Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A."

Transkript

1 Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen Global Services S.A. Société Anonyme, 2b rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Jednající z výkonu funkce obhospodařovatele Aberdeen Global a Aberdeen Global II Oznámení podílníkům Credit Suisse Bond Fund (Lux) ( Fond ) Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. V návaznosti na smlouvu Credit Suisse AG o prodeji části svého podnikání v oblasti tradičních fondů společnosti Aberdeen Asset Management PLC ( Aberdeen ) výměnou za vlastnický podíl v rozšířené skupině Aberdeen ( Transakce ), dáváme na vědomí Vám jakožto Podílníkovi jednoho nebo více níže uvedených podfondů ( Podfondy ) Fondu rozhodnutí představenstva Obhospodařovatele sloučit k 24. září 2010 Podfondy způsobem převodu aktiv a pasiv Podfondů ( Převody majetku ) do podfondů Aberdeen Global a Aberdeen Global II tak, jak je popsáno níže. Aberdeen Global a Aberdeen Global II jsou spravovány skupinou Aberdeen Asset Management PLC ( Aberdeen ), jejíž dceřinné společnosti jsou nyní investičními poradci Podfondů. Zanikající fond Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen Přejímací fond Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen Global II Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Asia Aberdeen Asia Fixed Income Fund Aus$ Aberdeen Australian Dollar Bond Fund Can$ Aberdeen Canadian Dollar Bond Fund Convert Europe Aberdeen Convertible Europe Fund Emerging Europe Aberdeen Emerging Europe Fixed Income Fund Euro Aberdeen Euro Government Bond Fund High Yield Euro Aberdeen Euro High Yielding Fixed Income Fund Short-Term Euro Aberdeen Short Term Euro Bond Fund Short-Term US$ Aberdeen Short Term US Dollar Bond Fund US$ Aberdeen US Dollar Bond Fund Informace o Aberdeen Global a Aberdeen Global II spolu s informacemi o každém z navrhovaných Převodů majetku jsou podrobně popsány níže. Upozorňujeme podílníky, že v návaznosti na navrhované Převody majetku přestanou k 24. září 2010 Credit Suisse Bond Fund Management Company jakožto současný obhospodařovatel Podfondů, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. jakožto hlavní administrátor Podfondů a Credit Suisse (Luxembourg) S.A. jakožto depozitář Podfondů vykonávat své funkce. Veškeré náklady na Převody majetku budou neseny Credit Suisse AG a Aberdeen, a to včetně právních, účetních a ostatních administrativních nákladů. V souladu se zajištěním férovosti Převodů majetku, bude čistý vlastní kapitál Zanikajících fondů vypočítaný k 24. září 2010 upraven společností Aberdeen v souladu s vyrovnáním oceňovací metodologie a odlišných bodů oceňování Zanikajících a Přejímacích fondů, a rovněž kvůli zahrnutí ochrany Přejímacích fondů, jak bude podrobně popsáno níže. se skládá z úplaty za obhospodařování a provozních nákladů, jakými jsou právní, auditorské, depozitářské, registrační a další periodické poplatky Zanikajících fondů. Podílové listy budou vyměněny k 24. září 2010 na základě upravené hodnoty vlastního kapitálu na podílový list Zanikajících fondů a hodnoty vlastního kapitálu na akcii příslušných Přejímacích fondů vypočítané k 24. září Podílníci budou 1

