ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE"

Transkript

1 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

2 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Název zakázky Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Zadavatel Název zadavatele Právní frma Měst Straknice Obec IČ DIČ Sídl Osba právněná jednat jménem zadavatele CZ Velké Náměstí 2, Straknice Ing. Pavel Vndrys, starsta města Kntaktní sba Jmén Bc. Jitka Strpnická Telefn ZAKÁZKA Druh zakázky Vymezení předmětu zakázky Služby Předmětem zakázky je uzavření smluvy díl na realizaci služeb vzdělávání zaměstnanců Městskéh úřadu Straknice v rámci prjektu s názvem Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti. Tent prjekt je realizván v rámci grantvéh schématu Adaptabilita a pdpra knkurenceschpnsti pdniků a rganizací - patření 4.1 Operačníh prgramu Rzvj lidských zdrjů. Prjekt je financván z prstředků Evrpskéh sciálníh fndu a státníh rzpčtu České republiky. 2 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

3 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Ppis zakázky Cíle zakázky: Hlavním cílem je systematické a cílevědmé rzšiřvání a prhlubvání kvalifikace zaměstnanců Městskéh úřadu Straknice (MěÚ). Specifické cíle: - zvýšení adaptability zaměstnanců MěÚ Straknice - zvýšení dbrných znalstí, dvednstí, kvalifikací a kmpetencí zaměstnanců MěÚ Straknice - zvyšvání a zkvalitňvání nabídky vzdělávání pr zaměstnance MěÚ Straknice nad rámec pvinnéh vzdělávání, které ukládá zákn č. 312/2002 Sb. úřednících územních samsprávných celků a změně některých záknů v platném znění Ppis zakázky: Realizace vzdělávání zaměstnanců Městskéh úřadu Straknice prběhne v rámci 4 vzdělávacích prgramů vzdělávání v blasti infrmačních a kmunikačních technlgií, vzdělávání administrativních pracvníků, vzdělávání zaměstnanců v blasti psychsciálních dvednstí, vzdělávání veducích zaměstnanců. Zakázka je členěna na 4 samstatné části: 1. část zakázky: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Účastníci: všichni zaměstnanci MěÚ Straknice, pčet: 150 / 12 skupin Náplň kurzu: Vzdělávací prgram bsahuje celkem 7 mdulů v rzsahu vždy 5 hdin (tj. celkem 35 hdin), přičemž ke kumulaci výuky více mdulů v rámci jednh dne nebude dcházet. Osnva kurzu: Mdul 1: Úvd d užívání infrmačních technlgií Abslvent získá základní znalsti z blasti infrmačních technlgií na becné úrvni, przumí pjmům týkajících se technickéh vybavení (hardware, sftware) a infrmačních technlgií (uchvání dat a paměť). Dále by měl przumět suvislstem mezi pužívanými aplikacemi a pužívání infrmačních sítí v pčítačvé praxi. - úvd d pčítačvé terminlgie (hardware, sftware, infrmační technlgie, typy pčítačů, hlavní části pčítače, výkn pčítače) - hardware (technické vybavení) - sftware (prgramvé vybavení) - infrmační sítě - infrmační technlgie v každdenním živtě - zdraví a bezpečnst, živtní prstředí (ergnmie, zdravtní prblémy apd.) - bezpečnst (zabezpečení infrmací, pčítačvé viry) - cpyright a zákn - zákn na chranu dat Mdul 2: Operační systém (Windws XP) Abslvent získá znalsti a schpnsti využívat základních funkcí pčítače a peračníh systému; upravit základní nastavení, pužívat nápvědu a uknčit nereagující aplikace; práce v desktpu, s iknami, s kny na plše brazvky. 3 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

