Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A."

Transkript

1 Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen Global Services S.A. Société Anonyme, 2b rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Jednající z výkonu funkce obhospodařovatele Aberdeen Global a Aberdeen Global II Oznámení podílníkům Credit Suisse Bond Fund (Lux) ( Fond ) Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. V návaznosti na smlouvu Credit Suisse AG o prodeji části svého podnikání v oblasti tradičních fondů společnosti Aberdeen Asset Management PLC ( Aberdeen ) výměnou za vlastnický podíl v rozšířené skupině Aberdeen ( Transakce ), dáváme na vědomí Vám jakožto Podílníkovi jednoho nebo více níže uvedených podfondů ( Podfondy ) Fondu rozhodnutí představenstva Obhospodařovatele sloučit k 24. září 2010 Podfondy způsobem převodu aktiv a pasiv Podfondů ( Převody majetku ) do podfondů Aberdeen Global a Aberdeen Global II tak, jak je popsáno níže. Aberdeen Global a Aberdeen Global II jsou spravovány skupinou Aberdeen Asset Management PLC ( Aberdeen ), jejíž dceřinné společnosti jsou nyní investičními poradci Podfondů. Zanikající fond Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen Přejímací fond Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen Global II Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Asia Aberdeen Asia Fixed Income Fund Aus$ Aberdeen Australian Dollar Bond Fund Can$ Aberdeen Canadian Dollar Bond Fund Convert Europe Aberdeen Convertible Europe Fund Emerging Europe Aberdeen Emerging Europe Fixed Income Fund Euro Aberdeen Euro Government Bond Fund High Yield Euro Aberdeen Euro High Yielding Fixed Income Fund Short-Term Euro Aberdeen Short Term Euro Bond Fund Short-Term US$ Aberdeen Short Term US Dollar Bond Fund US$ Aberdeen US Dollar Bond Fund Informace o Aberdeen Global a Aberdeen Global II spolu s informacemi o každém z navrhovaných Převodů majetku jsou podrobně popsány níže. Upozorňujeme podílníky, že v návaznosti na navrhované Převody majetku přestanou k 24. září 2010 Credit Suisse Bond Fund Management Company jakožto současný obhospodařovatel Podfondů, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. jakožto hlavní administrátor Podfondů a Credit Suisse (Luxembourg) S.A. jakožto depozitář Podfondů vykonávat své funkce. Veškeré náklady na Převody majetku budou neseny Credit Suisse AG a Aberdeen, a to včetně právních, účetních a ostatních administrativních nákladů. V souladu se zajištěním férovosti Převodů majetku, bude čistý vlastní kapitál Zanikajících fondů vypočítaný k 24. září 2010 upraven společností Aberdeen v souladu s vyrovnáním oceňovací metodologie a odlišných bodů oceňování Zanikajících a Přejímacích fondů, a rovněž kvůli zahrnutí ochrany Přejímacích fondů, jak bude podrobně popsáno níže. se skládá z úplaty za obhospodařování a provozních nákladů, jakými jsou právní, auditorské, depozitářské, registrační a další periodické poplatky Zanikajících fondů. Podílové listy budou vyměněny k 24. září 2010 na základě upravené hodnoty vlastního kapitálu na podílový list Zanikajících fondů a hodnoty vlastního kapitálu na akcii příslušných Přejímacích fondů vypočítané k 24. září Podílníci budou 1