2 následně informováni. Upozorňujeme podílníky, že upravená hodnota vlastního kapitálu na podílový list Zanikajících fondů se může lišit od relevantní naposledy zveřejněné hodnoty vlastního kapitálu pro účely obchodování. Plánované Převody majetku mohou vyústit v daňovou povinnost Podílníka v závislosti na daňovém režimu aplikovaném v Podílníkově zemi pobytu, občanství nebo domicilu. Podílníci by se měli sami informovat o své daňové situaci a my Podílníkům doporučujeme diskuzi se svými daňovými poradci. Vydání Podílových listů Podfondů Zanikajících fondů bude pozastaveno s účinností k 13. září V souladu s tím budou žádosti o úpis a konverzi u Zanikajících fondů akceptovány do 15:00 CET 13. září Podílníci budou moci odprodat podílové listy Zanikajícího do 15:00 CET 21. září 2010, např. žádosti o odkup mohou být podány do 15:00 CET 21. září 2010 a budou vyřízeny zdarma. Jakékoliv žádosti o odkup u Zanikajících fondů obdržené po 15:00 CET 21. září 2010 nebudou zpracovány. Takovéto žádosti by měly být podány společnosti Aberdeen Global Services S.A. v rámci odpovídajícího 27. září 2010 nebo později. Obchodování v Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund bude pozastaveno 24. a 27. září 2010 a obchodování v Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund bude pozastaveno 23. a 24. září Upozorňujeme podílníky, že žádosti o úpis, odkup či konverzi Akcií Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund obdržené po 13:00 CET dne 23. září 2010 budou oceněny k 28. září Podobně upozorňujeme podílníky, že žádosti o úpis, odkup či konverzi Akcií Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund obdržené po 17:00 CET dne 22. září 2010 budou oceněny k 28. září Upozorňujeme podílníky Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen, že závěrečný čas pro obchodování v Přejímacím Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund je 13:00 CET každý Obchodní den (jak je definováno v Prospektu Aberdeen Global), a hodnota vlastního kapitálu Přejímacích fondů je vypočítávána v 13:00 CET. Upozorňujeme podílníky dalších Podfondů, že závěrečný čas pro obchodování v Přejímacích fondech Aberdeen Global II je 17:00 CET každý Obchodní den (jak je definováno v Prospektu Aberdeen Global II) a hodnota vlastního kapitálu Přejímacích fondů je vypočítávána v 11:00 CET následující Obchodní den. Podílníci Zanikajících fondů, kteří nesouhlasí s navrhovanými Převody majetku, mohou odprodat část nebo všechny své podílové listy zdarma do 15:00 CET 21. září Třída R v CZK Pod Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen bude uzavřena 21. září 2010 a příslušné odkupní výnosy na podílový list budou vypočítány k 22. září 2010 a připsány ve prospěch příslušných depozitářských/klientských účtů s valutou 24. září Podílníci mohou získat kopie Prodejního prospektu Aberdeen Global nebo Aberdeen Global II spolu se Zjednodušeným prospektem a dále kopii Stanov Aberdeen Global nebo Aberdeen Global II zdarma z registrované kanceláře Aberdeen Global Services S.A. sídlící na 2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg. Prospekt a Zjednodušený prospekt můžete rovněž nalézt na Lucembursko, 20. srpna 2010 Credit Suisse Bond Fund Management Company Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Aberdeen Global Services S.A. 2

3 Komunikace Aberdeen Global Services S.A. jakožto obhospodařovatele Aberdeen Global a Aberdeen Global II V souvislosti s výše uvedenými změnami dává tímto Aberdeen Global Services S.A. na vědomí Podílníkům Fondu následující: Informace o Aberdeen Global Právní forma a regulatorní status deštníkové struktury Obhospodařovatel, transfer agent, domiciliární agent a registrátor Depozitář a upisovací agent (Listing Agent) Investiční manažer a globální distributor Platební agent Oceňovací princip Minimální investice Société d investissement a capital variable ( SICAV ) vytvořený v Lucembursku 25. února 1988 v souladu s lucemburským právem a Evropskou direktivou 85/611/EC ve znění pozdějších předpisů. Je autorizován Commission de Surveillance du Secteur Financier jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů pod částí I zákona datovaného 20. prosincem 2002 o subjektech kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů. Aberdeen Global Services S.A., 2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange Aberdeen International Fund Managers Limited Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Denní oceňování k CET (na principu forward pricing) Single priced (stejná nákupní a odkupní cena). Třída A, Třída C, Třída D, Třída E a Třída S akcií Počáteční investice US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent Následné investice US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent. Třída C a Třída S akcií jsou předmětem podpisu příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem Třída I, Třída N a Třída Z akcií Počáteční investice US$ 1,000,000, přístupný také investorům kvalifikovaným jako Institucionální investor a je předmětem podpisu příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem. Následné investice US$ 10,000 Informace o Aberdeen Global II Právní forma a regulatorní status deštníkové struktury Obhospodařovatel, transfer agent, domiciliární agent a registrátor Société d investissement a capital variable ( SICAV ) vytvořený v Lucembursku 18. února 2008 v souladu s lucemburským právem a Evropskou direktivou 85/611/EC ve znění pozdějších předpisů. Je autorizován Commission de Surveillance du Secteur Financier jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů pod částí I zákona datovaného 20. prosincem 2002 o subjektech kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů. Aberdeen Global Services S.A., 2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg Depozitář a upisovací BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 3

