Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplné znění výrokové části integrovaného povolení"

Transkript

1 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Budovatelů 482, Třemošnice, zařízení Zařízení na povrchovou úpravu kovů, zařazené dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 2.6. Zařízení je umístěno na adrese: Husova 167, Český Dub. Integrované povolení č. j.: KULK 9041/2003 ze dne , ve znění pozdějších změn Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení KULK 9041/2003 ze dne , ve znění opravného rozhodnutí č. j.: KULK 10047/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn: 1. č. j.: KULK 6384/2007 ze dne , 2. č. j.: KULK 12960/2008 ze dne , 3. č. j.: KULK 47891/2008 ze dne , 4. č. j.: KULK 29281/2009 ze dne , 5. č. j.: KULK 19648/2010 ze dne , 6. č. j.: KULK 14893/2011 ze dne , 7. č. j.: KULK 35110/2011 ze dne , 8. č. j.: KULK 47088/2012 ze dne , 9. č. j.: KULK 58341/2013 ze dne Umístění zařízení Typ územní jednotky Název Kraj Liberecký Obec Český Dub kód obce: Katastrální území Český Dub 1301/1, 1301/2, 1303/1, 1303/2, 1303/3, 1304/1, 1304/2, 1304/4, Parcelní čísla 1305/4, 1305/5, 1309/1, 1309/2, 1309/4, 1309/5, 1309/6, 1346/5, 1346/10, 1346/11, 1346/12, 1346/13, 1346/15, 1346/17, 1346/19, 1346/27 Popis zařízení a s ním spojených činností a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci: Zinkovací linka Zinkovací linka typu AQUACOMP HARD pro elektrolytické povlakování kovů s projektovanou kapacitou m 2 upravované plochy. Objem pracovních lázní je 73,2 m 3. 1

2 Obsahuje tyto lázně: moření zinkování pasivace vodné oplachy chemické odmašťování katodické a anodické odmaštění dekapování, stahování utěsňování organickými solemi, akryláty apod. Linka Zn-Ni Linka Zn-Ni, dodavatel zařízení EKOL s.r.o., pro elektrolytické povlakování kovů s projektovanou kapacitou m 2 upravované plochy. Objem pracovních lázní je 67,53 m 3. Obsahuje tyto lázně: moření chemické a elektrolytické odmašťování zinko-niklování vodné oplachy pasivace Zn fosfátování, aktivace utěsňování organickými solemi, akryláty apod. Linka nanášení práškového lakování dodavatel zařízení EKOL s.r.o., projektovaná kapacita m 2 upravené plochy za rok, projektovaná spotřeba práškových plastů je 6 t za rok Linka pasivace hliníkových dílů projektovaná kapacita m 2 upravené plochy za rok, objem pracovních lázní je 4,2 m 3. Obsahuje tyto lázně: chemické odmaštění postřikem chemické odmaštění desoxidace moření pasivace hliníkových dílů pasivace zamakových dílů Zn fosfátování, aktivace Pro účely výpočtu emisí se zdroje 101, 102 a 107 sčítají na zdroj Galvanické linky - vyjmenovaný zdroj 4.12 Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s objemem lázně nad 30 m 3 celkový objem lázní je 144,49 m 3. b) Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci: - čistírna odpadních vod ČOV I (odpadní vody z galvanických linek) projektovaná kapacita 2,77 l.s -1, m 3.rok -1 čistírna je po rekonstrukci část zařízení byla použita z původních obou ČOV I a II 2

