Agresivita = chování realizované s cílem ublížit bytosti, která e naopak snaží tomuto chování vyhnout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agresivita = chování realizované s cílem ublížit bytosti, která e naopak snaží tomuto chování vyhnout"

Transkript

1 Základy společenských věd 5.a 2007/2008 Sociální psychologie - jak lidé vnímají svůj sociální svět - sociální interakce - naše a cizí chování, názory, změny v našem světě Jak na nás působí okolní svět? - změna rysů osobnosti - utváří, mění a ovlivňuje mezilidské vztahy - vytváří normy, hodnoty, tradice Jsme intuitivními psychology - zjednodušujeme si svět - vytváříme si schémata 2 efekty efekt působivosti něco originálního, neotřelého - efekt pořadí Již hotová schémata jsou rezistentní vůči novým datům!!! Sebesplňující stereotypy vedou nás samé k chování, které druhé přiměje, aby s námi jednali podle tohoto stereotypu Atribuční teorie zabývá se přisuzováním příčin vlastního i cizího chování člověk formuluje vlastní teorie o tom, proč se věci dějí dáváme přednost příčinám trvalým a stálým můžeme předvídat budoucnost ZACH = základní atribuční chyba vnitřní není dobrý hráč vnější je nemocný, bylo špatné počasí - tendence přičítat omyl vlastnostem/povaze a zanedbávat situační příčiny - u naší chyby máme tendenci usuzovat na situační příčiny zkreslení sloužící sobě Naučená bezmocnost = ať dělám, co dělám, stejně to nepochopím Prosociální chování = chování, jehož cílem je zlepšit situaci druhé osoby - pomáhající chování - prosociální chování - altruismus Agresivita = chování realizované s cílem ublížit bytosti, která e naopak snaží tomuto chování vyhnout Frustrace = překážka na cestě k cíli jejím následkem je agrese katarze = očista, možnost zbavit se agrese - chování typu Já si to prostě vezmu a odcházím - důsledek: Prostředí kde žijeme je důležité pro náš způsob života a myšlení Afiliace, přitažlivost, vztahy - jsme sociální bytosti vyhledáváme přítomnost druhých Proč toužíme po kontaktu? Proč mám někoho raději, než jiného? Proč některé vztahy končí a jiné trvají celý život? 1 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

2 Afiliace = tendence vyhledávat společnost druhých bez ohledu na naše pocity vůči nim - evoluční vysvětlení Přátelství - základní charakteristika celoživotních vztahů reciprocita (vzájemnost) jedinci si pomáhají, podporují se Pohlaví a přátelství ženy - povídání si o soukromých záležitostech - projevování pocitů - svěřování se s problémy muži - podobné zájmy - společné provozování různých aktivit - minimální význam hovory o pocitech - celkově méně osobní Proč právě tyto rozdíly? evoluční vysvětlení LOV + BOJ SPOLUPRÁCE (muži) PÉČE O DĚTI A DOMÁCNOST (žena) síť přátelských vztahů Milenecká přitažlivost vztah zcela odlišný od přátelství (význam sexuální přitažlivosti) - počátek vztahu zamilovanost - nutná podmínka existence lidského druhu -??? HOMOSEXUALITA??? -??? HETEROSEXUALITA??? - atraktivním lidem přisuzujeme pozitivní vlastnosti - tělesná přitažlivost je obecně důležitější pro muže Kooperace a kompetice = jak se lidé vyrovnávají s konflikty vlastních a skupinových zájmů - co je vede k tomu, aby před vlastním zájmem upřednostnili skupinu a spolupracovali? Charakterizuj 4 základní faktory ovlivňující interpersonální přitažlivost. Co je hypotéza rovnocenných párů? Důležitost tělesné přitažlivosti. Tělesná přitažlivost v dlouhodobém vztahu. Protiklady se přitahují? Hypotéza komplimentárních potřeb. Vnímaná omylnost. Co znamená, že blízkost zvyšuje intenzitu počáteční reakce? Co to je obeznámenost? Základní výhody a nevýhody vztahu. Triangulární teorie lásky. Sociální skupiny - mezi-skupinové vztahy - sociální vliv v malých skupinách - skupinový výkon Meziskupinové vztahy chování členů jedné skupiny ke členům skupiny druhé třída, škola, rodina 2 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

3 pozitivní meziskupinové chování skupina oslavuje výhru negativní meziskupinové chování Sparta vyhraje Sparta vs. Slavie - ignorace Meziskupinová diskriminace - my vs. oni - zvýhodňování vlastní skupiny před druhou - my jsme lepší než oni Sociální vliv v malých skupinách - konformita tuctový, průměrný vliv většiny - podléhání - inovace menšina přinese nový nápad/módu/trend/ - polarizace - vliv autority Konformita - souhlas s většinou, podléhání skupinovému tlaku - typ mluvy, vyjadřování - postoje, názory Podléhání - vyhovění jdeme s davem, ale nezměníme svůj názor - internalizace souhlasíme s tím, že názor většiny je správný - identifikace změníme své názory a stanoviska Inovace - enviromentální skupiny Galileo, Freud, feministky - důležitost:vytrvalost v čase, konzistence - napomáhá existence mlčící většiny Polarizace - fenomén posunu k extrému - rozhodnutí učiněná po diskusi ve skupině jsou extrémnější Vliv autority - deindividualizace - davy - někdy kolektivní charakter - lidé v davu ztrácí osobní identitu - důsledky o ztráta identity o oslabení sebekontroly o citlivost o odpovědnost o rozumné plánování Skupinový výkon - Facilitace = usnadnění provedení určitého výkonu - běh na čas - obecně soutěže - podmínkou je rivalita - tzv. efekt obecenstva - zvyšuje počet chyb - difůze účinku - efekt obecenstva se rozptýlí na všechny účinkující 3 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

