městské části Brno - Jundrov

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "městské části Brno - Jundrov"

Transkript

1 městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z VHP Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída Zemědělská a potravinářská činnost j.n Příjmy z pronájmu pozemků Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-city TOOL Záležitosti sdělovacích prostředků j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kb,o2,reklama Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)

2 k B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP Neinvestiční transfery ze st Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD (4121) Neinv. transfer od města neúčelový (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(úz 74/174/) Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6, Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM

3 V Ý D A J E k Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová Prováděcí strudie - parkování Dubová Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti Silnice celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) Opravy a udržování - běžné Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí Bezbariér.přístup na ÚMČ Přesun kont.stání Jasanová Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod celkem Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ Neinvestiční příspěvek zřízeným PO Neinvestiční příspěvek - kanalizace Investice-PD-energetický audit MŠ Vytápění MŠ Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště Neinvestiční příspěvek -výměna TUV Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ Investiční příspěvek - ŠD - šestihran Základní školy celkem Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb(org 0802-ples) Nákup ostatních služeb(org 4-dětský den) Pohoštění - ples (org.2302) Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) Dětské souteže - věcné dary Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) Věcné dary - vítání občanků(org.3) Ostatní záležitosti kultury celkem

4 k Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra BD Pisárecká(ÚZ 773) BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství 5151 Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů, vč. pojištění Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie (ván.osvětlení) Nákup ostatních služeb Pronájem a údržba vanoč.osvětlení Opravy a udržování Parčík Šeříková - Sosnová Parčík Rozmarýnová Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem

5 k Požární ochrana 5019 Ostatní platy - refundace Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie PHM Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, vč. pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Tech.zhodn.hasič.auta - spoluúč.k dotaci JmK Požární ochrana celkem Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí vč.odstupného Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Služby školení a vzdělávání Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění 3 8 Volby do zastupitelstev obcí celkem Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) celkem Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdrav. pojištění Ostatní povinné pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů vč. pojištění Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Reprefond tajemník Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Úprava kanceláří ÚMČ Projektové dokumentace Nákup kopírovacího stroje Činnost místní správy celkem Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky BÚ Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace celkem Finanční vypořádání min.let 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů Financování

6 městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z VHP Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída Zemědělská a potravinářská činnost j.n Příjmy z pronájmu pozemků Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-city TOOL Záležitosti sdělovacích prostředků j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kb,o2,reklama Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)

7 k B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP Neinvestiční transfery ze st Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD (4121) Neinv. transfer od města neúčelový (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(úz 74/174/) Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6, Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM

8 V Ý D A J E k Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová Prováděcí strudie - parkování Dubová Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti Silnice celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) Opravy a udržování - běžné Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí Bezbariér.přístup na ÚMČ Přesun kont.stání Jasanová Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod celkem Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ Neinvestiční příspěvek zřízeným PO Neinvestiční příspěvek - kanalizace Investice-PD-energetický audit MŠ Vytápění MŠ Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště Neinvestiční příspěvek -výměna TUV Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ Investiční příspěvek - ŠD - šestihran Základní školy celkem Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb(org 0802-ples) Nákup ostatních služeb(org 4-dětský den) Pohoštění - ples (org.2302) Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) Dětské souteže - věcné dary Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) Věcné dary - vítání občanků(org.3) Ostatní záležitosti kultury celkem

9 k Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra BD Pisárecká(ÚZ 773) BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství 5151 Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů, vč. pojištění Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie (ván.osvětlení) Nákup ostatních služeb Pronájem a údržba vanoč.osvětlení Opravy a udržování Parčík Šeříková - Sosnová Parčík Rozmarýnová Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem

10 k Požární ochrana 5019 Ostatní platy - refundace Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie PHM Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, vč. pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Tech.zhodn.hasič.auta - spoluúč.k dotaci JmK Požární ochrana celkem Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí vč.odstupného Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Služby školení a vzdělávání Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění 3 8 Volby do zastupitelstev obcí celkem Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) celkem Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdrav. pojištění Ostatní povinné pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů vč. pojištění Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Reprefond tajemník Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Úprava kanceláří ÚMČ Projektové dokumentace Nákup kopírovacího stroje Činnost místní správy celkem Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky BÚ Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace celkem Finanční vypořádání min.let 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů Financování

