Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik"

Transkript

1 Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací KUZL 15224/2010 spisová značka KUSP 15224/2010 ŽPZE ROZHODNUTÍ o vydání změny integrovaného povolení č. 2 pro zařízení "Farma pro výkrm a chov prasat Kunovice" vydaného společnosti ZEVOS a.s. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád ), podle ust. 2 odst. 2, 29 odst. 1 a 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích ) a podle ust. 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci ), vydává podle ustanovení 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci toto rozhodnutí, kterým se mění integrované povolení vydané krajským úřadem pod č.j. KUZL 16258/2007 ze dne ve znění změny integrovaného povolení č. j. KUZL 22336/2007 ze dne společnosti ZEVOS a.s., se sídlem Nádražní 25, Uherské Hradiště, s přiděleným IČ pro zařízení Farma pro výkrm a chov prasat Kunovice takto: Výroková část rozhodnutí - integrovaného povolení č. j. KUZL 16258/2007 ze dne ve znění změny integrovaného povolení č. j. KUZL 22336/2007 ze dne se nahrazuje novou výrokovou částí v následujícím znění: Krajský úřad Zlínského kraje IČO: tř. Tomáše Bati 21 tel.: , , fax: Zlín

2 I. Identifikační údaje Název zařízení: Provozovatel zařízení: Kategorie zařízení: Farma pro výkrm a chov prasat Kunovice ZEVOS a.s., se sídlem Nádražní 25, Uherské Hradiště s přiděleným IČ Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než b) kusů prasat na porážku (nad 30 kg) a c) 750 kusů prasnic. Umístění zařízení: Kraj Zlínský Okres Uherské Hradiště Obec Kunovice Katastrální území Kunovice u Uherského Hradiště Parcelní čísla Stavební parcely č. 3357/1-4, 3358/1-4, 3359/1-4, 3360/1-4, 3361/1-5, 3362/1-5, 3363/1-4, 3364/1-5, 3365/1-4, 3366/1-4, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373/1-3, 3374/1-4, 3375/1-4, 3376/1-4, 3377/1-4, 3378/1-3, 3379/13, 3380/1-3, 3381, 3382/2-4, 3383/1-3, 3383/10-20, 3384/62, 3384/154, Ostatní plochy 3383/6, 3384/2-50, 3384/52-53, 3384/55-61, 3384/63-73, 3387/1, 3388/2, 3389/8, 3390/2-4, 3384/51, 3389/1, 3389/5-7 II. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností 1. Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Projektovaná kapacita pro ks prasat na výkrm a ks prasnic. a. Haly pro výkrm: Haly č bezokenní stáje o rozměrech 86,40 m x 9,60 m x 2,60 m. Nosná konstrukce je dřevěná, obvodové stěny jsou z jedné strany azbestocementové, z druhé strany vnitřní sololitové panely zateplené vatou. Střechu tvoří hliníková krytina. Haly č montované haly BIOS CM o rozměrech 54,75 m x 15 m x 4,20 m. Podezdívka je betonová, krytina je vlnitý hliníkový plech. b. Haly poroden a jalováren: Porodny č. 1 a 3 zděné objekty o rozměrech 56,40 m x 14,50 m x 2,40 m. Stáje jsou rozděleny na dvě sekce po 56 ks. Porodna č. 2 ve druhé polovině haly je umístěna jalovárna č. 6. Rozměr celé haly je 105,60 m x 14,40 m x 2,45 m. Stáj je okenní, zateplená nosná konstrukce dřevěná. Zastřešení je provedeno hliníkovou krytinou. Porodna č. 4 ve druhé polovině haly je umístěna porodna č. 3. Rozměry 30 m x 15 m x 1,70 m. Strana 2/18