3 - čistírna odpadních vod ČOV II (linka Zn-Ni) - čistírna splaškových odpadních vod, typ SC 100 projektovaná kapacita 0,16 l.s -1, m 3.rok -1 - sklad chemických látek a směsí, projektovaná kapacita 30 t - sklad chemických látek a směsí zinkovací linky a ČOV I, projektovaná kapacita 12 t - tryskání, odsávání tryskacího zařízení zdroj 104 vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně ovzduší) bod 4.12 Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů procesy bez použití lázní - Zdroj Vzduchotechnická jednotka MTPAL 500 (výrobce ICS Praha s.r.o.) s topnou komorou o výkonu 350 kw, jmenovitý tepelný příkon 385 kw, palivo zemní plyn vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně - Zdroj Klimatizační jednotka KLM 20.AHU, palivo zemní plyn, výkon 254 kw, jmenovitý tepelný příkon 445,9 kw - vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně Celkem zdroj Vytápění - vzduchotechnické jednotky Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, celkový jmenovitý tepelný příkon 830,9 kw - Zdroj Vytápění technologií - vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně. Palivo je zemní plyn. Celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje je 831 kw. Zdroj obsahuje tato zařízení: - 2 ks sušících pecí - umístěné v technologii zinkovací linky, palivo zemní plyn, každá pec je o výkonu hořáku 150 kw, jmenovitý tepelný příkon 167 kw, - 3 ks sušicích pecí, 2 ks odvodíkovacích pecí linka Zn-Ni dohromady 5 ks spalovacích zdrojů, umístěných přímo v technologii linky Zn-Ni, každá pec je o výkonu hořáku 50 kw, jmenovitý tepelný příkon 55 kw, - vytvrzovací pec linky nanášení práškových plastů - výkon 200 kw, jmenovitý tepelný příkon 222 kw. c) Popis přímo spojených činností: - nakládání s odpady 3

4 - nakládání s vodou - monitoring emisí I. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 téhož zákona, stanoví krajský úřad závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. 1. Emisní limity Ovzduší 1.1. Provozovateli se vydává souhlas k provozu následujících stacionárních zdrojů znečištění ovzduší uvedených v tabulkách č Tabulka č. 1 Emisní zdroj zinkovací linka Emisní zdroj 101 Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] Odsávání technologie HCl 10 výduch 001 odsávání pozic č: 30,31, 43, 44 zinek 2 2) 2x moření HCl, zinkování Odsávání technologie HCl 10 výduch 002 odsávání pozic č: 13, 17, 19, 23, 24, 25,47 chrom jiný než šestimocný, zinek 2 2) (odmašťování, pasivace, utěsnění) Odsávání technologie HCl 10 výduch 003 odsávání pozic č: 33,34, 39, 40,41, 42, 45 (zinkování, odmaštění) zinek 2 2) Lázně jsou částečně vyhřívány, částečně pracují za běžných teplot. Vyhřívané pozice jsou: chemické odmaštění (24, 25), elektrolytické odmaštění (33, 34), zinek niklování (39, 40), tlustá pasivace (23), utěsnění (13), ostatní lázně pracují za běžných teplot a nejsou vyhřívány. dle přílohy č. 8, část II, bod vyhl. č. 415/2012 Sb., koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (vztažné podmínky B) 2) měření Zn na výduchu 001, 002, 003 a Cr (jiný než Cr 6+ ) na výduchu 002 bude prováděno 1 x za 3 roky 4

5 Tabulka č. 2 Emisní zdroj 102 Zn-Ni linka Emisní zdroj 102 Zn-Ni linka výduch 004 odsávání pozic č: 20 (stahování), 21,22 (moření) výduch 005 odsávání ze vzduchotechnického tunelu (=odsávání z prostoru celé linky Zn-Ni) Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] HCl 10 HCl 10 TOC 50 chrom jiný než šestimocný, zinek, nikl 2 2) Lázně jsou částečně vyhřívány, částečně pracují za běžných teplot. Vyhřívané pozice jsou: chemické odmaštění (15,16), elektrolytické odmaštění (27), zinek niklování (33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 4 a fosfát (54), ostatní lázně pracují za běžných teplot a nejsou vyhřívány. dle přílohy č. 8, část II, bod vyhl. č. 415/2012 Sb., koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (vztažné podmínky B) 2) měření kovů na výduchu 005 bude prováděno 1 x za 3 roky Tabulka č. 3 Emisní zdroj linka pasivace Emisní zdroj 107 linka pasivace Odsávání pasivační linky výduch 034 Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] SO 2 20 H 2 SO 4 2 TOC 50 2) chrom jiný než šestimocný, zinek, nikl 2 2) dle přílohy č. 8, část II, bod vyhl. č. 415/2012 Sb., koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (vztažné podmínky B) (na pasivační lince se používá k moření H2SO4) 2) měření emisí TOC bude prováděno 1 x ročně, měření emisí uvedených kovů 1 x za 3 roky Tabulka č. 4 Emisní zdroj Linka nanášení práškových plastů - vyjmenovaný zdroj Nanášení práškových plastů Emisní zdroj 105 Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] výduch 029 odsávání z vytvrzovací pece TOC 50 dle přílohy č. 5, část II, bod 4.4 vyhl. č. 415/2012 Sb. 5