2 následně informováni. Upozorňujeme podílníky, že upravená hodnota vlastního kapitálu na podílový list Zanikajících fondů se může lišit od relevantní naposledy zveřejněné hodnoty vlastního kapitálu pro účely obchodování. Plánované Převody majetku mohou vyústit v daňovou povinnost Podílníka v závislosti na daňovém režimu aplikovaném v Podílníkově zemi pobytu, občanství nebo domicilu. Podílníci by se měli sami informovat o své daňové situaci a my Podílníkům doporučujeme diskuzi se svými daňovými poradci. Vydání Podílových listů Podfondů Zanikajících fondů bude pozastaveno s účinností k 13. září V souladu s tím budou žádosti o úpis a konverzi u Zanikajících fondů akceptovány do 15:00 CET 13. září Podílníci budou moci odprodat podílové listy Zanikajícího do 15:00 CET 21. září 2010, např. žádosti o odkup mohou být podány do 15:00 CET 21. září 2010 a budou vyřízeny zdarma. Jakékoliv žádosti o odkup u Zanikajících fondů obdržené po 15:00 CET 21. září 2010 nebudou zpracovány. Takovéto žádosti by měly být podány společnosti Aberdeen Global Services S.A. v rámci odpovídajícího 27. září 2010 nebo později. Obchodování v Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund bude pozastaveno 24. a 27. září 2010 a obchodování v Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund bude pozastaveno 23. a 24. září Upozorňujeme podílníky, že žádosti o úpis, odkup či konverzi Akcií Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund obdržené po 13:00 CET dne 23. září 2010 budou oceněny k 28. září Podobně upozorňujeme podílníky, že žádosti o úpis, odkup či konverzi Akcií Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund obdržené po 17:00 CET dne 22. září 2010 budou oceněny k 28. září Upozorňujeme podílníky Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen, že závěrečný čas pro obchodování v Přejímacím Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund je 13:00 CET každý Obchodní den (jak je definováno v Prospektu Aberdeen Global), a hodnota vlastního kapitálu Přejímacích fondů je vypočítávána v 13:00 CET. Upozorňujeme podílníky dalších Podfondů, že závěrečný čas pro obchodování v Přejímacích fondech Aberdeen Global II je 17:00 CET každý Obchodní den (jak je definováno v Prospektu Aberdeen Global II) a hodnota vlastního kapitálu Přejímacích fondů je vypočítávána v 11:00 CET následující Obchodní den. Podílníci Zanikajících fondů, kteří nesouhlasí s navrhovanými Převody majetku, mohou odprodat část nebo všechny své podílové listy zdarma do 15:00 CET 21. září Třída R v CZK Pod Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen bude uzavřena 21. září 2010 a příslušné odkupní výnosy na podílový list budou vypočítány k 22. září 2010 a připsány ve prospěch příslušných depozitářských/klientských účtů s valutou 24. září Podílníci mohou získat kopie Prodejního prospektu Aberdeen Global nebo Aberdeen Global II spolu se Zjednodušeným prospektem a dále kopii Stanov Aberdeen Global nebo Aberdeen Global II zdarma z registrované kanceláře Aberdeen Global Services S.A. sídlící na 2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg. Prospekt a Zjednodušený prospekt můžete rovněž nalézt na Lucembursko, 20. srpna 2010 Credit Suisse Bond Fund Management Company Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Aberdeen Global Services S.A. 2

3 Komunikace Aberdeen Global Services S.A. jakožto obhospodařovatele Aberdeen Global a Aberdeen Global II V souvislosti s výše uvedenými změnami dává tímto Aberdeen Global Services S.A. na vědomí Podílníkům Fondu následující: Informace o Aberdeen Global Právní forma a regulatorní status deštníkové struktury Obhospodařovatel, transfer agent, domiciliární agent a registrátor Depozitář a upisovací agent (Listing Agent) Investiční manažer a globální distributor Platební agent Oceňovací princip Minimální investice Société d investissement a capital variable ( SICAV ) vytvořený v Lucembursku 25. února 1988 v souladu s lucemburským právem a Evropskou direktivou 85/611/EC ve znění pozdějších předpisů. Je autorizován Commission de Surveillance du Secteur Financier jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů pod částí I zákona datovaného 20. prosincem 2002 o subjektech kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů. Aberdeen Global Services S.A., 2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange Aberdeen International Fund Managers Limited Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Denní oceňování k CET (na principu forward pricing) Single priced (stejná nákupní a odkupní cena). Třída A, Třída C, Třída D, Třída E a Třída S akcií Počáteční investice US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent Následné investice US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent. Třída C a Třída S akcií jsou předmětem podpisu příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem Třída I, Třída N a Třída Z akcií Počáteční investice US$ 1,000,000, přístupný také investorům kvalifikovaným jako Institucionální investor a je předmětem podpisu příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem. Následné investice US$ 10,000 Informace o Aberdeen Global II Právní forma a regulatorní status deštníkové struktury Obhospodařovatel, transfer agent, domiciliární agent a registrátor Société d investissement a capital variable ( SICAV ) vytvořený v Lucembursku 18. února 2008 v souladu s lucemburským právem a Evropskou direktivou 85/611/EC ve znění pozdějších předpisů. Je autorizován Commission de Surveillance du Secteur Financier jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů pod částí I zákona datovaného 20. prosincem 2002 o subjektech kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů. Aberdeen Global Services S.A., 2b, rue Albert Borschette, L Luxembourg Depozitář a upisovací BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 3