3 Jalovárny č. 2 6 okenní stáje o rozměrech 81,60 m x 14,15 m x 2,40 m. Nosná konstrukce je dřevěná, obvodové stěny jsou ze sololitových a azbestocementových desek. Zastřešení hliníkovou krytinou. c. Hala rozmnožovacího chovu (jalovárna, porodna, kančárna) 3 sekce, rozměry 57,60 x 9,60 x 2,90 m, nosná konstrukce je dřevěná obvodové stěny jsou ze sololitových a azbestocementových desek. 2. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a. Odchov prasniček okenní stáj o rozměrech 32 m x 15 m x 2,5 m, obvodový plášť ze sendvičových panelů. Sedlová konstrukce střechy je z dřevěných vazníků. Střešní krytina je z pozinkovaného plechu. Odchovna je rozdělena na 3 samostatné sekce (A, B, C) podle hmotnosti zvířat. Ustájení je skupinové na celoroštových plastových nebo betonových podlahách. Krmení je suché do krmítek nebo krmných koryt. Napáječky jsou kolíkové. Ventilace je podtlaková, automatická. Osvětlení je zajištěno zářivkami v kombinaci s venkovním osvětlením. Kejda je samospádem dopravována do skladovacích jímek. b. Předvýkrm selat (haly Š 1 2 a Š 3 4) rozměry hal 85 m x 16 m x 2,65 m. Každá hala je rozdělena na 2 poloviny. Ustájení je skupinové, podlahy jsou plastové, zaroštované. Krmení je mokré nebo suché. Napáječky jsou kolíkové. Ventilace je nucená, automatická. Osvětlení je zajištěno zářivkami v kombinaci s venkovním osvětlením. Vytápění je zajištěno z centrální plynové kotelny. Kejda je odstraňována zátkovým systémem. c. Ustájení kanců v halách jalováren a v hale rozmnožovacího chovu jsou ustájeni kanci v individuálních kotcích. d. Vytápění areálu: Centrální plynová kotelna je osazena 2 ks kotlů typ Rapido F320/9/NT o výkonu každého kotle 300 kw. Plynová kotelna u haly rozmnožovacího chovu osazená 2 kotli VIADRUS G27E o jednotlivém výkonu 49,5 kw. Plynové teplovzdušné agregáty 2 ks agregátů typu WAP o jednotlivém výkonu 30 kw. Jsou umístěny v porodně č. 4 Plynová kotelna v administrativní budově osazena 2 kotli typu PROTHERM 50 KLO ZP o jednotlivém výkonu 49 kw. Bojler v administrativní budově typ ZO 820 M o výkonu 25 kw na zemní plyn. e. Náhradní zdroj elektrické energie dieselagregát typ 6 S 160 PN o příkonu 200 kw. Výrobce ČKD Praha f. Čerpací stanice pohonných hmot nadzemní dvouplášťová nádrž typu NN 16 o objemu 16 m 3. Nádrž je umístěna na železobetonové desce se záchytnou jímkou na úkapy. g. Administrativní budova sociální zázemí pro zaměstnance, administrativní činnosti. Strana 3/18

4 h. Kafilerní box samostatný podezděný, uzamykatelný objekt. Kanalizace objektu je zaústěna do samostatné betonové jímky o rozměrech 0,6 x 0,6 x 1,10 m. i. Kejdové hospodářství včetně nakládání s digestátem 2 ks zemních jímek (č. 1 a 2) objem m 3. Do nich je svedena kejda a oplachová voda z mytí a čištění hal. 6 ks zemních jímek (č. 3 8) přečerpávání z ferementorů společnosti EPS, s.r.o. Celkový objem m 3. 3 ks nadzemních jímek Vítkovice skladování digestátu. Jednotlivý objem m 3. U každé jímky je revizní šachta na kontrolu úniku kejdy do půdy. j. Syrovátkové hospodářství syrovátka je skladována ve 2 ks nerezových nádrží o celkovém objemu l. k. Čistírna odpadních vod jsou sem přiváděny odpadní vody z farmy Rybníkář, bytových domů a administrativní budovy v zařízení. Přebytečný kal je podroben laboratornímu rozboru a dále je odstraňován do kejdového hospodářství. Vypouštění předčištěných odpadních vod je do potoka Petříkovec, ČHP l. Dílny, garáže, požární nádrž, přečerpávací stanice vody, trafostanice 3. Přímo spojené činnosti a. Technologie ustájení Výkrm ustájení je skupinové na částečně roštových podlahách. Prasnice ustájení je skupinové nebo individuální. Podlahy kotců jsou celoroštové nebo částečně roštové s plastovými, kovovými nebo betonovými rošty. b. Technologie krmení je zajištěno mokrými nebo suchými krmnými směsmi. Krmivo je dávkováno do koryt. c. Technologie napájení voda je odebírána ze studny. Technologie napájení je plně automatická. Napáječky jsou kolíkové nebo miskové. d. Technologie ventilace ventilace je automatická, příčná a je zajišťována pomocí nasávacích otvorů nebo ventilátorů. e. Technologie vytápění vytápění hal je realizováno pomocí dvou kotelen s kotli na zemní plyn a 2 ks plynových přímotopných agregátů. Pro selata se používají přímotopné rohože a termodesky. Strana 4/18

