Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3"

Transkript

1 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl. s r.. Sídl zadavatele: Žirvnická 2389, PSČ Praha 10 Právní frma: 112 splečnst s ručením mezeným IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Osba právněná jednat: Ing. Zdeněk Jahda, jednatel Osba zastupující zadavatele: RAVEN Cnsulting, a.s. Sídl pdnikání Jakubské nám. 2, Brn Právní frma: 121 Akcivá splečnst IČ: DIČ: CZ Kntaktní sba: Mgr. Martin Hadaš Telefn, fax: ,

2 Zadávací dkumentace 1. Vymezení předmětu zakázky : Zadavatel hdlá zadat zakázku na služby, jejímž předmětem bude pršklení zaměstnanců zadavatele zejména v blastech brand managementu, marketingu, bchdní strategie a vyjednávání, cntrllingu a prduktvéh a prjektvéh managementu, public relatins, cachingu a quality managementu. Tat zakázka je rzdělena na 8 samstatných částí, které jsu níže specifikvány. Jedntlivé části zakázky budu zadavatelem psuzvány a hdnceny samstatně. Zadavatel umžňuje uchazečům, aby pdali nabídku na jednu část, více částí neb také na všech 8 částí tét zakázky. Na každu část zakázky musí být pdána samstatná nabídka pkrývající veškeré pžadvané kurzy v rámci dané části (např. nabídka na 1. Část musí pkrýt bdy 1.1 až 1.3), tak jak je ppsán níže. 1. Část 1.1. Brand management Pčet účastníků kurzů Pžadvaný pčet účastníků: 6 sb Plánván je uzavřený kurz Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení Cílvu skupinu účastníků kurzu Vyjednávání je 6 zaměstnanců EMCO spl. s r.. z th: všichni zaměstnanci Exprtníh ddělení (tj. 3 sby celkem) a zaměstnanci Marketingvéh ddělení (tj. 3 sb celkem) splečnsti EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 2 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden 2-denní kurz (2 kvartál 2007) v rce 2007: jeden 2-denní kurz (4 kvartál 2007) délka trvání jednh kurzu: 2 dny tj. 16 vyučvacích hd. (jeden vyučvací den = 8 hd) Kurz bude zaměřen na reklamu značky splečnsti EMCO spl. s r.. Osnva kurzu: První šklící den Brand Management sučasnsti rle brand managementu /BM/ při řízení firem Fáze a etapy zavádění BM ve firmě Brand Asset Management Základní strategické dkumenty BM psitining, identita značky Případvá studie Druhý šklící den Měření efektivnsti investic d značky - Return n Brand Investment/ROBI/ Strana 1 (celkem 20)

3 Zadávací dkumentace Značka a prdukty Značka a živtní cyklus prduktů, nástrje BM ve vazbě na živtní cyklus Brandvé strategie Případvá studie Třetí šklící den Značka a výzkumy Výzkum pr tvrbu strategických dkumentů značce Měření Brand Equity Barmetr Image Tracking study Výzkum značky na zahraničních trzích ROBI ve vazbě na výzkumy Čtvrtý šklící den Značka a kmunikace Integrvaná marketingvá kmunikace dneška Zadání pr kmunikační agentury Pre-testy kmunikace Pst-testy kmunikace Měření efektivnsti kmunikačních aktivit Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení Závěrečná práce a svědčení úspěšném abslvvání kurzu 1.2. Public Relatins (PR) Pčet účastníků kursů Pžadvaný pčet účastníků: 3 sby Plánván je uzavřený kurz Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení 3 sby - zaměstnanci Marketingvéh ddělení EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení PR kurz je 2-denní šklení v blasti Public Relatin. PR kurz bude realizván v sídle splečnsti EMCO. délka trvání jednh kurzu: 2 dny tj. 16 vyučvacích hd. (jeden vyučvací den = 8 hd) četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2008: jeden 2-denní kurz (březen 2008) Osnva: míst PR v dnešním market.mixu sučasné trendy, image, analýza efektivita PR Cíle PR kmunikace Strana 2 (celkem 20)

