M Ě S T O Š U M P E R K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O Š U M P E R K"

Transkript

1 M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán rozvoje města Šumperka, který bude zahrnovat jak cíle, ke kterým by měl rozvoj města směřovat, tak i cesty, které by měly vést k jejich dosažení. Aby bylo možné smysluplný a vyvážený strategický plán rozvoje města vypracovat, je nutná aktivní účast jeho obyvatel a všech subjektů z oblasti podnikání, výroby, služeb, kultury, školství, sportu a společenského i politického života města vůbec. Proto se na Vás obracíme, formou dotazníku, s prosbou o spolupráci. Své připomínky, doporučení a nápady napište do následujícího dotazníku. Po zpracování budou využity při přípravě Strategického plánu rozvoje města Šumperka. Jsme si vědomi, že dotazovaná data jsou z hlediska Vaší firmy důvěrná, a tak s nimi bude i nakládáno. 1. Jste: I. IDENTIFIKACE FIRMY Fyzická osoba

2 Právnická osoba 2. Počet zaměstnanců firmy činí: Pracuji sám Zaměstnávám(e) do 10 zaměstnanců Zaměstnávám(e) do 25 zaměstnanců Zaměstnávám(e) nad 25 zaměstnanců 3. Obor podnikání (vyberte z následujících možností): Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství Dobývání nerostných surovin Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Činnosti v oblasti nemovitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj Pohostinství a ubytování Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží Doprava, skladování, pošty a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví Stavebnictví Školství Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti Ostatní veřejné, sociální a osobní služby Zpracovatelský průmysl Jiné 4. Jaká je délka trvání vaší firmy? Do 5 let Do 12 let Déle než 12 let 5. Kdo vaši společnost založil? Místní podnikatel Město Jiný veřejný subjekt Zahraniční vlastník Vlastník z ČR 6. Které z následujících faktorů mají největší negativní vliv na současný a budoucí vývoj vašich výrobků nebo služeb (označte nejvýše čtyři)? Ekonomická situace Domácí konkurence Zahraniční konkurence Dostupnost pracovní síly Nedostatek prostoru Dostupnost financování Náklady na energie Náklady na materiál Legislativní omezení Vzdálenost na trhy Jiné... 2

3 7. Jak významně využíváte ke svému podnikání internet? provozujeme internetový obchod prezentujeme se na internetu internet nevyužíváme k podnikání internet neplánujeme v budoucnu využívat II. OBLAST PRACOVNÍCH SIL 1. Jak se u vás vyvíjel počet zaměstnanců v předcházejících třech letech: Jaký vývoj zaměstnanosti ve své firmě očekáváte v příštích třech letech? Chystáte v nejbližší době propouštění? Ano Ne právě probíhá během několika měsíců ještě v tomto roce Kolik lidí propustíte celkem?. 4. Jak hodnotíte kvalitu vlastních pracovních sil? v % Vynikající... Dobrá... Vyhovující... Špatná Jaké nedostatky má pracovní síla ve městě a jeho spádovém okolí? Nedostatečná kvalifikace pracovní síly Drahá pracovní síla Kvalifikace v nevhodných profesích Jiné:. 6. Kterých pracovních profesí je ve městě a jeho okolí nedostatek a kterých přebytek? Nedostatek:... Přebytek:... 3

4 7. Kolik činí průměrná mzda vašich zaměstnanců? Do 8 tisíc Kč tisíc Kč 8 12 tisíc Kč Více než 17 tisíc Kč III. OBLAST PODNIKÁNÍ 1. Vlastníte nemovitost nebo ji máte pronajatou (pokud nemovitost vlastníte, ale splácíte ji, odpovězte prosím vlastníme )? Vlastníme Najímáme Obojí 2. Disponujete dostatečnými prostory pro rozšíření vašich aktivit? Ano Ne 3. Chystáte se nabídnout část svých nevyužitých prostor k pronájmu nebo prodeji? Ano Zvažujeme to Ne 4. Plánujete rozšíření vaší firmy v příštích letech? Jakým způsobem? Firma nebude rozšiřována (pokračujte otázkou č. 6) Rozšíření stávajících prostorů firmy ve městě Výstavba nových objektů ve městě Rozšíření firmy jinde než v Šumperku (pokračujte otázkou č.5) Výstavba nového sídla firmy na zelené louce v okolí města Jiné.... 4a. Kdy plánujete s těmito pracemi začít? (Kč)... 4b. Jaký bude celkový rozsah investice? (rok)... 4c. Kolik pracovních míst tato investice přinese? Jestliže chystáte rozšíření firmy jinde než v Šumperku, co vás k tomu vede? (označte nejvýše čtyři důvody) Změna podmínek na trhu Obsazení nových trhů Nízká produktivita práce Náklady na pracovní síly Doprava Není zde místo pro rozšíření Budova je přeplněná Kriminalita, vandalismus Špatný přístup k pozemku Problémy s životním prostředím Ostatní... 4