5 f. Technologie osvitu jednotlivé haly jsou osvětleny zářivkovými vkombinaci s venkovním osvětlením. g. Technologie manipulace se zvířaty přesuny se provádí podle jednotlivých kategorií. Na konci turnusu je zkontrolován zdravotní stav zvířat a jsou nakládána na dopravní prostředky a odvážena na jatka. h. Technologie odstraňování kejdy je realizována pomocí podroštových kanálů, se spádem do středu haly a samospádem do jímací jímky č. 1 a dále je přečerpávána podzemním potrubím do bioplynové stanice společnosti EPS, s.r.o. Pokud nebude kejda přečerpávána do bioplynové stanice, bude přečerpávána do dalších jímek. i. Technologie skladování kejdy kejda je skladována v jímce č. 1 a dále v betonových a železobetonových nepropustných jímkách v případě, že není předávána do bioplynové stanice společnosti EPS, s.r.o. j. Technologie skladování digestátu digestát je dodáván společnosti EPS, s.r.o. a je skladován v betonových a železobetonových nepropustných jímkách č k. Technologie zapravování digestátu provozovatel předává digestát třetí osobě na základě smlouvy. l. Mytí, dezinfekce, dezinsekce, deratizace po vyskladnění hal se provádí mytí tlakovou vodou s následnou veterinární asanací. m. Odkliz kadáverů uhynulá zvířata jsou za dodržení základních hygienických předpisů a za použití základních ochranných pomůcek pravidelně a v co nekratší době po úhynu odklízena do kafilerního boxu. Odvoz kadáverů je zajištěn asanační službou. n. Technologie ČOV biologická čistírna odpadních vod, projektovaná pro 329 ekvivalentních obyvatel. Slouží k likvidaci odpadních vod z farmy společnosti Nový dvůr Kunovice, a.s., bytových domů společnosti EDIL DOMUS, s.r.o. a administrativní budovy v zařízení. Přebytečný kal je podroben laboratornímu rozboru a dále je odstraňován do kejdového hospodářství. Předčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku Petříkovec, ČHP o. Monitoring vstupů a výstupů vstupy (krmiva, voda, nafta, zemní plyn, zvířata, DDD prostředky, veterinární přípravky, elektrická energie) i výstupy (zvířata, trus, emise, kadávery, odpadní vody, odpady) jsou evidovány v provozní evidenci a jejich množství jsou doložena v příslušných kapitolách žádosti o vydání IP. Strana 5/18

6 III. Závazné podmínky provozu zařízení Krajský úřad stanovuje právnické osobě, společnosti ZEVOS a.s., se sídlem Nádražní 25, Uherské Hradiště s přiděleným IČ , jako provozovateli zařízení Farma pro výkrm a chov prasat Kunovice, podle ustanovení 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci tyto závazné podmínky provozu zařízení podle požadavků 13 odst. 4 písm. a) až k) zákona o integrované prevenci a v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; dalších souvisejících právních předpisů; údajů, obsažených v předložené žádosti o integrované povolení, předložených dokumentů pro provoz zařízení, provozního řádů, připomínek účastníků řízení a příslušných správních úřadů. V těchto závazných podmínkách jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, popř. požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a podmínky stanovené na základě dalších zákonů platných na úseku životního prostředí. 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Zařízení výkrmu a chovu prasat velký zdroj znečišťování ovzduší a. Projektovaná kapacita ks prasat na výkrm a prasnic velký zdroj znečišťování ovzduší. b. Dle ustanovení 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje uvedení do trvalého provozu velkého zdroje znečišťování ovzduší zařízení výkrmu a chovu prasat. Strana 6/18

7 c. Na základě 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s 17 odst. 7 a 8 zákona o ochraně ovzduší se stanovují tyto závazné emisní limity pro velký zdroj znečišťování ovzduší Zařízení výkrmu a chovu prasat tab Tabulka č Závazný emisní limit pro zdroj znečišťování ovzduší - Zařízení výkrmu a chovu prasat Emisní zdroje Látka nebo ukazatel Emisní limit Zařízení výkrmu a chovu prasat Amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky > 500* /200** g.h -1 nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg.m -3 v odpadním plynu. Emisní limity byly stanoveny podle vyhlášky 205/2009 Sb. příloha č. 1 ** do ***od d. Provést výpočet celkové roční emise amoniaku emisních faktorů 1 x ročně Kotelna střední zdroj znečišťování ovzduší a. Dle ustanovení 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje uvedení do trvalého provozu středního zdroje znečišťování ovzduší kotelna. b. Na základě 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s 17 odst. 7 a 8 zákona o ochraně ovzduší se stanovují tyto závazné emisní limity pro střední zdroj znečišťování ovzduší kotelna tab c. Provádět 1 x za 5 let měření emisí středních zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s 5 odst. 3 písm. d) vyhl. č. 205/2009 Sb. Tabulka č Závazné emisní limity pro kotelnu na zemní plyn Emisní limit v mg. m -3 (vztaženo Emisní zdroj Znečišťující látka na normální stavové podmínky a suchý plyn) SO 2 35* 2 x kotel Rapido F320/9/NT o výkonu 2 x 300 kw. NO CO 100 O 2 Referenční obsah 3 % Emisní limity byly stanoveny podle nařízení vlády č. 146/2007 Sb. příloha č. 4 * na základě 4 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 205/2009 Sb. lze upustit od měření emisí SO 2, emise se zjišťují pomocí emisních faktorů. Strana 7/18