4 agent (Listing Agent) Investiční manažer a globální distributor Platební agent Oceňovací princip Minimální investice 33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange Aberdeen International Fund Managers Limited Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Denní oceňování k CET (na principu forward pricing) Single priced (stejná nákupní a odkupní cena). Třída A, Třída C, Třída D a Třída E akcií Počáteční investice US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent Následné investice US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent. Akcie třídy C jsou předmětem podpisu příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem Třída I, Třída J, Třída K a Třída Z akcií Počáteční investice US$ 1,000,000, přístupné také investorům kvalifikovaným jako Institucionální investor a je předmětem podpisu příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem. Následné investice US$ 10,000 Podílníci by se měli seznámit s klíčovými charakteristikami Aberdeen Global a Aberdeen Global II prostřednictvím Prospektu a Zjednodušeného prospektu dostupného u Aberdeen Global Services S.A. nebo na Cíle a Třídy akcií Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund ( Přejímací fond ). Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Investiční cíle a Investičním cílem Fondu je dlouhodobý celkový výnos, který bude dosahován investováním nejméně dvou třetin kapitálu Fondu do dluhových cenných papírů vydávaných korporacemi s registrovanou kanceláří v rozvíjejících se trzích a orgány s vazbou na státní správu, které zde mají sídlo. Americký dolar Třída akcií akcií Třída B $ 1.66 Třída A-2 $ 1.71 Třída I $ 0.90 Třída I-2 $ 1.17 Třída R (CHF) CHF 1.66 Třída A(CHF) - 2 Zajištěné do 1.71 CHF Třída R ( ) 1.66 Třída A( ) - 2 Zajištěné do EUR

5 Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund Fond usiluje o dosažení atraktivní úrovně celkového výnosu tak, že většina Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně vydávaných asijskými emitenty. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně vydávaných asijskými emitenty, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně vydávaných vládami, nadnárodními institucemi nebo orgány napojenými na státní správu, které mají registrovanou kancelář v asijské zemi; a/nebo do společností, jejichž převážná část obchodních aktivit se odehrává v asijské zemi; a/nebo do holdingových společností, jejichž převážná část kapitálu je ve společnostech s registrovanou kanceláří v asijské zemi. Fond může mít expozici na měnu jinou než je základní měna až do výše 100% vlastního kapitálu. Fond může využitím finančních derivátů vytvořit čistou krátkou pozici v měně jiné než je základní měna až do maximální výše celkové krátké pozice 10% vlastního kapitálu Fondu na měnu a 40% vlastního kapitálu Fondu celkem. Fond může držet až do výše 10% jedné emise, jestliže příslušný dluhopis je vydán vládou, nadnárodní společností nebo orgánem napojeným na státní správu. Fond může držet až do výše 5% jedné emise, jestliže je příslušný dluhopis emitován korporátním emitentem. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Americký dolar podílových listů Třída akcií akcií Třída A $ 1.41 Třída A-1 $ 1.51 Třída B $ 1.40 Třída A-2 $ 1.51 Třída I $ 0.90 Třída I-2 $ 0.97 Třída R ( ) 1.40 Třída A( ) - 2 Zajištěné do EUR Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu

6 Investiční cíle a Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Investiční cíl Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v australském dolaru. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v australském dolaru, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, nicméně alespoň nějaká část musí být investována do státních cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na australský dolar. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Australský dolar Třída akcií akcií Třída A AUS$ 1.06 Třída A-1 AUS$ 1.09 Třída B AUS$ 1.06 Třída A-2 AUS$ 1.09 Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. 6

7 Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v kanadském dolaru. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v kanadském dolaru, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, nicméně alespoň nějaká část musí být investována do státních cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na kanadský dolar. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Kanadský dolar Třída akcií akcií Třída A CAN$ 1.06 Třída A-1 CAN$ 1.09 Třída B CAN$ 1.06 Třída A-2 CAN$ 1.09 Třída I CAN$ 0.50 Třída J-2 CAN$ 0.65 Aberdeen Global II Convertible Europe Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Convertible Europe Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. 7