4 Image firmy Image výrbku Žáducí image Nástrje média k dsažení žáducí image Náklady na PR Způsb hdncení image a PR Zadávací dkumentace Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení Závěrečná práce a svědčení úspěšném abslvvání kurzu 1.3. Udržení výrbku na trhu Pčet účastníků kursů 3 sby Plánván je uzavřený kurz Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení Zaměstnanci marketingvéh ddělení Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení Kurz bude realizván v sídle splečnsti EMCO četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden 2-denní kurz (listpad 2007) délka trvání jednh kurzu: 2 dny Kurz bude zaměřen na získání znalstí z blasti marketingu. Osnva kurzu: jak udržet výrbek na trhu p stádiu uvedení na trh jak pdprvat úspěšný výrbek a c v pačném případě kdy a prč výrbek stáhnut případvé studie živtní cyklus výrbku marketingvé strategie v etapě slábnutí, zralsti a pklesu výrbku krky k mlazení a udržení výrbku na trhu případvé studie Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení Závěrečná práce a svědčení úspěšném abslvvání kurzu 2. Část 2.1. Prezentace Pčet účastníků kursů Kurzu se zúčastní 9 sb Strana 3 (celkem 20)

5 Plánván je uzavřený kurz Zadávací dkumentace Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení Cílvu skupinu účastníků kurzu Prezentace je 9 zaměstnanců EMCO spl. s r.. z th: všichni zaměstnanci Exprtníh ddělení (tj. 3 sby celkem) a všichni zaměstnanci Nákupníh ddělení (tj. 6 sb celkem) splečnsti EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden 2-denní kurz (listpad 2007) délka trvání jednh kurzu: 2 dny tj. 16 vyučvacích hd. (jeden vyučující den = 8 hd) Kurz bude zaměřen na získání dvednstí v blasti prezentace sebe, prduktů splečnsti a splečnsti. Osnva kurzu: Základní zásady bchdní prezentace Vlastnsti úspěšné prezentace. Rzdíly mezi různými druhy bchdní prezentace. Klíčvé zásady a pstupy bchdní prezentace. Příprava bchdní prezentace Cíl, strategie, taktiky. Frma prezentace a pmůcky. Zaujetí. Argumenty, dpvědi na tázky. Jak kmunikvat se zákazníkem před prezentací. Zaujetí zákazníka C zákazníka zajímá. Rzdíly v prezentaci jednmu zákazníkvi a skupině. Argumentace v prezentaci Vlastnsti úspěšnéh argumentu. Kdy pužít argumenty. Jak reagvat na námitky. Jak využít pmci jiných členů skupiny. Jak pracvat s cenu. Jak zahájit a zaknčit prezentaci Tipy a triky k nárčným prezentacím Jak zaujmut. Jak dlehčit prezentaci. Jak snížit trému. Jak dpvědět na nárčnu tázku. Sestavvání a nácvik knkrétních prezentací účastníků Strana 4 (celkem 20)

6 Plán sbníh rzvje Zadávací dkumentace Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení Závěrečná práce a svědčení úspěšném abslvvání kurzu Splečně se zadavatelem šklení bude šklení ještě jedenkrát vyhdncen zpětně (p cca 1-3 měsících) vzhledem k cílům, které budu stanveny pr každý mdul šklení. Cílem tht hdncení je analyzvat reálné výsledky šklení v praxi účastníků Argumentace Pčet účastníků kursů Kurzu se bude celkem účastnit 9 sb Plánván je uzavřený kurz Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení Cílvu skupinu účastníků kurzu Argumentace je 9 zaměstnanců EMCO spl. s r.. z th: všichni zaměstnanci Exprtníh ddělení (tj. 3 sby celkem) a všichni zaměstnanci Nákupníh ddělení (tj. 6 sb celkem) splečnsti EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2008: jeden 2-denní kurz (únr 2008) délka trvání jednh kurzu: 2 dny tj. 16 vyučvacích hd. (jeden vyučující den = 8 hd) Kurz bude zaměřený na zvládání argumentačních technik Osnva kurzu: Etapy bchdníh jednání Prč a jak strukturvat svůj prdej/nákup Příprava jednání Infrmace, které je nutn shrmáždit. Vypracvání cíle jednání Klíčvé bdy k přípravě. Kntakt a průzkum terénu ddavatele C je třeba zjistit d ddavatele klíčvé infrmace k přípravě úspěšné argumentace. Frmulace vhdných tázek. Prezentace, uspřádání a přizpůsbení argumentů Základy prezentace nabídky. C t je bchdní argument. Vlastnst vs. užitek. Výběr ze svých argumentů. Hledání adheze. Nácvik argumentace na případě z praxe. Strana 5 (celkem 20)