8 Čerpací stanice pohonných hmot střední zdroj znečišťování ovzduší a. Dle ustanovení 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje uvedení do trvalého provozu středního zdroje znečišťování ovzduší čerpací stanice pohonných hmot. b. Emisní limity se nestanovují Malé zdroje znečišťování ovzduší a. Plynová kotelna u haly rozmnožovacího chovu osazená 2 kotli VIADRUS G27E o jednotlivém výkonu 49,5 kw. b. Plynové teplovzdušné agregáty 2 ks agregátů typu WAP o jednotlivém výkonu 30 kw. Jsou umístěny v porodně č. 4 c. Plynová kotelna v administrativní budově osazena 2 kotli typu PROTHERM 50 KLO ZP o jednotlivém výkonu 49 kw. d. Bojler v administrativní budově typ ZO 820 M o výkonu 25 kw na zemní plyn. e. Náhradní zdroj elektrické energie dieselagregát typ 6 S 160 PN o příkonu 200 kw. Výrobce ČKD Praha Voda Odpadní vody technologické Technologická voda z mytí a čištění hal chovu se stává součástí kejdy Odpadní voda splašková Dle 8 odst. 1 písmeno c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů dále jen vodní zákon a dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, se p o v o l u j e vypouštění vyčištěných odpadních vod z výše uvedených zařízení do vodního toku, potoka Petříkovec, číslo hydrologického pořadí při znečistění a v množství viz. Tabulka č Strana 8/18

9 Tabulka č Stanovené emisní limity pro odpadní vody vypouštěné z ČOV emisní zdroj Látka nebo ukazatel Stanovený emisní limit Přípustná hodnota-p Stanovený emisní limit Maximální hodnota-m Bilance t/rok BSK 5 30 mg/l 50 mg/l 0,5 Vodní hospodářství vypouštění odpadních vod z ČOV do recipientu CHSK Cr NL 60 mg/l 40 mg/l 100 mg/l 60 mg/l 1,0 0,8 Celkové množství splaškových odpadních vod Q rok Q den m 3 34,5 m 3 Q prům. 0,4 l/s Q max. 1,5 l/s Vypouštění odpadních vod se povoluje za těchto podmínek: a. odběrné místo vzorků pro zjištění kvality vypouštěných vod se stanovuje v místě výusti z ČOV, b. četnost kontroly kvality odpadních vod na odtoku z ČOV se stanovuje čtvrtletně, c. budou se odebírat vzorky typu A, dle přílohy č. 4, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., to je dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut, d. kontrola ČOV bude provozována v souladu s příslušnými právními předpisy a dle provozního řádu, který je schválen v rámci tohoto rozhodnutí, e. rozbory a odběry odpadních vod musí provádět akreditovaná laboratoř, f. protokoly o rozborech odpadních vod budou 1x ročně zasílány Povodí Moravy s.p. Brno, Krajskému úřadu Zlínského kraje odboru ŽPZE, MěÚ Uherské Hradiště odboru ŽP, VÚV Praha, ČHMÚ Praha a to v termínu do následujícího roku, g. povolení k vypouštění odpadních vod se vydává na dobu určitou a to do Dešťové vody Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do dešťové kanalizace. Tato ústí do přepadové jímky a z ní je dešťová voda svedena do potoka Petříkovec, ČHP Strana 9/18