4 Zákon sociálního vlivu - 3 faktory o síla (významný divák) o počet (diváků, obecenstva) o blízkost (citová, k posluchačům) Lenivost - důležitým faktorem je anonymita - snažím se nevybočit ze skupiny Sociální psychologie Př. nápodoby jako formy sociálního učení Jak nás ovlivňuje sociální svět? Co znamená, že lidské chování je fcí osoby a situace? Popiš schéma moravák, vědec Ctj. efekt působivosti + př. Ctj. efekt pořadí + př. Ctj. zkreslení sloužící sobě + př. Ctj. altruismus? Ctj. difúze odpovědnosti? Ctj. hypotéza agrese frustrace? Ctj. efekt zbraně? Rozdíly v přátelství mužů a žen. Podstata meziskupinové diskriminace. Nevztažné skupiny jsou vnímány jako homogennější než vztažně co to znamená? Co přispívá ke konformnímu jednání? Dáváme přednost příčinám, které jsou Jak může skupina usnadnit seberealizaci? Ctj. sebesplňující stereotyp + př. Výhody a nevýhody interpersonálních vztahů. Ctj. skupinová polarizace? Charakt. sociální facilitaci. 3 důsledky deindividualizace. Ctj. zákon sociálního vlivu? Psychopatologie obor zabývající se duševními poruchami a nemocemi Co to znamená být normální? Abnormální chování - odchylka od statické normy - odchylka od sociální normy - maladaptivnost chování - nepřizpůsobené chování - osobní potíže Charakteristika normality - přiměřené vnímání reality - schopnost ovládnout svoje chování - sebeúcta a adaptace - schopnost vytvářet citové vazby - aktivita Duševní poruchy - dílčí duševní poruchy - oblast poznávání - vady smyslů - poruchy vnímání (iluze, halucinace) - poruchy paměti - hypoamnézie 4 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

5 - amnézie - lhavost bájivá (pseudologia phantactica) - vzpomínkový klam - oblast emocí - patický efekt - poruchy nálad - depresivní - manická - úzkostná - apatická - poruchy vyšších citů - poruchy pudů Čím se zabývá psychopatologie? Jaké chování můžeme považovat za normální? Charakterizuj psychicky zdravého jedince. Co je to patický efekt? Pseudologia phantactica. Vzpomínkový klam. Jak se projevuje úzkostná nálada? Iluze vs. Halucinace. Kdy může dojít k amnézii? Sociální necitlivost + příklady. Mentální retardace - postižení jedinců, při kterém dochází k trvalému zaostávání vývoje rozumových schopností trvalé snížení inteligence, ke kterému došlo v důsledku poranění mozku Inteligence - jejím ukazatelem je IQ - průměrná hodnota IQ se pohybuje v rozmezí Příčiny mentální retardace - 1/3 nezjištěná - genetické podmínky - problémy během těhotenství/při porodu - chudoba - kulturní omezení Kategorie - lehká (50 69) o sám se o sebe postará o mírná negramotnost o možné vývojové poruchy - středně těžká (35 49) o opožděný rozvoj řeči a chápání o minimální gramotnost o fyzické poruchy - těžká (20 34) o problémy s motorikou o zcela odkázaní na pomoc druhých - hluboká ( < 20) o imobilní o potřebují celoživotní péči Léčba - cíleně se léčit nedá Vzorec pro výpočet IQ IQ = (mentální věk/chronologický věk) Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

6 PTSD = Post traumatic stres disordes = post traumatická reakce na stres - frustrace = překážka na cestě k cíli - intrapsychický konflikt = střet 2/více navzájem nesmiřitelných a přibližně stejně silných tendencí - dlouhodobé neřešené konflikty jsou často zdrojem psychických problémů - potřeba výkonu vs. strach ze selhání - gradient odpuzování negativní, něco odkládáme - gradient přitahování pozitivní, věci chceme co nejdříve - deprivace = stav, kdy některé věci z objektivně významných potřeb nejsou uspokojovány v dostatečné míře - dlouhodobá deprivace vede k narušení psychického vývoje - deprivace základních biologických potřeb nedostatek jídla, spánku - senzorická deprivace otupení smyslů - kongitivní deprivace nedostatek podnětů k vývoji - citová deprivace - sociální deprivace Mechanismy psychické adaptace - cílem obranných rcí je obnovení psychické pohody a rovnováhy - temperament, osvědčené způsoby, zkušenost, inteligence - útok aktivní obrana - únik řešení situace, kterou neumíme vyřešit jinak - popření, potlačení a vytěsnění - fantazie - racionalizace rozumové přehodnocení situace - regrese návrat k předchozí vývojové fázi - identifikace - substituce najití si jiného cíle - rezignace Příznaky - otupělost - opakované oživování traumatu ve vzpomínkách a snech - úzkost poruchy spánku, nadměrná ostražitost - nemusí se projevit ihned Úzkost - nejčastější reakce na stres - častěji po prudkých stresových nárazech, než při živelných katastrofách - častěji, když žijme v osamocení, než ve skupině Vztek a agrese - další možné rce na stres - vlnou agrese se snažíme odstranit překážky na cestě k našemu cíli - dospělí častěji používají slovní agrese než fyzické Apatie a deprese - opak vzteku a agrese - apatie může přerůst v depresi - teorie naučené bezmocnosti Hyperaktivita = porucha aktivační úrovně, která bývá často kombinována s poruchami pozornosti ADHD attention deficit hyperaktivity disorder 6 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