4 agent (Listing Agent) Investiční manažer a globální distributor Platební agent Oceňovací princip Minimální investice 33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange Aberdeen International Fund Managers Limited Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Denní oceňování k CET (na principu forward pricing) Single priced (stejná nákupní a odkupní cena). Třída A, Třída C, Třída D a Třída E akcií Počáteční investice US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent Následné investice US$ 1,500 nebo měnový ekvivalent. Akcie třídy C jsou předmětem podpisu příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem Třída I, Třída J, Třída K a Třída Z akcií Počáteční investice US$ 1,000,000, přístupné také investorům kvalifikovaným jako Institucionální investor a je předmětem podpisu příslušné smlouvy s investičním manažerem nebo partnerem. Následné investice US$ 10,000 Podílníci by se měli seznámit s klíčovými charakteristikami Aberdeen Global a Aberdeen Global II prostřednictvím Prospektu a Zjednodušeného prospektu dostupného u Aberdeen Global Services S.A. nebo na Cíle a Třídy akcií Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund ( Přejímací fond ). Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Investiční cíle a Investičním cílem Fondu je dlouhodobý celkový výnos, který bude dosahován investováním nejméně dvou třetin kapitálu Fondu do dluhových cenných papírů vydávaných korporacemi s registrovanou kanceláří v rozvíjejících se trzích a orgány s vazbou na státní správu, které zde mají sídlo. Americký dolar Třída akcií akcií Třída B $ 1.66 Třída A-2 $ 1.71 Třída I $ 0.90 Třída I-2 $ 1.17 Třída R (CHF) CHF 1.66 Třída A(CHF) - 2 Zajištěné do 1.71 CHF Třída R ( ) 1.66 Třída A( ) - 2 Zajištěné do EUR

5 Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund Fond usiluje o dosažení atraktivní úrovně celkového výnosu tak, že většina Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně vydávaných asijskými emitenty. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně vydávaných asijskými emitenty, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně vydávaných vládami, nadnárodními institucemi nebo orgány napojenými na státní správu, které mají registrovanou kancelář v asijské zemi; a/nebo do společností, jejichž převážná část obchodních aktivit se odehrává v asijské zemi; a/nebo do holdingových společností, jejichž převážná část kapitálu je ve společnostech s registrovanou kanceláří v asijské zemi. Fond může mít expozici na měnu jinou než je základní měna až do výše 100% vlastního kapitálu. Fond může využitím finančních derivátů vytvořit čistou krátkou pozici v měně jiné než je základní měna až do maximální výše celkové krátké pozice 10% vlastního kapitálu Fondu na měnu a 40% vlastního kapitálu Fondu celkem. Fond může držet až do výše 10% jedné emise, jestliže příslušný dluhopis je vydán vládou, nadnárodní společností nebo orgánem napojeným na státní správu. Fond může držet až do výše 5% jedné emise, jestliže je příslušný dluhopis emitován korporátním emitentem. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Americký dolar podílových listů Třída akcií akcií Třída A $ 1.41 Třída A-1 $ 1.51 Třída B $ 1.40 Třída A-2 $ 1.51 Třída I $ 0.90 Třída I-2 $ 0.97 Třída R ( ) 1.40 Třída A( ) - 2 Zajištěné do EUR Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu

6 Investiční cíle a Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Investiční cíl Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v australském dolaru. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v australském dolaru, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, nicméně alespoň nějaká část musí být investována do státních cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na australský dolar. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Australský dolar Třída akcií akcií Třída A AUS$ 1.06 Třída A-1 AUS$ 1.09 Třída B AUS$ 1.06 Třída A-2 AUS$ 1.09 Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. 6

7 Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v kanadském dolaru. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v kanadském dolaru, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, nicméně alespoň nějaká část musí být investována do státních cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na kanadský dolar. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Kanadský dolar Třída akcií akcií Třída A CAN$ 1.06 Třída A-1 CAN$ 1.09 Třída B CAN$ 1.06 Třída A-2 CAN$ 1.09 Třída I CAN$ 0.50 Třída J-2 CAN$ 0.65 Aberdeen Global II Convertible Europe Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Convertible Europe Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. 7

8 Aberdeen Global II Convertible Europe Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně se sídlem v Evropě. Investiční Fond bude sledovat tento cíl investováním do konvertibilních dluhopisů, konvertibilních krátkodobých dluhopisů, warantových dluhopisů a opcí na dluhopisy (waranty) a podobných cenných papírů s opčními právy vydávaných veřejnými, poloveřejnými a soukromými emitenty se sídlem v Evropě. Celková tržní hodnota uvedených investic do warantů nesmí přesáhnout 15% vlastního kapitálu Fondu. Část investovaná do měn jiných než Euro nemusí být zajištěná vůči Euru. Fond může investovat většinu svého majetku do cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Euro Třída akcií akcií Třída B 1.37 Třída A Třída I 0.87 Třída I Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund Fondu je investována do dluhových cenných papírů jakékoliv kreditní kvality emitenta se sídlem v evropských (vč. Společenství nezávislých států CIS ) zemích s rozvíjejícími se trhy cenných papírů. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního a neinvestičního stupně emitentů se sídlem v evropských (vč. CIS) zemích s rozvíjejícími se trhy cenných papírů. Fond může investovat do dluhových cenných papírů vydávaných vládami, nadnárodními institucemi nebo orgány navázanými na státní správu, které mají sídlo v evropské (vč. CIS) zemi s rozvíjejícími trhy cenných papírů; a/nebo do společností, jejichž převážná část obchodních aktivit se odehrává v evropské (vč. CIS) zemi s rozvíjejícími trhy cenných papírů; a/nebo do holdingových společností, jejichž 8

9 převážná část kapitálu je ve společnostech s registrovanou kanceláří v evropské (vč. CIS) zemi s rozvíjejícími trhy cenných papírů. Fond může investovat přímo do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů obchodovaných v Russian Trading System (RTS) nebo The Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) a/nebo nepřímo prostřednictvím dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, které jsou kótovány a/nebo obchodovány na regulovaných trzích mimo Rusko, vydávaných emitenty, kteří odpovídají výše uvedeným kritériím. Fond může investovat přímo do cenných papírů na neregulovaných trzích Ruska a CIS, ale takové investice jsou omezeny do maxima 10% vlastního kapitálu Fondu. Fond může také získat nepřímou akciovou expozici prostřednictvím investic do vkladních stvrzenek. Fond rovněž může investovat do dluhových instrumentů vydávaných v Euru a/nebo garantovaných členským státem a dalších dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů jakékoliv kreditní kvality, které mohou být vydávány nebo garantovány vládními dlužníky nebo jejich agenturami nebo prostředníky nebo vydávány nevládními entitami zemí, které nepatří mezi rozvíjející se trhy. Fond primárně investuje do instrumentů denominovaných v měně členských států (především EUR) nebo do místních měn evropských rozvíjejících se trhů (včetně CIS). Investice Fondu do evropských a CIS rozvíjejících se trhů cenných papírů se budou skládat především z (i) dluhových instrumentů zajištěných půjček a cenných papírů vydávaných nebo garantovaných emitenty ze státního sektoru nebo jejich agenturami či zprostředkovateli, (ii) finančních derivátů, jakými jsou kreditní a úrokové swapy, měnové forwardy, put a call opce a dluhopisové futures, jejichž hodnota závisí na ceně těchto zajištěných půjček, dluhových instrumentů a cenných papírů. Zajištěné půjčky a dluhové instrumenty, do kterých může Fond investovat, mohou být denominovány v hlavních měnách jakými jsou americký dolar nebo Euro nebo v místní měně. Ceny zajištěných půjček a dluhových instrumentů denominovaných v místní měně mohou být navázány na hodnotu hlavní měny. Euro Dále upozorňujeme převáděné Podílníky Zanikajícího, že narozdíl od Zanikajícího, nemá Přejímací fond omezeny investice do Ruska výší 10% vlastního kapitálu ani nemá omezen typ emitentů investic ani neomezuje investice do nástupnických států bývalého Sovětského svazu, které nejsou nadále považovány za země střední a východní Evropy. Třída akcií akcií Třída B 1.36 Třída A Třída I 0.86 Třída I Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. 9