8 Aberdeen Global II Convertible Europe Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně se sídlem v Evropě. Investiční Fond bude sledovat tento cíl investováním do konvertibilních dluhopisů, konvertibilních krátkodobých dluhopisů, warantových dluhopisů a opcí na dluhopisy (waranty) a podobných cenných papírů s opčními právy vydávaných veřejnými, poloveřejnými a soukromými emitenty se sídlem v Evropě. Celková tržní hodnota uvedených investic do warantů nesmí přesáhnout 15% vlastního kapitálu Fondu. Část investovaná do měn jiných než Euro nemusí být zajištěná vůči Euru. Fond může investovat většinu svého majetku do cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Euro Třída akcií akcií Třída B 1.37 Třída A Třída I 0.87 Třída I Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund Fondu je investována do dluhových cenných papírů jakékoliv kreditní kvality emitenta se sídlem v evropských (vč. Společenství nezávislých států CIS ) zemích s rozvíjejícími se trhy cenných papírů. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně emitentů se sídlem v evropských (vč. CIS) zemích s rozvíjejícími se trhy cenných papírů. Fond může investovat do dluhových cenných papírů vydávaných vládami, nadnárodními institucemi nebo orgány navázanými na státní správu, které mají sídlo v evropské (vč. CIS) zemi s rozvíjejícími trhy cenných papírů; a/nebo do společností, jejichž převážná část obchodních aktivit se odehrává v evropské (vč. CIS) zemi s rozvíjejícími trhy cenných papírů; a/nebo do holdingových společností, jejichž 8

9 převážná část kapitálu je ve společnostech s registrovanou kanceláří v evropské (vč. CIS) zemi s rozvíjejícími trhy cenných papírů. Fond může investovat přímo do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů obchodovaných v Russian Trading System (RTS) nebo The Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) a/nebo nepřímo prostřednictvím dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, které jsou kótovány a/nebo obchodovány na regulovaných trzích mimo Rusko, vydávaných emitenty, kteří odpovídají výše uvedeným kritériím. Fond může investovat přímo do cenných papírů na neregulovaných trzích Ruska a CIS, ale takové investice jsou omezeny do maxima 10% vlastního kapitálu Fondu. Fond může také získat nepřímou akciovou expozici prostřednictvím investic do vkladních stvrzenek. Fond rovněž může investovat do dluhových instrumentů vydávaných v Euru a/nebo garantovaných členským státem a dalších dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů jakékoliv kreditní kvality, které mohou být vydávány nebo garantovány vládními dlužníky nebo jejich agenturami nebo prostředníky nebo vydávány nevládními entitami zemí, které nepatří mezi rozvíjející se trhy. Fond primárně investuje do instrumentů denominovaných v měně členských států (především EUR) nebo do místních měn evropských rozvíjejících se trhů (včetně CIS). Investice Fondu do evropských a CIS rozvíjejících se trhů cenných papírů se budou skládat především z (i) dluhových instrumentů zajištěných půjček a cenných papírů vydávaných nebo garantovaných emitenty ze státního sektoru nebo jejich agenturami či zprostředkovateli, (ii) finančních derivátů, jakými jsou kreditní a úrokové swapy, měnové forwardy, put a call opce a dluhopisové futures, jejichž hodnota závisí na ceně těchto zajištěných půjček, dluhových instrumentů a cenných papírů. Zajištěné půjčky a dluhové instrumenty, do kterých může Fond investovat, mohou být denominovány v hlavních měnách jakými jsou americký dolar nebo Euro nebo v místní měně. Ceny zajištěných půjček a dluhových instrumentů denominovaných v místní měně mohou být navázány na hodnotu hlavní měny. Euro Dále upozorňujeme převáděné Podílníky Zanikajícího, že narozdíl od Zanikajícího, nemá Přejímací fond omezeny investice do Ruska výší 10% vlastního kapitálu ani nemá omezen typ emitentů investic ani neomezuje investice do nástupnických států bývalého Sovětského svazu, které nejsou nadále považovány za země střední a východní Evropy. Třída akcií akcií Třída B 1.36 Třída A Třída I 0.86 Třída I Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. 9

10 Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v EUR. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v Euru, které jsou obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na Euro. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Euro Třída akcií akcií Třída A 1.06 Třída A Třída B 1.06 Třída A Třída I 0.65 Třída J Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund Fondu je investována do portfolia nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně denominovaných v EUR. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně denominovaných v Euru, které jsou kótovány a obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond bude investovat většinu svého majetku do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně denominovaných v EUR. Investice Fondu mohou být jakékoliv kreditní kvality a mohou zahrnovat cenné papíry, které nyní neplatí úrok a cenné papíry, které po nákupu nejsou schopny dostát svým 10