7 Hyperaktivita v reálu - nadměrné nutkání k pohybu, k aktivitě, která je neúčelná až nesmyslná - nepřiměřený a nápadný projev Impulzivita - tendence reagovat bez rozmyšlení, náhle a často nepřiměřeně podnětu - hyperaktivní, impulzivní děti nejsou schopny plánovat svoje chování Poruchy pozornosti - slabá pozornost - rychlá unavitelnost - neschopnost dlouhého a kvalitního soustředění V důsledku těchto poruch získává dítě roli nežádoucího jedince, který je odmítán a negativně hodnocen. Léčba - návštěva psychologa - pozitivní prostředí Příčiny - komplikovaný porod nedostatek kyslíku poruchy mozku Autismus - jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje - vzniká na neurobiologickém podkladě - specifické vzorce chování - problémy s komunikací - nevyléčitelný Druhy autismu - autismus - atypický autismus - Aspergerův syndrom Příčiny - genetické faktory - mozková poškození - nedostatečné propojení mozkových center - extrémně mužský typ mozku Epilepsie = padoucnice - registrována u 1% obyvatel - neurologické postižení Dělení dle příčiny - vrozená (primární) o komplikace v těhotenství o dědičnost - získaná (sekundární) o úraz o nádor o infekce Formy - fyzická o bezvědomí s křečemi tonicko-klonické křeče - psychická o narušení motoriky a paměti 7 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

8 Diagnóza a léčba - lékaři pomocí EEG zjišťují epilepsii - léčí ji o prášky o chirurgickým zákrokem - nelze ji vyléčit, pouze léčit a potlačit Omezení epileptika - nesnáší blikavá světla - nesmí pít alkohol - nesmí kouřit - omezuje televizi - nesmí být dlouho ve vodě - nesmí řídit auto Přehled duševních poruch (MKN 10, 1991) Neurotické poruchy - neurastenie - somatoformní poruchy - fobické poruchy - úzkostné poruchy Specifické poruchy osobnosti a chování - paranoia - patologické hráčství - pyromanie Psychózy - schizofrenie Behaviorální syndromy a fyziologické poruchy - mentální anorexie - bulimie - poruchy spánku Poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek - amnestický syndrom - syndrom závislosti - delirium - psychotická porucha SVPU = specifické obtíže při získávání základních školních vědomostí - nezávislé na IQ Příčiny - dědičnost - úraz mozku Projevy - špatné výsledky ve škole - problémy s chováním a soustředěností Náprava - píle a trpělivost - reedukace 8 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

9 Typy poruch - dyslexie porucha čtení - dysgrafie porucha psaní - dysortografie porucha pravopisu - dyskalkulie porucha matematických schopností - dyspinxie porucha kreslení - dysmúzie porucha hudebních schopností - dyspraxie porucha motoriky - dyslalie porucha výslovnosti Čím je typická anankastická porucha? Kdo mívá nadměrné obavy z kritiky a odmítnutí? K čemu obvykle vede vyhýbavé jednání? Co znamená výraz submisivní? Pro jakou poruchu je charit. nízké sebehodnocení, pocity bezmocnosti a neschopnosti? Kdo tráví příliš mnoho času před zrcadlem? Jak vypadá partnerský vztah závislého? Kdo trpí nadměrnou potřebou obdivu? Popiš narcistní vztah k jiným lidem. Paranoidní porucha osobnosti - paranoia = druh psychózy - bludy - chorobné představy - stihomam - nadměrné obavy o svou osobu - chorobná vztahovačnost - pocit pronásledovanosti - extrémní urážlivost - agresivita - patologická zášť vůči určitým osobám - nechuť k některým potravinám - strach z výšek a jiné fobie Interpersonální chování - komentuje věci, které by jinak přešel bez povšimnutí - tónem hlasu mluví ironicky, hystericky, urážlivě - duševní úrazy - těžko akceptuje křivdu, výčitku Druhy - perzekuční paranoia má strach, že ho pronásledují - kverulantská paranoia má strach, že ho lidé nemají rádi - žárlivecká paranoia - astenická chce zabít sebe - estenická chce zabít partnera - davová paranoia potřeba tance, rituálů - halucinogenní halucinace Příčiny - traumata z dětství - šikana - zavržení dítěte rodiči - špatný kolektiv v pubertě Diagnostika - speciální test, má 8 otázek 9 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

10 Léčba - psychoterapie - redukce - resocializace - přiznání si nemoci - pozitivní prostředí Sebevražedné jednání jakýkoli akt ohrožující život sebevražda vs. sebevražedné jednání - sebevražda o častěji u mužů o v druhé polovině života o vážné důvody o promyšlená předem - sebevražedné jednání o častěji u žen o v první polovině života o mírné důvody o spontánní Identifikace sebevraždy - mluvení o smrti - věty typu: Nemá to tu cenu, Nechci tu žít dál - mluvení o posmrtném životě - řešení závěti - loučení se Nejčastější mýty - když o tom mluví, tak to neudělá - když s ním o tom budu mluvit, tak se zabije doopravdy - když už se o sebevraždu jednou pokusil, tak to příště dělat nebude Sebevraždy - Kurt Cobain - Karel Svoboda - Adolf Hitler Pokusy o sebevraždu - Iveta Bartošová - Britney Spears Poruchy chování v dětském věku - agresivní - neagresivní Agresivní Šikana = násilné, ponižující chování jednotlivce/skupiny vůči slabšímu jedinci - fyzická - psychická - ohrožování fyzického i psychického zdraví - je to záležitost skupiny - projev zneužití moci Neagresivní Lhaní - pravá lež - úmyslná a vědomá - lhavost bájivá 10 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

