Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplné znění výrokové části integrovaného povolení"

Transkript

1 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Budovatelů 482, Třemošnice, zařízení Zařízení na povrchovou úpravu kovů, zařazené dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 2.6. Zařízení je umístěno na adrese: Husova 167, Český Dub. Integrované povolení č. j.: KULK 9041/2003 ze dne , ve znění pozdějších změn Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení KULK 9041/2003 ze dne , ve znění opravného rozhodnutí č. j.: KULK 10047/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn: 1. č. j.: KULK 6384/2007 ze dne , 2. č. j.: KULK 12960/2008 ze dne , 3. č. j.: KULK 47891/2008 ze dne , 4. č. j.: KULK 29281/2009 ze dne , 5. č. j.: KULK 19648/2010 ze dne , 6. č. j.: KULK 14893/2011 ze dne , 7. č. j.: KULK 35110/2011 ze dne , 8. č. j.: KULK 47088/2012 ze dne , 9. č. j.: KULK 58341/2013 ze dne Umístění zařízení Typ územní jednotky Název Kraj Liberecký Obec Český Dub kód obce: Katastrální území Český Dub 1301/1, 1301/2, 1303/1, 1303/2, 1303/3, 1304/1, 1304/2, 1304/4, Parcelní čísla 1305/4, 1305/5, 1309/1, 1309/2, 1309/4, 1309/5, 1309/6, 1346/5, 1346/10, 1346/11, 1346/12, 1346/13, 1346/15, 1346/17, 1346/19, 1346/27 Popis zařízení a s ním spojených činností a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci: Zinkovací linka Zinkovací linka typu AQUACOMP HARD pro elektrolytické povlakování kovů s projektovanou kapacitou m 2 upravované plochy. Objem pracovních lázní je 73,2 m 3. 1

2 Obsahuje tyto lázně: moření zinkování pasivace vodné oplachy chemické odmašťování katodické a anodické odmaštění dekapování, stahování utěsňování organickými solemi, akryláty apod. Linka Zn-Ni Linka Zn-Ni, dodavatel zařízení EKOL s.r.o., pro elektrolytické povlakování kovů s projektovanou kapacitou m 2 upravované plochy. Objem pracovních lázní je 67,53 m 3. Obsahuje tyto lázně: moření chemické a elektrolytické odmašťování zinko-niklování vodné oplachy pasivace Zn fosfátování, aktivace utěsňování organickými solemi, akryláty apod. Linka nanášení práškového lakování dodavatel zařízení EKOL s.r.o., projektovaná kapacita m 2 upravené plochy za rok, projektovaná spotřeba práškových plastů je 6 t za rok Linka pasivace hliníkových dílů projektovaná kapacita m 2 upravené plochy za rok, objem pracovních lázní je 4,2 m 3. Obsahuje tyto lázně: chemické odmaštění postřikem chemické odmaštění desoxidace moření pasivace hliníkových dílů pasivace zamakových dílů Zn fosfátování, aktivace Pro účely výpočtu emisí se zdroje 101, 102 a 107 sčítají na zdroj Galvanické linky - vyjmenovaný zdroj 4.12 Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s objemem lázně nad 30 m 3 celkový objem lázní je 144,49 m 3. b) Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci: - čistírna odpadních vod ČOV I (odpadní vody z galvanických linek) projektovaná kapacita 2,77 l.s -1, m 3.rok -1 čistírna je po rekonstrukci část zařízení byla použita z původních obou ČOV I a II 2

3 - čistírna odpadních vod ČOV II (linka Zn-Ni) - čistírna splaškových odpadních vod, typ SC 100 projektovaná kapacita 0,16 l.s -1, m 3.rok -1 - sklad chemických látek a směsí, projektovaná kapacita 30 t - sklad chemických látek a směsí zinkovací linky a ČOV I, projektovaná kapacita 12 t - tryskání, odsávání tryskacího zařízení zdroj 104 vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně ovzduší) bod 4.12 Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů procesy bez použití lázní - Zdroj Vzduchotechnická jednotka MTPAL 500 (výrobce ICS Praha s.r.o.) s topnou komorou o výkonu 350 kw, jmenovitý tepelný příkon 385 kw, palivo zemní plyn vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně - Zdroj Klimatizační jednotka KLM 20.AHU, palivo zemní plyn, výkon 254 kw, jmenovitý tepelný příkon 445,9 kw - vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně Celkem zdroj Vytápění - vzduchotechnické jednotky Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, celkový jmenovitý tepelný příkon 830,9 kw - Zdroj Vytápění technologií - vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně. Palivo je zemní plyn. Celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje je 831 kw. Zdroj obsahuje tato zařízení: - 2 ks sušících pecí - umístěné v technologii zinkovací linky, palivo zemní plyn, každá pec je o výkonu hořáku 150 kw, jmenovitý tepelný příkon 167 kw, - 3 ks sušicích pecí, 2 ks odvodíkovacích pecí linka Zn-Ni dohromady 5 ks spalovacích zdrojů, umístěných přímo v technologii linky Zn-Ni, každá pec je o výkonu hořáku 50 kw, jmenovitý tepelný příkon 55 kw, - vytvrzovací pec linky nanášení práškových plastů - výkon 200 kw, jmenovitý tepelný příkon 222 kw. c) Popis přímo spojených činností: - nakládání s odpady 3

