Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2."

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci ) a podle ustanovení 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve správním řízení k žádosti provozovatele doručené dne vsouladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. změna IP ) právnické osobě: CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o., Zámecká 730, Světlá nad Sázavou s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ) pro zařízení kategorie 3.3. Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení vetší než 20 t denně: CRYSTALITE BOHEMIA - výroba užitkového a domácenského skla (dále jen zařízení ) Umístění zařízení: adresa: CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o., Zámecká 730, Světlá nad Sázavou, kraj: Kraj Vysočina, obec: Světlá nad Sázavou, katastrální území: Světlá nad Sázavou, parcelní čísla: 262, 339, , 1016/1/2, 1043, 1207, 1209, 1211, 1396, 1469, 1531, 1532, , 1575, 1581, 1611, 1612, 1619, 1673, 1682, 1690, 1771, , 47/4/14/15/17, 177/3, 179/1/5, 590/3/4, 613/4/5, 624/2, 896/24/25, 1416

2 Krajský úřad tímto rozhodnutím o 2. změně IP mění integrované povolení ( dále jen IP ) č.j. KUJI 34668/2010 ze dne , které dne nabylo právní moci, ve znění 1. změny IP č.j. KUJI 46825/2011 ze dne , které dne nabylo právní moci. Výroková část výše uvedeného integrovaného povolení se v popisu zařízení a v závazných podmínkách provozu zařízení se mění a nyní zní takto: Celkový popis zařízení a přímo spojených činností: Údaje o zařízení Společnost CRYSTALITE BOHEMIA s. r. o., nový vlastník sklářského provozu po bývalé společnosti Sklo Bohemia, a. s., s celkovou projektovanou kapacitou 124 t/den (tj t/rok) je zaměřen na výrobu užitkového a domácenského bezolovnatého skla. Seznam průmyslových činností a popis zařízení dle přílohy č. 1 Tavící agregát TA4 - elektricky vytápěná pec s tavící plochou 17,3 m 2 (3 přívodní kanály skloviny) slouží na výrobu barnatého křišťálu. Projektovaná kapacita agregátu je 35 t skloviny/den, tj t skloviny/rok. Tavící agregát L6 - elektricky vytápěná pec s tavící plochou 8,50 m 2 (1 přívodní kanál skloviny s odbočkou) slouží na výrobu barnatého křišťálu. Projektovaná kapacita agregátu je 18 t skloviny/den, tj t skloviny/rok. Tavící agregát TA3 - elektricky vytápěná pec s tavící plochou 4,8 m 2 (1 přívodní kanál skloviny) slouží na výrobu barnatého křišťálu. Projektovaná kapacita agregátu je 9 t skloviny/den, tj t skloviny/rok. Tavící agregát TA5 - elektricky vytápěná pec s tavící plochou 11,0 m 2. Pec na výrobu barnatého křišťálu (odporový ohřev skloviny průchodem el. proudu), 2 přívodní kanály skloviny, zakládání vsázky na studenou hladinu. Projektovaná kapacita agregátu je 22 t skloviny/den, tj t skloviny/rok. Tavící agregát TA7 - elektricky vytápěná pec s tavící plochou 7,82 m 2 (1 přívodní kanál skloviny) slouží na výrobu barnatého křišťálu. Projektovaná kapacita agregátu je 14 t skloviny/den, tj t skloviny/rok. Předpokládané uvedení do provozu v lednu Seznam průmyslových činností a popis zařízení mimo rámec přílohy č. 1 Kmenárna - slouží pro přípravu sklářského kmene. Je tvořena navažovací linkou s plně automatickými tenzometrickými vahami, řízenými PC z velínu. Projektovaná kapacita kmenárny je 124 t kmene/den, tj t kmene /rok. Sušička písku - slouží k sušení sklářského písku. Projektovaná kapacita sušičky je 35 t vysušeného písku/den, tj t vysušeného písku /rok. Číslo stránky 2