6 Tabulka č. 5 Emisní zdroj tryskání - vyjmenovaný zdroj 4.12 Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů procesy bez použití lázní Emisní zdroj 104 Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] Tryskání výduch 006 Odsávání tryskací ho zařízení TZL 50 dle přílohy č. 8, část II, bod vyhl. č. 415/2012 Sb., koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek (vztažné podmínky C) Tabulka č. 6 Emisní zdroj 001, 002 Vytápění vzduchotechnické jednotky - vyjmenovaný zdroj 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně jmenovitý tepelný příkon zdroje 385 kw Emisní zdroj 001 a 002 Vzduchotechnická jednotka MTPAL 500 s topnou komorou výduch 010 Klimatizační jednotka Gierch KLM AHU.20 výduch 009 Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] NO x 200 CO 100 dle přílohy č. 2, část II, tab. 1.2 vyhlášky č. 415/2012 Sb., při referenčním obsahu kyslíku 3% v plynném palivu 2) dle 3 odst 5 písm. a) vyhl. č. 415/2012 Sb. - pro zjištění úrovně znečišťování se použije výpočet Tabulka č. 7 Emisní zdroj Vytápění technologií linka Zn, linka Zn-Ni, linka nanášení práškových plastů (nepřímý procesní ohřev) vyjmenovaný zdroj 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně - celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje 831 kw Emisní zdroj 003 Vytápění technologií Sušárna Zn 1, 2 výduch 007, 008 Sušicí pece Zn-Ni (poz.10-12), odvodíkovací pece Zn-Ni-poz ) výduch Hořák vytvrzovací pece linky nanášení práškových plastů výduch 030 Látka / ukazatel Závazný emisní limit [mg/m 3 ] NO x 200 CO 100 2) dle přílohy č. 2, část II, tab. 1.2 vyhl. č. 415/2012 Sb., při referenčním obsahu kyslíku 3% v plynném palivu dle 3 odst 5 písm. a) vyhl. č.415/2012 Sb. - pro zjištění úrovně znečišťování se použije výpočet 6

7 1.2 Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem ELECTROPOLI- GALVIA, s.r.o., provoz Český Dub ze dne za podmínek: a) Provozní řád bude průběžně aktualizován a po aktualizaci předložen krajskému úřadu. Vody 1.3 Krajský úřad schvaluje Havarijní plán pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami, ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., provoz Český Dub ze dne za podmínek: a) Havarijní plán bude průběžně aktualizován a předložen po aktualizaci ke schválení krajskému úřadu. b) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným havarijním plánem. 1.4 Provozovateli se povoluje odběr podzemních vod z jeho vlastních tří vrtů v rozsahu 5 l/sec m 3 /měsíc m 3 /rok. 1.5 Provozovateli se povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových do recipientu Ještědka, číslo hydrologického pořadí , říční kilometr 7 za těchto podmínek: Vypouštěné množství z výusti č. 1: maximální vypouštěné množství max 7 l/s průměr 5,96 l/s měsíční průtok m 3 /měsíc roční průtok m 3 /rok Výustí č. 1 jsou vypouštěny odpadní vody technologické (vyčištěné na ČOV I a ČOV II) a čištěné odpadní vody splaškové. Odpadní splaškové vody jsou čištěny BČOV společně i pro sousední závod CD Motor Český Dub, spol. s r.o Emisní limity pro vypouštěné odpadní vody na výusti č. 1 ukazatel p [mg/l] m [mg/l] t/r norma BSK ,6 ČSN EN ,2 CHSK Cr TNV NL ,5 ČSN EN 872 RL ČSN N-NO 2-1,5 3 0,18 ČSN EN ISO N-NO ,6 ČSN EN ISO