10 Odběr podzemní vody Dle 8, odst.1, písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, se povoluje odběr podzemní vody ze stávající studny, zřízené na pozemku p.č. 3389/7, k.ú Kunovice, číslo hydrologického pořadí v následujícím množství: - maximálně 0,3 l/sec - denně 20 m 3 - ročně 7000 m 3 za těchto podmínek: a. odběr se povoluje do b. skutečné množství odebrané vody musí být měřeno řádným měřícím zařízením (vodoměrem), jehož správnost bude ověřena (zákon o meteorologii č. 505/1990 Sb. v platném znění) a bude prováděna pravidelná kontrola jeho funkce. c. odebíraná voda slouží jako voda užitková pro čištění kotců a výběhů prasat ve všech halách zařízení Farma pro výkrm a chov prasat Kunovice d. sledování množství a kvality odebíraných podzemních vod bude zabezpečeno v souladu s vyhláškou Mze č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody e. pitná voda pro zaměstnance farmy a k napájení prasat je odebírána z veřejného vodovodu, na základě smlouvy. Ochranné pásmo vodního zdroje, vzhledem k jeho charakteru nebylo stanoveno Hluk, vibrace a neionizující záření a) Hluk Provoz zařízení galvanovny není zdrojem hluku dosahujícího mimo areál provozovny. Dodržovat hodnoty venkovních hygienických limitů v chráněném prostoru nejbližší obytné zástavby stanovených v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. pro denní dobu 50 db (6,00 až 22,00) pro noční dobu 40 db (22,00 až 6,00) Strana 10/18

11 b) Vibrace Závazné podmínky nejsou navrženy. c) Neionizující záření Závazné podmínky nejsou navrženy. 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a. Šest měsíců před plánovaným ukončením provozu předložit povolovacímu orgánu plán postupu ukončení provozu. Podmínky pro ukončení provozu zařízení: b. zajistit oddělené demontování využitelných částí zařízení tak, aby je bylo možné předat k využití, c. části, mající charakter nebezpečného odpadu, shromažďovat odděleně a zajistit předání oprávněné osobě, d. nespotřebované provozní hmoty a pomocné chemické látky řízeně spotřebovat, nebo předat k využití, případně k odstranění, e. uvést území do stavu, který umožní jeho využití k jinému účelu (asanace a případná dekontaminace zařízení a geologického prostředí a zajištění odstranění surovin a odpadů), f. výše uvedené podmínky budou krajským úřadem uloženy provozovateli ke splnění po oznámení o ukončení provozu a po projednání a schválení Plánu postupu ukončení provozu a to v dostatečném časovém předstihu před ukončením provozu. g. V případě likvidace objektu (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č.185/2001sb., o odpadech z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem, h. V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům. 3. Nakládání s odpady 1) Veškeré nakládání s odpady provádět v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství 2) Uděluje se souhlas podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k nakládáním s nebezpečnými odpady (NO), a to k jejich třídění a shromažďování, které vznikají při podnikatelské činnosti zaměřené na chov a výkrm prasat Strana 11/18

12 Seznam nebezpečných odpadů Kat. číslo Název odpadu Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny Chlorované hydraulické minerální oleje Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Kaly z odlučovačů oleje Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Olejové filtry Olověné akumulátory Nikl-kadmiové baterie a akumulátory Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a ) Pokud vzniknou při provozu zařízení další nebezpečné odpady, neuvedené v seznamu, bude tato skutečnost nejpozději do tří pracovních dnů od vzniku odpadu oznámena krajskému úřadu jako změna v provozu zařízení. 4) Do nakládat s vedlejšími živočišnými produkty a kategorizovat je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002. Od nakládat s vedlejšími živočišnými produkty a kategorizovat je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/ Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí 1. Při polní aplikaci kejdy a digestátu externím subjektem bude tato předávána tomuto subjektu na základě písemné smlouvy. 2. Evidovat a nakládat s kejdou a s digestátem v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 274/1998 Sb., v platném znění. 3. Při aplikaci kejdy a digestátu na pole bude dodržena vzdálenost od obytné zástavby 100 metrů s tím, že aplikace v pásmu od 100 do 200 metrů od obytné zástavby bude prováděna pouze v případě proudění vzduchu (směru větru) od obytné zástavby. 4. Zjištěné stavy kontrol průběžného plnění plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe budou zaznamenány v Deníku kontrol dodržování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe. Případné nedostatky budou uvedeny s termínem odstranění a zodpovědné osoby za jejich odstranění. Strana 12/18