3 Zapalovací a leštící hořáky - 24 pozicové leštící linky s otopem hořáků na kyslík a zemní plyn slouží pro povrchovou úpravu výrobků (leštění plamenem). Oxidační leštění plamenem je náhradou chemického leštění kyselinami. Projektovaná kapacita hořáků je 61 t leštěných výrobků/den, tj t leštěných výrobků/rok. Pásové chladící pece - 7 pásových chladících pecí (3 pece jsou elektricky vytápěné a 5 je na zemní plyn o výkonu hořáků 60 kw) slouží k vychlazení výrobků. Plynová kotelna (provoz Energetika) - je tvořena plynovými kotli K1 o jmenovitém tepelném výkonu 5,6 MW ( MWh/rok), K2 o jmenovitém tepelném výkonu 13 MW (záložní) a K3 o jmenovitém tepelném výkonu 15 MW (záložní) a slouží k výrobě tepla. Čistírna technologických odpadních vod (ČOV) - slouží k chemicko-mechanickému (koagulace, filtrace, sedimentace, neutralizace) předčištění technologických odpadních vod z provozů strojního broušení, vazárny, hutního provozu (fritovací voda, elektrodová voda) a z dopravy (mytí aut) a následnému svedení do vodního toku Sázava. Projektovaná kapacita ČOV je m 3 předčištěných odpadních vod/rok. Poznámka: Chemická leštírna skla ( nová ) od 09/2008 není provozována. Chemickou leštírnu skla ( starou ) provozuje jiný subjekt. Přímo spojené činnosti Skladování a manipulace se vstupní surovinou, pomocnými látkami, materiály a hotovými výrobky (centrální sklad materiálu - MTZ) Příprava sklářského kmene a vsázky Tvarovací technologie (automatická technologie používající k pohonu hydraulické zařízení) Příslušenství hutě (ohřívání forem a podložek, udržování teploty výrobků při tvarování) Brusírna skla, oprávka (ruční opravy drobných výrobních vad skleněných výrobků) Balení a expedice hotových výrobků Doprava (paletizační vozíky, vysokozdvižné vozíky, traktor, pracovní stroj, osobní a nákladní automobilová doprava) Pomocné provozy (centrální údržba - montáž, demontáž, opravy zařízení, kovodílna) Úprava užitkové technologické vody (mechanicko-chemická úprava povrchové případně podzemní vody) Rozvod elektrické energie, zemního plynu a tlakového vzduchu (kompresorovna) Omezování emisí znečišťujících látek (kmenárna - filtrační stanice FVU 100, tavící agregát TA4 - filtrační stanice FVU 37, tavící agregát L6 - filtrační stanice FVU 25/37, tavící agregát TA3 filtrační stanice FVU 25, tavicí agregát TA5 filtrační stanice FVJ MRA 37, tavicí agregát TA7 filtrační stanice FVJ MRA 37, sušička písku - filtrační stanice FVU 25) Číslo stránky 3

4 Nakládání s vodami (odběr pitné vody z vodovodního řadu; odběr povrchové vody z vodního toku Sázava; odběr podzemní vody z kopané a z vrtané studny, svod splaškových odpadních vod do veřejné kanalizace; svod předčištěných technologických odpadních vod do vodního toku Sázava; svod dešťové vody ze střech budov a ze zpevněných ploch přes záchytnou havarijní sedimentační jímku do vodního toku Sázava) Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Nakládání s odpady Měření a monitorování Poznámka: Skladování jedů (sklad jedů) bylo ukončeno v 12/2009, sklad jedů bude používán ke shromažďování některých druhů nebezpečných odpadů. Krajský úřad podle 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci stanoví následující závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek: A) Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring a) Ovzduší 1. Tavící agregáty TA4, L6, TA3, TA5, TA7 (VZZO) 1.1. Dodržovat níže uvedené emisní limity a podmínky u VZZO. Tabulka 1 Emisní zdroje a závazné emisní limity Emisní zdroj Látka nebo (technologický) ukazatel Jednotka Závazný emisní limit Tavící agregát TA4 zdroj č. 117 výduch č. 103 Tavící agregát L6 zdroj č. 108 výduch č. 104 TZL mg/m 3 10 NO 2 mg/m HF mg/m 3 10 Tavící agregát TA3 Zdroj č.119 HCl mg/m 3 30 Výduch č.119 Tavicí agregát TA5 Kovy I (2) mg/m 3 5 Číslo stránky 4