11 Útěky - únikové jednání - impulzivní - chronické - toulání Krádeže - cílené a úmyslné - příležitostné - promyšlené - organizované Narcismus = porucha osobnosti, při které se vyskytují velikášské pocity vlastní důležitosti a jedinečnosti, fantazírování o neomezených možnostech, exhibicionistická potřeba Znaky - porucha sebehodnocení vlastní důležitost - špatné vztahy k ostatním lidem arogantní chování - potřeba obdivu předvádění se - špatná rce na kritiku hněv, agrese Formy - získaný - sexuální - narcisstic style Metrosexuálové - David Beckham - Tom Cruise - Adolf Hitler - Schizofrenie - z řečtiny schizo rozštěpit, frenum mysl - poruchy myšlení a pozornosti - bludy - halucinace - přecitlivělost, deprese, ztráta motivace Základní typy - paranoidní nedůvěřivost, bludy - katastrofická - sebepoškozující - produkující - prostá - katatonní - 1% populace schizofrenici Příčiny - biologické hypotézy - psychologické hypotézy Léčba - duševní terapie Stres - nepohoda, něco nepříjemného - tělesná a duševní rce na nepřiměřené/ohrožující podněty - upozorňuje na nebezpečí/hrozbu 11 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

12 Spouštěcí mechanismy - vztahové problémy - psychické poruchy agrese, vyčerpanost, sexuální problémy - psychosomatická onemocnění obezita, bolesti hlavy, zvýšený TK, diabetes Projevy stresu - v myšlení - v chování - v tělesných příznacích Emoční směry - akutní příznaky - chronické příznaky Stresory - očekávání něčeho špatného - nemít věci pod kontrolou (opilost, nebezpečná jízda ) - negativní události přisuzujeme sobě Druhy stresorů - vztahový - pracovní a výkonný - stresory související s životním stylem - nemoci Eustres stres s pozitivními účinky (sport, svatba ) Distres stres s negativními účinky, psychická zátěž Vliv myšlení na rozvoj stresové rce - hlubší představa, jak mají a nemají věci vypadat, co je a co není správně Vliv životních postojů na rozvoj stresové rce - jsem bezcenný, zlý - nikdy nesmím vypadat hloupě - všichni mě musíte mít rádi - život musí být fair Faktory - biologické - osobní dovednosti egocentrismus - sociální faktory, podpora rodinné zázemí - osobní zájmy aktivní pohyb, hudba, čtení Afektivní poruchy = poruchy nálad Příznaky - časná ranní buzení - střídá se manický a depresivní syndrom Druhy - unipolární typ - bipolární typ střídají se manické a depresivní fáze Manický syndrom - nadměrná, bezdůvodná dobrá nálada - zrychlená duševní činnost 12 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

13 - vysoké sebevědomí - nenapravitelnost - nespavost - nadměrná aktivita - někdy křik, destrukce okolí - hyperaktivita Léčba - neuroleptika Depresivní syndrom - nejčastější duševní onemocnění - obvykle mezi lety - ženy dvakrát častěji než muži - permanentní depresivní nálada, smutek, úzkost, ztráta sebedůvěry - somatické a vegetativní příznaky Typy - auziosní - agetovaný - vegetativní - Sezónní afektivní poruchy - zimní deprese - neztrácí chuť k jídlu, může spát Bipolární afektivní poruchy - střídají se depresivní a manické fáze, deprese převažují - obě pohlaví trpí stejně, deprese mají ale ženy častěji Syndrom CAN = Child Abuse and Negleet = syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - fyzické a psychické týrání, sexuální zneužívání, šikana, zanedbávání Fyzické týrání - formy o bití o odnímání základních životních potřeb spánek, jídlo Psychické týrání - má dopad na vývoj dítěte - nadávky, ponižování, zesměšňování - odmítání dítěte, citový chlad - permanentní srovnávání se starším sourozencem - rozvod zatahování dítěte do konfliktů Sexuální zneužívání - bezkontaktní o obnažování se a masturbace před dítětem o nucení dítěte sledovat soulož - kontaktní o osahávání o styk Zanedbávání - nedostatek zájmu - zanedbávání péče - matka nechává dítě bez dozoru 13 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

14 Šikana - agrese vůči slabšímu jedinci - ponižování, zesměšňování - nucení do práce, kterou by měl dělat agresor - fyzická šikana Systémové týrání - ve skupinách/institucích, které původně měly kladný význam pro dítě - opakovaná, nadbytečná lékařská péče - špatná/zanedbaná péče v kolektivních zařízeních - ponižování, zesměšňování Sekundární viktimizace - dítě je obětí trestného činu i obětí jejího vyšetřování - opakované výpovědi - nedůvěra ve výpověď dítěte - odebrání dítěte z rodiny Chování týraného dítěte - nezájem o dění kolem - zvýšená opatrnost v kontaktu s dospělým - úzkost a vyděšené reakce - sebepoškozování - útěky z domova - odmítání jídla/přejídání se - léčba - prevence - ohlášení případu, preventivní přijetí Sekty Původní význam - z lat. secta způsob života - politická/náboženská skupina, která se odtrhla od původního celku - většina zásad společná s mateřskou skupinou - každé náboženství bylo původně sekta Sociologický význam - skupina vyznačující se konflikty - různá závislost členů na sektě - masová hnutí budovaná na určité ideologii - založena kvůli dodržování dogmat bz ohledu na zkušenost - snaží se nastolit své původní názory Jak sekta působí - je vedena velmi charismatickou osobností - ze začátku velmi sympaticky, později přituhuje - manipulovaná osoba si málokdy uvědomí, že je s ní manipulováno - sekta nás donutí dělat věci, které bychom normálně nedělali - pobyt v sektě může být uvolněním po těžké práci (autorita vše řeší za ně) - způsobuje psychickou závislost členů - zmocňuje se majetku členů sekty - zneužívá práce svých členů - pronásleduje své bývalé členy - těžko se z ní dostává ven Počátek sekty - rituál 14 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

15 Bezdomovectví - bezdomovec = osoba bez trvalého bydliště - odsunutí jedince na okraj společnosti Osobnost - osobní potíže, nepřiměřené reakce - odchylka od sociální i statické normy - chybí kompetence nutná k sociální adaptaci - nechápe pravidla a normy společnosti Příčiny - generalizované psychosociální jednání Sociální vztahy - neschopnost dlouhodobých a hlubších vztahů - trpí lhavostí bájivou, sebevražedným jednáním - těžká rezignace - občas se uchylují k prostituci - mohou mít zvíře (psa), mají k němu mnohem lepší vztah, než k jiným lidem 15 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

