Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik"

Transkript

1 Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 9. března 2016 Ing. Karel Březina KUZL 18564/2016 KUSP 58919/2015 ŽPZE-KB ROZHODNUTÍ o vydání změny integrovaného povolení č. 4 pro Galvanovna, povrchové úpravy společnosti MESIT galvanica, s.r.o. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a podle ustanovení 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci ), v platném znění, vydává podle ustanovení 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci rozhodnutí, kterým se mění integrované povolení vydané krajským úřadem pod č.j. KUZL 69593/2008 ze dne , ve znění změny č.j. KUZL 26576/2012 ze dne a změny č.j. KUZL 44340/2013 ze dne společnosti MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o., se sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 573, PSČ , s přiděleným IČ pro zařízení: Galvanovna, povrchové úpravy. Výroková část rozhodnutí - integrovaného povolení č.j. KUZL 69593/2008 ze dne , ve znění pozdějších změn, se nahrazuje novou výrokovou částí v následujícím znění: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ust. 2 odst. 2, 29 odst. 1 a 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci ), v platném znění, vydává podle ustanovení 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrované povolení společnosti MESIT galvanica, s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Sokolovská 573, PSČ , s přiděleným IČ účastník řízení dle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu pro zařízení: Galvanovna, povrchové úpravy Krajský úřad Zlínského kraje IČO: tř. Tomáše Bati 21 tel.: , 375, 391, Zlín

2 I. Identifikační údaje Název zařízení: Provozovatel zařízení: Kategorie zařízení: Galvanovna, povrchové úpravy MESIT galvanica, s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Sokolovská 573, PSČ , IČ: Umístění zařízení: Kraj: Zlínský 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li objem lázní větší než 30 m 3. Obec: Uherské Hradiště Katastrální území: Mařatice Parc. č.: - stavební parcela č: 964, 965, 1206/1 - pozemková parcela č: 217 II. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností 1. Technické a technologické jednotky, ve kterých probíhají průmyslové činnosti podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci se jedná o kategorii činnosti 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li objem lázní větší než 30 m 3. Celkový objem aktivních lázní je 51,59 m Galvanizovna V rámci místnosti galvanovna je pracoviště Galvanizovna rozděleno na 11 linek o celkovém objemu aktivních lázní 41,6 m 3 (vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší): Linka 101 stříbření přípravná I., stříbření kontaktů, celkový objem v rámci linky činí 3,9 m 3, výduch č. V1. Linka 107 závěsové zinkování, objem lázní činí 3,2 m 3, výduch č. V7-M5. Linka 109 závěsové zinkování II, objem lázní 2 m 3, výduch č. V9-M7. Linka 110 závěsové mědění, objem lázní činí 3,5 m 3, výduch č. V10-M8. Linka 111 závěsové cínování a niklování, objem lázní 4,5 m 3, výduch č. V11-M9. Linka 112 ruční moření hliníku, objem lázní 3,3 m 3, výduch č. V12-POZ327. Linka 113 chemické niklování, objem lázní 2,4 m 3, výduch č. V13-M14. Linka 114 bubnová linka pro hromadné pokovování niklem, cínem a zinkem, objem lázní 4,6 m 3, výduch č. V14-M13. Linka 115 elox III, povrchová úprava hliníku, chromátování a titanování, objem lázní 3,6 m 3, výduch č. V15-M10. Linka 116 elox II, povrchová úprava hliníku, objem lázní činí 6,1 m 3, výduch č. V16-M11. Linka 117 elox I, povrchová úprava hliníku, objem lázní 4,5 m 3, výduch č. V17-M12. Odsávání je samostatné od každé linky, odsávání van je bez odlučovačů. Při zachování lázně chromátování s obsahem Cr 6+ (linka 115 elox III) bude nejpozději k do odsávacího potrubí před vstupem do odsávacího ventilátoru instalován odlučovač kapek. 2/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

3 1.2. Moření U linky 109 Linka závěsového zinkování II a linky 116 Elox II bude ukončeno použití lázně s obsahem Cr 6+ do V rámci místnosti pro moření je pracoviště Moření rozděleno na 5 linek o celkovém objemu aktivních lázní 6,74 m 3 (vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší): Linka 103 digestoř III moření, objem lázní 0,09 m 3, výduch č. V3. Linka 104 digestoř II moření a stahování závěsů, objem lázní 0,05 m 3, výduch č. V4. Linka 105 odmašťování (0,25 m 3 ), výduch č. V5. Linka 106 digestoř I moření, objem lázní 0,05 m 3, výduch č. V6. Linka 108 vanová I odmaštění, moření, fosfátování objem lázní 6,3 m 3, výduch č. V8. u fosfátování byl nahrazen proces pomocí Cr3+ zinečnatým fosfátováním Odsávání je samostatné od každé linky, odsávání van je bez odlučovačů. U linky 103 Digestoř III (moření) bude ukončeno použití lázně s obsahem Cr 6+ do Stříbření V rámci místnosti pro linku stříbření je na pracovišti Stříbření umístěna Linka 102 (výduch č. V2) stříbření o objemu aktivních lázní 3,25 m 3 (vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší). 2. Přímo spojené činnosti 2.1. Související technické jednotky a) Lakovna Projektovaná roční spotřeba organických rozpouštědel je stanovena v hodnotě 0,6 5 t/rok (vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší). Lakovna je vybavena: 3 ks stříkacích kabin s podlahovou suchou filtrací SKPE 2004 s min. účinností 99 % 3 ks vytěkacích prostorů 3 ks komorových sušících pecí Pracovištěm pro tmelení a broušení Míchárnou nátěrových hmot Termoventilační jednotkou Celé pracoviště nové lakovny je odsáváno a provozováno v mírném podtlaku, s výrobky je manipulováno pomocí ručních vozíků. Je používáno (převážně) 6 druhů nátěrových systémů. V rámci lakovny je pro zpětné získávání tepla z odsávaného vzduchu z pracoviště instalován rotační rekuperátor s termoventilační jednotkou, nepřímo vyhřívanou hořákem na zemní plyn o max. tepelném výkonu 350 kw t. b) Zneškodňovací (neutralizační) stanice odpadních vod S celkovým projektovaným výkonem l/h z galvanizačních linek společnosti MESIT galvanica, s.r.o., za účelem jejich vyčištění na hodnoty povolené pro vypouštění do kanalizace areálu MESIT. c) Systém vytápění budovy M2 galvanovna zajišťují teplovzdušné přímotopné spalovací zdroje Jedná se o 2 vyjmenované stacionární zdroje (celkový příkon 686 kw) a 2 nevyjmenované stacionární zdroje (příkon 194 a 137 kw) 3/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