10 Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v EUR. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v Euru, které jsou obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na Euro. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Euro Třída akcií akcií Třída A 1.06 Třída A Třída B 1.06 Třída A Třída I 0.65 Třída J Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund Fondu je investována do portfolia nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně denominovaných v EUR. Investiční Většina Fondu bude investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně denominovaných v Euru, které jsou kótovány a obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond bude investovat většinu svého majetku do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně denominovaných v EUR. Investice Fondu mohou být jakékoliv kreditní kvality a mohou zahrnovat cenné papíry, které nyní neplatí úrok a cenné papíry, které po nákupu nejsou schopny dostát svým 10

11 závazkům. Fond může čas od času zaujmout dočasnou defenzivní pozici jako odpověť na výjimečně nepříznivé dění na dluhopisovém trhu či politické nebo ekonomické události, přičemž v takovém případě může být až 100% vlastního kapitálu Fondu drženo v doplňkových likvidních aktivech včetně krátkodobých dluhopisů nebo dluhopisům podobných cenných papírech kótovaných nebo obchodovaných na způsobilých nebo OTC trzích. Euro Třída akcií akcií Třída B 1.36 Třída A Třída I 0.86 Třída I Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Investičním cílem Fondu je dosáhnout vysokého pravidelného výnosu v EUR s ohledem na ochranu hodnoty kapitálu a udržení vysoké úrovně likvidity. Investiční Většina Fondu bude investována v souladu s principy rozložení rizika do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů s krátkou durací nebo krátkou residuální durací denominovaných v Euru. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Euro Třída akcií akcií Třída A 1.06 Třída A Třída B 1.06 Třída A Třída P 0.59 Třída J Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. 11

12 Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Investičním cílem Fondu je dosáhnout vysokého pravidelného výnosu v USD s ohledem na ochranu hodnoty kapitálu a udržení vysoké úrovně likvidity. Investiční Většina Fondu bude investována v souladu s principy rozložení rizika do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů s krátkou durací nebo krátkou residuální durací denominovaných v americkém dolaru. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Americký dolar Třída akcií akcií Třída A $ 1.09 Třída A-1 $ 1.06 Třída B $ 1.09 Třída A-2 $ 1.06 Třída D $ 0.06 Třída Z-2 $ 0.12 Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund ( Přejímací fond ). Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v britské libře. Investiční Většina Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v britské libře, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, přičemž určitá část je vždy investována do nestátních cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na britskou libru. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Britská libra 12

