, které vedou elektrický proud. Vodiče I. třídy přenos elektrického náboje je zprostředkován volně

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

součástí našeho každodenního života spalování paliv koroze kovů ad.

součástí našeho každodenního života spalování paliv koroze kovů ad. Oxidace a redukce Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2012 1 Význam oxidačně-redukčních reakcí Oxidačně-redukční (redoxní) reakce jsou součástí našeho každodenního života metabolismus živin fotosyntéza buněčná

Více

2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak

2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak 1. Doplněním uvedených schémat vyjádřete rozdílné chování různých typů látek po jejich rozpuštění ve vodě. Použijte symboly AB(aq), A + (aq), B - (aq). [s pevná fáze,

Více

Roztoky - elektrolyty

Roztoky - elektrolyty Roztoky - elektrolyty Roztoky - vodné roztoky prakticky vždy vedou elektrický proud Elektrolyty látky, které se štěpí disociují na elektricky nabité částice ionty Původně se předpokládalo, že k disociaci

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze 2. Chemické rovnice Chemická rovnice je schématický zápis chemického děje (reakce), který nás informuje o reaktantech (výchozích látkách), produktech, dále o stechiometrii reakce tzn. o vzájemném poměru

Více

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 5. CHEMICKÉ REAKCE Je děj při kterém v molekulách reagujících látek dochází k zániku některých vazeb a ke vzniku vazeb nových. Produkty rekce mají jiné chemické

Více

Úpravy chemických rovnic

Úpravy chemických rovnic Úpravy chemických rovnic Chemické rovnice kvantitativně i kvalitativně popisují chemickou reakci. Na levou stranu se v chemické rovnici zapisují výchozí látky (reaktanty), na pravou produkty. Obě strany

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Chemické rovnice. Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic

Chemické rovnice. Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic Má-li být zápis chemické rovnice úplný (a použitelný například pro výpočty), musejí být počty molekul látek v chemické rovnici vyjádřeny takovými stechiometrickými

Více

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie Otázka: Acidobazické děje Předmět: Chemie Přidal(a): Žaneta Teorie kyselin a zásad: Arrhemiova teorie (1887) Kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném roztoku proton vodíku H+ HA -> H+ + A- Zásady

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla)

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla) Elektrolyty Elektrolyty látky, které při rozpouštění nebo tavení disociují (štěpí se) na elektricky nabité částice (ionty) jejich roztoky a taveniny jsou elektricky vodivé kyseliny, hydroxidy, soli Ionty

Více

13 Oxidačně redukční reakce

13 Oxidačně redukční reakce 13 Oxidačně redukční reakce Oxidaci a redukci ve smyslu elektronových představ chápeme jako odevzdávání a přibírání elektronů. Kdykoliv se nějaká látka (atom, molekula, ion) oxiduje, odevzdává elektrony

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Antoine Lavoisier (1743-1794) Redukce = odebrání kyslíku

Více

Kyseliny. Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3. Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au)

Kyseliny. Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3. Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au) Kyseliny Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3 Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4 Andreas Libau (Libavius) (1540-1616)

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie E. ZADÁNÍ (50 BODŮ) časová náročnost: 120 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie E. ZADÁNÍ (50 BODŮ) časová náročnost: 120 minut Ústřední komise Chemické olympiády 54. ročník 2017/2018 TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie E ZADÁNÍ (50 BODŮ) časová náročnost: 120 minut ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Reakce kyseliny se zásadou 6 bodů

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2 10.výpočty z rovnic praktické provádění výpočtů z rovnic K výpočtu chemických rovnic je důležité si shrnout tyto poznatky: Potřebujem znát vyjadřování koncentrací, objemový zlomek, molární zlomek, molární

Více

ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod

ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod Analyticky významné rovnováhy v roztocích ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod kapalinová chromatografie

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

VY_32_INOVACE_30_HBENO8

VY_32_INOVACE_30_HBENO8 Oxidy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 9. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Oxidy definice, vznik, vlastnos, rozdělení.