4 2.2. Další související činnosti a) Galvanizace Slouží k postupným povrchovým úpravám kovových součástí (dílců) ve vodných roztocích chemických prostředků a elektrolytů v následujících operacích (činnostech) předúpravy, chemického a galvanického pokovování kovových dílců: stříbření odmašťování moření pasivace zinkátování zinkování neutralizace fosfátování dekapování (příprava povrchu dílců před galvanickým pokovením) chromátování mědění stahování niklování cínování titanování eloxování elektrolytické leštění b) Vodní hospodářství Je založeno na dodávkách pitné a technologické vody smluvně se společností MESIT reality, s.r.o., včetně odvádění odpadních vod. Odpadní vody z galvanovny jsou zneškodňovány na zneškodňovací (neutralizační) stanici odpadních vod. Odpadní kaly vznikající z provozu neutralizační stanice po odvodnění na kalolisu jsou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru. Upravené odpadní vody jsou vypouštěny do kanalizace areálu MESIT, která je zakončená ČOV. c) Odpadové hospodářství Zahrnuje způsoby nakládání s odpady z provozů lakovny, galvanovny a neutralizační stanice. S produkovanými odpady je nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy v platných zněních. Odpady jsou shromažďovány v technicky vyhovujících prostředcích a předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (například společnosti MESIT ecology, s.r.o.). d) Skladování chemických látek a přípravků Zahrnuje 3 sklady chemikálií v galvanovně a 1 sklad hořlavin v prostorách lakovny. Ve skladech chemikálií v budově galvanovny jsou skladovány odděleně kyanidy od kyselin, v souladu s BAT jsou také odděleně skladovány látky hořlavé (sklad hořlavin v budově lakovny). Pro chemické látky a přípravky nebezpečných vlastností má provozovatel k dispozici bezpečnostní listy. e) Provozní kontrola Zahrnuje sledování a dodržování parametrů lázní, prováděných v laboratoři, kontrola kvality povlaků je sledována v rámci certifikovaného systému ISO f) Údržba a kontrola zařízení Během provozu je prováděna interně (základní údržba a běžná kontrola zařízení). Rozsáhlejší údržba a opravy zařízení jsou prováděny ve spolupráci především se společností MESIT reality, s.r.o. 4/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

5 g) Monitoring emisí Vliv zařízení na životní prostředí v oblasti emitovaných škodlivin do ovzduší, odpadních vod a odpadů je prováděn a vyhodnocován v souladu s platnými legislativními předpisy. h) Operace prováděné v lakovně Zahrnují vedle stříkání povrchu dílců nátěrovými hmotami v kabinách i sušení či vypalování v jedné z elektrických vypalovacích pecí. i) Dopravní obslužnost zařízení Je zajištěna vjezdem do areálu MESIT přes vozovou nebo hlavní vrátnici. Provoz vrátnic je zajišťován společností MESIT reality, s.r.o. j) Zajištění dodávek vody, elektrické energie, plynu a tepla Všem technologickým celkům provozovaných společností MESIT galvanica, s.r.o., je smluvně zajištěno se společností MESIT reality, s.r.o. III. Závazné podmínky provozu zařízení Krajský úřad stanovuje právnické osobě MESIT galvanica, s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Sokolovská 573, PSČ , s přiděleným IČ , jako provozovateli zařízení Galvanovna, povrchové úpravy, podle 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci tyto závazné podmínky provozu zařízení podle požadavků 13 odst. 4 písm. a) až m) zákona o integrované prevenci a v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů (dále jen zákon o odpadech ), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů (dále jen zákon o vodách ), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší ), zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví), dalších souvisejících právních předpisů, a na základě údajů, obsažených v předložené žádosti o integrované povolení, předložených dokumentů pro provoz zařízení, provozního řádů, připomínek účastníků řízení a příslušných správních úřadů. V těchto podmínkách jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, popř. požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřed a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění a podmínky stanovené na základě dalších zákonů platných na úseku životního prostředí. 5/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