16 Obecná psychologie Rozumově poznávací (racionálně kongitivní) duševní procesy (RPDP) - podmínkou úspěšného přežití člověka je adekvátní úroveň duševního dění osobnosti (= optimální příjem, prožívání a zpracování informací) = soubor funkcí psychiky zabezpečující jedinci odpovídající orientaci ve vnějším světě i v sobě samém - vědomí a pozornost (výchozí podmínky jakékoli duševní činnosti) - čivost a vnímání (bezprostřední odrážení reality) - paměť (fixace, uchovávání a vybavování) - myšlení (odvozování vztahů, řešení problémů) - učení (osvojování vědomostí a dovedností) - sebepoznávání (ucelenější soubor poznatků o sobě) - vzdělanost (propojení poznatků do obrazu světa ) - tvořivost (rozšiřování a tvůrčí uplatnění poznatků a dovedností) Co určuje kvalitu poznávání a úroveň orientace? - dispozice (především u základních duševních funkcí paměť, pozornost) - vývojová fáze jedince (např. problém generalizace, abstrakce) - charakterem vnějších podmínek (př. podnětová deprivace) - motivace a úsilí jedince (volní vlastnosti, chtění ) Vědomí - bdělost, lucidita, vigilita - základní předpoklad duševního dění - během dne se mění jeho intenzita, rozsah a stabilita - změna vědomí poznáme především při probuzení Stavy vědomí - kóma (extrémní stav hlubokého bezvědomí s minimem neurovegetativních funkcí) - spánek (viz prezentace) - hypnóza (viz prezentace) - relaxace (člověk je bdělý, ale pohroužený do stavu sníženého vědomí) - scanning (v rychlosti obhlížíme okolí a pátráme po zajímavostech) - vigilance (trvalá pozornost, dlouhodobá koncentrace např. astronaut, dirigent) - tenacita (stav nejvyšší pozornosti) Pozn.: Působí na nás mnoho podnětů, které jsou zpracovávány také podvědomím (projevuje se vhledem, intuicí) Druhy vědomí - vědomí aproximativní - podle C. G. Junga se jedná o stav mezi jasným vědomím a nevědomím - vědomí skupinové - souhrn psychických jevů, které jsou společné členům skupiny a jež se v průběhu existence skupiny vyvinuly ve vědomé MY (např. společné zážitky apod.) - vědomí obluzené - při vysokých horečkách, intoxikaci, úžehu - vědomí symbolické - podle Ebbinghause nejranější doba dětského dotazování; v dospělosti je předpokladem umělecké tvorby - vědomí vesmírné - podle W. Jamese vědomí, v němž je obsaženo jako ve vzpomínkách vše, co kdy lidé prožili, které jsou jednotlivému vědomí neznámé. H. Driesch tvrdil, nevědomí jednotlivých lidí je roztroušeno v kosmu a lze je propojit telepatií - vědomí změněné - vnímání, myšlení a cítění jedince je ovlivněno okolnostmi, např. hypnózou, drogou, katastrofou, sněním, únavou Podvědomí - zaznamenáváme podněty, které normálně nevnímáme - výsledkem podvědomých procesů je také řešení problému intuicí, vhledem Nevědomí - myšlenky, které si člověk neuvědomuje, ale působící na jeho chování a jednání, aniž o něm ví - nevědomí obvykle obsahuje emočně bolestivé vzpomínky, které byly vytěsněny 16 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

17 Čití - základní informace o vnějším světě a o stavu vlastního organismu získáváme pomocí analyzátorů - každý analyzátor se skládá z receptorů, dostředivého nervu a mozkového centra, v němž vzniká vlastní počitek a z něhož se zároveň řídí činnost příslušného analyzátoru. - schopnost organismu bezprostředně registrovat dílčí signály reality (předpokladem je vnímání) - vzniká stimulací receptorů (buňky specializované na příjem určitého druhu energie fyzikálních a chemických podnětů) v našem těle vzniklý vzruch je doveden do CNS (centrální nervové soustavy), kde je dešifrován a vzniká tzv. počitek (doteku, tlaku, tepla, chladu, rovnováhy, chuti, čichu, sluchu, bolesti ) - chemickým podnětem jsou rozptýlené molekuly různých látek, které stimulují čichové buňky nosní sliznice Druhy počitků - zrakové, sluchové, čichové, chuťové, kožní počitky (dotek, teplo, chlad, bolest), rovnováhy, kinestetické (pohyb končetin, směr, síla), orgánové Reflexní oblouk (funkční okruh) - podnět - receptor (přijímací orgán) - dostředivý nerv - analyzátor - mozkové centrum - odstředivý nerv - efektor (výkonný orgán) - reakce - má-li vzniknout počitek, musí mít podnět určitou sílu - dolní počitkový práh je-li intenzita nižší, podnět již necítíme (podprahový podnět) - horní počitkový práh je-li intenzita vyšší, podnět necítíme, či pociťujeme jako bolest (nadprahový podnět) - tréninkem se prahy posunují (dlouhodobě pracující s barvami rozliší víc odstínů jedné barvy než laik) Minimální podněty - zrak - plamen svíčky viditelný za jasné noci ze vzdálenosti 48 kilometrů - sluch - tikot hodinek slyšitelný za ticha ve vzdálenosti 6 metrů - chuť - čajová lžička cukru rozpuštěná v 10 litrech vody - čich - jedna kapka parfému rozptýlená v prostoru 6 místností - hmat - pád mušího křídla na tvář z výšky 1 centimetru Každý živočišný druh si vytváří vlastní vidění světa, vlastní obraz - chřestýši mají mezi smyslový orgán pro vnímání tepla, který jim umožňuje lovit kořist, kterou nevidí, ani neslyší, na základě tělesné teploty, kterou vyzařuje a která se liší jen o několik desetin stupně od teploty okolí - pes má tak vyvinutý čich, že pozná pach různých lidí tak přesně, jako kdyby to byly jejich fotografie - pachové signály samiček motýlů dokážou přivábit samečka až ze vzdálenosti 11 km Vnímání (percepce) - to, co zakoušíme uvnitř své hlavy, není vždy totožné s tím, co je skutečně tam venku 1 - proces aktivního vytváření obrazu vnějšího světa i změn v našem těle prostřednictvím smyslů - umožňuje adaptaci tím, že jedinci poskytuje informace o vlastnostech objektů a jejich vztazích - úzce souvisí s pamětí vnímané je neustále porovnáváno s obsahy uloženými v paměti (např. aktuální vjem auta s vozidly, které jedinec viděl dříve) - jde o proces aktivní konstrukce skutečnosti (mozek vytváří svůj vlastní obraz reality, ne, že by jí pouze odrážel) - výsledkem je vjem (vzniká přeměnou fyzikálních a chemických podnětů na smysluplné údaje) - představuje vnitřní reprezentaci objektu či děje (situace) tedy ne objekt sám o sobě Smyslové ústrojí vytváří mosty mezi okolním světem a vnitřním životem. (K. von Triech) Funkce vnímání - adaptivní umožňuje orientaci ve vnějším světě - má rozhodující význam pro duševní život člověka 17 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

