NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY"

Transkript

1 NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty Prezentace výstupů kapitoly Vzdělanost Garant: Daniel Münich Koordinátor: Prof. Michal Mejstřík

2 ÚVOD Workshopy každé pondělí instituce ( ) vzdělanost ( ) trh zboží, služeb a práce - daně( ) finanční trhy ( ) technologická připravenost ( ) podnikání a inovace ( )

3 INSTITUCE A KONKURENCESCHOPNOST Pyramida faktorů necenové konkurenceschopnosti základnívzděláváníje stavebním kamenem konkurenceschopnosti v ČR hodnoceno jako relativně slabé bez kvality v základním vzdělávání nemohou být konkurenceschopné ani navazující vzdělávací programy Petr Janský a spoluautoři, data WEF 3

4 KAPITOLA VZDĚLANOST Garant Daniel Münich(NERV a CERGE-EI) Koordinátor pracovní skupiny Josef Stejkoza(VŠE) Členové pracovní skupiny Jan Färber(VŠE), Jáchym Hercher(IES UK), Jan Indráček(Oxford University), Dagmar Katreniaková (CERGE-EI), Jan Straka (CERGE-EI), Marek Škorpil (VŠE), Jiří Voříšek (VŠE)

5 VZDĚLANOST: charakter a účel materiálu - Součást rámce konkurenceschopnosti -Vztah k agenděmšmt -Postihuje širšía dlouhodobějšíaspekty - Pokročilá verze pracovního materiálu - Připomínky a podklady vítány -Priority - Implementační detaily opatření neobsaženy - Prezentace pouze části materiálu 5

6 VZDĚLANOST: zdroje Analýza naplněnícílůnárodního programu rozvoje vzdělávánív ČR (Bíléknihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání; OECD VET Review: Učenípro praxi Přezkumy odborného vzdělávání a přípravy prováděné OECD Česká Republika. McKinsey: Klesajícívýsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení; Bílákniha terciárního vzdělávánímšmt; Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydanéministerstvem školstvív lednu OECD Thematic Review of Tertiary Education: Tertiary Review Czech Republic: Country Note ISEA: Na cestě ke znalostní společnosti. Část druhá: Jak dál? Výroční zprávy České školní inspekce. 6

7 VZDĚLANOST: situace Klesajícívýsledky v mezinárodních šetřeních gramotnosti dětí10-15 let a minimum informacío stavu a trendech v ostatních úrovních vzdělávání. 7

8 VZDĚLANOST: situace 8

9 Iceland Finland Spain Poland 9 VZDĚLANOST: situace Zvýšenívýsledku v čtenářskégramotnosti vztažený k jednotkovému zvýšení indexu ekonomicko-sociálně-kulturního statutu.(pisa 2009) Uvnitř škol & mezi školami 140 ESCS students ESCS schools Mexico Norway Canada Estonia Portugal Denmark Greece Chile Ireland Sweden New Zealand Corea Turkey United States Luxemburg Australia Switzerland Great Britain Italy Slovakia Hungary Slovinia France Austrie Netherlands Israel Belgium Germany Czech Republic Japan

10 VZDĚLANOST: situace Nízký podíl předčasných odchodůze vzdělávacísoustavy. Vysoký podíl středoškolsky a nízký podíl vysokoškolsky vzdělané populace a otevření VŠ v poslední dekádě. 10

11 VZDĚLANOST: situace 11

12 VZDĚLANOST: situace 12

13 VZDĚLANOST: situace Propad míry zaměstnanosti u matek dětído 6 let věku (věk žen let) Employment impact of parenthood - dopad rodičovství na míru zaměstnanosti žen p.b. / p.p SI BE PT LU RO CY IT NL LT ES EL FR FI EU PL EU AT M LV IE DE BG UK EE SK H CZ EU Monitoring indicators - EU SILC, 13