6 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Galvanizovna 11 linek jako celek vyjmenovaný stacionární zdroj, kód 4.12 a) Na základě 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj - galvanizovna viz tab Tabulka Emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj galvanizovna Závazný emisní Emisní zdroj Látka nebo ukazatel jednotka limit (mg/m 3 ) 101 Linka stříbření kontaktů (přípravná) 3,9 m 3 Výduch č. V1 107 Linka závěsového zinkování I 3,2 m 3 Výduch č. V7-M5 109 Linka závěsového zinkování II 2,0 m 3 Výduch č. V9-M7 110 Linka závěsového mědění 3,5 m 3 Výduch č. V10-M8 HCl mg/m 3 10 SO 2 mg/m 3 20 H 2 SO 4 mg/m 3 2 Kyanidy mg/m 3 5* Cu, Zn mg/m 3 0,5* HCl mg/m 3 10* Zn mg/m 3 0,5* Co, Ni, Cr 6+ 1) mg/m 3 0,2* Fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako HF mg/m 3 5* Cu mg/m 3 0,5* Kyanidy mg/m 3 5* 6/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

7 111 Linka závěsového cínování a niklování 4,5 m 3 Výduch č. V11-M9 112 Linka ručního moření hliníku 3,3 m 3 Výduch č. V12-POZ Linka chemického niklování 2,4 m 3 Výduch č. V13-M Bubnová linka pro hromadné pokovování Ni Sn Zn 4,6 m 3 Výduch č. V14-M13 Ni mg/m 3 0,2* Sn mg/m 3 0,5* NO x mg/m 3 20 Zn mg/m 3 0,5* Fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako HF mg/m 3 5 Ni mg/m 3 0,2* HCl mg/m 3 10 Ni, Co mg/m 3 0,2* Zn, Sn mg/m 3 0,5* Fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako HF mg/m 3 5* 115 Elox III (povrchová úprava Al a titanování) 3,6 m 3 2) Výduch č. V15-M Elox II (povrchová úprava hliníku) 6,1 m 3 Cr 6+ 2) mg/m 3 0,2* Ni, Cr 6+ 3) mg/m 3 0,2* 7/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

8 Výduch č. V16-M Elox I (povrchová úprava hliníku) 4,5 m 3 Výduch č. V17-M12 EL není stanoven Specifické emisní limity platí pro koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (101,32 kpa, 0 C). * Emisní limity jsou stanoveny postupem dle 14 odst. 1 zákona o integrované prevenci pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 2 zákona o integrované prevenci. 1) Emisní limit pro Cr 6+ je platný do , po tomto datu provozovatel ukončí použití lázně s obsahem Cr 6+. Provozní vana bude využita k pasivaci v lázni obsahující Cr 3+. Emisní limit pro Cr 3+ nestanoven. 2) Při zachování lázně chromátování s obsahem Cr 6+ bude nejpozději k do odsávacího potrubí před vstupem do odsávacího ventilátoru instalován odlučovač kapek. 3) Emisní limit pro Cr 6+ je platný do , po tomto datu provozovatel ukončí použití lázně s obsahem Cr 6+. Provozní vana bude využita k utěsnění eloxu v lázni obsahující fluorid nikelnatý Moření vyjmenovaný stacionární zdroj, kód 4.12 a) Na základě 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj moření - viz tab Tabulka Emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj moření Závazný emisní Emisní zdroj Látka nebo ukazatel jednotka limit 103 Digestoř III (moření) 0,090 m 3 Výduch č. V3 104 Digestoř II (moření a stahování závěsů) 0,050 m 3 Výduch č. V4 HCl mg/m 3 10* Cr 6+ 1) mg/m 3 0,2* EL není stanoven 8/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

9 105 Odmašťování 0,25 m 3 Výduch č. V5 106 Digestoř I (moření) Objem van 0,050 m 3 Výduch č. V6 EL není stanoven HCl mg/m 3 10* 108 Linka vanová (odmaštění a moření) 6,3 m 3 Výduch č. V8 HCl mg/m 3 10 Specifické emisní limity platí pro koncentrace v odpadním plynu za provozních podmínek. * Emisní limity jsou stanoveny postupem dle 14 odst. 1 zákona o integrované prevenci pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 2 zákona o integrované prevenci. 1) Emisní limit pro Cr 6+ je platný do , po tomto datu provozovatel ukončí použití lázně s obsahem Cr Stříbření vyjmenovaný stacionární zdroj, kód 4.12 a) Na základě 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj stříbření - viz tab Tabulka č Emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj stříbření Emisní zdroj Látka nebo ukazatel jednotka 102 Linka stříbření 3,25 m 3 Výduch č. V2 Závazný emisní limit (mg/m 3 ) Kyanidy mg/m 3 5* Specifické emisní limity platí pro koncentrace v odpadním plynu za provozních podmínek. * Emisní limity jsou stanoveny postupem dle 14 odst. 1 zákona o integrované prevenci pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 2 zákona o integrované prevenci. 9/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

10 Lakovna vyjmenovaný stacionární zdroj, kód 9.8 a) Na základě 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj lakovna - viz tab Tabulka č Emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj lakovna Emisní zdroj Látka nebo ukazatel jednotka Lakovna (Suché filtry TZL typu SKPE bez odlučovačů plynných emisí) Stříkací kabiny č. 1 až 3 Vytěkací prostory Vypal. komorové pece č. 1 až 3 Tmelení broušení Míchárna nátěrových hmot (Výduchy nedefinovány) Závazný emisní limit TZL mg/m 3 3* TOC g/m 2 90** * Emisní limity jsou stanoveny postupem dle 14 odst. 1 zákona o integrované prevenci pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 2 zákona o integrované prevenci. ** Nelze-li technicky a ekonomicky dosáhnout stanoveného hodnoty emisního limitu v g/m 2, nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m 3 v žádném z výduchů pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů nanášení, vytěkání, sušení, vypalování Hořák termoventilační jednotky lakovny vyjmenovaný stacionární zdroj, kód 1.4 a) Na základě 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují tyto závazné emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj hořák termoventilační jednotky lakovny - viz tab Tabulka č Emisní limity pro vyjmenovaný stacionární zdroj hořák termoventilační jednotky lakovny Emisní zdroj Látka nebo ukazatel jednotka Lakovna Termoventilační jednotka nepřímo vyhřívaná hořákem na zemní plyn 350 kw t (Výduchy nedefinovány) Závazný emisní limit NO x jako NO 2 mg/m 3 (ref. obsah %) CO mg/m 3 (ref. obsah %) 10/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