13 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Dezinfekční, dezinfekční a deratizační práce budou prováděny oprávněnou osobou. Pohotovostní zásoba DDD prostředků bude uložena v uzamykatelných skříních. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Do všech hal instalovat vodoměry pro měření spotřeby pitné vody. T: do Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků a. Provádět zkoušky těsnosti u všech jímek v zařízení a u čerpací stanice pohonných hmot 1 x za 5 let v souladu s 39 vodního zákona, v platném znění. U nadzemních jímek bude provedena zkouška vodotěsnosti na kejdu 1 x za 5 let. b. Průběžně aktualizovat havarijní plány a provozní řády, provádět preventivní opatření k minimalizaci havarijních událostí. 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu a. Provozovatel zařízení bude dodržovat veškerá opatření týkající se provozu odlišného od běžného, která jsou zahrnuta v platném provozním řádu, Havarijní plán pro případ úniku látek závadných vodám, pohotovostní plán pro případ výskytu nákaz Farmy pro výkrm a chov prasat Kunovice. 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování a. Způsob sledování jednotlivých látek je navržen v kapitole 1. emisní limity tohoto rozhodnutí. b. Vzhledem k tomu, že pro zařízení je zpracován Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe, který je schválen tímto integrovaným povolením, po dobu jeho plnění nemusí být prováděno měření emisí amoniaku. Strana 13/18

14 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění Není stanoveno. Provoz není zdrojem dálkového přenosu znečištění. 11. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí. Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: a. ohlásit krajskému úřadu, plánovanou změnu zařízení, b. neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, c. vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu daných integrovaným povolením, d. k datu každého roku provádět ohlášení na krajský úřad, o plnění závazných podmínek vydaného IP za uplynulý rok včetně roční zprávu z monitoringu. 12. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví Podmínky nebyly stanoveny, zařízení nebylo posuzováno podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. IV. Tímto rozhodnutím se schvalují provozní řády: V souladu s ustanovením 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší se schvaluje: Provozní řád Výkrmna vepřů Kunovice, vypracovaný ve smyslu 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn, vypracovaný v červnu V souladu s ustanovením 48 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší bylo rozhodnutím č. j. KUZL 22336/2007 ze dne uloženo plnění: Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší Zevos a.s., Nádražní 25, Uherské Hradiště, Farma pro výkrm prasat v Kunovicích, vypracovaný ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 615/2006 Sb., přílohy č. 2 V souladu s ustanovením 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona byl rozhodnutím č. j. KUZL 16258/2007 ze dne schválen: Plán opatření pro případ havárie havarijní plán, dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu ze dne Strana 14/18

15 V. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávána podle zvláštních právních předpisů: povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu podle 17 odst.1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší povolení vydání souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zvlášť velkého a velkého zdroje znečišťování ovzduší (dále provozní řád) podle 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů povolení k odběru podzemních vod podle 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona schválení havarijního plánu podle 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Neobsahuje-li integrované povolení konkrétní způsoby a metody zjišťování, podmínky a povinnosti, postupuje se podle příslušných právních předpisů. VI. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávána podle zvláštních právních předpisů: Rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí, čj.: OŽP/7518/06/1441/2006/SamE, ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí, čj.: ŽP 27144/06- Še, ze dne , kterým se uděluje povolení k nakládání s vodami. Odůvodnění Provozovatel zařízení ohlásil podáním ze dne , evidovaným pod č. j. KUZL 15224/2010, plánovanou změnu v provozu zařízení Farma pro výkrm a chov prasat Kunovice spočívající v navrhovaném ukončení činnosti čistírny odpadních vod. Svoji žádost provozovatel zařízení odůvodnil technologickými problémy při čištění odpadních vod a to z důvodu neustále se zmenšujícího se objemu čištěných splaškových vod. Společnost ZEVOS a.s. dále ve svém oznámení informovala Strana 15/18