11 závazkům. Fond může čas od času zaujmout dočasnou defenzivní pozici jako odpověť na výjimečně nepříznivé dění na dluhopisovém trhu či politické nebo ekonomické události, přičemž v takovém případě může být až 100% vlastního kapitálu Fondu drženo v doplňkových likvidních aktivech včetně krátkodobých dluhopisů nebo dluhopisům podobných cenných papírech kótovaných nebo obchodovaných na způsobilých nebo OTC trzích. Euro Třída akcií akcií Třída B 1.36 Třída A Třída I 0.86 Třída I Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Investičním cílem Fondu je dosáhnout vysokého pravidelného výnosu v EUR s ohledem na ochranu hodnoty kapitálu a udržení vysoké úrovně likvidity. Investiční Většina Fondu bude investována v souladu s principy rozložení rizika do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů s krátkou durací nebo krátkou residuální durací denominovaných v Euru. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Euro Třída akcií akcií Třída A 1.06 Třída A Třída B 1.06 Třída A Třída P 0.59 Třída J Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. 11

12 Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Investičním cílem Fondu je dosáhnout vysokého pravidelného výnosu v USD s ohledem na ochranu hodnoty kapitálu a udržení vysoké úrovně likvidity. Investiční Většina Fondu bude investována v souladu s principy rozložení rizika do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů s krátkou durací nebo krátkou residuální durací denominovaných v americkém dolaru. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Americký dolar Třída akcií akcií Třída A $ 1.09 Třída A-1 $ 1.06 Třída B $ 1.09 Třída A-2 $ 1.06 Třída D $ 0.06 Třída Z-2 $ 0.12 Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund ( Přejímací fond ). Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v britské libře. Investiční Většina Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v britské libře, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, přičemž určitá část je vždy investována do nestátních cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na britskou libru. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Britská libra 12

13 Třída akcií akcií Třída A 1.06 Třída A Třída B 1.06 Třída A Třída I 0.66 Třída J Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v americkém dolaru. Investiční Většina Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v americkém dolaru, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, přičemž určitá část je vždy investována do státních cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na americký dolar. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Americký dolar Třída akcií akcií Třída A $ 1.06 Třída A-1 $ 1.06 Třída B $ 1.06 Třída A-2 $ 1.06 Třída I $ 0.66 Třída J-2 $ 0.62 Rizikový profil Převody majetku nezahrnují žádné významné změny v rizikových profilech jednotlivých Podfondů. Proces řízení rizika V souladu s procesem řízení rizika aplikovaném na Aberdeen Global II budou všechny Přejímací fondy klasifikovány jako sofistikované fondy. Sofistikovaný fond je fond, který ve velkém rozsahu investuje svůj majetek do finančních derivátů nebo používá komplexní strategie/instrumenty. 13

14 V souladu s procesem řízení rizika aplikovaném na Aberdeen Global, je Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund klasifikován jako nesofistikovaný fond jakožto fond, který používá méně finančních derivátů, méně komplexních strategií/instrumentů nebo vstupuje do finančních derivátů za účelem zajištění. Specifické informace Podílníkům následujících Přejímacích fondů: Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Třída J-2 pouze akcionáři Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Třída Z-2 pouze akcionáři Podílníci výše uvedených Přejímacích fondů by si měli být vědomi, že Aberdeen hodlá poskytovat ochranu po dobu jednoho roku Podílníkům Zanikajících fondů proti nárůstu následkem Převodů majetku. Ochrana bude založena na rozdílu mezi Zanikajícího k 31. prosinci 2009 a modelového Přejímacího, přičemž předpokládáme, že by se převod uskutečnil k 31. prosinci Tato čísla jsou podrobně uvedena v tabulkách výše. K dosažení uvedeného bude Vaše pozice, která je převáděna ze Zanikajícího, navýšena o sumu rovnající se čistému projektovanému nárůstu v vzniklému Podílníkům Zanikajícího po dobu jednoho roku. Zda je tohoto dosaženo v praxi, závisí na aktuální úrovni nákladů obvyklých v Přejímacím a nemůže být garantováno. Jestliže Podílník Zanikajícího odprodá své pozice v Přejímacím v průběhu 12 měsíčního období po převodu, ponechává si Aberdeen právo odebrat proporcionální část přidané hodnoty bezprostředně před převodem. Za těchto okolností v případě odkupu může Aberdeen odkoupit proporcionálně nižší počet Akcií nebo podle toho upravit odkupní cenu a informovat příslušného držitele akcií o této úpravě. Specifické informace Podílníkům následujících Přejímacích fondů: Aberdeen Global II Convertible Europe Fund Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Třída A-1 a Třída A-2 pouze akcionáři Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Třída A-1 a Třída A-2 pouze akcionáři Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund Podílníci by si měli být vědomi, že, do kterého budou převedeni, je očekáváno dlouhodobě nižší než to, které nyní nesou, přičemž vycházíme z Zanikajícího k 31. prosinci 2009 a modelového, přičemž předpokládáme, že by se převod uskutečnil k 31. prosince Čísla jsou podrobně uvedena v tabulkách výše. Lucembursko, 20. srpna 2010 Aberdeen Global Services S.A. (jako Obhospodařovatel Aberdeen Global a Aberdeen Global II) 14