5 6. Jaké přínosy (pokud existují) vstupu ČR do EU považujete pro svůj podnik za nejdůležitější? Vynutitelnost práva Stabilní podnikatelské prostředí Jednotná měna Přístup na velký trh Podpůrné programy Jednoduchá celní administr. jiné: 7. Existují/očekáváte negativa pro váš podnik po vstupu ČR do EU? Růst ceny práce Náklady na přizpůsobení Zvýšení konkurence Růst ceny vstupů Nižší domácí poptávka jiné:.. IV. OBLAST MĚSTSKÉ SPRÁVY 1. Jaký je váš názor na kvalitu činnosti městské správy (označte prosím x )? Propagace města a místních aktivit Správní řízení (stavební, živnost. listy) Městská policie Veřejná doprava Podpora podnikatelů Nabídka pozemků Výborná Dobrá Dostatečná Špatná 2. Které z následujících aktivit města a podpůrných programů považujete za důležité? Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Informace o rozvojových plánech Společná propagace Inkubátor pro malé podniky Budování průmyslových zón Účast podniků na strategii Podpora při získávání zakázek Zvýhodněný pronájem Zvýhodněné půjčky Garance za úvěry Vzdělávací kurzy Asistenční služba 3. Které služby byste si přáli zlepšit a jak by mohly být zlepšeny?... 5

6 4. Jaké negativní faktory a události působí na podnikatelské prostředí města? Byli jste už někdy v kontaktu s následujícími činiteli a organizacemi? Pokud ANO, uveďte zda úspěšně či neúspěšně (označte prosím x ). Starosta města Šumperka Místostarostové Odbor dopravy Finanční a plánovací odbor Odbor majetkoprávní Odbor výstavby Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic Odbor životního prostředí Odbor živnostenský Úřad práce Katastrální úřad Finanční úřad Informační centrum NE Úspěšně Úspěšně, ale s problémy Neúspěšně 6. Jak celkově hodnotíte správu města Šumperka? Výborná Dobrá Vyhovující Špatná Bez názoru 7. Jak hodnotíte město jako místo pro podnikání Výborné Dobré Vyhovující Špatné Bez názoru 6

7 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY A NÁVRHY: Děkujeme Vám za spolupráci i projevený zájem. Mgr. Zdeněk Brož - starosta města Šumperka Ing. Petra Filipcová - vedoucí projektu Pokud máte zájem být přizváni ke spolupráci na dalších etapách přípravy Strategického plánu rozvoje města Šumperka, spojte se s námi na níže uvedených kontaktech: Adresa: DHV CR Ing. Petra Filipcová Sokolská třída Moravská Ostrava Telefon: Fax:

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

I. CHARAKTERISTIKA FIRMY

I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Vyplněno 22 podniky 1. Zařazení firmy dle OKEČ: I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Název OKEČ Zemědělství A 01-02 4 Těžba rostných surovin C 10-14 1 Zpracovatelský průmysl D 15-37 9 Výr. a rozv. elektř. vody a plynu

Více

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014 Dotazník pro podnikatele Červeného

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

- V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

- V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555. Dotazník pro neziskové organizace MAS Stolové hory Vážení zástupci neziskových organizací, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb neziskových organizací v obci,

Více

Strategický pilíř Hospodářství

Strategický pilíř Hospodářství PŘÍPRAVA INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS BOHUMÍNSKO 2014-2020 Strategický pilíř Hospodářství Sestaveno z podnětů diskuse na schůzce pracovní skupiny Hospodářství, která proběhla dne 29. 8. 2013, a dále

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané,

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané, Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Obecní úřad ZŠ a MŠ Bohuslavice příspěvková organizace Organizace v obci Kultura Inzerce Společenská kronika-naši jubilanti Informace občanům obce Obecní

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 1 OBSAH Seznam obrázků 5 ÚVOD 7 A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 10 1. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TENDENCE 10 1.1 Přehled veličin a vývoj uplynulého období 10 2.

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Výchozí stav PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY. Zaměstnanost

Výchozí stav PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY. Zaměstnanost PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY Vedoucí: Členové: Mgr. Karel Zrůbek starosta města Ing. Miloslav Chlan podnikatel Jaroslava Škudrnová vedoucí ÚP Marie Šolcová vedoucí Živnostenského odboru MěÚ Výchozí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více

TOWS. S - O Maxi - Maxi Stavět rozvoj na silných stránkách Maximalizace využití příležitostí

TOWS. S - O Maxi - Maxi Stavět rozvoj na silných stránkách Maximalizace využití příležitostí TOWS Matice TOWS je analytický nástroj používaný jako další krok po vytvořené SWOT analýze. Ve své podstatě kombinuje vliv slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Při vzájemném průniku témat

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014 Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce Dokument je zpracován na období

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Šetření zaměstnavatelských subjektů a zpracování dat: Median, s.r.o.

Šetření zaměstnavatelských subjektů a zpracování dat: Median, s.r.o. ZPRÁVA O SITUACI V ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Duben 2003 Vedoucí projektového týmu: Olga Strietska-Ilina, MA Zpracování analýzy: Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. Šetření zaměstnavatelských

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více