7 Zadávací dkumentace Jak dpvídat na zákazníkvy námitky Obnvení dialgu p námitce. Zpracvání nejběžnějších námitek. Uzavření diskuse Techniky uzavření. Zaknčení jednání. Kdy zakázku dmítnut. C dělat v případě neúspěchu. Plán sbníh rzvje Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení Závěrečná práce a svědčení úspěšném abslvvání kurzu Splečně se zadavatelem šklení bude šklení ještě jedenkrát vyhdncen zpětně (p cca 1-3 měsících) vzhledem k cílům, které budu stanveny pr každý mdul šklení. Cílem tht hdncení je analyzvat reálné výsledky šklení v praxi účastníků Vyjednávání Pčet účastníků kursů Kurzu se bude celkem účastnit 9 sb Plánván je uzavřený kurz Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení Cílvu skupinu účastníků kurzu Vyjednávání je 9 zaměstnanců EMCO spl. s r.. z th: všichni zaměstnanci Exprtníh ddělení (tj. 3 sby celkem) a všichni zaměstnanci Nákupníh ddělení (tj. 6 sb celkem) splečnsti EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden 2-denní kurz (září 2007) délka trvání jednh kurzu: 2 dny tj. 16 vyučvacích hd. (jeden vyučující den = 8 hd) Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení Závěrečná práce a svědčení úspěšném abslvvání kurzu Splečně se zadavatelem šklení bude šklení ještě jedenkrát vyhdncen zpětně (p cca 1-3 měsících) vzhledem k cílům, které budu stanveny pr každý mdul šklení. Cílem tht hdncení je analyzvat reálné výsledky šklení v praxi účastníků Vyjednávací techniky Pčet účastníků kursů Kurzu Vyjednávací techniky se zúčastní: 6 sb z Prdejníh ddělení Plánván je uzavřený kurz Strana 6 (celkem 20)

8 Zadávací dkumentace Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení 6 sb z Prdejníh ddělení Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden 2-denní kurz (květen 2007) v rce 2008: jeden 2-denní kurz (březen 2008) délka trvání jednh kurzu: 2 dny Kurz bude zaměřen na získání znalstí z blasti vyjednávacích technik. Osnva kurzu: dhadnut účinek vyjednávání bnvení vztahu sil vládnutí pěti zlatých prdejních pravidel jak uniknut léčkám jak připravit jednání jak hájit svji cenu pžadavky X ústupky strukturvaná argumentace Kurz bude slžen z teretických pznatků, úvahvých cvičení, videtréninku, praktických ukázek, výukvých her. Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení Závěrečná práce a svědčení úspěšném abslvvání kurzu Splečně se zadavatelem šklení bude šklení ještě jedenkrát vyhdncen zpětně (p cca 1-3 měsících) vzhledem k cílům, které budu stanveny pr každý mdul šklení. Cílem tht hdncení je analyzvat reálné výsledky šklení v praxi účastníků. 3. Část 3.1. Mderní a efektivní manažer Pčet účastníků kursů 5 sb z prdejníh ddělení Plánván je uzavřený kurz Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení Cílvu skupinu účastníků kurzu je 5 sb z Prdejníh ddělení Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden cca 6-ti měsíční kurz (začátek v září 2007) Strana 7 (celkem 20)

9 délka trvání jednh kurzu:cca 6 měsíců Zadávací dkumentace Kurz bude zaměřen na nejnvější pznatky nezbytné pr řízení bchdní firmy. Terie bude dplňvána praktické zkušensti a příklady uplatnění. Charakteristika studia a struktura kurzu: distanční studium v délce trvání cca 6 měsíců individuální studium učebních textů a multimediálních pramenů 6 večerních skupinvých knzultací za celý kurz v délce trvání p cca 3 hdinách Cíle a bsah kurzu: Vysvětlit mderní principy řízení s důrazem na hdntvu úspěšnst, efektivnst a knkurenceschpnst v glbalizvaném tržním prstředí. Objasnit kmplexní základy řízení v režimu plánvaných řízených hdntvých změn s využitím mderních manažerských metd, nástrjů a technik. Seznámit studenty s řízením hdnt (Value Management) a s řízením rizika (Risk Management) Naučit efektivně pužívat terie řízení v praktických mdelvých situacích, které se při řízení rganizací nejčastěji bjevují. Naučit účastníky prakticky řídit svůj čas, vést pracvní týmy i knkrétní prjekty, pznávat pririty a naučit se asertivnímu jednání. Připravit účastníky na efektivní kmunikaci uvnitř firmy i navenek, s důrazem na kmunikaci marketingvu. Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení Něklik prací na věření schpnsti účastníků kurzu aplikvat nabyté vědmsti d praxe v průběhu kurzu Závěrečný písemný test a svědčení úspěšném abslvvání kurzu 3.2. Řízení výknnsti a změn Pčet účastníků kursů 1 sba z Prdejní ddělení Veřejný, tevřený kurz Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení Cílvu skupinu účastníků kurzu Řízení výknnsti a změn je 1 zaměstnanec z Prdejníh ddělení Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden cca 6-ti měsíční kurz (začátek v září 2007) Charakteristika studia a struktura kurzu: distanční studium v délce trvání cca individuální studium učebních textů a multimediálních pramenů 8 knzultací za celý kurz v délce trvání p cca 3 hdinách Zaměření a cíle kurzu: Strana 8 (celkem 20)