14 VZDĚLANOST: situace Extrémněslabévýsledky společenskovědního výzkumu: počet článků publikovaných v roce 2006 ve 3 skupinách časopisů dle impakt faktoru 14

15 VZDĚLANOST: situace Další pozoruhodné aspekty Velice slabý monitoring a diagnostika Prodlužování doby studia Mzdy učitelů Účast v celoživotním vzdělávání Vysoké výnosy z terciárního vzd. Slabé umístění VŠ v mez. srovnáních Málo diverzifikovaný systém VŠvázaný na velmi diverz. systém SŠ Negativní zkušenosti z reforem a skepse A další 15

16 VZDĚLANOST: struktura kapitoly Širšía dlouhodobějšíekonomickéa společenskésouvislosti Od předškolnívýchovy ažpo terciárnía CŽV Popis situace Doporučenáopatření 16

17 VZDĚLANOST: obecná východiska Dynamika ekonomických a společenských změn Maláotevřenáekonomika s vlastníměnou Svět se nebude přizpůsobovat Vzděláváme na svět co bude Vzdělánína celý život Rostoucí objem informací, faktů, poznatků Učení faktů v souvislostech, nikoliv izolovaně Klesající role rutiny, rostoucí role kreativity 17

18 VZDĚLANOST: širší souvislosti Potřeba efektivního systémové řízení vize monitoring procesůa dosahovaných výsledkůsběrem dat diagnostika, analýzy a identifikace problémů návrhy a ověřování implementace změn vzdělávacípolitiky monitoring procesů t.j. evidence basedpolicies 18

19 VZDĚLANOST: předškolní výchova empirická zjištění výnos z investice dle věku znevýhodněné děti kvalita hraje velkou roli KONTEXT ČR nabídka předškolní výchovy nízkáparticipace dětíse slabým soc-ekon zázemím špatně monitorovaná kvalita skloubenírodinného života a pracovní kariéry počet dětí dopad na penzijnísystém -> 19

20 VZDĚLANOST: situace Zvýšeníparticipace žen ve věku let o 10 p.b. snižuje okamžitědeficity PAYG penzijního systému o více než10 mldkč/rok, cožpředstavuje více nežtřetinu každoročního deficitu během následujících let. 20

21 VZDĚLANOST: předškolní výchova Doporučení Dostupnost Kvalita Institucionální změny zodpovědnosti a plánování 21

22 VZDĚLANOST: základní školství ZavedeníRVP vynechalo nutnéprostředníkroky. Potřeba: Nastavit standardy centralizovat základ osnov nastavit systém monitoringu a diagnostiky zvyšovat kvalitu stávajících a především nových učitelůa ředitelů uvolňovat osnovy a rozhodováníučitelům a školám samotným. 22

23 VZDĚLANOST: regionální školství Návrhy dlouhé řady opatření a cílů diagnostika a monitorování integrace a využití dat analýzy a identifikace příčin pozornost znevýhodněným skupinám systematická, cílená, automatická- včasná podpora zjednodušení financování sladit pravomoci a zodpovědnost kariérové poradenství 23

24 VZDĚLANOST: regionální školství optimalizace sítě škol sdílenídobrépraxeškola učitelů změna role učitelů změny vzdělávání učitelů snížení administrativní zátěže vedení škol popsat roli učitele a metodická podpora vzorové ŠVP zaměřit pozornost ČŠI na kvalitu výsledků vzdělávání 24

25 VZDĚLANOST: regionální školství znalosti v souvislostech angličtina, IT a finanční gramotnost optimalizace sítě škol sdílení dobré praxe systém mistr a učedník plošnétestovánía maturityano, ale velice opatrněa pozor 25

26 VZDĚLANOST: regionální školství Pozor na nebezpečí plošného testování vznik motivací k redukci výuky stimulace memorizační přístupů motivace k selekci žáků manipulace výsledků chybné interpretace výsledků snahy nevhodně navázat financování mylné interpretace absolutní výsledků špatnězměřenou přidanou hodnotu 26