13 Třída akcií akcií Třída A 1.06 Třída A Třída B 1.06 Třída A Třída I 0.66 Třída J Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund Majetek Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen ( Zanikající fond ) bude převeden do Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund ( Přejímací fond ). Přejímací fond ještě není založen, avšak bude založen jako výsledek převodu. Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v americkém dolaru. Investiční Většina Fondu je investována do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů investičního stupně denominovaných v americkém dolaru, které jsou kótovány nebo obchodovány na způsobilých nebo OTC trzích. Fond může investovat do státních i nestátních dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů, přičemž určitá část je vždy investována do státních cenných papírů. Fond bude mít primárně expozici na americký dolar. Fond může investovat až do výše 10% vlastního kapitálu do dluhopisů a dluhopisům podobných cenných papírů neinvestičního stupně. Aktiva, u kterých dojde po nákupu ke snížení ratingu na neinvestiční stupeň, nebudou odprodána, dokud nebude investiční poradce toho názoru, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. Fond může investovat až do výše 20% svého vlastního kapitálu do aktivy a/nebo hypotékou zajištěných cenných papírů a jim podobných. Americký dolar Třída akcií akcií Třída A $ 1.06 Třída A-1 $ 1.06 Třída B $ 1.06 Třída A-2 $ 1.06 Třída I $ 0.66 Třída J-2 $ 0.62 Rizikový profil Převody majetku nezahrnují žádné významné změny v rizikových profilech jednotlivých Podfondů. Proces řízení rizika V souladu s procesem řízení rizika aplikovaném na Aberdeen Global II budou všechny Přejímací fondy klasifikovány jako sofistikované fondy. Sofistikovaný fond je fond, který ve velkém rozsahu investuje svůj majetek do finančních derivátů nebo používá komplexní strategie/instrumenty. 13

14 V souladu s procesem řízení rizika aplikovaném na Aberdeen Global, je Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund klasifikován jako nesofistikovaný fond jakožto fond, který používá méně finančních derivátů, méně komplexních strategií/instrumentů nebo vstupuje do finančních derivátů za účelem zajištění. Specifické informace Podílníkům následujících Přejímacích fondů: Aberdeen Global II Asia Fixed Income Fund Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund Aberdeen Global II Emerging Europe Fixed Income Fund Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund Aberdeen Global II Euro High Yielding Fixed Income Fund Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Třída J-2 pouze akcionáři Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Třída Z-2 pouze akcionáři Podílníci výše uvedených Přejímacích fondů by si měli být vědomi, že Aberdeen hodlá poskytovat ochranu po dobu jednoho roku Podílníkům Zanikajících fondů proti nárůstu následkem Převodů majetku. Ochrana bude založena na rozdílu mezi Zanikajícího k 31. prosinci 2009 a modelového Přejímacího, přičemž předpokládáme, že by se převod uskutečnil k 31. prosinci Tato čísla jsou podrobně uvedena v tabulkách výše. K dosažení uvedeného bude Vaše pozice, která je převáděna ze Zanikajícího, navýšena o sumu rovnající se čistému projektovanému nárůstu v vzniklému Podílníkům Zanikajícího po dobu jednoho roku. Zda je tohoto dosaženo v praxi, závisí na aktuální úrovni nákladů obvyklých v Přejímacím a nemůže být garantováno. Jestliže Podílník Zanikajícího odprodá své pozice v Přejímacím v průběhu 12 měsíčního období po převodu, ponechává si Aberdeen právo odebrat proporcionální část přidané hodnoty bezprostředně před převodem. Za těchto okolností v případě odkupu může Aberdeen odkoupit proporcionálně nižší počet Akcií nebo podle toho upravit odkupní cenu a informovat příslušného držitele akcií o této úpravě. Specifické informace Podílníkům následujících Přejímacích fondů: Aberdeen Global II Convertible Europe Fund Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund Aberdeen Global II Short Term Euro Bond Fund Třída A-1 a Třída A-2 pouze akcionáři Aberdeen Global II Short Term US Dollar Bond Fund Třída A-1 a Třída A-2 pouze akcionáři Aberdeen Global II Sterling Aggregate Bond Fund Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund Podílníci by si měli být vědomi, že, do kterého budou převedeni, je očekáváno dlouhodobě nižší než to, které nyní nesou, přičemž vycházíme z Zanikajícího k 31. prosinci 2009 a modelového, přičemž předpokládáme, že by se převod uskutečnil k 31. prosince Čísla jsou podrobně uvedena v tabulkách výše. Lucembursko, 20. srpna 2010 Aberdeen Global Services S.A. (jako Obhospodařovatel Aberdeen Global a Aberdeen Global II) 14