10 Zadávací dkumentace Naučit manažery chápat pjem výknnst z hlediska nejdůležitějších faktrů. Przumět pjmu výknnst z hlediska trhu, financí, řízení, infrmací a lidí. Naučit analyzvat a hdntit činnsti vlivňující výknnst. Seznámit manažery s měřením faktrů a řízení jejich výknnstí. Řízení výknnsti, tentkrát z hledisek různých perspektiv a kmplexní strategie. Psuzvání výknnsti z hlediska dvu suvisejících témat - řízení prjektů a řízení změn. Pskytnut rámec znalstí pr lepší pchpení a implementaci změn. Naučit manažery kmplexnímu phledu na řízení změny, připravvat jejich zavádění a řízení v praxi. Naučit manažery připravvat management prjektů a zahrnvat d nich persnální, plitické a technické aspekty. Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení Něklik prací na věření schpnsti účastníků kurzu aplikvat nabyté vědmsti d praxe v průběhu kurzu Závěrečný písemný test a svědčení úspěšném abslvvání kurzu 4. Část 4.1. Kučing pr manažery a trenéry Pčet účastníků kursů kurzu se zúčastní 1 pracvník ddělení Výrba tj. zaměstnanec EMCO spl. s r.., Plánván jak účast v tevřeném kurzu Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení 1 zaměstnec ddělení Výrba, EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden 2-denní kurz (4.Q 2007) délka trvání jednh kurzu: 2 dny tj. 16 vyučvacích hd. (jeden vyučující den = 8 hd) Obsahvá náplň kurzu: Kučing definice pjmů, rle v prcesu vzdělávání, význam a přínsy. Osbnst kuče styly kučingu, diagnstika vlastníh stylu, charakteristika dbréh kuče. Prces kučingu příležitsti pr vzdělávání, plánvání prcesu kučingu, vytvření scénáře a jeh uplatňvání. Rzvj dvednstí kuče Strana 9 (celkem 20)

11 aktivní nasluchání, efektivní kladení tázek, pužití zpětné vazby.. Zadávací dkumentace Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení P abslvvání kurzu bude vydán svědčení abslvvání kurzu Strukturvaný nákup Pčet účastníků kursů kurzu se zúčastní 1 pracvnice ddělení Výrba tj. zaměstnanec EMCO spl. s r.., Plánván jak účast v tevřeném kurzu Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení 1 zaměstnankyně ddělení Výrba, EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden 2-denní kurz (2Q 2007) délka trvání jednh kurzu: 2 dny tj. 16 vyučvacích hd. (jeden vyučující den = 8 hd) Obsahvá náplň kurzu: zásady přípravy a prvádění nákupu a jeh plánvání techniky získávání a věřvání infrmací z ddělení, která jsu vnitřním dběratelem ddělení nákupu základní techniky strukturvání pžadavků vnitřních zákazníků a jejich převedení na pžadavky na ddavatele,brainstrming příprava a prvedení výběru ddavatelů, strukturvání kriterií, stanvení jejich váhy, zjišťvání a věřvání kvality ddavatelů, způsby výběru *ddavatelů a jejich dlišnsti, prcesní phled na nákup úvd d řízení dluhdbých ddávek a práce s ddavateli, plán přípravy, management vztahů phled na druhu stranu - jak vidí prces nákupu ddavatelé Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení P abslvvání kurzu bude vydán svědčení Prcesní řízení nákupu Pčet účastníků kursů, kurzu se zúčastní 1 pracvník ddělení Výrba tj. zaměstnanec EMCO spl. s r.., Plánván jak účast v tevřeném kurzu Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení 1 zaměstnankyně ddělení Výrba, EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden 2-denní kurz (3Q 2007) Strana 10 (celkem 20)

