Agresivita = chování realizované s cílem ublížit bytosti, která e naopak snaží tomuto chování vyhnout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agresivita = chování realizované s cílem ublížit bytosti, která e naopak snaží tomuto chování vyhnout"

Transkript

1 Základy společenských věd 5.a 2007/2008 Sociální psychologie - jak lidé vnímají svůj sociální svět - sociální interakce - naše a cizí chování, názory, změny v našem světě Jak na nás působí okolní svět? - změna rysů osobnosti - utváří, mění a ovlivňuje mezilidské vztahy - vytváří normy, hodnoty, tradice Jsme intuitivními psychology - zjednodušujeme si svět - vytváříme si schémata 2 efekty efekt působivosti něco originálního, neotřelého - efekt pořadí Již hotová schémata jsou rezistentní vůči novým datům!!! Sebesplňující stereotypy vedou nás samé k chování, které druhé přiměje, aby s námi jednali podle tohoto stereotypu Atribuční teorie zabývá se přisuzováním příčin vlastního i cizího chování člověk formuluje vlastní teorie o tom, proč se věci dějí dáváme přednost příčinám trvalým a stálým můžeme předvídat budoucnost ZACH = základní atribuční chyba vnitřní není dobrý hráč vnější je nemocný, bylo špatné počasí - tendence přičítat omyl vlastnostem/povaze a zanedbávat situační příčiny - u naší chyby máme tendenci usuzovat na situační příčiny zkreslení sloužící sobě Naučená bezmocnost = ať dělám, co dělám, stejně to nepochopím Prosociální chování = chování, jehož cílem je zlepšit situaci druhé osoby - pomáhající chování - prosociální chování - altruismus Agresivita = chování realizované s cílem ublížit bytosti, která e naopak snaží tomuto chování vyhnout Frustrace = překážka na cestě k cíli jejím následkem je agrese katarze = očista, možnost zbavit se agrese - chování typu Já si to prostě vezmu a odcházím - důsledek: Prostředí kde žijeme je důležité pro náš způsob života a myšlení Afiliace, přitažlivost, vztahy - jsme sociální bytosti vyhledáváme přítomnost druhých Proč toužíme po kontaktu? Proč mám někoho raději, než jiného? Proč některé vztahy končí a jiné trvají celý život? 1 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

2 Afiliace = tendence vyhledávat společnost druhých bez ohledu na naše pocity vůči nim - evoluční vysvětlení Přátelství - základní charakteristika celoživotních vztahů reciprocita (vzájemnost) jedinci si pomáhají, podporují se Pohlaví a přátelství ženy - povídání si o soukromých záležitostech - projevování pocitů - svěřování se s problémy muži - podobné zájmy - společné provozování různých aktivit - minimální význam hovory o pocitech - celkově méně osobní Proč právě tyto rozdíly? evoluční vysvětlení LOV + BOJ SPOLUPRÁCE (muži) PÉČE O DĚTI A DOMÁCNOST (žena) síť přátelských vztahů Milenecká přitažlivost vztah zcela odlišný od přátelství (význam sexuální přitažlivosti) - počátek vztahu zamilovanost - nutná podmínka existence lidského druhu -??? HOMOSEXUALITA??? -??? HETEROSEXUALITA??? - atraktivním lidem přisuzujeme pozitivní vlastnosti - tělesná přitažlivost je obecně důležitější pro muže Kooperace a kompetice = jak se lidé vyrovnávají s konflikty vlastních a skupinových zájmů - co je vede k tomu, aby před vlastním zájmem upřednostnili skupinu a spolupracovali? Charakterizuj 4 základní faktory ovlivňující interpersonální přitažlivost. Co je hypotéza rovnocenných párů? Důležitost tělesné přitažlivosti. Tělesná přitažlivost v dlouhodobém vztahu. Protiklady se přitahují? Hypotéza komplimentárních potřeb. Vnímaná omylnost. Co znamená, že blízkost zvyšuje intenzitu počáteční reakce? Co to je obeznámenost? Základní výhody a nevýhody vztahu. Triangulární teorie lásky. Sociální skupiny - mezi-skupinové vztahy - sociální vliv v malých skupinách - skupinový výkon Meziskupinové vztahy chování členů jedné skupiny ke členům skupiny druhé třída, škola, rodina 2 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

3 pozitivní meziskupinové chování skupina oslavuje výhru negativní meziskupinové chování Sparta vyhraje Sparta vs. Slavie - ignorace Meziskupinová diskriminace - my vs. oni - zvýhodňování vlastní skupiny před druhou - my jsme lepší než oni Sociální vliv v malých skupinách - konformita tuctový, průměrný vliv většiny - podléhání - inovace menšina přinese nový nápad/módu/trend/ - polarizace - vliv autority Konformita - souhlas s většinou, podléhání skupinovému tlaku - typ mluvy, vyjadřování - postoje, názory Podléhání - vyhovění jdeme s davem, ale nezměníme svůj názor - internalizace souhlasíme s tím, že názor většiny je správný - identifikace změníme své názory a stanoviska Inovace - enviromentální skupiny Galileo, Freud, feministky - důležitost:vytrvalost v čase, konzistence - napomáhá existence mlčící většiny Polarizace - fenomén posunu k extrému - rozhodnutí učiněná po diskusi ve skupině jsou extrémnější Vliv autority - deindividualizace - davy - někdy kolektivní charakter - lidé v davu ztrácí osobní identitu - důsledky o ztráta identity o oslabení sebekontroly o citlivost o odpovědnost o rozumné plánování Skupinový výkon - Facilitace = usnadnění provedení určitého výkonu - běh na čas - obecně soutěže - podmínkou je rivalita - tzv. efekt obecenstva - zvyšuje počet chyb - difůze účinku - efekt obecenstva se rozptýlí na všechny účinkující 3 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