5 (2) (3) Zdroj č.120 Výduch č.120 Tavicí agregát TA7 Zdroj č.121 Výduch č.121 Kovy II (3) Zn mg/m 3 mg/m 3 2,5 2 Kovy I: Pd, Sb, Mn, V, Sn, Cu Kovy II: Co, Ni, Cr, As, Cd, Se Pro výše uvedené emisní limity TZL, NO 2, HF, HCl, kovy I a kovy II platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek (tlak 101,325 kpa a teplotě 0 o C), bez přepočtu na referenční obsah kyslíku (O 2R ) v souladu s bodem 3.3. přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Pro výše uvedený emisní limit Zn platí vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínkách (tlak 101,325 kpa a teplotě 0 o C) v souladu s vyhláškou č. 205/2009 Sb Zajistit u výše uvedených zdrojů autorizované jednorázové měření emisí TZL, NOx, HF, HCl, kovy I, kovy II a Zn s četností 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. 2. Kmenárna a sušička písku (SZZO) 2.1. Dodržovat níže uvedené emisní limity a podmínky u SZZO. Tabulka 2 Emisní zdroje a závazné emisní limity Emisní zdroj Látka nebo Jednotka (technologický) ukazatel Kmenárna zdroj č. 109 výduch č. 105 TZL mg/m 3 Sušička písku zdroj č. 116 výduch č. 112 Závazný emisní limit Pro výše uvedený emisní limit platí vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky za obvyklých provozních podmínek Zajistit u výše uvedených zdrojů autorizované jednorázové měření emisí TZL s četností 1 x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. Číslo stránky 5

6 3. Plynová kotelna - plynový kotel K1 (Záložní kotle K2 a K3) - (VZZO) 3.1. Dodržovat níže uvedené emisní limity a podmínky u VZZO. Tabulka 3 Emisní zdroje a závazné emisní limity Emisní zdroj Látka nebo (technologický) ukazatel Jednotka Závazný emisní limit Plynový kotel K1, K2, K3 zdroj č. 001, 002, 003 výduch č. 001 NO x (NO 2 ) mg/m CO mg/m Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (tlak 101,325 kpa a teplotě 0 o C), s referenčním obsahem kyslíku 3 % Zajistit u výše uvedeného zdroje autorizované jednorázové měření emisí NOx a CO s četností 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. b) Voda 1) Pitná voda Podmínky nejsou stanoveny. Poznámka: Pitná voda, která slouží pro zásobování společnosti pitnou vodou, pro sociální účely a pro technologii, je dodávána z vodovodního řadu na základě smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Kontrolu správnosti měření vodoměru zajišťuje dodavatel pitné vody dle zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 505/1990 Sb. a smlouvy o dodávce. Výsledky měření pitné vody zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. 2) Podzemní voda 1.1. Dodržovat množství odběru podzemní vody z kopané studny a z vrtané studny pro technologické účely. Tabulka 4 Množství odběru podzemní vody Zdroj odběru Odběr podzemní vody z kopané studny na pozemku p.č. 613/5, k. ú. Světlá nad Sázavou, v hydrologickém rajonu 652. Odběr podzemní vody z vrtané studny na pozemku p.č. 613/5, k. ú. Světlá nad Sázavou, v hydrologickém rajonu 652. Množství maximálně - 3,0 l/s měsíčně - max m 3 /měs. ročně m 3 /rok maximálně - 1,2 l/s měsíčně - max m 3 /měs. ročně - max m 3 /rok 1.2. Měřit množství odebírané podzemní vody ze dvou studní zařízeními, jejichž správnost měření bude ověřená dle požadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., v platném znění. Číslo stránky 6

7 1.3. Voda ze studní se používá pouze k chlazení kompresorů. V případě použití podzemní vody způsobem, při kterém by docházelo k jejímu kontaktu s kůží pracovníků, bude zajištěna mikrobiologická nezávadnost podzemní vody vhodnou desinfekcí a v místě finálního odběru po dezinfekci bude sledována mikrobiologická nezávadnost vody s četností 1 x za 6 měsíců, 1.4. Výsledky měření zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly Výsledky měření za kalendářní rok zaslat vždy do 31. ledna následujícího roku příslušnému správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5) Platnost povolení k odběru podzemní vody se stanoví do ) Povrchová voda 1.1. Dodržovat množství odběru povrchové vody z vodního toku Sázava pro technologické účely. Tabulka 5 Množství odběru povrchové vody Zdroj odběru Množství Odběr povrchové vody z vodního toku Sázava v hydrologickém pořadí povodí , v hydrologickém rajonu 652, v říčním km 145,01. průměrně - 11 l/s maximálně - 20 l/s měsíčně - max m 3 /měs. ročně m 3 /rok 1.2. Měřit množství odebírané povrchové vody z vodního toku Sázava zařízením, jehož správnost měření bude ověřená dle požadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., v platném znění Dodržovat minimální zůstatkový průtok povrchové vody vodního toku Sázava v říčním km 145,01 v množství Q355-1,120 m 3 /s Odběrné místo bude udržováno v řádném technickém stavu a bude provozováno v souladu s provozním a manipulačním řádem úpravny vody Výsledky měření zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly Výsledky měření za kalendářní rok zaslat vždy do 31. ledna následujícího roku příslušnému správce povodí (Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5) Platnost povolení k odběru podzemní vody se stanoví do Číslo stránky 7

