Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A."

Transkript

1 Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen Global Services S.A. Société Anonyme, 2b rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Jednající z výkonu funkce obhospodařovatele Aberdeen Global a Aberdeen Global II Oznámení podílníkům Credit Suisse Bond Fund (Lux) ( Fond ) Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. V návaznosti na smlouvu Credit Suisse AG o prodeji části svého podnikání v oblasti tradičních fondů společnosti Aberdeen Asset Management PLC ( Aberdeen ) výměnou za vlastnický podíl v rozšířené skupině Aberdeen ( Transakce ), dáváme na vědomí Vám jakožto Podílníkovi jednoho nebo více níže uvedených podfondů ( Podfondy ) Fondu rozhodnutí představenstva Obhospodařovatele sloučit k 24. září 2010 Podfondy způsobem převodu aktiv a pasiv Podfondů ( Převody majetku ) do podfondů Aberdeen Global a Aberdeen Global II tak, jak je popsáno níže. Aberdeen Global a Aberdeen Global II jsou spravovány skupinou Aberdeen Asset Management PLC ( Aberdeen ), jejíž dceřinné společnosti jsou nyní investičními poradci Podfondů. Zanikající fond Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen Přejímací fond Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen Global II Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Asia Aberdeen Asia Fixed Income Fund Aus$ Aberdeen Australian Dollar Bond Fund Can$ Aberdeen Canadian Dollar Bond Fund Convert Europe Aberdeen Convertible Europe Fund Emerging Europe Aberdeen Emerging Europe Fixed Income Fund Euro Aberdeen Euro Government Bond Fund High Yield Euro Aberdeen Euro High Yielding Fixed Income Fund Short-Term Euro Aberdeen Short Term Euro Bond Fund Short-Term US$ Aberdeen Short Term US Dollar Bond Fund US$ Aberdeen US Dollar Bond Fund Informace o Aberdeen Global a Aberdeen Global II spolu s informacemi o každém z navrhovaných Převodů majetku jsou podrobně popsány níže. Upozorňujeme podílníky, že v návaznosti na navrhované Převody majetku přestanou k 24. září 2010 Credit Suisse Bond Fund Management Company jakožto současný obhospodařovatel Podfondů, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. jakožto hlavní administrátor Podfondů a Credit Suisse (Luxembourg) S.A. jakožto depozitář Podfondů vykonávat své funkce. Veškeré náklady na Převody majetku budou neseny Credit Suisse AG a Aberdeen, a to včetně právních, účetních a ostatních administrativních nákladů. V souladu se zajištěním férovosti Převodů majetku, bude čistý vlastní kapitál Zanikajících fondů vypočítaný k 24. září 2010 upraven společností Aberdeen v souladu s vyrovnáním oceňovací metodologie a odlišných bodů oceňování Zanikajících a Přejímacích fondů, a rovněž kvůli zahrnutí ochrany Přejímacích fondů, jak bude podrobně popsáno níže. se skládá z úplaty za obhospodařování a provozních nákladů, jakými jsou právní, auditorské, depozitářské, registrační a další periodické poplatky Zanikajících fondů. Podílové listy budou vyměněny k 24. září 2010 na základě upravené hodnoty vlastního kapitálu na podílový list Zanikajících fondů a hodnoty vlastního kapitálu na akcii příslušných Přejímacích fondů vypočítané k 24. září Podílníci budou 1

