ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh jazyka. Ty mají charakter tzv. kmplexní zkušky bez hledu na t, zda jde zkušku pvinnu neb nepvinnu. Kmplexní zkuška se skládá ze 3 dílčích zkušek: didaktickéh testu (u cizích jazyků bsahuje dva subtesty čtení a pslech), písemné práce, ústní zkušky. Důvdem tét kmplexnsti je ptřeba: bsáhnut všechny klíčvé sučásti jazykvých dvednstí maturanta, vyhnut se riziku, že absence některé dvednstní slžky při hdncení následně pvede ke snižvání jejíh významu při výuce. Dílčí zkušky knané frmu písemné práce a didaktickéh testu jsu centrálně administrvány. T znamená, že mají centrálně stanvené zadání zkušky a prbíhají ve stejném termínu a pdle stejné metdiky na všech šklách v republice v rámci tzv. jedntnéh zkušebníh schématu. Dílčí zkuška knaná frmu ústní zkušky se kná splečně s ústními zkuškami prfilvé části maturity před zkušební maturitní kmisí. Zkušky knané v rámci jedntnéh zkušebníh schématu prbíhají v červnu, ústní zkuška před kmisí v květnu. Vlba úrvně btížnsti se v případě kmplexní zkušky vztahuje na všechny tři její dílčí zkušky! Žák uspěje u kmplexní zkušky puze tehdy, pkud úspěšně slží všechny tři její dílčí zkušky. V případě, kdy u kmplexní zkušky neuspěje, pakuje při pravné zkušce všechny dílčí zkušky, tedy celu kmplexní zkušku.

2 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem splečné části maturitní zkušky. Maturitní zkuška z českéh jazyka a literatury je zkušku kmplexní skládá se ze tří dílčích zkušek: ústní zkušky, didaktickéh testu, písemné práce. Každu dílčí zkušku jsu věřvány především ty znalsti a dvednsti, k jejichž věřvání je příslušná frma dílčí zkušky nejvhdnějším evaluačním (hdntícím) nástrjem. Zárveň je tak minimalizván nežáducí překrývání půsbnsti jedntlivých dílčích zkušek. K jistému průniku přitm musí dcházet vždy, např. budeme-li vycházet z předpkladu, že ve všech třech dílčích zkuškách by měl být pžadván spisvné vyjadřvání, které je v suladu s jazykvými nrmami. Každá z dílčích zkušek se pdílí na celkvém výsledku žáka jednu třetinu. Pměr mezi dílčími zkuškami je tedy 1:1:1. Pkud žák neuspěje v jedné neb více dílčích zkuškách, neuspěl u celé zkušky. V případě, že žák nevykná úspěšně dílčí ústní zkušku knanu v květnu, další dílčí zkušky knané frmu didaktickéh testu a písemné práce v příslušném termínu již nekná. Jelikž se jedná zkušku pvinnu, neuspěl tak ve splečné části, a tím i u celé maturitní zkušky. Opravnu zkušku z českéh jazyka a literatury kná v pravném termínu, a t ze všech tří dílčích zkušek. Žák má práv pr pravnu zkušku zvlit jinu úrveň btížnst zkušky, než v jaké zkušku knal v předchzím termínu. Pvinné i nepvinné zkušky knají žáci již puze v jedné úrvni btížnsti, která dpvídá základní úrvni btížnsti pdle katalgů pžadavků. Pžadavky k maturitní zkušce jsu vymezeny příslušnými katalgy, tj.: 1. katalg pžadavků pr český jazyk a literaturu základní úrveň btížnsti, Didaktický test Didaktický test prběhne v rámci jedntnéh zkušebníh schématu splu s statními zkuškami splečné části. V základní úrvni btížnsti je mu vymezen 60 minut, ve vyšší 90 minut. Test je hdncen centrálně autmatizvaně. Didaktický test je tvřen uzavřenými testvými úlhami (s jednu správnu dpvědí). Testvé úlhy mají různu bdvu hdntu, žák přitm bdvu hdntu jedntlivých úlh v testu zná. V průběhu testvání není žákvi dvlen pužívat žádné pmůcky.