27 VZDĚLANOST: terciární vzdělávání Jedno z řady témat: diverzifikace otevření VŠ nedokončená restrukturalizace BC a nma vysoký podíl MA studentů malá diverzifikace škol (VaV) OPATŘENÍ usměrňování počtu studentů a financování hodnocení výsledků VaV informovaný uchazeč a student 27 školné a autoregulační mechanismy

28 VZDĚLANOST: terciární vzdělávání Školné po zavedeníuniverzálních studentských bezrizikových půjček s přiměřeným úročením omezeno pouze stropy zdroj dodatečných prostředků VŠ selektivní možnost rozvoje škol informační a autoregulační role racionalizace rozhodnutí škol a studentů 28

29 VZDĚLANOST: terciární vzdělávání. a dlouhářada problémůa opatření nevhodné formy finanční pomoci > granty, půjčky, problémy financování VŠ > víceleté financování, školné, nedostatek informací o VŠ > informační systém neefektivní systém řízení > legislativa, formálníakreditace--> změnypřístupůa pojetí oborová struktura > determinuje regionální školství 29

30 VZDĚLANOST: podmínky úspěchu simultánní podmíněnost opatření výsledky s poměrně dlouhým zpožděním identifikace problémů a návrhy opatření snadnější realizace obtížnějšípro častépříčinyselhání: návrhy opatřenínejsou opřeny o věrohodnou evidenci opatření nejsou pilotně ověřená deformacev procesu schvalovánílegislativy administrativní implementace bez odborného dohledu absence rámce ex-post hodnocení manažerské nezvládnutí Vhodněkombinovat finanční zdroje, implementaci a odborný dohled 30

31 VZDĚLANOST Děkujiza pozornost 31

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Změny v základním a středním školství

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Změny v základním a středním školství Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MŠMT Spolugestor MPSV, MMR, MF, MK, ČSÚ, MV Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2018 Obsah, charakteristika projektu

Více

Rovnost a kvalita ve vzdělávání PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL

Rovnost a kvalita ve vzdělávání PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL Rovnost a kvalita ve vzdělávání PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL PŘEDMLUVA - 3 Rovnost a kvalita ve vzdělávání PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL 4 - PŘEDMLUVA Za publikování této práce odpovídá generální

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2013 OECD zveřejeňuje 25. 6. 2013 v 11:00 publikaci Education at a Glance.,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Předmluva Thomas Weko, zpravodaj Anita Lehikoinen Gregory Wurzburg Richard Yelland Politika v oblasti terciárního

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MŠMT Spolugestor MPSV, MF, MZV, MV, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MŠMT Spolugestor MPSV, MF, MZV, MV, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MŠMT Spolugestor MPSV, MF, MZV, MV, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2018 Obsah, charakteristika projektu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Evropským univerzitám se nedaří vytvářet intelektuální a tvůrčí energii, která je zapotřebí ke zvýšení zatím slabé ekonomické výkonnosti kontinentu.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Studie. PŘÍSTUPY K PLACENÍ ŠKOLNÉHO (komparativní studie) Libor Nováček. Úvod. Terminologie

Studie. PŘÍSTUPY K PLACENÍ ŠKOLNÉHO (komparativní studie) Libor Nováček. Úvod. Terminologie Studie PŘÍSTUPY K PLACENÍ ŠKOLNÉHO (komparativní studie) Libor Nováček Úvod Účtování školného ze strany vysokých škol je výrazným faktorem v rámci jakékoliv strategie spoluúčasti a projevuje se stále výrazněji

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku?

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? Mezinárodní konference Systémy financování vysokého školství Praha, 10. listopadu 2005 Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? PhDr. Walter Bartoš předseda Výboru pro vědu, vzdělání,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání)

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) 29 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Implementace a rozvoj systému celoživotního učení

Více