4 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti - základní infrmace a perace - prstředí pracvní plchy - rganizace subrů - viry - řízení tisku Mdul 3: Textvý editr (MS Wrd) Abslvent bude schpen pužívat textvý prcesr, perace spjené s tvrbu, frmátváním, úpravu dkumentu; kpírvání, přesuvání textů; pužívat pkrčilé funkce suvisející s vládáním textvéh editru, tvrba tabulek, pužívání brázků a grafických bjektů v rámci dkumentu a využívání nástrjů hrmadné krespndence. - základy práce s textvým editrem - základní perace (vkládání, výběr, editvání, kpírvání, přesun, mazání, vyhledávání, nahrazvání dat) - frmátvání textu, dstavce, dkumentu - bjekty tabulky, brázky, grafické bjekty, grafy - hrmadná krespndence - tisk Mdul 4: Tabulkvý prcesr (MS Excel) Abslvent bude schpen: pužívat tabulkvý prcesr, perace spjené s tvrbu, frmátváním a pužíváním tabulkvéh kalkulátru, standardní matematické a lgické perace s pužitím základních vzrců a funkcí, vytvářet a frmátvat grafy, diagramy. - základy práce s tabulkvým prcesrem - práce s buňkami - pracvní list a práce s ním - vzrce a funkce - frmátvání - diagramy, grafy - tisk Mdul 5: Databáze (MS Access) Abslvent bude schpen: pužívat databáze a pužívat je na sbním pčítači, vytvřit a upravit tabulky, dtazy, frmuláře a sestavy a vhdně je upravit k distribuci, získat infrmace z existující databáze pmcí nástrjů pr výběr a třídění dat. - základy práce s databázemi - tabulky - frmuláře - získávání infrmací (základní perace, dtazy, třídění záznamů) - sestavy a práce s nimi - tisk 4 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

5 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Mdul 6: Prezentace (MS PwerPint) Abslvent bude schpen: využívat prezentační nástrje sbníh pčítače, prvést základní úkly, jak je tvrba, frmátvání, úprava a příprava prezentací pr tištěnu distribuci a předvedení; kpírvat a přesuvat text, brázky, grafické bjekty a grafy v rámci prezentace neb mezi různými prezentacemi, pužívání různých efektů pčítačvé prezentace. - základy práce s prezentací - vytváření prezentací - text a brázky - diagramy, grafy, kreslené bjekty - efekty pčítačvé prezentace - tisk Mdul 7: Internet a Abslvent bude schpen v blasti: 1) Infrmací: hledat infrmace, rzumět základním pjmům a termínům spjeným s pužíváním internetu včetně bezpečnstních patření, pracvat se základními vyhledávacími nástrji v rámci webvých prhlížečů a vyhledávacích prgramů, výsledky značit zálžkami, vytisknut Webvé stránky a výsledky hledání, rientvat se ve frmulářích zpřístupněných pmcí Webvé stránky. 2) Kmunikace: rzumět základním pjmům s pužíváním elektrnické pšty ( ) včetně bezpečnstníh patření, pužívat k desílání a přijímání zpráv, připjvat dkumenty neb subry ke zprávě a rganizvat a spravvat slžky neb adresáře zpráv v rámci SW elektrnické pšty. - základy práce s internetem (pjmy, úprava základních nastavení apd.) - webvá navigace, pužívání zálžek - vyhledávání webvých stránek - základy práce s elektrnicku pštu - vé zprávy a práce s nimi - rganizvání vých zpráv Metda hdncení v rámci kurzu: P uknčení každéh mdulu slží účastníci vzdělávacíh prgramu závěrečný test prvěřující získané znalsti jak teretické, tak především jejich pužití na knkrétních praktických příkladech. P uknčení celéh vzdělávacíh prgramu prvede jeh ddavatel písemné zhdncení kurzu, jehž sučástí bude analýza stavu znalstí účastníků před začátkem vzdělávání a p jeh uknčení a dpručení pr další rzvj účastníků kurzu v tét blasti d buducna. Každý abslvent kurzu bdrží svědčení abslvvání kurzu. Cíl kurzu: Abslventi vzdělávacíh prgramu si prhlubí sučasné znalsti a dvednsti v blasti infrmačních a kmunikačních technlgií. Naučí se lépe využívat výpčetní techniku ke své práci a efektivněji tak vyknávat některé agendy vyplývající z jejich pracvníh zařazení. Zárveň získají infrmace i dalších cestách, které infrmační a kmunikační technlgie umžňuje a tevře se jim prstr pr iniciativní přístup k jejímu dalšímu využívání. 5 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