4 Zákon sociálního vlivu - 3 faktory o síla (významný divák) o počet (diváků, obecenstva) o blízkost (citová, k posluchačům) Lenivost - důležitým faktorem je anonymita - snažím se nevybočit ze skupiny Sociální psychologie Př. nápodoby jako formy sociálního učení Jak nás ovlivňuje sociální svět? Co znamená, že lidské chování je fcí osoby a situace? Popiš schéma moravák, vědec Ctj. efekt působivosti + př. Ctj. efekt pořadí + př. Ctj. zkreslení sloužící sobě + př. Ctj. altruismus? Ctj. difúze odpovědnosti? Ctj. hypotéza agrese frustrace? Ctj. efekt zbraně? Rozdíly v přátelství mužů a žen. Podstata meziskupinové diskriminace. Nevztažné skupiny jsou vnímány jako homogennější než vztažně co to znamená? Co přispívá ke konformnímu jednání? Dáváme přednost příčinám, které jsou Jak může skupina usnadnit seberealizaci? Ctj. sebesplňující stereotyp + př. Výhody a nevýhody interpersonálních vztahů. Ctj. skupinová polarizace? Charakt. sociální facilitaci. 3 důsledky deindividualizace. Ctj. zákon sociálního vlivu? Psychopatologie obor zabývající se duševními poruchami a nemocemi Co to znamená být normální? Abnormální chování - odchylka od statické normy - odchylka od sociální normy - maladaptivnost chování - nepřizpůsobené chování - osobní potíže Charakteristika normality - přiměřené vnímání reality - schopnost ovládnout svoje chování - sebeúcta a adaptace - schopnost vytvářet citové vazby - aktivita Duševní poruchy - dílčí duševní poruchy - oblast poznávání - vady smyslů - poruchy vnímání (iluze, halucinace) - poruchy paměti - hypoamnézie 4 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

5 - amnézie - lhavost bájivá (pseudologia phantactica) - vzpomínkový klam - oblast emocí - patický efekt - poruchy nálad - depresivní - manická - úzkostná - apatická - poruchy vyšších citů - poruchy pudů Čím se zabývá psychopatologie? Jaké chování můžeme považovat za normální? Charakterizuj psychicky zdravého jedince. Co je to patický efekt? Pseudologia phantactica. Vzpomínkový klam. Jak se projevuje úzkostná nálada? Iluze vs. Halucinace. Kdy může dojít k amnézii? Sociální necitlivost + příklady. Mentální retardace - postižení jedinců, při kterém dochází k trvalému zaostávání vývoje rozumových schopností trvalé snížení inteligence, ke kterému došlo v důsledku poranění mozku Inteligence - jejím ukazatelem je IQ - průměrná hodnota IQ se pohybuje v rozmezí Příčiny mentální retardace - 1/3 nezjištěná - genetické podmínky - problémy během těhotenství/při porodu - chudoba - kulturní omezení Kategorie - lehká (50 69) o sám se o sebe postará o mírná negramotnost o možné vývojové poruchy - středně těžká (35 49) o opožděný rozvoj řeči a chápání o minimální gramotnost o fyzické poruchy - těžká (20 34) o problémy s motorikou o zcela odkázaní na pomoc druhých - hluboká ( < 20) o imobilní o potřebují celoživotní péči Léčba - cíleně se léčit nedá Vzorec pro výpočet IQ IQ = (mentální věk/chronologický věk) Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

6 PTSD = Post traumatic stres disordes = post traumatická reakce na stres - frustrace = překážka na cestě k cíli - intrapsychický konflikt = střet 2/více navzájem nesmiřitelných a přibližně stejně silných tendencí - dlouhodobé neřešené konflikty jsou často zdrojem psychických problémů - potřeba výkonu vs. strach ze selhání - gradient odpuzování negativní, něco odkládáme - gradient přitahování pozitivní, věci chceme co nejdříve - deprivace = stav, kdy některé věci z objektivně významných potřeb nejsou uspokojovány v dostatečné míře - dlouhodobá deprivace vede k narušení psychického vývoje - deprivace základních biologických potřeb nedostatek jídla, spánku - senzorická deprivace otupení smyslů - kongitivní deprivace nedostatek podnětů k vývoji - citová deprivace - sociální deprivace Mechanismy psychické adaptace - cílem obranných rcí je obnovení psychické pohody a rovnováhy - temperament, osvědčené způsoby, zkušenost, inteligence - útok aktivní obrana - únik řešení situace, kterou neumíme vyřešit jinak - popření, potlačení a vytěsnění - fantazie - racionalizace rozumové přehodnocení situace - regrese návrat k předchozí vývojové fázi - identifikace - substituce najití si jiného cíle - rezignace Příznaky - otupělost - opakované oživování traumatu ve vzpomínkách a snech - úzkost poruchy spánku, nadměrná ostražitost - nemusí se projevit ihned Úzkost - nejčastější reakce na stres - častěji po prudkých stresových nárazech, než při živelných katastrofách - častěji, když žijme v osamocení, než ve skupině Vztek a agrese - další možné rce na stres - vlnou agrese se snažíme odstranit překážky na cestě k našemu cíli - dospělí častěji používají slovní agrese než fyzické Apatie a deprese - opak vzteku a agrese - apatie může přerůst v depresi - teorie naučené bezmocnosti Hyperaktivita = porucha aktivační úrovně, která bývá často kombinována s poruchami pozornosti ADHD attention deficit hyperaktivity disorder 6 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

7 Hyperaktivita v reálu - nadměrné nutkání k pohybu, k aktivitě, která je neúčelná až nesmyslná - nepřiměřený a nápadný projev Impulzivita - tendence reagovat bez rozmyšlení, náhle a často nepřiměřeně podnětu - hyperaktivní, impulzivní děti nejsou schopny plánovat svoje chování Poruchy pozornosti - slabá pozornost - rychlá unavitelnost - neschopnost dlouhého a kvalitního soustředění V důsledku těchto poruch získává dítě roli nežádoucího jedince, který je odmítán a negativně hodnocen. Léčba - návštěva psychologa - pozitivní prostředí Příčiny - komplikovaný porod nedostatek kyslíku poruchy mozku Autismus - jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje - vzniká na neurobiologickém podkladě - specifické vzorce chování - problémy s komunikací - nevyléčitelný Druhy autismu - autismus - atypický autismus - Aspergerův syndrom Příčiny - genetické faktory - mozková poškození - nedostatečné propojení mozkových center - extrémně mužský typ mozku Epilepsie = padoucnice - registrována u 1% obyvatel - neurologické postižení Dělení dle příčiny - vrozená (primární) o komplikace v těhotenství o dědičnost - získaná (sekundární) o úraz o nádor o infekce Formy - fyzická o bezvědomí s křečemi tonicko-klonické křeče - psychická o narušení motoriky a paměti 7 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