12 Zadávací dkumentace délka trvání jednh kurzu: 2 dny tj. 16 vyučvacích hd. (jeden vyučující den = 8 hd) Obsahvá náplň kurzu: Prcesy v pdnikvém nákupu vymezení prcesu nákupu, fáze nákupníh prcesu, interakce prcesů pdnikvéh nákupu, pžadavky na nákupní prces z hlediska nrem ISO, pžadavky na prces řízení ddavatele. Mžnsti zlepšvání prcesů v pdnikvém nákupu kncepce Supply Chain Management, metdy výběru ddavatele, samhdncení ddavatele, ptimalizace nákupu, ptimalizace zásb, infrmační pdpra nákupu, knwledge management. Prcesní audit nákupu Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení P abslvvání kurzu bude vydán svědčení abslvvání kurzu. 5. Část 5.1. Marketingvý cntrlling a prduktvý management Pčet účastníků kursů Kurzu se bude celkem účastnit celkem 10 sb / 5 pracvníků nákupníh ddělení, 2 pracvníci prdejníh ddělení a 3 pracvníci marketingvéh ddělení/ Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení Cílvu skupinu účastníků kurzu Marketingvý cntrlling a prduktvý management je 5 zaměstnanců EMCO spl. s r.. z ddělení Nákupu, Marketingu a Prdeje. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden 2-denní kurz (červen 2007) délka trvání jednh kurzu: 2 dny Kurz bude zaměřen na získání znalstí z blasti marketingu. Osnva kurzu: Spkjenst zákazníků jak klíčvé měřítk - retence zákazníků, Custmer Lifetime Value, Custmer Equity Budvání marketingvé rientace a Custmer Relatinship Management - vytváření znalstí trhu a zákaznících Strana 11 (celkem 20)

13 Zadávací dkumentace Strategický a perativní marketingvý cntrlling Daňvé záležitsti marketingvých aktivit Marketingvé analýzy - tržní ptenciál, pptávka a tržní pdíl Analýzy zákazníků a mdelvání hdnty zákazníka Segmentace zákazníků a strategie ve vazbě na segmentace zákazníků Knkurenční analýzy a strategie marketingvéh mixu Strategické pstavení prduktvéh a brand managementu Pdpra vývje nvých výrbků cntrllingvými nástrji (Target Csting, aj.) Sledvání a řízení ziskvsti výrbků a ceňvání hdnty značky Cenvé strategie Kanály bsluhy trhu Marketingvá kmunikace a respnse zákazníků Strategické marketingvé plánvání Marketingvé plánvání a marketingvý cntrlling tvrba marketingvéh plánu akcí a kampaní Prdej, marketing, trade marketing Hdncení efektivity marketingvých nákladů Plánvání a reprting marketingvých nákladů Zajímavé ukazatele v marketingu (KPIs) systémy ukazatelů v marketingu Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení Výstupem p abslvvání kurzu bude svědčení. Kurz bude pjat přednáškvě se zaměřením na praktické příklady. 6. Část 6.1. Výrba a její řízení Pčet účastníků kursů kurzu se zúčastní 3 pracvníci ddělení Výrba tj. zaměstnanec EMCO spl. s r.., Plánván jak účast v tevřeném kurzu Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení 3 zaměstnanci ddělení Výrba, EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2008: jeden 2-denní kurz (1Q 2008) délka trvání jednh kurzu: 2 dny tj. 16 vyučvacích hd. (jeden vyučující den = 8 hd) Obsahvá náplň kurzu: zdknalit se v efektivním plánvání a řízení výrby na svém stupni řízení, naučit se správně využívat nrmy sptřeby práce, seznámit se s metdami kalkulace zajištění výrby lidmi, strji a materiálem, pchpit význam evidence pr vlivňvání nákladů ve výrbě. Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení Strana 12 (celkem 20)

14 Zadávací dkumentace P abslvvání kurzu bude vydán svědčení abslvvání kurzu TQM - ttal quality management Pčet účastníků kursů kurzu se zúčastní 3 pracvníci ddělení Výrba tj. zaměstnanec EMCO spl. s r.., Plánván jak účast v tevřeném kurzu Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení 3 zaměstnanci ddělení Výrba, EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden 2-denní kurz (3 Q 2007) délka trvání jednh kurzu: 2 dny tj. 16 vyučvacích hd. (jeden vyučující den = 8 hd) Obsahvá náplň kurzu: TQM a příběh jeh vzniku základní myšlenky TQM základní nástrje TQM a stavební kameny srvnání TQM a dalších přístupů úlha managementu při zavádění TQM management prcesů neustálé zdknalvání spkjenst zákazníků a její měření změny v pdnikvé kultuře, chvání a pstjích zaměstnanců. Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení P abslvvání kurzu bude vydán svědčení abslvvání kurzu Úlha vrchlvéh vedení v Systému Managementu Jaksti (SMJ) Pčet účastníků kursů kurzu se zúčastní 1 pracvník ddělení Výrba tj. zaměstnanec EMCO spl. s r.., Plánván jak účast v tevřeném kurzu Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení 1 zaměstnec ddělení Výrba, EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2008:jeden 2-denní kurz (2Q 2008) délka trvání jednh kurzu: 2 dny tj. 16 vyučvacích hd. (jeden vyučující den = 8 hd) Obsahvá náplň kurzu: Zásady managementu jaksti Systém managementu jaksti Stanvení prcesů Strana 13 (celkem 20)