6 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti 2. část zakázky: VZDĚLÁVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ Účastníci: zaměstnanci MěÚ Straknice, pčet: 15 / 1 skupina Vzdělávací mdul je určen pr tzv. prv-kntaktní pracvníky. Ti jsu čast těmi prvními, se kterými se klient, přicházející na Městský úřad, setkává. Jedná se pracvnice sekretariátu starsty města a sekretariátů jedntlivých veducích dbrů, pracvnice městskéh infrmačníh centra, pracvníky pdatelny Městskéh úřadu a pracvnice zabezpečující agendu prtklu. Náplň kurzu: Vzdělávací prgram bsahuje celkem 4 mduly. MODUL ČASOVÁ DOTACE 1. Úspěšná kmunikace s veřejnstí 2 dny / 14 hdin 2. Prfesinální asistentka 1 den / 7 hdin 3. Krespndence v úředním styku 0,5 dne / 4 hdiny 4. Prfesinální vizáž 0,5 dne / 3 hdiny CELKOVÝ ROZSAH 4 dny / 28 hdin Osnva kurzu: Mdul 1: Úspěšná kmunikace s veřejnstí Délka: 2 dny p 7 vyučvacích hdinách kmunikační schéma, pzitivní vyjadřvání, srzumitelnst, význam sdělení, slvvání a udílení pkynů, paralingvistická stránka řeči, slva s pzitivním a negativním nábjem, kmunikace hrizntální a vertikální, aktivní nasluchání, nejčastější chyby a bariéry a efektivní kmunikace, význam a pužívání neverbální kmunikace, ční kntakt, mimika, gesta, pstj a phyby, dteky a vzdálenst, napdbvání a zrcadlení, řeč těla a dplňky (cigarety, brýle, ), jak dát najev mc, vzájemná prpjenst a závislst verbální a neverbální kmunikace Mdul 2: Prfesinální asistentka Délka: 1 den - 7 vyučvacích hdin vytváření a udržvání pzitivníh klimatu na pracvišti, stanvení pririt v práci sekretářky, rganizace a řízení práce sekretariátu stanvení pravidel vzájemné kmunikace, týmvá splupráce, jak vylepšit image, pravidla splečenskéh chvání, jak jednat s návštěvníky a sjednat pracvní schůzku, příprava splečenských a pracvních akcí, zásady správnéh telefnvání Mdul 3: Krespndence v úředním styku Délka: ½ dne - 4 vyučvací hdiny nvé ČSN nrmy psaní, nrmy krespndence, dpis jak firemní a sbní prezentace, typy dpisů a jejich psaní (vhdné slvvání, zaběhlé frmulace) 6 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

7 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Mdul 4: Prfesinální vizáž Délka: ½ dne - 3 vyučvací hdiny Metda hdncení v rámci kurzu: - certifikát na mdul Úspěšná kmunikace s veřejnstí - hdntící mřížky - frmulář hdncení kurzu účastníkem - zpětná vazba lektra zadavateli ve frmě závěrečné zprávy z kurzu - akční plány d praxe a práce s nimi Cíl kurzu: Abslventi vzdělávacíh prgramu budu schpni lépe kmunikvat s klienty, kteří přicházejí na městský úřad. Budu připraveni jim efektivně napmáhat při vyřizvání jejích žádstí, srzumitelně pdávat ptřebné infrmace a svým krektním vystupváním budu přispívat ke kvalitní službě veřejnsti a k utváření dbréh jména úřadu. 3. část zakázky: VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ Účastníci: zaměstnanci MěÚ Straknice, pčet: 60 / 4 skupiny Tht vzdělávacíh mdulu se zúčastní vybraní zaměstnanci MěÚ Straknice, kteří jsu z titulu svéh pracvníh zařazení v častém styku s klienty, sbně přebírají a vyřizují jejich žádsti a čast se dstávají d knfliktních situací, pkud klientvi nelze v jeh pžadavcích jednznačně vyhvět. Specifikace skupin : 1. veducí dbrů MěÚ, veducí kanceláře tajemníka a tajemník 2. pracvníci sciálníh dbru 3. pracvníci na úsecích přestupkvéh řízení, vymáhání phledávek, pkut a daní, bytvéh hspdářství, ddělení kntrly, majetkvý dbr 4. tzv. přepážkví pracvníci správníh dbru a dbru dpravy Náplň kurzu: Na začátku cyklu je zjištěna a definvána úrveň vědmstí, dvednstí a ptenciál rzvjvých ptřeb účastníků skupiny a pdle th jsu lektrem přizpůsbena jedntlivá témata a jejich úrveň. MODUL ČASOVÁ DOTACE 1. Kmunikace s různými typy lidí 1 den / 8 hdin 2. Zvládání prblémvých a nárčných situací 1 den / 8 hdin 3. Asertivní jednání 1 den / 8 hdin 4. Trénink zvládání nárčných situací z praxe účastníků pakvání a prhlubvání kmunikačních dvednstí 1 den / 8 hdin 5. Týmvá splupráce a zvládání stresu 2 dny / 16 hdin CELKOVÝ ROZSAH 6 dnů / 48 hdin 7 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