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Kyselost, bazicita, pka

Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pka Kyselost, bazicita, pk a Organické reakce často kysele nebo bazicky katalyzovány pk a nám říká, jak je (není) daný atom vodíku kyselý důležité pro předpovězení, kde bude daná látka

Více

Chemická reakce. výchozí látky (reaktanty)

Chemická reakce. výchozí látky (reaktanty) Chemická reakce - chemické vazby vznikají v důsledku snahy atomů (obecně jakýchkoli soustav) snižovat svou energii v jiných podmínkách může docházet ke vzniku nových vazeb tento děj označujeme jako chemickou

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

Kyseliny a baze. Andreas Libau (Libavius) ( ) Gerber - Jabir ibn Hayyan ( )

Kyseliny a baze. Andreas Libau (Libavius) ( ) Gerber - Jabir ibn Hayyan ( ) Kyseliny a baze Gerber - Jabir ibn Hayyan (721-815) Andreas Libau (Libavius) (1540-1616) Alchymisté tepelný rozklad zelené skalice, ledek + síra H 2 SO 4 Gerber - příprava z H 2 SO 4 a solí: HNO 3, HCl

Více

CHEMICKÉ REAKCE, ROVNICE

CHEMICKÉ REAKCE, ROVNICE CHEMICKÉ REAKCE, ROVNICE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 7. 8. 01 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí chemickými

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA VY_32_INOVACE_03_3_07_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA Volné atomy v přírodě

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9. Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.4./21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_52_INVACE_CH9.2 Author Mgr. David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího materiálu

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Obecná a anorganická chemie

Obecná a anorganická chemie Učební osnova předmětu Obecná a anorganická chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

ACIDOBAZICKÉ - ph, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod

ACIDOBAZICKÉ - ph, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod Analyticky významné rovnováhy v roztocích ACIDOBAZICKÉ - ph, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod kapalinová chromatografie

Více

Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2013

Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2013 Roztoky elektrolytů: ph, hydrolýza solí, pufry Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2013 1 Pojmy, jejichž znalost ze střední školy je nezbytná pro porozumění přednášené látce : elektrolyty, jejich chování, typy

Více

Kyseliny. Gerber - Jabir ibn Hayyan ( ) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4

Kyseliny. Gerber - Jabir ibn Hayyan ( ) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4 Kyseliny Gerber - Jabir ibn Hayyan (721-815) Andreas Libau (Libavius) (1540-1616) Gerber - příprava z H 2 SO 4 a solí: HNO 3, HCl a aqua regia, izolace kyseliny citronové, octové a vinné Libavius - příprava

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovnívh listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

12. Elektrochemie základní pojmy

12. Elektrochemie základní pojmy Důležité veličiny Elektroda, článek Potenciometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t 0 I dt napětí, potenciál

Více

KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE

KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Cvičení z analytické chemie ZS 2014/2015 Komplexní sloučeniny - ligandy (L) se váží k centrálnímu atomu (M) - komplexem může být elektroneutrální nebo nabitý

Více

12.CHALKOGENY A HALOGENY

12.CHALKOGENY A HALOGENY 12.CHALKOGENY A HALOGENY Chalkogeny ( česky se jedná o prvky ) 1) Popiš obecnou charakteristiku dané skupiny (počet valenčních elektronů, obecná elektronová konfigurace valenční vrstvy, způsoby dosažení

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013 Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Oxidačně redukční neboli redoxní reakce jsou všechny chemické reakce,

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Obecná chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Látkové množství, molární hmotnost VY_32_INOVACE_01.pdf

Více

CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I

CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVEZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I doc. Mgr. Marek VACH, Ph.D. Ing. Martin HEŘMANOVSKÝ

Více

Redoxní reakce - rozdělení

Redoxní reakce - rozdělení zdroj: http://xantina.hyperlink.cz/ Redoxní reakce - rozdělení Redoxní reakce můžeme rozdělit podle počtu atomů, které během reakce mění svá oxidační čísla. 1. Atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla

Více

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!! Výpočty koncentrací objemová % (objemový zlomek) Vsložky % obj. = 100 V celku Objemy nejsou aditivní!!! Příklad: Kolik ethanolu je v 700 ml vodky (40 % obj.)? Kolik promile ethanolu v krvi bude mít muž

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.4./21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_17 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více