11 Teplovzdušné spalovací zdroje vyjmenovaný stacionární zdroj, kód 1.4 a) Na základě 14 zákona o integrované prevenci a v souladu s 12 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se stanovují tyto závazné emisní limity pro vyjmenované stacionární zdroje teplovzdušné spalovací zdroje - viz tab Tabulka č Emisní limity pro vyjmenované stacionární zdroje teplovzdušné spalovací zdroje Emisní zdroj Látka nebo ukazatel jednotka Teplovzdušné spalovací zdroje Místnost A (2x IZOGAS 300, 2x 343 kw) Místnost B ( 2x IZOGAS 390, 2x 343 kw)) na zemní plyn (Výduchy nedefinovány) Závazný emisní limit NO x jako NO 2 mg/m 3 (ref. obsah %) CO mg/m 3 (ref. obsah %) Zneškodńovací (neutralizační) stanice odpadních vod vyjmenovaný stacionární zdroj, kód 2.6 a) Emisní limity se nestanovují Voda Odpadní vody Emisní limity se nestanovují Hluk a) Hygienický limit hluku pro chráněné venkovní prostory staveb vymezených v 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dál jen akusticky chráněné objekty ) je stanoven v souladu s 12 odst. 1, 3 a přílohou č. 3, částí A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nejvýše přípustnou ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h = 50 db pro denní dobu a L Aeq,1h = 40 db pro noční dobu; bude-li se jednat o hluk s tónovými složkami, pak nejvýše přípustnou ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h = 45 db pro denní dobu a L Aeq,1h = 35 db pro noční dobu Vibrace Zařízení není zdrojem vibrací, stanovení emisního limitu pro vibrace není tedy relevantní Neionizující záření Zařízení není zdrojem neionizujícího záření, stanovení emisního limitu pro neionizující záření není tedy relevantní. 11/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

12 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky 15a zákona o integrované prevenci a) Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu plán postupu ukončení provozu podléhající schválení všemi dotčenými orgány. Podmínky pro ukončení provozu zařízení: b) zajistit oddělené demontování využitelných částí zařízení tak, aby je bylo možné předat k využití, c) části, mající charakter nebezpečného odpadu, shromažďovat odděleně a zajistit předání oprávněné osobě, d) nespotřebované provozní hmoty a pomocné chemické látky řízeně spotřebovat, nebo předat k využití, případně k odstranění, e) uvést území do stavu, který umožní jeho využití k jinému účelu (asanace a případná dekontaminace zařízení a geologického prostředí a zajištění odstranění surovin a odpadů), f) při ukončení provozu musí provozovatel zařízení postupovat v souladu s ustanovením 15a zákona o integrované prevenci. Výše uvedené podmínky budou krajským úřadem uloženy provozovateli ke splnění po oznámení o ukončení provozu a po projednání a schválení Plánu postupu ukončení provozu a to v dostatečném časovém předstihu před ukončením provozu 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají a) Veškeré nakládání s odpady provádět v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství. b) Třídit komunální odpad na jeho využitelné složky, zejména papír, sklo a plast. c) U použitých výrobků přednostně využívat režim zpětného odběru před režimem odpadů. 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod 4.1. Ovzduší Galvanizovna vyjmenovaný stacionární zdroj a) Dle ustanovení 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje galvanizovna, za podmínek: Zařízení provozovat v souladu se schváleným provozním řádem galvanizovny Zařízení bude plnit emisní limity stanovené v kap U linky 115 Elox III, při zachování lázně chromátování s obsahem Cr 6+ bude nejpozději k do odsávacího potrubí před vstupem do odsávacího ventilátoru instalován odlučovač kapek. U linky 109 Linka závěsového zinkování II a linky 116 Elox II ukončit použití lázně s obsahem Cr 6+ do Moření vyjmenovaný stacionární zdroj a) Dle ustanovení 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz 12/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

13 vyjmenovaného stacionárního zdroje moření, za podmínek: Zařízení bude plnit emisní limity stanovené v kap U linky 103 Digestoř III (moření) ukončit použití lázně s obsahem Cr 6+ do Stříbření vyjmenovaný stacionární zdroj a) Dle ustanovení 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje stříbření, za podmínek: Zařízení bude plnit emisní limity stanovené v kap Lakovna vyjmenovaný stacionární zdroj a) Dle ustanovení 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje lakovny, za podmínek: Zařízení provozovat v souladu se schváleným provozním řádem lakovny Zařízení bude plnit emisní limity stanovené v kap Hořák termoventilační jednotky lakovny vyjmenovaný stacionární zdroj a) Dle ustanovení 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje hořák termoventilační jednotky lakovny Teplovzdušné spalovací zdroje vyjmenované stacionární zdroje a) Dle ustanovení 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje teplovzdušné spalovací zdroje Neutralizační stanice vyjmenovaný stacionární zdroj a) Dle ustanovení 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje neutralizační stanice, za podmínek: Zařízení provozovat v souladu se schváleným provozním řádem neutralizační stanice. Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem přijmout opatření ke snižování emisí těchto látek např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně Voda Odpadní vody technologické a splaškové a) Odpadní komunální vody ze sociálních zařízení jsou svedeny do splaškové kanalizace a spolu s předčištěnými odpadními vodami ze zneškodňovací stanice galvanovny pak zaústěny do kanalizace ve správě společnosti MESIT reality, s.r.o. a odvedeny na ČOV MESIT, a to na základě smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, uzavřené mezi dodavatelem MESIT reality, s.r.o. a odběratelem MESIT galvanica, s.r.o. b) Při změně parametrů v emisních limitech vypouštěných odpadních vod ze zařízení do kanalizace (změna smlouvy mezi odběratelem a provozovatelem kanalizace dle 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích nebo změna kanalizačního řádu zpracovaného dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.) bude tato skutečnost do 30 dnů oznámena krajskému úřadu. 13/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