8 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Osnva kurzu: Mdul 1: Kmunikace s různými typy lidí Úvd d prgramu, seznámení s cíli a tématy Zákaznický přístup ve službách bčanům Vcítit se d rle bčana Základy typlgie sbnstí (wrkshp) prč jsu lidé dlišní hlavní typy lidí, jejich charakteristické jednání a verbální i neverbální prjevy sebepznání identifikace vlastníh typu člvěka, mje silné a slabé stránky Jak efektivně kmunikvat s různými typy lidí rzdíly v mtivaci vlba kuzelných slůvek přijímání a zpracvání infrmací u jedntlivých typů lidí mdifikace vlastníh chvání a jednání, jak se přizpůsbit situaci a partnervi v jednání Nácvik jednání s vybranými typy lidí Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 2: Zvládání prblémvých a nárčných situací (trénink) Úvd d prgramu, seznámení s cíli a tématy Zdrje mžných knfliktů při kmunikaci a jak jim předcházet (seminář) Knflikty knflikt jak běžná sučást živta typy knfliktů zdrje, příčiny a příznaky knfliktů strategie zvládání knfliktů Řízení kmunikace s prblematickými typy lidí vytipvání a charakteristika nejbvyklejších typů lidí z praxe účastníků příklady taktik pr efektivní jednání - mnhmluvný x nemluvný člvěk - agresivní člvěk - manipulátr Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 3: Asertivní jednání Úvd d prgramu, seznámení s cíly a tématy Filsfie asertivníh jednání c je a c není asertivita sebeprsazení mdel OK-OK výhdy asertivníh jednání Základy asertivní techniky a jejich využití v praxi úředníka pškzená gramfnvá deska 8 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

9 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti technika tevřených dveří negativní dtazvání srvnání technik a kdy kteru vlit skupinvé cvičení výběr a aplikace asertivních technik 10 základních asertivních práv (seminář) Nácvik asertivních technik pr vybrané situace z praxe účastníků (trénink) Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 4: Trénink zvládání nárčných situací z praxe účastníků Úvd d prgramu, seznámení s cíli a tématy Opakvání mdulů 1 3 Ohlédnutí za praxí rekapitulace zkušenstí Nácvik knkrétních situací, řešení mdelvých případů (trénink) Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 5: Týmvá splupráce a zvládání stresu Tým výhdy a nevýhdy týmu faktry vlivňující efektivitu týmu cvičení identifikace méh týmu splupráce mezi týmy princip vnitřníh zákazníka Týmvé rle (dle Belbina) ppis týmvých rlí identifikace lidí v týmu příns týmvých rlí pr tým Rzvj efektivních pracvních vztahů mžnsti přenášení dpvědnsti na jedntlivé členy týmu jakým způsbem vlivňují různé pracvní styly výknnst a klima uvnitř týmu rzvíjení flexibility manažera pdpra sudržnsti týmu vytváření splečných vizí a hdnt Hra na rzvj týmvé splupráce Síla prvníh djmu základ pr pzitivní vztah s lidmi vzhled pracvníka městskéh úřadu (pravidla) c nás říká vzhled sbní pradna vizážistky péče pleť, základy líčení, kmbinvatelný šatník Stres frma psychické zátěže (seminář) příčiny vzniku a zdrje stresu vliv stresu na člvěka a jeh pracvní výkn hlavní stresry Využití relaxačních metd v rámci sbníh rzvje (trénink) 9 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