16 o svém plánu po ukončení čištění splaškových vod na vlastní ČOV, jímat splaškové vody do vodotěsné jímky a tyto odpadní vody následně vyvážet na městkou čistírnu odpadních vod. Krajský úřad vyhodnotil výše uvedené podání a dospěl k názoru, že se jedná o ohlášení plánované změny v provozu zařízení Farma pro výkrm a chov prasat Kunovice dle 16 odst. 1 písm. b) dle ustanovení 16 odst. 1 písm. b). Krajský úřad současně dospěl k názoru, že je nezbytné provést změnu stávajícího integrovaného povolení č.j. KUZL 16258/2007 ze dne ve znění změny integrovaného povolení č. j. KUZL 22336/2007 ze dne dle 19a, odst. 2 zákona o integrované prevenci. Krajský úřad provedl dne přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení vydaného pro zařízení Farma pro výkrm a chov prasat Kunovice. Z provedeného přezkumu byl sepsán protokol, evidovaný pod č. j. KUZL 19902/2010, v němž byly s provozovatelem dohodnuty změny, které budou provedeny v integrovaném povolení. V průběhu přezkumu, po projednání situace týkající se čistírny odpadních vod, se provozovatel zařízení rozhodl vzít svoji žádost o ukončení činnosti čistírny zpět. Tato skutečnost byla krajským úřadem zaznamenána do protokolu. Dále byla s provozovatelem projednána také nezbytnost aktualizace provozního řádu velkého zdroje znečišťování ovzduší v důsledku změny legislativy (účinnost vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn). V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona o integrované prevenci krajský úřad informoval o provedeném přezkumu Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje a Českou inspekci životního prostředí dopisem (dále jen ČIŽP ) č. j. KUZL 21093/2010 ze dne Krajský úřad oznámil účastníkům řízení zahájení správního řízení o vydání změny integrovaného povolení č.j. KUZL 16258/2007 ze dne ve znění změny integrovaného povolení č. j. KUZL 22336/2007 ze dne dopisem č. j. KUZL 21080/2010 ze dne V souladu s ustanovením 7 odst. 1 a odst. 2 zákona o integrované prevenci jsou účastníky tohoto řízení následující subjekty: ZEVOS a.s., Nádražní 25, Uherské Hradiště, s přiděleným IČ účastník dle 27 odst. 1 správního řádu Město Kunovice Zemědělská vodohospodářská správa Zlínský kraj Krajský úřad vyzval usnesením č. j. KUZL 21095/2010 ze dne provozovatele zařízení Farma pro výkrm a chov prasat Kunovice společnost ZEVOS a.s. k doplnění podkladu nezbytného pro vydání změny integrovaného povolení, a to aktualizovaného provozního řádu, vypracovaného ve smyslu 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn. Upravený provozní řád předložil provozovatel krajskému úřadu dne Krajský úřad dne oznámil účastníkům pokračování v řízení a současně dne dopisem č. j. KUZL 45638/2010 požádal ČIŽP o vyjádření k předloženému provoznímu řádu. Dne obdržel krajský úřad vyjádření ČIŽP k návrhu provozního řádu Farma pro výkrm a chov prasat Kunovice č. j. ČIŽP/47/OOO/ /10/BLX. ČIŽP ve svém vyjádření požaduje doplnit a upravit předložený provozní řád v následujícím rozsahu: V provozním řádu bude uveden jmenný seznam s podpisy ve věci seznámení zodpovědných pracovníků s Provozním řádem. V kapitole 3.3. Údaje k dodržování emisních limitů nebo podmínek provozu zdroje bude upraveno znění ve vztahu k Plánu zavedení správné zemědělské praxe, nelze totiž souhlasit s uvedeným zněním, že pro všechny zemědělské zdroje je platný emisní limit pro amoniak. Strana 16/18

17 V kapitole 7. Popis měřícího místa pro jednorázové měření potom nelze souhlasit se zněním, že měřícím místem pro jednorázové měření jsou výstupy stropních ventilátorů na všech halách, jestliže se emise amoniaku v tomto místě neměří. V kapitole 9. Aktuální spojení na příslušný orgán ochrany ovzduší chybí spojení na ČIŽP OI Brno. Všechny výše zmíněné připomínky byly do aktualizovaného provozního řádu zapracovány. Změnou integrovaného povolení ve smyslu tohoto rozhodnutí nedochází ke změně hodnocení použití nejlepších dostupných technik v zařízení provedeného v předchozích řízeních o vydání integrovaného povolení společnosti ZEVOS a.s. pro zařízení "Farma pro výkrm a chov prasat Kunovice ". Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky 96 b, za toto řízení o změně integrovaného povolení nebyl stanoven, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změnu nepodstatnou. Krajský úřad objektivně posoudil ohlášenou změnu a v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že změnou integrovaného povolení došlo ke změně u většiny výroků původní výrokové části, byla tato nahrazena novou výrokovou částí. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ustanovení 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR, s uvedením rozsahu v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal ( 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Otisk úředního razítka RNDr. Alan Urc vedoucí odboru (dokument opatřen elektronickým podpisem) Strana 17/18

18 Obdrží: Účastníci řízení: adresát Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín Město Kunovice, náměstí Svobody 361, Kunovice Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 131/60, Brno Příslušné správní úřady (po nabytí právní moci rozhodnutí): Městský úřad Uherské Hradiště, obecní úřad s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, Zlín Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, Brno Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj, Lazy 654, Zlín Odborně způsobilá osoba (po nabytí právní moci rozhodnutí): CENIA, Agentura integrované prevence, Litevská 1174/8, Praha 10 Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí): Ministerstvo životního prostředí, oddělení integrované prevence a IRZ, Vršovická 65, Praha10 Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Krapkova 3, Olomouc Městský úřad Kunovice, stavební úřad, náměstí Svobody 361, Kunovice Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno Strana 18/18