11 městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z VHP Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída Zemědělská a potravinářská činnost j.n Příjmy z pronájmu pozemků Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-city TOOL Záležitosti sdělovacích prostředků j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kb,o2,reklama Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)

12 k B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP Neinvestiční transfery ze st Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD (4121) Neinv. transfer od města neúčelový (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(úz 74/174/) Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6, Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM

13 V Ý D A J E k Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová Prováděcí strudie - parkování Dubová Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti Silnice celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) Opravy a udržování - běžné Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí Bezbariér.přístup na ÚMČ Přesun kont.stání Jasanová Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod celkem Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ Neinvestiční příspěvek zřízeným PO Neinvestiční příspěvek - kanalizace Investice-PD-energetický audit MŠ Vytápění MŠ Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště Neinvestiční příspěvek -výměna TUV Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ Investiční příspěvek - ŠD - šestihran Základní školy celkem Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb(org 0802-ples) Nákup ostatních služeb(org 4-dětský den) Pohoštění - ples (org.2302) Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) Dětské souteže - věcné dary Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) Věcné dary - vítání občanků(org.3) Ostatní záležitosti kultury celkem

14 k Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra BD Pisárecká(ÚZ 773) BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství 5151 Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů, vč. pojištění Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie (ván.osvětlení) Nákup ostatních služeb Pronájem a údržba vanoč.osvětlení Opravy a udržování Parčík Šeříková - Sosnová Parčík Rozmarýnová Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem

15 k Požární ochrana 5019 Ostatní platy - refundace Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie PHM Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, vč. pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Tech.zhodn.hasič.auta - spoluúč.k dotaci JmK Požární ochrana celkem Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí vč.odstupného Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Služby školení a vzdělávání Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění 3 8 Volby do zastupitelstev obcí celkem Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) celkem Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdrav. pojištění Ostatní povinné pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů vč. pojištění Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Reprefond tajemník Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Úprava kanceláří ÚMČ Projektové dokumentace Nákup kopírovacího stroje Činnost místní správy celkem Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky BÚ Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace celkem Finanční vypořádání min.let 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů Financování

16 městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z VHP Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída Zemědělská a potravinářská činnost j.n Příjmy z pronájmu pozemků Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-city TOOL Záležitosti sdělovacích prostředků j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kb,o2,reklama Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)

17 k B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP Neinvestiční transfery ze st Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD (4121) Neinv. transfer od města neúčelový (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(úz 74/174/) Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6, Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM

18 V Ý D A J E k Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová Prováděcí strudie - parkování Dubová Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti Silnice celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) Opravy a udržování - běžné Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí Bezbariér.přístup na ÚMČ Přesun kont.stání Jasanová Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod celkem Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ Neinvestiční příspěvek zřízeným PO Neinvestiční příspěvek - kanalizace Investice-PD-energetický audit MŠ Vytápění MŠ Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště Neinvestiční příspěvek -výměna TUV Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ Investiční příspěvek - ŠD - šestihran Základní školy celkem Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb(org 0802-ples) Nákup ostatních služeb(org 4-dětský den) Pohoštění - ples (org.2302) Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) Dětské souteže - věcné dary Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) Věcné dary - vítání občanků(org.3) Ostatní záležitosti kultury celkem

19 k Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra BD Pisárecká(ÚZ 773) BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství 5151 Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů, vč. pojištění Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie (ván.osvětlení) Nákup ostatních služeb Pronájem a údržba vanoč.osvětlení Opravy a udržování Parčík Šeříková - Sosnová Parčík Rozmarýnová Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem

20 k Požární ochrana 5019 Ostatní platy - refundace Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie PHM Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, vč. pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Tech.zhodn.hasič.auta - spoluúč.k dotaci JmK Požární ochrana celkem Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí vč.odstupného Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Služby školení a vzdělávání Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění 3 8 Volby do zastupitelstev obcí celkem Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) celkem Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdrav. pojištění Ostatní povinné pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů vč. pojištění Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Reprefond tajemník Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Úprava kanceláří ÚMČ Projektové dokumentace Nákup kopírovacího stroje Činnost místní správy celkem Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky BÚ Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace celkem Finanční vypořádání min.let 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů Financování