14 Srážkové vody a) Srážkové vody jsou společně s odpadními vodami svedeny do jednotné kanalizace a odvedeny na ČOV MESIT, kterou provozuje společnost MESIT reality, s.r.o., na základě smlouvy Pitná voda a) Odběr pitné vody je zajištěn z vodovodního řádu společnosti MESIT reality, s.r.o., na základě smlouvy Užitková technologická voda a) Společnost MESIT galvanica, s.r.o., je zásobovaná užitkovou vodou, upravovanou z povrchové vody v úpravně vody společnosti MESIT reality, s.r.o., v areálu MESIT Uherské Hradiště, na základě smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, uzavřené mezi dodavatelem MESIT reality, s.r.o. a odběratelem MESIT galvanica, s.r.o. Užitková voda je přiváděna do galvanovny vodovodním řadem pro rozvod technologických vod, který provozuje společnost MESIT reality, s.r.o. 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení a) Provozovatel prokazatelně 1 x ročně zajistí školení svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí. b) Při provozu zařízení musí být učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a veškerých zdrojů podzemních vod v zájmové oblasti. c) Plochy, na kterých dochází k manipulaci se závadnými látkami, musí být odděleny od ostatních nekontaminovaných ploch a odkanalizovány do jímky. d) Provozovat zařízení v souladu se schváleným havarijním plánem pro případ úniku vodě závadných látek. 6. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie a) Sledovat 1 x měsíčně specifické spotřeby energie, surovin a vody. O výsledcích vést dokumentaci a jedenkrát ročně provést vyhodnocení. V případě zvyšování spotřeb energie a vody navrhnout a realizovat opatření po dohodě s krajským úřadem. 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků a) Chemické látky a přípravky, které mají nebezpečnou vlastnost, žíravost nebo jsou toxické, budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku (sklady těchto látek budou uzavřeny a vybaveny záchytnými jímkami). Přípravky na bázi kyselin a zásad nesmí být skladovány společně. 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení) a) Provozovatel zařízení bude dodržovat veškerá opatření týkající se provozu odlišného od běžného, která jsou zahrnuta v platném havarijním plánu pro případ úniku látek závadných vodám a provozním řádu. 14/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

15 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování 9.1. Ovzduší a) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek u vyjmenovaného stacionárního zdroje galvanizovna v rozsahu uvedeném v tabulce č s četností jednou za 1 kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. s výjimkou polutantů označených u výše emisních limitů symbolem *. U polutantů označených v tabulce č u výše emisního limitu symbolem * bude jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek u vyjmenovaného stacionárního zdroje galvanizovna prováděno s četností jednou za pět kalendářních let. b) U zdroje galvanizovna bude první měření znečišťujících látek H 2 SO 4 a SO 2 provedeno do konce roku c) Zajišťovat jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek u vyjmenovaných stacionárních zdrojů moření a stříbření v rozsahu uvedeném v tabulce č a č s četností jednou za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s 3 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. s výjimkou polutantů označených u výše emisních limitů symbolem *. U polutantů označených v tabulce č a č u výše emisního limitu symbolem * bude jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek u vyjmenovaných stacionárních zdrojů moření a stříbření prováděno s četností jednou za pět kalendářních let. d) U vyjmenovaného stacionárního zdroje lakovna zajistit jednorázové autorizované měření emisí znečišťující látky TZL a TOC s četností jednou za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření v souladu s 3 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. První měření bude provedeno do konce roku e) U vyjmenovaných stacionárních zdrojů hořák termoventilační jednotky lakovny a teplovzdušné spalovací zdroje se upouští od jednorázového měření znečišťujících látek, pro zjištění úrovně znečišťování se použije výpočet v souladu s 3 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. f) Do tří měsíců od uvedení odlučovače kapek linky 115 Elox III výduch č. (V15-M10) do provozu provést jednorázové autorizované měření emisí v souladu s 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 415/2012 Sb. g) Do tří měsíců od změny lázně linky 109 Linka závěsového zinkování II (výduch č. V9-M7) a linky 116 Elox II (výduch č. V16-M11) do provozu provést jednorázové autorizované měření emisí v souladu s 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 415/2012 Sb. 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Není stanoveno. Provoz není zdrojem dálkového přenosu znečištění. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: 15/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