10 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti przumění účinkům relaxačních metd a technik z hlediska udržvání psychické a fyzilgické rvnváhy rganizmu Shrnutí, vyhdncení, závěr přehled, praktické svjení a využití některé z svědčených relaxačních technik jak prstředku regenerace pracvních sil Metda hdncení v rámci kurzu: P abslvvání vzdělávacíh prgramu lektr zhdntí jeh průběh, jedntlivě upzrní účastníky na prblematické blasti a individuálně navrhne další rzvjvý prgram. Ddavatel vzdělávacíh prgramu vypracuje p jeh sknčení závěrečnu zprávu průběhu a výsledcích celéh vzdělávacíh prcesu, bsahující především vyhdncení šklení lektrem, vyhdncení z hlediska stanvených cílů, dpručení dalšíh rzvje účastníků a návrh vybraných vhdných metd, rekapitulaci metd pužívaných při výuce. Dále bude závěrečná zpráva bsahvat statistické zpracvání hdntících dtazníků, které vyplní účastníci vzdělávacíh prgramu a analýzu knkrétních připmínek a námětů účastníků, které budu vyhdnceny a zhledněny při plánvání dalších vzdělávacích akcí. Účastníci tht vzdělávacíh mdulu nebudu pdrbeni žádným testům, všechny znalsti budu prakticky prcvičvat pd vedením lektra v průběhu celéh prgramu. Lektr bude účastníky hdntit rvněž perativně a v návaznsti na bsah vzdělávání. P uknčení vzdělávacíh prgramu bdrží účastníci certifikát svědčující tut účast a bsah vzdělávací aktivity. Cíl kurzu: Abslventi vzdělávacíh prgramu získají teretické znalsti typlgii sbnstí klientů a adekvátních způsbech jednání s nimi. V praxi pak z prjevů jedntlivých klientů včetně verbální a neverbální kmunikace dkáží individuálně zanalyzvat situaci, zvlit nejefektivnější způsb kmunikace a zabránit tak zbytečným knfliktním mmentům. Naučí se krektnímu jednání vůči bčanvi i v situacích, kdy pracvník nemůže zcela naplnit všechna klientva čekávání. Účastníci kurzu si dále svjí nvé znalsti v blasti týmvé splupráce, zdknalí se v kmunikaci mezi jedntlivými členy pracvních týmů a v nepslední řadě se seznámí s metdami relaxačních technik a s mžnstí jejich využití v rámci jak prfesníh, tak sbnstníh rzvje. 4. část zakázky: VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Účastníci: zaměstnanci MěÚ Straknice, pčet: 15 / 1 skupina Tht vzdělávacíh mdulu se zúčastní veducí dbrů městskéh úřadu, veducí kanceláře tajemníka a tajemník MěÚ. Náplň kurzu: Na začátku cyklu je zjištěna a definvána úrveň vědmstí, dvednstí a ptenciál rzvjvých ptřeb účastníků skupiny a pdle th jsu lektrem přizpůsbena jedntlivá témata a jejich úrveň. MODUL ČASOVÁ DOTACE 1. Vedení a mtivace lidí 1 den / 8 hdin 2. Hdntící phvry a rzvj pdřízených 1 den / 8 hdin 3. Efektivní vedení prad a delegvání 1 den / 8 hdin CELKOVÝ ROZSAH 3 dny / 24 hdin 10 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