4 - nakládání s vodou - monitoring emisí I. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 téhož zákona, stanoví krajský úřad závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. 1. Emisní limity Ovzduší 1.1. Provozovateli se vydává souhlas k provozu následujících stacionárních zdrojů znečištění ovzduší uvedených v tabulkách č Tabulka č. 1 Emisní zdroj zinkovací linka Emisní zdroj 101 Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] Odsávání technologie HCl 10 výduch 001 odsávání pozic č: 30,31, 43, 44 zinek 2 2) 2x moření HCl, zinkování Odsávání technologie HCl 10 výduch 002 odsávání pozic č: 13, 17, 19, 23, 24, 25,47 chrom jiný než šestimocný, zinek 2 2) (odmašťování, pasivace, utěsnění) Odsávání technologie HCl 10 výduch 003 odsávání pozic č: 33,34, 39, 40,41, 42, 45 (zinkování, odmaštění) zinek 2 2) Lázně jsou částečně vyhřívány, částečně pracují za běžných teplot. Vyhřívané pozice jsou: chemické odmaštění (24, 25), elektrolytické odmaštění (33, 34), zinek niklování (39, 40), tlustá pasivace (23), utěsnění (13), ostatní lázně pracují za běžných teplot a nejsou vyhřívány. dle přílohy č. 8, část II, bod vyhl. č. 415/2012 Sb., koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (vztažné podmínky B) 2) měření Zn na výduchu 001, 002, 003 a Cr (jiný než Cr 6+ ) na výduchu 002 bude prováděno 1 x za 3 roky 4

5 Tabulka č. 2 Emisní zdroj 102 Zn-Ni linka Emisní zdroj 102 Zn-Ni linka výduch 004 odsávání pozic č: 20 (stahování), 21,22 (moření) výduch 005 odsávání ze vzduchotechnického tunelu (=odsávání z prostoru celé linky Zn-Ni) Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] HCl 10 HCl 10 TOC 50 chrom jiný než šestimocný, zinek, nikl 2 2) Lázně jsou částečně vyhřívány, částečně pracují za běžných teplot. Vyhřívané pozice jsou: chemické odmaštění (15,16), elektrolytické odmaštění (27), zinek niklování (33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 4 a fosfát (54), ostatní lázně pracují za běžných teplot a nejsou vyhřívány. dle přílohy č. 8, část II, bod vyhl. č. 415/2012 Sb., koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (vztažné podmínky B) 2) měření kovů na výduchu 005 bude prováděno 1 x za 3 roky Tabulka č. 3 Emisní zdroj linka pasivace Emisní zdroj 107 linka pasivace Odsávání pasivační linky výduch 034 Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] SO 2 20 H 2 SO 4 2 TOC 50 2) chrom jiný než šestimocný, zinek, nikl 2 2) dle přílohy č. 8, část II, bod vyhl. č. 415/2012 Sb., koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (vztažné podmínky B) (na pasivační lince se používá k moření H2SO4) 2) měření emisí TOC bude prováděno 1 x ročně, měření emisí uvedených kovů 1 x za 3 roky Tabulka č. 4 Emisní zdroj Linka nanášení práškových plastů - vyjmenovaný zdroj Nanášení práškových plastů Emisní zdroj 105 Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] výduch 029 odsávání z vytvrzovací pece TOC 50 dle přílohy č. 5, část II, bod 4.4 vyhl. č. 415/2012 Sb. 5