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 STARÉ MĚSTO IDDS: xzh4cc4 datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 58458/2015 Sp. zn.: S - JMK 58458/2015 OŽP/Ber Vyřizuje/linka Ing. Lucie Beránková/2214 Brno 15.07.2015

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 10 pro zařízení Centrum pro nakládání s odpady Prakšická společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 10 pro zařízení Centrum pro nakládání s odpady Prakšická společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik RUMPOLD UHB, s.r.o. Předbranská 415 688 01 UHERSKÝ BROD IDDS: cyiyhax datum 12. listopadu 2015 oprávněná úřední osoba Mgr.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 27,03.2014 054834/2014/KUSK P '"''Y ' lísl.svpfriod (ífuh lisl Poděbradská 2026 288 72 ymburk!co: 4514^666 DIČ:CZ 45149666 napsaná v obeíioííním icjstříkii Mústskolio;

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik SZP Těšnovice a.s. Těšnovice 153 767 01 KROMĚŘÍŢ datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. února 2013 Ing.

Více

datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon: 386 720 736 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon: 386 720 736 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení !!+LVDCY11GWIQX+! KUCBX00FVHPW O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 49201/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 29610/2014/mipi datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon:

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti OVUS podnik živočišné výroby, spol. s r. o.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti OVUS podnik živočišné výroby, spol. s r. o. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti OVUS podnik živočišné výroby, spol. s r. o. V Praze, 9.11.2006 Zadavatel: Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě: Spisová zn.: OZPZ 468/2015 Kle KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn Vyřizuje/linka V Brně JMK 75673/2010 S-JMK 75673/2010 OŽP/Zl Mgr. Zlevorová/2682

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení Tomáš Kelnar, fyzická osoba

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení Tomáš Kelnar, fyzická osoba Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení Tomáš Kelnar, fyzická osoba V Praze, 6.4.2007 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí 125,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

OZNÁMENÍ KE ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ KE ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ KE ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění zpracované dle přílohy č. 3 výše uvedeného zákona OZNAMOVATEL AGROSERVIS, 1.

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 14771/2014 KUSP 14771/2014 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 14771/2014 KUSP 14771/2014 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 14771/2014 KUSP

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. pro zpracování. dle Naøízení vlády è.353/2002 Sb. k zákonu è.86/2002 Sb.

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. pro zpracování. dle Naøízení vlády è.353/2002 Sb. k zákonu è.86/2002 Sb. Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha P Ø Í R U È K A pro zpracování PLÁNU ZAVEDENÍ ZÁSAD SPRÁVNÉ ZEMÌDÌLSKÉ PRAXE dle Naøízení vlády è.353/2002 Sb. k zákonu è.86/2002 Sb. o ochranì ovzduší Praha 2004

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 13. června 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 27257/2012 KUSP 27257/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 13. června 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 27257/2012 KUSP 27257/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 13. června 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 27257/2012 KUSP 27257/2012

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 94073/2011 Sp. zn.: S - JMK 94073/2011 OŽP/Zl Vyřizuje/linka Mgr. Zlevorová/2682 Brno 06.12.2011

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s.. V Praze, 3.10.2006 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí

Více

Rozhodnutí. vydává. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

Rozhodnutí. vydává. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci V Praze dne: 9.6.2015 Číslo jednací: 143629/2014/KUSK OŢP/HoA Spisová značka: 143629/2014/KUSK/32 Vyřizuje: Ing. Aneta Holasová, l. 655 Dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KDT0C* Čj: MSK 135541/2015 Sp. zn.: ŽPZ/28175/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CU8D9* Čj: MSK 122796/2013 Sp. zn.: ŽPZ/29615/2013/Hyb 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Radmila Hybnerová

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o.

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. V Praze, 11.6.2007 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s. Odbor ţivotního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik SITA CZ a.s. Španělská 1073/10 120 00 PRAHA 2 IDDS: pd2ga22 datum 13. prosince 2013 oprávněná úřední osoba Ing. et Ing. Ondřej

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13 Praha: 4.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 008714/2014/KUSK SZ_008714/2014/KUSK/8 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 4 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/2444/15 ZN/404/ŽP/15

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. integrovaného povolení. podle 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení:

Rozhodnutí. integrovaného povolení. podle 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení: V Praze dne: 4. 12. 2015 Číslo jednací: 089213/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_089213/2015/KUSK/12 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení CONTA, s.r.o. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306 http://www.cenia.cz

Více