11 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Osnva kurzu: Mdul 1: Vedení a mtivace lidí Úvd d prgramu, seznámení s cíli a tématy Osbnst manažera (wrkshp) (wrkshp) Styly vedení sbnst členů týmu dvednsti ptřebné pr vedení lidí manažer jak vzr veducí pracvník městskéh úřadu jak manažer (seminář) histrie manažerských škl aut-diagnstika vlastníh řídícíh stylu Druhy manažerských phvrů a jejich zvláštnsti zadávání úklů, delegvání hdntící a vytýkací rzhvr Praktický nácvik manažerských phvrů Terie pracvní mtivace Individuální ptřeby a jejich krdinace (Maslw) Mtivační faktry (trénink) (seminář) mtivy a stimuly d mtivace k zapjení význam uznání, zapjení, dpvědnsti a úspěšnsti vztah pracvní spkjensti a efektivity práce nástrje zjišťvání mtivace Mtivace jedntlivce, mtivace týmu vybrat správné hybné páky pr danu akci Mtivační rzhvr každdenní příležitst manažera (trénink) Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 2: Hdntící phvry a rzvj pdřízených Úvd d prgramu, seznámení s cíly a tématy (wrkshp) Systém hdncení a jeh návaznst na plány vzdělávání a kariérní růst Hdntící phvr příprava ze strany hdntitele a hdncenéh správně vedený průběh phvru a jeh vyhdncení materiály k hdntícímu phvru a jak je pužívat rzbr frmuláře splečnsti význam zpětné vazby jak dávat zpětnu vazbu 11 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

12 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Kmunikace při hdntícím phvru (trénink hraní rlí) umění nasluchat a klást tázky využití asertivních technik při vznášení a přijímání kritiky řešení krizvých situací, které mhu vzniknut při phvru (agrese, manipulace, pláč, nátlak, ) Pdpra pdřízených při zlepšvání práce - základy kučingu Nácvik vedení mtivujícíh hdntícíh rzhvru na mdelvých situacích Shrnutí, vyhdncení, závěr (trénink) Mdul 3: Efektivní vedení prad a delegvání Úvd d prgramu, seznámení s cíly a tématy Typy prad Fáze prady Jak připravit efektivní pradu (wrkshp) (seminář) stanvení cíle a prgramu prady materiální příprava, rganizace stanvení rámce jednání vzhledem k cíli Metdy řízení prad nástrje řízení prady jednání s různými typy účastníků Rle a dvednsti veducíh prady ujasnění si vlastní zdpvědnsti za kvalitu prady struktura prady časvá kntrla jak se vyhnut ztrátám času zápis z prady - SMART Delegvání nástrj efektivníh řízení c delegvat faktry vlivňující delegvání přínsy delegvání vžité výhrady prti delegvání Shrnutí, vyhdncení, závěr Metda hdncení v rámci kurzu: P abslvvání vzdělávacíh prgramu lektr tht vzdělávání zhdntí jeh průběh, jedntlivě upzrní účastníky na prblematické blasti a individuálně navrhne další rzvjvý prgram. Ddavatel vzdělávacíh prgramu vypracuje p jeh sknčení závěrečnu zprávu průběhu a výsledcích celéh vzdělávacíh prcesu, bsahující především vyhdncení šklení lektrem, vyhdncení z hlediska stanvených cílů, dpručení dalšíh rzvje účastníků a návrh vybraných vhdných metd, rekapitulaci metd pužívaných při výuce. Dále bude závěrečná zpráva bsahvat statistické zpracvání hdntících dtazníků, které vyplní účastníci vzdělávacíh prgramu a analýzu knkrétních připmínek a námětů účastníků, které budu vyhdnceny a zhledněny při plánvání dalších vzdělávacích akcí. Účastníci tht vzdělávacíh mdulu nebudu pdrbeni žádným testům, všechny znalsti budu prakticky prcvičvat pd vedením lektra v průběhu celéh prgramu. Lektr bude tyt účastníky hdntit rvněž 12 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