21 městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z VHP Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída Zemědělská a potravinářská činnost j.n Příjmy z pronájmu pozemků Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-city TOOL Záležitosti sdělovacích prostředků j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kb,o2,reklama Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)

22 k B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP Neinvestiční transfery ze st Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD (4121) Neinv. transfer od města neúčelový (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(úz 74/174/) Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6, Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM

23 V Ý D A J E k Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová Prováděcí strudie - parkování Dubová Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti Silnice celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) Opravy a udržování - běžné Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí Bezbariér.přístup na ÚMČ Přesun kont.stání Jasanová Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod celkem Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ Neinvestiční příspěvek zřízeným PO Neinvestiční příspěvek - kanalizace Investice-PD-energetický audit MŠ Vytápění MŠ Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště Neinvestiční příspěvek -výměna TUV Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ Investiční příspěvek - ŠD - šestihran Základní školy celkem Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb(org 0802-ples) Nákup ostatních služeb(org 4-dětský den) Pohoštění - ples (org.2302) Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) Dětské souteže - věcné dary Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) Věcné dary - vítání občanků(org.3) Ostatní záležitosti kultury celkem

24 k Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra BD Pisárecká(ÚZ 773) BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství 5151 Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů, vč. pojištění Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie (ván.osvětlení) Nákup ostatních služeb Pronájem a údržba vanoč.osvětlení Opravy a udržování Parčík Šeříková - Sosnová Parčík Rozmarýnová Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpis rozpočtu na rok (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k ) Paragraf Položka

Schválený rozpis rozpočtu na rok (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k ) Paragraf Položka Schválený rozpis rozpočtu na rok 2019 (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k 31. 10. 2018) Paragraf Položka SR 2018 UR 2018 čerpání 10/18 Návrh 2019 A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída

Více

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Schválený rozpočet obce na rok 2015 I. Rozpočtové příjmy Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1191 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 34 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 121 Pol 1121

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Rozpočtové výdaje - 2012

Rozpočtové výdaje - 2012 Rozpočtové výdaje - 2012 Popis Kč 1031 5137 Drobný hm. majetek 0,00 1031 5139 Nákup materiálu jinde neuvedený - stromky 15 000,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb-těžební

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0200 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 750 000,00 750

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 2 2212 **** 2 500 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014 Č.j.: OuKn 1635 /2014 Přítomni : Jaroslav Abraham (odešel v čase 18:53 hod.), Jitka

Více

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 456 000 0000 1113 Daň

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

Par Org Pol N+Z+Uz Popis

Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Miskovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013 KEO 8.00 / Uc19s zpracováno: 07.11.2012 strana : 1 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet 1012 Podnikání

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Rozpočet výdajů na rok 2019

Rozpočet výdajů na rok 2019 Rozpočet výdajů na rok 2019 položka text rozpočet v tisících Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. 5122 Podlimitní věcná břemena 2 5165 Nájemné za půdu 6 5169 Nákup ostatních služeb

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00 strana: 1 / 18 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 6 350 000,00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný)

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) OdPa pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 600 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2013 č: 4

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2013 č: 4 Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2013 č: 4 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 34 449 380-853 500 33 595 880 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2012

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2012 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2012 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2012 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2013

Rozpočet města Nová Role na rok 2013 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol. Pro zastupitele ke schválení na odvětvové paragrafy (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč)

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Licence: MUJN XCRGB020 / 020 (15122014 15:14 / 201501081501) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 06 / 2015 IČO: 00262340 Název:

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2016 č: 4

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2016 č: 4 Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2016 č: 4 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 36 346 790 2 686 130 39 032 920 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Přední Výtoň Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 1.6.2015 Údaje o organizaci Název Obec Přední Výtoň Adresa 38273 Přední Výtoň IČ 00246085 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 25 218 780 498 830 25 717 610 0000 1111 Daň z

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Obsah 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd 3 2. Příjmy a výdaje dle tříd 6 3. Příjmy a výdaje dle paragrafů 8 4. Financování 9