15 Dkumentace systému managementu jaksti Odpvědnst vrchlvéh vedení za jakst Osbní angažvanst a aktivita managementu Organizační struktura, dpvědnsti a pravmci Mtivace a výchva pracvníků k jaksti Realizace prduktu Měření, analýza a zlepšvání. Zadávací dkumentace Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení P abslvvání kurzu bude vydán svědčení abslvvání kurzu. 7. Část 7.1. Nástrje a metdy zlepšení kvality Pčet účastníků kursů kurzu se zúčastní 3 pracvníci ddělení Výrba tj. zaměstnanec EMCO spl. s r.., Plánván jak účast v tevřeném kurzu Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení 3 zaměstnanci ddělení Výrba, EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden 4-denní kurz (2Q 2007) délka trvání jednh kurzu: 4 dny tj. 32 vyučvacích hd. (jeden vyučující den = 8 hd) Obsahvá náplň kurzu: Měření cílů Základy statistiky a její využívání v QMS Základní nástrje a metdy zlepšvání jaksti QFD - rzpracvání pžadavků na jakst FTA - analýza strmu pruchvých stavů Systém "5S" - dstranění všeh zbytečnéh z pracviště Zásady týmvé práce. Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení P abslvvání kurzu bude vydán svědčení abslvvání kurzu Šklení auditrů HACCP a systémů ISO Pčet účastníků kursů kurzu se zúčastní 7 pracvníků ddělení Výrba tj. zaměstnanec EMCO spl. s r.., Plánván jak uzavřený kurz Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení 7 zaměstnanců ddělení Výrba, EMCO spl. s r.. Strana 14 (celkem 20)

16 Zadávací dkumentace Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: jeden 4-denní kurz (4Q 2007) délka trvání jednh kurzu: 2 dny tj. 16 vyučvacích hd. (jeden vyučující den = 8 hd) Obsahvá náplň kurzu: HACCP: Základní pjmy systému HACCP Legislativa v blasti HACCP Systémy HACCP v prvze Nápravná patření Ověřvací pstupy verifikace a validace ISO: Systémy jaksti,mdel zabezpečvání jaksti při návrhu,vývji výrbě Systém managenentu jaksti ISO BRC metdy standardů bezpečnsti ptravin Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení P abslvvání kurzu bude vydán certifikát abslvvání kurzu. 8. Část 8.1. CIMA A Pčet účastníků kursů Kurzu se bude celkem účastnit 2 sby z Plánván jak účast v tevřeném kurzu Cílvá skupina účastníků kurzu/kurzů/šklení Cílvu skupinu účastníků kurzu CIMA A jsu 2 zaměstnanci EMCO spl. s r.. Obsahvá náplň kurzu/kurzů/šklení četnst kurzů: 1 x za dbu trvání prjektu v rce 2007: 4 kvartál délka trvání jednh kurzu: 12 dní Institut CIMA schválil 2 základní blky, které jsu nazvány A a B. Oba mají rzsah 12 dnů. Kurz CIMA A bude zaměřen na získání znalstí z blasti marketingu. Osnva kurzu: Marketingvá filzfie a terminlgie Analýza vnitřníh a vnějšíh prstředí Chvání zákazníka na průmyslvém a sptřebitelském trhu Strana 15 (celkem 20)

17 Marketingvá strategie a plánvání Segmentace trhu Marketingvý mix Plitika prduktu Cenvá plitika Finanční a nákladvá analýza Distribuční strategie Plitika marketingvé kmunikace Reklamní a prdejní plitika Metdy a techniky výzkumu trhu Organizace marketingu Marketingvé techniky rzhdvání Zadávací dkumentace Metda hdncení účastníků kurzu/kurzů/šklení Na závěr kurzu se abslventi účastní nezávislé závěrečné zkušky. 2. Navrhvané řešení a realizační tým uchazeče: 1. V nabídce uchazeč detailně ppíše, jakým způsbem hdlá zajišťvat plnění předmětu zakázky a realizační tým. Realizační tým zahrnuje všechny zaměstnance či jiné sby v pracvním či jiném vztahu k uchazeči, které se budu pdílet na pskytvání služeb. 2. Navrhvané řešení musí pkrývat všechny činnsti pžadvané pr danu část zakázky. Pr každu část zakázky uchazeč zejména uvede: a) jakým způsbem hdlá zajistit plnění příslušné části zakázky, b) jména a pčet zaměstnanců či sb, které se budu pdílet na pskytvání služeb, c) dklad vzdělání a prfesní živtpisy výše uvedených zaměstnanců či sb, které se budu pdílet na pskytvání služeb Kvalita navrhvanéh řešení a realizačníh týmu je dílčím kritériem pr hdncení nabídky. 3. Kriteria pr hdncení nabídek: Pdané nabídky budu hdnceny pdle kritéria eknmické výhdnsti nabídky a t dle následujících dílčích kritérií s váhami: Kritérium Váha kritéria Nabídkvá cena v Kč bez DPH 50 % Kvalita nabízených služeb a realizačníh týmu 50 % Pr hdncení nabídek pužije hdntící kmise bdvací stupnici d 0 d 100 bdů a bdvání dílčích kritérií prvede takt: Pr kritéria, kde má nejvhdnější nabídka maximální hdntu Pčet bdů hdncená nabídka = x 100 nejvhdnější nabídka Strana 16 (celkem 20)