6 Tabulka č. 5 Emisní zdroj tryskání - vyjmenovaný zdroj 4.12 Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů procesy bez použití lázní Emisní zdroj 104 Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] Tryskání výduch 006 Odsávání tryskací ho zařízení TZL 50 dle přílohy č. 8, část II, bod vyhl. č. 415/2012 Sb., koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek (vztažné podmínky C) Tabulka č. 6 Emisní zdroj 001, 002 Vytápění vzduchotechnické jednotky - vyjmenovaný zdroj 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně jmenovitý tepelný příkon zdroje 385 kw Emisní zdroj 001 a 002 Vzduchotechnická jednotka MTPAL 500 s topnou komorou výduch 010 Klimatizační jednotka Gierch KLM AHU.20 výduch 009 Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] NO x 200 CO 100 dle přílohy č. 2, část II, tab. 1.2 vyhlášky č. 415/2012 Sb., při referenčním obsahu kyslíku 3% v plynném palivu 2) dle 3 odst 5 písm. a) vyhl. č. 415/2012 Sb. - pro zjištění úrovně znečišťování se použije výpočet Tabulka č. 7 Emisní zdroj Vytápění technologií linka Zn, linka Zn-Ni, linka nanášení práškových plastů (nepřímý procesní ohřev) vyjmenovaný zdroj 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně - celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje 831 kw Emisní zdroj 003 Vytápění technologií Sušárna Zn 1, 2 výduch 007, 008 Sušicí pece Zn-Ni (poz.10-12), odvodíkovací pece Zn-Ni-poz ) výduch Hořák vytvrzovací pece linky nanášení práškových plastů výduch 030 Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] NO x 200 CO 100 2) dle přílohy č. 2, část II, tab. 1.2 vyhl. č. 415/2012 Sb., při referenčním obsahu kyslíku 3% v plynném palivu dle 3 odst 5 písm. a) vyhl. č.415/2012 Sb. - pro zjištění úrovně znečišťování se použije výpočet 6

7 1.2 Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem ELECTROPOLI- GALVIA, s.r.o., provoz Český Dub ze dne za podmínek: a) Provozní řád bude průběžně aktualizován a po aktualizaci předložen krajskému úřadu. Vody 1.3 Krajský úřad schvaluje Havarijní plán pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami, ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., provoz Český Dub ze dne za podmínek: a) Havarijní plán bude průběžně aktualizován a předložen po aktualizaci ke schválení krajskému úřadu. b) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným havarijním plánem. 1.4 Provozovateli se povoluje odběr podzemních vod z jeho vlastních tří vrtů v rozsahu 5 l/sec m 3 /měsíc m 3 /rok. 1.5 Provozovateli se povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových do recipientu Ještědka, číslo hydrologického pořadí , říční kilometr 7 za těchto podmínek: Vypouštěné množství z výusti č. 1: maximální vypouštěné množství max 7 l/s průměr 5,96 l/s měsíční průtok m 3 /měsíc roční průtok m 3 /rok Výustí č. 1 jsou vypouštěny odpadní vody technologické (vyčištěné na ČOV I a ČOV II) a čištěné odpadní vody splaškové. Odpadní splaškové vody jsou čištěny BČOV společně i pro sousední závod CD Motor Český Dub, spol. s r.o Emisní limity pro vypouštěné odpadní vody na výusti č. 1 ukazatel p [mg/l] m [mg/l] t/r norma BSK ,6 ČSN EN ,2 CHSK Cr TNV NL ,5 ČSN EN 872 RL ČSN N-NO 2-1,5 3 0,18 ČSN EN ISO N-NO ,6 ČSN EN ISO

8 P celk 1 3 0,1 ČSN EN 1189 F ,0 STN Al 2 3 0,24 ČSN EN ISO Co 0,075 0,10 0,005 ČSN EN ISO Ni 0,4 0,5 0,05 TNV Cu 0,050 0,10 0,007 ČSN EN ISO Cr celk 0,200 0,300 0,012 ČSN EN Zn 1,0 1,5 0,060 ČSN EN NEL 0,50 0,9 0,055 ČSN PAL-A 1,0 2,0 0,100 ČSN EN 903 AOX 0,1 0,2 0,010 ČSN EN 1485 ph 6-9 ČSN ISO Na výusti odpadních vod (výusť č. do recipientu budou s četností minimálně 1x měsíčně odebírány 24 hodinové směsné vzorky získané sléváním objemově stejných dílčích vzorků odebraných v intervalu 2 hodin a budou provedeny analýzy ve všech ukazatelích předchozího bodu (1.5.2) Mimo limitovaných ukazatelů bude sledován na výusti č. 1 s četností minimálně 4 x ročně ukazatel sírany Bude prováděno kontinuální měření vypouštěných odpadních vod zajišťované na zařízeních, jejichž správnost musí být ověřena Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do Na výusti srážkových vod (výusť č. 2) do recipientu budou s četností minimálně 6x ročně odebírány bodové vzorky a bude u nich proveden rozbor v ukazatelích ph, CHSK Cr, NEL a NL. 1.7 Provozovatel bude každoročně zasílat krajskému úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu do 31. ledna přehledy měření za minulý rok. Výsledky měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod budou zpracovány v tabulce porovnávající povolené hodnoty a bilanci vypouštěného znečištění. Při hlášení bude postupováno v souladu s přílohou č. 6 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 8