8 Diagnóza a léčba - lékaři pomocí EEG zjišťují epilepsii - léčí ji o prášky o chirurgickým zákrokem - nelze ji vyléčit, pouze léčit a potlačit Omezení epileptika - nesnáší blikavá světla - nesmí pít alkohol - nesmí kouřit - omezuje televizi - nesmí být dlouho ve vodě - nesmí řídit auto Přehled duševních poruch (MKN 10, 1991) Neurotické poruchy - neurastenie - somatoformní poruchy - fobické poruchy - úzkostné poruchy Specifické poruchy osobnosti a chování - paranoia - patologické hráčství - pyromanie Psychózy - schizofrenie Behaviorální syndromy a fyziologické poruchy - mentální anorexie - bulimie - poruchy spánku Poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek - amnestický syndrom - syndrom závislosti - delirium - psychotická porucha SVPU = specifické obtíže při získávání základních školních vědomostí - nezávislé na IQ Příčiny - dědičnost - úraz mozku Projevy - špatné výsledky ve škole - problémy s chováním a soustředěností Náprava - píle a trpělivost - reedukace 8 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

9 Typy poruch - dyslexie porucha čtení - dysgrafie porucha psaní - dysortografie porucha pravopisu - dyskalkulie porucha matematických schopností - dyspinxie porucha kreslení - dysmúzie porucha hudebních schopností - dyspraxie porucha motoriky - dyslalie porucha výslovnosti Čím je typická anankastická porucha? Kdo mívá nadměrné obavy z kritiky a odmítnutí? K čemu obvykle vede vyhýbavé jednání? Co znamená výraz submisivní? Pro jakou poruchu je charit. nízké sebehodnocení, pocity bezmocnosti a neschopnosti? Kdo tráví příliš mnoho času před zrcadlem? Jak vypadá partnerský vztah závislého? Kdo trpí nadměrnou potřebou obdivu? Popiš narcistní vztah k jiným lidem. Paranoidní porucha osobnosti - paranoia = druh psychózy - bludy - chorobné představy - stihomam - nadměrné obavy o svou osobu - chorobná vztahovačnost - pocit pronásledovanosti - extrémní urážlivost - agresivita - patologická zášť vůči určitým osobám - nechuť k některým potravinám - strach z výšek a jiné fobie Interpersonální chování - komentuje věci, které by jinak přešel bez povšimnutí - tónem hlasu mluví ironicky, hystericky, urážlivě - duševní úrazy - těžko akceptuje křivdu, výčitku Druhy - perzekuční paranoia má strach, že ho pronásledují - kverulantská paranoia má strach, že ho lidé nemají rádi - žárlivecká paranoia - astenická chce zabít sebe - estenická chce zabít partnera - davová paranoia potřeba tance, rituálů - halucinogenní halucinace Příčiny - traumata z dětství - šikana - zavržení dítěte rodiči - špatný kolektiv v pubertě Diagnostika - speciální test, má 8 otázek 9 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

10 Léčba - psychoterapie - redukce - resocializace - přiznání si nemoci - pozitivní prostředí Sebevražedné jednání jakýkoli akt ohrožující život sebevražda vs. sebevražedné jednání - sebevražda o častěji u mužů o v druhé polovině života o vážné důvody o promyšlená předem - sebevražedné jednání o častěji u žen o v první polovině života o mírné důvody o spontánní Identifikace sebevraždy - mluvení o smrti - věty typu: Nemá to tu cenu, Nechci tu žít dál - mluvení o posmrtném životě - řešení závěti - loučení se Nejčastější mýty - když o tom mluví, tak to neudělá - když s ním o tom budu mluvit, tak se zabije doopravdy - když už se o sebevraždu jednou pokusil, tak to příště dělat nebude Sebevraždy - Kurt Cobain - Karel Svoboda - Adolf Hitler Pokusy o sebevraždu - Iveta Bartošová - Britney Spears Poruchy chování v dětském věku - agresivní - neagresivní Agresivní Šikana = násilné, ponižující chování jednotlivce/skupiny vůči slabšímu jedinci - fyzická - psychická - ohrožování fyzického i psychického zdraví - je to záležitost skupiny - projev zneužití moci Neagresivní Lhaní - pravá lež - úmyslná a vědomá - lhavost bájivá 10 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

11 Útěky - únikové jednání - impulzivní - chronické - toulání Krádeže - cílené a úmyslné - příležitostné - promyšlené - organizované Narcismus = porucha osobnosti, při které se vyskytují velikášské pocity vlastní důležitosti a jedinečnosti, fantazírování o neomezených možnostech, exhibicionistická potřeba Znaky - porucha sebehodnocení vlastní důležitost - špatné vztahy k ostatním lidem arogantní chování - potřeba obdivu předvádění se - špatná rce na kritiku hněv, agrese Formy - získaný - sexuální - narcisstic style Metrosexuálové - David Beckham - Tom Cruise - Adolf Hitler - Schizofrenie - z řečtiny schizo rozštěpit, frenum mysl - poruchy myšlení a pozornosti - bludy - halucinace - přecitlivělost, deprese, ztráta motivace Základní typy - paranoidní nedůvěřivost, bludy - katastrofická - sebepoškozující - produkující - prostá - katatonní - 1% populace schizofrenici Příčiny - biologické hypotézy - psychologické hypotézy Léčba - duševní terapie Stres - nepohoda, něco nepříjemného - tělesná a duševní rce na nepřiměřené/ohrožující podněty - upozorňuje na nebezpečí/hrozbu 11 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