18 Pr kritéria, kde má nejvhdnější nabídka minimální hdntu Zadávací dkumentace Pčet bdů nejvhdnější nabídka = x 100 hdncená nabídka U číselně nevyjádřitelných kritérií či vzájemně neprvnatelných hdnt sestavení přadí d nejvhdnější nabídky k nejméně vhdné (1., 2.,, x.). Kmise přiřadí nejvhdnější nabídce 100 bdů a každé následující nabídce přiřadí takvé nižší bdvé hdncení, které vyjadřuje míru splnění dílčíh kritéria ve vztahu k nejvhdnější nabídce. Celkvé hdncení je sučtem bdvých hdncení dílčích kritérií, která jsu vynásbena vahu danéh kritéria. Nejvýhdnější nabídku je ta, která získá nejvyšší pčet bdů. 4. Dklady, jimiž uchazeč prkazuje splnění kvalifikačních předpkladů: a) základní kvalifikační předpklady Základní kvalifikační předpklady splňuje uchazeč, pkud: není v likvidaci, na majetek uchazeče není prhlášen knkurz neb návrh na prhlášení knkurzu nebyl zamítnut pr nedstatek majetku uchazeče neb vůči němu není pvlen vyrvnání neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů. Splnění výše uvedených kvalifikačních předpkladů prkáže uchazeč předlžením čestnéh prhlášením pdepsanéh sbu právněnu jednat jménem uchazeče (Přílha č. 2). b) Oprávnění k pdnikání Uchazeč je pvinen v rámci nabídky prkázat existenci živnstenskéh právnění k činnsti nezbytné ke splnění předmětu zakázky. Uchazeč dlží riginál neb úředně věřenu kpii živnstenskéh listu, kncesní listiny apd. c) Výpis z bchdníh rejstříku Uchazeč je pvinen v rámci nabídky předlžit výpis z bchdníh rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zapsán pdle zvláštních předpisů. Výpis bude předlžen v riginále neb v úředně věřené kpii. d) Technické kvalifikační předpklady Uchazeč je pvinen v rámci nabídky předlžit seznam alespň 5 významných zakázek bdbnéh charakteru (pskytnutí kurzů, či šklení) jak je zakázka, která je předmětem Strana 17 (celkem 20)

19 Zadávací dkumentace zadávacíh řízení úspěšně realizvaných uchazečem v bdbí psledních 2 let před bdržením výzvy. Sučástí tht seznamu bude čestné prhlášení uchazeče řádném prvedení uvedených referenčních zakázek. 5. Pžadavky na způsb zpracvání nabídky: Kmpletní nabídka bude předlžena v českém jazyce v písemné frmě a t v jednm riginále a jedné kpii. Originál nabídky včetně veškerých pžadvaných dkladů bude pdepsán statutárním rgánem uchazeče neb zmcněnu sbu; v případě ptvrzení nabídky zmcněnu sbu dlží uchazeč v riginálu nabídky riginál plné mci či jinéh platnéh pvěřvacíh dkumentu. Nabídka bude kvalitním způsbem vytištěna tak, aby byla dbře čitelná a nebude bsahvat pravy a přepisy, které by zadavatele mhly uvést v myl. Zadavatel umžňuje uchazečům, aby pdali nabídku na jednu část, více částí neb také na všechny části tét zakázky. Na každu část však musí být pdána samstatná nabídka, jelikž jedntlivé části budu hdnceny samstatně. Lhůta pr pdání nabídek Lhůtu pr pdání nabídek se rzumí dba, ve které může uchazeč zakázku pdat svu nabídku. Uchazeč musí dručit zadavateli nabídku nejpzději d knce lhůty pr pdání nabídek, t je d d 12 hdin. Každý uchazeč může pdat puze jednu nabídku na každu část zakázky. Míst pr pdávání nabídek Nabídka bude dručena dpručeně pštu neb sbním pdáním na adresu sby zastupující zadavatele, tj. RAVEN Cnsulting, a.s., Jakubské nám. 2, Brn. Uchazeč je pvinen nabídku dručit v uzavřené bálce (balíku). Obálka bude uzavřena a patřena razítkem uchazeče a zřetelně značena nápisem: NEOTVÍRAT zadávací řízení Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Část (čísl části zakázky) Na bálce musí být adresa na níž je mžn nabídku vrátit. Dručené nabídky budu evidvány a bude jim přidělen přadvé čísl. Nabídka bude zpracvána v následujícím členění: a) krycí list nabídky (viz. přílha č. 1 ) b) dkumenty prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů (viz. přílha č 2.) c) dkumenty prkazující splnění prfesních kvalifikačních předpkladů (živnstenské právnění + výpis z bchdníh rejstříku) Strana 18 (celkem 20)