18 Druhy vnímání - vnímání se uskutečňuje především jako zrakové vnímání objektů o obraz vnímaného na sítnici + oční pohyby, které objekt skenují (v. lidské tváře - během 1 minuty až 250 tzv. skákavých očních pohybů s fixací 0,2-0,3 s) - k identifikaci objektů dochází srovnáváním obrazu s pamětním záznamem (obrys písmene R tvoří oblouček, šikmá a rovná čára, závěr mozku jde o písmeno R) Vnímání vzdálenosti - podoba textury se vzdáleností ubývá povrchových detailů (např. obličej, pohled na město apod.) - perspektiva - zakrývání (bližší předměty někdy částečně zakrývají ty vzdálenější př. student zakrývá tabuli) - velikosti obrazu předmětu na sítnici o sbíhání očních os při vnímání bližších předmětů se oči sbíhají a naopak Vnímání pohybu - obraz ze sítnice je zpracován v mozku ve vjem plynulého pohybu - pohyb lze vnímat také sluchem (přibližující se vozidlo) Vnímání času - pozorování změn, které proběhly od určité doby v minulosti k přítomnosti, uvědomění si, že se něco změnilo - čas naplněný zajímavou činností obvykle utíká rychleji než v případě nudné činnosti (např. čekání) Vnímání hmatu - je syntézou dotykových dojmů (měkkosti, hladkosti, suchosti apod.) - na vnímání má také vliv kultura - euroamerická civilizace (tzv. Západ) přeceňování přímých linií, pravých úhlů apod. - pralesní kultury problém s vnímáním na velké vzdáleností (nejsou na ně adaptované) - kulturní svět ovlivňuje také to, čemu dáváme ve vnímání přednost Konstantnost vnímání - vjemy velikosti, tvaru, světlosti a barvy známých předmětů zůstávají konstantní, i když se tyto objekty mění (čistý list papíru vnímáme ve stejném odstínu bílé barvy za denního světla i za šera, kdy bychom jej měli vnímat v odstínu šedi; talíř vnímáme jako kulatý, i když z většiny úhlů se nám jeví jako elipsa apod.) Základní tendence živých bytostí - dávat věcem a jevům určitý význam - vnímání vzdálenosti Reverzibilní figury - ve vnímání se uplatňují určité percepční tendence často se projevují v tzv. optických klamech (obvykle jako důsledek přeceňování či podceňování významu některých tvarů) - iluze jsou vyvolávány účinkem emocí na vnímání např. strach může zkreslovat vnímanou skutečnost Pozn.: Některým geometrickým útvarům přisuzujeme významy vodorovná přímka (klid, šířka), svislá přímka (pohyb, stoupání), pravidelná vodorovná vlna (příjemná, uklidňující), nepravidelná a do výše stoupající (vzrušení, napětí). Viz např. výtvarná díla V. Kandinského Podprahové vnímání (subliminální percepce) - vnímání jako činitel lidské mysli nemusí být nutně spojeno s uvědomováním si vnímaných podnětů (může mít psychické účinky, aniž o tom víme viz podprahová reklama) Mimosmyslové vnímání ( extrasenzorická percepce ) - jeden z oborů parapsychologie - telepatie (vnímání situací, stavů osob atd., s nimiž není jedinec v přímém kontaktu), př. nadaní jedinci byli schopni odhadnout, jaký geometrický obrazec je ukazován jinému člověku v jiné místnosti - kryptoskopie (vnímání skrytých předmětů např. obrazec v neprůhledné obálce), tento jev experimentálně ověřen, může být i trénován - proskopie (vnímání budoucích událostí) 18 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