12 Spouštěcí mechanismy - vztahové problémy - psychické poruchy agrese, vyčerpanost, sexuální problémy - psychosomatická onemocnění obezita, bolesti hlavy, zvýšený TK, diabetes Projevy stresu - v myšlení - v chování - v tělesných příznacích Emoční směry - akutní příznaky - chronické příznaky Stresory - očekávání něčeho špatného - nemít věci pod kontrolou (opilost, nebezpečná jízda ) - negativní události přisuzujeme sobě Druhy stresorů - vztahový - pracovní a výkonný - stresory související s životním stylem - nemoci Eustres stres s pozitivními účinky (sport, svatba ) Distres stres s negativními účinky, psychická zátěž Vliv myšlení na rozvoj stresové rce - hlubší představa, jak mají a nemají věci vypadat, co je a co není správně Vliv životních postojů na rozvoj stresové rce - jsem bezcenný, zlý - nikdy nesmím vypadat hloupě - všichni mě musíte mít rádi - život musí být fair Faktory - biologické - osobní dovednosti egocentrismus - sociální faktory, podpora rodinné zázemí - osobní zájmy aktivní pohyb, hudba, čtení Afektivní poruchy = poruchy nálad Příznaky - časná ranní buzení - střídá se manický a depresivní syndrom Druhy - unipolární typ - bipolární typ střídají se manické a depresivní fáze Manický syndrom - nadměrná, bezdůvodná dobrá nálada - zrychlená duševní činnost 12 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

13 - vysoké sebevědomí - nenapravitelnost - nespavost - nadměrná aktivita - někdy křik, destrukce okolí - hyperaktivita Léčba - neuroleptika Depresivní syndrom - nejčastější duševní onemocnění - obvykle mezi lety - ženy dvakrát častěji než muži - permanentní depresivní nálada, smutek, úzkost, ztráta sebedůvěry - somatické a vegetativní příznaky Typy - auziosní - agetovaný - vegetativní - Sezónní afektivní poruchy - zimní deprese - neztrácí chuť k jídlu, může spát Bipolární afektivní poruchy - střídají se depresivní a manické fáze, deprese převažují - obě pohlaví trpí stejně, deprese mají ale ženy častěji Syndrom CAN = Child Abuse and Negleet = syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - fyzické a psychické týrání, sexuální zneužívání, šikana, zanedbávání Fyzické týrání - formy o bití o odnímání základních životních potřeb spánek, jídlo Psychické týrání - má dopad na vývoj dítěte - nadávky, ponižování, zesměšňování - odmítání dítěte, citový chlad - permanentní srovnávání se starším sourozencem - rozvod zatahování dítěte do konfliktů Sexuální zneužívání - bezkontaktní o obnažování se a masturbace před dítětem o nucení dítěte sledovat soulož - kontaktní o osahávání o styk Zanedbávání - nedostatek zájmu - zanedbávání péče - matka nechává dítě bez dozoru 13 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

14 Šikana - agrese vůči slabšímu jedinci - ponižování, zesměšňování - nucení do práce, kterou by měl dělat agresor - fyzická šikana Systémové týrání - ve skupinách/institucích, které původně měly kladný význam pro dítě - opakovaná, nadbytečná lékařská péče - špatná/zanedbaná péče v kolektivních zařízeních - ponižování, zesměšňování Sekundární viktimizace - dítě je obětí trestného činu i obětí jejího vyšetřování - opakované výpovědi - nedůvěra ve výpověď dítěte - odebrání dítěte z rodiny Chování týraného dítěte - nezájem o dění kolem - zvýšená opatrnost v kontaktu s dospělým - úzkost a vyděšené reakce - sebepoškozování - útěky z domova - odmítání jídla/přejídání se - léčba - prevence - ohlášení případu, preventivní přijetí Sekty Původní význam - z lat. secta způsob života - politická/náboženská skupina, která se odtrhla od původního celku - většina zásad společná s mateřskou skupinou - každé náboženství bylo původně sekta Sociologický význam - skupina vyznačující se konflikty - různá závislost členů na sektě - masová hnutí budovaná na určité ideologii - založena kvůli dodržování dogmat bz ohledu na zkušenost - snaží se nastolit své původní názory Jak sekta působí - je vedena velmi charismatickou osobností - ze začátku velmi sympaticky, později přituhuje - manipulovaná osoba si málokdy uvědomí, že je s ní manipulováno - sekta nás donutí dělat věci, které bychom normálně nedělali - pobyt v sektě může být uvolněním po těžké práci (autorita vše řeší za ně) - způsobuje psychickou závislost členů - zmocňuje se majetku členů sekty - zneužívá práce svých členů - pronásleduje své bývalé členy - těžko se z ní dostává ven Počátek sekty - rituál 14 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

15 Bezdomovectví - bezdomovec = osoba bez trvalého bydliště - odsunutí jedince na okraj společnosti Osobnost - osobní potíže, nepřiměřené reakce - odchylka od sociální i statické normy - chybí kompetence nutná k sociální adaptaci - nechápe pravidla a normy společnosti Příčiny - generalizované psychosociální jednání Sociální vztahy - neschopnost dlouhodobých a hlubších vztahů - trpí lhavostí bájivou, sebevražedným jednáním - těžká rezignace - občas se uchylují k prostituci - mohou mít zvíře (psa), mají k němu mnohem lepší vztah, než k jiným lidem 15 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