9 1.8 Vibrace Emisní limit nestanoven 1.9 Hluk Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a doplnění. L Aeq,T = 50dB ve dne a L Aeq,T = 40dB v noci V případě významné změny technologie bude provedeno měření hlukové zátěže území. Termín: do tří měsíců od provedení změny technologie Provádět jednou ročně měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v noční a denní době k prokázání souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., po dobu 5 let. Měření hluku bude prováděno autorizovaným nebo akreditovaným pracovištěm a protokol o měření hluku bude předkládán Krajské hygienické stanici do 1 měsíce od provedeného měření V případě překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb zpracovat časový harmonogram protihlukových opatření a předložit Krajské hygienické stanici do 3 měsíců od zjištěného překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a následně realizovat protihluková opatření dle tohoto harmonogramu Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření Emisní limit nestanoven 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít 2.1 Provozovatel nejpozději 6 měsíců před plánovaným ukončením provozu zařízení vypracuje a předloží Krajskému úřadu ke schválení projekt k ukončení provozu zařízení, návrhu monitoringu a případné asanace podloží po ukončení provozu. 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 3.1 Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. 9

10 3.2 Krajský úřad uděluje souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů dle tabulky č. 8: Tabulka č. 8 směs odpadů evidovaná pod katalogovým číslem Směsný komunální odpad kategorie O Katalogové číslo odpadu Název odpadu Kategorie Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Směsný komunální odpad O 3.3 Směs odpadů dle tabulky č. 8 nesmí obsahovat materiálově využitelné odpady. 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny. 4.1 Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení. Závazné podmínky se nestanovují. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Do 6 měsíců od vypracování energetického auditu budou jeho závěry předány krajskému úřadu s návrhem případných opatření, včetně termínu řešení, které by vycházely ze závěru energetického auditu. 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků. 7.1 Všechny části zařízení budou pravidelně podrobovány prohlídkám a údržbě podle harmonogramu stanovených výrobci jednotlivých zařízení či podle vnitřního plánu údržby tak, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost a aby vlivem jejich poruchy nedocházelo k havarijním situacím. 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka. Závazná podmínka se nestanovuje. 10

11 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování. Ovzduší: 9.1 Monitoring zdrojů bude prováděn dle tabulky č. 9. Tabulka č. 9 Přehled zdrojů, znečišťujících látek a četnost měření emisí Technologie Zařízení Výduch č. Emise Četnost měření HCl 1x Odsávání technologie 001 HCl, Zn ročně, Zn 1x 3 roky Zinkovací linka - zdroj 101 Odsávání technologie 002 HCl, Zn, Cr jiný než Cr6+, Ni HCl 1 x ročně, kovy 1x 3 roky Odsávání technologie 003 HCl, Zn HCl 1 x ročně, Zn 1x 3 roky Odsávání kyselých operací 004 HCl 1x ročně Linka Zn-Ni HCl, TOC Odsávání technologie zdroj 102 HCl, TOC, Zn, Cr 1x ročně, (vzduchotechnický 005 jiný než Cr6+, Ni kovy 1x 3 tunel) roky Tryskání zdroj 104 Tryskací box 006 TZL 1x 3 roky Linka nanášení práškových plastů zdroj 105 Vytvrzovací pec 029 TOC 1x ročně Linka pasivace hliníku zdroj 107 Vzduchotechnické jednotky s topnou komorou zdroj 001, 002 Vytápění technologií zdroj 003 Odsávání technologie 034 VZT jednotka MT PAL 500, Klimatizační jednotka Gierch KLM-AHU.20 Sušící pece Zn linka, Sušící a odvodíkovací pece Zn-Ni, hořák vytvrzovací pece práškových plastů SO2, H2SO4, TOC, Cr jiný než Cr6+, Zn 010, 009 NO x, CO 007, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 030 *Zdroje nepodléhají povinnosti měření emisí podle zákona č.201/2012 Sb. NO x, CO 1x ročně, kovy 1x 3 roky neměří se * emise zjišťovány výpočtem neměří se * emise zjišťovány výpočtem 11