16 a) Předložit roční zprávu plnění závazných podmínek integrovaného povolení krajskému úřadu zpracovanou podle vzoru ve vyhlášce č. 288/2013 Sb., včetně zprávy z monitoringu k následujícího roku, b) Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení, c) Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. 12. Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení Podmínky budou stanoveny při schválení základní zprávy. Provozovatel má povinnost zpracovat základní zprávu. Základní zpráva bude předložena při první změně integrovaného povolení na základě požadavku provozovatele. 13. Podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů Ovzduší a) Vyhodnocení výše stanovených jednorázových měření musí být prováděno v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. 14. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí Nebyly stanoveny, zařízení nebylo posuzováno. 15. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví Nejsou navrženy. IV. Seznam závazných dokumentů pro provoz zařízení schválených integrovaným povolením: a) V souladu s ustanovením 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona je tímto rozhodnutím schválen: Plán havarijních opatření pro případ úniku látek závadných vodám, MESIT galvanica, s.r.o., zpracováno 12. ledna Tento havarijní plán nahrazuje Plán havarijních opatření pro případ úniku látek závadných vodám, MESIT povrchové ochrany spol. s r.o., zpracováno leden 2009, který byl schválen rozhodnutím č. j. KUZL 69593/2008 ze dne b) Tímto rozhodnutím se schvaluje a v souladu s ustanovením 12 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se ukládá provozovat zařízení dle provozního řádu: Provozní řád Galvanovny, zpracovaný 8. ledna Tento provozní řád nahrazuje Provozní řád Galvanovny, zpracovaný 30. srpna 2013, který byl schválen rozhodnutím č.j. KUZL 44340/2013 ze dne /21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

17 Provozní řád Lakovny, zpracovaný 12. ledna Tento provozní řád nahrazuje Provozní řád Lakovny, zpracovaný 30. srpna 2013, který byl schválen rozhodnutím č.j. KUZL 44340/2013 ze dne Provozní řád zneškodňovací stanice, vypracovaný Tento provozní řád nahrazuje Provozní řád zneškodňovací stanice, vypracovaný 30. srpna 2013, který byl schválen rozhodnutím č.j. KUZL 44340/2013 ze dne V. Krajský úřad podle 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocné rozhodnutí Rozhodnutím č. j. KUZL 30902/2007 ze dne byla zrušena tato rozhodnutí stanoviska, vyjádření a souhlasy: a) Rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí, čj.: ŽP 32256/06- B ze dne , kterým se uděluje povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. b) Rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí, čj.: ŽP 63993/06- B ze dne , kterým se schvaluje provozní řád neutralizační stanice c) Rozhodnutí Okresního úřadu Uherské Hradiště, referátu životního prostředí, čj.: ŽP 4072/2002 ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady d) Rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí, čj.: ŽP 2893/03/Bu ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady e) Rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí, čj.: ŽP 4533/03/Bu ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady f) Rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí, čj.: ŽP 5628/03/Bu ze dne , kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady VI. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávána podle zvláštních právních předpisů a) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší dle 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, b) schválení havarijního plánu podle 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona, Odůvodnění: Krajský úřad provedl dne přezkum závazných podmínek integrovaného povolení šetřením v místě provozu zařízení Galvanovna, povrchové úpravy společnosti MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 573, Uherské Hradiště, s přiděleným IČO Z provedeného přezkumu byl pořízen protokol č. j. KUZL 60814/2015. Krajský úřad vyhodnotil změny uvedené v protokolu č. j. KUZL 60814/2015 ze dne , jež je v integrovaném povolení vydaném pro zařízení Galvanovna, povrchové úpravy nezbytné provést a usoudil, že se nejedná o změnu podstatnou dle ustanovení 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, neboť nejsou naplněny požadavky uvedené v tomto ustanovení zákona projednané změny nemají významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. 17/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

18 Krajský úřad současně dospěl k názoru, že je nezbytné provést změnu stávajícího integrovaného povolení č. j. KUZL 30902/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn, dle 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci. V souladu s ustanovením 19a odst. 4 jsou účastníky předmětného řízení o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení Galvanovna, povrchové úpravy následující subjekty: MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 573, Uherské Hradiště, s přiděleným IČO účastník dle 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, účastník řízení dle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu MESIT reality spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 573, Uherské Hradiště, s přiděleným IČO účastník dle 7 odst. 2 zákona o integrované prevenci V souladu s ustanovením 46 odst. 1 správního řádu bylo správní řízení o vydání změny integrovaného povolení č. j. KUZL 30902/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn, zahájeno dnem oznámení provozovateli, tedy dne Krajský úřad usnesením č.j. KUZL 61907/2015 ze dne vyzval provozovatele k předložení níže uvedených podkladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení a řízení přerušil. Provozovatel předloží aktualizované smlouvy o dodávce vody a vypouštění odpadních vod, aktuální výpis z obchodního rejstříku po změně názvu společnosti a aktualizované provozní řády a havarijní plán. Současně provozovatel prověří použití lázní s obsahem Cr 6+ od u zdrojů č. 115 Elox III, č. 116 Elox II a č. 103 Digestoř III. Dne krajský úřad obdržel od provozovatele oznámení změny názvu společnosti a doplnění podkladů: Provozní řád galvanovny Provozní řád zneškodňovací stanice Provozní řád lakovny Plán havarijních opatření Smlouvu o dodávce vody a vypouštění odpadních vod Aktuální výpis z obchodního rejstříku po změně názvu společnosti Nový název společnosti je MESIT galvanica, s.r.o., se sídlem Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště, s přiděleným IČO (od ). Dále provozovatel předložil vyjádření k použití lázní s obsahem Cr 6+ u zdroje č. 116 Elox II (chromátování kyselé) a zdroje č. 103 Digestoř III (moření) do konce roku U zdroje č. 115 Elox III bude lázeň s obsahem Cr 6+ zachována i nadále. Na základě změny názvu společností v koncernu MESIT jsou účastníky předmětného řízení o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení Galvanovna, povrchové úpravy následující subjekty: MESIT galvanica, s.r.o., se sídlem Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště, s přiděleným IČO účastník dle 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, účastník řízení dle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu MESIT reality, s.r.o., se sídlem Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště, s přiděleným IČO účastník dle 7 odst. 2 zákona o integrované prevenci Krajský úřad v souladu s ustanovením 65 odst. 2 správního řádu oznámil účastníkům řízení pokračování řízení o vydání změny integrovaného povolení. Současně v souladu s 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, požádal krajský úřad ČIŽP OI Brno, jako dotčený orgán státní správy, o vyjádření k předloženým provozním řádům. Dále v souladu s ustanovením 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci požádal Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, jako příslušný úřad, o vyjádření ke změně integrovaného povolení spočívající ve schválení aktualizovaného Plánu havarijních opatření pro případ úniku látek závadných vodám. Dne krajský úřad obdržel od ČIŽP OI Brno vyjádření č.j. ČIŽP/47/ŘI/ /BLV, ve kterém ČIŽP požaduje doplnit provozní řády. Dále je ČIŽP toho názoru, že na základě 14 zákona o integrované prevenci musí být součástí integrovaného povolení emisní limity pro znečišťující látky, jenž jsou ze zařízení vypouštěny (v tomto případě emisní limity vypouštěných odpadních vod). Toto 18/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