16 Obecná psychologie Rozumově poznávací (racionálně kongitivní) duševní procesy (RPDP) - podmínkou úspěšného přežití člověka je adekvátní úroveň duševního dění osobnosti (= optimální příjem, prožívání a zpracování informací) = soubor funkcí psychiky zabezpečující jedinci odpovídající orientaci ve vnějším světě i v sobě samém - vědomí a pozornost (výchozí podmínky jakékoli duševní činnosti) - čivost a vnímání (bezprostřední odrážení reality) - paměť (fixace, uchovávání a vybavování) - myšlení (odvozování vztahů, řešení problémů) - učení (osvojování vědomostí a dovedností) - sebepoznávání (ucelenější soubor poznatků o sobě) - vzdělanost (propojení poznatků do obrazu světa ) - tvořivost (rozšiřování a tvůrčí uplatnění poznatků a dovedností) Co určuje kvalitu poznávání a úroveň orientace? - dispozice (především u základních duševních funkcí paměť, pozornost) - vývojová fáze jedince (např. problém generalizace, abstrakce) - charakterem vnějších podmínek (př. podnětová deprivace) - motivace a úsilí jedince (volní vlastnosti, chtění ) Vědomí - bdělost, lucidita, vigilita - základní předpoklad duševního dění - během dne se mění jeho intenzita, rozsah a stabilita - změna vědomí poznáme především při probuzení Stavy vědomí - kóma (extrémní stav hlubokého bezvědomí s minimem neurovegetativních funkcí) - spánek (viz prezentace) - hypnóza (viz prezentace) - relaxace (člověk je bdělý, ale pohroužený do stavu sníženého vědomí) - scanning (v rychlosti obhlížíme okolí a pátráme po zajímavostech) - vigilance (trvalá pozornost, dlouhodobá koncentrace např. astronaut, dirigent) - tenacita (stav nejvyšší pozornosti) Pozn.: Působí na nás mnoho podnětů, které jsou zpracovávány také podvědomím (projevuje se vhledem, intuicí) Druhy vědomí - vědomí aproximativní - podle C. G. Junga se jedná o stav mezi jasným vědomím a nevědomím - vědomí skupinové - souhrn psychických jevů, které jsou společné členům skupiny a jež se v průběhu existence skupiny vyvinuly ve vědomé MY (např. společné zážitky apod.) - vědomí obluzené - při vysokých horečkách, intoxikaci, úžehu - vědomí symbolické - podle Ebbinghause nejranější doba dětského dotazování; v dospělosti je předpokladem umělecké tvorby - vědomí vesmírné - podle W. Jamese vědomí, v němž je obsaženo jako ve vzpomínkách vše, co kdy lidé prožili, které jsou jednotlivému vědomí neznámé. H. Driesch tvrdil, nevědomí jednotlivých lidí je roztroušeno v kosmu a lze je propojit telepatií - vědomí změněné - vnímání, myšlení a cítění jedince je ovlivněno okolnostmi, např. hypnózou, drogou, katastrofou, sněním, únavou Podvědomí - zaznamenáváme podněty, které normálně nevnímáme - výsledkem podvědomých procesů je také řešení problému intuicí, vhledem Nevědomí - myšlenky, které si člověk neuvědomuje, ale působící na jeho chování a jednání, aniž o něm ví - nevědomí obvykle obsahuje emočně bolestivé vzpomínky, které byly vytěsněny 16 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

17 Čití - základní informace o vnějším světě a o stavu vlastního organismu získáváme pomocí analyzátorů - každý analyzátor se skládá z receptorů, dostředivého nervu a mozkového centra, v němž vzniká vlastní počitek a z něhož se zároveň řídí činnost příslušného analyzátoru. - schopnost organismu bezprostředně registrovat dílčí signály reality (předpokladem je vnímání) - vzniká stimulací receptorů (buňky specializované na příjem určitého druhu energie fyzikálních a chemických podnětů) v našem těle vzniklý vzruch je doveden do CNS (centrální nervové soustavy), kde je dešifrován a vzniká tzv. počitek (doteku, tlaku, tepla, chladu, rovnováhy, chuti, čichu, sluchu, bolesti ) - chemickým podnětem jsou rozptýlené molekuly různých látek, které stimulují čichové buňky nosní sliznice Druhy počitků - zrakové, sluchové, čichové, chuťové, kožní počitky (dotek, teplo, chlad, bolest), rovnováhy, kinestetické (pohyb končetin, směr, síla), orgánové Reflexní oblouk (funkční okruh) - podnět - receptor (přijímací orgán) - dostředivý nerv - analyzátor - mozkové centrum - odstředivý nerv - efektor (výkonný orgán) - reakce - má-li vzniknout počitek, musí mít podnět určitou sílu - dolní počitkový práh je-li intenzita nižší, podnět již necítíme (podprahový podnět) - horní počitkový práh je-li intenzita vyšší, podnět necítíme, či pociťujeme jako bolest (nadprahový podnět) - tréninkem se prahy posunují (dlouhodobě pracující s barvami rozliší víc odstínů jedné barvy než laik) Minimální podněty - zrak - plamen svíčky viditelný za jasné noci ze vzdálenosti 48 kilometrů - sluch - tikot hodinek slyšitelný za ticha ve vzdálenosti 6 metrů - chuť - čajová lžička cukru rozpuštěná v 10 litrech vody - čich - jedna kapka parfému rozptýlená v prostoru 6 místností - hmat - pád mušího křídla na tvář z výšky 1 centimetru Každý živočišný druh si vytváří vlastní vidění světa, vlastní obraz - chřestýši mají mezi smyslový orgán pro vnímání tepla, který jim umožňuje lovit kořist, kterou nevidí, ani neslyší, na základě tělesné teploty, kterou vyzařuje a která se liší jen o několik desetin stupně od teploty okolí - pes má tak vyvinutý čich, že pozná pach různých lidí tak přesně, jako kdyby to byly jejich fotografie - pachové signály samiček motýlů dokážou přivábit samečka až ze vzdálenosti 11 km Vnímání (percepce) - to, co zakoušíme uvnitř své hlavy, není vždy totožné s tím, co je skutečně tam venku 1 - proces aktivního vytváření obrazu vnějšího světa i změn v našem těle prostřednictvím smyslů - umožňuje adaptaci tím, že jedinci poskytuje informace o vlastnostech objektů a jejich vztazích - úzce souvisí s pamětí vnímané je neustále porovnáváno s obsahy uloženými v paměti (např. aktuální vjem auta s vozidly, které jedinec viděl dříve) - jde o proces aktivní konstrukce skutečnosti (mozek vytváří svůj vlastní obraz reality, ne, že by jí pouze odrážel) - výsledkem je vjem (vzniká přeměnou fyzikálních a chemických podnětů na smysluplné údaje) - představuje vnitřní reprezentaci objektu či děje (situace) tedy ne objekt sám o sobě Smyslové ústrojí vytváří mosty mezi okolním světem a vnitřním životem. (K. von Triech) Funkce vnímání - adaptivní umožňuje orientaci ve vnějším světě - má rozhodující význam pro duševní život člověka 17 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