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ v tis. Kč Položka druh. Rozpočet členění na rok 2016 Ukazatel b PŘÍJMY Poplatek ze psů 1341 60,00 Poplatek za lázeň. nebo rekreační pobyt 1342 0,50 Poplatky

Více

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2014 č: 5

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2014 č: 5 Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2014 č: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 099 200 719 120 27 818 320 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 395 790 1 171 270 28 567 060 0000 1111 Daň

Více

zpracováno: 03.09.2015 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 03.09.2015 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 232078.91 210000.00 110.51 232079.00 100.00-0.09 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Schválený na zasedání zastupitelstva obce 27.3.2013 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 150 000,00 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2019. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2018 Popis Popis Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 Položka R o

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

CELKEM po zahrnutí financování :

CELKEM po zahrnutí financování : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2018. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2017 Popis Popis Rozpočet upravený Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 21 810 080 Položka R

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016 Obec JENEČ Rozpočet obce na rok 2016 schválený na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Jeneč dne 16. 12. 2015 Ing. Rostislav Mičín, předseda finančního výboru obce Rozpočet obce Jeneč na rok 2016 ( v

Více

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok HČ 2.

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok HČ 2. MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ 2. v tis. Kč Položka druh. Rozpočet členění na rok 2016 Ukazatel b PŘÍJMY Poplatek ze psů 1341 60,00 Poplatek za lázeň. nebo rekreační pobyt 1342 0,50 Poplatky

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 položka text rozpočet v tisících Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. 5122 Podlimitní věcná břemena 10 5165 Nájemné za půdu 6 5361 Nákup kolků 30 6130

Více

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok HČ 2.

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok HČ 2. MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ 2. v tis. Kč Položka druh. Rozpočet členění na rok 2016 Ukazatel b PŘÍJMY Poplatek ze psů 1341 60,00 Poplatek za lázeň. nebo rekreační pobyt 1342 0,50 Poplatky

Více

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2011 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2011 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2011 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2009

Více

ROZPOČET na rok 2013-návrh Výdaje Rozp Podnikání v zemědělství Pěstební činnost Produkční činnost v lese Silnice

ROZPOČET na rok 2013-návrh Výdaje Rozp Podnikání v zemědělství Pěstební činnost Produkční činnost v lese Silnice 5165 Nájem půdy 6 6 6 6 0 0 Podnikání v zemědělství 6 33 7 6 0 0 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 0 10 10 5139 Nákup materiálu 113 20 18 52 105 105 5163 Služby peněžních ústavů 3 3 1 3 3 3 5169 Nákup

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 16.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Písty Písty 28913 Písty 00239623 Obec nebo městská

Více

Příjmy. Rozpočet na rok rozpočtové opatření č. 18 obec Horní Olešnice V pravomoci starosty obce Horní Olešnice ze dne

Příjmy. Rozpočet na rok rozpočtové opatření č. 18 obec Horní Olešnice V pravomoci starosty obce Horní Olešnice ze dne Příjmy Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 18 obec Horní Olešnice V pravomoci starosty obce Horní Olešnice ze dne 31.12.2018 Rozpočet 2018 Rozpočet po úpravě R.O.č.18 ZO 31.12.18 SU PAR POL Text

Více

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 363000.00 0000

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Závěrečný účet za rok 2012. Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY. Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY. zpracováno: 14.02.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012. Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY. Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY. zpracováno: 14.02.2013 strana : 1 KEO 8.01b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2576355.62 2390000.00 107.80 2577000.00 99.97-644.38 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 128548.26

Více

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č.6/2018 PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č.6/2018 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č.6/2018 PŘÍJMY RADA OBCE RADA OBCE Skupina 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000 2 100 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

15 000, , , , Příjmy z poskytováno služeb ,00

15 000, , , , Příjmy z poskytováno služeb ,00 Schválené ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy 80 00 0

Více

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 Paragraf Položka Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 0 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 3 000 000 2 716

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2013 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice

Více

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2015 č: 3

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2015 č: 3 Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2015 č: 3 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 20 432 420 1 029 790 21 462 210 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více