8 4) Technologická odpadní voda 1.1. Dodržovat limity pro vypouštění předčištěných technologických odpadních vod z ČOV do vodního toku Sázava v hydrologickém pořadí povodí č , v říčním km 145,2. Tabulka 6 Limity pro vypouštění technologické odpadní vody Množství průměrně - 6,4 l/s maximálně l/s denně - max m 3 /den měsíčně - max m 3 /měs. ročně m 3 /rok Emisní limit Ukazatel p (mg/l) m (m/g) t/rok CHSK Cr NL sírany (SO 2-4 ) fluoridy (F - ) olovo (Pb) 0,5 1,5 0,1 arsen (As) 0,3 1,0 0,06 baryum (Ba) 0,5 3,0 0,1 zinek (Zn) 1,0 2,0 0,2 (C 10 -C 40 ) 0,8 2,0 0,16 ph 6, Měřit množství předčištěných technologických odpadních vod do vodního toku Sázava zařízením, jehož správnost měření bude ověřená dle požadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., v platném znění Sledovat jakost vypouštěných technologických odpadních vod z ČOV vypouštěných do vodním toku Sázava na výtoku z havarijní sedimentační jímky laboratorním rozborem s četností 12 x za rok (1 x za měsíc), typem vzorku B, tj. 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin Platnost povolení se stanoví do p je přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod a mohou být překročeny v povolené míře dle hodnot uvedených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění., m je nepřekročitelná maximální hodnota Množství předčištěných technologických odpadních vod měřit v měrném objektu na výtoku z havarijní sedimentační jímky. Z naměřeného množství technologických odpadních vod stanovit průměrný průtok v l/s. Z naměřených hodnot se určí denní, měsíční a roční množství Zajistit rozbory vzorků oprávněnou laboratoří dle platných technických norem, nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře Výsledky měření zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. Číslo stránky 8

9 1.9. Výsledky měření jakosti vypouštěných technologických odpadních vod předávat 1 x ročně, a to nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž byly odebrány a rozebírány vzorky odpadních vod věcně a místně příslušnému vodoprávnímu orgánu a Povodí Vltavy s. p. Kopie uchovávat po dobu 5 let pro případ kontroly. 5) Splašková odpadní voda Poznámka: Splašková odpadní voda je na základě smlouvy odváděna samostatnou kanalizací na městskou ČOV v Mrzkovicích. Závazné podmínky nejsou stanoveny. 6) Dešťová voda Poznámka: Dešťové vody ze střech budov a ze zpevněných ploch jsou svedeny přes záchytnou (havarijní) sedimentační jímku do vodního toku Sázava. Před vstupem do vodního toku Sázava je sledován ukazatel znečištění (C10-C40), viz Tabulka 6. Závazné podmínky nejsou stanoveny. c) Hluk, vibrace a neionizující záření 1) Hluk 1. Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění. Pozn. v rámci 2. změny IP se stanoví tyto další podmínky orgánu ochrany veřejného zdraví: 2. Nezávadnost provozu výrobního areálu po uvedení nového zařízení do provozu bude doložena kontrolním měřením hluku z plného provozu výrobního areálu společnosti Crystalite Bohemia s.r.o. v nejbližších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb v noční době. Protokol o měření hluku v mimopracovním prostředí bude předložen KHS v termínu do V případě překročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění, budou ihned navržena a poté provedena nápravná protihluková opatření, která zajistí splnění předepsaných hygienických limitů. 2) Vibrace Stanovení emisního limitu pro vibrace není relevantní. 3) Neionizující záření Stanovení emisního limitu pro neionizující záření není relevantní. Číslo stránky 9