3 Vyšší úrveň btížnsti Didaktický test je tvřen uzavřenými testvými úlhami (s jednu správnu dpvědí) a tevřenými úlhami se stručnu dpvědí. Testvé úlhy mají různu bdvu hdntu, žák přitm bdvu hdntu jedntlivých úlh v testu zná. V průběhu testvání není žákvi dvlen pužívat žádné pmůcky. Písemná práce Písemná práce vytváří žákvi prstr pr t, aby mhl prkázat, že dkáže vytvřit ve svém mateřském jazyce smysluplný text. Cílem písemné práce je věřit, zda žák dkáže napsat suvislý, myšlenkvě ucelený a strukturvaný text, zda se v něm dkáže vyjadřvat v suladu s jazykvými nrmami a zda umí funkčně nakládat s jazykvými prstředky. Důležité je také t, jak se žák dkáže rientvat v kmunikační situaci nastlené v zadání písemné práce. Kncepce písemné práce v rámci maturitní zkušky navazuje na sučasnu tradici psaní maturitních písemných prací v českém prstředí, ale také s sebu přináší změny. Pdstatnu změnu je jednak t, že je písemná práce připravvána ve dvu úrvních btížnsti. Vychází se tak vstříc studentům, jejich studijnímu zaměření a jejich ptřebám. Změnu je také t, že písemná práce bude zadávána centrálně ministerstvem šklství (MŠMT), cž zajišťuje stejné pdmínky pr všechny maturanty. Všichni žáci tak budu začínat na stejné startvní čáře. Dále pak je rzšířena nabídka zadání, student si bude mci vybrat z 10 zadání, cž umžňuje alespň částečnu brvu cílenst. MŠMT vyhlašuje 10 tematicky různrdých zadání pr každu úrveň btížnsti. Pr vypracvání práce je vymezen jiný čas, než tmu byl dsud, a t 60 minut pr základní úrveň btížnsti a 90 minut pr vyšší úrveň btížnsti. Ústní zkuška Ústní zkuška je jednu z dílčích zkušek z předmětu český jazyk a literatura a je zadávána frmu tzv. pracvních listů. Předmětem ústní části zkušky jsu praktické kmunikační dvednsti a přiměřená analýza a interpretace uměleckéh i neuměleckéh textu, a t s využitím znalstí a dvednstí získaných v průběhu studia na daném typu střední škly. Zkušku žák kná s pracvním listem, který dstává až p vylsvání zadání. Pracvní listy jsu pdle šklskéh zákna veřejně nepřístupnu infrmací (tzn., že budu zpřístupněny jen sbám, které jsu právněny se s nimi seznamvat).

4 Struktura zkušky Struktura ústní zkušky se liší pdle úrvně btížnsti zkušky. Obecná struktura zkušky pr základní úrveň btížnsti: 1. charakteristika uměleckéh textu (s využitím vědmstí získaných přečtením celéh díla a s rientačním zasazením d literárněhistrickéh kntextu); 2. charakteristika neuměleckéh textu. Zadání zkušky Zadání dílčí ústní zkušky se prvádí frmu pracvníh listu. Pracvní list bsahuje: 1. výňatek uměleckéh textu; 2. výňatek neuměleckéh textu; 3. strukturu zkušky. Průběh zkušky P vylsvání maturitníh zadání dstává žák d zkušební maturitní kmise pracvní list, následuje 20minutvá příprava na ptítku. Vlastní ústní zkuška trvá 15 minut. Situace, že si dva žáci v jeden den vytáhnu stejnu knihu bezprstředně p sbě, nemůže nastat. Dané díl ttiž nemůže být v rámci jednh dne vylsván dvakrát, pr daný maturitní den je vyřazen.

5 Cizí jazyk Cizí jazyk je zkušební předmět zařazený d splečné části maturitní zkušky. Žák může z tht předmětu knat pvinnu i nepvinnu zkušku splečné části maturitní zkušky. V sučasné dbě je ve splečné části nabízen 5 cizích jazyků anglický jazyk, francuzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Žák může zvlit puze takvý cizí jazyk, který je na škle vyučván. Pdmínku vlby tedy není, zda příslušný žák vlený cizí jazyk na střední škle sám studval. Zkušky jsu připravvány a žákům nabízeny ve dvu úrvních btížnsti, a t v základní a vyšší. Vlba úrvně btížnsti je na svbdném rzhdnutí žáka. Škla zajišťuje přípravu žáka na zkušky minimálně v základní úrvni btížnsti, a t ve všech zkušebních předmětech, z nichž lze knat pvinné zkušky. Kmplexní zkuška Maturitní zkuška z cizíh jazyka má ve splečné části MZ vždy (bez hledu na t, zda je knána jak zkuška pvinná či nepvinná) charakter kmplexní jazykvé zkušky, tzn., že se skládá ze tří pvinných dílčích zkušek: 1. didaktickéh testu (bsahuje dva subtesty pslech; čtení a jazykvá kmpetence) 2. písemné práce, 3. ústní zkušky. Váha jedntlivých dílčích zkušek při výsledném hdncení je 2 : 1 : 1. Pkud žák neuspěje v jedné neb více dílčích zkuškách, neuspěl u celé zkušky. V případě zkušky pvinné neuspěl u splečné části, a tím i u celé maturitní zkušky. Pté musí pakvat celu kmplexní zkušku, tedy všechny dílčí zkušky. Má ale mžnst změnit svu půvdní vlbu úrvně btížnsti, tzn., že když si vybral vyšší úrveň btížnsti a neuspěl, může si pr pravný termín zvlit úrveň základní. Každá z dílčích zkušek věřuje jiné řečvé dvednsti. Didaktickým testem jsu ve dvu samstatných subtestech věřvány řečvé dvednsti receptivní pslech a čtení. Nad rámec řečvých dvednstí je v didaktickém testu věřvána jazykvá kmpetence. Frmu písemné práce je věřvána prduktivní řečvá dvednst písemný prjev a ústní frmu před maturitní kmisí jsu věřvány prduktivní řečvé dvednsti ústní prjev a interakce.

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více