19 vyjádření bylo předloženo em provozovateli s požadavkem doplnění provozních řádů. Doplněný provozní řád krajský úřad obdržel dne Krajský úřad emisní limity pro vypouštění odpadních vod nestanovil, protože se jedná o nepřímé vypouštění odpadních vod, pro které nejsou závěry o BAT a toto vypouštění je řádně ošetřeno smlouvou o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřenou mezi MESIT reality, s.r.o. (provozovatel kanalizace) a MESIT galvanica, s.r.o. V této smlouvě jsou stanoveny ukazatele znečištění, jejich limitní hodnoty a další podmínky pro vypouštění předčištěných odpadních vod ze zneškodňovací stanice odpadních vod z galvanovny včetně stanovení kontrolních analýz, které musí zajistit MESIT galvanica, s.r.o. Dne krajský úřad obdržel od Městského úřadu Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko č.j. MUUH-SŽP/6598/2016/ŠI, ve kterém nemá ke změně integrovaného povolení připomínek. Ve výrokové části rozhodnutí byly provedeny tyto změny: 1) V celém rozhodnutí změněn název společnosti z MESIT povrchové ochrany, spol. s r.o. na MESIT galvanica, s.r.o. 2) V části I. Identifikační údaje změněna kategorie zařízení v souladu s přílohou č. 1 zákona o integrované prevenci. 3) V části II. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností byl u galvanizovny doplněn odlučovač kapek u linky, kde bude nadále používána lázeň s obsahem Cr 6+. Dále u galvanizovny a moření bude omezeno používání lázní s obsahem Cr 6+. 4) V části III., kap. 1. Emisní limity, kapitola 1.1. Ovzduší byly upraveny emisní limity dle bodu 2). 5) V části III., kap. 1. Emisní limity, kapitola 1.2. Voda byla změněna celá kapitola, bylo zrušeno povolení vypouštění odpadních vod do kanalizace a popis nakládání s vodami přesunut do kap ) V části III., kap. 1. Emisní limity, kapitola 1.3. Hluk aktualizována podmínka v souladu s příslušnými předpisy. 7) V části III., kapitole 2 byla doplněna podmínka uvedená pod písm. f), doplněna v důsledku požadavků zákona č. 69/2013 Sb. Došlo také ke změně názvu kapitoly tak, aby byl v souladu s ustanovením 13 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci. 8) V části III., kap. 3. došlo ke změně názvu kapitoly tak, aby byl v souladu s ustanovením 13 odst. 4 písm. c) zákona o integrované prevenci. Vypuštěn souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. 9) V části III. kap. 4 podkapitole 4.1. Ovzduší doplněny podmínky pro používání lázní s obsahem Cr 6+. V podkapitole 4.2. Voda doplněny podmínky nakládání s vodami (popis nakládání s vodami původně v kap 1.2.). 10) V části III., kap. 6. a 8. došlo ke změně názvu kapitol tak, aby byly v souladu s ustanovením 13 odst. 4 písm. f) a h) zákona o integrované prevenci. 11) V části III., kap. 9., byl stanoven monitoring emisí ze zdrojů do ovzduší po uvedení odlučovače kapek do provozu a změně lázní. 12) V části III., kap. 11. došlo změně názvu kapitoly tak, aby byl v souladu s ustanovením 13 odst. 4 písm. k) zákona o integrované prevenci. 13) Do části III., byla nově vložena kapitola 12 ve znění, jak je požadována dle 13 odst. 4 písm. l) zákona o integrované prevenci. Podmínky budou stanoveny po předložení základní zprávy. 14) Do části III., byla nově vložena kapitola 13 tak, jak je požadována dle 13 odst. 4 písm. m) zákona o integrované prevenci. Provozovateli byly stanoveny podmínky pro vyhodnocování měření emisí. 15) Do části III., byla nově vložena kapitola 14. Jedná se o nově číslovanou kapitolu (původně kapitola č. 12). 16) Do části III., byla nově vložena kapitola 15. Jedná se o nově číslovanou kapitolu (původně kapitola č. 13.). 17) V části IV byly aktualizovány závazné dokumenty pro provoz zařízení schválených integrovaným povolením. Bylo uloženo provozovat zařízení dle provozních řádů. 19/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