8 P celk 1 3 0,1 ČSN EN 1189 F ,0 STN Al 2 3 0,24 ČSN EN ISO Co 0,075 0,10 0,005 ČSN EN ISO Ni 0,4 0,5 0,05 TNV Cu 0,050 0,10 0,007 ČSN EN ISO Cr celk 0,200 0,300 0,012 ČSN EN Zn 1,0 1,5 0,060 ČSN EN NEL 0,50 0,9 0,055 ČSN PAL-A 1,0 2,0 0,100 ČSN EN 903 AOX 0,1 0,2 0,010 ČSN EN 1485 ph 6-9 ČSN ISO Na výusti odpadních vod (výusť č. do recipientu budou s četností minimálně 1x měsíčně odebírány 24 hodinové směsné vzorky získané sléváním objemově stejných dílčích vzorků odebraných v intervalu 2 hodin a budou provedeny analýzy ve všech ukazatelích předchozího bodu (1.5.2) Mimo limitovaných ukazatelů bude sledován na výusti č. 1 s četností minimálně 4 x ročně ukazatel sírany Bude prováděno kontinuální měření vypouštěných odpadních vod zajišťované na zařízeních, jejichž správnost musí být ověřena Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do Na výusti srážkových vod (výusť č. 2) do recipientu budou s četností minimálně 6x ročně odebírány bodové vzorky a bude u nich proveden rozbor v ukazatelích ph, CHSK Cr, NEL a NL. 1.7 Provozovatel bude každoročně zasílat krajskému úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu do 31. ledna přehledy měření za minulý rok. Výsledky měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod budou zpracovány v tabulce porovnávající povolené hodnoty a bilanci vypouštěného znečištění. Při hlášení bude postupováno v souladu s přílohou č. 6 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 8

9 1.8 Vibrace Emisní limit nestanoven 1.9 Hluk Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a doplnění. L Aeq,T = 50dB ve dne a L Aeq,T = 40dB v noci V případě významné změny technologie bude provedeno měření hlukové zátěže území. Termín: do tří měsíců od provedení změny technologie Provádět jednou ročně měření hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v noční a denní době k prokázání souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., po dobu 5 let. Měření hluku bude prováděno autorizovaným nebo akreditovaným pracovištěm a protokol o měření hluku bude předkládán Krajské hygienické stanici do 1 měsíce od provedeného měření V případě překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb zpracovat časový harmonogram protihlukových opatření a předložit Krajské hygienické stanici do 3 měsíců od zjištěného překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a následně realizovat protihluková opatření dle tohoto harmonogramu Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření Emisní limit nestanoven 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít 2.1 Provozovatel nejpozději 6 měsíců před plánovaným ukončením provozu zařízení vypracuje a předloží Krajskému úřadu ke schválení projekt k ukončení provozu zařízení, návrhu monitoringu a případné asanace podloží po ukončení provozu. 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 3.1 Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. 9