18 Druhy vnímání - vnímání se uskutečňuje především jako zrakové vnímání objektů o obraz vnímaného na sítnici + oční pohyby, které objekt skenují (v. lidské tváře - během 1 minuty až 250 tzv. skákavých očních pohybů s fixací 0,2-0,3 s) - k identifikaci objektů dochází srovnáváním obrazu s pamětním záznamem (obrys písmene R tvoří oblouček, šikmá a rovná čára, závěr mozku jde o písmeno R) Vnímání vzdálenosti - podoba textury se vzdáleností ubývá povrchových detailů (např. obličej, pohled na město apod.) - perspektiva - zakrývání (bližší předměty někdy částečně zakrývají ty vzdálenější př. student zakrývá tabuli) - velikosti obrazu předmětu na sítnici o sbíhání očních os při vnímání bližších předmětů se oči sbíhají a naopak Vnímání pohybu - obraz ze sítnice je zpracován v mozku ve vjem plynulého pohybu - pohyb lze vnímat také sluchem (přibližující se vozidlo) Vnímání času - pozorování změn, které proběhly od určité doby v minulosti k přítomnosti, uvědomění si, že se něco změnilo - čas naplněný zajímavou činností obvykle utíká rychleji než v případě nudné činnosti (např. čekání) Vnímání hmatu - je syntézou dotykových dojmů (měkkosti, hladkosti, suchosti apod.) - na vnímání má také vliv kultura - euroamerická civilizace (tzv. Západ) přeceňování přímých linií, pravých úhlů apod. - pralesní kultury problém s vnímáním na velké vzdáleností (nejsou na ně adaptované) - kulturní svět ovlivňuje také to, čemu dáváme ve vnímání přednost Konstantnost vnímání - vjemy velikosti, tvaru, světlosti a barvy známých předmětů zůstávají konstantní, i když se tyto objekty mění (čistý list papíru vnímáme ve stejném odstínu bílé barvy za denního světla i za šera, kdy bychom jej měli vnímat v odstínu šedi; talíř vnímáme jako kulatý, i když z většiny úhlů se nám jeví jako elipsa apod.) Základní tendence živých bytostí - dávat věcem a jevům určitý význam - vnímání vzdálenosti Reverzibilní figury - ve vnímání se uplatňují určité percepční tendence často se projevují v tzv. optických klamech (obvykle jako důsledek přeceňování či podceňování významu některých tvarů) - iluze jsou vyvolávány účinkem emocí na vnímání např. strach může zkreslovat vnímanou skutečnost Pozn.: Některým geometrickým útvarům přisuzujeme významy vodorovná přímka (klid, šířka), svislá přímka (pohyb, stoupání), pravidelná vodorovná vlna (příjemná, uklidňující), nepravidelná a do výše stoupající (vzrušení, napětí). Viz např. výtvarná díla V. Kandinského Podprahové vnímání (subliminální percepce) - vnímání jako činitel lidské mysli nemusí být nutně spojeno s uvědomováním si vnímaných podnětů (může mít psychické účinky, aniž o tom víme viz podprahová reklama) Mimosmyslové vnímání ( extrasenzorická percepce ) - jeden z oborů parapsychologie - telepatie (vnímání situací, stavů osob atd., s nimiž není jedinec v přímém kontaktu), př. nadaní jedinci byli schopni odhadnout, jaký geometrický obrazec je ukazován jinému člověku v jiné místnosti - kryptoskopie (vnímání skrytých předmětů např. obrazec v neprůhledné obálce), tento jev experimentálně ověřen, může být i trénován - proskopie (vnímání budoucích událostí) 18 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

19 Příklady a zajímavosti Vnímání textu V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaevo, že nzeáelží napořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleuitžá věc je, aby blya pnvrní a psoelndí pímesna na srpváénm mstíeě, zybetk mžue být totánlí sěms a vy to přoád bez porlbmée prřčtee. Je to proto, že ldiksý mezok netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. Vnímání tváře - jsme velmi citliví k vnímání tohoto typu objektu Předpokládejme jistého člověka, od narození slepého, nyní dospělého, který se pomocí doteku naučil rozlišovat mezi koulí a kostkou ze stejného kovu Představme si, že kouli a kostku položíme na stůl a slepému muži umožníme vidět; otázka zní, zda by daný člověk jen pomocí zraku, aniž by se předmětů dotkl, dokázal rozlišit a říci, který z nich je koule a který kostka. Podivili jste se někdy, proč tolik nesnášíme zvuk nehtů škrábajících po tabuli? Proč nás ten zvuk dohání k šílenství? Jeden výzkumný přístroj zaznamenal zvuk velmi podobný tomu zmíněnému (zvuk škrabky přejíždějící po kovu), převedl jej na digitální záznam a pomocí počítače jej srovnal se vzorky tisíců dalších zvuků objevujících se v přírodě. K překvapení vědců se daný zvuk nejvíce shodoval s varovným pokřikem primátů, který vydávají, když v divočině zahlédnou dravce. - proces interpretace senzorické informace na příkladu tzv. organizace neúplných obrazů či tzv. konkurenčních obrazů co vidíte na těchto obrázcích? odkazy Slepá skvrna našeho oka Když si řekneme, že v našem zorném poli je místo, které vůbec nevidíme, ačkoli je přímo před námi, nebudeme tomu asi věřit. Copak je možné, abychom si za celý život nevšimli tak značného nedostatku svého zraku? Zjistil a dokázal to r slavný fyzik Mariotte a velmi tím pobavil dvořany Ludvíka XIV. Postavil dva velmože na dva metry od sebe a požádal je, aby se dívali jedním okem na jistý bod ležící trochu stranou. Pak se každému z nich zdálo, že jeho protějšek nemá hlavu. Je to sice podivné, ale lidé teprve v 17. století zjistili, že na sítnici jejich oka existuje slepá skvrna, o níž dříve nikdo neměl ani tušení. Je to ono místo na sítnici, kde zrakový nerv ústí do oční bulvy a ještě není rozvětven na jemná nervová vlákna opatřená elementy citlivými ke světlu. Mezeru ve svém zorném poli nevnímáme jen ze zvyku. Naše představivost mimovolně zaplňuje toto místo podrobnostmi okolního obrazu. Například když na obrázku nevidíme černou skvrnu, prodlužujeme ve své představě dvě kružnice a jsme přesvědčeni, že jasně vidíme místo, kde se protínají. Z dlouhého zvyku však běžně vůbec nevidíme slepou skvrnu našeho oka, stejně, jako nevnímáme třeba obroučky brýlí. Kromě toho obě slepé skvrny v našich očích odpovídají různým místům zorného pole každého oka, takže díváme-li se oběma očima, žádná mezera v jejich společném zorném poli není. Slepá skvrna našeho zorného pole není malá. Když se díváme jedním okem na dům ze vzdálenosti 10 m, slepá skvrna nám znemožňuje vidět dosti značnou část jeho průčelí, zhruba o průměru větším než 1 m; vejde se tedy do něho celé okno. Na obloze pozorované jedním okem nevidíme plochu rovnající se 120 měsíčním úplňkům. Pozornost = soustředění činnosti jedince v daném momentu na určitý reálný objekt (předmět, událost, myšlenka ) Základní rozdělení pozornosti Bezděčná pozornost Ze všeho, co na člověka působí, je to, co se stává předmětem odrazu, odlišováno v mnoha případech bezděčně. V těchto situacích mluvíme o bezděčné neboli neúmyslné pozornosti. Příkladem může být odbíjení věžních hodin - přestože jej záměrně nesledujeme, jsme schopni chvíli po odbití říci, kolik úderů jsme slyšeli. Záměrná pozornost Tato pozornost je určována cílem vědomě vykonávané činnosti. Z vědomě vytčeného úkolu právě vyplývá, které předměty nebo jevy, které jejich stránky i zvláštnosti zpozoruje člověk při své činnosti, tj. čeho si v tomto případě všimne. Čteme-li dopis a jsme-li zcela soustředěni na smysl toho, co se v něm oznamuje, nepostřehneme zvláštnosti jednotlivých písmen. Upoutávají naši pozornost jen tehdy, je-li na 19 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