19 Příklady a zajímavosti Vnímání textu V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaevo, že nzeáelží napořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleuitžá věc je, aby blya pnvrní a psoelndí pímesna na srpváénm mstíeě, zybetk mžue být totánlí sěms a vy to přoád bez porlbmée prřčtee. Je to proto, že ldiksý mezok netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. Vnímání tváře - jsme velmi citliví k vnímání tohoto typu objektu Předpokládejme jistého člověka, od narození slepého, nyní dospělého, který se pomocí doteku naučil rozlišovat mezi koulí a kostkou ze stejného kovu Představme si, že kouli a kostku položíme na stůl a slepému muži umožníme vidět; otázka zní, zda by daný člověk jen pomocí zraku, aniž by se předmětů dotkl, dokázal rozlišit a říci, který z nich je koule a který kostka. Podivili jste se někdy, proč tolik nesnášíme zvuk nehtů škrábajících po tabuli? Proč nás ten zvuk dohání k šílenství? Jeden výzkumný přístroj zaznamenal zvuk velmi podobný tomu zmíněnému (zvuk škrabky přejíždějící po kovu), převedl jej na digitální záznam a pomocí počítače jej srovnal se vzorky tisíců dalších zvuků objevujících se v přírodě. K překvapení vědců se daný zvuk nejvíce shodoval s varovným pokřikem primátů, který vydávají, když v divočině zahlédnou dravce. - proces interpretace senzorické informace na příkladu tzv. organizace neúplných obrazů či tzv. konkurenčních obrazů co vidíte na těchto obrázcích? odkazy Slepá skvrna našeho oka Když si řekneme, že v našem zorném poli je místo, které vůbec nevidíme, ačkoli je přímo před námi, nebudeme tomu asi věřit. Copak je možné, abychom si za celý život nevšimli tak značného nedostatku svého zraku? Zjistil a dokázal to r slavný fyzik Mariotte a velmi tím pobavil dvořany Ludvíka XIV. Postavil dva velmože na dva metry od sebe a požádal je, aby se dívali jedním okem na jistý bod ležící trochu stranou. Pak se každému z nich zdálo, že jeho protějšek nemá hlavu. Je to sice podivné, ale lidé teprve v 17. století zjistili, že na sítnici jejich oka existuje slepá skvrna, o níž dříve nikdo neměl ani tušení. Je to ono místo na sítnici, kde zrakový nerv ústí do oční bulvy a ještě není rozvětven na jemná nervová vlákna opatřená elementy citlivými ke světlu. Mezeru ve svém zorném poli nevnímáme jen ze zvyku. Naše představivost mimovolně zaplňuje toto místo podrobnostmi okolního obrazu. Například když na obrázku nevidíme černou skvrnu, prodlužujeme ve své představě dvě kružnice a jsme přesvědčeni, že jasně vidíme místo, kde se protínají. Z dlouhého zvyku však běžně vůbec nevidíme slepou skvrnu našeho oka, stejně, jako nevnímáme třeba obroučky brýlí. Kromě toho obě slepé skvrny v našich očích odpovídají různým místům zorného pole každého oka, takže díváme-li se oběma očima, žádná mezera v jejich společném zorném poli není. Slepá skvrna našeho zorného pole není malá. Když se díváme jedním okem na dům ze vzdálenosti 10 m, slepá skvrna nám znemožňuje vidět dosti značnou část jeho průčelí, zhruba o průměru větším než 1 m; vejde se tedy do něho celé okno. Na obloze pozorované jedním okem nevidíme plochu rovnající se 120 měsíčním úplňkům. Pozornost = soustředění činnosti jedince v daném momentu na určitý reálný objekt (předmět, událost, myšlenka ) Základní rozdělení pozornosti Bezděčná pozornost Ze všeho, co na člověka působí, je to, co se stává předmětem odrazu, odlišováno v mnoha případech bezděčně. V těchto situacích mluvíme o bezděčné neboli neúmyslné pozornosti. Příkladem může být odbíjení věžních hodin - přestože jej záměrně nesledujeme, jsme schopni chvíli po odbití říci, kolik úderů jsme slyšeli. Záměrná pozornost Tato pozornost je určována cílem vědomě vykonávané činnosti. Z vědomě vytčeného úkolu právě vyplývá, které předměty nebo jevy, které jejich stránky i zvláštnosti zpozoruje člověk při své činnosti, tj. čeho si v tomto případě všimne. Čteme-li dopis a jsme-li zcela soustředěni na smysl toho, co se v něm oznamuje, nepostřehneme zvláštnosti jednotlivých písmen. Upoutávají naši pozornost jen tehdy, je-li na 19 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