10 B) Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 1. Tři měsíce před ukončením výroby užitkového (domácenského) skla (v případě neplánovaného okamžitého ukončení provozu do 1 měsíce po ukončení výroby) bude předložen povolovacímu orgánu Plán postupu asanace zařízení podléhající schválení všemi dotčenými orgány. 2. Do doby schválení Plán postupu asanace zařízení budou objekty, zařízení a veškeré materiály a odpady bezodkladně uvedeny do stavu neohrožujícího zdraví ani životní prostředí. C) Podmínky pro nakládání s odpady 1. Vydává se souhlas k nakládání (shromažďování a předávání osobě oprávněné) s nebezpečnými odpady podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v rozsahu dle Seznamu nebezpečných odpadů. Tabulka 7 Seznam nebezpečných odpadů Kat. číslo Název odpadu * Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky * Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky * Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky * Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek) Odpadní sklo neuvedené pod číslem , O/N * Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky * Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky * Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky * Syntetické řezné oleje * Upotřebené vosky a tuky * Nechlorované hydraulické minerální oleje * Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje * Jiné motorové, převodové a mazací oleje * Syntetické izolační a teplonosné oleje * Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje * Kaly z odlučovačů oleje * Kaly z lapáků nečistot * Olej z odlučovačů oleje Plastové obaly, O/N Kovové obaly, O/N Směsné obaly, O/N Skleněné obaly, O/N * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Číslo stránky 1 0

11 * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami * Olejové filtry * Brzdové destičky obsahující azbest * Brzdové kapaliny * Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a a * Transformátory a kondenzátory obsahující PCB * * * Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly až (2) * Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky * Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky * Olověné akumulátory * Nikl-kadmiové baterie a akumulátory * Odpady obsahující ropné látky * Odpadní voda obsahující nebezpečné látky * Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky * Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky * Izolační materiál s obsahem azbestu * Stavební materiály obsahující azbest * Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky * Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky * Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd. 2. Vydává se souhlas s netříděním odpadů, předávaných do Střediska odpadového hospodářství Rozinov ( 16 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb.): Označení místa shromažďování anebo soustřeďování Označený kontejner na sběrném dvoře nebo na jiném vhodném místě v areálu podniku (EO)* Označený kontejner na sběrném dvoře nebo na jiném vhodném místě v areálu podniku (skládka) Kategorie odpadu O O Katalogové číslo odpadu , , , , , , , , , (pouze materiálově nevyužitelné) , , , , , , , , , (pouze nevyužitelné) Množství v t (předpoklad) Celkem cca 30 t /rok Celkem cca 150 t/rok Číslo stránky 1 1

12 * EO kontejner určený pro společné shromažďování odpadů kategorie ostatní materiálově nevyužitelných, energeticky využitelných Souhlas s netříděním odpadů se vydává do Evidence společně shromažďovaných odpadů bude vedena samostatně podle jednotlivých druhů a jejich hmotnost bude odhadnuta podle zastoupení v dodávce. Pokud bude ukončen smluvní vztah s odběratelem společně shromažďovaných odpadů bez uzavření obdobného vztahu s jiným partnerem, budou odpady shromažďovány vytříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. D) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí Podmínky jsou stanoveny v jiných kapitolách. E) Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Další závazné podmínky se nestanoví. G) Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 1. Plán opatření pro případ havárie (Havarijní plán) zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., v platném znění, aktualizovaný a doplněný o připomínky správce povodí (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, č.j / Ža, ze dne ) z 11/2011, se schvaluje. 2. Plán opatření pro případ havárie a dílčí plány průběžně revidovat a vést o tom záznamy. H) Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka 1. Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s provozní dokumentací a s provozními řády (PŘ), včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů. 2. Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro případ kontroly. 3. Plnit aktualizované provozní řády velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší (PŘ VZZO - Technologie výroby skla 12/2011, PŘ VZZO - Plynová kotelna 11/2009 a PŘ SZZO - Čistírna odpadních vod 11/2009), které se tímto rozhodnutím schvalují. 4. Návrhy na změny v PŘ předkládat ke schválení krajskému úřadu. I) Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) Podmínky kontroly a monitorování ovzduší a vod jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Číslo stránky 1 2