10 3.2 Krajský úřad uděluje souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů dle tabulky č. 8: Tabulka č. 8 směs odpadů evidovaná pod katalogovým číslem Směsný komunální odpad kategorie O Katalogové číslo odpadu Název odpadu Kategorie Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Směsný komunální odpad O 3.3 Směs odpadů dle tabulky č. 8 nesmí obsahovat materiálově využitelné odpady. 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny. 4.1 Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení. Závazné podmínky se nestanovují. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Do 6 měsíců od vypracování energetického auditu budou jeho závěry předány krajskému úřadu s návrhem případných opatření, včetně termínu řešení, které by vycházely ze závěru energetického auditu. 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků. 7.1 Všechny části zařízení budou pravidelně podrobovány prohlídkám a údržbě podle harmonogramu stanovených výrobci jednotlivých zařízení či podle vnitřního plánu údržby tak, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost a aby vlivem jejich poruchy nedocházelo k havarijním situacím. 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka. Závazná podmínka se nestanovuje. 10

11 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování. Ovzduší: 9.1 Monitoring zdrojů bude prováděn dle tabulky č. 9. Tabulka č. 9 Přehled zdrojů, znečišťujících látek a četnost měření emisí Technologie Zařízení Výduch č. Emise Četnost měření HCl 1x Odsávání technologie 001 HCl, Zn ročně, Zn 1x 3 roky Zinkovací linka - zdroj 101 Odsávání technologie 002 HCl, Zn, Cr jiný než Cr6+, Ni HCl 1 x ročně, kovy 1x 3 roky Odsávání technologie 003 HCl, Zn HCl 1 x ročně, Zn 1x 3 roky Odsávání kyselých operací 004 HCl 1x ročně Linka Zn-Ni HCl, TOC Odsávání technologie zdroj 102 HCl, TOC, Zn, Cr 1x ročně, (vzduchotechnický 005 jiný než Cr6+, Ni kovy 1x 3 tunel) roky Tryskání zdroj 104 Tryskací box 006 TZL 1x 3 roky Linka nanášení práškových plastů zdroj 105 Vytvrzovací pec 029 TOC 1x ročně Linka pasivace hliníku zdroj 107 Vzduchotechnické jednotky s topnou komorou zdroj 001, 002 Vytápění technologií zdroj 003 Odsávání technologie 034 VZT jednotka MT PAL 500, Klimatizační jednotka Gierch KLM-AHU.20 Sušící pece Zn linka, Sušící a odvodíkovací pece Zn-Ni, hořák vytvrzovací pece práškových plastů SO2, H2SO4, TOC, Cr jiný než Cr6+, Zn 010, 009 NO x, CO 007, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 030 *Zdroje nepodléhají povinnosti měření emisí podle zákona č.201/2012 Sb. NO x, CO 1x ročně, kovy 1x 3 roky neměří se * emise zjišťovány výpočtem neměří se * emise zjišťovány výpočtem 11

12 Vody: 9.2 Jednotlivé odběry a analýzy budou prováděny vždy toutéž nezávislou autorizovanou osobou. 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Závazná podmínka se nestanovuje. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením. Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením 11.1 Ohlásit Krajskému úřadu Libereckého kraje plánovanou změnu zařízení Neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí Provozovatel je povinen nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému úřadu zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení. Nejpozději za rok 2014 a následující bude tato zpráva zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů Vést provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů Provozovatel bude v zákonných termínech a v plné šíři plnit ohlašovací povinnosti do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, který vede Ministerstvo životního prostředí. 12. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Podmínky se nestanovují. 13. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí Provozovatel zajistí sledování případné kontaminace sedimentů v recipientu (těžké kovy). S četností 1x ročně bude odebírán pod výustí č. 1 reprezentativní vzorek sedimentu z recipientu a budou provedeny rozbory na těžké kovy (Cr celk, Cr 6+, Co, Cu, Zn). 12