20 nich něco zvláštního, co ztěžuje čtení. Pak věnujeme pozornost jednotlivým písmenům bezděčně z toho důvodu, že se od obvyklých písmen výrazně liší. Avšak opravuje-li učitel sešity, zejména tehdy, když se žáci teprve učí psát a když musí učitel kontrolovat, do jaké míry píší písmena správně, je jeho pozornost soustředěna na to, jak jsou písmena napsána. Nyní se to děje nikoli pro jakousi jejich výrazně se projevující specifičnost, tj. jim vlastní zvláštnosti, ale vzhledem k úkolu, který učitel má, totiž přezkoumat správnost napsaných písmen. Práv takovouto pozornost, jež je usměrňována úkolem činnosti, označujeme za záměrnou. Vlastnosti pozornosti - koncentrace (soustředěnosti) - intenzitu (napětí), - rozdělení pozornosti - stálost a rozptýlenost. Koncentrace (soustředěnost) - pozornosti je vydělením omezeného počtu objektů, na něž je pozornost zaměřena (čím je okruh předmětů užší, tím je pozornost soustředěnější). Množství objektů, které pozornost zahrnuje, při vnímání tvoří rozsah pozornosti (najednou můžeme postřehnout 7 ± 2 objektů). Schopnost koncentrace narůstá s věkem. Intenzita (napětí) - pozornosti je dána stupněm její soustřednosti na určité objekty a současným přehlížením všeho ostatního. Je vyjádřením toho, co pozornost charakterizuje. Při velmi intenzivní pozornosti je člověk celkově zaujat tím, na co je soustředěn, nevidí a neslyší, co se kolem něho děje. Platí: čím větší je intenzita, tím menší je rozsah. - velké intenzity dosahujeme, máme - li v maximální možné míře k dispozici všechno, co je podmínkou pozornosti - působení výrazných, na neutrálním pozadí jasně vystupujících podnětů, silný zájem o pozorovaný předmět i jev, velký význam pozorovaného předmětu pro řešení úkolu apod. Rozdělení pozornosti - k němu dochází, provádíme-li současně dva nebo více úkonů (např. řidič automobilu či učitel vykládající novou látku). Příznačné je, že pouze jeden z úkonů se děje za dostatečně plného a jasného odrazu toho, co je k jeho provedení nutné, ale všechny ostatní úkony jsou vykonávány při omezeném odrazu toho, co je pro ně třeba. Stálost pozornosti - znamená její dlouhodobé udržování na čemkoli, co je podřízeno jednomu obecnému úkolu. Je to charakteristika pozornosti v čase. Velmi důležitou z podmínek stálosti pozornosti je rozmanitost dojmů nebo prováděných úkonů, neboť vše jednotvárné pozornost rychle otupuje. Rozptýlenost pozornosti. - je opakem stálosti pozornosti. Periodický odklon nebo oslabování pozornosti, které se střídají s jejím návratem k témuž objektu nebo s jejím novým zesílením, se nazývá fluktuace pozornosti. K té dochází i při velmi soustředěné práci, což je vysvětlováno neustálým střídáním vzruchu a útlumu v mozkové kůře. Tuto fluktuaci můžeme velmi dobře pozorovat také na reverzibilních obrazech. Díváme-li se na obrázek, na němž je zobrazen komolý jehlan, vnímáme jej hned tak, jako by byl obrácen svým vrcholem k nám, hned tak, jako by byl obrácen od nás. Chceme-li tuto fluktuaci oslabit, je třeba si v duchu představit jehlan např. jako podstavec nebo jako prázdnou místnost. S pozorností souvisí zvědavost vrozená a biologicky účelná aktivita (podobně jako hra). Paměť Pokud bychom se pokusili vyjádřit lidskou podstatu, tedy to, bez čeho člověk přestává být člověkem, nebylo by možné nezmínit právě paměť. Dává nám pocit jednoty, poskytuje kontinuitu našemu vědomí já a je základem naší identity. Bez používání paměti by člověk nevěděl, jak se jmenuje, kde bydlí, neznal by ani své nejbližší, neuměl by chodit ani mluvit. Tvorové s mozkem bez ohledu na to, jak primitivním mají schopnost utvářet vzpomínky. Je to proto, že mozková tkáň je na rozdíl od ostatních typů tkání nadána speciální vlastností: je schopná učení. Každý vjem, akt poznání a pohyb pozměňují naši mozkovou tkáň a zanechávají po sobě paměťovou stopu. Ve skutečnosti je víc než zřejmé, že k vytvoření paměťové stopy dochází, ať už se později na danou událost rozpomeneme či nikoli. 20 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

ROZUMOVĚ POZNÁVACÍ(RACIONÁLNĚ-KOGNITIVNÍ) DUŠEVNÍ PROCESY (RPDP)...4 VĚDOMÍ...4 ČITÍ...6 VNÍMÁNÍ (PERCEPCE)...8 POZORNOST...16 PAMĚŤ...