13 J) Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Není stanoveno. Provoz není zdrojem dálkového přenosu znečištění. K) Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: a) dle 16 odst. 1 písmena e) zákona č. 76/2002 Sb. vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek IP, vypracovat roční zprávu o plnění podmínek IP a předávat ji za kalendářní rok do následujícího roku krajskému úřadu, b) dle 16 odst. 1 písmena b) zákona č. 76/2002 Sb. ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení, c) neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, Neobsahuje-li integrované povolení konkrétní způsoby a metody zjišťování, podmínky a povinnosti, postupuje se podle příslušných právních předpisů. Není-li uvedeno jinak, platí termín plnění závazných podmínek od nabytí právní moci integrovaného povolení ( PM IP ). Odůvodnění Krajský úřad Kraje Vysočina (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, obdržel dne žádost společnosti CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o., Zámecká 730, Světlá nad Sázavou, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ), o vydání 2. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení pro zařízení kategorie 3.3. Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení vetší než 20 t denně: CRYSTALITE BOHEMIA - výroba užitkového a domácenského skla, tím bylo zahájeno správní řízení. Krajský úřad posoudil žádost a konstatoval, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení, podle ustanovení 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. Jedná o 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení vyhotoveného dne pod č.j. KUJI 34668/2010, které dne nabylo právní moci, ve znění 1. změny IP č.j. KUJI 46825/2011 ze dne , které dne nabylo právní moci. Číslo stránky 1 3

14 Žádost o 2. změnu IP byla vypracována v náležitostech vyhlášky č. 554/2002 Sb., v platném znění, a v řízení se postupuje podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. Důvodem žádosti o změnu IP je zprovoznění elektrického agregátu TA7 o kapacitě tavení 14 t skloviny denně jako náhrada za odstavené pece TA1 a TA2. Celková kapacita zařízení bude činit 98 t/den, projektovaná kapacita zařízení 124 t/den nebude překročena. Dojde ke změně provozního řádu ovzduší technologie a havarijního plánu. Dále se žádá o změny v IP dle platné legislativy a dle aktualizací, viz v žádosti návrh znění integrovaného povolení. Krajský úřad v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ) zaslal dne žádost ve věci vydání 2. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení k vyjádření: účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal, příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení a odborně způsobilé osobě, která vydala Vyjádření k integrovanému povolení a vyzval je k vyjádření ve lhůtě 20 dnů od doručení oznámení. Krajský úřad na základě zhodnocení jednotlivých kapitol předložené žádosti a porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, vyjádření účastníků řízení, správních úřadů a CENIE, rozhodl o vydání 2. změny IP tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, Havlíčků Brod 1, ze dne Z hlediska problematiky ochrany ovzduší a odpadového hospodářství nemají odborné složky k výše uvedeným změnám žádných připomínek. Problematika ochrany vod: Navrhujeme v IP v části Podzemní voda přeformulovat bod 1.6. nebo tento bod zcela z IP vypustit. V podobě v jaké je navrhován není opět kontrolovatelný. Domníváme se, že je v zájmu provozovatele zařízení udržovat vodní díla (studny) v řádném technickém stavu. V případě ponechání tohoto bodu lze použít např. následující znění. Vodní díla (studny) udržovat v řádném technickém stavu, a to v souladu s provozním řádem úpravny vody. Z IP vypuštěno, údržba vodního díla je v zájmu provozovatele. Souhlasíme s provedenou změnou v tab. 6 (Limity pro vypouštění technologické odpadní vody), pouze navrhujeme, aby hodnota m u ukazatele ph byla lépe definována např. dolní mez 6 a horní mez 10. V IP upraveno dle návrhu. Jiné připomínky nemáme. Číslo stránky 1 4