20 Zadávací dkumentace d) dkumenty prkazující splnění technických kvalifikačních předpkladů (seznam 5 významných služeb) e) ppis navrhvanéh řešení a realizačníh týmu, f) návrh smluvy pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče g) prhlášení pdepsané sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče, z něhž vyplývá, že je uchazeč vázán celým bsahem nabídky p celu dbu běhu zadávací lhůty (viz. přílha č. 3) Zadávací lhůta Zadávací lhůtu je lhůta, p kteru jsu uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet kamžikem sknčení lhůty pr pdání nabídek a knčí dnem dručení známení zadavatele výběru nejvhdnější nabídky. Zadavatel stanvuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců. (Přílha č. 3) 6. Návrh smluvy: Uchazeč je pvinen předlžit v nabídce návrh smluvy. Návrh smluvy musí být pdepsán u fyzických sb uchazečem a u právnických sb musí být pdepsán statutárním rgánem uchazeče v suladu se způsbem pdepisvání jménem splečnsti v bchdním rejstříku či sbu zmcněnu k takvému úknu. Příslušná plná mc, případně platný pvěřvací dkument, musí být předlženy v riginálním vyhtvení neb v jejich úředně věřené kpii. 7. Způsb zpracvání nabídkvé ceny: Uchazeč stanví nabídkvu cenu v suladu se zadávací dkumentací. V celkvé ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k realizaci zakázky a tat cena bude stanvena jak cena nejvýše přípustná. Nabídkvá cena bude uvedena v Kč a t v členění - nabídkvá cena bez daně z přidané hdnty (DPH), samstatně DPH s příslušnu sazbu a nabídkvá cena včetně DPH. Nabídkvá cena v tmt členění bude uvedena na krycím listu nabídky. 8. Platební pdmínky: Platby za pskytnuté služby budu zadavatelem (jak bjednatelem) vůči vítěznému uchazeči (jak pskytvateli) realizvány takt: Objednatel nebude pskytvat zálhy. Smluvní cena za pskytnuté služby bude bjednatelem uhrazena p sknčení všech kurzů dané části zakázky na základě pskytvatelem předlžené faktury. Splatnst veškerých faktur bude 30 dnů de dne jejich dručení bjednateli. Objednatel si vyhrazuje práv vrátit faktury zhtviteli bez úhrady, jestliže nebudu splňvat veškeré Strana 19 (celkem 20)

21 Zadávací dkumentace stanvené náležitsti. V tmt případě bude lhůta splatnsti přerušena a nvá 30 denní lhůta splatnsti bude zapčata p bdržení pravené faktury. 9. Obchdní pdmínky: Uchazeč se ve své nabídce zaváže splnit následující pdmínky: a) ddací pdmínky Termín zahájení: 03/2007 b) statní pdmínky Sučástí smluvy budu dále tyt závazky uchazeče: d) závazek pskytnut rgánům prvádějícím audit a kntrlu všechny nezbytné infrmace týkající se ddavatelských činnstí v suladu s pravidlem č. 1 bdem 3.2. nařízení Kmise (ES) č. 448/2004 ze dne Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje práv zrušit výběrvé řízení a t i bez uvedení důvdu. Zadavatel si vyhrazuje práv pnechat si všechny bdržené nabídky, které byly řádně dručeny v rámci lhůty pr pdávání nabídek. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spjené s účastí v zadávacím řízení. V Brně dne Mgr. Martin Hadaš, v zastupení zadavatele Strana 20 (celkem 20)

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas.

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas. str. 1 Městský úřad Aš Odbr rganizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: inf@muas.cz Čísl jednací: Vyřizuje: Linka: Datum: 11/029685/OOS Ing.Hldšvend 118 V Aši

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více