ROZUMOVĚ POZNÁVACÍ(RACIONÁLNĚ-KOGNITIVNÍ) DUŠEVNÍ PROCESY (RPDP)...4 VĚDOMÍ...4 ČITÍ...6 VNÍMÁNÍ (PERCEPCE)...8 POZORNOST...16 PAMĚŤ... OBSAH ROZUMOVĚ POZNÁVACÍ(RACIONÁLNĚ-KOGNITIVNÍ) DUŠEVNÍ PROCESY (RPDP)...4 VĚDOMÍ...4 ČITÍ...6 DRUHY POČITKŮ...6 REFLEXNÍ OBLOUK...6 MINIMÁLNÍ PODNĚTY...6 VNÍMÁNÍ (PERCEPCE)...8 VNÍMÁNÍ...8 FUNKCE VNÍMÁNÍ...8

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mirka 1)Poznávací procesy a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly - podnět-> počitek->

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Psychologie 00. Otázka číslo: 1. Osobnost: je hotova již při narození. se formuje se během individuálního života

Psychologie 00. Otázka číslo: 1. Osobnost: je hotova již při narození. se formuje se během individuálního života Psychologie 00 Otázka číslo: 1 Osobnost: je hotova již při narození se formuje se během individuálního života je ovlivněna především přírodním prostředím je individuální jednotou biologických, psychologických

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Bezprostřední paměť dokáže podržet tisíce dat, ale jen dvě sekundy nebo méně.

Bezprostřední paměť dokáže podržet tisíce dat, ale jen dvě sekundy nebo méně. Otázka: Paměť a účení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): nadinr Druhy paměti: bezprostřední krátkodobá dlouhodobá Paměť je plně vyvinuta ve věku osmi let. Bez vnímání se paměť nemůže uplatnit.

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA. Co je nervová soustava?

NERVOVÁ SOUSTAVA. Co je nervová soustava? Co je nervová soustava? NERVOVÁ SOUSTAVA Nervová soustava řídí všechny funkce organismu od chůze, řeči, řeči, vidění, slyšení a dýchání. Je to síť složená z tisíců cest, které se nazývají nervy. Ty vedou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

S = C S 4K 4 C_ C UPS P ; S 1 = ; 1 = 2F

S = C S 4K 4 C_ C UPS P ; S 1 = ; 1 = 2F Co je to psychologie? Přednáška č. 1 z předmětu Úvod do psychologie PhDr. Josef Lukas Vyučujícíující Kontakt: mail@jlukas.cz Konzultačníní hodiny: po e-mailové domluvě Některé podklady k semináři (včetně

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

nejvyšší a z vývojového hlediska nejmladší poznávací proces Pojem odraz obecných a podstatných vlastností předmětů a jevů ve vědomí člověka

nejvyšší a z vývojového hlediska nejmladší poznávací proces Pojem odraz obecných a podstatných vlastností předmětů a jevů ve vědomí člověka Otázka: Myšlení a řeč Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Adelajd zprostředkovaný způsob poznávání předmětů a jevů na základě pochopení jejich vzájemných vztahů a souvislostí nejvyšší a z vývojového

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Název materiálu: Paměť a učení Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Paměť a učení Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Název materiálu: Myšlení a řeč Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Myšlení a řeč Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Definice: Paměť je jedna z nejdůležitějších vlastností člověka, je to soubor procesů, které umožňují osvojení informací, jejich uchování a vybavení.

Definice: Paměť je jedna z nejdůležitějších vlastností člověka, je to soubor procesů, které umožňují osvojení informací, jejich uchování a vybavení. Otázka: Paměť, myšlení, učení a jeho druhy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mrázová Definice: Paměť je jedna z nejdůležitějších vlastností člověka, je to soubor procesů, které umožňují osvojení

Více

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

5.Psychické procesy a stavy

5.Psychické procesy a stavy 5.Psychické procesy a stavy Paměťové procesy Vštípení (kódování), neboli ukládání do paměti, probíhá ve formě vizuální, akustické, sémantické... Retence (podržení), neboli uchování v paměti, důležitým

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

Nejméně efektivní metody učení

Nejméně efektivní metody učení Jak na učení Nejméně efektivní metody učení podtrhávání a zvýrazňování v textech opakované čtení stručné shrnutí snaha zapamatovat si klíčová slova mentální vizualizace k připomenutí látky Tyto způsoby

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ Zapletalová Silvie ČINITELÉ MOTORICKÉHO UČENÍ Průběh učení je ovlivněn celou řadou činitelů. Působení činitelů je různě silné a závisí např. na věku sportovce, pohybové

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Pedagogická psychologie. Klasické teorie učení

Pedagogická psychologie. Klasické teorie učení Pedagogická psychologie Klasické teorie učení Úvodem Učení (Čáp, 2001) Získávání zkušeností, utváření a pozměňování jedince v průběhu života. Opakem vrozeného Probíhá i na subhumánní úrovni Funkce učení

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

: Paměti-zapomínání, uchování. :Motivační-citové a volné. ð Zahrnují: procesy názorného poznávání, myšlení, řeč

: Paměti-zapomínání, uchování. :Motivační-citové a volné. ð Zahrnují: procesy názorného poznávání, myšlení, řeč Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Rosova12 Děj, část průběhu činnosti, které má krátké trvání Dělí se: Poznávací-vnímání, představy, řeč : Paměti-zapomínání, uchování

Více