2 následně informováni. Upozorňujeme podílníky, že upravená hodnota vlastního kapitálu na podílový list Zanikajících fondů se může lišit od relevantní naposledy zveřejněné hodnoty vlastního kapitálu pro účely obchodování. Plánované Převody majetku mohou vyústit v daňovou povinnost Podílníka v závislosti na daňovém režimu aplikovaném v Podílníkově zemi pobytu, občanství nebo domicilu. Podílníci by se měli sami informovat o své daňové situaci a my Podílníkům doporučujeme diskuzi se svými daňovými poradci. Vydání Podílových listů Podfondů Zanikajících fondů bude pozastaveno s účinností k 13. září V souladu s tím budou žádosti o úpis a konverzi u Zanikajících fondů akceptovány do 15:00 CET 13. září Podílníci budou moci odprodat podílové listy Zanikajícího do 15:00 CET 21. září 2010, např. žádosti o odkup mohou být podány do 15:00 CET 21. září 2010 a budou vyřízeny zdarma. Jakékoliv žádosti o odkup u Zanikajících fondů obdržené po 15:00 CET 21. září 2010 nebudou zpracovány. Takovéto žádosti by měly být podány společnosti Aberdeen Global Services S.A. v rámci odpovídajícího 27. září 2010 nebo později. Obchodování v Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund bude pozastaveno 24. a 27. září 2010 a obchodování v Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund bude pozastaveno 23. a 24. září Upozorňujeme podílníky, že žádosti o úpis, odkup či konverzi Akcií Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund obdržené po 13:00 CET dne 23. září 2010 budou oceněny k 28. září Podobně upozorňujeme podílníky, že žádosti o úpis, odkup či konverzi Akcií Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund obdržené po 17:00 CET dne 22. září 2010 budou oceněny k 28. září Upozorňujeme podílníky Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen, že závěrečný čas pro obchodování v Přejímacím Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund je 13:00 CET každý Obchodní den (jak je definováno v Prospektu Aberdeen Global), a hodnota vlastního kapitálu Přejímacích fondů je vypočítávána v 13:00 CET. Upozorňujeme podílníky dalších Podfondů, že závěrečný čas pro obchodování v Přejímacích fondech Aberdeen Global II je 17:00 CET každý Obchodní den (jak je definováno v Prospektu Aberdeen Global II) a hodnota vlastního kapitálu Přejímacích fondů je vypočítávána v 11:00 CET následující Obchodní den. Podílníci Zanikajících fondů, kteří nesouhlasí s navrhovanými Převody majetku, mohou odprodat část nebo všechny své podílové listy zdarma do 15:00 CET 21. září Třída R v CZK Pod Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen bude uzavřena 21. září 2010 a příslušné odkupní výnosy na podílový list budou vypočítány k 22. září 2010 a připsány ve prospěch příslušných depozitářských/klientských účtů s valutou 24. září Podílníci mohou získat kopie Prodejního prospektu Aberdeen Global nebo Aberdeen Global II spolu se Zjednodušeným prospektem a dále kopii Stanov Aberdeen Global nebo Aberdeen Global II zdarma z registrované kanceláře Aberdeen Global Services S.A. sídlící na 2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg. Prospekt a Zjednodušený prospekt můžete rovněž nalézt na Lucembursko, 20. srpna 2010 Credit Suisse Bond Fund Management Company Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Aberdeen Global Services S.A. 2

3 Komunikace Aberdeen Global Services S.A. jakožto obhospodařovatele Aberdeen Global a Aberdeen Global II V souvislosti s výše uvedenými změnami dává tímto Aberdeen Global Services S.A. na vědomí Podílníkům Fondu následující: Informace o Aberdeen Global Právní forma a regulatorní status deštníkové struktury Obhospodařovatel, transfer agent, domiciliární agent a registrátor Depozitář a upisovací agent (Listing Agent) Investiční manažer a globální distributor Platební agent Oceňovací princip Minimální investice Société d investissement a capital variable ( SICAV ) vytvořený v Lucembursku 25. února 1988 v souladu s lucemburským právem a Evropskou direktivou 85/611/EC ve znění pozdějších předpisů. Je autorizován Commission de Surveillance du Secteur Financier jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů pod částí I zákona datovaného 20. prosincem 2002 o subjektech kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů. Aberdeen Global Services S.A., 2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange Aberdeen International Fund Managers Limited Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Denní oceňování k CET (na principu forward pricing) Single priced (stejná nákupní a odkupní cena). Třída A, Třída C, Třída D, Třída E a Třída S akcií Počáteční investice US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent Následné investice US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent. Třída C a Třída S akcií jsou předmětem podpisu příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem Třída I, Třída N a Třída Z akcií Počáteční investice US$ 1,000,000, přístupný také investorům kvalifikovaným jako Institucionální investor a je předmětem podpisu příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem. Následné investice US$ 10,000 Informace o Aberdeen Global II Právní forma a regulatorní status deštníkové struktury Obhospodařovatel, transfer agent, domiciliární agent a registrátor Société d investissement a capital variable ( SICAV ) vytvořený v Lucembursku 18. února 2008 v souladu s lucemburským právem a Evropskou direktivou 85/611/EC ve znění pozdějších předpisů. Je autorizován Commission de Surveillance du Secteur Financier jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů pod částí I zákona datovaného 20. prosincem 2002 o subjektech kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů. Aberdeen Global Services S.A., 2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg Depozitář a upisovací BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 3