20 18) V části VI, byly aktualizovány právní předpisy, je zrušen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle zákona o odpadech a zrušeno povolení vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Krajský úřad objektivně posoudil změnu a v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že změnou integrovaného povolení došlo ke změně názvu provozovatele, změně názvů příslušných kapitol atd., byla původní výroková část nahrazena novou výrokovou částí. Změnou integrovaného povolení ve smyslu tohoto rozhodnutí nedochází ke změně hodnocení použití nejlepších dostupných technik v zařízení provedeného v předchozích řízeních o vydání integrovaného povolení a jeho změn společnosti MESIT galvanica, s.r.o. pro zařízení Galvanovna, povrchové úpravy. Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, dle položky 96 b, za toto řízení o změně integrovaného povolení nebyl stanoven, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změnu nepodstatnou. Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR, s uvedením rozsahu v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal ( 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust. 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Otisk úředního razítka RNDr. Alan Urc vedoucí odboru (dokument opatřen elektronickým podpisem) 20/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

21 Obdrží: Účastníci řízení: - adresát - MESIT reality, s.r.o., Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště Odborně způsobilá osoba (po nabytí právní moci rozhodnutí): - CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 1174/8, Praha 10 Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí): - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 - Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Krapkova 3, Olomouc - Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín - Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště - Městský úřad Uherské Hradiště, obecní úřad s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, Zlín - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín - Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, Brno - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 21/21 Rozhodnutí č.j. KUZL 18564/2016

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s. Odbor ţivotního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik SITA CZ a.s. Španělská 1073/10 120 00 PRAHA 2 IDDS: pd2ga22 datum 13. prosince 2013 oprávněná úřední osoba Ing. et Ing. Ondřej

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVNÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVNÝM POVOLENÍM (Z ROK 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/7 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie Galvanizovna pokovování železných a ocelových předmětů (dále jen zařízení ), kategorie průmyslové činnosti 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů,

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648 +LVDCY11GV6E:+! KUCBX00FU5D9 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 47433/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 42032/2014/kaper datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 3644/2015 KUSP 3644/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 3644/2015 KUSP 3644/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 3644/2015 KUSP 3644/2015

Více

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení CONTA, s.r.o. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306 http://www.cenia.cz

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_137846/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j.: 2006/ŽPZ/06/IP-113/Rc, z 20. 09. 2007, se změnami č.j.: 645/ŽPZ/09/IP-113/Z1/Rc,

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt.

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt. Přípravna písku, přípravna formovací směsi (zdroj č. 101, výduch 1) Formovací linka DISA 2 (chladící trasy) + pásové dopravníky svozu formovací směsi, vytloukací buben DIDION DM 100 (zdroj č. 102, výduch

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 58458/2015 Sp. zn.: S - JMK 58458/2015 OŽP/Ber Vyřizuje/linka Ing. Lucie Beránková/2214 Brno 15.07.2015

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZPS SLÉVÁRNA, a.s. Třída 3. května 1172 763 02 Zlín, Malenovice IDDS: v5mg6zw datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7. 1. 2016 Číslo jednací: 142420/2015/KUSK OŽP/HoA Spisová značka: SZ_142420/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Aneta Holasová dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s.. V Praze, 3.10.2006 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

ROZHODNUTÍ. 1) V části Identifikační údaje v podkapitole Umístění zařízení se mění vymezení obce a katastrálního území, které nově zní takto:

ROZHODNUTÍ. 1) V části Identifikační údaje v podkapitole Umístění zařízení se mění vymezení obce a katastrálního území, které nově zní takto: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 19. 11. 2015 Jednací číslo: 3362/ZPZ/2015/IP-169/Z12/Cet JID: 154171/2015/KUUK Vyřizuje/linka: Ing. Dagmar Cettlová/162

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZPS SLÉVÁRNA, a.s. Třída 3. května 1172 763 02 Zlín, Malenovice datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 14.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 38839/2015 Sp. zn.: S-JMK 22399/2015 OŽP/Sme Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Více

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě: Spisová zn.: OZPZ 468/2015 Kle KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz Praha: 2. 11. 2011 Číslo jednací: 182647/2011/KUSK Spisová značka: SZ_182647/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Rozhodnutí. integrovaného povolení. podle 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení:

Rozhodnutí. integrovaného povolení. podle 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení: V Praze dne: 4. 12. 2015 Číslo jednací: 089213/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_089213/2015/KUSK/12 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í č. j.: KUJCK 529/2012 OZZL/5 Gy datum: 05. 02. 2012 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon: 386 720 746 R O Z H O

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Kovodružstvo, výrobní družstvo v Plzni

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Kovodružstvo, výrobní družstvo v Plzni ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Kovodružstvo, výrobní družstvo v Plzni 1. Název dokumentu Žádost o vydání integrovaného povolení 2. Název zařízení Kovodružstvo, výrobní družstvo v Plzni 3. Adresa

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 STARÉ MĚSTO IDDS: xzh4cc4 datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

integrované povolení

integrované povolení HP-Pelzer s.r.o. Výroba komponentů interiérového vybavení v HP Pelzer, odštěpný závod Ostrava Integrované povolení čj. MSK 9020/2012 ze dne 20.1.2012, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění

Více

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, provozovna Ostrava, Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, provozovna Ostrava, Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále krajský úřad) oznamuje, že v souladu s 8 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o.

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. V Praze, 11.6.2007 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601

Více