12 Vody: 9.2 Jednotlivé odběry a analýzy budou prováděny vždy toutéž nezávislou autorizovanou osobou. 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Závazná podmínka se nestanovuje. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením. Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením 11.1 Ohlásit Krajskému úřadu Libereckého kraje plánovanou změnu zařízení Neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí Provozovatel je povinen nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému úřadu zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení. Nejpozději za rok 2014 a následující bude tato zpráva zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů Vést provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů Provozovatel bude v zákonných termínech a v plné šíři plnit ohlašovací povinnosti do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, který vede Ministerstvo životního prostředí. 12. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Podmínky se nestanovují. 13. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí Provozovatel zajistí sledování případné kontaminace sedimentů v recipientu (těžké kovy). S četností 1x ročně bude odebírán pod výustí č. 1 reprezentativní vzorek sedimentu z recipientu a budou provedeny rozbory na těžké kovy (Cr celk, Cr 6+, Co, Cu, Zn). 12

13 13.2 V případě zjištění případné kontaminace těžkými kovy ve vzorku sedimentu z recipientu bude proveden opakovaný rozbor. V případě potvrzení kontaminace provozovatel navrhne další řešení. II. Krajský úřad v souladu s 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší a nahrazuje pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy: Část a) rozhodnutí o povolení odběru podzemních vod dle 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., vydaný Okresním úřadem Liberec dne pod č.j. RŽP/2/2677/ /Sv Část a) rozhodnutí o povolení k vypouštění čištěných odpadních vod do vod povrchových podle 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 138/1973 Sb., vydaný Okresním úřadem Liberec dne pod č.j. RŽP/2/848/ /Sv Rozhodnutí o povolení k vypouštění čištěných odpadních vod do vod povrchových podle 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., vydaný Okresním úřadem Liberec dne pod č.j. RŽP/2/1948/ /Sch v plném rozsahu. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady z činnosti původce odpadů podle 16 odst. 3 zákona o odpadech č. 185/2001Sb., vydaný Krajským úřadem Libereckého kraje dne 2.června 2004 pod č.j. KULK/6299R/2004/OOŽP v plném rozsahu. Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny. III. Touto změnou integrovaného povolení jsou nahrazena rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy dle následujících právních předpisů: Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 11 odst. 2 písm. d), 2) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 16 odst. 2, 3) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 39 odst. 2 písm. a). 13

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b č.j. TS-ITC-276/2002/b str.1 / 6 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b Výrobek: Obuv pro děti do 3 let Zpracovatel: Ing. Miroslava Dostálová

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy KONCEPCE MONITORINGU VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zpracoval: Ing. Václav

Více

Stávající objekt spalovny

Stávající objekt spalovny Stávající objekt spalovny V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775 Tento zchátralý objekt, který původně sloužil jako spalovna čistírenských kalů z BČOV

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1541229 Datum vystavení : 3.7.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 31175/2006 Spis zn.: KULK 5761/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 18.5.2006 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech

Více

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz Struktura dotačního programu a příklady řešení Rodinné domy, aktualizace 2013 Příjem žádostí v programu NZÚ Směrnice MŽP o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám 1. Výzva pro rodinné domy

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Hilux 2,5 D-4D 2WD (diesel)

Hilux 2,5 D-4D 2WD (diesel) Hilux 2,5 D-4D 2WD (diesel) Autorizovaný servis: AUTOCENTRUM DUBA Model: Hilux KUN15 Platnost od: 5.4.2013 Motor: 2,5L (106kW) 2KD-FTV Výroba: 07/2006-15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2 roky * Práce Práce

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

RAV4 40 2,0 D-4D FWD (diesel)

RAV4 40 2,0 D-4D FWD (diesel) RAV4 40 2,0 D-4D FWD (diesel) Autorizovaný servis: HO-LA CENTER Model: RAV4 ALA40 Platnost od: 1.10.2014 Motor: 2,0L (91kW) 1AD-FTV s DPF Výroba: 12/2012-15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2 roky * Práce

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více