4 agent (Listing Agent) Investiční manažer a globální distributor Platební agent Oceňovací princip Minimální investice 33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange Aberdeen International Fund Managers Limited Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Denní oceňování k CET (na principu forward pricing) Single priced (stejná nákupní a odkupní cena). Třída A, Třída C, Třída D a Třída E akcií Počáteční investice US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent Následné investice US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent. Akcie třídy C jsou předmětem podpisu příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem Třída I, Třída J, Třída K a Třída Z akcií Počáteční investice US$ 1,000,000, přístupné také investorům kvalifikovaným jako Institucionální investor a je předmětem podpisu příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem. Následné investice US$ 10,000 Podílníci by se měli seznámit s klíčovými charakteristikami Aberdeen Global a Aberdeen Global II prostřednictvím Prospektu a Zjednodušeného prospektu dostupného u Aberdeen Global Services S.A. nebo na Cíle a Třídy akcií Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund ( Přejímací fond ). Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Investiční cíle a Investičním cílem Fondu je dlouhodobý celkový výnos, který bude dosahován investováním nejméně dvou třetin kapitálu Fondu do dluhových cenných papírů vydávaných korporacemi s registrovanou kanceláří v rozvíjejících se trzích a orgány s vazbou na státní správu, které zde mají sídlo. Americký dolar Třída akcií akcií Třída B $ 1.66 Třída A-2 $ 1.71 Třída I $ 0.90 Třída I-2 $ 1.17 Třída R (CHF) CHF 1.66 Třída A(CHF) - 2 Zajištěné do 1.71 CHF Třída R ( ) 1.66 Třída A( ) - 2 Zajištěné do EUR

5 Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund Fond usiluje o dosažení atraktivní úrovně celkového výnosu tak, že většina Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně vydávaných asijskými emitenty. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně vydávaných asijskými emitenty, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně vydávaných vládami, nadnárodními institucemi nebo orgány napojenými na státní správu, které mají registrovanou kancelář v asijské zemi; a/nebo do společností, jejichž převážná část obchodních aktivit se odehrává v asijské zemi; a/nebo do holdingových společností, jejichž převážná část kapitálu je ve společnostech s registrovanou kanceláří v asijské zemi. Fond může mít expozici na měnu jinou než je základní měna až do výše 100% vlastního kapitálu. Fond může využitím finančních derivátů vytvořit čistou krátkou pozici v měně jiné než je základní měna až do maximální výše celkové krátké pozice 10% vlastního kapitálu Fondu na měnu a 40% vlastního kapitálu Fondu celkem. Fond může držet až do výše 10% jedné emise, jestliže příslušný dluhopis je vydán vládou, nadnárodní společností nebo orgánem napojeným na státní správu. Fond může držet až do výše 5% jedné emise, jestliže je příslušný dluhopis emitován korporátním emitentem. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Americký dolar podílových listů Třída akcií akcií Třída A $ 1.41 Třída A-1 $ 1.51 Třída B $ 1.40 Třída A-2 $ 1.51 Třída I $ 0.90 Třída I-2 $ 0.97 Třída R ( ) 1.40 Třída A( ) - 2 Zajištěné do EUR Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu

6 Investiční cíle a Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Investiční cíl Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v australském dolaru. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v australském dolaru, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, nicméně alespoň nějaká část musí být investována do státních cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na australský dolar. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Australský dolar Třída akcií akcií Třída A AUS$ 1.06 Třída A-1 AUS$ 1.09 Třída B AUS$ 1.06 Třída A-2 AUS$ 1.09 Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. 6

7 Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v kanadském dolaru. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v kanadském dolaru, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, nicméně alespoň nějaká část musí být investována do státních cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na kanadský dolar. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Kanadský dolar Třída akcií akcií Třída A CAN$ 1.06 Třída A-1 CAN$ 1.09 Třída B CAN$ 1.06 Třída A-2 CAN$ 1.09 Třída I CAN$ 0.50 Třída J-2 CAN$ 0.65 Aberdeen Global II Convertible Europe Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Convertible Europe Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. 7

8 Aberdeen Global II Convertible Europe Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně se sídlem v Evropě. Investiční Fond bude sledovat tento cíl investováním do konvertibilních dluhopisů, konvertibilních krátkodobých dluhopisů, warantových dluhopisů a opcí na dluhopisy (waranty) a podobných cenných papírů s opčními právy vydávaných veřejnými, poloveřejnými a soukromými emitenty se sídlem v Evropě. Celková tržní hodnota uvedených investic do warantů nesmí přesáhnout 15% vlastního kapitálu Fondu. Část investovaná do měn jiných než Euro nemusí být zajištěná vůči Euru. Fond může investovat většinu svého majetku do cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Euro Třída akcií akcií Třída B 1.37 Třída A Třída I 0.87 Třída I Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund Fondu je investována do dluhových cenných papírů jakékoliv kreditní kvality emitenta se sídlem v evropských (vč. Společenství nezávislých států CIS ) zemích s rozvíjejícími se trhy cenných papírů. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně emitentů se sídlem v evropských (vč. CIS) zemích s rozvíjejícími se trhy cenných papírů. Fond může investovat do dluhových cenných papírů vydávaných vládami, nadnárodními institucemi nebo orgány navázanými na státní správu, které mají sídlo v evropské (vč. CIS) zemi s rozvíjejícími trhy cenných papírů; a/nebo do společností, jejichž převážná část obchodních aktivit se odehrává v evropské (vč. CIS) zemi s rozvíjejícími trhy cenných papírů; a/nebo do holdingových společností, jejichž 8

9 převážná část kapitálu je ve společnostech s registrovanou kanceláří v evropské (vč. CIS) zemi s rozvíjejícími trhy cenných papírů. Fond může investovat přímo do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů obchodovaných v Russian Trading System (RTS) nebo The Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) a/nebo nepřímo prostřednictvím dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, které jsou kótovány a/nebo obchodovány na regulovaných trzích mimo Rusko, vydávaných emitenty, kteří odpovídají výše uvedeným kritériím. Fond může investovat přímo do cenných papírů na neregulovaných trzích Ruska a CIS, ale takové investice jsou omezeny do maxima 10% vlastního kapitálu Fondu. Fond může také získat nepřímou akciovou expozici prostřednictvím investic do vkladních stvrzenek. Fond rovněž může investovat do dluhových instrumentů vydávaných v Euru a/nebo garantovaných členským státem a dalších dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů jakékoliv kreditní kvality, které mohou být vydávány nebo garantovány vládními dlužníky nebo jejich agenturami nebo prostředníky nebo vydávány nevládními entitami zemí, které nepatří mezi rozvíjející se trhy. Fond primárně investuje do instrumentů denominovaných v měně členských států (především EUR) nebo do místních měn evropských rozvíjejících se trhů (včetně CIS). Investice Fondu do evropských a CIS rozvíjejících se trhů cenných papírů se budou skládat především z (i) dluhových instrumentů zajištěných půjček a cenných papírů vydávaných nebo garantovaných emitenty ze státního sektoru nebo jejich agenturami či zprostředkovateli, (ii) finančních derivátů, jakými jsou kreditní a úrokové swapy, měnové forwardy, put a call opce a dluhopisové futures, jejichž hodnota závisí na ceně těchto zajištěných půjček, dluhových instrumentů a cenných papírů. Zajištěné půjčky a dluhové instrumenty, do kterých může Fond investovat, mohou být denominovány v hlavních měnách jakými jsou americký dolar nebo Euro nebo v místní měně. Ceny zajištěných půjček a dluhových instrumentů denominovaných v místní měně mohou být navázány na hodnotu hlavní měny. Euro Dále upozorňujeme převáděné Podílníky Zanikajícího, že narozdíl od Zanikajícího, nemá Přejímací fond omezeny investice do Ruska výší 10% vlastního kapitálu ani nemá omezen typ emitentů investic ani neomezuje investice do nástupnických států bývalého Sovětského svazu, které nejsou nadále považovány za země střední a východní Evropy. Třída akcií akcií Třída B 1.36 Třída A Třída I 0.86 Třída I Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. 9