15 Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, ze dne Odkaz na kompetence orgánů státní správy, dále jednotlivé složky bez připomínek. Krajská hygienická stanice Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, ze dne V souladu s 9 zák. č. 76/2002 Sb. požadujeme do integrovaného povolení zahrnout následující podmínky k provozu zařízení: 1. Nezávadnost provozu výrobního areálu po uvedení nového zařízení do provozu bude doložena kontrolním měřením hluku z plného provozu výrobního areálu společnosti Crystalite Bohemia s.r.o. v nejbližších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb v noční době. Protokol o měření hluku v mimopracovním prostředí bude předložen v termínu do V případě překročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění, budou ihned navržena a poté provedena nápravná protihluková opatření, která zajistí splnění předepsaných hygienických limitů. Podmínky jsou stanoveny ve smyslu požadavků závazných podmínek integrovaného povolení č.j. KUJI 34668/2010 ze dne , vyplývajících mimo jiné i z 30 odst. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění ve spojení s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. - Krajský úřad zapracoval podmínky vyjádření KHS do podmínek integrovaného povolení, kapitola A), část Emise hluku, vibrací a neionizujícího záření. Z kapitoly D) byly odkazy na již splněné povinnosti k plnění vypuštěny. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ze dne Vzhledem k tomu, že se jedná o uvedení do provozu dalšího obdobného technologického zařízení, které již společnost CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. provozuje, souhlasíme s návrhem změny lp dle KÚ VYK, OŽP, tj. s výčtem ukazatelů znečišťování a se zpřísněnými emisními limity než stanovuje platná legislativa. Upozorňujeme že BREF GLS je ve stádiu revidování. V pracovní verzi Draft version (24 June 2011) issued for the opinion of the led Article 13 Forum je navrhována přísnější emisní úroveň BAT pro NO (< mg/nm 3, < 8-10 kg/t utaveného skla) při elektrickém tavení než je uvedena v stávajícím BREF GLS ( mg/nm 3 ). Ke zrušení podmínek ohledně povinnosti sledovat jakost podzemní a povrchové vody dle vyhlášky č. 20/2002 Sb., v platném znění, nemáme námitek. Číslo stránky 1 5

16 K aktualizovanému HP, který byl upraven dle připomínek správce povodí a správce významného vodního toku Sázava tj. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Zn / Ža, ze dne , a k aktualizovanému PŘ VZZO, nemáme připomínky. S návrhem na vydání změny lp souhlasíme. Krajský úřad konstatuje, že žádosti o vydání 2. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení, bylo vyhověno za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí. Nedochází k významné technologické změně a tyto změny navazují na minulé průběžné obnovování výroby. Předchozí porovnání s nejlepšími dostupnými technikami provedené v rámci procesu vydání integrovaného povolení a jeho změn zůstávají neměnná a nadále v platnosti. Správního poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 96 písm. b) sazebníku, ve výši Kč se nestanoví, neboť se nejedná o změnu IP při podstatné změně zařízení, viz výše. Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, lze odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí, OVSS VII, Mezírka 1, Brno, a to podáním prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odst. 2 a naplňovat podmínky 82 správního řádu. V Jihlavě dne: otisk úředního razítka Ing. Josef Klečanský vedoucí oddělení integrované prevence a EIA odboru životního prostředí Číslo stránky 1 6

17 Rozdělovník Datovou schránkou: Účastníci řízení 1) CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o., Zámecká 730, Světlá nad Sázavou 2) Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou 3) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 4) Český rybářský svaz, místní organizace, Lánecká 59, Světlá nad Sázavou (doporučeně do vlastních rukou) 5) Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí zde Dotčené správní úřady 6) Městský úřad Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí 7) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod 8) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídle v Jihlavě, Tolstého 1914/15, Jihlava 9) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava - zde 10) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí - zde Odborně způsobilá osoba 11) CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 8, Praha10 Na vědomí (po nabytí právní moci IP) 12) Ministerstvo životního prostředí, oddělení IPPC, Vršovická 65, Praha 13) Ministerstvo životního prostředí, OVSS VII, Mezírka 1, Brno 14) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod Číslo stránky 1 7

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í o změně č. 1 integrovaného

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Energie pro budoucnost Brno 8/10/2013 1/14 Michal Schrimpel, Roman Mašika Skupina ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem podnikajících v segmentech:

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel )

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1666/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení Dymos Czech Republic s.r.o. Vypěňovací linka výplní autosedaček Integrované povolení čj. MSK 56503/2009 ze dne 8. 7. 2009, ve znění změny čj. MSK 150091/2010 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 29. listopadu 2010 Č. j.: KULK 79358/2010 Sp. Zn.: OŽPZ 1088/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb. Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb. LIST Č. 0 Obsahuje identifikační údaje vlastníka (držitele) zařízení či látek. Vyplňuje se tehdy, pokud dotčený subjekt vlastní

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Mikulov 23.6.2011 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Působnost ČIŽP OI Brno, OOH Jihomoravský kraj Zlínský kraj

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě povinná dokumentace Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecně je definováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více