13 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti perativně a v návaznsti na bsah vzdělávání. P uknčení vzdělávacíh prgramu bdrží účastníci certifikát svědčující tut účast a bsah vzdělávací aktivity. Cíl kurzu: Abslventi tht vzdělávacíh mdulu si prhlubí své dsavadní manažerské dvednsti a získají další infrmace mderním řízení lidských zdrjů ve veřejné správě. Budu připraveni dbře vést své pracvní týmy, hdntit své pdřízené pracvníky a mtivvat je nejen ke kvalitnímu a iniciativnímu plnění pracvním pvinnstí, ale i k jejich prfesnímu a sbnstnímu rzvji. Zárveň využijí získané znalsti k prfesinálnímu přístupu managera vůči pracvníkům nvě přicházejícím na Městský úřad, budu schpni plnit vůči nvým, ale i vůči stávajícím pracvníkům rli mentra neb kuče. Abslventi vzdělávacíh prgramu pr veducí zaměstnance budu schpni vést své pdřízené k přijímaní jedntlivých prvků firemní kultury, budu schpni jim vysvětlit na ně delegvané úkly a budu se výraznu měru pdílet na tm, aby služba, kteru Městský úřad bčanům pskytuje, byla na c mžná nejlepší úrvni. Vymezení úlhy zadavatele při realizaci zakázky Vymezení úlhy realizátra a způsb prvádění zakázky Kvalifikační pžadavky na realizátra Zadavatel specifikval pžadavky na služby. Kntaktní sba na vyžádání upřesní případné detaily. Zadavatel si vyhrazuje práv upravit finální bsah vzdělávacích prgramů p dhdě s vybraným ddavatelem/vybranými ddavateli. Realizátr navrhne a ddá služby pdle stanvených pdmínek a ve stanveném termínu. Základní Uchazeč předlží tyt listiny splu s nabídku: - riginál neb věřená kpie výpisu z bchdníh rejstříku ne starší 3 měsíce, případně jiný ficiální dklad legalizující činnst rganizace či subjektu, ze kteréh vyplývá charakter činnsti, zřizvatel a statutární zástupce (netýká se pdnikajících fyzických sb) - riginál neb věřená kpie právnění k pdnikání neb právnění k jiné činnsti vydané pdle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnsti uchazeče (u pdnikajících právnických i fyzických sb) - čestné prhlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že není v likvidaci, a že v uplynulých 3 letech nebyl na majetek uchazeče vyhlášen knkurz ani nebyl knkurz zrušen pr nedstatek majetku. Tt prhlášení musí být pdepsán sbu právněnu jednat jménem uchazeče, případně dlžené plnu mcí zmcňující k jednání jménem uchazeče. Pdpis na tét plné mci musí být úředně věřen (předlží všichni uchazeči) Specifické Uchazeč dále dlží: - dbrnu způsbilst a kvalifikační předpklady svéh lektrskéh týmu kpiemi dsaženéh vzdělání a věřeními dbrné praxi - příklady dříve realizvaných zakázek bdbnéh charakteru 13 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

14 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Pžadavky na zpracvání nabídkvé ceny Nabídkvá cena musí být uvedena v české měně (CZK), a t v členění: cena bez DPH, DPH, cena celkem. Nabídkvá cena musí být definvána jak nejvýše přípustná a musí bsahvat veškeré náklady nutné k realizaci díla (zajištění lektrů, šklicích prstr, dprava lektrů apd.) včetně šklicích materiálů pr každéh účastníka. Maximální nabídkvá cena smí činit max Kč s DPH (slvy: jeden milin dvě stě šestnáct tisíc devět set devadesát krun českých), z th: Předpkládaná cena Část zakázky 1. Odbrné vzdělávání zaměstnanců v blasti infrmačních a kmunikačních technlgií 2. Vzdělávání administrativních pracvníků 3. Vzdělávání zaměstnanců v blasti psychsciálních dvednstí 4. Vzdělávání veducích zaměstnanců CELKEM Cena max Kč s DPH max Kč s DPH max Kč s DPH max Kč s DPH max Kč s DPH Nabízející může nabídnut plnění zakázky jak celku neb plnění puze vybraných částí zakázky. Platební pdmínky /intervaly předkládání faktur, splatnst faktur apd./ Další zadávací pdmínky Platební pdmínky musí být uvedeny jak sučást smluvy díl. Fakturace prbíhá zpětně, vždy p realizaci jedntlivéh vzdělávacíh prgramu/kurzu k pslednímu dni v měsíci, kdy byl příslušný seminář uknčen. Splatnst jedntlivých faktur je 14 dní d data jejich dručení zadavateli. Zadavatel si vyhrazuje práv na prvedení kntrly v sídle realizátra, mžnst věření dkladů suvisejících s realizací zakázky p dbu 10 let d uknčení realizace zakázky atd. Ddavatel má mžnst předlžit nabídku splečně s dalšími realizátry (mžnst zajistit plnění zakázky prstřednictvím dalších ddavatelů maximálně d výše 40% rzpčtu zakázky). Vybraný ddavatel/vybraní ddavatele se zavážu ddržvat publicitu pdle pravidel Operačníh prgramu Rzvje lidských zdrjů. 14 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