10 Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v EUR. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v Euru, které jsou obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na Euro. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Euro Třída akcií akcií Třída A 1.06 Třída A Třída B 1.06 Třída A Třída I 0.65 Třída J Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund Fondu je investována do portfolia nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně denominovaných v EUR. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně denominovaných v Euru, které jsou kótovány a obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond bude investovat většinu svého majetku do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně denominovaných v EUR. Investice Fondu mohou být jakékoliv kreditní kvality a mohou zahrnovat cenné papíry, které nyní neplatí úrok a cenné papíry, které po nákupu nejsou schopny dostát svým 10

11 závazkům. Fond může čas od času zaujmout dočasnou defenzivní pozici jako odpověť na výjimečně nepříznivé dění na dluhopisovém trhu či politické nebo ekonomické události, přičemž v takovém případě může být až 100% vlastního kapitálu Fondu drženo v doplňkových likvidních aktivech včetně krátkodobých dluhopisů nebo dluhopisům podobných cenných papírech kótovaných nebo obchodovaných na způsobilých nebo OTC trzích. Euro Třída akcií akcií Třída B 1.36 Třída A Třída I 0.86 Třída I Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Investičním cílem Fondu je dosáhnout vysokého pravidelného výnosu v EUR s ohledem na ochranu hodnoty kapitálu a udržení vysoké úrovně likvidity. Investiční Většina Fondu bude investována v souladu s principy rozložení rizika do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů s krátkou durací nebo krátkou residuální durací denominovaných v Euru. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Euro Třída akcií akcií Třída A 1.06 Třída A Třída B 1.06 Třída A Třída P 0.59 Třída J Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. 11

12 Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Investičním cílem Fondu je dosáhnout vysokého pravidelného výnosu v USD s ohledem na ochranu hodnoty kapitálu a udržení vysoké úrovně likvidity. Investiční Většina Fondu bude investována v souladu s principy rozložení rizika do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů s krátkou durací nebo krátkou residuální durací denominovaných v americkém dolaru. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Americký dolar Třída akcií akcií Třída A $ 1.09 Třída A-1 $ 1.06 Třída B $ 1.09 Třída A-2 $ 1.06 Třída D $ 0.06 Třída Z-2 $ 0.12 Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund ( Přejímací fond ). Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v britské libře. Investiční Většina Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v britské libře, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, přičemž určitá část je vždy investována do nestátních cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na britskou libru. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Britská libra 12

13 Třída akcií akcií Třída A 1.06 Třída A Třída B 1.06 Třída A Třída I 0.66 Třída J Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v americkém dolaru. Investiční Většina Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v americkém dolaru, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, přičemž určitá část je vždy investována do státních cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na americký dolar. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Americký dolar Třída akcií akcií Třída A $ 1.06 Třída A-1 $ 1.06 Třída B $ 1.06 Třída A-2 $ 1.06 Třída I $ 0.66 Třída J-2 $ 0.62 Rizikový profil Převody majetku nezahrnují žádné významné změny v rizikových profilech jednotlivých Podfondů. Proces řízení rizika V souladu s procesem řízení rizika aplikovaném na Aberdeen Global II budou všechny Přejímací fondy klasifikovány jako sofistikované fondy. Sofistikovaný fond je fond, který ve velkém rozsahu investuje svůj majetek do finančních derivátů nebo používá komplexní strategie/instrumenty. 13