20 nich něco zvláštního, co ztěžuje čtení. Pak věnujeme pozornost jednotlivým písmenům bezděčně z toho důvodu, že se od obvyklých písmen výrazně liší. Avšak opravuje-li učitel sešity, zejména tehdy, když se žáci teprve učí psát a když musí učitel kontrolovat, do jaké míry píší písmena správně, je jeho pozornost soustředěna na to, jak jsou písmena napsána. Nyní se to děje nikoli pro jakousi jejich výrazně se projevující specifičnost, tj. jim vlastní zvláštnosti, ale vzhledem k úkolu, který učitel má, totiž přezkoumat správnost napsaných písmen. Práv takovouto pozornost, jež je usměrňována úkolem činnosti, označujeme za záměrnou. Vlastnosti pozornosti - koncentrace (soustředěnosti) - intenzitu (napětí), - rozdělení pozornosti - stálost a rozptýlenost. Koncentrace (soustředěnost) - pozornosti je vydělením omezeného počtu objektů, na něž je pozornost zaměřena (čím je okruh předmětů užší, tím je pozornost soustředěnější). Množství objektů, které pozornost zahrnuje, při vnímání tvoří rozsah pozornosti (najednou můžeme postřehnout 7 ± 2 objektů). Schopnost koncentrace narůstá s věkem. Intenzita (napětí) - pozornosti je dána stupněm její soustřednosti na určité objekty a současným přehlížením všeho ostatního. Je vyjádřením toho, co pozornost charakterizuje. Při velmi intenzivní pozornosti je člověk celkově zaujat tím, na co je soustředěn, nevidí a neslyší, co se kolem něho děje. Platí: čím větší je intenzita, tím menší je rozsah. - velké intenzity dosahujeme, máme - li v maximální možné míře k dispozici všechno, co je podmínkou pozornosti - působení výrazných, na neutrálním pozadí jasně vystupujících podnětů, silný zájem o pozorovaný předmět i jev, velký význam pozorovaného předmětu pro řešení úkolu apod. Rozdělení pozornosti - k němu dochází, provádíme-li současně dva nebo více úkonů (např. řidič automobilu či učitel vykládající novou látku). Příznačné je, že pouze jeden z úkonů se děje za dostatečně plného a jasného odrazu toho, co je k jeho provedení nutné, ale všechny ostatní úkony jsou vykonávány při omezeném odrazu toho, co je pro ně třeba. Stálost pozornosti - znamená její dlouhodobé udržování na čemkoli, co je podřízeno jednomu obecnému úkolu. Je to charakteristika pozornosti v čase. Velmi důležitou z podmínek stálosti pozornosti je rozmanitost dojmů nebo prováděných úkonů, neboť vše jednotvárné pozornost rychle otupuje. Rozptýlenost pozornosti. - je opakem stálosti pozornosti. Periodický odklon nebo oslabování pozornosti, které se střídají s jejím návratem k témuž objektu nebo s jejím novým zesílením, se nazývá fluktuace pozornosti. K té dochází i při velmi soustředěné práci, což je vysvětlováno neustálým střídáním vzruchu a útlumu v mozkové kůře. Tuto fluktuaci můžeme velmi dobře pozorovat také na reverzibilních obrazech. Díváme-li se na obrázek, na němž je zobrazen komolý jehlan, vnímáme jej hned tak, jako by byl obrácen svým vrcholem k nám, hned tak, jako by byl obrácen od nás. Chceme-li tuto fluktuaci oslabit, je třeba si v duchu představit jehlan např. jako podstavec nebo jako prázdnou místnost. S pozorností souvisí zvědavost vrozená a biologicky účelná aktivita (podobně jako hra). Paměť Pokud bychom se pokusili vyjádřit lidskou podstatu, tedy to, bez čeho člověk přestává být člověkem, nebylo by možné nezmínit právě paměť. Dává nám pocit jednoty, poskytuje kontinuitu našemu vědomí já a je základem naší identity. Bez používání paměti by člověk nevěděl, jak se jmenuje, kde bydlí, neznal by ani své nejbližší, neuměl by chodit ani mluvit. Tvorové s mozkem bez ohledu na to, jak primitivním mají schopnost utvářet vzpomínky. Je to proto, že mozková tkáň je na rozdíl od ostatních typů tkání nadána speciální vlastností: je schopná učení. Každý vjem, akt poznání a pohyb pozměňují naši mozkovou tkáň a zanechávají po sobě paměťovou stopu. Ve skutečnosti je víc než zřejmé, že k vytvoření paměťové stopy dochází, ať už se později na danou událost rozpomeneme či nikoli. 20 Markéta Pecharová Základy společenských věd 5.a 2007/2008

ROZUMOVĚ POZNÁVACÍ(RACIONÁLNĚ-KOGNITIVNÍ) DUŠEVNÍ PROCESY (RPDP)...4 VĚDOMÍ...4 ČITÍ...6 VNÍMÁNÍ (PERCEPCE)...8 POZORNOST...16 PAMĚŤ...

ROZUMOVĚ POZNÁVACÍ(RACIONÁLNĚ-KOGNITIVNÍ) DUŠEVNÍ PROCESY (RPDP)...4 VĚDOMÍ...4 ČITÍ...6 VNÍMÁNÍ (PERCEPCE)...8 POZORNOST...16 PAMĚŤ... OBSAH ROZUMOVĚ POZNÁVACÍ(RACIONÁLNĚ-KOGNITIVNÍ) DUŠEVNÍ PROCESY (RPDP)...4 VĚDOMÍ...4 ČITÍ...6 DRUHY POČITKŮ...6 REFLEXNÍ OBLOUK...6 MINIMÁLNÍ PODNĚTY...6 VNÍMÁNÍ (PERCEPCE)...8 VNÍMÁNÍ...8 FUNKCE VNÍMÁNÍ...8

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Definice: Paměť je jedna z nejdůležitějších vlastností člověka, je to soubor procesů, které umožňují osvojení informací, jejich uchování a vybavení.

Definice: Paměť je jedna z nejdůležitějších vlastností člověka, je to soubor procesů, které umožňují osvojení informací, jejich uchování a vybavení. Otázka: Paměť, myšlení, učení a jeho druhy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mrázová Definice: Paměť je jedna z nejdůležitějších vlastností člověka, je to soubor procesů, které umožňují osvojení

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť a učení Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť Fukncí paměti je uchování minulé zkušenosti. Některá vymezení paměti: obecná funkce obnovení nebo

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca)

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) Duševní zdraví = nepřítomnost symptomů závad a poruch podle Carla Ransoma Rogerse (1902-1987) jde

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ. a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ PORUCHY VNÍMÁNÍ. a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů

4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ. a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ PORUCHY VNÍMÁNÍ. a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů 4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů konativních stavů a procesů a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ Na základě studia obecné psychologie definujte

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Školní rok: 2014 2015 PSYCHOLOGIE 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor

Více

Celkový pokles bdělosti (vigility), která je nezbytnou podmínkou vědomí. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M.

Celkový pokles bdělosti (vigility), která je nezbytnou podmínkou vědomí. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M. 2008) Poruchy vědomí Poruchy vědomí Vědomí = označení pro míru bdělosti a schopnosti přijímat podněty, uvědomovat si je a reagovat na ně. Vědomí

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Pro pedagogické a didaktické účely jsou nejvýstižnější psychologické zákonitosti učení. Podle Čápa (1980) jde o tři obecné zákony učení:

Pro pedagogické a didaktické účely jsou nejvýstižnější psychologické zákonitosti učení. Podle Čápa (1980) jde o tři obecné zákony učení: UČENÍ Proces učení (motorické, verbální, sociální) tvoří jádro učební činnosti žáka. Učení spolu s hrou a prací patří k základním lidským činnostem. Učením získává člověk všechny své vědomosti, dovednosti,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více