13 13.2 V případě zjištění případné kontaminace těžkými kovy ve vzorku sedimentu z recipientu bude proveden opakovaný rozbor. V případě potvrzení kontaminace provozovatel navrhne další řešení. II. Krajský úřad v souladu s 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší a nahrazuje pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy: Část a) rozhodnutí o povolení odběru podzemních vod dle 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., vydaný Okresním úřadem Liberec dne pod č.j. RŽP/2/2677/ /Sv Část a) rozhodnutí o povolení k vypouštění čištěných odpadních vod do vod povrchových podle 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 138/1973 Sb., vydaný Okresním úřadem Liberec dne pod č.j. RŽP/2/848/ /Sv Rozhodnutí o povolení k vypouštění čištěných odpadních vod do vod povrchových podle 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., vydaný Okresním úřadem Liberec dne pod č.j. RŽP/2/1948/ /Sch v plném rozsahu. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady z činnosti původce odpadů podle 16 odst. 3 zákona o odpadech č. 185/2001Sb., vydaný Krajským úřadem Libereckého kraje dne 2.června 2004 pod č.j. KULK/6299R/2004/OOŽP v plném rozsahu. Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny. III. Touto změnou integrovaného povolení jsou nahrazena rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy dle následujících právních předpisů: Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 11 odst. 2 písm. d), 2) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 16 odst. 2, 3) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 39 odst. 2 písm. a). 13

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/9041/2003 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák / 485 226 499 Liberec 24. června 2005 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 1. května 011 Č. j.: KULK 35110/011 Sp. Zn.: OŽPZ 383/011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 6 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Nová galvanizační linka Zn-Ni. ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Třemošnice, provozovna Český Dub

Nová galvanizační linka Zn-Ni. ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Třemošnice, provozovna Český Dub Oznámení záměru podle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 Nová galvanizační linka Zn-Ni ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o. Třemošnice provozovna Český Dub Evidenční

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVNÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVNÝM POVOLENÍM (Z ROK 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/7 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

šestimocný, mangan, měď, 2)

šestimocný, mangan, měď, 2) 1. Emisní limity Ovzduší 1.1. Provozovateli se vydává souhlas k provozu následujících stacionárních zdrojů znečištění uvedených v tabulkách č. 1-6. Provozovatel musí v běžných provozních podmínkách dodržovat

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

zinek Cl - 30 Skupina kovů : arsen, kobalt, nikl, selen, telur, chrom šestimocný velký zdroj znečišťování ovzduší TOC 50 vanad, zinek Skupina kovů :

zinek Cl - 30 Skupina kovů : arsen, kobalt, nikl, selen, telur, chrom šestimocný velký zdroj znečišťování ovzduší TOC 50 vanad, zinek Skupina kovů : 1. Emisní limity Ovzduší 1.1. Provozovateli se vydává souhlas k provozu následujících stacionárních zdrojů znečištění ovzduší uvedených v tabulkách č. 1-7. Provozovatel musí v běžných provozních podmínkách

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie Galvanizovna pokovování železných a ocelových předmětů (dále jen zařízení ), kategorie průmyslové činnosti 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů,

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení CONTA, s.r.o. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306 http://www.cenia.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j.: 2006/ŽPZ/06/IP-113/Rc, z 20. 09. 2007, se změnami č.j.: 645/ŽPZ/09/IP-113/Z1/Rc,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP )

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 573/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Původní znění opravovaných kapitol:

Původní znění opravovaných kapitol: Popis zařízení: Původní znění opravovaných kapitol: b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Stříkárna (lakovna) - 3 pracoviště sloužící k dekorování výrobků

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s. Odbor ţivotního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik SITA CZ a.s. Španělská 1073/10 120 00 PRAHA 2 IDDS: pd2ga22 datum 13. prosince 2013 oprávněná úřední osoba Ing. et Ing. Ondřej

Více

Rozhodnutí. integrovaného povolení. podle 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení:

Rozhodnutí. integrovaného povolení. podle 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení: V Praze dne: 4. 12. 2015 Číslo jednací: 089213/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_089213/2015/KUSK/12 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s.. V Praze, 3.10.2006 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí

Více

Ostatní stacionární zdroje

Ostatní stacionární zdroje Ostatní stacionární zdroje (aplikace zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.) Seminář Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi 21. května 2014, Praha Příloha č. 2 zákona Kapitola

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51732/2011 Čech/391 16. listopadu 2011 OŽPZ 926/2011 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více