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES GLOBAL Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

Parworld Emerging STEP 80 (Euro)

Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010 Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt

Více

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015)

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015) Oznámení podílníkům Pioneer Funds Global Investment Grade Corporate Bond Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Growth Pioneer Funds Multi Asset Real Return (dne 30. listopadu 2015) Obsah I. Společná

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

CS Investment Funds 2

CS Investment Funds 2 Sídlo: 1. Oznámení podílníkům podfondu Credit Suis (Lux) European Property Equity Fund (dále jen Zanikající podfond ), podfondu a akcionářům Credit Suis (Lux) Global Property Income Maximir Equity Fund

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd 1 3.11.2010 8:46:47 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Prospekt Leden 07 Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Manažerská pravidla Obsah Informace pro potenciální investory Definice Fond 5 Podfondy 6 KRÁTKODOBÉ PODFONDY Euro

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 116 Všeobecné

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

Prospekt a manažerská pravidla

Prospekt a manažerská pravidla Prospekt a manažerská pravidla 11. prosince 2010 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun De Placement) OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 7 Ochrana údajů... 8 Vykazování Fondu...

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Commodities Arbitrage zahájí činnost 17. září 2010 Zjednodušený prospekt září 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

Prospekt. ze září 2016 a Manažerská Pravidla. ze dne 3. srpna 2015 Pioneer S.F. A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. ze září 2016 a Manažerská Pravidla. ze dne 3. srpna 2015 Pioneer S.F. A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Prospekt ze září 2016 a Manažerská Pravidla ze dne 3. srpna 2015 Pioneer S.F. A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Obsah Definice... 4 Důležité informace... 6 Ochrana údajů... 7 Vykazování

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

PIONEER S.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z července 2015 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 23.

PIONEER S.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z července 2015 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 23. PIONEER S.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z července 2015 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 23. prosince 2014 1 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů...

Více

QUANT podfond - Robot Asset Management SICAV a.s.

QUANT podfond - Robot Asset Management SICAV a.s. Investiční strategie dle statutu QUANT podfond - Robot Asset Management SICAV a.s. Fond kvalifikovaných investorů 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODFONDU INVESTIČNÍHO FONDU S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM 1.1. Údaje

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Prosinec 2016 Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Výkonnosti všech portfolií od vzniku

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

DODATEK 7: Generali PPF Emerging Europe Fund. DATOVANÝ 16. května 2011 k Prospektu vydanému pro dílčí fond Generali PPF Invest plc

DODATEK 7: Generali PPF Emerging Europe Fund. DATOVANÝ 16. května 2011 k Prospektu vydanému pro dílčí fond Generali PPF Invest plc DODATEK 7: Generali PPF Emerging Europe Fund DATOVANÝ 16. května 2011 k Prospektu vydanému pro dílčí fond Generali PPF Invest plc Tento Dodatek obsahuje informace týkající se konkrétně Fondu Generali PPF

Více

HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee

HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee HSBC Global Investment Funds Globální fondy HSBC Freedom Červenec 2007 Podmínky pro podání žádosti Smlouva o poskytování služeb nominee 3 Obsah DŮLEŽITÉ INFORMACE 4 ČÁST 1 INFORMACE O PODFONDU 5 1.1.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Prospekt. z července 2015 a Manažerská pravidla. ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. z července 2015 a Manažerská pravidla. ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Prospekt z července 2015 a Manažerská pravidla ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Inhaltsverzeichnis Definice... 4 Důležité Informace... 6 Ochrana

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní Prospekt Červenec 2009 www.credit-suisse.com Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond...

Více