15 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Část zakázky 1. Odbrné vzdělávání zaměstnanců v blasti infrmačních a kmunikačních technlgií Termín 09/ /2007; 09/ /2008 Délka trvání zakázky 2. Vzdělávání administrativních pracvníků 10/ / Vzdělávání zaměstnanců v blasti psychsciálních dvednstí 09/ / Vzdělávání veducích zaměstnanců 03/ /2007 Celkvý časvý rzsah zakázky 09/ /2008 Předpkládané datum zahájení plnění Září 2006 Předpkládané datum uknčení plnění Červen 2008 Průběh zadávacíh řízení Termín pdání nabídky d 12,00 hd. Nabídka dručená p výše uvedeném termínu nebude zahrnuta d výběrvéh řízení. Adresa pr pdání nabídky Způsb předání nabídky /pštu, sbně, aj./ Frmální pžadavky na zpracvání nabídky /zalepená bálka, aj./ Měst Straknice Velké náměstí Straknice I Nabídka bude zaslána dpručenu pštu na adresu zadavatele (viz výše) neb dručena sbně na Pdatelnu Městskéh úřadu ve Straknicích. Celkvá nabídka musí být předlžena v českém jazyce, v jednm vyhtvení. Sučástí nabídky musí být i návrh smluvy na realizaci ddávky výše uvedených služeb pdepsaná sbu právněnu za uchazeče jednat. Nabídka, která nebude bsahvat náležitsti uvedené v tét výzvě, bude vyřazena. Nabídka musí být v zalepené bálce značena nápisem NEOTEVÍRAT Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti. Zadavatel si vyhrazuje práv zrušit zadávací řízení bez udání důvdu, dmítnut všechny předlžené nabídky a nevrátit pdané nabídky. 15 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

16 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Kritéria hdncení nabídky Kritéria výběru ddavatele Kritéria hdncení frmální správnsti: - nabídka byla předána zadavateli ve stanvené lhůtě a stanveným způsbem (An - Ne) - nabídka je zpracvána v pžadvaném jazyce (An - Ne) - nabídka byla pdepsána právněnu sbu (An - Ne) - nabídka bsahuje kmpletní identifikaci uchazeče (An - Ne) - nabídka bsahuje dklady splnění kvalifikace uchazeče dle pdmínek výzvy (An - Ne) - nabídka bsahuje ppis předmětu zakázky dle pdmínek výzvy (An- Ne) Kritéria hdncení bsahvé stránky nabídky: 1. Kvalita nabízených služeb váha kritéria: 40% 2. Kvalita realizačníh týmu vč. referencí váha kritéria: 40 % 3. Nabídkvá cena váha kritéria: 20 % Hdntící kmise Předpkládaný datum vyhlášení vybranéh ddavatele Zadavatel bude hdntit dšlé nabídky prstřednictvím hdntící kmise ve slžení: - Ing. Jan Tůma - Bc. Jitka Strpnická - Ing. Eva Krausvá Vybraný ddavatel/vybraní ddavatelé pdléhají schválení Rady města Straknice. D Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více