14 V souladu s procesem řízení rizika aplikovaném na Aberdeen Global, je Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund klasifikován jako nesofistikovaný fond jakožto fond, který používá méně finančních derivátů, méně komplexních strategií/instrumentů nebo vstupuje do finančních derivátů za účelem zajištění. Specifické informace Podílníkům následujících Přejímacích fondů: Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Třída J-2 pouze akcionáři Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Třída Z-2 pouze akcionáři Podílníci výše uvedených Přejímacích fondů by si měli být vědomi, že Aberdeen hodlá poskytovat ochranu po dobu jednoho roku Podílníkům Zanikajících fondů proti nárůstu následkem Převodů majetku. Ochrana bude založena na rozdílu mezi Zanikajícího k 31. prosinci 2009 a modelového Přejímacího, přičemž předpokládáme, že by se převod uskutečnil k 31. prosinci Tato čísla jsou podrobně uvedena v tabulkách výše. K dosažení uvedeného bude Vaše pozice, která je převáděna ze Zanikajícího, navýšena o sumu rovnající se čistému projektovanému nárůstu v vzniklému Podílníkům Zanikajícího po dobu jednoho roku. Zda je tohoto dosaženo v praxi, závisí na aktuální úrovni nákladů obvyklých v Přejímacím a nemůže být garantováno. Jestliže Podílník Zanikajícího odprodá své pozice v Přejímacím v průběhu 12 měsíčního období po převodu, ponechává si Aberdeen právo odebrat proporcionální část přidané hodnoty bezprostředně před převodem. Za těchto okolností v případě odkupu může Aberdeen odkoupit proporcionálně nižší počet Akcií nebo podle toho upravit odkupní cenu a informovat příslušného držitele akcií o této úpravě. Specifické informace Podílníkům následujících Přejímacích fondů: Aberdeen Global II Convertible Europe Fund Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Třída A-1 a Třída A-2 pouze akcionáři Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Třída A-1 a Třída A-2 pouze akcionáři Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund Podílníci by si měli být vědomi, že, do kterého budou převedeni, je očekáváno dlouhodobě nižší než to, které nyní nesou, přičemž vycházíme z Zanikajícího k 31. prosinci 2009 a modelového, přičemž předpokládáme, že by se převod uskutečnil k 31. prosince Čísla jsou podrobně uvedena v tabulkách výše. Lucembursko, 20. srpna 2010 Aberdeen Global Services S.A. (jako Obhospodařovatel Aberdeen Global a Aberdeen Global II) 14

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK_Hedged třída Pioneer Funds Euro Strategic Bond byla založena 4. 9. 2012. Tato prezentace není investičním

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6.

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6. PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z února 2014 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 6. února 2014 OBSAH DEFINICE...5 DŮLEŽITÉ INFORMACE...8 Ochrana údajů...9 Vykazování

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Pioneer Funds Emerging Markets Bond

Pioneer Funds Emerging Markets Bond Pioneer Funds Emerging Markets Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 USD třída Pioneer Funds Emerging Markets Bond CZK_Hedged byla založena 19. 3. 2013. Tato prezentace není investičním doporučením,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 3. 8. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY - pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Nákup Do 4 999 999 Kč Od 5 000 000 Kč Odkup

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Credit Suisse MultiFund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse MultiFund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2009 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Credit Suisse MultiFund (Lux) Přehled tříd podílových listů (1))... 4 3. Fond... 5 4. Investiční politika... 5 5. Investování

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT PIONEER FUND SOLUTIONS Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT z října 2014 2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů... 9 Vykazování... 9 DODATEČNÉ

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FKD Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Strategic Income Třída A USD Nedistribuující 31. prosinec 2014 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s.

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s. Pioneer Asset Management, a.s. VNITŘNÍ PŘEDPIS UPRAVUJÍCÍ POLITIKU PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (BEST EXECUTION) Konečná verze účinná od 1.10.2009 POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management,

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

STATUT. Smíšený otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Smíšený otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email:

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více